Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor"

Transkript

1 Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor SE Pluggborrjigg för tappfogning både i kant och mitt på skivor/brädor. Självcentrerande, för brädor med max. tjocklek 32 mm (1 1 /4 ). Borrning för 6 mm (1/4 ), 8 mm (5/16 ) och 10 mm (3/8 ) träplugg. FI Puutappiporan ohjain tappiliitosten tekemiseen sekä levyjen/lautojen reunoihin että niiden keskellä. Itsekeskittävä lautojen enimmäispaksuus 32 mm (1 1 /4 ). Reikien poraamiseen 6 mm:n (1/4 ), 8 mm:n (5/16 ) ja 10 mm:n (3/8 ) puutappeja varten. NO Pluggborjigg for tappsammenføyning både i kant og midt på plater/- bord. Selvsentrerende, for bord med maks. tykkelse 32 mm (1 1 /4 ). Boring for 6 mm (1/4 ), 8 mm (5/16 ) og 10 mm (3/8 ) treplugg. DK Dyvelbor til tapsamling i kanter og midt på plader/brædder. Med autocentrering, til brædder med maks. tykkelse 32 mm (1 1 /4 ). Boring til 6 mm (1/4 ), 8 mm (5/16 ) og 10 mm (3/8 ) trædyvler.

2 2

3 SE Bruksanvisning OBS: När djupstoppet monteras/justeras på borret får borrmaskinen EJ vara ansluten till vägguttaget. Hur man gör hörnfogar 1. Placera de båda skivorna i det läge de skall ha efter sammanfogningen och märk dem med A och B (fig. 1). 2. Montera djupstoppet på borret för avsett djup för det första hålet. I de flesta fall kommer hålet att vara djupare i skivan A än i skivan B för att passa pluggen. 3. Lås fast skivan A vid arbetsbänken (fig. 2). 4. Placera borrjiggen vänd nedåt på kanten av skivan A. Se till så att den ligger platt mot skivans kant. Vrid borrjiggen och placera den så att två närstående centreringspliggar (1) kommer att ligga an mot resp. sida på skivan, varvid hålet (4) för önskad pluggstorlek kommer att centreras på skivans kant (fig. 3). 5. Borra det första plugghålet, flytta sedan borrjiggen och upprepa tills alla hål är borrade (fig. 3). 6. När alla hål är borrade, placera pluggarna i hålen utan att limma dem. Använd sedan detta som borrmall när hålen skall borras i skiva B. 7. Du måste nu fästa vinkeln (2) vid borrjiggen. Börja med att lossa de båda klämskruvarna (3) på borrjiggen (fig. 4). 8. Vänd sedan på borrjiggen och skjut in vinkeln i borrjiggens motsvarande spår, så att vinkeln hamnar mellan borrjiggen och fyrkantsmuttrarna (fig. 4). Drag ej åt ännu. 9. Placera borrjiggen på kanten av skivan A, så att en av träpluggarna hamnar i det hål (4) på borrjiggen som har motsvarande storlek. Skjut sedan in vinkeln mot skivan och drag fast klämskruvarna när du är säker på att "markeringslinjen" (6) på borrjiggen är helt i linje med pluggarna på kanten av skivan (A) (fig. 5). 10. Lossa skruvtvingen från skivan A och lägg skivan ner på arbetsbänken. Placera skivan B ovanpå skivan A, med den sida du skall borra vänd uppåt (fig. 6). Kontrollera noga så att de båda skivorna hamnar helt i linje med varandra. (OBS: Det rekommenderas att skivan B överlappar kanten på skivan A ytterst lite för att försäkra att borrjiggen endast ligger an mot sidan på skivan B.) Fäst de båda skivorna med hjälp av skruvtving vid arbetsbänken. 11. Placera borrjiggen/vinkeln (fig. 7) så att den första pluggen hamnar i motsvarande spår (5) på vinkeln. Montera djupstoppet på borret för avsett djup. Borra det första hålet, upprepa sedan för alla pluggarna. Försäkra dig om att vinkeln hela tiden ligger an mot sidan på skivan B. 12. Avslutningsvis limmas pluggarna Hur man gör T-fogar 1 eller mindre från kanten 1. Placera de båda skivorna i det läge de skall ha efter sammanfogningen och märk dem med A och B (fig. 8). Gör sedan en markeringslinje på skivan B, vilket kommer att bli centrumlinje för träpluggarna. 2. Placera djupstoppet på borret för avsett djup för det första hålet. I de flesta fall kommer det att vara djupare i skivan A än i skivan B för att passa pluggen. 3. Lås fast skivan A vid arbetsbänken (fig. 9). 4. Placera borrjiggen vänd nedåt på kanten av skivan A. Se till så att den ligger platt mot skivans kant. Vrid borrjiggen och placera den så att två närstående centreringspliggar (1) kommer att ligga an mot resp. sida på skivan, varvid hålet (4) för önskad pluggstorlek kommer att centreras på skivans kant (fig. 10). 5. Borra det första plugghålet, flytta sedan borrjiggen och upprepa tills alla hål är borrade (fig. 10). 6. När alla hål är borrade, placera träpluggarna i hålen utan att limma dem. Använd sedan detta som borrmall när hålen skall borras i skiva B. 7. Du måste nu fästa vinkeln (2) vid borrjiggen. Börja med att lossa de båda klämskruvarna (3) på borrjiggen (fig. 11). 8. Vänd sedan på borrjiggen och skjut in vinkeln (2) i borrjiggens motsvarande spår, så att vinkeln hamnar mellan borrjiggen och fyrkantsmuttrarna (fig. 11). Drag ej åt ännu. 9. Placera skivan B ovanpå skivan A med den sida du skall borra vänd uppåt (fig. 12). Kontrollera noga så att de båda skivorna hamnar helt i linje med varandra. Fäst de båda skivorna med hjälp av skruvtving vid arbetsbänken. Rikta in "markeringslinjen" (6) på sidan av borrjiggen med linjen du markerat tidigare (fig. 12). 10. Skjut försiktigt in vinkeln, så att pluggen hamnar i lämpligt spår (5) på vinkeln. När vinkeln ligger an mot skivan B, drag fast klämskruvarna. 11. Montera djupstoppet på borret för avsett djup. 12. Borra det första hålet, upprepa sedan för alla pluggarna (fig. 12). 13. Avslutningsvis limmas pluggarna

4 SE Hur man gör T-fogar mer än 1 från kanten (fig. 13 ~ 16) 1. Följ steg 1 6 ovan När alla hål är borrade, placera träpluggarna i hålen utan att limma dem. Använd sedan detta som borrmall när hålen skall borras i skiva B Placera skivan A på skivan B, med kanten på skivan A ca. 35 mm (1 3/8 ) från den markerade linjen. 7. Du måste nu fästa vinkeln (2) vid borrjiggen. Börja med att försiktigt lossa de båda klämskruvarna (3) på borrjiggen (fig. 20). 3. Vänd sedan på borrjiggen och skjut spåret (7) på borrjiggen till motsvarande plugg Vänd sedan på borrjiggen och skjut in vinkeln (2) i borrjiggens motsvarande spår, så att vinkeln hamnar mellan borrjiggen och fyrkantsmuttrarna (fig. 20). Drag ej åt ännu Anpassa markeringslinjen (6) på båda sidor av borrjiggen med mittlinjen på skivan B. Kontrollera så att borrjiggen är jämn med kanten på skivan A. Om inte så är fallet, flytta skivan A tills den är i jämnkant Vänd på borrjiggen igen och placera borrjiggen så att ett av hålen (4) med lämplig hålstorlek hamnar över en av pluggarna på skivan A (fig. 21). Skjut sedan in vinkeln tills den hamnar mot skivan. Drag fast skruvarna (3). 5. Spänn fast båda skivorna vid arbetsbänken och borra alla hålen, genom att flytta borrjiggen från plugg till plugg. 6. Avslutningsvis limmas pluggarna Placera skivan B mot skivan A så att skivan B hamnar närmast dig (fig. 22). Se till så att de båda skivorna kommer att ligga helt i linje med varandra. Lås fast dem med hjälp av skruvtving. 11. Centrera borrjiggen vid de båda skivorna så att lämpligt spår (7) på borrjiggen hamnar kring pluggen på skivan A (fig. 23). Skjut in borrjiggen så att vinkeln (2) ligger an ordentligt mot skivan (B) och så att markeringslinjen (6) centreras på skivan (B) Borra alla hålen genom att flytta borrjiggen från plugg till plugg. 13. Avslutningsvis limmas pluggarna. Hur man gör fogar kant-till-kant 1. Placera de båda skivorna i det läge de skall ha efter sammanfogningen och märk dem med A och B (fig. 17) Placera djupstoppet på borret för avsett djup för det första hålet. 3. Lås fast skivan A vid arbetsbänken (fig. 18). 4. Placera borrjiggen vänd nedåt på kanten av skivan A. Se till så att den ligger platt mot skivans kant. Vrid borrjiggen och placera den så att två närstående centreringspliggar (1) kommer att ligga an mot resp. sida på skivan, varvid hålet (4) för önskad pluggstorlek kommer att centreras på skivans kant (fig. 19) Du är nu klar att börja borra. Borra det första plugghålet, flytta sedan borrjiggen och upprepa tills alla hål är borrade (fig. 19). 19 4

5 NO Bruksanvisning OBS! Når dybdestopperen monteres/justeres på boret, må boremaskinen IKKE være koplet til strømuttaket. Hvordan man lager hjørneskjøter 1. Plasser de to bordene i den posisjonen de skal ha etter sammenføyningen og merk dem med A og B (fig. 1). 2. Monter dybdestopperen på boret for beregnet dybde for det første hullet. I de fleste tilfellene vil hullet være dypere i bord A enn i bord B for å passe pluggen. 3. Lås bord A fast til arbeidsbenken (fig. 2). 4. Plasser borjiggen vendt nedover på kanten av bord A. Pass på at den ligger flatt mot bordets kant. Vri borjiggen og plasser den slik at to nærstående sentreringsplugger (1) vil ligge an mot respektiv side av bordet, og hullet (4) for ønsket pluggstørrelse vil da sentreres på bordets kant (fig. 3). 5. Bor det første plugghullet, flytt deretter borjiggen og gjenta til alle hull er boret (fig. 3). 6. Når alle hull er boret, plasserer du pluggene i hullene uten å lime dem. Bruk deretter dette som boremal når hullene skal bores i bord B. 7. Du må nå feste vinkelen (2) til borjiggen. Begynn med å løsne de to klemskruene (3) på jiggen (fig. 4). 8. Vend deretter på borjiggen og skyv vinkelen inn i borjiggens tilsvarende spor, slik at vinkelen havner mellom borjiggen og firkantmutrene (fig. 4). Stram ikke ennå. 9. Plasser borjiggen på kanten av bord A, slik at en av trepluggene havner i det hullet (4) på borjiggen som har tilsvarende størrelse. Skyv deretter vinkelen inn mot bordet, og stram klemskruene når du er sikker på at "markeringslinjen" (6) på borjiggen er helt i linje med pluggene på kanten av bordet (A) (fig. 5). 10. Løsne skrutvingen fra bord A, og legg bordet ned på arbeidsbenken. Plasser bord B oppå bord A, med den siden du skal bore vendt oppover (fig. 6). Kontroller nøye at de to bordene havner helt i linje med hverandre. (OBS! Det anbefales at bord B overlapper kanten av bord A en tanke for å sikre at borjiggen kun ligger an mot siden på bord B.) Fest de to bordene ved hjelp av skrutvinge til arbeidsbenken. 11. Plasser borjiggen/vinkelen (fig. 7) slik at den første pluggen havner i tilsvarende spor (5) på vinkelen. Monter dybdestopperen på boret for beregnet dybde. Bor det første hullet, gjenta så for alle pluggene. Forsikre deg om at vinkelen hele tiden ligger an mot siden av bord B. 12. Avslutningsvis limes pluggene Hvordan man lager T-skjøter 1 eller mindre fra kanten 1. Plasser de to bordene i den posisjonen de skal ha etter sammenføyningen, og merk dem med A og B (fig. 8). Lag deretter en markeringslinje på bord B, noe som vil bli en senterlinje for trepluggene. 2. Plasser dybdestopperen på boret for beregnet dybde for det første hullet. I de fleste tilfellene vil det være dypere i bord A enn i bord B for å passe pluggen. 3. Lås bord A fast til arbeidsbenken (fig. 9). 4. Plasser borjiggen vendt nedover på kanten av bord A. Pass på at den ligger flatt mot bordets kant. Vri borjiggen og plasser den slik at to nærstående sentreringsplugger (1) vil ligge an mot respektiv side på bodet, og hullet (4) for ønsket pluggstørrelse vil da sentreres på bordets kant (fig. 10). 5. Bor det første plugghullet, flytt så borjiggen, og gjenta til alle hull er boret (fig. 10). 6. Når alle hull er boret, plasserer du trepluggene i hullene uten å lime dem. Bruk deretter dette som boremal når hullene skal bores i bord B. 7. Du må nå feste vinkelen (2) til borjiggen. Begynn med å løsne de to klemskruene (3) på jiggen (fig. 11). 8. Vend deretter på borjiggen, og skyv vinkelen (2) inn i borjiggens tilsvarende spor, slik at vinkelen havner mellom borjiggen og firkantmutrene (fig. 11). Stram ikke ennå. 9. Plasser bord B oppå bord A med den siden du skal bore vendt oppover (fig. 12). Kontroller nøye slik at de to bordene havner helt i linje med hverandre. Fest de to bordene ved hjelp av skrutvinge til arbeidsbenken. Rett inn "markeringslinjen" (6) på siden av borjiggen med linjen du har markert tidligere (fig. 12). 10. Skyv forsiktig inn vinkelen, slik at pluggen havner i riktig spor (5) på vinkelen. Når vinkelen ligger an mot bord B, strammer du klemskruene. 11. Monter dybdestopperen på boret for beregnet dybde. 12. Bor det først hullet, gjenta så for alle pluggene (fig. 12). 13. Avslutningsvis limes pluggene

6 NO Hvordan man lager T-skjøter mer enn 1 fra kanten (fig. 13 ~ 16) 1. Følg trinn 1-6 ovenfor Når alle hull er boret, plasserer du trepluggene i hullene uten å lime dem. Bruk deretter dette som boremal når hullene skal bores i bord B Plasser bord A på bord B, med kanten på bord A ca. 35 mm (1 3/8 ) fra den markerte linjen. 7. Du må nå feste vinkelen (2) til borjiggen. Begynn med å løsne de to klemskruene (3) på jiggen (fig. 20). 3. Vend deretter på borjiggen, og skyv sporet (7) på borjiggen over tilsvarende plugg. 4. Tilpass markeringslinjen (6) på begge sider av borjiggen med midtlinjen på bord B. Kontroller at borjiggen er jevn med kanten på bord A. Dersom dette ikke er tilfelle, flytt bord A til den er i flukt med kanten. 5. Spenn begge bordene fast til arbeidsbenken, og bor alle hullene idet du flytter borjiggen fra plugg til plugg. 6. Avslutningsvis limes pluggene Vend deretter på borjiggen og skyv vinkelen (2) inn i borjiggens tilsvarende spor, slik at vinkelen havner mellom borjiggen og firkantmutrene (fig. 20). Stram ikke ennå. 9. Vend på borjiggen igjen og plasser den slik at ett av hullene (4) med riktig hullstørrelse havner over en av pluggene på bord A (fig. 21). Skyv så inn vinkelen til den havner mot bordet. Stram skruene (3). 10. Plasser bord B mot bord A slik at bord B befinner seg nærmest deg (fig. 22). Pass på at de to bordene ligger helt i linje med hverandre. Lås dem fast ved hjelp av en skrutvinge. 11. Sentrer borjiggen ved de to bordene slik at riktig spor (7) på borjiggen havner rundt pluggen på bord A (fig. 23). Skyv borjiggen inn slik at vinkelen (2) ligger ordentlig an mot bord (B), og slik at markeringslinjen (6) sentreres på bord (B) Bor alle hullenene, idet du flytter borjiggen fra plugg til plugg. 13. Avslutningsvis limes pluggene. Hvordan man lager skjøter kant-til-kant 1. Plasser de to bordene i den posisjonen de skal ha etter sammenføyningen, og merk dem med A og B (fig. 17) Plasser dybdestopperen på boret for beregnet dybde for det første hullet. 3. Lås bord A fast til arbeidsbenken (fig. 18). 4. Plasser borjiggen vendt nedover på kanten av bord A. Pass på at den ligger flatt mot bordets kant. Vri borjiggen og plasser den slik at to nærstående sentreringsplugger (1) vil ligge an mot respektiv side på bodet, og hullet (4) for ønsket pluggstørrelse vil da sentreres på bordets kant (fig. 19) Du er nå klar til å begynne boringen. Bor det første plugghullet, flytt deretter borjiggen og gjenta til alle hull er boret (fig. 19). 19 6

7 FI Käyttöohje HUOM: Varmista, ETTEI porakone ole kytkettynä sähköverkkoon, kun alat kiinnittää/säätää poraussyvyyden rajoitinta. Kulmaliitokset 1. Aseta molemmat levyt siihen asentoon, johon aiot liittää ne ja merkitse ne levyiksi A ja B (kuva 1). 2. Aseta poraussyvyyden rajoitin haluamaasi syvyyteen ensimmäistä reikää varten. Useimmissa tapauksissa levyn A reiän on oltava syvempi kuin levyn B reiän, jotta tappi sopii siihen. 3. Kiinnitä levy A työpöytään (kuva 2). 4. Aseta poranohjain alaspäin käännettynä levyn A reunaan. Varmista, että se tulee tasaisesti levyn reunaa vasten. Käännä poranohjainta siten, että molemmat keskitystapit (1) tulevat levyn oikealle puolelle siten, että sopivan kokoinen tapinreikä (4) keskittyy levyn reunaan (kuva 3). 5. Poraa ensimmäinen tapinreikä, siirrä sitten poranohjainta ja poraa kaikki reiät samalla tavoin (kuva 3). 6. Kun olet porannut kaikki reiät, aseta tapit reikiin liimaamatta niitä. Käytä levyä A mallina, kun poraat reiät levyyn B. 7. Irrota molemmat kiristysruuvit (3) poranohjaimesta ja kiinnitä kulma (2) poranohjaimeen (kuva 4). 8. Käännä sitten poranohjain ja työnnä kulma poranohjaimen vastaavaan uraan siten, että kulma tulee poranohjaimen ja neliömutterien väliin (kuva 4). Älä kiristä vielä. 9. Aseta poranohjain levyn A reunaan siten, että yksi puutapeista tulee poranohjaimen sopivan kokoiseen reikään (4). Varmista, että poranohjaimen sivussa oleva merkkiviiva (6) on linjassa levyn A reunan tappien kanssa. Työnnä sitten kulma levyä vasten ja kiristä kiristysruuvit (kuva 5). 10. Irrota levy A ruuvipuristimesta ja aseta levy työpöydälle. Aseta levy B levylle A porattava puoli ylöspäin (kuva 6). Huolehdi siitä, että levyt ovat linjassa keskenään. (HUOM: Levyn B tulisi mennä vähän levyn A reunan yli, jotta poranohjain on varmasti ainoastaan levyä B vasten.) Kiinnitä molemmat levyt työpöytään ruuvipuristimella. 11. Aseta poranohjain/kulma (kuva 7) siten, että ensimmäinen tappi tulee vastaavaan uraan kulmassa (5). Kiinnitä poraussyvyyden rajoitin sopivaan syvyyteen. Poraa ensimmäinen reikä ja tee sitten samoin kaikkia tappeja varten. Varmista, että kulma on koko ajan levyn B sivua vasten. 12. Liimaa lopuksi tapit kiinni T-liitosten tekeminen 1 tuuman tai sitä lyhyemmän matkan päähän reunasta 1. Aseta molemmat levyt siihen asentoon, johon aiot ne liittää ja merkitse ne levyiksi A ja B (kuva 8). Tee levyyn B merkkiviiva puutappien keskilinjaksi. 2. Aseta poraussyvyyden rajoitin haluamaasi syvyyteen ensimmäistä reikää varten. Useimmissa tapauksissa levyn A reiän on oltava syvempi kuin levyn B reikä, jotta tappi sopii siihen. 3. Kiinnitä levy A työpöytään (kuva 9). 4. Aseta poranohjain alaspäin käännettynä levyn A reunaan. Varmista, että se tulee tasaisesti levyn reunaa vasten. Käännä poranohjainta siten, että molemmat keskitys-tapit (1) tulevat levyn oikealle puolelle siten, että sopivan kokoinen tapinreikä (4) keskittyy levyn reunaan (kuva 10). 5. Poraa ensimmäinen tapinreikä, siirrä sitten poranohjainta ja poraa kaikki reiät samalla tavoin (kuva 10). 6. Kun olet porannut kaikki reiät, aseta tapit reikään liimaamatta niitä. Käytä levyä A mallina, kun poraat reiät levyyn B. 7. Kiinnitä nyt kulma (2) poranohjaimeen. Irrota ensin molemmat kiristysruuvit (3) poranohjaimesta (kuva 11). 8. Käännä sitten poranohjain ja työnnä kulma (2) poranohjaimen vastaavaan uraan siten, että kulma tulee poranohjaimen ja neliömutterien väliin (kuva 11). Älä kiristä vielä. 9. Aseta levy B levylle A porattava puoli ylöspäin (kuva 12). Huolehdi siitä, että levyt ovat keskenään linjassa. Kiinnitä molemmat levyt työpöytään ruuvipuristimella. Kohdista poranohjaimen sivussa oleva merkkiviiva (6) merkitsemääsi linjaan (kuva 12). 10. Työnnä kulma siten, että tapit tulevat kulman sopivaan uraan (5). Kun kulma on levyä B vasten, kiristä kiristysruuvit. 11. Kiinnitä poraussyvyyden rajoitin sopivaan syvyyteen. 12. Poraa ensimmäinen reikä ja tee sitten samoin kaikkia tappeja varten (kuva 12). 13. Liimaa lopuksi tapit kiinni

8 FI T-liitosten tekeminen 1 tuuman tai sitä pidemmän matkan päähän reunasta (kuvat 13-16) 1. Tee kuten edellä kohdissa Aseta levy A levylle B siten, että levyn A reuna on n. 35 mm (1 3/8") merkkiviivasta. 3. Käännä sitten poranohjainta ja työnnä poranohjaimen ura (7) vastaavaan tappiin Kun olet porannut kaikki reiät, aseta tapit reikään liimaamatta niitä. Käytä levyä A mallina, kun poraat reiät levyyn B. 7. Kiinnitä nyt kulma (2) poranohjaimeen. Irrota ensin molemmat kiristysruuvit (3) varovasti poranohjaimesta (kuva 20). 8. Käännä sitten poranohjain ja työnnä kulma (2) poranohjaimen vastaavaan uraan siten, että kulma tulee poranohjaimen ja neliömutterien väliin (kuva 20). Älä kiristä vielä Sovita poranohjaimen kummassakin reunassa oleva merkkiviiva (6) levyn B keskilinjaan. Tarkista, että poranohjain on tasassa levyn A reunan kanssa. Ellei näin ole, siirrä levy A tasoihin poranohjaimen kanssa Käännä taas poranohjainta ja aseta se siten, että sopivankokoinen reikä (4) tulee levyn A yhden tapin päälle (kuva 21). Työnnä sitten kulmaa, kunnes se tulee levyä vasten. Kiristä ruuvit (3). 5. Kiinnitä molemmat levyt työpöytään ja poraa kaikki reiät siirtämällä poranohjainta tapista toiseen. 10. Aseta levy B vasten levyä A siten, että levy B on lähinnä sinua (kuva 22). Huolehdi siitä, että levyt ovat keskenään linjassa. Kiinnitä levyt työpöytään ruuvipuristimella Liimaa lopuksi tapit kiinni Keskitä poranohjain molempiin levyihin siten, että levyn A tappi tulee sopivaan poranohjaimen uraan (7) (kuva 23). Työnnä poranohjainta siten, että kulma (2) tulee kunnolla levyä B vasten ja keskitä merkkiviiva (6) levyyn B. 12. Poraa kaikki reiät siirtämällä poranohjainta tapista toiseen Liimaa lopuksi tapit kiinni. Reuna - reunaan -liitokset 1. Aseta molemmat levyt siihen asentoon, johon aiot ne liittää ja merkitse ne levyiksi A ja B (kuva 17) Aseta poraussyvyyden rajoitin haluamaasi syvyyteen ensimmäistä reikää varten. 3. Kiinnitä levy A työpöytään (kuva 18). 4. Aseta poranohjain alaspäin käännettynä levyn A reunaan. Varmista, että se tulee tasaisesti levyn reunaa vasten. Käännä poranohjainta siten, että molemmat keskitys-tapit (1) tulevat levyn oikealle puolelle siten, että sopivan kokoinen tapinreikä (4) keskittyy levyn reunaan (kuva 19) Voit nyt alkaa porata. Poraa ensimmäinen tapinreikä, siirrä poranohjainta ja poraa sitten loput reiät samalla tavoin (kuva 19). 19 8

9 DK Brugsanvisning OBS: Boremaskinen må ALDRIG være sluttet til stikkontakt, når dybdestoppet bliver monteret eller justeret på boret. Sådan laver man hjørnesamlinger 1. Anbring de to plader, sådan som de skal sidde i samlingen, og afmærk dem A og B (fig. 1). 2. Montér dybdestoppet på boret efter beregnet dybde for det første hul. I de fleste tilfælde vil hullet i plade A være dybere end i plade B for at kunne passe dyvlen. 3. Fastgør pladen A på arbejdsbænken (fig. 2). 4. Anbring boret vendt nedad på kanten af plade A. Sørg for, at den ligger helt ind til pladens kant. Drej boret og anbring det, så de to nærmeste centreringspløkker (1) rammer ind på hver side af pladen, og hullet (4) til den ønskede dyvelstørrelse bliver centreret på pladens kant (fig. 3). 5. Bor det første dyvelhul og flyt derefter boret og gentag denne fremgangsmåde, indtil alle huller er borede (fig. 3). 6. Kom dyvlerne i hullerne uden at lime dem, når alle huller er borede. Brug derefter denne boreindstilling som skabelon, når hullet i plade B skal bores. 7. Montér derefter vinklen (2) på boret. Start med at løsne de to klemskruer (3) på boret (fig. 4). 8. Vend derefter boret om og skyd vinklen ind i sporet på boret, så den kommer til at sidde mellem boret og firkantsmøtrikkerne (fig. 4). Vent med at stramme. 9. Anbring boret på kanten af plade A, så en af trædyvlerne rammer ned i et hul (4) på boret af tilsvarende størrelse. Skyd derefter vinklen ind mod pladen og stram klemskruerne, når "markeringslinien" (6) på boret er helt på linie med dyvlerne på kanten af pladen (A) (fig. 5). 10. Løsn skruetvingen fra plade A og læg pladen ned på arbejdsbænken. Anbring plade B oven på plade A med den side, som skal bores, vendt opad (fig. 6). Kontrollér omhyggeligt, at de to plader havner helt på linie med hinanden. (OBS: Det anbefales, at plade B kun overlapper kanten på plade A meget lidt for at sikre, at boret kun ligger mod siden på plade B.) Fastgør de to plader på arbejdsbænken med en skruetvinge. 11. Anbring boret/vinklen (fig. 7), så den første dyvel sidder i tilsvarende spor (5) på vinklen. Montér dybdestoppet på boret efter den beregnede dybde. Bor det første hul, gentag denne fremgangsmåde ved alle dyvlerne. Kontrollér, at vinklen hele tiden ligger ind mod siden på plade B. 12. Lim dyvlerne til sidst Sådan laver man T-samlinger 1 eller mindre fra kanten 1. Anbring de to plader, som de skal sidde i samlingen, og afmærk dem A og B (fig. 8). Lav derefter en markeringslinie på plade B, som vil udgøre centreringslinien for trædyvlerne. 2. Montér dybdestoppet på boret efter den beregnede dybde for det første hul. I de fleste tilfælde vil hullet i plade A være dybere end i plade B for at kunne passe dyvlen. 3. Fastgør pladen A på arbejdsbænken (fig. 9). 4. Anbring boret vendt nedad på kanten af plade A. Sørg for, at den ligger helt ind til pladens kant. Drej boret og anbring det, så de to nærmeste centreringspløkker (1) rammer ind på hver side af pladen, og hullet (4) til den ønskede dyvelstørrelse bliver centreret på pladens kant (fig. 10). 5. Bor det første dyvelhul og flyt derefter boret og gentag denne fremgangsmåde, indtil alle huller er borede (fig. 10). 6. Kom trædyvlerne i hullerne uden at lime dem, når alle huller er borede. Brug derefter denne boreindstilling som skabelon, når hullet i plade B skal bores. 7. Montér derefter vinklen (2) på boret. Start med at løsne de to klemskruer (3) på boret (fig. 11). 8. Vend derefter boret om og skyd vinklen (2) i sporet på boret, så den kommer til at sidde mellem boret og firkantsmøtrikkerne (fig. 11). Vent med at stramme. 9. Anbring plade B oven på plade A med den side, som skal bores, vendt opad (fig. 12). Kontrollér omhyggeligt, at de to plader havner helt på linie med hinanden. Fastgør de to plader på arbejdsbænken med en skruetvinge. Ret "markeringslinien" (6) ind på siden af boret efter den linie, som blev markeret tidligere (fig. 12). 10. Skyd forsigtigt vinklen ind, så dyvlen havner i et egnet spor (5) på vinklen. Stram klemskruerne, når vinklen ligger ind til plade B. 11. Montér dybdestoppet på boret efter den beregnede dybde. 12. Bor det første hul og gentag denne fremgangsmåde ved alle dyvlerne (fig. 12). 13. Lim dyvlerne til sidst

10 DK Sådan laver man T-samlinger mere end 1 fra kanten (fig. 13 ~ 16) 1. Følg punkt 1 6 ovenover Kom trædyvel i hullerne uden at lime dem, når alle huller er borede. Brug derefter dette at bore efter, når hullet skal bores i plade B Anbring plade A på plade B med kanten på plade A ca. 35 mm (1 3/8 ) fra den markerede linie. 7. Montér derefter vinklen (2) på boret. Start med forsigtigt at løsne de to klemskruer (3) på boret (fig. 20). 3. Vend derefter boret om og skyd sporet (7) på boret til modsvarende dyvel Vend derefter boret om og skyd vinklen (2) i sporet på boret, så den kommer til at sidde mellem boret og firkantsmøtrikkerne (fig. 20). Vent med at stramme Tilpas markeringslinien (6) på begge sider af boret med midtlinien på plade B. Kontrollér, at boret ligger jævnt med kanten på plade A. Ret evt. plade A ind, indtil den flugter med kanten Vend boret om igen og anbring den, så et af hullerne (4) med passende størrelse havner over en af dyvelerne på plade A (fig. 21). Skyd derefter vinklen ind, indtil den rammer pladen. Stram skruerne (3). 5. Fastspænd begge plader på arbejdsbænken og bor alle huller ved at flytte boret fra dyvel til dyvel. 10. Anbring plade B mod plade A, så plade B kommer nærmest dig selv (fig. 22). Sørg for, at de to plader ligger helt på linie med hinanden. Lås dem fast med en skruetvinge Lim dyvlerne til sidst Centrér boret ved de to plader, så et velegnet spor (7) på boret havner omkring dyvlen på plade A (fig. 23). Skyd boret ind, så vinklen (2) ligger hårdt ind mod pladen (B), og at markeringslinien (6) er centreret på plade (B) Bor alle huller ved at flytte boret fra dyvel til dyvel. 13. Lim dyvlerne til sidst. Sådan laver man samlinger kant-til-kant 1. Anbring de to plader, sådan som de skal sidde i samlingen, og afmærk dem A og B (fig. 17) Montér dybdestoppet på boret efter den beregnede dybde for det første hul. 3. Fastgør pladen A på arbejdsbænken (fig. 18). 4. Anbring boret vendt nedad på kanten af plade A. Sørg for, at den ligger helt ind til pladens kant. Drej boret og anbring det, så de to nærmeste centreringspløkker (1) rammer ind på hver side af pladen, og hullet (4) til den ønskede dyvelstørrelse bliver centreret på pladens kant (fig. 19) Nu kan arbejdet påbegyndes. Bor det første dyvelhul og flyt derefter boret og gentag denne fremgangsmåde, indtil alle huller er borede (fig. 19)

11 11

12

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24 Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform Typegodkjenn. nr. 398/99 391101 N S TA-4-10-24 27.11.12 R5 ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig,

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

Tips & Idéer. Tenntrådsbroderier/Tintrådsbroderier/Tinntrådsbroderier Armband och hårspännen/armbånd og hårspænder/armbånd og hårspenner

Tips & Idéer. Tenntrådsbroderier/Tintrådsbroderier/Tinntrådsbroderier Armband och hårspännen/armbånd og hårspænder/armbånd og hårspenner Tips & Idéer Tenntrådsbroderier/Tintrådsbroderier/Tinntrådsbroderier Armband och hårspännen/armbånd og hårspænder/armbånd og hårspenner 601900 SE Tenntråden Luletråden är nickelfri med % silverinnehåll

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m.

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Glasstak Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Denne anvisningen skal følges for å oppfylle garantivilkårene. Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner å montere. Se innholdslisten

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

CYKELHÅLLARE SYKKELHOLDER POLKUPYÖRÄTELINE CYKELHOLDER

CYKELHÅLLARE SYKKELHOLDER POLKUPYÖRÄTELINE CYKELHOLDER CYKELHÅLLARE SYKKELHOLDER POLKUPYÖRÄTELINE CYKELHOLDER med ljusramp/med lysramme ja takavalosarja/med lys SE CYKELHÅLLARE med ljusramp BRUKSANVISNING Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Bruksanvisningen

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

ARM-4042 Swing flat panel wall mount

ARM-4042 Swing flat panel wall mount ARM-4042 Swing flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Montasjeveiledning Saxi 120

Montasjeveiledning Saxi 120 Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett

Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett Utenifra Utside Innside/Motorside Innenifra/Motorside 412 33 140 125 1. Montering stolpe. Deleliste 4 PORTSTOLPE Del Nr. Beskrivelse Antal/Portstolpe

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Kassettløsning for gruepeis til innsats NI-22/NI-25

Kassettløsning for gruepeis til innsats NI-22/NI-25 Kassettløsning for gruepeis til innsats /NI-25 NO Monteringsanvisning 2 SE Monteringsanvisning 4 Product no: IN-00N22-xxx/ IN-0NI26-000 Last updated: 10.09.10 Innhold 1.Generell informasjon før montering

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Servantbenk i puristisk stil

Servantbenk i puristisk stil Servantbenk i puristisk stil Renslig Servantbenk i puristisk stil Mange ønsker seg en minimalistisk stil på badet. En stil denne servanten er et godt eksempel på: Mindre er ofte det beste! 1 Innledning

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

TIGER EVOLUTION 1 SKYVEDØR

TIGER EVOLUTION 1 SKYVEDØR Monteringsanvisning TGER EVOLUTON 1 SKYVEØR etaljliste B C E F1 G H : Veggskinne (1 stk.) B: Mellomlegg (2 stk.) 8 og 12 mm C: Skinne (1 stk.) : ørstopper (2 stk.) E: Hjulbeslag (2 stk.) F: Sikkerhetslås

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Bruksanvisning. Timo Xtra

Bruksanvisning. Timo Xtra Bruksanvisning Timo Xtra 1 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av produktet 2 Vedlikehold 2 Viktig! 2 1. Frontal eller dorsal 3 2. Måling og justering 4 3. Brukers posisjonering 5 4. Tekniske mål og teknisk

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

BRUKERMANUAL. Qvintett S/A/A4

BRUKERMANUAL. Qvintett S/A/A4 BRUKERMANUAL Qvintett S/A/A4 BRUKERMANUAL Qvintett S/A/A4 2 Qvintett S/A/A4 BRUKERMANUAL Instruksjon for brukere av Qvintett type S/A/A4 Qvintett har elektrisk regulerbare funksjoner som forenkler stillingsforandring

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Monteringsanvisning Vikdörrar Monteringsvejledning Foldedører Monteringsanvisning Foldedører

Monteringsanvisning Vikdörrar Monteringsvejledning Foldedører Monteringsanvisning Foldedører Monteringsanvisning Vikdörrar Monteringsvejledning Foldedører Monteringsanvisning Foldedører 1 Montera takskenan med en skruv mitt i karmen. Skenan skall vara 5 mm kortare än vad karmens öppningsmått är.

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Generell innformasjon

Generell innformasjon Monteringsanvisning Generell innformasjon Frictionboard er enkelt og sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

MountingInstructions. Rullegardiner /Rullegardiner / Rullgardiner / Rullakaihtimet

MountingInstructions. Rullegardiner /Rullegardiner / Rullgardiner / Rullakaihtimet MountingInstructions Rullegardiner /Rullegardiner / Rullgardiner / Rullakaihtimet MountingInstructions Content Dansk 3 Norsk 5 1 1a Svenska 7 Suomi 9 2a 1b 2b 1c 2c 5a 5b 5c 6a 6b 7a 7b 7c 1d 3a 8a 3b

Detaljer

Salonglys. Deilig avslappende Salonglys Lys er viktig for stemningen. Denne flotte lyskassen passer perfekt i en behagelig, lun atmosfære.

Salonglys. Deilig avslappende Salonglys Lys er viktig for stemningen. Denne flotte lyskassen passer perfekt i en behagelig, lun atmosfære. Salonglys Deilig avslappende Salonglys Lys er viktig for stemningen. Denne flotte lyskassen passer perfekt i en behagelig, lun atmosfære. 1 Innledning Denne kule lyskassen passer perfekt i en lun stue.

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang Monteringsanvisninger Tips for å komme i gang et er best å være to personer ved montering av en løsning på over to meter. Vær oppmerksom på at alle løsninger som skal stå ut fra veggen, skal ha føtter

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

Tenntrådsbroderi Tintrådsbroderi Tinntrådbroderi

Tenntrådsbroderi Tintrådsbroderi Tinntrådbroderi Tenntrådsbroderi Tintrådsbroderi Tinntrådbroderi Tenntrådsbroderi SE Tenntråden är nickelfri med 4 % silverinnehåll vilket gör att den spunna tråden blir stark och behåller sin fina lyster. Renskinnet

Detaljer

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-21 ARM-24 Tilt wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler

Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler Vattentemperaturmätare Specifikationer Mätområde: 40~150 C. Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala

Detaljer

ARM-421 Flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-421 Flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-421 Flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning 1 EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg.

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer