Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet"

Transkript

1 Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 GLØSHAUGEN Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 62/ / /14,56,177,181,209 /527 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang Bur /400 Eksteriør GAMLE ELEKTRO /177 Eksteriør/Interiør GAMLE FYSIKK /177 Eksteriør/Interiør GAMLE KJEMI /177 Eksteriør/Interiør HOVEDBYGNINGEN /177 Eksteriør/Interiør INFOHUSET /177 Eksteriør LERKENDAL GÅRD /400 Eksteriør/Interiør M/BYGNINGER Sidebygning /400 Eksteriør UTOMHUS 400/14,56,177, Utomhus 181,209/527 VANNKRAFTLABORATORIET /177 Eksteriør/Interiør VESTRE GLØSHAUGEN /177 Eksteriør/Interiør ØSTRE GLØSHAUGEN /177 Eksteriør/Interiør

2 Side 2 Fredning kompleks Omfang: Formål: Fredningen omfatter bygningene og utomhus som nevnt ovenfor. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Formålet med fredningen av de eldste bygningene på Gløshaugen er å sikre et unikt, historiefortellende bygningsmiljø som representerer det ypperste av teknisk utdanningshistorie i Norge. Formålet med fredningen av Vestre Gløshaugen er å sikre viktig spesialskolehistorie. Formålet med fredningen av sidebygningene på Lerkendal gård er å sikre lystgårdhistorie. Formålet er videre å sikre bygningenes kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdier. Begrunnelse: Trondheim har en lang akademisk historie der den teknologiske utdanningen har vært ledende. Stortinget vedtok i 1900 at Norges Tekniske Høiskole (NTH) skulle etableres i Trondheim og i 1910 var den offisielle åpningen. Ingeniørutdanning var en av de tidligste høyere utdanninger i Norge: Det startet med Den frie Matematiske skole i Kristiania (1750) - Krigsskolen, deretter Bergseminaret på Kongsberg (1757) og Den kongelige Tegneskole (1818). Høyere ingeniørutdanning ble opprettet i Trondheim med Trondheim Tekniske læreanstalt (1869) som ble direkte forløper til Norges Tekniske Høiskole i Trondheim (1910). Anlegget på Gløshaugen er tegnet av arkitekt Bredo Greve og har et formalt og storslått preg. Hovedbygningen (fredet 1994) danner en markant fasade mot byen og domkirken. De øvrige bygningene ligger i aksen bak og er bygget i samme formspråk som hovedbygningen. Disse er formålsbygget til spesifikke tekniske disipliner. Hovedbygningen på Lerkendal gård er administrativt fredet. Sidebygningen og stabburet samt utomhus fredes nå som en viktig del av gårdsanlegget.

3 Side 3 BUR Bygningsnr: Gnr/bnr: 62/400 Oppført: Referanse i landsverneplanen: Bygning Fredning bygning Omfang: Formål: Fredningen omfatter stabburets eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Formålet med fredningen er å sikre stabburet som en del av Lerkendal gård. Formålet er å sikre bygningens kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdier. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Begrunnelse: Buret antas å være oppført av bergskriver Gert Busch i 1790-årene. Lerkendal ble opprinnelig etablert som lystgård til sommerbruk i 1775 og Busch overtok allerede i Buret er uvanlig stort i tre etasjer med forseggjort dørparti i Louis-seize-stil. Nordfasaden har smårutete vinduer. Buret ble sattt i stand i 1960, men er ikke vedlikeholdt innvendig. Utvendig er stabburet kledt med stående panel og saltaket er tekket med teglstein. NTH (i dag NTNU) overtok Lerkendal gård i I dag brukes stabburet som lager.

4 Side 4 GAMLE ELEKTRO Bygningsnr: Gnr/bnr: 405/177 Oppført: Referanse i landsverneplanen: Bygning Fredning bygning Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og av interiør korridorer og trappeløp i 1. og 2. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfang interiør er markert på plantegning. Formål: Formålet med fredningen av Gamle elektro er å sikre en bygning fra den første utbyggingsfasen i forbindelse med etableringen av NTH. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig korridorstruktur med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Begrunnelse: Gamle elektro er tegnet av arkitekt Bredo Greve. Bygningen har høy verdi, både arkitektonisk, kuturhistorisk og utdanningshistorisk. Som ramme omkring et åpent og ubebygd areal ("campus") bak Hovedbygningen var det allerede fra starten av prosjektert fire bygninger av beslektet utformning som avgrensning av rommet: Kjemisk laboratorieum (Gamle kjemi, i syd 1910, Elektroteknisk institutt i vest 1910 og Varmekraftlaboratoriet i øst, 1912). De to førstnevnte, som til forskjell fra Hovedbygningen, har gjennomført enklere pussete fasader, er fremdeles bevart og beskriver sammen med Hovedbygningen det opprinnelige bygningsmiljøet.

5 Side 5 Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: NTNU.

6 Side 6 Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: NTNU.

7 Side 7 GAMLE FYSIKK Bygningsnr: Gnr/bnr: 405/177 Oppført: Referanse i landsverneplanen: Bygning Fredning bygning Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i de to hovedinngangspartiene med trappeløp gjennom alle etasjer samt et stort rom med kontorinndeling i 3. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfang interiør er markert på plantegning. Formål: Begrunnelse: Formålet med fredningen av Gamle fysikk er å sikre en bygning fra den eldre bygningsmasse på NTNU. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Gamel fysikk er tegnet av arkitekt Bredo Greve. Bygningen har høy verdi, både arkitektonisk, kulturhistorisk og utdanningshistorisk. Fysikk var en av de opprinnelige studieretningene på NTH og viktig for den faglige tyngden skolen har hatt. Som ramme omkring en åpen plass ("campus") bak Hovedbygningen var det allerede fra starten av prosjektert tre bygninger av beslektet utforming: Kjemisk laboratorium (Gamle kjemi) i syd 1910, Elektroteknisk institutt i vest 1910 og Varmekraftlaboratoriet i øst 1912 (nedbrent 1957). De tre bygningene fikk enklere pussete fasader. Det opprinnelieg høgskoleanlegget ble supplert med Vannkraftlaboratoriet i 1917 og Fysisk institutt i Alle tegnet av Bredo Greve.

8 Side 8 Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Plantegning 3. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

9 Side 9 GAMLE KJEMI Bygningsnr: Gnr/bnr: 405/177 Oppført: Referanse i landsverneplanen: Bygning Fredning bygning Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i 1. etasje: Inngangspartiet med trapperom opp til 2. etasje (120, 123, 123A) og i 2. etasje: Trapperommet (219 og 219B), samt kontorlandskap (opprinnelig laboratorium) 202 i bygningens nordøstlige del. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfang interiør er markert på plantegning. Formål: Formålet med fredningen av Gamle kjemi er å sikre en bygning fra den første utbyggingsfasen i forbindelse med etableringen av NTH. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Begrunnelse: Gamle kjemi er tegnet av arkitekt Bredo Greve. Bygningen har høy verdi, både arkitektonisk, kuturhistorisk og utdanningshistorisk. Som ramme omkring et åpent og ubebygd areal ("campus") bak Hovedbygningen var det allerede fra starten av prosjektert fire bygninger av beslektet utformning som avgrensning av rommet: Kjemisk laboratorieum (Gamle kjemi, i syd 1910, Elektroteknisk institutt i vest 1910 og Varmekraftlaboratoriet i øst, 1912). De to førstnevnte, som til forskjell fra Hovedbygningen, har gjennomført enklere pussete fasader, er fremdeles bevart og beskriver sammen med Hovedbygningen det opprinnelige bygningsmiljøet.

10 Side 10 Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: NTNU. Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: NTNU.

11 Side 11 HOVEDBYGNINGEN Bygningsnr: Gnr/bnr: 405/177 Oppført: Referanse i landsverneplanen: Bygning 11500

12 Side 12 Fredning bygning Omfang: Fredningen omfatter interiør i bibliotek/lesesal (157 og 166), lesesal for professorer (178), konstruksjonssal (326) og Auditorium (340). Fredningen av interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon,, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Bygningen er fredet eksteriørt og med deler av interiøret i Riksantikvarens fredningsvedtak av : Skravur i plantegning viser både eksisterende og ny fredning. Formål: Formålet med fredningen av Hovedbygningen på campus Gløshaugen fra 1910 er å sikre bygningen som er selve symbolet på etableringen av en moderne teknisk høyskole i Norge. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Begrunnelse: Hovedbygningen er tegnet av arkitekt Bredo Greve. Bygningen har høy verdi, både arkitektonisk og kulturhistorisk. i norsk utdanningshistorie. Bygningen ble vedtaksfredet i Fredningen fra 1994 vektlegger imidlertid ikke bygningens utdanningshistoriske verdi, og utvides derfor med fem større rom knyttet til undervisning og utdanningsformål. Sammen med Hovedbygingen var det som ramme omkring et åpent og ubebygd areal ("campus") fra starten av planlagt fire bygninger av beslektet utforming som avgrensning av rommet: Kjemisk laboratorium (Gamle kjemi) i syd 1910, Elektroteknisk institutt i vest 1910 og Varmekraftlaboratoriet i øst, De to førstnevnte, som til forskjell fra Hovedbygningen, har gjennomført enklere pussete fasader, er fremdeles bevart og beskriver sammen med Hovedbygningen det opprinnelige bygningsmiljøet. Høgskoleanlegget ble deretter supplert med Vannkraftlaboratoriet i 1917 og Fysisk institutt i 1925.

13 Side 13 Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: NTNU. Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: NTNU.

14 Side 14 Plantegning 3. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: NTNU.

15 Side 15 INFOHUSET Bygningsnr: Gnr/bnr: 405/177 Oppført: 1898 Referanse i landsverneplanen: Bygning Fredning bygning Omfang: Formål: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v. Formålet med fredningen av Infohuset er å sikre som et viktig bygg for spesialskolehistorien. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Begrunnelse: Bygningen har høy verdi, både arkitekturhistorisk og kulturhistorisk. Infohuset ble bygget som bolig for bestyreren ved Taleskolen for døvstumme.

16 Side 16 LERKENDAL GÅRD M/BYGNINGER Bygningsnr: Gnr/bnr: 62/400 Oppført: 1762 Referanse i landsverneplanen: Bygning Fredning bygning Omfang: Formål: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Formålet med fredning av Lerkendal gård er å sikre bygningen. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Begrunnelse: Lerkendal gårds hovedbygning er vedtaksfredet etter Bygningsfredningsloven av Tinglyst Presisering av fredningsvedtaket foreligger som dokument fra Riksantikvaren datert Eiendommen er et tidlig eksempel på lystgårder som det ble oppført flere av i Trondheims nærhet.

17 Side 17 SIDEBYGNING Bygningsnr: Gnr/bnr: 62/400 Oppført: Referanse i landsverneplanen: Bygning Fredning bygning Omfang: Formål: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v. Formålet med fredningen er å sikre bygningen som en del av Lerkendal gård. Formålet er å sikre bygningens kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdier. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Begrunnelse: Sidebygningen antas å være oppført av Kontreadmiral Lerche på 1770-tallet som "bårstu" til bruk for tjenerskap og arbeidsfolk. Lerkendal ble opprinnelig etablert som lystgård til sommerbruk. Boligdelen av bygningen er i laftet tømmer. Mot tunet er det en innebygget svalgang av reisverk i hele bygningens lengde. (Det er ikke kjent om den var helt innelukket da bygningen ble oppført.) Utvendig er bygningen kledt med stående panel og saltaket er tekket med teglstein.

18 Side 18 UTOMHUS Bygningsnr: Gnr/bnr: 400/14,56,177,181,209/527 Oppført: Referanse i landsverneplanen: Bygning Fredning utomhus Omfang: Fredningen omfatter utomhusanleggenes arealer, terreng, strukturer som park, hage, gårdsrom og grøntområder, hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, vegetasjon og annen grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning, paviljonger, skulpturer, basseng, trapper med detaljer, materialbruk og overflater. Fredningens avgrensning er markert på kart. Formål: Formål med fredning av utomhus på Gløshaugen er å sikre indre campus og området sør for 19 fredningen, samt området rundt Lerkendal gård. Begrunnelse: Trondheim har en lang akademisk historie der den teknologiske utdanningen har vært ledende. Trondheim har vært hovedsete for teknisk utdanning i Norge siden 1870 da Trondhjem tekniske læreanstalt ble etablert. Den eksisterte frem til 1916 og var i denne perioden den fremste teoretiske tekniske utdannelsen i Norge. Stortinget vedtok i 1900 at Norges Tekniske Høiskole (NTH) skulle etableres i Trondheim og i 1910 var den offisielle åpningen. Ingeniørutdanning var en av de tidligste høyere utdanninger i Norge: Det startet med Den frie Matematiske skole i Kristiania (1750) - Krigsskolen, deretter Bergseminaret på Kongsberg (1757) og Den kongelige Tegneskole (1818). Høyere ingeniørutdanning ble opprettet i Trondheim med Trondheim Tekniske læreanstalt (1869) som ble direkte forløper til Norges Tekniske Høiskole i Trondheim (1910). Hagen og gårdstunet på Lerkendal gård fredes nå som en viktig del av gårdsanlegget som opprinnelig ble bygget som lystgård i utkanten av Trondheim by.

19 Side 19 VANNKRAFTLABORATORIET Bygningsnr: Gnr/bnr: 405/177 Oppført: 1917 Referanse i landsverneplanen: Bygning 11521

20 Side 20 Fredning bygning Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør; laboratoriehallen som åpent rom, galleriene i 3. etasje samt opprinnelige vannrenner og vanntanker på loftet (4. og 5. etasje). Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfang interiør er markert på plantegning. Formål: Formålet med fredning er å sikre Vannkraftlaboratoriet som viktig del av det tidlige høyskoleanlegget, og som utdanningshistorisk og arkitekturhistorisk viktig kulturminne. Videre er formålet å ivareta bygningens laboratoriepreg, og tydelige tilknytning til samtidens vannkraftvirksomhet. Formålet med interiørfredning er at opprinnelige og eldre elementer sikres. Konstruksjoner og åpenhet i planløsningen er særtrekk ved laboratoriehallen. Klinkede vannrenner og -tanker er vesentlig for virksomhetshistorien og uttrykket. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Begrunnelse: Vannkraftlaboratoriet er tegnet av arkitekt Bredo Greve. Bygningen har høy verdi, både arkitektonisk, kulturhistorisk og utdanningshistorisk, og den er eneste laboratoriebygning på Gløshaugen som fredes. Som ramme omkring en åpen plass (campus) bak Hovedbygningen var det allerede fra starten av prosjektert tre bygninger av beslektet utforming: Kjemisk laboratorium (Gamle kjemi) i syd oppført 1910, Elektroteknisk institutt i vest oppført 1910 og Varmekraftlaboratoriet i øst oppført 1912 (nedbrent 1957). De tre bygningene fikk enklere pussete fasader. Det opprinnelieg høgskoleanlegget ble supplert med Vannkraftlaboratoriet i 1917 og Fysisk institutt i Alle tegnet av Bredo Greve.

21 Side 21 Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: NTNU. Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: NTNU.

22 Side 22 Plantegning 3. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: NTNU. Plantegning 4. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: NTNU.

23 Side 23 VESTRE GLØSHAUGEN Bygningsnr: Gnr/bnr: 405/177 Oppført: 1856 Referanse i landsverneplanen: Bygning Fredning bygning Omfang: Formål: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Formålet med fredningen av Vestre Gløshaugen er å sikre viktig spesialskolehistorie. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Begrunnelse: Bygningen har høy verdi, både arkitektonisk, kuturhistorisk og utdanningshistorisk. Bygningen er administrativt fredet.

24 Side 24 ØSTRE GLØSHAUGEN Bygningsnr: Gnr/bnr: 405/177 Oppført: Referanse i landsverneplanen: Bygning Fredning bygning Omfang: Formål: Begrunnelse: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. Formålet med fredningen er å sikre en opprinnelig bygning på Gløshaugen fra tiden før høgskolen ble etablert. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Bygningen ble bygget som landsted i 1872 og først overtatt av NTH i Alle rom er pusset opp innvendig i løpet av de senere årene. Bygningen er administrativt fredet.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ALLEGATEN 70 Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/732 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 HELGELAND UNGDOMSSENTER Kommune: 1820/Alstahaug Gnr/bnr: 8/124 AskeladdenID: 170133 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 290/55 290/55,1-6,8-9,41 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SVINØY TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 1029/Lindesnes Gnr/bnr: 131/1-13, 44/32 131/1-13 AskeladdenID: 175314 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 DØMMESMOEN Kommune: 904/Grimstad Gnr/bnr: 9/1 AskeladdenID: 175089 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 UNIVERSITETET I AGDER, DØMMESMOEN Kommune: 904/Grimstad Gnr/bnr: 9/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer POLITIHØGSKOLEN, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 38/8 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 106 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Kommune: 1539/Rauma Gnr/bnr: 53/27 53/26-28 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FAKULTET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/1152 164/1150 164/1148 164/621 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

FRED, UTVIKLING OG MILJØ

FRED, UTVIKLING OG MILJØ JONATUNET SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI JONDAL JONATUNET - SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI NOV 2012 1 INNHALD NORDISK FREDSAKADEMI - VEDTEKTER JONDAL

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK) Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 49 Vest-Agder 1001/Kristiansand Gårdsbruk og teglverk

Detaljer

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Gårdsanlegg/bolig Nåværende funksjon: Kontor/møterom Foreslått vernekategori: Totalt

Detaljer

Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse

Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse 1B Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse Høring av delplan av Landsverneplan for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) 22. juni 2010 KOMPLEKS 60 REGJERINGSKVARTALET,

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1

KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1 KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Undervisning Nåværende funksjon: Undervisning Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR

KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Akershus 219/Bærum Planlagt som landsfengsel

Detaljer

KOMPLEKS 95001 Cort Adelers gt. 30, Oslo

KOMPLEKS 95001 Cort Adelers gt. 30, Oslo KOMPLEKS 95001 Cort Adelers gt. 30, Oslo Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 2 Oslo 301/Oslo kommune Teknisk

Detaljer

Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Høringsutkast Tekstdel pr. 22. Februar 2010 1 Forsidebilder: Øverst til venstre: Hovedbygningen, Gløshaugen, NTNU (1905 10) NTNU Øverst til høyre: Urbygningen,

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 05.02.2003

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 05.02.2003 0 BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 0.0.00 Revidert i august 0 i forbindelse med rullering av kommuneplanen. INNHOLDSFORTEGNELSE: Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Tannlegehøyskole Nåværende funksjon: Tannlegehøyskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 2480001 Schweigaardsgate 15, Oslo

KOMPLEKS 2480001 Schweigaardsgate 15, Oslo KOMPLEKS 2480001 Schweigaardsgate 15, Oslo Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 3 Oslo 301/Oslo kommune Offentlig

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Mottakerliste Vår ref. 12/4680-7 ADR C50/HAUD Dato 18.11.2013 Forslag til fredning - offentlig høring - Bandakkanalens bygninger og tekniske installasjoner

Detaljer

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22.

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Rogaland Fylkeskommune Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Januar 2013 2013-02-01 Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. 2a til 22. 21.02.2013 08.02.2013

Detaljer

Forord. Innholdsfortegnelse

Forord. Innholdsfortegnelse Forord Byvåpen fra interiør i jernbanerestauranten 1920. Hammers Vaaben var en Urhane med udslagne Vinger udi Toppen paa et Fure Træ er omtalt i Hamarkrøniken fra omkring 1550. Byvåpenet er tegnet av Andreas

Detaljer

Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre

Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre THINGVALLA TELLER 1 2 Masteroppgave i arkitektur NTNU Vårsemesteret 2010 Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre Forord Ved studiestart for vel fem år siden var det ingen

Detaljer

Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo

Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo Byggnamn Verneklasse / status Omfang GAB-nr bygg 01 hovudbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg 02 administrasjonsbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer