ARGUMENTER. Pluggbar installasjon. - dine utfordringer er vårt v. ansvar - Derfor bør du velge gesiscon pluggbar installasjon fra...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARGUMENTER. Pluggbar installasjon. - dine utfordringer er vårt v. ansvar - Derfor bør du velge gesiscon pluggbar installasjon fra..."

Transkript

1 - dine utfordringer er vårt v ansvar - ARGUMENTER Derfor bør du velge gesiscon pluggbar installasjon fra... Pluggbar installasjon Pluggbar elektrisk installasjon har i løpet av kort tid fått innpass som en foretrukket metode for montering av belysning i kontorer-, næringsbygg, institusjoner, idrettsanlegg m.m. Det første man merker er at installasjonstiden reduseres betydelig. Samtidig reduseres de totale installasjonskostnadene i forhold til tradisjonell installasjon. Tidsbesparelsen er oftest mer enn 70% og totalkostnadene reduseres med mer enn 30%. I tillegg frigjøres bedriftens montørressurser slik at bedriften kan påta seg flere oppdrag. gesis fra Wieland er markedsleder innen pluggbar installasjon normalt mer enn 70% raskere installasjon enn tradisjonelle metoder reduserer normalt installasjonskostnadene med mer enn 30% mer enn komponenter tilfredsstiller alle installasjonsbehov lagerført i Norge i betydelig bredde og dybde totalinstallasjon fra tavle til laster dokumentert kvalitet, tilgjengelighet, godkjennelser, etc. produktdatablad, FDV-dokumentasjon og prosjekteringsstøtte tilpasset både IT 230V og 230/400V TN-systemer dekker alle installasjonsbehov innen EIB, LON, DALI og analog dimming komplette produktfamilier innen flatkabel- og rundkabeldistribusjon egne systemfamilier for lavvolt, hyllebelysning i butikker, etc. utendørs produktfamilier med høy IP-grad og EX-godkjennelser prefabrikerte kabler er 100% elektrisk testet, IP-kabler også med trykkluft vi skreddersyr løsninger for kabelføring og kapslingsintegrasjon produktene er lokalt tilgjengelige via alle ledende elektrogrossister armaturimportører og -produsenter benytter Wieland gesis Via gesisplan prosjekteringsassistanse produserer vi installasjonstegninger, setter opp detaljerte materiallister, simulerer reelle elektriske installasjonsforhold og beregner automatisk spenningsfall for alle kabelstrekk. Dessuten beregner vi kortslutningsstrømmer. Installasjoner, planlagt og installert i henhold til gesisplan, benytter prosjekteringsdokumentasjonen som en vesentlig del av anleggets FDV-dokumentasjon.

2 Til forskjell fra tradisjonell installasjon - som stort sett består av kabel fra trommel, plastplugger, klips og kontakter - krever pluggbar installasjon at man før arbeidet settes i gang, må planlegge og skaffe tilveie et utvalg av prefabrikerte kabler med kontakter i ulike lengder og tverrsnitt, fordelere, etc. Dette planleggingsarbeidet er kun en forlengelse av det arbeidet man likevel gjør når man deler inn laster i kurser og soner. Ved bruk av et felles verktøy skapes det automatisk materiallister, samtidig som integrerte funksjoner i programvaren fortløpende beregner og kontrollerer strømforhold som spenningsfall, belastning og bl.a. kortslutningsstrømmer. Planleggingen skjer valgfritt i 2D eller 3D og virtualiteten i de tegningene som fremstår gjør disse velegnet til tegningsunderlag for installasjon. Det at arbeidet som utføres deretter kan benyttes som en automatisk del byggets FDV-dokumentasjon gjør denne metoden for installasjon svært ettertraktet. Ved alle installasjoner er det en mengde opplysninger som må være tilgjengelige for at man feilfritt skal kunne komme frem til slike funksjoner som er beskrevet og som byggherren ønsker. Nedenfor følger 50 spørsmål som bidrar til å skaffe tilveie slike opplysninger før prosjekteringen begynner... beskriv installasjonsstedet og hindringer som har betydning for kabellengder hva er prosjekteringsarealets totale størrelse er det mulig å få tilgang til byggetegninger i målestokk 1:1 kan det skaffes AutoCAD 2000 EXPLODED filer (ikke plotterfiler) vertikale mål, avstand fra gulv til tak, høyde for kabelføring (kabelstiger) monteringshøyde for armaturer, veggkanaler, stikkontakter, brytere, etc. timepris for installatør og timepris for læregutt (for sammenlikning trad. inst.) tillatt høyeste spenningsfall i % av nominell spenning? hvem leverer armaturer, typer, effekt, hvor mange armaturer inngår totalt? tilkopling til armatur chassiskontakt, 1 kabel, 2 kabler, etc.? dersom armaturer leveres med Wieland tilkopling artikkelnummer? skal armaturer dimmes analog, DALI, DSI, etc. er dimmeelektronikken innebygget i armaturen? er det OK med 1,5mm² kabel fra armatur til hovedforgrening? hvordan blir armaturene montert (under tak, innfelt, pendel, etc.)? armaturens form og antall lyskilder lyskasser, downlights, etc.? er det grenstaver i installasjonsområdet (fra hvilke produsenter)? tegningene skal være inndelt med soner, brytekurser, BUS, etc. er det KNX/EIB, LON, DSI, DALI, RC, IP, etc. i anlegget? skal det benyttes 2,5mm² tverrsnitt i hovedfordelingsnettet? er kursen sikret med 16A (alternativt oppgi verdi)? skal det benyttes kjeding av lys med 2 kabler pr. armatur? tillates det i så fall å kjede lys med 1,5mm²? skal det benyttes hovedfordelingsnett med distribusjon av 3-fase? er det preferanse for flatkabel eller rundkabel for 3-fase? er anlegget 230VAC IT-nett eller 230/400VAC TNx-nett? er det angitt krav til IP-grad for anlegget? skal det benyttes hvite eller sorte kabler? er det lukket himlingstak? er det nødlys/nattlys i anlegget? mates nødlys/nattlys med 4-leder som lader batterier i armaturer? mates nødlys/nattlys med 3-leder fra UPS? skal det benyttes pluggbar installasjon for løpende mann? hvordan mates kurser med løpende mann? skal det prosjekteres med pluggbar installasjon for markiser/persienner? skal det mates stikkontakter fra pluggbar installasjon? skal det brukes pluggbar installasjon i veggkanaler? skal det brukes pluggbar installasjon i datagulv? skal det brukes pluggbar installasjon i kjernerom, toaletter, bad, kott, etc.? benyttes det det ignitere med metall-halogenlamper? LOGISTIKK: hvem skal tilbudet stiles til? leveringsadresse for materiell? kontaktperson hos kunden? prosjekt-/bestillingsreferanse? skal leveranser faktureres via grossist? hvilken grossist? tidsfrist for prosjektering? tidsfrist for oversendelse av tilbud til kunden? tidsfrist for levering av materiell? Alle forespørsler rettes til

3 RAN-bokser og romcontrollere Hva er en RAN-boks og hva er en romcontroller? Elektroinstallasjon er blitt pluggbar. Det omfatter ikke bare distribusjon av kraft fra tavle til installasjonsområdet, men i like stor grad enhver tilkopling til laster som lys, stikkontakter, grenstaver og fast tilkoplet brukerutstyr. I like stor grad er det vesentlig å integrere BUSsystemer som KNX/EIB, LON, DALI, DSI, RC og IP. I moderne byggautomasjon er det blant annet sensorer for lysnivå, bevegelse, posjonering av dører og vinduer og mange andre viktige systemkomponenter som også med fordel kan være pluggbare. Wieland gesis har pluggbare komponenter for alle slike formål. I tillegg har vi et eget prosjektteam som skreddersyr RAN-bokser. Felles for slike romkontrollere er at de er utvendig pluggbare. Innvendig kan boksene inneholde kabling mellom kontaker, eller de kan inneholde kundens egne komponenter i form av reléer, styringsenheter eller BUS-komponenter. I nært samarbeid med kunden besørger vi forsendelse av komponenter til fabrikken der disse koples inn i praktiske romcontrollere som i betydelig grad forenkler montasjen på installasjonsstedet. Våre bokser produseres i korrosjonsbestandig stålplate. Boksene jordes og alle kontakter leveres med strekkavlastingsklips for tilkoplet kabel. Boksene leveres i størrelser fra 100 x 200 x 50 mm opp til 1000 x 500 x 120 mm. TS 35 DINRAIL for innvendig montering av komponenter rekkeklemmer med skru- eller fjærtilkopling intern kopling etter kundens spesifikasjoner lomme for kretsskjema leveres komplett og elektrisk testet leveres med merking og koding av kontakter utvendige festepunkter som avtalt med kunden hurtig og kosteffektiv installasjon

4 TOPOLOGIER Wielands produktutvalg muliggjør stjerneinstallasjon, linjærinstallasjon, celleinstallasjon og kombinasjoner av slike. Systemene leveres i varianter fra 2 til 6 poler og er inndelt i systemfamilier i henhold til mekanisk koding og ulike farger. Systemene er rene Plug & Play systemer og kodestruktur for kraft og BUS forhindrer feilkopling. Ved overgang fra tradisjonell installasjon til pluggbar installasjon er erfaringen at tiden for feilretting reduseres til null. Med dobbeltisolerte systemkomponenter kan man slå på strømmen etter at første matekabel er tilkoplet i tavle eller underfordeler. Resten av anlegget koples med anlegget i drift. Ved å følge prinsippet om kjente laster kan man med Wielands pluggbare systemer benytte 1,5mm² kabling på 16A kurs. Dette forenkler installasjonen, samtidig som det gir vesentlige økonomiske besparelser. I alle koplingspunkter benyttes klips som forhindrer utgliding av kontakter. Det gir sikkerhet for lavest mulig kontaktmotstand i alle pluggbare punkt og gir maksimal sikkerhet mot varme og brann. Våre produkter er selvfølgelig dobbelisolerte fra kontakttupp til kontakttupp. Vi hjelper gjerne til og gir råd i valg av kablingstopologi. Det omfatter selvfølgelig også valg av metode og praksis for bryterkurser der vi kan tilby ulike BUSløsninger i tillegg til trådløse brytersystemer. Valget mellom rundkabel- og flatkabelbasert installasjon styres oftest av stedlige behov. Generelt kan man si at den absolutt største graden av fleksibilitet oppnår man med flatkabelbasert installasjon, mens de billigste og ikke minst raskeste løsningene oppnår man med rundkabelbesert installasjon. Det kan være praktisk å merke seg at Wieland gesis også omfatter et fullstendig installasjonssystem med IP fra 65 til 68+ for bruk utendørs, i våtområder, i miljøfientlige omgivelser og i eksplosjonsrisiko utsatte områder. Spør etter RST IP+

5 - dine utfordringer er vårt v ansvar - Som norsk hoveddistributør for Wieland Electric GmbH for produkter innen Automation Technology (AT) og Building Installation Technology (BIT) tilbyr vi i EFA kundeservice og produktsupport et avtalt omfang av prosjekteringsassistanse for pluggbar elektrisk installasjon i nybygg og ved rehabilitering av næring- og institusjonsbygg. Vår assistanse tar normalt utgangspunkt i dwg-filunderlag fra Auto- CAD. Vi jobber ofte i AutoCAD, men importerer normalt lagdelte AutoCAD-filer til Wielands egen 3D objektorienterte prosjekteringsplattform. Programvaren har i tillegg til 2D- og 3D-teknologi, innebygde funksjoner som listefører materiell og prisberegner produktene. Arbeidslister for montører og lister og bilder i 2D og 3D kan klippes over fra gesisplan til kontorstøtteprogrammer som PowerPoint, Words, Excel, etc. Programmet kalkulerer fortløpende prisen for pluggbar installasjon sammenlignet med tradisjonell installasjon. Parallelt foretas det realistiske beregninger av elektriske driftsdata. Planlegging og installasjon med gesisplan gir automatisk FDV-dokumentasjon og deler av det teoretiske grunnlaget for Samsvarserklæring. Det er alltid vårt mål at de opplysningene som vi kommer frem til skal gi fullstendig informasjon. Vi tar forbehold om at våre beregninger foretas i henhold til underlag som kan være ufullstendige eller vanskelige å fortolke med den database, programvare og de kunnskaper som gis oss til rådighet. EFA Elektro AS ansvarer derfor kun for de opplysninger som fremgår av artikkelnummer, varebetegnelser og de for varene relaterte prisopplysninger og leveringsbetingelser. Mengdeberegning av produktenheter, valg av kabellengder i forhold til installasjonsgeometri, føringsveier og forlegningspraksis ligger utenfor vår kontroll og vi kan derfor ikke stå til ansvar for installasjonsløsning, for store -, for små - eller feil bestillinger. I samarbeid med kundens prosjekteringsavdeling gjør vi vårt beste for å fremskaffe slike beregningsgrunnlag som gir best mulig installasjonsøkonomi for angitt utstyr- og planløsning. Når kunden ønsker det kan vi tilby kvalitetssikrede prosjekteringstjenester med avtale om fremstilling av komplette installasjonsunderlag og fullstendig prisinformasjon. Slike tjenester utføres til avtalt pris og innen avtalte tidsrammer. I henhold til avtale, kan deler av kostnadene ved slik prosjektering krediteres mot etterfølgende fakturerte og betalte materialuttak til prosjektet. Overfor konsulenter og arkitekter gir vi produktopplæring og veiledning til utarbeidelse av løsningsforslag for pluggbar elektrisk installasjon. Vi gir også veiledning til planlegging av kablingssystemer for BUS-styring av kraft. Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi opplæring og prosjektering i BUSrelaterte styringssystemer. EFA Elektro AS innehar nasjonal lisens for prosjekteringsplattformen gesisplan. Vi arrangerer kurs for lisensiering av konsulenter og installatører.

6 DOKUMENTASJON Etter behov lager vi produktdokumentasjon på norsk. Vår Pris- og Produktkatalog gir en oversikt over lagerførte varer og hva de koster. Originale produktkataloger fra Wieland sendes ut på forespørsel og vi skaffer alle produkter på kort tid. Ring oss på så skaffer vi deg det du trenger. Du kan gjerne rekvirere dokumentasjon, vareprøver og programvare via e-post til

7 REFERANSER et lite utvalg fra vår rikholdinge installasjonsportefølje Telenor Kokstad (Hovedkontor Bergen LON) Den Norske Opera (RST IP+ utendørs belysning) Statens Hus Trondheim (Offentlig bygg EIB) Norsk Hydro nybygg Vækerø (DALI belysning ICG-Bygget Trondheim (Elektrokonsulent - EIB) REC Scancell Narvik (Belysning fra stor høyde) Agder University College (EIB) Kolbotn Torg (belysning i mange butikker) Vågsbygd Ungdomsskole (EIB) ZARA Karl Johan i Oslo (all belysning) Universitetet i Tromsø (LON) Lysaker Park Storebrand (datagulv og lys) Forskningsparken i Tromsø (EIB) Seward (cruice ship i Carribean IP+ inst.) Seljord Sykehjem (EIB) St. Olavs Hospital Trondheim (llys og lysstyring) Lagunen Kjøpesenter (Storsenter) Haukeland Sykehus Bergen - Laboratoriebygget Pirsenteret Trondheim (Ofentlig bygg EIB) Jakhelln Brygge (Kjøpesenter i Tromsø) BUP-Klinikk Kristansand (Hospital EIB) Kirkeparken Videregående Skole i Moss (EIB) Lyse Energi Stavanger (EIB/LON) Campus Rosenholm (Rehab av IBM-bygget) NTNU Trondheim (Universitetet i Trondheim - EIB) MV-Odden (EIB) Retronic AS (Kabling av lystbåthavner) Veksthusbelysning på Island og i Baltikum (IP+) Veksthusbelysning på Island (IP+) Norges Varemesse Lillestrøm (Strøm til stands) Trondheim Messeselskap (Strøm til stands) Arenum Bergen (Strøm til stands) Tafjord Kraft nybygg 3 etasjer (Lys og styring) Tomra (Intern kabling i panteautomater)

8 Kjell Ytterdal Markedssjef Bjørn Berentsen Prod. support Rolf Schjerven Salgssjef Pål Thoresen Salgssjef Pål Kurås Regionsselger Kjetil Huse Regionsselger Vi sørger for at du får akkurat det som du trenger av gesis produkter fra en lagerbeholdning på mer enn Bjørn Gamme Kundeservice Petter Sandsnes Prosjektering Jostein Hole Prod. support...og at de havner akkurat der hvor du trenger de og selvfølgelig - når du trenger de som mest... Våre dyktige kollegaer som gir deg riktige varer til rett tid. Be om våre spesialkataloger for Wieland gesis:

De beste resultatene nås gjennom samarbeid

De beste resultatene nås gjennom samarbeid www.efa.no De beste resultatene nås gjennom samarbeid Efa - leverandøren til dine prosjekter Ansvar for å levere som avtalt Kunnskapsrik med riktig kompetanse Fleksibel for å tilpasse løsninger Nytenkende

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

- din lokale elektriker

- din lokale elektriker - din lokale elektriker På riktig kurs Kunnskap, erfaring og genuin interesse for faget. Med dette som utgangspunkt, ønsker Riis Elektro å være noe mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi skal også

Detaljer

www.efa.no Vi har levert tavler til det norske markedet i mer enn 70 år. Tavlesystemer og skap

www.efa.no Vi har levert tavler til det norske markedet i mer enn 70 år. Tavlesystemer og skap www.efa.no Vi har levert tavler til det norske markedet i mer enn 70 år. Tavlesystemer og skap Når alle brikkene stemmer, blir resultatet bra For å legge press på oss selv til alltid å være i en god utvikling

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Automatos. installasjon. Innhold NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS. www.siemens.no/ad. 3. årgang - Mai 1l2005

Automatos. installasjon. Innhold NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS. www.siemens.no/ad. 3. årgang - Mai 1l2005 3. årgang - Mai 1l2005 Automatos installasjon NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Innhold 2 4 6 7 7 7 8 8 Flexiskapet - nå enda enklere! Sentron effektbrytere - kompakte

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger anbefalinger Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger Innhold 1. Hvorfor skal du lese dette heftet?... 5 1.1 Skolen i endring... 5 1.2 Bedre beslutningsgrunnlag... 5 1.3 Bedre økonomi... 6

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

BRyTE(R)KAmPEN. SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften. ET magasin FRA OTRA NORGE

BRyTE(R)KAmPEN. SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften. ET magasin FRA OTRA NORGE ET magasin FRA OTRA NORGE ET magasin FOR ELEKTROBRANSJEN, UTGAVE NR 1-2011 SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften BRyTE(R)KAmPEN EFFEKTIVE LAGERRUTINER ImPONERTE I

Detaljer

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladeutstyr for elbiler og er utarbeidet gjennom et

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

KUNDEAVIS VELKOMMEN TIL VÅR STAND D03-22. på Eliaden 2.-5.juni. No. 2 2014 FRA PROXLL AS. Trådløst nødlys på Thon Hotell Rosenkrantz

KUNDEAVIS VELKOMMEN TIL VÅR STAND D03-22. på Eliaden 2.-5.juni. No. 2 2014 FRA PROXLL AS. Trådløst nødlys på Thon Hotell Rosenkrantz KUNDEAVIS No. 2 2014 FRA PROXLL AS Design: Norwegian Promotin Group VELKOMMEN TIL VÅR STAND D03-22 på Eliaden 2.-5.juni Verdensnyhet fra Klauke Trådløst nødlys på Thon Hotell Rosenkrantz Nytt sortiment

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG Besøksadresse: Telefon: E-post: Postgiro: Foretaksregisteret: Tilsluttet Gamle Drammensvei 36 +47 67 10 28 40 info@lyskultur.no 05400 36 7010 960 508

Detaljer

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!)

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!) Din leverandør av industriporter og lastesystemer Hurtigporter (nå med video!) Nexans Innholdsfortegnelse (klikk på ønsket avsnitt) Informasjon om oss Hvorfor velge oss Fleksible løsninger for ditt behov

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

Mengder og kalkulasjon

Mengder og kalkulasjon Mengder og kalkulasjon "Hva slags informasjon er hensiktsmessig å tilføre modellobjektene for elektro i forhold til hva de forskjellige aktørene trenger i en prosjekterings- og tilbudsfase? Hva kan informasjonen

Detaljer

løsninger Produkter i fokus

løsninger Produkter i fokus 1 14 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Produkter i fokus Komplett serie AF kontaktorer 03 Innovativ teknologi ABB Produktdagene 06 Stor suksess Kombisentraler 13 Fleksible og

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer