50,- Rogaland. Halvparten går til selger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "50,- Rogaland. Halvparten går til selger"

Transkript

1 Rogaland nr Årgang Hjerne og avhengighet unik forskning blant avhengige OBS Teamet for dem som er gitt opp Forsker: Taushet i skole og barnehage er et svik Kaféhuset Bådeog bryter ned skiller Selgerportrettene Leiv Johan i Haugesund og Bjørn i Stavanger 50,- Halvparten går til selger

2 Ønsker du å annonsere i ASFALT? Ring Halsne på telefon E-post: Innhold Stiftelsen Gatemagasinet Rogaland er en selvstendig stiftelse med formål å utgi gatemagasinet ASFALT for å fremme engasjement og selvhjelp blant mennesker med ruserfaring, og som er i en vanskelig livssituasjon. Stiftelsen skal være politisk og religiøst uavhengig «I de aller fleste utdanninger blir praktisk kunnskap tillagt like stor vekt som teoretisk kunnskap. Slik bør det også være i rusomsorgen.» Vask gull i rennesteinen :innsikt OBS Teamet legger til rette 32 :reportasje Kjenn gleden ved å dele 26 :Tilbakeblikk Haugesund 36 :tilbakeblikk Stavanger 40 :Selgerportrettet Leiv Johan :forskning Krevende behandling 10 :Innsikt Rusavhengige foreldre 44 :HVERDAGSENGLENE Turid og Arne Johnsen 46 :Livsstil 3 retter til under 100,- :Selgerportrettet Bjørn 14 :møtet En hverdagshelt :Fast stoff 3 : Leder : Skråblikk : Tegneserie 50 :Plakatsvar :Bridge :Øyeblikket :Lått og løye Kryss, Quiz og finn 5 feil I et tidligere nummer av ASFALT uttalte Øyvind Arntzen: Det finnes så mye gull i rennesteinen. Gatene er fulle av ressurssterke mennesker som kunne gjort nytte for seg om de fikk muligheten. Hvem som helst kan prøve, men man overlever ikke på gata dersom man ikke er ressurssterk. Arntzen er tidligere rusavhengig. Nå hjelper han andre i kampen mot avhengigheten. Han er skipper på skuta MS Bergvåg, som hver sommer seiler langs norskekysten med mennesker som har et ønske om å bli rusfrie som mannskap. I denne utgaven av ASFALT kan du lese om Stavangerprosjektet om hjerne og avhengighet, et unikt forskningsprosjekt, der de avhengige blir inkludert på en helt annen måte enn tidligere. Det er på høy tid at de som virkelig kjenner hvor skoen trykker, får en viktigere rolle i utforming og gjennomføring av rusbehandlingen. Tidligere rusavhengige har verdifull kunnskap om hvordan livet i rennesteinen er. Gjennom praksis har de tilegnet seg kunnskap på et felt ansatte i rusomsorgen og politikere har lest seg til. I de aller fleste utdanninger blir praktisk kunnskap tillagt like stor vekt som teoretisk kunnskap. Slik bør det også være i rusomsorgen. Få kan være uenige i at rusomsorgen slik den fungerer i dag, er feilslått. Få kan være uenige i at vi må våge å tenke nytt. Hvorfor ikke i større grad benytte seg av kompetansen til alle de som har førstehåndskunnskap til problemet, til de som har røynt livet i rennesteinen? Mennesker med erfaring fra rusmiljøet vil ha lettere for å knytte tillitsbånd til pasienter som er under behandling. De vil evne å vise større forståelse, enn mennesker som har tilegnet seg kunnskapen på skolebenken. Hvorfor er de så redde for å rådføre seg med oss med erfaring? Hvorfor er det nesten ingen tidligere rusmisbrukere som jobber i rusomsorgen, spør Øyvind Arntzen. Vi stiller de samme spørsmålene og finner ingen gode svar. Men vi mener det er all grunn til å lytte til Arntzens oppfordring om å begynne å vaske gull i rennesteinen. I denne utgaven av ASFALT kan du bli med ansatte i OBS Teamet i Stavanger en dag på jobb. Deres oppgave er å tilby behandling til rusavhengige og psykisk syke mennesker som faller mellom to stoler i det offentlige hjelpeapparatet. I dag behandler teamet om lag 90 pasienter i Stavanger. Avdelingsleder Karianne Borgen forteller at hun er stolt over arbeidet teamet gjør for å hjelpe mennesker som blir stemplet som behandlingsudyktige. Men hun stiller spørsmål ved om tilbudet er i ferd med å bli en hvilepute for spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Pasientene som får behandling av OBS Teamet, blir stadig yngre. Å hevde at man har prøvd alt når pasienten ikke er mer enn 20 år, det blir for enkelt, mener hun. Avdelingssjef Gerd Helene Irgens ved Stiftelsen Bergensklinikkene hevder i dette nummeret av ASFALT at lærere og ansatte i barnehager ikke er flinke nok til å gripe inn ved mistanke om at barnas foreldre ruser seg. Hun mener at dette skyldes både for lite kunnskap og en frykt for selv å havne i konfliktfylte situasjoner. Taushet er svik, slår hun fast og er tydelig på at rus må sterkere og tidligere inn i utdanninger som retter seg mot barn i både skole- og helsevesenet. Thea Eintveit Fernblad er elev i videregående skole. Skolen utfordret henne til å skrive en oppgave under tittelen Hverdagshelt. Thea gikk ut på gaten og oppsøkte en ASFALT-selger. Det ble et helt spesielt møte som ASFALT-leserne får beskrevet i denne utgaven av magasinet. For et halvt år siden åpnet kaféhuset Bådeog i Sandnes. Målet til Bethaniastiftelsen, som driver kaféhuset, er å bryte ned unødvendige skiller mellom mennesker. Navnet er ikke tilfeldig valgt og skal reflektere at ingen mennesker er enten eller, men at alle er både òg. Kafeen har et noe uvanlig tilbud på menyen. Kundene blir oppfordret til å kjøpe en kopp kaffe og betale for to. Tanken er at kunder som føler at de kan betale litt ekstra, på den måten bidrar til at mennesker som gjerne ikke har råd også kan drikke en kopp kaffe på kafé. Vi ønsker å tilby kundene å kjenne gleden ved å dele, sier daglig leder Bjarne Lemvik. Som vanlig blir du også kjent med to av selgerne våre, denne gangen er Leiv Johan fra Haugesund og Bjørn fra Stavanger portrettert. God lesning! Helle Aasand Redaktør Tusen takk til: Alle selgerne våre som står på som helter for å endre sin egen livssituasjon ved å selge gatemagasiner, og for innsatsen for å gjøre ASFALT til en suksess. Takk også til alle dere som kjøper ASFALT. Takk til alle bidragsytere og frivillige som har lagt ned en kjempeinnsats for å betjene distribusjonskontorene i Stavanger og Sandnes. Her nevner vi spesielt Jobb1 og de ulike organisasjonene i Bymisjonssenteret i Stavanger samt byprestene og Funkishuset i Sandnes. Takk til andre frivillige som stiller opp flere ganger i uka, og gjør en veldig god jobb og I jobb-prosjektet til bymisjonssenteret i Haugesund og alle ildsjelene der. Har du et tips eller en historie du vil dele med andre, kan du kontakte redaksjonen på e-post: ASFALT takker også våre annonsører for støtten. Uten den ville vi ikke klart å gjennomføre prosjektet. Vite mer om ASFALT? Nysgjerrig på å få vite mer om gatemagasinet ASFALT og hva vi driver med? Da må du gjerne ta kontakt med oss. Vi tar mer enn gjerne turen til lag, foreninger og klubber som kan tenke seg å få besøk av oss. Vi stiller opp så langt vi har kapasitet for å fortelle om oss selv og måten vi jobber på. Kontakt daglig leder Ove Nikolaisen på e-post: eller på telefon for å avtale nærmere. Tips til redaksjonen? Kontakt redaktør Helle Aasand på e-post: eller på telefon nr

3 :Innsikt OBS for dem som faller utenfor Oppsøkende behandlingsteam Stavanger (OBS) skal hjelpe rusavhengige og psykisk syke som faller utenfor hjelpe apparatet. Pasientene blir stadig yngre. 4 nr nr

4 Tekst: Bernt Eirik Rød Foto: Steinar Engelsen Her er det litt krise. I det siste har rusbruken hennes vært totalt ukritisk. Hun er somatisk og psykisk veldig syk. Fastlegen mener det er fare for nyresvikt og han er bekymret for hjertet. Hun spiser ikke og avviser hjelp. Før helgen ble hun akuttinnlagt på psykiatrisk, men skrev seg selv ut bare noen timer senere, sier sykepleier Ann Cathrine Dalva Borge. Et sikkerhetsnett Hun jobber i OBS Teamet i Stavanger. Dette er et samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus ved Psykiatrisk divisjon og Stavanger kommune. Det begynte som et prosjekt i 2006, som et ledd i Opptrappingsplan for psykisk helse. I 2010 ble prosjektet en del av den ordinære driften og har i dag 17 ansatte. Dagen ved OBS begynner med morgenmøte, der de ansatte informerer hver andre om planene for dagen og om situa sjonen til pasientene som skal besøkes. De ansatte er delt inn i tre team. Tverrfaglighet er stikkordet for sam men setningen av team ene. De som jobber i OBS, har helse- og sosial faglig utdanning. Vernepleiere, syke pleiere, barnevernspedagoger, psyko loger, sosionomer og en psykiater. Pasien tene får i all hovedsak behandling hjemme hos seg selv. Oftest avtaler vi på forhånd, men vi oppsøker dem også uanmeldt, forteller daglig leder. Noen ganger slipper de oss inn, andre ganger kan vi få døren hardt slengt i ansiktet, sier Karianne Borgen. «Vi vet at hun er veldig syk, og at det kan stå mellom liv og død. Men OBS er et frivillig behandlingstilbud.» Ann Cathrine Dalva Borge, sykepleier Hver dag starter med morgenmøte, der de ansatte i OBS Teamet gjør opp status for pasientene. De aller fleste får behandling hjemme hos seg selv. Fra venstre avdelingsleder Karianne Borgen, sykepleier Ann Cathrine Dalva Borge og vernepleier Maiken Helvig. Hun er én av to avdelingsledere ved OBS Teamet, som akkurat nå har cirka 90 personer i Stavanger til behandling. Målgruppen er personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet som ikke har fått eller kan ta imot ordinær behandling. Ikke alle tilfreds stiller kravene til behandling i spesialist helsetjenesten eller kommunale hjelpetiltak. Vi skal fungere som et sikkerhetsnett for dem som faller mellom to stoler, forteller Borgen. Den rusavhengige må blant annet ha gjen nomgått en psykologisk utredning for å få behandling på sykehus eller i kommune helsetjenesten, noe som kan være vanskelig dersom pasienten ruser seg. Noen ganger slipper de oss inn, andre ganger kan vi få døren hardt slengt i ansiktet. Karianne Borgen, avdelingsleder Vi stiller ikke krav til rusfrihet. Vi er friere og kan være mer fleksible når det kommer til pasientenes individuelle behov, sier Borgen. Vanskelig dilemma Kvinnen som Ann Cathrine Dalva Borge refererte til i starten av morgenmøtet, får ikke besøk av OBS Teamet denne dagen. Under møtet tikker det inn en tekstmelding der hun avlyser avtalen. Det er et stort dilemma. Vi vet at hun er veldig syk, og at det kan stå mellom liv og død. Men OBS er et frivillig behand lings tilbud, og det er vanskelig å vite hvor mye press vi skal utøve og når det er riktig å ta initiativ til å bruke tvang, sier sykepleieren. Hun rådfører seg med de andre rundt bordet. Hvordan skal vi snakke med henne? Hun må motiveres, men hvordan? Kvinnen i 20-årene blir beskrevet som en person som ikke er mottakelig for press. Hun blir sint og låser seg helt dersom hun føler seg lurt eller trengt opp i et hjørne. Det er vanskelig. Jeg tror ikke hun vil ha nytte av behandling dersom hun blir utsatt for press eller tvang. Vi er nødt til å ha is i magen og gå fram med små steg, sier Borgen. Teamet lander på å ringe henne for å prøve å overtale henne til å ta imot besøk ved en senere anledning. Presser når de kan Lagård dagsenter og nattlosji er et mid ler tidig botilbud for hjemløse rusavhengige i Stavanger. Etter morgenmøtet kjører Dalva Borge og kollega Glen Paulsen dit for å treffe en mann i slutten av 30-årene. Han er en person som så gjerne vil, men som har behov for litt press for å få det til. Ofte forteller han om store planer, men så blir det med planene. Han skaper illusjoner som brister. Han er en person som tåler, og som har behov for, å bli presset litt. Takk for at dere kom, sier mannen da OBS Teamet kommer inn døren. Han forteller at han ikke har ruset seg på ni dager og at han ønsker å begynne å jobbe. Mannen trenger en legeerklæring, men har ikke vært hos legen på 14 år. 6 nr nr

5 Til venstre: Avdelingsleder Karianne Borgen er stolt av OBS Teamet, men frykter at tilbudet kan bli en hvilepute for spesialisthelsetjenesten og kommunal helsetjeneste. Under: Behandler Torild Holbæk-Hanssen ønsker pasienten lykke til, etter at hun og de andre i teamet har bestemt seg for å gi ham en sjanse til. Mannen i 30-årene er en av cirka 90 pasienter som får behandling gjennom OBS Teamet. Vi er friere og kan være mer fleksible når det kommer til pasientenes individuelle behov. Karianne Borgen, avdelingsleder Så ring og bestill en time nå, da, oppfordrer Dalva Borge. Jeg liker ikke leger, protesterer han. Dalva Borge møter blikket hans, men svarer ikke. Noen ganger må jeg kanskje gjøre ting man ikke vil, for å oppnå noe man vil, sier mannen. Han ber om å få låne en telefon og taster nummeret til legen. Se det. Der fikk du time. Det er godt, skryter sykepleieren. Ustabile og aggressive pasienter Problemstillingene OBS Teamet møter, er varierte og spenner vidt. Pasientene har svært individuelle behov, og jobben deres er å legge best mulig til rette for hver enkelt. Men en ansatt står aldri alene om vanskelige beslutninger. En gang i uken har vi behandlingsmøte. Der tar vi beslutninger på tverrfaglig grunnlag. Teamet skal stå ansvarlig, ikke hver enkelt ansatt, opplyser Karianne Borgen. Også i møter med pasientene er det alltid to eller flere ansatte til stede. Dette skal sikre bred faglig vurdering og de ansattes sikkerhet. Vi kan telle på én hånd de gangene vi har opplevd truende situasjoner, men flere av pasientene vi behandler, er ustabile og kan være aggressive. Det må vi ta hensyn til, sier Borgen. Gi meg en siste sjanse Mannen som kommer inn dørene til OBS Teamets lokaler i Stavanger sentrum, viser ingen tegn til aggresjon. Han kommer presis til et planlagt møte, der fremtiden etter siste sprekk skal diskuteres. Mannen i begynnelsen av 40-årene er nedbrutt og skuffet. OBS Teamet er fantastisk. Det er alltid jeg som ødelegger for meg selv. Like etter årsskiftet kom han tilbake fra et halvt års opphold ved Tronvik psykiatriske behandlingsheim i Førde. Det gikk fint under behandlingen, men han sto ikke mot presset da han ble utskrevet og skulle stå på egne bein. Hjemturen fra Førde til Stavanger tok en uke, og han husker bare bruddstykker. Jeg har ikke vært nykter siden jeg ble utskrevet. Det går bare en vei nå, sier han gråtkvalt. Han trygler om hjelp. Representanter fra OBS, Helse Førde og Stavanger kommune lytter til mannen. Jeg er ikke klar for å møte galskapen igjen. Kan jeg få en siste sjanse, ber han. Mannen sluttet frivillig i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) etter syv år. Han vil ikke tilbake. Jeg vet hva Subutex gjør med kroppen min. Jeg blir deprimert og lei meg. Jeg orker det ikke lenger. Om du får en ny sjanse, hvorfor blir det annerledes denne gangen? Vil det ha noen hensikt? Jeg er veldig usikker, sier Torild Holbæk-Hanssen, behandler i OBS. Etter tre kvarter bestemmer de seg for å la tvilen komme mannen til gode. Han får innvilget et nytt opphold ved Tronvik i Førde. Han smiler og børster bort et hårstrå som har falt ned på kragen. Ser dere? Med en gang jeg får gode nyheter, så forsvinner de grå hårene. Hvilepute Mannen går ut dørene med nytt håp for framtiden. Han er en av om lag 90 personer i Stavanger som faller gjennom maskene i velferdsstatens ordinære sikkerhetsnett, og som er blitt fanget opp av OBS Teamet. Pasientene kommer til OBS via ulike veier. Noen få tar kontakt selv, men i hovedsak er det pårørende eller offentlige instanser som NAV, politiet, kommunale helsetjenester, fastleger eller sykehus som henvender seg på vegne av den rusavhengige. OBS Teamet oppfordrer pårørende som er bekymret og som føler seg maktesløse, til å ta kontakt. Daglig leder Karianne Borgen er stolt av å lede OBS Teamet og mener at det er et viktig tilbud for mange, men frykter samtidig at det er i ferd med å bli en hvilepute for spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Stadig flere pasienter blir henvist til oss fra offentlige hjelpeinstitusjoner. Pasientene blir avvist på grunn av blant annet truende atferd, mange innleggelser og fordi det hevdes at alt er prøvd. Borgen har jobbet i OBS siden oppstarten for syv år siden. :OBS Teamet Et ambulant behandlingsteam som skal gi hjelp til personer med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte tilleggsproblemer, ofte rusproblemer. Teamet er satt sammen av en psykiater, psykologer, sykepleiere, sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger. Teamet skal treffe pasientene der de er og der de føler seg trygge. Gode relasjoner mellom pasient og behandlere vektlegges tungt. Gir behandling i form av miljøterapi, samtaler, utredning, kontakt med annet helsepersonell og praktisk hjelp i hverdagen. Målet er å bedre den enkeltes livs situasjon, slik at pasienten får til freds stillende boforhold og evne til å ta imot vanlig behandling. Jeg registrerer at pasienter blir gitt opp i yngre alder nå enn tidligere. De aller fleste som er i behandling hos oss, er mellom 20 og 40 år. Å hevde at man har prøvd alt når pasienten ikke er mer enn 20 år, det blir for enkelt, mener hun. : Målgruppen er pasienter som -- har hatt mange innleggelser -- har falt ut av behandling tidligere -- aldri er blitt fanget opp av hjelpeapparatet -- avvises av sosialtjenesten på grunn av truende atferd -- ikke får hjelp i bolig fordi de oppfattes som farlige -- avviser hjelp fra kommunen og spesialisthelsetjenesten -- vurderes ikke å være mottakelige for behandling -- er uten oppfølging og behandling fordi alt er prøvd tidligere -- faller ut av systemet på kritiske tidspunkter 8 nr nr

6 :innsikt Taushet er svik Barn er svært lojale og flinke til å skjule foreldrenes rus avhengighet. Barnehageansatte og lærere må skoleres bedre i å se faresignalene, mener avdelingssjef Gerd Helene Irgens ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Tekst: Bernt Eirik Rød Foto: Thomas Anthun Nielsen, Megafon Irgens har 26 års erfaring innen rus omsorg. Hun etterlyser økt vektlegging av rus og signaler som kan avdekke om sorgs personers rusavhengighet tidligere i utdanningen av lærere, barnehageansatte og helsepersonell. Det er helt avgjørende at barn som opplever at omsorgspersoner ruser seg, blir sett og får hjelp så tidlig som mulig, sier hun. Tabu og skam Irgens har holdt mange foredrag om temaet for ansatte i skoler og barnehager. Hennes bestemte inntrykk er at kunnskaps nivået om hva man skal se etter og hvordan man bør tilnærme seg barn med foresatte som ruser seg, ofte er for dårlig i yrkesgruppen. Tilbakemeldingene jeg får, er at de som jobber direkte med barn, syns dette er et svært vanskelig tema og at de ikke helt vet hva de skal se etter. De syns dessuten det «Det er helt avgjørende at barn som opplever at omsorgspersoner ruser seg, blir sett og får hjelp så tidlig som mulig.» er vanskelig å sette ord på bekymringen i møte med foreldrene. Vi har sett en bedring de siste årene, men rus og symptomene barn får når foresatte ruser seg, må vies større plass i pensum for alle som utdanner seg til arbeid med barn. De aller fleste som utdanner seg innen helseog sosialfag, vil komme i kontakt med rusproblematikk. Derfor er det behov for mer basiskunnskap, mener Irgens. Typiske tegn på at noe kan være galt, er om at barna virker trette, slitne, ukon sentrerte, uoppmerksomme eller engstelige. Enkelte viser ingen symptomer. Det er viktig at barnehageansatte og lærere ikke bagatelliserer endringer i barns atferd. Det er også viktig å være klar over at barn er eksperter på å skjule foresattes rusmisbruk. Rus er tabu, og det er mye skam knyttet til misbruk. Barn ønsker å beskytte foreldrene sine, understreker Irgens. Vare for endringer Rusavhengighet går ofte i arv. En del pasienter ved Bergensklinikkene og andre behandlingsinstitusjoner er preget av egne foreldres rusmisbruk, voldsbruk eller psykiske vansker. For å bryte denne sosiale arven er det avgjørende å hjelpe voksne til endring, slik at barna deres ikke blir skadet. Gerd Helene Irgens mener at den aller største utfordringen ligger i å nå familier som ikke har et definert rusproblem. Selv om foreldrene mener at de har et normalt og moderat forhold til rus, kan bruken påvirke barn negativt. 10 nr nr

7 «Rus må tidligere og tyngre inn i utdanning er som retter seg mot barn, både innen skolevesenet og i helsevesenet.» EIGERSUND KOMMUNE Illustrasjonsfoto: istockphoto De individuelle forskjellene er svært store. Noen barn har genetiske forutsetninger og sosiale egenskaper til å håndtere voksnes bruk av rusmidler. Andre kan bli skremt, bli veldig bekymret og ta skade av selv små endringer i væremåte som skyldes rus. Tilværelsen kan føles utrygg når stemningen i rommet og personligheten til mor og far endres selv om de bare blir i bedre humør, sier avdelingslederen. «Tilværelsen kan føles utrygg når stemningen i rommet og personligheten til mor og far endres selv om de bare blir i bedre humør.» «Rus er tabu, og det er mye skam knyttet til misbruk. Barn ønsker å beskytte foreldrene sine.» Unnlatelsessynden Rus er et tabubelagt tema i samfunnet vårt. Det tryggeste og mest behagelige for voksne som blir bekymret over at alt ikke er som det skal være hjemme hos barna, er å overse signalene. Ved å late som ingenting, unngår man selv å havne i konflikter og ubehagelige situasjoner. Gerd Helene Irgens siterer psykolog spesialist Frid Hansen: Unnlatelses synden ved å la være å tre inn når vi har mis tanke om et rusproblem, er å svikte et barn. Voksne som aner uråd, har et klart ansvar for ikke å bagatellisere dette, men å ta barnas beste på alvor. Derfor er det viktig at mennesker som jobber med barn, blir tryggere i slike situasjoner. De må ha et skjerpet blikk for atferdsendringer og de må våge å ta opp sin bekymring med foreldrene, sier Irgens. Hun mener derfor det bør stilles høyere krav til kompetanse på dette området. Temaet må tidligere og tyngre inn i utdanninger som retter seg mot barn, både innen skolevesenet og i helsevesenet. På den måten vil voksne som arbeider med barn, bli tryggere og bedre forberedt når vanskelige situasjoner oppstår, for eksempel når en beruset forelder henter barnet sitt i barnehagen, sier hun. Vær nysgjerrig og empatisk Irgens har ingen problemer med å forstå at mange vegrer seg og velger å vike unna, men hun mener at dette i stor grad skyldes mangel på kunnskap. Det er vanskelig å argumentere overfor mennesker som ruser seg og som ikke evner å forstå at dette skader barna. Rusavhengighet er befengt med skyld og skam. Rusavhengige utvikler lett et rigid forsvar for egen livsførsel, der en gjerne beskytter seg med benekting, sinne og avvisning. : Hvordan bør man opptre når man skal ta den vanskelige samtalen med en person man tror er avhengig av eller påvirket av rusmidler? Det er viktig ikke å kreve innrøm melser, da trenger man vedkommende opp i et hjørne og tvinger ham eller henne til å benekte de faktiske forhold. Ikke påstå at vedkommende har et problem, da øker forsvaret. Prøv å ha en empatisk og nysgjerrig holdning. Ta utgangspunkt i din egen bekymring og hvordan du selv opplever situasjonen. Vær tydelig på det du eller andre har observert, og hvorfor dette er bekymringsfullt. Vær på tilbudssiden når det gjelder hjelp til den rusavhengige og til barnet, råder Gerd Helene Irgens. : AD. MOMENT FIND YOUR NEW JOB AT Technical personnel Green engineers Mercantile office personnel Hytech Personnel AS, Skvadronveien 27, 4050 Sola Hytech er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001: nr

8 :Møtet Noen å Jeg tror ASFALT har vært med å knytte samfunnet litt mer sammen; skillet er ikke så stort nå som det var før bladet kom. holde i Det er lett å gå fra englegutt til rusavhengig. Den veien er kort; det er veien tilbake som er lang. Dette har jeg nå fått en dypere innsikt i. Min skoleoppgave om en hverdagshelt skulle vise seg å bevege meg mye mer enn jeg hadde forventet. Det var som et spark i magen da Tore fortalte meg hvordan han ble møtt på gata. Det er litt så som så, ganske morsomt faktisk, enkelte går nesten i en ring rundt meg mens de ser andre veien. Jeg har sett folk som har gått på andre, så de skal kunne unngå å se på oss. Men han slengte fort med at de fleste er imøtekommende. Han har fått mange positive tilbakemeldinger om at både bladet og opplegget er bra. Han mener ASFALT har fått folk til å forstå at de ikke er skumle, narkomane tyver. Som han sa selv: Jeg tror ASFALT har vært med å knytte samfunnet litt mer sammen; skillet er ikke så stort nå som det var før bladet kom. Tekst: Thea Eintveit Fernblad Illustrasjon: Haakon Lie Da jeg møtte hverdagshelten min, ble jeg møtt av et litt skjevt og usikkert smil. Det er ikke lett å kjenne igjen noen bare ved å ha snakket over telefon. Jeg tror både han og jeg hadde noen tanker om hvordan en typisk tenåringsjente og en ASFALT-selger skulle se ut. Jeg må innrømme at jeg ble overrasket over at han så ut som en hvilken som helst annen mann, men det er han altså ikke; han er en hverdagshelt. Tore har vært langt nede, men nå ser ting bedre ut for ham. Han står på og har store planer for livet. Han virker som en veldig snill og reflektert mann. Til tross for en lang arbeidsdag svarte han på alle spørsmålene mine med et smil. Men bak smilet skulle det vise seg å ligge så mye mer. Jeg forsto fort hvor bra jeg har hatt det i tenårene, da Tore fortalte om sin ungdomstid. Han beskrev seg selv som en englegutt før han begynte på Revheim skole. Tore fortalte at da han begynte på ungdomsskolen, ble livet hans snudd på hodet. Han begynte å røyke hasj før han hadde tatt et trekk av en vanlig røyk. Han sa: Det gikk veldig fort de tre årene jeg gikk på Revheim. Så da ble det mye fanterier; jeg havnet fort ut på skråplanet. Heldigvis har jeg alltid hatt et talent for å klare å fullføre det jeg har begynt på, så jeg klarte å klore meg fast til skolen. Jeg kunne ikke ha én time mer fravær i noen fag på videregående, for da hadde jeg ikke fått gå opp til eksamen. Men jeg klarte det akkurat med nød og neppe de der skolegreiene, sa han med en liten latter. Det er få folk som gjør det i min situasjon. Det var han veldig glad for! Når Tore går på jobb, prøver han å ta på et smil, være imøtekommende og til stede. Som han selv sa: Når du blir trøtt og lei, så har du lett for bare å gli av gårde og bare stå der og tenke på helt andre ting. Da får han jo ikke solgt noen blader. Tore fortalte meg at han synes det er vanskelig å planlegge ting, i hvert fall når det er litt utenom det vanlige. Bare det å treffe meg til dette intervjuet stresset ham. Heldigvis ble det en fin opplevelse for oss begge likevel. Han kommenterte med et smil: Men jeg fikk det jo til ganske greit, så det er jo kjekt da. Det er kjekt å kunne bidra litt. Jeg har merket det spesielt det siste året, at det er kjekt å kunne gi litt av meg selv til samfunnet. Jeg sitter jo tross alt med ganske mye erfaring om både det ene og det andre, og da er det greit å få folk til å forstå hva det går i, at det ikke er en lek, men at det er farlig. Ingenting har 14 nr nr

9 tidligere fått meg til å forstå noe så godt; rus er virkelig ikke en lek. Jeg ville høre hva Tore så på som en hverdagshelt. Han fortalte at for ham er det en person som står opp om morgenen og gjør det han må, selv om han ikke vil. De som gjør det, har han stor respekt for. Det var litt morsomt, for når Tore og jeg hadde snakket om hverdagshelter en stund, sa han: Det var som et spark i magen da Tore fortalte meg hvordan han ble møtt på gata. HJEM MARINE INDUSTRI OFFSHORE Breiflåtveien 15, P.Boks 1096 Hillevåg, 4095 Stavanger. Tlf: Faks: Når jeg tenker meg om, så gjør jeg det faktisk selv hver eneste dag. Det er mange dager jeg har lyst til bare å bli liggende i sengen. Men det gjør han ikke, han står på. Tore har nemlig lyst til å gjøre noe mer med livet sitt. Han har store planer fremover. Han har alltid vært veldig glad i å lage mat. Så han vil prøve å gå matveien, som han sier selv. Han har også lyst til å få studiekompetanse for å studere på høyskolen. Framtidsplanene hans sier meg at han er en virkelig fighter ; han har ikke tenkt å gi seg før han har nådd målene sine. Han har selv et livsmotto: Ikke gi opp! Fermate Rogaland, Ressurssenter for veiledning og sjelesorg. Et sted for frihet og forandring. Tlf.: E-post: Tore er heldig i forhold til mange andre i hans situasjon. Han bor i egen kommunal bolig og han har en familie som betyr mye for ham. Men han prøver å skjerme dem for sine problemer. Han sier at problemer har en tendens til å gå ut over de nærmeste rundt, som er glad i deg. Derfor blir han sittende mye alene. Han vil heller ikke omgås andre som er på kjøret. Det blir det bare tull av. Han sier selv: Det miljøet er skikkelig kjipt å gå og trø i. På din side helt fram Ta kontakt på telefon eller Lars Hertervigsgt. 5, Stavanger AD R&D. Foto: T Tore har virkelig berørt meg med sin historie og åpenhet. Men det som nok var aller sterkest, var når han helt i slutten av intervjuet svarte på hva nærvær betyr for ham. Han måtte tenke seg godt om, litt usikker på spørsmålet, før han sa: Nei jeg tenker jo fysisk nærvær med en gang jeg hører det. Noen å holde i. : 16 nr

10 :Innsikt Starter rusbehandling for tidlig? Langvarig rusavhengighet kan svekke funksjoner i hjernen. Dagens behandling forutsetter i stor grad at hjernens evne til å huske, lære og resonnere ikke er skadet. 18 nr nr

11 Tekst: Kjersti Dybvig Foto: Steinar Engelsen Mennesker som har ruset seg lenge, har ofte både redusert hukommelse og redusert konsentrasjonsevne. Samtidig møter de gjerne behandlingsformer som er svært krevende. Mye skal læres, og de blir møtt med krav om å holde seg rusfrie. Dette byr på store utfordringer, noe som ofte fører til at folk avbryter behandlingen eller er tilbake der de startet etter kort tid. Dersom rusavhengiges konsentrasjonsevne, hukommelse og evne til å lære ikke år? Kanskje finnes det ikke ett svar, men mange med store individuelle forskjeller. Dette er utgangspunktet for en doktorgradsavhandling som Hagen nå jobber med. Pasientene følges over to år, og under søkelsen starter når motivasjonen er på topp, nemlig ved oppstart av behand ling. Deltakere i prosjektet rekrut teres gjen nom behandlerne innenfor Helse Vest sitt ansvars område. 99 % oppslutning Hittil har 120 rusavhengige meldt seg, men vi vil gjerne ha 250. Jeg følger dem opp hver fjortende dag gjennom flere år, og når jeg sier følger opp, så betyr det å finne dem selv om de konsekvenser for deres deltakelse i prosjektet. Poenget er jo å se hvordan rus påvirker. Mange vil forhåpentligvis oppdage at de gjør det bedre på testene jo mindre de ruser seg, noe som igjen kan være en motivasjon til å holde seg rusfri. Så langt i prosjektet har vi 99 % oppslutning; det er et tall som er utrolig høyt, sier Solgård Svendsen. Ekskluderer ingen K46 i Stavanger er et kommunalt hjelpetilbud til mennesker mellom 17 og 25 år med rusproblemer. Flere av deltakerne til prosjektet er rekruttert fra K46. Helt siden vi startet i mars 2012, har vi hatt et veldig godt samarbeid med en rekke behandlere. Disse forteller pasi entene sine om tilbudet, og rekrutterer gjennom dette folk til prosjektet. Vi håper at også deltakere kan motivere folk til å delta. Psykiatrisk sykepleier Inger Grødem ved K46 i Stavanger forteller om positive tilbakemeldinger fra pasientene. Det beste med prosjektet er at det ikke ekskluderer noen. Engasjementet til de som jobber med prosjektet, smitter over på deltakerne. De føler seg viktige og de synes det er spennende å se hvordan framgang, eller tilbakegang, henger sammen med rusinntak. Selv om prosjektet i seg selv ikke er behandling, så er det i høyeste grad motiverende for behandling, mener hun. Vi følger folk gjennom mange år i dette prosjektet. Våre resultater kan forhåpentligvis vise hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før hjernefunksjonene fungerer maksimalt etter langvarig rusavhengighet. Det vil også være interessant for deltakerne å observere hvordan de utvikler seg eller endrer seg med hensyn til rusinntak. Dette har ingen forsket på tidligere. Kanskje trenger folk tre til fire måneder for å roe seg ned, før en mer krevende behandling kan starte, sier Solgård Svendsen. : Kan resultatet av dette prosjektet redusere faren for tilbakefall? Vi håper det. Gjennom vår kontakt med hele bredden i behandlingsapparatet, fra fengsel til døgninstitusjoner, vil vi forhåpentligvis kunne gi fra oss en rapport som begrunner når rusbehandling bør starte. Alt nå mener jeg at det bør tas mer hensyn til hva rusmidler har gjort med hjernefunksjonene, før tidspunkt for behandling fastsettes. Rusfrie er en ressurs Rusforsker Pål Berger føler endelig at mennesker med ruserfaring blir tatt på alvor i rusforskningen. Berger har selv dyrekjøpt brukerkompetanse. Med Stavangerprosjektet om hjerne og avhengighet sitt lange perspektiv på behandling blir de rusfrie endelig tatt med i en helhetlig forskning. Til nå har de fleste rusforskere ønsket seg større utfordringer enn rusfries usikkerhet knyttet til språkbruk på jobbintervju eller kles koder, men dette kan være avgjørende faktorer for å klare et rusfritt liv, mener han. Fyord: ferdigbehandlet Pål Berger er kritisk til at tidligere rusavhengige blir stemplet som ferdigbehandlet i helsevesenet. Uansett hvor lenge man har vært rusfri, så er man aldri ferdigbehandlet. Dersom du har hatt hjerteinfarkt eller kreft, blir du innkalt til kontroller. Og kjenner du symptomer på at sykdommen bryter ut igjen, så får du hjelp straks. Men hva når du kommer ut fra en rusinstitusjon med stempelet ferdigbehandlet på papiret? Forhåpentligvis vil Stavangerprosjektet om hjerne og avhengighet kunne gi noen svar her, sier han. Norge var blant de siste landene i verden som anerkjente rusavhengighet som en sykdom. Det skjedde så sent som i Rusavhengighet er en alvorlig og dødelig sykdom. Den kan bryte ut når som helst. Om du har vært rusfri i ti dager eller ti år, er faren for tilbakefall fortsatt til stede. Det burde derfor være mulig for denne gruppen å få hjelp straks faresignalene på tilbakefall oppstår. En tidligere rusavhengig som kommer med dette til behandlingssystemet i dag, kan bli avvist som ferdigbehandlet. : Rekrutterer du alle som kommer til deg? Pål Berger rister på hodet. For deltakerne i prosjektet er det spesielt å møte forskere som lytter til deres erfaringer. Fra venstre: Thomas Solgård Svendsen, Sverre Nesvåg og Egon Hagen. fungerer godt når behandlingen starter, selv om motivasjonen for behandling er på topp, da vil behandlingen rett og slett være bortkastet. Flere hjernefunksjoner kan ligge i dvale lenge etter at rus behandlingen starter opp, og da gir jo det en god forklaring på hvorfor så mange bryter eller faller tilbake etter endt be hand lingsopphold, sier psykolog Egon Hagen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Doktorgrad For hvor lang tid tar det egentlig før vanlige hjernefunksjoner fungerer som de skal? Noen uker, et par måneder eller flere ikke svarer i tele fonen, sier sosionom Thomas Solgård Svendsen. Han arbeider ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og rekrutterer, tester og følger opp alle pasientene som ønsker å delta i prosjektet. Vi ønsker å se hva som skjer med folk over tid. Hver fjortende dag skal de selv oppgi hvor de befinner seg på en russkala fra 0 til 5, ut fra deres egen oppfatning av seg selv. Om de er ruset, eller hvor ruset de er, har ingen Nei, jeg må vurdere hvem som passer inn. Det har litt med hvor i livet folk står, deres motivasjon for å bli rusfri samt hvilken fase de er i rent be handlings messig. Flere som ønsker å delta, er kommet så langt i behandlingen at de ikke lenger er i målgruppen. Unik forskning Det vil fremdeles gå noen år før psyko log Egon Hagen ved SUS kan legge fram resultatene av studien. Dersom doktor graden viser at mange rusavhengige i dag starter behandling med svekket evne til å lære, gjøre seg kjent med nye følelser og å motta ny informasjon, mener Thomas Solgård Svendsen at dette må få konsekvenser for rusbehandlingen i Norge. Kjell Magne Haug underholdt på gitar. Ferdigbehandlet er det verste ordet jeg vet. Pasientmedvirkning Han håper at Stavangerprosjektet om hjerne og avhengighet vil tydeliggjøre at rusavhengighet er en kronisk sykdom, og at helsevesenet i større grad vil lytte til pasientenes behov under behandlingen. Når forskere arbeider uten kontakt med de menneskene som berøres av forskningen, oppstår det naturlig nok et gap mellom teori og praksis. Derfor er det veldig nyttig å få tidligere rusavhengige med. De har dyrekjøpt brukerkompetanse som det akademiske miljøet burde lytte til. : Hva er de viktigste forutsetningene for å klare en rusfri tilværelse, slik du ser det? 20 nr nr

ÅRGANG 7 / 2015. april/mai. 100, Halvparten går til selger

ÅRGANG 7 / 2015. april/mai. 100, Halvparten går til selger ÅRGANG 7 / 2015 april/mai Trivselsledere garantert mobbefri 100, Halvparten går til selger INNHOLD LEDER Krigen kom etterpå 4 Barnevernsbarn får oppreisning igjen 10 :REDAKSJONEN En etter lengtet ny start

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

Ny start. «Sofie» (23) drømmer om nye sjanser. Cecilia Brækhus. Megafon. Portrettet: Tema i september:

Ny start. «Sofie» (23) drømmer om nye sjanser. Cecilia Brækhus. Megafon. Portrettet: Tema i september: G A T E A G A S I N E T F O R B E R G E N September 2008 Kr 50,- Halvparten går til selger egafon «Sofie» (23) drømmer om nye sjanser Portrettet: Cecilia Brækhus Tema i september: Ny start 2 egafon #9

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 LØVETANNAVISEN Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 ADHD myter og fakta ADHD og ADD begreper mange har hørt om, men som få vet hva betyr. Mytene omkring hva ADHD og ADD er, er mange. Side 8-9 2 Løvetannavisen

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

Jan Dørum PÅ HAUKETO MED HAUKEBLIKK

Jan Dørum PÅ HAUKETO MED HAUKEBLIKK N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2 2 0 1 0 1 8. å r g a n g SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 Torgeir Persson Nygård EN SPORTY ETTÅRING Jan Dørum PÅ HAUKETO MED HAUKEBLIKK Maritastiftelsens

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Barn barn og samvær VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. må reise langt for å se mamma. fikser. kanskje får man barn for. fikk aldri delt omsorg

Barn barn og samvær VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. må reise langt for å se mamma. fikser. kanskje får man barn for. fikk aldri delt omsorg Marthe (8) må reise langt for å se mamma Nr. 2 // 2011 90. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN for barn og unges psykiske helse barn og unge fikser delt bosted Psykolog Gunnar Ekeid: kanskje får man barn

Detaljer

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1 VI TRENGER HVERANDRE NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no Kroppen nr. 1 ikke Stikka 2-2012 1 INNHOLD Redaktør s. 4 Noen øyeblikk med Fabian Stang s. 6 Tannlegene har

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

MILJØARBEID. Temahefte nr. 25. For medlemmer av Fagforbundet

MILJØARBEID. Temahefte nr. 25. For medlemmer av Fagforbundet MILJØARBEID Temahefte nr. 25 For medlemmer av Fagforbundet FAGBLADETs temahefter gir deg utfordringer, kunnskap, og inspirasjon. YRKESFAGLIGE TEMAHEFTER INNHOLD Nr 1 TVERRFAGLIG SAMARBEID gjennom gjen

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 Nr. 3 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 LeDer Anne Giertsen

Detaljer

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2 2 0 1 2 2 0. å r g a n g SIDE 12 SIDE 6 SIDE 10 Jelena drømmer OM Å BLI HELT FRI Tommy Hansen FANT SEG SELV I KUNSTEN Advokat Vidar

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Fullstendig utmattet. Nevrolog i Narvik. svindler med parkeringskort. slår alarm om Åsgård

Fullstendig utmattet. Nevrolog i Narvik. svindler med parkeringskort. slår alarm om Åsgård Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 18 7. november 2008 Nevrolog i Narvik overlege Hallvard Lilleng er blant nevrologene som ambulerer til UNN Narvik. SIDE 4 Fullstendig utmattet For et år siden hadde

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp No.1/mai 13 En temaavis om avhengighet No. 3 / Febr. 08 avhengighet snu avisen og les mer om kroniske sykdommer Be om hjelp foto: anne liv ekroll Spillavhengighet Er du avhengig av spill? Lær deg å se

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer