Johan O. Smiths etterlatte brev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Johan O. Smiths etterlatte brev"

Transkript

1 Forord Min far, Oscar Smith, ble født i Fredrikstad 11. oktober 1871 av troende foreldre. I 15 års alderen dro han til sjøs og gikk i 1889 inn i den norske marine, hvor han tjenestegjorde i ca. 40 år. I 1898 ble han omvendt til Gud og i året 1900 døpt med den Hellige Ånd. Fra denne stund ble Skriftene levende for ham, og da han hadde hjerte og øre for sannhetens røst, fikk han tidlig del i Guds visdom. Disse brev er skrevet i fortrolighet til hans venner og bør leses i lys av dette. Hans omsorgsfulle arbeid med den enkelte blir nå til velsignelse for mange ved utgivelsen av disse brev. De fleste brev er skrevet til hans 9 år yngre bror, tannlege Aksel Smith, som ble omvendt til Gud i l905, og døde i sitt hjem året 1919 i Drøbak, hvor det fremdeles spirer og gror etter hans velsignelsesrike arbeid. Da far i hele sin livsferd søkte å ære Kristus og gjøre seg selv så usynlig som mulig, etterlater han seg ingen selvbiografi med reiseskildringer og fotografier eller beretninger om alt det han gjorde; men disse brev, skrevet til de enkelte i nidkjærhet for Kristi sak, er blitt et verdifullt klenodie for likesinnede både nå og siden. Her er det virkelig føde og veiledning for slike som søker Gud av hele sitt hjerte. Vi er derfor meget takknemlig for at disse brev ved Guds gode styrelse er blitt oppbevart. For å få mest mulig ut av denne gedigne og innholdsrike bok er det nok tilrådelig ikke å fare for fort gjennom den, men grunde på hvert brev. Dersom noen ønsker å vite mer om hans liv og gjerning, så kom Skjulte Skatter ut med et minnenr., som kan bestilles ved bladets ekspedisjon. Aksel J. Smith Etter 35 års fortrolig samfunn- og medarbeiderskap med Oscar Smith er det både min glede og plikt å uttale meg kort og greit og sant om ham, slik at enhver som leser disse hans brev, kan ha et riktig begrep om hvem han var og er, han som har skrevet dem. Hans eneste, levende interesse var Kristus og menigheten, å fylles med all Guds fylde som er i Kristus, å yte mest mulig bidrag til å fjerne all den synd og ufullkommenhet som henger ved det enkelte lem på Kristi legeme, ja å treffe det rette, det fullkomneste i alle deler i liv og tjeneste, å få brutt ned alt som var av Satan og mennesket for å gi rom til all Guds fylde. For dette ofret han alt, for dette var det han våket og bad, og således alltid var rede til å falle inn som en god Jesu Kristi stridsmann, sanndru, rettferdig, uegennyttig, uten personsanseelse, trofast, med stor forakt for vinning og ære av mennesker, selv om han som en følge derav kom på kant med så å si alt og alle. Hvor han kom og hva det enn gjaldt, fant han blant de troende ulydighet, utroskap, vantro og menneskeverk. Hans usvikelige hjerte tillot ham ikke å godta noe som helst av alt dette. Således kom han nødvendigvis utenfor alt det alminnelige styr og stell. Men nettopp denne hans usedvanlige troskap og hengivenhet til hans sjels brudgom fylte ham med salighet og Åndens kraft. Og så valgte han da for bestandig dette inderlige samfunn med Kristus, fremfor all verdens gunst og ære selv om han ble alene i denne verden, som det jo også til å begynne med så ut til at han skulle bli. Men han ble langt fra alene! Ære være Gud! Aldri ellers så jeg sådan mann! Aldri har jeg i min samtid hørt eller sett noen annen som kunne berette om en annen sådan mann, hverken i dette land eller i noe annet land! Derimot har han ved Guds store nåde i pakt med sin ualminnelig store troskap oppnådd å få sanne etterfølgere. Disse hans brev vil som bok sikkert bli en av alle tiders mest innholdsrike og eiendommelige bøker, som hvert menneske under solen vil kunne lese med større eller mindre utbytte, alt etter som den enkelte selv er innstillet og får nåde til å ta det. 1 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

2 Ikke en gang som en sjelden unntakelse har jeg merket noe ondt hos ham, hverken i liv eller tjeneste. Ære være hans dyrebare minne! Alle de som ikke fikk den lykke å kjenne ham personlig, kan da her få en anledning til å finne noe erstatning for dette tap. Gid hvert menneske på jorden hadde en sådan leder! Gud velsigne hver den som får den nåde å lese disse brev, at han må få rikt utbytte av dem. Elias Aslaksen Kjære foreldre og søsken. Horten, 19. mai 1898 # 1 Mange takk for eders brev som jeg har mottatt. Nå er jeg ombord i Thor. Jeg kan nå fortelle, kjære foreldre og søsken, en stor nyhet, nemlig at jeg er så lykkelig, og hvorfor, jo, fordi jeg har fått Jesus til venn og bror, han er nå mitt alt. Før hadde jeg ingen steds fred, men takket være himmelens Gud så har jeg nå fred over alt. Hvordan fikk du denne fred, vil I vel spørre. Jo, jeg har i lang tid forstått at det uten Gud ingen sann glede finnes. Så hendte det en søndag ettermiddag at jeg traff O. som kom inn i tjenesten samme dag som meg, og vi gikk begge i Metodistkirken. Mens vi satt der, spurte jeg om han hadde lyst til å bli med hjem og spise aftens, hvilket han gikk med på. Under samtalen hjemme ble jeg så rørt, og gråtende tok vi hverandres hender, og han bad til Gud for oss begge. Jeg kan ikke glemme hvordan jeg da følte det. Djevelen kom som vanlig naturligvis, men bønnen hadde dog sin virkning, for natten etter hadde jeg hundevakt ombord i monitoren, og inne i et lite rundt tårn bad jeg til Gud. Det så så mørkt ut, men med ett ble jeg så glad at jeg syntes neppe å røre dekket når jeg gikk. Ja, Gud alene kan gjøre oss så glade, og han være priset over alt. Det er visstnok ikke så godt for oss som ferdes ute blant så mange, men Gud vil hjelpe oss til stadig å holde fast. Dere kan tro det var underlig første gang jeg kom ned på vakt og skulle skaffe, for min akt var nemlig å takke Gud for maten, men jeg hadde ikke mot. Etterpå fikk jeg bebreidelse for det, og gangen etter foldet jeg for første gang blant underoffiserene mine hender og takket Gud. Be til Gud for meg at han må bevare meg. Hils mine søsken og be dem søke Herren, for først da får vi noe å leve for. En vennlig hilsen Marviken, 20. desember 1903 # 2 Den boken jeg fikk av deg har jeg lest en del av, og det skulle være morsomt å se litt på dens innhold og grunnvoll. Det er ikke boken som presang jeg vil tillivs, men boken som læremester og oppdrager på en annen grunnvoll enn den som er lagt, hvilken er Jesus Kristus. Forfatteren anstrenger seg til det ytterste for å grave frem det gode i mennesket, og for derav å forme og bygge en grunnvoll, hvorpå det bygges en festning som skal motstå og beseire alt ondt i mennesket. Mennesket er blitt som en av oss til å kjenne forskjell på godt og ondt, sier Gud. Dette at vi kjenner forskjell på godt og ondt, gjør derfor ikke at vi på en gang kan være både onde og gode. Gud 2 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

3 kjenner forskjell på godt og ondt, men "ingen er god uten én, det er Gud." Altså står mennesket innesluttet i dette "ingen" i fallet med kjennskap til godt og ondt. Rom. 3, 10 og flg. Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke én; det finnes ikke en som er forstandig; det finnes ikke en som søker Gud; alle er avveket; alle tilhope er de blitt udugelige; det finnes ikke noen som gjør godt, det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav; med sine tunger gjorde de svik, osv. Vi ser altså av dette at det i mennesket ikke finnes det minste materiale til noen god grunnvoll hvorpå noe godt skulle kunne bygges. Mennesket er av naturen med sin hele eksistens i døden borte fra den som er god, nemlig Gud. Alle som graver og studerer i denne menneskets dødsgryte, arbeider forgjeves. En kan gjerne ofre hele sitt liv uten å komme til noe resultat. Gud har innesluttet alle ting under synd for at han kan forbarme seg over alle. Alle ting som er lagt under synd, er også skapt ved ham og til ham. Dersom mennesket i hele sitt liv dikter om og lovpriser skapningen, naturen etc. som er innesluttet under synd, hva gagn har det derav, når det aldri lærer å kjenne disse tings opphav, Gud. Verden og dens lyst forgår, hva gagn har man da av å ha lovprist det som ikke er mer? Og hvorfor må det forgå? Jo, fordi det er innesluttet under synd. En ond kilde kan ikke gi godt vann. Ingen er god uten én, nemlig Gud. Han er den kilde hvorfra vi må drikke vann og bli slik tilfredsstillet at vi aldri tørster mer. Dette er noe annet enn som det står i omtalte bok, la seg nøye i dødsøyeblikket med en stripe klar himmel. I det naturlige menneske er intet godt, derfor må et menneske fødes på ny. Det nye som fødes i oss, er ikke noe mindre enn Jesus Kristus selv. Han er god, for han er ett med Faderen; og det gjelder heller intet annet enn en ny skapning i Jesus Kristus. Hvorfor gjelder intet annet? Jo, fordi det ikke finnes noe godt utenom ham. Mennesket har syndet, og derfor må det dø. Dersom det i det naturlige menneske fantes noe godt, så skulle da dette ikke dø; men nå dør jo hele mennesket, det blir ikke en eneste levning av det tilbake. Det samme er også tilfelle med den som tror på Jesus Kristus, for hans kjød og blod skal heller ikke arve Guds rike; men forskjellen er den at den som tror, bærer i seg Jesus Kristus pga. sin tro. Dette nye liv som ikke er til å peke på eller ta på, er det som lever når vår jordiske hytte nedbrytes. Man må jo være ganske blind og henfallen i den dypeste søvn dersom man ikke kan forstå at himmel og hav, berg og dal ikke kan gjøre oss lykkelige i bunn og grunn. Det er innerst inne i hjertets dypeste vrå en skrikende trang etter tilfredsstillelse; men ikke kan noen underordnet skapning tilfredsstille denne trang, for vi er jo selv den ypperste av alle skapninger. Kun Gud kan blåse balsam inn i denne skrikende trang og helt tilfredsstille den. Når man slik er tilfredsstillet, da søker en ikke hen til blåveisen etter tilfredsstillelse, for man er tilfredsstillet. Kun den som ikke er tilfreds, finner på det mest utenkelige for å tilfredsstille denne sin skrikende trang. De leter etter tilfredsstillelse hos blåveisen, hos den stjerneklare himmel, hos naturen i det hele, men søker den ikke hos ham som skapte naturen. Dersom mennesket finner ut av seg selv at naturen er herlig, hvor meget snarere skulle de ikke da finne ut at han er enn mere overvettes herlig som skapte den. Ingen roser og beundrer Ibsens og Bjørnsons verker uten å beundre disse verkers forfattere enda høyere. Ikke fikk "Ja vi elsker dette landet" Nobelprisen, men dens forfatter. "Ja vi elsker dette landet" kan aldri prestere mere enn hva den i seg selv innebærer, men dens forfatter kan fabrikkere mere. Altså, la oss slutte herav at skaperen er langt mere verd og langt herligere enn skapningen. Om noen priste og forgudet "Ja vi elsker dette landet", men spyttet etter og foraktet dens forfatter, så ville jo dette vise at vedkommende var en stor blindebukk, hvilket også alle de er som lovpriser skapningen og ikke kjenner skaperen. 3 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

4 Du som er ung og interesserer deg for sannhet, forstå hva sannhet er i bunn og grunn, og la deg ikke blende av den skjønne overflate så du forblir der. Dersom du søker visdom, så søk den hos visdommens opphav, for denne verdens visdom er dårskap for Gud. Alle ting er skapt ved Jesus Kristus og til Jesus Kristus, derfor kan vi hos ham lære alt mulig. Ingen visdom kan bli stående for Guds visdom; derfor er det Herrens tjeneres arv å få domfelt alle sine motstandere. Nå er det din tid. Nå kan du gro fast i falske teorier slik at du vanskelig kommer løs. Men nå kan du også trenge deg slik inn i Guds dyrebare sannheter at du blir en uinntakelig professor i Guds visdom. Du får selv velge, men mitt hjertelige ønske er at du valgte det siste. Døm selv hva rett er. Din bror Kjære bror Aksel! Horten, 25. juni 1905 # 3 Takk for ditt brevkort, hvis innhold var kort, men godt. Jeg ser derav at du har svart ja til Jesus. Det var et gledens budskap. Det er glede i himmelen og glede på jorden over hver synder som omvender seg. Nå først vil du få kjenne den glede og fred som ikke verden har kunnet skjenke deg. Vandre nå kun rett frem på Guds vei, se deg ikke om som Lots hustru. Fortsett å si ja til Jesus; for han overgår alle erkjennelse. Glem nå det som er bak og jag etter det som er foran, og il mot det klenodie som er henlagt i himlene også for deg. Vrak verden under alle skikkelser, og trakt aldri etter ting på jorden, men jag etter de ting her oventil; for himlenes rike består i rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd. Inn i dette rikes dypheter driver Guds Ånd oss, så freden blir som floden og rettferdigheten som havets bølger. Stå aldri Guds Ånd imot, men la deg alltid drive og lede av den; for den makter å veilede deg til all sannhet. Frykt ikke om du kommer i ildprøvelser, for gull lutres i ilden. Ilden skal ikke fortære deg og vannene ikke overskylle deg. Søk alltid næring til åndslivet. Næring til åndslivet består i liv og fred, for Åndens sans er liv og fred. Prøv dem som sier seg å være jøder, kanskje skal du finne at de er uomskårne på hjerte og ører. Den som har øre å høre med, han høre hva Ånden sier til menigheten. Opplat derfor vidt ditt øre mot Guds sønns røst, så du kan skille hyrdens røst rent og klart fra leiesvennens røst. La deg ikke nøyes med å bli bare litt religiøs i det ytre og like verdslig innvortes. Sky slik dårskap. Før alltid rent flagg, og stå aldri i unionsforhold til verden. Her trengs det å være radikal, for Kristus og Belial, Gud og verden kan aldri forenes. Skam deg aldri for Jesus navn, men syng det ut, så din frimodighet kan økes og belønningen bli stor. Husk at Paulus, Elias og alle Guds menn har vært mennesker i like vilkår med oss. Stå derfor i rekken fast som stål og kjemp blant Daniels menn. Mangler du visdom fra Gud, så be derom, for han gir gjerne uten å bebreide. Men til stor bebreidelse sier apostelen: De fleste vet intet av Gud. Vil du lære av Gud, så omgås ham, for den du omgås, blir du lik. Fortsett da med å si ja til Jesus og nei til deg selv og nei til verden. Gjør du det, da blir din tale blott ja og nei, og du vet at alt utenfor dette er av djevelen. Mitt vitnesbyrd er: Gud har skjenket meg sin elskede sønn, som bor ved troen i mitt hjerte. Ved troen på ham er freden som floden. Jeg vil ikke rose meg uten i ham og av min skrøpelighet, for han har latt meg gå både gjennom ild og vann, men alltid har jeg vunnet seier ved vår Herre Jesus Kristus. 4 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

5 Han refser den han elsker og hudstryker hver sønn han tar seg av. Jo større en vil bli i verden, desto mere tukt og utdannelse. Akkurat slik i Guds rike også; jo lenger du vil trenge inn i det guddommelige, desto trangere blir det for ditt liv i denne verden, men desto mere blir øyne og ører opplatt for den tilkommende verdens krefter. Derfor heter det også: Den som mister sitt liv i denne verden, finner livet. Nå har du et utstrakt land og et vidt felt for deg, gå bare på og frykt ikke Herren er med deg. Jerikos murer skal falle og innbyggerne rømme, og hvert stykke du inntar, er ditt. Kristus har all makt i himmelen og på jorden, han har dødens og helvetes nøkler. Selv helvete er under hans kontroll, døden likeså. Derfor har vi gjort rett når vi har sagt ja til slik en veldig fyrste. Din Horten, 5. juli 1905 # 4 Ditt meget velkomne brev mottok jeg i dag. Det var en stor glede for meg å få erfare ditt vitnesbyrd i Kristus, at du elsker ham uten skrømt i all enfoldighet. Du har gjort et dyrebart valg, kjære bror. Guds fred være alltid hos deg i rikt mål. Gud skal gi deg mere enn seier i Jesus Kristus. Det gleder meg at du finner din trøst i Ordets grunn, og at du har seier over djevelen og hans vesen. Djevelen kan kun komme til syne i mennesket. I luften eller skyene åpenbares han ikke. Djevelen har intet med oss å gjøre et Guds ord kan ham binde sier Luther. Lys fordriver mørke, sannhet jager løgn, rettferdighet beseirer urettferdighet osv. Vi har mottatt et rike som ikke rystes eller gripes med hender, for likeså lite som løgn kan gjendrive sannhet, likeså lite kan vi beseires av løgnens far djevelen, for vi befinner oss i et rike som består av rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd. "Dersom I kunne tro, skulle I se Guds herlighet." Tro kommer det an på. Vi går inn til hvilen vi som tror. Hva er hvile, vil du spørre? Jo, hvile er full overgivelse i Gud, å ligge blikk stille i hans hånd som leiret i pottemakerens hånd. Kristus har dødens og helvetes nøkler, så vi har intet å frykte. Gud er den som virker i oss både å ville og å utrette. Vi bærer denne overvettes kraft i leirkar, for at rosen skal være av Gud og ikke av oss. Kristus er livet i oss, vi er intet. Ham bør det å vokse, oss å forringes. Du henviser meg til 1. Joh. 3, 9. "Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud." Ja, det er dyrebart. Det blir med oss som med Josef: Hvordan skulle vi gjøre den store ondskap å synde mot Gud? Vi kan ikke, fordi hans kjærlighet (sæd) er utøst i våre hjerter. En kan ikke gjøre den imot som man elsker. Les 1. Davids salme. Jeg har aldeles intet imot ditt brev, tvert om gledet det meg å se din nidkjærhet og bestemthet. Når jeg, som du kanskje vet, kommer på kant med nesten alle mennesker, så er det fordi Ordet virker på dem som sverd og ikke som ånd og liv. Alle ting er blottet og utspent for hans øyne med hvem vi har å gjøre, så vi kan la være å hykle og fare med skrømteri. Etter tiden skulle en hel hop være lærere i Kristus, men de er avvekne fra sannhetens vei og har bare navn av å leve tilbake, tross deres død. Slike er en sann pest. Sky slike. Hva hjertet er fullt av, taler munnen. Er hjertet fullt av Gud, så taler man guddommelige ting. Er det fullt av verden, så taler man av verden. Her er ingen mellomvei. Enten får vi tjene Gud eller også verden. Å tjene begge deler er en umulighet. Gud lar seg ikke lure. Han er skarp som lut. Hans øyne farer over all jorden for kraftig å stå den bi, hvis hjerte er helt med ham. 5 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

6 Derfor la oss rense våre hjerter i lydighet mot sannheten til uskrømtet broderkjærlighet, så vi kan elske hverandre inderlig av et rent hjerte. Les Job 32, 1 og flg. og du skal få se at ikke alltid de gamle er vise eller oldingen forstår hva rett er, men at det er Herrens Ånd i mennesket som gjør oss forstandige. Jeg er Gud takknemlig for hans gode Hellige Ånd. Den lærer meg og bereder meg i sannhet. Den gir meg forstand på åndelige ting, og pga. den blir ingen meg for sterk. Jeg har ikke dette av meg selv, men jeg sier atter at det er Guds Ånd som er i meg. Derfor, kjære bror, vil du søke visdom, så lyd alltid Guds Ånd. Den vil nok påføre deg tukt, men vit så at tukt bringer visdom. Trengsel bringer tålmodighet osv. Gud er en kunstner til å greie oss. Guds ord er min hele lyst. Jeg er så glad i Guds ord at jeg er rent vekk fra alt annet i lange tider. Er dette ros, så får det være ros, for det er sannhet, og Kristus er sannheten, og det står skrevet: "Den som roser seg, rose sig i Herren". Det er lovlig. Med Guds ord forstår jeg ikke bare skriftene, men det som gjør meg i bunn og grunn salig, og den som kan gjøre salig, er alene Jesus, derfor heter det også at Ordet ble kjød og bodde i blant oss. Han ble gjort til synd for oss for å få tilintetgjort synden. " Og tar de enn vårt liv, gods, ære, barn og viv, la fare hen, la gå, de kan ei mere få. Guds rike vi beholder." Dette er full overgivelse. Slik som du nå har mottatt Kristus, således omgås ham, og jeg kan ikke nok påminne om at du ikke mere må se deg tilbake. La oss stevne fremad og hjemad. La oss ikke tape motet i trengselen og tukten, for vi vet hva de bringer av herlighet. "Gull lutres i ild, og den som Herren antar seg, i fornedrelsens ovn." Helt ned ikke bare litt. Jo større du er, desto mere ydmyk deg, står det skrevet. Dette er veien, sannheten og livet. Han har gitt oss et eksempel, verdig å etterfølge. Her er den smale vei. Kan du se den??? Her må kjødets sans forstumme i lidelser og død. Vil du følge ham her? Dersom vi lider med ham, skal vi også herliggjøres med ham. Nå gjelder det om å ha gjort ordentlig beregning, at en ikke når en har lagt grunnvollen, da skal slutte, og folk le fordi en begynte å bygge og ikke hadde nok å fullende med. Gleden i Gud er kraften i alt dette. Hvilken hemmelighet, skjult for vise og forstandige, men åpenbart for umyndige. Hjertelig hilsen fra din bror Horten, 20. juli 1905 # 5 Guds nåde og fred i Kristus Jesus vår Herre. Ditt meget dyrebare brev har jeg mottatt, og det er en stor glede og trøst for meg å se din glede og fred i Kristus Jesus. Gleden i Gud er vår styrke. Gleden gir oss kraft og styrke til å forsake verdslige begjæringer. Jeg hører at du var på bedehuset, og at der var tregt og tungt og seigt og slepende. Ja, jeg kjenner også til dette, men det er sant hva du skrev, de har det slik fordi de er vantro. Så skrev du om at du hadde sagt et utilbørlig ord på en sykkeltur da du holdt på å gå på hode, og enda fikk du ingen bebreidelse av Gud. Ja, slik er det, og det er underlig for våre øyne. Jeg la 6 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

7 merke til dette da jeg ble omvendt, og jeg fortalte det til pastor N. N. for om mulig å få vite årsaken til at jeg ikke fikk bebreidelse når jeg slik ufrivillig gjorde det som galt var, men han svarte ikke på det. Men Gud, som er mektig på undervisning og lærdom, han har vært min læremester og intet menneske. Hva Gud har gitt meg, har han gitt ved åpenbarelse i sin kunnskap, og nå kjære bror, skal jeg si deg årsaken, men ikke alle fordrar slike sannheter. Må Gud gi deg innsikt og forstand og åpenbarelses Ånd i sin kunnskap. Ef. 1, 17. Les dette. Når jeg synder frivillig, og denne synd er en frukt av begjærligheten, så blir slik synd: Synd til døden. For man lever da etter kjødet og må dø åndelig. Begjærligheten unnfanger og føder synd. Men det er synd som ikke er til døden, f. eks. slik som du gjorde på sykkelturen. Du gjorde det som du hatet, og da var det ikke deg, men synden som bor i deg. Rom. 7, 17. Slike ting kommer hele livet igjennom, og dette studerte Paulus på det nøyeste, og etter å ha overveiet alt kom han til det resultat i Rom. 7, 25: "Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød." Vårt sinn tjener Gud, men vårt kjød kan ikke annet enn tjene syndens lov, for hva som er født av kjød, er kjød. Men likevel er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. Å vandre etter kjødet vil jo si å leve etter sine lyster. Men det heter at de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Og når da lyster og begjæringer er korsfestet, så kan det umulig unnfange og føde synd. Unnfangelsen består i at begjærligheten får sinnets samtykke. Fødselen av synd er legemets utførelse av den syndige gjerning. Men når vi nå tjener Guds lov med sinnet, så avviser jo sinnet alle kjødets begjæringer, og disse blir ufruktbare, da ingen gjerning fremkommer. Men gjør jeg det jeg hater, da er det ikke mere jeg som gjør det, men synden som bor i meg. På denne måte blir nåde nåde. Tenk for kjærlighet av Gud. All vår ros utelukkes. Gud gledet deg med sin velsignelse tross det du gjorde. Kunne ikke det bløtgjøre hjertet slik at du hatet til og med ditt eget liv i denne verden, når det kunne være så stygt tross Guds uendelige kjærlighet. Men da er vi jo hans disipler, når vi hater til og med vårt eget liv. På denne måte kommer vi alltid til å hengis i døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. Hvor inderlig dyrebart og kostelig å finnes i ham ikke med vår rettferdighet den av loven, men den ved Jesu Kristi, Guds sønns tro. Det er meg en stor fryd at du begynner å høre forskjell på røsten, å skille hyrdens røst fra leiesvennens, som flyr når ulven kommer. Vi kan aldri få vært radikale nok her. Syng ut sannheten på ethvert sted, og følgen skal bli den at du selv skal bli overvettes glad, men folk skal si om deg at du har djevelen og er gal. De støtte den blindfødte ut av synagogen fordi han æret Jesus, men da han kom utenfor, møtte han Jesus. Utenfor møter vi Jesus, når vi utstøtes og vrakes fra synagogene. Gud har ved sin store nåde og barmhjertighet gitt meg av sin visdoms og åpenbarelses Ånd i sin kunnskap, men når jeg taler, da er de ferdige til krig tross det at mitt hjerte jubler av fryd. Jeg forsøkte å tie, sier profeten, men da ble ordet i meg en kraft som ville sønderslite mine ben. Halleluja for slik kraft. Paulus vek aldri med underdanighet for noen. Det står om Elisa at ingen fikk overhånd over ham eller ble ham for sterk. Du sa: jeg har Ånden og følger den. Halleluja for det bror. Åndens sans er liv og fred, men Satan sanser ikke hva Guds er. Så mange som drives av Ånden, er Guds barn, og Ånden driver oss sannelig ikke til å gjøre det som galt er. Skriv da snart igjen, det er så morsomt å høre hvordan det går deg. Din i Kristus medforløste bror Horten, 25. juli 1905 # 6 7 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

8 Jeg lenges etter å få sendt deg ennå noen ord i Kristus Jesus. Den rettferdige, ved tro skal han leve. Altså blir vi rettferdiggjort ved tro likesom vår far Abraham. Nå er det kun én tro én dåp én Gud alles Far. Det er ikke slik at hver blir salig i sin tro, når denne er av hundreder slags beskaffenhet. Men hver blir salig ved sin tro når denne tro er Jesu Kristi, Guds Sønns tro. For ikke engang troen er vår egen, men det er Guds Sønns tro. Dette er den ene tro. Denne tro hadde Abraham og alle de gamle Guds menn, for de så hen til forjettelsen. Denne tro hadde gamle Simeon, for han sa: Herre! nå lar du din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Ved tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. Hebr. 11, 2. Når man har fått troen, så er tro uten gjerninger død. Troens gjerninger er Åndens frukter. Ved tro fullbyrdes lovens krav i oss. Ved tro er det at vi helliges ganske og aldeles. Ved tro er det at vi vokser opp til hodet, til manns modenhet i Kristus. Uten at vi blir som barn, kommer vi ikke inn i Guds rike, men etterat vi er kommet inn, så er det meningen at vi skal vokse den vekst Gud gir. Å vokse opp i dette rike er å vokse opp i rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd, for deri består Guds rike. Tukt bringer visdom. Den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Om du tuktes av Herren, så er ikke dette fordømmelse. Den som ikke tuktes, er uekte og ikke barn. Å gi akt på tilrettevisning bringer forstand, og en vel opptuktet sjel viker fra det onde. Ikke den som regnes med års tall innehar den rette alderdom, men gudsfrykt er sann alderdom. Derfor sa Paulus til Timoteus: La ingen forakte deg for din ungdoms skyld. Ikke forstår alltid oldinger hva rett er. La oss lære av den unge Elihu hva visdom og forstand vil si. Job 32 og videre. Dersom noen fattes visdom, han be Gud som gjerne gir uten å bebreide, sier Jakob. Men den som begjærer visdom av Gud, må berede sin rygg til tukt, for tukt bringer visdom. Visdommen tar oss med på omveier til å begynne med, men siden, når den kan betro seg til oss og den har prøvd oss med sin tukt, da går den med oss på de rette stier. Sirak 4, Den som søker visdom, skal flittig ransake de gamle skrifter og profetene. Visdom vinnes ved beleilig fritid. Ikke blir den vis hvis tale er om unge stuter og som roser seg av en kjepp med pigg i. Sirak 38, Djevelen forstår og sanser godt hva menneskets er, men aldri hva Guds er. Den nye skapning er av Gud, og den kan aldri djevelen nå. Satans hode ble knust på korset. Den nye skapning kom til etter Kristi død, derfor har djevelen ikke kjennskap til det som er skjedd etter at hans hode er knust. Han sanser kun hva menneskets er. Derfor heter det: Den som mister sitt liv i denne verden, finner livet. Det er kun livet i denne verden som djevelen har forstand på, men jo mere vi setter livet til, desto mere blir Satans hode knust under våre føtter. Derfor heter det: Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Han som er i eder, er større enn han som er i verden. Den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen, for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulle lære ham? Disse ting er så herlige, kjære Aksel, at jeg skulle gjerne tale om dem natt og dag, for mitt hjerte har funnet stor hvile og fred i hans liflige veier og i hans kunnskap. Daniel ble av engelen kalt en såre elskelig mann, og hans bønner ble hørt fra den dag da han hengav sitt hjerte til å forstå visdom. Ettersom du allerede nå har begynt å forstå Guds vilje og veier, så vil jeg råde deg til at du hengir ditt hjerte til å forstå visdom fra Gud, for du skal ha stor glede av den. Du skal ved den glede deg over dine forstandige svar. Når du kommer på møtet, skal folk vente på at du vil tale. Når du begynner å tale, skal de legge øret til, og når du fortsetter, skal de legge hånd på sin munn. Ære og rikdom er i dens venstre hånd og langt liv i dens høyre. 8 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

9 Hans veier er i sannhet liflige veier, og hans stier er fred. Guds rike består ikke i tørr lære, men i Ånd og liv og kraft. Man kan ikke lese seg til Guds visdom. Det man leser og lærer, kommer inn ved menneskets sans eller kjødets sans, men kjødets sans er i fiendskap med Gud. Guds åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. Jo mere lydige vi er, desto mere av Guds kunnskap blir til gagn for oss, og dess mere får vi. Guds rike består heller ikke i mat og drikke. Heller ikke kommer vi sammen for å ha hygge men bygge. Enhver tunge som står opp imot deg, skal du få domfelt, dette er Herrens tjeneres arv. Ta denne arv i besittelse hurtigst mulig, kjære Aksel. Stå med saliggjørelsens hjelm på hodet, rettferdighetens panser om lendene, ombundet med ferdighet i fredens evangelium, med troens skjold hvori alle Satans gloende piler slukkes, og grip så dertil Åndens sverd, som er Guds ord. Slik rustet kan vi nok holde stand og si med Luther: " Og tar de enn vårt liv, gods, ære, barn og viv, la fare hen la gå, de kan ei mere få Guds rike vi beholder." Kristi lære er radikal og skarp som lut. Ve dem som setter seg mot. Selv Paulus maktet intet mot sannheten, men bare for sannheten. Kristus kom ikke for å skape fred, for to blir mot tre og tre mot to i ett og samme hus. To riker mørkets og lysets rike kan ikke holde fred, for det er erklært krig mellom dem. Kjærligheten gleder seg ved sannhet. Paulus var en dødsens lukt til død for dem som ble fortapt og en livsens lukt til liv for dem som ble frelst på hvert sted. Og så spør han: Hvem er dugelig til dette? Jeg var som en dampkjele som holdt på å sprenges, eller som du vil lese i Job 32, 19 og ut. Nå er jeg fri, for jeg har talt sannhet i Kristus Jesus, og ingen kan makte å gjendrive hva jeg har skrevet. Dette er min ros og arv i Kristus. Jeg vil ikke søke min ære, men hans ære, for slike som det gjør, er sanndrue, og svik er ikke i dem. Motsigelser og lidelser av alle slags beredte vår saliggjørelses fyrste. Hele Kristi liv var en eneste rekke motsigelser og kamp, især mot religiøse. Han vek aldri hverken til høyre eller venstre med sin Ånd, men han lot dem rykke seg i skjegget og tålte spott og hån, men aldri sa han: "Jeg angrer hva jeg har sagt og tar alt tilbake i støv og aske." Dette vil Satan og verden. Men, "de ord de skal vel lade stå og utakk dertil have." Skriv snart. Din bror i samme nåde, under samme vilkår og under samme trengsel, tukt og oppdragelse. Horten, 31. juli 1905 # 7 Mange takk for ditt meget kjære brev som bærer vitnesbyrd om at du har det godt i Kristus Jesus. Ånden levendegjør kjødet gagner intet. Herren er Ånden, og hvor Guds Ånd er, der er frihet. Den som har Guds Ånd, har intet under luggen som skal skjules, derfor kan alt komme frem i lyset. Når vi vandrer i dette lys, da har vi samfunn med hverandre, og Kristi, Guds Sønns blod renser oss fra all synd. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hva mere er, som også er oppstanden. 9 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

10 Jeg hører at du har vært ute for én som ville tukte. Det var ant. en av de ti tusen. Om I enn har ti tusen tuktemestere i Kristus, så har I dog ikke mange fedre, sier apostelen. Men tingen er at nåden skal opptukte oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster ikke de ti tusen tuktemestere. Så taler du om det selskap du var sammen med, at de var verdslige osv., men at du finner stor glede i å forkynne dem Ordet. Ja, her kan ingen regel oppstilles, "for jeg har lov til alt men jeg skal ikke la noe få makten over meg", sier apostelen. "Og dersom noen av de vantro ber eder til gjest, og I vil gå dit, da kan I ete alt som settes frem for eder, uten at I for samvittighetens skyld spør mere etter det." Men nå er tingen den: Vi tjener Guds lov med sinnet og syndens lov med kjødet, men de ugudelige tjener syndens lov med både sinn og kjød her ligger forskjellen. Dersom vi som apostelen fullt ut kan si: "For vi er en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt, for disse en duft av død til død, for hine en duft av liv til liv. Og hvem er vel dugelig til dette?" 2. Kor. 2, 15. Dersom vi er dugelig til dette, da kan vi gjerne gå i de verste buler og i kongens pauluner, for vi er som ild i tørr halm. Men dersom man er svak, og har tilbøyelighet til å trekke i fremmed åk med de vantro, da gjør man rettest i å skille seg vekk hurtigst mulig, for hva overensstemmelse er det mellom Kristus og Belial Gud og verden vantro og tro? 2. Kor. 6, 14 og flg. "Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder." Vårt sinn og verdens sinn går stikk mot hverandre. Kjødets sans har verden, og den er døden, men vi har Åndens sans, og dens sans er liv og fred. Vi har å rense ut den gamle surdeig og bli til en ny deig. "La oss da rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!" Den som rører ved bek, besmittes, rører man ved ilden, brenner man seg, og rører man ved synden, så får man kjenne dens stikk. Vår frihet er stor i Kristus, men den skal aldeles ikke benyttes til anledning for kjødet. "Skal vi holde ved i synden, forat nåden kan bli dess større? Langt derifra! Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den?" La oss aldri spørre etter de brede veier, hvor langt vi kan strekke oss ut i verden med armer og ben og enda være en kristen! Slikes sinn og hu står til verden og Egyptens kjøttgryter, og hva de hiker og trakter etter, skal lykkes dem. Men la oss trakte etter Guds visdom og kraft og etter de ting som er oventil og glemme det som er i verden. Gid du var kald eller varm, sier Herren, men fordi du er lunken, så vil jeg spy deg ut av min munn. Noe halvt om halvt nytter ikke, man blir da en religiøs trellebukk som ligner en saltstøtte som har mistet sin kraft. Kald eller varm. Gud lar ingen hykle for seg, han har øyne som ildsluer, og alt er nakent og bart for hans øyne som vi har å gjøre med. Han har ikke behov for noen ugudelig. Han tjenes ikke av menneskehender som den der trenger noe, han gir selv alle liv og ånde. Dersom vi vil være Herrens tjenere, da får vi tale som Herrens ord, og det er for det første levende, dernest skarpt, skarpere enn noe tveegget sverd. Det er ikke butt og sløvt, men det skiller inntil ledemot og marg, og det dømmer over hjertets skjulte tanker og råd. I ditt siste brev ser det ut til at du vil forsøke å beholde dine verdslige kamerater og enda leve i Kristus. Men det vil jeg si deg, kjære Aksel, at enten må du vinne dem eller også vinner de deg. Gud og verden har utallige mennesker forsøkt å forene, men alltid har det mislykkes, og det er blitt vedkommendes fordervelse. Er du lykkelig og glad i Kristus, så selg ikke denne din førstefødselsrett for en rett linser som Esau. Han søkte den senere med gråt, men forgjeves. Vil du bli sunn og sterk som en ung løve, og hoppe som en gjødet kalv, da sett godt av på verden og dens herligheter og prek slik for dine venner at de tar bena fatt eller også smelter for din ilds tale. Jeg kan ikke annet enn tale som jeg gjør. Må Gud gi deg innsikt og Ånds åpenbarelse til å forstå hans hemmeligheter, som denne verdens vise og forstandige ikke forstår seg på. Sannheten skal ikke rette seg etter oss, men vi etter den. I skal erkjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. Kristus er veien, sannheten og livet. Han overgår all erkjennelse. Erkjenner vi løgn, så blir løgn vår del, og erkjenner vi sannhet, så blir sannhet vår del. 10 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

11 Visdommen skal føre oss både i ild og vann. Sannheten er radikal og hensynsløs like overfor vårt eget liv i denne verden. Gud sparte heller ikke sin Sønn. Les Luk. 11, 37 og ut. Her sitter Jesus tilbords hos en fariseer, men se hvorledes han tar dem fatt. Et måltid mat gjorde ham ikke til trell under sine verter. I Ap. gj. 6, 10 står det om Stefanus: "Og de var ikke i stand til å stå seg mot den visdom og den Ånd han talte av." I Ap. gj. 7, 57 holdt de for sine ører, og stormet alle som en inn på ham. Stefanus var godt skikket til å predike for verden, for ingen kunne motstå ham. Men deri lå fiendskapet. Stefanus var en kraftig anstøtssten. Abraham satt i Guds råd. Han gjorde innvendinger da Gud ville ødelegge Sodoma, og Gud gav stor akt på hans tale. Lot var nok også rettferdig, men Gud kunne ikke tale slik til ham som til Abraham. Slik også nå. Det går an å hengi seg ganske og aldeles i Gud så man får sitte i hans fortrolige råd. Der er det interessant å være. Der får man greie på tingene. Der er man ikke usikker i sine saker, men er fullt ut sikker og kan tale fullt ut sikkert. Vi tror, derfor taler vi. Er man usikker, så taler en usikkert. Men tro er full overbevisning om det som ikke sees. Det er ingen løs forvissning. Det var dyrebart at du fikk det klart at vi nødvendigvis må tjene Guds lov med vårt sinn og syndens lov med vårt kjød, og for dette takker Paulus Gud. Det er underlig, men i dette blir alltid vår ros utelukket, og den stadige nåde opptukter oss. Man behøver ikke å være uvitende om disse ting, men for de fleste er dette skjult. De tør ikke tro det. Bare feighet. Det skal litt dristighet til. Norges frihet fikk vi ved et raskt kup. Likeså får vi friheten i Kristus ved raske kup. Vekk med alt unionsvesen og forbindelse med verden. De setter opp betingelser. Blås også i dem. Satan er knust, og betingelsen er å tro det. Hils hjemme. Det er så alminnelig å ville virke, men tingen er: "Gud er den som virker i eder både å ville og å virke." Vår virkning etter det utvortes er ingen ting bare dårskap. Kommandørkaptein N. N. talte jeg med i dag og for noen dager siden. Han kunne ikke greie slike som hadde Guds ord på leppene stadig. Det kunne vi ha i lønnkammeret. Jeg svarte ham da at det skulle ikke bli rart med å komme ut i all verden og gjøre alle folk til hans disipler når alle skulle krype inn i lønnkammeret. Han bet seg i leppene og holdt tett. Arsenalforvalteren taler jeg meget med om disse ting, for jeg sitter på hans kontor om dagen. I dag leste jeg Luk. 11 for ham, der hvor Jesus er middagsgjest, og han lo og frydet seg. Skriv snart, for det er meget morsomt å høre fra deg. Din Horten, 2. august 1905 # 8 Mange takk for ditt brev. Det er interessant å skrive til deg om de ting der oventil. Intet gleder meg så meget som å ransake i de uhyre rikdommer som Gud har skjenket oss. Jeg vil ikke bytte med all verdens visdom, for denne verdens visdom forgår. Ikke vil jeg rose meg selv, men Gud skal ha all ære som drog meg ut av dødens gap og mørkets hule. Han vendte mitt sinn fra dårskap og uforstand og festet mine føtter på klippen. Jeg vet intet av meg selv, for jeg er dummere etter denne verdens vis enn folk i alminnelighet. Hva jeg har, har jeg mottatt av Gud uten gjerninger og uten betaling. Etter kjødet er jeg ond fra fotsåle til isse. Mine beste gjerninger er svulmende av egoisme, min kjærlighet flyter over av selvbeundring. Min kristendom polerer enn mere den ytre glans hvormed all ære innhøstes til selvets ufyllelige lader. 11 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

12 Dette liv ble meg en vemmelse. Jeg forsto at jeg var en gjennomsyret ondskaps surdeig. Jeg sa til Gud: jeg kan ikke være noen kristen. Mitt liv er en sann vederstyggelighet, og jeg kommer alt sammen tilkort. Fra det øyeblikk ble Kristus mitt liv. Jeg var kommet til den forståelse at han var livet. Jeg var fra det øyeblikk vrak. Jeg hater mitt liv i denne verden, for det er ondt, og jeg vil aldri mere forsøke å drive det til noe. Salig er hver og en som har gildet seg selv for himlenes rikes skyld. "Den som kan fatte dette ord, han fatte det!" sier Jesus. Matt. 19, 12. Ved den Guds nåde som er i meg vil jeg fortelle deg litt om dette. La alt føre til gudsfrykt. Hva er en gilding? Jo, det er en mann som er "skåret". En slik mann kan intet ha å bestille med kvinner. Hva er kvinnen? Jo, det er verden. Hva eller hvem er mannen? Jo, det er kjødet. Kjødet har lyst til verden, likesom mannen til kvinnen. Men når en har gildet seg for himlenes rikes skyld, så vil det si at man har gjort seg selv udyktig til alle verdslige korrespondanser. Man har skåret over alle forbindelser med verden. Kjødet er da gildet, for det blir alene. Den som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Guds visdom skal ikke inn i hodet likesom verdenshistorie, men den skal inn i hjertet, for med hjertet tror man ikke med hodet. Kristus Guds visdom bor ved troen i hjertet ikke i hodet. Salig er de som ikke har besmittet seg med kvinner, disse er som jomfruer. Først det naturlige, deretter det åndelige. Mesteren sier at når I ikke kan forstå de naturlige ting, hvorledes kan I da forstå de åndelige om jeg fortalte eder dem. Derfor talte han i lignelser. Vårt ordforråd er kun til bruk for naturlige ting. Dersom man da vil si de himmelske, så får en bruke de ord som den Hellige Ånd lærer oss, og i lignelser fremføre den åndelige betydning. Å tale i tunger vil si å tale i Ånden uten å bruke sin forstand, men det må da være en tilstede som kan utlegge det. Å tale profetisk er å tale slik at en taler i Ånden og med forstanden. Gud strekker seg langt over vår forstand, så vi når ham best ved ikke å bruke forstanden. Men for de andre som hører på, er det bedre å tale fem ord med forstanden enn ellers ti tusen ord med tunger. En kan også bede med tunger, men også da er forstanden ufruktbar. Les om dette i 1. Kor. 14. Nå til dags grunner man for lite på Herrens lov, derfor hører en aldri folk taler om tungetale og profeti. Men den eksisterer ennå; dog vet de fleste ikke en gang hva dette er for noe. Det er uhyre meget rart i Guds herlige visdom. Vi skal få se større ting enn disse, for Kristus overgår all erkjennelse. Midleren er ikke éns, men Gud er én. Det er midleren som bor i hjertet, men når ikke han er éns, så kan heller ikke vi være éns. Dog mener vi ett, så langt vi er kommet. Min største glede er som sagt å skrive og tale om disse ting. Vil du, kjære Aksel, gå inn i full hvile og tillit og få kraft og visdoms styrke, så gilde du deg selv for himlenes rikes skyld. Du skal ikke ha de som kaller seg kristne til eksempel, men selve personen Kristus. Først når du ser utgangen av dens liv som tror på Kristus, kan du etterfølge hans tro. Jeg er blitt sørgelig skuffet over slike som har navn av å leve, så jeg har lært ikke å ta slikt for godt. Hver den som gjør rettferdighet, er født av Gud. Den som omgås en hovmodig, blir ham lik. Guds Ånd er lettbevegelig. Den trenger inn i den fattiges hytte og i kongens slott. Å være åndelig eller Ånden lik er ett og det samme. Verden går kun til en kant, og de kappes alle om å bli stor, større, størst. Men for å nå dette, må en forakte det lavere og gå mot det høyere fra herlighet til herlighet til all Satans fylde. Men det er ikke denslags herlighet og denslags fylde vi skal ettertrakte. Det er ikke hovmod i Gud, men fullt opp i djevelen. Gud har sine interesser midt i komposthaugen, hvor han føder de små insekter som ellers ville forgå. Men slikt er jo en gru for denne verdens store, derfor har også Gud rettelig dømt mennesket til selv å bli skarn og ormeføde. Skriv snart og bli snart en av de eldste, for klokskap er den rette alderdom. Bli aldri prestetrell eller klokkertrell eller noe annet menneskes trell, for du er dyrt kjøpt. Som du ser, kjære Aksel, så fører jeg et fritt språk. Jeg har forsøkt begge deler, men foretrekker frihet fremfor trelldom. Vil noen høre på meg, så vel. Hvis ikke, så også vel, for jeg lever ikke meg selv, det er mitt vitnesbyrd. Vil du vitne det samme og kan du vitne det samme? 12 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

13 Jeg har skrevet brev til kommandørkaptein N. N. og forkynt ham hva jeg har sett og hørt. Må Gud gi ham lys, for Guds Ånd har arbeidet meget på ham. Han har vært ergerlig, men han må høre igjen. Vi kjenner heretter ingen mere etter kjødet. Han gir meget bort til de fattige, for han er rik på gull. Lev vel. Hils hjem, og vær selv på det beste hilset fra din bror Horten, 5. august 1905 # 9 I går var jeg syk og lå tilkøys, men i dag er jeg bedre og er oppe. Det er godt å vite at enten vi lever eller dør, så hører vi Herren til. Det herlige håp beskjemmer oss ikke, for Gud er sanndru om hvert menneske er en løgner. Det står til oss selv om vi vil benytte oss av den kraft vi har fått av Gud. Vi kan øke vårt pund og bli rike i vår Herre Jesu Kristi erkjennelse. Vi kan trenge oss inn med makt og således rive Guds rike til oss. Og Guds rike hva er det? Jo, dette rike består i rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd. Derfor la oss trakte etter fred og glede i den Hellige Ånd, for dette er å trenge inn i Guds rike. Synden brakte inn i verden sykdom, sorg og død, og vårt legeme er underkastet dens lover. Men vi har noe i oss som ikke er synlig og som ikke er til å peke og ta på, nemlig: Kristus i eder, herlighetens håp. Vårt legeme er kun et skall eller Åndens bolig. Vi bærer denne skatt i leirkar. Likesom vårt legeme før sto til tjeneste for synden, således skal det nå stå til tjeneste for rettferdigheten. Rom. 6, 19. På denne måte blir vårt legeme Kristi lem, for det står i Guds Ånds tjeneste og utfører hans vilje. Vi taler stykkevis og forstår stykkevis. Det er meget å si om vårt legeme, for det tjener også syndens lov. Men som David sier: "Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning og i hvis ånd det ikke er svik." Det var uhyre lærerikt det du skrev om angående det utilbørlige ordet på sykkelturen, for med dette som utgangspunkt kan en komme til herlige resultater. Det var ikke svik i din ånd, og derfor ville Herren ikke tilregne deg denne overtredelse, og så var du salig, som David sa. Men hadde det så sant vært svik i din ånd, så hadde du ikke sluppet klar før du hadde betalt endog det siste øre. Du tjente syndens lov med ditt kjød, men ditt sinn var ikke med på det; for du hatet hva du hadde gjort, og da var det ikke deg, men synden som bor i deg. Når vi kan gjøre slike ting, og vi enda føler at Guds nåde dekker over dette, og han ikke bebreider oss, så kommer vi til et skriftsted som sier at Guds nåde opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster. Her ser vi tukten. Det er Guds nåde. Om du elsker et menneske høyt, og du ganske ufrivillig kommer til å gjøre dette menneske imot, ville du da ikke hate din egen gjerning? Og dersom din venn ikke engang bebreidet deg, ville det da ikke gå over alle gode grenser. Din venns overbærenhet ville bli deg en voldsom stor tukt langt sterkere enn 8 dagers arrest. På denne måte tukter Gud. Guds nåde opptukter oss. Nå taler Paulus om en del mennesker som også hadde lyst til å fare omkring og tukte, for å få gjort dem til treller. Men om I enn hadde ti tusen slike tuktemestere, sier han, så har I dog ikke mange fedre. Av disse ti tusen eksisterer det fullt opp den dag i dag. Men det er Guds nåde som skal tukte, og ikke disse tuktemestere. Dersom en lar seg tukte av dem og retter seg etter dem, så vil det gå som skrevet står i Esaias 66, 17: "De som helliger og renser seg for havene etter en som er midt i blant dem, de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren." En skal hellige og rense seg etter Gud og ikke hellige og rense seg etter mennesker som eter dyr og mus. Dersom din samvittighet ikke dømmer deg, så la deg aldri tukte av de ti tusen tuktemestere. Det ligger til mennesket å ville tukte for om mulig å vinne en, så de kan rose seg av ens kjød. Men ve dem som retter seg etter slike. Salig er den mann som grunner på Herrens lov dag og natt. 13 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

14 Så får jeg da slutte for denne gang, for det er ikke godt å vite hva en skal skrive om før man får vite hvordan det går. Åpenbarelse i Guds kunnskap gis enhver til det som er nyttig, men etter dette vil man forstå at det ikke er nyttig å få alt med en gang. Men sikkert er det: I skal få se større ting enn disse. Skriv snart igjen, for det er dine brev som gir meg utgangspunkt og data å arbeide med. Vik ikke for noen med underdanighet, men vik alltid for sannheten. Meget mere skal vi tale om kjære Aksel som skal tjene til frigjørelse og oppbyggelse. Din i lyset og Kristi samfunn hvilende bror Horten, 9. august 1905 # 10 Ditt meget dyrebare brev mottok jeg i dag. Jeg ser derav at lyset skinner klarere og klarere imot høylys dag. Gud er et lys, og det er aldeles intet mørke i ham. Han bor ved troen i hjertet, derfor blir det lyst der inne. Men lyset inneholder også varme, derfor blir det lys og varme i hjertet. Når vi da til alt dette er plantet ved vannbekker, så vokser vi nok den vekst Gud gir uten noen bekymring. Hva du skrev om Guds Ånds overbevisende arbeid, var ganske klart. Hos synderen virker denne overbevisning smerte dyp smerte inntil man mister livet, men da finner en også livet det evige. Når vi da har latt oss grundig overbevise om synd, og mottar Mesteren, da blir vi grundig overbevist om rettferdighet, fordi Jesus er oppreist og er gått til Faderen, og vi ser ham ikke mere. Johs. 16, 10. Da er troen kommet, for hvorledes kan noen tro det han ser. Derfor er vi også salige, for salige er de som ikke ser og dog tror. Guds ord er det som gjelder, derfor er det gledelig å se at du graver etter lys der. Den som leter, han finner. Jeg for min del har lett og gravd meget, men har også funnet meget som gjør meg sikker og sterk i Gud, men uhyre meget mere er det å lete etter, for han overgår all erkjennelse. Hans ord slår aldri feil. Det løser seg opp, som gåter og lignelser oppløses. Skriftene er lukket for oss inntil han som opplot skriftene for de to på vei til Emmaus, åpner dem for oss, og da blir våre hjerter brennende, for lys og varme trenger inn. Men slike åpenbarelser gis kun til det som er gagnlig. 1.Kor. 12, 7. Dersom vi er nidkjære, blir snart mer og mer av disse åpenbarelser nyttig for oss, men for den likegyldige er det han har, meget mere enn nok. Ja, han skal endog fratas det han har. En kan øke sitt pund og på hin dag få godt vitnesbyrd av Mesteren og inngang til Faderens glede. Det er bare et eneste samfunn, og det er bare en eneste tro. Dette samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Gud er ikke katolikk eller presbyterianer eller mormon eller baptist eller luthersk eller metodist, man han er: "Jeg er!" Nå skal vi bli fullkomne likesom vår himmelske Fader er fullkommen. Gud lar seg ikke oppkalle etter et menneske, for han gir selv alle liv og ånde. Ingen tør våge å kalle ham opp etter Luthers navn eller Pauli navn eller Kefas navn, for aldri har noen hørt at den eldste oppkalles etter den yngste, men han er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Nå er vi Kristi brud, derfor har vi fått hans navn i våre panner. Dersom min kone ville kalle seg opp etter en annen mann, så fikk hun gå til den mann hvis navn hun bar, likesom mynten Mesteren så på og sa: Gi Gud hva Guds er og keiseren hva keiserens er. Hvorfor skal man kalle Kristi brud for fru Luther, fru Wesley og fru Josef Smith? Er Luther og Wesley og Josef Smith døde for oss? Nei og atter nei. Hor og mord og partier er av djevelen. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst enn Jesu Kristi navn. Åndens sverd som er levende og skarpt, skal nok vite å holde klart farvann om dette dyrebare navn. Det skal nok bli avgrunn mellom Kristi navn og sektnavnene. Den rike mann og Lasarus skal ikke ha noen forbindelse. 14 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

15 Dersom du leser Johs. åpenbaring 17, 3, så finner du skjøgen som sitter på dyret. Sitter ikke også alle statskirker på statene? De "geistlige" får derfra sin lønn. Og hva er det annet enn å bli båret oppe av dyret. Vi tok intet av hedningene, sier Paulus. Å ha presten, som er ansatt etter et kjødelig buds lov, til sjelesørger er ikke rart. Vi er jo selv konger og prester og har til yppersteprest Kristus som ikke er blitt det ifølge et kjødelig buds lov, men ifølge et uforgjengelig livs kraft. Hebr. 7, 16. Fra denne yppersteprest stammer vi, for vi er av hans kjød og hans ben. Dette er Kristi lære. All annen lærdom er rett og slett av djevelen, selv om tradisjonene søkes nokså kraftig opprettholdt. Kun å holde fast ved Kristi navn er nok. Men en kan jo bli litt ansett i kjødet ved å anta statskirkens navn og stille seg i den skjød. Sikkert er det: Statskirkens grunnvoll er staten, men ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Dersom noen kan overbevise meg i Guds Ånd og ved skriftene om at jeg har skrevet løgn, og at statskirken er noe som er av Gud, da vil jeg gjerne la meg si, for jeg formår intet mot sannheten. Jeg har ikke bebreidet deg, kjære Aksel, fordi du står i statskirken, langt derifra. Jesus bebreidet ikke engang kvinnen som var grepet i hor, men en ting sa han etter at hun var overbevist: gå hen og synd ikke mere. "Hver den som meget er gitt, av ham skal meget kreves." Enhver er velbehagelig for Gud i forhold til det han har, ikke i forhold til det som han ikke har. Paulus sier til Timoteus: Overbevis, irettesett og forman. Dette er også vår gjerning. Ikke først straffe, men først overbevise. Det er kun den som er overbevist, som kan straffes. Tukt hagler fra alle kanter, men uhyre liten overbevisning. Det var meget gildt å høre at også Selma har fått det godt. Jeg forstod i fjor høst i Arendal på henne at hun ikke var langt fra Guds rike. Må hun bli radig, åpen og grei også på den nye vei hun har betrådt. Vi skal aldri behøve å hykle for hverandre. Bare synge ut alt som ligger på hjertet, og rense ut alt sammen, så vi kan elske hverandre inderlig av et rent hjerte. Det er kun rene hjerter som smelter sammen. Smuss er isolasjon. Det nytter ikke å grave noe ned i jorden. Ånden som ransaker alle ting, finner det øyeblikkelig. Lev da så inderlig vel. Det er en uhyre god undervisning en selv får når man skriver om disse ting, for ofte kommer lyset når en skriver. Og så lærer man seg til å fatte seg så klart som mulig og kort som mulig. Det skulle være morsomt å tale muntlig sammen. Hils Selma og alle hjemme. Fars brev har jeg mottatt. Din bror Horten, 14. august 1905 # 11 "Bedre er det å høre skjenn av en vis enn å høre sang av dårer." Pred. 7, 5. "Den som elsker tukt, elsker kunnskap; men den som hater refselse, er dum." Ordspr. 12, 1. "De rettferdige skal aldri rokkes, men de ugudelige skal ikke få bo i landet." Ordspr. 10, 30. "Visdommen er strålende og uvisnelig; den er lett å se for dem som elsker den, den finnes av dem som søker den." Visd. bok 6, 13. "Alt det som er skjult, og alt det som er åpenbart, har jeg lært å kjenne; visdommen, som kunstferdig virker alle ting, har lært meg det. For i den er en ånd som er forstandig, hellig, ene i sitt slag, mangfoldig, fin, lettbevegelig, klar, ren, lys, ukrenkelig, glad i det gode, skarp, virkende, velgjørende, menneskekjærlig, fast, sikker, ubekymret, en som makter alt, våker over alt, og trenger gjennom alle de forstandige, rene og fineste ånder. For visdommen er 15 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

16 mere bevegelig enn all bevegelse, den går inn i og trenger igjennom alle ting ved sin renhet." Visd. bok 7, 21 og flg. Om du vil komme i besittelse av denne ånd, så skal den møte deg på dørterskelen. Om du lyder den, skal den berede og danne deg, men er du ulydig, da skal den forlate deg. Den bereder Guds hellige fra slekt til slekt. Guds Ånd er ikke avhengig av inngrodde skikker og seremonier, for den er lettbevegelig, og den gjør dem lettbevegelig som dannes av den. Visdommen er den som skal regjere evindelig. Vil vi derfor komme i besittelse av den verdighet å få regjere med ham, så får vi også bli delaktig i visdommen. Kristus er Guds visdom. Det verk som er utfoldet i Kristus, er Guds visdom. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Men i Kristus er ikke bare visdoms begynnelse; nei, i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. I ham bor hele guddommens fylde legemlig. Guddommens fylde er Ånden som er mektig til å veilede oss til all sannhet, og sannhetens fylde er Kristus, men Kristus og Faderen er ett. Kristus er midleren mellom Gud og mennesket, derfor kalles han også "veien". Faderen er ikke "veien". Gud er én, men midlere er ikke éns. Om vi tenker oss en ung gutt som skal gå igjennom skolen fra først til sist for å bli professor, så er jo ikke alle hans lærere éns, men professoren er én. Dette bilde var nok ikke så fullkomment, men det kan dog lede til forståelse. Således heter det også at ingen kan komme til Sønnen uten Faderen får draget ham; men den som lærer av Faderen, kommer til Sønnen. Den unge gutt ser først på professoren og setter professorstillingen som mål. Dernest begynner han å gå gradene hos de forskjellige lærere. Sønnen er veien til Faderen. Han er læreren til rettferdighet. Ingen kan komme til Faderen uten ved Sønnen. Den som fornekter Sønnen, fornekter også Faderen. Kristus lærer oss trin for trin. Vi har adgang gjennom forhenget, det er hans kjød. Vi må dø med ham. Den som stjal, hengir denne begjærlighet i døden. Den forfengelige hengir seg i døden. Tobakkens begjærlighet i døden. Drukkenskaps og dovenskaps begjærlighet i døden. På denne måte blir vi dannet til å ligne ham i hans død. Fil. 3. Trellen ber om tilgivelse og tilgivelse i det uendelige. Men vi derimot ber Gud om kraft til å døde den begjærlighet som er årsak i synden. Derved hengis vi stedse i døden for at Jesu liv kan åpenbares i vårt dødelige kjød. Dette er inngangen gjennom hans kjød. Hvor mange har lyst til å gå igjennom her???? Kjød og blod arver nok ikke Guds rike, for her kan ikke kjødets sans få pusterom. Røsten: Spar deg selv! er alltid av djevelen. Paulus sa med tårer i øynene at de fleste var fiender av Kristi kors. La oss alltid forbli i den lærdom som fører til gudsfrykt, for dette er Kristi lære. Vi kjenner heretter ingen etter kjødet, men etter ånden. De som er kjødelige, kan ikke tekkes Gud, og da kan de selvfølgelig ikke tekkes oss. Derfor søker vi ikke å tekkes mennesker og få deres dakapo, likesom verden, men søker Guds ære, og så får vår ære være verdens hån og spott. Alt som vil binde og snøre oss, er ikke av Gud, men av djevelen. Sønnens oppgave er alltid å frigjøre. Det er ikke det samme hvordan vi farer frem i verden. Setter jeg meg inn i en kupé, så risikerer jeg at vognen ruller avsted med meg, men setter jeg meg i kjelleren, så kommer jeg nok ingen vei. Setter jeg meg inn i statskirken, så bærer den avsted med meg, og setter jeg meg inn i Guds Ånd, så fører den meg. Men at det er forskjell på Guds Ånd og statskirken, derom tviler vel ingen. Guds Ånd skriver meg inn i livsens bok med den levende Guds finger, men statskirken skriver meg inn med blekk og penn i ministerialboken ved en av sine prester. "Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørket til sitt underfulle lys." Altså ser vi at de er prester, som er ført til hans underfulle lys. Prestene i den gamle pakt skulle lære folket å skille rent fra urent. Likedan nå. Guds Ånd driver oss ikke inn i noe menneskeverk, men så mange som drives av Guds Ånd, disse er Guds barn. Vi har fått del i et rike som ikke rystes eller gripes med hender; men at partiene kan rystes og gripes med hender ser vi nok av. De er ikke mere abstrakte enn som så. Ånden gjør levende, kjødet gagner intet. Altså henhører alt partivesen under det som ikke gagner. Men det som ikke gagner, er ikke av Gud. 16 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

17 Tal ille til en adventist om adventismen, og han blir rasende mere rasende enn om du taler ille om Kristus. Men kommer du ut for en Jesu disippel, så ler han når du river ned både lutheranismen og metodismen og alt ihop, bare du taler vel om Jesus. Det har ingen ting å bety, sier man, hvor en står. Men se til om det ikke har stor betydning. Menneskene jenker seg sammen i hver sin synagoge, men I skal utelukkes av synagogene, står det. Det fryder mitt hjerte at også denne sannhet er blitt min del, for jeg er blitt utelukket av alle synagoger. Nå tilhører jeg den sekt som alle steds finner motsigelse. Ap. gj. 28, 22. Les dette. I denne sekt puster jeg godt og fritt, for hverken presten eller klokkeren skal ta min sjels temperatur og bedømme meg etter sine læresetninger. I denne sekt gjelder bare en ny skapning. Kirkens stas og prestens kors duger intet her, da ingen har de synlige ting for øye. Ikke er den stor som har lest og studert meget, men den er stor i hvem Herrens Ånd er, for Gud alene er stor og er den som virker i oss både å ville og å utrette etter sitt behag. Våre ordrer kommer fra ham som har lært oss å adlyde Gud mere enn mennesker. I skal erkjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. Hver den som gjør rettferdighet, er født av Gud. Vår ånd dannes ved korsets lydighet. Et kar blir til ære, et annet til vanære. Vi får ikke skrike og løpe vår vei når Gud tar i oss og vil danne oss. Gud sparte ikke sin sønn, men Sønnen lærte lydighet av det han led. Skal vi forenes i Sønnens død, så må vi først forenes i hans lidelse. Dette er hans lidelsessamfunn. Fil. 3. Dersom vi lider med ham, skal vi også herliggjøres med ham. Er ikke alt dette enkelt? Gro aldri fast i former og skikker og ytre anseelse. Kast hele æren overbord, så vil Gud lære deg og undervise deg og gi deg ære. For den som Gud ærer, han holder prøve. Ja, det er mange ting å tale om, kjære Aksel, men vi forstår stykkevis og profeterer stykkevis. Men å profetere er å tale i Ånden og med forstanden. Ja, nå får jeg slutte for denne gang. Skriv snart igjen, for det er gildt å høre fra deg hvordan det går. Din bror Horten, 25. august 1905 # 12 Ditt meget kjærkomne brev har jeg mottatt i dag. Jeg har lest ditt brev flere ganger og får det ut av det at du lenges etter mere innsikt og åpenbarelse i Guds kunnskap. Du har på følelsen at det er mere å oppnå i Kristus Jesus. Apostlene tilhørte Gud før pinsen; men de hadde ikke Guds Ånds fylde i seg som etter. Nå er du kommet derhen at du selv sier at du føler deg så dum. Føler du deg dum, så er du i den tilstand at du fattes visdom. Til slike sier Jakob: "Men dersom noen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham." Jesus hadde ikke den følelse, for han sier at dronningen fra Syden forundret seg over Salomos visdom, og se her er mere enn Salomo. Elihu hadde heller ikke denne følelse, for han sier til Job: For sannelig, mine ord er ikke falske; en mann med fullkommen kunnskap har du for deg. En glede er det dog at du forstår at du fattes visdom, for de fleste er vise i sin uvitenhet. Se Johs. Åp. 3, 17. "Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken." Derfor er det bra å vite om at man fattes visdom, for det er kun den som vet om at han fattes noe, som i sannhet kan be om noe. Guds ord er levende. Men nå vet du også at Gud gir gjerne og bebreider ikke. Dette er en herlig utvei fra dumheten som du nevnte. Jeg for min del fikk fred med Gud 17. mai Jeg hadde det godt, men jeg visste ikke om at jeg manglet den forgjettede Hellige Ånd. Den var ennå ikke falt på meg. Se Ap. gj. 8, Ånden fikk jeg først to og et halvt år senere. Først med den ble skriftene levende, så det ble med meg som med de to Emmausvandrere. Hjertet brente i meg når Guds Ånd utla skriftene for meg. 17 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

18 At dette stemmer med skriftene, vil du videre se av Efes. 1, 15 og videre. Her var noen som hadde fått troen, se vers 15, men enda holdt Paulus på å be for dem, vers 16 og 17, "at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg." Her kjenner du deg igjen, kjære Aksel. Dersom du hadde fått denne Ånd, så ville du umulig kunne si: Jeg føler meg dum; for den som har salvelsen av ham, kjenner alle ting. Det skulle være morsomt å tale muntlig om disse ting, for jeg tror du har et oppriktig sinn mot Kristus. Spørsmålet er om du er kommet alt til kort. Om du har lagt alt på hans alter og venter på hans ild. Om du er ler og han pottemaker, så han får danne deg som han vil. Du kan ikke greie å leve som en kristen; det vil bare være hykleri å forsøke. Du kan aldri bli ren og from og god. Du er svart som sot og råtten helt igjennom. Alle dine beste gjerninger er som et besmittet kledebon. Underskriver du alt dette? Ja, svelg disse piller og la dem virke dødsdommen i deg, og legg hånd på din munn og forsøk aldri å svare. Loven er kommet til forat hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud. Tror du ikke at også din munn er innesluttet her, eller vil du forsøke å klyve annensteds over? Her er døren. Jeg er døren, sier Jesus. Er vi døde med ham, da tror vi at vi også skal leve med ham. Det er kun et liv til, dette liv er Kristus. Kristus i eder, herlighetens håp. Hans liv skal leve i oss, og vårt liv skal dø. Vårt liv i denne verden skal ikke gå og henge på hodet og agere kristeligsinnet. Det skal dø. Han skal vokse, jeg skal avta. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult tilstede. "Og dog er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen." Å ha dette klart er en uhyre stor glede. " Du som treller og strir, ei annerledes blir, gå i dag over floden Jordan." Er du kommet over det Røde hav og frelst fra Egypten og egypterne, så gå ikke 40 år i ørkenen i lange ellipser, men sett kursen for landet med en gang, for der er drueklasene store. Jeg tviler ikke på at du har fått dine synder forlatt, men når du skal leve videre, så kommer du tilkort. Israels barn kom ikke inn i dette land pga. vantro, likedan er det nå. De fleste kristne holder seg rundt Sinai og studerer lovtavler. Men da budet virker vrede, så bør en holde seg langt unna slike mennesker. Annerledes er det med de i landet. De går rundt Jerikos murer og synger halleluja så murene ramler, og de svære kjemper fordufter. De bærer sine lys i leirkar, de sønderslår krukkene, og fienden tar benene fatt, hvortil han også er bestemt. Ved foten av Sinai ligger en masse synagoger, og i hver av dem finnes alltid fra gammel tid av den som leser Moses. Men Mose øye blir ikke matt og hans arm ikke vek, så lenge ikke hver tøddel i hans lov oppfylles. Her gjelder det om å drive seg så det kan bli noe av det. De i landet har det på en annen måte, for i hvile og tillit er deres styrke. Og jo mere de tror, desto mere går de inn til hvilen. Og da er det så besynderlig at de hviler fra sine gjerninger, de samme gjerninger som Moses krevde til blodet. Dette er da underlig. Men så må det jo gå i oppfyllelse at loven er blitt vår tuktemester til Kristus. Men etterat vi er kommet i Kristus, så er vi ikke mere under tuktemesteren. Nå forstår vi også at loven kun kom til, forat synden skulle bli kjent. Gud steller alt underlig. Han gjør det så bakvendt, eller også er vi bakvendte, som ikke kan behandles rett frem. Så skrev du om 2. Pet. 1, 5 og flg. Ja, her er en grundig skole. I eders tro å vise dyd, sier han, og i dyden skjønnsomhet. En skal ikke vise seg altfor dydig, men bruke skjønnsomhet. Men når en har fått skjønnsomhet, så skal man ikke strekke seg for langt ut i friheten den vei heller, men være avholdende, men når man er avholdende, skal man ikke bli utålmodig, men være tålmodig; men i tålmodigheten igjen være gudfryktig så man heller den vei istedenfor å klage. Men i gudsfrykten broderkjærlighet, for man tvinges til å elske dem som går samme skole. Og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. Man entrer her skritt for skritt nærmere ham som lar det regne over rettferdige og urettferdige. 18 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

19 Du taler om eldre og yngre kristne. Jeg får inntrykk av at du mener at den er ung som er 24 år, og den er gammel som er 70 år. Men slik er det ikke. Les Visdommens bok 4, 8 og 9. For en hederfull alderdom er ikke den som teller mange dager, og den måles ikke etter årenes tall; men for menneskene er visdom det rette grå hår, og et plettfritt liv er den rette oldingalder. Timoteus var ung av år. 1. Tim. 4, 12. La ingen forakte deg for din ungdoms skyld. Men tross dette skulle han forkynne og lære, v. 11 og 13. Legg vinn på opplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer! En kan gjerne være 100- årig såkalt kristen og enda intet vite om Gud, fordi den 100- åriges interesser ikke har vært åndelige ting. Han har kanskje vært ulydig i alle disse 100 år. En ung gutt derimot på 18 år kan ha vært Gud lydig og ha satt alt til og funnet nåde for Guds øyne, og fått visdom og klokskap fra Gud. Den 18- årige er den eldste og den 100- årige den yngste. Paulus befaler Titus, som er hans ekte sønn i troen, å innsette eldste på hvert sted. Titus 1, 4 5. Han bad ham tale, formane og irettesette med all myndighet og ikke la seg forakte. Tit. 2, 15. Josef var den nest yngste av 12 brødre, men han var dog den eldste i klokskap. Nå har jeg skrevet et langt brev til deg, kjære Aksel. Må Gud gi deg visdoms- og åpenbarings Ånd i sin kunnskap. Se bort fra alt menneskelig og alle fabler nedarvet fra fedrene. Tenk deg kun stående like overfor Gud, som den der skal begynne forfra og lære alt av ham. Paulus vraket all sin lærdom og aktet det for skarn, forat han kunne motta Guds kunnskap. Skriv snart. Det er så godt å høre fra deg. La far lese dette brev. Hils ham og alle hjemme. Din i Kristus Horten, 6. september 1905 # 13 Mange takk for ditt meget kjærkomne brev som jeg mottok i dag. Det gleder meg at dine brev bærer preg av større forståelse og dypere innsikt etterhvert som tiden går. Du har rett i din innsigelse at Rom ikke ble bygget på én dag, dog vil du erkjenne at man bør bygge så meget som mulig av Rom på én dag. Vi har nemlig kun "i dag". I dag, om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter. Hebr. 3, 7 8. Vi går inn til hvilen, vi som er kommet til troen, Hebr. 4, 3. Man bør trenge seg inn i Guds rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg. Alt som fører til unnfallenhet og slapphet er ikke av Gud. Kristi lære fører til gudsfrykt. Så talte du om at du var av den mening at den som var født av Gud, ikke kunne fortapes. Dette har jeg mange ganger hørt bl. a. F. har talt om, men aldri har jeg hørt noen har kunnet stadfeste dette med skriftene. De kommer alltid med de ord av Jesus, Johs. 17, 12, men les dette, og du vil straks forstå at han taler om sine disipler de elleve og den tolvte som det fortapelsens barn. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg, og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten hint fortapelsens barn, forat Skriften skulle oppfylles. Det var altså da han var hos dem i verden. Les om det fortapelsens barn i Davids salme 109. Lots hustru ble en saltstøtte. Salomo ble overveldet av sitt legeme. Jesu Sirak 47, 26. Han bøyde sitt hjerte til kvinner. "Hvor vis du var (Salomo) i din ungdom, og full som en elv av forstand!" Jesu Sirak 47, 20. Men han var av Davids ætt, derfor holdt Gud sin hånd over ham alle hans levedager. "Og Salomo sov inn og gikk til sine fedre og etterlot seg av sitt avkom den uvettigste blant folket, en mann som manglet forstand, Rehabeam, som førte folket til frafall ved sitt råd." Jesu Sir. 47, Her var altså frafall. 19 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

20 Les så Rom. 8, 13. "For dersom I lever etter kjødet, da skal I dø." Ikke legemlig død, men åndelig. Utslukk ikke Ånden og forakt ikke profeti. Men har noen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. Når det formanes til ikke å utslukke Ånden, så kan den naturligvis utslukkes, men når den er utslukket, så har vi ingen Ånd, og da hører vi selvfølgelig ikke Kristus til. Så tales det om noen som hadde kastet troen fra seg. Men da Kristus bor ved troen i hjertet, og man kaster troen fra seg, så kaster man selvfølgelig Kristus fra seg. Vi er frelste i håpet Kristus i eder herlighetens håp. Men når en lever etter verdens vis, så utslukkes håpet selvfølgelig og dermed frelsen. For synder vi med vilje etter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noe offer for synden, men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige. Hebr. 10, Her ser du at tross det at de hadde mottatt sannheten, så kunne de ved å synde med vilje komme derhen at de hadde en fryktelig forventning om dommen. En slik fryktelig forventning har ikke hans elskede barn, for de er gått over fra døden til livet og kommer ikke for dommen. Nå må det være talt nok om dette, og først må alt hva jeg nå har skrevet om dette, grundig gjendrives, før jeg kan gå med på den "lære" at en kan leve så ugudelig man vil og enda bli frelst. Slik lære er Nikolaiters lære som Kristus hatet. Den bringer folk til frafall og til trygghet i kjødet. En kan ikke noksom våke at ikke Satan skal putte inn soveputer. Det er morsomt å se at du greit og radig kaster fra deg det som du skjønner ikke kan bestå. Dette er ganske rett, og det vil snart bringe deg mere forstand enn dine jevnaldrende er i besittelse av. Du talte om at visdommen ikke kommer dampende ned med en gang. Visdommens Ånd er nede, kjære Aksel, men det er oss som må dampe ned til den, for vi er dessverre alt for høyt oppe. For i ild prøves gull og i ydmykelsens ovn de mennesker som tekkes Gud. Jesu Sirak 2, 5. Nede i denne ovn lærer man visdom. Fra dette standpunkt opphøyer visdommen sine barn og tar seg av den som søker den. Jesu Sirak 4, 12. Visdommen møter den på dørterskelen som søker den. Ikke minst godt var det å høre at du er fullt ut på det rene med at det er langt mere å få av Gud, enn det som "i alminnelighet" forkynnes. " Mitt hjerte jubler, for han meg gleder. Jeg har min Jesus, jeg har ham selv." Du synes visstnok at mine brev er altfor sterkt forserende, så du føler trang til å bremse. Men du kan tro det gjør godt å få et klart blikk på livet straks, for det vil bevare fra meget som en ellers kanskje ville komme opp i. Vi vokser den vekst som Gud gir, i forhold til hvert lems tilmålte virksomhet. Vi har bruk for hverandre, fordi vi er hverandres lemmer. Gud har innsatt i menigheten hyrder, evangelister, apostler og lærere for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse. Menneskene innsetter også hyrder, evangelister og lærere, for de velger seg lærere i hopetall ettersom det klør dem i ørene. Jeg er ennå hos forvalteren. Vi kommer godt ut av det. En og annen av de jeg taler med sympatiserer. Så får jeg da slutte for denne gang med en broderlig hilsen til deg og hilsen til alle hjemme. Din Fredrikstad, 24. september 1905 # COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Rom 10, 10 10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Først legger en merke til hvordan Paulus nå nevner troen og bekjennelsen i deres rette rekkefølge. Når han

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Paulus brev til romerne

Paulus brev til romerne Utdrag fra Paulus brev til romerne Hilsen 1Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, 2 det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

7: Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

7: Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Rom 1, 6 6: Blant dem er også dere kalt til Jesus Kristus. I brevet sitt vender nå apostelen seg til en flokk hedningekristne som han ikke kjenner personlig. Han har allerede fortalt at hans apostelembete

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Både gjenstandene og handlingene som foregikk i den jordiske helligdomstjenesten, hadde som formål å illustrere bestemte deler av frelsesplanen

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Noen svar: Få komme til Himmelen. (Gå på gater av gull og veive med palmegr.) Slippe å komme til fortapelsen. (Hvem vil ikke slippe det.

Noen svar: Få komme til Himmelen. (Gå på gater av gull og veive med palmegr.) Slippe å komme til fortapelsen. (Hvem vil ikke slippe det. Den evige hensikt Tekst: Gal 4:1-7 Men jeg sier: Så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han er herre over alt sammen. Han står under formyndere og forvaltere til

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

Mesterverket # 40. Hva er den Nye fødsel og hva er Dåpen i Den Hellige Ånd. 31. desember 2005. Av Pastor Brian Kocourek.

Mesterverket # 40. Hva er den Nye fødsel og hva er Dåpen i Den Hellige Ånd. 31. desember 2005. Av Pastor Brian Kocourek. 1 Mesterverket # 40. Hva er den Nye fødsel og hva er Dåpen i Den Hellige Ånd. 31. desember 2005. Av Pastor Brian Kocourek. Jeg ønsker å fortsette vårt studium angående Mesterstykket og fortsetter med paragraf

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer