(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D06B 3/04 (06.01) A61C 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet: (86) Europeisk søknadsnr: (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet US 834 P US (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Mcneil-PPC, Inc, Grandview RoadSkillman, NJ 088, USA (72) Oppfinner Chodzko, John, 26 Lookout DriveManahawkin, NJ 0800, USA Ochs, Harold, 83 Clover Hill RoadFlemington, NJ 08822, USA (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fremgangsmåte for belegging av dental tape (6) Anførte publikasjoner EP-A B1, US-A B1, US-A B1, US-A B1, WO- A-03/ B1, US-A B1, US-B B1, US-B B1, US-A B1

2 Denne foreliggende oppfinnelse omhandler en fremgangsmåte for å jevnt og enhetlig belegge teksturert tape (f.eks., dentaltape). BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Tanntråd har vært i bruk i mer enn 0 år for å fjerne plakk og festede matpartikler fra mellom tenner, så vel som å tilveiebringe en ren følelse i munnen. Reduksjonen av bakterier i munnen er viktig fordi bakterier kan forårsake kaviteter og tannkjøttsykdom. Bruk av tanntråd har blitt vist å fjerne bakterier i de interproksimale så vel som i de subgingivale områder i munnen. Den opprinnelige (tann)tråden bestod av tvunnet silke plassert i en beholder. Siden da, har det blitt gjort mange forbedringer til tanntråd for å gjøre bruk av tanntråd mer praktisk og mindre problematisk. De fleste forbedringene har søkt mot å løse de negative aspekter ved bruk av tanntråd. Disse inkluderer å redusere frynsing og brudd, tilveiebringe enklere innføring mellom tennene og å tilveiebringe en mykere, mer tannkjøtt- og håndvennlig (tann)tråd. Nylon, en frynsebestandig tråd med høy fasthet, ble først brukt for å erstatte silken, og tilveiebringer mer frynsemotstand. Tilsetningen av voks til tvunnet multifilamenttråd bidro til å forankre fibere sammen, mens det tilveiebringer et glatt belegg for enklere innføring. Lavfriksjons-monofilament-PTFE-tråd belagt med voks sørger godt for enkel innføring, avhengig av tykkelsen og mangelen på vridninger eller bretter, så vel som forbedret frynsemotstand. Uheldigvis, rengjør ikke PTFE-monofilamenter godt, de fjerner heller ikke matpartikler enkelt fra mellomrommet mellom tenner på grunn av den lave friksjonskoeffisienten til PTFE. Ytterligere forbedringer til (tann)tråder ble gjort ved å tilveiebringe monofilamenttape tilvirket av elastomeriske materialer som snevres inn når de passerer inn i mellomrommet mellom tennene og så ekspanderer etter at spenningen lettes. Det har blitt funnet at det er vanskelig å prosessere monofilament dentaltapes tilvirket av elastomeriske materialer. Ett problem påtruffet med elastomeriske dentaltapeprodukter av den beskrevne typen blir kalt "teleskoping." I en rull av dentaltape eller snelle av dentaltape som lider av teleskoping, vil suksessive lag av tapen viklet opp på kjernen bli forskjøvet aksialt. Derfor får snellen av tape en generelt konisk fasong snarere enn den sylindriske fasongen av et tapeprodukt som ikke lider av teleskoping. En snelle av dentaltape som lider av et alvorlig tilfelle av teleskoping kan ofte ikke bli montert på eller i en dispenser. Teleskoping kan være resultatet av de elastomeriske egenskaper av materialet som utgjør dentaltapen. Det er mer sannsynlig at sneller av elastomerisk tape dannet under høy spenning fra tilførselsruller lider av teleskoping siden den økede spenningen øker belastningen på snellen. Høy spenning i løpet av fremgangsmåten for å danne snellen stammer generelt fra høy tapespenning i løpet av fremgangsmåten for å danne

3 tilførselsrullen. Høy spenning i løpet av fremgangsmåten for å danne tilførselsrullen kan resultere fra ikke-enhetligheter i hastigheten eller spenningen (dvs. akselerasjoner og fartsreduksjoner) på tapen ettersom den blir prosessert eller fra ytterligere tapeprosessering så som fra beleggingsprosessen. I løpet av beleggingsprosessen blir tapen typisk strukket og relaksert ettersom den beveger seg gjennom beleggingsapparaturer, noe som derfor ytterligere bidrar til øket spenning. Uten å være begrenset av teori, har de foreliggende oppfinnere funnet at ved å senke spenningen som tilførselsrullene blir dannet ved, blir spenningen proporsjonalt senket i løpet av fremgangsmåten for å danne snellen. Det er et fortsatt behov for belagte monofilamenttapes som ikke har problemer med teleskoping, så vel som fremgangsmåter for å prosessere disse dentaltapes. WO 03/ A1 viser finmaskede interproksimale anordninger og tre fremgangsmåter for fremstilling av slike anordninger som hver anvender en formbeleggingsmekanisme. Mekanismen for den første fremgangsmåten omfatter tilførsel av belegg inn i et kammer som den interproksimale anordningen blir trukket gjennom. Belegg blir tilført til og strømmer gjennom kammeret i den motsatte retningen til den anordningen blir trukket i. Den andre fremgangsmåten omfatter å påføre en tilførsel av belegg direkte mellom to ruller, som den interproksimale anordningen blir presset mellom for å belegge anordningen. Mekanismen for den tredje fremgangsmåten omfatter et bad av belegg som den interproksimale anordningen passerer gjennom ettersom den blir trukket rundt en valse. US , US 7246 og EP viser alle en formbeleggingsmekanisme tilpasset for å trekke et filament, kjerne eller fiber av materiale gjennom et kammer som et belegg blir tilveiebrakt i. I hvert tilfelle blir belegget tilveiebrakt til kammeret gjennom minst én åpning og belegget fyller kammeret for å omgi filamentet, kjernen eller fiberen og derved belegge den. OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN Denne foreliggende oppfinnelse omhandler en fremgangsmåte for å jevnt og enhetlig belegge teksturert tape eller tape med høyt overflateareal (eller, tape som ikke er jevn eller flat). I én utførelsesform, omhandler foreliggende oppfinnelse en fremgangsmåte for å belegge en tape med høyt overflateareal, omfattende trinnene med å: a. tilveiebringe tape som har en første side og en andre side, den første siden ligger overfor den andre siden; b. tilveiebringe en formbeleggingsmekanisme omfattende; i. en grunnplate som har et horisontalt plan; ii. en innløpsspalte for å motta og/eller orientere tapen slik at de første og andre sidene er vinkelrette til det horisontale planet av grunnplaten; og

4 iii. et innløpsbasseng som har et innløp for å motta en beleggingssammensetning og første og andre gjennomstrømningsboringsutløp for å levere beleggingssammensetningen fra det første gjennomstrømningsboringsutløpet til den første siden av tapen og fra det andre gjennomstrømningsboringsutløpet til den andre siden av tapen samtidig som tapen passerer de første og andre gjennomstrømningsboringsutløpene; og c. føre tapen gjennom innløpsspalten av formbeleggingsmekanismen for belegging ved formbeleggingsmekanismen. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE FIG. 1 er en skjematisk illustrasjon av én utførelsesform av produksjonslinjen for å vikle av, belegge og vikle tilbake dentaltapen ifølge foreliggende oppfinnelse. FIG. 2 er en skjematisk illustrasjon av én utførelsesform av tilbakeviklingsmekanismen ifølge foreliggende oppfinnelse. FIG. 3 er et perspektivriss av en valsebeleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. 4 er et perspektivriss i oppløste deler av en valsebeleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. er et perspektivriss som viser bevegelse av en monofilamenttape gjennom innløps- og utløpsblokker og valser i en valsebeleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. 6 er et planriss sett ovenfra av en valsebeleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. 7 er et tverrsnittsriss av en valsebeleggingsform ifølge den eksempelvise utførelsesform ifølge FIG. 6 langs planet 7-7. FIG. 8 er et tverrsnittsriss av en valsesammenstilling av en beleggingsform ifølge den eksempelvise utførelsesformen ifølge FIG. 6 langs planet 8-8. FIG. 9 er et planriss sett nedenfra av en beleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. er et planriss sett ovenfra av en innløpsblokk av en beleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. 11 er et vertikalriss fra høyre side av en innløpsblokk av en beleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. 12 er et planriss sett nedenfra av en innløpsblokk av en beleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. 13 er et vertikalriss sett forfra av en innløpsblokk av en beleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse.

5 FIG. 14 et tverrsnittsriss av et innløpsblokkbasseng og beleggingsboringer i en beleggingsform ifølge den eksempelvise utførelsesformen ifølge FIG. langs planet FIG. 1 er et planriss sett ovenfra av en utløpsblokk av en beleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. 16 er et vertikalriss fra høyre side av en utløpsblokk av en beleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. 17 er et planriss sett nedenfra av en utløpsblokk av en beleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. 18 er et vertikalriss sett bakfra av en utløpsblokk av en beleggingsform ifølge en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse. FIG. 19 er en 3-dimensjonal skjematisk illustrasjon av én utførelsesform av belagt rull av dentaltape som viser spiralvinkelen Θ dannet ved trådene av dentaltape og planet r φ vertikalt til spolens langsgående akse z. FIG. er en 2-dimensjonal skjematisk illustrasjon av én utførelsesform av belagt rull av dentaltape som viser spiralvinkelen Θ dannet ved trådene av dentaltape og side r av plan rφ og avstanden mellom de individuelle tråder av dentaltape i hvert lag av dentaltape. FIG. 21 er et perspektivriss av en snellespolekjerne. FIG. 22a er et vertikalriss fra høyre side av en tapesnelle med tape viklet rundt snellespolekjernen. FIG. 22b er et vertikalriss fra foran av en tapesnelle med tape viklet rundt snellespolekjernen som viser snellespolekjernebredden i forhold til snelletapebredden. FIG. 23a vertikalriss fra høyre side av en tapesnelle som er bevegbart posisjonert innen en dispenser (skyggelinje). FIG. 23b er et vertikalriss forfra av en tapesnelle som er bevegbart posisjonert innen en dispenser (skyggelinje) som avbilder de relative snellespolekjerne-, snelletape- og dispenserbredder. DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN Dentaltapes ifølge foreliggende oppfinnelse er i form av et enkelt monofilament. Som brukt heri, er begrepene "tape", "tråd" og (tann)tråd ensbetydende. Tapene kan være, for eksempel, sirkulære eller rektangulære i tverrsnitt med en glatt overflate. En monofilamenttape i rektangulær form har typisk en bredde som spenner fra omkring 1,0 mm til 2,0 mm, en tykkelse som spenner fra omkring 0,03 mm til omkring 0,09 mm og omkring 66 til omkring 0 tex (en denier som spenner fra omkring 600 til omkring 1800). I et spesifikt eksempel, har et rektangulært monofilamentsubstrat en bredde på omkring 1,8 mm, en tykkelse på omkring 0,0 mm og omkring 4 tex (en denier på omkring 940).

6 1 2 3 Alternativt, kan monofilament dentaltapen ifølge foreliggende oppfinnelse være en tape med høyt overflateareal eller ha et betydelig høyere overflateareal enn tapene med glatte eller ikke-teksturerte overflater diskutert over. En tape med høyt overflateareal eller en tape med et betydelig høyere overflateareal er definert som en tape hvor overflatearealet er 1 % (eller omkring 1 %), eller eventuelt % (eller omkring %), eller eventuelt 2 % (eller omkring 2 %) større enn overflatearealet av en flat, glatt eller ikke-teksturert tape med ekvivalente overflatedimensjoner av lengde, bredde og høyde. Ved "ikke-teksturert", menes at overflaten ikke har noen oppstående og flattrykte områder som (1) er i stand til å bli følt av en menneskehånd og/eller (2) danner konturer som er merkbare ved et menneskeøye uten forstørrelse. For eksempel, har en millimeter monofilamenttape A med 1,8 mm bredde og 0,0 mm tykkelse et overflateareal på 3,7 mm 2. En millimeter tape B ifølge foreliggende oppfinnelse ville ha de samme monofilamenttapedimensjoner med 1,8 mm bredde og 0,0 mm tykkelse, men har også overflate fremspring og/eller fordypninger (f.eks. ribber) slik at tape B har et høyere overflateareal enn tape A. Hvis det er 11 ribber lagt til på hver side av tape A og hver ribbe er 0,04 mm høy og 0,04 mm bred, blir overflatearealet av den nye tapen (dvs. tape B) øket til,46 mm 2 eller 48 %. Disse tapene har kapasitet til å forankre et overflatebelegg som kan være krevet for å utstyre dentaltapen med funksjoner andre enn de med rengjøring mellom tennene, så som smakstilsetning, baktericid, slitende, sensate, sialagogue, farging, aromatisering, terapeutisk, etc., i forhold til de samme karakteristikker for glatte monofilamenttapes. I én utførelsesform, kan dentaltapes omfatte et kjernelegeme som har en første ytre flate og en andre ytre flate motsatt den første ytre flaten, hvori minst én av de første og andre ytre flater omfatter mange fordypninger som stikker frem inn i kjernelegemet av dentaltapen. Fordypningene kan være tilveiebrakt i fra omkring % til omkring 9 % av det totale arealet av minst én av de første og andre ytre flatene, og kan ha en dybde innen kjernelegemet, i forhold til den minst ene av de første og andre ytre flatene omfattende de mange fordypningene, tilsvarende fra omkring 0,1 % til omkring 0 % av tykkelsen av kjernelegemet, tatt transversalt til den minst ene av de første og andre ytre flatene omfattende de mange fordypningene. Tapes så som disse er vist i U.S. patentsøknad nr. 12/ (publisert under US 08/02087 A1). I en annen utførelsesform, kan monofilament dentaltapes ifølge foreliggende oppfinnelse omfatte et kjernelegeme som har første og andre motstående rengjøringsoverflater, hvor minst én av rengjøringsoverflatene omfatter mange ribber plassert langs lengden derav. Som brukt heri, betyr begrepet "ribbe" et strukturelt element i ett stykke med og som stikker frem fra kjernelegemet av dentaltapen, dette elementet har en konfigurasjon og dimensjon som er effektiv for å sørge for fjerning av plakk og/eller matrester fra rommene mellom tennene hos et pattedyr. Ribber kan stikke

7 frem betydelig vertikalt fra kjernelegemet av dentaltapen eller ved en vinkel. Tapes så som disse er vist i U.S. patentsøknad nr. 11/937,02 (publisert under US 09/ 014 A1). I visse utførelsesformer, er tapen tilvirket ved anvendelse av et elastomerisk materiale. Elastomeriske materialer tilveiebringer en høy grad av komprimerbarhet når ekstrudert i tverrsnittskonfigurasjonene ifølge denne oppfinnelsen, noe som tillater de å gli gjennom de trange rommene mellom tenner. Med én gang den er i hulrommet mellom tennene og i mellomrom mellom tennene, gjendannes tapen betydelig fra kompresjon, for å tilveiebringe rengjøringsoverflater som virker som skraper for å fjerne plakk og matpartikler fra mellom tennene. Elastomeriske materialer som kan bli brukt for å danne den fler-ribbede monofilamentdentaltapen ifølge foreliggende oppfinnelse inkluderer, men er ikke begrenset til polyamid-polyeter blokk-kopolymerer solgt under varemerket PEBAX (Ato Chimie, Hauts-de-Seine France), så som PEBAX 7033, 33 MX1, 4033, 333 og 233; polyester-polyeter blokk-kopolymerer og polyester-polyester blokk-kopolymerer solgt under varemerket HYTREL (E.I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, DE), så som HYTREL 7246, 6 og 406; alifatiske termoplastiske polyuretanelastomerer solgt under varemerket TECOFLEX (Lubrizol Advanced Materials, Inc., Cleveland OH); aromatiske termoplastiske polyuretanelastomerer solgt under varemerket PELLETHANE (Dow Chemical Co., Midland, Mn; og termoplastiske polyolefinelastomer solgt under navnet MULTI-FLEX (Dow Chemical Co., Midland, MI). En mer detaljert diskusjon angående slike elastomeriske materialer og deres bruk i fremstilling av dentaltape kan bli funnet i U.S til Barlow et al. levert 8/23/01 og U.S til Tsao et al. levert 1/21/1998. Dentaltapen ifølge oppfinnelsen kan også være tilvirket fra et substrat referert til som en pseudo-monofilamenttråd. Pseudo-monofilament tapes blir tilvirket ved å ekstrudere bikomponentfibere som typisk har en kjerne av én polymer og en kappe av en forskjellig polymer, deretter enten delvis eller totalt smelte fiberkappene for å binde eller smelte fiberne, noe som resulterer i en monofilamentfremtreden og følelse. I foretrukne utførelsesformer av foreliggende oppfinnelse, kan belegg bli plassert på den første og/eller andre rengjøringsoverflaten av dentaltapen. Beleggingssammensetninger for bruk i foreliggende oppfinnelse må på pålitelig måte klebe til overflaten av elastomerisk monofilament dentaltape så vel som ikke-elastomeriske tapes, enten tapen er en monofilament eller pseudo-monofilamenttråd. Ved "pålitelig" som brukt heri menes at beleggingssammensetningen må ha tilstrekkelig adhesjonskraft til å holde omkring 9 %, eventuelt omkring 90 %, eventuelt omkring 8 % av belegget på overflaten av tapen i løpet av belegging, vikling, befraktning og avrulling av tapen. Ved "pseudo-monofilament" menes tapes tilvirket ved ekstrudering av multi- og/eller bi-komponent fibere som typisk omfatter en kjerne av én polymer og

8 en kappe av en forskjellig polymer og, deretter, enten delvis eller totalt smelte fiberkappene for å binde og/eller smelte fiberne noe som resulterer i en monofilamentfremtreden og/eller følelse. Egnede uløselige belegg inkluderer, men er ikke begrenset til, mikrokrystallinsk voks, bivoks, parafinvokser, polyetylener med lav molekylvekt, silikonoljer, essensielle oljer og mineralolje. Typisk har de uløselige voksbeleggene smeltetemperaturer som spenner fra omkring 2 C til omkring 0 C, eventuelt fra omkring 3 C til omkring 80 C. Voksene kan bli kombinert med vannuløselige fargestoffer som er godkjent av FD&C for bruk i munnen. Egnede fargestoffer inkluderer, men er ikke begrenset til, syntetisk avledede fargestoffer så som FD&C Blue #1 lakkfarge, FD&C Blue #2 lakkfarge, FD&C Red #40 lakkfarge, Erytrosin lakkfarge, Amarant lakkfarge, Ponceau 4R lakkfarge, Carmoisosine lakkfarge, Karmin lakkfarge og fargestoffer generert ved å omsette et naturlig avledet fargestoff til et aluminium- eller kalsiumbasert salt. Naturlige fargestoffer så som titandioksid og lignende kan også bli brukt. Beleggingssammensetningen påført til dentaltapen kan være et løselig belegg, dvs. belegget er slik at det har en tendens til å løses opp eller dispergeres i spytt som foreligger i munnhulen. Slike løselige belegg inkluderer løselige vokser eller lignende, som inkluderer, men ikke er begrenset til, polyetylenglykoler med lav molekylvekt ("PEGer"), så som PEG 00 og PEG 140. Kombinasjoner av PEGer med høyere molekylvekt og PEGer med lavere molekylvekt, så som en blanding av PEG 3 og PEG 00 kan bli brukt. Blandinger av flytende PEGer med PEGer med høy molekylvekt kan også bli brukt. Andre belegg inkluderer smeltbare surfaktanter så som Polyoksamer 407; sialagogues ; olfaktoriske stimuleringsmidler; sensates ; essensielle oljer; aktive forbindelser, så som fluorid; cetyl pyridinium klorid (CPC); tetranatrium pyrofosfat; blekemidler så som kalsiumperoksid, hydrogenperoksid, karbamidperoksid og andre peroksidforbindelser som er i stand til å danne hydrogenperoksid in-situ; antimikrobielle forbindelser; antivirale forbindelser og blandinger derav. Slike ingredienser kan bli anvendt som faste stoffer, væsker, partikler, geler eller lignende, og kan bli innkapslet i konvensjonelle polymere materialer ved konvensjonelle innkapslingsteknikker for å danne innkapslede materialer som har et polymerskall og en kjerne omfattende ingrediensen i én av de anførte former, alt etter omstendighetene. Slike ingredienser kan også bli påført direkte til dentaltapene ifølge foreliggende oppfinnelse uten behovet for en beleggbærer, hvor det er passende. Et belegg omfattende en uløselig voks kan bli påført, hvori belegget inneholder innkapslede komponenter så som spraytørkede smaksstoffer, essensielle oljer eller andre ingredienser beskyttet og frigitt fra løselige kuler innen den uløselige voksen, eller et løselig belegg kan bli påført direkte til tråden eller over det uløselige belegget.

9 Det løselige belegget kan inneholde ingredienser som blir plassert direkte i voksen eller ved bruken av spraytørket eller andre innkapslingsteknologier som blir vanlig praktisert innen faget. I visse utførelsesformer, blir to uløselige belegg påført til fibersubstratet. I disse utførelsesformene, skulle den andre beleggingssammensetningen ha et lavere smeltepunkt enn den første beleggingssammensetningen. Et løselig belegg kan bli brukt i seg selv eller som et andre belegg over et uløselig belegg. Ett eller begge belegg kan inneholde fargestoffer, smaksstoffer, søtstoffer, slipemidler, anti-tannsteinsmidler, aktive forbindelser, så som fluoridsalter og lignende additiver kjent innen faget. Tilleggskomponenter kan bli tilsatt til belegg for ulike fordeler. Disse inkluderer smaksstoffsystemer, så som spraytørkede smaksstoffer, smaksforsterkere og søtstoffer, så som natriumsakkarin. Mengden tilsatt smaksstoff spenner typisk fra prosent til 2 prosent, basert på totalvekten av beleggingssammensetningen. Mengden søtstoff spenner typisk fra 0,1 prosent til 1 prosent, basert på totalvekten er av beleggingssammensetningen. Andre komponenter kan bli tilsatt til belegg for å støtte rengjøring av tennene. Disse inkluderer aktive forbindelser inkludert slipemidler så som silika eller di-kalsiumfosfat, og anti-tannsteinmidler så som tetra-natrium-pyrofosfat. Hvis to belegg blir brukt, blir aktive forbindelser vanligvis tilsatt i det andre løselige belegget for å garantere at en høy prosentandel av den aktive forbindelsen vil bli frigitt fra (tann)tråden i løpet av bruk. Ved formulering av et belegg, er det ønskelig å begrense mengden faste additiver i beleggingssammensetningen under omkring vekt-%. Belegging av en dentaltape med en beleggingssammensetning som har et innhold av fast additiv over denne mengden kan forårsake vansker med å oppnå enhetlighet for belegget og redusere evnen belegget har til å klebe til tapeoverflaten. Belegg som inneholder høye mengder av faste additiver kan ha en tendens til å flake av i løpet av prosessering og i løpet av bruk av sluttproduktet. Dentaltapebelegget kan være vannfritt eller vannholdig. Når belegget er vannholdig, blir vannet fordampet etter tørking. Belegget kan bli påført som et tillegg som typisk spenner fra omkring prosent til omkring 60 prosent, eventuelt fra omkring prosent til omkring 0 prosent, basert på vekten av fibersubstratet. I visse utførelsesformer, blir dentaltapen tilvirket ved anvendelse av utstyr og prosesser som er i stand til å gjøre det følgende: 1. Tilføre monofilamenttapes til beleggingsformen ved en kontrollert hastighet og spenning for å unngå problemer med teleskoping,

10 Pumpe beleggingssammensetningen på en enhetlig måte inn i en påføringsform, 3. Enhetlig og samtidig påføre beleggingssammensetningen til begge sider av dentaltapen, og 4. Tilveiebringe en tilstrekkelig tidsperiode, i løpet av denne er beleggingssammensetningen i all vesentlighet uforstyrret på dentaltapen inntil den blir intakt størknet. Ved "enhetlig" eller "i all vesentlighet enhetlig," menes det at, når inspisert manuelt (uten støtte av måleinstrumentering) eller visuelt (uten behovet for forstørrende anordninger ut over korrigerende briller), skulle belegget ha en jevn (eller relativt [eller, i all vesentlighet] jevn) tykkelse og være uten (eller tilstrekkelig [eller i all vesentlighet] uten) defekter (slik som små hull eller hulrom) i det belagte arealet. Fremgangsmåten nevnt over for fremstilling av monofilament dentaltapen ifølge oppfinnelsen er illustrert i FIG. 1. I det første trinnet, blir beleggingssammensetningen, typisk en voks, gjort flytende hvis nødvendig, som ved oppvarming, i en blandetank 40. En høyskjær blander 42, så som en Rotostat høyskjærblander modell #XPBL, tilvirket ved Admix, kan bli brukt for å holde beleggingssammensetning homogen. Typisk, blir et Rotosolver toppblad brukt i høyskjærblanderen 42 og blir operert ved, f.eks rpm. Beleggingssammensetningen blir deretter tillatt å strømme fra blandetank 40, via et første rør 44 inn i en fortrengningspumpe 46 som, når den blir drevet ved en gitt hastighet, leverer en konstant mengde av belegg, via et andre rør 48, til en beleggingsform 0. Fortrengningspumpen kan være en lamell type fortrengningspumper, stempelpumper eller lignende type pumper. I visse utførelsesformer, blir det brukt en Kerr stempelpumpe, levert av Kerr Corp. Sulfur Ok. Stempelpumper fremmer generelt jevnheten og enhetligheten av belegg hvor beleggingssammensetningen inneholder faste partikler så som slipemidler. I visse utførelsesformer, blir fortrengningspumper brukt siden gjennomstrømningsboringene, rørene, kanalene eller utløpene brukt i slike utførelsesformer for å levere beleggingssammensetning generelt er posisjonert eller orientert slik at retningsveien eller sporet for gjennomstrømningboringene, rørene, kanalene eller utløpene peker oppover og mot eller horisontalt i nivå med og mot posisjonen for dentaltapen som skal bli belagt slik at tyngdekraft ikke har noen virkning eller minimal virkning på strømmen av beleggingssammensetningen fra blandetank 40 på dentaltapen. I visse utførelsesformer, blir dentaltapen samtidig tilført og trukket gjennom prosessen ved en kombinasjon av et motordrevet avspolingssystem og et (tann)- tråd-tilbakeviklingssystem 70. Dentaltapen blir tilført eller spolet av ved en lav spenning og, i visse utførelsesformer, trukket vinkelrett fra tilførselsspolen 22 over

11 1 2 3 eller gjennom en avsøkingsarmsammenstilling. Avsøkingsarmsammenstilling er tilveiebrakt for å overvåke spenningen av dentaltapen ettersom den entrer beleggingsform 0. I visse utførelsesformer, har avsøkingsarmsammenstillingen en arm 32, et dreiepunkt 34 og valser 36 som dentaltapen passerer over. Avsøkingsarmsammenstilling blir brukt for å opprettholde en i all vesentlighet konstant lav tilførsels- eller avspolingsspenning på dentaltape ved å regulere hastigheten av mekanisk avspolingssystem ettersom den samtidig blir tilført og trukket inn i beleggingsprosessystemet. I visse utførelsesformer, hvor dentaltapen passerer gjennom beleggingsprosessen ved linjehastighetsrater større enn omkring,1 meter per sekund (mps) (omkring 00 fot per minutt (fpm)), eller eventuelt fra omkring 7,6 mps til omkring 12,7 mps (omkring 0 fpm til omkring 0 fpm), eller eventuelt fra omkring,2 mps (omkring 00 fpm), blir den konstante lave avspolingsspenningen generelt opprettholdt ved fra omkring 0 grams-kraft til omkring 60 grams-kraft for dentaltape som har omkring 44 til omkring 133 tex (denier på omkring 400 til omkring 10). Etter belegging, blir dentaltape samlet på en opptaksspole 72. Hastigheten som opptaksspolen 72 opererer ved blir kontrollert ved et elektronisk reguleringsinnretningssystem. Reguleringsinnretningen kan være en datamaskin, en programmerbar logisk reguleringsinnretning eller lignende anordning. I utførelsesformen vist i FIG. 1, går en hastighetsavsøkende rull 74 på overflate av tapen på opptaksspole 72. Hastighetsavsøkende rull 74 genererer et signal som blir brakt til en elektronisk reguleringsinnretning, så som et Fenner M-gir. Reguleringsinnretningen kontrollerer spenningen av motor 80 (vist i FIG. 2) som driver hastigheten av opptaksspole 72. Bruken av signalet generert ved hastighetsavsøkende rull 74 ved å kontrollere hastigheten av opptaksspole 72 bidrar til å opprettholde en konstant fart eller hastighet av dentaltapen gjennom beleggingsprosessen, kontrollere og opprettholde spenningen på dentaltape til mindre enn eller (omkring ) grams-kraft. Den elektroniske reguleringsinnretningen kontrollerer også hastigheten av fortrengningspumpe 46. Derfor blir hastigheten av dentaltape opprettholdt mens en konstant mengde av beleggingssammensetning blir pumpet inn i beleggingsformen 0. I visse utførelsesformer, ikke vist i FIG. 1, inneholder beleggingsformen 0 minst to valser som dentaltape har minst noe vinding rundt. I visse utførelsesformer, kan antallet valser spenne fra 2, eventuelt 3, eventuelt 4 eller flere valser, eller eventuelt 2 til 7 valser eller, eventuelt fra 3 til valser. Generelt vindes dentaltape rundt valsene ved fra omkring 90 til omkring 270. Valsene støtter påføring av beleggingssammensetning til dentaltape. Nedstrøms for valsene er det typisk et spaltedyseområde hvor beleggingssammensetning blir jevnet ut på overflaten av dentaltape. I visse utførelsesformer, er spaltedysen i form av en rille som har pa-

12 rallelle sider eller vegger, rillen har eventuelt en radius ved bunnen for å styre dentaltapen inn i en spalte. I visse utførelsesformer, har spalten størrelse slik at overskytende belegg blir fjernet fra dentaltape ettersom den passerer gjennom formen (som vist ved FIG. 8) mens den, på samme tid, minimerer enhver tilleggsspenning på dentaltape forårsaket ved spaltedysen ettersom tapen passerer gjennom formen. Som det vil være åpenbart for fagfolk, vil dimensjonene av rillen og spalten avhenge av slike faktorer som denieren og typen dentaltape og mengden beleggingssammensetning som blir påført til den. I visse utførelsesformer kan det bli anvendt en beleggingsform som er nyttig i belegging av dentaltapes med høyt overflateareal. Slike beleggingsformer blir tilpasset for å motta eller orientere dentaltapen slik at den plane overflaten av dentaltapen er i en vertikal posisjon (eller orientert slik at breddedimensjonen av dentaltape er vinkelrett til horisontalplan av beleggingsformens grunnplate) (som beskrevet i FIG. ). Uten å være begrenset av teori, antas det at en slik vertikal orientering bedre fremmers jevnhet og enhetlighet av belegget over sidene av den plane overflaten av dentaltapen enn bevegelse av en horisontalt orientert tape gjennom beleggingsformen gjør. Én utførelsesform av en beleggingsform nyttig i belegging av dentaltapes med høyt overflateareal er vist i FIG. 3 til 18. FIG. 3 er et perspektivriss av valsebeleggingsform 1, inkludert valseformgrunnplate 1 og dekkplate 140. Ubelagt dentaltape entrer beleggingsform 1 slik at den plane overflaten av dentaltapen er vertikalt orientert eller orientert slik at dens bredde dimensjon av dentaltape er vinkelrett på valseformens grunnplate 1. Dentaltape traverserer vertikalt langs dekkplateformspalte 144 og valsesammenstillinger 0, og går ut som vertikalt orientert, belagt dentaltape 22. FIG. 3 viser tre seksjoner av dekkplatespalte 144. Spalte 144a traverserer fra forminnløpet til innløpsblokkvindu 142. Spalte 144b traverserer fra innløpsblokkvindu 142 til valsesammenstillinger 0. Spalte 144c traverserer fra valsesammenstillinger 0 til formens utløp. Eventuelt, kan varmeelementer være inkorporert inn i eller assosiert med beleggformene ifølge foreliggende oppfinnelse. Varmeelementene blir brukt for å tilveiebringe temperaturer som er tilstrekkelige til å holde beleggingssammensetningen, typisk et voksaktig materiale, flytbart eller i en flytende tilstand. Slike temperaturer spenner typisk fra 180 F til omkring 0 F (omkring 82 C til 93 C). FIG. 3 viser en eksempelvis utførelsesform av foreliggende oppfinnelse som har to patronvarmeelementer 134, som kan bli brukt for oppvarming av valsene og/eller andre komponenter i beleggingsform 0. FIG. 4 er et perspektivriss i oppløste deler av valsebeleggingsform 1, som viser mer detaljer av valseformgrunnplate 1 og dekkplate 140. I tillegg til de tre

13 seksjonene av dekkplatespalte 144 og dekkplatevindu 142, er det vist fem valsehjulvinduer 146 og fire dekkplatefestehull 12 på dekkplate 140. Dekkplatefestehull 12 rettes inn med valseformgrunnplatens festehull 132. Valseformgrunnplatens festehull 132 er gjenget. Gjenget håndtak 14 blir brukt for å holde sammen valseformgrunnplate 1 og dekkplate 140. Valseformgrunnplate 1 inkluderer innløpsblokkutsparing 122, valsesammenstillingsutsparinger 126, utløpsblokkutsparing 128, valseformgrunnplatefestehull 132 og innløps- og utløpsblokkfestehull 136. FIG. 4 viser to seksjoner av grunnplatespalte 124. Grunnplatespalte 124a traverserer fra innløpsblokkutsparing 122 til valsesammenstillingsutsparinger 126. Spalte 124b traverserer fra valsesammenstillingsutsparinger 126 til utløpsblokkutsparing 128. Innløps- og utløpsblokkfestehull 136 er gjenget. FIG. 4 viser også innløpsblokk 160, utløpsblokk 180, så vel som fem valser 2. Innløpsblokk 160 og utløpsblokk 180 er posisjonert mellom valseformgrunnplate 1 og dekkplate 140, og blir brukt for å lede ubelagt dentaltape fra innløpet av beleggingsform 1 til valsesammenstillinger 0, og belagt dentaltape 22 fra valsesammenstillinger 0 til utløpet av beleggingsform 1. FIG. er et perspektivriss som viser detaljer av hvordan valsebeleggingsform 1 omformer ubelagt dentaltape til belagt dentaltape 22. FIG. viser ubelagt dentaltape som går videre inn i innløpsblokk 160 ved en vertikal orientering og som beveger seg langs og mellom veggene (eller motstående sider) av innløpsblokkspalte 162. Innløpsblokkspalte 162 har størrelse som er bred nok til å gi minimal spenning på den vertikalt orienterte, ubelagte dentaltape, men smal nok til at tyngdekraft ikke forårsaker at den nedre delen av den ubelagte dentaltapen mottar mer belegg enn den øvre delen av den ubelagte tapen. Belegg beveger seg vertikalt gjennom grunnplategjennomstrømningshull 138 til innløpsblokkbasseng 172, og splittes til to beleggingsboringer (eller passasjer) 174. I én utførelsesform, blir ubelagt dentaltape belagt samtidig på begge sider ettersom den passerer beleggingsboringer 174. Belagt dentaltape 22 passerer så rundt valser 2 med minst noe vinding mens den blir opprettholdt i dens vertikale orientering. Generelt, vindes belagt dentaltape 22 rundt valsene ved fra 90 til 270. Valser 2 støtter enhetlig påføring av beleggingssammensetning til belagt dentaltape 22. Selv om FIG. viser fem valser, er det forstått at belagt dentaltape 22 kan passere rundt så lite som én valse, eller så mange som omkring tyve eller flere valser. Nedstrøms for valser 2 er utløpsblokk 180. Belagt dentaltape 22 går videre inn i utløpsblokk 180 fremdeles vertikalt orientert og beveger seg langs utløpsblokkspalte 182 støtter opprettholdelse av den vertikale orientering av dentaltape 22. Som nevnt over, har bredden 182a av utløpsblokkspalte 182 en størrelse for å tilveiebringe beleggingssammensetning en

14 tilleggsmulighet til å bli glattet ut på overflaten av belagt dentaltape 22 og fjerner også overskytende beleggingssammensetning mens den på samme tid minimerer enhver ytterligere spenning forårsaket ved bevegelse av dentaltape 22 gjennom utløpsblokk 180. Legg merke til at alle spalter diskutert over, inkludert dekkplatespalter (144a, 144b, 144c), grunnplatespalter (124a, 124b), innløpsblokkspalte 162 og utløpsblokkspalte 182 kan være i form av en rille som har parallelle sider eller vegger, rillen har eventuelt en radius ved bunnen. Som det vil være åpenbart for fagfolk, vil dimensjonene av rillen avhenge av slike faktorer som denieren og typen ubelagt dentaltape og mengden beleggingssammensetning som blir påført til den. FIG. 6 er et planriss sett ovenfra av en utførelsesform av beleggingsform 1 som viser detaljer av dekkplaten 140 og monofilamentbeleggingsveien. FIG. 6 viser ubelagt dentaltape som går videre inn i innløpsblokk 160 hvor den blir belagt. Belagt dentaltape 22 går videre rundt valsesammenstillinger 0 til utløpsblokk 180 og ut av en beleggingsform 1. Innløpsblokk 160 er delvis skjult ved dekkplate 140, men er synlig gjennom dekkplatevindu 142. Valsesammenstillinger 0 kan sees gjennom valsehjulvinduer 146. Utløpsblokk 180 er skjult ved dekkplate 140, men belagt dentaltape 22 er synlig gjennom dekkplatespalte 144c. FIG. 6 viser også gjenget håndtak 14, som blir brukt for å holde dekkplate 140 til valseformgrunnplate 1, så vel som innrettingshull 16 for å sikte inn dekkplate 140 til valseformgrunnplate 1 før de to festes. FIG. 7 et tverrsnittsriss av beleggingsform 1 utførelsesform ifølge FIG. 6 langs plan 7-7. FIG. 7 viser ubelagt dentaltape som går videre inn i innløpsblokk 160. Belegg beveger seg vertikalt fra andre rør 48 (eller beleggfordelende rør som mottar belegg fra fortrengningspumpe 46) gjennom grunnplatehull 138 til innløpsblokkbasseng 172, og splittes inn i to beleggingsboringer 174 (FIG. 7 viser én av de to boringene). I én utførelsesform, blir ubelagt dentaltape belagt samtidig på begge sider ettersom den passerer beleggingsboringer 174. FIG. 7 viser også belagt dentaltape 22 som beveger seg gjennom utløpsblokk 180 og ut av en beleggingsform 1. Gjengede håndtak 14, som blir brukt for å holde dekkplate 140 til valseformgrunnplate 1, så vel som patronvarmeelementer 134, som kan bli brukt hvis nødvendig for holde beleggingssammensetning, i en flytende tilstand, er også vist i figuren. FIG. 8 et tverrsnittsriss av utførelsesformen ifølge FIG. 6 langs plan 8-8. FIG. 8 viser dekkplate 140, valseformgrunnplate 1, patronvarmeelementer 134, så vel som detaljert riss av valsesammenstilling 0. Valsesammenstilling 0 inkluderer valse 2 som støtter enhetlig påføring av beleggingssammensetning til belagt dentaltape 22. I visse utførelsesformer, er én ende av flensaksel 2 plassert i senter

15 av valse 2, og festet til valse 2 ved hodeskrue 4, flat underlagsskive 6 og låseskive 8. Den sentrale delen av flensaksel 2 er plassert i indre ringskjermlager (ring shield bearing) 212. Den motstående enden av flensaksel 2 er plassert i lagerholder 2 og festet til lagerholder 2 ved hodeskrue 4, flat underlagsskive 6 og låseskive 8. Lagerholder 2 er festet til valseformgrunnplate 1 ved lagerholder hodeskrue 222 og lagerholder låseskive 224. I én utførelsesform, blir det brukt tre sett hodeskruer 222 og låseskiver 224 for å feste lagerholder 2 til valseformgrunnplate 1. En fagperson kunne imidlertid bruke flere eller færre skruer for å feste de to, eller andre måter for festing kjent innen faget. Til slutt, blir indre ringskjermlager 212 holdt omtrent sentrert i valsesammenstillingsutsparing 126 og valsehjulvindu 146, ved ytre baneavstandsholder 214. FIG. 9 er et planriss sett nedenfra av en utførelsesform av en valsebeleggingsform ifølge foreliggende oppfinnelse. FIG. 9 viser fem valsesammenstillinger 0, grunnplatehull 138, patronvarmeelementer 134 og innrettingshull 16 på valseformgrunnplate 1. En O-ring 139, blir brukt for å forhindre lekkasje av beleggingssammensetning mellom fortrengningspumpe og valseformgrunnplate 1. Innrettingshull 16 blir brukt for å innrette dekkplate 140 til valseformgrunnplate 1 før de to festes. FIG. til 14 viser detaljer av innløpsblokk 160. FIG. viser innløpsblokkspalte 162 og innløpsblokkspalteledeanordning 164. Innløpsblokkspalte ledeanordning 164 er et V-formet eller kileformet innsnitt i innløpsblokk 160 for å lede ubelagt dentaltape inn i innløpsblokkspalte 162. Innløpsblokkspalten 162 har størrelse ved en bredde 162a slik at den opprettholder den vertikale orientering av ubelagt dentaltape gjennom innløpsblokken 160, så vel som fremmer belegging som nevnt over, med lite til ingen tilleggsspenning på dentaltapen. Ubelagt dentaltape beveger seg langs innløpsblokkspalte 162 til der den blir belagt. Belegg beveger seg vertikalt fra innløpsblokkbasseng 172 inn i to beleggingsboringer 174. Ubelagt dentaltape blir belagt samtidig på begge sider ettersom den passerer beleggingsboringer 174. FIG. til 12 viser to valgfrie innløpsblokkhull 166 som kan bli brukt for å feste innløpsblokk 160 til valseformgrunnplate 1. FIG. 1 til 18 viser detaljer av utløpsblokk 180. FIG. 1 viser utløpsblokkspalte 182 og innløpsblokkspalteledeanordning 184. Innløpsblokkspalteledeanordning 184 er et V-formet innsnitt i utløpsblokk 180 for å lede belagt dentaltape 22 inn i utløpsblokkspalte 182. Utløpsblokkspalte 182 gir beleggingssammensetning en tilleggsmulighet til å bli jevnet ut på overflaten av belagt dentaltape 22. Bredden 182a av utløpsblokkspalte 182 har størrelse for å tilveiebringe beleggingssammensetning en tilleggsmulighet til å bli glattet ut på overflaten av belagt dentaltape 22 og fjerner også overskytende beleggingssammensetning mens den på samme tid minimerer

16 enhver tilleggsspenning forårsaket ved bevegelse av dentaltape 22 gjennom utløpsblokk 180. Belagt dentaltape 22 beveger seg langs utløpsblokkspalte 182 inntil den forlater valsebeleggingsform 1. FIG. 1 til 17 viser to valgfrie utløpsblokkhull 186 som kan bli brukt for feste utløpsblokk 180 til valseformgrunnplate 1. Selv om de er illustrert som separate komponenter, vil det enkelt bli forstått av den erfarne fagperson at innløpsblokk 160 og utløpsblokk 180 (sammen med deres distinkte strukturelle karakteristikker) kan være i ett stykke med valseformgrunnplate 1 og/eller dekkplate 140 uten å endre ytelsen eller funksjonen av beleggingsform 1. Opprettholding av innløpsblokk 160 og utløpsblokk 180 som separate komponenter tilveiebringer imidlertid, bekvemmeligheten ved ombyttbarhet. For eksempel tillater separat innløpsblokk 160 og utløpsblokk 180 komponenter ombyttingen av innløpsblokk 160 og/eller utløpsblokk 180 med innløps- og utløpsblokker med forskjellig spalte- (162, 182) og spalteledeanordning- (164 og 184) bredder. Beleggingssammensetning må bli størknet med én gang den er påført til dentaltape. Størkning kan bli gjennomført ved å ha et avkjølingsområde 60. Avkjølingsområde 60 kan være et åpent område hvor belegg avkjøles under omgivelsesbetingelser. Alternativt kan avkjølingsområde 60 være et kammer hvor avkjølt eller romluft blir blåst over dentaltape for å øke avkjølingshastigheten. For å unngå uønskede diskontinuiteter i belegg, skulle dentaltape ikke kontakte noen overflater før belegg har størknet. Med én gang belegg er avkjølt tilstrekkelig til å forhindre ethvert avbrudd av den ytre overflaten, blir den viklet tilbake på (tann)tråd tilbakeviklingssystem 70. Tilbakeviklingssystem 70, vist i FIG. 2, har opptaksspole 72 og hastighetsavsøkende rull 74 som beskrevet før, så vel som en drivmotor 80, en serie av registerremmer (alle merket 84) og registerremtrinser (alle merket 82), og en tverrgående kamledeanordning 76 plassert på en tverrgående trommelkam 86. For 2,7 kg (6 pund) valser eller mindre, eventuelt 2,3 kg ( pund) eller mindre, eller eventuelt 1,8 kg (4 pund) eller mindre av dentaltape rullet opp på spole 72, blir spenningen av dentaltapen overvåket ved anvendelse av konvensjonelle spenningsmålende anordninger (slik som Checkline, levert ved Electromatic Equipment Co., Cedarhurst, NY) før tilbakevikling og hastigheten regulert tilsvarende slik at spenningen av dentaltapen i løpet av tilbakeviklingsprosessen er mindre enn 0 (eller omkring 0) grams-kraft, eventuelt mindre enn, (eller omkring ) grams-kraft eller eventuelt fra omkring 190 grams-kraft til omkring 0 grams-kraft. Tverrgående kamledeanordning 76 og tverrgående trommelkam 86 er plassert i en tverrgående kamledeanordningsramme 78 som har en tverrgående kamledeanordningsrammespalte 79. Tilbakeviklingssystem 70 er en tverrgående tilbakeviklingsenhet hvor det ettersom opptaksspole 72 roterer, tverrgående kamledeanordning 76 blir traversert frem

17 16 og tilbake langs dens lengde (se FIG. 2). Opptaksspolen 72 har en langsgående akse z; et plan rφ som er vinkelrett til langsgående akse z. og en omkrets C (lik produktet av spolekjernediameteren d s og π) som vist i FIG. 19. Tilbakeviklingssystem 70 fungerer som følger: spindel 81 av motor 80 roterer for å drive registerremtrinse 82a, som, gjennom registerrem 84a, driver registerremtrinser 82b og 82c. Registerremtrinse 82b driver registerremtrinse 82d, som, i sin tur, driver registerremtrinse 82e via registerrem 84b. Registerremtrinse 82e er plassert på enden av opptaksspole 72, så ettersom den roterer, roterer opptaksspole 72. Registerremtrinse 82c, driver via registerrem 84c, registerremtrinser 82f og 82g. Registerremtrinse 82g driver registerremtrinse 82h via registerrem 84d. Registerremtrinse 82h er plassert på enden av tverrgående trommelkam 86, så ettersom trinse 82h roterer, roterer tverrgående trommelkam 86. Tverrgående kamledeanordning 76 er plassert på tverrgående trommelkam 86 slik at når tverrgående trommelkam 86 roterer, traverserer tverrgående kamledeanordning 76 frem og tilbake langs dens lengde. Egnede tverrgående tilbakespolerenheter kan enkelt bli bygget eller kjøpt fra firmaer så som Leesona Corporation. I visse utførelsesformer, er trinsestørrelser og tverrgående trommelkam valgt for tilbakeviklingssystemet som beskrevet under: a.) trinsene er valgt (eller regulert) slik at produktet av trinseforholdene eller Forhold A (som bestemmer den tverrgående bevegelsen av tverrgående kamledeanordning (tommer) per omdreining av Spole 72 (tommer)) er som følger: Forhold A = P 1 /P 2 x P 3 /P 4 x P Z-1 /P Z Hvor P 1 til P Z er trinsestørrelsene for de sekvensielt ordnede trinsene fra trinsen som roterer opptaksspolen 72 eller P 1 til trinsen som roterer tverrgående trommelkam 86 eller P Z brukt i forbindelse med b.) den tverrgående trommelkammen 86, som er valgt slik at produktet av kammens fremrykking (eller, totallengde [fra ende til ende] tilbakelagt av tverrgående kamledeanordning 76 dividert med omdreiningene av den tverrgående trommelkammen 86 nødvendig for å oppnå den totale tverrbevegelsen av tverrgående kamledeanordning 76) og Forhold A når dividert med omkretsen C av kjernen av opptaksspole 72 (dvs. opptaksspole 72 uten tape ) gir et Forhold B, hvor Forhold B = (kamfremrykking X Forhold A)/Omkrets C og hvor Forhold B tilveiebringer en spiralvinkel Θ på fra omkring 3, grader til omkring grader, hvor spiralvinkelen Θ blir dannet ved en tråd av dentaltape og plan rφ av spolen 72 som er vinkelrett til den langsgående aksen z av spolen 72 som vist i FIG. 19 og og blir bestemt ved formel: sin-1 (spiralvinkel Θ) = Forhold B

18 Uten å være begrenset av teori, antas det at det å oppnå en spiralvinkel Θ på omkring 3, grader til omkring, grader tilveiebringer opptaksspoleruller 72 av dentaltape slik at: i) i ethvert gitt lag av dentaltapen, vil trådene av dentaltape som danner det laget ikke overlappe, eller, eventuelt, ikke berøre eller, eventuelt, ha et mellomrom derimellom t s på opp til 80 mm (eller omkring 80 mm) (1/32 (eller omkring 1/32) av en tomme) og ii.) trådene av dentaltape som danner hvert lag av dentaltape overlapper med trådene av dentaltape som danner det foregående lag av dentaltape for å danne krysningsvinkler på omkring 7 til omkring 11 grader (eller det dobbelte av spiralvinkelen Θ) Hvis det er ønsket å påføre et andre belegg til dentaltape, kan dette gjøres ved å lokalisere en annen beleggingslinje og avkjølingskammer nedstrøms for avkjølingsområde 60. I visse utførelsesformer, blir spole 72 dentaltape så fjernet for senere prosessering til sneller 90. Sneller av tape som vist i FIG. 22a og 22b blir dannet fra dentaltape spolet av fra spole 72 på snellespolekjerner 92 med valgt bredde w c som vist i FIG. 21 og pakket i dispensere 9 med valgt bredde w d for bruk ved forbrukere som vist i FIG. 23a og 23b. I visse utførelsesformer, har snellespolekjernene 92 et sideforhold på mer enn omkring 2:1, eventuelt omkring 3:1, hvor sideforholdet er forholdet av snellespolediameter til bredde. Dentaltapen vikles fra spole 72 på snellespolekjernene 92 for å danne tapesneller hvor de viklede tapebredder w b slik at viklet tapebredde w b overstiger bredden av snellespolekjernen w c med ikke mer enn % (eller omkring %), eventuelt, % (eller omkring %), eventuelt 2, % (eller omkring 2, %), eventuelt 1 % (eller omkring 1 %). Følgelig sikrer tilbakeviklingssystemet 70 ifølge oppfinnelsen som gir spiralvinkler Θ på fra omkring 3, grader til omkring, grader at de viklede tapebredder w b for de ferdige tapesneller dannet fra spole 72 ikke teleskope for å forstyrre pakkingen av den ferdige tapesnellen inn i dispensere 9 spesifikt designet for å bevegelig ta opp snellespolekjerner 92 med bredder w c. Mer generelt tillater tilbakeviklingssystemet 70 ifølge oppfinnelsen bruken av dispensere med smalere bredde spesielt i tilfeller hvor tapen eller (tann)tråden er laget av et elastomerisk materiale. Flere eksempler ifølge foreliggende oppfinnelse blir presentert under for å ytterligere illustrere naturen av oppfinnelsen og måten som den utføres på. Oppfinnelsen skulle imidlertid ikke bli vurdert som å være begrenset til detaljene derav. I de følgende eksemplene, er de nevnte prosentandeler vektprosentandeler. Eksempel 1

19 Dentaltape spoleruller ble dannet i samsvar med beleggings- og oppviklingsprosessene ifølge foreliggende oppfinnelse og ved anvendelse av komponentstørrelsene og/eller typen beskrevet under og oppsummert i tabell I. Tabell I Komponent Type/Størrelse Trinse 82e 14 tenner Trinse 82d 17 tenner Trinse 82c 19 tenner Trinse 82f 14 tenner Trinse 82g 16 tenner Trinse 82h tenner Tverrgående kamledeanordningtravers 29,2 cm (11, tommer), 6 omdreininger ende til ende kam Sekvensiell ordning av trinsestørrelsene over (f.eks. er 82e forbundet til 82d som er forbundet til 82c etc. som vist i FIG. 2) og bestemmelse av produktet av forholdene av størrelsene av de sekvensielt ordnede trinsene eller Forhold A (som vist i I under) Forhold A = P 1 /P 2 x P 3 /P 4 x P Z-1 /P Z I Hvor P 1 til P Z er størrelsene av trinsene ordnet sekvensielt fra spole 72 og til den tverrgående trommelkammen 86 for tilbakeviklingssystem 70, resulterer i det følgende forhold: Forhold A = (Trinse 82e /Trinse 82d) X (Trinse 82c/Trinse 82f) X (Trinse 82g/Trinse 82h) = (14/17) X (19/14) X (16/) = 0,8941 En tverrgående trommelkam ble valgt for å tilveiebringe en tverrgående kamledeanordningtravers på 29,2 cm (11, tommer) fra ende til ende for hver 6 omdreininger av spole 72. Dette resulterer i en kamfremrykking lik det følgende: Kamfremrykking = Kamledeanordningtravers / 6 omdreininger av tverrgående trommelkam = 11,/6 = 4,868 cm (1,9166 tommer) per tverrgående trommelkamomdreining Forhold A indikerer at for hver omdreining av spolen 72, beveger den tverrgående trommelkammen 86 seg 0,8941 av spoleomdreiningen. Dette resulterer i den følgende tilbakeleggingsavstand for den tverrgående kamledeanordningen 76 per omdreining av spole 72:

20 Tilbakeleggingsavstand for tverrgående kamledeanordning per spoleomdreining = Kamtrinseforhold X Kamfremrykking = 0,8941 X 1,9166 = 4,34 cm (1,71 tommer) per spoleomdreining Kjernediameteren d s av spole 72 ble målt til å være 1,77 cm (6,21 tommer), derfor kan den tilbakelagte avstanden ved ethvert punkt på den ytre overflaten av kjernen av spole 72 etter én omdreining av spole 72 eller omkrets C bli beregnet som følger: Omkrets C = 1,77 cm (6,21 tommer) X π = (6,21)3,1411 = 49, cm (19, tommer) Spiralvinkelen Θ (vinkelen dannet ved en tråd av dentaltape og plan rφ av spolen som er vinkelrett til den langsgående aksen z av spolen som vist i FIG. 19) dannet ved dentaltape slik den innledende blir viklet rundt kjernen av spole 72 kan deretter bli beregnet som følger: Tilbakeleggingsavstand av tverrgående kam per spoleomdreining/omkrets C = 1,71/19, 1,71/19, = 0,0876 = sin -1 Θ (spiralvinkel) Hvor Spiralvinkel Θ =,03 Som det vil bli forstått av den erfarne fagpersonen, ettersom spole 72 rullen vokser, avtar spiralvinkelen. For eksempel, ettersom 2,4 cm (én tomme) dentaltape blir viklet på kjernen av spole 72, avtar spiralvinkel Θ. Dette er eksemplifisert som følger: Diameteren av spole etter å ha lagt til 2,4 cm (én tomme) lag av tape = 1,77 cm (6,21 tommer) +,08 cm (2 tommer) (2,4 cm (1 tomme) tillagt lag resulterer i at diameteren øker med,08 cm (2 tommer)) =,8 cm (8,21 tommer), følgelig: Omkrets av spole med tape = diameter av spole med tape X π = (8,21) 3,1411 = 6,3 cm (2,7 tommer) Tilbakeleggingsavstand for tverrgående kamledeanordning per spoleomdreining/omkrets av spole med tape = 4,34/6,3 cm (1,71/2,7 tommer) = 0,066 = sin-1 Θ (spiralvinkel) Hvor spiralvinkel Θ' = 3,8 Følgelig, ettersom omkring 2,4 cm (en tomme) av materiale blir viklet rundt spolen, forandres spiralvinkelen ved omkring 1 (Θ - Θ' =,03-3,8 = 1, ). Ved anvendelse av den tverrgående trommelkammen og trinsestørrelsene over, ble ruller 1-7 (representative for spole 72 i FIG. 1) dannet og, deretter, ble ruller 1-7 påfølgende brukt for å danne separate tapesneller (representative sneller dannet på

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22332 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 1/00 (06.01) B21C 9/00 (06.01) B21C 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0B 3/82 (06.01) F16L 1/12 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.07.07 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6B 9/02 (06.01) B6B 2/14 (06.01) B6B 1/16 (06.01) B6B 1/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.11.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2002942 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47L 13/24 (2006.01) B2G 1/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2399741 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B32B 27/40 (06.01) C08J 7/04 (06.01) C09D 17/04 (06.01) D21H 19/82 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer