SeSong- InFoRMASJon n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SeSong- InFoRMASJon n"

Transkript

1 Sesong- INFORMASJON n

2 KOPENHAGEN FUR 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonservice 4 Fraktterminaler 4 Auksjonsprogram 6 Auksjonsservice 6 Innlevering av skinn 7 OPPNÅ HØYERE SALGSPROSENT 8 Taner 9 Sortering av mink 10 Sortering av rev 11 Gode råd om pelsing 12 Skinnstørrelse 13 Strekkodeetiketter 13 Festing av etikett - mink 14 Festing av etikett - rev 15 Leveranse 16 Leveranse og forsikring 17 Pakking av skinn 17 INNLEVERINGSFRISTER 18 Fyll ut pakkseddelen korrekt 20 Pakkseddel 21 Oppdretterlotter, mink og rev 22 Økonomi 24 Salgsbetingelser 27 Statistikk 28 Artkoder 29 Internasjonal skinnutstilling 30 Forklaring til spesifikasjonen av enkeltskinn 30

3 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 5 Telefonservice oppdretterservice Kopenhagen Fur Stig Reinhold Salg og statistikk Tlf: Louise Weile Oppdretterkontakt Tlf: Ole B. Larsen Avdelingssjef Tlf: Søren Gersløv Ass.avdelingssjef Tlf: Annette Thomsen Sekretær Tlf: Camilla Ebbesen Oppdretterkontakt Tel: Åpningstider på Kopenhagen Fur Kopenhagen Furs åpningstider er: Mandag til torsdag kl til Fredag fra kl til Kopenhagen Fur Langagervej 60 DK-2600 Glostrup Tlf Faks Internett: fraktterminaler Kontakt følgende personer hos DSV 1. DSV Road A/S Mads Boutrup Tlf Faks E-post 2. DSV Road A/S Grethe Smaavik Tlf Faks E-post Per Knudsen Salg og statistikk Tlf: MARTIN FOGTMANN Salg og statistikk Tlf: Anders Tønning Salg og statistikk Tlf: DSV Road A/S Berit By Tlf Faks E-post oppdretterservice Tlf: Faks: hotline Tlf: Faks:

4 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 7 Auksjonsprogram innlevering av skinn Auksjoner i København Sesongens salg er fordelt på 5 auksjoner Auksjon Periode Salgsdager Utbud mink Utbud rev December 12/12-16/12 15/12-16/ mill. Februar 07/02-14/02 11/02-14/ mill April 04/04-13/04 09/04-13/ mill. Juni 13/06-24/06 19/06-24/ mill September 08/09-19/09 14/09-19/ mill. Total utbud 20.5 mill SALGSAVGIFTER Mink DKK 8,50 Ilder DKK 8,50 Rev DKK 17,00 Rexkanin DKK 16,00 Finnraccoon DKK 17,00 Prisene inkluderer alle omkostninger (inkl. pelsskinnavgift) som oppstår i forbindelse med sorteringen og salget av skinnene dine. Med andre ord kommer ikke ytterligere omkostninger til å oppstå. VERDILØSE SKINN Rent administrativt debiteres oppdretteren for salgsavgiften. Dec. Feb. April Juni Sept. Total Black Mahogany Brown Glow Pearl * Golden Pearl Hvite * Safir * Silverblue * Black Cross * Øvrige Cross typer * Pastel * Violet Blue Iris Jaguar * Palomino * Stardust * Div. mutationer * Total Rev Chinchilla Rex kaniner Swakara = Skinntypen kan leveres inn til den aktuelle auksjonen. * = Skinntypen kan ikke leveres inn til den aktuelle auksjonen, men utbys muligens. For øvrig informasjon, se avsnittet om leveringsfrister til de enkelte auksjonene. AUKSJONSSERVICE Under alle salgsdager kan du følge med på auksjonsresultatene på Kopenhagen Furs HJemmeside. Salgsresultatene kommer så snart som mulig og vi anbefaler at du bruker informa SJonskilden ovenfor.

5 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 9 OPPNÅ HØYERE SALGSPROSENT Taner Når du leverer inn dine skinn er det viktig at du på forhånd har sortert ut de skinnene som ikke skal bys ut for salg på den aktuelle auksjonen. Vår lange erfaring viser at normalt bys 60 70% ut for salg av de skinn som en oppdretter sender inn til de første auksjonene. Skinn med forskjellige avvikende farger og med ulik renhetsgrad samles sammen til antall skinn er tilstrekkelig stort for å bys ut for salg i ensartede bunter. Det kan være vanskelig for oppdretterne å sortere ut skinn med de nevnte egenskapene, men det er alltid mulig å sortere ut de størrelser som ikke kan bys ut for salg på de enkelte auksjonene. HANNER STØRRELSE Av nedenstående tabell går det fram hvilke størrelser i typene Black, Mahogany, Brown, Glow, Pearl, Hvite og Silverblue som kan leveres inn til de forskjellige auksjoner. Desember Februar April Juni September Black Mahogany Brown Glow Silverblue Hvite Pearl TISPER STØRRELSE Desember Februar April Juni September Black Mahogany Brown Glow Silverblue Hvite Pearl På denne side kan du se målene til de godkjente tanene for mink, ilder, rev og finnraccoon Den gamle, smale revetanen kan fortsatt brukes til Sølvrev og mutasjoner av rev. Siden skinnene fra hanner og tisper ikke er enhetlige når det gjelder hår- og lærstruktur, er det viktig at hannskinn tanes på hanntaner og tispeskinn tanes på tispetaner. Det selges også ekstra lange taner som er godkjente for mink. Disse tanene er 12 cm lengre, men ikke bredere. Vi har dessverre konstatert at en del av minktanene ikke holder målene. Derfor oppfordrer vi deg til å kontrollere dine taner og fjerne de som er for smale. Skinn som er tanet på hanntaner som er mer enn 0,4 cm for smale, og skinn som er tanet på tispetaner som er mer enn 0,3 cm for smale vil bli frasortert og bydd ut i separate lotter på juni/septemberauksjonen. Den letteste måten å sammenligne tanene på er å stille dem på kant opp imot en vegg og legge en planke midt over dem. De smale tanene vil da bli automatisk sortert ut. Bredde 3,0 cm 6,5 cm 11,2 cm 12,9 cm 13,85 cm REV Lengde 0 cm 5 cm 20 cm 40 cm 60 cm Bredde 3,4 cm FINNRACCOON Lengde 0 cm 8,1 cm 7,4 cm 12,0 cm 19,4 cm 17,0 cm 50 cm HANNER MINK OG ILDER TISPER 3,0 cm 4,5 cm 5,4 cm 6,4 cm 8,7 cm 11,5 cm 2 cm 5 cm 10 cm 20 cm 50 cm 90 cm 2,7 cm 4,1 cm 4,7 cm 5,2 cm 6,9 cm 8,5 cm Ovenstående tanemål er beregnet ut fra en tane som er 1 cm tykk. 15,35 cm 90 cm Andre størrelser i både hanner og tisper vil bli utbudt når et tilstrekkelig antall skinn er levert inn eller hvis utbudet for typen ikke kan oppnås. 16,0 cm 108 cm 18,5 cm 76 cm For andre typer utbys de forskjellige størrelsene avhengig av antall. 16,7 cm 126 cm 18,5 cm 108 cm Black Velvet, korthåret 2, vil bli utbudt på februar- og juniauksjonen. Andre Velvet-typer, korthåret 2, utbys, når det finnes skinn nok. Ellers utbys de kun på juniauksjonen. 17,2 cm 150 cm 17,2 cm 170 cm 18,5 cm 150 cm Tanens tykkelse: 2,2 cm Furens bredde: 0,75 cm Tanens tykkelse: 2,0 cm Furens bredde: 0,85 cm

6 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 11 Sortering av mink Sortering av rev InNlevering Typer BlacK Mahogany Brown Glow PastelL Pearl InNlevering Typer Blå rev Shadow rev Hvit rev Sølv rev Platina rev Silverblue white sapphire Alle Cross violett Andre typer Blue Frost Rev Shadow blue Frost Rev Størrelser Golden Island Rev gull Rev Arctic Marble rev Andre typer rev Størrelser > 101 cm cm cm cm cm cm cm cm cm < 53 cm > 142 cm cm cm cm cm cm cm < 88 cm Farger Black XX dark XDark dark Me dium Pale XPale XXPale XXX Pale white Kvalitet Farger XX dark XDark dark Me dium Pale XPale XXPale white Kvalitet Reguläre skinn Undersorter Bree ders/ Bree ders lowgr./ Reguläre skinn Undersorter Purple PlatI num bur gundy Kvalitet IA Ivory Kvalitet I Kvalitet II Hvit ull VerdI bunter Kvalitet III SoM MeR SKInn Platinum bur gundy Ivory Kvalitet II verdi bunter Ull 3 Kvalitet III Farge feil SoM Mer- skinn hårlengde VELVET 3 Velvet 2 Velvet 1 CLASSIC LONG NAP Renhet hårlengde Tilleggsopplysninger fyldig flat tegning long nap KONTRAST SØLV FLEKKETE ULL Tilleggsopplysninger Silkete Metallic Smale skinn Flekkete Kon trast CHIP Nedpakking Nedpakking Katalogisering Katalogisering Taksering - Ettersyn Taksering - Ettersyn

7 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 13 Gode råd om pelsing Skinnstørrelse Strekkodeetiketter 1 Skaff deg skinnkunnskap. Det er viktig å vite hvordan det ferdige produktet kommer til å se ut. Delta i sorteringskurser, skinnutstillinger m.m. 2 God planlegging. Pelsingsbehov, lokaler, innredning. Kontroller og tilpass utstyr, verktøy og maskiner i god tid før sesongen. 3 Alle skinn skal være skrapt helt fri for fett i hele skinnets lengde fra nese til haletipp. Det er viktig at det festes oppmerksomhet ved området rundt nakke og frambein. Ved en korrekt skraping kan du forebygge oksidering (harskning) av overskytende fett og unngå skader. Du kan ved en korrekt skraping og tromling av hudsiden unngå kvalitetstap, være med på å forebygge skader og etterfølgende reklamasjoner på grunn av hårtap, fettuttrekk og misfarging av hudsiden. For å unngå kvalitetstap er det viktig at skinnene tromles på hudsiden i 8-10 minutter. Ved leveranse skal skinnene være så ensartede som mulig. Dette er viktig ved vurderingen av det enkelte skinn. En god pelsing gir også mer ensartede lotter, slik at de presenterer seg best mulig for våre kunder. Følger du ovennevnte råd vil du kunne redusere antall pelsingsfeil og øke din fortjeneste. Hvis gravide kvinner ønsker å delta i pelsingsarbeidet, anbefaler helsemyndighetene at man tar en blodprøve så tidlig som mulig i svangerskapet. Dette for å undersøke om man tidligere har vært smittet av toksoplasmose og dermed ikke hører til risikogruppen. Har man ingen antistoffer mot toksoplasmose bør man ikke delta i pelsingsarbeidet. Hvis man er i tvil, bør man kontakte sin egen lege for en undersøkelse. Det er viktig at alle skinnene i de forskjellige størrelsene holder de fastsatte målene. Oppmålingsutstyret til Kopenhagen Fur er innstilt 0,5 cm over de vedtatte toleransene, for å garantere at kravene oppfylles. Det har nemlig vist seg at hvis maskinene er innstilt nøyaktig på grensen, kan f.eks. skjev taning, krymping ved oppbevaring og maskinenes toleranse bety at de ferdige lottene på visningsdagen viser seg å inneholde skinn som ikke holder de fastsatte målene. For skinn av farmrev legges 1 cm til ved oppmåling i forhold til det fastsatte målet. Som oppdretter kan du være med på å sikre riktig måling av størrelsen ved å sørge for at skinnenes hofteparti, hale og bakben blir skikkelig tanet. NB! Vær oppmerksom på at skinn som ligger på grensen når det gjelder størrelse alltid sorteres i en mindre størrelsesgruppe. MINK/ILDER En korrekt festing av etiketten er en forutsetning for en korrekt avregning. Derfor er det viktig at skinnene er merket med strekkodeetiketter. Les veiledningen før du begynner merkingen. Vær spesielt oppmerksom på festestedet, og husk at etikettene alltid skal festes med stifter. Tang for feste av etiketter kan kjøpes gjennom Kopenhagen Fur. Slik ser den ut 4 Skinnene skal tanes etter gjeldende regler og på taner som holder de mål som er vedtatt av Dansk Pelsdyrsavlerforening. Se side 9. 5 Strekk ikke skinnene for mye når du taner. Stifter skal plasseres i de nederste første cm av skinnet. Rygg- og bukside skal være like lange. 6 Sørg for korrekt tørking og oppbevaring. Det er meget viktig at skinnene er tørre når de tas ut av tørkerommet. Se opp for høy luftfuktighet i oppbevaringsrommet. Bruk nøyaktig måleutstyr. Still krav til forhandlerne når du kjøper utstyr. 7 Skinn som sendes inn til oss skal være tørre. Våte skinn forsøker vi å tørke på oppdretters regning. 8 Effektiv kontroll. Kontroller alltid selv om de ferdige skinnene har pelsingsfeil når de tas av tanene. La ikke andre gjøre dette. 9 Skinnene skal renses for støv, sagflis og stifter før de kan sendes inn. 10 Om du er i tvil om noe, diskuter med konsulenter, kolleger eller kontakte Kopenhagen Fur. Størrelse 50 mer enn 101 cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse 5 mindre enn 53 cm REV/FINNRACCOON Størrelse 60 mer enn 142 cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse cm Størrelse 3 mindre enn 79 cm Kontonummer Her plasserer du stiften Løpenummer = TalongID Skynd deg langsomt.

8 SesongINFORMASJON 2010/ FESTING AV ETIKETT MINK Slik skal etiketten festes på skinnets ryggside. På en mink skal etikettens 15 FESTING AV ETIKETT - REV Fest stiften på det anviste stedet på etiketten. kant starte ved øynene. Her viser vi hvordan en korrekt festet stift skal se ut fra buksiden. KOPENHAGEN FUR Slik skal etiketten festes på skinnets ryggside. På en rev skal etikettens kant Fest stiften på det anviste stedet på etiketten. starte ca. 5 cm fra nesetuppen. Slik skal det ferdige skinnet se ut med en korrekt festet strekkodeetikett. Her viser vi hvordan en korrekt festet stift skal se ut fra buksiden. Vær oppmerksom på at stiften alltid bare skal gå gjennom ett skinnlag og Vær oppmerksom på at stiften alltid bare skal gå gjennom ett skinnlag og derfor kan ses i munnåpningen. derfor kan ses i munnåpningen. ktig! Vi Det er svært viktig at stiften alltid er sammenklemt på buksiden. Ellers vil den ikke følge med når etiketten fjernes. ktig! Vi Det er svært viktig at stiften alltid er sammenklemt på buksiden. Ellers vil den ikke følge med når etiketten fjernes. GJØR DEG SELV EN TJENESTE! Kontroller at stiften er skikkelig festet, slik at etiketten sitter fast i skinnet helt frem til salget. GJØR DEG SELV EN TJENESTE! Kontroller at stiften er skikkelig festet, slik at etiketten sitter fast i skinnet helt frem til salget. Slik skal det ferdige skinnet se ut med en korrekt festet strekkodeetikett.

9 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 17 Leveranse LEVERANSE OG FORSIKRING PAKKING AV SKINN FRAKTFIRMA 1. HENTING PÅ FARM 2. KOLLIKVITTERING UTSTEDES TRANSPORTEUR KOPENHAGEN FUR MOTTAKSAVDELINGEN OPPDRETTER FRAKT TERMINAL PERSONLIG LEVERANSE I dette avsnittet følger opplysninger og praktisk informasjon om innlevering av skinn til Kopenhagen Fur. DIREKTE AVHENTING PÅ FARM Hvis du leverer 400 minkskinn/100 reveskinn på en gang, kan du få skinnene hentet direkte på farmen din. Hentingen bestilles hos fraktfirmaet, og du finner navn og telefonnummer til fraktterminalene på side 4. Om du bor i nærheten av en av sentralene, kontakter du den. Hvis ikke, kontakter du avdelingen i Oslo. INNLEVERING TIL TERMINAL Hvis du har færre enn 400 minkskinn/100 reveskinn kan du eventuelt gå sammen med en annen oppdretter for å oppnå et tilstrekkelig antall slik at du kan få skinnene hentet, eller du kan selv levere skinnene til en fraktterminal. Opplysninger om nærmeste fraktterminal får du ved å kontakte avdelingen i Oslo. Åpningstidene oppgis ved henvendelse til fraktterminalen. Du vil motta en kollikvittering som du må ta vare på fram til du får den endelige kvitteringen fra Kopenhagen Fur. Kollikvitteringen er ditt bevis i en eventuell forsikringssak. NB! Innleverte skinn som er sortert fra p.g.a. annen typebetegnelse kan ikke ventes å bli sortert til den aktuelle auksjonen. FORSIKRING AV SKINN Skinnene er forsikret i henhold til forsikringen tegnet av Kopenhagen Fur mot brann, tyveri, ran, overfall, skade og vannskade. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt da oppdretteren mottar kvittering for leverte skinn av et transportfirma valgt ut av Kopenhagen Fur. BESTILLING AV ETIKETTER OG KASSER Du kan bestille etiketter og kasser hos Oppdretterservice ved Kopenhagen Fur. De blir sendt til deg direkte. Vær oppmerksom på at det tar opptil 14 dager i sesongen fra bestilling av etikettene til de leveres. Det lønner seg derfor å bestille etiketter i god tid. Ved avhenting på farm eller levering til terminal/fraktfirma skal Kopenhagen Furs kasser brukes. På kanten av hver kasse finnes et kassemerke. Proforma fakturaen/leveransespesifikasjonen for den samlede leveransen leveres til sjåføren/fraktterminalen for kollikvittering. Oppdretter mottar kopi av kollikvitteringen. Denne tas vare på som dokumentasjon inntil skinnene er registrert på oppdretters konto. BRUK AV KASSER Kun skinn til én auksjon i hver kasse. Fyll alltid hele kassen. Legg skinnene på kant med hodet i samme retning lagvis. Dette gjøres for å unngå at skinnene blir skadet under transporten. Hvis mulig, legg kun én type/et kjønn i hver kasse. BRUK AV KASSEMERKE Kassemerket skal identifisere oppdretteren og skal merkes med: 1. Kontonummer (evt. navn og adresse) 2. Auksjonsønske - skinntype/kjønn (skriv helst antallet i feltet) 3. Antall kasser - f.eks. 1 av UTPAKKING 2. INVENTERING 3. OPPDELING I TYPER 4. KVITTERING SENDES UTPAKKEDE SKINN OPPMÅLING SORTERING

10 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 19 INNLEVERINGSFRISTER TIL FRAKTTERMINAL, TRANSPORTFIRMA ELLER VED AVHENTNING DeSember 2010 Fredag 19/11 Brown/Glow T Pearl Beige H + T Hvite H + T Torsdag 25/11 Brown/Glow H + T Safir H + T Silverblue H + T Tirsdag 30/11 Brown/Glow H Mahogany T Fredag 03/12 Black T Mahogany H Mandag 06/12 Black H Blårev Februar 2011 Mandag 06/12 Brown/Glow T Pearl Beige H + T Golden Pearl H + T Fredag 10/12 Brown/Glow T Palomino H + T Tirsdag 14/12 Brown/Glow T Hvite H + T Silverblue H + T Fredag 17/12 Mahogany T Black T Brown/Glow H APRIL 2011 Tirsdag 11/01 Brown/Glow H Tirsdag 18/01 Brown/Glow H Hvite H + T Pearl Beige H + T Pastel H Tirsdag 25/01 Brown/Glow T Mahogany H Black H Silverblue H + T Safir H + T Tirsdag 01/02 Brown/Glow T Mahogany T Black T Pastel T Jaguar H + T Stardust H + T Tirsdag 15/02 Blårev Rexkanin Utstillingsskinn VENNLIGST VÆR OPPMERKSOM PÅ Vinterskinn i typene Pastel, Jaguar og Stardust kan KUN innleveres til aprilauksjonen. JunI 2011 Tirsdag 01/03 Mahogany H + T Black H + T Hvite H + T Pearl Beige H + T Golden Pearl H + T Safir H + T Silverblue H + T Black Cross H + T Brown Cross H + T Pearl Cross H + T Palomino Cross H + T Sapphire Cross H + T Silverblue Cross H + T Div. mut. Cross H + T Blue Iris H + T Aleutian H + T Violet H + T Palomino H + T Div. mutasjoner H + T Blårev Shadow/Hvitrev Sølvrev Blue Frost rev Div. Mut. rev Tirsdag 08/03 Brown/Glow H Tirsdag 15/03 Brown/Glow T Tirsdag 05/04 Vårpelsede minkskinn (alle typer) Mår Farmilder September 2011 Tirsdag 15/03 Brown/Glow H + T Mahogany H + T Black H + T Tirsdag 09/08 Sommerskinn mink Rexkanin VENNLIGST VÆR OPPMERKSOM PÅ Siste frist for vinterskinn Det er kun mulig å innlevere hovedtypene Black, Mahogany og Brown/Glow til septemberauksjonen. Kopenhagen Fur vil forbeholde seg retten til å samsortere ytterligheter når det gjelder størrelser og farger med skinnene til juniauksjonen. Alle skinn som innleveres direkte til septemberauksjonen, skal være regulære vinterpelsede skinn. Dessuten gjør vi oppmerksom på at kun følgende størrelser kan innleveres til septemberauksjonen: Hanner Tisper Black 30, 00 1, 2 Mahogany 30, 00 1, 2 Brown/Glow 50, 40, 30, 00 00, 0, 1, 2 Skinn som ikke overholder kravene, vil bli tatt med i junisorteringen. Sorteringer, hvor skinnmengden ikke er stor nok, kan på samme måte bli overført til junisorteringen. Onsdag 22/12 Brown/Glow H Black Cross T Brown Cross T Pearl Cross T Silverblue Cross T Tirsdag 04/01 Mahogany H Black H Blårev VENNLIGST VÆR OPPMERKSOM PÅ Skinn som innleveres til juniauksjonen vil bli fordelt både til juni- og septemberauksjonen. Vinterskinn (mink) som innleveres sammen med de etterpelsede skinnene, kan ikke forventes samsortert med hovedkolleksjonen til juni- og septemberauksjonen, men vil bli forsøkt innpasset i de bunter, hvor de passer best. Tirsdag 11/01 Black Cross H Brown Cross H Pearl Cross H Silverblue Cross H Shadow/Hvitrev Blue Frost rev Sølvrev Div. Mut. rev

11 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 21 FYLL UT PAKKSEDDELEN KORREKT Pakkseddel Kun de hvite feltene fylles ut av oppdretteren. 1 NAVN OG ADRESSE I feltene skal man oppgi kontonummer, navn, adresse, postnummer og sted, momsnummer samt opprinnelsesland. 2 ØNSKET AUKSJON Kun skinn til én auksjon pr. pakkseddel. Kryss av for den auksjon som ønskes. Se på veggkalenderen hvilke typer skinn som kan leveres til de enkelte auksjonene. 3 ANTALL SKINN Skriv antall skinn i det respektive felt. 4 Nettovekt og verdi Nettovekt og verdiangivelse oppgis av Kopenhagen Fur. 5 Underskrift Pakkseddelen signeres av oppdretteren. 6 OPPLYSNINGER Feltet kan brukes for beskjeder mellom oppdretteren og Kopenhagen Fur. Om du har flere spørsmål ber vi deg å ringe Kopenhagen Furs Oppdretterservice. 7 KOLLIKVITTERING Oppdretteren fyller ut antall kolli. Fraktterminalen/ sjåføren kvitterer for antall kolli. (Oppdretteren skal ha den bakerste kopien av pakkseddelen ved avhenting). Dette er oppdretterens første kvittering. Etter inventeringen mottar oppdretteren ytterligere en kvittering for antall skinn. 8 ETIKETTSERIER Første og siste etikettnummeret skal noteres. Om det mangler etikettnummer må flere serier skrives ut. Plomber skinnene i nummerrekkefølge og helst i den samme rekkefølgen som de er notert i på pakkseddelen. SPØRSMÅL Om du har spørsmål vedrørende pakkseddelen skal du kontakte Kopenhagen Furs Oppdretterservice FØLGESEDDEL FORSKUDD PRODUSENTLAND NETTOVEKT MINK KG HVER VERDI TOTAL NETTOVEKT ANTALL BOKSER TOTALBELØP I DKK MINK KG DKK HVER JEG AKSEPTERER HERVED AT SKINN SOM LEVERES TIL KOPENHAGEN FUR ELLER TIL EN AV KOPENHAGEN FUR:S FRAKTTERMINALER FUNGERER SOM PANT. PANTET VIL VÆRE TIL SIKKERHET FOR FORSKUDD ELLER ANNET TILGODEHAVENDE SOM KOPENHAGEN FUR HAR ELLER VIL FÅ HOS MEG. JEG HAR HERVED ALLMENN KJENNSKAP TIL KOPENHAGEN FUR:S SALGSBETINGELSER. VENNLIGST OBSERVER - SKAL ALLTID SIGNERES AV OPPDRETTEREN. DATO / 20 FØLGESEDDEL FORSKUDD PRODUSENTLAND 2 Krister Hägvik Gamla Strandvägen Nykarleby Norge 5 2 Krister Hägvik Gamla Strandvägen Nykarleby Norge c/o KPMG Tax AS P.O.Box 7000 Majorstuen N-0306 Oslo VERDIEN ER KUN FOR TOLLKLARERING Krister Hägvik OPPDRETTERENS UNDERSKRIFT c/o KPMG Tax AS P.O.Box 7000 Majorstuen N-0306 Oslo PROFORMAFAKTURA/ LEVERANSESPESIFIKASJON Kopenhagen Furs ORG. NR. NO MVA KONTO NR. MERK ØNSKET AUKSJON DES. FEB. APRIL JUNI SEPT. MINK Hanner Tisper 1 2 BLACK BROWN 5 6 PASTEL 7 8 PEARL 9 10 SILVERBLUE SAFIR HVIT MAHOGANY BLACK/ALLE CROSS PALOMINO VIOLET ANDRE MUTASJONER TOTALT Hanner + Tisper FØLGENDE SKINNETIKETTER FØRSTE NUMMER SISTE NUMMER FØRSTE NUMMER FØRSTE NUMMER FØRSTE NUMMER KOPENHAGEN FUR KONTROLL 8 KONTO NR. 3 3 DATO MERK ØNSKET AUKSJON SISTE NUMMER SISTE NUMMER SISTE NUMMER PROFORMAFAKTURA/ LEVERANSESPESIFIKASJON Kopenhagen Furs ORG. NR. NO MVA DES. FEB. APRIL JUNI SEPT. BEMERK: KUN ÉN SKINNART PR. LEVERANSESPESIFIKASJON REV 30 BLÅREV SØLVREV 50 MINK OPPDRETTERENS ORG. NR. OPPDRETTERENS NOTERINGER CENTRALENS/KOPENHAGENS FUR S NOTERINGER KASSAKVITTERING ANTALL BOKSER DATO / 20 7 UNDERSKRIFT REV/ANDRE SKINN OPPDRETTERENS ORG. NR. 6 6 OPPDRETTERENS NOTERINGER 3 SHADOW/HVITREV 32 ILDER/KANIN NETTOVEKT REV/RACC. TOTAL NETTOVEKT KG HVER KG HVER KG BLUE FROST MUTASJONER TOTALT REV CENTRALENS/KOPENHAGENS FUR S NOTERINGER ANTALL BOKSER ANDRE SKINN VERDI ILDER/KANIN DKK HVER ILDER FINNRACCOON SØLVREV/MUTANT DKK HVER KANIN 45 ANDRE REVER/RACC. DKK HVER TOTALBELØP I DKK VERDIEN ER KUN FOR TOLLKLARERING JEG AKSEPTERER HERVED AT SKINN SOM LEVERES TIL KOPENHAGEN FUR ELLER TIL EN AV KOPENHAGEN FUR:S FRAKTTERMINALER FUNGERER SOM PANT. PANTET VIL VÆRE TIL SIKKERHET FOR FORSKUDD ELLER ANNET TILGODEHAVENDE SOM KOPENHAGEN FUR HAR ELLER VIL FÅ HOS MEG. JEG HAR HERVED ALLMENN KJENNSKAP TIL KOPENHAGEN FUR:S SALGSBETINGELSER. VENNLIGST OBSERVER - SKAL ALLTID SIGNERES AV OPPDRETTEREN. VILL RØDREV MÅR FØLGENDE SKINNETIKETTER FØRSTE NUMMER SISTE NUMMER FØRSTE NUMMER SISTE NUMMER KASSAKVITTERING ANTALL BOKSER 2 Krister Hägvik FØRSTE NUMMER FØRSTE NUMMER SISTE NUMMER SISTE NUMMER DATO / 20 OPPDRETTERENS UNDERSKRIFT KOPENHAGEN FUR KONTROLL DATO DATO / 20 UNDERSKRIFT

12 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 23 Oppdretterlotter, mink og rev KOPENHAGEN FUR TILBYR OPPDRETTERLOTTER PÅ FØLGENDE VILKÅR: 1 Enhver endelig sortering av oppdretterlotter skal gjøres av Kopenhagen Fur. 2 Hjemmesorterte oppdretterlotter som ikke oppfyller de fastsatte kravene vil vi forsøke å omsortere. 3 Når det gjelder lotter med blandede størrelser blir lotten notert etter den minste størrelsen og oppført i salgskatalogen etter denne størrelsen. 4 Oppdretterlotter kan leveres i samtlige typer (se nedenfor). 5 For alle typer mink er det minste antallet 60 hanner eller 80 tisper. Minste antall for blårev og sølvrev er 40 skinn. For alle andre revetyper er antallet 25 skinn. 6 Skinn fra skinnutstillinger kan sorteres sammen med oppdretterlotter hvis det lar seg gjøre tidsmessig. Dette skal oppgis når skinnene innleveres. 7 Oppdretterlottene kan inneholde skinn fra maks. 5 eiere. 8 Hvis opdretterlotten inneholder skinn fra flere enn to eiere kan minstepris ikke fastsettes. 9 Vi tar et sorteringsgebyr på DKK 4,00 pr. minkskinn og DKK 10,00 pr. reveskinn for skinn som sendes inn til oppdretterlottsortering. 10 Ved nytt utbud på grunn av fastsatt minstepris fra oppdretters side kreves et gebyr på DKK 4,00 pr. minkskinn og DKK 10,00 pr. reveskinn. 11 Det er mulig å opptre med eget navn i katalogen. Om du ønsker dette, skal du kontakte Kopenhagen Furs Oppdretterrservice samtidig med innlevering av skinnene. Hvis oppdretterlotten består av skinn fra flere eiere, kan vi bare oppgi ett navn. minimum TypE kvalitet Størrelse Mink H 00 Alle typer Purple og Platinum Mink T 2 Alle typer Purple og Platinum Rev 30 Platinum HUSK FØLGENDE FØR OPPDRETTERLOTTER SENDES INN TIL KOPENHAGEN FUR: 1 Skinnene skal merkes med skinnetikett på vanlig måte. 2 Skinnene skal være sortert etter størrelse. Undersorter, skinn med feil samt dårlige kvaliteter bør sorteres ut fra de andre skinnene. 3 Alle skinnene skal være lagt i Kopenhagen Furs kasser. Øverst i kasse 1 legges en etikett (kan bestilles hos Kopenhagen Fur). 4 På etiketten skal det stå hvor mange skinn det er i forsendelsen, samt hvor mange skinn det finnes av hver type og hvert kjønn. 5 Skinnene må leveres inn på de fastsatte leveringsdatoene. 6 Skinnene skal sendes inn med en egen pakkseddel og i egen emballasje. På både pakkseddelen og emballasjen skal det klistres et selvlysende merke (kan bestilles hos Kopenhagen Fur). 7 Resultatet av sorteringen av oppdretterlottene meddeles etter sorteringen.

13 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 25 ØKONOMI VALPEFORSKUDD Ved inngåelse av en kontrakt om valpeforskudd kan pelsdyroppdrettere i EU og Norge oppnå rett til valpeforskudd allerede fra begynnelsen av juli måned og i prinsippet fram til sesongens siste innleveringsfrist. Bestilling av valpeforskudd Ønsker du å inngå en kontrakt om valpeforskudd, vennligst kontakt Oppdretterservice. Utbetaling av valpeforskudd I utgangspunktet betaler Kopenhagen Fur valpeforskudd i 2 rater med første halvdel i juli og siste halvdel i september. Du kan imidlertid velge en annen utbetalingsdato. Valpeforskuddssatser De aktuelle forskuddssatsene oppgis ved henvendelse til Oppdretterrservice. Satsene finnes også på vår hjemmeside SKINNFORSKUDD Alle leverandører av mink og rev kan få skinnforskudd. Bestilling av skinnforskudd Skinnforskudd kan bestilles direkte på vår hjemmeside eller ved henvendelse til Oppdretterservice. Du kan bestille forskudd på følgende to måter: Stående forskudd Hvis du hos Kopenhagen Fur er meldt på ordningen med såkalt Stående forskudd, vil dette fortsette uendret inn i den nye sesongen. Det betyr at Kopenhagen Fur vil utbetale maksimalt forskudd i takt med dine innleveringer av skinn samt etter auksjonen. Hvis du ønsker å melde deg ut av ordningen med stående forskudd, ber vi deg om å gjøre det på hjemmesiden eller kontakte Oppdretterservice. Beløpsbestemt forskudd Velger du Beløpsbestemt forskudd, kan du selv bestemme størrelsen på det forskuddsbeløp du ønsker utbetalt i forskudd innenfor det disponible beløpet*. Utbetaling av skinnforskudd I utgangspunktet betaler Kopenhagen Fur skinnforskudd mandag og onsdag i innleveringsperioden fram til siste innleveringsfrist. Skinnforskudd som er bestilt i forbindelse med innlevering av skinn, utbetales senest 6 hverdager etter at skinnene er innlevert, men ved å ta hensyn til de dager hvor det foregår utbetaling. Skinnforskuddssatser Gjeldende forskuddssatser fastsettes etter hver auksjon og opplyses ved henvendelse til Oppdretterservice. Opplysningene finnes også på vår hjemmeside. *Disponibelt beløp er kreditmaksimum (lagerbeholdning X forskuddssats + moms) minus saldo. MOMS PÅ FORSKUDD For momsregistrerte leverandører legges moms til på skinnforskuddsbeløp. Det legges ikke til moms på valpeforskuddsbeløp, da dette ikke er å anse som en ubetinget godtgjørelse, ettersom oppdretteren må tilbakebetale hele eller deler av beløpet dersom leveringskontrakten ikke oppfylles. RENTE Forskudd forrentes med en rentesats fastsatt av Kopenhagen Fur ut fra markedsrenten og forfaller ved førstkommende utbetalingsdato. Renten godskrives månedsvis bakover og beregnes av den til enhver tid eksisterende gjeld. Rentesatsen oppgis på vår hjemmeside eller ved henvendelse til Oppdretterservice. BILAG, KONTOUTTAK, LAGEROPPGJØR Det sendes ikke ut bilag i forbindelse med salg av skinn og utbetaling av forskudd. Alle økonomiske bilag til bruk i ditt momsregnskap vil bli sendt direkte fra Kopenhagen Fur c/o KPMG Tax AS. ØKONOMI PÅ INTERNETT Alle Kopenhagen Furs leverandører har tilgang til et Internettbasert bilagssystem, som gir et overblikk over leverandørens (ditt) engasjement hos Kopenhagen Fur. Slik logger du deg inn: Gå inn på vår hjemmeside klikk på Gå til avlersiden og klikk deretter på Login. For å logge deg på skal du bruke ditt kontonummer hos Kopenhagen Fur og ditt passord. I toppmenyen (øverste linje) finner du Økonomi. Her har du tilgang til: Alle økonomiske bilag og rapporter. Alle økonomiske bilag og rapporter kan hentes og skrives ut senest dagen etter at vi har laget dem. NB! Vi gjør oppmerksom på at ingen økonomiske bilag på Internett må benyttes i ditt regnskap, men disse kan benyttes som informasjon. Alle økonomiske bilag til bruk for ditt momsregnskap vil bli sendt direkte fra Kopenhagen Fur c/o KPMG Tax AS. Saldoopplysninger (for eksempel hva du skylder Kopenhagen Fur, hvor mye du kan få i forskudd samt hva du får utbetalt på utbetalingsdatoen). Ditt lageroppgjør. Hvis du under Økonomi velger menypunktet Oppsett i menyen til venstre, finner du (din): Kontoinformasjon Her kan du se den kontoinformasjon som Kopenhagen Fur har registrert i sitt system. Du kan her selv endre ditt telefon-, telefaks- og mobilnummer samt din adresse. Husk alltid etter endringer å klikke på Lagre endringer. Du har ikke her rett til selv å endre bankkontoen. Dette kan kun gjøres skriftlig til Kopenhagen Fur. Utsendelse av bilag fra Kopenhagen Fur Du har ikke her rett til å endre utsendelse av bilag, da alle økonomiske bilag til bruk for ditt momsregnskap og regnskap vil bli sendt direkte fra Kopenhagen Fur c/o KPMG Tax AS. For å kunne skrive ut bilag fra bilagssystemet er det nødvendig, at du har installert programmet Acrobat Reader på din pc. Du kan laste ned programmet på Adobes hjemmeside under Passord Hvis du ikke allerede har et passord, kan det bestilles hos Oppdretterservice med com eller på telefon Du kan også bestille passord hos vår Hotline på telefon Husk å oppgi ditt kontonummer. AVREGNING, VEKSLING OG OVERFØRING Salgsprovenyet vil stå disponibelt på din konto hos Kopenhagen Fur på utbetalingsdatoen etter hver auksjon, dvs. tre uker etter siste salgsdato. Salgsprovenyet vil være fratrukket eventuelle forskudd og renter samt betaling for leverte varer og tjenesteytelser. Alle beløp er i danske kroner, så fremt du ikke har valgt å ha din konto i norske kroner. Du kan velge å få utbetalt ditt salgsforskudd som tidlig avregning, hvorved vi vil utbetale ditt salgsforskudd 3 arbeidsdager etter siste salgsdag. Utbetalingen forrentes fram til utbetalingsdato med den til enhver tid gjeldende rentesats på forskudd. Hvis du ønsker tidlig avregning, kan du bestille det på hjemmesiden eller rette en henvendelse til Oppdretterservice. Kopenhagen Fur tilbyr å overføre ditt salgsproveny i den valuta du måtte ønske. Vekslingskursen vil være den aktuelle valutakursen på utbetalingsdatoen. For å sikre at utbetalingen når fram problemfritt bes du vennligst oppgi SWIFT-koden og IBANnummeret til din bank. Såfremt din bankkonto er opprettet i: Finland, Belgia, Holland, Frankrike, Tyskland, Spania, Sverige, Polen eller Norge kan Kopenhagen Fur tilby å overføre ditt salgsproveny via ditt hjemlands elektroniske betalingssystem. Av praktiske årsaker vil vekslingskursen fra danske kroner til din utbetalingsvaluta bli fastsatt i løpet av tre arbeidsdager etter auksjonens siste salgsdato. Kopenhagen Fur anbefaler denne betalingsmåte, da dette som hovedregel er den hurtigste og billigste utbetalingsmåten. Har du spørsmål eller ønsker du ytterligere rådgivning, er du velkommen til å kontakte Oppdretterservice. OMSETNINGSAVGIFT Kopenhagen Fur utreder og innbetaler omsetningsavgiften på 1%. BANKENDRINGER For å sikre mot unødige forsinkelser av betalingen, skal Kopenhagen Fur informeres straks hvis du skifter bankforbindelse, eller det skjer andre endringer i forbindelse med dine bankopplysninger. Endring av betalingsadresse skal skje skriftlig til Kopenhagen Fur, og meldingen skal være underskrevet av kontohavers underskriftsberettigede. KOPENHAGEN FURs BANKFORBINDELSE Ønsker du å overføre penger til din konto, kan det skje gjennom Kopenhagen Furs bankforbindelse, Nordea Bank Danmark A/S, bankkontonummer , IBAN DK , SWIFT NDEADKKK. Husk å oppgi ditt kontonummer hos Kopenhagen Fur. DEPONERINGSKONTO Vi kan tilbyr deg deponering av overskuddslikviditet på en konto hos Kopenhagen Fur. Kontoen forrentes med en sats tilsvarende den danske Nationalbankens diskonto. Rentesatsen oppgis på vår hjemmeside eller oppgis ved henvendelse til Oppdretterservice. Innbetaling av salgsproveny på deponeringskonto Hvis du ønsker hel eller delvis overføring av ditt salgsproveny til din deponeringskonto, må vi ha beskjed om dette senest på auksjonens siste salgsdato. MARKEDSUTJEVNINGSFOND Oslo Skinnauksjoner har høyst velvillig meddelt Kopenhagen Fur at norske leverandører som måtte velge å selge sine skinn gjennom Kopenhagen Fur, fortsatt vil kunne benytte seg av denne muligheten gjennom Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond. Utnyttelse av denne ordningen skjer etter regler og bestemmelser fastsatt av Oslo Skinnauksjoner og avtale om dette inngås direkte med Oslo Skinnauksjoner.

14 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 27 SALGSBETINGELSER BETINGELSER FOR SALG AV SKINN PÅ KOPENHAGEN FUR 1 MOTTAKELSE OG TILBUD Rå pelsskinn produsert på farm mottas til salg på Kopenhagen Fur på kommisjon i henhold til dansk kommisjonslov - lov nr 243 av 8. mai med senere endringer. Skinnene selges for innsenderens/oppdretterens regning, men i Kopenhagen Furs navn. Skinnene forblir oppdretterens eiendom frem til disse er solgt på auksjon. Sorteringen foretas i henhold til regler og kriterier fastsatt av Kopenhagen Fur. Kopenhagen Fur forbeholder seg retten til å utsette salg av skinn til en senere auksjon dersom forhold vedrørende sorteringsprosessen, auksjonspolitikken eller annet måtte gjøre seg gjeldende. 2 MERKING AV SKINN Skinn innlevert for salg skal være merket med merkingsmateriale levert fra Kopenhagen Fur i form av merkelapper påført innsenderens kontonummer. 3 INNSENDING AV SKINN Transportkostnader til Kopenhagen Fur eller til innleveringssentraler autorisert av Kopenhagen Fur, påhviler oppdretteren. Kopenhagen Fur betaler transportomkostninger fra de autoriserte innleveringssentraler til Kopenhagen Fur. 4 FORSIKRING Skinnene er forsikret i henhold til forsikring tegnet av Kopenhagen Fur mot brann, tyveri, ran, røveri, hærverk og vannskade. Forsikringen yter dekning fra det tidspunkt oppdretteren mottar kvittering for innlevering av skinn enten fra autorisert innleveringssentral eller fra Kopenhagen Fur. 5 FORSKUDDSBETALING Forskuddsbetaling for skinn som er innlevert til Kopenhagen Fur kan ytes i henhold til de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av Kopenhagen Fur. De innleverte skinn tjener som pant for ytet forskuddsbetaling i henhold til kommisjonslovens regler. Forskuddene forrentes til den av Kopenhagen Fur fastsatte rente fra utlånsdato til avregningsdato. 6 MINSTEPRISER - OPPDRETTSMENGDER Oppdrettsmengdene skal oppfylle betingelsene som er fastsatt for hver sesong. Minstepris godtas kun på aksepterte oppdrettsmengder av råskinn. Ønske om minstepriser skal meddeles skriftlig senest 24 timer innen første salgsdag. Eventuell endring av minstepris til en senere auksjon er kun gjeldende såfremt den er innsendt skriftlig senest 10 dager før en auksjon. Dersom minsteprisene er estimert for høyt i forhold til den forventede salgspris, forbeholder Kopenhagen Fur seg retten til å ikke legge skinnene ut for salg. 7 VERDILØSE SKINN Verdiløse skinn, det vil si skinn der den minstepris som er fastsatt av Kopenhagen Fur ikke kan oppnås, destrueres, og oppdretteren underrettes om dette. På verdiløse skinn kreves et gebyr fastsatt av Kopenhagen Fur. 8 AVREGNING AV SOLGTE SKINN Avregning av solgte skinn vil normalt bli foretatt 21 dager etter siste salgsdag - prompt-day - såfremt tekniske og økonomiske forhold gjør det mulig. Utbetaling av forskudd og avregninger foretas i danske kroner. Veksling av betalinger til utenlandsk valuta kan foretas dersom oppdretteren ønsker dette. Alle omkostninger og risiko i forbindelse med dette bekostes av oppdretteren. 9 RETURNERING AV SKINN Etter at skinnene er innlevert til Kopenhagen Fur eller til en autorisert innleveringssentral kan skinnene av sorteringstekniske grunner ikke tilbakeleveres. Oppdretteren gir avkall på å få skinnene i retur og har kun krav på salgsprovenyet. 10 ANSVAR FOR FEILBEHANDLEDE SKINN Dersom Kopenhagen Fur må yte erstatning til kjøper av skinn som har vært beheftet med feil som skyldes uprofesjonell, uriktig eller uhensiktsmessig behandling fra oppdretterens side, er oppdretteren erstatningspliktig overfor Kopenhagen Fur. 11 SORTERINGS- OG SALGSAVGIFTER Sorterings- og salgsavgifter fastsettes av Kopenhagen Fur. De fastsatte satser kan til enhver tid endres av Kopenhagen Fur uten videre meddelelse. 12 DIVERSE Ovenstående regler skal gjelde selv om Kopenhagen Fur skulle unnlate å håndheve en eller flere av disse, eller selv om en eller flere av disse måtte bli erklært ugyldig. 13 VERNETING Enhver tvist som måtte oppstå mellom Kopenhagen Fur og oppdretteren, eller den som oppdretteren måtte ha overdratt sine rettigheter og forpliktelser til, skal avgjøres av Sjø- og Handelsretten i København på grunnlag av dansk rett, med mindre Kopenhagen Fur foretrekker å la saken bli avgjort ved et annet kompetent verneting. 14 OVERSETTELSE Disse salgsbetingelser er utferdiget på dansk og oversatt til tysk, engelsk, nederlandsk, svensk, norsk, polsk, finsk og russisk. Ved eventuelle uoverensstemmelser vedrørende fortolkningen eller forståelsen av salgsbetingelsene skal den danske tekst være gjeldende.

15 SesongINFORMASJON 2010/ KOPENHAGEN FUR 29 STATISTIKK Artkoder Før, under og etter auksjoner Kopenhagen Fur tilbyr en rekke statistikker til oppdretterne. Det finnes faktisk så mange statistikker at det nok er de færreste som kjenner dem alle sammen. Nedenfor kan du se en oversikt med en kort beskrivelse av statistikkene. Før auksjonen Før auksjonen er det to statistikker som er av interesse for oppdretterne. Den første er Salgsrapporten på FurStat. Det høres kanskje umiddelbart litt selvmotsigende ut at en Salgsrapport kan inneholde relevant informasjon før salget har startet. I praksis skjer imidlertid det, at når kontrollen starter fjernes forrige auksjons Salgsrapport og den nye kommer i stedet. Etterhvert som salgsprogrammet blir endelig (alle skinn er katalogisert) vokser utbudet. Når salgsprogrammet er endelig, gir Salgsrapporten en oversikt over hvor mange skinn oppdretteren har med på auksjonen. Hvis du vil se nærmere på ditt utbud, kan dette gjøres via Oppdretterkatalog. Her kan du enten på skjermen (HTML) eller på papir (PDF) se din katalog med de lotter du selv har skinn i, samt antall skinn i hver lott. Under auksjonen Under selve auksjonen finnes det en rekke muligheter for å få informasjon om hvordan salget forløper, ikke bare generelt, men også spesifikt for egne skinn. Den statistikk som oppdatteres hyppigst er Prisforløpet. Prisforløpet er under auksjonen synlig på hovedsiden på vår hjemmeside. Her kan du se pris, lottnr., type og beskrivelse av alle showlots etterhvert som de blir solgt. Informasjonen oppdateres hvert niende sekund og viser de seneste tre solgte showlots. Hvis du på hjemmesiden velger menypunktet Gå til avlersiden, Auktion, Udbud og Udbud og salg får du i menyen til venstre muligheten til å se på følgende: Sales programme, Catalogue og Sales Results. Du kan også finne Udbud og salg ved å logge inn på FurStat med ditt passord, hvor du finner Utbud og Salg i hovedmenyen (øverste blå linje). De samme statistikkene vil være tilgjengelige her, men med en utvidelse av Auksjonsstatistikken i form av minimums- og maksimumspriser i stedet for bare gjennomsnittspriser, og menypunkterne vil være på ditt eget språk. For å komme tilbake til FurStat klikker du på menypunktet FurStat i venstre side av skjermen. Når oppdateres statistikkene på FurStat? Når du er logget på FurStat, er den første statistikk du ser din egen Salgsrapport. Denne statistikken oppdateres hvert 20. minutt under auksjonen. Salgsrapporten inneholder: utbud, antall solgte skinn, din gjennomsnittspris, Kopenhagen Furs gjennomsnittspris og totalbeløp fordelt på type, kjønn og underbetegnelse ut fra de typer du har med på auksjonen. Alle beløp oppgis i DKK samt i den valuta du har ønsket at salgsgevinsten skal betales i. Salgsstatistikken inneholder kun opplysninger om nye skinn, det vil si skinn som er innlevert til den aktuelle sesong. Det kan derfor være forskjell på Salgsrapporten og Salgsstatistikken, hvis du har skinn med fra forrige sesong. Salgsstatistikken oppdateres hver natt. Det betyr at statistikken er tilgengelig dagen etter at typen er solgt og lages for alle de typer du har solgt uansett antall. Statistikken er en videreutvikling av den Salgsstatistikk du får tilsendt ca. 3 uker etter auksjonen. Du kan i FurStat selv velge et annet sammenligningsgrunnlag, f.eks. på land. I tillegg til dette kan du se statistikker fra tidligere auksjoner. Spesifikasjonen av enkeltskinn oppdateres hver natt under auksjonen. Det er dermed mulig dagen etter at en type er solgt å finne sorterings- og prisopplysninger helt ned på enkeltskinnsnivå ved hjelp av talongid. Videre kan du velge spesifikasjon av enkeltskinn fra tidligere auksjoner. De data som ligger til grunn for Analyse blir også oppdatert om natten. Analyseverktøyet er en salgsrapportgenerator, hvor du selv kan bestemme innholdet av dine egne statistikker. De første par gangene du prøver verktøyet under Analyse, kan det virke litt uoversiktlig og forvirrende på grunn av de mange mulighetene. Men det er ingen som sier at du må bruke alle mulighetene. Du kan faktisk komme fram til mange spennende opplysninger av egne data ved å klikke på de små trekantene på den framkomne statistikken. Analyse er et verktøy som du kan bruke svært mye tid på når du har oppdaget noen av mulighetene. For eksempel hvis regnskapsåret ikke følger sesongen og du gjerne vil ha en gjennomsnittspris for regnskapsåret, så er det relativt enkelt med Analyse. Analyse Sesong viser alle skinn som er solgt, uansett når de er innlevert. Det vil si at den inneholder nye skinn og skinn som er solgt i tidligere sesonger. Etter auksjonen Første eller anden hverdag etter auksjonen sendes Salgsrapporten ut til samtlige oppdrettere som har solgt skinn på auksjonen. Rapporten inneholder: antall solgte skinn, din gjennomsnittspris, Kopenhagen Furs gjennomsnittspris og totalbeløp fordelt på type, kjønn og underbetegnelse. Alle beløp oppgis i DKK samt i den valuta du har ønsket at salgsgevinsten skal betales i. Senest tre uker etter auksjonen sendes Salgsstatistikken ut. Statistikken er identisk med den du kan se i FurStat dagen etter at typen er solgt. Statistikken sendes ut bare hvis det på auksjonen er solgt minst 25 skinn pr. type pr. kjønn. Hvis færre skinn er solgt kan de kun ses på Internett. Innen en uke etter auksjonen er avsluttet sendes Kopenhagen Furs Auksjonsrapport ut sammen med en oversatt rapport til samtlige oppdrettere. Auksjonsrapporten inneholder: utbud, salgsprosent, gjennomsnittspris, toppris fordelt på type, kjønn, størrelse, kvalitet og underbetegnelse. Statistikk over produksjonsår På Internett kan du finne statistikk over produksjonsår. Statistikken er en prosentvis fordeling av hele din produksjon. Den viser utviklingen fra år til år og inneholder alle relevante opplysninger om årets produksjon sammenlignet med forrige års produksjon. Statistikken over produksjonsår er det eneste sted hvor du kan se en statistikk med undersorter. HVORDAN? Du må bruke et passord for å komme inn i systemet. Passordet får du i posten etter å ha kontaktet Oppdretterservice på adressen Hanner Tisper Black Black Velvet Brown Glow Brown Velvet Mahogany Velvet Mahogany Pastell Glow Velvet Topaze Shadow Dawn Dawn Topal Shadow Topal Palomino Golden Pearl Finnpalo Finnwhite Pearl Beige Pearl Beige Triple Pearl Blue Silverblue Safir Redglow Redglow Cross Regal Hvit Hvit Sprinklers Jaguar Platina Cross Blue Iris Cross Div. Cross typer Black Cross Safir Cross Pearl Cross Palomino Cross Violett Cross Dawn Cross Div. mutasjoner Violett Hope Winterblue Blue Iris Aleutian Steelblue Shadow Silverblue Shadow Safir Shadow Pearl Shadow Pastell Pastell Cross Silverblue Cross Lavender Platinblond Heinen Buff Blue Frost Sundry Curly Hvit ilder Pastell ilder Ilder Black Rex 3301 Blue Rex 3302 White Rex 3303 Chinchilla Rex 3304 Div. mutasjoner Rex 3305 Dalmatian Rex 3306 Orange Rex 3309 Castor Rex 3386 Chinchilla 3387 White Chinchilla 3388 Shadow Chinchilla 3389 Violett Chinchilla 3390 Brown Chinchilla 3396 Black Velvet 3398 Blue Chinchilla 3399 Nutria 5367 Villilder 5368 Mår 5369 Finnraccoon 3480 Blårev 25 Shadow Rev 26 Hvitrev 27 Arctic Pearl Rev 28 Arctic Dawn Rev 29 Safir Blårev 30 Tundra Rev 31 Lapponia Rev 32 Burgundy Gold Rev 33 Burgundy Cross Rev 34 Alaska Blårev 35 Polar Beige Rev 36 Burgundy Platinum Rev 37 Div. Blårev 38 Div. Shadow Rev 39 Sølvrev 40 Blue Frost Rev 41 Shadow Blue Frost Rev 42 Golden Island Rev 43 Golden Island Shadow Rev 44 Northern Light Rev 45 Glazier Rev 46 Platinum Rev 47 Platinum Shadow Rev 48 Arctic Marble Rev 49 Arctic Marble Hvitrev 50 Amber Marble Rev 51 Pearl Marble Rev 52 Div. Rev 53 Rødrev 54 Safir Rev 55 Safir Marble Rev 56 Gold Rev 57 Gold Cross Rev 58 Silver Cross Rev 59 Platinum Gold Rev 60 Sun Glo Rev 61 Snow Glow Rev 62 Div. Rødrev 63 Arctc Beige Rev 64 Platinum Blårev 65 Moon Glow Rev 66 Sølvrev Brun Type 67 Platinum Pearl Rev 68 White Face Rev 69 Shadow Blue Frost Brown Type 70 Safir Frost Rev 71 Burgundy Rev 72 Fawn Light Rev 73 Platinum Cross Rev 74 Arctic Marble Blårev 75 Amber Rev 76 Arctic Marble Cross Rev 77 Blue Frost Rev Brown Type 78 Platinum Safir Frost Rev 79 Fire Cross Rev 80 Fire Gold Rev 81 Arctic Fire Rev 82 Arctic Golden Island Rev 83 Safir Gold Rev 84 Pearl Gold Rev 85 Pearl Rev 86 Pearl Cross Rev 87 Burgundy Marble Rev 88 Shadow Safir Frost Rev 89 Amber Platinum Rev 90 Fawn Light Shadow Rev 91 Northern Light Shadow Rev 92 Platinum Polar Rev 93 Safir Shadow Rev 94 Vill Rødrev 5001

16 SesongINFORMASJON 2008/ FORKLARING TIL SPESIFIKASJONEN AV ENKELTSKINN INTERNASJONAL skinnutstilling 2011 Tilleggsopplysninger (T1 og T2): BR Breeders CH Chip CT Kontrast DB Dårlig buk DT Dårlig dekning FA Flat FH Floghavre FL Flekket FY Fyldig GR Fedtede skind GT God dekning HK Hvit krage KH Korthåret LH Langhåret ME Metallic SH Svake hofter SI Silkemyk SM Smale skinn UL Ull WI Brede skin ZI Sølv Undersorter (Us 1 og Us2) AR Sår BI Bittskade FL Flekket HI Hipper HU Hvitull KV Kvalitet 3 LH Sur/Hårslipp MA Klatt MI Misfarget TO Defekt lær UL Ull VB Vurderingsbunt ZI Sølv Ln Løpenummer F Farge R Renhet Us Undersorter St Størrelse Kv Kvalitet Ti Tilleggsopplysning LANDSUTSTILLINGEN I DANMARK ARRANGERES I HERNING 24. TIL 26. MARS 2011 Skinnutstillingen har i den senere tid styrket sin posisjon som verdens største skinnutstilling. Dette gjelder ikke bare skinn, men også tilbudet av nytt utstyr for farmene og øvrige produkter innen pelsdyrnæringen er helt enestående. Hvert år kommer et stort antall pelsdyroppdrettere og personer med tilknytning til næringen fra hele verden for å finne inspirasjon her. Deltakelsen er gratis og de utstilte skinnene blir lagt ut til salg etterpå hos Kopenhagen Fur. Hvis du har spørsmål angående dette er du hjertelig velkommen til å kontakte Kopenhagen Furs Oppdretterservice. auksjoner og Messer Finnish Fur Sales Desember Mars Juni September American Legend, Seattle Mars Mai North American Fur Auctions, Toronto Februar Mai/ juni Messer Beijing Fur Fair Hong Kong Fur Fair MIFUR + Fur & Fashion Frankfurt, Milano NAFFEM, Montreal Kastorian Fur Fair

SeSong- InFoRMASJon 2011 2012 n

SeSong- InFoRMASJon 2011 2012 n Sesong- INFORMASJON 2011 2012 n KOPenAgen FUR 3 INNOLDSFOREGNELSE elefonservice 4 Fraktterminaler 4 Innlevering av skinn og auksjonsprogram 6 auksjonsservice 7 salgsavgifter 7 OPPNÅ ØYERE SALGSPROSEN 8

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Kvikkguide Nettbank bedrift

Kvikkguide Nettbank bedrift Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Konto- og saldooversikt. Forfallsregister med oversikt over alle betalinger. Integrasjon med regnskaps- og økonomisystem.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant MieleLogic - Internett - Kreditt - Oppvaluering - Kontant Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker MieleLogic Den enkle veien til logisk tøyvask Miele PROFESSIONAL har gjennom

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Veiledning for å søke refusjon av sukkeravgift på Min Side

Veiledning for å søke refusjon av sukkeravgift på Min Side Veiledning for å søke refusjon av sukkeravgift på Min Side Dette er en steg for steg bruksanvisning i hvordan du søker om refusjon av sukkeravgiften på Min Side. Du trenger brukernavn og passord til Min

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Bruksanvisning. Royal Canin webshop

Bruksanvisning. Royal Canin webshop Bruksanvisning Royal Canin webshop Innhold Hvordan logger jeg inn på webshop? 3 Hvordan bestiller jeg produkter? 3 1. Bla i Katalogen 3 2. Hurtigkjøp 3 Hvordan søker etter et produkt? 4 Hvordan se om et

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

MieleLogic. - Internett - Oppvaluering. (Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker)

MieleLogic. - Internett - Oppvaluering. (Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker) MieleLogic - Internett - Oppvaluering (Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker) MieleLogic Den enkle veien til logisk tøyvask Miele PROFESSIONAL har gjennom generasjoner

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Skolemelkordningen på Internett!

Skolemelkordningen på Internett! Skolemelkordningen på Internett! En guide for skolemelkansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut melk. Sist oppdatert 01.02.2011 Velkommen

Detaljer

Salg av eksterne kurs nye rutiner.

Salg av eksterne kurs nye rutiner. Salg av eksterne kurs nye rutiner. Salg av eksterne kurs har i alle år vært en viktig og vesentlig del av Kom og Dans. Dessverre har vi sett at dette har blitt nedprioritert gjennom flere år nå, og vi

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Våre kjøpsbetingelser

Våre kjøpsbetingelser Våre kjøpsbetingelser Gyldighetsområde Priser Minste ordreverdi Våre avgifter Betaling Levering Angrerett Mal for angrerett Retur/bytte/reklamasjon Tilgodehavende ved retur Uteblitt betaling Bestill på

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

NEXTBASE SERVICE LEVERANDØR

NEXTBASE SERVICE LEVERANDØR NEXTBASE SERVICE LEVERANDØR Kjære Nextbase Kunde! Optical Storage AS har innledet samarbeid med A Novo Norge AS vedrørende service og reparasjon av alle Nextbase produkter. Ved å inngå samarbeid med en

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F O R R E T N I N G S R E G L E R Godkjent av styret i SUROFI 12.06.2007 og gjeldende fra 01.07.2007 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G i n n hold KAPITTEL 1 FORMÅL, GRUNNLAG OG

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

TILBUDSINSTRUKS. ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ØNSKER PRISTILBUD PÅ TRANSPORT OG BEHANDLING AV SORTERT RESTAVFALL FRA ROAFs 7 GJENVINNINGSSTASJONER

TILBUDSINSTRUKS. ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ØNSKER PRISTILBUD PÅ TRANSPORT OG BEHANDLING AV SORTERT RESTAVFALL FRA ROAFs 7 GJENVINNINGSSTASJONER TILBUDSINSTRUKS ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ØNSKER PRISTILBUD PÅ TRANSPORT OG BEHANDLING AV SORTERT RESTAVFALL FRA ROAFs 7 GJENVINNINGSSTASJONER Romerike Avfallsforedling IKS Postboks 98 2021 Skedsmokorset

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Nye kunder med D nummer

Nye kunder med D nummer Nye kunder med D nummer Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis, for at banken, ved opprettelse av kundeforhold, skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til lov om tiltak mot hvitvasking

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Blankett for tegning og innløsning

Blankett for tegning og innløsning Blankett for tegning og innløsning Blanketten sendes: Arctic Fund Management AS E-post*: fundinvestor.afm@arctic.com P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO *Merk at e-post blir behandlet etter tidspunkt for mottak,

Detaljer

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015 BRUKERMANUAL NR AUKSJON Versjon 2-26.02.2015 Innhold 1. Generelt om auksjon i Råfisklaget... 2 2. Din auksjonsprofil... 2 3. Krav til datautstyr... 3 4. Hvordan virker NR Auksjon... 3 4.1 Auksjonsoversikt...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions Introduksjon Velkommen til vår nye nettside. For å forenkle din handleopplevelse har vi nedenfor satt opp en liten brukerveiledning for å hjelpe deg med eventuelle spørsmål. Dersom du på noe tidspunkt

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering for kunder med bruker-id og passord til Tollpost Globe e-tjenester gjeldende fra 0. juni 005 Brukerveiledning for

Detaljer

Boliglån inntil 2 millioner!

Boliglån inntil 2 millioner! Medlemsblad nr. 1 Mars 2017 Boliglån inntil 2 millioner! God Påske! Innkalling til Årsmøte s.2 Boliglån inntil 2 millioner s.3 Nå 2,45% rente! BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no 26 O 25 TI 27 TO INNKALLING

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

ALMINNELIGE KJØPSVILKÅR

ALMINNELIGE KJØPSVILKÅR DIN SKO ECCO NILSON SHOES RADICAL SPORTS SKOPUNKTEN ALMINNELIGE KJØPSVILKÅR ALLMENT Disse vilkårene gjelder alle bestillinger som gjøres av kunden hos Nilson Group AB, org. nr 556192-9315, via vår nettbutikk

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL BILFORSENDELSE

DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL BILFORSENDELSE DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL BILFORSENDELSE Logg deg inn på DHL Intraship 2 Lag ny bilforsendelse innland 3 Legg inn forsendelsesinformasjon 4 Lag ny bilforsendelse utland 6 Legg inn forsendelsesinformasjon

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER + Trygghet + Tilbehør + Flerforsikring 40+ 30+ 24+ Classica Basis Scooter MC-FORSIKRINGER Forsikringen er en årsforsikring. Det innebærer at den gjelder med samme omfang året rundt. Oppsigelse må skje

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

Hvordan selger man en nummerert billett?

Hvordan selger man en nummerert billett? Hvordan selger man en nummerert billett? OBS! Husk å informere kunden om at det er et ekspidisjonsgebyr på 25 kr. ved bestilling via telefon. Vil de ikke betale dette, skal de selv bestille billetter over

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

Hvordan registrere et nytt medlem

Hvordan registrere et nytt medlem Gå til web siden til den som er sponsor. (eks. www.mxi.myvoffice.com/sponsors navn) Klikk på SIGN UP 1) Velg det landet du bor i 2) Diskuter med din sponsor, hvilket alternativ du skal velge. I eksempelet

Detaljer