Karneval i Tangen menighets barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karneval i Tangen menighets barnehage"

Transkript

1 STANGE OG menighetsblad Nr årgang TANGEN Karneval i Tangen menighets barnehage Karneval er den store, morsomme festen før fastetida begynner. Karneval betyr egentlig «farvel til kjøttet», men det er vel få av oss som legger om kostholdet i denne tida. Karneval er ikke norsk tradisjon, men vi har hentet den fra Sør-Amerika (karneval i Rio). I barnehagen har vi årlig karneval, og det er spennende. Hva skal vi kle oss ut som i år? På Nordstua hadde vi Kardemommeby som tema, vi laget trikken, tårnet til Tobias og fengslet til pol'timester Bastian. Vi fikk esker i lassevis, limte sammen og kledde med papir som ble malt. Det ble en flott by! Vi kledde oss etter egen lyst, men mange som figurene i Kardemommeby. På Sørstua (de minste barna) hadde vi pratet mye om dyra i skogen, og mange var opptatt av bjørnen, så vi laget bjørnehule. Det kom bjørner og mange andre skogsdyr på Sørstua, og selvfølgelig kom det prinsesser og flere andre! På karnevalet sang og danset vi, lekte mye og spiste pølser! Det som kanskje er mest spennende: Katta i sekken! klarer vi å få godteriet ut av sekken? Etter mange slag på posen, gikk det endelig hull, og godteriet seilte ut på gulvet. Vi koste oss! Karnevalet er over, fastetida (med lilla farge) er begynt, det går mot påske. Vi forbereder oss til påske, både med formingsaktiviteter og bibelfortellinger, og like før påske har vi gudstjeneste i kirken. Denne gudstjenesten starter vi med å gå i prosesjon med «palmegrener» og vi får høre om det store som skjedde påskemorgen, en glad gudstjeneste! Mai Britt og Kari Konfirmantene kommer på din dør med Fastebøsser og innsamling til Kirkens Nødhjelp tirsdag 15. mars på etermiddag og kveld.ta VEL I MOT DEM OG STØTT DENNE AKSJONEN FOR DE SVAKESTE! Se side 7 9

2 2 Stange kirkekor Øvelse hver onsdag i Stange Menighetssenter kl Åpent for alle, kvinner og menn, som ønsker å synge i kor. Dirigent Martin Lennox tlf.: Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening Møte 2. tirsdag i måneden kl Kontakt. Astrid Arstad. Stange Santalforening/Normisjon møte 2. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Nordre sving menighetspleie Møte 1. torsdag i måneden. Leder: Manese Løken. Sørholte menighetspleie Møte 1. tirsdag i måneden. Kontakt: Astrid Arstad Tangen menighetspleie Leder: Anne Lise Myhre, tlf Skogen - siste uke i mnd.- kontaktp:a.l.myhre Tangen - siste uke i mnd.- kontaktp: Bodil Granli tlf.: Ullsaker - siste torsdag i mnd.- kontaktp: Mai Liss Johnsrud, tlf.: Vardeberg - siste onsdag i mnd. - kontaktp: Bitte Dons Haug, tlf.: Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets barnehage Åpningstid: 10 14, Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl For barn fra 0 5 år i følge med en voksen. Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Barneklubben i Stange Et tilbud for barn fra 4 8 år eller mer. Ledere Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. Klubbkvelder: 7. og 14. mars, 4. og 18. april 2. og 9. mai er avslutning med besøk på sykehjemmet og grillfest etterpå. Hver klubbkveld har vi flanellograf med bibelfortelling, synger noen sanger, og alle får stjernekort! Send barna dine på menighetens klubbkvelder! Et godt sted å være! SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse Voksenledere: Marit Nordsveen, Else K. Bjørnstad, Knut Ola Emilsen, Vegard Fikke. Hjelpeledere: Magnus Lundby, Tommy Finstad, Are Mäkinen. Videre SMUK- kvelder i vår: Fredager kl : 4. mars, 1. april, 29. april, 27. mai Tangen Ungdomscafe holder til i kjelleren på Tangen Menighetshus. Åpen for ungdom fra 7. klasse til 3. v.g.s. hver fredag fra Kontaktperson Lene Haug, tlf.: eller mobil: Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Stein Rusdal, Jernbanegt. 1, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Bankgiro: Leie av Stange Menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 3 I fastetid underveis til påske Livet, våre liv, går i en eneste stor syklus slik det også gjør med kirkeåret. Fastetiden vi nå befinner oss i, er en tid med mulighet til å kjenne på både livets smerte og muligheten for å finne lindring. Og mer enn på lenge har de aller fleste av oss i vårt relativt trygge land oppdaget på nytt at livet er sårbart til det ytterste. Verden har åpnet seg, eller vi er blitt åpnet for verden, og vi har sett andre i krise. De individuelle og familiemessige kriser møter vi alle, fra vugge til grav. Men underveis i denne livssyklusen som vi alle befinner oss et sted i, har vi i tillegg sett så mye av nøden, krigen, katastrofen og angsten som har møtt andre mennesker. På denne bakgrunn blir fastetiden for meg en utfordring til å komme til ro, tenke over mitt liv, søke inn til livets kilde. I det helsemessige omsorgs arbeidet er det noe som heter palliativ sykepleie eller medisin. Palliativ kommer av latin «pallium» som betyr kappe. Det handler om en kappe som gir lindring og beskyttelse, uten at man dermed kan fjerne årsakene til smerten og lidelsen. Denne ivaretakelsen av medmennesker i krise kan ike ta bort smertene og påkjenningene, men den kan lindre og gi hjelp til å leve et stykke til med de påkjenninger som livet og tilværelsen har møtt mennesker med. Slik kan fastetiden i forsterket mening føre den enkelte av oss til dybdene i livet. Overfladisk liv og minste motstands vei fører ikke noe menneske videre i livet i egentlig forstand. Apostelen Paulus skriver ut fra dyrt kjøpt erfaring: «De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er ukjent, men kjent av alle, døende og se, vi lever! Vi blir tuktet, men ikke overgitt til døden, vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har intet, men eier likevel alt.»(2.kor.6,8 10) Alle mennesker, troende eller ikketroende, vet etter hvert noe om livets syklus. Men for et kristenmenneske, det vil si enhver som er døpt inn i den kristne kirke og vil forbli der, finnes det en guddommelig kilde av omsorg, ankerfest, trygghet og håp. Tross all tvil, usikkerhet og bekymring i livets syklus bevarer vi derfor en åndelig rikdom og et spirende liv som varer ved også når livet tar slutt. Så er det en praktisk side med fastetiden underveis til påskemorgen. Vi har et ansvar for hverandre og den verden vi er borgere av. Det kan uttrykkes enkelt ved hjelp av Svein Ellingsens salme: Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket, noen må være de svakes bror, Gud la din vilje skje på jord! Hjelp oss å følge ditt bud. Noen må bære en annens nød, noen må vise mildhet, noen må kjempe for andres rett, Gud, la ditt rikes tegn bli sett! Hjelp oss å følge ditt bud! (NoS 733) Vi møtes i fastetid underveis mot påske! Sigmund RB

4 4 Kirkerommet og muligheter Noen av dere som leser dette hørte kanskje innslaget på NRK Hedmarksradioen der Morten Stensberg luftet ideen om å fjerne kirkebenkene i Tangen kirke og erstatte dem med løse stoler. Dette vil etter et kort radioinnslag kanskje bare fortone seg som et tilfeldig innfall fra prestens side, og vi vil derfor se nærmere på forslaget og hva tanken bak det er i neste nummer av menighetsbladet. Følgende artikkel kan leses som en innledning til denne. Kirketjeneren på Tangen, Odvar Støen og undertegnede var i jubileumsåret til Hamar Bispedømme på seminar som tok for seg forskjellige kirkebygg og de muligheter og begrensninger som dett ga. Innledere på seminaret var både teologer, etnologer, arkitekter og folk med tilknytning til riksantikvaren, altså en bredt sammensatt gruppe av fagfolk. Deltakergruppen inneholdt både kirkelig ansatte og frivillige medarbeidere og det var tydelig å merke at tilnærmingen til temaet var forskjellig ut i fra hvilken tilknytning den enkelte hadde til kirkebygget. Kirkebyggets utforming Kirken skal til forskjell fra andre bygg ikke bare gi et rent arkitektonisk uttrykk, men også det som på teologisk fagspråk kalles det sakrale. På godt norsk kan vi si at kirken skal være et hellig bygg. Utvendig kan vi på de fleste kirker se et tårn. Et konkret bilde på at kirken og troen strekker seg ut og opp, til noe som er større enn oss selv, til en opphøyet Gud. Kommer vi inn i kirken kan vi finne forskjellige måter å innrede kirkerommet på, men noen fellestrekk finnes. Det er ikke bare populærboken «Da Vinci koden» som viser en verden spekket med symboler og tolkninger. Også det kirkerommet vi oppsøker til forskjellige tider kan «leses» som en god veiviser i den troen det er bygget til ære for. I de kirker som er bygget fra middelalderen og fremover er det med få unntak alltid en klar østvest orientering i kirkens lengderetning. Alteret er sentralt plasser i kirkene våre. Det ligger vanligvis i østenden av kirkerommet. Dette fordi himmelretningen øst fra uminnelige tider har blitt brukt som et bilde på det perfekte sted, paradiset. Paradiset kalles i Det gamle Testamentet for Edens Have. Eden på hebraisk betyr ikke annet enn «et sted i øst». Opprinnelsen til alteret er et bord som ble brukt ved offersermonier. Et sted for påkallelse og møte med Gud. Når menighet og prest i dag står med ansiktet vendt mot alteret uttrykkes ønske om at vi vil møte Gud gi oss selv og våre liv til ham. Alterringen brukes ved vigsel og nattverd. Et sted for å bøye kne for Gud. Alterringen er en halvring. Dette har ikke bare praktiske årsaker, men er også et bilde på alle de som er kommet over på den andre, usynlige siden og som lever det evige liv hos Gud. Midtgangen mellom benkene opp til alteret kan leses som et symbol på vår vei mot Gud, livsveien.

5 I rektangulære kirkebygg kalles hovedrommet i kirken for kirkens skip. I noen kirker henger det modeller av seilskip oppunder taket i midtgangen. Dette er også et bilde på det menneskelige livet. En reise på livets hav på vei mot et møte med den evige Gud. Et annet sentralt element i innredningen i kirkerommet er døpefonten. Alle kjenner ordet og vet hva det den brukes til, men det kanskje ikke alle er klar over er at ordet font rett og slett betyr kilde. Det var ut i fra en tanke om at dåpen var inngangen til det kristne liv at denne innretningen frem til utpå 1700 tallet stod nede ved døren i Stange kirke. Barnet skulle bli døpt før det kunne bli båret videre på livsveien inn i Guds hus. Det er også denne plasseringen vi kan gjenfinne i Hamardomen, glassbygget på domkirkeodden hvor den store døpefonten står ved inngangen bakerst i kirken. (Det er også ut i fra denne tanken at Stange og Tangen menighet de siste årene har flyttet dåpen frem i liturgien og at gudstjenester hvor det er dåp nå starter med selve dåpshandlingen!) Eksempler sett på seminaret med bispedømmets jubileumsår Første dag av seminaret besøkte vi tre svært forskjellige kirker i domprostiet. Vi startet i Ringsaker kirke. Den er en klassikk korskirke hvor to korsarmer danner tverrskip ut ifra den basilikaen som var det opprinnelige middelalderske kirkerom. Denne basilikaen er for øvrig oppdelt med søyler som skaper et kirkerom med et midtskip og to sideskip. Kirkerommet har en praktfull altertavle, et såkalt alterskap med mulighet til å åpnes og som alt gammelt kirkeinteriør er det laget med en tredobbel hensikt. For det første skulle det solide håndverket og de gode proporsjonene reflektere Gud. For det andre skulle kunsten pryde rommet og fryde øyet og for det tredje for å gi menigheten konkrete bilder fra Den Hellige Skrift. En slags billedbibel så å si for en menighet som stort sett ikke kunne lese skriften selv. Tidene skifter og behovene en menighet har endres ut i fra den tiden vi befinner oss i. Ringsaker kirke har gjennomgått mange faser, fra å være en rikt utsmykket middelalderkirke med veggmalerier og stor farveprakt 5

6 6 via en «renset» reformert kirke for tilslutt å bli det den er i dag. Kirken har ikke benker, men løse stoler. Et kirkerom møblert med løse stoler av forskjellige typer vil nødvendigvis gi et noe rotete inntrykk. Men på tross av alle de forskjellige utsmykningselementer og stil epoker så opplever vi kiken heller som et rikt sammensatt bilde enn kaotisk. Veldre kirke var neste stasjon på «kirkeveien». Den gamle Veldre Kirke brant i 1996 og den nye kirken ble bygget litt høyere opp i terrenget og ble vigslet i Det var et klart ønske at den nye kirken skulle ha noe til felles med den gamle, samtidig som det var ønske om et tidsmessig kirkebygg som kunne romme flere funksjoner enn den gamle. Noe er forsøkt videreført ved å bygge et tårn identisk med det gamle. (Profilen av kirken skulle gi signalet av kirke) Fortiden møter oss også ved inngangen til kirken der nøkkel og dørring fra den gamle kirken er plassert. Arkitekten ville med dette bygget gi sammenheng mellom arkitektur og terreng og hele bygget er et kompromiss mellom modernitet og fortid. Selve kirkerommet er nakent og kjølig og fremhever alterpartiet. Arkitektene spiller på stavkirkekonstruksjonen og samtidig som rommet skal invitere til fellesskap så har det en klar akse. Alterringen er fleksibel og selve alteret av sten bygges opp av jorden et slags grunnfjell. På bildet av alterpartiet i Veldre kirke er alterring og stoler som stod i koret fjernet for letter å kunne se kirkens akse og retning mot altertavlen som er laget av Gunnar Torvund. Tavlen er av moderne materialer og utforming, men med klassiske kristne symboler. Den tredje kirken vi besøkte innen domprostiet var Storhamar, en såkalt arbeiskirke oppført etter den storstilte boligutbyggingen på Hamar vest på 1970-tallet. Kirken er bygget av lecablokker, har flatt tak og en frittstående lite klokketårn. Bygningen glir inn i det øvrige miljø med boliger, bilforhandlere, megabutikk o.s.v.så til de grader at noen av og til har beskrevet kirken som en bensinstasjon. Storhamar kirke har helt siden den ble bygget vært et sted som har blitt brukt like mye midt i uka på dag- og kveldstid som på søndag klokken elleve. Et slags menighetshus som samler folk, men den mangler altså dette ytre kjennetegnet på en oppadstrebende kike og det er nok noe av dette som også gjenspeiles i det indre av kirkerommet. Tidligere var dette en kirke NRK satte pris på. Den var nemlig som skapt for opptak med nålefilt på gulvet og totalt manglende akustikk. Sett med menighetens øyne var det en stor forbedring da det ble lagt keramiske fliser på gulvet for noen år siden. Selv om dette gir litt lyd ved bevegelse av de løse stolene er det likevel langt å foretrekke fremfor dumpheten i det lydbildet man opplevde tidligere. Sentralt i kirkerommet er et alterbilde i tekstil. Motivet er en kristusfigur i en fremstilling som bringer tankene tilbake til syttitallets batikk med flammende oransje og lilla. Dette var litt om kirkene vi besøkte. Neste nummer av menighetsbladet fortsetter artikkelen med: Noen ord ang. kirkerommene på Tangen og Stange sammenlignet med det vi så på seminaret. Konkrete resultater av seminaret. Hva tenker Morten Erik Stensberg om menighet og kirkebygg. Anne Eliassen

7 7 Menneskehandel det moderne slaveri Elena og Vara er to livsglade søstre fra Moldova. Vara er ung og forelsket, og livet ser lyst ut når kjæresten tilbyr henne og søsteren jobb på et serveringssted i London. Elena er nølende. Hun er alenemor, og oppholdet i London innebærer at hun må etterlate sønnen hos sin mor. Etter å ha vurdert tilbudet nøye, fatter Elena beslutningen om å gripe muligheten. Elena tenker at hun best kan sikre sønnens oppvekstvilkår ved å tjene mer penger Sammen med Varas kjæreste legger søstrene ut på sin ferd mot London, intetanende om hvilke grove krenkelser som venter dem. Varas kjæreste selger søstrene til sexindustrien, og de blir ofre for vold, ydmykelser og overgrep i en kynisk handel mellom bakmenn mens de fraktes illegalt fra Moldova via Romania, Albania og Italia til London. Søstrene isoleres sammen med andre unge kvinner, utsatt for det samme, og tvinges ut i prostitusjon. Uten pass, og med stadig overhengende trusler om represalier overfor familien i Moldova, havner søstrene i en situasjon det er vanskelig å komme ut av. Mange med meg fulgte nok Elena og Vara i det rystende britiske dramaet «Sextrafikk» på NRK 1. Handlingen i dramaet er fiksjon, men den ligger nær opptil det som skjer i den globale handelen med barn og unge kvinner. Årlig blir millioner av mennesker utsatt for tvang, bortføring, grove overgrep og vold, som en del av en stadig mer omfattende og kynisk handel mellom mennesker. Kirkens Nødhjelp retter søkelyset mot menneskehandel i sin årlige fasteaksjon, og ønsker å mobilisere folk i Norge til kamp mot menneskehandel. Hva er menneskehandel? Menneskehandel, eller trafficking, er den tredje største illegale handel i verden etter våpen og narkotika. Omfanget av menneskehandel er vanskelig å anslå, men FN regner med at over 4 millioner mennesker er ofre for denne handelen. I 2000 vedtok FN en protokoll om menneskehandel, spesielt rettet mot kvinner og barn. Den såkalte Palermoprotokollen definerer menneskehandel vidt, slik at det omfatter at en person enten ved hjelp av trusler om vold, bruk av vold, bortføring, misbruk av myndighet eller sårbar situasjon utnytter noen til prostitusjon. tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av organer. Menneskehandel er en form for profittmotivert og organisert kriminalitet. Mennesker som utsettes for menneskehandel er ikke selv kriminelle, men ofre for kriminelle handlinger. Menneskehandel innebærer grove krenkelser av menneskeverd og menneskerettigheter i form av å true ofrenes rett til selvbestemmelse over egen kropp, rett til frihet fra slaveri, rett til frihet fra nedverdigende, ydmykende og umenneskelig behandling, og i ytterste konsekvens, retten til liv. I følge Thora Holter, spesialrådgiver for kjønn og utvikling i Kirkens Nødhjelp, blir ofrene seksuelt misbrukt, tvunget inn i prostitusjon, pornograf og sexindustri, utbyttet som billig arbeidskraft i private hjem, i turistindustrien eller på fabrikker og plantasjer

8 8 som holder sine arbeidere på slavekontrakter. Handel med organer, enten som kommersiell vare eller til bruk i ritualer, regnes også som menneskehandel. Under falske løfter og håp om en bedre fremtid, blir barn og kvinner kjøpt og solgt av bakmenn som opererer i organiserte nettverk, og benytter seg av metoder som kidnapping, smugling og illegale oppholds- og arbeidstillatelser. Menneskehandel foregår også via folk ofrene kjenner og har tillit til. Menneskehandel er et stadig økende problem over hele verden, også i Norge, sier Holter. I Laos er områder på grensen til Thailand spesielt utsatt for menneskehandel. Mangel på arbeid og utdanning gjør at svært mange drar til Thailand, hvor de gjerne ender opp på bordell eller på slavekontrakt i tekstilindustrien. Albania regnes som et av hovedrekrutteringslandene for menneskehandel til vesten, først og fremst med kvinner og mindreårige som utnyttes i prostitusjon eller andre seksuelle formål. Barn og unge i Brasil sendes til bordeller i Spania. Menneskehandel en grotesk side av fattigdommen Mer enn 1 milliard mennesker i verden lever under fattigdomsgrensen. De fattige er fanget i en situasjon uten mulighet til selv å ivareta sine grunnleggende rettigheter til mat, husvær, helse og utdanning. Utnyttingen av mennesker i den dypeste nød tillegges fattigdommens byrde. Menneskehandel er således en grotesk side av fattigdommen. Kvinner og barn utgjør et stadig økende flertall av de fattige, og de er mest sårbare for menneskehandel. Mange fattige familier har ikke råd til å sende barna på skole. Hvis de har råd til å sikre noen av barna skolegang, er det guttene som prioriteres. I tillegg til å gi lese- og skriveopplæring, er skolen en viktig arena for kunnskap og informasjon. Manglende tilgang på informasjon om menneskehandel, medfører at spesielt jenter er utsatt for å bli fanget i menneskehandelens nett. Barn som er blitt alene som følge av at foreldrene er døde av sykdom, krig eller katastrofer er spesielt sårbare og utsatt for menneskehandel. Spredningen av hiv-/aidsepidemien fører til at stadig flere barn blir foreldreløse, og mange av dem er utsatt for menneskehandel ved at de livnærer seg som gatebarn ved å tigge eller prostituere seg. I etterkant av flomkatastrofen skriver Dagbladet ( ) at Unicef rapporterer om at overlevende barn er blitt borte i katastrofeområdet i Acehprovinsen, og frykter at barn blir smuglet til Malaysia. Unicef kan ikke dokumentere at barn er tatt i kriminell hensikt, men vet at det sirkulerer SMS-er der det tilbys barn fra Aceh for adopsjon. De dypt traumatiserte barna vil i mange tilfeller følge enhver voksen som hjelper dem, og dermed bli et lett bytte for menneskehandel. Kirkens Nødhjelps arbeid mot menneskehandel Kirkens Nødhjelps arbeid mot menneskehandel innebærer hovedsakelig informasjon, forebygging og tiltak for de som er utsatt, slik at de skal fa et verdig liv. Fattige mennesker må fa mulighet til å skape en fremtid for seg og sine familier. Slik sett kan en si det meste av Kirkens Nødhjelps arbeid bidrar til å gi menneskehandlerne mindre spillerom. Sammen med lokale samarbeidspartnere har Kirkens Nødhjelp satt i gang ulike prosjekter. Eksempelvis bidrar Kirkens Nødhjelp til å gjøre flere landsbyer i Laos, hvor det er mangel på arbeid og utdanning, mest mulig selvhjulpne ved å etablere kyllingfarm, vevstuer og møbelsnekkerverksteder. I Albania støtter Kirkens Nødhjelp et prosjekt hvor kvinner som har vært offer for menneskehandel far mulighet til beskyttelse, rehabilitering og en ny start. Planen er å støtte tilsvarende prosjekter. Videre ønsker Kirkens Nødhjelp å bidra til økt dokumentasjon og kunnskap om hva menneskehandel er, samt bidra til å ansvarliggjøre norske myndigheter til å opprettholde sine forpliktelser i forhold til tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn ( ).

9 9 Angår Elena og Vara oss? Omfanget av menneskehandel øker dramatisk, og opprettholdes av at det eksisterer et profittmotivert marked med etterspørsel og tilbud. Tilbudene baseres på rådende etterspørsel fra eksempelvis kjøpere av sextjenester, halliker, bordelleiere, fabrikk- og plantasjeeiere, soldater, internasjonalt personell, tradisjonelle og religiøse ledere, samt kriminelle miljøer. Fiksjonen «Sextrafikk» overgås av virkeligheten Menneskehandelens forgreininger innlemmer oss i denne virkeligheten, og utfordrer vår etiske bevissthet så vel som vår lommebok. Hva gjør vi når vi møter Elena og Vara i Oslos gater? Kjøper vi de klærne vi vil ha, til tross for at vaskelappen oppgir at klærne er produsert i land der menneskerettigheter krenkes? Sparer vi penger på billig kaffe, vel vitende om at kaffearbeidere utnyttes på plantasjene? Velger vi å distansere oss ved å finne et sete på tilskuerbenken, er vi like fullt aktører. Menneskehandel er en del av virkeligheten som omgir oss, og den utfordrer vår delaktighet. Uten at vi som forbrukere erkjenner og utøver samfunnsansvar, vil menneskehandelen opprettholdes, og kampen mot denne kyniske handelen vil neppe føre frem. En viktig del av dette er å bidra til bedre økonomiske kår for de fattige. Ved å delta i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, kan også du være med å gi et bidrag i kampen mot det moderne slaveriet. Av Kristin Tepstad Eide, distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp i Hamar prosti Strandlykkja kapell 90 år i august 2005 Den 12. august 1915 ble Strandlykkja kapell vigslet. 90-års jubileet vil markert på flere vis, blant annet med følgende program: 29. april kammerkonsert kl. 19:00 Bjørn Fallet (fiolin), Martin Lennox (orgel), Ola Nordsveen (fløyte), Jagoda Szostak (cello) og Stein Westgaard (fiolin). Velklingende musikk av Haydn, blant annet London trioer, orgelkonsert i F m.m. Programbilletter kr 100, inkl. forfriskninger (barn & skoleungdom gratis) 12. juni kl sommergudstjeneste ute på Stenby skole. Kirkekaffe m.m. Er det dårlig vær er gudstjenesten inne. 28. august kl Jubileumsgudstjeneste i Strandlykkja kapell. Vi møtes ved Mostue skole kl Alle stiller i gamle klær. Vi går til kapellet i prosesjon slik man gjorde i Etter gudstjenesten er det felles kirkekaffe på Mostue skole. Strandlykkja Vel og Tangen menighetsråd tar gjerne i mot flere ideer til hvordan jubileet kan markeres. For 90 år siden ville man satse Sør i Stange, la oss fortsette med å gjøre det sammen! Dessuten, har noen lyst til å gi en jubileumsgave til kapellet så vil den gå til innkjøp av nye puter til å ha i benkene. Eventuell gave kan settes inn på menighetsrådets konto, merkt giroen «jubileumsgave». Strandlykkja Vel og Tangen menighetsråd Kvinnenes internasjonale bønnedag felles for Tangen og Stange menigheter på Tangen menighetshus fredag 4. mars kl Tema: «La lyset deres skinne» Det er en mer enn 100 år gammel tradisjon for kvinner å arrangere en internasjonal, økumenisk bønnedag første fredagen i mars. I år kommer bibeltekster og bønner fra kvinner i Polen. Vi følger det opplegget som er laget; leser tekster, bønner og synger sammen. Etterpå blir det er anledning til en prat over liten kaffekopp og å gi en gave til Bibelselskapet og prosjekt i Polen.

10 10 Årsmelding for Stange Menighetsråd 2004 Menighetsrådet 2004 har bestått av: Per Westjordet, leder Arne Andreassen, nestleder Vegard Fikke, sekretær Marit Nordsveen Knut Ola Emilsen Inger Marie Bye Agnes Solberg Marit Amsrud Moen Cress, perm fram til august Margrethe Hauge, inn for Marit A.M. Cress fram til august Else Bjørnstad, varamedlem fram til august Stein Rusdal, ekstern kasserer Sigmund Rye Berg, sokneprest Rådet gjennomførte i møter og behandlet 39 saker. Ungdom- og konfirmantutvalget Stange menighets ungdomsklubb, SMUK er en klubb for klasse. Vi har hatt klubbkvelder i mars, april, august, 2 i september, oktober. På juleavslutningen 10. desember serverte vi grøt og saft, noe som så ut til å falle i smak. Ellers i året har vi felles bespisning med pizza og pommes frites. Vi får stadig spørsmål om vi ikke kan ha hyppigere klubbkvelder. Dette ønsket skulle vi gjerne etterkomme, men i år som i fjor må vi igjen be om hjelp fra flere dersom vi skal klare å øke frekvensen. Enkelte kvelder har det vært opptil 50 unge tilstede. Det vil si at vi bør være nok voksenpersoner til å følge opp aktivitetene samtidig som vi sørger for servering, kiosksalg og holder øye med gangen og uteområdet. Vi opplever at det blir satt pris på at vi er flere voksne tilstede, og at vi går rundt og snakker med dem. Dersom du kan tenke deg å være med som voksen og hjelpe til i dette viktige miljøet, er vi takknemlig om du melder din interesse til en av oss. Det høye oppmøtet tolker vi dit hen at de stortrives, noe også farten, praten og latteren tyder på. Populære aktiviteter er air-hockey, biljard og fotballspill. I høst anskaffet vi nytt bordtennisbord da det gamle var helt utslitt. Ellers har vi eget musikkrom hvor danseferdighetene kan utprøves. Play Station og karaoke er også populært å prøve seg på. Konfirmantopplegg Stangekonfirmantene hadde i vår et felles pilegrimsprosjekt. Alle konfirmantene i Stangemenighetene gikk pilegrimsveien fra Tangen kirke til Stange kirke 2. mai. 2 utvalgsmedlemmer, Else og Knut Ola, deltok i planleggingsmøte og var engasjert under selve vandringen sammen med flere frivillige fra menighetsrådet. Dette felles engasjementet for ungdommen viser seg her, som det også gjør når vi trenger hjelp, for å arrangere klubbkvelder i SMUK. I mai hadde vi også ansvaret for tilrettelegging av bevertning for konfirmanter og foresatte etter samtalegudstjenesten. Det hyggelige samværet var tradisjonen tro på Menighetssenteret. I høst ble årets konfirmanter presentert i kirka, og vi bidro med kaffe, cola og litt å bite i etterpå. Vi må rette en stor takk til rådsmedlemmene som har stilt opp for oss gjennom året, og ikke å forglemme ungdomslederne våre. De kommer på klubbkveldene og hjelper til med rigging av utstyr, styrer kiosksalg og musikkanlegg, alt med samme positive holdning. Vi retter også en stor takk til BILDENE på denne og neste side er et par glimt fra juletrefesten i Stange Menighets - senter

11 Arnfinn Bjørgen som har hjulpet oss med regnskapsføringen. Utvalget har bestått av: Marit Nordsveen, leder Knut Ola Emilsen Else Bjørnstad Vegard Fikke Sigmund Rye Berg Hjelpeledere til SMUK: Magnus Lundby Tommy Finstad Are Mäkinen Barne- og Dåpsopplæringsutvalget Barne- og dåpsopplæringsutvalget har bestått av: Aslaug Bjørnstad, Berit Skaaden, May Sigrun Fikke og Agnes Solberg. Marit Cress har hatt permisjon fram til oktober Utvalget har hatt 3 møter i vår halvåret og 2 møter på høsten. Dåpsfamiliene: Medlemmene i utvalget inngår i en dåpsbesøksgruppe som besøker familier på 2 og 3 -års dåpsdagene, slik som det har vært gjort tidligere. Da deles det ut informasjonsbrosjyre om barneklubben og om barnearbeidet i Stange menighet. Barna får CD med aktuelt innhold. Familiegudstjenestene Barneklubben har deltatt i prosesjonen og deltatt med fin sang i gudstjenestene. De er stemningsskapende og er med på å gi familiegudstjenesten fokus på barna. Utvalget har stått for kirkekaffe ved gudstjenestene som deler ut «Min egen kirkebok» til 4- åringene. Til disse gudstjenestene kommer det mange barn, og det er både en høytidelig og god opplevelse for alle som deltar. Barnekroken har forbedringsmuligheter. Dette må vi arbeide videre med i Vi arrangerte ski søndag Dette var tradisjon før når det var snø hver vinter. Været slo til med nydelig sol og perfekte løypeforhold. Gode hjelpere kjørte opp løype og hjalp til med avvikling av et spennende og morsomt skirenn. En morsom opplevelse for alle som ønsket å utfordre bakkene på Almsjordet. Alle deltagende barn fikk sin gullmedalje og fortjente seiersbrøl. Både barn og voksne koste seg med kakao og kaffe, saft og boller. Selv om jordet på Alm hadde plass til ganske mange flere deltagere, ble det så positivt at vi må forsøke dette i Utvalget har ønsket å få til et samarbeid med de andre barne- og dåpsutvalgene i Stange. Det ble muntlig forespurt om det var interesse for dette og vi fikk positive tilbakemeldinger. Vi ønsket å drøfte mulige samarbeidsområder rundt dåpsopplæringsplanen. Møtet ble satt til november, men da var det ikke noen som hadde meldt seg på. Det er mulig noe som kan arbeides videre med i Barneklubben Stange menighets barneklubb hadde et svært aktivt år i Aslaug Bjørnstad har i hele sin tid i Stange hatt et hovedansvar for dette viktige miljøarbeidet for barn. Samtidig er dette et svært viktig dåpsopplæringstilbud for barn. Barneklubben gir ungene både opplevelser, erfaringer og kunnskap tuftet på kristne tro og livstolkning. Det viktigste er kanskje barnas egne opplevelser og erfaringer også når de har deltatt på familiegudstjenester. De har gått i prosesjoner med lys, fungert som et barnekor og utvidet gudstjenestefellesskapet. Kari Bjørgen har også dette året vært med i arbeidet med barneklubben. Barneklubben er det viktigste kontinuerlige tiltak for barn i Stange menighet. Derfor er det svært ønskelig at vi makter å føre dette videre. Derfor behøver vi flere voksne som kan gi litt av sin tid sammen med barna. Dersom du- eller noen du kjenner kan tenke dere å delta i barneklubbens kreative virksomhet, ta kontakt med Aslaug, Kari eller menighetskontoret. Menighetens juletrefest Menighetsrådet arrangerte som tidligere juletrefest 5.juledag. Vi syntes at det ble bra oppmøte i år som i fjor, 40 hadde satt av denne kvelden. Julespillet i fra barneklubben hadde tema over «Julekveldsvisa» av Alf Prøysen, og ble fremført på en flott

12 12 måte, godt assistert av Ola Nordsveen på fløyte og Kari Bjørgen på piano. Gangen rundt juletreet gikk også som den skulle og kakene og kaffen smakte minst like godt i år som i fjor. Som vanlig ble også denne juletrefesten avsluttet med at vi sang Deilig er jorden. Diakoniutvalget Vi har hatt 2 møter i utvalget dette året. Møtene har vi på omgang hjemme hos hverandre. Vi må få lov til å si at foruten møtesaker har vi veldig fine sammenkomster med kaffe og god servering. Faste gjøremål for utvalget er å gå med blomsterhilsen til 80,85,90,95 års jubilanter og hvert år for fylte år over 95 det var 2 personer i år. Ellers hadde vi 50 ulike besøk, og vi blir mottatt av blide koselige folk som gis oss mange hyggestunder. En takknemlig oppgave. Det er kommet 5 flyktninger fra Liberia og 28. mars inviterte diakoniutvalget disse til å være med til kirken. Arne og Inger hentet dem og var med dem, også til kirkekaffe. De syntes de var fint i vår kirke, men kanskje noe stille. I april var disse også bedt til Haraset, og Arne var sammen med Mary og Stein Rusdal med dem dit. Skjærtorsdag stod diakoniutvalget for arr. I menighetshuset Vollbo om kvelden. Alle som kom dit hadde med mat eller kake og diakoni pyntet bord, kokte kaffe og serverte. Dette er etter hvert blitt en tradisjon i påsken og også i år ble det en fin sammenkomst hvor alle hygget seg. Ellers ble det vedtatt på møtet i januar å ta kontakt med PU boliger i kommunen for å invitere dem til en hyggekveld. Denne fant sted i mai og vi fikk besøk av beboere både fra Ottestad og Stange med ledere. En særdeles vellykket kveld. Inger B. ønsket velkommen og leste dikt. Vi hadde servering, snitter, kaker, kaffe og te. En beboer Liv spilte piano og en annen Grethe sang. Vi hadde allsang og opplesning. Presten kom også og snakket med alle. Dette syntes vi ble så bra at vi vil gjenta det neste år. På et av våre møter hadde vi besøk av Ingvild Godager og Goro Ree- Lindstad fra flyktningetjenesten. Det ble stilt mange spørsmål og jentene orienterte så godt de kunne. Vi fikk inntrykk av at somalierne spesielt holder seg mest sammen med sine egne. De vil leve i fred i Norge. Mange har ingen skolegang og dårlige norskkunnskaper og får derfor ikke arbeid. Noe som føles frustrerende. De føler dessuten noe usikkerhet ovenfor nordmenn. Vi snakker derfor om det kunne la seg gjøre å få til noe, særlig for damene som gjerne er mest for seg selv. Det kunne for eksempel være noe om håndarbeid, hage, blomster eller mat. Vi ønsker å arbeide videre med dette. Besøk hos pasienter ved Stange sykehjem har også vært drøftet. Utenom dette har flere av oss hjulpet til med forskjellige ting. Vi ordner en del med konfirmantene, så som å holde kappene i orden, og hjelp til bevertning for konfirmantene med familie på Menighetssenteret etter samtalegudstjenesten. 3 av oss var også med og gikk pilegrimsmarsjen fra Tangen kirke til Stange kirke. For øvrig en fin, opplevelsesrik tur sammen med konfirmantene. I forbindelse med klubbkvelder for ungdom 5 7 klasse (SMUK) har flere av oss hjulpet til en god del. Det er vel flere ting en kunne ta fatt på, men vi er litt usikre på hva. Så dersom noen har tips vil vi gjerne høre fra dere. Utvalget har bestått av: Inger Marie Bye, leder Arne Andreassen Margrethe Hauge Karl Petter Finstad Inger Westgjordet Unni Haugsrud Musikkutvalget. Kirkemusikalsk arbeid Stange menighet 2004 var et mangfoldig og rikholdig år for det kirkemusikalske arbeidet i menigheten. I tillegg til det mer rutinemessig arbeid som spilling ved gudstjenester, kirkelig handlinger, andakter ved sykehjemmet og skolegudstjenester har det vært samlinger med konfirmanter, planleggings møter med ansatte og fagmøter blant kirkemusikere i kommunen og prostiet. I løpet av året har kantor samarbeidet med forskjellige musikere i forbindelse med kirkelige handlinger, gudstjenester og konserter. Spesielt må det rettes en velfortjent takk til Ola Nordsveen og Stein Westgaard for utmerket samspill og hyggelig samarbeid. Stange kirkes musikkutvalg Utvalget består av Anne Mælum, Elisabeth Kommisrud og Martin Lennox I løpet av året har utvalget hatt 7 møter og et møte sammen med menighetsrådet. Utvalget fungerer som et bindeledd mellom kantor, menighetsråd og eksterne aktører. Det bistår også med praktisk hjelp under avvikling av konserter i Stange menighet. I løpet av 2004 har utvalget hatt et meget givende samarbeid med Stange kommune, avdeling kultur & fritid. Blant annet har kommunen bidratt med betydelig støtte til noen av konsertene (05.03, & 06.11). Konserter: Det ble avholdt 12 konserter i Stange kirke i løpet av Seks av disse (i kursiv skrift) ble utleiekonserter til eksterne lokale utøvere. De øvrige konserter ble arrangert av kantor / musikkutvalget (MU) Stange Storband Svenska folkliga koralmelodier kirkekor MU Kammerkonsert

13 Musikerordning for Hedmark Lions konsert Orgelkonsert MU Barokkonsert MU Allehelgenskonsert: Cantate Domino (Elverum) MU Stange videregående skoles adventskonsert Adventskonsert kulturaften samarbeid med kulturavdeling MU Kulturskolens adventskonsert Vi synger & spiller julen inn SRB / MU Orgelkonsert Dessuten har Martin Lennox sammen med Ola Nordsveen og Stein Westgaard avholdt en julekonsert på Stange sykehjem. Stange kirkekor Ved slutten av 2004 hadde Stange kirkekor følgende 11 medlemmer. Styret består av: Anne Lise Røhne, Bente Otten og Elisabeth Kommisrud I løpet av året har koret hatt 27 øvelser, enten i menighetssenter eller Stange kirke. Tre ganger i løpet av året har vi vært invitert hjem til noen av medlemmene: Hos Aslaug Hos Ruth Hos Ragnhild Koret hadde 8 opptredener i forbindelse med gudstjenester i Stange kirke: Maria Budskapsdag Påskedag Syttende mai Konfirmasjonsgudstjeneste Høsttakkefest Tomasmesse Bispevisitas Juledag Dessuten 2 konserter: Svenska folkliga koralmelodier Adventskonsert kulturaften kulturavdeling i Stange kommune. Som avslutning til våren ( ) var koret på utflukt til Skåråsberget. Koret har få medlemmer, noe som gjør det svært sårbart dersom en eller flere på en stemme er borte. Koret har prøvd å rekruttere flere medlemmer (særlig herrestemmer). Etter flere år som et rent damekor besluttet koret å starte opp til høsten med et nytt navn, og som et blandekor. For å tydeliggjøre dette ble navnet forandret fra Stange kirkes kantori til Stange kirkekor. Personlige invitasjoner ble sendt ut og vi hadde oppslag i avisene og menighetsbladet. Dessverre uten resultat. Elleve damestemmer er for lite til å kunne takle damekormusikk som oftest består av to sopranstemmer og to altstemmer. Etter dirigentens mening bør fire i hver stemmegruppe være et minimum. Dette begrenser hva som kan synges. Takk til alle for positiv innsats! Gudstjenesteutvalget Dette utvalget består av menighetsrådet, soknepresten og organist. Gudstjenesteutvalget har i hovedsak tematisert gudstjenestespørsmål i sammenheng med spesielle gudstjenester hvor menighetsrådet har forberedende oppgaver. Rådet har drøftet behovet for å bruke både gamle og kjente salmer, og samtidig ta i bruk den enormt store salmeskatten som er skapt de siste tiårene. Her er salmer som tydeligere setter ord på spørsmål og utfordringer som kirken og enkeltmennesker møter i vår egen samtid. Utvalget har også vektlagt kirken som bærer av en bred musikalsk og kulturell tradisjon, og som viser seg både i gudstjenesteliv, konserter og andre arrangementer med gudstjenestlig innslag. I forbindelse med det stort anlagte arbeid med kirkens gudstjenester og liturgi som nå er i gang i Den norske kirke, vil menighetsråd og gudstjesteutvalg bli involvert sterkere enn tidligere. Enkelt sagt er ønsket at kirken og gudstjenestene skal møte 13 mennesker i en ny tid på en så allsidig og tilpasset måte, at enda flere kan føle seg involvert og delaktige. Gudstjenesten skal blant annet bli mer stedegen, det vil mer tilpasset den enkelte menighets behov og egenart. Ellers er alle rådsmedellemmene og varamedlemmene involvert i gudstjenestelivet blant annet som kirkeverter m.m. Vi retter en hjertelig takk for god og trofast innsats til alle ansatte, kontortilsatte, kirketjener, kantor/organist, rådsmedlemmene, kirkevertene, tekstleserne, utvalgsmedlemmene, medlemmene i menighetspleie- og misjonsforeningene og alle andre frivillige foreninger og enkeltpersoner som gjør tjenester og skaper fellesskap i kirke og menighet! Åpen barnehage i Stange Menighetssenter har hatt et jevnt og aktivt år med Elise Jevanord som faglig leder og Anne Kathrine Vasaasen som assistent. Etter en utskifting av deltakende barn og foreldre i begynnelsen av høsthalvåret, og med en nedgang i bruk av barnehagen, har nye barn og familier kommet til mot slutten av høsthalvåret. Vi håper å kunne fortsette dette tilbudet som en del av menighetsrådets miljøarbeid for unge familier også kommende år, og retter en hjertelig takk til de ansatte i barnehagen og ønsker en fortsatt god virksomhet. Vi i menighetsrådet vil få sende en stor takk til ALLE dere som på hver deres måte bidrar med noe til menigheten og menighetsarbeidet. Uten deres verdifulle arbeid hadde ikke Stange menighet fungert så godt som den gjør. TUSEN TAKK ALLE SAMMEN! Per Westjordet Vegard Fikke

14 14 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk:

15 Årsregnskap for Stange menighetsråd 2004 Driftsbudsjett. Hovedformål 4: Andre kirkelige formål Utgifter Kontonr.: Kontonavn: Budsjett 2004 Regnskap 2004 Utstyr/vedlikehold hovedpost Utstyr/ kirketek Andre driftsutgifter hovedpost Kontorrekvisita , Servering , Dåpsoppl. matr , Konfirmanter , Barn/unge/hj.ledere k , Diakoni Blomster/gaver , Musikk/sang , Opplæring og kurs , Div. utgifter Overføringersutgifter hovedpost Overf. off. t. and.(+ p. 370) , Overf. inns. m./ konf , Overf. t. fellesråd (Se p. 340) , Renteut. og gebyrer , Avsetting til fondene ,38 Sum utgifter ,36 Inntekter Kontonr Kontonavn: Budsjett 2004 Regnskap 2004 Salgs-og leieinntekter hovedpost Bll.innt./sang/m , Salg materiell , Egenan. konfir , Diverse innt. 0 0 Overføringsinntekter hovedpost Overf. fra e. komm , Off. til egen virks , Gaver fra e. personer Inns.m./ konfir , Offer til andre , Støtte fra andre/legat , Renteinnt , Bruk av udisp. kapital Overf. fra ørem. fond Sum inntekter ,00 Beh ,89 Over/u skudd ,64 Beh ,53 15 Balanseregnskap pr Hovedformål 4: Andre kirkelige formål Regnskapskonto Kontonr. bank D/K IB.verdier IB.verdier Driftskonto D , , Sparekonto D , , Utstyrsfond D , , Orgelfond D , Kub-fond D , Bundet i fond Summert K , , Udisponert kapital Summert K , ,53 Merk: Kub-fond): Kultur-, ungdoms- og barnefond Stange, Rolf Moen Else Liberg Stein Rusdal revisor revisor kasserer

16 16 Årsregnskap for Stange og Tangen menighetsblad 2004 Driftsregnskap: Inntekter pr År 2003 År 2004 Konto: Annonser kr ,00 kr ,00 Abonnement " ,00 " ,00 Renter " 6.211,52 " 2.114,51 Sum inntekter kr ,52 kr ,51 Utgifter pr År 2003 År 2004 Konto: Trykking kr ,50 kr ,00 Porto " ,06 " ,36 Gebyrer " 100,00 " 135,00 Div. utg. " 2.289,00 " 3.019,00 Sum utgifter kr ,56 kr ,36 Overskudd kr 5.702,96 kr 4.794,15 Beholdning kr ,47 kr ,43 Overskudd " ,96 " 4.794,15 Beholdning kr ,43 kr ,58 Gi.-snittlig pris pr. utgivelse 2003: kr ,56: 6 = kr ,10 Gi.-snittlig pris pr. utgivelse 2004: kr ,36: 6 = kr ,06 Balanseregnskap pr Postbanken: : kr 1.622,76 Sparebanken Hedmark: : " ,82 Driftskapital pr kr , Stange, Rolf Moen revisor Else Liberg revisor Stein Rusdal kasserer

17 17 Fellesskapsmåltid Tlf Tlf Skjærtorsdag I forlengelsen av skjærtorsdagsmesssen i Stange Menighetssenter skjærtorsdag 24. mars kl er det felles kveldsmåltid i stuene. Hele samlingen er felles for Ottestad og Stange. Vi håper mange vil være med på gudstjeneste og måltid med stor vekt på fellesskap, vennskap og tilhørighet. Alle oppfordres til å ta med litt å spise til kveldsmåltidet. Åpent for alle! NMS Områdestevne i Stange 24. april Søndag 24. april kl er det områdestevne for NMS. Vi får besøk av førsteamanuensis ved Misjonshøgskolen i Stavanger, Knut Alvsvåg, som også er søndagens predikant. Det er felles middag og områdeårsmøte i Menighetssenteret etter gudstjenesten. Stevnet avsluttes med en misjonssamling. Påmelding gjøres til Dag A. Andersen, tlf Tlf.: HEDMARK KJØKKENET l Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken l Skyvedørsgarderobe etter mål l Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet l Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi Ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN

18 18 Trilletreff på Menighetshuset våren 2005 Gaver til orgelfondet for Stange kirke Sammen med barna synger vi sanger med bevegelser til. Litt større barn får eventyriesning. Og vi leser og synger fra «Norsk Billedbok for Barn». Vi spanderer kaffe, te og rundstykker. Dager for trilletreff: Torsdag 10. februar Torsdag 17. februar Torsdag 24. februar Torsdag 3. Mars Torsdag 10. Mars Torsdag 17. Mars Torsdag 31. Mars Torsdag 7. April Torsdag 14. April Trilletreffet begynner kl og holder på til kl Vi starter opp igjen med nye trilletreff i september Datoer vil bli sendt ut sammen med informasjon i menighetsbladet. Vennlig hilsen Grethe Schei Margaret Haarstad Innsamlingsmåter I mange bygder og menigheter gjennomføres det innsamlingsaksjoner over lengre tid for anskaffelse av bedre instrument i kirken. På forskjellige måter forsøker orgelkomiteen å skaffe frivillige midler til orgelfondet. I lengre tid er det tatt opp offer i Stange kirke til formålet. Nå ønsker vi å gå videre slik dette gjøres for eksempel i Elverum. Minnegaver Orgelmusikk er et vesentlig innslag ved alle gravferder og bisettelser. Derfor ønsker vi å invitere familier og enkeltpersoner til å ha orgelsaken i tankene når det letes etter meningsfulle formål for minnegaver ved gravferder. Med tanke på musikklivet i menigheten, både ved gravferd og andre kirkelige handlinger samt ved alle konserter i kirken, vil det være et svært godt formål å la minnegaven gå til vår egen kirkes orgelfond. Vi håper alle innen vår menighet er positive til denne muligheten. Musikken skal lyde, til glede og velsignelse, til salmesang eller ved konserter, også etter at et livsløp er til veis ende. Orgelfondet har egen konto som fås Bidrag fra foreninger og enkeltpersoner Også enkeltpersoner og foreninger kan bidra til at vi jevnt og sikkert kan bevege oss mot målet. Derfor håper vi at noen blir så engasjert av orgelsaken at de vil gi sitt bidrag direkte, stort eller lite spiller ingen rolle. Fint ville det også være om ulike foreninger fant ut at orgelfondet kunne være et godt formål for deres virksomhet. Vi håper på kreative innspill. Kanskje kommer vi med en utfordring i form av kronerulling etter hvert?!

19 Stange kirke musikknytt Martin Lennox Nr Stange og Tangen sokninger kan se frem til tre forskjellige konserter i mars og april Stange kirke langfredag 25. mars 2005 kl. 18:00 Franz Joseph Haydn Die sieben letzten Worte Jesu Christ 0p Maria Budskapsdag Søndag 13 mars (Maria Budskapsdag) spiller Roar Engelberg (Panfløyte) sammen med Martin Lennox (orgel) et variert program som innholder ulike utgaver av Ave Maria. Avstemt musikk for meditasjon og ettertanke. Stange kirke søndag 13. mars kl Roar Engelberg (panfløyte) Martin Lennox (orgel) Programbilletter kr 150, (barn & skoleungdom gratis) Roar Engelberg er fra Romedal i Hedmark og begynte å spille panfløyte allerede i 12 års alderen. Han utviklet seg snart til å bli landets ledende panfløytist på tross av at han var selvlært. Som den første profesjonelle utøver i Skandinavia har han utviklet panfløyten til å bli et fullverdig soloinstrument. Han har opptrådt i en mengde musikalske sammenhenger og har holdt konserter med populær- og kammermusikk, tradisjonell panfløytemusikk fra Romania og Sør-Amerika, samt vært solist med ulike symfoniorkestre. I 1989 avsluttet han som den første i Vest-Europa soliststudiet på panfløyte ved Amsterdaamse Hoeghschoole für die Kunsten hvor han fikk høyeste oppnåelige karakter. Han har blitt kjent for et bredt publikum gjennom en rekke radio- og Tv-opptredener og har gitt ut åtte soloalbum. Han har turnert landet rundt flere ganger med bl.a. Stein-Erik Olsen, Iver Kleive, Sondre Bratland, Anita Skorgan, Elisabeth Andreasson, Lars Klevstand, Guri Skanke, Øystein Wik, Åsne Søreide, Stefan Bucurs Ensemble, Balkansamblet og sitt eget orkester; Primas og har også holdt konserter i Sverige, Danmark, Færøyene, Finland, Tyskland, Østerrike, Nederland, Belgia, Romania, USA, Korea og Japan. I tillegg har han gitt ut en egen lærebok i panfløytespill og holdt en rekke kurs, også i panfløytespill. Kollekt ved utgangen til dekning av utgiftene Det er fullbrakt! Langfredag kl. 18:00 er det en fremførelse av «Die sieben letzten Worte Jesu Christ» Jesu syv siste ord på korset. Syv korte strykekvartetter, med lesninger mellom hver kvartett. Et samarbeidsprosjekt mellom Tangen & Stange menigheter. Stange kirke Søndag 10. april 2005 kl. 19:00 Stange Ungdomskorps Jahn Teigen (solist) Lars Espen Rath Vestad (dirigent) Billetter kr 150, for voksne og kr 80, for barn / skoleungdom Jahn Teigen er solist sammen med Stange Ungdomskorps søndag 10. april. Stange sykehjem trenger flygel! Stange sykehjem trenger et bedre flygel til vestibylen. Er det noen som har et instrument stående og som ikke er i bruk? Eller det noen som vil gå til innkjøp av et nytt (eller pent brukt) instrument til sykehjemmet? Brukte instrumenter koster ca. kr mens et nytt instrument vil komme opp i kr Martin Lennox

20 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Jernbanetorget Stange Tlf Vi leverer blomster til alle anledninger Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015

MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015 MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 10 2 3 4 Tur i nærmiljøet 5 Vannleik på vannrommet 6 Vannleik på vannrommet Formingsaktivitet/samling MAT Smøremåltid Matpakke Matpakke

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus Nr. 6 2001 54. årgang Julekveld på Tangen menighetshus I år feires det julekveld på Tangen menighetshus. Arrangementet er åpent for alle som vil være med, enslige så vel som familier. Vi ønsker å innby

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 15.06.2017 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/17

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer