Talehemmet med og uten ASK under utdanning og i arbeid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Talehemmet med og uten ASK under utdanning og i arbeid."

Transkript

1 Talehemmet med og uten ASK under utdanning og i arbeid. Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om mine erfaringer som talehemmet. Hver enkelt av oss har selvsagt sin unike historie, som har sin egenverdi som enkeltvitnesbyrd om mangfoldet av menneskelig erfaring, men kanskje ikke uten videre kan nyttiggjøres av andre talehemmede eller av de fagpersonene vi og våre pårørende samarbeider med. Likevel er det jo slik at det allmenne bare kan komme til syne i det individuelle, og jo flere enkelthistorier vi har hørt og dermed til en viss grad medopplevd, jo større sjanse er det for å finne et likhetspunkt eller en parallell til den situasjonen man selv står oppi. Jeg håper derfor at også min beretning kan skape enkelte øyeblikk av gjenkjennelse hos noen av dere. Jeg ble født i 1947 i et Finnmark som nok fortsatt var sterkt preget av tyskernes gjennomføring av den brente jords taktikk da de trakk seg tilbake for de russiske troppene bare tre år tidligere. Helsevesenet var vel så som så, og da jeg pådro meg en hjernehinnebetennelse 9 måneder gammel var det visstnok så vidt jeg ikke sa takk og farvel. Men jeg var vel en stabukk allerede da, så jeg overlevde, men med symptomer ingen leger vi kom til forsto noe av. En av dem beroliget min mor med at det sikkert ville gå over i løpet av noen uker, hvilket han selvfølgelig hadde rett i. Jeg er bare ikke ferdig med alle de ukene ennå. Som kjent, jo flere meningo-kokker jo mere søl, og mine ubudne gjester var såpass mange at de fikk stelt til litt rot i øverste etasje, hvilket ga seg utslag i en nokså ustyrlig motorikk. Beina var og er verst, men også armene, åndedrett og hode- og ansiktsmuskulatur var påvirket. Tre år gammel fikk jeg omsider diagnosen CP og kom til Rikshospitalet for behandling. Det rare i vår sammenheng var at jeg ikke kan ha vært særlig sterkt talehemmet disse første årene. Jeg husker svært lite fra denne tiden, men det lille jeg husker tyder ikke på store kommunikasjonsvansker. Blant annet hadde jeg en liten dukketeaterframføring på Rikshospitalet om min lange ferd sørover med storebåten (hurtigruta). Ved siden av å inneha alle rollene var jeg også regissør og billettør, jeg tror jeg tok ett øre for barn og to øre for voksne. Noen videre teaterkarriere har det ikke blitt, og jeg tror vel ikke kultur-norge har gått glipp av de store tingene av den grunn. Jeg har også spurt mine eldre søstre, og de kan heller ikke huske at jeg hadde store taleproblemer. Noe har det sikkert vært, men det ble iallfall ikke gjort noe med det, og logopeder var en ukjent rase for meg helt til årsalderen. (Dere er forresten ganske ålreite dyr ) Jeg var skoleflink, selv om jeg praktisk talt hoppet rett inn i 3.klasse (den såkalte undervisningen jeg fikk på Rikshospitalet bør nok helst forbigås i taushet), og på mitt avgangsvitnemål fra folkeskolen står det Meget godt i alle fag, unntatt Regning og romlære, hvor det står Særs godt, samt Norsk muntlig, Tegning, og Engelsk skriftlig, hvor det står Godt. I skrivning er det ikke satt karakter, hvilket er forståelig, for mine hieroglyfer ville selv Champollion hatt problemer med å tyde. Min skriftlige engelsk har nok forbedret seg betydelig siden den gang, men karakteren i norsk muntlig og tegning kan kanskje delvis tolkes som spor etter tale- og håndmotorikkproblemer. Mitt første ASK-hjelpemiddel var en utrangert skrivemaskin hvor tastene måtte hamres med stor kraft for at typehodet skulle få skviset litt trykksverte ut av fargebåndet, og hvor typearmene stadig filtret seg inn i hverandre så jeg måtte separere dem med hendene, en liten håndmotorisk utfordring som forårsaket ekstra forbruk av trykksverte på fingertuppene. De

2 yngste av dere forstår antagelig overhodet ikke hva jeg snakker om. I så fall, spør en eldre kollega eller ta en tur på teknisk museum. Nåvel, på dette oldtidsuhyret skrev jeg alle mine kjærlighetsbrev, stiler og andre skriftlige oppgaver på realskolen og gymnaset (eller ungdomsskolen og videregående, som vel er de nærmeste ekvivalenter nå til dags). Det gikk jo ikke akkurat med lynets hastighet, men som ung har man jo evigheten foran seg inntil man plutselig sitter der og lurer på hvem den gamle gubben i speilet er. Metoden hadde likevel sine fordeler: siden omfattende korreksjoner var praktisk talt umulige, ble jeg etter hvert ganske god til å lage disposisjoner og ferdigformulere setninger i hodet før jeg satte første bokstav på papiret. Denne evnen har nok avtatt noe etter dataalderens ankomst. Etter en omflakkende barndom og ungdomstid tok jeg artium i Jeg tok de skriftlige eksamenene i ensom majestet, med egen skrivemaskin og egen eksamensvakt. Jeg husker også at jeg var oppe i muntlig, i astronomi eller matematisk geografi som det ble kalt, men jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det. Jeg tror jeg gjorde som de andre, gikk inn til de to dommerne og stotret fram mine svar som best jeg kunne. Det gikk nå bra, jeg var interessert i faget, og jeg hadde nok studert astronomi også hvis ikke Astrofysisk institutt hadde vært komplett utilgjengelig på den tiden. Poenget med å nevne det her er at det tyder på at hverken jeg selv eller omgivelsene ennå la særlig vekt på min talehemning, Riktignok var det visst en logoped inne i bildet på realskolen, men jeg tok like lite notis av henne som av yrkesveilederen som frarådet meg å ta gymnaset. Så kom jeg tilbake til Oslo, denne gang for å studere. Jeg satte i gang med matematikk og fysikk, men under forberedende ble jeg også hekta på filosofi, og tok en grunnfagsvariant som het filosofi for realister som del av min cand mag. Her ble grunnlaget lagt for min livslange interesse for Kant og for vitenskapsfilosofi, som senere ga opphav til en doktorgrad. I løpet av disse årene ble nok talehemningen mer og mer framtredende. Jeg vet ikke om dette skyldtes en objektiv forverring av talefunksjonen, eller at jeg og/eller omgivelsene satte mer fokus på dette, eller en kombinasjon av begge deler. Som ihuga Ole Brumm-fan er jeg mest tilbøyelig til å tro det siste. I alle fall sparte jeg på kruttet på seminarer og kollokvier. Det kostet meg så mye å si noe at small talk var utelukket, skulle jeg si noe måtte det være kort, poengtert og innholdsmettet. Min gode formuleringsevne kom godt med her. Dette forholdet ga meg et ufortjent rykte som vismann, noe jeg ikke protesterte altfor høylytt på. Vi er alle mennesker Skriftlige eksamener ble det naturligvis mange av i disse årene, og de ble alle utført pr skrivemaskin, etter hvert i mer moderne utgaver. Elektrisiteten gjorde sitt inntog, og etter hvert kom også kulehode og rettetast. Siste trinn før datamaskinen var en skrivemaskin med en linjes display, hvor man kunne rette av hjertens lyst før linjen ble skrevet ut. Men da er vi i begynnelsen av 80-årene og har foregrepet begivenhetenes gang. Å maskinskrive oppgaver i realfag, særlig matematikk, var en utfordring. Det store flertall av spesialtegnene fantes jo ikke på tastaturet. Men det meste lot seg improvisere. For eksempel kunne et kurveintegral konstrueres av to parenteser og en o. Hovedfagseksamen i matematikk besto av en skriftlig hovedoppgave og muntlig eksamen. Den muntlige prøven ble for meg erstattet av en skriftlig, så vidt jeg husker var det første gang dette ble gjort. Dette var i Jeg besvarte selvsagt spørsmålene på skrivemaskin, med godt resultat. Det siste semesteret på hovedfag begynte jeg å jobbe som hjelpelærer. Normalt skulle en hjelpelærer ta seg av gruppeundervisningen i begynnerkursene, som stort sett besto i

3 gjennomgang av ukeoppgavene med grupper av studenter. Dette var vanskelig for meg, både på grunn av talevanskene og fordi mine tavlehieroglyfer ikke var vesentlig mer tydbare enn papirutgavene. Så jeg ble satt til å plukke ut og delvis lage ukeoppgavene, og rette skriftlige besvarelser. Da satte jeg ganske enkelt røde streker og tall i besvarelsen (hvis jeg tar det helt med ro blir tallene mine faktisk relativt forståelige), og maskinskrev mine nummererte kommentarer på et eget ark. Samme metode brukte jeg også da jeg en kort periode var logikklærer ved NKS (Norsk Korrespondanseskole). Det var den gangen NKS ennå hadde interessante kurs, jeg tok selv kurs i fransk, spansk, latin, bibliotekkunnskap og notelære, på ulike tidspunkter fra gymnastiden og utover. Nå er det så godt som bare økonomi, utover noen nødtørftige matematikk- og språkkurs for videregående skole. Et av mange symptomer på vår akselererende dans rundt gullkalven, eller markedet som den kalles nå. Jeg kjenner på meg at jeg bør avstå fra ytterligere kommentarer, hvis jeg ikke skal spore helt av... Uansett, både hjelpelærerjobben og jobben ved NKS var interessante og givende, men jeg så sjelden de studentene jeg jobbet for. Som lærer ble jeg likevel invitert til avslutningsfesten etter eksamen i et av kursene, og havnet ved siden av en skjønn ung dame som naturlig nok lurte på hva jeg gjorde der, hun hadde jo ikke sett meg på forelesningene. Dessverre gjorde talehemningen pluss høy musikk og annen støy effektiv kommunikasjon umulig, jeg hadde ikke noe bærbart ASK-hjelpemiddel ennå. Meget forsmedelig, i en alder da hormonene styrte det meste av følelsesliv og tankevirksomhet (ikke at de helt har gitt fra seg styringen siden heller). Jeg tror ikke jeg gikk på flere av de festene. En hjelpelærerjobb var i utgangspunktet 3-årig, og jeg avsluttet mitt første engasjement da jeg høsten 1975 dro til Århus som NAVF-stipendiat. (NAVF, Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd, finnes ikke lengre. Etter året i Århus (no pun intended) var jeg arbeidsledig et halvt års tid, til jeg våren 1977 fikk en ordning med 80 % uføretrygd og en slags permanent hjelpelærerstilling som instituttet på en eller annen måte fikk til. Denne ordningen har nå vart i 32 år, bortsett fra at stillingen på et eller annet tidspunkt skiftet navn til konsulent, uten at det hadde noen praktisk betydning. Jeg har gjort det klart at de ikke blir kvitt meg før de enten tar meg i nakkeskinnet og bakhjula og kaster meg loddrett ut, eller bærer meg ut i permanent horisontal stilling med hodet først. Men igjen foregriper jeg begivenhetenes gang. Fra 1977 hadde jeg altså en 20 % jobb som vesentlig besto i å lage og rette matematikkoppgaver. Uføretrygden kvitterte jeg for ved å fortsette mine studier i filosofi. Ved siden av dette tok jeg grunnfag i psykologi og mellomfag i sosialantropologi. Jeg var også aktiv i interessepolitisk arbeid fra begynnelsen av 70-årene. Med andre ord spredde jeg meg altfor mye, og fikk aldri tatt den doktorgraden i matematikk mine kolleger ved instituttet oppfordret meg til. Etter grunnfaget i psykologi overveide jeg faktisk å gå i gang med embedsstudiet, men det skolemessige opplegget ville ha lagt beslag på det aller meste av min tid, og jeg var ikke villig til å oppgi mine andre fag, så det endte med at jeg slo det fra meg. Trenger dere ytterligere bevis på min galskap? Vel, her er det: Jeg studerte også sanskrit (et gammelindisk språk) i en årrekke, riktignok uten å ta eksamen. Jaja, det berømte hølet i gjerdet på Gaustad er tydeligvis stort nok for en rullestol.. Den positive siden ved denne galskapen, i vår sammenheng, er jo at jeg ikke lot mine økende kommunikasjonsvansker stoppe meg. En ekstra bonus ved fag som psykologi og sosialantropologi var den store andel av vakre kvinnelige studiner, og mye kan som kjent sies med ikke-verbale uttrykksformer Likevel var det naturligvis mange frustrerende situasjoner. Jeg husker spesielt en psykologiforelesning hvor professoren redegjorde for et

4 eksperiment som etter hans mening viste at kausalitet ikke er en a priori kategori. Det spiller ingen rolle om dere ikke helt skjønner hva dette betyr, poenget er at eksperimentet etter min mening bare viste at vi kan ta feil, en kjensgjerning jeg for min del var fullt på det rene med i 3-årsalderen. Men jeg satt bakerst i auditoriet, og visste at om jeg prøvde å rope ville ingen forstå hva jeg sa, så jeg fikk ingen sjanse til å avsløre hans utrolige uvitenhet på stedet. Jeg kunne vel kanskje ha fått tak i ham etter forelesningen, men tvilte på om jeg ville greie å få uttrykt min innvending så klart at selv han kunne forstå det, så jeg nøyde meg med å riste på hodet der jeg satt. Dette var før internett og mail fantes. Men det skulle komme bedre tider. Jeg er notorisk dårlig på årstall, men det må ha vært før 85 at jeg fikk mitt første egentlige ASK-hjelpemiddel, en Canon Communicator som skrev ut budskapet på tynne papirstrimler. Det ga meg en frihet jeg nøt i fulle drag. Strimlene kunne lett sendes til den intenderte mottaker i den andre enden av et støyfylt lokale. I de dager kunne man finne meg ved å følge sporene av hvit spagetti. I 84 kjøpte jeg min første datamaskin, en Apricot med operativsystemet CPM, en tidlig forløper for DOS, uten harddisk, men med to diskettstasjoner som tok harde tre og en halv tommes disketter istedenfor de på den tiden mer vanlige fem og en kvart tommes lefsene, en betydelig fordel for meg med min ikke helt fullkomne håndmotorikk. På denne maskinen skrev min gode venn Arnt (vi kommer tilbake til ham senere) deler av sin doktoravhandling inntil han fikk kjøpt sin egen maskin, og vi skrev vår første lille bok sammen, om relativitetsteoriens forhold til Kants filosofi. Redigeringsmulighetene økte enormt. Den mest avanserte skrivemaskinen jeg hadde, hadde som nevnt et redigeringsvindu hvor man kunne redigere én og én linje før man skrev den ut, men det kunne jo ikke sammenlignes med muligheten til å slette og omformulere hvor som helst i hele dokumentet og flytte rundt på hele blokker av tekst, og ikke minst muligheten til å lagre filen på disketten og fortsette jobben dagen etter. Dette var en nesten like stor revolusjon for den skriftlige kommunikasjonen som papirstrimle-kommunikatoren var for den muntlige. En gang på 90-tallet ble Canon Communicator byttet ut med Lightwriter, med mulighet for lagring av fraser og uten papirsøl. Den er større, men også mer praktisk ved at den ikke krever annen mat enn strøm. Den har også mulighet for å endre tastatur, hvilket gjør det enklere å skrive tysk, fransk og spansk. Språk med helt andre alfabeter, som gresk, russisk og hindi, er verre, men hittil har mine språkkunnskaper uansett ikke vært tilstrekkelige til slik bruk, og anledningene har også vært få. De siste årene har jeg hatt utgaven med syntetisk tale, som åpnet bedre muligheter for enkle, godt planlagte telefonsamtaler med fremmede (men bare på norsk). Jeg antar det også var på 90-tallet jeg begynte å gå regelmessig til logoped, Solveig Slinde ved Bredtvet, et fint menneske og en meget dyktig fagperson som jeg satte og setter stor pris på. Hvis noen av dere ser henne må dere hilse! Jeg gikk hos henne en årrekke inntil vi i fellesskap fant ut at min talehemning nok hadde sider som ikke uten videre var tilgjengelig for logopedi. Likevel har jeg lært en del meget nyttige knep av henne, i tillegg til generelt økt selverkjennelse på dette feltet. Ankomsten av internett og mail tidlig på 90-tallet var intet mindre enn en revolusjon i min arbeidssituasjon og mine arbeidsmuligheter, ut over tekstbehandlingens mange fordeler. Fra høsten 95 har jeg vært elektronisk orakel ved Matematisk institutt. Det betyr at jeg svarer på spørsmål fra studentene på begynnerkursene i matematikk, via mail. Denne endringen av arbeidsoppgaver betød en anledning til å bruke og videreutvikle mine pedagogiske evner, noe

5 jeg har satt veldig stor pris på. Det kan naturligvis også være frustrerende, når de omtrent ber meg forklare hvorfor to og to er fire og ikke fem, og jeg kan nok av og til tenke som mange andre at universitetet hadde vært en utmerket arbeidsplass om det ikke hadde vært for alle studentene, men stort sett er den mer personlige kontakten med studentene meget givende. Jeg bestreber meg på å gi noe mindre kryptiske svar enn mitt store Delfiske forbilde, og noen ganger ser det ut til å lykkes, for noen studenter går igjen fra år til år, på mer avanserte kurs, og jeg får av og til rene takk , så jeg er ikke helt med på at ungdommen er så uhøflig. Internett og mail har naturligvis også betydd langt større muligheter for kommunikasjon med kolleger i alle fag. Samarbeidsprosjekter er lettere å gjennomføre, ved å sende filer i ulike versjoner fram og tilbake. Personlig korrespondanse er også betydelig enklere. Så disse allmenne nyvinningene, som ikke på noen måte er tenkt som ASK-hjelpemidler, kan nok på mange måter likevel sies å være mine viktigste ASK-hjelpemidler. Men vi bør absolutt være på vakt når det gjelder utviklingen av brukergrensesnitt. Denne utviklingen går meget hurtig, og kan lett gå i en uheldig retning for mange av våre grupper. Vi skal selvsagt passe på at de alternative brukergrensesnittene som finnes fortsetter å være kompatible med maskinvare og operativsystemer, men jo lengre vi kan komme i retning av universell utforming, i den forstand at det for de fleste ASK-brukere bare er bytte av enkelt utskiftbare moduler samt litt teknisk justering som skal til, jo bedre er det. Etter at Arnt og jeg hadde skrevet vår bok om Kant og relativitetsteorien (publisert 1987) ble det klart at jeg måtte grave dypere i de matematikkfilosofiske problemstillingene som dette arbeidet reiste. Denne gravingen utviklet seg etter hvert til en avhandling som jeg forsvarte for doktorgraden i filosofi i september En god stund før dette hadde jeg fått vedtak på en ToughTalker, en ombygd bærbar PC med et talesystem som egentlig var basert på innlest vokabular. Det var imidlertid tidlig klart for meg at mitt vokabular var altfor stort for innlesing, så jeg valgte i stedet å bruke syntetisk tale. Fordi den er ganske maskinaktig og flat, la jeg opp til å bruke projektor, så teksten kunne leses på en skjerm samtidig som maskinen leste den, slik jeg gjør det her i dag. På grunn av tekniske problemer fikk jeg maskinen bare noen uker før disputasen. Den som selv har tatt en doktorgrad eller vært i nærheten av en som gjorde det, vil vite at de siste ukene før det hele går av stabelen ikke akkurat er preget av kjedsomhet og store fritidsproblemer, så jeg fikk ikke øvd noe særlig på å bruke maskinen, noe som kanskje var medvirkende til at det gikk som det gikk. Men jeg fikk kjørt gjennom mine to prøveforelesninger og kontrollert at de tok omtrent den tiden de skulle ta. Så kom dagen for prøveforelesningene. Arnt (min gode venn og hjelper i nødens stund) og jeg var der i god tid, koblet maskinen til projektor og høyttaler, kontrollerte at vi fikk bilde både på maskinen og den store skjermen, og fikk satt volumet slik at "Hallo, hallo!" hørtes godt på bakerste rad. Vi gikk ut, og kom inn igjen i høytidelig prosesjon sammen med komiteen mens publikum reiste seg. Pompøse seremonier gjør meg alltid lattermild, men på en eller annen måte greide jeg å la være å le. Vi inntok våre respektive posisjoner, forelesningen ble behørig annonsert, og jeg fikk "ordet". Jeg hentet opp filen med forelesningen, og satte stemmen i gir. Denne første selvvalgte forelesningen var på engelsk, og engelsk syntetisk tale er jo langt bedre enn den norske, så det hørtes slett ikke så verst ut. Litt søvndyssende, som en god preken skal være. Maskinen messet i vei, og jeg begynte å slappe av, dette gikk jo riktig bra. Men etter en knapp halvtime skjedde det. Ikke vet jeg om intensjonen var å vekke forsamlingen, a la Haydns paukeslagsymfoni, datamaskiners sjelsliv har alltid vært et dypt mysterium for meg. Uansett, maskinen ga seg til å stotre og stamme verre enn jeg noen gang

6 har gjort. Det virket som om den satte sin ære i å hoppe over alle vokalene og bare uttale konsonantene. Dt hrts frfrdlg t. Skjønte dere denne siste setningen? Kanskje hvis dere har øvd mye på "Tre små kinesere". I alle fall, her måtte noe gjøres, og det fort. Men kommandoen for å stoppe talestrømmen fungerte ikke. I økende desperasjon tok jeg kvelertak og slo av hele maskinen. Hva nå? Jeg er generelt en tillitsfull person, noen vil kanskje bruke ordet naiv. Men jeg hadde en del erfaring med tekniske duppeditter, og stolte følgelig ikke på dem. Så jeg hadde tatt utskrift av forelesningene, og min gode venn og hjelper Arnt leste opp resten fra denne utskriften. Vi kom i mål bare fem minutter over tiden. I pausen mellom de to forelesningene var det hektisk aktivitet, og vi greide å få opp projektorbildet igjen. Men jeg torde ikke ta sjansen på den syntetiske talen, så Arnt leste opp den andre forelesningen i sin helhet, mens jeg holdt følge ved å rulle skjermbildet nedover. Tilhørerne vant vel på det, Arnts stemme var jo atskillig bedre enn den syntetiske, men det var jo likevel ikke slik det skulle ha vært. Men forelesningene ble gjennomført og godkjent. I etterkant prøvde jeg den syntetiske talen, og da fungerte den selvsagt prikkfritt, så jeg fikk forhåpninger til disputasen dagen etter. En disputas foregår jo normalt ved at opponentene stiller sine spørsmål, og kandidaten svarer så godt han eller hun kan på stedet. Men alle innså jo at om jeg skulle skrive ut fyllestgjørende svar der og da, ville vi holde på en ukes tid, så som en dyd av nødvendighet hadde jeg fått spørsmål på forhånd, skrevet svar på dem, sendt svarene på mail til opponentene og fått oppfølgingsspørsmål tilbake, som jeg så skrev svar på, unntatt ett som jeg rett og slett ikke rakk, selv om jeg jobbet minst 20 timer i døgnet den siste uka (jeg hadde også min normale orakeljobb å passe midt oppi det hele). Nåvel, disputasen var jo om mulig enda mer pompøs og stiv enn prøveforelesningene, med disputasleder i sort kappe og det hele. Også her var vi selvsagt inne på forhånd sammen med en tekniker og kontrollerte at alt fungerte. Så var det ut, og inn igjen i prosesjon. Jeg rakk ikke å få slipset knyttet ordentlig, så det hang og slang på halv tolv, som resten av meg, men med oppbydelse av all min selvbeherskelse greide jeg å holde meg rimelig alvorlig. Etter førsteopponentens innledende omtale av avhandlingen var det tid for grilling. Da jeg skulle gi mitt første svar, fungerte ikke høyttalerforbindelsen, og teknikeren var selvsagt gått hjem for dagen. Men projektoren fungerte, så jeg fant fram filene etter tur, og Arnt leste, til øyet ble stort og vått og stemmen hes. Han måtte også lese opp min takketale etterpå, unntatt et avsluttende Garborg-vers, som jeg ikke hadde rukket å få med, men skrev ut der og da. Det kommer vi tilbake til. Etter disse opplevelsene sto ikke Toughtalkeren spesielt høyt i kurs hos meg. Likevel ville jeg gi den en ny sjanse da jeg noen måneder etter skulle holde et foredrag på Fagpedagogisk dag, et opplegg for faglig påfyll til realfagslærere i videregående skole. Men da fungerte ikke maskinen i det hele tatt. Etter å ha kastet bort mye tid på forgjeves forsøk på gjenoppliving fikk jeg en dame som egentlig bare skulle innlede på vegne av arrangøren og så gi ordet til meg, til å lese opp de mest sentrale delene av foredraget. Jeg hadde selvsagt en papirutskrift. Jeg måtte så godt jeg kunne fortløpende angi hva hun kunne hoppe over. Som kompensasjon lot jeg de av tilhørerne som ønsket det skrive seg på en liste med navn og mailadresse og få tilsendt hele teksten i etterkant. Det kan forresten dere også gjøre, om dere ønsker det.

7 Jeg våget ikke å røre Toughtalkeren på mange måneder etter dette, av frykt for at jeg kunne miste selvbeherskelsen og kaste folketrygdens eiendom i femte veggen. Endelig fikk jeg tatt meg sammen og kontaktet hjelpemiddelsentralen om problemet. Etter en del fram og tilbake fikk jeg så den maskinen jeg har her nå, en helt vanlig bærbar PC med syntetisk tale. Den fikk sin store ildprøve på den internasjonale Kant-kongressen i Sao Paulo i Der presenterte jeg et paper, og alt fungerte som det skulle, med projektor, høyttaler og det hele. Siden har jeg også holdt et foredrag på Vitenskapsteoretisk forum i Trondheim, på samme måte og med godt resultat. Det tar mye tid, jeg kan ikke som andre sette opp noen stikkord og prate i vei ut fra det, jeg må skrive alt i minste detalj på forhånd, og høre gjennom det, både for å vite at jeg bruker omtrent så mye tid som jeg skal og for å korrigere uttalen. Jeg må noen ganger avvike fra korrekt ortografi for å få noenlunde riktig uttale, selv om alt er på samme språk. Enkeltord på engelsk i en ellers norsk tekst vil få norsk uttale, som selvsagt er helt gal. Jeg savner en enkel mulighet til å kunne veksle mellom ulike språk i samme foredrag. Det vil jo ofte f.eks. være aktuelt med sitater på et annet språk enn det selve foredraget er på. For å oppsummere: Jeg har vært heldig (og sta). Jeg hadde rimelig godt forståelig talespråk som barn, jeg har en fingermotorikk som gjør det mulig, om enn ikke problemfritt, å bruke et vanlig tastatur, jeg møtte mennesker som så meg og trodde på meg, og jeg fikk anledning til å bruke meg selv og "gjøre en forskjell" for andre. Ikke alle var og er så heldige, og fra min mangslungne institusjonsbarndom husker jeg noen av dem. Blant andre husker jeg en kar som fikk voldsomme raserianfall, så vi andre unger var litt redd for ham. Jeg var jo et lite barn og skjønte selvsagt ikke hele rekkevidden, men allerede da sanset jeg fortvilelsen og frustrasjonen bak raseriet, og følte med ham. Det handlet kanskje ikke bare om kommunikasjon, men han hadde ikke tale og ingen annen mulighet for å kommunisere det jeg kunne se, og det finnes ingen annen rasjonell reaksjon på en slik situasjon enn nettopp ubendig raseri. Minnet om ham og andre i samme situasjon er en sorg jeg kommer til å ha med meg til min dødsdag. Det var derfor naturlig for meg å avslutte min takketale etter disputasen med å minnes alle disse navnløse som ble latt i stikken, sikkert ikke så ofte av ond vilje, men mer av uvitenhet og hjelpeløshet. Min lille minnetavle over dem ble et vers av Arne Garborg: Eg kjenner deg, eg kjenner deg som ikkje vann. Eg såg din strid, eg veit din veg i skuggeland. Så når jeg ser det strålende smilet til Synne på 6, eller det rampete glimtet i øyet hos Sofie på 3, begge uten funksjonelt talespråk, da vet jeg at om jeg kan gjøre en liten innsats for at ingen barn, voksne eller gamle skal bo i "skuggelandet", så er det vel verd jobben. Derfor kan ingen av oss hvile før vi har sikret fulle rettigheter for ASK-brukere, her hjemme og globalt. SKUGGELANDET SKAL IKKE, MÅ IKKE, HA EN ENESTE INNBYGGER!!! Takk for oppmerksomheten!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Introduksjon En kan spørre seg om det å lese eller høre om andres læring kan bidra på en gunstig måte til egen læring. Kan en lære om brøk ved å leke at en er en annen person

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Hva i all verden er. epilepsi?

Hva i all verden er. epilepsi? Hva i all verden er epilepsi? Hei, jeg heter Rudy. Jeg finner alltid på en masse artige ting. Jeg elsker å klatre høyt i trærne! Plutselig en dag, mens jeg lekte med Theodora, var det som om jeg fikk et

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Skjema for oppfølging av dem som fikk "Ikke bestått" på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka.

Skjema for oppfølging av dem som fikk Ikke bestått på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka. Side 1 av 5 IkkeBestått-oppfølging Ikke bestått til eksamen oppleves ofte som "et slag i ansiktet" og medfører dessuten mye ekstra bryderi og unødvendig bruk av krefter og ressurser. Det er viktig å finne

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA)

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA) AITeL Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 90 00 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Birgitte Fidjeland Adresse: Møllenberg gate 70 Postnr: 7043 Trondheim E-post: birgitte.fidjeland@gmail.com

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

hoppet med ryggen vendt ned mot et hav av vakre flammer. Armene er brede, og beina er strake. Akkurat som et kors.

hoppet med ryggen vendt ned mot et hav av vakre flammer. Armene er brede, og beina er strake. Akkurat som et kors. EXT.KIRKETåRN. KVELD Det er mørkt. Fra toppen av et kirketårn har DAVID(17) hoppet med ryggen vendt ned mot et hav av vakre flammer. Armene er brede, og beina er strake. Akkurat som et kors. Mens han faller

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 5

Glenn Ringtved Dreamteam 5 Glenn Ringtved Dreamteam 5 Tur-retur Malaga Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Inger Hagerup. Det kommer en pike gående

Inger Hagerup. Det kommer en pike gående Inger Hagerup Det kommer en pike gående 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden, 2012 ISBN 978-82-03-35427-4 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

KAPITTEL 1. Mannen på stranden

KAPITTEL 1. Mannen på stranden KAPITTEL 1 Mannen på stranden Cecilia Gaathe hadde aldri sett et dødt menneske. Ikke før nå. De hadde ikke villet la henne se moren da hun døde i fjor. Det var Gamle-Tim som hadde funnet henne i fjæresteinene

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet ØVELSE: HVOR STÅR DU I DAG IFHT EKSAMEN? Tenk deg en skala fra 1 til 10. På denne skalaen er 10 det nivået du befinner deg

Detaljer

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND Av Karoline Arhaug Wilhelmsen Illustrasjoner: Janne Beate Standal Hei. Jeg heter Sniff og skal fortelle deg en spennende historie om to små dyr. Det er meg, Sniff,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer