Talehemmet med og uten ASK under utdanning og i arbeid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Talehemmet med og uten ASK under utdanning og i arbeid."

Transkript

1 Talehemmet med og uten ASK under utdanning og i arbeid. Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om mine erfaringer som talehemmet. Hver enkelt av oss har selvsagt sin unike historie, som har sin egenverdi som enkeltvitnesbyrd om mangfoldet av menneskelig erfaring, men kanskje ikke uten videre kan nyttiggjøres av andre talehemmede eller av de fagpersonene vi og våre pårørende samarbeider med. Likevel er det jo slik at det allmenne bare kan komme til syne i det individuelle, og jo flere enkelthistorier vi har hørt og dermed til en viss grad medopplevd, jo større sjanse er det for å finne et likhetspunkt eller en parallell til den situasjonen man selv står oppi. Jeg håper derfor at også min beretning kan skape enkelte øyeblikk av gjenkjennelse hos noen av dere. Jeg ble født i 1947 i et Finnmark som nok fortsatt var sterkt preget av tyskernes gjennomføring av den brente jords taktikk da de trakk seg tilbake for de russiske troppene bare tre år tidligere. Helsevesenet var vel så som så, og da jeg pådro meg en hjernehinnebetennelse 9 måneder gammel var det visstnok så vidt jeg ikke sa takk og farvel. Men jeg var vel en stabukk allerede da, så jeg overlevde, men med symptomer ingen leger vi kom til forsto noe av. En av dem beroliget min mor med at det sikkert ville gå over i løpet av noen uker, hvilket han selvfølgelig hadde rett i. Jeg er bare ikke ferdig med alle de ukene ennå. Som kjent, jo flere meningo-kokker jo mere søl, og mine ubudne gjester var såpass mange at de fikk stelt til litt rot i øverste etasje, hvilket ga seg utslag i en nokså ustyrlig motorikk. Beina var og er verst, men også armene, åndedrett og hode- og ansiktsmuskulatur var påvirket. Tre år gammel fikk jeg omsider diagnosen CP og kom til Rikshospitalet for behandling. Det rare i vår sammenheng var at jeg ikke kan ha vært særlig sterkt talehemmet disse første årene. Jeg husker svært lite fra denne tiden, men det lille jeg husker tyder ikke på store kommunikasjonsvansker. Blant annet hadde jeg en liten dukketeaterframføring på Rikshospitalet om min lange ferd sørover med storebåten (hurtigruta). Ved siden av å inneha alle rollene var jeg også regissør og billettør, jeg tror jeg tok ett øre for barn og to øre for voksne. Noen videre teaterkarriere har det ikke blitt, og jeg tror vel ikke kultur-norge har gått glipp av de store tingene av den grunn. Jeg har også spurt mine eldre søstre, og de kan heller ikke huske at jeg hadde store taleproblemer. Noe har det sikkert vært, men det ble iallfall ikke gjort noe med det, og logopeder var en ukjent rase for meg helt til årsalderen. (Dere er forresten ganske ålreite dyr ) Jeg var skoleflink, selv om jeg praktisk talt hoppet rett inn i 3.klasse (den såkalte undervisningen jeg fikk på Rikshospitalet bør nok helst forbigås i taushet), og på mitt avgangsvitnemål fra folkeskolen står det Meget godt i alle fag, unntatt Regning og romlære, hvor det står Særs godt, samt Norsk muntlig, Tegning, og Engelsk skriftlig, hvor det står Godt. I skrivning er det ikke satt karakter, hvilket er forståelig, for mine hieroglyfer ville selv Champollion hatt problemer med å tyde. Min skriftlige engelsk har nok forbedret seg betydelig siden den gang, men karakteren i norsk muntlig og tegning kan kanskje delvis tolkes som spor etter tale- og håndmotorikkproblemer. Mitt første ASK-hjelpemiddel var en utrangert skrivemaskin hvor tastene måtte hamres med stor kraft for at typehodet skulle få skviset litt trykksverte ut av fargebåndet, og hvor typearmene stadig filtret seg inn i hverandre så jeg måtte separere dem med hendene, en liten håndmotorisk utfordring som forårsaket ekstra forbruk av trykksverte på fingertuppene. De

2 yngste av dere forstår antagelig overhodet ikke hva jeg snakker om. I så fall, spør en eldre kollega eller ta en tur på teknisk museum. Nåvel, på dette oldtidsuhyret skrev jeg alle mine kjærlighetsbrev, stiler og andre skriftlige oppgaver på realskolen og gymnaset (eller ungdomsskolen og videregående, som vel er de nærmeste ekvivalenter nå til dags). Det gikk jo ikke akkurat med lynets hastighet, men som ung har man jo evigheten foran seg inntil man plutselig sitter der og lurer på hvem den gamle gubben i speilet er. Metoden hadde likevel sine fordeler: siden omfattende korreksjoner var praktisk talt umulige, ble jeg etter hvert ganske god til å lage disposisjoner og ferdigformulere setninger i hodet før jeg satte første bokstav på papiret. Denne evnen har nok avtatt noe etter dataalderens ankomst. Etter en omflakkende barndom og ungdomstid tok jeg artium i Jeg tok de skriftlige eksamenene i ensom majestet, med egen skrivemaskin og egen eksamensvakt. Jeg husker også at jeg var oppe i muntlig, i astronomi eller matematisk geografi som det ble kalt, men jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det. Jeg tror jeg gjorde som de andre, gikk inn til de to dommerne og stotret fram mine svar som best jeg kunne. Det gikk nå bra, jeg var interessert i faget, og jeg hadde nok studert astronomi også hvis ikke Astrofysisk institutt hadde vært komplett utilgjengelig på den tiden. Poenget med å nevne det her er at det tyder på at hverken jeg selv eller omgivelsene ennå la særlig vekt på min talehemning, Riktignok var det visst en logoped inne i bildet på realskolen, men jeg tok like lite notis av henne som av yrkesveilederen som frarådet meg å ta gymnaset. Så kom jeg tilbake til Oslo, denne gang for å studere. Jeg satte i gang med matematikk og fysikk, men under forberedende ble jeg også hekta på filosofi, og tok en grunnfagsvariant som het filosofi for realister som del av min cand mag. Her ble grunnlaget lagt for min livslange interesse for Kant og for vitenskapsfilosofi, som senere ga opphav til en doktorgrad. I løpet av disse årene ble nok talehemningen mer og mer framtredende. Jeg vet ikke om dette skyldtes en objektiv forverring av talefunksjonen, eller at jeg og/eller omgivelsene satte mer fokus på dette, eller en kombinasjon av begge deler. Som ihuga Ole Brumm-fan er jeg mest tilbøyelig til å tro det siste. I alle fall sparte jeg på kruttet på seminarer og kollokvier. Det kostet meg så mye å si noe at small talk var utelukket, skulle jeg si noe måtte det være kort, poengtert og innholdsmettet. Min gode formuleringsevne kom godt med her. Dette forholdet ga meg et ufortjent rykte som vismann, noe jeg ikke protesterte altfor høylytt på. Vi er alle mennesker Skriftlige eksamener ble det naturligvis mange av i disse årene, og de ble alle utført pr skrivemaskin, etter hvert i mer moderne utgaver. Elektrisiteten gjorde sitt inntog, og etter hvert kom også kulehode og rettetast. Siste trinn før datamaskinen var en skrivemaskin med en linjes display, hvor man kunne rette av hjertens lyst før linjen ble skrevet ut. Men da er vi i begynnelsen av 80-årene og har foregrepet begivenhetenes gang. Å maskinskrive oppgaver i realfag, særlig matematikk, var en utfordring. Det store flertall av spesialtegnene fantes jo ikke på tastaturet. Men det meste lot seg improvisere. For eksempel kunne et kurveintegral konstrueres av to parenteser og en o. Hovedfagseksamen i matematikk besto av en skriftlig hovedoppgave og muntlig eksamen. Den muntlige prøven ble for meg erstattet av en skriftlig, så vidt jeg husker var det første gang dette ble gjort. Dette var i Jeg besvarte selvsagt spørsmålene på skrivemaskin, med godt resultat. Det siste semesteret på hovedfag begynte jeg å jobbe som hjelpelærer. Normalt skulle en hjelpelærer ta seg av gruppeundervisningen i begynnerkursene, som stort sett besto i

3 gjennomgang av ukeoppgavene med grupper av studenter. Dette var vanskelig for meg, både på grunn av talevanskene og fordi mine tavlehieroglyfer ikke var vesentlig mer tydbare enn papirutgavene. Så jeg ble satt til å plukke ut og delvis lage ukeoppgavene, og rette skriftlige besvarelser. Da satte jeg ganske enkelt røde streker og tall i besvarelsen (hvis jeg tar det helt med ro blir tallene mine faktisk relativt forståelige), og maskinskrev mine nummererte kommentarer på et eget ark. Samme metode brukte jeg også da jeg en kort periode var logikklærer ved NKS (Norsk Korrespondanseskole). Det var den gangen NKS ennå hadde interessante kurs, jeg tok selv kurs i fransk, spansk, latin, bibliotekkunnskap og notelære, på ulike tidspunkter fra gymnastiden og utover. Nå er det så godt som bare økonomi, utover noen nødtørftige matematikk- og språkkurs for videregående skole. Et av mange symptomer på vår akselererende dans rundt gullkalven, eller markedet som den kalles nå. Jeg kjenner på meg at jeg bør avstå fra ytterligere kommentarer, hvis jeg ikke skal spore helt av... Uansett, både hjelpelærerjobben og jobben ved NKS var interessante og givende, men jeg så sjelden de studentene jeg jobbet for. Som lærer ble jeg likevel invitert til avslutningsfesten etter eksamen i et av kursene, og havnet ved siden av en skjønn ung dame som naturlig nok lurte på hva jeg gjorde der, hun hadde jo ikke sett meg på forelesningene. Dessverre gjorde talehemningen pluss høy musikk og annen støy effektiv kommunikasjon umulig, jeg hadde ikke noe bærbart ASK-hjelpemiddel ennå. Meget forsmedelig, i en alder da hormonene styrte det meste av følelsesliv og tankevirksomhet (ikke at de helt har gitt fra seg styringen siden heller). Jeg tror ikke jeg gikk på flere av de festene. En hjelpelærerjobb var i utgangspunktet 3-årig, og jeg avsluttet mitt første engasjement da jeg høsten 1975 dro til Århus som NAVF-stipendiat. (NAVF, Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd, finnes ikke lengre. Etter året i Århus (no pun intended) var jeg arbeidsledig et halvt års tid, til jeg våren 1977 fikk en ordning med 80 % uføretrygd og en slags permanent hjelpelærerstilling som instituttet på en eller annen måte fikk til. Denne ordningen har nå vart i 32 år, bortsett fra at stillingen på et eller annet tidspunkt skiftet navn til konsulent, uten at det hadde noen praktisk betydning. Jeg har gjort det klart at de ikke blir kvitt meg før de enten tar meg i nakkeskinnet og bakhjula og kaster meg loddrett ut, eller bærer meg ut i permanent horisontal stilling med hodet først. Men igjen foregriper jeg begivenhetenes gang. Fra 1977 hadde jeg altså en 20 % jobb som vesentlig besto i å lage og rette matematikkoppgaver. Uføretrygden kvitterte jeg for ved å fortsette mine studier i filosofi. Ved siden av dette tok jeg grunnfag i psykologi og mellomfag i sosialantropologi. Jeg var også aktiv i interessepolitisk arbeid fra begynnelsen av 70-årene. Med andre ord spredde jeg meg altfor mye, og fikk aldri tatt den doktorgraden i matematikk mine kolleger ved instituttet oppfordret meg til. Etter grunnfaget i psykologi overveide jeg faktisk å gå i gang med embedsstudiet, men det skolemessige opplegget ville ha lagt beslag på det aller meste av min tid, og jeg var ikke villig til å oppgi mine andre fag, så det endte med at jeg slo det fra meg. Trenger dere ytterligere bevis på min galskap? Vel, her er det: Jeg studerte også sanskrit (et gammelindisk språk) i en årrekke, riktignok uten å ta eksamen. Jaja, det berømte hølet i gjerdet på Gaustad er tydeligvis stort nok for en rullestol.. Den positive siden ved denne galskapen, i vår sammenheng, er jo at jeg ikke lot mine økende kommunikasjonsvansker stoppe meg. En ekstra bonus ved fag som psykologi og sosialantropologi var den store andel av vakre kvinnelige studiner, og mye kan som kjent sies med ikke-verbale uttrykksformer Likevel var det naturligvis mange frustrerende situasjoner. Jeg husker spesielt en psykologiforelesning hvor professoren redegjorde for et

4 eksperiment som etter hans mening viste at kausalitet ikke er en a priori kategori. Det spiller ingen rolle om dere ikke helt skjønner hva dette betyr, poenget er at eksperimentet etter min mening bare viste at vi kan ta feil, en kjensgjerning jeg for min del var fullt på det rene med i 3-årsalderen. Men jeg satt bakerst i auditoriet, og visste at om jeg prøvde å rope ville ingen forstå hva jeg sa, så jeg fikk ingen sjanse til å avsløre hans utrolige uvitenhet på stedet. Jeg kunne vel kanskje ha fått tak i ham etter forelesningen, men tvilte på om jeg ville greie å få uttrykt min innvending så klart at selv han kunne forstå det, så jeg nøyde meg med å riste på hodet der jeg satt. Dette var før internett og mail fantes. Men det skulle komme bedre tider. Jeg er notorisk dårlig på årstall, men det må ha vært før 85 at jeg fikk mitt første egentlige ASK-hjelpemiddel, en Canon Communicator som skrev ut budskapet på tynne papirstrimler. Det ga meg en frihet jeg nøt i fulle drag. Strimlene kunne lett sendes til den intenderte mottaker i den andre enden av et støyfylt lokale. I de dager kunne man finne meg ved å følge sporene av hvit spagetti. I 84 kjøpte jeg min første datamaskin, en Apricot med operativsystemet CPM, en tidlig forløper for DOS, uten harddisk, men med to diskettstasjoner som tok harde tre og en halv tommes disketter istedenfor de på den tiden mer vanlige fem og en kvart tommes lefsene, en betydelig fordel for meg med min ikke helt fullkomne håndmotorikk. På denne maskinen skrev min gode venn Arnt (vi kommer tilbake til ham senere) deler av sin doktoravhandling inntil han fikk kjøpt sin egen maskin, og vi skrev vår første lille bok sammen, om relativitetsteoriens forhold til Kants filosofi. Redigeringsmulighetene økte enormt. Den mest avanserte skrivemaskinen jeg hadde, hadde som nevnt et redigeringsvindu hvor man kunne redigere én og én linje før man skrev den ut, men det kunne jo ikke sammenlignes med muligheten til å slette og omformulere hvor som helst i hele dokumentet og flytte rundt på hele blokker av tekst, og ikke minst muligheten til å lagre filen på disketten og fortsette jobben dagen etter. Dette var en nesten like stor revolusjon for den skriftlige kommunikasjonen som papirstrimle-kommunikatoren var for den muntlige. En gang på 90-tallet ble Canon Communicator byttet ut med Lightwriter, med mulighet for lagring av fraser og uten papirsøl. Den er større, men også mer praktisk ved at den ikke krever annen mat enn strøm. Den har også mulighet for å endre tastatur, hvilket gjør det enklere å skrive tysk, fransk og spansk. Språk med helt andre alfabeter, som gresk, russisk og hindi, er verre, men hittil har mine språkkunnskaper uansett ikke vært tilstrekkelige til slik bruk, og anledningene har også vært få. De siste årene har jeg hatt utgaven med syntetisk tale, som åpnet bedre muligheter for enkle, godt planlagte telefonsamtaler med fremmede (men bare på norsk). Jeg antar det også var på 90-tallet jeg begynte å gå regelmessig til logoped, Solveig Slinde ved Bredtvet, et fint menneske og en meget dyktig fagperson som jeg satte og setter stor pris på. Hvis noen av dere ser henne må dere hilse! Jeg gikk hos henne en årrekke inntil vi i fellesskap fant ut at min talehemning nok hadde sider som ikke uten videre var tilgjengelig for logopedi. Likevel har jeg lært en del meget nyttige knep av henne, i tillegg til generelt økt selverkjennelse på dette feltet. Ankomsten av internett og mail tidlig på 90-tallet var intet mindre enn en revolusjon i min arbeidssituasjon og mine arbeidsmuligheter, ut over tekstbehandlingens mange fordeler. Fra høsten 95 har jeg vært elektronisk orakel ved Matematisk institutt. Det betyr at jeg svarer på spørsmål fra studentene på begynnerkursene i matematikk, via mail. Denne endringen av arbeidsoppgaver betød en anledning til å bruke og videreutvikle mine pedagogiske evner, noe

5 jeg har satt veldig stor pris på. Det kan naturligvis også være frustrerende, når de omtrent ber meg forklare hvorfor to og to er fire og ikke fem, og jeg kan nok av og til tenke som mange andre at universitetet hadde vært en utmerket arbeidsplass om det ikke hadde vært for alle studentene, men stort sett er den mer personlige kontakten med studentene meget givende. Jeg bestreber meg på å gi noe mindre kryptiske svar enn mitt store Delfiske forbilde, og noen ganger ser det ut til å lykkes, for noen studenter går igjen fra år til år, på mer avanserte kurs, og jeg får av og til rene takk , så jeg er ikke helt med på at ungdommen er så uhøflig. Internett og mail har naturligvis også betydd langt større muligheter for kommunikasjon med kolleger i alle fag. Samarbeidsprosjekter er lettere å gjennomføre, ved å sende filer i ulike versjoner fram og tilbake. Personlig korrespondanse er også betydelig enklere. Så disse allmenne nyvinningene, som ikke på noen måte er tenkt som ASK-hjelpemidler, kan nok på mange måter likevel sies å være mine viktigste ASK-hjelpemidler. Men vi bør absolutt være på vakt når det gjelder utviklingen av brukergrensesnitt. Denne utviklingen går meget hurtig, og kan lett gå i en uheldig retning for mange av våre grupper. Vi skal selvsagt passe på at de alternative brukergrensesnittene som finnes fortsetter å være kompatible med maskinvare og operativsystemer, men jo lengre vi kan komme i retning av universell utforming, i den forstand at det for de fleste ASK-brukere bare er bytte av enkelt utskiftbare moduler samt litt teknisk justering som skal til, jo bedre er det. Etter at Arnt og jeg hadde skrevet vår bok om Kant og relativitetsteorien (publisert 1987) ble det klart at jeg måtte grave dypere i de matematikkfilosofiske problemstillingene som dette arbeidet reiste. Denne gravingen utviklet seg etter hvert til en avhandling som jeg forsvarte for doktorgraden i filosofi i september En god stund før dette hadde jeg fått vedtak på en ToughTalker, en ombygd bærbar PC med et talesystem som egentlig var basert på innlest vokabular. Det var imidlertid tidlig klart for meg at mitt vokabular var altfor stort for innlesing, så jeg valgte i stedet å bruke syntetisk tale. Fordi den er ganske maskinaktig og flat, la jeg opp til å bruke projektor, så teksten kunne leses på en skjerm samtidig som maskinen leste den, slik jeg gjør det her i dag. På grunn av tekniske problemer fikk jeg maskinen bare noen uker før disputasen. Den som selv har tatt en doktorgrad eller vært i nærheten av en som gjorde det, vil vite at de siste ukene før det hele går av stabelen ikke akkurat er preget av kjedsomhet og store fritidsproblemer, så jeg fikk ikke øvd noe særlig på å bruke maskinen, noe som kanskje var medvirkende til at det gikk som det gikk. Men jeg fikk kjørt gjennom mine to prøveforelesninger og kontrollert at de tok omtrent den tiden de skulle ta. Så kom dagen for prøveforelesningene. Arnt (min gode venn og hjelper i nødens stund) og jeg var der i god tid, koblet maskinen til projektor og høyttaler, kontrollerte at vi fikk bilde både på maskinen og den store skjermen, og fikk satt volumet slik at "Hallo, hallo!" hørtes godt på bakerste rad. Vi gikk ut, og kom inn igjen i høytidelig prosesjon sammen med komiteen mens publikum reiste seg. Pompøse seremonier gjør meg alltid lattermild, men på en eller annen måte greide jeg å la være å le. Vi inntok våre respektive posisjoner, forelesningen ble behørig annonsert, og jeg fikk "ordet". Jeg hentet opp filen med forelesningen, og satte stemmen i gir. Denne første selvvalgte forelesningen var på engelsk, og engelsk syntetisk tale er jo langt bedre enn den norske, så det hørtes slett ikke så verst ut. Litt søvndyssende, som en god preken skal være. Maskinen messet i vei, og jeg begynte å slappe av, dette gikk jo riktig bra. Men etter en knapp halvtime skjedde det. Ikke vet jeg om intensjonen var å vekke forsamlingen, a la Haydns paukeslagsymfoni, datamaskiners sjelsliv har alltid vært et dypt mysterium for meg. Uansett, maskinen ga seg til å stotre og stamme verre enn jeg noen gang

6 har gjort. Det virket som om den satte sin ære i å hoppe over alle vokalene og bare uttale konsonantene. Dt hrts frfrdlg t. Skjønte dere denne siste setningen? Kanskje hvis dere har øvd mye på "Tre små kinesere". I alle fall, her måtte noe gjøres, og det fort. Men kommandoen for å stoppe talestrømmen fungerte ikke. I økende desperasjon tok jeg kvelertak og slo av hele maskinen. Hva nå? Jeg er generelt en tillitsfull person, noen vil kanskje bruke ordet naiv. Men jeg hadde en del erfaring med tekniske duppeditter, og stolte følgelig ikke på dem. Så jeg hadde tatt utskrift av forelesningene, og min gode venn og hjelper Arnt leste opp resten fra denne utskriften. Vi kom i mål bare fem minutter over tiden. I pausen mellom de to forelesningene var det hektisk aktivitet, og vi greide å få opp projektorbildet igjen. Men jeg torde ikke ta sjansen på den syntetiske talen, så Arnt leste opp den andre forelesningen i sin helhet, mens jeg holdt følge ved å rulle skjermbildet nedover. Tilhørerne vant vel på det, Arnts stemme var jo atskillig bedre enn den syntetiske, men det var jo likevel ikke slik det skulle ha vært. Men forelesningene ble gjennomført og godkjent. I etterkant prøvde jeg den syntetiske talen, og da fungerte den selvsagt prikkfritt, så jeg fikk forhåpninger til disputasen dagen etter. En disputas foregår jo normalt ved at opponentene stiller sine spørsmål, og kandidaten svarer så godt han eller hun kan på stedet. Men alle innså jo at om jeg skulle skrive ut fyllestgjørende svar der og da, ville vi holde på en ukes tid, så som en dyd av nødvendighet hadde jeg fått spørsmål på forhånd, skrevet svar på dem, sendt svarene på mail til opponentene og fått oppfølgingsspørsmål tilbake, som jeg så skrev svar på, unntatt ett som jeg rett og slett ikke rakk, selv om jeg jobbet minst 20 timer i døgnet den siste uka (jeg hadde også min normale orakeljobb å passe midt oppi det hele). Nåvel, disputasen var jo om mulig enda mer pompøs og stiv enn prøveforelesningene, med disputasleder i sort kappe og det hele. Også her var vi selvsagt inne på forhånd sammen med en tekniker og kontrollerte at alt fungerte. Så var det ut, og inn igjen i prosesjon. Jeg rakk ikke å få slipset knyttet ordentlig, så det hang og slang på halv tolv, som resten av meg, men med oppbydelse av all min selvbeherskelse greide jeg å holde meg rimelig alvorlig. Etter førsteopponentens innledende omtale av avhandlingen var det tid for grilling. Da jeg skulle gi mitt første svar, fungerte ikke høyttalerforbindelsen, og teknikeren var selvsagt gått hjem for dagen. Men projektoren fungerte, så jeg fant fram filene etter tur, og Arnt leste, til øyet ble stort og vått og stemmen hes. Han måtte også lese opp min takketale etterpå, unntatt et avsluttende Garborg-vers, som jeg ikke hadde rukket å få med, men skrev ut der og da. Det kommer vi tilbake til. Etter disse opplevelsene sto ikke Toughtalkeren spesielt høyt i kurs hos meg. Likevel ville jeg gi den en ny sjanse da jeg noen måneder etter skulle holde et foredrag på Fagpedagogisk dag, et opplegg for faglig påfyll til realfagslærere i videregående skole. Men da fungerte ikke maskinen i det hele tatt. Etter å ha kastet bort mye tid på forgjeves forsøk på gjenoppliving fikk jeg en dame som egentlig bare skulle innlede på vegne av arrangøren og så gi ordet til meg, til å lese opp de mest sentrale delene av foredraget. Jeg hadde selvsagt en papirutskrift. Jeg måtte så godt jeg kunne fortløpende angi hva hun kunne hoppe over. Som kompensasjon lot jeg de av tilhørerne som ønsket det skrive seg på en liste med navn og mailadresse og få tilsendt hele teksten i etterkant. Det kan forresten dere også gjøre, om dere ønsker det.

7 Jeg våget ikke å røre Toughtalkeren på mange måneder etter dette, av frykt for at jeg kunne miste selvbeherskelsen og kaste folketrygdens eiendom i femte veggen. Endelig fikk jeg tatt meg sammen og kontaktet hjelpemiddelsentralen om problemet. Etter en del fram og tilbake fikk jeg så den maskinen jeg har her nå, en helt vanlig bærbar PC med syntetisk tale. Den fikk sin store ildprøve på den internasjonale Kant-kongressen i Sao Paulo i Der presenterte jeg et paper, og alt fungerte som det skulle, med projektor, høyttaler og det hele. Siden har jeg også holdt et foredrag på Vitenskapsteoretisk forum i Trondheim, på samme måte og med godt resultat. Det tar mye tid, jeg kan ikke som andre sette opp noen stikkord og prate i vei ut fra det, jeg må skrive alt i minste detalj på forhånd, og høre gjennom det, både for å vite at jeg bruker omtrent så mye tid som jeg skal og for å korrigere uttalen. Jeg må noen ganger avvike fra korrekt ortografi for å få noenlunde riktig uttale, selv om alt er på samme språk. Enkeltord på engelsk i en ellers norsk tekst vil få norsk uttale, som selvsagt er helt gal. Jeg savner en enkel mulighet til å kunne veksle mellom ulike språk i samme foredrag. Det vil jo ofte f.eks. være aktuelt med sitater på et annet språk enn det selve foredraget er på. For å oppsummere: Jeg har vært heldig (og sta). Jeg hadde rimelig godt forståelig talespråk som barn, jeg har en fingermotorikk som gjør det mulig, om enn ikke problemfritt, å bruke et vanlig tastatur, jeg møtte mennesker som så meg og trodde på meg, og jeg fikk anledning til å bruke meg selv og "gjøre en forskjell" for andre. Ikke alle var og er så heldige, og fra min mangslungne institusjonsbarndom husker jeg noen av dem. Blant andre husker jeg en kar som fikk voldsomme raserianfall, så vi andre unger var litt redd for ham. Jeg var jo et lite barn og skjønte selvsagt ikke hele rekkevidden, men allerede da sanset jeg fortvilelsen og frustrasjonen bak raseriet, og følte med ham. Det handlet kanskje ikke bare om kommunikasjon, men han hadde ikke tale og ingen annen mulighet for å kommunisere det jeg kunne se, og det finnes ingen annen rasjonell reaksjon på en slik situasjon enn nettopp ubendig raseri. Minnet om ham og andre i samme situasjon er en sorg jeg kommer til å ha med meg til min dødsdag. Det var derfor naturlig for meg å avslutte min takketale etter disputasen med å minnes alle disse navnløse som ble latt i stikken, sikkert ikke så ofte av ond vilje, men mer av uvitenhet og hjelpeløshet. Min lille minnetavle over dem ble et vers av Arne Garborg: Eg kjenner deg, eg kjenner deg som ikkje vann. Eg såg din strid, eg veit din veg i skuggeland. Så når jeg ser det strålende smilet til Synne på 6, eller det rampete glimtet i øyet hos Sofie på 3, begge uten funksjonelt talespråk, da vet jeg at om jeg kan gjøre en liten innsats for at ingen barn, voksne eller gamle skal bo i "skuggelandet", så er det vel verd jobben. Derfor kan ingen av oss hvile før vi har sikret fulle rettigheter for ASK-brukere, her hjemme og globalt. SKUGGELANDET SKAL IKKE, MÅ IKKE, HA EN ENESTE INNBYGGER!!! Takk for oppmerksomheten!

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Introduksjon En kan spørre seg om det å lese eller høre om andres læring kan bidra på en gunstig måte til egen læring. Kan en lære om brøk ved å leke at en er en annen person

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Hva i all verden er. epilepsi?

Hva i all verden er. epilepsi? Hva i all verden er epilepsi? Hei, jeg heter Rudy. Jeg finner alltid på en masse artige ting. Jeg elsker å klatre høyt i trærne! Plutselig en dag, mens jeg lekte med Theodora, var det som om jeg fikk et

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet ØVELSE: HVOR STÅR DU I DAG IFHT EKSAMEN? Tenk deg en skala fra 1 til 10. På denne skalaen er 10 det nivået du befinner deg

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Meg Rosoff. Slik har jeg det nå. Til norsk ved Bjarte Bjørkum

Meg Rosoff. Slik har jeg det nå. Til norsk ved Bjarte Bjørkum Meg Rosoff Slik har jeg det nå Til norsk ved Bjarte Bjørkum Vinner av Astrid Lindgren Memorial Award 2016 Meg Rosoff Slik har jeg det nå Til norsk ved Bjarte Bjørkum Vinner av Astrid Lindgren Memorial

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer