Skifter i Andebu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skifter i Andebu 1700-1755"

Transkript

1 Skifter i Andebu Fra Statsarkivet i Kongsberg, kort på lesesalen Skifteprotokoll 1: Skifteprotokoll 2: 1715 Skifteprotokoll 3: Skifteprotokoll 4: Skifteprotokoll 5: Skifteprotokoll 6: Skifteprotokoll 7: Kun et skifte fra Andebu Ingen skifter fra Andebu Dette er avskrift fra kortene på Statsarkivet i Kongsberg. Skiftene fra Andebu er medtatt med full tekst slik de står på kortene. Avskriften er sortert alfabetisk slik de foreligger på kortene etter gård. OBS: Dette er en avskrift av avskrift. Det er ikke foretatt korrekturlesing og den bør derfor brukes med varsomhet, helst kontrolleres mot originalen. Nå er gjennomgått alle skifter fra Andebu i Søndre Jarlberg skifteprotokoller som er notert på kortene. De aller fleste skifter fra Kodal i Andebu ligger under Larvik skifteprotokoll, og denne avskrift inneholder ikke disse. Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 1 av 38

2 Ambjørnrød øvre i Annebu Sk.pr. 6, Fol. 461 Ektefolk Jacob Olsen død, Margrethe Jensdtr. død. Barn: 1. Marthe Jacobsdtr. 15 år. 2. Idde Jacobsdtr. 10 år. 3. Magnild Jacobsdtr. 5 år. Bl. gjeld ses: Guldbrand østre Hallenstvet fordrer avgift av Pladsen Amjørnrød 2 á Ved auksjon: Formue: Gjeld: Bakke, Andebu i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 94a Maren Pedersd. død, em. Rasmus Hansen. Barn: 1. Peder Rasmusen 11 år. 2. Hans Rasmusen 9 år. Avdødes slekt: Bror: Søfren Pedersen Trolsaas i Kodal. Bror: Guttorm Kongsteigen i Skjee. Kordegods: Bakke 3 b?. 15 mrk. smør m.b. Brt: Nt Bakke, Andebu i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 386a Kirsti Nielsd. død, em. Rasmus Hansen. Barn: 1. Anders Rasmusen 3 år. 2. Niels Rasmusen 1 år, død (død etter moren). Avdødes bror var Anders Odne. Jordegods: 1. Bakke, 1 b?. 19 ½ mrk. smør m.a.b. 2. Hovland i Tjølling 1 ½ mrk. smør m.a.b. Brt: Nt Berg, Høijord i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 228a Guttorm Rasmusen død, e. Berte Olsd. Barn: 1. Hans Guttormsen den eldre 22 år. 2. Olle Guttormsen 18 år. 3. Hans Guttormsen den yngre 12 år. 4. Sibilla Guttormsd. 7 år. Formyndere: 1. Barnas søskendbarn Christopher Hundsrød. 2. Avdødes søsters mann Christopher Hallenstved. 3. Barnas nestsøskenbarn Halfvor Hansen Siufve. Jordegods: 1. Berg 3 b?. smør 5 l?. tunge m.b. 2. Berg østre i Ramnes 1 b?. smør, 9 ½ l?. tunge m.a.b. 3. Kverne søndre, Arendal i Stokke 6 bmrk. smør u.b. 4. Skrikestad vestre i Fon 4 ½ mrk. smør m.a.b. Brt Nt: Berg, Høijord i Andebu Sk.pr. 5, Fol. 82b Karen Jacobsd. død, g. Hans Guttormsen. Barn: 1. Guttorm, 20 år. Avdødes bror: Christen Jacobsen Skjeau, Høijord. Avdødes foreldre: Guttorm Rasmusen Berg, død, Skifte Berthe Olsd. (levde 1720). Avdødes søsken: Ole og Hans Guttormsønner og Sebille Guttormsd. g. Anders Andersen Aulesjord. (Avdødes foreldre og søsken er enkem s familie, min anm). Jord: i Berg, 3 lisp. smør og 5 lsp. t. med anpart (bygsel) over all gården. Derav 10 2/7 m. smør og 25 5/7 m. tunge ved skifte ; 1 ½ bisp. smør og 2 ½ lsp. t. ved skjøte 6/5, tgl , samtidig to parter, hver på 10 2/7 m. smør og 25 5/7 m. tunge, dat. 29.7, tgl I Kverne, søndre, Arendal sogn, 6/7 bm. smør uten bygsel. Skifte Brt: /7 Nt: /7. Berg i Annebu Sk,pr. 6, Fol. 199B Tollef Hellichsen død, g. Siri Olsdatter. Barn: 1. Hellich Tollefsen 20 år. 2. Marthe Tollefsdtr. 16 år. Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 2 av 38

3 Gods: 1. Skjøte fra nå avd. Hans Vogn og Christen Christensen på 13 ½ lpd. tg. med bygsel for 161 rdl. 2. Auksj.skjøte på 1 ½ fjerd. malt ell. 1 ½ lpd. tg. i Ulfsaasen under Berg: Takst 30 rdl. Kurator: lensm. Tollef Haagensen Anholt. Brutto: Netto: Berg i Annebu og Sk.pr. 6, Fol. 552 Marthe Andersdtr. død, g. Tollef Christensen. Barn: 1. Rolloug Tollefssøn 21 år. 2. Christen Tollefssøn 9 år. 3. Maren Tollefsd. 15 år. 4. Anne Tollefsd. 6 år. 5. Marthe Tollefsd. 12 år. Gods: (årstall utydelig). Skjøte til enkemannen og broren Christen Christensen på 8 lpd. tg. uten bygsel hver 4 lp.d For: 16 rdl. Skjøte ved auksjon : 6 lpd. tg. og bygsel over den øvrige part i samme halve gård: Brutto: Netto: 0. Berg i Hågjords Annebu Sk.pr. 6, Fol. 640 Hans Guttormsen død, g. Anne Andersdtr., g.1.g. Karen Jacobsdtr., død, Barn i 2net: 1. Ole Hanssen 12 år. 2. Anders Hanssen 10 år. 3. Karen Hansd. 7 år. 4. Anne Hansd. ½ år. Barn i 1ste: Guttorm, død Enkens bror: Ellef Anderssøn, Bøen i Hågjord. Farbror: Ole G. Lepsrød i Ramnes. Gods: Iflg. sk. 1731: 1 ½ bpd. smør 2 lpd. tg. m.b.: /7. Iflg. sk etter sønn Guttom Hansen dito: /7. Grd. Berg: 3 bpd. smør 5 lpd. tg. med anp. bygsel og herligheter: Bruto: Netto: Bjuerød, Andebu i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 139b Marte Hansd. død, em. Christen Larsen Barn: 1. Rasmus Christensen 16 år. 2. Hans Christensen 11 år. 3. Lars Christensen 9 år. 4. Eluf Christensen 7 år. 5. Anders Christensen 2 år. 6. Lisebeth Christensd. 15 år. 7. Ide Christensd. 5 år. Avdødes slekt: Bror: Christopher Hansen Borgen. Bror Abraham Hansen Borgen. Mor: død, sk Enkemannens slekt: Foreldre: Elen enke etter Lars Hundsrød, død, sk , Enkemannens 5 brødre nevnes. Jordegods: 1. Borgen, Arendal i Stokke med underliggende sag og kvernefosser. 2 5/24 l?. tung og 6 mrk. smør m.a.b. Skiftebrev Holt søndre i Andebu 156 (?) mrk. tunge m.a.b. Skiftebrev Halve grd. Fuske, Arendal i Stokke. (Ekteparet bodde før her på gården). Brt: Nt: Braavold Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 37, Fol. 266 Ægtefolk Christen Jacobsen død, Anne Helgesdatter død. Barn: 1. Jacob Christensen 3 år. 4. Amund Christensen 1 ½ år. Tilstæde: Moderens søsters Mand Niels Joensen Ellfsrøed. Den avdøde Mands Svigerfader Helge Braavold.. Brutto: Netto: Braavold, Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 38, Fol. 267 Ingeborg Christensdatter død, em. Helge Amundsen. Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 3 av 38

4 Barn i 1ste ektesk.: 1. Malene Ingebretsdatter g.m. Niels Joensen Ellefsrud. Barn i 2det ektesk.: 2. Anne Helgesdatter, død, g.m. Christen Jacobsen, død, barn: a) Jacob Christensen 1 år. b) Amund Christensen 1 år. Skiftebrev til : 2 Bispd. Smør i Braavold. Brutto: Netto: Braavold, Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 44, Fol. 441 Helge Amundsen død, e. Else Thoersdatter, g.1.g. Ingeborg Christensdatter, død. Barn i 1ste ekteskap: 1. Anne Helgesdatter død, g.m. Christen Braavold, barn: a) Jacob Christensen 6 år. b) Amund Christensen 4 år. Barn i 2det ekteskap: 2. Mari Helgesdatter 1 år. Tilstede: Enkens broder Olse Thoersen Kolkind og broderen Christen Thoersen Kolkind, samt Niels Joensen Ellefsrøed. Jordegods: Gaarden Braavold er ved den afdøde hiemlet ved skiøde til Skyld 2 Bpd. Smør m.b. Brutto: Netto: Bøen i Haagjord, Annebu Sk.pr. 5, Fol. 318B Anders Axelsen død, g. Anne Ellefsdtr. Barn: 1. Ellef 24 år, soldat. 2. Edel, g.m. Morten Sebjørnsen, Valmestadrød i Haagjord. 3. Marte 29 år. 4. Anne, g.m. Hans Guttormsen, Berg i Haagjord. Avdødes far: Axel Andersen Bøen, død, skifte Avdødes mor: Edel Jørgensdtr, Hundsrød, død, sk Fastegods: Tils. 120 rdl. 1. Ved skifte 1675: 31 3/10 mrk. tg. og 1 20/27 m. smør I Kleppan uten bygsel. 1 2/ Ved skifte 1698: I bøen: 3 9/10 m. tg. 5 2/9 m. smør og i Kleppan: uten bygsel: 3 13/8 mrk. tg Iflg. skjøte fra Christen Kleppan og Tord Hynde: i ødegrd. Kleppan u. Bøen: 3 lpd. 9 mrk Iflg. skjøte 15/ fra avdødes søstermenn, Christopher Hallenstvet, Anders Haugen, Nils Haagjord og Christen Døvle: med bygsel: 6 lpd. tg. 18 mrk. smør Brutto: Netto: Baangunnerød i Høijord Annebu Bondegundrød Sk.pr. 5, Fol. 409 Anne Hansdtr. død, g. Christen Jansen Barn: 1. Hans Christensen 13 år. 2. Lisbeth Christensd. 11 år. 3. Marta Christensd. 7 år. 4. Berte Christensd. 5 år. Morbror: Torsten Hansen på Sulutvet i Fon som tambur. Enkem s brødre: Anders Hansen Viniltrød Vennelrød i Annebu. Hans Hansen Bjørndalen i Annebu. Jens Hansen Raaen i?. Ankem s avd. far: Hans Christensen Holtan. Gården er pantsatt til soldat Paul Nilsen mot underpant i samme gård for 80 rdl. Gods: Etter avd. far Hans Chr. Holtan skjøte lpd. tg. Takst: forrige skifte: 60 rdl. Er nå pantsatt. Brutto: Netto: Baangunnerød Høijord i Andebu Sk.pr. 7, No. 53, Fol. 392 Barbroe Hansdatter død. 1. Bror Ole Hansen, Stulen, myndig. 2. Bror Friderich Hansen Tarandrøed, myndig. 3. Bror Niels Hansen Tarandrøed, død. Død efter søsteren. 4. Søster Siri Hansdatter død, barn: a) Mari Christensdatter 15 år b. i Kongsberg. 5. Søster Anne Hansdatter Leerschal død, barn: a) Peder Iversen Leerschal 26 år. b) Helvig Lerschal g.m. Mathias Svendsen Leerschal. 6. Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 4 av 38

5 Søster Ingeborg Hansdatter død, barn: a) Hans Andersen 17 år. b) Ole Andersen 14 år. c) Marthe Andersdatter 30 år. d) Olene Andersdatter 20 år. Jordegods: efter skifte (skal vel være 1726, min anm) efter avdøde fader Hans Christensen er hende tilfalden i Pladsen Stulen under Tarandrøed 5 rd. 3 ort 4 1/23. Efter skifte efter moderen Maren Hansdatter i Struten 1 rd. 2 ort 19 ½ s. Brutto: Netto: Dal, lille Høijord i Andebu Sk.pr. 7, No. 13, Fol. 116 Randi Jørgensdatter død, em. Tosten Søfrensen. 1. Bror Christen Jørgensen Enersrøed. Myndig. 2. Bror Knud Jørgensen død, barn: a) Jørgen Knudtsen, myndig. b) Thobias Knudtsen, myndig. c) Laers Knudtsen, myndig. d) Ole Knudtsen 18 år. e) Marthe Knudsdatter g.m. Lars Rasmussen Bache. f) Idde Knudsdatter 22 år. 3. Søster Live Jørgensdatter, Enke. 4. Søster Marthe Jørgensdatter g.m. Rasmus Michelsen b.p. Næsset. 5. Halvbror Sven Jørgensen død, barn: a) Laers Svensen, myndig, b.p. Troldalen. b) Jørgen Svensen, myndig, b.p. Ambiørnrøed. c) Peder Svensen 19 år. d) Mathias Svensen 16 år. 6. Halvbror Peder Jørgensen død, barn: a) Anders Pedersen, myndig, b. i Sande. b) Ole Pedersen b.p. Schaalen i Codal. c) Niels Pedersen 17 år. d) Mathias Pedersen 11 år. e) Marthe Pedersdatter 36 år. f) Inger Pedersdatter 30 år. g) Metthe Pedersdatter umyndig. h) Berthe Pedersdatter umyndig. i) Anne Pedersdtr. umyndig. 7. Halvsøster Kirsten Jørgensdatter Enke. Brutto: Netto: Døvle i Annebu Sk.pr. 5, Fol. 311 Marte Axelsdtr. død, g. Christen Hansen Barn: 1. Hans, m. gift her på Døvle. 2. Axel, m. 3. Ole, m. 4. Ingebret, m. 5. Jørgen 21 Dragon, gift på grd. Bue, Nøtterø. 6. Live 23 år. Gods: 2 bpd. 2 mrk.: 200 rdl. Gods: : Skjøte til Christen H. 6 bmrk. smør. Skjøte : fra brødre Engebret og Ole m.fl. 2 bpd. smør, og i en ødegrd. Skaar: 6 bmrk. smør, og i en ødegrd. Svebrekke u D: 6 mrk. Brutto: Netto: Døvle i Andebu Sk.pr. 6, Fol. 11B Christen Hansen død, avd. h. Marthe Axelsd. død, 1733 Barn: Se skiftet ett. h Her er alder oppgitt på de 4 eldste: Hans 38 år, Axel 35 år, Ole 32 år, Jørgen 30 år, Ingebret 26 år, Live 28 år. Gods: 1. Skjøte 1701: i Svebrekk u D. 6 mrk. sm Skjøte fra brødre 2 bpd. sm. i Døvle m/anp. b. Og i ødegrd. Skaar: 6 mrk. sm. Gods tils. 2 bpd. 12 mrk. smør m.b. og herlighet hvorav dette bo det halve: Takst: 125 rdl. Brutto: Netto: Døvle, Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 36, Fol. 265 Enke Kari Nielsdatter død, g.m. Ole Jacobsen død. Barn: 1. Anders Olsen 25 år. 2. Niels Olsen 23 år. 3. Anne Olsdatter, umyndig, tj. p. Hovland i Kodahl. 4. Mari Olsdatter, umyndig, hj. hos broderen Anders Olsen. Skifte efter Ole Jacobsen Skifte efter sønnen Christen Jacobsen p. Vestre Hoetvedt (Må være Jacob Olsen, min anm) Brutto: Netto: Døvle, Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 53, Fol. 347b Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 5 av 38

6 Anders Olsen død, e. Live Pedersdatter. Barn: 1. Ole Andersen 2 uger. Skifte efter avdødes far Ole Jacobsen Skifte efter avdødes bror Jacob Olsen paa Vestre Hoetvedt Skjøte til Skifte efter avdødes mor Karen Nielsdatter Brutto: Netto: Døvle nordre i Andebu Sk.pr. 6, Fol. 8 Ole Jacobsen død, g. Karen Nielsdtr. Barn: 1. Jacob Olsen 13 år. 2. Anders Olsen 11 år. 3. Niels Olsen 8 år. 4. Anne Olsd. 16 år. 5. Maren Olsd. 6 år. Farbror: Christf. Jacobsen, Kjærås, Andebu. Morbror: Jacob Hansen Kjærås. Gods: 1. På skifte ett. enkens far: Niels Hansen : 1 2/3 mrk. smør m.b. for /3. 2. Dito ett. farfar Lars Halvorsen år : 3 7/15 mrk. sm. m.b. for: /5. 3. Dito : arv ett. enkens mor Maren Andersdtr. i Nordre Døvle: 5 37/60 mrk. smør m.b. for 8 rdl. 8 3/10 skill. 4. Etter enkens stedfar Anders Emundsens skjøte til nu avd. mann: på 5 37/60 mrk. smør med bygsel for Arv etter enkens bror Anders Nielsen Døvle: 3 7/45 mrk. sm. for 4 rdl. 16 skill. Tils.: 19 22/45 mrk. smør m.b. for: ½. Brutto: Netto: Ellevsrød, Andebu i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 221a Christen Hansd.(!) død, e. Maren Olufsd. Barn: 1. Hans Christensen 24 år. 2. Marthe Christensd. g.m. Ole Vennerød, Arendal i Stokke. 3. Barbroe Christensd. g.m. Sebiørn Larsen Birche eie i Våle sogn. 4. Anne Christensd. 25 år. 5. Kari Christensd. 21 år. 6. Dorte Christensd. 20 år. Avdødes halvbror var: Iver Gjerstad, Kodal i Andebu. Brt: Nt: Flaatten, Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 30, Fol. 258 Marthe Tollefsdatter død, em. Christen Knudsen. Barn: 1. Knud Christensen 3 år. 2. Sebille Christensdatter ¼ år. Tilstæde: Morbroderen Hellich Tollefsen Berg. Skjøte til Enkemannen tilkjøpt seg Flaatten Skyld 3 Bispd. og 4 ½ Mrk. Smør. Brutto: Netto: Flåttan vestre med Kleppan, Andebu Sk.pr. 5, Fol. 78 Chresten Rasmusen død, g. Anne Torsd. Hun g.1. Chresten Chrestensen død (skifte ). Avdødes arving: 1. Broren Lars Rasmusen Møiland. Avdødes far: Rasmus Chrestensen død, skifte Jord: i Flåtten, Andebu, 4 lsp. t. med halv bygsel. Skifte I Møiland(?), 6 bm. smør med anpart bygsel. Skjøte 27.1., tgl (Gårdens navn mangler, men det fremgår av utlodningen) (I utlodningen 3 bispd. (ikke bismermerker) på hver av partene! Skrivefeil?). I Møiland, 3 bm. smør med anpart bygsel. Skifte I ødegården Svebreche under den øvre (?) halve del av Møiland, 3 bm. smør med anpart bygsel. Skjøte 27.11, tgl Brt: Nt: Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 6 av 38

7 Gallis i Kodal Annex Annebu Sk.pr. 5, Fol. 475B Gunild Hansdtr. død, g. Christen Sørensen. Barn: 1. Hans den eldre 12 år. 2. Søren Christensen 7 år. 3. Hans d. yngre 5 år. 4. Maren Christensd. 14 år. 5. Signe Christensd. 10 år. 7. Mathias, død 3 uker etter moren. Avdødes bror: Anders Loug Hedrum. Enkem s bror: Lars Sørensen. Gods: Skjøte fra Nils Evensen Bugaarden til enkem s far Søren Christensen som døde : Vestre Møklegaard: 20 m. smør for 150 rdl. Arv til enkem: 9 2/9 mrk. smør m.b. for Brutto: Netto: Gjermundrød i Annebu Sk.pr. 5, Fol. 573 Karen Hansdtr. død, g. Knud Erichsen. Barn: 1. Erich Knudsen 11 år. 2. Gunnild Knudsdtr. 8 år. 3. Kjersti Knudsdtr. 2 år. Gods: Iflg. skifte etter avd. Hans Pedersen er dette bo blitt eier av 1 1/14 lpd. malt, 3/14 Høns og 3 3/7 skill. fornødspenger Takst: /7. Brutto: /7. Netto: Gjermundrød Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 15, Fol. 470 Maren Halvorsdatter død, em. Knud Erichsen Gjermundrøed. Barn: 1. Halvor Knudsen 7 år. Brutto: Netto: Gjermundrød øvre i Annebu Sk.pr. 5, Fol. 474 Hans Pedersen død, g. Kirsten Gullichsdtr. Barn: 1. Peder Hansen 19 år. 2. Gullich Hansen 11 år. 3. Karen g.m. Knud Gjermundrød. 4. Guri Hansd. 21 år. 5. Gunild Hansd. 13 år. (Begge sistnevnte med vandkundige Kaar er belagt ). Avd s brødre: Gulbr. og Halvor Gravdal. Gods: 15 lispd. malt 3 høns og ½ rdl. fornødspenger med full bygsel og herlighet ½ bismerpd. smør for 190 rdl. Brutto: Netto: Gjermundrød øvre i Annebu Sk.pr. 6, Fol. 201B Gullich Hansen død. Se skifte etter faren Søsteren Karen død, barn: a) Erich Knudsen 13 år. b) Gunild 9 år. c) Kirsti 4 år. Avd s farbror: Gulbr. Gravdal. Gods: 1. 2 ½ lpd. malt og 3 høns. Fornødspenger 5(?) 6/7 sk. 2. I Koldkinn 1/14 bpd. smør. Brutto: Netto: Inkl. godsets takst: Gran, Andebu Sk.pr. 5, Fol. 85 Lifve Hansd. død, g. Hans Hansen Barn: 1. Hans 7 år. 2. Ole 5 år. 3. Anne 4 år. 4. Ingebor ½ år. Avdødes far: Hans Andersen Tem, Sem sogn. Jordegodset er pantsatt, og utelates av inntekten. Jord: i Gran, 1 høne uten bygsel. Auksjonsskjøte I Gran med underliggende Granerød, 12 ¼ lsp. t. m.b. Skjøte 1.9, tgl Brt: Nt: Gran i Annebu Sk.pr. 5, Fol. 410 Sibylle Guttormsd. død, g. Niels Andersen. Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 7 av 38

8 Barn: 1. Christen Andersen 12 år. 2. Gutorm Andersen 2 år. 3. Sebylla A.dtr. 13 år. Morbror: Hans Guttormsen, Berg. Gods: Halve Gran iflg. skjøte (mangler et tall, min anm) med underl. Granerød fra faren: 15 ½ lpd. tg. med bygsel og herlighet for 300 rdl. Brutto: Netto: Gravdal i Anneby sogn Sk.pr. 6, Fol. 458b Kirsten Rasmusdtr. død, g. Gulbrand Pedersen. Barn: 1. Rasmus Guldbrandsen 30 år. 2. Peder Guldbrandsen 25 år. 3. Halvor Guldbrandsen 21 år. 4. Maren Guldbr.dtr. 27 år. 5. Gunnild Gulbr.dtr. 17 år. %Farbror% Rasmus Guldbrandsen. Gods: 1. Skjøte på halve G. 2 ½ bpd. smør m.b. for 115 rdl. 2. Samtidig i nordre Holt: 14 ½ bm. for 50 rdl. 3. Skjøte : Halvdel i Gravdal og 14 ½ bm. i n. Holt for 210 rdl. Netto: Netto: Gravdal Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 46, Fol. 443 Gulbrand Pedersen død, e. Kirstij Andersdatter, g.1.g. Kirsti Rasmusdatter. Barn: 1. Rasmus Guldbrandsen. 2. Peder Guldbrandsen. 3. Halvor Guldbrandsen. 4. Hans Guldbrandsen. Alle myndige. 5. Maren Guldbrandsdatter g.m. Guldbrand Schiærsholt. 6. Gunild Guldbrandsdatter g.m. Christen Halstvedt. Enkens laugverge Rasmus Andersen Gien. Skifte efter enkens første avdøde mand Ole Hansen Venildsrøed. Skifte efter enkens avdøde Søn Anders Olsen Skifte efter Kirsti Rasmusdatter Enkens 2 sønner Jacob og Hans Olsønner Wennildsrøed. Jordegods: Gaarden Gravdal Skyld 5 Bpd. Smør, nye 18 Lpd. Tunge m.b. Gaarden Nordre Holt Skyld 1 Bpd. 14 Mrk. Smør m.b. Brutto: Netto: Gravdal, Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 25, Fol. 513b Halvor Pedersen død, e. Sirij Rasmusdatter 1. Bror Hans Pedersen død, barn: a) Peder Halvorsen b.p. gaarden Østre i Schogboigd(?) eller Sanden Prestegj. 2. Bror Gullich Pedersen død, barn: a) Ole Gullichsen b.p. Hem i Hems Sogn. 3. Schiul Pedersen død, barn: a) Halvor Schiulsen. b) Peder Schiulsen soldat. c) Siri Schiulsdatter tj. p. Gravdal. d) Karij Schiulsdatter hos Moderen paa Stullens Ejed. 4. Amund Pedersen bodde i Eggers Prestegj., vides ikke omn død eller levende. 5. Hans Pedersen, død, b.p. Giermundrøed i Anneboe Sogn, barn: a) Peder Hansen b.p. Giermundrøed. b) Karen Hansdatter død, g.m. Knudt Erichsen Giermundrøed, barn: b1) Erich Knudtsen, myndig, b.p. Amundrøed i Schee. b2) Gunild Knudtzdatter 23 år. Hos Faderen. b3) Kirstj Knudtzdtr. c) Gurj Hansdatter ugift, b.p. Schilbred i Schee. 6. Gulbrand Pedersen Gravdal død, barn: a) Rasmus Gulbrandsen b.p. Gravdal. b) Peder Gulbrandsen b.p. Fredsøe i Sem. c) Halvor Gulbrandsen b.p. Hafsaas i Coedal. d) Marj Gulbrandsdatter g.m. Gulbrand Scharsholt i Anneboe. e) Hans Gulbrandsen b.p. Grafdal. f) Gunild Gulbrandsdtr. g.m. Christen Gulbrandsen b.p. østre Halenstvet i Anneboe. 7. Bodil Pedersdatter b.p. Aasen i Anneboe. 8 Gulloug Pedersdtr. død, barn: a) Ellef Gundersen Brutto: Netto: Gåserød i Annebu Sk.pr. 5, Fol. 427 Berthe Axelsd. død, g.1.g.: Frantz Olsen Årholt?, g.2.g. Søren Sørensen, død, sk g.3.g Lars Larsen Hørdal, Sande. (Søren S: Hvitsten). Avd. har bodd her 2 år. 1734: Separert Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 8 av 38

9 Kontrakt mell. dem: Formuen delt i 2 like deler. Ved separasjonen: avd. Berthe 83 år, Lars Larsen 88 år. Barn: 1. Ole Frantsen, Kvelle. 2. Maren, død, Barn: a. Ole, Kvelle. b. Maren, død, Allum i Hedr. Barn: Frants Iversen, Allum, myndig. 3. Sibille Frantzd., død, - 7 barn: a. Frantz Andersen, Skarholt, Annebu, myndig. b. Just Andersen, m. hos broren. c. Maren Andersdtr. 37 år. d. Gunild Andersdtr., g.m. Hans Christophersen, mell. Hontvet. e. Berthe Andersdtr., 23 år, %enke%. f. Karen Andersdtr., 21 år. g. Anne Andersdtr, 18 år, hos sin far Lars Larsen Frøtvet, Hørdal, Sandeherred. Barn i 2net ekteskap med Søren Sørensen: a. Frants Sørensen, m. Kamfjord, Hvitsten. b. Ellen, g.m. Ener? Jørgensen Gåserød. Gods: Avd. har vært eier i Hvitsten: 5 skind 5/8 skindlinger (skiftet ble forrettet på grd. Namløs i Sandeherred). Godset ble solgt til Ole Hansen, Hvitsten for Dette bo: Iflg. skifte etter avd. S. Sørensen på Hvitsten Hedrum. Arv i søndre Kverne Arendal sogn: 1 bpd. smør. Pantsatt for 10 rdl. Derav den halve del: oms. for 5 rdl. Avdøde eier ma.a.o Hallenstvet vestre i Annebu Sk.pr. 6, Fol. 513B Christopher Christensen død, g. Maren Seebjørnsdtr, g.1.g. Inger Larsdtr. død, g.2.g. Maria Axelsdtr. død. Barn i 1ste: Berthe Christensd. død, 5 barn. 2. Randi Christensdtr. g.m. Jacob Skarsholt. 3. Anne Christensdtr g.m. Niels Rød. Barn I 2net: 4. Christen Christophersen m. Barn i 3dje: 5. Christopher Christophersen 15 år. (Står hhv. Christensd. og Christophersd., min anm). Berthe Christophersd s mann: Gulbrand Aasmundsen, østre Hallenstvet. Avd. Berthe Christophersd s barn Her står B. Christensd. a) Aasmund Guldbrandsen 21 år. b) Christen 19 år. c) Christopher 15 år. d) Anne d.y. 11 år Guldbrands. Anne Abrahamsd d.æ. Enke. Må være før de andre. Gods: Arv etter h. nr. 2 + sønn Ingebret: 2 bpd. 6 m. smør i H. sa b.o. 3 ¾ lpd. malt = Avdøde arv etter h. Maria Axelsdtr. og sønn. 1. I vestre Hallenstvet for I østre Hallenstvet etter de samme: - med underliggende Ambjørnrød og Aamoth: 1 bpd. 10 5/16 mrk. smør: Skifte etter dem ikke anført i denne protokoll. Hallenstvet østre i Annebu Sk.pr. 6, Fol. 461B Berthe Christophersd. død, g. Guldbrand Aasmundsen, g.1.g. Abraham Anderssøn, død, sk Barn I 1ste: Axel Abrahamsen 24 år. 2. Anne g.m. Rejer Jacobsen Nes i Haagjord s. Barn i 2net: 3. Aasmund Guldbrandsen 19 år. 4. Christen Guldbrandsen 17 år. 5. Christopher Guldbrandsen 16 år. 6. Anne Gulbrandsdtr. 11 år. Bestefar: Christf. Christensen her. Gods: 1. Iflg. sk er avdøde tilf. i H. med underl. Ambjørnrud og Aamot: 17 5/8 m. for Skjøte (mangler et tall, min anm): halvp i Skarsholt 1 ½ bpd. sm. + 1 ½ høne for ¼ skind i Ambørnrud uten bygsel: 3 mrk. Brutto: Netto: Hallenstvet østre i Annebu og Sk.pr. 6, Fol. 550B Ungkar Axel Abrahamsen død. Søskend: 1. Anne Abrahamsdtr, enke, bor på Nes i Haagjord. 2. Halvbror: Aamund Guldbrandsen 21 år. 3. Halvbror Christen Guldbrandsen 19 år. 4. Halvbror Christopher Guldbrandsen 11 år. 5. Halvsøster Anne Gulbrandsd. 11 år. De sistnevntes far: Gulbrand Hallenstvet Aasmundsen. Barnas mostermann: Jacob Skarsholt. Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 9 av 38

10 Gods: 1. Iflg. skiftebrev etter avdøde manns far: Abraham Anderssøn: I østre Hallenstvet med underl. Ambjørnrød og Aamoth: 11 ¾ mrk. smør for Ved sk. ett. avdød mor : Berthe Christophersd. I Hallenstvet med underl. Ambjørnrød og Aamot: 1 61/88 mrk. smør for (Yils /80 m. for Etter moren: også i Skarsholt: /5 mrk. smør med anp. b. og 3/40 høne uten bygsel. Brutto: Netto: Hanedalen i Annebu Sk.pr. 5, Fol. 561B Lars Larsen død, g.1.g.m. Vevich Helgesd., død, 1726, g.2.g.m. Anne Gulbrandsd. Barn i 1ste: 1. Maren Larsdtr. 52 år. 2. Anne Larsdtr. 51 år. 3. Else, g.m. Even Larsen Stulen i Annebu. 4. Annet ektesk: Viveche 8 år. 5. Helge 6 år. 6. Gunild Larsdtr. 6 år. Søskendb: Helge Halvorsen nor Holt i Arendal sogn. Gods: - iflg. skifte mrk. i Hanedalen 23 rd. og i underl. Lofverød: 5 m. = 5 rd. v/auksjon: Brutto: Gjeld: Netto: Hannedalen, skiftet holt på Gjerløv Sk.pr. 6, Fol. 611 Maren Larsdtr død på Stulen i Annebu. Barn: 1. Jacob Larsen, myndig. 2. Abraham Andersson 17 år. Gods: 1. Iflg. skifte etter avd s mor, Wiviche Helgesdtr : arv i Hannedahlen 2 mrk. smør for Sk. ett. far Lars Hansen /5 m. smør for Etter moren: i underl. Loftsrød: 1 1/3 m. for Landskyld i 7 år av disse andeler: = Boets brutto: Boets netto: ½. Hanedalen, Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 71, Fol. 164b Lars Taraldsøn død, e. Anne Olsdatter. Bar: I 1ste ektesk. m. Else Jacobsdatter. 1. Tarald Larsøn 21 år. I 2det ektesk. m. enken. 2. Ole Larsøn 5 ½ år. Tilstæde: Farbroderen Hans Taraldsøn Hannedahlen. Jordegods: Efter skifte efter avdøde første hustrue Else Jacobsdatter sees at stervboet ejer (og efter schiøde ) 5 1/7 Mrk. Smør i Hanedahlen og 20 20/29 Mrk. Smør i underliggende Løverød = Brutto: Netto: Hasaas i Kodal Annebu Sk.pr. 6, Fol. 601 Jacob Gunnuldssøn død, g. Maren Hansdtr. g.1.g. Berthe Hansdtr. død, skifte Barn i 1ste: 1. Søfren Jacobsen 16 år. 2. Peder Jacobsen 14 år. 3. Karen Jacobsd. 10 år. Barn i 2net: 4. Berthe Jacobsd. 9 år. 5. Kirsti Jacobsd. 4 år. Farbror: Hans Gunnuldsen Vik i Annebu. Inntekt: Utgift: Hasaas vestre, Kodal i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 219a Anne Olsd. død, 1.g. Peder Hansen, død, em. Peder Danielsen. Barn: 1. Olle Pedersen, Liverød i Kodal. 2. Søfren Pedersen,død, barn: a. Peder Søfrensen (dette barns stefar var Hans Frandtsen Aaserum i Hedrum). 3. Niels Pedersen Gjone i Kvelde sogn. 4. Kirsten Pedersd., g.m. Hans Hansen, Kverne, Arendal i Stokke. 5. Maren Pedersd., g.m. Niels Gjellesaasen, Arendal i Stokke, død. 6. Daniel Pedersen, Hasaas vestre. Brt.: Nt.: Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 10 av 38

11 Hasaas østre, Kodal i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 451a Anders Larsen død, e. Sibilla Albertsd. Barn: 1. Albert Andersen 10 år. 2. Jacob Andersen 6 år. 3. Abraham Andersen 3 år. 4. Kari Andersd. 8 år. Brt: Intet til arv. Haugene i Andebu Haugan nordre Sk.pr. 5, Fol. 228 Peder Søfrensen død, g. Karen Larsdtr. Barn: 1. Søren 45 år. vanvittig de siste 8-10 år. 2. Anne g.m. Peder Torstensen, Valle-eie i Ramnes. 3. Margrethe g.m. Carsten Andersen, bor her. Gods: 15 bmrk. smør med anpart bygsel, takst 40 rdl. Iflg. et skjøte og kjøpebrev av fra Erich Jørgensen Gåserud til avdødes datter Margrethes mann. Kommer nå stervboet til gode. Brutto: Netto: Haugan nordre i Annebu og Sk.pr. 6, Fol. 553b Kari Larsdtr. død, g.1.g. Halvor Christophersen død, g.2.g. Peder Søfrensen, død, Barn i 1ste: Anne Halvorsd., Himberg, ugift. 2. Siri, g.m. Børger Larsen Flotten. Barn i 2net: 3. Søfren Pedersen, her på Haugan. 4. Margrethe g.m. Christen Andersen på grd. Dalen. Gods: 1. Iflg. skifte : 5 mrk. smør m.b.: Christopher Christensen Hallenstvet skylder til dette bo: med anp. b.: 7 ½ mrk. smør: Brutto: Netto: Haugen vestre Andebu i Andebu (Hougen vestre) Sk.pr. 1, Fol. 383b Halduor Suendsen død, 1.g., død, e. Siri Olsd. Barn: 1. Gunild Halduorsd. død, barn: Inger Jensd. 2. Berte Halduorsd. g.m. Ole Hoetved. 3. Mari Halduorsd. ugift. Ingen barn i annet. Jordegods: Haugan vestre, 18 mrk. smør m.b. over halve gårdens hele skyld, 1 ½ b?. Brt: Nt: Haugan vestre i Annebu Sk.pr. 6, Fol. 43 Ellen Søfrensd. død, g. Hans Helgesen. Barn: 1. Helge, på Gulli i Andebu, gift. 2. Søfren Hansen 27 år. 3. Anne Hansdtr. død, barn: a) Anders Christensen 15 år. b) Else Chr.dtr. 18 år. Deres farbror: Hans Slettingdalen Annebu. 4. Randi, død, barn: a) Else Christpd. 17 år. b) Idde Christophersd. 15 år. Deres far: Christopher Kjærås, Annebu. 5. Marthe Hansdtr. 36 år hos faren. Er blind. Gods: : Skjøte til enkemannen fra postmesteren på Bragenes, Søren Hansen 15 mrk. smør for 14 rdl : Transportskjøte til enkem. på 1 bpd. 16 mrk. for? : Skjøte til enkem. med bygsel 18 mrk. for? 4. Et skjøte på 3 mrk. for Tils. 3 bismerpd. smør m.b. Takst: 200 rdl. Videre fantes et skjøte fra 1699 til enkem. på 3 mrk. smør i Kjæraas uden penge. Noch et af på 6 mrk. i Øde Kjæraas for?. Og: iflg. skifte efter enkem s besteforeldre år : Niels Mathiasen og Barbro Jacobsdtr. på Vestre Hontvedt 3 mrk. sm. m. anp. bygsel i øde Kjæraas. Tils. i Kjæraas øde: 12 mrk. ansatt for 100 rdl. Enkem. Hans Helgesens arv etter sin mor: I vestre Hotvet med underliggende Stubsrød: 7 ½ mrk. smør med anp. bygsel. Og etter skjøte : I samme gård: 3 ¾ mrk. sm. Hvilken skyld enkemanden mente at være værd 70 rdl. Løsøre tils. for: Tilst. gjeld tils: Gods til sammen: Brutto: Netto: Haugberg, Andebu Sk.pr. 5, Fol. 94 Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 11 av 38

12 Torgier Hansen død. g.1. N.N, død, g.2. Maren Arvesd., gjenl. Barn (av 2 kull): 1. Christen, fullmyndig, dragon, bor her på Haugberg. 2. Svend, 22 år, her på gården seg oppholdende. 3. Maren, g. Christen Åsmundsen Hotvet øde Andebu. (Ingen nærmere forklaring om hvor mange i hvert ekteskap). Brt: Formue og gjeld balansered omtrent. Bare 1 skilling til begravelsesvederlag. Haugberg i Annebu Sk.pr. 6, Fol. 712B Christen Christenssøn død, g. Karen Andersdtr. Barn: 1. Christen Christensen 19 år. 2. Anders Christensen 16 år. 3. Halvor Christensen 14 år. 4. Maren Christensd. 11 år. 5. Anne Christensd. 5 år. Morbror: Joen Andersen her. Brutto: Netto: Haugen vestre i Annebu Sk.pr. 6, Fol. 392 Hans Helgesen død, sk. ett. avd. h Ellen Søfrensdtr. død. Barn: Se skifte Gods: Se skifte En god del tilst. gjeld. Brutto: (hvorav løsøre ). Netto: Helta Andebu i Andebu, Plass Sk.pr. 7, No. 17, Fol. 471b Kirsti Erichsdatter død, em. Lars Olsen. Barn: 1. JAcob Larsen 12 år. Brutto: Netto: Herre-Skjelbred i Høijord, Annebu Sk.pr. 5, Fol. 380B Peder Larsen, død, g. Lisbet Larsdtr. g. 1ste g.m. Gunild Povelsd, død 1724 (Står også oppf. med Gunild Gundersd., skal sikkert være Gunild Gundersd.) Barn i 1ste ekteskap: 1. Ole, 18 år. 2. Anders, 16 år. 3. Gunder, 13 år. 4. Johanne, 13 år. 5. Live, 14 år. Deres mosterm. Nils Aasmundsen Herre-Skjelbred. Barn i 2net ekteskap: 6. Lars den eldre, 4,5 år. 7. Lars den yngre, 2 år. Avdødes søskendb.: Anders Grytte i Skjee, Stokke. Gods: Skjøter og fra stiftsamtm. i Tunsberg: Halve arvetomten 1 skpd. 2 ½ lpd. tg. for 350 rdl. Arv 1724: 3 bmrk. smør i store Fon, Fon s.: : Etter forlangende av enken Lisbet Larsdtr. ble skiftet tatt om igjen i p.g.a. enkelte små gjeldsposter som var litt uriktige. Nettoen ble den samme, Her ses nå at boets brutto er Gjeld: Netto: Oppr. var det: Brutto: Netto: Herre-Skjelbred, Høijord i Andebu Sk.pr. 7, No. 20, Fol. 474 Ellef Jacobsen død, e. Edel Johnsdatter. Barn: 1. Jacob Ellefsen 14 år. 2. Else Ellefsdatter 10 år. 3. Siri Ellefsdatter 2 år. Tilstæde: Enkens laugværge Anders Jacobsen Ødegaarden samt Helge Hansen Haugene. Jordegods: Den ½ part i gaarden Herreschilbred. Brutto: (?) Netto: (?). Hotvet vestre, Andebu i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 223a Hans Olsen død, e. Barbroe Jensd., 1.g. Nils Hølgesen Hotvet, død, sk Barn: 1. Niels Hansen 5 år. 2. Anne Hansd. 1 år (død efter faren). Enkens barn av første ektesk: 1. Helge Nielsen. 2. Anne Nielsd. Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 12 av 38

13 Avdødes slekt: Bror Christopher Olsen Hontvet mellem, Skjee i Stokke. (formynder). Enkens slekt: Søsters mann: Christopher Hundsrød, Høijord i Andebu. Enkens første avdøde manns slekt: Søsters mann Lars Larsen Hannedahl den yngre (formynder). Bror Halfvor Helgesen Hotvet øster (formynder). Jordegods: 1. Hotvet vestre 6 mrk. smør m.a.b. Skiftebrev Underliggende Stubsrød 1 ½ mrk. smør m.a.b.. 3 Underliggende Bergen 3 mrk. sm. u.b. Brt: Nt: Hotvet vestre, Andebu i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 225b Knud Hansen død, 1.g. Else Nielsd. død, e. Thore Ellufsd. Barn: 1. Hans Knudsen Skuggen i Kodal, død, barn: a) Hans Hansen 8 år. b) Ingeborg Hansd. 9 år. 2. Ifver Knudsen Hotvet vestre. 3. Helge Knudsen boende i Kiøbenhavn. 4. Randi Knudsd. g.m. Jacob Hansen Skorge i Kodal. 5. Kari Knudsd. 23 år ugift. (understr. = neste ektesk, min anm.) Ingen. Jordegods: 1. I Hotvet vestre 18 mrk. smør m.a.b.. 2 Underliggende Studzrød 4 ½ mrk. smør m.a.b. 3. Bergen ødegård 3 mrk. smør u.b. Brt: Nt: Hotvet vestre, Andebu i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 521a Berte Søfrensd., død, 1.g. Lars, død, sk. ca 1697, em. Ifver Knudsen. Det er også registrert et skifte etter samme, samme dato, men Fol. 11 a, min anm. Barn: 1. Søfren Larsen, 20 år. 2. Line Larsd. 18 år. (understr, = neste ektesk., min anm) 3. Jacob Ifversen, 14 år. Formynder for barna av første ekteskap: 1. Morbroren Peder Løchen nedre. 2. Olle Tofverød. Jordegods: 1. Hotvet vestre 6 ¾ mrk. smør m.a.b. Studsrød 1 11/16 mrk. smør m.a.b. Bergen 1 6/16 mrk. smør m.b. 2. Løchen nedre 1 4/5 skinn m.a.b. Brt: Nt: Dette skiftet står på to kort. På det andre pres. at Løchen er i Skjee, at verdien under 1. er 22-2-, eks. Bergen, Bergen er og under , ellers likt. Sk.pr. 1, Fol. 11a Hotvet vestre, Andebu i Annebu Sk.pr. 5, Fol. 565B Randi Hansdtr. død, g. Anders Christensen. Barn: 1. Abrah. Andersen, død, barn: a) Axel, 20. b) Anne 22 år. 2. Jacob Andersen, m., her. 3. Isach Andersen, m., her. 4. Hendrich Andersen, Unneberg i Sandeherr., død, enke Anne Halvorsd., 4 umyndige barn, navn ikke nevnt. Gods: Skjøte til avdøde fra flere : I vestre Hotvet med underl. Studsrød: 1 bpd. 6 mrk. smør m.b. Takst: 140 rdl. Brutto: Netto: Hotvet vestre i Annebu Sk.pr. 6, Fol. 264B Barbro Jensdtr. død, g.1.g. Nils Hansen, død, sk , g.2.g. Hans Olsen, død, sk Barn i 2. ekteskap: 1. Helge Olsen, her. 2. Nils Hansen, Wiige. 3. Anne Nilsdtr. g.m. Lars Ellingsen, Tue Sandeherred Tuft?. (Riktig avskr. av patr., feil i hvilke barn fra hvilket ekt.?, min anm.) Gods: 1. Iflg. skifte 1698: 6 bm. smør for Iflg. skifte 1706: 3 4/11 bm. smør for / Skjøte til avdøde fra Iver Hansen ø. Skauge og Lars Larsen Hanedalen i Annebu: år : på 3 bm. smør nå taksert for Iflg. sk. 1698: I Studsrød u. vestre Hotvet: 1 ½ bmrk. sm. med anp. bygsel for Iflg. sk. 1706: I Studsrød: 37/44 bm. for / Og iflg. skjøte 15/8.1720: ¾ bm. for Tils. i V. Hotvet m/studsrød: 15 Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 13 av 38

14 5/11 bm. for Iflg. sk. 1698: I Bergen: 3 bmrk. sm. uten bygsel Iflg. sk. 1706: I Bergen 1 15/22 bmrk. sm. uten bygsel: Tils. i Bergen4 15/22 bm. sm. for Skjøte fra avd. Hans Vogn: 1 bpd. smør for i plass Vige u. Øde Hotvet. Tils: Løsøre: 0. Jordegods for: Ingen gjeld. Hotvet vestre i Annebu Sk.pr. 6, Fol. 464 Jacob Iversen død, g. Kirsten Guttormsdtr. Avdødes far: Iver Knudsen. Gods: 1. Iflg. sk. ett. enken Kirsti Guttormsdtr er denne tilfalden etter bestfar Even Pedersen i grd. Omdal: ¾ mrk. smør. Her nevnes: svigerfar: Guttorm Iversen (usikker på om denne bem. er koblet til nr 1, min anm). 2. Guttorm Iversen Omdal, g.m. Karen Olsdtr., død hun har før sin død gitt bort: 5 19/40 mrk. takst 25 rd. inkl. ¾ mrk. 3. Avdødes arv etter mor: Berthe Søfrensd., død, sk i Hotvet vestre: Penger: Skjøte : i V. Hotvet: 7 13/16 mrk. med anp. b. I underl. Studsrud m.b. 1 11/16 med bygsel. og i ødegrd. Bergen: 6/16 uten bygsel. Dette Taksert: En part i Skjelbred: 2 ¼ lpd. tg. for Boets formue: Boets brutto: Hotvet vestre i Annebu Sk.pr. 6, Fol B Christen Jacobssøn død, g. Live Christensdtr. Barn: 1. Margrethe Christensd. 4 år. 2. Randi Christensd. 1 år. Farbror: Jacob Anderssøn Skarsholt, Annebu: Ikke noe jordegods det eies av Jacob Skarsholt. Brutto: Netto: (Her må komme et nytt skifte på baksiden på samme kort, blir da slik, min anm: Kjærås, Andebu Sk.pr. 6, Fol B) Samme dag kom Christopher Jacobsen Kjærås av Annebu og sa at hans brorsønn Jacob Olssøn som han var formynder for ved skifte etter avd. far Ole Jacobsen nå var død på Kjærås. Ville ha skifte etter han. Mor: Karen Nilsdtr. Enke Døvle i Annebu. Søskend: 1. Anders Olsen 19 år. 2. Nils Olsen 15 år. 3. Anne Olsdtr. 23 år. 4. Maren Olsdtr. 13 år. Morbror: Jac. Hansen Kjærås. Brutto: Netto: Hotvet vestre i Andebu Sk.pr. 7, No. 70, Fol. 164 Niels Olssøn død, e. Berte Iversd. Barn: 1. Kirstine Nielsdatter 3 år. 2. Else Nielsdatter 1 år. Tilstæde: Enkens far Iver Knudsøn Hotvedt. Jordegods: Udi Vestre Hotvedt er stervboet eiende efter schiøde af Iver Knudsøn Vestre Hotvedt og Thor Gulbrandsøn Waale /32 Mrk. Smør m.b. og i Øde gaarden Bergian 1 22/32 Mrk. ditto u. bøxel, noch i Vestre Hotvedt 8 rdl 1 ort 8 s. som til sammen er indkiøbt af afdøde for 38 rd. 16 s. Brutto: Netto: Hotvet vestre, Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 34, Fol. 263 Iver Knudsen Hoetvedt død, e. Randi Thorbiørnsdatter. Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 14 av 38

15 Barn: 1. Berthe Iversdatter g.m. Lars Christensen b.p. Hoetvedt. 2. Rønouf Iversdatter g.m. Sigvart Olsen Mychlegaard. 3. Else Iversdatter g.m. Peder Pedersen øvre Houfland i Kodahl. 4. Randi Iversdatter umyndig, b.h. moderen. Skifte efter avdødes fader Knud Hansen Hoetvedt Skifte efter tidl. hustru Berthe Sørensdatter Skjøte til Brutto: Netto: Hotvet øde i Annebu Sk.p.r 5, Fol. 378 Christen Aasmundsen død, g. Maren Torgiersdtr., g.1.g. Siri Hansdtr. død, g.2.g. Anne Hansd. død. Barn i 1ste ekteskap: 1. Else, g.m. Christen Torgiersen Hoytuet. 2. Mari 23 år. 3. Karen 21 år. Deres morbror: Børger Hansen av Sem. 4. Anders 12 år. 5. Else 14 år. Deres morfar: Hans Helgesen Haugene. Gods: Iflg. skifte lpd. tg. m anpart bygsel - 50 rdl. + brorsarv: 4 lpd. tg. for 20 rdl. Avdøde manns bror: Nils Christensen, død før sin far. Av godset: her er nevnt adkomst: skifte det må vel være avdøde manns fars skifte. Her er ikke nevnt navn på faren. Brutto: Netto: Hotvet øde Kodal i Annebu Sk.pr. 5, Fol. 477B Else Christensdtr. død, g. Christen Torgiersen. Barn: 1. Torgier Christensen 5 år. 2. Christen Christensen 2 år. Avdødes farbror: Hans Slettingdal. Gods: Iflg. skifte etter avdødes far: Christen Amundsen (rett avskr, se forrige skifte, min anm.) arv for 1 rdl. 3 mrk. 7 2/3 sk. Brutto: /3. Netto: /3. Hotvet østre, Andebu i Andebu SK.pr. 1, Fol. 523a Erich Knudsen død, e. Anne Søfrensd. Barn: 1. Niels Erichsen 20 år. 2. Malline Erichsd. g.m. Haldvor Løken i Skjee. 3. Sibilla Erichsd. 18 år. 4. Mari Erichsd. 18 år. 5. Kari Erichsd. 13 år. Formyndere: 1. Barnas (?) søsters mann Christen Lebsager i Undrumsdal. Enkens søsters mann: Eener Hole i Ramnes. Jordegods: Hotvet østre 5 l?. tunge m.a.b. Brt: Nt: Dette skiftet står også på to kort. På det andre nevnes: Enkens slekt: søsters mann: Christen Lefsager i Undrumsdal. Videre nevnes verdi på jordegods 50 rdl. Hotvet østre i Annebu sogn Sk.pr. 6, Fol. 460 Anders Hansen død, g. Mari Erichsdtr. Barn: 1. Hans Andersen 10 år. 2. Erich Andersen 6 år. 3. Anders Andersen 3 år. 4. Karen Andersd. 16 år. 5. Edel Andersd. 13 år. Gods: Skjøte på østre Hotvet: 5 lpd. tg. med bygsel for 120 rdl. Brutto: netto: Hotvet østre i Annebu og Sk.pr. 6, Fol. 529 Karen Larsd. død, Knud Jørgensen død. Barn: 1. Jørgen Knudsen 25 år. 2. Tobias Knudsen 20 år. 3. Lars Knudsen 18 år. 4 Ole Knudsen 15 år. 5. Marthe, g.m. Lars Rasmussen Bakke. 6. Idde Knudsd. 20 år. Farbror: Christen Enersrød. Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 15 av 38

16 Gods: 1. Kontrakt med bygsel: 4 lpd. 7 1/5 mrk. mel. 2. Skjøte s.å?. på 28 4/5 mrk. mel. 3. Skjøte på 5 lpd. mel. Tils. 10 lpd. Takst 230 ½ rd. Brutto: Netto: Hotvet østre, Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 69, Fol. 163b Idde Knudsdatter død. 1. Bror Jørgen Knudsen, myndig, b.p. Østre Hoetvedt. 2. Bror Tobias Kndusen, myndig, tj. p. Bache i Annebu. 3. Bror Lars Knudsen 24 år. 4. Bror Ole Knudsen 23 år. 5. Søster Marthe Knudsdatter g.m. Lars Rasmussen Bache i Anneboe skifte etter forældre Knud Jørgensen og Karen Larsdatter. Jordegod: Udi østre Hoetvedt den ½ part 7 rd. Brutto: Netto: Hundsrød i Høijord, Annebu Sk.pr. 5, Fol. 321 Berte Augrimsdtr. død. Fullbror: Simen Augrimsen, Grønnum i Undrumsdal, død, en sønn: Rejer Simensen, 19 år. Fullsøster Kirsten Augrimsdtr., død, vært gift 2 g., en sønn: Svend Pedersen, myndig, Askevol i Vivestad. Fullsøster Karen Augrimsdtr., g.m. Christf. Jonsen Teyen, Vivestad. Fullsøster Maren Augrimsdtr. g.m. Daniel Jensen Bjørndalen, Kodahl. Gods: Iflg. sk. ett. Mor: Maren Christf.d. Aakevold: 30 bm. tunge i søndre Teyen: Takst 5 rdl Brutto: Netto: Hundsrød i Haagjord, Ramnes Sk.pr. 6, Fol. 478 Jørgen Christophersen død, g. Siri Olsdatter, g.1.g. Lars Augrimsen. Barn: Edel 21 år, forl. m. Anders Rivelsrød. Gods: 1. Iflg. skifte etter faren, Christopher Larssøn : /896 mrk. smør for Skjøte for : 1 bpd / Skjøte for : 1 bpd. 220/896. Tils. (for 2 og 3, min anm) 3 bpd. 18 m. smør. 4. Skjøte for : 2 bpd. 6 mrk. 5. Skjøte kjøpt på søsters vegne for : fra Mr. Ole Anholt. 6. Iflg. skifte etter enkens 1ste mann: Lars Augrimsen, død, sk , 1 hud 3 ½ skind i Vallemstad: Takst 300 rdl. Avdødes datter nå copuleret med Anders Hansen Rivelsrød. Hendes søskenbarn: Ellef Anderssøn Bøen. Boets brutto: Boets netto: Hundsrød i Haagjord Sk.pr. 6, Fol. 703B Edel Jørgensdtr. død, g. Anders Hanssøn. Barn: 1. Mathias Andersen 4 uker. 2. Idde Andersd. 2 år. Gods: 1. Iflg. sk. ett. avd s far Jørgen Christophersen år : 1 bpd. 21 mrk. smør m.b Odelsskjøte fra Rasmus Axelssøn på grd. Laane odels + innl. rett til Hundsrød: 50 rdl. 3. I Skog i Haagjord: 3 m. sm. for I Wallemstad i Vivestad sogn: 7 ¾ skind med anp. bygsel: 150 rdl. Brutto: Netto: Høijord vestre, Høijord i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 231b Erich Christophersen død, e. Anne Hansd. Barn: 1. Christopher Erichsen 10 år. 2. Hans Erichsen 8 år. 3. Olle Erichsen 5 år. 4. Anne Erichsd. 2 år. Formyndere: 1. Avdødes bror Niels Høijord vetsre. 2. Enkens bror Jacob Tolsrød. 3. Enkens bror Christen Døfle. Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 16 av 38

17 Jordegods: Døvle i Andebu 5 7/9 mrk. smør m.b. Brt: Nt: Haagjord østre i Haagjord Sk.pr. 6, Fol. 16B Dorthe Paulsdtr. g. Erich Jacobsen. Barn: 1. Paul erichsen 26 år, m. 2. Marthe 28 år. 3. Else 24 år. 4. Karen 21 år. 5. Anne 19 år. 6. Live 16 år. 7. Siri 8 år. Gods: 1. Skjøte fra svoger på 11 lpd. 3 3/8 mrk. tg. m. anp. b. 2. Skjøte fra Jac. J. Rød og Anders Hansen Trefland på deres anp. i H.: Tils 11 lpd. 12 3/8 m. for lpd. 20 ¼ bmrk. tunge som er enkem s arv etter foreldre. (foreldrenes navn ikke oppgitt her). Iflg. skjøte er denne hele gård østre H. eiende: 1 ½ skpd. 4 mrk. tg., men: Efter skattebogens udvisende: 1 ½ skpd. tg. m.b. Taksert til 350 rdl. Brutto: Netto: Kjæraas Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 43, Fol. 142 Jacob Hansøn død, e. Eli Andersdatter. Barn I 1. ektesk.: 1. Christen Jacobsøn død, barn: a) Anne Christensdtr. 17 år. b) Karen Christensdtr. 10 år. 2. Anders Jacobsøn død, barn: a) Marthe Andersdatter 17 år. b) Mari Andersdtr. 16 år. c) Kari Andersdtr. 13 år. 3. Halvor Jacobsøn 32 år. 4. Kari Jacobsdatter g.m. Erich Olsøn Nøgligaard. 5. Anne Jacobsdatter 39 år, ugift. I 2det ektesk. m. Live Arnesdatter: 6. Live Jacobsdatter 24 år. I tredje ektesk. m. enken: 7. Hans Jacobsen 20 år. Jordegods: Efter skifte efter Live Arnesdatter og Schiøde eier stervboet i Arvetomten Kieraas med underliggende øde Kieraas 6 Mrk. Smør og 1/6 Høns = I gaarden Suche under Rivelsrød 1 Mrk. Smør = I gaarden Suche under Rivelsrød 2 Mrk. Smør = Brutto: Netto: Kjæraas, Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 44, Fol. 143 Christopher Jacobsøn død, e. Mari Christensdatter. Barn I 1ste ektesk: 1. Else Christophersdatter g.m. Jørgen Christensøn Gullel(!) i Annebue. 2. Idde Christophersdatter 26 år, ugift. I det 2det ektesk: 3. Jacob Christophersøn 22 år. 4. Christen Christophersøn 15 år. 5. Ole Christophersøn 13 år. 6. Anders Christophersøn 11 år. 7. Randi Christophersdtr.,18 år. Skifte etter 1. hustru Jordegods: Efter skiøde og i gaarden Døvle i Anneboe 1 Bpd. 3 Mrk. Smør og i underliggende Svebreche 3 Mrk. Smør = og videre i Døvlen 12 Mrk. Smør = 9- -, og videre i Døvlen efter skiøde /15 Mrk. Smør = I gaarden øde Kieraas ½ Høns = I gaarden øde Kieraas efter skiøde /7 Mrk. Smør = Brutto: Netto: Kjæraas Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 43, Fol. 271b Christen Christophersen død. 1. Mor Maren Christensdatter. 2. Bror Jacob Christophersen. 3. Bror Ole Christophersen. 4. Bror Anders Christophersen. 5. Søster Randi Christophersdatter ugift. 6. Halvsøster Else Christophersdatter g.m. Jørgen Gulleli. 7. Halvsøster Idde Christophersdatter ugift. Brutto: Netto: Kjæraas, Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 18, Fol. 472 Idde Christophersdatter død, em, Hans Kieraas. Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 17 av 38

18 1. Halvbror Jacob Christophersen b.p. Kieraas. 2. Ole Christophersen 18 år, halvbror. 3. Anders Christophersen 15 år, halvbror. 4. Søster Else Christophersdatter 24 år, g.m. Jørgen Christophersen Gullelie. 5. Halvsøster Randi Christophersdatter 22 år. Tilstæde: Afdødes broder Simoen Christensen Langebreche. Jordegods: I arvetomten Kieraas 6/11 Mrk. Smør og 1/66 Høne efter Skifte efter enkemandens Fader Jacob hansen Kieraas, m.b. 2. I gaarden Suche 3/11 Mrk. Smør m.b. 3. I kieraas og Øde Kieraas 3 Mrk. Smør og 1/12 Høne m.b. efter sin Moder Eli Andersdatter. 4. I gaarden Suche 1 ½ Mrk. Smør. 5. I gaarden Hougene i Anneboe efter skifte efter avdødes Fader Christopher Jacobsen Kieraas , 36/77 Mrk. Smør, 7. I Gulleli i Anneoe 1/12 Hud m.b. 8. I Øde Kieraas 1 Mrk. Smør efter skifte efter afdødes Bedstemoder Eli Søerensdatter Hougene. 9. I Kieraas? Mrk. efter Skifte? efter afdødes Bestefar Hans Helgesen. Brutto: Netto: Kleppan i Annebu Sk.pr. 5, Fol. 401 Maren Svendsdtr død, enkemann Christen Christensen. Barn: Anne Christensd. 7 år. Else Christensd. 4 år. Barnas morfar: Svend Iversen nu på tomten Nomme i Hedrum. Gods: 1. En broderlodd i Vestre Flotten, Annebu: 2 lpd. 2/3 mrk. for 16 rd. (Iflg. sk. etter faren Chr. Chr Skjøte : 5 1/3 lpd. tg. i Vestre Flotten, for 87 rdl. 3. I vestre Møglegård? 8 rdl., 4 bm? smør Ad gods: 3) Intet bevis foreligger, men Chr. Christensen berettet at dette var blitt borte ved en brand. Chr. Chr. har full bygsel over hele gården unntatt hva Annebu prb. er eiende uten bygsel. Brutto: Netto: Kleppan, Høijord Annebu Sk.pr. 5, Fol. 426 Bertel(!) Olsdtr. død, g. Ole Olsen Barn: 1. Ole Olsen 14 år. 2. Jacob Olsen 10 år. 3. Anne O.dtr. 12 år. 4. Signe O.dtr. 16 år. Avd s. søskenbarn: Anders Hansen Krugen Annebu. Brutto: Netto: Kolkinn, Andebu i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 95b Mari Rasmusd. død, 1.g. Ingebret Christensen, død, sk , em. Ifver Olsen. Barn: 1. Christen Ingebretsen Staallerød, død, barn: Thor Christensen. 2. Rasmus Ingebretsen Scheou, død, barn: Jacob Rasmussen 11 år. 3. Idde Ingebretsdatter, g.m. Niels Efvensen Braavold. 4. Mari Ingebretsd. g.m. Svend Ifversen Torp. 5. Hans Ingebretsen, død (før ). Ingen i annet. Jordegods: 1. Kolkinn 3 b? smør m.a.b. Brev av Braavold, 18 mrk. smør m.a.b. 3. Lebsrød i Ramnes 1 ½ b? smør m.a.b. 4. Ronnerød i Våle 5 mrk. smør m.b. 5. Sørbye ½ l? mel m.b. Kolkinn i Andebu Sk.pr. 5, Fol. 224B Maren Olsdtr. død, g. Tord Christensen. Barn: 1. Christen 23 år. 2. Ole 18 år. 3. Niels 15 år. 4. Jacob 10 år. 5. Ifver 8 år. 6. Else 16 år. Avdødes bror: Jacob Olsen på grd. Ager i Sem sogn. Gods. Tils. 4 bpd. 9 mrk med bygsel, takst 218 rdl. 3 mrk. 1. Iflg. skiftebrev eft. sal. Christen Ingebretsen, der har været Enchemandens Fader: 16 pd (1lpd?) 7 m. smør. Godset den gang ikke skiftet, men manden berettet sig samme af sin moder Anne Torsdtr. skulde hafve tilkiøbt og efter sin afdøde søster Marthe Christensdtr. arfvet. 2. Iflg. skifte Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 18 av 38

19 efter sal. Maren Rasmusdtr. Kolchind har enchemanden arfvet med andel bygsel: 8 mrk. 3. Iflg. skjøde + kiøbebrev tilkiøbt med andel bygsel 1 bpd. smør. 4. Iflg. skjøde tilkiøbt m.b. 1 bpd. 8 mrk. 5. Iflg. skjøde af : med anpart bygsel 10 mrk. Brutto: inkl. gods. Netto: Kolkinn Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 35, Fol. 264 Thoer Christensen død, g.m. Maren Olsdatter. Barn: 1. Christen Thoersen Tolfsrøed. 2. Ole Thoersen Koldkind. 3. Jacob ThoersenHaugeber. 4. Iver Thoersen. Alle myndige. 5. Else Thoersdatter, umyndig, 32 år. Skifte efter afdødes kone Brutto: Netto: Laksjøn i Annebu sogn Sk.pr. 6, Fol. 513 Rolløf Anderssøn død, g. Kristen Andersdtr. Barn: 1. Marhe Rollefsd. 19 år. 2. Ingeborg Rollefsd. 15 år. 3. Pernille Rollefsd. 11 år. 4. Anne Rollefsd. 7 år. Inntekt: Gjeld: Laksjøn, Høijord i Andebu Sk.pr. 7, No. 34, Fol. 58 Anders Jacobsen død, e. Gunild Andersdatter. Barn: 1. Marte Andersdatter 16 år. 2. Maren Andersdatter 14 år. 3. Karen Andersdatter 12 år. Tilstæede: Barnas Bæstefader Jacob Andersen Kieraas. Jordegods: Efter (skal vel være 1718, min anm) efter afdødes Moder Maren Christensdatter ses at afdøde er tilfalden 1. Udj Kieraas 1/15 deel Høns u.b. for 9 3/5?. 2. Udj Øde Kieraas 4/5 deel Mrk. Smør m.b. for /5. 3. Udj Suche u. Rivelsrøed 2/5 Mrk. Smør for 3 ort 4 4/5. Brutto: Netto: Langebrekke Andebu i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 90b Anne Olsd. død, em. Christopher Jensen. Barn: 1. Ole Christophersen 24 år, soldat. 2. Jens Christophersen 9 år. 3. Hans Christophersen 7 år. 4. Knud Christophersen 5 år. 5. Berte Christophersd. 16 år. Brt: Nt: Langebrekke, Andebu i Andebu Sk.pr. 1, Fol. 266b Christopher Jensen død, 1.g. Anne Olsd. død, e. Guri Elufsd. Barn: 1. Ole Christophersen soldat. 2. Jens Christophersen 13 år. 3. Hans Christophersen 11 år. 4. Knud Christophersen 9 år. 5. Berte Christophersd. 20 år. (understr. = neste ektesk., min anm). 6. Jacob Christophersen 5 år. 7. Eluf Christophersen 4 år. Formynder var avdødes nærmeste pårørende: Thor Hontvet nedre. 2. Søren Gallis. 3. Christen Skilbred. 4. Peder Gulli. Brt: Nt: Lerskall i Annebu Sk.pr. 5, Fol. 450 Erich Anondsen død, g. Kirsti Halvorsdtr. Barn: 1. Anond Erichsen, m. Brosrød. 2. Knud Erichsen, m. 3. Siri Erichsd. 48 år, tj. 4. Ales Erichsd. gift. 5. Kirsti Erichsd., tj. på Gran. 6. Gunhild, død, g.m. Chr. Larsen, Hallem, barn: Lars Christensen 12 år. 7. Anne Erichsdtr. 30 år. Brutto: Netto: Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 19 av 38

20 Lerskall i Annebu Sk.pr. 5, Fol. 574b Kirsti Hansd. død, g. Erich, død. Barn: 1. Anund Erichsen Brodtrød, død. a) Søren Anundsen 2 år. 2. Knud Erichsen Gjermundrød, m. 3. Siri Erichsdtr. 40 år. 4. Gunnild Erichsdtr. død. a) Lars Christensen 12 år. 5. Allis g.m. Jens Olsen her. 6. Kirsti, g.m. Lars Olsen. 7. Anne Erichsdtr. 36 år. Brutto: Netto: Lerskall Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 41, Fol. 269b Ungekarl Hans Hansen død. Bror Ole Hansen Tarandrøed, myndig. 2. Bror Frideric Hansen, Tarandrøed, myndig. 3. Bror Niels Hansen Bondgunderøed, myndig. 4. Søster Barbro Hansdatter 60 år umyndig. 5. Søster Anne Hansdatter, g.m. Iver Pedersen b.p. Leerschal. 6. Søster Ingeborg Hansdatter, død, barn: a) Hans Andersen 16 år. b) Ole Andersen 12 år. c) Marthe Andersdtr. 24 år, umyndig. d) Oline Andersdtr. 7. Søster Sirj Hansdatter, død, barn: a) Mari Christophersdatter 13 år. Brutto: Netto: Lerskall Andebu i Andebu Sk.pr. 7, No. 42, Fol. 270b Anne Hansdatter død, e. Iver Pedersen. Barn: 1. Peder Iversen 23 år Soldat. 2. Helvig Iversdatter 20 år. Brutto: Nt: Moland i Annebu sogn 16/ og 11/ Sk.pr. 5, Fol. 557 Anne Rejersd. død g.1.m. Christen Simensen, død. G.2.m Lars Jacobsen, død like etter hende. Avd. Lars Jacobsen 1.g.m. Signe Svendsdt. Barn i 1. ekteskap: 1. Simen Christensen 25 år. 2. Jørgen Christensen 23 år. 3. Maren, g.m. Christopher Kjæraas, bor Kjævre?? i Andebu. Avd. Lars Jacobsens barn i 1ste: 1. Christopher Larsen, 29 år. 2. Randi g.m. Hans Døvle. 3. Sibille Jacobsd. 24 år (står Jacobsd., min anm). 4. Sibille Jacobsd. 19 år. 1. Gods i Hovland for Iflg. skifte : Avdøde kvinnes arv i Moland 2 29/98 mrk. smør med bygsel for / I nedre Holand, Kodal i Annebu: Til avdøde Lars Jacobsen fra brødre: Christopher Kjæraas i Annebu, Ole Jacobsen Døvle i Annebu, Jørgen Jacobsen Gjerla i Skee Sogn.": 1 bpd. smør m.b. datert Ikke nevnt takst i skjøtet derfor nå taksert inkl. husebygninger for Brutto: /49. netto: Plass Moland i Annebu Sk.pr. 6, Fol. 512B Anne Jensdtr. død, g. Christopher Jensen. Barn: 1. Anna Christophersd. Brutto: Netto: Moland i Andebu, Møiland øvre Sk.pr. 5, Fol. 399b Berte Christophersd. død, g. Lars Rasmussen, 1ste g.g.m. Hendrich Helgesen død. Barn i 1ste ekteskap: 1. Engel Hendrichsdtr. 20 år. Hendes morbror: Eluf Christophersen, Haug i Ramnes. Barn i 2net ekteskap: 2. Rasmus Larsen 11 år. 3. Christopher Larsen 9 år. 4. Hendrich Larsen 7 år. Avdødes bror: Jens Christophersen nedre Moland. Gods: Gods i øvre Moland med underliggende Svedbreche - iflg. skjøte fra 1. Christen Larsen Skjelbred og Søren Christophersen Gallis: odels og åsetesrett til arvetomten Moland med bygsel: 6 bmrk. Smør for Iflg. Skifte etter enkem s far Rasmus Christensen år : en broderlodd i M. med underliggende Svedbreche: 3 mrk. for Avskrift av Egil Theie Oppdatert: Side 20 av 38

20 http://andebu.info/tema/bygdebok/kjaras.htm

20 http://andebu.info/tema/bygdebok/kjaras.htm 1 av 19 28.03.2012 18:25 INNHOLD GÅRDSREGISTER Navnet, som uttales kjǽ'rås, skrives i Rødeboken (1398) Tiaras og af Tiorasom, 1593 og 1604 Thieraass, 1667 Kieraas med Øde K., 1723 Kieraass, 1801 Kiæraas,

Detaljer

Berg, Kvæfjord 1738 1/9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning 5-4-14

Berg, Kvæfjord 1738 1/9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning 5-4-14 Ekstrakter fra skifteutdragsamlingen ved Statsarkivet i Trondheim, for Senja fogderi [Ikke sjekket mot originalen, avskriftene nedenfor har ikke alltid med all informasjon fra skiftekortene] Alvestad,

Detaljer

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Side 1 Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Utgangspunktet for denne artikkelen er ekteparet Verner Svendsen og Guri Larsdtr. som bodde på garden Lille Gryte i Vardal på slutten av 1600-tallet.

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet.

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet. Tråset (gnr. 115) Tråset er ein av dei gamle store gardane ved nordenden av Mjøsa. Namnet er eit typisk setr namn, men kva det elles tyder, kan ingen seia heilt visst. Skrivemåten av namnet har lenge vore

Detaljer

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Oppdatert: Sept-2000 Ansvarlig: Leif Olsen. Skh-15. Gudmund Olsen født 1703, død ca 1744 sønn til Ole

Detaljer

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN Dette er den ytterste gård på nordsida av Skrovkjosen, men på yttersida (nordvest-) av gården ligg Sommarset med Sommarsetdalen

Detaljer

Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane.

Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane. Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane. Dei tri gardane Dal øvre, Dal nedre og Øvstedal har sikkert vokse fram av ein og same opphavsgarden. Kvar denne opphavsgarden låg, kan ingen seia heilt visst, men fleire

Detaljer

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen Gnr. 148 Fossnes En beskrivelse av Fossnes må falle i to ad skilte deler. Selve gården er en sak for seg. Folkene som eide den, er noe helt annet. Oftest er det jo en nær sammenheng mellom «gården sjøl»

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet - navn er forsøkt normalisert. - det er forsøkt å skille mellom personer med samme navn, men opplysninger under ett navn kan

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 30 Kaare Melsom Andresen

Forfedre til: Side 1 av 30 Kaare Melsom Andresen Forfedre til: Side 1 av 30 1. Generation 1. (Jacob 7, Marcus Anton 6, Hans 5, Andreas Jonsen 4, Jon Hansen 3, Hans Jonsen 2, Jon 1 ) ble født i Apr. 6, 1918 i Tønsberg, Norway og døde i Mar. 31, 1992 i

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV PA ROMERIKE Av konservator Inger Marie Kvaal Lie. På gården Holt i Ullensaker har de en fin samling av gammelt sølv, som de har tatt vel vare på gjennom generasjoner. Tidligere

Detaljer

Forfedre av Randi HAGERUP. 2 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Randi HAGERUP. 2 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Randi HAGERUP 2 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Randi HAGERUP 1 Randi HAGERUP ble født på/i Oslo den 13 mar 1948. Hun er datter av Kaare Arnskov HAGERUP og ERNA

Detaljer

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid Rullestad gård 1. Forhistorisk tid For mer enn 6000 år siden hadde landet hevet seg etter istiden, havet hadde trukket seg tilbake, og det området som senere ble Rullestad gård var dekket av tett skog.

Detaljer

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 UTKAST Side 1 Innholdsfortegnelse 0 FORORD...3 1 FØRSTE GENERASJON...4 1.1 RAGNAR OG BRYNHILD...4

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 Proband Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT).

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus.

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus. Linken *Medlemsbladet for slektsforskere* Nr. 1 Våren 2002-7. årgang DIS Aust-Agder DIS AUST-AGDER v/ daglig leder Postboks 36, 4801 Arendal. Antall Medlemmer: 157 (07.02.2002) Stiftet: 15.02.96 Bankgiro:

Detaljer

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 2 SEVALD SIMONSEN Etterkommerne til Simon Asbjørnsen Haustveit og Malena Eilevsdatter Soma EGET FORLAG Stavanger 1962 Ny og noe oppdatert utgave 2010 ved Asbjørn Simonsen

Detaljer

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn.

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. Tjøme slekt Maagerø Olava og Søren Sørensen med etterkommere Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. 1 Preface Maagerø ligger på Tjømes nordøstside. Stedet

Detaljer