EKSAMENSOPPGAVE I TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE I TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK"

Transkript

1 Side av 8 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekommunikasjon EKSAMENSOPPGAVE I TFE4 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK LØSNINGSFORSLAG Versjon. Faglig kontakt under eksamen: Peter Svensson: (til og med oppgave 4.) Bjørn B. Larsen: (fra oppgave 4.) Eksamensdato: torsdag 6. august 22 Eksamenstid: Studiepoeng: 7.5 Tillatte hjelpemidler: D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Språkform: bokmål Sensurdato: 6. sept. 22. Merk! Studentene må primært gjøre seg kjent med sensur ved å bruke Studentweb. Eventuelle telefoner om sensur må rettes til instituttet. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

2 Side 2 av 8 Oppgave (2 %) Gitt kretsen nedenfor, 2 Ω 5Ω A.5 A Ω V 5Ω 4Ω 4Ω B Hva blir Theveninmotstanden RTh (sett fra terminalene A? Hva blir Theveninspenningen VTh? Hvor mye effekt genererer Vkilden i kretsen over? Theveninresistansen kan beregnes ved å kortslutte spenningskilden,, lage avbrudd ved strømkilden, og så beregne resistansen sett fra terminalen AB. Da forsvinner grenen med 5 Ω motstanden. Kortslutningen av spenningskilden gjør at 5 Ω og 4 Ω motstandene kommer i parallell og kan erstattes med 5*4/(54) Ω = 2/9 Ω 2.22 Ω. Den motstanden kommer direkte i serie med 2Wmotstanden, og de kan erstattes med Ω. Til slutt får vi da en parallellkobling av Ω og 4 Ω som er 22.22*4/(22.224) Ω 3.39 Ω. vth er spenningen ved node A. Vi bruker nodespenningsmetoden, og trenger da også å innføre v er spenningen i noden like til venstre om strømkilden. Vi setter opp to ligninger (summen av strømmene vekk fra hver node skal være ): v v v v.5 Th = v v v.5 Th Th = 4 2 Dette kan vi løse, og får vth = 3/59 V 2.2V. Effekten som Vkilden genererer kan vi finne ut hvis vi beregner strømmen gjennom kilden. Hvis vi ser på noden like over Vkilden så vet vi at der går en strømm vekk, gjennom Wmotstanden: i = V/Ω = A. Så går det en strøm vekk gjennom 5Ω motstanden: i2 = (Vv)/5Ω = (V3.22V)/5 =.36A. Da gir Kirchhoff strømlov at spenningskilden må ha strømmen A.36A = 2.36A, oppover. Altså leverer spenningskilden P= V*2.36A = 23.6W. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

3 Side 3 av 8 Oppgave 2 (2 %) I kretsen nedenfor slås bryteren over til posisjon A ved tidpunktet t =, og kondensatoren kan antas å være utladet før den tiden. Etter 5 ms slås den over til B. kω kω A B 3 kω 2 V 5 kω µf 5 V Hva er tidskonstanten i posisjon A? Hva er tidskonstanten i posisjon B? Skriv et uttrykk for spenningen for t > (altså både før og etter 5 ms)? Vi forenkler: i grenen til venstre kan spenningskilden og de to motstandene erstattes med en Theveninekvivalent: 5 RTh,A = kω = 6kΩ 5 Når bryteren slås til A så får vi altså en seriekobling med vth,a (som kan beregnes med spenningsdeling til 2V*5/(5)=2V) og RTh,A = 6kΩ og C = µf. Da blir τ A = RC = 6ms. Vi gjør på samme måte i posisjon B: grenen til høyre kan erstattes med en Thevenin 3 ekvivalent, med RTh,B = kω = 23.kΩ. Når bryteren slås til A så får vi altså en 3 seriekobling med vth,b (som kan beregnes med spenningsdeling til 5V*/(3)=38.5V) og RTh,B = 23.kΩ og C = µf. Da blir τ B = RC = 23.ms. Generelt gjelder jo, for spenningen over en kondensator: vc = vslutt (vstart vslutt )e t/τ I posisjon A er vstart = (fordi kondensatoren var utladet), og vslutt = vth,a = 2V. Da er vc = 2V ( 2V )e t/τ A = 2V ( e t/τ A ) Ved tidpunktet 5 ms er vc = 67.8V. I posisjon B er da vstart = 67.8, og vslutt = vth,b = 38.5V. Da er t 5ms)/τ B t 5ms)/τ B vc = 38.5V (67.8V 38.5V )e ( = 38.5V (29.3V )e ( Oppgave 3 (8 %) Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

4 Side 4 av 8 En høyttalerkasse har oftest to eller flere høyttalerelement. Såkalte delfilter gjør at hvert høyttalerelement får et begrenset frekvensområde og i tillegg justeres lydnivået til å bli likt for de ulike elementene (ulike høyttalerelement har ulik virkningsgrad). Et høyttalerelement kan representeres ved en 8 Ω motstand, og lydnivået kan tilpasses ved hjelp av to motstander som vist i kretsen nedenfor. R i v R2 R =8Ω høyt. R og R2 skal velges slik at følgende to vilkår er oppfylt:. Den ekvivalente resistansen sett fra spenningskilden skal være 8 Ω. 2. Strømmen gjennom høyttaleren, i, skal være 75% av strømverdien da høyttaleren kobles direkte til spenningskilden. Hvilke verdier av R og R2 gjør at disse kravene blir oppfylt? Utled et uttrykk for hvor mye effekt som blir utviklet i de tre motstandene tilsammen. Krav : Sett fra spenningskilden er den ekvivalente resistansen R R Rekv = R 2 høyt R2 Rhøyt og den skal altså være lik Rhøyt: R R () Rekv = Rhøyt R 2 høyt = Rhøyt R2 Rhøyt Krav 2: strømdeling gir at R2 i = itotal R2 Rhøyt Vi vet også at krav leder til at strømmen itotal må være lik v Rhøyt, og det er jo den strømmen som høyttaleren får hvis den kobles direkte til spenningskilden, dvs v R2 v R2 (2) i= =.75 = R2 = 3Rhøyt Rhøyt R2 Rhøyt Rhøyt R2 Rhøyt Numerisk får vi da, fra ekv(2), at R2 = 3*8Ω = 24 Ω. Da beregner vi R2//Rhøyt til 8*24/(824) Ω = 6 Ω. Ekv () gir da at R = 8 Ω 6 Ω = 2 Ω. De tre motstandene skal jo ha en ekvivalent motstand som er 8W. Da må totalt utviklet effekt være Ptotal = v 2 / 8Ω Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

5 Side 5 av 8 Oppgitt: Oppgave 4 (4 %) Nedenfor er gitt 2 spørsmål i form av 3 påstander eller svaralternativer A, B eller C. Bare en av påstandene er riktig. Kryss av for riktig svar A, B eller C i tabellen bak i oppgavesettet. OBS! Tabellsiden må leveres inn som en del av besvarelsen!! Riktig svar gir 2 poeng, manglede svar gir poeng, og galt svar gir poeng. Flere svar på samme spørsmål regnes som manglende svar og gir poeng. Ved feilavkrysning, fyll den feilavkryssa ruta helt, og sett ett kryss i riktig rute. ) Hva skjer med strømmen i i kretsen nedenfor hvis grenen med Ω motstanden fjernes? 2 Ω Ω 9V A 7Ω 8Ω i B Strømmen i øker Strømmen i minsker Strømmen i er uforandret Spenningen over 9Vkilden er uavhengig av hvorvi Ωmotstanden er tilkoblet eller ikke. Altså kommer hele kretsen til høyre om 9Vkilden å oppleve samme spenning med eller uten Ω motstanden. Altså er i uforandret. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

6 Side 6 av 8 2) Hva er Theveninresistansen for kretsen i oppgave 4. sett fra terminalene A og B? 3,5 Ω 3,32 Ω 33,73 Ω Theveninresistansen kan beregnes ved å kortslutte spenningskilden, og så beregne resistansen sett fra terminalen AB. Da får vi en parallellkobling av motstandene 7 Ω, 8 Ω ογ 2 Ω " % hvilket gir RTh = $ ' 3,5Ω # 8Ω 7Ω 2Ω & 3) Hvilken av de to strømkildene leverer effekt? A 2 V 2A 4Ω Akilden leverer effekt, 2Akilden forbruker effekt 2Akilden leverer effekt, Akilden forbruker effekt Begge kildene leverer effekt. Enligt passive fortegnskonvensjonen er Pforbrukt = v i hvis strømmen går inn ved plusspolen. Da beregner vi spenningen over de strømkildene: spenningen må være samme i alle tre grener. Spenningen kan enkelt beregnes f eks med nodespenningsmetoden. Vi skifter posisjon på spenningskilden og motstanden for å se litt tydeligere at vi får sambånden v 2 2 = v = 6V 4 dvs strømkildene har spenningen 6V med plusspolen oppover og minuspolen nedover. Da kommer 2Akilden å forbruke en positiv effekt (6V 2A=32W), og Akilden forbruker en negativ effekt (6V A=6W) dvs leverer effekt. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

7 Side 7 av 8 4) Hva er den ekvivalente resistansverdien for dette resistansnettverket (sett fra terminalene A og? 8Ω A 3Ω 6Ω 3Ω 3Ω 6Ω 3Ω B,75 Ω,33 Ω 9,6 Ω Vi erstatter først de to parallellkoblingene med en ekvivalent resistans: 3 6 Rekv = Ω = 2Ω 3 6 Da får vi i den innerste sløyfen en seriekobling av 3 Ω, 2 Ω og 3 Ω, hvilken erstattes med 8Ω. Da sitter vi igjen med en parallellkobling av 8 Ω, 8 Ω og 2 Ω, hvilket kan erstattes " % med RTh = $ ', 33Ω # 8Ω 8Ω 2Ω & 5) Hvilken av disse tre påstandene for spenningskilden nedenfor er feil? i = 2A v = 23 V Spenningskilden forbruker 46 W Spenningskilden leverer/produserer 46 W Spenningskilden leverer/produserer 46 W Enligt passive fortegnskonvensjonen er Pforbrukt = v i hvis strømmen går inn ved plusspolen. Det er fallet her og altså er Pforbrukt = 23V ( 2A ) = 46W Plevert = 46W. Altså er påstand A og B sant. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

8 Side 8 av 8 6) Hva er rmsverdien for en elektrisk spenning som er illustrert i figuren nedenfor? v(t) 5V t [ms],2 V,25 V 2,24 V Rmsverdien er definert som T 2 vrms = v (t ) = middelverdien av v 2 (t ) T o Middelverdien av v 2 (t ) kan vi beregne for hånd: v 2 (t ) er 25V2 under 25% av tiden, og ellers. Da er middelverdien av v 2 t =.25 25V2 = 6.25 V2. Rmsverdien er roten ur () dette: vrms = 6.25V 2 = 2.5V. Da er der dessverre ikke noe rett svar!! 7) Bruk Kirchhoffs strømlov i kretsen nedenfor. v2 2Ω 3Ω 6Ω v 5Ω 2A 4Ω A 5V For node v vil likningen da bli: v v 5 v2 v 2 = v v 5 v v2 2 = v 5 v v v2 2 = Summen av strømmene vekk fra node v skal være : Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

9 Side 9 av 8 v v 5 v v2 = Dette er ekvivalent med alternativ B. 2 8) Ved tiden t = lukkes bryteren og kondensatoren lades opp fra en helt utladet tilstand. kω 9V µf Etter hvor lang tid er energien i kondensatoren lik 5% av sluttenergien (dvs den energien som kondensatoren har etter uendelig lang tilkoblingstid)? 6,9 ms ms 2,3 ms Energien for en kondensator gis av 2 w = Cv 2 = Cv 2final ( e t/τ ) w final = Cv 2final ( Da er spørsmålet: etter hvor lang tid, t.5w,final, er e e t.5 w final /τ =.5 e t.5 w final /τ t.5 w final /τ 2 ) ( =.5? Det løser vi: ) =.5 t.5w final = τ ln.5.23τ Tidskonstanten τ = RC = 3 6 s = ms. Da får vi t.5w final 2.3ms. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

10 Side av 8 9) Kretsen nedenfor viser en forenklet modell av utgangs og inngangstrinnene for to invertere koblet i serie. vc R CP P 5V C N 5V Hvilken differensialligning beskriver spenningen vc(t)? vc 5 CN RP vc 5 CN RP dvc dv CP C = dvc dv CP C = vc 5 dv dv C N C CP C = RP Nodespenningsmetoden for node vc gir: d ( vc 5V) vc 5 dv v 5 dv dv C N C CP = C C N C CP C = Rp Rp ) I kretsen nedenfor kan vi beregne i3 ved bruk av strømdeling. i R i3 R2 R3 Hvilket uttrykk er riktig for strømmen i3? R3 R2 R3 R2 i3 = i R2 R3 i3 = i i3 = i R2 R R2 R3 Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

11 Side av 8 ) Gitt det binær 2 skomplement tallet (2). Hvilket alternativ gjengir IKKE det samme tallet (fortsatt på binær 2 skomplement form)? For 2'skomplementtall er det mest signifikante bittet fortegnsbit. Vi kan forlenge eller forkorte fortegn, det vil si legge til eller slette bit som er identiske med fortegnet, så lenge det gjenværende fortegnet er det same. I har vi fjernet ett bit og i har vi lagt til ett bit. I begge tilfeller altså uten at verdien endres. (2) (2) (2) 2) Gitt det binære tallet,(2) (bare tallverdi, ikke fortegn). Hvilket alternativ gjengir IKKE det samme tallet på et annet tallsystem? 3,8(6) 9,25() 23,(8) 3) Vi finner ved å gruppere fire og fire bit ut fra komma. For deltallsdelen må vi legge til to bit. Vi finner ved å regne ut polynomformen. Vi finner nesten ved å gruppere tre og tre bit ut fra komma. Her har vi imidlertid "glemt" å legge til ett bit i deltallsdelen. Derfor blir denne feil. Tallet er gjengitt på Binary Coded Decimal (BCD) format. Hvilket alternativ gjengir det tilsvarende desimale tallet? 95() På BCDformat representerer fire bit et desimaltall. Dermed får vi (2) = 9() og (2) = 5(). 49() 7() 4) Gitt Karnaughdiagrammet nedenfor for de fem variablene A, B, C, D og E. Hvilket alternativ gjengir en optimal beskrivelse av den funksjonen F som Karnaughdiagrammet representerer? CD AB E= CD AB E=! =!!!!!!!!!!!!!!! =!!!!!!!!!! =!!!! Primimplikantene er inntegnet i Karnaughdiagrammet. Merk at åtte ruter slåes sammen øverst til venstre siden de to Karnaughdiagrammene "ligger oppå hverandre". Likedan for to ruter nederst til høyre. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

12 Side 2 av 8 5) Gitt funksjonen!!,!,!,! =!!!!!!!!!. Hvilket alternativ A, B eller C lister funksjonens maxtermer ( er mest signifikant)? FA = Π(,4,5,6,9,,2,3) Sett inn for funksjonen i en sannhetstabell. Linjene med svarer til maxtermene. FB = Π (,6,7,8,9,3,4) FC = Π (,2,6,7,8,9,,4,5) 6) Hvilken av de tre påstandene nedenfor er IKKE korrekt? En carrylookahead adder er raskere enn en ripplecarry adder. En tilstandsmaskin med 6 tilstander realisert med hotone tilstandskoding krever 3 vipper. Krever 6 vipper. Holdetiden (holime) angir hvor lenge datainngangen på en vippe må være stabil i etterkant av en aktiv klokkeflanke. 7) Funksjonene! =!!!!!! og!2 =!!! skal implementeres ved hjelp av en ROM krets (readonly memory). Hvilket alternativ beskriver en mulig slik implementering? 8) er ingen ROM siden mintermene ANDes. velger feil mintermer. Gitt kretsen nedenfor. Hvilken funksjon A, B eller C er en ekvivalent representasjon av denne kretsen?! =!!! =!!! =!!!!! = (!!)! =!!!!!!! =!!!!!! =!!! =!! Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

13 Side 3 av 8 9) Hvilken av de tre påstandene nedenfor er IKKE korrekt? Når både S og Rinngangen på en SRvippe er høy samtidig på en aktiv klokkeflanke, vil vippens utgang bli invertert. Ikke tillatt å la S og R være høy samtidig. Når både J og Kinngangen på en JKvippe er høy samtidig på en aktiv klokkeflanke, vil vippens utgang bli invertert. Når Tinngangen på en Tvippe er høy på en aktiv klokkeflanke, vil vippens utgang bli invertert. 2) Gitt kretsen i figur 5, komponentbiblioteket på nest siste side i oppgavesettet, og følgende informasjon om vippens forsinkelse, oppsett og holdetider: tpd(lh) = 4ns, tpd(hl) = 3ns, tsetup = 2,2ns og thold = ns. Hvilket alternativ A, B eller C angir kretsens maksimale klokkefrekvens? 79,MHz 84,7MHz!!"# =!!"(!"#)!(!!!! )!"#!!"#$% = 84,7!"# = 4!" 2,8!" 2,8!" 2,2!" 99,3MHz Oppgave 5 (8 %) Du har overtatt et kretsdesign etter en kollega som har sluttet. Vedkommende har ikke dokumentert arbeidet skikkelig og sjefen din vil derfor at du skal analysere kretsen i figur 5 for å finne ut hva den gjør. Konkret er det viktig å finne ut hva som skjer når kretsen påtrykkes en stimulisekvens som angitt i figur 52. Fordi det er avgjørende at du kommer frem til rett svar, goar ikke sjefen at du bare håndsimulerer kretsen. Du må foreta en komplett analyse fram til og med tegning av tidsdiagram basert på stimulisekvensen i figur 52. Vis fremgangsmåte samt hva som står på utgangene ved tid t = T. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

14 Side 4 av 8 INN D Q Ut Q' CLR D Q Ut Q' CLR CLK CLR Figur 5: Krets som skal analyseres T CLK CLR INN Figur 52: Stimulisekvens LØSNING: Vi starter med å analysere kretsen og finne likninger for Dinngangene for vippene. Siden dette er Dvipper, så tilsvarer dette Q(neste). Q(Neste) = D = Q Inn Q Q Q Q Inn Q(Neste) = D = Q Q Inn Q Inn Vi ser at Ut og Ut er gitt direkte av nåverdien på vippene. Ut fra dette kan vi så sette opp en nestetilstands og utgangstabell: Nå Q Q Inn Inn Neste Q Ut Q Ut Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk Ut

15 Side 5 av 8 Ved hjelp av denne nestetilstands og utgangstabellen kan vi tegne kretsens tilstandsdiagram. Dette er vist i figur 53. Ved hjelp av dette kan vi så finne tidsdiagrammet for stimulisekvensen. Dette er gitt i figur 54. Som vi ser er Ut = og Ut = ved tid T. Notasjon: / / Q Q Inn/Ut Ut / / / / / / Figur 53: Tilstandsdiagram for krets som skal analyseres T CLK CLR INN STATE Ut Ut Figur 54: Resulterende tidsdiagram fra stimulisekvens Oppgave 6 (2 %) Du har fått følgende spesifikasjon på en kretsmodul fra en kunde. Modulen inngår i et større design. Data ankommer på en fire bit bred inngangsbuss, inbus. Inngangsbussen drives av et register (utenfor din kretsmodul) som klokkes på positiv flanke av signalet clk. Kretsen skal til enhver tid sammenlikne verdien på hvert enkelt bit på bussen med verdien til det samme bittet forrige klokkeperiode. Dersom de to bittene er like, skal det tilsvarende bittet på en fire bit utgangsbus, outbus, settes høyt. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

16 Side 6 av 8 Kretsen skal altså for eksempel sammenlikne inbus(3) nå og inbus(3) i forrige klokkeperiode og sette outbus(3) høy hvis de er like og lav hvis de er ulike. Tilsvarende for de andre bittene i inbus og outbus. Tegn et kretsdesign som tilfredsstiller spesifikasjonen. Du kan for eksempel bruke et fire bits register og et antall portkretser. LØSNING: Et mulig kretsdesign er gitt i figur 6. outbus[3:] inbus[3:] clr I O Reg4 I O I2 O2 2 3 I O3 clk Figur 6: Mulig kretsdesign for modul M Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

17 Side 7 av 8 Tilgjengelige logiske funksjoner fra biblioteket: Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

18 Side 8 av 8 HUSK Å LEVERE DETTE ARKET SOM EN DEL AV BESVARELSEN Kandidatnummer: Emnekode: Side: Svartabell for oppgave 4: SPØRSMÅL NR.: A B C Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk Powered by TCPDF ( /

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Institutt for elektronikk og telekommunikasjon LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum - tlf. 73 59 20 23 / 920 87

Detaljer

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK Side 1 av 13 INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK Faglig kontakt: Peter Svensson (1 3.5) / Kjetil Svarstad (3.6 4) Tlf.: 995 72 470 / 458 54 333

Detaljer

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK Side 1 av 13 INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK Faglig kontakt: Peter Svensson (1 3.5) / Kjetil Svarstad (3.6 4) Tlf.: 995 72 470 / 458 54 333

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG Side 1 av 17 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG Side av 7 NORGES TEKNISKNATURITENSKAPLIGE UNIERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 7 59 2 2 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 7 59 44 9 Eksamen i emne

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Side 1 av 12 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG Side 1 av 15 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317 (Digitaldel) Ingulf Helland

Detaljer

5 E, B (16) , 1011 (2) Danner grupper a' fire bit , (2) Danner grupper a' tre bit 1 3 6, 5 4 (8)

5 E, B (16) , 1011 (2) Danner grupper a' fire bit , (2) Danner grupper a' tre bit 1 3 6, 5 4 (8) 7. juni Side 8 av 17 11) Gitt det negative desimale tallet -20 (10). Hva er det samme tallet på binær 2 skomplement form? A) 110100 (2) B) 101100 (2) C) 001011 (2) Vi starter med å finne binær form av

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Onsdag 15. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Onsdag 15. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG Side av 8 NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 2 23 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 Kontinuasjonseksamen

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Side av 9 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 2 23 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 Kontinuasjonseksamen

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Side av 2 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 2 23 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 92

Detaljer

LF til KRETSDELEN AV Eksamen i TFE4101 Kretsteknikk og digitalteknikk

LF til KRETSDELEN AV Eksamen i TFE4101 Kretsteknikk og digitalteknikk Institutt for elektronikk og telekommunikasjon LF til KRETSDELEN AV Eksamen i TFE4101 Kretsteknikk og digitalteknikk Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum tlf. 73 59 20 23 / 920 87 172 (oppgave 1,

Detaljer

Oppgave 1 (30%) SVAR: R_ekv = 14*R/15 0,93 R L_ekv = 28*L/15 1,87 L

Oppgave 1 (30%) SVAR: R_ekv = 14*R/15 0,93 R L_ekv = 28*L/15 1,87 L Oppgave 1 (3%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene: Reduser motstandsnettverket til én enkelt resistans og angi størrelsen på denne. Reduser

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL

LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317 Eksamen

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Fredag 21. mai 2004 Tid. Kl

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Fredag 21. mai 2004 Tid. Kl Side av NORGES TEKNSK- NATURVTENSKAPLGE UNVERSTET nstitutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Øystein Ellingsson tlf. 95373 Eksamen i emne TFE4 DGTALTEKNKK MED KRETSTEKNKK

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317 (Digitaldel) Peter Svensson 73 59 05

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon aglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 72 Bjørn B. Larsen 73 59 93 / 902 08 37 i emne

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK - LF

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK - LF Side 1 av 20 INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK - LF Faglig kontakt: Peter Svensson (1 3.5) / Kjetil Svarstad (3.6 4) Tlf.: 995 72

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon aglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317

Detaljer

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK 3.juni 2 Side av 2 Med LF. Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Eksamensoppgave i TFE4 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum - tlf. 73 59 2 23 / 92 87 72

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Onsdag 15. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Onsdag 15. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG Side av 8 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 2 23 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 Kontinuasjonseksamen

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Fredag 6. aug 2004 Tid. Kl

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Fredag 6. aug 2004 Tid. Kl Side 1 av 11 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Oppgave 1 (20%) a) Gitt kretsen i Figur 1. Faglig kontakt under eksamen: Spenningen over kondensato

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Mandag 14. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Mandag 14. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG Side av 8 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 2 23 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 92

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon aglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317

Detaljer

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK, LF DIGITALTEKNIKKDELEN AV EKSAMEN (VERSJON 1)

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK, LF DIGITALTEKNIKKDELEN AV EKSAMEN (VERSJON 1) Side 1 av 14 INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK, LF DIGITALTEKNIKKDELEN AV EKSAMEN (VERSJON 1) Faglig kontakt: Ragnar Hergum (1 3.5) / Per Gunnar

Detaljer

Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene:

Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene: 3. juni 2010 Side 2 av 16 Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene: Reduser motstandsnettverket til én enkelt resistans og angi størrelsen

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Mandag 4. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Mandag 4. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317

Detaljer

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Onsdag 24. mai Tid. Kl.

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Onsdag 24. mai Tid. Kl. Side av 2 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 2 23 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 Eksamen

Detaljer

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK Side 1 av 14 INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK Faglig kontakt: Peter Svensson (1 3.5) / Kjetil Svarstad (3.6 4) Tlf.: 995 72 470 / 458 54 333

Detaljer

TFE4101 Vår Løsningsforslag Øving 2. 1 Strøm- og spenningsdeling. (5 poeng)

TFE4101 Vår Løsningsforslag Øving 2. 1 Strøm- og spenningsdeling. (5 poeng) TFE4101 Vår 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekomunikasjon Løsningsforslag Øving 2 1 Strøm- og spenningsdeling. (5 poeng) Sett opp formelen for strømdeling

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK .juni 20 Side av 9 NORGES TEKNISK- BOKMÅL NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 37 (Digitaldel)

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Mandag 4. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Mandag 4. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon aglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 2 23 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 92 8 37 i emne

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK 5.juni 2010 Side 1 av 17 NORGES TEKNISK- BOKMÅL NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317 (Digitaldel)

Detaljer

EKSAMENSOPPGÅVE I TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRINSTEKNIKK

EKSAMENSOPPGÅVE I TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRINSTEKNIKK Side 1 av 15 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Institutt for elektronikk og telekommunikasjon EKSAMENSOPPGÅVE I TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRINSTEKNIKK - Fagleg kontakt under eksamen: Peter Svensson:

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid kl. 09:00 13:00. Digital sensorveiledning

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid kl. 09:00 13:00. Digital sensorveiledning 5.juni 2 Digital sensorveiledning 4.6.2 Side av 4 BOKMÅL NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon aglig kontakt under eksamen: Bjørn B. Larsen 73 59 44

Detaljer

Théveninmotstanden finnes ved å måle kortslutningsstrømmen (se figuren under).

Théveninmotstanden finnes ved å måle kortslutningsstrømmen (se figuren under). Oppgave 1 (10 %) a) Kirchoffs spenningslov i node 1 gir følgende ligning 72 12 24 30 hvor to av strømmene er definert ut av noden, mens strømmen fra strømkilden går inn i noden. 2 72 720 Løser med hensyn

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317

Detaljer

Løsningsforslag for obligatorisk øving 1

Løsningsforslag for obligatorisk øving 1 TFY4185 Måleteknikk Institutt for fysikk Løsningsforslag for obligatorisk øving 1 Oppgave 1 a Vi starter med å angi strømmen i alle grener For Wheatstone-brua trenger vi 6 ukjente strømmer I 1 I 6, som

Detaljer

TFE4101 Vår Løsningsforslag Øving 1. 1 Ohms lov. Serie- og parallellkobling. (35 poeng)

TFE4101 Vår Løsningsforslag Øving 1. 1 Ohms lov. Serie- og parallellkobling. (35 poeng) TFE4101 Vår 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekomunikasjon Løsningsforslag Øving 1 1 Ohms lov. Serie- og parallellkobling. (35 poeng) a) Hvilke av påstandene

Detaljer

EKSAMEN (Del 1, høsten 2015)

EKSAMEN (Del 1, høsten 2015) EKSAMEN (Del 1, høsten 2015) Emnekode: ITD13012 Emne: Datateknikk Dato: 02.12.2015 Eksamenstid: kl 0900 til kl 1200 Hjelpemidler: Faglærer: to A4-ark (fire sider) med egne notater Robert Roppestad "ikke-kommuniserende"

Detaljer

TFE4101 Krets- og Digitalteknikk Høst 2016

TFE4101 Krets- og Digitalteknikk Høst 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekomunikasjon TFE40 Krets- og Digitalteknikk Høst 206 Løsningsforslag Øving 6 Teknologi-mapping a) Siden funksjonen T er på

Detaljer

Universitetet i Agder. Fakultet for teknologi og realfag E K S A M E N. Elektriske kretser og PLS-programmering

Universitetet i Agder. Fakultet for teknologi og realfag E K S A M E N. Elektriske kretser og PLS-programmering Universitetet i Agder Fakultet for teknologi og realfag E K S A M E N Emnekode: Emnenavn: MAS218 Elektriske kretser og PLS-programmering Dato: 6. desember 2016 Varighet: 0900 1300 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Løsningsforslag eksamen inf 1410 våren 2009

Løsningsforslag eksamen inf 1410 våren 2009 Løsningsforslag eksamen inf 1410 våren 2009 Oppgave 1- Strøm og spenningslover. (Vekt: 15%) a) Finn den ukjente strømmen I 5 i Figur 1 og vis hvordan du kom frem til svaret Figur 1 Løsning: Ved enten å

Detaljer

7. Hvilket alternativ (A, B eller C) representerer hexadesimaltallet B737 (16) på oktal form?

7. Hvilket alternativ (A, B eller C) representerer hexadesimaltallet B737 (16) på oktal form? Jeg har rettet alle oppgavene og legger ut et revidert løsningsforslag. Noen av besvarelsene var glitrende! 6. Hva er desimalverdien av 0 0000 0000 (2)? Tallet er gitt på toerkomplement binær form. Eneren

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITD006 Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 09. Mai 007 Eksamenstid: kl 9:00 til kl :00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Emnekode: ITD006 EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 09. Mai 006 Eksamenstid: kl 9:00 til kl :00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: ITD13012 Datateknikk (deleksamen 1, høstsemesteret) Dato: Eksamenstid: kl til kl.

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: ITD13012 Datateknikk (deleksamen 1, høstsemesteret) Dato: Eksamenstid: kl til kl. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emne: ITD13012 Datateknikk (deleksamen 1, høstsemesteret) Dato: 02.12.2015 Eksamenstid: kl. 0900 til kl. 1200 Hjelpemidler: Faglærer: to A4-ark (fire sider) med egne

Detaljer

Fag: Elektroteknikk Løsningsforslag til øving 4

Fag: Elektroteknikk Løsningsforslag til øving 4 Bergen tekniske fagskole Finn Haugen (finn@techteach.no) 12.1.06 Fag: Elektroteknikk Løsningsforslag til øving 4 Oppgave 5.1.1 Figur1viserkretsen.Strømstyrkener,ihht.Ohmslov, ndre resistans R i 0,25ohm

Detaljer

TFE4101 Krets- og Digitalteknikk Høst 2016

TFE4101 Krets- og Digitalteknikk Høst 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekomunikasjon TFE40 Krets- og Digitalteknikk Høst 206 Løsningsforslag Øving 5 Boolske funksjoner, algebraisk forenkling av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Introduksjon til elektroniske systemer Eksamensdag: 1. juni 2015 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider

Detaljer

TFE4100 Kretsteknikk Kompendium. Eirik Refsdal <eirikref@pvv.ntnu.no>

TFE4100 Kretsteknikk Kompendium. Eirik Refsdal <eirikref@pvv.ntnu.no> TFE4100 Kretsteknikk Kompendium Eirik Refsdal 16. august 2005 2 INNHOLD Innhold 1 Introduksjon til elektriske kretser 4 1.1 Strøm................................ 4 1.2 Spenning..............................

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 1411 Introduksjon til elektroniske systemer Eksamensdag: 30. mai 2010 Tid for eksamen: 3 timer Oppgavesettet er på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Elektroniske systemer Eksamensdag: 4. juni 2012 Tid for eksamen: 14:30 18:30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Ingen

Detaljer

I oppgave 2 og 3 brukes det R 2R nettverk i kretsene. Det anbefales å gjøre denne forberedelsen før gjennomføring av Lab 8.

I oppgave 2 og 3 brukes det R 2R nettverk i kretsene. Det anbefales å gjøre denne forberedelsen før gjennomføring av Lab 8. Forberedelse Lab 8: Datakonvertering Lab 8 består av: Oppgave 1: Binærteller (SN74HC393N). Oppgave 2: Digital til analog konvertering (DAC). Oppgvae 3: Analog til digital konvertering (ADC). I oppgave

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk EKSAMEN Emnekode: ITD006 Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 04. Mai 20 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 3:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012 UKE 5 Kondensatorer, kap. 12, s. 364-382 RC kretser, kap. 13, s. 389-413 Frekvensfilter, kap. 15, s. 462-500 og kap. 16, s. 510-528 Spoler, kap. 10, s. 289-304 1 Kondensator Lindem 22. jan. 2012 Kondensator

Detaljer

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s og kap. 16, s.

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s og kap. 16, s. UKE 5 Kondensatorer, kap. 12, s. 364-382 R kretser, kap. 13, s. 389-413 Frekvensfilter, kap. 15, s. 462-500 og kap. 16, s. 510-528 1 Kondensator Lindem 22. jan. 2012 Kondensator (apacitor) er en komponent

Detaljer

LF - anbefalte oppgaver fra kapittel 2

LF - anbefalte oppgaver fra kapittel 2 1 LF - anbefalte oppgaver fra kapittel 2 N2.1 Denne oppkoblingen er lovlig: Alle spenningkildene kan få en strøm på 5 A fra strømkilden. Spenningsfallet over strømkilden er også lovlig. Ved å summere alle

Detaljer

EKSAMEN (Del 1, høsten 2014)

EKSAMEN (Del 1, høsten 2014) EKSAMEN (Del 1, høsten 2014) Emnekode: ITD13012 Emne: Datateknikk Dato: 03.12.2014 Eksamenstid: kl 0900 til kl 1200 Hjelpemidler: to A4-ark (fire sider) med egne notater "ikke-kommuniserende" kalkulator

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA44 Diskret matematikk Faglig kontakt under eksamen: Christian Skau Tlf: 7359755 Eksamensdato: 8 desember 25 Eksamenstid (fra til): 9:-3: Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Dato: Eksamenstid: kl til kl. 1200

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Dato: Eksamenstid: kl til kl. 1200 Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: ITD13012 Emne: Datateknikk Dato: 3.12.2014 Eksamenstid: kl. 0900 til kl. 1200 Hjelpemidler: to A4-ark (fire sider) med egne notater "ikke-kommuniserende" kalkulator

Detaljer

Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer. Effekt, serielle kretser og Kirchhoffs spenningslov

Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer. Effekt, serielle kretser og Kirchhoffs spenningslov Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer Effekt, serielle kretser og Kirchhoffs spenningslov Dagens temaer Sammenheng mellom strøm, spenning, energi og effekt Strøm og resistans i serielle kretser

Detaljer

Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN

Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN Emnekode: ITD13012 Emne: Datateknikk Dato: 27. November 2012 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 12:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende

Detaljer

1. del av Del - EKSAMEN

1. del av Del - EKSAMEN 1. del av Del - EKSAMEN Emnekode: ITD13012 Emne: Datateknikk Dato: 27. November 2012 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 12:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende kalkulator.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1400 Digital teknologi Eksamensdag: 5. desember 2005 Tid for eksamen: 9-12 Vedlegg: Tillatte hjelpemidler: Oppgavesettet er

Detaljer

RAPPORT LAB 3 TERNING

RAPPORT LAB 3 TERNING TFE4110 Digitalteknikk med kretsteknikk RAPPORT LAB 3 TERNING av June Kieu Van Thi Bui Valerij Fredriksen Labgruppe 201 Lab utført 09.03.2012 Rapport levert: 16.04.2012 FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI,

Detaljer

TFE4101 Vår 2016. Løsningsforslag Øving 3. 1 Teorispørsmål. (20 poeng)

TFE4101 Vår 2016. Løsningsforslag Øving 3. 1 Teorispørsmål. (20 poeng) TFE411 Vår 216 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Løsningsforslag Øving 3 1 Teorispørsmål. (2 poeng) a) Beskriv følgende med egne ord: Nodespenningsmetoden.

Detaljer

Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer. Effekt, serielle kretser og Kirchhoffs spenningslov

Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer. Effekt, serielle kretser og Kirchhoffs spenningslov Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer Effekt, serielle kretser og Kirchhoffs spenningslov Dagens temaer Sammenheng mellom strøm, spenning, energi og effekt Strøm og resistans i serielle kretser

Detaljer

Elektriske kretser. Innledning

Elektriske kretser. Innledning Laboratorieøvelse 3 Fys1000 Elektriske kretser Innledning I denne oppgaven skal du måle elektriske størrelser som strøm, spenning og resistans. Du vil få trening i å bruke de sentrale begrepene, samtidig

Detaljer

FYSnett Grunnleggende fysikk 17 Elektrisitet LØST OPPGAVE

FYSnett Grunnleggende fysikk 17 Elektrisitet LØST OPPGAVE LØST OPPGAVE 17.151 17.151 En lett ball med et ytre belegg av metall henger i en lett tråd. Vi nærmer oss ballen med en ladd glasstav. Hva vil vi observere? Forklar det vi ser. Hva ser vi hvis vi lar den

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN FY1013 ELEKTRISITET OG MAGNETISME II Fredag 9. desember 2005 kl

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN FY1013 ELEKTRISITET OG MAGNETISME II Fredag 9. desember 2005 kl NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Kontakt under eksamen: Jon Andreas Støvneng Telefon: 73 59 36 63 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN FY1013 ELEKTRISITET OG MAGNETISME II Fredag

Detaljer

Forelesning nr.8 INF 1410

Forelesning nr.8 INF 1410 Forelesning nr.8 INF 4 C og kretser 2.3. INF 4 Oversikt dagens temaer inearitet Opampkretser i C- og -kretser med kondensatorer Naturlig respons for - og C-kretser Eksponensiell respons 2.3. INF 4 2 Node

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet INF1400 Digital teknologi Eksamensdag: 29. november 2011 Tid for eksamen: Vedlegg: Tillatte hjelpemidler: Oppgavesettet er på

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITD006 Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 05. Mai 00 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 3:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1400 Digital teknologi Eksamensdag: 3. desember 2008 Tid for eksamen: 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: 1 Tillatte

Detaljer

g m = I C / V T g m = 1,5 ma / 25 mv = 60 ms ( r π = β / g m = 3k3 )

g m = I C / V T g m = 1,5 ma / 25 mv = 60 ms ( r π = β / g m = 3k3 ) Forslag til løsning på eksamensoppgavene i FYS1210 våren 2011 Oppgave 1 Figure 1 viser en enkel transistorforsterker med en NPN-transistor BC546A. Transistoren har en oppgitt strømforsterkning β = 200.

Detaljer

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s kap. 16, s

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s kap. 16, s UKE 5 Kondensatorer, kap. 2, s. 364-382 R kretser, kap. 3, s. 389-43 Frekvensfilter, kap. 5, s. 462-500 kap. 6, s. 50-528 Kondensator Lindem 22. jan. 202 Kondensator (apacitor) er en komponent som kan

Detaljer

Løsningsforslag INF1400 H04

Løsningsforslag INF1400 H04 Løsningsforslag INF1400 H04 Oppgave 1 Sannhetstabell og forenkling av Boolske uttrykk (vekt 18%) I figuren til høyre er det vist en sannhetstabell med 4 variable A, B, C og D. Finn et forenklet Boolsk

Detaljer

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen. EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Emne: Fysikk og kjemi Dato: 29. April 2015 Eksamenstid: kl.: 9:00 til kl.: 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kommuniserende kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO. UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet. Eksamen i : FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver Eksamensdag : 1. juni 2011 Tid for eksamen : 09:00 (3 timer) Oppgavesettet er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO et matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1400 igital teknologi Eksamensdag: 3. desember 2008 Tid for eksamen: 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: 1 Tillatte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Introduksjon til elektroniske systemer Eksamensdag: 28. mai 2014 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

ITPE2400/DATS2400: Datamaskinarkitektur

ITPE2400/DATS2400: Datamaskinarkitektur ITPE2400/DATS2400: Datamaskinarkitektur Forelesning 6: Mer om kombinatoriske kretser Aritmetikk Sekvensiell logikk Desta H. Hagos / T. M. Jonassen Institute of Computer Science Faculty of Technology, Art

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY 4102 FYSIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY 4102 FYSIKK BOKMÅL NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Magnus Borstad Lilledahl Telefon: 73591873 (kontor) 92851014 (mobil) KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE

Detaljer

a) Bruk en passende Gaussflate og bestem feltstyrken E i rommet mellom de 2 kuleskallene.

a) Bruk en passende Gaussflate og bestem feltstyrken E i rommet mellom de 2 kuleskallene. Oppgave 1 Bestem løsningen av differensialligningen Oppgave 2 dy dx + y = e x, y(1) = 1 e Du skal beregne en kulekondensator som består av 2 kuleskall av metall med samme sentrum. Det indre skallet har

Detaljer

Løsningsforslag. Oppgavesettet består av 9 oppgaver med i alt 20 deloppgaver. Ved sensur vil alle deloppgaver telle omtrent like mye.

Løsningsforslag. Oppgavesettet består av 9 oppgaver med i alt 20 deloppgaver. Ved sensur vil alle deloppgaver telle omtrent like mye. Løsningsforslag Emnekode: ITF75 Dato: 5 desember Emne: Matematikk for IT Eksamenstid: kl 9 til kl Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt innhold på begge sider Kalkulator er ikke tillatt Faglærer: Christian

Detaljer

Løsningsforslag EKSAMEN TFY4102 FYSIKK Fredag 10. juni 2011

Løsningsforslag EKSAMEN TFY4102 FYSIKK Fredag 10. juni 2011 Løsningsforslag EKSAMEN TFY4102 FYSIKK Fredag 10. juni 2011 Oppgave 1. a) Vi velger her, og i resten av oppgaven, positiv retning oppover. Dermed gir energibevaring m 1 gh = 1 2 m 1v 2 0 v 0 = 2gh. Rett

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1400 Eksamensdag: Fredag 3. desember Tid for eksamen: kl. 14:30-18:30 (4 timer). Oppgavesettet er på side(r) 7 sider

Detaljer

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER Stud. nr: Side 1 av 6 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE

Detaljer

Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr. INF 1411 Elektroniske systemer Effekt, serielle kretser og Kirchhoffs spenningslo 1 Dagens temaer Sammenheng, strøm, spenning, energi og effekt Strøm og motstand i serielle kretser Bruk

Detaljer

Rapport. Lab 1. Absoluttverdikrets - portkretser

Rapport. Lab 1. Absoluttverdikrets - portkretser TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner Rapport Lab 1 Absoluttverdikrets - portkretser av Even Wiik Thomassen Broen van Besien Gruppe 193 Lab utført: 8. september 2004 Rapport levert: 12. november 2004

Detaljer

Løsningsforslag til regneøving 6. a) Bruk boolsk algebra til å forkorte følgende uttrykk [1] Fjerner 0 uttrykk, og får: [4]

Løsningsforslag til regneøving 6. a) Bruk boolsk algebra til å forkorte følgende uttrykk [1] Fjerner 0 uttrykk, og får: [4] Løsningsforslag til regneøving 6 TFE4 Digitalteknikk med kretsteknikk Løsningsforslag til regneøving 6 vårsemester 28 Utlevert: tirsdag 29. april 28 Oppgave : a) Bruk boolsk algebra til å forkorte følgende

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG Eksamen i emne SIE4006, Digitalteknikk med kretsteknikk, fredag 16. mai 2003

LØSNINGSFORSLAG Eksamen i emne SIE4006, Digitalteknikk med kretsteknikk, fredag 16. mai 2003 Side av 6 LØSNINGSFORSLAG Ekamen i emne SIE4006, Digitalteknikk med kretteknikk, fredag 6. mai 2003 Oppgave a) Kirchoff trømlov: Den algebraike um av alle grentrømmer i et knutepunkt i en kret er lik null

Detaljer

g m = I C / V T = 60 ms r π = β / g m = 3k3

g m = I C / V T = 60 ms r π = β / g m = 3k3 Forslag til løsning eksamen FYS20 vår 20 Oppgave Figure viser en enkel transistorforsterker med en NPN-transistor BC546A. Transistoren har en oppgitt strømforsterkning β = 200. Kondensatoren C har verdien

Detaljer

Dagens tema. Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i læreboken. Repetisjon, design av digitale kretser. Kort om 2-komplements form

Dagens tema. Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i læreboken. Repetisjon, design av digitale kretser. Kort om 2-komplements form Dagens tema Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i læreboken Repetisjon, design av digitale kretser Kort om 2-komplements form Binær addisjon/subtraksjon Aritmetisk-logisk enhet (ALU) Demo av Digital Works

Detaljer

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1 Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren 2012 Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) Oppgave 1a) (vekt 5 %) Hva er strømmen i og spenningen V out i krets A) i Figur 1? Svar

Detaljer

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1 Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren 2012 Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) Oppgave 1a) (vekt 5 %) Hva er strømmen i og spenningen V out i krets A) i Figur 1? Svar

Detaljer

Figur 1: Pulsbredderegulator [1].

Figur 1: Pulsbredderegulator [1]. Pulsbredderegulator Design og utforming av en pulsbredderegulator Forfatter: Fredrik Ellertsen Versjon: 2 Dato: 24.03.2015 Kontrollert av: Dato: Innhold 1. Innledning 1 2. Mulig løsning 2 3. Realisering

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondensator Presentasjon

Detaljer