EKSAMENSOPPGAVE I TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE I TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK"

Transkript

1 Side av 8 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekommunikasjon EKSAMENSOPPGAVE I TFE4 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK LØSNINGSFORSLAG Versjon. Faglig kontakt under eksamen: Peter Svensson: (til og med oppgave 4.) Bjørn B. Larsen: (fra oppgave 4.) Eksamensdato: torsdag 6. august 22 Eksamenstid: Studiepoeng: 7.5 Tillatte hjelpemidler: D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Språkform: bokmål Sensurdato: 6. sept. 22. Merk! Studentene må primært gjøre seg kjent med sensur ved å bruke Studentweb. Eventuelle telefoner om sensur må rettes til instituttet. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

2 Side 2 av 8 Oppgave (2 %) Gitt kretsen nedenfor, 2 Ω 5Ω A.5 A Ω V 5Ω 4Ω 4Ω B Hva blir Theveninmotstanden RTh (sett fra terminalene A? Hva blir Theveninspenningen VTh? Hvor mye effekt genererer Vkilden i kretsen over? Theveninresistansen kan beregnes ved å kortslutte spenningskilden,, lage avbrudd ved strømkilden, og så beregne resistansen sett fra terminalen AB. Da forsvinner grenen med 5 Ω motstanden. Kortslutningen av spenningskilden gjør at 5 Ω og 4 Ω motstandene kommer i parallell og kan erstattes med 5*4/(54) Ω = 2/9 Ω 2.22 Ω. Den motstanden kommer direkte i serie med 2Wmotstanden, og de kan erstattes med Ω. Til slutt får vi da en parallellkobling av Ω og 4 Ω som er 22.22*4/(22.224) Ω 3.39 Ω. vth er spenningen ved node A. Vi bruker nodespenningsmetoden, og trenger da også å innføre v er spenningen i noden like til venstre om strømkilden. Vi setter opp to ligninger (summen av strømmene vekk fra hver node skal være ): v v v v.5 Th = v v v.5 Th Th = 4 2 Dette kan vi løse, og får vth = 3/59 V 2.2V. Effekten som Vkilden genererer kan vi finne ut hvis vi beregner strømmen gjennom kilden. Hvis vi ser på noden like over Vkilden så vet vi at der går en strømm vekk, gjennom Wmotstanden: i = V/Ω = A. Så går det en strøm vekk gjennom 5Ω motstanden: i2 = (Vv)/5Ω = (V3.22V)/5 =.36A. Da gir Kirchhoff strømlov at spenningskilden må ha strømmen A.36A = 2.36A, oppover. Altså leverer spenningskilden P= V*2.36A = 23.6W. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

3 Side 3 av 8 Oppgave 2 (2 %) I kretsen nedenfor slås bryteren over til posisjon A ved tidpunktet t =, og kondensatoren kan antas å være utladet før den tiden. Etter 5 ms slås den over til B. kω kω A B 3 kω 2 V 5 kω µf 5 V Hva er tidskonstanten i posisjon A? Hva er tidskonstanten i posisjon B? Skriv et uttrykk for spenningen for t > (altså både før og etter 5 ms)? Vi forenkler: i grenen til venstre kan spenningskilden og de to motstandene erstattes med en Theveninekvivalent: 5 RTh,A = kω = 6kΩ 5 Når bryteren slås til A så får vi altså en seriekobling med vth,a (som kan beregnes med spenningsdeling til 2V*5/(5)=2V) og RTh,A = 6kΩ og C = µf. Da blir τ A = RC = 6ms. Vi gjør på samme måte i posisjon B: grenen til høyre kan erstattes med en Thevenin 3 ekvivalent, med RTh,B = kω = 23.kΩ. Når bryteren slås til A så får vi altså en 3 seriekobling med vth,b (som kan beregnes med spenningsdeling til 5V*/(3)=38.5V) og RTh,B = 23.kΩ og C = µf. Da blir τ B = RC = 23.ms. Generelt gjelder jo, for spenningen over en kondensator: vc = vslutt (vstart vslutt )e t/τ I posisjon A er vstart = (fordi kondensatoren var utladet), og vslutt = vth,a = 2V. Da er vc = 2V ( 2V )e t/τ A = 2V ( e t/τ A ) Ved tidpunktet 5 ms er vc = 67.8V. I posisjon B er da vstart = 67.8, og vslutt = vth,b = 38.5V. Da er t 5ms)/τ B t 5ms)/τ B vc = 38.5V (67.8V 38.5V )e ( = 38.5V (29.3V )e ( Oppgave 3 (8 %) Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

4 Side 4 av 8 En høyttalerkasse har oftest to eller flere høyttalerelement. Såkalte delfilter gjør at hvert høyttalerelement får et begrenset frekvensområde og i tillegg justeres lydnivået til å bli likt for de ulike elementene (ulike høyttalerelement har ulik virkningsgrad). Et høyttalerelement kan representeres ved en 8 Ω motstand, og lydnivået kan tilpasses ved hjelp av to motstander som vist i kretsen nedenfor. R i v R2 R =8Ω høyt. R og R2 skal velges slik at følgende to vilkår er oppfylt:. Den ekvivalente resistansen sett fra spenningskilden skal være 8 Ω. 2. Strømmen gjennom høyttaleren, i, skal være 75% av strømverdien da høyttaleren kobles direkte til spenningskilden. Hvilke verdier av R og R2 gjør at disse kravene blir oppfylt? Utled et uttrykk for hvor mye effekt som blir utviklet i de tre motstandene tilsammen. Krav : Sett fra spenningskilden er den ekvivalente resistansen R R Rekv = R 2 høyt R2 Rhøyt og den skal altså være lik Rhøyt: R R () Rekv = Rhøyt R 2 høyt = Rhøyt R2 Rhøyt Krav 2: strømdeling gir at R2 i = itotal R2 Rhøyt Vi vet også at krav leder til at strømmen itotal må være lik v Rhøyt, og det er jo den strømmen som høyttaleren får hvis den kobles direkte til spenningskilden, dvs v R2 v R2 (2) i= =.75 = R2 = 3Rhøyt Rhøyt R2 Rhøyt Rhøyt R2 Rhøyt Numerisk får vi da, fra ekv(2), at R2 = 3*8Ω = 24 Ω. Da beregner vi R2//Rhøyt til 8*24/(824) Ω = 6 Ω. Ekv () gir da at R = 8 Ω 6 Ω = 2 Ω. De tre motstandene skal jo ha en ekvivalent motstand som er 8W. Da må totalt utviklet effekt være Ptotal = v 2 / 8Ω Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

5 Side 5 av 8 Oppgitt: Oppgave 4 (4 %) Nedenfor er gitt 2 spørsmål i form av 3 påstander eller svaralternativer A, B eller C. Bare en av påstandene er riktig. Kryss av for riktig svar A, B eller C i tabellen bak i oppgavesettet. OBS! Tabellsiden må leveres inn som en del av besvarelsen!! Riktig svar gir 2 poeng, manglede svar gir poeng, og galt svar gir poeng. Flere svar på samme spørsmål regnes som manglende svar og gir poeng. Ved feilavkrysning, fyll den feilavkryssa ruta helt, og sett ett kryss i riktig rute. ) Hva skjer med strømmen i i kretsen nedenfor hvis grenen med Ω motstanden fjernes? 2 Ω Ω 9V A 7Ω 8Ω i B Strømmen i øker Strømmen i minsker Strømmen i er uforandret Spenningen over 9Vkilden er uavhengig av hvorvi Ωmotstanden er tilkoblet eller ikke. Altså kommer hele kretsen til høyre om 9Vkilden å oppleve samme spenning med eller uten Ω motstanden. Altså er i uforandret. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

6 Side 6 av 8 2) Hva er Theveninresistansen for kretsen i oppgave 4. sett fra terminalene A og B? 3,5 Ω 3,32 Ω 33,73 Ω Theveninresistansen kan beregnes ved å kortslutte spenningskilden, og så beregne resistansen sett fra terminalen AB. Da får vi en parallellkobling av motstandene 7 Ω, 8 Ω ογ 2 Ω " % hvilket gir RTh = $ ' 3,5Ω # 8Ω 7Ω 2Ω & 3) Hvilken av de to strømkildene leverer effekt? A 2 V 2A 4Ω Akilden leverer effekt, 2Akilden forbruker effekt 2Akilden leverer effekt, Akilden forbruker effekt Begge kildene leverer effekt. Enligt passive fortegnskonvensjonen er Pforbrukt = v i hvis strømmen går inn ved plusspolen. Da beregner vi spenningen over de strømkildene: spenningen må være samme i alle tre grener. Spenningen kan enkelt beregnes f eks med nodespenningsmetoden. Vi skifter posisjon på spenningskilden og motstanden for å se litt tydeligere at vi får sambånden v 2 2 = v = 6V 4 dvs strømkildene har spenningen 6V med plusspolen oppover og minuspolen nedover. Da kommer 2Akilden å forbruke en positiv effekt (6V 2A=32W), og Akilden forbruker en negativ effekt (6V A=6W) dvs leverer effekt. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

7 Side 7 av 8 4) Hva er den ekvivalente resistansverdien for dette resistansnettverket (sett fra terminalene A og? 8Ω A 3Ω 6Ω 3Ω 3Ω 6Ω 3Ω B,75 Ω,33 Ω 9,6 Ω Vi erstatter først de to parallellkoblingene med en ekvivalent resistans: 3 6 Rekv = Ω = 2Ω 3 6 Da får vi i den innerste sløyfen en seriekobling av 3 Ω, 2 Ω og 3 Ω, hvilken erstattes med 8Ω. Da sitter vi igjen med en parallellkobling av 8 Ω, 8 Ω og 2 Ω, hvilket kan erstattes " % med RTh = $ ', 33Ω # 8Ω 8Ω 2Ω & 5) Hvilken av disse tre påstandene for spenningskilden nedenfor er feil? i = 2A v = 23 V Spenningskilden forbruker 46 W Spenningskilden leverer/produserer 46 W Spenningskilden leverer/produserer 46 W Enligt passive fortegnskonvensjonen er Pforbrukt = v i hvis strømmen går inn ved plusspolen. Det er fallet her og altså er Pforbrukt = 23V ( 2A ) = 46W Plevert = 46W. Altså er påstand A og B sant. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

8 Side 8 av 8 6) Hva er rmsverdien for en elektrisk spenning som er illustrert i figuren nedenfor? v(t) 5V t [ms],2 V,25 V 2,24 V Rmsverdien er definert som T 2 vrms = v (t ) = middelverdien av v 2 (t ) T o Middelverdien av v 2 (t ) kan vi beregne for hånd: v 2 (t ) er 25V2 under 25% av tiden, og ellers. Da er middelverdien av v 2 t =.25 25V2 = 6.25 V2. Rmsverdien er roten ur () dette: vrms = 6.25V 2 = 2.5V. Da er der dessverre ikke noe rett svar!! 7) Bruk Kirchhoffs strømlov i kretsen nedenfor. v2 2Ω 3Ω 6Ω v 5Ω 2A 4Ω A 5V For node v vil likningen da bli: v v 5 v2 v 2 = v v 5 v v2 2 = v 5 v v v2 2 = Summen av strømmene vekk fra node v skal være : Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

9 Side 9 av 8 v v 5 v v2 = Dette er ekvivalent med alternativ B. 2 8) Ved tiden t = lukkes bryteren og kondensatoren lades opp fra en helt utladet tilstand. kω 9V µf Etter hvor lang tid er energien i kondensatoren lik 5% av sluttenergien (dvs den energien som kondensatoren har etter uendelig lang tilkoblingstid)? 6,9 ms ms 2,3 ms Energien for en kondensator gis av 2 w = Cv 2 = Cv 2final ( e t/τ ) w final = Cv 2final ( Da er spørsmålet: etter hvor lang tid, t.5w,final, er e e t.5 w final /τ =.5 e t.5 w final /τ t.5 w final /τ 2 ) ( =.5? Det løser vi: ) =.5 t.5w final = τ ln.5.23τ Tidskonstanten τ = RC = 3 6 s = ms. Da får vi t.5w final 2.3ms. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

10 Side av 8 9) Kretsen nedenfor viser en forenklet modell av utgangs og inngangstrinnene for to invertere koblet i serie. vc R CP P 5V C N 5V Hvilken differensialligning beskriver spenningen vc(t)? vc 5 CN RP vc 5 CN RP dvc dv CP C = dvc dv CP C = vc 5 dv dv C N C CP C = RP Nodespenningsmetoden for node vc gir: d ( vc 5V) vc 5 dv v 5 dv dv C N C CP = C C N C CP C = Rp Rp ) I kretsen nedenfor kan vi beregne i3 ved bruk av strømdeling. i R i3 R2 R3 Hvilket uttrykk er riktig for strømmen i3? R3 R2 R3 R2 i3 = i R2 R3 i3 = i i3 = i R2 R R2 R3 Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

11 Side av 8 ) Gitt det binær 2 skomplement tallet (2). Hvilket alternativ gjengir IKKE det samme tallet (fortsatt på binær 2 skomplement form)? For 2'skomplementtall er det mest signifikante bittet fortegnsbit. Vi kan forlenge eller forkorte fortegn, det vil si legge til eller slette bit som er identiske med fortegnet, så lenge det gjenværende fortegnet er det same. I har vi fjernet ett bit og i har vi lagt til ett bit. I begge tilfeller altså uten at verdien endres. (2) (2) (2) 2) Gitt det binære tallet,(2) (bare tallverdi, ikke fortegn). Hvilket alternativ gjengir IKKE det samme tallet på et annet tallsystem? 3,8(6) 9,25() 23,(8) 3) Vi finner ved å gruppere fire og fire bit ut fra komma. For deltallsdelen må vi legge til to bit. Vi finner ved å regne ut polynomformen. Vi finner nesten ved å gruppere tre og tre bit ut fra komma. Her har vi imidlertid "glemt" å legge til ett bit i deltallsdelen. Derfor blir denne feil. Tallet er gjengitt på Binary Coded Decimal (BCD) format. Hvilket alternativ gjengir det tilsvarende desimale tallet? 95() På BCDformat representerer fire bit et desimaltall. Dermed får vi (2) = 9() og (2) = 5(). 49() 7() 4) Gitt Karnaughdiagrammet nedenfor for de fem variablene A, B, C, D og E. Hvilket alternativ gjengir en optimal beskrivelse av den funksjonen F som Karnaughdiagrammet representerer? CD AB E= CD AB E=! =!!!!!!!!!!!!!!! =!!!!!!!!!! =!!!! Primimplikantene er inntegnet i Karnaughdiagrammet. Merk at åtte ruter slåes sammen øverst til venstre siden de to Karnaughdiagrammene "ligger oppå hverandre". Likedan for to ruter nederst til høyre. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

12 Side 2 av 8 5) Gitt funksjonen!!,!,!,! =!!!!!!!!!. Hvilket alternativ A, B eller C lister funksjonens maxtermer ( er mest signifikant)? FA = Π(,4,5,6,9,,2,3) Sett inn for funksjonen i en sannhetstabell. Linjene med svarer til maxtermene. FB = Π (,6,7,8,9,3,4) FC = Π (,2,6,7,8,9,,4,5) 6) Hvilken av de tre påstandene nedenfor er IKKE korrekt? En carrylookahead adder er raskere enn en ripplecarry adder. En tilstandsmaskin med 6 tilstander realisert med hotone tilstandskoding krever 3 vipper. Krever 6 vipper. Holdetiden (holime) angir hvor lenge datainngangen på en vippe må være stabil i etterkant av en aktiv klokkeflanke. 7) Funksjonene! =!!!!!! og!2 =!!! skal implementeres ved hjelp av en ROM krets (readonly memory). Hvilket alternativ beskriver en mulig slik implementering? 8) er ingen ROM siden mintermene ANDes. velger feil mintermer. Gitt kretsen nedenfor. Hvilken funksjon A, B eller C er en ekvivalent representasjon av denne kretsen?! =!!! =!!! =!!!!! = (!!)! =!!!!!!! =!!!!!! =!!! =!! Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

13 Side 3 av 8 9) Hvilken av de tre påstandene nedenfor er IKKE korrekt? Når både S og Rinngangen på en SRvippe er høy samtidig på en aktiv klokkeflanke, vil vippens utgang bli invertert. Ikke tillatt å la S og R være høy samtidig. Når både J og Kinngangen på en JKvippe er høy samtidig på en aktiv klokkeflanke, vil vippens utgang bli invertert. Når Tinngangen på en Tvippe er høy på en aktiv klokkeflanke, vil vippens utgang bli invertert. 2) Gitt kretsen i figur 5, komponentbiblioteket på nest siste side i oppgavesettet, og følgende informasjon om vippens forsinkelse, oppsett og holdetider: tpd(lh) = 4ns, tpd(hl) = 3ns, tsetup = 2,2ns og thold = ns. Hvilket alternativ A, B eller C angir kretsens maksimale klokkefrekvens? 79,MHz 84,7MHz!!"# =!!"(!"#)!(!!!! )!"#!!"#$% = 84,7!"# = 4!" 2,8!" 2,8!" 2,2!" 99,3MHz Oppgave 5 (8 %) Du har overtatt et kretsdesign etter en kollega som har sluttet. Vedkommende har ikke dokumentert arbeidet skikkelig og sjefen din vil derfor at du skal analysere kretsen i figur 5 for å finne ut hva den gjør. Konkret er det viktig å finne ut hva som skjer når kretsen påtrykkes en stimulisekvens som angitt i figur 52. Fordi det er avgjørende at du kommer frem til rett svar, goar ikke sjefen at du bare håndsimulerer kretsen. Du må foreta en komplett analyse fram til og med tegning av tidsdiagram basert på stimulisekvensen i figur 52. Vis fremgangsmåte samt hva som står på utgangene ved tid t = T. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

14 Side 4 av 8 INN D Q Ut Q' CLR D Q Ut Q' CLR CLK CLR Figur 5: Krets som skal analyseres T CLK CLR INN Figur 52: Stimulisekvens LØSNING: Vi starter med å analysere kretsen og finne likninger for Dinngangene for vippene. Siden dette er Dvipper, så tilsvarer dette Q(neste). Q(Neste) = D = Q Inn Q Q Q Q Inn Q(Neste) = D = Q Q Inn Q Inn Vi ser at Ut og Ut er gitt direkte av nåverdien på vippene. Ut fra dette kan vi så sette opp en nestetilstands og utgangstabell: Nå Q Q Inn Inn Neste Q Ut Q Ut Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk Ut

15 Side 5 av 8 Ved hjelp av denne nestetilstands og utgangstabellen kan vi tegne kretsens tilstandsdiagram. Dette er vist i figur 53. Ved hjelp av dette kan vi så finne tidsdiagrammet for stimulisekvensen. Dette er gitt i figur 54. Som vi ser er Ut = og Ut = ved tid T. Notasjon: / / Q Q Inn/Ut Ut / / / / / / Figur 53: Tilstandsdiagram for krets som skal analyseres T CLK CLR INN STATE Ut Ut Figur 54: Resulterende tidsdiagram fra stimulisekvens Oppgave 6 (2 %) Du har fått følgende spesifikasjon på en kretsmodul fra en kunde. Modulen inngår i et større design. Data ankommer på en fire bit bred inngangsbuss, inbus. Inngangsbussen drives av et register (utenfor din kretsmodul) som klokkes på positiv flanke av signalet clk. Kretsen skal til enhver tid sammenlikne verdien på hvert enkelt bit på bussen med verdien til det samme bittet forrige klokkeperiode. Dersom de to bittene er like, skal det tilsvarende bittet på en fire bit utgangsbus, outbus, settes høyt. Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

16 Side 6 av 8 Kretsen skal altså for eksempel sammenlikne inbus(3) nå og inbus(3) i forrige klokkeperiode og sette outbus(3) høy hvis de er like og lav hvis de er ulike. Tilsvarende for de andre bittene i inbus og outbus. Tegn et kretsdesign som tilfredsstiller spesifikasjonen. Du kan for eksempel bruke et fire bits register og et antall portkretser. LØSNING: Et mulig kretsdesign er gitt i figur 6. outbus[3:] inbus[3:] clr I O Reg4 I O I2 O2 2 3 I O3 clk Figur 6: Mulig kretsdesign for modul M Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

17 Side 7 av 8 Tilgjengelige logiske funksjoner fra biblioteket: Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk

18 Side 8 av 8 HUSK Å LEVERE DETTE ARKET SOM EN DEL AV BESVARELSEN Kandidatnummer: Emnekode: Side: Svartabell for oppgave 4: SPØRSMÅL NR.: A B C Eksamen TFE4 Digitalteknikk med Kretsteknikk Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) /

5 E, B (16) , 1011 (2) Danner grupper a' fire bit , (2) Danner grupper a' tre bit 1 3 6, 5 4 (8)

5 E, B (16) , 1011 (2) Danner grupper a' fire bit , (2) Danner grupper a' tre bit 1 3 6, 5 4 (8) 7. juni Side 8 av 17 11) Gitt det negative desimale tallet -20 (10). Hva er det samme tallet på binær 2 skomplement form? A) 110100 (2) B) 101100 (2) C) 001011 (2) Vi starter med å finne binær form av

Detaljer

TFE4101 Vår Løsningsforslag Øving 2. 1 Strøm- og spenningsdeling. (5 poeng)

TFE4101 Vår Løsningsforslag Øving 2. 1 Strøm- og spenningsdeling. (5 poeng) TFE4101 Vår 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekomunikasjon Løsningsforslag Øving 2 1 Strøm- og spenningsdeling. (5 poeng) Sett opp formelen for strømdeling

Detaljer

EKSAMENSOPPGÅVE I TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRINSTEKNIKK

EKSAMENSOPPGÅVE I TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRINSTEKNIKK Side 1 av 15 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Institutt for elektronikk og telekommunikasjon EKSAMENSOPPGÅVE I TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRINSTEKNIKK - Fagleg kontakt under eksamen: Peter Svensson:

Detaljer

TFE4101 Vår Løsningsforslag Øving 1. 1 Ohms lov. Serie- og parallellkobling. (35 poeng)

TFE4101 Vår Løsningsforslag Øving 1. 1 Ohms lov. Serie- og parallellkobling. (35 poeng) TFE4101 Vår 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekomunikasjon Løsningsforslag Øving 1 1 Ohms lov. Serie- og parallellkobling. (35 poeng) a) Hvilke av påstandene

Detaljer

Løsningsforslag eksamen inf 1410 våren 2009

Løsningsforslag eksamen inf 1410 våren 2009 Løsningsforslag eksamen inf 1410 våren 2009 Oppgave 1- Strøm og spenningslover. (Vekt: 15%) a) Finn den ukjente strømmen I 5 i Figur 1 og vis hvordan du kom frem til svaret Figur 1 Løsning: Ved enten å

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Emnekode: ITD006 EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 09. Mai 006 Eksamenstid: kl 9:00 til kl :00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Elektroniske systemer Eksamensdag: 4. juni 2012 Tid for eksamen: 14:30 18:30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Ingen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 1411 Introduksjon til elektroniske systemer Eksamensdag: 30. mai 2010 Tid for eksamen: 3 timer Oppgavesettet er på

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk EKSAMEN Emnekode: ITD006 Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 04. Mai 20 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 3:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

TFE4100 Kretsteknikk Kompendium. Eirik Refsdal

TFE4100 Kretsteknikk Kompendium. Eirik Refsdal <eirikref@pvv.ntnu.no> TFE4100 Kretsteknikk Kompendium Eirik Refsdal 16. august 2005 2 INNHOLD Innhold 1 Introduksjon til elektriske kretser 4 1.1 Strøm................................ 4 1.2 Spenning..............................

Detaljer

LF - anbefalte oppgaver fra kapittel 2

LF - anbefalte oppgaver fra kapittel 2 1 LF - anbefalte oppgaver fra kapittel 2 N2.1 Denne oppkoblingen er lovlig: Alle spenningkildene kan få en strøm på 5 A fra strømkilden. Spenningsfallet over strømkilden er også lovlig. Ved å summere alle

Detaljer

EKSAMEN (Del 1, høsten 2014)

EKSAMEN (Del 1, høsten 2014) EKSAMEN (Del 1, høsten 2014) Emnekode: ITD13012 Emne: Datateknikk Dato: 03.12.2014 Eksamenstid: kl 0900 til kl 1200 Hjelpemidler: to A4-ark (fire sider) med egne notater "ikke-kommuniserende" kalkulator

Detaljer

RAPPORT LAB 3 TERNING

RAPPORT LAB 3 TERNING TFE4110 Digitalteknikk med kretsteknikk RAPPORT LAB 3 TERNING av June Kieu Van Thi Bui Valerij Fredriksen Labgruppe 201 Lab utført 09.03.2012 Rapport levert: 16.04.2012 FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI,

Detaljer

TFE4101 Vår 2016. Løsningsforslag Øving 3. 1 Teorispørsmål. (20 poeng)

TFE4101 Vår 2016. Løsningsforslag Øving 3. 1 Teorispørsmål. (20 poeng) TFE411 Vår 216 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Løsningsforslag Øving 3 1 Teorispørsmål. (2 poeng) a) Beskriv følgende med egne ord: Nodespenningsmetoden.

Detaljer

Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN

Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN Emnekode: ITD13012 Emne: Datateknikk Dato: 27. November 2012 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 12:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY 4102 FYSIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY 4102 FYSIKK BOKMÅL NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Magnus Borstad Lilledahl Telefon: 73591873 (kontor) 92851014 (mobil) KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Introduksjon til elektroniske systemer Eksamensdag: 28. mai 2014 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

ITPE2400/DATS2400: Datamaskinarkitektur

ITPE2400/DATS2400: Datamaskinarkitektur ITPE2400/DATS2400: Datamaskinarkitektur Forelesning 6: Mer om kombinatoriske kretser Aritmetikk Sekvensiell logikk Desta H. Hagos / T. M. Jonassen Institute of Computer Science Faculty of Technology, Art

Detaljer

Løsningsforslag. Oppgavesettet består av 9 oppgaver med i alt 20 deloppgaver. Ved sensur vil alle deloppgaver telle omtrent like mye.

Løsningsforslag. Oppgavesettet består av 9 oppgaver med i alt 20 deloppgaver. Ved sensur vil alle deloppgaver telle omtrent like mye. Løsningsforslag Emnekode: ITF75 Dato: 5 desember Emne: Matematikk for IT Eksamenstid: kl 9 til kl Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt innhold på begge sider Kalkulator er ikke tillatt Faglærer: Christian

Detaljer

Figur 1: Pulsbredderegulator [1].

Figur 1: Pulsbredderegulator [1]. Pulsbredderegulator Design og utforming av en pulsbredderegulator Forfatter: Fredrik Ellertsen Versjon: 2 Dato: 24.03.2015 Kontrollert av: Dato: Innhold 1. Innledning 1 2. Mulig løsning 2 3. Realisering

Detaljer

Rapport. Lab 1. Absoluttverdikrets - portkretser

Rapport. Lab 1. Absoluttverdikrets - portkretser TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner Rapport Lab 1 Absoluttverdikrets - portkretser av Even Wiik Thomassen Broen van Besien Gruppe 193 Lab utført: 8. september 2004 Rapport levert: 12. november 2004

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Eksamensdag: mandag 3.juni 2013 Tid for eksamen: 14.30-18.30 Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg: Ingen Tillatte

Detaljer

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1 Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren 2012 Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) Oppgave 1a) (vekt 5 %) Hva er strømmen i og spenningen V out i krets A) i Figur 1? Svar

Detaljer

Elektrolaboratoriet RAPPORT. Oppgave nr. 1. Spenningsdeling og strømdeling. Skrevet av xxxxxxxx. Klasse: 09HBINEA. Faglærer: Tor Arne Folkestad

Elektrolaboratoriet RAPPORT. Oppgave nr. 1. Spenningsdeling og strømdeling. Skrevet av xxxxxxxx. Klasse: 09HBINEA. Faglærer: Tor Arne Folkestad Elektrolaboratoriet RAPPORT Oppgave nr. 1 Spenningsdeling og strømdeling Skrevet av xxxxxxxx Klasse: 09HBINEA Faglærer: Tor Arne Folkestad Oppgaven utført, dato: 5.10.2010 Rapporten innlevert, dato: 01.11.2010

Detaljer

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen. EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Emne: Fysikk og kjemi Dato: 30. April 2013 Eksamenstid: kl.: 9:00 til kl.: 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI SENSOROPPSETT 2. Mikrokontroller leser spenning i krets. 1. Sensor forandrer strøm/spenning I krets 3. Spenningsverdi oversettes til tallverdi 4. Forming av tallverdi for

Detaljer

Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag

Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag Faglig kontakt under eksamen: Martin Strand Tlf: 970 27 848 Eksamensdato:. august 2014 Eksamenstid (fra

Detaljer

Løsningsforslag. Emnekode: Emne: Matematikk for IT ITF Eksamenstid: Dato: kl til kl desember Hjelpemidler: Faglærer:

Løsningsforslag. Emnekode: Emne: Matematikk for IT ITF Eksamenstid: Dato: kl til kl desember Hjelpemidler: Faglærer: Løsningsforslag Emnekode: ITF75 Dato: 7. desember Emne: Matematikk for IT Eksamenstid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To -ark med valgfritt innhold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer: Christian

Detaljer

Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN

Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN Emnekode: ITD13012 Emne: Datateknikk Dato: 13. Desember 2013 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 12:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende

Detaljer

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Likestrømskretser med motstander Strøm og spenning er alltid i fase. Ohms lov: V = RI Effekt er gitt ved: P = VI = RI 2 = V 2 /R Kirchoffs lover: Summen av

Detaljer

Andreas. har 8 sider

Andreas. har 8 sider Instituttt for fysikk Eksamensoppgave i TFY 4102 Fysikk Faglig kontakt under eksamen: Jon Andreas Støvneng Tlf.: 45 45 55 33 Eksamensdato: 8. juni 2013 Eksamenstid (fra-til): 0900-1300 Hjelpemiddelkode/Tillattee

Detaljer

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve LABORATORIERAPPORT RL- og RC-kretser AV Kristian Garberg Skjerve Sammendrag Oppgavens hensikt er å studere pulsrespons for RL- og RC-kretser, samt studere tidskonstanten, τ, i RC- og RL-kretser. Det er

Detaljer

Kondensator - Capacitor. Kondensator - en komponent som kan lagre elektrisk ladning. Symbol. Kapasitet, C. 1volt

Kondensator - Capacitor. Kondensator - en komponent som kan lagre elektrisk ladning. Symbol. Kapasitet, C. 1volt Kondensator - apacitor Lindem. mai 00 Kondensator - en komponent som kan lagre elektrisk ladning. Symbol Kapasiteten ( - capacity ) til en kondensator måles i Farad. Som en teknisk definisjon kan vi si

Detaljer

Sammendrag, uke 13 (30. mars)

Sammendrag, uke 13 (30. mars) nstitutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2005 Sammendrag, uke 13 (30. mars) Likestrømkretser [FGT 27; YF 26; TM 25; AF 24.7; LHL 22] Eksempel: lommelykt + a d b c + m Spenningskilde

Detaljer

Den indre spenning som genereres i en spenningskilde kalles elektromotorisk spenning.

Den indre spenning som genereres i en spenningskilde kalles elektromotorisk spenning. 3.5 KOPLNGR MD SYMTRSK NRGKLDR 3.5 KOPLNGR MD SYMMTRSK NRGKLDR SPNNNGSKLD Den indre spenning som genereres i en spenningskilde kalles elektromotorisk spenning. lektromotorisk spenning kan ha flere navn

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs Løsningsforslag. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs Løsningsforslag. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 13 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITD0 Emne: Fysikk og kjemi Dato: 30. April 03 Eksamenstid: kl.: 9:00 til kl.: 3:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende kalkulator.

Detaljer

Gruppe: D1A Dato: Tid: Antall oppgavesider: 3 Antall vedleggsider : 0

Gruppe: D1A Dato: Tid: Antall oppgavesider: 3 Antall vedleggsider : 0 Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMENSOPPGAVE FAG: IAD11004 DATAMASKINER OG FYSIKK LÆRER: ERLING STRAND Gruppe: D1A Dato: 14.06.005 Tid: 0900-1300 Antall oppgavesider:

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1410

Forelesning nr.4 INF 1410 Forelesning nr.4 INF 1410 Flere teknikker for kretsanalyse og -transformasjon 1 Oversikt dagens temaer inearitet Praktiske Ekvivalente Nortons Thévenins Norton- og superposisjonsprinsippet (virkelige)

Detaljer

NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi LØSNING TIL PRØVE 2 I FYS135 - ELEKTRO- MAGNETISME, 2004.

NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi LØSNING TIL PRØVE 2 I FYS135 - ELEKTRO- MAGNETISME, 2004. NOGES LANDBUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi LØSNING TIL PØVE 2 I FYS3 - ELEKTO- MAGNETISME, 2004. Dato: 20. oktober 2004. Prøvens varighet: 08:4-09:4 ( time) Informasjon: Alle

Detaljer

Elektrisk immittans. Ørjan G. Martinsen 13.11.2006

Elektrisk immittans. Ørjan G. Martinsen 13.11.2006 Elektrisk immittans Ørjan G. Martinsen 3..6 Ved analyse av likestrømskretser har vi tidligere lært at hvis vi har to eller flere motstander koblet i serie, så finner vi den totale resistansen ved følgende

Detaljer

Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole

Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole Ole Håvik Bjørkedal, Åge Johansen olehb@stud.ntnu.no, agej@stud.ntnu.no 18. november 2012 Sammendrag Rapporten omhandler hvordan grunnleggende kretselementer opptrer

Detaljer

Dagens tema. Dagens tema hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture. Sekvensiell logikk. Flip-flop er. Tellere og registre

Dagens tema. Dagens tema hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture. Sekvensiell logikk. Flip-flop er. Tellere og registre Dagens tema Dagens tema hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture Sekvensiell logikk Flip-flop er Tellere og registre Design av sekvensielle kretser (Tilstandsdiagram) 1/19 Sekvensiell

Detaljer

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 12

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 12 Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 2 Jon Walter Lundberg 20.04.205 Viktige formler: Kirchhoffs. lov: Ved et forgreiningspunkt i en strømkrets er summen av alle strømene inn mot forgreiningspunktet

Detaljer

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2015. Øving 11. Veiledning: 9. - 13. november.

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2015. Øving 11. Veiledning: 9. - 13. november. TFY0 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 05. Øving. Veiledning: 9. -. november. Opplysninger: Noe av dette kan du få bruk for: /πε 0 = 9 0 9 Nm /, e =.6 0 9, m e = 9. 0 kg, m p =.67 0 7 kg, g =

Detaljer

D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemiddel tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemiddel tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Side 1 av 5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag til EKSAMENSOPPGAVE I FAG TDT4186 OPERATIVSYSTEMER Versjon: 17.jan 2013 Faglig

Detaljer

Forelesning nr.7 INF 1410. Kondensatorer og spoler

Forelesning nr.7 INF 1410. Kondensatorer og spoler Forelesning nr.7 IF 4 Kondensatorer og spoler Oversikt dagens temaer Funksjonell virkemåte til kondensatorer og spoler Konstruksjon Modeller og fysisk virkemåte for kondensatorer og spoler Analyse av kretser

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i TDT4190 Distribuerte systemer

Løsningsforslag Eksamen i TDT4190 Distribuerte systemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag Eksamen i TDT4190 Distribuerte systemer Faglig kontakt under eksamen: Norvald Ryeng Tlf.: 97 17 49 80 Eksamensdato: Fredag 6. juni 2014

Detaljer

Rapport TFE4100. Lab 5 Likeretter. Eirik Strand Herman Sundklak. Gruppe 107

Rapport TFE4100. Lab 5 Likeretter. Eirik Strand Herman Sundklak. Gruppe 107 Rapport TFE4100 Lab 5 Likeretter Eirik Strand Herman Sundklak Gruppe 107 Lab utført: 08.november 2012 Rapport generert: 30. november 2012 Likeretter Sammendrag Denne rapporten er et sammendrag av laboratorieøvingen

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Rapport laboratorieøving 2 RC-krets. Thomas L Falch, Jørgen Faret Gruppe 225

Rapport laboratorieøving 2 RC-krets. Thomas L Falch, Jørgen Faret Gruppe 225 Rapport laboratorieøving 2 RC-krets Thomas L Falch, Jørgen Faret Gruppe 225 Utført: 12. februar 2010, Levert: 26. april 2010 Rapport laboratorieøving 2 RC-krets Sammendrag En RC-krets er en seriekobling

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1002

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1002 Side 1 av 5 sider EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1002 Eksamen i : Fys-1002 Elektromagnetisme Eksamensdato : 29. september, 2011 Tid : 09:00 13:00 Sted : Administrasjonsbygget B154 Tillatte hjelpemidler : K. Rottmann:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i: FYS 1000 Eksamensdag: 16. august 2012 Tid for eksamen: 09.00 13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider inkludert

Detaljer

Prøveeksamen 1. Elektronikk 8.feb. 2010. Løsningsforslag

Prøveeksamen 1. Elektronikk 8.feb. 2010. Løsningsforslag Prøveeksamen 1 Elektronikk 8.feb. 2010 Løsningsforslag OPPGAVE 1 a) I koplingen til venstre ovenfor er u I et sinusformet signal med moderat frekvens og effektivverdi på 6,3V. Kretsen er en negativ toppverdikrets,

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK1003 Innføring i makroøkonomisk analyse Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 35 SØK1003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en

Detaljer

Parallellkopling

Parallellkopling RST 1 12 Elektrisitet 64 12.201 Parallellkopling vurdere strømmene i en trippel parallellkopling Eksperimenter Kople opp kretsen slik figuren viser. Sett på så mye spenning at lampene lyser litt mindre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS3230 Sensorer og måleteknikk Eksamensdag: Mandag 16. desember Tid for eksamen: 09:00 12:00 Oppgavesettet er på: 2 sider Vedlegg:

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Løsningsforslag: SØK1004 Statistikk for økonomer Eksamen: Våren 009 Antall sider: 16 SØK1004 - Løsningsforslag Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Laboratorieøvelse i FY3-Elektrisitet og magnetisme Vår Fysisk Institutt, NTNU Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Oppgave -Spenning i krets a: Mål inngangsspenningen og spenningsfallet

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Håkon Tjelmeland Tlf: 48 22 18 96 Eksamensdato:??. august 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Ny og utsatt eksamen i Elektronikk 28. Juli 2015. Løsningsforslag Knut Harald Nygaard

Ny og utsatt eksamen i Elektronikk 28. Juli 2015. Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Ny og utsatt eksamen i Elektronikk 28. Juli 205 Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Oppgave (30 % En operasjonsforsterker, som antas ideell, er benyttet i figuren nedenfor. V a Transferfunksjonen: V (s=

Detaljer

Løsningsforslag til prøve i fysikk

Løsningsforslag til prøve i fysikk Løsningsforslag til prøve i fysikk Dato: 17/4-2015 Tema: Kap 11 Kosmologi og kap 12 Elektrisitet Kap 11 Kosmologi: 1. Hva menes med rødforskyvning av lys fra stjerner? Fungerer på samme måte som Doppler-effekt

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Mikroøkonomi I Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 013 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 7 Antall oppgaver: 3 Tillatte

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fasit: SØK3004 Videregående matematisk analyse Eksamen: Høsten 2009 Antall sider: 16 SØK3004 - Fasit Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3004 Videregående matematisk analyse Eksamen: Høsten 2009 Antall sider: 16 SØK3004 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig

Detaljer

INF1400 Kap 02 Boolsk Algebra og Logiske Porter

INF1400 Kap 02 Boolsk Algebra og Logiske Porter INF4 Kap 2 Boolsk Algebra og Logiske Porter Hovedpunkter Toverdi Boolsk algebra Huntington s postulater Diverse teorem Boolske funksjoner med sannhetstabell Forenkling av uttrykk (port implementasjon)

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse Eksamen: Høst 2010 Antall sider: 27 SØK3003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en

Detaljer

EKSAMEN I EMNE SIE4015 BØLGEFORPLANTNING EKSAMEN I FAG 44061 BØLGEFORPLANTNING LØRDAG/LAURDAG 19. MAI 2001 TID: KL 0900-1400

EKSAMEN I EMNE SIE4015 BØLGEFORPLANTNING EKSAMEN I FAG 44061 BØLGEFORPLANTNING LØRDAG/LAURDAG 19. MAI 2001 TID: KL 0900-1400 Side 1 av 8 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKALSK ELEKTRONIKK Faglig/fagleg kontakt under eksamen: Navn: Helge E. Engan Tlf.: 9440 EKSAMEN I EMNE SIE4015 BØLGEFORPLANTNING

Detaljer

Kontinuasjonseksamensoppgave i TFY4120 Fysikk

Kontinuasjonseksamensoppgave i TFY4120 Fysikk Side 1 av 10 Bokmål Institutt for fysikk Kontinuasjonseksamensoppgave i TFY4120 Fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ragnvald Mathiesen Tlf.: 97692132 Eksamensdato: 13.08.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 24. mai 2016 Tid: 0900-1200 Antall sider (inkl. forside): 5 (inkludert Vedlegg 1 side) Antall oppgaver:

Detaljer

NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi EKSAMEN I FYS135 - ELEKTROMAGNETISME

NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi EKSAMEN I FYS135 - ELEKTROMAGNETISME NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi EKSAMEN I FYS135 - ELEKTROMAGNETISME Eksamensdag: 10. desember 2004 Tid for eksamen: Kl. 09:00-12:30 (3,5 timer) Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Dagens temaer. Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture. Kort repetisjon fra forrige gang. Kombinatorisk logikk

Dagens temaer. Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture. Kort repetisjon fra forrige gang. Kombinatorisk logikk Dagens temaer Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture Kort repetisjon fra forrige gang Kombinatorisk logikk Analyse av kretser Eksempler på byggeblokker Forenkling

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: FYS- 1002 Elektromagnetisme Fredag 31. august 2012 Kl 09:00 13:00 adm. Bygget, rom B154

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: FYS- 1002 Elektromagnetisme Fredag 31. august 2012 Kl 09:00 13:00 adm. Bygget, rom B154 side 1 av 6 sider FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: FYS- 1002 Elektromagnetisme Dato: Tid: Sted: Fredag 31. august 2012 Kl 09:00 13:00 adm. Bygget, rom B154 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Svararket skal påføres følgende informasjon: - Eksamenskode - Initialer - Eksamenssted - Studentnummer

Svararket skal påføres følgende informasjon: - Eksamenskode - Initialer - Eksamenssted - Studentnummer Handelshøyskolen BI Institutt for samfunnsøkonomi Flervalgseksamen i: MET 24101 Matematikk Eksamensdato: 08.12.05, kl. 09.00-12.00 Tillatte hjelpemidler: Innføringsark: Antall sider/oppgaver: Antall vedlegg:

Detaljer

Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender

Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender BLINKLYS Her kan du lage blinklys. Slik gjør du det 1. Ha kontakten ute. 2. Legg koblingsbrettet på et bord.

Detaljer

Emne: Datamaskinarkitektur Emnekode:lO 134A Faglig veileder: Lars Kristiansen

Emne: Datamaskinarkitektur Emnekode:lO 134A Faglig veileder: Lars Kristiansen I Gruppe(r): I G høgskolen i oslo Emne: Datamaskinarkitektur Emnekode:lO 34A Faglig veileder: Lars Kristiansen Dato: Eksamenstid: 09.00-2.00 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl. består av: ; forsiden):

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 26. mai 2015 Tid: 0900-1200 Antall sider (inkl. forside): 4 (inkludert Vedlegg 1 side) Antall oppgaver:

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2002 Sysselsetting og konjunkturanalyse Eksamen: Vår 2011 Antall sider: 35 SØK2002 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk EKSAMEN Emnekode: ITD11006 Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 05. Mai 010 Eksamenstid: k 9:00 ti k 13:00 Hjepemider: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Kakuator. Gruppebesvarese, som bir det ut på eksamensdagen

Detaljer

MIK 200 Anvendt signalbehandling, 2012. Lab. 5, brytere, lysdioder og logikk.

MIK 200 Anvendt signalbehandling, 2012. Lab. 5, brytere, lysdioder og logikk. Stavanger, 25. januar 2012 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet MIK 200 Anvendt signalbehandling, 2012. Lab. 5, brytere, lysdioder og logikk. Vi skal i denne øvinga se litt på brytere, lysdioder og

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag. med forbehold om bugs :-)

EKSAMEN Løsningsforslag. med forbehold om bugs :-) 1 EKSAMEN Løsningsforslag med forbehold om bugs :-) Emnekode: ITF20006 000 Dato: 20. mai 2011 Emne: Algoritmer og datastrukturer Eksamenstid: 09:00 til 13:00 Hjelpemidler: 8 A4-sider (4 ark) med egne notater

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2004 Næringsøkonomi Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 29 SØK2004 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

V.17. Sven Åge Eriksen. Referanse:

V.17. Sven Åge Eriksen.  Referanse: V.17 Sven Åge Eriksen Referanse: http://www.ee.surrey.ac.uk/projects/labview/minimisation/karnaugh.html#introduction Hensikten med Karnaughdiagrammet er å forenkle funksjonsuttrykk ved å gruppere sammen

Detaljer

Laboratorieøvelse 3 - Elektriske kretser

Laboratorieøvelse 3 - Elektriske kretser Laboratorieøvelse 3 - Elektriske kretser FYS1000, Fysisk institutt, UiO Våren 2014 (revidert 15. april 2016) Innledning I denne oppgaven skal du måle elektriske størrelser som strøm, spenning og resistans.

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen Skriftlig eksamen i Naturfag 2, NA230-E 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 27.05.0. Sensur faller innen 7.06.0. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs. 8.06.0

Detaljer

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5 INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5 Fyll inn navn på alle som leverer sammen, 2 per gruppe (1 eller 3 i unntakstilfeller): 1 2 3 Informasjon og orientering I denne prosjektoppgaven skal du bygge en AM radiomottaker.

Detaljer

Eksamensoppgave i TIØ4120 Operasjonsanalyse, gk.

Eksamensoppgave i TIØ4120 Operasjonsanalyse, gk. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Eksamensoppgave i TIØ4120 Operasjonsanalyse, gk. Faglig kontakt under eksamen: Anders Gullhav Tlf.: 90 92 71 00 Eksamensdato: 05.08.2013 Eksamenstid

Detaljer

TENTAMEN I FYSIKK FORKURS FOR INGENIØRHØGSKOLE

TENTAMEN I FYSIKK FORKURS FOR INGENIØRHØGSKOLE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ADELING FOR TEKNOLOGI HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TENTAMEN I FYSIKK FORKURS FOR INGENIØRHØGSKOLE Dato: Onsdag 07.05.08 arighet: 09.00-14.00 Klasser: 1FA 1FB 1FC 1FD Faglærere: Guri

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Faglig kontakt under eksamen: Fredrik Carlsen Tlf.: 73 59 19 31 Eksamensdato: 17. desember 2013 Eksamenstid (fra-til): 4 timer

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON Side 1 av 7 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON Faglig kontakt under eksamen: Navn: Helge E. Engan Tlf.: 94420 EKSAMEN I EMNE TFE4130 BØLGEFORPLANTNING

Detaljer

Modul nr Elektrisitet med digitale hjelpemidler - vgs

Modul nr Elektrisitet med digitale hjelpemidler - vgs Modul nr. 1219 Elektrisitet med digitale hjelpemidler - vgs Tilknyttet rom: Ikke tilknyttet til et rom 1219 Newton håndbok - Elektrisitet med digitale hjelpemidler - vgs Side 2 Kort om denne modulen Denne

Detaljer

EKSAMEN ST0202 STATISTIKK FOR SAMFUNNSVITERE

EKSAMEN ST0202 STATISTIKK FOR SAMFUNNSVITERE Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 10 Bokmål Faglig kontakt under eksamen: Bo Lindqvist, tlf. 97589418 EKSAMEN ST0202 STATISTIKK FOR SAMFUNNSVITERE Tirsdag

Detaljer

Antall vedlegg O Tillatte hjelpemidler:

Antall vedlegg O Tillatte hjelpemidler: ~ Emne: Mekatronikk Emnekode. SO504M Faglig ansvarlig Gruppe(r): 3MM pato: 16.12.03 Eksamenstid 0900-1400 Eksamensoppgaven består av Anta]] sider: 5 Antall oppgaver: 4 Antall vedlegg O Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1016 Sosiologi og samfunn

Eksamensoppgave i SOS1016 Sosiologi og samfunn Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1016 Sosiologi og samfunn Faglig kontakt under eksamen: Ulla Forseth Tlf.: 95821911, 73591792 Eksamensdato: 10.12.2014 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Oppgave Nr.og navn LABORATORIEØVELSE NR 6 Revidert utgave desember 2014 T. Lindem, K. Ø. Spildrejorde, M. Elvegård

Oppgave Nr.og navn LABORATORIEØVELSE NR 6 Revidert utgave desember 2014 T. Lindem, K. Ø. Spildrejorde, M. Elvegård Kurs: FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave Nr.og navn LABORATORIEØVELSE NR 6 Revidert utgave desember 2014 T. Lindem, K. Ø. Spildrejorde, M. Elvegård Omhandler: «KLOKKEGENERATOR

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

KONTIUNASJONSEKSAMEN I EMNE TFE 4120 ELEKTROMAGNETISME

KONTIUNASJONSEKSAMEN I EMNE TFE 4120 ELEKTROMAGNETISME NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ide 1 av 7 Fakultet for informatikk, matematikk og elektroteknikk Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Bokmål/Nynorsk Faglig/fagleg kontakt

Detaljer