Velkommen til studier ved Institutt for teknisk kybernetikk!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til studier ved Institutt for teknisk kybernetikk!"

Transkript

1 Velkommen til studier ved Institutt for teknisk kybernetikk! Rådssalen, Elektrobygget, Program: Om instituttet og studiene Lunsj i Kjelhuset Kunnskap for en bedre verden

2 Hvor er vi? NTNU: Hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge helt tilbake til 1910 Tilsammen studenter 7 fakulteter, 48 institutter IME: Hovedansvar for IKT-utdanningen ved NTNU 6 institutter: Datateknikk Telekommunikasjon Elektronikk Matematiske ti fag Elkraft Kybernetikk Kunnskap for en bedre verden 2

3 Hvor er vi? Institutt for teknisk kybernetikk Trondheim sentrum Studentersamfundet Institutt for teknisk kybernetikk RBK Lerkendal NTNU Gløshaugen Kunnskap for en bedre verden 3

4 Hva er kybernetikk? Od Ordet tkybernetikk har sin opprinnelse i det greske ordet kybernetes, som betyr "styrmann/rormann", dvs. "den som styrer" Tverrfaglig disiplin som ble etablert omkring 2. verdenskrig (Norbert Wiener: Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, 1948) Kort sagt handler kybernetikk om hvordan kompliserte dynamiske systemer kan modelleres, styres og overvåkes ved å kombinere matematikk, målemetoder, datateknologi og pådragsorganer Tilbakekobling er et grunnleggende kybernetisk prinsipp: Ønsket oppførsel Regulator Pådrag Dynamisk system (Fly, robot, reservoar, dyr) Faktisk oppførsel Kunnskap for en bedre verden 4

5 Made possible by cybernetics Kunnskap for en bedre verden 5

6 Teknisk kybernetikk Bruksområder Marin automatisering og operasjoner Integrerte operasjoner i olje-og gassproduksjon Prosessreguleringssystemer Robotikk Automatisert boring Dynamisk posisjonering Skipsstyringssystemer Maskin- og programvaresystemer Industriell informasjons- og kommunikasjons- teknologi Innebygde systemer Elektronikk Sanntids operativsystemer Programvareutvikling Menneske-maskin interaksjon Sensorer Instrumentering Aktuatorer Mekatronikk Integrerte g brosystemer Automotiv aktiv sikkerhet Ubemannede fartøy (UAV, USV, AUV, ROV) Elektrisk kraftproduksjon Elektrisk kraftfordeling (Smartgrid) Marin kraft og fremdrift Kran- og løftregulering Fiskeoppdrett Automatisert medisinsk diagnose og helsetjenester Biomedisinsk instrumentering Trafikkstyring fkk (luft, vei, jernbane) Dykkedatamaskin Miljøovervåking Aksjeanalyse... Verktøykasse Algoritmer, designmetoder og programvare Dynamisk systemteori Matematisk modellering og simulering Metoder M t d og algoritmer for tilbakekoblet regulering Stabilitets- og robusthetsanalyse Tilstands- og parameterestimering og -overvåking Sanntidsprogrammering Adaptive systemer Optimalisering Numerisk matematikk Signalbehandling Sikkerhet og pålitelighet Fjernstyrte operasjoner Feildeteksjon, diagnose og overordnet styring Kunnskap for en bedre verden 6

7 Kybernetikere: "Teknologiens styrmenn" Kybernetikk vil alltid være fremtidens fagfelt Kunnskap for en bedre verden 7

8 Verdens 10 viktigste algoritmer? Fra artikkelen "The 10 Algorithms That Dominate Our World" av George Dvorsky (io9.com), 22. mai 2014 delt på LinkedIn av en venn: 1. Google Search 2. Facebook s News Feed 3. OKCupid Date Matching (online dating matching) 4. NSA Data Collection, Interpretation, and Encryption 5. "You May Also Enjoy..." 6. Google AdWords 7. High Frequency Stock Trading 8. MP3 Compression 9. IBM's CRUSH (predictive analysis software) 10. Auto-Tune 90% av alle industrielle, i automatiserte ti t prosesser styres av PID-regulatoren Navigasjonssystemene til de aller fleste fartøyene i verden avhenger av Kalmanfilteret (romskip, fly, båter) Våre høyteknologiske velferdssamfunn avhenger av disse algoritmene som dere vil Kunnskap for en bedre verden lære mer om i løpet av studiet 8

9 Kybernetikk i Norge Etablert ved NTH i 1954 (Jens Glad Balchen) Endret navn fra Reguleringsteknikk til Teknisk kybernetikk i 1972 Kunnskap for en bedre verden 9

10 Kybernetikk i Norge Jens Glad dbalchen Kunnskap for en bedre verden 10

11 Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) Norges eneste i sitt slag, hovedansvar for kybutdanning for MSc og PhD i Norge Fast vitenskapelig ansatte: 17 Teknisk-administrativt ansatte: 14 (datalab, elektroverksted, mekanisk verksted, adm) Vitenskapelige i deltidsstilling: 12 Forskere og postdoktorer: 10 Doktorgradskandidater: 60 Årlig opptak til 5-årig studieprogram: 120 Årlig opptak til 2-årige studieprogram: Årlig uteksaminering av doktorgradskandidater: 5-15 Samarbeid med mange andre NTNU-institutt, inkludert petroleumsteknologi, marin teknologi, kjemisk prosessteknologi og biomedisinsk sirkulasjon og bildediagnostikk Langvarig og tett kontakt med industri og næringsliv, mye nyskaping og innovasjon Kunnskap for en bedre verden 11

12 Fast vitenskapelig ansatte Professor Bjarne A. Foss (system- og optimaliseringsteori) Professor Thor I. Fossen (navigasjon og fartøystyring) Professor Jan Tommy Gravdahl (reguleringsteknikk) Professor Morten Hovd (prosessregulering) g) Professor Lars Imsland (reguleringsteknikk) Professor Tor Arne Johansen (ulineær identifikasjon og regulering) Professor Marta Molinas (regulering av kraftelektronikk) Professor Tor E. Onshus (instrumenteringsteknikk) Professor Kristin Ytterstad Pettersen (bevegelsestyring) Professor Anton Shiriaev (reguleringsteknikk) Professor Ole Morten Aamo (reguleringsteknikk) Førsteamanuensis Edmund Brekke (sensorfusjon) Førsteamanuensis Jo Arve Alfredsen (fiskeri- og havbrukskybernetikk) Førsteamanuensis Sverre Hendseth (programvareutvikling) Førsteamanuensis Amund Skavhaug (sanntids datateknikk) Førsteamanuensis Øyvind Stavdahl (medisinsk kybernetikk) Amanuensis Trond Andresen (reguleringsteknikk) Kunnskap for en bedre verden 12

13 Vitenskapelig ansatte deltid Professor II Mogens Blanke (feiltolerante l t reguleringssystemer) Professor II Oddvar Hallingstad (navigasjon og fartøystyring) Professor II Harald Martens (metamodellering og dataanalyse) Professor II Svein I. Sagatun (reguleringsteknikk) Førsteamanuensis II Morten Alver (fiskeri- og havbrukskybernetikk) Førsteamanuensis II Håvard Grip (estimering og navigasjonssystem) Førsteamanuensis II Glenn-Ole Kaasa (ulineær og adaptiv regulering) Førsteamanuensis II Geir Mathisen (tilpassede datasystemer) Førsteamanuensis II Charlotte Skourup (menneske-system interaksjon, HMI) Førsteamanuensis II Bjørnar Vik (navigasjonssystemer) Førsteamanuensis II Nadia Sokolova (integrerte navigasjonssystemer) Førsteamanuensis II Rune Storvold (sensorer og måleteknikk) Kunnskap for en bedre verden 13

14 Teknisk-administrativt ansatte Kontorsjef Tove Johnsen (administrasjon) Konsulent Unni Johansen (administrasjon) Førstekonsulent Eva Amdahl (administrasjon) Konsulent Janne Karin Hagen (administrasjon) Konsulent Bente Lindquist (administrasjon) Verksmester Terje Haugen (mekanisk verksted) Mekaniker Glenn Angell (mekanisk verksted) Overingeniør Stefano Bertelli (elektronikkverksted) Overingeniør Knut Reklev (elektronikkverksted) Avdelingsingeniør Lars Semb (elektronikkverksted) Avdelingsingeniør John Olav Horrigmo (elektronikkverksted) Avdelingsingeniør Rune Mellingseter (elektronikkverksted) Avdelingsingeniør Jan Leistad (datalab) Avdelingsingeniør Torkel Hansen (datalab) Kunnskap for en bedre verden 14

15 I tillegg har vi... PhD-stipendiater t Forskere Postdoktorer Lærlinger Vitenskapelige assistenter (vitass) Studentassistenter (studass) Professorer ved samarbeidende NTNU-institutt: Professor Bjørn Angelsen (medisinsk kybernetikk) Professor Hans Torp (medisinsk i kybernetikk) Professor Asgeir J. Sørensen (marin kybernetikk) Professor Roger Skjetne (marin kybernetikk) Professor Sigurd Skogestad (prosesskybernetikk) Kunnskap for en bedre verden 15

16 Unikt kyb-økosystem ved NTNU IMT ISB 2 IPK 1 (2) 2 ITK 17 IPT 1 IKP 2 Samarbeid mellom kybforskere ved ITK og "bransjeinstituttene" Gir tverrfaglig forskning og utdanning i verdensklasse Resulterer i nyskaping og spin-offs Unik modell med både sentralisert og desentralisert kybkompetanse, til NTNUs og Norges beste! Kunnskap for en bedre verden 16

17 Navneskifte Hva forbinder man med ordet "robot"? Dette begrepet er ikke lenger bare forbeholdt industriroboter i en produksjonshall, men brukes i dag om alt fra autonome gressklippere og pakkesler til ubemannede biler, båter og fly Eksisterende studieprogram har derfor skiftet navn fra "Teknisk kybernetikk" til "Kybernetikk og robotikk", som gir et mer tidsriktig bilde av robotenes økende betydning i forskning, undervisning og i samfunnet generelt Kunnskap for en bedre verden 17

18 Tre studieprogram 5-årig Kybernetikk og robotikk (120 plasser) 2-årig Kybernetikk og robotikk (20 plasser) 2-årig Industriell kybernetikk (15 plasser) Kunnskap for en bedre verden 18

19 Kvalitetssikring av emner Fra /k lit t ik i Kvalitetssikring, t ik i planlagte l og systematiske ti aktiviteter it t som gjøres for å oppnå at et produkt eller en tjeneste vil oppfylle kravene til kvalitet På samme måte som industrien tilbyr produkter til sine kunder, så tilbyr NTNU emner til sine studenter. I så måte ønsker NTNU å tilby best mulig kvalitet på sine emner: Instituttledelse Industriell kybernetikk: Ytre sløyfe Studentevaluering Indre sløyfe (Typisk referansegruppe) Kunnskap for en bedre verden 19

20 Tor Onshus 2-ÅRIGE STUDIEPROGRAM Kunnskap for en bedre verden

21 2-årig Kybernetikk og robotikk For dem som har fullført en BSc-grad i kybernetikk, automatisering eller lignende, og som ønsker å spesialisere seg videre Det første året består av avanserte emner innenfor kybernetikk og robotikk, mens det andre året i hovedsak består av prosjektarbeid og masteroppgave Du kan velge blant to studieretninger: Industriell datateknikk gir inngående kunnskap om maskinvare, programvare og systemer for implementering av styring og regulering Reguleringsteknikk gir inngående kunnskap om kybernetiske metoder og deres anvendelse innenfor industri som er viktig for Norge, samt inngående kunnskap om systemer og funksjoner som realiserer intelligente styresystemer for roboter og fartøy Kunnskap for en bedre verden 21

22 Studiets oppbygning Kybernetikk og robotikk: Industriell datateknikk datateknikk 2v Masteroppgave 1v 1h Eksperter i Team Studieretn. Emne (valgbart) Instrumenterings systemer Ind. datasystem konstruksjon Sanntidsprogram Lineær systemteori Se studieplan på nett Modellering og simulering Algoritmer og datastrukt. Kybernetikk og robotikk: Reguleringsteknikk 2v 2h 2h Fordypnings- Fordypningsemne Tk Tekn. emne Tk Tekn. emne prosjekt (valgbart) (valgbart) Fordypningsprosjekt Fordypningsemne Masteroppgave Tekn. emne (valgbart) Tekn. emne (valgbart) 1v Eksperter i Studieretn. Emne Optimalisering Modellering og Team (valgbart) simulering 1h Studieretn. Emne (valgbart) Ulineære systemer Lineær systemteori Algoritmer og datastrukt. Kunnskap for en bedre verden 22

23 2-årig Industriell kybernetikk For dem som ikke har bakgrunn i kybernetikk eller automatisering, men andre ingeniørfag, inkludert petroleumsteknikk, kjemiteknikk, mekanikk, maskinteknikk, produksjonsteknikk, medisinsk teknikk, bioteknologi, marin teknikk, osv. Gir en kybernetisk påbygning med teoretiske og praktiske kunnskaper innen modellering, styring og overvåking av dynamiske systemer, med spesialisering inn mot et bruksområde som avhenger av din BSc-utdanning Norsk industri har gitt positive tilbakemeldinger om behovet for et slikt studium, spesielt fordi kybernetikk spiller en stadig større rolle i samfunnet generelt og hos teknologibedriftene spesielt stadig mer teknologi er avhengig av avanserte kybernetiske løsninger for å fungere De valgbare emnene er både innenfor kybernetikk og fagområdet fra BSc-graden Fordypningen ligger i flaten mellom kybernetikk og fagfeltet fra BSc-graden, og dyrkes spesielt gjennom fordypningsemnet, fordypningsprosjektet og MSc-oppgaven Veiledning skjer i samarbeid med andre NTNU-institutt, f.eks petroleumsteknikk, kjemiteknikk, bildediagnostikk, biologi, marin teknikk, produksjonsteknikk og elkraft, slik at kybernetikken kobles med den faglige bakgrunnen fra BSc-utdanningen Kunnskap for en bedre verden 23

24 Studiets oppbygning Studieplan på nett Industriell kybernetikk: 2v Master oppgave 2h Prosjekt Fordypningsemne Lineær systemteori 1v Eksperter i Team Tilpassede Modellering og Studieretn. emne datasystemer simulering (valgbart) 1h Studieretn. Emne (valgbart) Automatisering Systemteori Algoritmer og datastrukt. TFE4101 TTK4220 TMA4145 TPK4120 Krets- og digitalteknikk Dynamikk i sosiale systemer Lineære metoder Industriell sikkerhet og pålitelighet Kunnskap for en bedre verden 24

25 Velges før 15. september Hovedprofil (gjelder Kybernetikk og robotikk) ID-Industriell datateknikk RT-Reguleringsteknikk Ett studieretningsemne Gjelder alle Velg tidligst mulig så du ikke mister starten av emnet Kunnskap for en bedre verden

26 Senere Velge EiT landsby før 1. november Velg emne for Vår 1. før jul Vår 1., valg av fordypning for høsten emne (7.5 sp) prosjekt (7.5 sp) Unik Høst 2., godkjent 6 uker praksis valg av masteroppgave Kunnskap for en bedre verden 26

27 2 årig Master på 3 år Du blir på det 2-årige programmet, men har mulighet til å: Spre belastningen over 3 år Fylle på med andre fag 3v Masteroppgave 3h Fordypnings- Fordypningsemne Tekn. emne prosjekt (valgbart) 2v 2h Modellering og simulering Ulineære systemer eller Ind. Datasyst. konstr Studieretn. emne (valgbart) Tekn. emne (valgbart) 1v Eksperter i Team Optimalisering og regulering eller Sanntidsprogram mering 1h Studieretn. Lineær Algoritmer og emne (valgbart) systemteori datastrukt. Kunnskap for en bedre verden

28 Tommy Gravdahl STUDIEVEILEDNING Kunnskap for en bedre verden

29 Studieveiledning Generelle (gode) råd: Start med stor innsats fra første dag, prioritér å ikke komme bakpå Alt dere lærer i alle fag skal brukes senere Dere kan snakke med meg om: Fagvalg Studierelaterte problemer av hvilket som helst slag Planlegging/godkjenning av utenlandsopphold Alt mulig annet... Kontakt: Rom D329, Elektroblokk D Kunnskap for en bedre verden 29

30 Utenlandsopphold Studenter som opptas i 2-årig studieprogram fra ingeniørhøgskole, kan søke om studieopphold i utlandet i 3. semester i masterstudiet. Disse studenter vil ikke få mastergraden i teknologi/sivilingeniør fra NTNU dersom studieoppholdet utenlands utgjør mer enn ett semester. Kunnskap for en bedre verden 30

31 Hvem kan du spørre om råd og hjelp? Alle ansatte og tidligere studenter Spesielt: Tommy Gravdahl, studieveileder ITK Ellen Beate Hove, studieveileder IME Unni Johansen, instituttkontoret ITK Tor Onshus, studieprogramleder ITK Kunnskap for en bedre verden 31

32 Morten Breivik FORSKNINGSAKTIVITETER OG LABORATORIER Kunnskap for en bedre verden

33 Et utvalg forskningsaktiviteter SFF Centre for Autonomous marine operations and systems (AMOS) SFI Center for Integrated operations in the petroleum industry (IO Center) SFI Centre for Research-based innovation in aquaculture technology (CREATE) Norwegian Smart Grid Center Norwegian Research Center for Offshore Wind Technology (NOWITECH) ROBOTNOR Centre for Advanced Robotics åpnet (SINTEF, IME, IVT) CAMOS Sensor Networks - Coastal and marine operations and surveillance Intelligent drilling - Automated underbalanced drilling operations FRINATEK project on Low-cost integrated navigation systems using nonlinear observer theory KMB project on Arctic dynamic positioning systems KMB project on Enabling high-performance safety-critical offshore and subsea automatic control systems using embedded optimization (emopt) KMB project on Design and verification of control systems for safe and energy-efficient vessels with hybrid power plants (D2V) KMB project on Fault-tolerant inertial sensor fusion for marine vessels KMB project on Next generation robotics for Norwegian industry KMB project on Aquaculture biomass estimation (Exactus) KMB project on Optimal power network design and operation EU project on Embedded model predictive control and optimization (TEMPO) EU project on Sustainable smart grid open system for the aggregated control, monitoring i and management of energy (e-gotham) Kunnskap for en bedre verden 33

34 Forskning: Autonome systemer Kunnskap for en bedre verden 34

35 AMOS Key Figures Cost: NOK 537 million AMOS Funding: NOK 240 million, NTNU NOK 175 million, NRC NOK 122 million, SINTEF Fisheries and Aquaculture, MARINTEK, SINTEF ICT, DNV and Statoil Associated projects per April 2014: ~NOK 63 million, NTNU, NRC MAROFF, NRC FRINATEK and industry partners Total: NOK 600 million Centre for Autonomous Marine Operations and Systems - AMOS 35

36 The 3 major businesses in Norway Maritime Fisheries and Aquaculture Oil and gas These clusters contribute with more than 70% of Norway's export revenue: Centre for Autonomous Marine Operations and Systems - AMOS 36

37 Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) NTNU Statoil DNV GL SINTEF Engineering g Science and Technology RCN Department of Marine Technology AMOS Department t of Engineering Cybernetics MARINTEK SINTEF Fisheries and Aquaculture SINTEF ICT Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering Centre for Autonomous Marine Operations and Systems - AMOS 37

38 Project 3: Autonomous Unmanned Vehicle Systems Project manager Prof. Tor Arne Johansen Department of Eng. Cybernetics AMOS How to develop and use collective intelligence among robots in air, sea surface and underwater for ocean mapping and monitoring? Centre for Autonomous Marine Operations and Systems - AMOS 38

39 Project 4: Autonomous Underwater Robotics for Mapping, Monitoring i and dintervention ti Project manager Prof. Kristin Y. Pettersen Department of Eng. Cybernetics AMOS How to make underwater robots with endurance and propulsion p capabilities as marine species? Centre for Autonomous Marine Operations and Systems - AMOS 39

40 Project 5: Autonomous Aerial Systems for Marine Monitoring i and Data Collection Project manager Prof. Thor I. Fossen Department of Eng. Cybernetics AMOS How to ramp up monitoring coverage 10 times with a cost of 1/10? Centre for Autonomous Marine Operations and Systems - AMOS 40

41 Project 6: Energy management and propulsion for greener operations of ships and offshore structures Project manager Prof. Tor Arne Johansen Department of Eng. Cybernetics AMOS How to develop hybrid power plants reducing energy consumption and emissions to a fraction of todays solutions? Centre for Autonomous Marine Operations and Systems - AMOS 41

42 Theory Simulation Experiments Operations Bridging the gap from theory to practice RV Gunnerus AUR-Lab Unmanned Vehicles Lab Simulator Environment Hydrodynamics Control and instrumentation ACE Marine Cybernetics Laboratory Mechanics Full-scale and prototype applications Run time infrastructure Machinery systems Databases, analysis Centre for Autonomous Marine Operations and Systems Experimental techniques & prototyping Cavitation Tunnel Ocean Basin Visualisation Structural Laboratory Towing Tank Hydrodynamics and Structural mechanics Guidance, Navigation and Control Kunnskap for en bedre verden Slide lånt fra SFF AMOS

43 Hydrodynamic Laboratories Towing tank Ocean Basin Marine Cybernetics Laboratory Research vessel Gunnerus Other specialized experimental facilities (e.g. for sloshing tests) Centre for Autonomous Marine Operations and Systems - AMOS 43

44 Laboratorier Kunnskap for en bedre verden 44

45 Agdenes Airfield Centre for Autonomous Marine Operations and Systems - AMOS 45

46 UAV-Lab: ITK sin flyplass på Agdenes 46

47 Forskning: Slangeroboter Kunnskap for en bedre verden 47

48 Laboratorier Anvendt undervannsrobotikk Marin kybernetikk Nevromotor Nanoposisjonering Robotikk Slangerobotikk Ubemannede luftfartøy Kunnskap for en bedre verden 48

49 Petroleumskybernetikk Olje og gass er Norges største t eksportindustri Boring, Produksjon, Transport, Raffinering Aktører Produksjonsselskaper: Statoil, Shell, BP, Petrobras, osv. Kontraktørselskaper: Transocean, Seadrill, osv. Utstyrsleverandørert og ingeniørtjenester: i t Aker Solutions, Kongsberg Oil & Gas, Schlumberger, NOV, GE, FMC, osv. I tillegg et stort antall konsulentselskaper Vi samarbeider med mange av disse, bla. om prosjekt- og masteroppgaver til dere Kunnskap for en bedre verden 49

50 Nasjonal strategi: Utvinne mer olje og gass fra eksisterende felt Krever ny teknologi, hvor petroleumskybernetikk står sentralt Norsk olje- og gassbransje er på verdenstoppen i teknologiutvikling og innovasjon: 1. Apple 2. Google 3. Nike 4. Amazon.com 5. Charles Sh Schwab 6. 3M 7. Statoil Fortunes liste over verdens mest innovative selskaper i 2011 Kunnskap for en bedre verden 50

51 Smart grids fremtidens elektriske energisystem Kunnskap for en bedre verden

52 Cybernetics in Renewables Thermal power plant output Solar generation and load Requires new solutions, where control engineering will be essential Investments in the utility sector expected to be ~ 200 mrd NOK in the period Kunnskap for en bedre verden 52

53 Medisinsk kybernetikk Innvevde & tilpassede datasystemer for hånd- og armproteser Avansert skritteller/ aktivitetsmonitor for eldre Modellering, instrumentering og regulering av blodsukker Bevegelsesbasert diagnose av CP hos spedbarn Kunnskap for ei betre verd 53

54 Artificial Pancreas Trondheim Svært tverrfaglig forskningsgruppe opprettet i 2013 Diabetes et av verdens største helseproblemer Langsiktig målsetting: "Utvikle en robust glukoseregulering for pasienter med diabetes mellitus type 1 og 2 (og for intensivpasienter)" Tema: Kontinuerlig blodsukkermåling Ny, norsk sensorteknologi Kontinuerlig insulintilførsel Modellering og simulering Dyreforsøk Kliniske forsøk ->? Kunnskap for ei betre verd 54 CC BY: Blausen 0699 PancreasAnatomy2 sen_0699_pancreasanatomy2.png

55 New hope for tiny hearts Advances in imaging methods to discover heart defects in children and newborns References: Siri A. Nyrnes, L. Lovstakken et al, Echocardiography. 2007;24: , Echocardiography 2010;27: Kunnskap for en bedre verden

56 Ultrasound Innovation in Diagnosis and Therapy Department of Circulation and Medical Imaging GE CEO Jeff Immelt Pope Benedict XVI Global helse: Elefant-sikker ultralydscanner for jordmødre i Afrika Kunnskap for en bedre verden

57 Fiskeri- og havbrukskybernetikk Kybernetikk anvendt innen en av våre fremste vekstnæringer Kontakt: Jo Arve Alfredsen, 1. aman. Institutt for teknisk kybernetikk t Kunnskap for en bedre verden 57

58 Innvevde datasystemer Konstruksjon og analyse av datamaskinsystemer som er en innvevd del i annet utstyr (Embedded systems). Tilpassing i og konstruksjon k av maskinvare, lavnivå programvare og operativsystemer for disse systemene. Disse systemene befinner seg "overalt" i samfunnet, kunnskaper og ferdigheter kan derfor brukes mot et bredt spekter av anvendelser. Kunnskap for en bedre verden 58

59 Systemteknikk og sikkerhet Konstruksjon og analyse av sikkerhets og styresystemer t for industriell bruk regulering styring forrigling sikkerhetsfunksjoner k Implementeringen tilpasses kravene i den aktuelle anvendelsen ytelse struktur myndighetskrav osv. Skarv Kunnskap for en bedre verden 59

60 Konstruksjon Styresystemer Sikkerhetssystemer Forrigling g Systemstruktur Prosjektering Konfigurering Installasjon Dokumentasjon Drift og Vedlikehold Regelverk/Standarder Anvendelser Olje&Gass Næringsmiddel Jernbane Roboter Maskiner osv. Tjeldbergodden Kunnskap for en bedre verden

61 Analyse av løsninger Deepwater Horizon 20. april 2010 Konstruksjon Ytelse/Kapasitet Sikkerhet Eksplosjonssikring Driftsregularitet Miljøkonsekvenser Driftsoppfølging Kunnskap for en bedre verden

62 Morten Breivik SOME FINAL WORDS... Kunnskap for en bedre verden

63 Hva når jeg er ferdig med studiet? Med en mastergrad (MSc) i kybernetikk er du svært ettertraktet t t på arbeidsmarkedet og de fleste får jobbtilbud i god tid før de er ferdige med studiet Jobbmuligheter finnes i store og små teknologibedrifter i mange ulike bransjer (marin, olje og gass, prosessindustri, IT, medisin, havbruk, osv.) Utdanningen kvalifiserer for jobber innenfor produktutvikling og forskning, og gir god bakgrunn for etablering av egen bedrift Konsulentbransjen og rådgivende ingeniørvirksomhet er andre populære arbeidsfelter Kybernetikere jobber til og med i bank og som aksjeanalytikere! Du kan også fordype deg enda mer i kybernetikkens vidunderlige verden ved å ta en doktorgrad (PhD) den høyeste utdanningen som er mulig Kunnskap for en bedre verden 63

64 Hva når jeg er ferdig med studiet? "Bidrar til mer miljøvennlig li matproduksjon" Med den avanserte og ultrapresise robotteknologien som utvikles i Asterix-prosjektet kan bruken av ugressmidler reduseres med opptil 90 prosent, tror Nærings-PhD-kandidat Trygve Utstumo. (Oppstartsbedriften Adigo) "Godt drillet på design og fremtiden" Det skjer utrolig mye spennende innenfor automatisering og boring etter olje for tiden, og det er gøy å få være med på å utvikle innovative løsninger, sier Marianne Holmstrøm og Ylva Vintervold. (National Oilwell Varco, NOV) "Forvalter aksjer med doktorgrad" Som porteføljeforvalter i Norges Bank arbeider Anders Sunde Wroldsen med å få mest mulig ut av oljefondet og litt forenklet kan man si at han sammen med seks andre har ansvaret for tre fjerdedeler av aksjeporteføljen, omtrent 2500 milliarder kroner. (NBIM) Kunnskap for en bedre verden 64

65 Gründervirksomhet og nyskaping Mange norske industribedrifter ib d ift har hatt sitt utspring fra virksomhet ved ITK: Norcontrol Albatross Norsk Data Tomra Vingmed... I nyere tid (spesielt marint): Cybernetica Marine Cybernetics Maritime Robotics Aptomar... Kunnskap for en bedre verden 65

66 Arbeidslivets koordinatsystem Akademia Instituttleder Forsker Mennesker Teknologi Avdelingsleder Ingeniør Kunnskap for en bedre verden Industri 66

67 Noen råd... Vær nysgjerrige og tør å prøve og feile Ikke vær redd for å stille spørsmål! Jobb jevnt og trutt, målrettet og systematisk: Les pensum, gå på forelesninger, gjør øvinger og laboppgaver, lær å samarbeide med andre Skippertak kan fungere på eksamen, men kunnskapen sitter ikke så lenge... Sitat: "Genialitet er 1 prosent inspirasjon og 99 prosent hardt arbeid. "...hvem? En av verdens største oppfinnere, med over 1000 patenter: Thomas Edison Imorgen fredag kl (samme rom som nå) arrangeres det kurs i studieteknikk anbefales! Kunnskap for en bedre verden 67

68 Kybernetisk jubileumsdag 7. november Institutt for teknisk k kybernetikk fyller 60 år i år! Program: Kl : Kybernetisk fagdag i Elektrobygget Kl : Kybernetisk festaften på Clarion Hotel Trondheim Alle ansatte og studenter samt utvalgte gjester inviteres til kybernetisk festaften hittil er det over 400 påmeldte Kunnskap for en bedre verden 68

69 Kybernetikere om kybstudiet Asgeir Sørensen (NTNU, senterleder SFF AMOS): "En av de største verdiene med kybstudiet, utover det å lære om reguleringsteknikk, er den analytiske systemteorien som er anvendelig på en rekke områder. Denne systematiske tilnærmingen har gitt meg mange fortrinn i å analysere og handle i ulike situasjoner." John-Morten Godhavn (Statoil): "Det er et morsomt og interessant studium som gir deg en veldig etterspurt fagbakgrunn og muligheter for jobb i veldig mange bedrifter." Eivind Grimsby Haarr (Cisco, tidl. programleder i Schrødingers Katt): "Du lærer systemutvikling som drar med seg grensesnitt mot prosessindustri, kjemi, osv.... Jeg er blitt en allrounder som har fått en allmennutdanning i teknologi. I den jobben jeg har nå, gir dette meg en fin bakgrunn fordi jeg er borti så mye forskjellig." Lars Andre Solberg (Aptomar): "Kybernetikk er et tankesett, en måte å tenke på, som gjør at når du kan kybernetikk så gir det deg helt spesielle muligheter til å lære andre ting.... Gjennom kybernetikken utvikler du en måte å tenke på som gjør deg i stand til å dele opp tilværelsen i bolker, og se hvordan de ulike delene påvirker hverandre. Dermed blir du i stand til å forstå tenkesettet innen andre disipliner som for eksempel psykologi og økonomi." Katrine Mygland (Kongsberg Protech Systems): "Studiet var både tøft og krevende, men også utrolig morsomt." Kunnskap for en bedre verden 69

70 "Instituttet for de moderne ting" Velkommen til kybernetikkens vidunderlige d verden! Kunnskap for en bedre verden 70

Institutt for teknisk kybernetikk

Institutt for teknisk kybernetikk 616 Institutt for teknisk kybernetikk TTK4100 KYBERNETIKK INTRO Kybernetikk, introduksjon Computerized Control, Introduction Faglærer: Førsteamanuensis Jan Tommy Gravdahl Uketimer: Vår: 4F+4Ø+4S = 7.50

Detaljer

Nye tematiske satsingsområder

Nye tematiske satsingsområder Nye tematiske satsingsområder Fase II NTNU Havromsvitenskap og -teknologi Kunnskap for bærekraftig bruk av havrommet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tittel... 5 3. Bakgrunn... 5 3.1. Utfordringer i global

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

& utdanning TO LØNNSOMME ÅR MASTERGRAD. Grimstad. Bjarne Skeie: PIONEREN BAK SØRLANDSK OLJE- OG GASSLEVERANDØRINDUSTRI side 6 7 FRA AALBORG TIL AGDER

& utdanning TO LØNNSOMME ÅR MASTERGRAD. Grimstad. Bjarne Skeie: PIONEREN BAK SØRLANDSK OLJE- OG GASSLEVERANDØRINDUSTRI side 6 7 FRA AALBORG TIL AGDER Hele dette bilaget er en annonse fra Universitetet i Agder Innovasjon & utdanning Grimstad LITEN BY MED STOR KUNNSKAP side 2 DANSK HYDRAULIKKPROFESSOR: FRA AALBORG TIL AGDER side 8 Bjarne Skeie: PIONEREN

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

Jeg - en teknisk fysiker?

Jeg - en teknisk fysiker? Studieretningen Teknisk fysikk Studieretningen Teknisk fysikk 1 Studieretning i Teknisk fysikk Sivilingeniørstudiet fysikk og matematikk Sivilingeniørstudiet fysikk og matematikk Jeg en teknisk fysiker?

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv. Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold

Detaljer

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Jenter og data studieprogram i datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk. Ta en utfordring, jenter skap framtida!

Jenter og data studieprogram i datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk. Ta en utfordring, jenter skap framtida! 2007 2008 Jenter og data studieprogram i datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk Ta en utfordring, jenter skap framtida! sivilingeniørutdanning ArkitektutdAnning estetiske fag, kunst-og musikkfag

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene 2008 2009 Sivilingeniørutdanning datateknikk Ta en utfordring styr datamaskinene sivilingeniørutdanning Arkitektutdanning estetiske fag, kunst-og musikkfag historie, religion, kultur- og idéfag idrettsfag

Detaljer

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner UNG&LOVENDE Fra UiO på vei til arbeidslivet Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen Studentene om sine karriereplaner Hvordan rekruttere en akademiker? Akademikere i arbeid karriereintervjuer

Detaljer

Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober

Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 13. Høsten 2009 Basic jobbsøking: Hvor er jobben du ønsker deg? Finanskrisa og arbeidsmarkedet:

Detaljer

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/ ii Forord Etter innspill fra MARINTEKs styre ble det i et møte i MARUT 1 Strategisk råd i september 2008, hvor også statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) deltok, tatt initiativ til en

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

02-03 JUNI 2015 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK

02-03 JUNI 2015 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK 02-03 JUNI 2015 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK Velkommen til HBVexpo 2015 Det er med stor glede vi ønsker

Detaljer

2 0 0 1 å r s r a p p o r t

2 0 0 1 å r s r a p p o r t 2001 årsrapport SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester til norske og internasjonale kunder. SINTEF ønsker å bidra til økt verdiskaping

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING 0 Innholdsfortegnelse 1. Avdeling for ingeniørutdanning 2 2. Innledning om

Detaljer