Avd. Vestfold 1/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avd. Vestfold 1/2014"

Transkript

1 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2014

2 STYRETS SAMMENSETNING 2014 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 LARVIK Johansen P M Nestformann: Lt Bjørn Lahelleveien SANDEFJORD Hoffstad M Sekretær: Rittm Ole Pukerudveien DRAMMEN Christoffersen P M Kasserer: Kapt Halvard Kalvetangen HUSØYSUND Asperheim P M Styremedl: Maj Ole Kristian Briggveien TOLVSRØD Bjerkemo P M Styremedl: Lt Kim Liveien 636, 3275 SVARSTAD Karlsen M Varamedl: Kapt Erlend Elgveien STOKKE Larsen M Varamedl: Fenr Geir Hermund Mellom 28, 3183 HORTEN Moen M Feltsportkomiteen Leder, kapt Ulf Karlsen. Mobil, , Medlem, lt Bjørn Hofstad. Mobil, , Medlem, lt Kim Karlsen. Mobil, , Budstikka på Vi sender ut Budstikka på papir til alle våre medlemmer. De som ønsker det kan få bladet på , noe som gjør at du vil få Budstikka inntil to uker før papirutgaven er klar, og du vil få bladet i farger. Kontakt Ole Christoffersen om dette er noe for deg. Har du endret mailadresse så informer Ole om det så snart som mulig. Vi sender en påminnelse på vedr. turer, medlemsmøter og andre aktiviteter. Du når oss også på: Noe du ønsker å kjøpe eller selge? Send en til redaktøren, side 2

3 Formannen har ordet: Takk for sist! Innledningsvis vil jeg takke de medlemmene som stilte på årsmøte 2014 for et godt og saklig møte. Vedrørende valget så ble de som var på valg gjenvalgt, og det tar jeg som en bekreftelse på at forslaget fra valgkomiteen var slik som medlemmene ønsket. På bilde til venstre ser dere en blid og glad Bjørn-Ole etter å ha mottatt sin velfortjente skarpskytterstatuett. Statuetten ble overrakt av undertegnede og fant sted ved en enkel seremoni hjemme hos Bjørn-Ole. Vi gratulerer! For nye medlemmer som ikke vet hvem Bjørn-Ole er kan jeg informere om at han var leder av feltsport i ca 8 år, men for 1,1/2 år siden hindret sykdom han i å fortsette. Ole Christoffersen. har fått ansvar for å rapportere all skyting til NROF, og også vedlikeholde nettsiden vår. I den forbindelse har jeg overtatt ansvaret som redaktør av Budstikka. På vegne av styret ønsker jeg deg og dine en mild vår, og en god og varm sommer. Beste hilsen Odd B Johansen, (sign) formann Se side 7 for møter i nov og des. 30 mai til 1. juni. Tema 4-Nasjoners i Helsingborg Fredag 30. mai. Ankomst ca Det blir noe og bite i ca. kl og deretter sosialt samvær. Lørdag 31. mai. Etter frokost blir det en guidet tur som begynner kl Vi begir vi oss til Beredskapsmuseet, først til Larödsbunkern der overvåkingen av båttrafikken i sundet skjede. Etter en enkel lunch guides vi rundt i det gamla underjordiske anlegget og i kanontårnet. Kl Den tradisjonelle festmiddagen blir servert på M/F Aurora av Helsingborg, ferjen mellom Helsingborg-Helsingör. Søndag 1. juni. Hjemreise. Flere detaljer, som tid for avreise, pris, transport og antrekk under besøket får dere ved påmelding innen 20.5 til Odd B. Johansen. Telefon/e-post på side 2 Lørdag 30. august. Tema guidet omvisning på Bolærne Da den militære virksomheten på Bolærne opphørte i 2001, var det det fortet i Norge som hadde lengst sammenhengende operativ tjeneste. 84 år. Tønsberg Forsvarsforening inviterer til en historisk guidetur, og vi tar en tur inn i de fjellanleggene som er gjort tilgjengelig for publikum. Frammøtetid og sted fås ved påmelding. Grunnen til dette er at båttransporten til Bolærne ikke er klarlagt. Påmelding innen 20.8 til Halvard Asperheim. Telefon/e-post på side 2. Mandag 6 oktober, kl Tema Rheinmetall Nordic A/S Rheinmetall Nordic A/S. En hightec bedrift av de sjeldne som tidligere var kjent under navnet Vinghøg A/S. De fleste av oss har kjennskap til soft mounten som ble utviklet av denne bedriften til bruk på 12,7 mitr. Adressen til bedriften er: Lindholmveien 14, 3133 Duken Nøtterøy. Påmelding innen 25.9 til Halvard Asperheim eller Odd B Johansen. Telefon/e-post på side 2. side 3

4 ÅRSMØTE I NROF AVD. VESTFOLD 10. FEB ÅRSBERETNING FOR 2013 Styret i NROF, avd. Vestfold bestod i 2013 av Kapt Odd Bjarne Johansen (formann), Fenr Bjørn Hoffstad (nestformann), Rittm Ole Christoffersen (sekretær), Kapt Halvard Asperheim (kasserer), Maj Ole Kristian Bjerkemo (styremedlem), Lt Kim Karlsen (styremedlem), Kapt Erlend Larsen (varamedlem) og Fenr Geir Hermud Moen(varamedlem). Medlemstallet har sunket noe, og er pr til sammen 360. I 2013 ble det avholdt fire styremøter, 4 februar, 8 april, 16 september og 25 november. Åtte rene medlemsaktiviteter (ikke feltsport eller skyting), i tillegg til bekransning 8. mai og skytearrangementer stort sett hver lørdag. Oppmøtet på møtene er gjennomgående svært godt, med medlemmer på de fleste møtene. Mange av våre medlemmer deltar aktivt på skytedagene. I uke 12, fra søndag 17. til fredag 22. mars, ble vintermarsjen i området Rjukan Fjellstue gjennomført. I år var det 62 deltakere; 45 briter, fire svensker, tre dansker og ti nordmenn fra NROF avd. Vestfold, Grenland og Aust Agder. Utgangspunktet for vintermarsjen var Rjukan Fjellstue. Det økonomiske resultatet ble meget hyggelig for foreningen men det vil kasserer si mer om. Og tilbakemeldinger vi har fått tyder på at det sportslige og sosiale utbyttet også var godt. Formann deltok på ekstraordinært Landsmøte 2013 med endring av vedtekter. Møtet var på Sessvollmoen Arrangementer i 2013: Januar, mandag 14 Foredrag av forfatteren Jon Gangdal. Tema, soldaten Trond Bolle Februar, mandag 18 Årsmøte på Furulund Kro Mars Uke 12 fra søndag 17 til fredag 22 Vintermarsj fra Rjukan Fjellstue April, mandag 15. Tema D-Dagen 6 juni 1944 ved Max Hermansen. Mai, lørdag 11. Skytedag på Hengsvann med demo og prøveskyting MØR. Juni 4-nasjoners treffet i Danmark Sverige ble dessverre kansellert. September, lørdag 9 Forsvarsmuseet og Hjemmefrontmuseet. Oktober, Lørdag 12. Omvisning på Norske Løve i Horten. November, Mandag 11 Grenselosene fra Tjølling v Jan Olaf Wiik Desember, mandag 9 Julemøte med besøk fra NROF s Generalsekretær Jørgen Budstikka kom ut med to nummer i Ole Christoffersen har hatt redaktøransvaret sammen med formannen. Det har ikke vært avholdt kontaktutvalgsmøter med HV-01. Vi har allikevel god kontakt med avdelingen. Styret er av den oppfatning at NROF avd Vestfold er en forening med et høyt aktivitetsnivå. Ole Christoffersen Rittm Sekretær ÅRSMØTE I NROF AVD. VESTFOLD 10. FEB PROTOKOLL Møtet ble holdt på Furulund Kro i Stokke med 30 deltagere og formann Odd B. åpnet møtet. Deretter gikk man over til ordinære årsmøtesaker i henhold til dagsorden. Siden styret ikke hadde noen saker å ta opp gikk man over til valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokollen. Odd B Johansen ble valgt til dirigent, Ole Christoffersen til referent og Odd Hilsen og Oddvar Fjeld til å undertegne protokollen. (Fortsetter på neste side) side 4

5 Styrets årsberetning for 2013 som alle de fremmøtte hadde fått utlevert ble lest opp av sekretær Ole Christoffersen. Ingen hadde kommentarer, og den ble godkjent med akklamasjon. Årsberetningen ligger vedlagt. Regnskap for 2013 og budsjett for 2014 ble i referert av kasserer Halvard Asperheim, og det ble godkjent uten kommentarer. Regnskap og budsjett ligger vedlagt. Per Karlsen ba om å få vite noe mer om skytebanen på Lensberg før man vedtok budsjettet. Odd B redegjorde for Budstikka og om årsaken til at vi bare kom ut med to nummer i Siden det ikke var noen innkomne forslag fra medlemmene gikk man over til valg, og resultatet ble som valgkomiteen hadde foreslått. Ingen store endringer. Valgkomiteen besto av John Kihl, Bjørn Ole Hedemark og Klaus Ulvestad. John Kihl redegjorde for valgkomiteens forslag. Odd B Johansen ble gjenvalgt, Ellers ble valgkomiteens forslag vedtatt med akklamasjon Styret fikk fullmakt av Årsmøtet til å velge representanter til Landsmøtet Feltsportkomiteen hadde ikke laget noen formell beretning, men redegjorde for sine aktiviteter. Den var som vanlig meget fyldig med rundt 50 arrangementer, hvorav 6 stevner. Det er i gjennomsnitt medlemmer på hver skyting. Etter at det formelle årsmøtet var ferdig var det tid for premieutdeling fra Feltsportskomiteen. Ulf Karlsen redegjorde for skytebanen på Lensberg. Det var premier fra fjorårets arrangementer og utnevning av Året Skytter. Sistnevnte ble for øvrig Per Karlsen. Odd B avsluttet med å orientere om aktivitetene i 2014 og invitere til middag for alle årsmøtedeltagerne. Odd Hilsen Ole Christoffersen Oddvar Fjeld (sign Referent (sign) (sign) Balanseregnskap OMLØPSMIDLER , ,05 SUM OMLØPSMIDLER ,28 GJELD OG EGENKAPITAL KREDITORER 9 369,99 Note 1 EGENKAPITAL ,85 DRIFTSRESULTAT ,44 EGENKAPITAL ,29 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , Note 1: Kreditorer er kostnader tilhørende 2013, men betalt de første dager i Regnskapet er revidert. Innestående på konti er dokumentert. Regnskapet gir etter vår mening et forsvarlig uttrykk for foreningens økonomiske stilling pr og driften i Harald Holtan (sign) Valgt revisor Lars Haakon Morberg (Valgt revisor) side 5

6 TERMINLISTE 2014 Dato Type Sted Tid 3. mai. Pistol/Rifle Lensberg mai. Utgår grunnet nivå 3 kurs Lensberg mai. Rolf Lensbergs minnestevne, Pistol Lensberg mai. Rifle, info. om Hengsvann på denne side Hengsvann jun. Snubstevne Lensberg jun. Pistol/Rifle Lensberg jun. Pistol/Rifle Lensberg 1100 Juli Ferie Her og der 2. aug. Pistol/Rifle Lensberg aug. Stevne rifle, NROF kl 1 og 2 Lensberg aug. Pistol/Rifle Lensberg aug. Bolt og halvauto prod. før 1945 Lensberg aug. Pistol/Rifle Utgår grunnet guidet omvisning på Bolærne. Se side 3 6. sep. Feltstevne pistol Lensberg sep. Pistol/Rifle Lensberg sep. Skarpskytterstevne Lensberg sep. Pistol/Rifle Lensberg okt. Pistol Haugar okt. Pistol Haugar okt. Pistol Haugar okt. Pistol Haugar nov. Pistol Haugar nov. Pistol/Rifle Utgår grunnet guidet omvisning på Marinemuseet i Horten. Se side nov. Pistol/Rifle Haugar/Lensberg nov. Pistol/Rifle Haugar/Lensberg nov. Pistol/Rifle Haugar/Lensberg des. Pistol/Rifle Haugar/Lensberg des. Pistol/Rifle Haugar/Lensberg des. Pistol Haugar 1100 Til stevner forutsettes det at alle er innskutt og klare på forhånd. Dersom man allikevel skulle trenge innskyting kan man møte en time før oppsatt start. Da hjelper man til med rigging av bane og får tid til innskyting. Innskyting stanses 5 min før oppsatt stevnetid. Dette gjelder i hovedsak på riflestevnene. Hengsvann: Vi ønsker å gjennomføre denne skytingen på Bane 14 på Hengsvann i år. Dette er en bane med mye videre begrensninger der det er muligheter for å sette opp papp for de som vil det på moderate hold, og stål på lenger hold. Hvis det går som planlagt vil dette bli en bra dag, og vi satser på stål ut til ca m. Alle er velkommen med det de måtte ha av rifler. Ring Kim Karlsen for mer info vedr. tidspunkt og transport. Cup 2014: Vi kommer til å kjøre en enkel avsluttende øvelse på slutten av hver trening for rifle og pistol. På slutten av året trekker vi ut resultater fra 6 internstevner for premiering. Vi ønsker med dette å øke stevneaktiviteten og vise at vi er en aktiv avdeling. Lensberg: Skyting stanses fra siste trening 27. september frem til 5. november grunnet elgjakt. side 6

7 VÅRFELTEN RESULTATER FELTSPORT NROF VESTFOLD Bjørn Tore Horntvedt 2 Martin Due 3 Kim Karlsen LENSBERGS 1 Jan Ove Frågått MINNESTEVNE 2 Ulf Karlsen 3 Per Karlsen SNUBSTEVNE BOLT ACTION HALVAUTO: 1 Martin Due 2 Ole Petter Røed 3 Per Karlsen 1 Martin Due 2 Bjørn Tore Horntvedt 3 Kim Karlsen 1 Kim Karlsen 2 Per Karlsen 3 Martin Due SNIPERSTEVNE 1 Kim Karlsen 2 Bjørn Tore Horntvedt 2 Ole Kristian Røed Årets skytter 2013 Per Karlsen Vi gratulerer (Arkivfoto.) 10 neste: 1 Martin Due 2 Ole Kristian Røed 3 Kim Karlsen 4 Bjørn Tore Horntvedt 5 Ulf Karlsen 6 Bjørn Hoffstad 7 Ole Petter Røed 8 Trygve Nordseth 9 Bjørn Einar Oscarsen 10 Lars Christensen Kontakt feltsport for komplette resultatlister. 08. november. Tema Marinemuseet og 1814 NROF Avd Vestfold inviterer til guidet omvisning på Marinemuseet der tiden før 1814 er løftet frem i egen utstilling. Den moderniserte og nye utstillingen i museets gamle avdeling tar for seg opptakten til 1814 og forteller historien om den dansk-norske flåten fra kampen på Københavns red via flåteran og kanonbåtkrigen frem mot Mye av denne historien skulle bli avgjørende for vårt lands skjebne i forsøket på å etablere Norge som et selvstendig kongerike. Vi vil få et innblikk i en spennende historie om opptakten til Eidsvollpakten, og belyse det historiske faktum at Fredrik 6. ble tvunget til å avstå Norge til Kongen av Sverige i Kiel 14. januar Så mange som 33 av de 112 representantene til riksforsamlingen kom fra Forsvaret, er av noen sett på som en bevisst skjevfordeling, fordi Christian Frederik anså Forsvarets folk som sikre tilhengere av hans selvstendighetslinje. Men det er også hevdet at det var et naturlig antall, ut fra Forsvarets posisjon i samfunnet i Sjøforsvaret markerer også 200 års jubileet ved at Norge fikk sin selvstendige marine 12. april 1814 Vi vil få utdypende informasjon av dyktig guide historie om både opprettelsen av Sjøforsvaret, grunnloven og forhandlingene med svenskene. Oppmøte ved marinemuseets port, Karl Johansvern, Horten lørdag 8. november kl I beste sjøforsvarstradisjon serveres det stormsuppe før omvisningen tar til. Påmelding innen 5.11 til Odd B eller Ole Christoffersen. Telefon og e-postadresse på side desember kl Tema julemøte NROF avd. Vestfold inviterer sine medlemmer til en juletallerken m/desser og kaffe. Vi inviterer også en gjest som kan underholde oss. Påmelding innen 5.12 til Ole Christoffersen eller Odd B Johansen. Telefon og e-postadresse på side 2. side 7

8 RETURADRESSE: NROF/Avd VESTFOLD Boks Sandefjord B side 8

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 STYRETS SAMMENSETNING 2013 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 LARVIK Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 E-Mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 1/2009 STYRETS SAMMENSETNING 2009 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 2/2010 STYRETS SAMMENSETNING 2010 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 4/2008 STYRETS SAMMENSETNING 2008 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1 DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG Foreningen har planer om

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 I dette bladet: Invitasjon til medlemsbowling 19. mars Invitasjon til medlemsmøte 2. april Invitasjoner

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer