PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no"

Transkript

1 PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november Ungdomshelse er et av Helsedirektoratets satsingsområder i strategien som gjelder fra De fleste barneavdelinger i Norge har startet, eller er i gang med planlegging for å bli barneog ungdomsavdelinger. I første omgang vil tilbudet gjelde for avtalte pasientgrupper på Drammen sykehus som i dag får sin behandling ved Medisinsk avdeling og ved Avdeling for Nevrologi, revmatologi og rehabilitering. Det blir en økning på en til to senger ved døgnseksjonen. Den største økningen blir på polikliniske konsultasjoner og dagbehandling. Poliklinikken planlegger å utvide åpningstiden på kveldstid for å gi et godt tilbud til ungdom som vil unngå skolefravær. På sikt vil økte ressurser og bedre kompetanse gi 16- og 17-åringene et kvalitetsmessig bedre tilbud enn de har i voksenavdelingene i dag. Endringen vil skje innenfor samme areal og personellressurser som i dag - det vil derfor fortsatt være en del ungdommer som fortsatt skal ivaretas av voksenavdelinger. Samarbeid med ungdomskontakter på voksenavdelingene om gode, planlagte overganger vektlegges i arbeidet. Tilbudet vil gradvis bli bygget ut i samarbeid med samarbeidende voksenavdelinger. Hvilke pediatriske ungdomspasienter mellom år skal tas i mot ved Barne- og ungdomsavdelingen DS. Intoksikasjon: Ungdom mellom år som legges inn med akutt forgiftning; skal tas i mot og vurderes av medisinsk vaktteam i akuttmottaket Ustabile pasienter skal observeres på medisinsk intensiv under medisinsk ansvar Vakthavende barnelege skal orienteres om pasienten I stabil fase skal vedkommende overflyttes barneavdelingen for videre behandling og psykososial vurdering. Stabile pasienter skal overflyttes barneavdelingen direkte etter medisinsk primærvurdering. INGEN ENDRING FRA DAGENS PRAKSIS: For fastlegene blir det ingen endring i henvisningsrutiner foreløpig. Ungdom år tilhørende BS, RS og KS skal fortsatt behandles ved sitt lokalsykehus Ungdom år tilhørende kir/ort/ønh/øye/gyn/drammen sykehus skal ikke overføres Barne- og ungdomsavdelingen Kronisk syke pediatriske/nevrologiske pasienter som er i et behandlingsløp på Barneavdelingen videreføres til 18/ut videregående BUPA opp til 18 Fra redaktøren PKO-nytt nr Det er mye som skjer i Vestre Viken nå og vi i PKO jobber mye med oppgavefordeling mellom sykehusenes poliklinikker og primærhelsetjenesten. Fokuset er rett pasient på rett sted til rett tid. Vi er med på å lage prosedyrer for henvisninger og videre oppfølging av pasienter etter utskrivelse som vil bli tilgjengelige på Vestre Viken sine internettsider. Et eksempel på dette er artikkelen om DVT i dette nummeret. Vi er også involvert i utarbeidelsen av fire pasientforløp hjem-hjem som er felles for Vestre Viken. Dette gjelder pasienter med omfattende behov for oppfølging fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen innen psykisk helse og rus, pasienter med KOLS, pasienter med hoftebrudd og pasienter med skadelig alkoholforbruk. Pakkeforløp for kreft skal implementeres i løpet av 2015 og vi i PKO vil gjøre det vi kan for at dette skal bli et godt samarbeid mellom sykehus og henvisere. Kom gjerne med tilbakemeldinger og innspill til oss i PKO. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år. Bente Vendsbo Bjørnstad Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus

2 Seksjon for Plastikkirurgi, Bærum Sykehus Seksjon for plastikkirurgi ved Bærum sykehus har områdefunksjon for plastikkirurgi i Vestre Viken og utvider med flere legestillinger i Seksjonen har ikke øyeblikkelig hjelp funksjon. Her følger en oversikt over behandlingstilbudet og informasjonen vi trenger for å kunne gjøre en riktig prioritering av henvisningen. Henvisninger Henvisninger til seksjon for plastikkirurgi sendes elektronisk eller per post til: Seksjon for plastikkirurgi Bærum Sykehus Vestre Viken HF, Dokumentsenteret, 3004 Drammen Følgende data skal være med i henvisningen: Pasientens kontaktinformasjon (inkl tlf nr på dagtid). Aktuell sykehistorie. Tidligere sykdommer og litt om pasientens generelle funksjonsnivå (gående, selvhjulpen, etc). Medikamenter. Allergier. Røyk-/snusbruk. MRSA, histologisvar, røntgensvar hvis aktuelt. BMI, høyde og vekt. Ved svulst/defekt: god beskrivelse av lokalisasjon og størrelse, angi evt malignitetsmistanke. Beskrive funksjonelle plager relatert til henvisningsårsak. Vedlegg gjerne bilder av problemstillingen. Generelt Pasientene skal ikke røyke, snuse eller bruke andre nikotinholdige preparater minimum seks uker før og seks uker etter elektiv plastikkirurgi. Ved elektive plastikkirurgiske inngrep kan bruk av blodfortynnende medisiner være en relativ kontraindikasjon. Hos pasienter som bruker antikoagulantia, er det viktig at fastlegen oppgir indikasjon og om medikamentene kan seponeres i forbindelse med det planlagte inngrepet. Behandlingstilbud Kirurgisk behandling av malignt melanom. Planlagt oppstart av vaktpostlymfeknute-diagnostikk i Fjerning av hudlesjoner (kreft, sår, suspekte føflekker og lignende) i hode-/halsområdet Oppgi lokalisasjon, størrelse i millimeter, varighet og veksthastighet. Legg ved histologisvar dersom det er utført biopsi og røntgensvar dersom radiologisk undersøkelse er gjort. Føflekker og lesjoner som primært skal vurderes, eller som skal behandles konservativt, skal henvises til hudlege. Lesjoner på øvrige deler av kroppen (ikke hode/hals) henvises til kirurgi ved lokalsykehus. Brystrekonstruksjon med protese, fettransplantasjon og eget vev. Ikke tilbud om rekonstruksjon med fri lapp (mikrokirugi). Brystreduksjon Funksjonelle plager (nakke-/ ryggsmerter, sår i hudfold og lignende). Mammografi skal være tatt siste år. BMI<27. Gynekomasti Funksjonelle plager (smerte ved berøring og lignende). Utført mammografi/ultralyd samt klinisk vurdering av genitalia og relevante blodprøver: østradiol, testosteron, SHBG, LH, FSH, prolaktin, progesteron. BMI<27. BMI<30 ved stort volum. Brystkorreksjoner Asymmetri, hypoplasi (< a-cup), arr/volumdefekter mm.

3 Bukplastikk, armplastikk, sete-og lårplastikk Overheng, funksjonelle plager (kløe, sår og lignende). BMI<27. Arrkorreksjoner Arr med store inndragninger eller kontrakturer med tilhørende funksjonelle plager. Overskuddshud øvre øyelokk Funksjonelle plager (redusert synsfelt, tyngdefølelse og lignende). Enklere øremisdannelser og utstående ører Opereres oftest i barnealder. Hyperhidrose axiller Med fettsugingsteknikk, alternativt åpen operasjon. Hjerneslag Av seksjonsoverlege Karl-Friedrich Amthor, Nevrologisk avdeling Drammen sykehus I Norge får om lag personer hjerneslag årlig, det er 40 nye tilfeller hver dag % av alle hjerneslagene skyldes infarkt og ca % blødning. Hjerneslag er den 3. hyppigste dødsårsak, etter hjerteinfarkt og kreft. Risikoen for slag øker med alderen, 70 % av pasientene er eldre en 70 år. Man regner med en av økning i slagforekomst på 50% de neste 20 år hvis ikke forebyggelsen bedres. Det finnes i dag gode behandlingsmuligheter for pasienter med hjerneinfarkt, spesielt dersom de kommer tidlig til sykehus. Pasienter som innlegges innen 4,5 timer etter symptomdebut kan tilbys trombolytisk behandling. Det er vist at trombolyse reduserer sequele etter hjerneinfarkt. Effekten er avhengig av tid og størst når man kommer tidlig i gang med behandling. Ved Hidrosadenitt Konservative tiltak bør forsøkes først, gjerne i samråd med hudlege. For øvrig skal denne pasientgruppen primært vurderes av kirurg ved lokalsykehus. Dersom det er behov for større rekonstruksjon med f.eks lappeplastikk i forbindelse med fjerning, kan pasienten henvises til plastikkirurgisk seksjon. Kjempenevus hos barn Enklere rekonstruksjon etter traumer Rekonstruksjon trykksår med lappeplastikk Spørsmål om revisjon av trykksår, sårprosedyrer osv, henvises som tidligere til vurdering/ til kirurgi ved lokalsykehus. trombolyse gitt innen 1,5 timer etter ictus er numbers needed to treat (NNT) 3,5, det vil si at en av tre pasienter har et godt resultat (selvhjulpen i det daglige/kun lette utfall som ikke påvirker ADL funksjoner). Ved behandling innen 4,5 timer er NNT 13 og ved behandling innen 6 timer > 30, samtidig øker risikoen for bivirkninger, slik at det per i dag ikke gis trombolyse etter 4,5 timer. Vi har jobbet målrettet med interne rutiner og prosedyrer for å kunne gjennomføre trombolytisk behandling raskest mulig. Alle sykehusene i Vestre Viken utfører trombolyse og både Drammen sykehus og Bærum sykehus har etablert trombolysealarm med teamvarsling til akuttmottak, vakthavende nevrolog, slagsykepleier, radiolog og laboratoriet. Ifølge siste rapport fra Norsk Hjerneslagregister innlegges bare halvparten (51,7%) av alle slagpasienter i Norge på sykehus innen 4,5 timer etter symptomdebut. For slagavdelingen ved Drammen sykehus er tallet 42,5%, betydelig under landsgjennomsnittet. Ved Bærum sykehus er tallet 59%. Nevrologisk avdeling/slagavdeling Drammen sykehus har i høst startet en informasjonskampanje om hjerneslag i Vestre Viken. Som ledd i kampanjen vises de vanligste symptomer på hjerneslag under kinoreklame og på TV-monitorer på venterom hos fastleger. I tillegg er det sendt ut informasjonsmateriell til de fleste fastlegekontorer. PKO-nytt og fastlegene takkes for godt samarbeid og hjelp til å spre denne informasjonen. Vi håper at kampanjen bidrar til å øke bevisstheten om hjerneslag i befolkningen slik at flere slagpasienter kan tilbys akutt behandling med trombolyse. Time is brain!

4 Klinikk for medisinsk diagnostikk Elektronisk henvisning og rekvirering Helse Sør-Øst RHF har utviklet et regionalt system for elektronisk henvisning til røntgen og rekvirering av laboratorieprøver. Vestre Viken HF starter nå innføring av dette systemet. Programmet Interaktiv Henvisning og Rekvirering (IHR) er lagt opp til å være brukervennlig og kvalitetsforbedrende. Rekvireringen forgår via legenes EPJsystem, og hele VVHF sitt tjenestetilbud vil være tilgjengelig. Systemet gir også veiledning til prøvetakingen og etiketter til merking av prøvene. IHR er først og fremst et kvalitetsfremmende tiltak hvor man ønsker å oppnå: Raskere og sikrere informasjonsflyt mellom legekontor og sykehus Mer presis kvalitet i informasjonsflyt ut fra ønsket analyse, undersøkelse og behandling Alltid oppdatert oversikt over tilgjengelige analyser og undersøkelser som VVHF tilbyr Mulighet til å rekvirere laboratorieanalyser fra alle fagområder samtidig (i dag har man forskjellige papirskjema til de ulike avdelingene) Forbedret kvalitet i behandlingsforløpet For legekontorene som ønsker å benytte den nye henvisning og rekvireringsløsningen innebærer det en lokal tilpasning for rekvirering og utveksling av elektroniske meldinger mellom legekontoret og VVHF. Status og fremdriftsplan laboratorieprøver: Infodoc Plenario er ferdigtestet og pilotert. Vestre Viken vil nå kontakte alle Infodoc Plenario brukere og tilby rekvireringsløsningen. WinMed2/Winmed3 er ferdigtestet og pilotert. Det gjenstår noen forbedringer som forventes klart tidlig i Brukere blir deretter kontaktet. System X er under testing og pilotering. Forventes klart første kvartal Brukere blir deretter kontaktet. Status og fremdriftsplan bildediagnostikk: Pilotering pågår og forventes klart i løpet av første halvår Brukere blir deretter kontaktet. SCREENING AV GRAVIDE VED VESTRE VIKEN HF. Screening av gravide, blodtyping og infeksjonsserologi, kan fra 1. januar 2015 sendes til Vestre viken HF. Det er mange fordeler med at gravidescreening nå inkluderes i analysereportoaret også for pasienter i Asker og Bærum. En stor fordel er at prøvesvaret ligger i journalsystemet på sykehuset når pasienten skal føde. Dette forenkler og kvalitetssikrer gravidescreeningen og gir bedre sikkerhet for den fødende. Det er også viktig for Vestre Viken å kunne tilby et fullverdig repertoar av prøveanalyser til befolkningen som sogner til dette helseforetaket. Det er utarbeidet en felles rekvisisjon for immunhematologisk (blodtyping) og infeksjonsserologisk screening av gravide. Denne rekvisisjonen og aktuelle prøveglass kan bestilles ved å bruke skjema: BESTILLING AV LABORATORIEREK- VISITA FOR PRIMÆRHELSETJENESTEN (se link under) Bestillingen sendes lokalt sykehuslaboratorie i Vestre Viken. Se vår Internettside for revidert bestillingsskjema: prøvetakningsutstyr Infeksjonsserologiske prøvesvar sendes på vanlig måte, elektronisk eller på papir. Prøvesvar fra blodtyping vil sendes i papirversjon da fødeavdelingen fremdeles ønsker at den gravide skal ha med seg papirutskriften når de kommer på fødeavdelingen.

5 PKO-nytt Desember 2014 Klinikk for medisinsk diagnostikk Nytt på Avdeling for bildediagnostikk sin internettside for henvisere: Under Henvisningsstøtte Smittevern: MRSA: Hvordan forhindre spredning av MRSA ved innleggelse og dagbehandling av pasienter i somatiske klinikker. Bærum Avdeling for bildediagnostikk seksjon Bærum innfører drop in på røntgenundersøkelser. Fra 5/ er det mulig å komme som drop in til røntgen thorax og skjelettundersøkelser. Pasientene kan møte opp med sin henvisning uten en på forhånd avtalt time hverdager mandag til fredag kl Vi har to flotte nyinstallerte røntgen lab er som står klare. I disse dager innfører vi nytt RIS/PACS datasystem. Dette vil gi enkel tilgang til bilder og beskrivelser på tvers av sykehusene i VVHF, noe som øker pasientsikkerheten. Etter omleggingen vil det bli noe annerledes layout på svarene som sendes. Vi vil etter hvert slutte med utsending av papirkopi av svar som vi sender elektronisk, når vi ser at vi mottar applikasjonskvittering. Denne prosessen vil gå over noen uker og vi vil ta direkte kontakt med legesentrene for å informere. I 2015 vil det bli jobbet med muligheten for å ta imot elektroniske henvisninger. Vi minner om kort ventetid på de fleste CT-undersøkelsene, husk kreatinin. Se vår internettside for henvisere via for mer informasjon.

6 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Håvard Viken - Nevrologi, Revmatologi, Rehabilitering, Kir./Ort. og akutt - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Jan Robert Grøndahl - Medisinsk avdeling - Kjære gode samarbeidspartnere! På tampen av 2014 er det fint å få mulighet til å komme med nytt fra Drammen sykehus! Drammen sykehus har det siste året hatt fokus på ombygging og oppgradering av hovedoperasjonen. Dette skal sikre den operative driften fram til nytt sykehus står klart i Det er opprettet en ny observasjonspost i akuttmottaket for ortopediske og kirurgiske pasienter. Akuttmottaket er videre styrket med egen seksjonsoverlege med hovedfokus på å kvalitetssikre god pasientflyt og riktige prioriteringer. Kommunale plasser for øyeblikkelig hjelp Kommunale plasser for øyeblikkelig hjelp er nå etablert ved alle kommunene som sogner til Drammen sykehus og skal for definerte tilstander gi pasienten et like godt eller bedre tilbud enn innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider med kommunene om riktig bruk og utnyttelse av disse plassene. Fastlegene er en viktig bidragsyter her og vi håper at vi gjennom samarbeid med PKO kan få til økt bruk Ny praksiskonsulent Vi ønsker Håvard Viken Haga velkommen som ny praksiskonsulent ved Drammen sykehus. Han er tilknyttet avdelingene kirurgi, ortopedi, AIO, nevrologi, revmatologi og rehabilitering i 20% stilling. Håvard er spesialist i allmennmedisin og jobber i tillegg som fastlege ved Sentrum legekontor i Drammen. av de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene. Overføring av polikliniske kontroller til fastlegen Det anslås at ca 10% av polikliniske kontroller i spesialisthelsetjenesten kan utføres av fastlegene. I samarbeid med PKO har vi gjort en omfattende kartlegging internt i sykehuset innen de ulike fagområdene for å se på hvilke forhold som må avklares før aktuelle kontroller kan overføres til fastlegene. Følgende har vært fokusert: Kvaliteten på henvisningene inn til helseforetaket opprettet nettside for fastleger og andre henvisere med prosedyre på hvilke opplysninger som skal følge med inn. Hvordan sikre god kvalitet i oppfølgingen prosedyrer på nett Hvordan sikre at epikriser inneholder relevante opplysninger og ivaretar spesielle behov. Tidligere har han jobbet 18 måneder på avd. ortopedi og kirurgi ved Aker Sykehus. Ett år som medisinsk rådgiver ved MSD, innenfor fagomådet Revmatologi og 6 år ved allmennavdelingen på Volvat Medisinske senter i Oslo. Målet er at tjenestene som ytes blir mindre fragmenterte og pasientene opplever bedre kontinuitet ved at mer oppfølging foregår hos fastlegen. Dette vil bidra til større handlingsrom ved våre poliklinikker slik at nyhenviste pasienter får raskere time til undersøkelse og behandling. Fastlegene er også på dette området en viktig samarbeidspartner for å få til hensiktsmessig behandlingsforløp for pasientene. Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle en god jul og et godt nytt år! Vi på Drammen sykehus ser fram til fortsatt godt samarbeid med dere til det beste for befolkningen! Med vennlig hilsen Britt Eidsvoll Klinikkdirektør Drammen sykehus

7 NB! Gravide og post partum inntil 6 uker har ganger økt PKO-nytt Desember 2014 Når henvisningsdiagnosen er DVT NYE RUTINER Dette utgjør en stor og variert pasientgruppe, og det har til nå ikke vært klare rutiner på henvisningsrutinene. Man har ved gjennomgang funnet at ved Drammen sykehus har 81 % av ultralyd undersøkelsene ved mistanke om DVT negativt funn. Undersøkelse med ultralyd (evt. venografi) av pasienter med mistenkt DVT er tid og ressurskrevende. Derfor er det nyttig for alle involverte at henvisningsrutinen systematiseres. Det er ønskelig at D- dimer måles i tillegg, men det er ikke noe absol Med henvisningen skal det foreligge en utfylt Dette betyr følgende henvisningsrutine; Wells-score; Et verktøy som bygger på ulike kriterier og gir sannsynligheten Hvem skal IKKE henvises: for DVT. Hvert kriterium utgjør 1 poeng, med unntak av siste Pasienter med Wells score 0-2 og D- dimer 0,5, og pasienten ivaretas i primærhel kriterium som utgjør minus 2 poeng. Pasienter med Wells score 0-2 og D- dimer 0,6 NB! Gravide og post partum inntil 6 uker har ganger økt risiko for DVT Wells score % Sannsynlighet for DVT 0 5 % % 3 53 % Wells score % Sannsynlighet 0 5 % % 3 53 % Henvis direkte til bildediagnostikk/røngten : Pasienter med Wells score 3 uansett om D- dimer er målt eller ikke og uansett ev HUSK Å TA MED TILSTREKKELIG INFORMASJON OM PASIENTEN PÅ RØNGTENHENVISNINGEN Henvis til akuttmottaket/ medisinsk avdeling: Pasienter med Wells score 0-2 uten at D- dimer er målt NB Pasienter både uten Wells score og uten at D- dimer er målt må vurderes av leg men det er denne situasjonen vi ønsker å unngå. Beregning av Wells score: Det er ønskelig at D- dimer måles i tillegg, men det er ikke noe absolutt krav. Wells score Aktiv cancer, dvs. aktiv/palliativ behandling siste 6 mnd. +1 Paralyse/parese underekstremitet eller nylig gipset Dette betyr følgende henvisningsrutine; +1 underekstremitet Nylig sengeleie > 3 dager eller større kirurgisk inngrep siste mnd. +1 Lokal ømhet langs området til dype venesystem +1 Hvem skal IKKE henvises: Hevelse i hele underekstremiteten (bør måles) +1 Pasienter med Wells score 0-2 og D- dimer 0,5, og pasienten ivaretas i primærhelsetjenesten. D- dimer Ultralyd Legghevelse > 3 cm sammenlignet med asymptomatisk side (10 cm +1 under tuberositas tibiae) Henvis direkte til bildediagnostikk/røngten : Pittingødem, hvis mest uttalt i aktuelle underekstremitet +1 Positiv ( 0,6) Negativ ( 0,5) Dilatasjon av overflatiske, ikke- varikøse vener i aktuelle Pasienter med Wells score 3 uansett om D- dimer er målt eller +1 ikke og uansett evt verdi av D- dimer. underekstremitet Hatt DVT før +1 Ultralyd Radiologisk undersøkelse Alternativ Pasienter diagnose med mer Wells sannsynlig score enn 0-2 DVT og D- dimer 0,6-2 ikke indisert TOTAL SCORE HUSK Å TA MED TILSTREKKELIG INFORMASJON OM PASIENTEN PÅ RØNGTENHENVISNINGEN Det er ønskelig at D-dimer måles i tillegg, men det er ikke Pasienter med Wells score 0-2 og D-dimer 0,6 noe absolutt krav. HUSK Å TA MED TILSTREKKELIG INFORMASJON OM Henvis til akuttmottaket/ medisinsk avdeling: PASIENTEN PÅ RØNGTENHENVISNINGEN Dette betyr følgende henvisningsrutine; Pasienter med Wells score 0-2 uten at D- dimer er målt Henvis til akuttmottaket/ medisinsk avdeling: Hvem skal IKKE henvises: Pasienter NB med Pasienter Wells score både 0-2 uten og D-dimer Wells score 0,5, og og uten pasienten ivaretas men i primærhelsetjenesten. det er denne situasjonen vi ønsker å unngå. at D- dimer Pasienter er målt med må Wells vurderes score av 0-2 lege uten i akutt at D-dimer mottaket, er målt NB! Pasienter både uten Wells score og uten at D-dimer er Henvis direkte til bildediagnostikk/røngten: målt må vurderes av lege i akutt mottaket, men det er denne Wells score situasjonen vi ønsker å unngå. Pasienter med Wells score 3 uansett om D-dimer er målt eller ikke og uansett evt verdi av D-dimer Etter bildediagnostisk undersøkelse; Ved negativ ultralydundersøkelse returneres pasienten til D-dimer er vanligvis fysiologisk forhøyet i svangerskapet. Negativ D-dimer hos gravide har høy spesifisitet. henvisende lege med mindre det foreligger spesielt ønske om vurdering i akuttmottaket. D- dimer Ultralyd Ved positivt funn på ultralydundersøkelse sendes pasienten Hematologisk avdeling Drammen sykehus til akuttmottaket for vurdering av oppstart av antikoagulasjon. Bildediagnostisk avdeling Drammen sykehus Ved sterk klinisk mistanke (Wells score 3) og negativ Positiv ultralyd, ( 0,6) bør lege Negativ i akuttmottaket ( 0,5) Praksiskonsulentordningen Drammen sykehus i samråd med radiolog vurdere venografi eller evt. ny ultralyd etter 1 uke. Ultralyd Radiologisk undersøkelse

8 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathiesen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/bupa/bærum DPS - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Berit Marstein - Avdeling for medisinsk diagnostikk - Kommentar til innlegg om Tidlig ultralyd/ prenatal diagnostikk fra Ringerike sykehus i PKO nytt nr 3; 2014 I Asker og Bærum praktiseres ikke tidlig ultralydhenvisning til Bærum sykehus for verifisering av intakt graviditet og antatt svangerskapslengde. De fleste av disse kvinnene tar kontakt med fastlege så sent, uke 9-10, at de skal henvises direkte til OUS. Graviditeten lar seg for øvrig oftest stadfeste ut ifra siste menstruasjon, Gravitest og klinisk undersøkelse. Ved usikkerhet henvises kvinnen til lokal gynekolog med avtale for bekreftelse av graviditet og antatt svangerskapslengde. Forløpet videre er som skissert i innlegget fra Ringerike sykehus. Litt mer mas om MRSA og ESBL screening av gravide Jordmødre ved Fødeavdelingen formidler at de stadig må spørre de gravide om de har vært innlagt sykehus eller fått tannlegebehandling utenfor Norden de siste 12 mnd. Aktuelle kvinner må behandles som smitteførende inntil alle svar foreligger hvilket er ressurs krevende. De skal screenes som følger: MRSA hals MRSA svelg MRSA perineum ESBL/VRE fæces Når pasienten er forespurt skrives dette i venstre marg på helsekortet. Dette kan enkelt gjøres, evt av hjelpepersonell, ved første gangs utfylling av helsekortet for gravide og vil lette Fødeavdelingen for mye arbeid. Om screening er foretatt og svar på denne føres også i venstre marg. Oppdatert medikamentliste er et mye omtalt tema for tiden, og dette gjelder også de gravide. Fødeavdelingen har hatt flere opplevelser med uventet dårlige barn med abstinensproblemer hvor det viser seg at mor har brukt medikamenter som ikke har vært påført helsekortet. En god medikamentanamnese, i tillegg til tobakk, alkohol og andre rusmidler med overføring til Helsekort for gravide er fortsatt høyst aktuelt i vårt lokalområde. Hilde Beate Gudim PKO avd gyn-føde Bærum sykehus

9 Nytt fra Asker DPS vedr. pasienter bosatt i Røyken og Hurum. Asker DPS har overtatt ansvaret for elektive og akutte henvendelser for pasienter fra Hurum og Røyken. Overgangen har vært gradvis. Fra 15. oktober 2015 skal alle henvendelser vedrørende pasienter fra Røyken og Hurum stiles til Asker DPS i Asker DPS sin åpningstid (man-fre kl ). Akutthenvendelser vedr Røyken- og Hurumpasienter utenom DPS sin åpningstid skal gå til Psykiatrisk avdeling Lier. Akuttvurderinger / konferering gjøres: Man- fre kl Allmennpsykiatrisk poliklinikk Man-fre kl Vakthavende overlege nåes via sentralbord/ eventuelt vakttelefon Sikta. Man-fre kl Psykiatrisk avdeling Lier Lør-søn og helligdager: Psykiatrisk avdeling Lier. Aktuelle telefonnumre: Sentralbord Vestre Viken HF: Allmennpsykiatrisk poliklinikk Asker: Vakttelefon Sikta: Etablering av Kommunale Akutt Døgnplasser (KAD) i Asker kommune Asker kommune åpnet den første KAD plassen den 3. november 2014 på Søndre Borgen sykehjem. Ytterligere 6 plasser skal gradvis innfases i løpet av KAD er et tjenestetilbud til innbyggere som har behov for akutt helse og omsorgshjelp, men som ikke trenger behandling i sykehus. KAD er en tjeneste i tilknytning til eksisterende korttidsavdeling med god dekning av erfarne sykepleiere og med tilgang til lege hele døgnet. Kommunalt ansatte allmennleger, fastleger og legevakt kan legge pasienter inn på KAD plassen. Det er utarbeidet kriterier for innleggelse dvs aktuell pasientkategori, situasjoner og tilstander som skal avgjøre hvorvidt KAD er et riktig tjenestetilbud. Det er utarbeidet behandlingsforløp med nødvendige rutiner, prosedyrer og maler som avklarer ansvarsforhold for hele pasientforløpet, bla fastleger og legevaktens rolle (som innleggende instans). Det skal være daglig legevisitt og som beredskapsordning på kveld, helg og helligdag etableres en turnusordning med kommunale leger og sykehjemsleger. Ved akutte hendelser skal 113 benyttes Det er sikret at nødvendig sykepleiekompetanse er tilgjengelig 24 timer i døgnet Tjenesten har nødvendig utstyr som sikrer forsvarlig medisinsk oppfølging av aktuelle pasientgrupper Målet med å opprette kommunale øyeblikkelig hjelp, døgnopphold, er å dempe presset på spesialisthelsetjenestens døgnplasser ved å redusere antall øyeblikkelig hjelpinnleggelser, og i tillegg bidra til et bedre forløp for de aktuelle pasientene. Arbeidet er en pågående prosess og vi er avhengig av god dialog med både fastleger og legevakten for å lykkes. Kontaktpersoner: Ved innleggelse: (Søndre Borgen) Lasse Askland, tlf: , er tilsynslege ved Søndre Borgen sykehjem. Camilla Vigdal, tlf: , er leder for avdelingen Mvh Britt Kveseth Prosjektleder

10 Samhandlingsteamet for unge (Sfu) Et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune og spesialisthelsetjenesten i Bærum. Hvem er vår målgruppe? Unge mennesker i alderen år, bosatt i Bærum som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus eller annen avhengighet, med behov for sammensatte tjenester og som har en svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet, eller der det er usikkerhet rundt hvilke tjenester som skal være involvert. Målet er at de som har svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet får tilpasset hjelp. Målsettingen er å etablere alle saker i det ordinære tjenesteapparatet i kommune og spesialisthelsetjeneste. Enhver kan kontakte teamet for å legge fram situasjonen, også foreldre og andre pårørende. De formelle administrative ordninger som henvisning, inntak i teamet og kommunale vedtak gjøres ved behov i etterkant. Hvordan arbeider Sfu? - Tilbyr veiledning til unge og deres familier, samt hjelpeapparatet - Bistår med etablering i kommunens ordinære tjenester - Går inn som behandlende instans der det er hensiktsmessig - Bistår etablert hjelpeapparat ved behov for økt samhandling - Vi har en oppsøkende tilnærming og følger opp der brukeren er - Ved siden av utredning og behandling retter vi fokus på de helhetlige levekår, som skolegang, arbeid, aktivitet og bolig - Vi har fokus på overgangsfaser, for eksempel fra hjelpeapparatet for barn og unge til hjelpeapparatet for voksne. Hvem er vi? Teamet er tverrfaglig sammensatt med representanter fra: - Helsetjenester for barn og unge - Utekontakten - Rustjenesten - Tidlig intervensjon ved psykose - Nav - Barneverntjenesten - Psykiatrisk poliklinikk - Barne- og ungdomspsykiatrien - Poliklinikk for rus og avhengighet Vi jobber tett med det øvrige tjenesteapparatet i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Kontaktinformasjon Telefon: Besøksadresse: Rådmann Halmrastsvei 7 (4.etg) Sandvika Postadresse: Elektronisk henvisning til Bærum DPS eller Samhandlingsteamet for unge Bærum DPS Dokumentsenteret, Vestre Viken HF, 3004 Drammen Åpningstider: Mandag fredag kl Kjære kolleger og samarbeidspartnere! Bærum sykehus setter stor pris på det arbeidet som gjøres av praksiskonsulentene i forhold til å fremme samhandling mellom sykehuset og fastlegene spesielt, og primærhelsetjenesten generelt. Dette er nyttig og viktig arbeid for å sikre en god og helhetlig helsetjeneste for befolkning og pasienter. Vi er også glade for at denne ordningen har vært prioritert gjennom mange år her i Asker og Bærum. Bærum sykehus står foran en spennende tid! Vi har nettopp ferdigstilt vår strategiplan: Strategi 2020 Bærum sykehus som skal danne grunnlag for vår strategiske satsning og utvikling i årene som kommer, og som signaliserer ambisjoner for fremtiden. Blant våre strategiske satsningsområder er en av våre områdefunksjoner, plastikk kirurgi. Det blir en opprusting av dette tilbudet allerede nå før nyttår, og ytterligere i Det er derfor naturlig å ha et innlegg om dette i aktuelle nummer av PKO nytt. Vi har imidlertid en rekke satsningsområder for øvrig. Disse kan man lese om i Strategi 2020 Bærum sykehus når denne straks legges ut på nett. Jeg benytter anledningen til å takke for godt samarbeid i 2014, og ønske dere alle en riktig god Jul og et godt nytt år! Jardar Hals, Klinikkdirektør

11 Ringerike sykehus Heading som tidligere Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran - PKO-leder/avd. for gyn. og fødselshjelp - Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - Mette Lerfaldet - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT URTEMEDISINER Overlege Britt-Marie Berling ved anestesi avdelingen RS har sett på noen av de mest brukte urtemedisiner (fytoterapi). Bruk av urtemedisin har eksistert i århundrer og bruken i både vestlige og østlige samfunn er økende. WHO anslår at opptil 80% av verdens befolkning benytter urtemedisiner. Mange pasienter avslører ikke bruk av urtemedisiner Det er lite bekymring i det medisinske miljøet om mulige komplikasjoner ved bruk av urtemedisin, og både pasienter og helsepersonell antar at disse produktene er naturlige og derfor trygge å bruke. Det er gjort få studier og det er vanskelig å vite konsentrasjonen av aktiv ingrediens i forskjellige preparater. Statens Legemiddelverk oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon. SOLHATT Beskrevet virkning: immunregulerende / immunstyrkende, betennelseshemmende, blodrensende, antibakteriell, antiviral, sopphemmende, cellebeskyttende, blodårestyrkende, svulsthemmende, svettedrivende, lymfestimulerende, febersenkende, sårhelende, antiallergisk og ødelegger frie radikaler. bør imidlertid unngås umiddelbart før, under og etter en organtransplantasjon hvis man samtidig bruker en immunundertrykkende medisin (cyclosporin eller tacrolimus) som skal hjelpe til så kroppen ikke frastøter det transplanterte organer HVITLØK antioksidant, blodsukkersenkende, kolesterolregulerende, blodåreutvidende, styrker kapillærårenes vegger, blodtrykksregulerende, blodfortynnende, kretsløpsstimulerende, antikoagulerende, hindrer sammenklebing av blodplater og dermed forebyggende mot hjertekarsykdommer, blodpropp og slag. Dessuten appetittvekkende, fordøyelsesfremmende ved å stimulere utskillelsen av fordøyelsesvæsker, hemmer gjæring i tarmene, magestyrkende, fjerner innvollsparasitter, krampeløsende, slimløsende, hostedempende, antiastmatisk, urindrivende, svettedrivende, febersenkende, svulsthemmende og hudirriterende. Bivirkninger: Allergi, astma, kvalme, diare, svimmelhet, hodepine, økt svetting, økt blødningstendens, seponeres 10 dager før operasjon? Hvitløk kan forsterke den platehemmende effekten av acetylsalisylsyre og NSAIDs preparater INGEFÆR I USA, anbefaler ASA (American Society of Anesthesiologists) at pasientene avvikler bruken av urtemedisin 2-3 uker før planlagt operasjon, men pasienter er ofte uvitende om denne anbefalingen. Beskrevet virkning: Antiseptisk, bakteriehemmende, virushemmende, sopphemmende, Beskrevet virkning: Kvalmedempende, appetittstimulerende fordøyelsesfremmende, leverbeskyttende, kolesterolsenkende, luftdrivende, fremmer peristaltikken, beskytter mot

12 Heading som tidligere sammenklebing av blodplatene, urindrivende, slimløsende, betennelsesdempende, smertelindrende, bakterievirus-sopphemmende, stimulerer blodsirkulasjonen Beskytter magen mot NSAID og alkohol (dyrestudier). Øker produksjonen av beskyttende slim i de dypere lagene av mageslimhinnene. Hjelper mot kalde hender og føtter. Stimulerer blodtilførselen til overflaten Minskning av sammenklebing av blodplater Blodtrykkssenking 10-15% etter inntak av ingefær (SVR minker, japansk studie) Betennelsesdempende, motvirker dannelsen av leukotriener og prostaglandiner Kvalmedempende, ingefær (250mg) sammenliknet med 7 vanlige sjøsykemedisiner like god efferkt Effektiv mot hyperemesis gravidarum (250mgx4) dansk studie. Postoperativ kvalme, bedre enn placebo, like bra som metoclopramide (gyn inngrep, ikke notert økt blødningstendens) Bivirkninger: Blodfortynnende. Kan påvirke effekten av andre blodfortynnende medisiner Ginko Biloba, tempeltre Beskrevet virkning: Gingko Biloba antas å beskytte karvegger og nerveceller. Brukes i behandlingen av perifer vaskulær sykdom, reduserer blod viskositeten og forbedrer blodtilførselen til vevet. Cochrane rapport: ingen signifikant effekt ved claudicatio intermittens Godkjent bl.a. i Tyskland for behandling av demens etter ett stort multi-senter studie. Cochrane rapport fra 2009: effekt ved demens og kognitiv svikt, resultatene motstridige og usikre Gingko bør unngås i kombinasjon med NSAIDs, aspirin og warfarin (flere rapporter om intrakranell blødning). Flere kliniske studier har ikke vist økt blødningstendens. Dansk sundhetsstyrelse (sept 2013): Ikke brukes i to uker før operasjon Kan muligens nedsette virkningen av antiepileptika Interaksjon mellom ginko og cyklosporin Muligens påvirke metabolismen av ß blokker (effekten minskes) GINSENG Beskrevet virkning: Asiatisk og amerikansk. Begge kan senke blodsukker Inneholder stoff som kan gi fødselsskader. Bivirkninger: søvnløshet, hodepine, diare, humørsvingninger, tachycardi, vaginal blødning (svag østrogen effekt). Økt risiko for blødning i kombinasjon med NSAIDs og Warfarin (påvirker trombosyttaggregasjonen). Stoppes minst 7 døgn før operasjon HERBAL DIURETICA Løvetann, grønn te, peppermynte Benyttes: Ofte i kombinasjon med vekttap preparater Risiko for elektrolyttforstyrrelser Løvetann inneholder Kalium Grønn te inneholder K- vitamin påvirker effekten av Marevan JOHANNESURT Beskrevet virkning: Brukt i europeisk folkemedisin som et middel mot søvnvansker, depresjon, angst og spenning % av deprimerte personer blir bedre (omtrent samme som ved konvensjonell terapi) Prikkperikum (500 mg daglig) var like effektiv som 20 mg av fluoxetine (Prozac)

13 Heading som tidligere stadig vekst ved mild moderat depresjon. Det var langt færre bivirkninger av prikkperikum (noen tilfeller av mildt fordøyelsesbesvær) enn med Prozac. Bivirkninger: tretthet, forvirring, hodepine. Prikkperikum kan påvirke nedbrytningen og opptaket av enkelte medisiner f.eks. cyclosporin, digoxin, simvastatin, theophyllin, oxycodon, tramadol, alfentanil, fentanyl, cortison, zopiklone og warfarin (Marevan). Interagerer med 178 medikamenter (interaksjonssøk Legemiddelverket) Induserer leverenzymer (spes CYP3A4) og øker metaboliseringen Registrert som legemiddel i Norge, selges reseptfritt på apotek. Seponere prikkperikum to til tre uker før operasjon. Redusere virkningen av p- piller ved mild moderat depresjon. Det var langt færre bivirkninger av prikkperikum (noen tilfeller av mildt fordøyelsesbesvær) enn med Prozac. Bivirkninger: Kan kumuleres tretthet, med andra forvirring beroligende, hodepine. medisiner. Prikkperikum kan påvirke nedbrytningen og opptaket av enkelte medisiner f.eks. cyclosporin, Bruk av urtemedisin digoxin, er i simvastatin, stadig vekst. theophyllin, oxycodon, Forskning tramadol, om interaksjon alfentanil, av urtemedisin fentanyl, og cortison, zopiklone farmakologiske og warfarin preparater (Marevan). Interagerer med er i stadig utvikling 178 medikamenter (interaksjonssøk Det er stort potensiale for Legemiddelverket) Induserer bruk, men leverenzymer usikkerhet (spes rundt CYP3A4) evt negative og øker metaboliseringen effekter. Registrert som legemiddel i Norge, Behandlere selges reseptfritt bør tenke på på apotek. dette ved gjennomgang av Seponere legemiddelisten, prikkperikum og to ved til tre henvisninger uker før operasjon. til og Redusere virkningen av p- gjennomføring av piller. operative inngrep De som ønsker å lese mer om de enkelte preparater kan slå opp på: VALERINA URTEKILDEN.NO Kan kumuleres med andra beroligende medisiner. Bruk av urtemedisin er i Forskning om interaksjon av urtemedisin og farmakologiske preparater er i stadig utvikling Det er stort potensiale for bruk, men usikkerhet rundt evt negative effekter. Behandlere bør tenke på dette ved gjennomgang av legemiddelisten, og ved henvisninger til og gjennomføring av operative inngrep De som ønsker å lese mer om de enkelte preparater kan slå opp på: URTEKILDEN.NO VALERINA Beskrevet virkning : Tradisjonelt har Valeriana blitt brukt som et beroligende og søvnfremmende middel. Ved langvarig bruk er det kjent at Valeriana kan gi hodepine, svimmelhet og hjerteforstyrrelser. Allergiske reaksjoner kan forekomme Beskrevet virkning : Tradisjonelt har Valeriana blitt brukt som et beroligende og søvnfremmende middel. PKO- leder Pål Steiran Ved langvarig bruk er det kjent at Valeriana kan gi hodepine, svimmelhet og hjerteforstyrrelser. Allergiske reaksjoner kan forekomme PKO- leder Pål Steiran

14 Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - SELEKSJONSKRITERIER FØDE-AVDELINGEN KONGSBERG SYKEHUS Vi finner om seleksjonskriteriene for fødeavdelingen på Kongsberg: Følgende pasienter skal IKKE føde ved Kongsberg sykehus. 1. Prematuritet. Før uke Vekstavvik. I tilfeller der det foreligger vekstavvik hos barnet. (IUG) - > -25 % med eller uten tilleggspatologi. - < -25 % med tilleggspatologi For å oppdage tilleggspatologiforutsettes det at det er lege tilstede som har kompetanse på dopplerundersøkelse. Hvis ikke må pasienten uansett overføres til Drammen Sykehus ved vekstavvik. 3. Makrosomi - Førstegangsfødende med barn > 4500 gram, vurdert ved UL- undersøkelse. - Ved fødsler hos flergangsfødende der barn er vurdert > 4500 gram kreves det tilstedevakt av gynekolog. (Se Prosedyre på interne seleksjonskriterier) 4. Diabetes hos mor - Gravide med kostregulert svangerskapsdiabetes (d.v.s. 2 timers verdi over 9), skal følge behandlingsopplegg ved Drammen Sykehus, og skal der vurderes angående fødested. 5. Preeklampsi Ansvarlig gynekolog vurderer om pasienten kan overflyttes eller må forløses på stedet. Utover dette gjelder: - Tidlig innsettende preeklampsi. (< enn 34 svangerskapsuker) - Alvorlig preeklampsi. ( Se Veileder i fødselshjelp ) - Raskt utviklende preeklampsi 6. Behandlingskrevende epilepsi 7. Påviste misdannelser eller sykdommer hos fosteret - Etter individuell vurdering, og etter samråd med høyere kompetansenivå. 8. Tvillingsvangerskap - Henvises Drammen Sykehus etter rutine-ultralyd for videre oppfølging i svangerskapet, og forløsning. 9. Rhesus - og isoimmunisering som har betydning for barnet. 10. Tidligere perinatal død eller alvorlig sykdom forårsaket av infeksjon med Gruppe B Streptokokker. 11. Seteleie som ikke er bestemt til elektivt sectio. - Henvises til Drammen Sykehus senest i uke Smittepasienter med: - Toxoplasmose - CMV - Tbc - HIV- positive - Varicella: Søke råd hos barnelege. - Ved andre type infeksjoner konfereres det med Drammen Sykehus. 13. Rusmisbruk/medikamentmisbruk hos mor. Gjelder også LAR. 14. Alvorlig somatisk eller psykisk sykdom hos mor, eller sykdom hos mor som kan påvirke barnet. 15. Alvorlig hjerte-/kar-/lunge-/nyresykdom, eller alvorlig revmatisk sykdom eller kollagenoser hos mor - Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko - Gravide med tromboseprofylakse kan føde ved Kongsberg Sykehus. Ved tvil konfereres det ned Drammen Sykehus. 16. Overvektige gravide - Ved betydelig overvekt og eventuelle tilleggskomplikasjoner vurderes hvert enkelt tilfelle av gynekolog. - Pregravid BMI > 35 henvises til Drammen Sykehus 17. Svangerskap som passerer ultralydtermin (ultralydtermin = 40+3) - Vurderes 1 uke over TUL, 41+3 for UL og CTG - Induksjon i uke 42+0 på Kongsberg Sykehus. - Kvinner over 40 år bør vurderes med henblikk på induksjon ved termin (40+3 ) - Induksjon pga påvist patologi hos barnet, henvises Drammen Sykehus 18. Placenta previa - hvis avstand placentakant-indre mormunn < 3 cm ved transvaginal UL, fødsel Drammen. - vurderingen gjøres ved føde.pol Kongsberg. 19. Omskårne kvinner. - Henvises tidlig i svangerskapet til Poliklinikk for omskårne kvinner ved Drammen Sykehus for oppfølging. Fødested vurderes. 20. Vannavgang - Vannavgang > 48 timer etter induksjonsforsøk uten effekt henvises Drammen pga økt fare for infeksjonsutvikling 21. Lite Liv - Lite fosterbevegelser over flere dager, eller der det påvises avvik ved ul eller CTG registrering henvises Drammen 22. Oligohydramnion 23. Polyhydramnion 24. Tidligere opr. keisersnitt eller andre opr. på livmoren. - Individuell vurdering av de som har født vaginalt etter tidligere keisersnitt 25. Uttalt kjent endometriose/adheranser 26. Alvorlig postpartum blødning, dvs. > 1500 ved forrige fødsel. Hvis normal fødsel og blødning etter dette, fødested Kongsberg. 27. Kompliserende myomer - fødsel Drammen - vurdering/oppfølging gjøres ved føde. pol Kongsberg Disse ligger også på internettt: =vis&kategori=maler&id=72xmadqp9i

15 RUTINER FOR CYTOLOGI-KONTROLLER Som ledd i samhandlingsreformen ønskes flere sykehuskontroller overført til fastlege. Gynekologisk poliklinikk Kongsberg har gått gjennom sine pasienter og avsluttet endel pasienter. Primært gjelder dette cytologi-kontroller etter forandringer eller behandling. Disse kontrollene kan utføres hos fastlege. Hyppighet av kontroller gjøres etter anbefaling fra patologen i cytologi-svaret. Etter konisering følges flytskjemaet under hvis ikke annet er oppgitt: Kreatinin ved CT Vi minner om at kreatinin-svar må foreligge før alle CT-er med kontrast. For pasienter uten risikofaktorer kan svaret være inntil 4 uker gammelt. Ved risikofaktorer skal det foreligge kreatinin-svar som ikke er mer enn en uke gammelt. Informer pasienten om dette. Hvis blodprøvene ikke sendes til laboratorium i Vestre Viken må pasienten selv medbringe svar til undersøkelsen. Risiko-faktorer: - Alder over 70 år - Pasient med kjent egfr under 60 - Pasient som skal ha intraarteriell kontrast Pasient med sykehistorie med: Nyresykdom, proteinuri, hypertensjon, diabetes, urinsyregikt, hjertesvikt, pågående dehydrering, pågående nefrotoksisk medikasjon: NSAIDs, A2- blokker, ACE-hemmer, Sandimmun. Oversikt strukturert hospitering ved Kongsberg Sykehus Målgruppe: Fastleger i Kongsberg sykehus sitt nedslagsfelt. (Får 10 poeng pr dag for strukturert hospitering på sykehus) DPS:Onsdager. Kontaktperson: Seksjonsleder akutt, Astrid Enberget. E-post: Innhold: Blant annet morgenmøte akuttposten, samtale med avdelingsoverlege, avdelingssjef og deltagelse i inntaksmøtet. Gynekologisk avdeling: Dag avtales avhengig av poliklinikk-program Kontaktperson: PKO Marianne Mathiesen E-post: Innhold: Morgenmøte, evt internundervisning, poliklinikk, fødeavdeling Medisinsk avdeling: Mandag-fredag Kontaktperson: PKO med avd. Leif Erik Tobiasson E-post: Innhold: morgenmøte, evt undervisningsmøter, visittgang/avdelingsarbeid, poliklinikk

16 Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene og medarbeiderne. Tema: Akutte medisinske innleggelser Tid: Torsdag 5. februar 2015, kl Sted: Auditoriet Drammen sykehus Pris: Gratis Påmelding innen til: For fastleger, legevaktsleger, sykehjemsleger, kommuneleger, private spesialister og for medarbeiderne ved legekontorene. Program: Alle temaforelesninger starter med ca 5 min innledning eller kasuistikk av fastleger, deretter min faglig gjennomgang ved sykehuslege. Til slutt eller underveis en åpen diskusjon til sammen min. pr. tema : Velkommen, innledning Trygve Kongshavn 17:05 17:40: En ukes akutte innleggelser ved medisinsk avdeling. (Presentasjon av et PKO-prosjekt. Fordeling av diagnoser, alvorlighetsgrad, hvem legger inn etc. ) Jan Robert Grøndahl og Torgeir Hauge-Iversen - fastleger og PKO, Øystein Fossdal LIS medisin : Kardiologi brystsmerter, arytmier. (Stikkord: Kasustikk, EKG-forandringer, klinisk vurdering, vurdering av innleggelse ) Kardiolog /LIS-lege, allmennlege. 18:20-18:35: Kaffepause. (Stikkord: småprat, luftetur, rundstykker. ) 18:35 19:10: KAD-plasser. (Stikkord: Kasustikk, rutiner og oppfølgingsansvar ved innleggelser. ) Ingvild Olstad Andersen, samhandlingssjef, Kasustikk fra allmennlege. 19:10 19:45: Nedsatt almentilstand, svimmelhet, besvimelser, synkoper. (Stikkord: Kasustikk, vurdering av symptomer, hvem legges inn,). Overlege nevrologi, LIS-lege, allmennlege. 19:45 20:00: Oppsummering, avslutning. Neste kurs i Møteplassen: Migrasjonsmedisin Torsdag Med vennlig hilsen PKO Drammen Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurskvelder man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastleger og medarbeidere. PKO Bærum sykehus inviterer: Tema: Ortopedi Tid: Onsdag 21. januar kl Sted: Auditoriet Bærum sykehus Foredragsholdere er overleger fra Ortopedisk avdeling ved Bærum sykehus. Ortopedene ved Bærum sykehus vil gi en presentasjon av avdelingen og si noe om hva de driver med. Samarbeid ut mot fastleger vil også være et tema med mulighet for å gi tilbakemeldinger. Fullstendig program vil bli sendt ut via e-post. Pris: Gratis Velkommen! PKO-nytt Utgitt: Desember 2014 Opplag: 800 Layout og trykk: Wittusen & Jensen

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Møteplassen 17.3.15 Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Temaer Henvisningsrutiner bedret kommunikasjon fra rtg ved avviste henvisninger Redusere bruk av CT ved lave ryggsmerter. Henvisningsrutiner

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Den sjuende norske kongressen i geriatri. Gamle Logen, Oslo, 24. og 25. april 2017 Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Kva er gode seleksjonskriterier for

Kva er gode seleksjonskriterier for Kva er gode seleksjonskriterier for fødestover / forsterka fødestover? Samarbeid med referansesjukehus. Torunn Eikeland,seksjonsoverlege fødeavd..haugesund sjukehus, systemansvarleg Odda fødestove Før

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser:

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser: Tema: Endringer i psykiatrien PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 3-2013 Endringer i organisering av akutte henvendelser

Detaljer

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Trygve Kongshavn Fastlege Avd sjef Praksiskonsulentordningen (PKO) i vestre Viken Målsetning: Trygghet

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Dype daler og høye tinder ethvert forhold har sine utfordringer

Dype daler og høye tinder ethvert forhold har sine utfordringer Dype daler og høye tinder ethvert forhold har sine utfordringer Samarbeids- og samhandlingsprosjekt mellom Oslo kommune og Medisinsk divisjon, Ullevål universitetssykehus Vidar Kårikstad, prosjektleder

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp Hå kommune startet opp med tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 12.11.2012. Avtale om inntil 4 øyeblikkelig

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Målgruppe Retningslinjene gjelder for innleggende lege på legevakt / legekontor i Hallingdal, og personalet ved somatisk døgnbehandling / intermediæravdeling

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjon av årsrapport 216 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjonen vil inneholde: Mandat for SSHF perinatal arbeidsgruppe (PASS) Nøkkeltall for alle 3

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Et forbedringsarbeid på bakgrunn av et tilsyn og nasjonale kvalitetsmålinger Mai Bente Myrvold Adli Avdelingssjef jf Avdeling for nevrologi, revmatologi

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger

Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger Paal Naalsund. Seksjonsoverlege. Geriatrisk seksjon medisinsk klinikk HDS. Foredrag

Detaljer

Hallingtinget

Hallingtinget Hallingtinget 30.10.17 Velkommen til Hallingdal sjukestugu Desentralisert spesialisthelsetjeneste Hallingdal sjukestugu -nærsjukehuset i Hallingdal -i samhandling med kommunene Desentralisert spesialisthelsetjeneste

Detaljer

MSK-nytt. Her er andre nummer av MSK-nytt.

MSK-nytt. Her er andre nummer av MSK-nytt. Medisinsk service klinikk MSK-nytt La Ra Pa Ar Ar Nr 1-2012 Her er andre nummer av MSK-nytt. Dette er et informasjonsskriv fra Medisinsk Serviceklinikk ved Sykehuset Telemark, som sendes til fastleger

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Retningslinier for innleggelse i sykehus

Retningslinier for innleggelse i sykehus Ienesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Reforhandlet mai-2016 Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tienesteavtale 3 Retningslinier for innleggelse i sykehus

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Epikriser. Namdal legeforum Svenn Morten Iversen

Epikriser. Namdal legeforum Svenn Morten Iversen Epikriser Namdal legeforum 121115 Svenn Morten Iversen Helsevesenet har stadig økende krav til effektivitet og tempo i behandling I høye hastigheter kan selv små hindringer få store konsekvenser Klinisk

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF Bakgrunn Høsten 2004

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi.

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi. Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi

Detaljer

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten 2 Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt 3 Sykelig

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KØH Vennesla/Iveland kommune

KØH Vennesla/Iveland kommune KØH Vennesla/Iveland kommune Status etter drift siden 10.des 2012 Gunnar Mollestad, KØH-lege og fastlege Vennesla legesenter Status pr 18.aug 2014 KØH=Kommunal øyeblikklig hjelp.. KØH status Oppstart 10.des

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF 6 HELSESTAVANGER Stavanger universitetssjukehus Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF i Parter Avtalen

Detaljer

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Johannes Kolnes, lege og spesialrådgiver Avdeling for helsetjenesteutvikling,

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske Hvordan håndtere økende behov for radiologiske tjenestert Hans Petter Aarseth divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Disposisjon Hvordan er organiseringen av det radiologiske tilbudet Antall undersøkelser

Detaljer

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Forslag over mulige fokusområder for praksiskonsulentarbeidet ved DPS og BUP Dette prosjektet med avlønning av praksiskonsulent

Detaljer

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Internt notat Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Delrapport Moving on Wenche da Cruz 18.11. 2015 Christine Furuholmen, samhandlingssjef Mai Bente Myrvold,

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor

Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor 1 Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag oppgitt totalforbruk HUNT2 (1995-97) HUNT3

Detaljer

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Anne-Karin Vik, Oslo universitetssykehus Trine Bathen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Nordisk seminar: Et

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging MS-Attakk: behandling og oppfølging; Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Anne Britt Skår, Tori Smedal, Randi Haugstad, Lars Bø Behandlingsforløp

Detaljer

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Oslo kommune Nye Aker Sone 2 Sone 1 Sone 2 Sone 2: 53.000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer Tilbudet som etableres skal: være bedre eller like godt som et alternativt

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Prosjekt Samarbeid og kompetanseoverføring mellom første- og andrelinjetjenesten

Prosjekt Samarbeid og kompetanseoverføring mellom første- og andrelinjetjenesten Prosjekt mellom første- og andrelinjetjenesten Vidar Kårikstad, prosjektleder Kristine Braastad, prosjektmedarbeider Bakgrunn En økende tendens til at sykehjemsbeboere blir innlagt ved Medisinsk divisjon.

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Viktig diagnostisk supplement i primærhelsetjenesten Bruk av troponin T,

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG ORGANISERING I SPESIALISTHELSETJENESTEN HELSEFORETAKENE SOMATIKK RUS OG AVHENGIGET PSYKISK HELSEVERN SOMATIKK PSYK.

Detaljer

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune Forsterket rehabilitering Aker FRA Helseetaten, Oslo kommune Organisert under Helseetaten fra 1.januar 2017 Bydelsomfattende Kapasitet: 23 senger Kompetanse: lege spesialsykepleiere sykepleiere hjelpepleiere

Detaljer