Landsstyret Protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Protokoll fra møte"

Transkript

1 Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS2-11/12 Dato/tid :30 Referent Janne Nyhus Arkiv INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 8 LS /12 Godkjenning av innkalling LS /12 Godkjenning av saksliste LS /12 Godkjenning av tidsplan LS /12 Valg av møteledelse LS /12 Valg av redaksjonskomiteer 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER SIDE 9 LS /12 Arbeidsutvalgets rapport LS /12 Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport LS /12 Valgkomiteens rapport LS /12 Rapporter fra tillitsvalgte LS /12 Rapport International Students Union LS /12 Rapport SAIH LS /12 Protokollsaker 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER SIDE 9 LS /12 Økonomirapport LS /12 Revidering av retningslinjer for Frifond LS /12 Midlertidig budsjett for NSO 2012 LS /12 NSOs egenkapital - diskusjonssak 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER SIDE 16 LS /12 Resolusjoner LS /12 Ettergodkjenning av høringer LS /12 Høring: Ny antirasistisk ungdomsorganisasjon LS /12 Høring: Rom for alle en sosial boligpolitikk for framtida LS /12 Høring: Forskrift om endring av forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning og forskrift om statens stipend og garantiinntekt for kunstnere LS /12 Innspill til Forskningsmeldingen 04 VALG SIDE 26 LS /12 Valg og oppnevninger LS /12 Ettergodkjenning av valg og oppnevninger fra NSO 05 STYRINGSDOKUMENTER SIDE 27 LS /12 Internasjonal plattform - diskusjonssak LS /12 Forskningspolitisk plattform 06 INNKOMNE SAKER SIDE 66 Ingen innkomne saker LS /12 NSOs logo tilpasset medlemslagene LS /12 Kampanje høst 2012 Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side(r)

2 LS /12 Landsmøte 2012 LS /12 Organisasjonsgjennomgang diskusjonssak LS /12 Statsbudsjettprioriteringer 2013 LS /12 Valg 2013 Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 2

3 Deltakere på Landsstyremøte 2 11/12 NR FORNAVN ETTERNAVN FRA ROLLE 1 Helle Amalie Østenvik Diakonhjemmets Høgskole LS-representant 2 Cecilie Elisabeth Bakkelid Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre 3 Eivind Nilsen Studentsamskipnaden for Sunnmøre LS-representant 4 Øyvind Berdal Studentsamskipnaden i Agder LS-representant 5 Tine Øverseth Blomfeldt Studensamskipnaden i Bergen LS-representant 6 Veronica Alsaker Studentsamskipnaden i Bergen LS-representant 7 Bjørn-Anders Hind Studentsamskipnaden i Bergen LS-representant 8 Anders Kvernmo Langset Studentsamskipnaden i Bergen LS-representant 9 Bea Birgitte Drage Madsen Studentsamskipnaden i Bodø LS-representant 10 Frank Johnny Idland Studentsamskipnaden i Buskerud LS-representant 11 Kati Eilertsen Heimen Studentsamskipnaden i Finnmark LS-representant 12 Tor Erling Nilsen Studentsamskipnaden i Harstad LS-representant 13 Therese Macfarlane Studentsamskipnaden i Hedmark LS-representant 14 Diana Jensen Studentsamskipnaden i Narvik LS-representant 15 Lars Ivar Wæhre Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag LS-representant 16 Torkil Vederhus Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus LS-representant 17 Anne Christine Bjørnstad Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus LS-representant 18 Tobias Langhoff Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus LS-representant 19 Julie Ness Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus LS-representant 20 Liv-Kristin Rød Korssjøen Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus LS-representant 21 Ingeborg Laukvik Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus LS-representant 22 Stian Skaalbones Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus LS-representant 23 Halvor Moen Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus LS-representant 24 Meral Mercanoglu Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane LS-representant 25 Morten Rønne Studentsamskipnaden i Stavanger LS-representant Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 3

4 26 Trine Oftedal Studentsamskipnaden i Stavanger LS-representant 27 Børge Alexander Auan Studentsamskipnaden i Telemark LS-representant 28 Daniel Sørdahl Studentsamskipnaden i Tromsø LS-representant 29 Sigurd Langseth Studentsamskipnaden i Tromsø LS-representant 30 André Almås Christiansen Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 31 Per Martin Sandtrøen Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 32 Trude Elise Tetli Drønnesund Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 33 Carina Rømme Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 34 Marie Gjerde Rolandsen Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 35 Tiril Auby Studentsamskipnaden i Vestfold LS-representant 36 Caroline Stranger Studentsamskipnaden i Østfold LS-representant 37 Torfinn Belbo Studentsamskipnaden i Ås LS-representant 38 Siri Steinsvik Studentsamskipnaden i Stord/ Haugesund LS-representant 39 Anders Bjørneby Studentsamskipnaden i Bergen LS-representant 40 Hanne Marie Pedersen Studentsamskipnaden i Oslo LS-representant 41 LS-representant 42 LSrepresentant/vara 43 LSrepresentant/vara 50 Kim Kantaradjiev AU 51 Anne Marit Ringvold AU 52 Jens Folland AU 53 Åsne Ø. Høgetveit AU 54 Mari Berdal Djupvik AU 55 Daniel Massie AU 56 Ingjerd Lindeland KOK 57 Synnøve Skaar KOK 58 KOK 59 KOK 60 Eirik Uthus VK 61 Helge Hovland VK Grete Forsmo VK Magnus Nystrand VK Amund Aarvelta VK 70 NOKUT Observatør 71 SO Observatør 72 LK Observatør 73 ISU Observatør Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 4

5 74 Erik Evans SAIH Observatør 75 Nora Svendsson Paus IK Gjest/ politisk komité 76 Lars Erik Alstad Aas VLPK Gjest/ politisk komité 77 Ingrid Foss Ballo FFPK Gjest/ politisk komité 80 Fredrik Andresen Ordstyrer 81 Sine Halvorsen Ordstyrer 82 Martin Gustavsen Ordstyrer 83 Ordstyrer 84 Janne Nyhus Sekretariat 85 Morten Edvardsen Sekretariat Nils Magne Killingberg Eivind Rindal Ola Rydje Sunniva Adams Cathinka Thyness Observatør med innvilga tale- og forslagsrett Forslag nr: Forslagstiller: Nora Svendsson Paus Kapittel og/eller IK Forslags- og talerett til Eivind Rindal i sak LS /12 Forslag nr: Forslagstiller: Nora Svendsson Paus Kapittel og/eller IK Gi Eivind Rindal i IK talerett i sak LS /12 Forslag nr: Forslagstiller: Ingrid Foss Ballo Kapittel og/eller FFPK Foreslår å gi Nils Magne Killingberg fra FFPK tale- og forslagsrett i saken om forskningspolitisk plattform Forslag nr: Forslagstiller: Per Martin Sandtrøen Kapittel og/eller SiT Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 5

6 Jeg ber om at Cathinka Thyness, kommende leder av Studenttinget ved NTNU, innvilges talerett i landsstyremøtet. Forslag nr: Forslagstiller: Anders Bjørneby Kapittel og/eller SiB Landsstyret innvilger talerett til Sunniva Adam. Forslag nr: Forslagstiller: André A. Christiansen Kapittel og/eller SiT Talerett til Ola Rydje, leder VT i Trondheim Endelig vedtak: x Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Bjørneby SiB Tillegg/Endring/Strykning: Landsstyret innvilger talerett til Sunniva Adam Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: André Almås Christiansen SiT Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 6

7 Tillegg/Endring/Strykning: Talrett til Ola Rydje leder i VT Trondheim i sakene 08.11, og Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Per Martin Sandtrøen SiT Tillegg/Endring/Strykning: Ber om at Cathinka Thyness, kommende leder av studenttinget NTNU, innvilges talerett i landsstyremøtet. Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Nora S. Paus IK Tillegg/Endring/Strykning: Gi Eivind Rindal i IK talerett i saken om Internasjonal plattform LS /12 Forslag nr: Forslagstiller: Kapittel og/eller Tillegg/Endring/Strykning: / Forslag nr: Kapittel og/eller Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 7

8 Forslagstiller: Tillegg/Endring/Strykning: / 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /12 Godkjenning av innkalling Innstilling fra AU: Innkallingen godkjennes. Votering: LS /12 Godkjenning av saksliste Innstilling fra AU: Sakslisten godkjennes. Votering: LS /12 Godkjenning av tidsplan Innstilling fra AU: Tidsplanen godkjennes. Votering: Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Fredrik Andresen Ordstyrer Tillegg/Endring/Strykning: Bytte de to første sakene søndag LS /12 Godkjenning av møteledelse Innstilling fra AU: Sine Halvorsen, Fredrik Andresen og Martin Gustavsen velges som ordstyrere. Janne Nyhus og Morten Edvardsen velges til protokollførere. Tine Ø. Blomfeldt, Tobias V. Langhoff, Trude Elise Drønnesund velges til redaksjonskomité for forskningspolitisk plattform. Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 8

9 Votering: 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /12 Rapporter og orienteringer LS /12 Arbeidsutvalgets rapport Innstilling fra AU: Arbeidsutvalgets rapport tas til orientering. Votering: LS /12 Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport Innstilling fra AU: Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport tas til orientering. Votering: LS /12 Valgkomiteens rapport Innstilling fra AU: Valgkomiteens rapport tas til orientering. Votering: LS /12 Rapporter fra tillitsvalgte Innstilling fra AU: Xs rapport tas til orientering. Xs rapport tas til orientering. Votering: LS /12 Rapport International Students Union Innstilling fra AU: ISUs rapport tas til orientering. Votering: LS /12 Rapport SAIH Innstilling fra AU: SAIHs rapport tas til orientering. Votering: LS /12 Protokollsaker Innstilling fra AU: Protokoll AU12-AU17 godkjennes. Protokoll fra LS1 godkjennes. Votering: 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /12 Økonomirapport Innstilling fra AU: Økonomirapporten tas til etterretning. Votering: LS /12 Midlertidig budsjett for 2012 Innstilling fra AU: Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 9

10 Midlertidig budsjett for 2012 vedtas Votering: Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Kim Kantardjiev Post 7.1 AU Tillegg: Legg til på post 7.1 trykksaker. Tas fra bunnlinja Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: André A. Christiansen Post 7.1 SiT 7.1 Trykksaker Trykksaker Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: André A. Christiansen 9.1 SiT 9.1 Kontor og datautstyr , overføres til resultat 9.1 Kontor og datautstyr Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: André A. Christiansen 10.6 SiT 10.6 Faglige komiteer Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 10

11 , overføres til resultatet 10.6 Faglige komiteer Forslag nr: 5 Kapittel og/eller Forslagstiller: André A. Christiansen Organisasjonskurs Tillegg/Endring/Strykning: , overføres til resultatet Organisasjonskurs Forslag nr: 6 Kapittel og/eller Forslagstiller: André A. Christiansen SiT Alumni Tillegg/Endring/Strykning: , overføres til resultatet Alumni Forslag nr: 7 Kapittel og/eller Forslagstiller: André A. Christiansen SiT Medlemskonferansen Tillegg/Endring/Strykning: Medlemskonferanse 0,- Forslag nr: 8 Kapittel og/eller Forslagstiller: Liv-Kristin Rød Korssjøen 11.4??! Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 11

12 11.4 Temamøter/ seminarer: Tillegg/Endring/Strykning: 11.4 Temamøter/ seminarer Temamøter/ seminarer Forslag nr: 9 Kapittel og/eller Forslagstiller: Julie Ness 75 (sakspapiret) SiO Tillegg/Endring/Strykning: NSO går over til avvikende budsjettering fra og med perioden 1. juli juni LM vedtar budsjett for denne perioden. Med mindre det er sterkt tyngende årsaker til å utsette innføring til Forslag nr: 10 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Bjørneby Caroline Stranger 7.2 i budsjett SiB SiØ Kutt til generelle NSO-effekter igjen på 7.2 Forslag nr: Forslagstiller: Anders Bjørneby Caroline Stranger Strykning: Kutt til kladdebøker Kapittel og/eller 7.1 i budsjettet SiB SiØ Forslag nr: 12 Kapittel og/eller 10.9 Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 12

13 Forslagstiller: Torfinn Belbo SiÅs 10.9 Frifond % trekk for administrasjonskostnader Tillegg/Endring/Strykning: 10.9 Frifond Ingen trekk for administrasjonskostnader 10.9 Frifond Forslag nr: 13 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Bjørneby Caroline Stranger SiØ 7.6 Kampanjer Høstkampanje Eksamensrettigheter Annet Eksamensrettigheter Bunnlinja endres deretter 7.6 Kampanjer Høstkampanje Eksamensrettigheter Annet Kap 7.6 SiB Forslag nr: 14 Kapittel og/eller Forslagstiller: Caroline Stranger Anders Bjørneby Kap 7.6 SiØ SiB 7.6 Kampanjer Høstkampanje Eksamensrettigheter Annet Høstkampanje Bunnlinja endres deretter 7.6 Kampanjer Høstkampanje Eksamensrettigheter Annet Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 13

14 Forslag nr: 15 Kapittel og/eller Forslagstiller: Daniel Sørdahl Ang dissensen SiTo AU lønnes etter lønnstrinn 20, inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift fra 1. januar Midlene hentes fra bunnlinja. Forslag nr: 16 Kapittel og/eller Forslagstiller: André A. Christiansen 11.4 SiT 11.4 Temamøter/ seminarer som tas fra resultatet 11.4 Temamøter/ seminarer Forslag nr: 17 Kapittel og/eller Forslagstiller: André A. Christiansen 11.3 SiT 11.3 Nettverkskonferansen Tillegg/Endring/Strykning: Tas fra resultat 11.3 Nettverkskonferansen Forslag nr: 18 Kapittel og/eller Forslagstiller: Torkil Vederhus 10.2 SiO Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 14

15 10.2 Reiser utland Øke 10.2 Reiser utland med til Reiser utland Forslag nr: 19 Kapittel og/eller Forslagstiller: Per Martin Sandtrøen Post 7.1 Post 7.6 Post 8.1 SiT Endring/Strykning: 7.1: Fjernes avvist 7.6: Senkes til kr falt som følge av 13 og økes til vedtatt / Forslag nr: 20 Kapittel og/eller Forslagstiller: André A. Christiansen 10.6 SiT 10.6 FK som overføres til resultat Midlertidig budsjett for 2012 ligger i vedlegg 1. LS /12 Revidering av retningslinjer for frifond Innstilling fra AU: Landsstyret vedtar følgende endringer i retningslinjer for frifond: 2.3 strykes 5.1 endres til Søknader behandles innen tre uker etter søknadsfrist den 1. hver måned, med unntak av desember. Søknader som ikke er NSO i hende innen denne fristen risikerer å først bli behandlet etter den 1. etterfølgende måned. Gjenstående midler etter behandling i november fordeles i tråd med 8.2. Arbeidsutvalget kan ikke tildele mer enn 40 % av gjenstående sum med mindre det er siste tildelingsrunde før nye midler blir fordelt fra LNU. 5.2 endres til: Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 15

16 Det kan maksimalt søkes om pr prosjekt pr gang. I sitn fordeling skal arbeidsutvalget tilstrebe å fordele pengene slik at flest mulig medlemslag har en reell mulighet til å få innvilget støtte. Herunder skal arbeidsutvalget også vurdere hva som har blitt tildelt tidligere. Votering: 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /12 Tilslutning til resolusjon fra SAIH Innstilling fra AU: NSO tilslutter seg uttalelsen fra SAIHs årsmøte Students at risk Votering: LS /12 Resolusjonsforslag fra Per Martin Sandtrøen Innstilling fra AU: Det foreligger ingen innstilling Votering: Resolusjonen vedtatt med endringer Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Julie Ness og Per Martin Sandtrøen Slutten av 3. avsnitt SiO, SiT Tillegg: For å få opp andelen studenter i vekstøkonomiene er det helt avgjørende å få finansiering for første året av utdanningene. Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingeborg Laukvik Første setning, nest siste avsnitt SiO NSO mener derfor at (frem til) 100 % stipend fra Lånekassen NSO mener derfor at det første året med studier i en hel grad i vekstøkonomier burde være finansiert av Lånekassen. NSO mener derfor at det første året med studier i en hel grad i vekstøkonomier burde være finansiert av Lånekassen. Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 16

17 Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingeborg Laukvik Siste avsnitt SiO Strykning: Stryk siste avsnitt Forslag nr: 5 Kapittel og/eller Forslagstiller Liv Kristin Korssjøen : Linje 2 siste avsnitt SiO NSO mener det bør legges til rette for å studere i vekstøkonomiene. Det bør derfor settes i gang en prøveordning der studentene får dekket første år på bachelorutdanningen og 80 % stipend. som følge av forslag 4 Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Julie Ness og Per Martin Sandtrøen Siste avsnitt SiO, SiT NSO mener det bør innføres en prøveordning der studentene i BRIKlandene får 100 % stipend for å vurdere effektene av et slikt incentiv. NSO mener det bør legges bedre til rette for å studere i vekstøkonomiene. Det bør innføres en prøveordning med finansiering av første året og at studentene får 100 % stipend dersom de fullfører en grad. som følge av forslag 4 Resolusjoner ligger som vedlegg 2. LS /12 Ettergodkjenning av høringer LS /12 Innstilling fra AU: Ettergodkjenning av høringer: Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 17

18 Høringsuttalelsen til SAIHs solidaritetsstrategi godkjennes Høringssvaret til SAIHs politiske plattform godkjennes Votering: Ettergodkjente høringer ligger i vedlegg 3. LS /12 Høring: Ny antirasistisk ungdomsorganisasjon Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ny antirasistisk ungdomsorganisasjon godkjennes. Votering: Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Helle Amalie Østensvik Linje DHS NSO ønsker ikke at det settes at alderssegment, eller øvre aldersgrense, da det vil ekskludere mange av de studentene vi representerer. Om det settes en aldersgrense, vil det være mindre relevant å samarbeide på alle områder med en slik organisasjonen NSO ønsker ikke at det settes en øvre aldersgrense for den nye organisasjonen. Dette vil kunne ekskludere mange av studentene vi representerer, og dermed gjøre samarbeid mellom NSO og organisasjonen mindre aktuelt. NSO ønsker ikke at det settes en øvre aldersgrense for den nye organisasjonen. Dette vil kunne ekskludere mange av studentene vi representerer, og dermed gjøre samarbeid mellom NSO og organisasjonen mindre aktuelt. Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Liv-Kristin R. Korsjøen 9-10 SiO Da dette er sagt, ser vi at en slik ny organisasjon kan være nyttig i den øvrige samfunnsbildet. Strykning: Stryk setningen Ingen Høring: Ny antirasistisk ungdomsorganisasjon ligger i vedlegg 4. LS /12 Høring: NOU:2011:15 Rom for alle en sosial boligpolitikk for fremtiden Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 18

19 Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen Rom for vedtas. Votering: Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Lars-Erik Alstad Aas 7.7, linje 75 VLPK Tillegg: NSO ønsker at grensen for BSU-sparing økes til 35 år. Studenter vil ha vanskeligheter med å sette av penger til sparing underveis i studieløpet, og å øke grensen til 35 år sikrer at studenter har mulighet til å nå totalbeløpet for BSU. NSO ønsker at grensen for BSU-sparing økes til 35 år. Studenter vil ha vanskeligheter med å sette av penger til sparing underveis i studieløpet, og å øke grensen til 35 år sikrer at studenter har mulighet til å nå totalbeløpet for BSU. Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Bjørneby 7.4, linje 47 SiB Skattefordelen ved å eie bolig må videreføres, og det må være gode ordninger som gjør inngangen Strykning: Skattefordelen ved å eie bolig må videreføres, og Det må være gode ordninger som gjør inngangen til boligmarkedet enklere. Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Stian Skaalbones 6.3.1, linje 32 SiO Tillegg: Bostøtte bør på sikt avvikles til fordel for flere kommunale ikkekommersielle utleieboliger og studentboliger for studenter med barn. Bostøtte bør på sikt avvikles til fordel for flere kommunale ikkekommersielle utleieboliger og studentboliger for studenter med barn. Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 19

20 Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Stian Skaalbones 7.7, linje SiO 7.7 Utvalgets vurderinger NSO syns det er beklagelig at utvalget ikke har tatt opp Boligsparing for ungdom (BSU) i vurderingene rundt eierlinja. BSU er et svært viktig tiltak for å motivere unge for sparing til egen bolig. Bankene belønner lånesøkere med BSU-konto ved vurdering av lån, så for å gjøre inngangen på boligmarkedet lettere, er det å spare opp egenkapital gjennom denne ordningen et godt tiltak. Det bør stimuleres mer til dette ved å øke det årlige sparebeløpet for å oppnå skattefradrag, samt at totalbeløpet må økes til kroner Strykning: Stryk linje Forslag nr: 5 Kapittel og/eller Forslagstiller: André A. Christiansen SiT Utvalget ønsker at tilskudd til studentboliger skal prioriteres i pressområder og i de store byene. Selv om NSO følger denne argumentasjonen, er vi noe uenig, ettersom vi har mottatt tilbakemeldinger fra Samskipnadsrådet om at alle områder utgjør pressområder. Grunnen til dette er at tomter er kostbare over hele landet, transportkostnader samt at prisen på arbeidskraft ikke varierer så stort - tvert imot konkurrerer man om samme arbeidskraft. Samskipnadsrådet har laget en rapport som viser at byggekostnader er nokså tilsvarende lik over hele landet. Strykning: Stryk linje Forslag nr: 6 Kapittel og/eller Linje 11 Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 20

21 Forslagstiller: AU AU Ingen Tillegg: NSO mener at statstilskuddet fra KD skal utgjøre halvparten av kostnadsrammen. NSO mener at statstilskuddet fra KD skal utgjøre halvparten av kostnadsrammen. Forslag nr: 7 Kapittel og/eller Forslagstiller: Per Martin Sandtrøen 4.5, linje 25 SiT Studentboliger vil også være en måte å frigi leieboliger på det private markedet til andre og lette presset for personer som ikke kan eller vil inn på eiemarkedet. Endre tekst til (se under) NSO mener at man må se finansiering av studentboliger i et helhetlig samfunnsmessig perspektiv. Det bygges i dag alt for få boliger i områder som opplever stor tilflyttning. Dette gjør at boligprisene, inkludert leieprisene, presses høyere enn lønnsutviklingen i Norge generelt skulle tilsi. Dette skaper problemer for store grupper i befolkningen, som blant annet nyutdannede og lavtlønnede grupper. Studentboliger vil også være en måte å frigi leieboliger på det private markedet til andre, og lette presset for personer som ikke kan eller vil inn på eiemarkedet. Å bygge flere studentboliger vil lette presset i boligmarkedet. Dette vil virke utjevnende for sosial ulikhet og gavne det norske samfunnet. Høring: NOU:2011:15 Rom for alle en sosial boligpolitikk for fremtiden ligger i vedlegg 5. LS /12 Høring: Kunststipend Innstilling fra AU: Høringsuttalelse på Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning og Forskrift om statens stipend og garantiinntekt for kunstnere vedtas Votering: Forslag nr: 1 Kapittel og/eller 42 Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 21

22 Forslagstiller: Helle A. Østensvik DHS Ingen Tillegg: Nytt avsnitt NSO mener det er viktig at det legges opp til en enkel søknadsprosess. Selve søknadsskjemaet bør være brukervennlig, og legge opp til korte konkrete formuleringer. Dette vil forhåpentligvis både gjøre behandlingen av søknadene mer effektiv og mindre ressurskrevende, samtidig som det vil være enkelt å bruke for studentene. Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Helle A. Østensvik 55 DHS Ingen Tillegg: Nytt avsnitt Det står i høringsbrevet at det legges opp til at det skal være mulig å søke på, og få tildelt både diversestipendet og arbeidsstipendet samtidig, men at man bare kan søke om stipendene én gang. De som får avslag på søknad om begge stipend etter fullført bachelorgrad skal imidlertid få anledning til å søke igjen dersom de fullfører en mastergrad. NSO mener de som kun får tildelt ett av stipendene etter fullført bachelorgrad også bør gå anledning til å søke på, og få tildelt det andre stipendet etter endt mastergrad. Det samme gjelder studenten som har fått tildelt stipend etter gammel ordning. Disse bør også få anledning til å søke om et av stipendene, dersom de fullfører en mastergrad etter at den nye ordningen trer i kraft. Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders K. Langset 12 SiB Når Kulturdepartementet hevder at enkelte som tidligere.. NSO mener at dette skal være et etableringsstipend, som skal hjelpe nyutdannede kunstnere med å etablere seg i kunstneryrket. Viss KUD mener ordningen blir misbrukt, etterlyser NSO dokumentasjon på dette. Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 22

23 NSO mener at dette skal være et etableringsstipend, som skal hjelpe nyutdannede kunstnere med å etablere seg i kunstneryrket. Viss KUD mener ordningen blir misbrukt, etterlyser NSO dokumentasjon på dette. Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anne Christine Bjørnstad 42 SiO Ingen Tillegg: NSO mener også at institusjonene som utdanner studenter som er aktuelle søkere til disse stipendene, bør oppfordres til å gi studentene kursing og veiledning i søknadsskriving. NSO mener også at institusjonene som utdanner studenter som er aktuelle søkere til disse stipendene, bør oppfordres til å gi studentene kursing og veiledning i søknadsskriving. Høring: Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning og Forskrift om statens stipend og garantiinntekt for kunstnere ligger i vedlegg 6. LS /12 Innspill til Forskningsmeldingen Innstilling fra AU: Innspel til forskningsmeldinga vert vedteke med dei endringar som vert vedteke i møtet, og som stemmer overeins med forskningspolitiske plattform og prinsipprogram. Votering: Forskningsmeldingen ble kun debattert. Saken kommer opp som ettergodkjenning på LS3. Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Torkil Vederhus Innstillingen/ vedtaket SiO Etter komma: AU får i oppgave å sørge for at forskningsmeldingen gjenspeiler essensen av forskningspolitisk plattform, Innspill til forskningsmeldinga vert vedteke i møtet, AU får i oppgåve å sørge for at forskningsmeldinga gjenspeiler essensen av forskningspolitisk plattform. / Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 23

24 Forslag nr: 6 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingrid Foss Ballo Linje NSO mener det er gjennom ( ) frå styresmaktene si side Stryke linje 14-16, erstatt med: NSO mener utforming av forskningspolitikk innebærer viktige samfunnsavgjerelser og verdivalg. Det er behov for en større politisk bevissthet omkring politiske prioriteringer og vegvalg i forskningsspørsmål, og om hvordan internasjonale forskningsmidler og forskningsprioriteringer påvirker norsk forskningspolitikk. NSO mener det er nødvendig med nasjonal politisk styring og føringer når det gjelder forskningsprioriteringer innenfor disse rammene må det være rom for forskningsstrategisk styring og ledelse på institusjonene, for å ivareta faglig autonomi og akademisk frihet. / Forslag nr: 5 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingrid Foss Ballo Linje FFPK Stryke Den type målinger gjev svar på kvantitative mål, medan Tillegg etter linje 20: Det er nødvendig å se på resultater og konsekvenser av FoU-arbeid og utdanning i en bredere samfunnskontekst, og ikke bare se på kvantitative mål for kvalitet. Dette medbærer å inkludere aspekter som demokratiske verdier og dannelse. / Forslag nr: 10 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders K. Langset 68 SiB Tillegg: Legge til nytt: (etter 68) FoU-basert utdanning med dei 6 første noverande punkta i forskningspolitisk plattform som no er vedtatt Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 24

25 / Forslag nr: 9 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders K. Langset Linje 73 SiB Tillegg: Legge til dei 6 noverande punkta i forskningspolitisk plattform som no er vedtatt om studentaktiv forskning. / Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingrid Foss Ballo Linje 95 FFPK Tillegg: NSO mener det er avgjørende at folkevalgte politikere gjør forskningsprioriteringer mellom ulike sektorer, og legger føringer for de ulike områdene. Det er Stortinget som må ha ansvaret for å skape en helhetlig forskningspolitikk. / Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingrid Foss Ballo Linje FFPK, men ei heilskaplig politikk. Tillegg:, men ein realisering av Stortingets heilskapelege forskningspolitikk. / Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Linje 118 Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 25

26 Forslagstiller: Ingrid Foss Ballo Hanne Marie Pedersen Eriksen FFPK SiO Noreg har og eit ansvar for å bidra til løsninger Tillegg/Endring/Strykning: Noreg må i større grad enn i dag bidra til løysningar på / Forslag nr: 7 Kapittel og/eller Forslagstiller: Torkil Vederhus 119 SiO Bunnen Tillegg: Legge til til slutt: Disse spørsmåla burde det være en prioritet for norsk forskning å få bedre forståelse av, og gode løsninger på. / Forslag nr: 8 Kapittel og/eller Forslagstiller: Kim Kantardjiev Innstillinga AU Tillegg: Innspill til forskningsmeldinga ettergodkjennes på LS3 04 VALG LS /12 Ettergodkjenning av valg av medlemmer til Vedtektskomiteen Innstilling fra AU: Landsstyret velger Benedikte Grande Arntzen, Eivind Rindal og Erlend Schelderup til Vedtektskomiteen Votering: Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 26

27 LS /12 Valg og oppnevninger Innstilling fra AU: Landsstyret ettergodkjenner Magnus Sparre (UiT) som vararepresentant til faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag. Landsstyret ettergodkjenner Børge Alexander Auan (HiT) til NOKUTs pool for kvalitetssikring av utdanning for Landsstyret ettergodkjenner Magnus Malnes til NOKUTS pool for kvalitetssikring for Landsstyret ettergodkjenner oppnevning av Åsne Ø. Høgetveit til NOKUTs pool for kvalitetssikring for 2012 Landsstyret ettergodkjenner oppnevning av Margrethe Tangstad (UiA) til nasjonalt fagråd for nordisk språk og litteratur. Landsstyret ettergodkjenner oppnevning av Per Martin Hvam-Malmedal (UiB) som studentrepresentant til nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanningen. Landsstyret ettergodkjenner oppnevning av Stewart Håseth (UiT) til styret i Norgesuniversitetet Landsstyret ettergodkjenner oppnevning av Sigrid Mæhle Grimsrud (HiOA) til nasjonalt profesjonsråd for desugnutdanning Landsstyret ettergodkjenner oppnevning av Anna Kildal (UiB) til vara til nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Landsstyret ettergodkjenner oppnevning av Aksel Lindstad som vararepresentant til nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Landsstyret ettergodkjenner oppnevning av Lars Sindre Ånneland (UiB) som studentrepresentant til nasjonalt fagråd for afrikanske og asiatiske fag. Landsstyret ettergodkjenner oppnevning av Øystein Kurisaki-Sagberg (NTNU) som studentrepresentant til profesjonsrådet for designutdanningen. Landsstyret ettergodkjenner oppnevning av Lars Kristian Morka (HiST) som vararepresentant til styret for Norgesuniversitetet Landsstyret ettergidkjenner oppnevning av Erin Nordal (UiB), Anders Kvernmo Langset (HiB), Kim Kantardjiev (AU) og Anne Marit Ringvold (AU) til UHRs representantskap. Votering: 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /12 Forskningspolitisk plattform Innstilling fra AU: Forskningspolitisk plattform vert vedteke med dei enringar som vert vedteke i møtet Votering: Overordna hele plattformen Forslag nr.: 7 Linjenummer: /redaksjonelt Forslagstiller: Torkil Vederhus Institusjon: Studentsamskipnaden i Oslo Endringsforslag (..) NSO mener ( ) NSO mener (..) Protokoll fra landsstyremøte LS2-11/ side 27

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-13/14 Dato/tid 24.01.2014 12:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2013005667 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS3 00.09-13/14 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 04.02.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 04.02.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning VEDTATT PÅ HØYRES STUDENTERS LANDSMØTE 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 27.11.2013 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 4 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Valget endrer ingenting

Valget endrer ingenting s e p t e m b e r 2 0 0 9 N U M M E R 7 Å R G A N G 41 F Valget endrer ingenting Opptrapping! Mer til basis! Politikerne lover, men sektoren frykter flere løftebrudd. Side 12-19 Venstre prioriterer kunnskap

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

STUD1001 Pensumtvang

STUD1001 Pensumtvang STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 08 98. ÅRGANG 2. MAI - 14. AUGUST 2012 Kompendium STUD1001 Pensumtvang Kjøp av kompendier kan bli obligatorisk side 6 Iscenesetter terror: Har Utøya som eksamen side 40 Hvilken

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer