Sterk plattform for videre vekst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterk plattform for videre vekst!"

Transkript

1 Sterk plattform for videre vekst! ÅRSRAPPORT

2 In a mobile, connected world, maps are becoming a hugely strategic asset. All kinds of burgeoning digital revenue streams are being created on the backs of maps: local search, friend finders, family tracking, location aware advertising and turn by turn navigation. If you control the map, you control the game. BRUCE UPBIN, FORBES innholdsfortegnelse S. 4 5 NØKKELTALL S. 6 7 HØYDEPUNKTER S. 8 ADM. DIREKTØRS RAPPORT S OM BLOM S. 12 GREP OM HELE VERDIKJEDEN S. 13 3D PHOTONAV S LEDELSENS FINANSIELLE ANALYSE S STYRETS BERETNING S REGNSKAP BLOM KONSERN S NOTER BLOM KONSERN S REGNSKAP BLOM ASA S NOTER BLOM ASA S. 65 REVISORS BERETNING S EIERSTYRING OG LEDELSE S. 70 STYRET S BLOM-AKSJEN S. 74 ADRESSER

3 + NØKKELTALL MONTE CARLO

4 nøkkeltall nøkkeltall IFRS IFRS IFRS 2005 IFRS 2004 IFRS 2003 Omsetning Driftsinntekter Resultat EBITDA EBIT EBT Resultat til disposisjon Kapital Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalbalanse Marginer Netto driftsmargin (%) 42,54 12,01 14,10 10,74-20,43 Netto fortjenestemargin (%) 37,00 7,51 9,55 17,45 9,71 5 Rentabilitet Totalrentabilitet (%) 31,47 9,12 12,26 15,47-35,91 Egenkapitalrentabilitet (%) 66,59 22,28 29,38 62,07-47,89 Soliditet Egenkaptitalprosent (%) 55,40 26,18 24,48 45,16 32,77 Likviditet Likviditetsgrad 1 2,24 1,08 1,62 1,31 1,15 Likviditetsgrad 2 1,71 0,75 1,21 0,89 0,53 Nøkkeltall pr. aksje Resultat 9,56 1,81 1,26 1,28-0,55 Cash flow 11,08 3,51 1,89 1,68-0,20 Utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordinært nettoresultat Resultat før ekstraordinære poster skatter Cash flow Ordinært nettoresultat + ordinære avskrivninger Netto driftsmargin Netto driftsresultat x 100/netto driftsinntekter Netto fortjenestemargin Ordinært nettoresultat x 100/netto driftsinntekter Totalrentabilitet (Resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader) x 100/Gjennomsnittlig totalkapital Egenkapitalrentabilitet Ordinært nettoresultat x 100/gjennomsnittlig egenkapital Egenkapitalprosent Egenkapital x 100/totalkapital Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2 (Likvider + finansinvesteringer + debitor)/kortsiktig gjeld

5 høydepunkter Høydepunkter UTFISJONERING AV OFFSHORE TEKNOLOGI DIVISJONEN I EGET BØRSNOTERT SELSKAP, SCAN SUBSEA ASA Notert på Oslo Børs 21. juni (ticker SCASUB) Bytteforhold: Offshore Teknologi divisjon 28 %, Geografisk Informasjon divisjon 72 % En Scan Subsea aksje for hver Blom-aksje Blom ASA beholdt 36,7 % eierandel i Scan Subsea SALG AV SCAN SUBSEA ASA FOR NOK 22,- PR. AKSJE DEN Parker Hannifin (NYSE) kjøper 100 % av aksjene i Scan Subsea for NOK 1,4 milliarder Salgsproveny til Blom på NOK 514 millioner Bokført salgsgevinst for Blom ASA på NOK 369 millioner SATSNING INNENFOR NAVIGASJON OG LOKASJONSBASERTE TJENESTER Kjøp av 100% av aksjene i Opera Wireless for NOK 60 millioner den Opera Wireless er en erfaren utvikler av software for håndholdte mobile enheter Bloms navigajonsløsning, 3D Photonav, med skrå-bilder lansert i Spania og Portugal Utviklet lokasjonsbaserte tjenester for mobiltelefoner; navigasjon, «finn en venn», sporing og nedlasting av skråbilder til internettbaserte mobiler 6 REKORDHØYE INNTEKTER OG RESULTAT I Omsetningen på NOK 1077 millioner og EBITDA på NOK 522 millioner Justert for salgsgevinsten er omsetningen NOK 708 millioner og EBITDA 22 % Organisk vekst i omsetning er ca. 29 % Sterk vekst i markedet og sterk etterspørsel etter Bloms produkter «NYE» BLOM STERKT POSISJONERT I VEKSTMARKEDER Med kontantekvivalenter på NOK 500 millioner, kompetente medarbeidere, unike databaser, store teknologiske ressurser, styrket ledelse, og fokus på raskt voksende markeder er Blom sterkt posisjonert for fremtiden

6 høydepunkter omsetning for 2003 *: (beløp i NOK millioner) ebitda for 2003 *: 180 (beløp i NOK millioner) *For 2005, og er tall i tabeller kun for GI divisjonen. Tall fra inkluderer ikke inntekt fra salg av aksjer i Scan Subsea ASA.

7 adm. direktørs rapport sterkt posisjonert for fremtiden Vekstmulighetene til Blom har aldri vært mer spennende. Vi leverte i rekordhøye resultater og marginer samtidig som vi økte eksponeringen mot det hurtigvoksende markedet innenfor navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester for håndholdte applikasjoner. Fisjonen av selskapets offshore teknologi divisjon og noteringen av denne som selvstendig selskap på Oslo Børs, under navnet Scan Subse ASA, synliggjorde selskapets underliggende verdier. Relativt kort tid etter børsnoteringen mottok alle aksjonærer i Blom et tilbud på sine Scan Subsea aksjer. Salget av disse aksjene resulterte i et salgsproveny på over NOK 500 millioner for Blom. Dette styrket selskapets finansielle plattform og grunnlaget for fremtidig vekst. Det «nye» Blom gir aksjonærene en mulighet til å investere i raskt voksende teknologidrevede markeder kombinert med Bloms posisjon som ledende aktør i Europa innenfor geografiske tjenester. 8 Blom har mer enn 1000 ansatte fordelt på kontorer i 12 land i Europa. Ved å tilby dedikerte tjenester til en krevende kundegruppe har Blom utviklet, og vil fortsette å utvikle, markedsledende tjenester og produkter basert på sin ressursbase. Selskapet eier og har etablert en unik database bestående av ortofoto og skråstilte flyfoto. Databasen dekker bilder fra over 1000 av de største byene i Europa. Selskapet har det siste året fokusert på å utvikle tjenester og applikasjoner for forbrukermarkedet hvor man nyttiggjør seg av denne databasen. I løpet av utviklet selskapet blant annet en softwareløsning, 3D Photonav, hvor databasen benyttes til navigasjon, i bilder, og andre lokasjonsbaserte tjenester. Ved bruk av avansert teknologi har Blom muliggjort at informasjon fra databasen kan lastes ned av brukere av håndholdte mobile enheter. Eksperter refererer til bruken av håndholdte mobile enheter integrert med GPS og lokasjonsbaserte tjenester som den tredje internettrevolusjonen. Dette er ventet å i stor grad påvirke det raskt voksende markedet for internett reklame. Blom søker å utnytte sin posisjon som Europas ledende leverandør av geografisk informasjon ved å gi en ny dimensjon til utviklingen av produkter og tjenester innenfor dette markedet. Selskapet kan ved bruk av sin unike database, sine teknologier og kompetanse i tillegg gi brukere av slike produkter og tjenester nye, reelle 3D opplevelser. Målet er videre å samle disse 3D dataene i det som kan bli Europas mest avanserte 3D database over byer og tettsteder i Europa. Avtaler med andre vil gjøre det mulig for Blom å levere tilsvarende databaser fra store deler av verden. Økt kommersiell bruk av slike data vil over tid øke behovet for jevnlig oppdaterte data. Dette vil Blom kunne garantere basert på sitt brede og sterke ressursgrunnlag. Vi går inn i 2008, og et raskt voksende market innenfor geografisk informasjon, med en sterk finansiell plattform, unike databaser, innovative teknologier og høy kompetanse. Vi har grunn til å være stolte over vår innsats og våre resultater i, og gleder oss til nye utfordringer i 2008 som ytterligere vil styrke selskapet. Dirk Blaauw, CEO

8 BLOM introduksjon kapittelnavn + 9 OSLO

9 om blom 10 om blom Blom gruppen er en internasjonalt ledende aktør innen innsamling og videreforedling av geografisk informasjon. Selskapet besitter unike databaser av bilder og kartdata og utvikler applikasjoner for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester. Blom er Europas største selskap innen kartlegging og videreforedling av geografisk informasjon. Fra å være et tradisjonelt kartselskap med fokus på innsamling og prosessering av kartdata er Blom i dag en toneangivende drivkraft i utviklingen av nye teknologier for navigering og lokasjonsbaserte tjenester. Selskapet satser stort innenfor områdene mobilt Internett og håndholdte mobile enheter. Samtidig er selskapet en ledende aktør innen produksjon av geografisk informasjon som verktøy og beslutningsgrunnlag for både offentlige virksomheter og det private næringsliv. FLYFOTOGRAFERING OG LASERSKANNING Flyfotografering og laserskanning danner grunnlaget for de fleste av selskapets produkter og tjenester. Blom har en flåte på 33 fly og fire helikoptre utstyrt med det fremste av digitale flykamera og laserteknologi. GPS og avanserte målesystemer sørger for at alle innsamlede data er geografisk refererte. Med fly stasjonert på baser over hele Europa kan selskapet raskt mobiliseres til aktuelle områder for fotografering og skanning. Laserskanning er en kostnadseffektiv og nøyaktig måte å samle inn data til digitale terreng- og overflatemodeller (DTM og DSM). Normalt dekker man terrenget med 1 10 lasermålinger per kvadratmeter og får på denne måten meget nøyaktige modeller over et område. Etterspørselen etter laserskanning har hatt en sterk vekst de senere år ettersom behovet for nøyaktige 3D-modeller øker innenfor en rekke industrier og for en rekke formål som for eksempel miljø og flomkartlegging. KARTLEGGING OG DATAMODELLERING Med utgangspunkt i flyfotografering og laserskanning lager Blom en rekke kartprodukter og datamodeller: 3D-modeller Kadasterkartlegging (Eiendomskart og -register) Ortofoto Digital Terrain Models (DTM) digitale terrengmodeller Digital Surface Models (DSM) digitale overflatemodeller GIS-kartlegging (Geografiske Informasjonssystemer) 3D-vektorkart Bruksområdene for disse er blant annet 3D- visualiseringer, volumberegninger for bygg- og anleggsbransjen, tilvekstberegninger innenfor skogbruk, vurderinger av kysterosjon og planlegging i forbindelse med etablering og vedlikehold av veinett og ledningstraseér. Ved bruk av det fremste innenfor foto- og laserteknologi og avansert datamodellering er det bare fantasien som setter grenser for hvilke formål disse produktene kan tjene. DATABASER De senere årene har Blom arbeidet målrettet for å bygge opp sine egne, unike databaser. Den største databasen selskapet i dag besitter er biblioteket med skråstilte flyfotografier som dekker mer enn europeiske byer. I 2008 starter arbeidet med å utvide denne databasen til å omfatte større deler av Øst-Europa. Blom har eksklusivitet på den patenterte teknologien i Europa. Teknologien, som ved hjelp av skråstilte digitale flykamera, gjør at objekter i bildene kan sees fra flere sider, i tillegg til rett ovenfra. Flyfotoene i databasen har en svært høy detaljgrad, og blir oppdatert hvert annet år. Bruksområdene til denne databasen er svært omfattende. I tillegg til å supplere Bloms tradisjonelle kart produkter, danner bildene grunnlaget for selskapets nye produkter innen både navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester. Selskapet har de siste årene også bygget opp databaser med bl.a. flyfoto over hele Italia og en landsdekkende digital terreng modell (DTM) over Danmark. Flere europeiske hovedsteder, deriblant London, er også dekket av både flyfoto og laserdata. I løpet av 2008 vil det bli produsert biblioteker med blant annet digitale 3D-modeller av alle danske byer, samt et landsdekkende digitalt ortofoto over Danmark. NLS (NAVIGATION & LOCATION SERVICES) UTVIKLING AV APPLIKASJONER Blom har lang erfaring i å utvikle applikasjoner som benytter seg av innsamlet geografisk informasjon. Oppkjøpet av Opera Wireless i tilførte Blom ytterligere kompetanse innen utvikling av løsninger for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester rettet mot forbrukermarkedet. Høsten lanserte Blom navigasjonsløsningen 3D Photonav - et banebrytende produkt som gjør det mulig å navigere i detaljerte skråbilder fra Bloms unike skråfotodatabase. 3D Photonav kan benyttes som navigasjonsløsning i bilnavigatorer, mobiltelefoner og andre håndholdte mobile enheter. I tillegg til selskapets navigasjonsløsninger er det sterk fokus på utvikling av lokasjonsbaserte tjenester som nyttiggjør seg selskapets databaser. Det globale markedet for både navigasjon og lokasjonbaserte tjenester er i sterk vekst og Blom er godt posisjonert i dette markedet. Lokasjonsbaserte tjenester er løsninger som gjør det mulig å sende og motta informasjon og reklame via Internettplattformer eller håndholdte enheter, som for eksempel mobiltelefoner, basert på hvor en bruker befinner seg. På denne måten vil brukeren for eksempel kunne få opp oversikt over hoteller eller parkeringshus, samt hvor mange ledige rom eller parkeringsplasser disse har. På samme måte kan man ved enkle tastetrykk få opp oversikt over den nærmeste trikkeholdeplassen, samt informasjon om de neste avgangene fra denne. Det er i tillegg mulig å få

10 om blom oversikt over hvor ens venner og familie befinner seg på et gitt tidspunkt. Blom gjør det mulig å utvikle og formidle denne informasjonen i reelle flyfoto i tillegg til i tradisjonelle vektorkart. Dette gir en sterkt forbedret brukeropplevelse sammen lignet med andre eksisterende løsninger. Les mer om Bloms grep om større deler av verdikjeden på side 12, og om Bloms 3D Photonav på side 13. fakta om blom: 1091 ansatte Hovedkontor i Oslo Datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania og Portugal Produksjonsenheter i Romania, Moldovia og Indonesia Opererer fire helikoptre og 33 fly Etablert i 1954 Notert på Oslo Børs siden 1988 Omsatte i for over NOK 1 milliard bloms steg i verdikjeden NLS (Navigation & Location Services) 11 Databaser Kartlegging og datamodulering Flyfotografering og laserskanning

11 grep om hele verdikjeden 12 godt posisjonert for fremtidens mediebruk I tok Blom nye viktige steg i retning av å bli en sentral aktør i paradigmeskiftet som utspiller seg i over gangen til et stadig mer mobilt Internett. Selskapet lanserte i året som gikk nyskapende produkter og tjenester for navigasjon og lokasjonsbasert informasjon. De siste årene har Blom tatt flere viktige strategiske grep i lys av et sterkt voksende marked innenfor geografisk informasjon og endret mediebruk. Mens Blom tidligere samlet inn og prosesserte geografisk informasjon basert på konkrete kundeoppdrag, har selskapet i den senere tid bygget opp svært omfattende databaser som selskapet selv eier rettig hetene til. Dette grepet har muliggjort flersalg av det innsamlede materialet. Videre har Blom utviklet applikasjoner og produkter som nyttiggjør seg informasjonen i databasene og dermed sikret en ytterligere skalerbarhet av databasene på ulike plattformer. DET «NYE» BLOM I foretok Blom en ny og viktig manøver som posisjonerte selskapet til å kunne ta del i den økte etterspørselen etter geografisk informasjon i forbrukermarkedet. Kjøpet av det spanske softwareselskapet Opera Wireless tilførte Blom svært verdifull kompetanse innen utvikling av software applikasjoner til mobile Internett og hånd holdte applikasjoner. Kjøpet var en manifestasjon av Bloms filosofi om å ligge i forkant av bransjeutviklingen og finne nye plattformer for kommersialisering av kunnskap og teknologi innenfor geografisk informasjon. 3D PhotoNav ble det første, store resultatet av denne satsingen, en banebrytende navigasjonsløsning som gjør det mulig for brukeren å orientere seg i omgivelsene ved hjelp av detaljerte, autentiske og skråstilte bilder. I tillegg til å være en navigasjonsløsning er 3D PhotoNav også en solid plattform for videre integrering av lokasjonsbaserte tjenester. ET NYTT MARKED åpner SEG Vi står nå midt i et skifte i måten mennesker kommuniserer med hverandre på, og hvordan tjeneste- og produktleverandører kommuniserer med sine kunder. Sentralt i dette står fremveksten av et stadig mer mobilt Internett med geografiske referanser. Blom har gjennom sine navigasjonsløsninger og lokasjonsbaserte tjenester eksponert seg sterkt inn mot dette markedet, som av mange betraktes som verdens raskest voksende forbrukermarked. De nye løsningene gjør at man ved et par tastetrykk på mobiltelefonen, eller annen håndholdt applikasjon, kan få oversikt over omgivelsene og det lokale tjenestetilbudet. I tillegg til kart over området du befinner deg i kan du enkelt laste ned informasjon om beliggen heten til for eksempel de nærmeste hoteller, sykehus eller restauranter. Videre kan de nye navigasjonsløsningene vise deg veien til valgte destinasjoner. Denne teknologien kan også gi deg geografiske posisjoner til venner og kjente. Dette gjør den i tillegg relevant for utbredelsen av ulike former for nettverkssamfunn. Et minst like viktig aspekt i dette vekstmarkedet er de nye mulighetene som åpner seg innen mobil markedsføring. I 2005 var dette markedet på NOK 800 millioner. Det er ventet at dette vil stige til NOK 8 milliarder i 2011*. En stor del av dette markedet vil være målrettet, geografisk-referert markeds føring. I praksis betyr det at forbrukeren mottar informasjon om tjenester og tilbud fra leverandører ut fra forhåndsregistrerte preferanser og vedkommendes geografiske posisjon i sanntid. På den måten kan forbrukeren få informasjon om gode tilbud eller aktuelle hendelser innenfor en predefinert omkrets servert på mobilen. Vi har kun sett forsmaken av paradigmeskiftet som utspiller seg mot et mobilt Internett, og det enorme markedspotensialet navigasjonsløsninger og lokasjonsbaserte tjenester representerer i lys av dette. Gjennom de grep Blom har foretatt de senere årene står selskapet svært godt posisjonert til å være en sentral drivkraft i denne utviklingen i årene som kommer. *Jupitermedia research.

12 3D photonav 3d photonav et banebrytende navigasjonsverktøy 3D PhotoNav er Bloms unike navigasjonsløsning. Softwareapplikasjonen benytter seg av Bloms databaser, og muliggjør navigering i skråstilte, detaljerte bilder av omgivelsene. Med navigasjonsløsningen 3D PhotoNav har Blom satt en ny bransjestandard innen navigasjon. Løsningen gjør det mulig for brukeren å orientere seg ved hjelp av autentiske, skråstilte og høyoppløselige bilder. Bildene er hentet fra Bloms unike skråbilde-database. Denne databasen består av flyfotografier fra over 1000 av de største byene i Europa. DETALJERTE GJENGIVELSER På bildene som inngår i 3D PhotoNav er hvert sted fotografert fra fem ulike vinkler. Dette gjør det mulig å se fasadene langs ruten man navigerer i. På grunn av den høye detaljgraden er det dessuten enkelt å gjenkjenne bygninger, veier og andre objekter i bildet. Flyfotografiene til Blom har en betydelig høyere oppløsning enn tilsvarende bilder fanget av satellitter. En satellitt produserer en oppløsning på maksimalt 0,6 1 meter per piksel (vanligvis meter), mens bilder i 3D PhotoNav har en oppløsning på 15 cm per piksel. Bildene i databasen blir oppdatert annet hvert år. 3D PhotoNav forholder seg til GPS-satellitter på tilsvarende måte som andre navigasjonsenheter. Ved hjelp av ett tastetrykk kan brukeren veksle mellom bilder og tradisjonell grafisk fremstilling. Beveger man seg over i et område som ikke dekkes av bildedatabasen vil skjermen automatisk gå over i grafisk kartmodus. FREMTIDEN ER LOKASJONSBASERTE TJENESTER 3D PhotoNav er tilpasset både navigasjonsenheter for bil og andre håndholdte mobile enheter. Applikasjonen kan enkelt integreres med en rekke lokasjonsbaserte tjenester som Blom har utviklet løsninger for. I takt med forbrukernes stadig økende bruk av GPS mobiltelefoner og andre håndholdte enheter vil man se en kraftig økende etterspørsel etter slike tjenester. Lokasjonsbaserte tjenester er løsninger hvor man nyttiggjør seg geografisk refererte data på Internettplattformer eller i håndholdte enheter som for eksempel mobiltelefoner. Blom sine løsninger gjør det mulig å sende og motta informasjon basert på hvor en bruker befinner seg. På denne måten vil brukeren for eksempel kunne orientere seg om nærliggende postkontorer eller laste ned kollektivtilbud og parkeringsmuligheter i området vedkommende befinner seg. FLERE AVTALER INNGåTT 3D PhotoNav har blitt svært godt mottatt av de største operatørene i markedet. De spanske selskapene Blu:Sens og I-Joy var de første til å ta i bruk navigasjonsløsningen. Nylig inngikk også portugisiske N-Drive avtale med Blom om kjøp av navigasjonsløsningen. Det er ventet at det i 2008 vil komme flere større avtaler om salg av det unike produktet, som er et av selskapets største satsningsområder i året som kommer. 13

13 ledelsens finansielle analyse 14 ledelsens finansielle analyse LØNNSOM VEKST OG SALGSGEVINST var et meget positivt år for Blom med sterk organisk vekst og satsing på navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester innen Geografisk Informasjon (GI) samt fisjon og salgsgevinster innen Offshore Teknologi (OT). Kjøpet av det spanske softwareselskapet Opera Wireless tilførte Blom svært verdifull kompetanse innen utvikling av software applikasjoner til mobile Internett og håndholdte applikasjoner. 3D PhotoNav ble det første, store resultatet av denne satsingen en banebrytende navigasjons løsning som gjør det mulig for brukeren å orientere seg i omgivelsene ved hjelp av detaljerte, autentiske og skråstilte bilder. I tillegg til å være en navigasjonsløsning er det også en solid plattform for videre integrering av lokasjonsbaserte tjenester. Utfisjoneringen av offshore teknologi divisjonen i et eget børsnotert selskap, Scan Subsea ASA, og deretter salg av Scan Subsea til Parker Hannifin Corp. (NYSE) sikret store salgsgevinster for alle aksjonærer i Scan Subsea, inkludert Blom ASA. Blom ASA hadde tidligere delt ut 63,3% av aksjene i Scan Subsea til aksjonærene og beholdt en eierandel på 36,7%. Budet fra Parker Hannifin verdsatte Scan Subsea til NOK 1,4 milliarder, som er ca. åtte ganger mer enn det Blom betalte for ScanRope i. ScanRope utgjorde mer enn 90% av inntektene til Scan Subsea. Blom ASA mottok NOK 514 millioner i salgsvederlag og bokførte en salgsgevinst på NOK 369 millioner. Fisjonen av offshore teknologi-divisjonen skjedde med regnskapsmessig virkning Bloms regnskap for er dermed kun relatert til virksomhetsområdet GI. Justert for gevinsten på salget av aksjene i Scan Subsea viste Blom en økning på 29% i omsetning til NOK 708 millioner i og en EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer) margin på 22% i versus 20% i. Den rapporterte omsetningen i Blom økte med 29% til NOK 1077 millioner i. De rapporterte tallene for inkluderer omsetningen for både virksomhetsområdet offshore teknologi og virksomhetsområdet geografisk informasjon. EBITDA steg med 328% til NOK 522 millioner. Resultat til disposisjon utgjorde NOK 399 millioner kroner (63), tilsvarende er resultatet på NOK 9,79 pr. aksje (1,81). MARKED Blom har gjennom den markerte ekspansjonen fått tilgang til en rekke interessante produkter og kommet i kontakt med mange spennende kundegrupper. Blom innehar en unik posisjon i markedet, og selskapet er på mange områder i forkant av utviklingen. Et hovedtrekk er at selskapets produkter representerer et høyt teknologisk nivå i markeder med god forutsigbarhet og at de til dels opererer i markeder med høye inngangsbarrierer. De siste årene har Blom tatt flere viktige strategiske grep i lys av et sterkt voksende marked innenfor geografisk informasjon. Mens Blom tidligere samlet inn og prosesserte geografisk informasjon basert på konkrete kundeoppdrag, har selskapet i den senere tid bygget opp svært omfattende databaser som selskapet selv eier rettighetene til. Dette grepet har muliggjort flersalg av det innsamlede materialet. Videre har Blom utviklet applikasjoner og produkter som nyttiggjør seg informasjonen i databasene og dermed sikret en ytterligere skalerbarhet av databasen. Blom har store forventninger til vekst innenfor navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester (NLS) til mobile internett og håndholdte applikasjoner. Innenfor Bloms tradisjonelle virksomhet har selskapet vist god vekst og fått gjennomslag for flere nye applikasjoner og tekniske løsninger, som vi forventer også vil danne grunnlaget for fremtidig vekst. Blom tilbyr hovedsakelig sine produkter og tjenester i tre geografiske områder: I Norden, i Europa og det øvrige verden. Det nordiske markedet utgjorde i om lag 24% av den totale omsetningen i konsernet mens Europa utgjorde 55% og øvrige Verden 21%.

14 ledelsens finansielle analyse omsetning for 2005 : ebitda for 2005 : (beløp i NOK millioner) (beløp i NOK millioner) omsetning fordelt på produktområder : (beløp i NOK millioner) 350 Traditional GI NLS Other Database & DB Applications Laser Scanning Aerial Photo Mapping & Modelling Navigation & Location based services

15 ledelsens finansielle analyse 16 SENTRALE REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unntak av finansielle instrumenter som er målt til markedsverdi. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelsen av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De viktigste vurderingsposter for Blom ASA er knyttet til goodwill, beregning av utsatt skattefordel og inntektsføring av prosjekter. SENTRALE ENDRINGER GJENNOM året Blom har i løpet av gjennomført ett oppkjøp: Opera Wireless Group i Spania: Kjøpesummen for selskapet på 100% basis var EUR 7,5 millioner. Selskapet ble konsolidert pr 1. august. Blom har som tidligere nevnt utfisjonert offshore tekno logi divisjonen i et eget børsnotert selskap og deretter solgt den resterende eierandelen som en følge av oppkjøpet av dette børsnoterte selskapet. Blom ASA mottok NOK 514 millioner i salgsvederlag og bokførte en salgsgevinst på NOK 369 millioner. Ingen deler av virksomheten er innstilt i løpet av perioden. Blom ASA innfridde 5. oktober selskapets obligasjonslån på NOK 300 millioner til kurs 103,0%. Blom ASA innfridde obligasjons lånet ved å ta opp et tre års lån i SEB som pr utgjør NOK 200 millioner. Blom har i perioden arbeidet målrettet for å sluttføre oppbygging av selskapets unike database som vil dekke nærmere byer i Europa. I 2008 vil Blom søke å utvide databasen til også å omfatte Øst-Europa. Parallelt vil selskapet begynne arbeidet med oppdatering av data basen. Økt fokus på geografisk informasjon vil stille stadig større krav til oppdaterte og korrekte data. Markedet for «online advertising» viser et klart utviklingstrekk i retning av økt fokus på mobile telefoner og plattformer med innebygd GPS. Dette åpner for økt bruk av geografisk refererte søk med tilhørende økt etterspørsel etter Bloms applikasjoner og databaser. OMSETNING Driftsinntektene i steg med 29% i forhold til og endte på NOK millioner. Blom har i gjennomført oppkjøp av ett selskap. Det oppkjøpte selskapet har bidratt med omsetning på NOK 8 millioner og EBIT resultat på NOK 2 millioner i perioden. Dersom oppkjøpet hadde funnet sted 1. januar ville konsernet hatt salgsinntekter på NOK millioner, og EBIT resultat på NOK 459 millioner. Proforma informasjon er beheftet med større usikkerhet enn faktiske sammenligningstall, og vil ikke reflektere de resultater som ville blitt realisert dersom kjøpene faktisk hadde blitt foretatt på et tidligere tidspunkt. FORSKNING OG UTVIKLING Utgifter til forskning kostnadsføres når de påløper. Utviklingskostnader på prosjekter klassifiseres som immaterielle eiendeler når det er sannsynlig at prosjektet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at prosjektet kan kommersialiseres, er teknologisk gjennomførbart og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utviklingskostnader resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært fra tidspunktet for kommersialisering over den periode det er forventet å gi økonomiske fordeler. FINANSKOSTNADER Konsernet benyttet seg den 5. oktober av retten til førtidig å innfri obligasjonslånet på NOK 300 millioner til kurs 103%. Blom ASA innfridde obligasjonslånet ved å ta opp et lån i SEB som pr er nedbetalt til NOK 200 millioner. Konsernet har trekkfasiliteter og kortsiktige lån i Blom ASA, CGR og Blom Sistemas Geoespaciales. Konsernet benytter seg også av leasingfinansiering.

16 ledelsens finansielle analyse Effektiv rente på balansedagen i sammenlignet med foregående år er som følger: NOK EUR/GBP NOK EUR/GBP Obligasjonsgjeld - - 7,3% - Banklån 6,6% 5,8 7,5% 4,4 6,4% 5,0% Kassekreditt 6,5 7,0% 5,0 6,1% 4,8 7,6% 5,3% Annen gjeld 6,5 8,3% 5,0 6,3% 4,7 12,0% 5,0 6,3% SKATTEFORHOLD Utsatt skattefordel er balanseført på grunnlag av forventning om fremtidig inntjening. Konsernets utsatte skatte fordel knyttet til skattemessig fremførbart underskudd utgjør NOK 32 millioner kroner pr Utsatt skatte gjeld utgjør NOK 10 millioner. IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill er differansen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill fra oppkjøp av datterselskaper er behandlet som immateriell eiendel. Goodwill testes for verdifall ved hver balansedag, og blir bokført til anskaffelseskost minus akku mulerte nedskrivninger. Ved vurdering av om det foreligger et behov for ned skrivning av goodwill, blir denne allokert til separate kontantstrømskapende enheter. Allokering skjer til de kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som kan forventes å få fordeler av oppkjøpet. Etter IFRS 3 er avskrivning av goodwill ikke lenger tillatt og verdien av goodwill skal årlig testes for verdifall ved at gjenvinn bart beløp beregnes og sammenlignes med balanseført verdi. Patenter og lisenser er bokført til historisk kost. Patenter og lisenser har begrenset økonomisk levetid og bokføres til historisk kost minus akkumulerte avskrivninger. Patenter og lisenser avskrives etter den lineære metode over forventet levetid (3 10 år). SEGMENTINFORMASJON Konsernets virksomhet rapporteres i primært i ett virksomhetsområde, Geografisk Informasjon. Aktivitetene i virksomhetsområdet utøves i all hovedsak gjennom selvstendige selskaper, og fordeling av inntekter, kostnader, gjeld og investeringer baseres på regnskapene til de enkelte selskaper. VALUTA- OG RENTEFORHOLD Selskapet er noe eksponert mot endringer i valutakurser da vesentlige inntekter er i fremmed valuta, primært USD, EUR og GBP. Valutarisikoen ansees ikke som vesentlig da inntekter og utgifter normalt er i samme valuta og inntektene er fordelt over flere ulike valuta. Vurdering av behov for, og eventuell sikring av valutarisiko, håndteres av sentral finansavdeling. Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. LIKVIDITET OG KAPITALSTRUKTUR Selskapet vurderer likviditeten som god. Konsernet hadde ved utgangen av året NOK 496 millioner i likviditet sammenlignet med NOK 181 millioner i likviditet ved inngangen til. Tilgjengelig likviditet pr består av bank på NOK 357 millioner og ubenyttet kassekreditt og andre ubenyttede trekkrettigheter på NOK 139 millioner. Likviditeten følges opp via rullerende kontantstrømprognoser fra datterselskapene, som også er grunnlag for løpende plassering av overskuddslikviditet. I januar emitterte Blom 3,6 millioner aksjer til kurs NOK 36. Netto emisjonsproveny økte tilgjengelige kontanter. EGENKAPITAL Blom har per en egenkapitalandel på 55%. 17

17 STYRETS kapittelnavn beretning + 18 P STOCKHOLM

18 styrets beretning styrets beretning SELSKAPETS VIRKSOMHET Blom har gjennom utviklet seg svært positivt. Selskapet har gjennomgått en forandring fra en industri bedrift med hoved vekt på offshore teknologi og tradisjonell kartvirksomhet til, ved utløpet av året, å fremstå som et IT-selskap med fokus på egne unike databaser og utvikling av applikasjoner rettet mot et sterkt voksende marked. Selskapet gjennomførte i juni en fisjon av den offshorebaserte virksomhet i et nytt børsnotert selskap, Scan Subsea ASA. Blom beholdt en eierandel på 36,7%. I november ble Scan Subsea ASA solgt for NOK 1,4 milliarder. Salgsvederlaget for Bloms Scan Subsea-aksjer ble NOK 514 millioner med en regnskapsmessig gevinst på 369 millioner. Selskapets resultat og positive utvikling er en følge av den målrettede satsning selskapet har gjort med opp bygging av unike databaser og utvikling av egne løsninger for navigasjon og andre lokasjonsbaserte tjenester til bruk på internett og håndholdte mobile enheter. Som et ledd i denne utviklingen ble det Madrid-baserte software selskapet Opera Wireless Holding innlemmet i konsernet 1. august. Oppkjøpet representerte et viktig skritt for Blom på veien mot et sterkere grep om verdikjeden for geografisk informasjon. Opera Wireless har bygget opp en produktportefølje som hovedsakelig består av softwareløsninger og hardwaredesign for trådløse enheter. Blom har fått en sterk tilbakemelding fra markedet om at selskapets produkter gir en bedre brukeropplevelse. Markedet for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester har hatt en sterk vekst de senere år, en vekst som forventes å fortsette. Blom er nær ved å sluttføre oppbygging av selskapets unike database som vil dekke nærmere 1000 byer i Europa. I 2008 vil Blom søke å utvide databasen til også å omfatte Øst- Europa. Parallelt vil selskapet begynne arbeidet med oppdatering av databasen. Økt fokus på geografisk informasjon vil stille stadig større krav til oppdaterte og korrekte data. Markedet for «online advertising» viser et klart utviklingstrekk i retning av økt fokus på mobile telefoner og plattformer med innebygd GPS. Dette åpner for økt bruk av geografisk refererte søk med tilhørende økt etterspørsel etter Bloms applikasjoner og databaser. Databasen forventes også å danne grunnlaget for neste generasjon 3D-løsninger som vil få økt anvendelse når transaksjons- og lagringsteknologien blir ytterligere forbedret. Innenfor Bloms tradisjonelle virksomhet, har selskapet vist god vekst. Databasene som Blom produserer benyttes tradisjonelt som grunnlag for kart og til planlegging i offentlig virksomhet og privat næringsliv. Dataene har i økende grad blitt tatt i bruk i nye sammenheng. Laserskanning er et område med sterk vekst. Dataene brukes til å lage nøyaktige 3D terrengmodeller. Disse benyttes blant annet innen skogbruk, flomsikring, og ved etablering og vedlikehold av ledningstraséer. Kartlegging av kystsoner har også fått økt fokus. Selskapet har fått gjennomslag for flere nye applikasjoner og tekniske løsninger som forventes å danne grunnlaget for fremtidig vekst. Blom har selvstendige virksomheter i totalt 12 land i Europa samt en produksjonsenhet i Indonesia. Morselskapet har lokaler på Skøyen i Oslo og driver sin virksomhet derfra. Redegjørelse for årsregnskapet Styret mener årsberetningen gir et riktig bilde av konsernets resultat og stilling. Omsetningen korrigert for salgsgevinsten ved salg av selskapets aksjer i Scan Subsea og offshorerelatert omsetning, viser en vekst på 29 % og en tilhørende vekst i EBITDA på 22% i forhold til. Blom har opprettholdt driftsmarginen til tross for den kraftige veksten. Salgsvederlaget for Bloms Scan Subsea-aksjer har styrket balansen tilsvarende. Med en egenkapitalgrad på 55%, NOK 357 millioner i kontanter og en lav netto rentebærende gjeld, har selskapet etablert et sterkt økonomisk fundament for videre vekst. Resultat Omsetningen i konsernet totalt økte fra NOK 835 millioner i til NOK millioner i, tilsvarende en vekst på 29%. EBITDA for endte på NOK 522 millioner med en margin på 48%, sammenlignet med en EBITDA på NOK 159 millioner og en margin på 19% i. Årsresultatet endte på NOK 399 millioner i, mot NOK 63 millioner året før. Samlet kontantstrøm fra driften utgjorde NOK - 6,0 millioner i mot NOK 106 millioner i. Driftsresultatet for konsernet målt som EBIT endte på NOK 458 millioner i mot NOK 100 millioner for. Investeringer Avskrivningene har økt som en følge av selskapets investeringer i databaser og avansert teknologi det siste året. Samlede driftsmessige investeringer i utgjorde NOK 123 millioner. I juni ble det inngått avtale om kjøp av det Madridbaserte softwareselskapet Opera Wireless Holding for EUR 7,5 millioner tilsvarende NOK 60 millioner med oppgjør i Blom-aksjer. Dette oppkjøpet representerte det første skrittet for Blom på veien mot et sterkere grep om verdikjeden for geografisk informasjon. Opera Wireless har bygget opp en produktportefølje som hovedsakelig består av softwareløsninger og hardwaredesign for trådløse enheter. 19

19 styrets beretning 20 Finansiering Selskapet gjennomførte i januar en rettet emisjon hvor brutto emisjonsproveny ble NOK 129,6 millioner. Provenyet vil bli benyttet til generelle formål og for å støtte videre vekst i selskapet. Blom ASA innfridde 5. oktober selskapets obligasjonslån på NOK 300 millioner til kurs 103,0 %. Blom finansierte innfrielsen av obligasjonslånet med opptak av en låneramme i SEB. Etter salget av Scan Subsea ASA, nedbetalte Blom gjeld med NOK 130 millioner og etablerte en finansieringsstruktur der selskapet har disponibelt ca. 500 millioner i kontanter og trekkrettigheter. Totalkapitalen var ved utgangen av året på NOK millioner, sammenlignet med NOK millioner året før. Egenkapitalandelen pr var 55,4 %, sammenlignet med 26,2 % per Styret er tilfreds med selskapets finansielle stilling. Fortsatt drift I samsvar med Regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Dette er lagt til grunn ved fastsettelsen av regnskapet, resultatprognoser for år 2008 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet har en god økonomisk og finansiell stilling til å ivareta videre drift. Redegjørelse for foretakets utsikter Blom har gjennom de siste årene vist en god evne til å utvikle seg raskt både gjennom organisk vekst og kjøp av ny virksomhet. Dette har skjedd samtidig med at selskapet har oppnådd gode resultater, og har endret strategien for tilpasning til den veksten som ny teknologi muliggjør. I har Blom utviklet seg videre og er nå blitt et IT-selskap hvor hovedsatsingen er todelt: Forretningsområdet Navigation & Location Services (NLS) med utvikling av unike databaser og applikasjoner rettet mot et sterkt voksende marked innen navigasjon og andre lokasjonsbaserte tjenester. Det mer tradisjonelle forretningsområdet Geografisk Informasjon (GI) hvor Blom samler inn, prosesserer og selger høykvalitets geografisk informasjon til offentlige og private kunder over hele Europa. MILJØ OG LIKESTILLING Arbeidsmiljø Blom har som følge av oppkjøp og organisk vekst økt antall ansatte. Gjennom denne veksten har selskapet blitt tilført ny kompetanse som danner grunnlag for videre utvikling av selskapet. Pr var det i de operative selskapene ansatt 630 personer, mens det ved produksjonsfasilitetene i Indonesia, Romania og Moldova var ansatt 461 personer. Det var ved årsskiftet totalt ansatt personer mot 875 i. I var sykefraværet i Norge 3,3%, mot 3,8% i. Det er innrapportert 1 arbeidskade. Reduksjonen i sykefravær og arbeidsskader er hovedsakelig et resultat av at Scan Subsea ASA, som med sin industriproduksjon tradisjonelt hadde større sykefravær enn resten av konsernet, er utfisjonert. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen og lojaliteten til selskapet er god. Blom arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet. Oppfølgingen skjer lokalt i de enkelte datterselskap. Likestilling Kvinneandelen for virksomhetene i Norge er 19,6 % og to av konsernets fem valgte styremedlemmer er kvinner. De ansatte er representert i styrene i de operative selskapene i Norge. Der er ingen kvinnelige ansatterepresentanter. Bloms personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder og likestillingsspørsmålet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bransjen er mannsdominert og dette reflekteres i kjønnssammensetningen i selskapet. Styret vil fortsette sitt arbeid for at selskapet til en hver tid innfrir de krav som stilles til likestilling. Ytre miljø Konsernet eier 21 fly og drifter 33 fly og 4 helikoptre til datainnsamling, som i noen grad kan virke belastende på miljøet. Den øvrige virksomheten i konsernet er av en slik karakter at det ytre miljø i liten grad forurenses, og selskapet opererer innenfor gjeldende lover og regler.

20 styrets beretning RISIKOFORHOLD Driftsmessig risiko Blom har gjennomført en rekke oppkjøp de seneste par årene og det vil alltid være risiko forbundet med inte grasjoner av selskaper. Blom kan ha enkelte produkter og løsninger som innehar en begrenset driftshistorikk og som således ikke er tatt i bruk i fullt monn. Det vil alltid være risiko for at noe ikke går som forventet når tilstrekkelig erfaringsgrunnlag ikke er tilstede i motsetning til mange års erfaring. Valutarisiko Selskapet er noe eksponert for endringer i valutakurser da vesentlige inntekter er i fremmed valuta primært EUR, USD og GBP. Valutarisikoen ansees ikke som vesentlig da inntekter og utgifter normalt er i samme valuta og inn tektene er fordelt over flere ulike valuta. Selskapet er også noe eksponert mot endringer i rente nivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at selskapets debitorer ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ansees lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Justert for Scan Subsea skyldes økningen i arbeid under utførelse og kundefordringer fra til hovedsakelig Blom Sistemas Geoespaciales (Spania) og BlomInfo AS (Danmark og inter nasjonale prosjekter). Likviditetsrisiko Styret i Blom vurderer likviditeten i selskapet som svært god. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. Det er heller ikke vurdert reforhandling eller inn løsning av langsiktige fordringer. Likviditetsstyringen er basert på et cashmanagement system for hele konsernet foruten et 12-måneders rullerende likviditetsbudsjett. RESULTATDISPONERING FOR MORSSELSKAPET Styret foreslår at årsresultatet disponeres slik: Foreslått utbytte NOK 0,- Til annen egenkapital NOK ,- Styrets forslag er begrunnet i at økningen i egenkapital skal benyttes til fortsatt vekst. Selskapets frie egenkapital er NOK 623,6 millioner. Hendelser i 2008 Selskapets mange spennende forretningsmuligheter krever tilførsel av ytterligere kompetanse og en styrket organisasjon på alle nivåer. Styret i Blom besluttet derfor i februar 2008 å ansette Håkon Jacobsen som ny CEO/administrerende direktør i Blom med virkning fra 25. mars Fra samme dato vil Dirk Blaauw overta som arbeidende styreleder. Nåværende styreleder Per Kyllingstad vil fortsette som styremedlem i selskapet. FREMTIDIG UTVIKLING Selskapet er inne i en tidlig kommersiell fase for de nye produkter og løsninger selskapet har valgt å satse på. Selskapet har gjennom nylig inngåtte kontrakter fått bekreftet den positive utvikling innenfor markedet for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester (LBS) til bruk på internett og håndholdte mobile enheter. Med utgangspunkt i en sterk balanse med lav gjeldsgrad, unike databaser og applikasjoner rettet mot et ekspanderende marked, forventer selskapet en sterk organisk vekst for Oslo, den 28. februar 2008 Per Kyllingstad Styreleder Gunnar Hirsti Styremedlem Brita Eilertsen Styremedlem Bente Loe Styremedlem Dirk Blaauw Styremedlem og adm. dir.

Sterk plattform for videre vekst! ÅRSRAPPORT 2007. Global Reports LLC

Sterk plattform for videre vekst! ÅRSRAPPORT 2007. Global Reports LLC Sterk plattform for videre vekst! ÅRSRAPPORT In a mobile, connected world, maps are becoming a hugely strategic asset. All kinds of burgeoning digital revenue streams are being created on the backs of

Detaljer

Rapport for 2.kvartal 2007

Rapport for 2.kvartal 2007 Rapport for 2.kvartal 2007 Vellykket kvartal Blom har avsluttet et svært godt kvartal for aksjonærene i selskapet. Det er gjennomført en vellykket utfisjonering av selskapets offshore divisjon. Aksjonærene

Detaljer

Global Reports LLC. Rapport for 3.kvartal 2007

Global Reports LLC. Rapport for 3.kvartal 2007 Rapport for 3.kvartal 2007 I henhold til plan Selskapet har utfisjonert offshore virksomheten i eget børsnotert selskap, Scan Subsea ASA. Dette har synliggjort de underliggende verdiene i denne virksomheten.

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Rapport for 4.kvartal 2007

Rapport for 4.kvartal 2007 Rapport for 4.kvartal 2007 Avslutter 4. kvartal med rekordresultat Rapport for 4. kvartal 2007 Blom har avsluttet en fantastisk år med et meget sterkt resultat for 4. kvartal. Selskapet rapporterer for

Detaljer

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA - rapporterer sterk resultatvekst Styret i Blom er tilfreds med å kunne presentere et resultatregnskap for 2. kvartal med en omsetning på Nok 46,6 millioner, mot

Detaljer

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Dette er en meget sterk

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Rapport for 1.kvartal 2007

Rapport for 1.kvartal 2007 Rapport for 1.kvartal 2007 Sterk omsetningsvekst Selskapets driftsinntekter i 1. kvartal utgjorde NOK 312,8 millioner mot NOK 111,0 millioner for tilsvarende periode i 2006. Driftsresultatet før avskrivninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Rapport for 1.kvartal 2008

Rapport for 1.kvartal 2008 Rapport for 1.kvartal 2008 Gjennomfører 1. kvartal i henhold til plan Rapport for 1. kvartal 2008 Blom starter 2008 med en omsetning og resultat bedre enn forventet. Selskapet rapporterer en omsetning

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Rapport for 3.kvartal 2006

Rapport for 3.kvartal 2006 Rapport for 3.kvartal 2006 Omsetning og marginer i 3. kvartal bekrefter fundament for videre vekst med solide marginer Selskapets driftsinntekter i 3. kvartal 2006 utgjorde NOK 283,5 millioner tilsvarende

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene Rapport for 2.kvartal 2005 Bloms beste kvartalstall gjennom tidene 2. kvartal 2005 viser et EBITDA resultat på Nok 21,2 mill, tilsvarende 20 % av omsetningen på Nok 106,7 mill for kvartalet. Dette er en

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer