Sterk plattform for videre vekst!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterk plattform for videre vekst!"

Transkript

1 Sterk plattform for videre vekst! ÅRSRAPPORT

2 In a mobile, connected world, maps are becoming a hugely strategic asset. All kinds of burgeoning digital revenue streams are being created on the backs of maps: local search, friend finders, family tracking, location aware advertising and turn by turn navigation. If you control the map, you control the game. BRUCE UPBIN, FORBES innholdsfortegnelse S. 4 5 NØKKELTALL S. 6 7 HØYDEPUNKTER S. 8 ADM. DIREKTØRS RAPPORT S OM BLOM S. 12 GREP OM HELE VERDIKJEDEN S. 13 3D PHOTONAV S LEDELSENS FINANSIELLE ANALYSE S STYRETS BERETNING S REGNSKAP BLOM KONSERN S NOTER BLOM KONSERN S REGNSKAP BLOM ASA S NOTER BLOM ASA S. 65 REVISORS BERETNING S EIERSTYRING OG LEDELSE S. 70 STYRET S BLOM-AKSJEN S. 74 ADRESSER

3 + NØKKELTALL MONTE CARLO

4 nøkkeltall nøkkeltall IFRS IFRS IFRS 2005 IFRS 2004 IFRS 2003 Omsetning Driftsinntekter Resultat EBITDA EBIT EBT Resultat til disposisjon Kapital Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalbalanse Marginer Netto driftsmargin (%) 42,54 12,01 14,10 10,74-20,43 Netto fortjenestemargin (%) 37,00 7,51 9,55 17,45 9,71 5 Rentabilitet Totalrentabilitet (%) 31,47 9,12 12,26 15,47-35,91 Egenkapitalrentabilitet (%) 66,59 22,28 29,38 62,07-47,89 Soliditet Egenkaptitalprosent (%) 55,40 26,18 24,48 45,16 32,77 Likviditet Likviditetsgrad 1 2,24 1,08 1,62 1,31 1,15 Likviditetsgrad 2 1,71 0,75 1,21 0,89 0,53 Nøkkeltall pr. aksje Resultat 9,56 1,81 1,26 1,28-0,55 Cash flow 11,08 3,51 1,89 1,68-0,20 Utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordinært nettoresultat Resultat før ekstraordinære poster skatter Cash flow Ordinært nettoresultat + ordinære avskrivninger Netto driftsmargin Netto driftsresultat x 100/netto driftsinntekter Netto fortjenestemargin Ordinært nettoresultat x 100/netto driftsinntekter Totalrentabilitet (Resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader) x 100/Gjennomsnittlig totalkapital Egenkapitalrentabilitet Ordinært nettoresultat x 100/gjennomsnittlig egenkapital Egenkapitalprosent Egenkapital x 100/totalkapital Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2 (Likvider + finansinvesteringer + debitor)/kortsiktig gjeld

5 høydepunkter Høydepunkter UTFISJONERING AV OFFSHORE TEKNOLOGI DIVISJONEN I EGET BØRSNOTERT SELSKAP, SCAN SUBSEA ASA Notert på Oslo Børs 21. juni (ticker SCASUB) Bytteforhold: Offshore Teknologi divisjon 28 %, Geografisk Informasjon divisjon 72 % En Scan Subsea aksje for hver Blom-aksje Blom ASA beholdt 36,7 % eierandel i Scan Subsea SALG AV SCAN SUBSEA ASA FOR NOK 22,- PR. AKSJE DEN Parker Hannifin (NYSE) kjøper 100 % av aksjene i Scan Subsea for NOK 1,4 milliarder Salgsproveny til Blom på NOK 514 millioner Bokført salgsgevinst for Blom ASA på NOK 369 millioner SATSNING INNENFOR NAVIGASJON OG LOKASJONSBASERTE TJENESTER Kjøp av 100% av aksjene i Opera Wireless for NOK 60 millioner den Opera Wireless er en erfaren utvikler av software for håndholdte mobile enheter Bloms navigajonsløsning, 3D Photonav, med skrå-bilder lansert i Spania og Portugal Utviklet lokasjonsbaserte tjenester for mobiltelefoner; navigasjon, «finn en venn», sporing og nedlasting av skråbilder til internettbaserte mobiler 6 REKORDHØYE INNTEKTER OG RESULTAT I Omsetningen på NOK 1077 millioner og EBITDA på NOK 522 millioner Justert for salgsgevinsten er omsetningen NOK 708 millioner og EBITDA 22 % Organisk vekst i omsetning er ca. 29 % Sterk vekst i markedet og sterk etterspørsel etter Bloms produkter «NYE» BLOM STERKT POSISJONERT I VEKSTMARKEDER Med kontantekvivalenter på NOK 500 millioner, kompetente medarbeidere, unike databaser, store teknologiske ressurser, styrket ledelse, og fokus på raskt voksende markeder er Blom sterkt posisjonert for fremtiden

6 høydepunkter omsetning for 2003 *: (beløp i NOK millioner) ebitda for 2003 *: 180 (beløp i NOK millioner) *For 2005, og er tall i tabeller kun for GI divisjonen. Tall fra inkluderer ikke inntekt fra salg av aksjer i Scan Subsea ASA.

7 adm. direktørs rapport sterkt posisjonert for fremtiden Vekstmulighetene til Blom har aldri vært mer spennende. Vi leverte i rekordhøye resultater og marginer samtidig som vi økte eksponeringen mot det hurtigvoksende markedet innenfor navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester for håndholdte applikasjoner. Fisjonen av selskapets offshore teknologi divisjon og noteringen av denne som selvstendig selskap på Oslo Børs, under navnet Scan Subse ASA, synliggjorde selskapets underliggende verdier. Relativt kort tid etter børsnoteringen mottok alle aksjonærer i Blom et tilbud på sine Scan Subsea aksjer. Salget av disse aksjene resulterte i et salgsproveny på over NOK 500 millioner for Blom. Dette styrket selskapets finansielle plattform og grunnlaget for fremtidig vekst. Det «nye» Blom gir aksjonærene en mulighet til å investere i raskt voksende teknologidrevede markeder kombinert med Bloms posisjon som ledende aktør i Europa innenfor geografiske tjenester. 8 Blom har mer enn 1000 ansatte fordelt på kontorer i 12 land i Europa. Ved å tilby dedikerte tjenester til en krevende kundegruppe har Blom utviklet, og vil fortsette å utvikle, markedsledende tjenester og produkter basert på sin ressursbase. Selskapet eier og har etablert en unik database bestående av ortofoto og skråstilte flyfoto. Databasen dekker bilder fra over 1000 av de største byene i Europa. Selskapet har det siste året fokusert på å utvikle tjenester og applikasjoner for forbrukermarkedet hvor man nyttiggjør seg av denne databasen. I løpet av utviklet selskapet blant annet en softwareløsning, 3D Photonav, hvor databasen benyttes til navigasjon, i bilder, og andre lokasjonsbaserte tjenester. Ved bruk av avansert teknologi har Blom muliggjort at informasjon fra databasen kan lastes ned av brukere av håndholdte mobile enheter. Eksperter refererer til bruken av håndholdte mobile enheter integrert med GPS og lokasjonsbaserte tjenester som den tredje internettrevolusjonen. Dette er ventet å i stor grad påvirke det raskt voksende markedet for internett reklame. Blom søker å utnytte sin posisjon som Europas ledende leverandør av geografisk informasjon ved å gi en ny dimensjon til utviklingen av produkter og tjenester innenfor dette markedet. Selskapet kan ved bruk av sin unike database, sine teknologier og kompetanse i tillegg gi brukere av slike produkter og tjenester nye, reelle 3D opplevelser. Målet er videre å samle disse 3D dataene i det som kan bli Europas mest avanserte 3D database over byer og tettsteder i Europa. Avtaler med andre vil gjøre det mulig for Blom å levere tilsvarende databaser fra store deler av verden. Økt kommersiell bruk av slike data vil over tid øke behovet for jevnlig oppdaterte data. Dette vil Blom kunne garantere basert på sitt brede og sterke ressursgrunnlag. Vi går inn i 2008, og et raskt voksende market innenfor geografisk informasjon, med en sterk finansiell plattform, unike databaser, innovative teknologier og høy kompetanse. Vi har grunn til å være stolte over vår innsats og våre resultater i, og gleder oss til nye utfordringer i 2008 som ytterligere vil styrke selskapet. Dirk Blaauw, CEO

8 BLOM introduksjon kapittelnavn + 9 OSLO

9 om blom 10 om blom Blom gruppen er en internasjonalt ledende aktør innen innsamling og videreforedling av geografisk informasjon. Selskapet besitter unike databaser av bilder og kartdata og utvikler applikasjoner for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester. Blom er Europas største selskap innen kartlegging og videreforedling av geografisk informasjon. Fra å være et tradisjonelt kartselskap med fokus på innsamling og prosessering av kartdata er Blom i dag en toneangivende drivkraft i utviklingen av nye teknologier for navigering og lokasjonsbaserte tjenester. Selskapet satser stort innenfor områdene mobilt Internett og håndholdte mobile enheter. Samtidig er selskapet en ledende aktør innen produksjon av geografisk informasjon som verktøy og beslutningsgrunnlag for både offentlige virksomheter og det private næringsliv. FLYFOTOGRAFERING OG LASERSKANNING Flyfotografering og laserskanning danner grunnlaget for de fleste av selskapets produkter og tjenester. Blom har en flåte på 33 fly og fire helikoptre utstyrt med det fremste av digitale flykamera og laserteknologi. GPS og avanserte målesystemer sørger for at alle innsamlede data er geografisk refererte. Med fly stasjonert på baser over hele Europa kan selskapet raskt mobiliseres til aktuelle områder for fotografering og skanning. Laserskanning er en kostnadseffektiv og nøyaktig måte å samle inn data til digitale terreng- og overflatemodeller (DTM og DSM). Normalt dekker man terrenget med 1 10 lasermålinger per kvadratmeter og får på denne måten meget nøyaktige modeller over et område. Etterspørselen etter laserskanning har hatt en sterk vekst de senere år ettersom behovet for nøyaktige 3D-modeller øker innenfor en rekke industrier og for en rekke formål som for eksempel miljø og flomkartlegging. KARTLEGGING OG DATAMODELLERING Med utgangspunkt i flyfotografering og laserskanning lager Blom en rekke kartprodukter og datamodeller: 3D-modeller Kadasterkartlegging (Eiendomskart og -register) Ortofoto Digital Terrain Models (DTM) digitale terrengmodeller Digital Surface Models (DSM) digitale overflatemodeller GIS-kartlegging (Geografiske Informasjonssystemer) 3D-vektorkart Bruksområdene for disse er blant annet 3D- visualiseringer, volumberegninger for bygg- og anleggsbransjen, tilvekstberegninger innenfor skogbruk, vurderinger av kysterosjon og planlegging i forbindelse med etablering og vedlikehold av veinett og ledningstraseér. Ved bruk av det fremste innenfor foto- og laserteknologi og avansert datamodellering er det bare fantasien som setter grenser for hvilke formål disse produktene kan tjene. DATABASER De senere årene har Blom arbeidet målrettet for å bygge opp sine egne, unike databaser. Den største databasen selskapet i dag besitter er biblioteket med skråstilte flyfotografier som dekker mer enn europeiske byer. I 2008 starter arbeidet med å utvide denne databasen til å omfatte større deler av Øst-Europa. Blom har eksklusivitet på den patenterte teknologien i Europa. Teknologien, som ved hjelp av skråstilte digitale flykamera, gjør at objekter i bildene kan sees fra flere sider, i tillegg til rett ovenfra. Flyfotoene i databasen har en svært høy detaljgrad, og blir oppdatert hvert annet år. Bruksområdene til denne databasen er svært omfattende. I tillegg til å supplere Bloms tradisjonelle kart produkter, danner bildene grunnlaget for selskapets nye produkter innen både navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester. Selskapet har de siste årene også bygget opp databaser med bl.a. flyfoto over hele Italia og en landsdekkende digital terreng modell (DTM) over Danmark. Flere europeiske hovedsteder, deriblant London, er også dekket av både flyfoto og laserdata. I løpet av 2008 vil det bli produsert biblioteker med blant annet digitale 3D-modeller av alle danske byer, samt et landsdekkende digitalt ortofoto over Danmark. NLS (NAVIGATION & LOCATION SERVICES) UTVIKLING AV APPLIKASJONER Blom har lang erfaring i å utvikle applikasjoner som benytter seg av innsamlet geografisk informasjon. Oppkjøpet av Opera Wireless i tilførte Blom ytterligere kompetanse innen utvikling av løsninger for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester rettet mot forbrukermarkedet. Høsten lanserte Blom navigasjonsløsningen 3D Photonav - et banebrytende produkt som gjør det mulig å navigere i detaljerte skråbilder fra Bloms unike skråfotodatabase. 3D Photonav kan benyttes som navigasjonsløsning i bilnavigatorer, mobiltelefoner og andre håndholdte mobile enheter. I tillegg til selskapets navigasjonsløsninger er det sterk fokus på utvikling av lokasjonsbaserte tjenester som nyttiggjør seg selskapets databaser. Det globale markedet for både navigasjon og lokasjonbaserte tjenester er i sterk vekst og Blom er godt posisjonert i dette markedet. Lokasjonsbaserte tjenester er løsninger som gjør det mulig å sende og motta informasjon og reklame via Internettplattformer eller håndholdte enheter, som for eksempel mobiltelefoner, basert på hvor en bruker befinner seg. På denne måten vil brukeren for eksempel kunne få opp oversikt over hoteller eller parkeringshus, samt hvor mange ledige rom eller parkeringsplasser disse har. På samme måte kan man ved enkle tastetrykk få opp oversikt over den nærmeste trikkeholdeplassen, samt informasjon om de neste avgangene fra denne. Det er i tillegg mulig å få

10 om blom oversikt over hvor ens venner og familie befinner seg på et gitt tidspunkt. Blom gjør det mulig å utvikle og formidle denne informasjonen i reelle flyfoto i tillegg til i tradisjonelle vektorkart. Dette gir en sterkt forbedret brukeropplevelse sammen lignet med andre eksisterende løsninger. Les mer om Bloms grep om større deler av verdikjeden på side 12, og om Bloms 3D Photonav på side 13. fakta om blom: 1091 ansatte Hovedkontor i Oslo Datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania og Portugal Produksjonsenheter i Romania, Moldovia og Indonesia Opererer fire helikoptre og 33 fly Etablert i 1954 Notert på Oslo Børs siden 1988 Omsatte i for over NOK 1 milliard bloms steg i verdikjeden NLS (Navigation & Location Services) 11 Databaser Kartlegging og datamodulering Flyfotografering og laserskanning

11 grep om hele verdikjeden 12 godt posisjonert for fremtidens mediebruk I tok Blom nye viktige steg i retning av å bli en sentral aktør i paradigmeskiftet som utspiller seg i over gangen til et stadig mer mobilt Internett. Selskapet lanserte i året som gikk nyskapende produkter og tjenester for navigasjon og lokasjonsbasert informasjon. De siste årene har Blom tatt flere viktige strategiske grep i lys av et sterkt voksende marked innenfor geografisk informasjon og endret mediebruk. Mens Blom tidligere samlet inn og prosesserte geografisk informasjon basert på konkrete kundeoppdrag, har selskapet i den senere tid bygget opp svært omfattende databaser som selskapet selv eier rettig hetene til. Dette grepet har muliggjort flersalg av det innsamlede materialet. Videre har Blom utviklet applikasjoner og produkter som nyttiggjør seg informasjonen i databasene og dermed sikret en ytterligere skalerbarhet av databasene på ulike plattformer. DET «NYE» BLOM I foretok Blom en ny og viktig manøver som posisjonerte selskapet til å kunne ta del i den økte etterspørselen etter geografisk informasjon i forbrukermarkedet. Kjøpet av det spanske softwareselskapet Opera Wireless tilførte Blom svært verdifull kompetanse innen utvikling av software applikasjoner til mobile Internett og hånd holdte applikasjoner. Kjøpet var en manifestasjon av Bloms filosofi om å ligge i forkant av bransjeutviklingen og finne nye plattformer for kommersialisering av kunnskap og teknologi innenfor geografisk informasjon. 3D PhotoNav ble det første, store resultatet av denne satsingen, en banebrytende navigasjonsløsning som gjør det mulig for brukeren å orientere seg i omgivelsene ved hjelp av detaljerte, autentiske og skråstilte bilder. I tillegg til å være en navigasjonsløsning er 3D PhotoNav også en solid plattform for videre integrering av lokasjonsbaserte tjenester. ET NYTT MARKED åpner SEG Vi står nå midt i et skifte i måten mennesker kommuniserer med hverandre på, og hvordan tjeneste- og produktleverandører kommuniserer med sine kunder. Sentralt i dette står fremveksten av et stadig mer mobilt Internett med geografiske referanser. Blom har gjennom sine navigasjonsløsninger og lokasjonsbaserte tjenester eksponert seg sterkt inn mot dette markedet, som av mange betraktes som verdens raskest voksende forbrukermarked. De nye løsningene gjør at man ved et par tastetrykk på mobiltelefonen, eller annen håndholdt applikasjon, kan få oversikt over omgivelsene og det lokale tjenestetilbudet. I tillegg til kart over området du befinner deg i kan du enkelt laste ned informasjon om beliggen heten til for eksempel de nærmeste hoteller, sykehus eller restauranter. Videre kan de nye navigasjonsløsningene vise deg veien til valgte destinasjoner. Denne teknologien kan også gi deg geografiske posisjoner til venner og kjente. Dette gjør den i tillegg relevant for utbredelsen av ulike former for nettverkssamfunn. Et minst like viktig aspekt i dette vekstmarkedet er de nye mulighetene som åpner seg innen mobil markedsføring. I 2005 var dette markedet på NOK 800 millioner. Det er ventet at dette vil stige til NOK 8 milliarder i 2011*. En stor del av dette markedet vil være målrettet, geografisk-referert markeds føring. I praksis betyr det at forbrukeren mottar informasjon om tjenester og tilbud fra leverandører ut fra forhåndsregistrerte preferanser og vedkommendes geografiske posisjon i sanntid. På den måten kan forbrukeren få informasjon om gode tilbud eller aktuelle hendelser innenfor en predefinert omkrets servert på mobilen. Vi har kun sett forsmaken av paradigmeskiftet som utspiller seg mot et mobilt Internett, og det enorme markedspotensialet navigasjonsløsninger og lokasjonsbaserte tjenester representerer i lys av dette. Gjennom de grep Blom har foretatt de senere årene står selskapet svært godt posisjonert til å være en sentral drivkraft i denne utviklingen i årene som kommer. *Jupitermedia research.

12 3D photonav 3d photonav et banebrytende navigasjonsverktøy 3D PhotoNav er Bloms unike navigasjonsløsning. Softwareapplikasjonen benytter seg av Bloms databaser, og muliggjør navigering i skråstilte, detaljerte bilder av omgivelsene. Med navigasjonsløsningen 3D PhotoNav har Blom satt en ny bransjestandard innen navigasjon. Løsningen gjør det mulig for brukeren å orientere seg ved hjelp av autentiske, skråstilte og høyoppløselige bilder. Bildene er hentet fra Bloms unike skråbilde-database. Denne databasen består av flyfotografier fra over 1000 av de største byene i Europa. DETALJERTE GJENGIVELSER På bildene som inngår i 3D PhotoNav er hvert sted fotografert fra fem ulike vinkler. Dette gjør det mulig å se fasadene langs ruten man navigerer i. På grunn av den høye detaljgraden er det dessuten enkelt å gjenkjenne bygninger, veier og andre objekter i bildet. Flyfotografiene til Blom har en betydelig høyere oppløsning enn tilsvarende bilder fanget av satellitter. En satellitt produserer en oppløsning på maksimalt 0,6 1 meter per piksel (vanligvis meter), mens bilder i 3D PhotoNav har en oppløsning på 15 cm per piksel. Bildene i databasen blir oppdatert annet hvert år. 3D PhotoNav forholder seg til GPS-satellitter på tilsvarende måte som andre navigasjonsenheter. Ved hjelp av ett tastetrykk kan brukeren veksle mellom bilder og tradisjonell grafisk fremstilling. Beveger man seg over i et område som ikke dekkes av bildedatabasen vil skjermen automatisk gå over i grafisk kartmodus. FREMTIDEN ER LOKASJONSBASERTE TJENESTER 3D PhotoNav er tilpasset både navigasjonsenheter for bil og andre håndholdte mobile enheter. Applikasjonen kan enkelt integreres med en rekke lokasjonsbaserte tjenester som Blom har utviklet løsninger for. I takt med forbrukernes stadig økende bruk av GPS mobiltelefoner og andre håndholdte enheter vil man se en kraftig økende etterspørsel etter slike tjenester. Lokasjonsbaserte tjenester er løsninger hvor man nyttiggjør seg geografisk refererte data på Internettplattformer eller i håndholdte enheter som for eksempel mobiltelefoner. Blom sine løsninger gjør det mulig å sende og motta informasjon basert på hvor en bruker befinner seg. På denne måten vil brukeren for eksempel kunne orientere seg om nærliggende postkontorer eller laste ned kollektivtilbud og parkeringsmuligheter i området vedkommende befinner seg. FLERE AVTALER INNGåTT 3D PhotoNav har blitt svært godt mottatt av de største operatørene i markedet. De spanske selskapene Blu:Sens og I-Joy var de første til å ta i bruk navigasjonsløsningen. Nylig inngikk også portugisiske N-Drive avtale med Blom om kjøp av navigasjonsløsningen. Det er ventet at det i 2008 vil komme flere større avtaler om salg av det unike produktet, som er et av selskapets største satsningsområder i året som kommer. 13

13 ledelsens finansielle analyse 14 ledelsens finansielle analyse LØNNSOM VEKST OG SALGSGEVINST var et meget positivt år for Blom med sterk organisk vekst og satsing på navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester innen Geografisk Informasjon (GI) samt fisjon og salgsgevinster innen Offshore Teknologi (OT). Kjøpet av det spanske softwareselskapet Opera Wireless tilførte Blom svært verdifull kompetanse innen utvikling av software applikasjoner til mobile Internett og håndholdte applikasjoner. 3D PhotoNav ble det første, store resultatet av denne satsingen en banebrytende navigasjons løsning som gjør det mulig for brukeren å orientere seg i omgivelsene ved hjelp av detaljerte, autentiske og skråstilte bilder. I tillegg til å være en navigasjonsløsning er det også en solid plattform for videre integrering av lokasjonsbaserte tjenester. Utfisjoneringen av offshore teknologi divisjonen i et eget børsnotert selskap, Scan Subsea ASA, og deretter salg av Scan Subsea til Parker Hannifin Corp. (NYSE) sikret store salgsgevinster for alle aksjonærer i Scan Subsea, inkludert Blom ASA. Blom ASA hadde tidligere delt ut 63,3% av aksjene i Scan Subsea til aksjonærene og beholdt en eierandel på 36,7%. Budet fra Parker Hannifin verdsatte Scan Subsea til NOK 1,4 milliarder, som er ca. åtte ganger mer enn det Blom betalte for ScanRope i. ScanRope utgjorde mer enn 90% av inntektene til Scan Subsea. Blom ASA mottok NOK 514 millioner i salgsvederlag og bokførte en salgsgevinst på NOK 369 millioner. Fisjonen av offshore teknologi-divisjonen skjedde med regnskapsmessig virkning Bloms regnskap for er dermed kun relatert til virksomhetsområdet GI. Justert for gevinsten på salget av aksjene i Scan Subsea viste Blom en økning på 29% i omsetning til NOK 708 millioner i og en EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer) margin på 22% i versus 20% i. Den rapporterte omsetningen i Blom økte med 29% til NOK 1077 millioner i. De rapporterte tallene for inkluderer omsetningen for både virksomhetsområdet offshore teknologi og virksomhetsområdet geografisk informasjon. EBITDA steg med 328% til NOK 522 millioner. Resultat til disposisjon utgjorde NOK 399 millioner kroner (63), tilsvarende er resultatet på NOK 9,79 pr. aksje (1,81). MARKED Blom har gjennom den markerte ekspansjonen fått tilgang til en rekke interessante produkter og kommet i kontakt med mange spennende kundegrupper. Blom innehar en unik posisjon i markedet, og selskapet er på mange områder i forkant av utviklingen. Et hovedtrekk er at selskapets produkter representerer et høyt teknologisk nivå i markeder med god forutsigbarhet og at de til dels opererer i markeder med høye inngangsbarrierer. De siste årene har Blom tatt flere viktige strategiske grep i lys av et sterkt voksende marked innenfor geografisk informasjon. Mens Blom tidligere samlet inn og prosesserte geografisk informasjon basert på konkrete kundeoppdrag, har selskapet i den senere tid bygget opp svært omfattende databaser som selskapet selv eier rettighetene til. Dette grepet har muliggjort flersalg av det innsamlede materialet. Videre har Blom utviklet applikasjoner og produkter som nyttiggjør seg informasjonen i databasene og dermed sikret en ytterligere skalerbarhet av databasen. Blom har store forventninger til vekst innenfor navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester (NLS) til mobile internett og håndholdte applikasjoner. Innenfor Bloms tradisjonelle virksomhet har selskapet vist god vekst og fått gjennomslag for flere nye applikasjoner og tekniske løsninger, som vi forventer også vil danne grunnlaget for fremtidig vekst. Blom tilbyr hovedsakelig sine produkter og tjenester i tre geografiske områder: I Norden, i Europa og det øvrige verden. Det nordiske markedet utgjorde i om lag 24% av den totale omsetningen i konsernet mens Europa utgjorde 55% og øvrige Verden 21%.

14 ledelsens finansielle analyse omsetning for 2005 : ebitda for 2005 : (beløp i NOK millioner) (beløp i NOK millioner) omsetning fordelt på produktområder : (beløp i NOK millioner) 350 Traditional GI NLS Other Database & DB Applications Laser Scanning Aerial Photo Mapping & Modelling Navigation & Location based services

15 ledelsens finansielle analyse 16 SENTRALE REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unntak av finansielle instrumenter som er målt til markedsverdi. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelsen av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De viktigste vurderingsposter for Blom ASA er knyttet til goodwill, beregning av utsatt skattefordel og inntektsføring av prosjekter. SENTRALE ENDRINGER GJENNOM året Blom har i løpet av gjennomført ett oppkjøp: Opera Wireless Group i Spania: Kjøpesummen for selskapet på 100% basis var EUR 7,5 millioner. Selskapet ble konsolidert pr 1. august. Blom har som tidligere nevnt utfisjonert offshore tekno logi divisjonen i et eget børsnotert selskap og deretter solgt den resterende eierandelen som en følge av oppkjøpet av dette børsnoterte selskapet. Blom ASA mottok NOK 514 millioner i salgsvederlag og bokførte en salgsgevinst på NOK 369 millioner. Ingen deler av virksomheten er innstilt i løpet av perioden. Blom ASA innfridde 5. oktober selskapets obligasjonslån på NOK 300 millioner til kurs 103,0%. Blom ASA innfridde obligasjons lånet ved å ta opp et tre års lån i SEB som pr utgjør NOK 200 millioner. Blom har i perioden arbeidet målrettet for å sluttføre oppbygging av selskapets unike database som vil dekke nærmere byer i Europa. I 2008 vil Blom søke å utvide databasen til også å omfatte Øst-Europa. Parallelt vil selskapet begynne arbeidet med oppdatering av data basen. Økt fokus på geografisk informasjon vil stille stadig større krav til oppdaterte og korrekte data. Markedet for «online advertising» viser et klart utviklingstrekk i retning av økt fokus på mobile telefoner og plattformer med innebygd GPS. Dette åpner for økt bruk av geografisk refererte søk med tilhørende økt etterspørsel etter Bloms applikasjoner og databaser. OMSETNING Driftsinntektene i steg med 29% i forhold til og endte på NOK millioner. Blom har i gjennomført oppkjøp av ett selskap. Det oppkjøpte selskapet har bidratt med omsetning på NOK 8 millioner og EBIT resultat på NOK 2 millioner i perioden. Dersom oppkjøpet hadde funnet sted 1. januar ville konsernet hatt salgsinntekter på NOK millioner, og EBIT resultat på NOK 459 millioner. Proforma informasjon er beheftet med større usikkerhet enn faktiske sammenligningstall, og vil ikke reflektere de resultater som ville blitt realisert dersom kjøpene faktisk hadde blitt foretatt på et tidligere tidspunkt. FORSKNING OG UTVIKLING Utgifter til forskning kostnadsføres når de påløper. Utviklingskostnader på prosjekter klassifiseres som immaterielle eiendeler når det er sannsynlig at prosjektet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at prosjektet kan kommersialiseres, er teknologisk gjennomførbart og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utviklingskostnader resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært fra tidspunktet for kommersialisering over den periode det er forventet å gi økonomiske fordeler. FINANSKOSTNADER Konsernet benyttet seg den 5. oktober av retten til førtidig å innfri obligasjonslånet på NOK 300 millioner til kurs 103%. Blom ASA innfridde obligasjonslånet ved å ta opp et lån i SEB som pr er nedbetalt til NOK 200 millioner. Konsernet har trekkfasiliteter og kortsiktige lån i Blom ASA, CGR og Blom Sistemas Geoespaciales. Konsernet benytter seg også av leasingfinansiering.

16 ledelsens finansielle analyse Effektiv rente på balansedagen i sammenlignet med foregående år er som følger: NOK EUR/GBP NOK EUR/GBP Obligasjonsgjeld - - 7,3% - Banklån 6,6% 5,8 7,5% 4,4 6,4% 5,0% Kassekreditt 6,5 7,0% 5,0 6,1% 4,8 7,6% 5,3% Annen gjeld 6,5 8,3% 5,0 6,3% 4,7 12,0% 5,0 6,3% SKATTEFORHOLD Utsatt skattefordel er balanseført på grunnlag av forventning om fremtidig inntjening. Konsernets utsatte skatte fordel knyttet til skattemessig fremførbart underskudd utgjør NOK 32 millioner kroner pr Utsatt skatte gjeld utgjør NOK 10 millioner. IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill er differansen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill fra oppkjøp av datterselskaper er behandlet som immateriell eiendel. Goodwill testes for verdifall ved hver balansedag, og blir bokført til anskaffelseskost minus akku mulerte nedskrivninger. Ved vurdering av om det foreligger et behov for ned skrivning av goodwill, blir denne allokert til separate kontantstrømskapende enheter. Allokering skjer til de kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som kan forventes å få fordeler av oppkjøpet. Etter IFRS 3 er avskrivning av goodwill ikke lenger tillatt og verdien av goodwill skal årlig testes for verdifall ved at gjenvinn bart beløp beregnes og sammenlignes med balanseført verdi. Patenter og lisenser er bokført til historisk kost. Patenter og lisenser har begrenset økonomisk levetid og bokføres til historisk kost minus akkumulerte avskrivninger. Patenter og lisenser avskrives etter den lineære metode over forventet levetid (3 10 år). SEGMENTINFORMASJON Konsernets virksomhet rapporteres i primært i ett virksomhetsområde, Geografisk Informasjon. Aktivitetene i virksomhetsområdet utøves i all hovedsak gjennom selvstendige selskaper, og fordeling av inntekter, kostnader, gjeld og investeringer baseres på regnskapene til de enkelte selskaper. VALUTA- OG RENTEFORHOLD Selskapet er noe eksponert mot endringer i valutakurser da vesentlige inntekter er i fremmed valuta, primært USD, EUR og GBP. Valutarisikoen ansees ikke som vesentlig da inntekter og utgifter normalt er i samme valuta og inntektene er fordelt over flere ulike valuta. Vurdering av behov for, og eventuell sikring av valutarisiko, håndteres av sentral finansavdeling. Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. LIKVIDITET OG KAPITALSTRUKTUR Selskapet vurderer likviditeten som god. Konsernet hadde ved utgangen av året NOK 496 millioner i likviditet sammenlignet med NOK 181 millioner i likviditet ved inngangen til. Tilgjengelig likviditet pr består av bank på NOK 357 millioner og ubenyttet kassekreditt og andre ubenyttede trekkrettigheter på NOK 139 millioner. Likviditeten følges opp via rullerende kontantstrømprognoser fra datterselskapene, som også er grunnlag for løpende plassering av overskuddslikviditet. I januar emitterte Blom 3,6 millioner aksjer til kurs NOK 36. Netto emisjonsproveny økte tilgjengelige kontanter. EGENKAPITAL Blom har per en egenkapitalandel på 55%. 17

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P 3 Innhold Årsberetning 4 Konsernets årsregnskap 9 Noter til regnskapet 14 Morselskapets årsregnskap 35 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009 Reitangruppen Årsrapport 2009 Nøkkeltall (Beløp i NOK mill.) OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2009 2008 2007 Omsetning inkl. provisjon 57 253 57 026 45 841 Vekst i omsetning REMA 1000 14,7 % 17,8 % 10,6 % Vekst

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Melding til leseren:

Melding til leseren: ÅRSRAPPORT 2009 TGS 2 2 0 0 9 Å r s r a p p o r t Innhold Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 6 Regnskap TGS Konsern 12 Noter til Konsernregnskapet 16 Regnskap Morselskap 37 Noter til Morselskapets Regnskap

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2008 2007 2006 Omsetning inkl. provisjon 57 026 45 841 33 363 Vekst i omsetning REMA 1000 17,8 % 10,6 % 4,9 % Vekst i

Detaljer

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side 2-3 Repant Årsregnskap 2007 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr. NO968920863

Detaljer

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Årsrapport 2013 Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Investor Relations: Telefon: + 47 21548100 Faks: + 47 21548101 Epost: ir@24sevenoffice.com www.24sevenoffice.com Årsrapport 2013

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer