ÅRSRAPPORT DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004 DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway Tlf.: Fax:

2 INNHOLD BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Beskrivelse av virksomheten 3 Årsberetning 8 Regnskap og noter 17 Revisors beretning 34 DiaGenics ledelse 35 Selskapsledelse og eierstyring 36 Samarbeidspartnere 38 BAKGRUNN DiaGenic ASA ( DiaGenic ) er et norsk børsnotert, bioteknologiselskap stiftet i På midten av 1990-tallet fant DiaGenics gründere et diagnostisk konsept som på grunn av sitt interessante kommersielle potensial, ble patentsøkt så tidlig som i Selskapets metode er en analyse av genuttrykksmønster fra lett tilgjengelig prøvemateriale, som for eksempel blod. Metoden er i ferd med å utvikles til en diagnostisk test for sykdommer. VISJON OG STRATEGI DiaGenics visjon er å utvikle en diagnosemetode for ulike sykdommer som er nøyaktig og enkel i bruk og som kan tas på et tidlig stadium ved en lett tilgjengelig prøve. DiaGenics første strategiske mål er å utvikle diagnosemetoden for å påvise brystkreft og Alzheimers sykdom. Det er selskapets strategi å benytte patenter, utviklet kompetanse og den betydelige forskningsinnsats som har vært lagt ned i utviklingen av metoden, til å frembringe flere produktkandidater for ulike sykdommer. Valg av produktkandidater baseres på vurdering av medisinsk behov og kommersielt potensial. FORRETNINGSKONSEPT DiaGenic søker å inngå avtaler med samarbeidspartnere om videreutvikling av metoden til et ferdig produkt. Dette forventes å skje i to faser. Den første innbærer samarbeid med en plattformleverandør for sammen å utvikle produktprototyper for diagnostisering av brystkreft og Alzheimers sykdom parallelt. Deretter vil DiaGenic søke en salgs og markedsføringspartner for samarbeid om ferdigutvikling, myndighetsgodkjennelse og lansering av produktene. Selskapets første inntekter forventes å komme i form av bidrag fra samarbeidspartnere. 3

3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 4 TEKNOLOGI, KONSEPT OG FORSKNING OG UTVIKLING DiaGenics teknologi tar utgangspunkt i prinsippet om at en sykdom som er lokalisert i en del av kroppen, også vil gi karakteristiske responser i andre deler av kroppen. Endring i genaktivitet er en slik type respons. Dette er den første forandring som kan oppdages i mange typer sykdommer. Endret genaktivitet kan måles ved hjelp av genekspresjonsteknologi. Genaktivitetsmønstre som er karakteristiske for en definert sykdom, kan identifiseres og benyttes for å diagnostisere sykdommen. Under utvikling av metoden har DiaGenic benyttet makromatrise teknologi på eget laboratorium. Det har den senere tid vært arbeidet med ulike teknologiske plattformer. Ved Radiumhospitalet har det vært kjørt forsøk for DiaGenic ved bruk av kommersiell mikromatriseplattform. De første resultatene fra dette prosjektet er analysert og bekrefter at selskapets metode også fungerer på den kommersielle plattformen fra Agilent Technologies, Inc. PATENTER DiaGenic har en aktiv patentstrategi og søker å bygge opp en patentportefølje som muliggjør en dominerende posisjon innenfor diagnostikk ved bruk av genekspresjonsanalyse av prøver som er tatt i distanse fra sykdomsområdet. Selskapet har fått innvilget de første patenter i Europa og USA og har flere søknader til behandling hos patentmyndigheter i de viktigste markedene for selskapets fremtidige produkter. MARKED OG MEDISINSK BEHOV DiaGenics metode er generell og kan videreutvikles til bruk for diagnose av i prinsippet alle alvorlige sykdommer. Basert på kommersielt potensial og medisinsk behov, har DiaGenic hovedfokus på utvikling av en diagnosemetode for brystkreft. Det neste diagnostisk produkt som vil bli utviklet basert på selskapets metode, er en diagnostisk test for Alzheimers sykdom. 5 Oppnådde resultater viser at DiaGenics metode kan oppdage brystkreft på et tidlig stadium ved å analysere genuttrykksmønster i prøver av perifert blod, det vil si fra blod som er tatt fra en annen del av kroppen enn der kreften befinner seg. DiaGenic har identifisert gener som selskapet har brukt til å utarbeide en modell som klarer å skille mellom kvinner med brystkreft og kvinner uten brystkreft. Det er for tidlig å si noe om metodens treffsikkerhet ved bruk på kommersielle plattformer. Optimalisering og validering av metoden vil fortsette. Forskningsresultatene vil bli benyttet i markedsføringen overfor mulige kommersielle partnere med sikte på å inngå avtaler for å sikre en best mulig vei mot markedet. FUGE DiaGenic har blitt tildelt midler fra FUGE-programmet til Norges Forskningsråd for et prosjekt i samarbeid med Radiumhospitalet og UMB (Universitet for Miljø og Biovitenskap, tidligere Norges Landbrukshøyskole). Prosjektets mål er å utvikle en stabil og robust metode for tidlig oppdagelse av brystkreft ved bruk av genekspresjonsteknologi og perifert blod som prøvemateriale. Dette gjøres ved å identifisere den mest egnete genekspresjonsplattform og å utvikle og integrere godt egnete statistiske metoder. Totalt NOK 9,2 mill. i forskningsmidler fordelt over fire år er tildelt prosjektet fra Norges Forskningsråd. DiaGenic mottok den største tildeling av de fire såkalte brukerstyrte prosjekter som fikk midler i BRYSTKREFT Behov for å foreta brystkreftdiagnose er til stede i alle stadier av sykdommen. Diagnosemetodene som benyttes er ulike og avhenger av dette. I vestlige land er det utbredt bruk av masseundersøkelser av friske kvinner i alderen år. Denne består i en røntgenundersøkelse av kvinnens bryst. Dette kalles mammografi. Metoden har sine klare begrensninger med hensyn til oppdagelse av mindre svulster og er dårlig egnet for flere krefttyper og hos yngre kvinner. En stor andel av kvinnene har ikke kreft, men blir likevel innkalt til ytterligere undersøkelser fordi suspekte funn oppdages på mammografibildet. I det norske masseundersøkelsesprogrammet har det vist seg at kun ca. 16 av 100 kvinner som får beskjed om suspekt mammogram, virkelig har kreft. Dette bekrefter en tydelig svakhet ved denne metoden. DiaGenics metode benytter blod som prøvemateriale, kan benyttes uten å vite om sykdom er til stede og har potensial til å oppdage kreften tidligere. Dette gjør metoden særlig velegnet til masseundersøkelser som representerer et langsiktig meget interessant marked for DiaGenic. Når det er mistanke om kreft i brystet foretaes en diagnostisk utredning. Her benyttes flere metoder, de fleste i kombinasjon med minst én annen. Metodene inkludere kliniske undersøkelser, diagnostisk mammografi, ultralyd, CT (computer tomography), MRI (magnetic resonance imaging), PET (positron emission tomography), og biopsi. Når brystkreft er bekreftet er kirurgi den mest brukte form for behandling. Cellegift og hormonbehandling brukes ofte i tillegg for å ta livet av eventuelle gjenværende kreftceller. Etter at en svulst er fjernet, brukes flere diagnostiske metoder for å følge opp kreftpasienten og kontrollere tilbakefall.

4 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 6 DiaGenics metode har potensial til å kunne utvikles til alle disse markedssegmentene. Det er spesielt to områder hvor det er et særlig stort behov for et produkt som det DiaGenic utvikler. Det første er der hvor det er vanskelig å diagnostisere med dagens metoder, blant annet yngre kvinner. Det andre er i de tilfelle pasienter er genetisk predisponert for brystkreft. På lengre sikt er masseundersøkelsesmarkedet svært interessant. ALZHEIMERS SYKDOM Alzheimers sykdom er en kronisk neurologisk sykdom i hjernen. Sykdommen inntreffer i de fleste tilfelle hos mennesker over 50 år. Det anslås at mellom fem og syv prosent av alle over 65 år har sykdommen eller demens. Alzheimers sykdom er den mest vanlige form av demens. Samfunnet bruker betydelig beløp på disse pasienter som ikke klarer seg på egen hånd. Som eksempel går 16% av USA s helsebudsjett, eller 113 milliarder dollar, til pleie og medisinering av denne pasientgruppen. Å foreta en diagnose for å fastslå sykdommen er svært vanskelig og omfattende, og kan i dag ikke med sikkerhet gjøres før pasienten er død, ved hjelp av biopsi. I dag brukes metoder som spørreundersøkelser, neuropsykiatriske tester, bilder av hjerne, blodprøver som spesialister må tolke og som blir svært kostbart. Klinikere opplever et stort behov for en bedre og enklere diagnosemetode. Samfunnet vil kunne spare betydelige beløp på tidlig oppdagelse av sykdommen. Helsepersonell kan tilrettelegge for pasienten for at vedkommende skal klare seg i en lengre periode. Det er en rekke nye medikamenter under utvikling som forventes lansert i løpet av få år. Disse forventes ikke bare å ville hjelpe på symptomene, men også påvirke og redusere utviklingsforløpet av sykdommen. Dette vil ytterligere øke nytten av en tidlig diagnose av sykdommen. ORGANISERING OG INTELLEKTUELL KAPITAL DiaGenics har en liten og effektiv organisasjon med tolv ansatte med kompetanse innefor fagområdene molekylærbiologi, bioinformatikk og patentarbeid samt marked og finans. I tillegg til de ansatte er det engasjert flere fagpersoner gjennom FUGE-prosjektet. Selskapet har etablert samarbeid med rådgivere både innenfor medisin, bioinformatikk og administrative områder. Styret bidrar til ytterligere å styrke DiaGenic totale kunnskap gjennom betydelig opparbeidet erfaring og fagkompetanse innen diagnostisk industrivirksomhet, bioteknologi og farmasøytisk industri, finans, og investeringsvirksomhet. FINANSIELL STILLING DiaGenic har til nå ikke hatt tilstrekkelig inntekter til å dekke kostnader og dermed oppnå positiv kontantstrøm fra drift. Finansieringen har vært i form av egenkapital og ved offentlige midler. Selskapet er opptatt av å sikre finansiell handlefrihet og tilrettelegge for kapitalinnhenting i aksjemarkedet ved å utvikle selskapet til et attraktivt investeringsobjekt for både norske og internasjonale investorer. Den 8. april 2005 meddelte DiaGenic å ha gjennomført en rettet emisjon på NOK 20,34 mill. bestående av aksjer til kurs NOK 6,50 per aksje. Emisjonen er rettet mot et fåtall nye investorer i Norge og Europa. Emisjonsprovenyet skal benyttes til å dekke driftskostnader og til utvikling av produkt prototyper. Styret besluttet i denne forbindelse å benytte en del av fullmakt gitt av selskapets generalforsamling i desember Selskapet har dermed sikret finansiering av de faste driftskostnader for perioden ut DiaGenic ser et betydelig markedspotensial for et diagnoseprodukt for Alzheimers sykdom basert på selskapets patenterte metode. MYNDIGHETSKONTROLL In vitro diagnostiske produkter må ha myndighetsgodkjenning for å kunne selges til sluttbrukere (sykehus, leger og pasienter). For å markedsføre en in vitro diagnostisk test i Europa må in vitro diagnagostika (IVD) direktivet for EU (og Norge) følges, og produktet må CE-merkes. I USA er det Food and Drug Administration (FDA) som godkjenner IVD-produkter. DiaGenic vil i henhold til selskapets strategi, søke å gjennomføre registreringsprosessen i samarbeid med en partner.

5 HÅKON SÆTERØY STYRELEDER ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING STYRET I DIAGENIC ASA MARKED, TEKNOLOGI OG PRODUKTER DiaGenic har som visjon på basis av sitt patenterte konsept å utvikle diagnostiske tester, som er enkle i anvendelse, for viktige sykdommer. Konseptet innebærer diagnose på det tidligst mulige stadium gjennom analyse av genuttrykk, med god treffsikkerhet og ved bruk av lett tilgjengelig blodprøve. De to første produktkandidater fra DiaGenic er metoder for diagnostisering av brystkreft og Alzheimers sykdom. Begge sykdommer representerer store markeder. For brystkreft er overlevelsesprosenten svært høy dersom sykdommen oppdages tidlig. Den kliniske nytten er stor fordi det i dag finnes metoder (MRI og PET) som kan lokalisere kreftsvulster på et svært tidlig stadium dersom det er fastslått at sykdommen har brutt ut. For Alzheimers sykdom er det knyttet store forventninger til nye legemidler som forventes ikke bare å ville behandle symptomer, men også hemme utviklingen av selve sykdommen. Tidlig diagnose i kombinasjon med slike legemidler vil kunne forventes å spare samfunnet for svært store summer. Markedet for diagnostiske produkter er under hurtig utvikling. Analytikere forventer et paradigmeskifte i løpet av de nærmeste årene. Hovedtrender er at diagnostikk (Diagnostics) og behandling (Therapy) smelter sammen til Theranostics, enkeltmarkører erstattes av multivariate produkter som gir bedre diagnostisk treffsikkerhet, og nye behandlingsmetoder og medisiner innebærer økt klinisk verdi av tidlig og spesifikk diagnose. 9 De store in vitro diagnostikkselskapene har strategier for å møte det nye paradigmet. Mange av disse er imidlertid avhengige av partneravtale med andre selskaper for å sikre seg teknologi og/eller patentrettigheter. Trenden er at mindre selskaper som kan tilby innovativ teknologi og produkter med stort markedspotensial får bedre betalt enn før. Samtidig har det skjedd et gjennombrudd i utviklingen av teknologi som er velegnet for multivariat diagnostikk. I løpet av den 5års perioden som DiaGenic har drevet aktiv hypotesetesting på eget laboratorium, har store internasjonale aktører utviklet mikromatrise ( micro array ) plattformer som nå fungerer som diagnostiske produkter. Det første produktet innen denne teknologien er Amplichip (fra Roche/Affymetrix) som ble godkjent av amerikanske FDA (Food and Drug Administration) i desember Ved siden av Affymetrix er det en håndfull ledende og flere titalls mindre leverandører av kommersielle mikromatrise plattformer som er velegnet for analyse av genuttrykksmønster.

6 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 10 Etter at DiaGenic nå har dokumentert gjennom forskningsprosjektet ved Radiumhospitalet at konseptet virker på den ene av disse plattformene (Agilent) er det allment akseptert at det også vil virke på andre plattformer av tilsvarende god kvalitet. De leverandører av slike plattformer som DiaGenic er i dialog med, bekrefter dette. DiaGenic er dermed i den unike posisjon å kunne velge blant en rekke leverandører av teknologi, hvor leverandørene legger ned svært store ressurser i dokumentasjon og videreutvikling av sine plattformer. Selskapets egne utviklingskostnader kan dermed forventes å bli beskjedne både i forhold til tradisjonell produktutvikling innen diagnostikk og i forhold til de store markedsmuligheter produktkandidatene innehar. Fra de store micro array plattformene med flere titalls tusen gener plukkes det et mindre sett av gener som vil inneholde best informasjon om spesifikke sykdommer. Representanter for disse genene legges over på en egen matrise ( custom array ) som vil være kundespesifikk for DiaGenics produktkandidater. Slik spisskompetanse og utviklingsbistand tilbys både av plattformleverandører og av spesialiserte konsulentselskaper, og DiaGenic baserer seg på en kombinasjon av slik ekstern kompetanse og den etablerte kunnskap i selskapet og hos nåværende samarbeidspartnere. STRATEGI DiaGenics forretningsstrategi bygger på patentrettigheter. Året 2004 representerer et gjennombrudd på patentsiden med innvilget patent i USA for bruk av genuttrykksmønster til å diagnostisere Alzheimers sykdom. I desember ble selskapet også innvilget de første patenter i Europa. Patentene er en bekreftelse på at DiaGenic er i ferd med å bygge opp en attraktiv portefølje av internasjonale patenter for diagnostisering av sykdommer ved bruk av genuttrykksmønster. Konseptet med bruk av prøvemateriale tatt fjernt fra sykdomsstedet (for eksempel blod) står sentralt i selskapets patenteringsstrategi. Den aktive patentstrategien fortsetter med målsetting om utvidelser av patentene etter hvert som genuttrykksmønster for nye sykdommer kartlegges. DiaGenic er svært godt fornøyd med de første resultatene av samarbeidet med Radiumhospitalet og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (FUGE-prosjektet). Selskapet ser det som naturlig å bygge videre på dette samarbeidet frem mot produktprototyp for diagnostisering av brystkreft. Sammen med Radiumhospitalet vil de ulike teknologiske plattformene bli evaluert og et valg av teknologisk partner for denne produktviklingen vil deretter bli foretatt. Utviklingsarbeidet med prototyp starter så snart teknologisk plattform er valgt. I praksis vil utviklingen innebære utarbeidelse av custom array. Arbeidet vil bestå av flere runder med testing for å finne frem til det beste sett av gener for diagnose av sykdommen, og deretter utplassering av disse genrepresentantene på et custom array. Kombinert med bioinformatikk i form av statistiske metoder for å analysere de biologiske data vil dette utgjøre produkt prototyp. Selskapet forventer at prototyp for diagnostisering av brystkreft kan være utviklet i løpet av året 2006 og med direkte henførbare utviklingskostnader i størrelsesorden NOK 10 mill. Prototyp for Alzheimers sykdom forventes å kunne utvikles parallelt, på samme eller på en konkurrerende plattform. På vegen frem mot første produktprototyp kan det forventes forskningsmessige resultater i form av opplysninger om metodens treffsikkerhet. Slike resultater planlegges benyttet løpende i markedsføringen overfor kommersielle partnere. I forbindelse med forhandlinger med partnere vil det være vesentlig for selskapet å ha sikret en finansiering av egen virksomhet uavhengig av milepælsbetalinger fra partnere. Dette er spesielt viktig for å ha et bedre forhandlingsgrunnlag overfor kommersielle partnere og kunne oppnå en bedre avtale mht forventet nåverdi av fremtidige innbetalinger fra partnere i form av milepælsbetalinger og royalty. I denne sammenheng anser styret at selskapet vil ha betydelige fordeler av børsnoteringen og den alternative kapitalkilde som aksjemarkedet representerer. Det er selskapets strategi til enhver tid å være finansiert i form av egenkapital for en periode på mer enn ett år. 11 DiaGenic har som målsetting å inngå avtaler med en eller flere kommersielle partnere, det vil i praksis si store IVD (in vitro diagnostikk) selskaper. Slike partnere forventes å ville håndtere utvidede kliniske studier, myndighetsgodkjennelse og markedsføring. Systematisk og målrettet arbeid med markedsføring av DiaGenic overfor slike partnere starter først i 2005 etter at markedsdirektør med bred erfaring fra samarbeid og forhandlinger med slike selskaper ble ansatt fra januar måned. INGRID ALFHEIM STYREMEDLEM ERLING CHRISTIANSEN STYREMEDLEM

7 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 12 ORGANISASJON, MEDARBEIDERE OG LEDELSE DiaGenic har kontorer og laboratorium på Helsfyr i Oslo. Selskapet har bygget opp en effektiv organisasjon. Det er totalt tolv ansatte med tyngdepunkt innen fagområdene molekylærbiologi, bioinformatikk og patentarbeid. Etter at selskapet ble børsnotert og selskapet er nærmere en kommersialiseringsfase med økt markedsfokus, er Dag Christian Christiansen ansatt som markedsdirektør og styreleder Håkon Sæterøy er engasjert som ansvarlig for investorrelasjoner. Gründerne Anders Lönneborg og Praveen Sharma har sentrale roller som henholdsvis daglig leder/forskningsleder og prosjektleder/patentansvarlig. I tillegg til de fast ansatte er det engasjert flere fagpersoner gjennom FUGE-prosjektet. Selskapet har etablert samarbeid med flere vitenskapelig rådgivere med høy internasjonal anerkjennelse. Tjenester innen områdene økonomistyring, juridisk, og patent kjøpes inn eksternt. Arbeidsmiljøet i selskapet vurderes som godt. Ingen ulykker eller skader ble registrert i Sykefraværet i 2004 var på mindre enn 1 % av arbeidstiden. Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet. DiaGenic har likestilling mellom kvinner og menn som målsetting. Av selskapets tolv ansatte er det fire kvinner. Selskapet har for tiden ingen kvinner i ledelsen og kun en kvinne i styret. Andelen kvinner i selskapets ledelse og styre søkes økt. Selskapets generalforsamling gav i desember 2004 fullmakt til styret til å utstede aksjer til bruk i opsjonsordning for den nyansatte markedsdirektøren og de øvrige fast ansatte som ikke fra tidligere har betydelige eierandeler eller opsjoner i selskapet. Det er på denne bakgrunn i januar 2005 inngått opsjonsavtaler med til sammen aksjer, hvorav aksjer gjelder markedsdirektøren og er likt fordelt blant syv ansatte. Tegningskursen for alle opsjonsavtalene er satt til NOK 3,- per aksje, mens aksjekursen ved årsskiftet var NOK 2,57. Opsjonene har forskjellige opptjeningsperioder, men felles for alle er at de må erklæres av den enkelte ansatte innen november EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE DiaGenics styre er opptatt av god eierstyring og selskapsledelse ( Corporate governance ) og mener dette er en forutsetning for god verdiskapning og riktig prising av DiaGenic-aksjen. Selskapet har en informasjonspolitikk som legger vekt på likebehandling, uavhengighet, åpenhet og høy etisk standard. Sentralt i selskapets eierstyring er at det kun er én aksjeklasse, at hver aksje har én stemme på generalforsamlingen og at aksjene er fritt omsettelige. Generalforsamlingen er selskapets møteplass for aksjonærene og styret, et forum hvor aksjonærene har mulighet til å utøve sine rettigheter. Styret og styrets leder er valgt av generalforsamlingen. Styret er sammensatt med henblikk på selskapets behov for kompetanse og kapasitet. Selskapet har på grunn av selskapets størrelse valgt å ikke ha bedriftsforsamling. Den relativt oversiktlige aksjonærstrukturen er grunnen til at DiaGenic også har valgt å ikke ha valgkomité. På grunn av styrets kompetanse har DiaGenic valgt å engasjere enkelte styremedlemmer til å utføre arbeid utover ordinært styrearbeid. Det er styrets vurdering at dette ikke er til hinder for at styret opptrer uavhengig og ivaretar aksjonærfellesskapets interesser. Avtalen med styrets leder er godkjent av de øvrige styremedlemmer og er forelagt selskapets generalforsamling til orientering. DiaGenic har foreløpig ikke hatt positiv kontantstrøm fra drift, og selskapets aksjonærer vil ikke motta utbytte før den økonomiske situasjonen muliggjør dette. Det er et mål for selskapet at informasjonspolitikken og utøvelse av Corporate governance medfører at selskapets eiere får god avkastning, primært i form av verdistigning på aksjen. Styret legger vekt på å sikre finansieringen av DiaGenic frem til oppnåelse av positiv kontantstrøm. God eierstyring og selskapsledelse anses å være en av forutsetningene for å lykkes med fremtidig emisjoner. Styret har fått fullmakt fra generalforsamlingen til å utstede aksjer for å finansiere driften av selskapet, samt for å kunne inngå opsjonsavtaler med ansatte. Styret er opptatt av å begrense bruk av slike styrefullmakter til disse definerte formål. 13 KAI ENGEDAL STYREMEDLEM GUSTAV INGEMAR KIHLSTRÖM STYREMEDLEM

8 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER DiaGenic fusjonerte i 2004 med børsnoterte Mefjorden ASA. Selskapet søkte om og fikk godkjent opprettholdelse av børsnotering for det fusjonerte selskapet. Selskapets aksjer ble tatt opp til notering ved Oslo Børs den 27. august. Samtidig ble selskapet tilført likvide midler i form av egenkapital for ca ett års drift. Ved utgangen av 2004 hadde selskapet 513 aksjonærer, de fleste av disse som et resultat av fusjonen. ØKONOMI DiaGenics driftsinntekter var i 2004 på TNOK 55 mot TNOK 37 i Totale driftskostnader økte fra TNOK i 2003 til TNOK i I 2004 er driftskostnadene totalt redusert med TNOK i form av offentlige tilskudd mot TNOK i I 2004 bestod tilskuddene av TNOK i FUGE-midler og TNOK i Skattefunnmidler, mens de i 2003 besto av TNOK 1,600 fra Skattefunn og TNOK 840 i OFU-midler (Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt). 14 DiaGenic har i 2004 til tross for børsnoteringen vært et relativt anonymt selskap i aksjemarkedet, og omsetningen i selskapets aksjer har inntil mars 2005 vært beskjeden. Dette kan ha flere årsaker, herunder mangel på markedsføring av aksjen og ingen emisjon (IPO) i forbindelse med børsnoteringen. Ingen meglerhus hadde før mars 2005 utarbeidet analyse av selskapet, som i fjor hadde en kapitalisert verdi på under NOK 100 mill. Mest vesentlig var kanskje mangel på bekreftelser av selskapets teknologi fra det vitenskapelige og industrielle miljø. I løpet av vinteren 2005 er mange av disse forhold endret: Ekstern vitenskapelig bekreftelse på at konseptet fungerer med bruk av blod som prøvemateriale og at resultatene lar seg analysere på den kommersielle plattformen Agilent er meddelt markedet. DnB NOR Markets presenterte den første analysen av selskapet i investormarkedet, og stor prosentmessig oppgang i selskapets markedsverdi har medført betydelig medieomtale. Aksjen er nå gjenstand for betydelig interesse og selskapet prioriterer det videre arbeidet med investorrelasjoner og å øke kjennskapen til aksjen. Det har vært avholdt et stort antall investorpresentasjoner i Norge, og dette arbeidet vil fortsette også med internasjonale investorer som målgruppe. På selskapets hjemmeside er det lagt ut et omfattende fact sheet på brystkreft for å gi et bedre generelt informasjonsgrunnlag til investorer og analytikere. Selskapets generalforsamling gav i desember 2004 fullmakt til styret for utstedelse av inntil 7 millioner aksjer til bruk i forbindelse med en eller flere emisjoner for å styrke selskapets finansiering. DnB NOR Markets er gitt i oppdrag å lede emisjonsarbeidet, og det arbeides med en rettet emisjon. Styret anser gjennomføringen av denne emisjonen som viktig for å sikre finansieringen av selskapet for en lengre periode enn ut Egenkapitalen var 31. desember 2004 på TNOK mot TNOK per 31. desember Økningen skyldes kontantemisjonen gjennomført i mai 2004 på TNOK og fusjonen med Mefjorden ASA i august 2004 som medførte økt egenkapital på TNOK , men redusert med årets resultat på TNOK Kortsiktig gjeld var ved utgangen av 2004 på TNOK mot TNOK ved utgangen av Selskapet har ikke langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelser beløp seg til TNOK 647 ved utgangen av 2004, mot TNOK 492 tilsvarende periode året før. Likvide midler er plassert i bankinnskudd og utgjorde 31. desember 2004 TNOK mot TNOK tilsvarende periode året før. Selskapet har ikke fri egenkapital per Årets underskudd på TNOK foreslås dekket ved overføring fra overkursfond. Styret presiserer at gjennomføring av planlagt emisjon er nødvendig for å sikre finansiering av selskapet for en lengre periode enn ett år. Styret har satt i verk tiltak for at slik emisjon skal gjennomføres raskt. På bakgrunn av den senere tids kursutvikling og volum i omsetning av DiaGenic-aksjen anser styret risikoen for at emisjonen ikke lar seg gjennomføre for å være liten. Styret bekrefter på dette grunnlag at forutsetning om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er avlagt i henhold til denne forutsetningen. Det har ikke skjedd hendelser utenom det som fremgår av denne beretningen som er vesentlig for å bedømme selskapets økonomiske stilling. 15 PRAVEEN SHARMA STYREMEDLEM ANDERS LÖNNEBORG DAGLIG LEDER

9 16 ÅRSBERETNING FREMTIDSUTSIKTER Selskapets innsats i årene 2005 og 2006 forventes å bli grunnleggende for hvilken avkastning selskapets aksjonærer kan forvente å oppnå på sin investering. I løpet av denne perioden forventes de første produktprototyper å være utviklet, og de første avtaler med både teknologiske og kommersielle partnere å være inngått. Selskapets ledelse og styre vil evaluere og utvikle organisasjonen for å møte de utfordringer og ressursbehov som kan forventes i denne avgjørende perioden. Selskapet vil fortsatt besitte en vesentlig del av ressursene internt, herunder kjernekompetanse innen patentering (både for flere sykdommer og dersom mulig også innen Theranostics ), molekylærbiologi, prosjektstyring, kvalitetssikring og bioinformatikk. Selskapet forventes likevel i større grad enn tidligere å erverve den nødvendige kompetanse gjennom bruk av eksterne ressurser eksempelvis for utviklingen av prototyper, klinisk utprøving, myndighetsgodkjennelse og markedsføring. Slik outsourcing i kombinasjon med partneravtaler vil holde de faste kostnadene på et akseptabelt og fortsatt lavt nivå samtidig som de nødvendige ressurser vil være tilgjengelige. 2 DiaGenic ASA ÅRSREGNSKAP ÅRSREGNSKAP 2004 For å sikre finansiell handlefrihet og mulighetene til kapitalinnhenting gjennom aksjemarkedet, vil selskapet fortsette arbeidet med å utvikle selskapet til et attraktivt investeringsobjekt for både norske og internasjonale investorer. Styret anser at åpenhet og likebehandling i informasjonsflyten, høy standard på etikk og fokus på verdiskapning vil bidra til riktig verdsettelse i aksjemarkedet. Slik verdsettelse vurderes som viktig både for den løpende handel i aksjen og for å oppnå de beste betingelser i forbindelse med emisjoner og ved eventuelle fremtidige oppkjøpsituasjoner. Til tross for at den tekniske risikoen i DiaGenic kan anses som vesentlig redusert gjennom bekreftelsene for bruk av konseptet på kommersielle plattformer er det fremdeles flere milepæler som gjenstår før selskapet oppnår de første inntekter. Selskapets metode må optimaliseres til å vise en treffsikkerhet som er tilstrekkelig interessant for å oppnå avtaler med kommersielle partnere, og deretter må det oppnås myndighetsgodkjennelse og markedsaksept for de enkelte produkter. Oslo, 30. mars 2005 Styret i DiaGenic ASA Håkon Sæterøy Ingrid Alfheim Gustav Ingemar Kihlström Styrets Leder Styremedlem Styremedlem Kai Engedal Erling Christiansen Praveen Sharma Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anders Lönneborg Daglig leder 0 0 4

10 REGNSKAP REGNSKAP DIAGENIC ASA RESULTATREGNSKAP NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Annen driftsinntekt ,8,10 3,4 10 SUM IMMATERIELLE EIENDELER Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DIAGENIC ASA BALANSE PR 31. DESEMBER NOTE EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE 9 7 DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad NETTO FINANSRESULTAT ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført fra overkursfond SUM OVERFØRINGER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskap SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

11 REGNSKAP REGNSKAP DIAGENIC ASA DIAGENIC ASA BALANSE PR 31. DESEMBER KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTE EGENKAPITAL OG GJELD KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond SUM INNSKUTT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Forskjell i pensjonskostnad og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER GJELD 20 8 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling av egenkapital NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignend Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr BEHOLDNING AV BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE PR Håkon Sæterøy Ingrid Alfheim Gustav Ingemar Kihlström Styrets Leder Styremedlem Styremedlem Kai Engedal Erling Christiansen Praveen Sharma Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anders Lönneborg Daglig leder

12 NOTER TIL REGNSKAPET NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. SALGSINNTEKT Inntektsføring av tjenester skjer på leveringstidspunktet. FORSKNING OG UTVIKLING Kostnader i forbindelse med patent, forskning og utvikling kostnadsføres etter hvert som de påløper. OFFENTLIGE TILSKUDD Offentlige tilskudd som er tilknyttet bestemte driftskostnader føres som kostnadsreduksjon. DATTERSELSKAPER Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Datterselskaper som er uten ordinær virksomhet, og som ikke har betydning for bedømmelsen av konsernets stilling eller resultat, blir ikke konsolidert. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene unntatt renteelementet som kostnadsføres. VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. 22 PENSJONER Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at den kan bli nyttegjort. VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. IMMATERIELLE EIENDELER Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseførting er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomiske levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi. RESULTAT PR. AKSJE Resultat pr. aksje er beregnet ved å dividere årsresultatet med det tilsvarende tidsveiede gjennomsnitt av antall utestående aksjer i rapporteringsperioden. BETINGEDE UTFALL Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, blir kostnadsført. Betingede gevinster eller inntekter blir ikke inntektsført. AKSJEBASERT AVLØNNING Egenverdi av aksjeopsjoner tildelt ansatte kostnadsføres som lønn. Så lenge utøvelseskursen på opsjonen er høyere eller lik den estimerte virkelige verdien på den underliggende aksjen på tildelingstidspunktet har opsjonen ingen egenverdi, og ingen lønnskostnad blir regnskapsført. Arbeidsgiveravgift på forskjellen mellom antatt virkelig verdi av underliggende aksje og innløsningskursen på tegningsretten, periodiseres over opsjonsperioden. LEASING Leasingkontrakter er klassifisert som finansielle eller operasjonelle etter en gjennomgang av hver enkelt kontrakt særskilt. Operasjonelle leasingkontrakter blir kostnadsført lineært over kontraktsperioden. Driftsmidler finansiert ved finansiell leasing blir balanseført og avskrevet lineært over forventet levetid. Leasinggjelden blir betraktet som langsiktig gjeld og gjelden blir redusert med nedbetaling på leasingkontrakten. KONTANTSTRØMSOPPSTILLING Selskapet benytter den indirekte metode for oppsett av kontantstrømsoppstillingen. ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP OG SAMMENLIGNINGSTALL Regnskapsprinsipp for pensjoner er endret i 2004 som følge av børsnoteringen. Sammenligningstall for 2002 er omarbeidet og virkning er ført mot egenkapitalen. For sammenligningstallene i 2003 er endringen ført som økning i lønnskostnader. 23 VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler er oppført til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Eiendelene avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

13 NOTER TIL REGNSKAPET NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 2 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER NOTE 3 IMMATERIELLE EIENDELER LØNNSKOSTNAD Lønninger Tilskudd, jf. note Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Andre ytelser GOODWILL SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 ANSKAFFELSESKOST SUM Gjennomsnittlig antall ansatte Akkumulert avskrivninger Årets avskrivning AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER YTELSER TIL LEDENDE PERSONER LØNN ANNEN GODTGJØRELSE Daglig leder: Anders Lönneborg * Styret: Håkon Sæterøy ** Gustav Ingemar Kihlstrøm *** Ingrid Alfheim **** Erling Christiansen ***** BOKFØRT VERDI PR Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3 år Linær Goodwill er knyttet til fusjon med Mefjorden ASA med regnskapsmessig virkning fra Vedtatte fusjonsplan verdsatte Mefjorden ASA til NOK Verdien av identifiserbare eiendeler i Mefjorden ASA utgjorde NOK på det regnskapsmessige tidspunkt for fusjonen. Merverdien på NOK er balanseført som Goodwill, som avskrives over forventet økonomisk levetid. 25 * Anders Lönneborg er i tillegg dekket gjennom selskapets ordinære forsikringsordninger. ** Annen godtgjørelse til INVESTOR Corporate AS, ved Håkon Sæterøy, er vederlag for utførte konsulenttjenester. Oppgitt beløp er ekskl. moms da DiaGenic ASA har fradrag for inngående moms. *** Annen godtgjørelse til Gustav Ingemar Kihlström er vederlag for utførte konsulenttjenester. Honorar er fakturert uten moms. **** Annen godtgjørelse til Technology International Exchange AS, ved Ingrid Alfheim, er vederlag for utførte konsulenttjenester. Oppgitt beløp er ekskl. moms da DiaGenic ASA har fradragsrett for moms. ***** Annen godtgjørelse til Advokatfirmaet Schjødt, ved partner Erling Christiansen, for utførte juridiske tjenester er kostnadsført med kr ekskl. moms i DiaGenic ASA. Resterende kr er kostnadsført inkl. moms i det innfusjonerte Mefjorden ASA da dette selskapet ikke hadde fradrag for inngående moms. Sistnevnte beløp er ført mot egenkapitalen i forbindelse med åpningsbalansen for det fusjonerte DiaGenic ASA. LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL LEDENDE PERSONER, AKSJEEIERE M.V. Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer eller aksjonærer. REVISOR Konstnadsført honorar til Ernst & Young for revisjon i 2004 utgjør kr Andre revisjonsrelaterte tjenester fra Ernst & Young er kostnadsført med kr i Ernst & Young har i tillegg utført revisjons- og konsulentarbeid i forbindelse med det innfusjonerte Mefjorden ASA. Kostnader knyttet til dette arbeidet utgjør kr og er ført mot åpningsbalansen i det det fusjonerte selskapet. NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER INNREDNING LAB.UTSTYR INVENTAR DATAUTSTYR SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang ANSKAFFELSESKOST Akkumulert avskrivninger Årets avskrivning AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER BOKFØRT VERDI PR Økonomisk levetid 3 år 3-8 år 10 år 3 år Avskrivningsplan Linær Linær Linær Linær

14 NOTER TIL REGNSKAPET NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 5 DATTERSELSKAP NOTE 6 FORTSETTER NOTE 6 FORRETNINGS- EGENKAPITAL RESULTAT BOKFØRT FIRMA KONTOR EIERANDEL STEMMEANDEL VERDI Unique UK Ltd. England 100 % 100 % Nedskrivning BALANSEFØRT VERDI PR Unique UK Ltd. er ikke konsolidert, jf. regnskapsloven 3-8, da disse ikke har betydning for bedømmelsen av konsernets stilling eller resultat. Selskapet har i 2004 vært uten ordinær virksomhet og forventes avhendet eller avviklet i Unique DK A/S er solgt i 2004 uten resultatmessig effekt. AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON KSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER ANTALL ANTALL I STYRET OG DAGLIG LEDER: VERV OPSJONER AKSJER Håkon Sæterøy * Styrets leder Kai Åge Engedal ** Styremedlem Ingrid Alfheim *** Styremedlem Praveen Sharma Styremedlem Praveen Sharma Dagligleder * Aksjer eies direkte og indirekte gjennom selskapene Investor Venture I KS og INVESTOR Corporate AS. Opsjoner er personlig ervervet i markedet og har en innløsningskurs på NOK 1,40-1,80 med utløpsdato desember ** Aksjer eies direkte og indirekte gjennom selskapet Hekama Invest AS. *** Opsjoner har innløsningskurs NOK 4,- og utløpsdato 1. mars Aksjekapitalen i selskapet pr utgjør NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 0,05. Selskapet har kun èn aksjeklasse og ingen spesielle reguleringer knyttet til aksjene. En aksje utgjør således èn stemme. NOTE 7 EGENKAPITAL 27 EIERSTRUKTUR PR ANTALL AKSJER EIERANDEL EGENKAPITAL AKSJEKAPITAL OVERKURSFOND SUM Investor Venture I KS ,05 % Praveen Sharma ,66 % Anders Lönneborg ,74 % Vital Forsikring ASA ,84 % Inak AS ,14 % A/S Skarv ,44 % Biovekst AS ,84 % Norman Bulk Carriers III AS ,22 % Nordea Liv ASA ,08 % Bioparken AS ,76 % Grubesand AS ,71 % INVESTOR Corporate AS ,63 % Verdipapirfondet Holberg Norden ,31 % Arild Engh ,02 % Verdipapirfondet Holberg Norge ,87 % Sanden A/S ,46 % Ivar S. Løge AS ,40 % Tom Adolfsen ,08 % Wieco AS ,85 % Mustang AS ,82 % SUM 20 STØRSTE AKSJONÆRER ,93 % Sum øvrige ,07 % Egenkapital Kapitalutvidelser Fusjon med Mefjorden ASA Prinsippendringer, jf. note Andre egenkapitaljusteringer Årets resultat EGENKAPITAL NOTE 8 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 8 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom Nordea Liv. Selskapets årsregnskap var i 2003 avlagt i henhold til GRS for små foretak. Netto pensjonsforpliktelse var i den forbindelse ikke balanseført. Balanseføring av pensjonsforpliktelse innebærer en prinsippendring der virkningen er ført mot egenkapitalen, jf. note 7. TOTALT ANTALL AKSJER ,00 %

15 NOTER TIL REGNSKAPET NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 8 FORTSETTER NOTE 9 SKATTEKOSTNAD ÅRETS SKATTEPLIKTIG INNTEKT: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av tidligere opptjente pensjoner Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Administrasjonskostnader Resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller ÅRETS SKATTEPLIKTIGE INNTEKT NETTO PENSJONSKOSTNAD Netto pensjonsforpliktelse Pensjonskostnad Investering i pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift NETTO PENSJONSKOSTNAD ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER: Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt ÅRETS SKATTEPLIKTIGE INNTEKT ÅRETS BETALBARE SKATT: Betalbar skatt på årets resultat BETALBAR SKATT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: Diskonteringsrente 5,5 % 6,5 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 7,5 % 7,5 % Lønnsregulering 4,0 % 4,0 % Pensjonsregulering 3,0 % 3,0 % G-regulering 3,0 % 3,0 % Turnover 5,0 % 5,0 % SPESIFIKASJON AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLER: Varige driftsmidler inkl goodwill Netto pensjonsforpliktelse Fremførbart underskudd GRUNNLAG FOR UTSATT SKATTEFORDEL UTSATT SKATTEFORDEL Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Utsatt skattefordel er ikke balanseført i henhold til GRS. Netto utsatt skattefordel vil bli balanseført i den grad det er sannsynlig at den kan bli nyttegjort. Endring i midlertidige forskjeller fremgår ikke direkte av ovennevnte tall da 2003 ikke inkluderer tall fra Mefjorden ASA. SKATTEMESSIG FREMFØRBART UNDERSKUDD: Fremførbart ubenyttet underskudd fra Fremførbart ubenyttet underskudd fra Fremførbart ubenyttet underskudd fra Fremførbart ubenyttet underskudd fra Fremførbart ubenyttet underskudd fra Fremførbart ubenyttet underskudd fra Fremførbart ubenyttet underskudd fra SUM FREMFØRBART UBENYTTET UNDERSKUDD PR

16 NOTER TIL REGNSKAPET NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 10 OFFENTLIGE TILSKUDD NOTE 13 IMPLEMENTERING AV IFRS OFFENTLIG TILSKUDD: FUGE Skattefunn SND SUM OFFENTLIG TILSKUDD Offentlige tilskudd regnskapsføres netto som fradrag i driftskostnader. Tilskudd FUGE og SND er ført som reduksjon i annen driftskostnad. Skattefunn er ført som redusert lønnskostnad med 25 % og redusert annen driftskostnad med 75 %. Fra 2005 vil DiaGenic ASA rapportere etter International Reporting Standards (IFRS) fra IASB. Tallene for 2004 vil bli omarbeidet etter IFRS for å være sammenlignbare. Regnskapsposter som vil bli berørt av IFRS er: FOU: DiaGenic ASA kostnadsfører i dag alle utgifter til egen forskning og utvikling. Etter IFRS skal utgifter til egen av immaterielle eiendeler balanseføres når kriterier for balanseføring er tilfredsstilt; A. det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket, og B. anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig. Når selskapet har inngått kommersielle avtaler med samarbeidspartnere, vil kriteriene for balanseføring av egen utvikling være tilfredsstilt. Balanseførte immaterielle eiendeler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 30 NOTE 11 OPSJONER TIL ANSATTE Pr har Narinder Singh Sahni som eneste ansatt avtale om opsjoner til innløsningskurs NOK 1,20. Opsjonene har utløpsdato Styret har i ekstraordinær generalforsamling den fått fullmakt til å utstede opsjoner til ansatte. Dette er nærmere redegjort for i styrets årsberetning. GOODWILL: Selskapet goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid som er 3 år. I henhold til IFRS skal goodwill ikke avskrives, men testes for nedskrivning ved hver regnskapsavleggelse. PENSJONSFORPLIKTELSE: Uamortiserte avvik skal i henhold til IFRS føres mot egenkapitalen pr For selskapet vil ikke disse forskjellene ha vesentlig betydning. 31 NOTE 12 FINANSIELL MARKEDSRISIKO FINANSIELL RISIKO: Selskapet benytter ikke finansielle instrumenter i forbindelse med styring av den finansielle risiko. VALUTARISIKO: Selskapets transaksjoner skjer hovedsakelig i NOK. Et beskjedent antall transaksjoner skjer i SEK og. Det er ikke inngått kontrakter for sikring av valuta på grunn av svært beskjedent omfang. RENTERISIKO: Selskapets overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonto til markedsvilkår. KREDITTRISIKO: Kredittsjekk av nye kunder gjennomføres før kontrakter inngås. LIKVIDITETSRISIKO: Selskapet planlegger å gjennomføre en emisjon i løpet av Emisjonen er nødvendig for å sikre likviditet frem til selskapet oppnår positiv kontantstrøm fra drift. Det arbeides aktivt mot aksjemarkedet for å få dette på plass. OPSJONER TIL ANSATTE: Etter dangens regnskapsprinsipper beregnes og kostnadsføres ikke tidsverdien av tegningsretter utstedt til ansatte og styret. Etter IFRS må en antatt virkelig verdi av tegningsretten på tildelingstidspunktet beregnes og kostnadsføres over den perioden rettighetshaver skal yte arbeid. Av de samlede antall tegningsretter, tegningskurser og løpetid forventes periodiseringen av tidselementet i tegningsrettene til ansatte og styret kun å utgjøre en marginal andel av lønnskostnadene i selskapet. NOTE 14 STORE ENKELTTRANSAKSJONER Den fremla styrene i DiaGenic ASA og Mefjorden ASA fusjonsplan, som ekstraordinær generalforsamling vedtok den Fusjonen mellom DiaGenic ASA og Mefjorden ASA er regnskapsført som en transaksjon, med regnskapsmessig effekt fra Overdratte eiendeler og gjeld fra Mefjorden ASA er ført til virkelig verdi i DiaGenic ASA. I fusjonen er Mefjorden ASA verdsatt til kr På fusjonstidspunktet er materielle eiendeler fratrukket gjeld verdsatt til kr og immaterielle eiendeler verdsatt til kr Den immaterielle eiendelen er balanseført som goodwill i regnskapet til DiaGenic ASA, og avskrives lineært over forventet økonomisk levetid som er 3 år.

17 NOTER TIL REGNSKAPET NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 15 PROFORMATALL FOR DIAGENIC ASA OG MEFJORDEN ASA NOTE 17 LIKVIDE MIDLER Historiske resultat- og balansetall for DiaGenic ASA er benyttet som proforma resultat- og balansetall for det fusjonerte selskapet. DiaGenic ASA har i fusjonen blitt tilført kr i materielle og immaterielle eiendeler fratrukket gjeld. Proforma regnskapet viser effekten av fusjonen for hele året. Av selskapets likvide midler er kr bundne i depositum og skattetrekk. NOTE 18 LEIEFORPLIKTELSER RESULTATREGNSKAP (alle tall i hele NOK 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader RESULTAT FØR SKATT LEIEKONTRAKTER LEIEPERIODE ÅRLIG LEIE 2005 Østensjøveien 15 B 1/ / NOTE 19 FORSKNING OG UTVIKLING FORSKNING- OG UTVIKLINGSKOSTNADER FoU Skattekostnad ÅRSRESULTAT BALANSE (alle tall i hele NOK 1 000) Selskapet kostnadsfører forsknings og utviklingskostnader løpende. Forsknings- og utviklingskostnader er knyttet til lønn, patent, laboratoriedrift og honorarer til samarbeidende forskningsmiljø. NOTE 20 NÆRSTÅENDE PARTER 33 EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER Det er ikke gjennomført transaksjoner med nærstående parter utover de som er nevnt i Note 2. Alle transaksjoner og avtaler er gjort på kommersielle vilkår ut fra markedspris på varer og tjenester. EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 16 RESULTAT PR AKSJE RESULTAT PR AKSJE Årsresultat Gjennomsnittlig antall aksjer RESULTAT PR AKSJE - 0,47-1,97-2,84

18 REVISJONSBERETNING DIAGENICS LEDELSE DAGLIG LEDER OG FORSKNINGSDIREKTØR Anders Lönneborg (1956) er daglig leder, forskningsdirektør og gründer i DiaGenic. Han har utdannelse som Fil.Dr. i molekylär plantefysiologi Umeå Universitet og har videre en PostDoc fra Michigan State University. Lönneborg har omfattende erfaring i ledelse av forskningsgrupper og godkjent professorkompetanse. Han har hatt en rekke forsker/ forskningssjefstillinger fra universitet og forskningsinstitutt, sist ved Norsk Institutt for Skogforskning. Han ble ansatt i DiaGenic i MARKEDSDIREKTØR Dag Christian Christiansen (1954) er fra januar 2005 ansatt som Markedsdirektør i DiaGenic. Han er Cand.Scient, i biokjemi fra Universitetet i Bergen, 1983 og Diplomøkonom fra Handelshøskolen BI, Han har over 20 års erfaring i salg og markedsføring av kjemikalier og diagnostika nasjonalt og internasjonalt. Christiansen har tidligere jobbet bl.a. i Dyno Particles og kommer fra stilling i Axis-Shield hvor han hadde ansvar for hjerte-kar diagnostikk. 35 DIREKTØR FOR TEKNOLOGI OG PRODUKTUTVIKLING Praveen Sharma (1964) er direktør og gründer i DiaGenic. Han har universitetsutdannelse fra India, en Cand.Scient grad fra Universitetet i Oslo 1990 samt en Dr.Scient. Molekylær Biologi, NLH Sharma har hatt flere forskerstillinger, sist ved Norsk Institutt for Skogforskning. Han ble ansatt i DiaGenic i LEDER FOR INVESTORRELASJONER Håkon Sæterøy (1958) er siviløkonom fra NHH, Bergen Han er Daglig leder i INVESTOR Corporate AS som er forretningsfører for INVESTOR Venture I KS. Sæterøy er styreleder DiaGenic og styreleder/styremedlem i en rekke private selskaper. Han har over 20 års erfaring fra investeringsvirksomhet og corporate finance. Fra børsnoteringen av DiaGenic i tredje kvartal 2004 har Sæterøy hatt en 50% stilling som leder for investorrelasjoner i selskapet. ANDERS LÖNNEBORG DAG CHRISTIAN CHRISTIANSEN PRAVEEN SHARMA HÅKON SÆTERØY

19 SELSKAPSLEDELSE OG EIERSTYRING SELSKAPSLEDELSE OG EIERSTYRING DiaGenics formål er i henhold til selskapets vedtekter å utvikle, patentere og selge produkter, teknologi og kompetanse for diagnostisering av lidelser, plager og sykdommer på mennesker, dyr og planter. Forretningsstrategien er å få frem produktkandidater for tidlig diagnose av sykdommer og sammen med partnere videreutvikle og sørge for en vellykket lansering av disse. DiaGenics styre er opptatt av å holde en høy standard på etikk samt god selskapsledelse og eierstyring ( corporate governance ). Selskapet mener det bidrar til den beste resultatoppnåelse og riktig verdsettelse av selskapet gjennom god interaksjon mellom selskapets ledelse og eiere. Ansettelsesavtalen ble forelagt selskapets generalforsamling 14. desember 2004 og avtalen er behandlet og godkjent av hele resten av styret. Andre avtaler mellom selskapet og selskapets styremedlemmer ble forelagt på samme generalforsamling og er også godkjent av hele styret. Det er styrets mening at disse avtaler ikke er til hinder for at styret opptrer uavhengig og ivaretar aksjonærfellesskapets interesser. Styret har fastsatt styreinstruks for sitt arbeid samt for den daglige ledelse. Instruksene inneholder ansvars- og oppgavefordeling av viktige saksområder. Det blir årlig satt opp plan for styrets arbeid. 36 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON DiaGenic tilstreber åpenhet og likebehandling av ulike aktører når det gjelder finansiell og annen viktig informasjon om selskapet. Relevant informasjon gis i form av presse- og børsmeldinger, den legges ut på selskapets hjemmeside, sendes til alle aksjonærer når det kreves og gis i form av presentasjoner for investorer, analytikere og aksjonærer. Selskapet har én ansvarlig person for informasjon og investorrelasjoner. Datoer for planlagte viktige hendelser er publisert på selskapets hjemmeside. AKSJONÆRER, AKSJER OG STYRENDE ORGANER Kjernen i selskapets eierstyring og selskapsledelse er likebehandling av alle aksjonærer. Alle aksjer har én stemme og aksjene er fritt omsettelige. Aksjonærene kan utøve sine rettigheter i generalforsamlingen, og selskapet bestreber at generalforsamlingen kan være en møteplass mellom aksjonærer og selskapets styre. Dette gjøres blant annet ved at saksdokumentene er tilstrekkelig utførlige og sendes minst to uker før generalforsamlingen. DiaGenic har på grunn av selskapets størrelse valgt ikke å ha bedriftsforsamling. Den oversiktlige aksjonærstrukturen er grunnen til at DiaGenic har valgt ikke å ha valgkomité. Styret er valgt av generalforsamlingen og er sammensatt med henblikk på best mulig ivaretakelse av aksjonærfellesskapets interesser samt selskapets behov for kompetanse og kapasitet. Styremedlemmene har bakgrunn innen fagområdene finans, molekylærbiologi, kjemi og fysiologi samt erfaring fra børsnoterte selskap blant annet innen bransjene diagnostika-, bioteknologi- og legemidler. Generalforsamlingen har valgt styrets leder. Selskapet har ikke nestleder i styret, men dette vil i ordinær generalforsamling 2005 bli foreslått innført. Ett av styrets medlemmer er stor aksjonær og en annen representerer en stor aksjonærgrupperinger. Praveen Sharma eier 10,7 % av aksjekapitalen og er gründer i selskapet. Sharma er Direktør for teknologi og produktutvikling i DiaGenic. Styrets leder, Håkon Sæterøy, er henholdsvis daglig leder og forretningsfører i INVESTOR Corporate AS og Investor Venture I KS som til sammen eier 13,7 % av aksjene i DiaGenic. Håkon Sæterøy er videre ansatt i DiaGenic med ansvar for investorrelasjoner. Daglig leder er ikke medlem av styret. Styret har vedtatt et opsjonsprogram for ansatte. Selskapets to gründere, som også er sentrale i DiaGenics ledelse, har ingen opsjonsavtaler. DiaGenic har retningslinjer som sikrer at styremedlemmer, ledende ansatte og andre innsidere, følger aktuelle lover og regler med hensyn til innsidehandel av selskapets aksjer. EGENKAPITAL OG UTBYTTE DiaGenic har foreløpig ikke hatt positiv kontantstrøm fra drift. Virksomheten er finansiert ved offentlige midler og egenkapital. Det legges betydelig vekt på å sikre finansieringen frem til selskapet genererer positiv kontantstrøm fra driften. Selskapets aksjonærer vil ikke motta utbytte før den økonomiske situasjonen muliggjør dette. Styret har fått fullmakt fra generalforsamlingen til å utstede aksjer for å finansiere driften av selskapet, samt for å kunne utdele opsjoner til ansatte. INTERNKONTROLL DiaGenics viktigste virksomhetsområde har hittil vært forskning og utvikling på eget laboratorium. Selskapet har organisert kontrollen av denne virksomheten gjennom laboratorieprotokoller med klare ansvars- og godkjenningsrutiner. Selskapet har utviklet en kvalitetsmanual for hele virksomheten. Denne er i ferd med å bli oppdatert til de endrede forhold som følge av mer fokus på forskning og utvikling utenfor eget laboratorium, børsnotering av selskapet samt mer orientering mot markedet. Selskapet kjøper tjenester for økonomistyring og finansiell rapportering fra ekstern leverandør. Styret mottar månedlige statusrapporter fra daglig leder. 37

20 SAMARBEIDSPARTNERE INNEN FORSKNING SAMARBEIDSPARTNERE INNEN FORSKNING 38 Det er viktig for DiaGenic å knytte til seg anerkjent vitenskapelig kompetanse innen medisin og life scinence forskning. DiaGenic har gleden av samarbeid med flere norske og internasjonale forsknings- og kliniske miljøer. RADIUMHOSPITALET Radiumhospitalet er landets ledende sykehus for behandling av kreft og er i dag Nord-Europas største kreftsenter. Fra 1. januar 2005 har Rikshospitalet og Det norske radiumhospital gått sammen til ett helseforetak. Sammen vil sykehusene bevare og videreutvikle den høyspesialiserte virksomhet, med pasientbehandling, forskning og undervisning i internasjonal klasse. Radiumhospitalets Institutt for kreftforskning har siden det ble grunnlagt i 1954 spilt en sentral rolle innen kreftforskning både i Norge og internasjonalt. Instituttet har for tiden syv forskningsavdelinger og 230 ansatte. En stor del av forskningen ved Institutt for kreftforskning er grunnforskning innen molekylærbiologi, grenselandet mellom cellebiologi, cellebiokjemi og genetikk. Denne forskningen drives på syv ulike avdelinger. ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS Ullevål er det største sykehuset i Norge med 7000 ansatte og 1200 senger. Brystdiagnostisk senter ved sykehuset har betydelig aktivitet innen mammografi og annen brystkreftdiagnostikk. Kvinner i Oslo som går til rutinemessig mammografiundersøkelse og som får et første suspekt mammogram, blir sendt til Ullevål for ytterligere undersøkelse. Sykehuset får på denne måten inn en stor mengde kvinner i en medisinsk tilstand som er interessant for DiaGenics forskning og utviklingsarbeide. Ullevål og DiaGenic har en avtale om levering av blodprøver fra frivillige kvinner. Sykehuset har bidratt med hovedvekten av blodprøvene som har vært nødvendig for utvikling av metode. I tillegg har Ullevål bidratt med verdifull medisinsk veiledning. 39 DiaGenic har et samarbeid med brystkreftområdet i Avdeling for genetikk som ledes av professor Anne-Lise Børresen-Dale. Samarbeidet med DiaGenic omfatter testing av ulike mikromatriseplattformer, samt biologisk analyse av prøvemateriale. STANFORD UNIVERSITY Stanford er et svært vel anerkjent universitet i Palo Alto California, USA og det ledende institutt for bruk av mikromatriseteknologi i forbindelse med kreftforskning. Radiumhospitalet samarbeider med Stanford blant annet på forskning på gener og genuttrykk ved hjelp av mikromatriser. DiaGenic drar nytte av dette samarbeidet gjennom sitt forhold til Radiumhospitalet. UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap ( UMB, tidligere Norges landbrukshøgskole) ble opprettet i Forskning utgjør i dag om lag halvparten av virksomheten ved universitetet. Antall studenter er ca og det er ca. 870 ansatte ved universitetet, hvorav 440 i vitenskapelige stillinger. UMB består av åtte institutter. Forskningen ved UMB omfatter både grunnforskning og næringsrettet forskning. DiaGenic har et samarbeid med Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved professor Are Aastveit. Samarbeidet gjelder utvikling og integrering av statistiske metoder for analyse av genekspresjonsdata i forbindelse med tidlig oppdagelse av brystkreft.

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2005

Rapport for 1. kvartal 2005 Høydepunkter: Bekreftelse av teknologien og konseptet på kommersiell plattform i forsøk utført ved Radiumhospitalet Eksterne bekreftelser også i form av vitenskapelige artikler som gir grunnlag for utvidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2005

Rapport for 4. kvartal 2005 Høydepunkter Vellykket studie på Alzheimers sykdom Samtaler med BioMerieux videreført Tildelte midler fra FUGE til prosjekt for Alzheimers sykdom Forskning og utvikling Resultatene fra pilotstudien for

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2005

Rapport for 3. kvartal 2005 Høydepunkter: Resultat av pilotstudie på diagnostisering av Alzheimers sykdom presentert på vitenskapelig kongress. Pris mottatt for poster Interesse fra flere mulige IVD-partnere Utviklingsarbeid på produkt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer