Datakommunikator. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datakommunikator. Brukerveiledning"

Transkript

1 Datakommunikator Brukerveiledning Oppbevar denne brukerveiledning på et passende sted for fremtidige referanser ved behov. Les instruksjonene nøye før du bruker produktet og bruk det i samsvar med instruksjonene.

2 Lisensbetingelser for TERUFUSION Datakommunikator Disse lisensbetingelsene er en avtale mellom TERUMO Corporation (TERUMO) og deg. Vennligst les dem. De gjelder for TERUFUSION Datakommunikator (programvaren) du installerer, hvilket inkluderer det eventuelle mediet du mottok det med. Disse betingelsene gjelder også for alle oppdateringer, supplementer eller støttetjenester for denne programvaren, hvis ikke andre betingelser gjelder for disse punktene. I så fall gjelder de betingelsene. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN, GODTAR DU DISSE BETINGELSENE. IKKE BRUK PROGRAMVAREN DERSOM DU IKKE GODTAR DEM. Dersom du overholder disse lisensbetingelsene, har du tillatelse til å installere og bruke én enkelt kopi av programvaren på ditt interne system. 1. Lisensens omfang: Denne programvaren er lisensiert, ikke solgt. Denne avtalen gir deg kun rettigheter til å bruke programvaren. TERUMO forbeholder seg alle andre rettigheter, som inkluderer, men som ikke begrenser seg til opphavsrettighetene for programvaren. Hvis ikke anvendelige lover gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, kan du kun bruke programvaren slik det er ettertrykkelig angitt i denne avtalen. Dersom du gjør dette, må du rette deg etter alle programvarens tekniske begrensninger som kun tillater deg å bruke den på visse måter. Du kan ikke: - arbeide rundt noen tekniske begrensninger i programvaren; - dekonstruere, dekompilere eller ta fra hverandre programvaren, bortsett fra og kun i den grad at anvendelig lov ettertrykkelig tillater det, til tross for denne begrensningen; - lage flere kopier av programvaren enn det som er oppgitt i denne avtalen eller er tillatt av anvendelig lov, til tross for denne begrensningen; - publisere programvaren slik at andre kan kopiere den; - leie ut, lease eller låne bort programvaren; - overføre programvaren til en tredjepart; - overføre programvaren til et annet land enn landet der systemet er lokalisert; eller - bruke programvaren for kommersielle programvarevertstjenester. Du kan kun bruke denne programvaren sammen med produktene TERUMO infusjonspumpe, TERUMO sprøytepumpe og TERUMO stativsystem. Du samtykker i at TERUMO forbeholder seg alle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til opphavsretter, deri alle overføringer fra programvaren, inkludert, men ikke begrenset til skjermbilder eller utskrevne bilder. Du kan bruke og kopiere slike overføringer og distribuere dem innenfor bygningen der systemet er lokalisert, du må imidlertid skaffe eksplisitt godkjennelse fra TERUMO før du distribuerer slike overføringer utenfor bygningen. TERUMO kan oppheve denne programvarens lisens når du bryter begrensningene som er beskrevet i denne avtalen, og når denne avtalen avsluttes, må du avinstallere denne programvaren fra systemet. Uavhengig av denne avtalens avslutning, kan følgende betingelser overleve avslutningen. 2. Støttetjenester Fordi denne programvaren er "som den er", kan vi ikke tilby støttetjenester for programvaren. Programvaren kan bli gjenstand for oppdateringer uten at du får noe forvarsel om dette. 3. Hele avtalen Denne avtalen og betingelsene for supplementer, oppdateringer og støttetjenester som du bruker, utgjør hele avtalen for programvaren og støttetjenestene. 4. Anvendelig lov og lovgivning Denne avtalen skal underlegges og tolkes i samsvar med japanske lover. Alle disputter, kontroverser eller forskjeller som kan fremtre mellom TERUMO og deg, utenfor eller i tilknytning til eller i forbindelse med denne avtalen skal bli endelig avgjort av megling i Tokyo, i overensstemmelse med de kommersielle meglingsreglene til den japanske kommersielle meglingssammenslutningen. 5. Garantifraskrivelse Denne programvaren er lisensiert "som den er". Du tar risikoen av å bruke programvaren. TERUMO gir ingen ekspressgarantier, garantier eller betingelser. I den grad det er tillatt av dine lokale lover, ekskluderer TERUMO de indirekte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-inngrep. 6. Begrensninger på og utelukkelse av legemidler og skader Du kan kun få tilbake for direkte skader opp mot mengden du betalte for bruk av denne programvaren fra TERUMO og dets leverandører. Du kan ikke få tilbake noe for andre skader, inkludert som følge av tapte profitter, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader. Denne begrensningen gjelder for - alt i tilknytning til programvaren, tjenester og - krav om kontraktsbrudd, garantibrudd, garanti eller tilstand, strengt erstatningsansvar, vanskjøtsel eller annet erstatningsrettslig forhold som er tillatt av anvendelige lover. Dette gjelder også selv om TERUMO var klar over eller burde vært klar over mulighetene for skadene. Det kan hende at ovennevnte begrensning eller ekskludering ikke gjelder for deg fordi landet ditt ikke tillater ekskludering eller begrensning av indirekte, direkte eller andre skader.

3 Innhold For å bruke dette produktet på en sikker måte, må du lese denne bruksanvisningen grundig og lære deg innholdet. Implementer dessuten sikkerhetsopplæringssystemer på ditt sykehus. Ta kontakt med vårt selskaps representanter for forklaringer om produktintroduksjon. Innhold Innhold 3 Innhold...3 Formål, oversikt og produktets egenskaper 4 Formål og oversikt...4 Egenskaper...4 Systemkonfigurasjon...5 Forholdsregler 6 Bruk...6 Klargjøring 7 Samlet prosess...7 Systemkrav...8 Kompatibelt utstyr...8 Hvordan installere...9 Avinstallere...15 Driftsprosedyre 17 Trinn for bruk...17 Starte opp og gå ut av denne programvaren...20 Angi brukerinformasjon...24 Verktøykonfigurasjon...28 Grunnleggende informasjonsinnstillinger...32 Pumpe/stativinformasjonsstyring...40 Skrive kommunikasjonskonfigurasjoner...44 Lm-bibliotek-styring...51 Motta en pumpehistorikk...54 Bla gjennom pumpe- eller stativstatus...57 Hvordan kople til pumpe/stativ...60 Feilsøking 63 Feilsøking...63 Symboler 64 FOR INFORMASJON OM PRODUKTER FRA TERUMO 65 3

4 Formål, oversikt og produktets egenskaper Formål og oversikt TERUFUSION Datakommunikator (denne programvaren) skal installeres på en PC for følgende bruksområder. (1) Bekrefte og endre pumpe- og stativsystemkonfigurasjoner. (2) Motta pumpedriftshistorikkfiler og lagre dem eksternt. (3) Overføre lm-biblioteker til pumper og motta lm-biblioteker fra pumper. Egenskaper Overføre et lm-bibliotek Gjør det mulig for deg å overføre et lm-bibliotek for TERUFUSION Infusion Pump Type LM og TERUFUSION Syringe Pump Type SS (kun for typer der lm-bibliotekfunksjonen er tilgjengelig). Motta en historikk Gjør det mulig for deg å motta TERUFUSION Infusion Pump Type LM/LF og TERUFUSION Syringe Pump Type SS historikk. (Kun for pumper med ekstern kommunikasjonsfunksjon (RS-232C) eller trådløs LAN-funksjon) Du kan se på mottatte historikkfiler for hvert utstyr. Stille inn kommunikasjonskonfigurasjon Gjør det mulig for deg å angi en pumpe/stativkommunikasjonskonfigurasjon (Trådløs LAN eller tilkop. LAN). Godkjenning gitt til innloggede brukere For å unngå overføring av lm-biblioteker og endringer på systemadministrasjon, kan rettigheter bli gitt til en bruker og bruksomfanget kan begrenses. 4

5 Formål, oversikt og produktets egenskaper Systemkonfigurasjon Denne programvaren gjør det mulig for deg å kommunisere med pumper (eller stativer), motta pumpehistorikk og overføre lmbiblioteker. Systemkonfigurasjonstabell TERUFUSION Datakommunikator TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager [Server] Sykehus-LAN Datalagring Stativ [Bruker] Pumpe 5

6 Forholdsregler Sørg for at du følger alle forholdsregler for å sørge for trygg og korrekt bruk av dette systemet. Uoverensstemmelse for forholdsregler og feil systembruk kan føre til skade på eiendom eller personer. Det følgende er symboler som brukes i denne bruksanvisningen og deres betydninger: Advarsler Når denne etiketten står foran en forholdsregel, indikerer det at det vil være en mulig risiko for personskade eller skade på eiendom dersom den gitte forholdsregelen ikke etterleves. Bruk Advarsler <Forholdsregler for bruk angående bruksområder> Kontroller PC-en og alle dens periferienheter før du bruker denne programvaren. Ikke bruk denne programvaren dersom noe ikke virker som det skal. [Det kan hende at programvarefunksjoner ikke fungerer eller at ytelsen reduseres.] Sørg for at du sikkerhetskopierer data med jevne mellomrom for å forhindre tap av data på grunn av funksjonssvikt hos PC-en eller periferienhetene. Administrer data med forsiktighet for å forhindre ulovlig bruk av brukerinformasjon. For å slette filer som er opprettet av bruk av denne programvaren, slett dem individuelt. [Filer som er opprettet av brukeren vil ikke slettes ved avinstallasjon.] Etter at du har overført et lm-bibliotek til pumpen, bør pumpens overførte innhold ses gjennom for bekreftelse. <Viktige grunnleggende forholdsregler> Ikke installer denne programvaren på flere PC-en på samme nettverk og bruk dem. [Det kan hende at administrering av pumper som brukes og vedlikehold og administrering (inkludert versjonsadministrering) av lm-bibliotek ikke utføres som det skal.] Bruk denne programvaren etter at du har kontrollert de vedlagte dokumentene for legemidler og medisinsk utstyr som brukes i kombinasjon. Kun brukere som har studert instruksjonene grundig bør bruke denne programvaren. Du må ikke endre denne programvaren. [Dersom dette gjøres, kan det føre til funksjonssvikt i programvaren.] <Vekselvirkning (bruk av denne programvaren sammen med medisinske forbruksvarer eller enheter)> [Forholdsregler for felles bruk] Når du installerer denne programvaren må det velges et skjermspråk for pumpen som er det samme som for pumpens språkinnstilling. [Dersom dette gjøres, vil det bli umulig å lagre lm-biblioteker som er opprettet med denne programvaren på pumper.] Du må ikke endre språkinnstillingen for pumpen når du begynner å bruke denne programvaren. [Dersom språkinnstillingene er forskjellige, kan ikke lm-biblioteker som er opprettet med denne programvaren skrives for pumper.] Dataoverføring må utføres med lm-bibliotekfiler som er gjort med TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager eller TERUFUSION Legemiddelbibliotek manager. [Filformatgrensesnitt garanteres ikke.] Når du bruker TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager eller TERUFUSION Legemiddelbibliotek manager til å endre lagringsplasseringen eller kommunikasjonskonfigurasjonen, må du sørge for å gjøre de samme innstillingsendringene på denne programvaren. [Fildeling osv. kan ikke lenger gjøres.] 6

7 Klargjøring Samlet prosess Når du bruker dette systemet, må du henvise til følgende prosessflyt. Se bruksanvisningen for hver programvare for detaljer. 1. Klargjøring Kontroller systemkrav (spesifikasjoner, PC-oppsett, kommunikasjonsmiljø) Velg pumpe for legemiddel Innstilinger for delt mappe (historikk, legemiddelbibliotek) Server / brukerinnstillinger TERUFUSION Datakommunikator Innstillinger Kommunikasjonskonfigurasjon, pumpe / stativinnstillinger Skrive til kommunikasjonsmiljøet 2. Implementasjon Installasjon Brukerregistrering Systeminnstillinger Masterlegemiddelinnstillinger Historikkanalyse Opprette Bibliotek Last ned Historikk 3. Drift Oppdater Bibliotek Bruk Pumpe 7

8 Klargjøring Systemkrav Systemkrav Kommunikasjonsgrensesnitt [Operativsystem] Microsoft Windows XP Professional SP2 og nyere, 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows Vista Business 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows Vista Enterprise 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows Vista Ultimate 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows 7 Professional 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows 7 Enterprise 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows 7 Ultimate 32-bit (x86) / 64-bit (x64) [Minne] 512 MB eller mer anbefales [CPU-klokke] Intel 2 GHz eller mer anbefales [HDD] 10 GB eller mer ledig plass anbefales [enhet] DVD-ROM [Skjermoppløsning] 1024 x 768 piksler eller mer Kompatibel med RS-232C, IEEE802.11b, 100BASE-TX * Se brukerveiledning for pumpe og stativ. Kompatibelt utstyr Produktnavn Modell Katalognummer Ekstern kommunikasjonsfunksjon TERUFUSION Infusion Pump Type LF TE-LF600 TE-LF602XXX RS-232C TERUFUSION Infusion Pump Type LM TE-LM700 TE-LM702XXX RS-232C TE-LM800 TE-LM800XXX Trådløs LAN TERUFUSION Syringe Pump Type SS TE-SS700 TE-SS702XXX RS-232C TE-SS800 TE-SS800XXX Trådløs LAN TERUFUSION Communication Rack System TE-RS800 TE*RS800N03 RS-232C, trådløs LAN og tilkop. LAN (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) 8

9 Klargjøring Hvordan installere Trinnene for å installere denne programvaren på en PC er oppgitt nedenfor. Advarsler Installasjonen av denne programvaren bør utføres av brukeren som er godkjent som PC-administrator. Ny installasjon 1) Sett inn installasjons-dvd-en i PC-ens DVD-ROM-stasjon. Installasjonsprogrammet vil starte opp automatisk. Dersom det ikke starter opp automatisk, dobbeltklikker du på DVD-ens "setup.exe."-fil for å starte. Kravene for denne programvaren vil bli oppgitt. Windows Installer 4.5 Redistributable Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Visual C Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update Merknader Kjøringsmiljøet som skal installeres er forskjellig, avhengig av PC-miljøet det skal installeres på. 2) Klikk på knappen [Installer] for å starte systemkravinstallasjonen. Merknader Når redistribusjonspakken har blitt installert, kan det hende at en melding som ber om systemomstart vises. Klikk på knappen [Ja] for omstart av PC-en. 9

10 Klargjøring 3) Klikk på knappen [Neste]. Skjermbildet "Støtter OS og specifikasjoner" vises da. 4) Se gjennom systemkrav for denne programvaren og klikk deretter på knappen [Neste]. Skjermbildet "Lisensavtale" vises da. 10

11 Klargjøring 5) Dersom du er enig med innholdet i lisensavtalen etter at du har lest gjennom den, klikker du på radioknappen [Jeg aksepterer vilkårene i lisensavtalen]. Knappen [Neste] kan da velges. Klikk på knappen [Neste]. Skjermbildet "Angi installasjonsmappen." vises da. 6) Velg en mappe for installasjon. Merknader Standardmappen for applikasjonsinstallering vil være forskjellig for 32-bits og 64-bits PC-er. 32-bit: C:\Program Files\Terumo_CQI\CQI_comm_tool 64-bit: C:\Program Files(x86)\Terumo_CQI\CQI_comm_tool Klikk på [Neste]-knappen. Dersom det ikke er nok ledig plass på den angitte harddisken, vises en advarsel. Skjermbildet "Systeminnstillinger" vises da. 7) Velg en mappe som lm-bibliotek skal avleses fra. Merknader Standard lagringsplasseringsmappe for avlesning av lm-bibliotek vil være forskjellig ved OS for Windows XP, Windows Vista og senere. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\libraryset Windows Vista og senere: C:\ProgramData\Terumo_CQI\libraryset Klikk på knappen [Neste]. Skjermbildet "Systeminnstillinger" vises da. 11

12 Klargjøring 8) Velg en lagringsplasseringsmappe for pumpehistorikk. Merknader Standard lagringsplasseringsmappe for pumpehistorikk vil være forskjellig ved OS for Windows XP, Windows Vista og senere. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\history Windows Vista og senere: C:\ProgramData\Terumo_CQI\history Klikk på [Neste]-knappen. Skjermbildet "Velg språk" vises da. Merknader Lagringsplasseringsmappen for pumpehistorikk henvises til av TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager for å analysere historikk. Se bruksanvisningen for TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager for detaljer. 9) Velg listeboksen [Visningsspråk for programvare]. Angi skjermvisningsspråket for denne programvaren. 10) Velg listeboksen [Pumpens visningsspråk:]. Angi skjermspråket for pumpene som skal brukes. Se pumpebruksanvisningene for språk som kan velges. Advarsler Tilkoplinger kan ikke gjøres med pumper som har forskjellige skjermspråk. Dersom denne programvaren er installert med feil språkinnstilling, avinstaller og installer den på nytt Klikk på [Neste]-knappen. Skjermbildet "Starte kopiering av filene" vises da. 12

13 Klargjøring 11) Klikk på knappen [Neste]. Programvareinstallasjonen begynner. Når installasjonen er ferdig, vises skjermbildet "InstallShield Wizard er ferdig". 12) Klikk på knappen [Fullfør] for å lukke skjermbildet "InstallShield Wizard er ferdig". 13

14 Klargjøring Reparer installasjon 1) Sett inn installasjons-dvd-en i PC-ens DVD-ROM-stasjon. Installasjonsprogrammet vil starte opp automatisk. Dersom det ikke starter opp automatisk, dobbeltklikker du på DVD-ens "setup.exe."-fil for å starte. Når du starter opp installasjonsverktøyet, kontrollerer den installasjonsstatusen til denne programvaren. 2) Denne programvaren kan repareres og fjernes på dette skjermbildet. Når du velger radioknappen [Repair] 1) Klikk på knappen [Ja]. Når du utfører reparasjonsprosessen, vil innstillingene, inkludert mappene, gå tilbake til standard. Når du velger radioknappen [Remove] 1) Klikk på knappen [Ja]. Denne programvaren vil bli avinstallert. 14

15 Klargjøring Avinstallere 1) Klikk på [Start] - [Alle programmer]. 2) Klikk på [TERUFUSION Data Communicator] - [Avinstallere]. Bekreftelsesmeldingen for avinstallering vises. Merknader Avinstalleringsprosessen kan ikke utføres når denne programvaren kjører. Utfør avinstalleringsprosessen etter at du har avsluttet denne programvaren. Installerte filer vil bli slettet under avinstallasjonen. Pass på at du tar nødvendige sikkerhetskopier før du utfører avinstallasjonsprosessen. 15

16 Klargjøring 3) Klikk på knappen [Ja] for å starte avinstallasjonsprosessen. Skjermbildet "InstallShield Wizard er ferdig" vises med en gang avinstallasjonsprosessen er fullført. 4) Klikk på knappen [Fullfør]. Avinstallasjonen vil fullføres. Advarsler Slett alle filene som ikke ble slettet under avinstallasjonen individuelt. 16

17 Trinn for bruk Programvareinnledning Installere. > [Se side 9] Oppstart av denne programvaren. > [Se side 20] Logge inn. > [Se side 20] Angi brukerinformasjonen. > [Se side 24] Sette opp verktøyet. (Sikkerhetskopi, fillagringsplassering osv.) > [Se side 28] Grunnleggende informasjonsinnstillinger for kommunikasjonskonfigurasjon (Påkrevd for tilkop./trådløs LAN-tilkopling) > [Se side 32] Registrere pumpene og stativene. > [Se side 40] Gå ut av denne programvaren. > [Se side 23] Kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger (Påkrevd for tilkop./trådløs LAN-tilkopling) Oppstart av denne programvaren. > [Se side 20] Logge inn. > [Se side 20] Kople stativene til PC-en. (RS-232C) > [Se side 60] Skrive kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. (Starte pumpe/stativ på nytt etter lagring) > [Se side 44] Bytte kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. (Starte pumpe/stativ på nytt etter lagring) > [Se side 49] Gå ut av denne programvaren. > [Se side 23] 17

18 Overføre et lm-bibliotek Oppstart av denne programvaren. > [Se side 20] Logge inn. > [Se side 20] Kople pumpene (eller stativene) til PC-en. > [Se side 60] Velg pumpen å overføre til. > [Se side 51] Overføre lm-biblioteket. > [Se side 52] Gå ut av denne programvaren. > [Se side 23] Motta en pumpehistorikk Oppstart av denne programvaren. > [Se side 20] Logge inn. > [Se side 20] Kople pumpene (eller stativene) til PC-en. > [Se side 60] Velge pumpen å motta fra. > [Se side 54] Motta pumpehistorikken. > [Se side 55] Gå ut av denne programvaren. > [Se side 23] 18

19 Bla gjennom kommunikasjonsstatus Oppstart av denne programvaren. > [Se side 20] Logge inn. > [Se side 20] Bla gjennom kommunikasjonsstatus. > [Se side 57] Gå ut av denne programvaren. > [Se side 23] 19

20 Starte opp og gå ut av denne programvaren Oppstart av denne programvaren 1) Dobbeltklikk på snarvei ikonet på skrivebordet. Når denne programvaren starter, vises skjermbildet "Innlogg". Du kan også starte denne programvaren ved å klikke på [Start] - [Alle programmer] - [TERUFUSION Data Communicator] - [TERUFUSION Data Communicator]. Logge inn på denne programvaren Innloggskjermbilde 1) Skriv inn brukerid i "BrukerID". 2) Skriv inn passordet i "Passord". For første innlogging etter installasjonen, skriver du inn følgende ID og passord for brukeren med systemadministrasjonsmyndighet. BrukerID: [administrator]/passord: [9999] 3) Klikk på knappen [Innlogg]. Etter at du har logget inn som en registrert bruker, vises skjermbildet "hovedmeny". Klikk på knappen [Avbryt] for å avslutte denne programvaren. Merknader Det opprinnelige passordet er det samme som brukerid. Skjermbildet for endring av passord 1) Dersom brukerid og passord er det samme, vises skjermbildet "Endre passord". 2) Skriv inn et nytt passord i alfanumeriske tegn (ekskludert mellomrom) i inntastingskolonnen [Passord]. 3) Skriv inn det samme passordet i kolonnen "Gjenta passord" for verifisering. 4) Klikk på knappen [OK]. Etter at et nytt passord er registrert, vises skjermbildet "hovedmeny". Klikk på knappen [Avbryt] for å vise skjermbildet "Innlogg". Merknader Passordet vises som asterisker (*). En advarsel vil vises når en uregistrert brukerid eller feil passord skrives inn. 20

21 Skjermbilde for hovedmeny Etter innlogging, vises skjermbildet for "hovedmeny". Navnet på det viste skjermbildet avhenger av tilgangsmyndigheten til brukeren som er logget inn. Brukermyndigheter angis på skjermbildet "Rediger brukerliste". Klikk på skjermbildenavnet for å gå til hvert innstillingsskjermbilde. Delte skjermbilder Den øverste delen er den samme for alle skjermbilder Viser denne programvarens navn og versjon. 2. Viser navnet på det valgte skjermbildet. 3. Viser navnet på den innloggede brukeren. 4. Klikk på [Lås] for å sette denne programvaren i låsmodus. 5. Klikk på [Slutte] for å avslutte denne programvaren. 21

22 Skjermbildet Lås opp Skjermbildet "Lås opp" vises ved at du klikker på [Lås] øverst til høyre på det delte skjermbildet. 1) Skriv inn passordet for å låse opp. 2) Klikk på knappen [Lås opp]. Dersom riktig passord blir skrevet inn, vil skjermbildet som ble vist før låsstatusen vises igjen. Klikk på knappen [Avslutning] for å vise skjermbildet "Bekreft". 3) Klikk på knappen [Ja] for å gå ut av denne programvaren. Klikk på knappen [Nei] for å vise skjermbildet "Lås opp". Merknader Denne programvaren kan ikke avsluttes under kommunikasjon med pumper (eller stativer). 22

23 Gå ut av denne programvaren Gå ut av denne programvaren 1) Klikk på [Slutte] for å avslutte denne programvaren. Skjermbildet "Bekreft" vises. 2) Klikk på knappen [Ja] for å avslutte denne programvaren. 23

24 Angi brukerinformasjon Skjermbildet Rediger brukerliste Klikk på [Ny] eller [Endre] fra listeskjermbildet for å vise et skjermbilde for tilføying og endring av brukerinformasjon Viser brukerid. Du kan skrive inn en brukerid på opp til 30 alfanumeriske tegn. 2. Viser navn. Opp til 30 alfanumeriske tegn kan skrives inn for navn. 3. Viser tilgangsmyndighet. Kan velges fra listen. 4. Klikk på knappen [Initialisere] for å initialisere passordet. 5. Klikk på knappen [OK] for å lagre den endrede informasjonen. 6. Klikk på knappen [Avbryt] for å forkaste den endrede informasjonen. Merknader Det opprinnelige passordet er brukerid. Dersom en brukerid for en bruker som allerede er registrert skrives inn, vil en advarsel vises. Myndighetsmønstre De 5 myndighetsmønstrene som kan velges med denne programvaren er oppgitt nedenfor. Mønster Systemadministrasjonsmyndighet Myndighet for mottakelse Myndighet for overføring av pumpehistorikk av lm-bibliotek : Gyldig : Ugyldig 24

25 Myndighet og tilgjengelige skjermbilder Følgende tabell viser tilgjengelige skjermbilder for hver myndighet. Systemadministrasjonsmyndighet Meny 1 Meny 2 Beskrivelse av funksjon Myndighet for mottakelse av pumpehistorikk Myndighet for overføring av lm-bibliotek Status Se på kommunikasjonsstatus Pumpe komm.nr. "Bytt pumpekommunikasjonsmiljøinnstilling" Pumpekomm. tabell "Lagre kommunikasjonsmiljøinnstilling til pumpe" Pumpehistorikk Motta pumpehistorikk "<IP>: "Infusjonspumpe" <IP> Lm-bibliotek Sende og motta Motta/overfør IP-lm-bibliotek" <SP> Lm-bibliotek "<SP>: "Sprøytepumpe" Motta/overfør SP lm-bibliotek" Stativ komm.nr. "Bytt stativkommunikasjonsmiljøinnstilling" Stativ komm. tabell "Lagre kommunikasjonsmiljøinnstilling til stativ" Pumpeliste Ny/endre/slett pumpe Stativliste Ny/endre/slett stativ Brukerliste Ny/endre/slett brukerinformasjon "Angi lagringsplassering for Verktøykonfigurasjon s.kopi og fil" Systeminnstilling "Angi pumpe- og stativkommunikasjonsmiljøer Komm. innstilling som skal bruke trådløs LAN eller tilkop. LAN. (når du bruker Trådløs LAN, tilkop. LAN)" : Gyldig : Ugyldig Advarsler Systemadministrasjonsmyndighet kan endre bruksomfanget for andre brukeres myndighet. Vær forsiktig når du gir ut systemadministrasjonsmyndighet. 25

26 Registrer brukerinformasjon 1) Velg [Brukerliste] fra skjermbildet "hovedmeny". En liste over brukerinformasjon vises. 2) For å legge til en ny bruker, klikker du på [Ny] nederst på skjermbildet. Skjermbildet "Rediger brukerliste" vil vises. 3) Skriv inn brukerid og navn. 4) Velg et godkjenningsmønster. 5) Klikk på knappen [OK] for å registrere den endrede brukerinformasjonen. Endre brukerinformasjon 1) For å endre innstillinger for eksisterende brukere, velger du brukeren som skal endres fra brukerlisten. 2) Klikk på [Endre] nederst på skjermbildet eller dobbeltklikk på den valgte brukeren. Skjermbildet "Rediger brukerliste" vil vises. 26

27 Slett brukerinformasjon 1) For å slette en bruker, velger du brukeren som skal slettes fra brukerlisten. 2) Klikk på [Slette] nederst på skjermbildet, og skjermbildet "Bekreft" vil vises. Merknader En innlogget bruker kan ikke slettes. 3) Klikk på knappen [Ja] for å slette brukerinformasjonen. 27

28 Verktøykonfigurasjon Innstillinger for s.kopi av konfigurasjonsfiler og loggfiler og innstillinger for historikklagringsplasseringer og lmbibliotekavlesningsplasseringer kan gjøres. (Denne programvaren bruker disse innstillingene.) Velg [Verktøykonfigurasjon] fra skjermbildet for "hovedmeny" Velg fanen [Backup konfigurasjon] for å angi konfig. av sikkerhetskopiering/ backup. 2. Velg fanen [Lagre vei innstilling] for å angi fillagringsplasseringen. 28

29 Sikkerhetskopiering konfigurasjon Betingelser og en plassering for s.kopi av denne programvaren kan angis. Skjermbildet for sikkerhetkopiering konfigurasjon Filen som skal sikkerhetskopieres kan velges. 2. Klikk på knappen [Sikkerhetskopier nå] for å utføre sikkerhetskopier processen umiddelbart. 3. Klikk på knappen [Velg] for å angi mappen som en s.kopi skal lagres i. Det er også mulig å taste et mappenavn direkte inn i tekstboksen. Mapper kan angis på andre plasseringer enn lokale (delt mappe, ekstern driver osv.). 4. Velg sjekkboksen [Auto-s.kopi] for å aktivere auto-sikkerhetskopier funksjonen. 5. Angir tidsperioden mellom sikkerhetskopier. Mulige valg er 1, 7, 30, 60, 90, 120 eller 180 dager. 6. Sikkerhetskopier tid kan angis fra 0:00 til 23: Klikk på knappen [Bekreft] for å avslutte valgene. 29

30 Angi mål s.kopi 1) Sett kryss i sjekkboksene for å velge informasjon for sikkerhetskopiering. 2) Klikk på knappen [Velg] i "S.kopi mål" for å velge plasseringsmappen for s.kopi. 3) Klikk på knappen [Bekreft] for å lagre innstillingene. Angi auto-s.kopi 1) Kryss av i sjekkboksen [Auto-s.kopi]. Denne programvaren kan stilles inn for å foreta en s.kopi før du går ut av den. 2) Velg intervallet mellom sikkerhetskopierne. 3) Tast inn tidspunktet sikkerhetskopieringen skal starte. 4) Klikk på knappen [Bekreft] for å lagre innstillingene. Merknader Auto-s.kopier vil utføres når du går ut av denne programvaren. Det valgte intervallet mellom sikkerhetskopierne er antallet dager mellom hver gang en sikkerhetskopiering utføres. Dersom dagene i det valgte intervallet har gått og den valgte sikkerhetskopier tiden også har gått, vil en sikkerhetskopie gjøres når du går ut av denne programvaren. 30

31 Fillagrings innstillinger Det er mulig å angi avlesningsplasseringsmappe for lm-bibliotek og lagringsplasseringsmappe for pumpehistorikk som skal deles med TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager eller TERUFUSION Legemiddelbibliotek manager. Skjermbildet for lagre sti innstilling Velg "Historikkfil" for å angi mappen for å lagre historikk som er mottatt fra pumpene som filer. Klikk på knappen [Velg] for å angi mappen. Du kan også taste et mappenavn direkte inn i tekstboksen. 2. Velg "Fil lm-bibliotek" for å angi mappen for å lese av lm-bibliotek-filer som skal overføres til pumpene. Klikk på knappen [Velg] for å angi mappen. Du kan også taste et mappenavn direkte inn i tekstboksen. 3. Klikk på knappen [Bekreft] for å avslutte valgene. Merknader Filer i lagringsplasseringsmappen som er angitt på dette skjermbildet brukes til analyse av TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager. Etter analysen vil de flyttes fra mappen. Pass på at du ikke spesifiserer følgende mappe som brukes av denne programvaren. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Terumo_CQI\CQI_comm_tool\History Windows Vista og senere: C:\ProgramData\Terumo_CQI\CQI_comm_tool\History 31

32 Grunnleggende informasjonsinnstillinger Når du kopler deg til pumpene og stativene over et LAN, må du stille inn kommunikasjonskonfigurasjonen. Velg [Komm. innstilling] fra skjermbildet for "hovedmeny". Både pumpe- og stativkommunikasjonskonfigurasjonen kan ha 10 individuelle innstillingsmønstre. Pumpe- og stativkommunikasjonene kan velges fra de opprettede kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene. Kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger Velg enten fanen [Pumpekomm. tabell] eller fanen [Stativ komm. tabell] for kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene. Skjermbildet Pumpekomm. tabell Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene for å endre eller slette fra listen. 2. Klikk på [Fileksport] for å eksportere registrerte kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger til en fil. 3. Klikk på [Endre] for å endre kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene for valgt tabellnr. Skjermbildet "Redigere pumpens komm.tabell" eller skjermbildet "Redigere komm.tabell stativ" vil åpnes. 4. Klikk på [Slette] for å sette kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene for valgt tabellnr. tilbake til standardinnstillingene. 32

33 Vis skjermbildet Redigere pumpens komm.tabell eller skjermbildet Redigere komm.tabell stativ 1) Klikk på fanen [Pumpekomm. tabell] eller fanen [Stativ komm. tabell]. 2) Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som skal endres. 3) Klikk på [Endre] nederst på skjermbildet eller dobbeltklikk på de valgte kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene. Skjermbildet "Redigere pumpens komm.tabell" eller skjermbildet "Redigere komm.tabell stativ" vil vises. 33

34 Endre pumpekomm. Tabellskjermbilde Endre stativkomm. Tabellskjermbilde Se delen "Innhold i kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger" på neste side for en forklaring av elementene nr. 1 til nr. 19 som kan angis med skjermbildet "Redigere pumpens komm.tabell" eller skjermbildet "Redigere komm.tabell stativ". 34

35 Innhold i kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger Nr. Innstillingsnavn Innhold Sette på deksler (endre deksler) Standardverdi 1. Komm. navn Et navn som kan Hvilken som helst tegnstreng (opptil Tom velges til å identifisere kommunikasjonskonfigurasjonen 24 tegn) 2. Trådløs standard Velg om du skal bruke trådløs standard IEEE b For pumper, velg AV/b Stativ satt på b Pumpe: AV Stativ: b 3. SSID Tilgangspunktidentifikator ASCII-streng (1 til 32 tegn, unntatt "<", ">", "&", '"' og "'") 4. Sikkerhetstype Dekodingsformat og Kan velges fra ÅPNE, styrkeinnstillinger WEP-5(tast1), WEP-13 (tast1), WEP-5(tast2), WEP-13 (tast2), WEP-5(tast3), WEP-13 (tast3), WEP-5(tast4), WEP-13 (tast4), WPA-PSK/TKIP, WPA -PSK/AES, WPA2-PSK/TKIP, WPA2-PSK/AES 5. Angi modus Innstillinger for inntastingsmetode Velges fra heks./ascii/alfanumerisk. for dekodingstast Den angitte modusen for innhold som kan velges vil endres avhengig av dekodingsmetode og -styrke. For WEP-XX: Hex/ASCII For WPA eller WPA2: Hex/alfanumerisk 6. PSK/WEP nøkkel Dekoding av tasteinnstillinger Inntastingsreglene vil endres avhengig av dekodingsmetoden, styrken og valgt inntastingsmodus. Tast inn innenfor området med følgende tegnsiffernumre. For WEP-5 ASCII fast på 5 tegn Heks. fast på 10 tegn For WEP-13 ASCII fast på 13 tegn Heks. fast på 26 tegn For WPA-relatert Alfanumerisk 8 til 63 tegn Heks. 16 til 126 tegn Tom ÅPNE Hex Tom 35

36 Nr. Innstillingsnavn Innhold Sette på deksler (endre deksler) Standardverdi 7. Periodisk notifikasjon En innstilling for å velge om en Velg PÅ/AV AV melding skal sendes regelmessig fra pumpene (eller stativene) ved det angitte intervallet. 8. Hendelsesmelding En innstilling for å velge om Velg PÅ/AV AV en melding skal sendes fra en pumpe (eller et stativ) når et utfall oppstår (infusjonsstart eller en varselforekomst osv.). 9. WLAN/LAN valg LAN-tilkoplingsmetodeinnstilling Velg fra Ingen, LAN, WLAN, LAN og Ingen (kun for stativer) WLAN 10. LAN IP innstilling Innstilling av metoden for IP- Velg DHCP/manuell DHCP adresseinnhenting for tilkop. LAN-tilkopling (kun for stativer) 11. LAN nettverksmaske Subnetmaske-innstilling for tilkop. Tast inn i området til Tom LAN-tilkopling (kun for stativer) 12. LAN standard gateway Standard gateway-innstilling for Tast inn i området til Tom tilkop. LAN-tilkopling (kun for stativer) WLAN IP innstilling Innstilling for metoden for IP- Velg DHCP/manuell DHCP adresseinnhenting for trådløs LAN-tilkopling 14. WLAN nettmaske Subnetmaske-innstilling for Tast inn i området til Tom trådløs LAN-tilkopling WLAN standard gateway Standard gateway-innstilling for Tast inn i området til Tom trådløs LAN-tilkopling Mål IP Angi IP-adressen for PC-en som Tast inn i området til Tom kopler pumpene (eller stativene) til LAN Port nr. Angi port nr. for PC-en som Tast inn i området 1 til Tom kopler pumpene (eller stativene) til LAN (Tast inn for å kommunisere med denne programvaren) 18. Komm.intervall[s] Angir intervallet for sending av Tast inn i området 1 til 600(s) Tom periodisk notifikasjon 19. Mottagningstid [s] Angir ventetiden for mottakelse av meldinger når det bekreftes at tilkoplingen er opprettholdt Tast inn i området 1 til 60(s) Tom 36

37 Kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger 1) Endre kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. 2) Klikk på knappen [OK] for å lagre de endrede kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene. 37

38 Velge kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene Velg kommunikasjonsmiljøinnstillingen som skal brukes. Klikk på fanen [Valg av pumpekomm. konfigurasjonsnr.] eller fanen [Valg av stativ komm. konfigurasjonsnr.] Velg typen som skal angis. 2. Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret som skal brukes. Valg kan ikke gjøres før du har klikket på [Endre]. 3. Klikk på knappen [OK] for å implementere det valgte innholdet. 4. Klikk på knappen [Avbryt] for å forkaste det valgte innholdet. 5. Klikk på [Fileksport] for å eksportere det valgte kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret til en fil. 6. Klikk på [Endre] for å aktivere valg av kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret. Kontroll Viste pumpetyper henviser til katalognumre i samsvar med følgende tabell. TE-LF602N TE-LM702A TE-LM800A TE-SS702N TE-SS800N Pumpetyper Katalognummer TE-LF602XXX TE-LM702XXX TE-LM800XXX TE-SS702XXX TE-SS800XXX (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) 38

39 Registrer kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret 1) Velg typen som skal angis. 2) Klikk på [Endre]. 3) Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret som skal brukes. 4) Klikk på knappen [OK]. Innstillingene vil bli lagret. 39

40 Pumpe/stativinformasjonsstyring Velg [Pumpeliste] fra skjermbildet for "hovedmeny" og skjermbildet for styring av pumpeinformasjon vil vises. Dette gjør det mulig med pumperegistrering og sletting og endring av enhetsinformasjon. Velg [Stativliste] fra skjermbildet for "hovedmeny" for å aktivere stativregistrering, og sletting og endring av enhetsinformasjon. Skjermbildet for pumpe/stativinformasjonsstyring Velg pumpen å endre innstillinger for her. Enhetsinformasjon for "Kategori", "Type", "S/N", "Kallenavn", "IP adresse", "MAC-adresse" vises. Dersom nettverkstilkoplingen gjøres med en uregistrert pumpe, vil enhetsinformasjonen bli registrert ved bruk av informasjonen som leses fra tilkoplingen. 2. Klikk på [Fileksport] for å eksportere den lagrede pumpeinformasjonen til en fil. 3. Klikk på [Ny] for å registrere en ny pumpe. Skjermbildet "Redigere pumpedata" vil åpnes. 4. Klikk på [Endre] for å endre valgt pumpeinformasjon. Skjermbildet "Redigere pumpedata" vil åpnes. 5. Klikk på [Slette] for å slette valgt pumpeinformasjon. 40

41 Vis skjermbildet for registrering/endring av pumpe/stativinformasjon 1) For å legge til en ny pumpe/stativ, klikker du på [Ny] nederst på skjermbildet. Skjermbildet "Redigere pumpedata"/ skjermbildet "Redigere stativdata" vil åpnes. 2) Når du endrer de eksisterende pumpeinnstillingene, velger du pumpen som skal endres fra skjermbildet "Pumpeliste"/ skjermbildet "Stativliste". 3) Klikk på [Endre] eller dobbeltklikk på valgt pumpe/ stativ. Skjermbildet "Redigere pumpedata"/skjermbildet "Redigere stativdata" vil vises. Skjermbilde for redigering av pumpedata

42 Skjermbilde for redigering av stativdata Viser enhetstypen. Du kan endre den ved å velge fra listen. 2. Viser derivasjonen. Du kan gjøre endringer ved å skrive inn i 0000 til FFFF-området eller ved å velge fra listen. 3. Viser serienummeret. Kan endres ved at du taster inn 10 sifre. 4. Denne informasjonen er kun til referansebruk og kan ikke endres. 5. Viser enhetskategorien. Dette avgjøres av modellnummeret, så denne informasjonen er kun for referansebruk. 6. Viser kallenavnet. Innstillinger kan endres med 20 eller færre tegn. 7. Velg LAN-type for kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. For et stativ, velg [komm.konfigurasjon(wlan)] eller [Komm.konfigurasjon(LAN)] for å angi kommunikasjonskonfigurasjonen. For pumper kan kommunikasjonskonfigurasjon kun stilles inn i [komm.konfigurasjon(wlan)]. 8. Viser IP-adressen. Innstillinger kan endres innenfor området til Innstillingene er deaktivert for DHCP. 9. Viser IP-adressens innstillingsmetode som enten [Manuell] eller [DHCP]. Innholdet som er angitt på skjermbildet "Redigere pumpens komm.tabell" eller skjermbildet "Redigere komm.tabell stativ" vises. Det kan ikke endres fra dette skjermbildet. 10. Klikk på knappen [OK] for å lagre det endrede innholdet. 11. Klikk på knappen [Avbryt] for å forkaste det endrede innholdet. 42

43 Angi pumpe/stativinformasjon 1) Angi informasjon om pumpen som skal registreres. 2) Klikk på knappen [OK] for å lagre den endrede informasjonen for pumpen. 43

44 Skrive kommunikasjonskonfigurasjoner Kommunikasjonskonfigurasjon som er angitt via pumpe/stativinformasjonsstyring i Komm. innstilling vil skrives til en pumpe eller et stativ. 1) Klikk på [Pumpekomm. tabell] i skjermbildet for "hovedmeny" for å skrive kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. For stativer, klikk på [Stativ komm. tabell]. For å bytte innstillinger, klikk på [Pumpe komm.nr.] for pumper eller [Stativ komm.nr.] for stativer. Skjermbildet "Pumpevalg" eller skjermbildet "Stativvalg" vil da vises. Skjermbildet for pumpevalg Velg pumpen for å angi kommunikasjonskonfigurasjon. Pumper på nettverket som er koplet til for øyeblikket vises i fet skrift. 2. Klikk på knappen [Tilb.] for å gå tilbake til skjermbildet "hovedmeny". 3. Klikk på knappen [Neste] for å utføre en tilkoplingskontroll for pumpene. 44

45 1) Kryss av i sjekkboksen for pumpen som skal koples til. Merknader Dersom følgende skjermbilder er valgt fra skjermbildet for "hovedmeny", kan ikke flere pumper (eller stativer) velges. [Pumpe komm.nr.] [Pumpekomm. tabell] [Stativ komm.nr.] [Stativ komm. tabell] Klikk på [Neste]-knappen. Skjermbildet for pumpens tilkoplingskontroll vil vises. Skjermbildet for pumpens tilkoplingskontroll Velg pumpen for å avslutte tilkoplingskontrollen. Sett et kryss for å gjøre knappen [Avbryte] tilgjengelig. 2. Klikk på [Avbryte]-knappen for å avslutte tilkoplingskontrollen. En melding som indikerer avslutningen av tilkoplingskontroll vises, og etter avslutningen vises skjermbildet "hovedmeny". 3. Viser fremdriften til tilkoplingskontrollen. 4. Klikk på knappen [Nyvalg] for å avslutte tilkoplingskontrollen og gå tilbake til skjermbildet "Pumpevalg". 5. Dersom kontrollen blir fullført på normal måte, vises knappen [Neste] som gjør det mulig å velge. 45

46 1) En melding vises dersom en tilkopling kan bekreftes. 2) Klikk på knappen [Neste] for å skrive kommunikasjonskonfigurasjonen. Skjermbildet "Pumpekomm. tabell" eller skjermbildet "Endre pumpens komm.nr." vil vises. 46

47 Pumpekomm. Tabellskjermbilde/stativkomm. Tabellskjermbilde Velg kommunikasjonskonfigurasjonen angitt med pumpekommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene eller stativkommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som skal brukes, og skriv til pumpen (eller stativet) Viser kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som skal skrives. 2. Viser fremdriften under skrivingen av kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. 3. Klikk på knappen [Skriv] for å skrive kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene. 4. Viser kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som skal leses. 5. Viser fremdriften under avlesningen av kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. 6. Klikk på knappen [Les] for å lese og vise pumpens innstillinger. 7. Klikk på knappen [Avbryte] for å avslutte lesingen eller skrivingen. 8. Klikk på knappen [Nyvalg] for å gå tilbake til skjermbildet "Pumpevalg", og velg en annen pumpe. 9. Klikk på knappen [End] for å gå tilbake til skjermbildet "hovedmeny". 47

48 1) Klikk på knappen [Skriv] for å skrive kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som skal brukes for pumpen. Merknader Bakgrunnen vises i grått for innstillinger der kommunikasjonskonfigurasjon ikke har blitt gjort. Bakgrunnen vises i rosa når IP-innstillinger for kommunikasjonsmiljøinnstillinger er valgt med [Manuell] og IP-adressen ikke er angitt for pumpeinformasjonsstyring. Kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger med disse bakgrunnsfargene kan ikke brukes av en pumpe. Start pumpen (eller stativet) på nytt for at skriveinnstillingene skal tre i kraft. 48

49 Skjermbilde for endring av pumpekomm. nr./skjermbilde for endring av stativkomm. nr. Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret som skal brukes, og skriv til pumpen (eller stativet) Viser og gjør det mulig å velge kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret det skal skrives til. Når innstillingene som er gjort i nettverksinnstillingsvalget trer i kraft, vises nummeret for den gjeldende kommunikasjonsinnstillingen. Ingenting vises dersom kommunikasjonsinnstillingen ikke er gjeldende. 2. Ingenting vises. 3. Viser fremdriften under skrivingen av kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret. 4. Klikk på knappen [Skriv] for å skrive kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret. 5. Viser det gjeldende kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret. 6. Viser kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som leses. 7. Viser fremdriften ved avlesningen av kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene fra pumpen. 8. Klikk på knappen [Les] for å lese og vise pumpens innstillinger. 9. Klikk på knappen [Avbryte] for å avslutte lesingen eller skrivingen. 10. Klikk på knappen [Nyvalg] for å gå tilbake til skjermbildet "Pumpevalg", og velg en annen pumpe. 11. Klikk på knappen [End] for å gå tilbake til skjermbildet "hovedmeny". 49

50 1) Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingstabellnummeret som skal brukes i "Komm.konfig. nr." 2) Klikk på knappen [Skriv] for å skrive nummeret på kommunikasjonskonfigurasjonen til pumpen. Merknader Start pumpen (eller stativet) på nytt for at skriveinnstillingene skal tre i kraft. 50

51 Lm-bibliotek-styring Gjør det mulig for deg å overføre eller motta lm-bibliotek-filer. Velg [<IP> Lm-bibliotek] eller [<SP> Lm-bibliotek] fra skjermbildet for "hovedmeny". Skjermbildet "Pumpevalg" vil vises. Skjermbildet for pumpevalg Klikk på "Velg alle" for å velge alle pumpene på listen. 2. Klikk på "Slett alle" for å fjerne avkrysningen fra alle de valgte pumpene. 3. Velg pumpen for overføring eller mottakelse av en lm-bibliotek-fil. (Flere pumper kan velges.) 4. Klikk på knappen [Tilb.] for å gå tilbake til skjermbildet "hovedmeny". 5. Klikk på knappen [Neste] for å vise skjermbildet "Lm-bibliotek". 51

52 Skjermbildet for lm-bibliotek Klikk på knappen [Velg] for å angi plasseringsmappen for å lagre lm-bibliotek som er mottatt fra pumper som filer. 2. Klikk på knappen [Motta] for å begynne å motta et lm-bibliotek fra en pumpe. 3. Lm-bibliotek-filen som skal overføres til en pumpe kan velges. Viser den spesifiserte mappen som standardinnstilling med [Verktøykonfigurasjon] - [Lagre sti innstilling]. 4. Klikk på knappen [Slett] for å slette legemiddelbibliotekets filer som er skrevet til pumpen. 5. Klikk på knappen [Overføre] for å begynne å overføre lm-bibliotek-filen til pumpen. 6. Viser fremdriften for lm-biblioteket "mottar eller overfører". 7. Klikk på knappen [Avbryte] for å stanse "mottar eller overfører" for lm-biblioteket. 8. Klikk på knappen [End] for å fullføre "mottar eller overfører" for lm-biblioteket. Gå tilbake til skjermbildet for "hovedmeny". Advarsler Lm-bibliotek-filer bør brukes, og de lages ved bruk av TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager eller TERUFUSION Legemiddelbibliotek manager. Et lm-bibliotek kan kun overføres til en pumpe når innstillingen for pumpens visningsspråk ved installasjon samsvarer med pumpens språkinnstilling. 52

53 1) Velg lm-bibliotek-filen som skal overføres til pumpen fra listeboksen [Overføre biblioteksfil]. 2) Klikk på knappen [Overføre]. Prosessen med å overføre lmbibliotek-filen til pumpen starter. 3) Under overføringen vises pumpens type og serienummer, og fremdriftslinjen indikerer fremdrift. 4) Når overføringsprosessen er fullført, vises overføringsresultater. 5) Klikk på knappen [End] for å lukke skjermbildet for lmbibliotek og gå tilbake til skjermbildet for "hovedmeny". 53

54 Motta en pumpehistorikk Motta en pumpehistorikk fra pumpen. Velg [Pumpehistorikk] fra skjermbildet for "hovedmeny". Motta en pumpehistorikk (Pumpevalg) Skjermbildet "Pumpevalg" vil vises. Se delen "Lm-bibliotek-styring" for skjermbildet "Pumpevalg". 1) Velg [Pumpehistorikk] i skjermbildet "hovedmeny" for å vise skjermbildet "Pumpevalg". Velg en pumpe å motta historikk fra. (Flere pumper kan velges.) 2) Klikk på knappen [Neste]. Skjermbildet "Pumpehistorikk" vil vises. 54

55 Skjermbildet Pumpehistorikk Klikk på knappen [Motta] for å begynne å motta pumpehistorikken. 2. Viser pumpehistorikken. "Fremdrift" overvåker fremdriftsstatusen for mottak. Antall mottatte historikker/antall historikker som skal mottas, vises. "Status" viser kommunikasjonsstatusen med pumpen. "CONT" vises når du kopler til, "PASS" vises når pumpehistorikken er mottatt på en vellykket måte og "FAIL" vises når mottakelsen av pumpehistorikken mislyktes. "Type" viser pumpetypen. "Snr" viser pumpens serienummer. "Kallenavn" viser pumpens kallenavn. 3. Mottakelsesstatusen for pumpehistorikken vises som "Antall avleste fullførte pumper/det totale antallet pumper som skal avleses". 4. Klikk på knappen [Avbryte] for å stanse mottakelsen av pumpehistorikk. 5. Klikk på knappen [End] for å gå tilbake til skjermbildet "hovedmeny". 55

56 1) Klikk på knappen [Motta] for å begynne å motta pumpehistorikk fra pumpen. Skjermbildet "Historikk mottakspumpe" vises. 2) Under mottakelsen viser "Fremdrift" "Antall mottatte historikker/antall historikker som skal mottas" for å indikere fremdrift. [Fremdriftsindikator] viser fremdriften som "Antall mottatte pumper/antall pumper som skal mottas totalt". 3) Når mottakelsen er fullført, vises resultatet i "Status". 4) Klikk på knappen [End] for å fullføre mottakelsen av pumpehistorikk og gå tilbake til skjermbildet for "hovedmeny". Merknader Når flere pumper er valgt og mottakelsen er mislykket, vises "FAIL" i "Status". og mottakelsesprosessen vil starte for neste pumpe. 56

57 Bla gjennom pumpe- eller stativstatus Velg [Status] i skjermbildet "hovedmeny" for å vise skjermbildet for status. Statusskjermbildet Velg type. Dette gjør det mulig for den viste informasjonen å bli filtrert etter type. 2. Velg eller skriv inn serienummeret. Dette gjør det mulig for den viste informasjonen å bli filtrert etter serienummer. 0 til (maks. 10-sifret nummer) Pumpenes (eller stativenes) serienummer blir filtrert ved bruk av prefikstilpasning. 3. Viser dato og tid for lm-biblioteksoppdatering, dato og tid for kommunikasjonskonfigurasjonsoppdatering, dato og tid for mottakelse av historikk, dato og tid for kommunikasjonskonfigurasjonsbytting av pumpe (eller stativ) med type, serienummer og kallenavn. Velg pumpen (eller stativet) å vise detaljert informasjon fra listen. Oppdaterings- og avlesningsdatoer og -tider for data som ikke leses eller skrives vises som "-". Oppdaterings- og avlesningsdatoer og -tider for funksjonen som ikke kan lese eller skrive vises i grått. Dersom lm-bibliotekoppdatering eller kommunikasjonskonfigurasjonsoppdatering eller kommunikasjonskonfigurasjonsbytting mislykkes, vises oppdateringsdatoen i rødt. 4. Klikk på [Fileksport] for å eksportere all pumpe- og stativstatusinformasjonen til en fil. 5. Klikk på [Vise historikk] for å vise skjermbildet "Individuell historikk" for den valgte pumpen (eller stativet) separat for hver enhet. 57

58 Skjermbildet Individuell historikk Viser pumpe (eller stativ)-type, serienummer og kallenavn. 2. Velg elementet å vise detaljert informasjon for. 3. Klikk på [Fileksport] for å eksportere historikkinformasjonen om den valgte pumpen (eller stativet) til en fil. 4. Klikk på [Kontr. detaljer] for å vise den detaljerte informasjonen om den valgte pumpen (eller stativet). Dersom en pumpehistorikk er valgt, vil skjermbildet "Pumpehistorikk" vises. Ellers vil innholdet i de leste eller overførte filene åpnes i Text Editor. 5. Klikk på [Tilb.] for å gå tilbake til skjermbildet "Status". 58

59 Skjermbildet Pumpehistorikk Viser pumpens type, serienummer og kallenavn. 2. "Vise periode" kan endres fra nedtrekkmenyen eller ved direkte inntasting. 3. Viser pumpehistorikk. Se pumpens bruksanvisning for detaljer. 4. Klikk på [Fileksport] for å eksportere pumpehistorikken til en fil. 5. Klikk på [Tilb.] for å gå tilbake til skjermbildet "Individuell historikk". 59

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24 BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4 1/24 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Juridisk merknad Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. utgave

Brukerhåndbok. 2. utgave Brukerhåndbok 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktet DTE-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):1999/5/EC.

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN NO Nettverksfunksjonsguide Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i Oppsettsguide -dokumentet som følger med dataprojektoren, og sørg for at du

Detaljer

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Software License Agreement BETINGELSER FOR KJØP Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes. Ingen refusjoner

Detaljer

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet Takk for at du har valgt en TOSHIBA-datamaskin. De følgende avtalene beskriver rettighetene du har til å bruke utvalgt programvare som er forhåndsinstallert på datamaskinen din. Ved å akseptere denne avtalen

Detaljer

Norton Security. Produktveiledning

Norton Security. Produktveiledning Norton Security Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Etikettskriver TD-serien

Etikettskriver TD-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK Etikettskriver TD-serien Etikettskriver TD-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning 1 Innhold 1 INTRODUKSJON TIL PROGRAMVAREN DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTE TEKNISK STØTTE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.7 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller du kan bruke sammen med Nokia PC Suite...2 1.3 Komme i gang...2 1.4 Dette trenger du...2

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer