Datakommunikator. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datakommunikator. Brukerveiledning"

Transkript

1 Datakommunikator Brukerveiledning Oppbevar denne brukerveiledning på et passende sted for fremtidige referanser ved behov. Les instruksjonene nøye før du bruker produktet og bruk det i samsvar med instruksjonene.

2 Lisensbetingelser for TERUFUSION Datakommunikator Disse lisensbetingelsene er en avtale mellom TERUMO Corporation (TERUMO) og deg. Vennligst les dem. De gjelder for TERUFUSION Datakommunikator (programvaren) du installerer, hvilket inkluderer det eventuelle mediet du mottok det med. Disse betingelsene gjelder også for alle oppdateringer, supplementer eller støttetjenester for denne programvaren, hvis ikke andre betingelser gjelder for disse punktene. I så fall gjelder de betingelsene. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN, GODTAR DU DISSE BETINGELSENE. IKKE BRUK PROGRAMVAREN DERSOM DU IKKE GODTAR DEM. Dersom du overholder disse lisensbetingelsene, har du tillatelse til å installere og bruke én enkelt kopi av programvaren på ditt interne system. 1. Lisensens omfang: Denne programvaren er lisensiert, ikke solgt. Denne avtalen gir deg kun rettigheter til å bruke programvaren. TERUMO forbeholder seg alle andre rettigheter, som inkluderer, men som ikke begrenser seg til opphavsrettighetene for programvaren. Hvis ikke anvendelige lover gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, kan du kun bruke programvaren slik det er ettertrykkelig angitt i denne avtalen. Dersom du gjør dette, må du rette deg etter alle programvarens tekniske begrensninger som kun tillater deg å bruke den på visse måter. Du kan ikke: - arbeide rundt noen tekniske begrensninger i programvaren; - dekonstruere, dekompilere eller ta fra hverandre programvaren, bortsett fra og kun i den grad at anvendelig lov ettertrykkelig tillater det, til tross for denne begrensningen; - lage flere kopier av programvaren enn det som er oppgitt i denne avtalen eller er tillatt av anvendelig lov, til tross for denne begrensningen; - publisere programvaren slik at andre kan kopiere den; - leie ut, lease eller låne bort programvaren; - overføre programvaren til en tredjepart; - overføre programvaren til et annet land enn landet der systemet er lokalisert; eller - bruke programvaren for kommersielle programvarevertstjenester. Du kan kun bruke denne programvaren sammen med produktene TERUMO infusjonspumpe, TERUMO sprøytepumpe og TERUMO stativsystem. Du samtykker i at TERUMO forbeholder seg alle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til opphavsretter, deri alle overføringer fra programvaren, inkludert, men ikke begrenset til skjermbilder eller utskrevne bilder. Du kan bruke og kopiere slike overføringer og distribuere dem innenfor bygningen der systemet er lokalisert, du må imidlertid skaffe eksplisitt godkjennelse fra TERUMO før du distribuerer slike overføringer utenfor bygningen. TERUMO kan oppheve denne programvarens lisens når du bryter begrensningene som er beskrevet i denne avtalen, og når denne avtalen avsluttes, må du avinstallere denne programvaren fra systemet. Uavhengig av denne avtalens avslutning, kan følgende betingelser overleve avslutningen. 2. Støttetjenester Fordi denne programvaren er "som den er", kan vi ikke tilby støttetjenester for programvaren. Programvaren kan bli gjenstand for oppdateringer uten at du får noe forvarsel om dette. 3. Hele avtalen Denne avtalen og betingelsene for supplementer, oppdateringer og støttetjenester som du bruker, utgjør hele avtalen for programvaren og støttetjenestene. 4. Anvendelig lov og lovgivning Denne avtalen skal underlegges og tolkes i samsvar med japanske lover. Alle disputter, kontroverser eller forskjeller som kan fremtre mellom TERUMO og deg, utenfor eller i tilknytning til eller i forbindelse med denne avtalen skal bli endelig avgjort av megling i Tokyo, i overensstemmelse med de kommersielle meglingsreglene til den japanske kommersielle meglingssammenslutningen. 5. Garantifraskrivelse Denne programvaren er lisensiert "som den er". Du tar risikoen av å bruke programvaren. TERUMO gir ingen ekspressgarantier, garantier eller betingelser. I den grad det er tillatt av dine lokale lover, ekskluderer TERUMO de indirekte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-inngrep. 6. Begrensninger på og utelukkelse av legemidler og skader Du kan kun få tilbake for direkte skader opp mot mengden du betalte for bruk av denne programvaren fra TERUMO og dets leverandører. Du kan ikke få tilbake noe for andre skader, inkludert som følge av tapte profitter, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader. Denne begrensningen gjelder for - alt i tilknytning til programvaren, tjenester og - krav om kontraktsbrudd, garantibrudd, garanti eller tilstand, strengt erstatningsansvar, vanskjøtsel eller annet erstatningsrettslig forhold som er tillatt av anvendelige lover. Dette gjelder også selv om TERUMO var klar over eller burde vært klar over mulighetene for skadene. Det kan hende at ovennevnte begrensning eller ekskludering ikke gjelder for deg fordi landet ditt ikke tillater ekskludering eller begrensning av indirekte, direkte eller andre skader.

3 Innhold For å bruke dette produktet på en sikker måte, må du lese denne bruksanvisningen grundig og lære deg innholdet. Implementer dessuten sikkerhetsopplæringssystemer på ditt sykehus. Ta kontakt med vårt selskaps representanter for forklaringer om produktintroduksjon. Innhold Innhold 3 Innhold...3 Formål, oversikt og produktets egenskaper 4 Formål og oversikt...4 Egenskaper...4 Systemkonfigurasjon...5 Forholdsregler 6 Bruk...6 Klargjøring 7 Samlet prosess...7 Systemkrav...8 Kompatibelt utstyr...8 Hvordan installere...9 Avinstallere...15 Driftsprosedyre 17 Trinn for bruk...17 Starte opp og gå ut av denne programvaren...20 Angi brukerinformasjon...24 Verktøykonfigurasjon...28 Grunnleggende informasjonsinnstillinger...32 Pumpe/stativinformasjonsstyring...40 Skrive kommunikasjonskonfigurasjoner...44 Lm-bibliotek-styring...51 Motta en pumpehistorikk...54 Bla gjennom pumpe- eller stativstatus...57 Hvordan kople til pumpe/stativ...60 Feilsøking 63 Feilsøking...63 Symboler 64 FOR INFORMASJON OM PRODUKTER FRA TERUMO 65 3

4 Formål, oversikt og produktets egenskaper Formål og oversikt TERUFUSION Datakommunikator (denne programvaren) skal installeres på en PC for følgende bruksområder. (1) Bekrefte og endre pumpe- og stativsystemkonfigurasjoner. (2) Motta pumpedriftshistorikkfiler og lagre dem eksternt. (3) Overføre lm-biblioteker til pumper og motta lm-biblioteker fra pumper. Egenskaper Overføre et lm-bibliotek Gjør det mulig for deg å overføre et lm-bibliotek for TERUFUSION Infusion Pump Type LM og TERUFUSION Syringe Pump Type SS (kun for typer der lm-bibliotekfunksjonen er tilgjengelig). Motta en historikk Gjør det mulig for deg å motta TERUFUSION Infusion Pump Type LM/LF og TERUFUSION Syringe Pump Type SS historikk. (Kun for pumper med ekstern kommunikasjonsfunksjon (RS-232C) eller trådløs LAN-funksjon) Du kan se på mottatte historikkfiler for hvert utstyr. Stille inn kommunikasjonskonfigurasjon Gjør det mulig for deg å angi en pumpe/stativkommunikasjonskonfigurasjon (Trådløs LAN eller tilkop. LAN). Godkjenning gitt til innloggede brukere For å unngå overføring av lm-biblioteker og endringer på systemadministrasjon, kan rettigheter bli gitt til en bruker og bruksomfanget kan begrenses. 4

5 Formål, oversikt og produktets egenskaper Systemkonfigurasjon Denne programvaren gjør det mulig for deg å kommunisere med pumper (eller stativer), motta pumpehistorikk og overføre lmbiblioteker. Systemkonfigurasjonstabell TERUFUSION Datakommunikator TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager [Server] Sykehus-LAN Datalagring Stativ [Bruker] Pumpe 5

6 Forholdsregler Sørg for at du følger alle forholdsregler for å sørge for trygg og korrekt bruk av dette systemet. Uoverensstemmelse for forholdsregler og feil systembruk kan føre til skade på eiendom eller personer. Det følgende er symboler som brukes i denne bruksanvisningen og deres betydninger: Advarsler Når denne etiketten står foran en forholdsregel, indikerer det at det vil være en mulig risiko for personskade eller skade på eiendom dersom den gitte forholdsregelen ikke etterleves. Bruk Advarsler <Forholdsregler for bruk angående bruksområder> Kontroller PC-en og alle dens periferienheter før du bruker denne programvaren. Ikke bruk denne programvaren dersom noe ikke virker som det skal. [Det kan hende at programvarefunksjoner ikke fungerer eller at ytelsen reduseres.] Sørg for at du sikkerhetskopierer data med jevne mellomrom for å forhindre tap av data på grunn av funksjonssvikt hos PC-en eller periferienhetene. Administrer data med forsiktighet for å forhindre ulovlig bruk av brukerinformasjon. For å slette filer som er opprettet av bruk av denne programvaren, slett dem individuelt. [Filer som er opprettet av brukeren vil ikke slettes ved avinstallasjon.] Etter at du har overført et lm-bibliotek til pumpen, bør pumpens overførte innhold ses gjennom for bekreftelse. <Viktige grunnleggende forholdsregler> Ikke installer denne programvaren på flere PC-en på samme nettverk og bruk dem. [Det kan hende at administrering av pumper som brukes og vedlikehold og administrering (inkludert versjonsadministrering) av lm-bibliotek ikke utføres som det skal.] Bruk denne programvaren etter at du har kontrollert de vedlagte dokumentene for legemidler og medisinsk utstyr som brukes i kombinasjon. Kun brukere som har studert instruksjonene grundig bør bruke denne programvaren. Du må ikke endre denne programvaren. [Dersom dette gjøres, kan det føre til funksjonssvikt i programvaren.] <Vekselvirkning (bruk av denne programvaren sammen med medisinske forbruksvarer eller enheter)> [Forholdsregler for felles bruk] Når du installerer denne programvaren må det velges et skjermspråk for pumpen som er det samme som for pumpens språkinnstilling. [Dersom dette gjøres, vil det bli umulig å lagre lm-biblioteker som er opprettet med denne programvaren på pumper.] Du må ikke endre språkinnstillingen for pumpen når du begynner å bruke denne programvaren. [Dersom språkinnstillingene er forskjellige, kan ikke lm-biblioteker som er opprettet med denne programvaren skrives for pumper.] Dataoverføring må utføres med lm-bibliotekfiler som er gjort med TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager eller TERUFUSION Legemiddelbibliotek manager. [Filformatgrensesnitt garanteres ikke.] Når du bruker TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager eller TERUFUSION Legemiddelbibliotek manager til å endre lagringsplasseringen eller kommunikasjonskonfigurasjonen, må du sørge for å gjøre de samme innstillingsendringene på denne programvaren. [Fildeling osv. kan ikke lenger gjøres.] 6

7 Klargjøring Samlet prosess Når du bruker dette systemet, må du henvise til følgende prosessflyt. Se bruksanvisningen for hver programvare for detaljer. 1. Klargjøring Kontroller systemkrav (spesifikasjoner, PC-oppsett, kommunikasjonsmiljø) Velg pumpe for legemiddel Innstilinger for delt mappe (historikk, legemiddelbibliotek) Server / brukerinnstillinger TERUFUSION Datakommunikator Innstillinger Kommunikasjonskonfigurasjon, pumpe / stativinnstillinger Skrive til kommunikasjonsmiljøet 2. Implementasjon Installasjon Brukerregistrering Systeminnstillinger Masterlegemiddelinnstillinger Historikkanalyse Opprette Bibliotek Last ned Historikk 3. Drift Oppdater Bibliotek Bruk Pumpe 7

8 Klargjøring Systemkrav Systemkrav Kommunikasjonsgrensesnitt [Operativsystem] Microsoft Windows XP Professional SP2 og nyere, 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows Vista Business 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows Vista Enterprise 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows Vista Ultimate 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows 7 Professional 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows 7 Enterprise 32-bit (x86) / 64-bit (x64) Microsoft Windows 7 Ultimate 32-bit (x86) / 64-bit (x64) [Minne] 512 MB eller mer anbefales [CPU-klokke] Intel 2 GHz eller mer anbefales [HDD] 10 GB eller mer ledig plass anbefales [enhet] DVD-ROM [Skjermoppløsning] 1024 x 768 piksler eller mer Kompatibel med RS-232C, IEEE802.11b, 100BASE-TX * Se brukerveiledning for pumpe og stativ. Kompatibelt utstyr Produktnavn Modell Katalognummer Ekstern kommunikasjonsfunksjon TERUFUSION Infusion Pump Type LF TE-LF600 TE-LF602XXX RS-232C TERUFUSION Infusion Pump Type LM TE-LM700 TE-LM702XXX RS-232C TE-LM800 TE-LM800XXX Trådløs LAN TERUFUSION Syringe Pump Type SS TE-SS700 TE-SS702XXX RS-232C TE-SS800 TE-SS800XXX Trådløs LAN TERUFUSION Communication Rack System TE-RS800 TE*RS800N03 RS-232C, trådløs LAN og tilkop. LAN (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) 8

9 Klargjøring Hvordan installere Trinnene for å installere denne programvaren på en PC er oppgitt nedenfor. Advarsler Installasjonen av denne programvaren bør utføres av brukeren som er godkjent som PC-administrator. Ny installasjon 1) Sett inn installasjons-dvd-en i PC-ens DVD-ROM-stasjon. Installasjonsprogrammet vil starte opp automatisk. Dersom det ikke starter opp automatisk, dobbeltklikker du på DVD-ens "setup.exe."-fil for å starte. Kravene for denne programvaren vil bli oppgitt. Windows Installer 4.5 Redistributable Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Visual C Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update Merknader Kjøringsmiljøet som skal installeres er forskjellig, avhengig av PC-miljøet det skal installeres på. 2) Klikk på knappen [Installer] for å starte systemkravinstallasjonen. Merknader Når redistribusjonspakken har blitt installert, kan det hende at en melding som ber om systemomstart vises. Klikk på knappen [Ja] for omstart av PC-en. 9

10 Klargjøring 3) Klikk på knappen [Neste]. Skjermbildet "Støtter OS og specifikasjoner" vises da. 4) Se gjennom systemkrav for denne programvaren og klikk deretter på knappen [Neste]. Skjermbildet "Lisensavtale" vises da. 10

11 Klargjøring 5) Dersom du er enig med innholdet i lisensavtalen etter at du har lest gjennom den, klikker du på radioknappen [Jeg aksepterer vilkårene i lisensavtalen]. Knappen [Neste] kan da velges. Klikk på knappen [Neste]. Skjermbildet "Angi installasjonsmappen." vises da. 6) Velg en mappe for installasjon. Merknader Standardmappen for applikasjonsinstallering vil være forskjellig for 32-bits og 64-bits PC-er. 32-bit: C:\Program Files\Terumo_CQI\CQI_comm_tool 64-bit: C:\Program Files(x86)\Terumo_CQI\CQI_comm_tool Klikk på [Neste]-knappen. Dersom det ikke er nok ledig plass på den angitte harddisken, vises en advarsel. Skjermbildet "Systeminnstillinger" vises da. 7) Velg en mappe som lm-bibliotek skal avleses fra. Merknader Standard lagringsplasseringsmappe for avlesning av lm-bibliotek vil være forskjellig ved OS for Windows XP, Windows Vista og senere. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\libraryset Windows Vista og senere: C:\ProgramData\Terumo_CQI\libraryset Klikk på knappen [Neste]. Skjermbildet "Systeminnstillinger" vises da. 11

12 Klargjøring 8) Velg en lagringsplasseringsmappe for pumpehistorikk. Merknader Standard lagringsplasseringsmappe for pumpehistorikk vil være forskjellig ved OS for Windows XP, Windows Vista og senere. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\history Windows Vista og senere: C:\ProgramData\Terumo_CQI\history Klikk på [Neste]-knappen. Skjermbildet "Velg språk" vises da. Merknader Lagringsplasseringsmappen for pumpehistorikk henvises til av TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager for å analysere historikk. Se bruksanvisningen for TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager for detaljer. 9) Velg listeboksen [Visningsspråk for programvare]. Angi skjermvisningsspråket for denne programvaren. 10) Velg listeboksen [Pumpens visningsspråk:]. Angi skjermspråket for pumpene som skal brukes. Se pumpebruksanvisningene for språk som kan velges. Advarsler Tilkoplinger kan ikke gjøres med pumper som har forskjellige skjermspråk. Dersom denne programvaren er installert med feil språkinnstilling, avinstaller og installer den på nytt Klikk på [Neste]-knappen. Skjermbildet "Starte kopiering av filene" vises da. 12

13 Klargjøring 11) Klikk på knappen [Neste]. Programvareinstallasjonen begynner. Når installasjonen er ferdig, vises skjermbildet "InstallShield Wizard er ferdig". 12) Klikk på knappen [Fullfør] for å lukke skjermbildet "InstallShield Wizard er ferdig". 13

14 Klargjøring Reparer installasjon 1) Sett inn installasjons-dvd-en i PC-ens DVD-ROM-stasjon. Installasjonsprogrammet vil starte opp automatisk. Dersom det ikke starter opp automatisk, dobbeltklikker du på DVD-ens "setup.exe."-fil for å starte. Når du starter opp installasjonsverktøyet, kontrollerer den installasjonsstatusen til denne programvaren. 2) Denne programvaren kan repareres og fjernes på dette skjermbildet. Når du velger radioknappen [Repair] 1) Klikk på knappen [Ja]. Når du utfører reparasjonsprosessen, vil innstillingene, inkludert mappene, gå tilbake til standard. Når du velger radioknappen [Remove] 1) Klikk på knappen [Ja]. Denne programvaren vil bli avinstallert. 14

15 Klargjøring Avinstallere 1) Klikk på [Start] - [Alle programmer]. 2) Klikk på [TERUFUSION Data Communicator] - [Avinstallere]. Bekreftelsesmeldingen for avinstallering vises. Merknader Avinstalleringsprosessen kan ikke utføres når denne programvaren kjører. Utfør avinstalleringsprosessen etter at du har avsluttet denne programvaren. Installerte filer vil bli slettet under avinstallasjonen. Pass på at du tar nødvendige sikkerhetskopier før du utfører avinstallasjonsprosessen. 15

16 Klargjøring 3) Klikk på knappen [Ja] for å starte avinstallasjonsprosessen. Skjermbildet "InstallShield Wizard er ferdig" vises med en gang avinstallasjonsprosessen er fullført. 4) Klikk på knappen [Fullfør]. Avinstallasjonen vil fullføres. Advarsler Slett alle filene som ikke ble slettet under avinstallasjonen individuelt. 16

17 Trinn for bruk Programvareinnledning Installere. > [Se side 9] Oppstart av denne programvaren. > [Se side 20] Logge inn. > [Se side 20] Angi brukerinformasjonen. > [Se side 24] Sette opp verktøyet. (Sikkerhetskopi, fillagringsplassering osv.) > [Se side 28] Grunnleggende informasjonsinnstillinger for kommunikasjonskonfigurasjon (Påkrevd for tilkop./trådløs LAN-tilkopling) > [Se side 32] Registrere pumpene og stativene. > [Se side 40] Gå ut av denne programvaren. > [Se side 23] Kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger (Påkrevd for tilkop./trådløs LAN-tilkopling) Oppstart av denne programvaren. > [Se side 20] Logge inn. > [Se side 20] Kople stativene til PC-en. (RS-232C) > [Se side 60] Skrive kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. (Starte pumpe/stativ på nytt etter lagring) > [Se side 44] Bytte kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. (Starte pumpe/stativ på nytt etter lagring) > [Se side 49] Gå ut av denne programvaren. > [Se side 23] 17

18 Overføre et lm-bibliotek Oppstart av denne programvaren. > [Se side 20] Logge inn. > [Se side 20] Kople pumpene (eller stativene) til PC-en. > [Se side 60] Velg pumpen å overføre til. > [Se side 51] Overføre lm-biblioteket. > [Se side 52] Gå ut av denne programvaren. > [Se side 23] Motta en pumpehistorikk Oppstart av denne programvaren. > [Se side 20] Logge inn. > [Se side 20] Kople pumpene (eller stativene) til PC-en. > [Se side 60] Velge pumpen å motta fra. > [Se side 54] Motta pumpehistorikken. > [Se side 55] Gå ut av denne programvaren. > [Se side 23] 18

19 Bla gjennom kommunikasjonsstatus Oppstart av denne programvaren. > [Se side 20] Logge inn. > [Se side 20] Bla gjennom kommunikasjonsstatus. > [Se side 57] Gå ut av denne programvaren. > [Se side 23] 19

20 Starte opp og gå ut av denne programvaren Oppstart av denne programvaren 1) Dobbeltklikk på snarvei ikonet på skrivebordet. Når denne programvaren starter, vises skjermbildet "Innlogg". Du kan også starte denne programvaren ved å klikke på [Start] - [Alle programmer] - [TERUFUSION Data Communicator] - [TERUFUSION Data Communicator]. Logge inn på denne programvaren Innloggskjermbilde 1) Skriv inn brukerid i "BrukerID". 2) Skriv inn passordet i "Passord". For første innlogging etter installasjonen, skriver du inn følgende ID og passord for brukeren med systemadministrasjonsmyndighet. BrukerID: [administrator]/passord: [9999] 3) Klikk på knappen [Innlogg]. Etter at du har logget inn som en registrert bruker, vises skjermbildet "hovedmeny". Klikk på knappen [Avbryt] for å avslutte denne programvaren. Merknader Det opprinnelige passordet er det samme som brukerid. Skjermbildet for endring av passord 1) Dersom brukerid og passord er det samme, vises skjermbildet "Endre passord". 2) Skriv inn et nytt passord i alfanumeriske tegn (ekskludert mellomrom) i inntastingskolonnen [Passord]. 3) Skriv inn det samme passordet i kolonnen "Gjenta passord" for verifisering. 4) Klikk på knappen [OK]. Etter at et nytt passord er registrert, vises skjermbildet "hovedmeny". Klikk på knappen [Avbryt] for å vise skjermbildet "Innlogg". Merknader Passordet vises som asterisker (*). En advarsel vil vises når en uregistrert brukerid eller feil passord skrives inn. 20

21 Skjermbilde for hovedmeny Etter innlogging, vises skjermbildet for "hovedmeny". Navnet på det viste skjermbildet avhenger av tilgangsmyndigheten til brukeren som er logget inn. Brukermyndigheter angis på skjermbildet "Rediger brukerliste". Klikk på skjermbildenavnet for å gå til hvert innstillingsskjermbilde. Delte skjermbilder Den øverste delen er den samme for alle skjermbilder Viser denne programvarens navn og versjon. 2. Viser navnet på det valgte skjermbildet. 3. Viser navnet på den innloggede brukeren. 4. Klikk på [Lås] for å sette denne programvaren i låsmodus. 5. Klikk på [Slutte] for å avslutte denne programvaren. 21

22 Skjermbildet Lås opp Skjermbildet "Lås opp" vises ved at du klikker på [Lås] øverst til høyre på det delte skjermbildet. 1) Skriv inn passordet for å låse opp. 2) Klikk på knappen [Lås opp]. Dersom riktig passord blir skrevet inn, vil skjermbildet som ble vist før låsstatusen vises igjen. Klikk på knappen [Avslutning] for å vise skjermbildet "Bekreft". 3) Klikk på knappen [Ja] for å gå ut av denne programvaren. Klikk på knappen [Nei] for å vise skjermbildet "Lås opp". Merknader Denne programvaren kan ikke avsluttes under kommunikasjon med pumper (eller stativer). 22

23 Gå ut av denne programvaren Gå ut av denne programvaren 1) Klikk på [Slutte] for å avslutte denne programvaren. Skjermbildet "Bekreft" vises. 2) Klikk på knappen [Ja] for å avslutte denne programvaren. 23

24 Angi brukerinformasjon Skjermbildet Rediger brukerliste Klikk på [Ny] eller [Endre] fra listeskjermbildet for å vise et skjermbilde for tilføying og endring av brukerinformasjon Viser brukerid. Du kan skrive inn en brukerid på opp til 30 alfanumeriske tegn. 2. Viser navn. Opp til 30 alfanumeriske tegn kan skrives inn for navn. 3. Viser tilgangsmyndighet. Kan velges fra listen. 4. Klikk på knappen [Initialisere] for å initialisere passordet. 5. Klikk på knappen [OK] for å lagre den endrede informasjonen. 6. Klikk på knappen [Avbryt] for å forkaste den endrede informasjonen. Merknader Det opprinnelige passordet er brukerid. Dersom en brukerid for en bruker som allerede er registrert skrives inn, vil en advarsel vises. Myndighetsmønstre De 5 myndighetsmønstrene som kan velges med denne programvaren er oppgitt nedenfor. Mønster Systemadministrasjonsmyndighet Myndighet for mottakelse Myndighet for overføring av pumpehistorikk av lm-bibliotek : Gyldig : Ugyldig 24

25 Myndighet og tilgjengelige skjermbilder Følgende tabell viser tilgjengelige skjermbilder for hver myndighet. Systemadministrasjonsmyndighet Meny 1 Meny 2 Beskrivelse av funksjon Myndighet for mottakelse av pumpehistorikk Myndighet for overføring av lm-bibliotek Status Se på kommunikasjonsstatus Pumpe komm.nr. "Bytt pumpekommunikasjonsmiljøinnstilling" Pumpekomm. tabell "Lagre kommunikasjonsmiljøinnstilling til pumpe" Pumpehistorikk Motta pumpehistorikk "<IP>: "Infusjonspumpe" <IP> Lm-bibliotek Sende og motta Motta/overfør IP-lm-bibliotek" <SP> Lm-bibliotek "<SP>: "Sprøytepumpe" Motta/overfør SP lm-bibliotek" Stativ komm.nr. "Bytt stativkommunikasjonsmiljøinnstilling" Stativ komm. tabell "Lagre kommunikasjonsmiljøinnstilling til stativ" Pumpeliste Ny/endre/slett pumpe Stativliste Ny/endre/slett stativ Brukerliste Ny/endre/slett brukerinformasjon "Angi lagringsplassering for Verktøykonfigurasjon s.kopi og fil" Systeminnstilling "Angi pumpe- og stativkommunikasjonsmiljøer Komm. innstilling som skal bruke trådløs LAN eller tilkop. LAN. (når du bruker Trådløs LAN, tilkop. LAN)" : Gyldig : Ugyldig Advarsler Systemadministrasjonsmyndighet kan endre bruksomfanget for andre brukeres myndighet. Vær forsiktig når du gir ut systemadministrasjonsmyndighet. 25

26 Registrer brukerinformasjon 1) Velg [Brukerliste] fra skjermbildet "hovedmeny". En liste over brukerinformasjon vises. 2) For å legge til en ny bruker, klikker du på [Ny] nederst på skjermbildet. Skjermbildet "Rediger brukerliste" vil vises. 3) Skriv inn brukerid og navn. 4) Velg et godkjenningsmønster. 5) Klikk på knappen [OK] for å registrere den endrede brukerinformasjonen. Endre brukerinformasjon 1) For å endre innstillinger for eksisterende brukere, velger du brukeren som skal endres fra brukerlisten. 2) Klikk på [Endre] nederst på skjermbildet eller dobbeltklikk på den valgte brukeren. Skjermbildet "Rediger brukerliste" vil vises. 26

27 Slett brukerinformasjon 1) For å slette en bruker, velger du brukeren som skal slettes fra brukerlisten. 2) Klikk på [Slette] nederst på skjermbildet, og skjermbildet "Bekreft" vil vises. Merknader En innlogget bruker kan ikke slettes. 3) Klikk på knappen [Ja] for å slette brukerinformasjonen. 27

28 Verktøykonfigurasjon Innstillinger for s.kopi av konfigurasjonsfiler og loggfiler og innstillinger for historikklagringsplasseringer og lmbibliotekavlesningsplasseringer kan gjøres. (Denne programvaren bruker disse innstillingene.) Velg [Verktøykonfigurasjon] fra skjermbildet for "hovedmeny" Velg fanen [Backup konfigurasjon] for å angi konfig. av sikkerhetskopiering/ backup. 2. Velg fanen [Lagre vei innstilling] for å angi fillagringsplasseringen. 28

29 Sikkerhetskopiering konfigurasjon Betingelser og en plassering for s.kopi av denne programvaren kan angis. Skjermbildet for sikkerhetkopiering konfigurasjon Filen som skal sikkerhetskopieres kan velges. 2. Klikk på knappen [Sikkerhetskopier nå] for å utføre sikkerhetskopier processen umiddelbart. 3. Klikk på knappen [Velg] for å angi mappen som en s.kopi skal lagres i. Det er også mulig å taste et mappenavn direkte inn i tekstboksen. Mapper kan angis på andre plasseringer enn lokale (delt mappe, ekstern driver osv.). 4. Velg sjekkboksen [Auto-s.kopi] for å aktivere auto-sikkerhetskopier funksjonen. 5. Angir tidsperioden mellom sikkerhetskopier. Mulige valg er 1, 7, 30, 60, 90, 120 eller 180 dager. 6. Sikkerhetskopier tid kan angis fra 0:00 til 23: Klikk på knappen [Bekreft] for å avslutte valgene. 29

30 Angi mål s.kopi 1) Sett kryss i sjekkboksene for å velge informasjon for sikkerhetskopiering. 2) Klikk på knappen [Velg] i "S.kopi mål" for å velge plasseringsmappen for s.kopi. 3) Klikk på knappen [Bekreft] for å lagre innstillingene. Angi auto-s.kopi 1) Kryss av i sjekkboksen [Auto-s.kopi]. Denne programvaren kan stilles inn for å foreta en s.kopi før du går ut av den. 2) Velg intervallet mellom sikkerhetskopierne. 3) Tast inn tidspunktet sikkerhetskopieringen skal starte. 4) Klikk på knappen [Bekreft] for å lagre innstillingene. Merknader Auto-s.kopier vil utføres når du går ut av denne programvaren. Det valgte intervallet mellom sikkerhetskopierne er antallet dager mellom hver gang en sikkerhetskopiering utføres. Dersom dagene i det valgte intervallet har gått og den valgte sikkerhetskopier tiden også har gått, vil en sikkerhetskopie gjøres når du går ut av denne programvaren. 30

31 Fillagrings innstillinger Det er mulig å angi avlesningsplasseringsmappe for lm-bibliotek og lagringsplasseringsmappe for pumpehistorikk som skal deles med TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager eller TERUFUSION Legemiddelbibliotek manager. Skjermbildet for lagre sti innstilling Velg "Historikkfil" for å angi mappen for å lagre historikk som er mottatt fra pumpene som filer. Klikk på knappen [Velg] for å angi mappen. Du kan også taste et mappenavn direkte inn i tekstboksen. 2. Velg "Fil lm-bibliotek" for å angi mappen for å lese av lm-bibliotek-filer som skal overføres til pumpene. Klikk på knappen [Velg] for å angi mappen. Du kan også taste et mappenavn direkte inn i tekstboksen. 3. Klikk på knappen [Bekreft] for å avslutte valgene. Merknader Filer i lagringsplasseringsmappen som er angitt på dette skjermbildet brukes til analyse av TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager. Etter analysen vil de flyttes fra mappen. Pass på at du ikke spesifiserer følgende mappe som brukes av denne programvaren. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Terumo_CQI\CQI_comm_tool\History Windows Vista og senere: C:\ProgramData\Terumo_CQI\CQI_comm_tool\History 31

32 Grunnleggende informasjonsinnstillinger Når du kopler deg til pumpene og stativene over et LAN, må du stille inn kommunikasjonskonfigurasjonen. Velg [Komm. innstilling] fra skjermbildet for "hovedmeny". Både pumpe- og stativkommunikasjonskonfigurasjonen kan ha 10 individuelle innstillingsmønstre. Pumpe- og stativkommunikasjonene kan velges fra de opprettede kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene. Kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger Velg enten fanen [Pumpekomm. tabell] eller fanen [Stativ komm. tabell] for kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene. Skjermbildet Pumpekomm. tabell Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene for å endre eller slette fra listen. 2. Klikk på [Fileksport] for å eksportere registrerte kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger til en fil. 3. Klikk på [Endre] for å endre kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene for valgt tabellnr. Skjermbildet "Redigere pumpens komm.tabell" eller skjermbildet "Redigere komm.tabell stativ" vil åpnes. 4. Klikk på [Slette] for å sette kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene for valgt tabellnr. tilbake til standardinnstillingene. 32

33 Vis skjermbildet Redigere pumpens komm.tabell eller skjermbildet Redigere komm.tabell stativ 1) Klikk på fanen [Pumpekomm. tabell] eller fanen [Stativ komm. tabell]. 2) Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som skal endres. 3) Klikk på [Endre] nederst på skjermbildet eller dobbeltklikk på de valgte kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene. Skjermbildet "Redigere pumpens komm.tabell" eller skjermbildet "Redigere komm.tabell stativ" vil vises. 33

34 Endre pumpekomm. Tabellskjermbilde Endre stativkomm. Tabellskjermbilde Se delen "Innhold i kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger" på neste side for en forklaring av elementene nr. 1 til nr. 19 som kan angis med skjermbildet "Redigere pumpens komm.tabell" eller skjermbildet "Redigere komm.tabell stativ". 34

35 Innhold i kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger Nr. Innstillingsnavn Innhold Sette på deksler (endre deksler) Standardverdi 1. Komm. navn Et navn som kan Hvilken som helst tegnstreng (opptil Tom velges til å identifisere kommunikasjonskonfigurasjonen 24 tegn) 2. Trådløs standard Velg om du skal bruke trådløs standard IEEE b For pumper, velg AV/b Stativ satt på b Pumpe: AV Stativ: b 3. SSID Tilgangspunktidentifikator ASCII-streng (1 til 32 tegn, unntatt "<", ">", "&", '"' og "'") 4. Sikkerhetstype Dekodingsformat og Kan velges fra ÅPNE, styrkeinnstillinger WEP-5(tast1), WEP-13 (tast1), WEP-5(tast2), WEP-13 (tast2), WEP-5(tast3), WEP-13 (tast3), WEP-5(tast4), WEP-13 (tast4), WPA-PSK/TKIP, WPA -PSK/AES, WPA2-PSK/TKIP, WPA2-PSK/AES 5. Angi modus Innstillinger for inntastingsmetode Velges fra heks./ascii/alfanumerisk. for dekodingstast Den angitte modusen for innhold som kan velges vil endres avhengig av dekodingsmetode og -styrke. For WEP-XX: Hex/ASCII For WPA eller WPA2: Hex/alfanumerisk 6. PSK/WEP nøkkel Dekoding av tasteinnstillinger Inntastingsreglene vil endres avhengig av dekodingsmetoden, styrken og valgt inntastingsmodus. Tast inn innenfor området med følgende tegnsiffernumre. For WEP-5 ASCII fast på 5 tegn Heks. fast på 10 tegn For WEP-13 ASCII fast på 13 tegn Heks. fast på 26 tegn For WPA-relatert Alfanumerisk 8 til 63 tegn Heks. 16 til 126 tegn Tom ÅPNE Hex Tom 35

36 Nr. Innstillingsnavn Innhold Sette på deksler (endre deksler) Standardverdi 7. Periodisk notifikasjon En innstilling for å velge om en Velg PÅ/AV AV melding skal sendes regelmessig fra pumpene (eller stativene) ved det angitte intervallet. 8. Hendelsesmelding En innstilling for å velge om Velg PÅ/AV AV en melding skal sendes fra en pumpe (eller et stativ) når et utfall oppstår (infusjonsstart eller en varselforekomst osv.). 9. WLAN/LAN valg LAN-tilkoplingsmetodeinnstilling Velg fra Ingen, LAN, WLAN, LAN og Ingen (kun for stativer) WLAN 10. LAN IP innstilling Innstilling av metoden for IP- Velg DHCP/manuell DHCP adresseinnhenting for tilkop. LAN-tilkopling (kun for stativer) 11. LAN nettverksmaske Subnetmaske-innstilling for tilkop. Tast inn i området til Tom LAN-tilkopling (kun for stativer) 12. LAN standard gateway Standard gateway-innstilling for Tast inn i området til Tom tilkop. LAN-tilkopling (kun for stativer) WLAN IP innstilling Innstilling for metoden for IP- Velg DHCP/manuell DHCP adresseinnhenting for trådløs LAN-tilkopling 14. WLAN nettmaske Subnetmaske-innstilling for Tast inn i området til Tom trådløs LAN-tilkopling WLAN standard gateway Standard gateway-innstilling for Tast inn i området til Tom trådløs LAN-tilkopling Mål IP Angi IP-adressen for PC-en som Tast inn i området til Tom kopler pumpene (eller stativene) til LAN Port nr. Angi port nr. for PC-en som Tast inn i området 1 til Tom kopler pumpene (eller stativene) til LAN (Tast inn for å kommunisere med denne programvaren) 18. Komm.intervall[s] Angir intervallet for sending av Tast inn i området 1 til 600(s) Tom periodisk notifikasjon 19. Mottagningstid [s] Angir ventetiden for mottakelse av meldinger når det bekreftes at tilkoplingen er opprettholdt Tast inn i området 1 til 60(s) Tom 36

37 Kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger 1) Endre kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. 2) Klikk på knappen [OK] for å lagre de endrede kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene. 37

38 Velge kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene Velg kommunikasjonsmiljøinnstillingen som skal brukes. Klikk på fanen [Valg av pumpekomm. konfigurasjonsnr.] eller fanen [Valg av stativ komm. konfigurasjonsnr.] Velg typen som skal angis. 2. Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret som skal brukes. Valg kan ikke gjøres før du har klikket på [Endre]. 3. Klikk på knappen [OK] for å implementere det valgte innholdet. 4. Klikk på knappen [Avbryt] for å forkaste det valgte innholdet. 5. Klikk på [Fileksport] for å eksportere det valgte kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret til en fil. 6. Klikk på [Endre] for å aktivere valg av kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret. Kontroll Viste pumpetyper henviser til katalognumre i samsvar med følgende tabell. TE-LF602N TE-LM702A TE-LM800A TE-SS702N TE-SS800N Pumpetyper Katalognummer TE-LF602XXX TE-LM702XXX TE-LM800XXX TE-SS702XXX TE-SS800XXX (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) 38

39 Registrer kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret 1) Velg typen som skal angis. 2) Klikk på [Endre]. 3) Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret som skal brukes. 4) Klikk på knappen [OK]. Innstillingene vil bli lagret. 39

40 Pumpe/stativinformasjonsstyring Velg [Pumpeliste] fra skjermbildet for "hovedmeny" og skjermbildet for styring av pumpeinformasjon vil vises. Dette gjør det mulig med pumperegistrering og sletting og endring av enhetsinformasjon. Velg [Stativliste] fra skjermbildet for "hovedmeny" for å aktivere stativregistrering, og sletting og endring av enhetsinformasjon. Skjermbildet for pumpe/stativinformasjonsstyring Velg pumpen å endre innstillinger for her. Enhetsinformasjon for "Kategori", "Type", "S/N", "Kallenavn", "IP adresse", "MAC-adresse" vises. Dersom nettverkstilkoplingen gjøres med en uregistrert pumpe, vil enhetsinformasjonen bli registrert ved bruk av informasjonen som leses fra tilkoplingen. 2. Klikk på [Fileksport] for å eksportere den lagrede pumpeinformasjonen til en fil. 3. Klikk på [Ny] for å registrere en ny pumpe. Skjermbildet "Redigere pumpedata" vil åpnes. 4. Klikk på [Endre] for å endre valgt pumpeinformasjon. Skjermbildet "Redigere pumpedata" vil åpnes. 5. Klikk på [Slette] for å slette valgt pumpeinformasjon. 40

41 Vis skjermbildet for registrering/endring av pumpe/stativinformasjon 1) For å legge til en ny pumpe/stativ, klikker du på [Ny] nederst på skjermbildet. Skjermbildet "Redigere pumpedata"/ skjermbildet "Redigere stativdata" vil åpnes. 2) Når du endrer de eksisterende pumpeinnstillingene, velger du pumpen som skal endres fra skjermbildet "Pumpeliste"/ skjermbildet "Stativliste". 3) Klikk på [Endre] eller dobbeltklikk på valgt pumpe/ stativ. Skjermbildet "Redigere pumpedata"/skjermbildet "Redigere stativdata" vil vises. Skjermbilde for redigering av pumpedata

42 Skjermbilde for redigering av stativdata Viser enhetstypen. Du kan endre den ved å velge fra listen. 2. Viser derivasjonen. Du kan gjøre endringer ved å skrive inn i 0000 til FFFF-området eller ved å velge fra listen. 3. Viser serienummeret. Kan endres ved at du taster inn 10 sifre. 4. Denne informasjonen er kun til referansebruk og kan ikke endres. 5. Viser enhetskategorien. Dette avgjøres av modellnummeret, så denne informasjonen er kun for referansebruk. 6. Viser kallenavnet. Innstillinger kan endres med 20 eller færre tegn. 7. Velg LAN-type for kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. For et stativ, velg [komm.konfigurasjon(wlan)] eller [Komm.konfigurasjon(LAN)] for å angi kommunikasjonskonfigurasjonen. For pumper kan kommunikasjonskonfigurasjon kun stilles inn i [komm.konfigurasjon(wlan)]. 8. Viser IP-adressen. Innstillinger kan endres innenfor området til Innstillingene er deaktivert for DHCP. 9. Viser IP-adressens innstillingsmetode som enten [Manuell] eller [DHCP]. Innholdet som er angitt på skjermbildet "Redigere pumpens komm.tabell" eller skjermbildet "Redigere komm.tabell stativ" vises. Det kan ikke endres fra dette skjermbildet. 10. Klikk på knappen [OK] for å lagre det endrede innholdet. 11. Klikk på knappen [Avbryt] for å forkaste det endrede innholdet. 42

43 Angi pumpe/stativinformasjon 1) Angi informasjon om pumpen som skal registreres. 2) Klikk på knappen [OK] for å lagre den endrede informasjonen for pumpen. 43

44 Skrive kommunikasjonskonfigurasjoner Kommunikasjonskonfigurasjon som er angitt via pumpe/stativinformasjonsstyring i Komm. innstilling vil skrives til en pumpe eller et stativ. 1) Klikk på [Pumpekomm. tabell] i skjermbildet for "hovedmeny" for å skrive kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. For stativer, klikk på [Stativ komm. tabell]. For å bytte innstillinger, klikk på [Pumpe komm.nr.] for pumper eller [Stativ komm.nr.] for stativer. Skjermbildet "Pumpevalg" eller skjermbildet "Stativvalg" vil da vises. Skjermbildet for pumpevalg Velg pumpen for å angi kommunikasjonskonfigurasjon. Pumper på nettverket som er koplet til for øyeblikket vises i fet skrift. 2. Klikk på knappen [Tilb.] for å gå tilbake til skjermbildet "hovedmeny". 3. Klikk på knappen [Neste] for å utføre en tilkoplingskontroll for pumpene. 44

45 1) Kryss av i sjekkboksen for pumpen som skal koples til. Merknader Dersom følgende skjermbilder er valgt fra skjermbildet for "hovedmeny", kan ikke flere pumper (eller stativer) velges. [Pumpe komm.nr.] [Pumpekomm. tabell] [Stativ komm.nr.] [Stativ komm. tabell] Klikk på [Neste]-knappen. Skjermbildet for pumpens tilkoplingskontroll vil vises. Skjermbildet for pumpens tilkoplingskontroll Velg pumpen for å avslutte tilkoplingskontrollen. Sett et kryss for å gjøre knappen [Avbryte] tilgjengelig. 2. Klikk på [Avbryte]-knappen for å avslutte tilkoplingskontrollen. En melding som indikerer avslutningen av tilkoplingskontroll vises, og etter avslutningen vises skjermbildet "hovedmeny". 3. Viser fremdriften til tilkoplingskontrollen. 4. Klikk på knappen [Nyvalg] for å avslutte tilkoplingskontrollen og gå tilbake til skjermbildet "Pumpevalg". 5. Dersom kontrollen blir fullført på normal måte, vises knappen [Neste] som gjør det mulig å velge. 45

46 1) En melding vises dersom en tilkopling kan bekreftes. 2) Klikk på knappen [Neste] for å skrive kommunikasjonskonfigurasjonen. Skjermbildet "Pumpekomm. tabell" eller skjermbildet "Endre pumpens komm.nr." vil vises. 46

47 Pumpekomm. Tabellskjermbilde/stativkomm. Tabellskjermbilde Velg kommunikasjonskonfigurasjonen angitt med pumpekommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene eller stativkommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som skal brukes, og skriv til pumpen (eller stativet) Viser kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som skal skrives. 2. Viser fremdriften under skrivingen av kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. 3. Klikk på knappen [Skriv] for å skrive kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene. 4. Viser kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som skal leses. 5. Viser fremdriften under avlesningen av kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger. 6. Klikk på knappen [Les] for å lese og vise pumpens innstillinger. 7. Klikk på knappen [Avbryte] for å avslutte lesingen eller skrivingen. 8. Klikk på knappen [Nyvalg] for å gå tilbake til skjermbildet "Pumpevalg", og velg en annen pumpe. 9. Klikk på knappen [End] for å gå tilbake til skjermbildet "hovedmeny". 47

48 1) Klikk på knappen [Skriv] for å skrive kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som skal brukes for pumpen. Merknader Bakgrunnen vises i grått for innstillinger der kommunikasjonskonfigurasjon ikke har blitt gjort. Bakgrunnen vises i rosa når IP-innstillinger for kommunikasjonsmiljøinnstillinger er valgt med [Manuell] og IP-adressen ikke er angitt for pumpeinformasjonsstyring. Kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillinger med disse bakgrunnsfargene kan ikke brukes av en pumpe. Start pumpen (eller stativet) på nytt for at skriveinnstillingene skal tre i kraft. 48

49 Skjermbilde for endring av pumpekomm. nr./skjermbilde for endring av stativkomm. nr. Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret som skal brukes, og skriv til pumpen (eller stativet) Viser og gjør det mulig å velge kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret det skal skrives til. Når innstillingene som er gjort i nettverksinnstillingsvalget trer i kraft, vises nummeret for den gjeldende kommunikasjonsinnstillingen. Ingenting vises dersom kommunikasjonsinnstillingen ikke er gjeldende. 2. Ingenting vises. 3. Viser fremdriften under skrivingen av kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret. 4. Klikk på knappen [Skriv] for å skrive kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret. 5. Viser det gjeldende kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingsnummeret. 6. Viser kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene som leses. 7. Viser fremdriften ved avlesningen av kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingene fra pumpen. 8. Klikk på knappen [Les] for å lese og vise pumpens innstillinger. 9. Klikk på knappen [Avbryte] for å avslutte lesingen eller skrivingen. 10. Klikk på knappen [Nyvalg] for å gå tilbake til skjermbildet "Pumpevalg", og velg en annen pumpe. 11. Klikk på knappen [End] for å gå tilbake til skjermbildet "hovedmeny". 49

50 1) Velg kommunikasjonskonfigurasjonsinnstillingstabellnummeret som skal brukes i "Komm.konfig. nr." 2) Klikk på knappen [Skriv] for å skrive nummeret på kommunikasjonskonfigurasjonen til pumpen. Merknader Start pumpen (eller stativet) på nytt for at skriveinnstillingene skal tre i kraft. 50

51 Lm-bibliotek-styring Gjør det mulig for deg å overføre eller motta lm-bibliotek-filer. Velg [<IP> Lm-bibliotek] eller [<SP> Lm-bibliotek] fra skjermbildet for "hovedmeny". Skjermbildet "Pumpevalg" vil vises. Skjermbildet for pumpevalg Klikk på "Velg alle" for å velge alle pumpene på listen. 2. Klikk på "Slett alle" for å fjerne avkrysningen fra alle de valgte pumpene. 3. Velg pumpen for overføring eller mottakelse av en lm-bibliotek-fil. (Flere pumper kan velges.) 4. Klikk på knappen [Tilb.] for å gå tilbake til skjermbildet "hovedmeny". 5. Klikk på knappen [Neste] for å vise skjermbildet "Lm-bibliotek". 51

52 Skjermbildet for lm-bibliotek Klikk på knappen [Velg] for å angi plasseringsmappen for å lagre lm-bibliotek som er mottatt fra pumper som filer. 2. Klikk på knappen [Motta] for å begynne å motta et lm-bibliotek fra en pumpe. 3. Lm-bibliotek-filen som skal overføres til en pumpe kan velges. Viser den spesifiserte mappen som standardinnstilling med [Verktøykonfigurasjon] - [Lagre sti innstilling]. 4. Klikk på knappen [Slett] for å slette legemiddelbibliotekets filer som er skrevet til pumpen. 5. Klikk på knappen [Overføre] for å begynne å overføre lm-bibliotek-filen til pumpen. 6. Viser fremdriften for lm-biblioteket "mottar eller overfører". 7. Klikk på knappen [Avbryte] for å stanse "mottar eller overfører" for lm-biblioteket. 8. Klikk på knappen [End] for å fullføre "mottar eller overfører" for lm-biblioteket. Gå tilbake til skjermbildet for "hovedmeny". Advarsler Lm-bibliotek-filer bør brukes, og de lages ved bruk av TERUFUSION Doserings analysator med legemiddelbibliotek manager eller TERUFUSION Legemiddelbibliotek manager. Et lm-bibliotek kan kun overføres til en pumpe når innstillingen for pumpens visningsspråk ved installasjon samsvarer med pumpens språkinnstilling. 52

53 1) Velg lm-bibliotek-filen som skal overføres til pumpen fra listeboksen [Overføre biblioteksfil]. 2) Klikk på knappen [Overføre]. Prosessen med å overføre lmbibliotek-filen til pumpen starter. 3) Under overføringen vises pumpens type og serienummer, og fremdriftslinjen indikerer fremdrift. 4) Når overføringsprosessen er fullført, vises overføringsresultater. 5) Klikk på knappen [End] for å lukke skjermbildet for lmbibliotek og gå tilbake til skjermbildet for "hovedmeny". 53

54 Motta en pumpehistorikk Motta en pumpehistorikk fra pumpen. Velg [Pumpehistorikk] fra skjermbildet for "hovedmeny". Motta en pumpehistorikk (Pumpevalg) Skjermbildet "Pumpevalg" vil vises. Se delen "Lm-bibliotek-styring" for skjermbildet "Pumpevalg". 1) Velg [Pumpehistorikk] i skjermbildet "hovedmeny" for å vise skjermbildet "Pumpevalg". Velg en pumpe å motta historikk fra. (Flere pumper kan velges.) 2) Klikk på knappen [Neste]. Skjermbildet "Pumpehistorikk" vil vises. 54

55 Skjermbildet Pumpehistorikk Klikk på knappen [Motta] for å begynne å motta pumpehistorikken. 2. Viser pumpehistorikken. "Fremdrift" overvåker fremdriftsstatusen for mottak. Antall mottatte historikker/antall historikker som skal mottas, vises. "Status" viser kommunikasjonsstatusen med pumpen. "CONT" vises når du kopler til, "PASS" vises når pumpehistorikken er mottatt på en vellykket måte og "FAIL" vises når mottakelsen av pumpehistorikken mislyktes. "Type" viser pumpetypen. "Snr" viser pumpens serienummer. "Kallenavn" viser pumpens kallenavn. 3. Mottakelsesstatusen for pumpehistorikken vises som "Antall avleste fullførte pumper/det totale antallet pumper som skal avleses". 4. Klikk på knappen [Avbryte] for å stanse mottakelsen av pumpehistorikk. 5. Klikk på knappen [End] for å gå tilbake til skjermbildet "hovedmeny". 55

56 1) Klikk på knappen [Motta] for å begynne å motta pumpehistorikk fra pumpen. Skjermbildet "Historikk mottakspumpe" vises. 2) Under mottakelsen viser "Fremdrift" "Antall mottatte historikker/antall historikker som skal mottas" for å indikere fremdrift. [Fremdriftsindikator] viser fremdriften som "Antall mottatte pumper/antall pumper som skal mottas totalt". 3) Når mottakelsen er fullført, vises resultatet i "Status". 4) Klikk på knappen [End] for å fullføre mottakelsen av pumpehistorikk og gå tilbake til skjermbildet for "hovedmeny". Merknader Når flere pumper er valgt og mottakelsen er mislykket, vises "FAIL" i "Status". og mottakelsesprosessen vil starte for neste pumpe. 56

57 Bla gjennom pumpe- eller stativstatus Velg [Status] i skjermbildet "hovedmeny" for å vise skjermbildet for status. Statusskjermbildet Velg type. Dette gjør det mulig for den viste informasjonen å bli filtrert etter type. 2. Velg eller skriv inn serienummeret. Dette gjør det mulig for den viste informasjonen å bli filtrert etter serienummer. 0 til (maks. 10-sifret nummer) Pumpenes (eller stativenes) serienummer blir filtrert ved bruk av prefikstilpasning. 3. Viser dato og tid for lm-biblioteksoppdatering, dato og tid for kommunikasjonskonfigurasjonsoppdatering, dato og tid for mottakelse av historikk, dato og tid for kommunikasjonskonfigurasjonsbytting av pumpe (eller stativ) med type, serienummer og kallenavn. Velg pumpen (eller stativet) å vise detaljert informasjon fra listen. Oppdaterings- og avlesningsdatoer og -tider for data som ikke leses eller skrives vises som "-". Oppdaterings- og avlesningsdatoer og -tider for funksjonen som ikke kan lese eller skrive vises i grått. Dersom lm-bibliotekoppdatering eller kommunikasjonskonfigurasjonsoppdatering eller kommunikasjonskonfigurasjonsbytting mislykkes, vises oppdateringsdatoen i rødt. 4. Klikk på [Fileksport] for å eksportere all pumpe- og stativstatusinformasjonen til en fil. 5. Klikk på [Vise historikk] for å vise skjermbildet "Individuell historikk" for den valgte pumpen (eller stativet) separat for hver enhet. 57

58 Skjermbildet Individuell historikk Viser pumpe (eller stativ)-type, serienummer og kallenavn. 2. Velg elementet å vise detaljert informasjon for. 3. Klikk på [Fileksport] for å eksportere historikkinformasjonen om den valgte pumpen (eller stativet) til en fil. 4. Klikk på [Kontr. detaljer] for å vise den detaljerte informasjonen om den valgte pumpen (eller stativet). Dersom en pumpehistorikk er valgt, vil skjermbildet "Pumpehistorikk" vises. Ellers vil innholdet i de leste eller overførte filene åpnes i Text Editor. 5. Klikk på [Tilb.] for å gå tilbake til skjermbildet "Status". 58

59 Skjermbildet Pumpehistorikk Viser pumpens type, serienummer og kallenavn. 2. "Vise periode" kan endres fra nedtrekkmenyen eller ved direkte inntasting. 3. Viser pumpehistorikk. Se pumpens bruksanvisning for detaljer. 4. Klikk på [Fileksport] for å eksportere pumpehistorikken til en fil. 5. Klikk på [Tilb.] for å gå tilbake til skjermbildet "Individuell historikk". 59

Legemiddelbibliotek manager

Legemiddelbibliotek manager 2013-03 Legemiddelbibliotek manager Brukerveiledning Oppbevar denne brukerveiledning på et passende sted for fremtidige referanser ved behov. Les instruksjonene nøye før du bruker produktet og bruk det

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket innføring - Nettverksmappe -

PLEXTALK Linio Pocket innføring - Nettverksmappe - PLEXTALK Linio Pocket innføring - Nettverksmappe - Shinano Kenshi Co., Ltd. forbeholder seg retten til å endre denne innføringen uten forutgående varsel. Innhold 1 Hva man kan bruke funksjonen nettverksmappe

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

Hurtiginnføring PC, Mac og Android

Hurtiginnføring PC, Mac og Android Hurtiginnføring PC, Mac og Android Installasjon for PC Se Viktig-filen på installasjonsplaten eller nettsiden til Trend Micro for detaljerte systemkrav. Du kan også laste ned installasjonsprogrammet på

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.4 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

2 Plasser CDen i CD-stasjonen.

2 Plasser CDen i CD-stasjonen. Produktinformasjon A: Strøm-/koplingslampe (Kopling: lampe på/blinker) B: USB.0-kontakt C: Beskyttelseshette Installering På Start PCen. Disse instruksjonene beskriver installering for Windows XP. Installeringen

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Internet Security 2010

Internet Security 2010 Hurtigveiledning Internet Security 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

DatamedFT Brukerhåndbok

DatamedFT Brukerhåndbok DatamedFT Brukerhåndbok Datamed LLC DatamedFT v2.2 Doc ID DMD-10100-00700-NO Rev A 3/2014 COPYRIGHT Copyright Datamed LLC. Ettertrykk forbudt. Hel eller delvis kopiering er forbudt uten forhåndssamtykke

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer