ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON Verdier Nærhet til Gud og mennesker Tillit til Bibel og bønn Livsglede og mangfold for alle generasjoner Tjeneste og omsorg

2 Årsberetning for Nedenes Normisjon 2012 Hovedforsamlingens arrangementer i vårsemesteret Barnas juletrefest åpnet vårsemesteret også dette året. Etter rapportene var dette en vellykket fest med 87 barn og foreldre til stede. Vårens program bestod i hovedtrekk av samlinger annenhver søndag og minst en torsdag i måneden. Søndagssamlingene var fordelt på klokkeslettene 10.30, 17 og På disse søndagene var det tema/tekster fra kirkeåret. På Søndag19.30 var det i snitt 34 (2011: 38) nattverdgjester. På Søndag17 og Søndag10.30 var det henholdsvis 53 (66) og 35 (49) deltagere. Gjennomsnittsbesøket på vårens søndager var på 45 personer mot 51 i Torsdagssamlingene samlet 41 (43) i snitt. Disse varierte i innhold, fra sangkveld til enkle kveldsandakter. I tillegg arrangerte Takknemlighetstrimmen og Støtteforeningen for Nedenes bedehus hver sin lørdagsbasar og det var medlems/medarbeiderfest med over 100 påmeldte! Det ble også arrangert en sangkveld med Flekkerøy Sangkamerater som samlet 65 besøkende utenom koret. Hovedforsamlingens arrangementer i høstsemesteret I august hadde vi to torsdagskvelder med kveldsandakt, før selve høstprogrammet startet med åpningsfest søndag 19. august. Her var det 58 fremmøtte (90). Videre utover høsten var det 11 søndagssamlinger. Gjennomsnittlig besøk var 45, mot 56 i (To konserter trakk opp snittet i 2011.) Det var 27 (37) nattverdgjester på Søndag Antall nattverdgjester oppgis til Øyestad menighet av Den norske kirke. I høstsemesteret varierte antall besøkende på Søndag17 fra 30 til 110 med et snitt på 58 (70). Når det gjelder Søndag10.30 var det 45 (35) i snitt på samlingene. Høstprogrammet inneholdt også to møtehelger. I august/september var Knut Svein Dale på besøk, og i november var det jubileumshelg med Gunnar Prestegård. Jubileet var svært godt besøkt og gav kr , i kollekter. I tillegg kom det i løpet av høsten inn ca. kr ,- i jubileumsgaver. Mannsbasaren i oktober samlet godt med folk og nesten kr , til arbeidet i forsamlingen. Torsdagene ble i høstsemesteret brukt til Alpha - kurs. Det ble et flott kurs med 12 deltagere, halvparten fra egne rekker og halvparten utenfra. Av de andre torsdagene ble én brukt til Alpha middag, én til temakveld om juleevangeliet og den siste før jul til den tradisjonelle førjulsfesten; Vi smaker på julebaksten, med over 100 besøkende. En av mandagene høsten 2012 ble brukt til Mimrefest for koret Nytt håp. Det møtte svært mange til denne festen, og enkelte begynte å snakke om en gjenopptagelse av korvirksomheten for voksne. Med glimt i øyet ble det sagt; ennå er det håp.

3 Andre satsinger i 2012 Barne og ungdomsarbeidet er fortsatt det viktigste arbeidet i Nedenes Normisjon. To nye og friske satsinger i høstsemesteret var Familiesang, som er en forlengelse av Babysang/Småbarnstrall, og Supermandag som har erstattet Yngstes og Barneglede Regionens nye satsing Arendal Soul Children har også fått plass på bedehuset. Trond Vorhaug er ansatt i en 20 % stilling i koret som har deltagere fra hele Arendalsregionen, men flest fra Nedenes. Utfordringen nå er å knytte de ulike undergruppene tettere opp mot det vi kaller allgenerasjonsforsamlingen. Her må vi fortsatt arbeide målrettet og tålmodig, hver ny generasjon må bli kjent med Jesus! Misjonsutvalget har fortsatt mange interesserte på sine arrangement og det samles inn mye penger til det viktige arbeidet i Mali og Nepal. (Se regnskapet.) Våre egne misjonærer, familien Bøhler, kom hjem igjen fra Nepal sommeren 2012, men vår støtte til Nepal fortsetter. I Mali er den politiske situasjonen ustabil, men vi ser muligheter for fortsatte bidrag til både evangelisering og hjelpearbeid sammen med Therese Glendrange. De månedlige hyggetreffene må nevnes som et lyspunkt i Dette er den sektoren der vi opplever størst vekst, både når det gjelder besøk på møtene, inntekter til Normisjon og antall nye medlemmer. Hyggetreffene samlet mellom 42 og 75 fra aldersgruppen 60+, og arbeidet preges av en god og kreativ stab. Et annet lyspunkt er kaféklubben for voksne psykisk utviklingshemmede. Dette er et berikende og flott arbeid i forsamlingen. Her ble det også samlet inn et betydelig beløp til et dagsenter i Kathmandu, Nepal. Med hjelp fra Normisjon region Agder har vi fått ei flott nettside. Denne viser alle arrangementer i forsamlingen og har nå ca treff i måneden, men sida bør brukes enda mer. Hovedstyret vil i framtida også satse på SMS varsling av arrangementer, i første omgang som et supplement til annonser i avisa. I henhold til vedtak på forrige årsmøte ble bedehuset i 2012 rusta opp med nytt kjøkken, nye stoler og akustisk piano. Samla investeringer hadde en verdi på ca. kr ,. Medlemmer Per hadde Nedenes Normisjon 135 voksne medlemmer. Dette er en framgang på fem medlemmer fra året før. Dette er bra, likevel mangler vi en del i forhold til både medlemsverving og særlig det å legge til rette for at nye som kommer føler seg inkludert i fellesskapet. Spesielt tilrettelagte smågrupper er fortsatt en mangelvare. Vi gleder oss likevel stort over vitnesbyrd fra mennesker som har møtt Jesus! Ansatte Ingvild Rosland arbeider fortsatt i 60 % stilling hvorav 10 % er øremerket Etter skoletid i Strømmen Inge Flaat er 50 % av sin tid på Nedenes. Begge er ansatt i Normisjon region Agder. Styret uttrykker tilfredshet med kontinuitet og forutsigbarhet i forhold til de ansatte.

4 Evaluering og framtidsutsikter Som det framgår av tallene var det i 2012 jevnt over en nedgang i oppslutningen om søndagssamlingene på bedehuset. Hovedstyret er bekymret for dette, for forsamlingens visjon er å nå nye mennesker i nærmiljøet og å gjøre dem til disipler. Styret satser videre på de ulike søndagstilbudene som vi mener har et potensial i seg til også å samle småbarnsfamilier. Vi vil også legges til rette for barneopplegg under prekenen på søndag formiddag, særlig fordi Søndagsskolen nå legges på is på grunn av ledermangel. Det er fortsatt mange unge familier innom bedehuset på søndager og fester, men fordi vi mangler et like ungt mottakerapparat, blir ofte forsamlingen ugjenkjennelig for disse. Vi trenger derfor yngre familier som vil være misjonærer blant sin egen generasjon og i sitt eget nærmiljø! Potensialet er enormt og markene står hvite til høst. Bedehuset står her, sentralt plassert og med nytt kjøkken, nye stoler og nytt piano! Ansatte medarbeidere kan benyttes. Rammevilkårene ser greie ut og vi ber om varme og villige hjerter som ser det Gud ser. Det som framfor alt gir frimodighet og håp om vekst, er bønnemøtene hver mandag. Her bades alt vårt arbeid i bønn. Til slutt vil Hovedstyret takke alle ledere i de forskjellige undergruppene og tjenestegruppene for innsatsen i året som gikk. Takk også for all støtte på annen måte, til dere som gir penger og sender bønner til Gud for arbeidet. Er vi mange nok som er aktive på ulike felt, kan selv de tunge løft for forsamlingen være lette for den enkelte. Guds velsignelse ønskes dere alle! Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer i 2012 Per Gunnar Riber Randi Vorhaug Reidun Mosvold Trygve Aamlid Irene Løvdal Dagfinn Røkenes Nils Harald Roland Kenneth Dahlsveen Jorunn Mehammer Ansatte Inge Flaat Ingvild Rosland Leder, hovedstyret Forsamlingsrådet Forsamlingsrådet Forsamlingsrådet Driftsstyret Driftsstyret Driftsstyret Leder, driftsstyret 1.vara driftsstyret Leder, forsamlingsrådet Forsamlingsrådet Hovedstyret hadde i saker til behandling. Forsamlingsrådet hadde 40 saker og Driftsstyret hadde 10 saker pluss mange ad hoc saker knyttet til husfornyelsen. For Hovestyret: Inge Flaat/Trygve S. Aamlid

5 RESULTATREGNSKAP 2012 / BUDJSETT 2013 NEDENES NORMISJON Nedenes Normisjonsforening - Budsjett- Resultat Budsjett Resultat /regnskapsoversikt Budsjett 2013 Inntekter: Fast givertjeneste -VIA Normisjon , , ,00 1) Fast givertjeneste -innbet. direkte , , , Gaver fra undergrupper , , , Mannsbasar , , , Kollekter , , , Kollekter videresending ,00 Kontingent , , , Leieinntekter - barnehage , , , Andre leieinntekter , , , Misjonsprosjekt , , , Jubileumsgaver 0, ,00 - Andre inntekter/renter , , , SUM inntekter , , , ,00 Utgifter: Strøm , , , Annonser , , , Off. avgifter 7 146, , , Forsikring , , , Mat./blomster til pynting m.m , , , Kontorrevisita/andre kostnader , , , Datakostnader/ telefon.utg , , , Driftsutgifter/repr./vedlikehold , , , Oppgradering Kjøkken, stoler og piano , ,65 2) 0 Tilskudd Soul Shildren , , Tildkudd Regionen 0, ,00 0 Kopiering , , , Misjonsprosjektet , , , Kollekter videresending ,00 Utgifter Mannsbasar 6 374, , , Reiseutgifter/"lønn" 1 650, , ,00 0 Omsorgsnettverket 680, , , Gebyr 954, , , Renter lån 5 949, , , Forsamlingsnettverk 5 000, , , Lønn og sos.utg, Inge Flaat og Ingvild Rosland , , ,00 1) Ref. Lønnsutgift Strømmen , , , Tilskudd "Babysang" 3 798, , ,12 Sum utgifter , , , ,00 Budsjettert underskudd , , ,64 0,00 1) Des Nov ) Besluttet av hovedstyret at utgifter til kjøkken, piano og stoler skal utgiftsføres i 2012.

6 Eiendeler Bygg Bankinnskudd Innskudd øremerkede midler Stømmen Bankinnskudd fra tidligere Amazing Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Øremerka egenkapital fra tidligere Amazing Egenkapital Skyldig lønn Langsiktig lån Sum egenkapital og gjeld Egenkapital Underskudd for

7 SuperMandag (Tidligere «Barneglede» og «Yngstes») ÅRSMELDING 2012 Antall medlemmer totalt Yngstes 5 Barneglede 6 Supermand Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe kl. 4 9 år 5 9 år (fra-til) Antall samlinger Styret / ledere er: Anne-Kari Gabrielsen (leder / kontaktperson) Randi Vorhaug Anne Marit Terjesen Anne-Gro Terjesen (kasserer) Helene O. Gabrielsen Barneglede ble gjort om til et familiekor jan med Randi Vorhaug som leder. På grunn av etter hvert dårlig oppslutning, ble det vedtatt å avvikle dette i april Flere av Yngstes ledere ønsket etter mange års innsats å slutte og p.g.a. ledermangel ble det vedtatt å avvikle denne gruppen i mai Gjenværende ledere i disse to gruppene ønsket å komme med et tilbud til aldersgruppen 5 9 år, og ble derfor enige om å starte opp Supermandag annenhver uke, med et kombinert opplegg fra de to tidligere gruppene. Samlingene består av sang med bevegelser, bibelhistorier, hobby, leker/konkurranser m.m. Vi mener vi har funnet en form som appellerer til barna og har fått gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre. Vi ønsker å fortsette med samme opplegg og innhold. Vi prøver å få til en samling hvor vi ønsker å invitere foreldre og en samling hvor fokus er på misjon.

8 S U M (Barneglede, Yngstes og SuperMandag) RESULTAT Inntekter 2012 Beholdning per ,76 Medlemskontigent 1 750,00 Utlodning 715,00 Frifond 8 678,83 Tilskudd Arendal Kommune 2 700,00 Intern Overføring ,58 Renteinntekter 35,46 SUM ,63 Utgifter 2012 ACTA-kontingent 1 750,00 Innkjøp materiell 2 020,00 Gevinster mat 832,50 Bankomkostninger 169,00 Overført fra Yngstes+Barneglede ,58 Gaver Normisjon ,00 Beholdning per ,55 SUM ,63 BUDSJETT Inntekter 2013 Beholdning per ,55 Medlemskontigent 1 600,00 Utlodning 1 000,00 Frifond 3 500,00 Tilskudd Arendal Kommune 2 000,00 Renteinntekter 20,00 SUM ,55 Utgifter 2013 ACTA-kontingent 1 000,00 Innkjøp materiell 3 000,00 Gevinster mat 2 000,00 Bankomkostninger 20,00 Gaver Normisjon 5 000,00 Beholdning per ,55 SUM ,55

9 SØNDAGSSKOLEN ÅRSMELDING 2012 Antall medlemmer totalt Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe (fra-til) Antall samlinger Styret / ledere er: Irene Løvdal (leder / kontaktperson) Anne Kari Gabrielsen(våren) Anne Henningsen(våren) Åshild Bøhler(høsten) Martin Bøhler(høsten Ida Hansen Næset(hjelpeleder) Thor Gabrielsen (kasserer) Vi har vært samlet i kjelleren på bedehuset og brukt Sprell levende opplegget som er en veldig god hjelp. Det har ikke vært så mange barn, men det kom 7 nye i løpet av høsten. Ønsket hadde vært å ha søndagsskole hver søndag, men dessverre må vi ta en pause,da det ikke er nok ledere. Kanskje det blir søndagsskole igjen til høsten?

10 SØNDAGSSKOLEN,NEDENES NORMISJON RESULTAT Inntekter 2012 Beholdning per ,00 Medlemskontigent 450,00 Loddsalg 4 360,00 Frifond 5 760,00 Tilskudd Arendal Kommune 3 000,00 Renteinntekter 8,00 SUM ,00 Utgifter 2012 Innkjøp materiell 6 349,00 Aust Agder s.skolekrets 4 360,00 Norsk s.skoleforb ,00 Omkostninger 248,00 Beholdning per ,00 SUM ,00 BUDSJETT Inntekter 2013 Beholdning per ,00 Medlemskontigent 500,00 Gaveinntekter/Kollekt 6 800,00 Tilskudd Arendal Kommune 3 000,00 Renteinntekter 15,00 SUM ,00 Utgifter 2013 Innkjøp materiell ,00 Husleie/misjonsgave 1 500,00 Beholdning per ,00 SUM ,00

11 LILLE LØRDAG ÅRSMELDING 2012 Antall medlemmer totalt Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe (fra-til) til 13 år 4 tom 7 klasse Antall samlinger 28 Styret / ledere er: Hilde Bjønnum (leder / kontaktperson) Liv L. Simonsen Håkon Simonsen Hilde Bjønnum (kasserer) Hjelpeledere: Laila Riber, Elisabeth B. Aamlid og Per Torstein Terjesen. Vår visjon for Lille Lørdag er: Vi ønsker at unge fra 9-13 år skal lære mer om den kristne tro og at vi kan bidra positivt i Den Norske Kirkes dåps opplæring på Nedenes. I tillegg ønsker vi at de unge skal oppleve et mangfold av aktiviteter i et trygt fellesskap. Vi har inngått et samarbeid med Øyestad menighet om et trosopplæringstiltak som kalles Lys våken som er for 5.klassinger. Kode B er en oppfølging av Lys Våken, som er et landsomfattende trosopplæringstiltak. Vi hadde 3 Kode B samlinger på bedehuset på våren sammen med Øyestad menighet. Det var så bra, at vi fortsetter med det i 2013 også. Vi har samling hver onsdag kl Vanligvis er det rundt unge på samlingene! Det er en positiv og aktiv gjeng som samles hver onsdag. På aktivitetskveldene har vi delt oss inn i ulike grupper: kjøkken/matgruppe, hobbygruppe og aktivitetsgruppe. I tillegg har vi også hatt felleskvelder: sykkeltur/konkurranse, spillekvelder, filmkveld og juleverksted blant annet. Vi har undervisningen/andakten hver gang, denne er det Inge Flaat, Ingvild Rosland, Liv og Håkon Simonsen som bytter på å ha andakter. Vi fortsetter med det samme opplegget som tidligere. Vi har stor aldersforskjell fra de minste til de største, så vi mister de største. Vi hadde dessverre ingen 7.klassinger med i høst. Her må vi se hva vi kan finne på. Vi er kjempeglade for at vi har noen hjelpeledere som vi kan få med når vi trenger å være litt flere

12 LilleLørdag, Nedenes Normisjon RESULTAT Inntekter 2012 Beholdning per ,33 Medlemskontigent 1 750,00 Utlodning 1 145,00 Tilskudd ACTA (frifond) 5 581,66 Tilskudd Arendal Kommune 2 500,00 Renteinntekter 18,30 SUM ,29 Utgifter 2012 ACTA-kontingent 1 000,00 Innkjøp materiell 2 808,70 Mat 5 791,13 Bankomkostninger 288,00 Div. utgifter (gevinster o.l) 3 584,32 Beholdning per ,14 SUM ,29 BUDSJETT Inntekter 2013 Beholdning per ,14 Medlemskontigent 3 000,00 Utlodning 2 000,00 Tilskudd ACTA (frifond) 3 000,00 Tilskudd Arendal Kommune 2 000,00 Renteinntekter 522,67 SUM ,81 Utgifter 2013 ACTA-kontingent 1 000,00 Innkjøp materiell 6 000,00 Div. utgifter (gevinster o.l) 4 000,00 Bankomkostninger Mat 6 000,00 Beholdning per ,81 SUM ,81

13 ARENDAL SOULCHILDREN ÅRSMELDING 2012 ( Antall medlemmer totalt Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe (fra-til) Antall samlinger klasse 18 Styret / ledere er: Trond Vorhaug (musikalsk leder og hovedleder), Laila Lauvrak Riber (sosial leder og kasserer), Anne Henningsen (åndelig leder), Titti Grude Hanne Marie Kvitstein (koreograf) Maria Simone Santos (koreograf) Arendal Soul Children er et barne- og tenåringskor som synger i stilartene gospel, rock, pop, soul og R'n B. Koret drives av Normisjon, Region Agder i tett tilknytning til Acta - Barn og Unge i Normisjon.. Visjonen til Soul Children er å vinne og bevare unge for evangeliet gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Vi opplever Soul Children bevegelsen som en stor familie. En familie som går på tvers av hele Norge, og nå også på tvers av landegrenser. I tillegg til at konseptet spres til nye steder, merker vi også at målgruppen blir videre. Vi ønsker å kunne tilby noe for hele familien, og ser derfor nyttigheten av å utvide konseptet. Vi vil ikke endre kriterier og visjon for Soul Children, men legge til elementer dette er allerede på gang flere steder i landet. Arendal Soul Children startet opp 3. september og hadde i høstsemesteret 15 øvelser + 3 opptredener. Koret er for hele Arendalsregionen og har medlemmer fra store deler av kommunen, med hovedtyngde fra Nedenes. Det har vært et godt oppstartssemester, med ca 20 tweens på de fleste øvelsene. Arendal Soul Children satser videre og håper for flere sangglade medlemmer

14 ntall medlemmer totalt ETTER SKOLETID / STRØMMEN ÅRSMELDING 2012 Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe (fra-til) Antall samlinger klasse 15 Styret / ledere er: Svanhild Røste (Kontaktperson) Anne Bjørg B. Aanonsen (leder) Ingvild Kristine Rosland (leder) Anbjørg Christensen (medhjelper) Etter Skoletid har samlinger annenhver torsdag kl på Strømmen Oppvekstsenter. Vi har hatt 15 samlinger i løpet av året. 8 på våren og 7 på høsten. Vi starter hver samling med sang og andakt i musikkrommet. Vårsemesteret brukte vi resten av «bibelskatter» opplegget, og i høst har vi begynt med Amigos ressurshefte fra Acta, blant annet med fokus på Bangladesh. Dette har vært gratis til nå, men vil etter hvert koste 1000 kr i halvåret. Vi har alltid noe å bite i etter andakten, det er veldig viktig for barna. Ellers veksler vi mellom forskjellige aktiviteter: hobby, leker, gymsal. Vi er en liten, men stabil og voksengruppe. Vi ønsker å fortsette med arbeidet, men ser at vi trenger å utvide voksengruppen. Vi håper at Etter Skoletid skal oppleves som et godt sted å være både åndelig og sosialt og at barna skal få med seg det grunnleggende i den kristne tro. Vi ønsker å finne måter å få med de eldste videre på. Etter Skoletid RESULTAT Inntekter 2012 Beholdning per ,12 Medlemskontigent 1 200,00 Tilskudd ACTA (frifond) 3 274,65 Tilskudd Arendal Kommune 2 000,00 Renteinntekter 559,20 SUM ,97 Utgifter 2012 ACTA-kontingent 1 500,00 Lønn ,00 Gebyr 33,00 Div utg 4 327,30 Beholdning per ,67 SUM ,97

15 NEDENES UNGDOMSGRUOPPE (NUG) ÅRSMELDING 2012 Antall medlemmer totalt 29 ( Vår 2012) 8 (høst) Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe (fra-til) 8. klasse og oppover Antall samlinger 22 fredager + 12 tirsdager + 10 styremøter Formann / kontaktperson: Ingvild Kristine Rosland Styret / ledere: I vår: Aleksander Berget, Audun Simonsen, Kjell Christian Fosback Larsen, Marte Berget, Eline Riber og Ingvild Kristine Rosland I høst: Eline Riber, Audun Simonsen, Emilie Lundvall, Sigfred Simonsen, Kjell Christian Fosback Larsen, Helene Ugland Vårsemesteret: I år hadde vi filmkonkurranse. Vi arrangerte også LAN kveld/natt, og hadde over 30 deltakere. Det ble også arrangert bryllup, det var vellykket men med noe mindre oppslutning enn i fjor. I år leide vi Gautefall fjellkirke. Vi reiste opp med biler og var ca. 20 deltakere. Siden det ikke var snø hadde vi en del andre uteaktiviteter, bl.a. tur til himmelriket. Knut Mørland viste oss rundt på Torungen og han kjørte oss en tur i ribben sin. Tradisjonen tro avsluttet vi semesteret med overnattingstur til Merdø. Dette semesteret var andaktene basert på første trosartikkel. Høstsemesteret: Denne høsten har bedehusstyret gått inn for at vi forsøker noe nytt, dvs. å ha NUG hver tirsdag og annenhver fredag. Tirsdagene har vært spesielt beregnet for de som har lyst til å ha en grundigere undervisning om Jesus og snakke sammen i grupper etterpå. Tema for høsten har vært 2. trosartikkel. Vi har også hatt kveldsmat, og det har gått på rundgang mellom styremedlemmene å ha ansvar for innkjøp og ledelse av kvelden. Fredagene har vært fordelt mellom voksengruppen i NUG som består av William Henningsen, Per Gunnar Riber, Anne-Marit Berget og Liv Linjord Simonsen. Der har vært kafekveld annenhver gang og annet opplegg annenhver gang. Holde LAN kveld med Playstation, Wii og Xbox Kinect Fortsette med tirsdager og annenhver fredag Reise på tur Sende noen på Viken folkehøyskole og på Acta Umbraco ledertreningskurs Alle oppfordres fortsatt til å be for dette viktige arbeidet for tenåringene på Nedenes.

16 NUG RESULTAT Inntekter 2012 Beholdning per ,00 Medlemskontigent 1 850,00 Kiosksalg 6 986,50 Tilskudd ACTA (frifond) 7 533,00 Tilskudd Arendal Kommune 3 000,00 Deltakerpenger Gautefall 5 200,00 Div inntekter 2 650,00 Varetelling Esso 5 000,00 Renteinntekter 75,50 SUM ,00 Utgifter 2012 ACTA-kontingent 1 000,00 Kioskinnkjøp 5 866,00 Fjernsyn, musikk, spill etc (konsert) 1 000,00 Materiell Alfakurs (gave Hovedf.) 2 510,00 Gave Hovedforeningen 2 000,00 Utgifter Gautefall tur 6 800,00 Div utg 3 520,00 Utgifter båttur 4 536,00 Beholdning per ,00 SUM ,00 BUDSJETT Inntekter 2013 Beholdning per ,00 Medlemskontigent 3 000,00 Kiosksalg 7 000,00 Tilskudd ACTA (frifond) 5 000,00 Tilskudd Arendal Kommune 3 000,00 Div inntekter ,00 Varetelling Esso 5 000,00 Renteinntekter 100,00 SUM ,00 Utgifter 2013 ACTA-kontingent 1 000,00 Kioskinnkjøp 7 000,00 Fjernsyn, musikk, spill etc (konsert) ,00 Gave Hovedforeningen 2 000,00 Utgifter arrangementer / tur ,00 Div utg ,00 Beholdning per ,00 SUM ,00

17 Styret / ledere er: Irene Løvdal (leder / kontaktperson) Elisabeth Nebdal Elin Askildsen Anne Liv Garmann Johnsen Irene Løvdal (kasserer) Støtteforeningen ÅRSMELDING 2012 Vi hadde den årlige basaren 24 mars. En del av pengene vi fikk inn er gått til inventar til det nye kjøkkenet, lysglobe og til misjonsprosjekt. Basar er på programmet 16 mars 2013 Misjonsforreningen ÅRSMELDING 2012 Misjonsgruppa består av: Anne Synnøve Storemyr (leder / kontaktperson) Anne Henningsen Kirsti Lunden Jenssen Anne Marit Terjesen Berget For 2012 har vi valgt å dele pengene mellom misjonsarbeid i Ossoubidiagna i Mali og sykehuset i Okhaldhunga i Nepal. Vi har i året som er gått hatt to «jentekvelder» der vi har reist på tur, samtidig som vi har hatt fokus på misjon. En stor inspirasjon dette året var ferske nyheter fra arbeidet i Nepal ved familien Bøhler. Med god støtte fra undergruppene fra bedehusenet og med kollekt fra hovedmøter har vi nådd budsjett også i år. En stor takk til alle som har vært med å bidratt. Regnskapet for 2012 viser innekter på total (se hovedforreningens regnskap) Vi har som mål også til neste år å samle inn kr

18 Hyggetreff, Nedenes bedehus ÅRSMELDING 2012 Styret / ledere er: Kari Johnsen (kontaktperson) Komiteen har bestått av: Reidun Mosvold, Marte Sivertsen, Ruth Henningsen, Anne og Nils Skaare, Peter og Randi Lillejord, Harald Johnsen. Ellers har en del hjulpet med bord, rydding. Det har vært 10 treff + en stevnedag på Bibelskolen i Grimstad. Programmet har bl.a vært Juletrefest, Mozartkuler, Bedehuset før, Om å bli aleine, Påsketanker, Visst skal våren komme., Arv, JakobSande i skjemt og alvor, Sørlandet, Adventsamling. Gjennomsnitt har ca 54 personer møtt fram. Treffene begynner kl og slutter ca Allerede kl 10 møter komiteen, da har de alt vært i aktivitet hjemme. De har smurt smørbrød, bakt kaker, kokt grøt, funnet gevinster, kjøpt blomster. Når vi kommer sammen vet den dyktige komite akkurat hva de skal gjøre og alt går fort og greit, så vi er klar litt over 11 til å ta imot folket. Vi gleder oss over at en del bedehusfremmede kommer på disse treffa og sammen med de faste, blir det en fin forsamling. Økonomi inntekt og utgifter inngår i hovedforretningens regnskap totalt har hyggetreffene bidratt med et «overskudd» på ca kr. Denne summen er blitt fordelt med kr til Misjonsprosjektetene og kr til Hovedforeningen. Ønsker å forsette fremover slik vi har hatt det tidligere.

19 KAFEKLUBBEN ÅRSMELDING 2012 Styret / ledere er: Brita Kleggtveit (leder / kontaktperson) Jorunn Selde Tveitdal, Ivar Gundersen, Ragnhild Øyrås, Sissel Røkenes(våren), Marte Kristensen(høsten), Wenche Paulsen (høsten) og Irene Løvdal(kasserer) Hver tredje tirsdag samles ca 30 voksne psykisk utviklingshemmede og deres venner til Kafeklubb. Vi har hatt 12 samlinger. Programmet består av sang, diktlesing, andakt, lek og moro. Utlodning er fast på programmet, der inntektene hovedsakelig går til et dagsenter for psykisk-og fysisk funksjonshemmede barn i Katmandu, Nepal. I 2012 har vi sendt kr I mai hadde vi en flott tur til Røyland gård. Det kommer stadig nye innom klubben, og det er et berikende arbeid. Ønsket vårt er at de som kommer på Kafeklubben må bli kjent med Jesus,og at det er en god møteplass. Vi kommer fortsatt til å støtte barn og unge i Nepal økonomisk. Planen er å få til en tur før sommeren i år også. Omsorgsnettverket, Nedenes Normisjon ÅRSMELDING 2012 Styret / ledere er: Det er 16 medlemmer i Omsorgsnettverket. Arne Kjell Knutsen er kontaktperson. Omsorgsnettverket er et tilbud om samtale, besøk eller en hjelpende hånd. Vi har fått tilbakemelding på at det har vært til velsignelse og glede for de som har benyttet seg av tilbudet. Det har vært flere som har spurt om forbønn og samtale. Vi har delt ut blomster til jul for medlemmer som er over 75 år, og ordnet med bårebukett ved dødsfall. Medlems- /medarbeiderfesten samlet i år flere enn året før, og er et tilbud vi fortsatt ønsker å fortsette med. Vi har hatt en samling for medlemmene i Omsorgsnettverket i Det er et stort ønske å kartlegge eventuelle behov i forsamlingen, og samtidig kartlegge de ressursene vi har til rådighet. En stor utfordring er at vi ønsker å bli bedre til å se den enkelte. Vi ønsker også å ha flere samlinger med inspirasjon for de som er med i Omsorgsnettverket

20 FAMILIESANG ÅRSMELDING 2012 Ansvarlig: Randi Vorhaug Nytt av året er FAMILIESANG. Høsten 2012 inviterte Randi til et opplegg en tirsdag i måneden som en oppfølger til Småbarnstrall. Invitasjonen ble sendt ut til tidligere kursdeltakere fra Babysang/Småbarnstrall. Opplegget går ut på følgende: Vi starter med en enkel middag. Etterpå samles både foreldre og barn fra ca 2 år på matta på gulvet. Så synger og leker vi. Sang og bevegelse er viktig. Sangstunden avsluttes med en liten Bibelfortelling etterfulgt av Kjære Gud jeg har det godt og Må Gud velsigne deg. Opplegget har blitt veldig godt mottatt av de som har vært med. Det har vært fra 5-22 stk på Familiesangen. Pris: kr. 25 pr person (maks 75 kr pr fam.) for å dekke middagsutgiftene.. Målet er å kunne nå flere unge familier. Håpet er at de skal finne sin plass på bedehuset og få møte Jesus som sin Frelser og venn. Jeg hadde hjelp til middag én gagn (Ruth Henningsen) i løpet av høsten. Så ønsket er at jeg kan få flere medhjelpere. Hadde det vært 3-5 stk som kunne tatt på seg å hjelpe én gang i løpet av semesteret, hadde det vært flott. Særlig hvis antall deltakere skulle stige, noe vi jo håper. BABYSANG / SMÅBARNSTRALL ÅRSMELDING 2012 Ansvarlig: Randi Vorhaug (Medhjelper noen ganger: Ingvild Rosland) Det har også i 2012 blitt holdt 10-ukers kurs i Babysang/Småbarnstrall i vårsemesteret, Høsten 2012 hadde vi bare Babysangkurs da det ikke var etterspørsel etter småbrnstrall dette semesteret. Men Babysangkurset var fulltegnet. Alderen er 3-12 mnd på babysang og 1-2 år på Småbarnstrall. Deltakerne på disse kursene dette året har vært på leting etter Krølle (lammet som hadde kommet bort fra gjeteren sin), så i båten for å ro og kaste garnet for å fiske. Rim og regler, sang og bevegelse, rytmeorkester og såpebobler, hopp og sprett, kaste ball og svinge seg. Alt til sang og musikk. Ja, dette er noe av innholdet. Mødrene har med niste hver gang bortsett fra første og siste kursdag. Da sørger jeg for lunsjen, men Marte Sivertsen og Randi Lillejord sørger å få det på bordet. Kaffe og te sørger de for hver gang. Denne hjelpen betyr utrolig mye. Ingvild Rosland har vært med på selve kursene noen ganger når tiden har tillatt det. Og hun har steppet inn som vikar et par ganger.. Ønsket for året som ligger foran er at det er mange nok til å starte opp igjen med nye kurs. At enda flere kan bli kjent med arbeidet som blir drevet på Bedehuset å få lyst til å være med på andre arrangementer, og dermed få lære Jesus enda bedre å kjenne.

21 TAKKNEMLIGHETSTRIMMEN ÅRSMELDING 2012 Programkomitéen består av: Arne Kjell Knutsen, Leif Øystein Valvik, Toril Vangen Olsen og Randi Vorhaug Takknemlighetstrimmen består av ei gruppe turglade mennesker som hver tirsdag (bortsett fra skoleferiene) møter opp på Nedenes Bedehus kl. 18 for å gå tur sammen. I 2012 var det bl.a. turer til forskjellige steder i Grimstad, Arendal, Tromøy, Nedenes, Fevik for å nevne noen. Det som er ekstra flott med Takknemlighetstrimmen er at mange av oss kommer på steder vi ellers aldri hadde kommet. Det er blitt tradisjon å ha sommeravslutning hos Toril Vangen Olsen på Hesnes, slik også dette året. Det er en koselig og populær samling. Granestua er stedet for juleavslutningen. Da tennes bålet hvor vi griller pølser. Gløgg hører også med. En koselig avslutning før jul. Takknemlighetstrimmen hadde også i 2012 basar på bedehuset, der inntektene gikk til Aust-Agder Søndagsskolekrets. Oppslutningen om turene varierer fra 5-6 til deltakere. Vi har plass til flere Turene som Takknemlighetstrimmen står bak, er et lavterskeltilbud. De er med å knytte mennesker sammen og gir i tillegg god og sunn mosjon. En frivillig startkontingent på 25 kroner går til søndagsskolearbeidet i Aust-Agder. Program for turene legges ut på bedehuset og på forsamlingens nettside.. Vi ønsker at mange flere ville bli med på disse turene. Både få oppleve den flotte naturen rundt oss og styrke fellesskapet, samt være med å støtte det viktige søndagsskolearbeidet. VELKOMMMEN til å bli med på tur!

ÅRSMELDING FOR NORKIRKEN NEDENES

ÅRSMELDING FOR NORKIRKEN NEDENES ÅRSMELDING FOR NORKIRKEN NEDENES - 2014 Verdier Nærhet til Gud og mennesker Tillit til Bibel og bønn Livsglede og mangfold for alle generasjoner Tjeneste og omsorg www.nedenes.normisjon.no Årsmelding for

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Torsdag 23. februar 2012 kl 19.00 Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 38 medlemmer med stemmerett. Per Gunnar Riber ønsket velkommen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORKIRKEN NEDENES - 2014

ÅRSMELDING FOR NORKIRKEN NEDENES - 2014 ÅRSMELDING FOR NORKIRKEN NEDENES - 2014 Verdier Nærhet til Gud og mennesker Tillit til Bibel og bønn Livsglede og mangfold for alle generasjoner Tjeneste og omsorg www.nedenes.normisjon.no Årsmelding for

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Torsdag 20. februar 2014 kl. 19.00 Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 47 medlemmer med stemmerett. Forsamlingsleder Inge Flaat

Detaljer

Nær Gud nær mennesker! Visjonen i Nedenes Normisjon er vi litt stolte av. Vi mener den inneholder mindre «kristendom

Nær Gud nær mennesker! Visjonen i Nedenes Normisjon er vi litt stolte av. Vi mener den inneholder mindre «kristendom Nær Gud nær mennesker! Visjonen i Nedenes Normisjon er vi litt stolte av. Vi mener den inneholder mindre «kristendom kristendom» og mer Jesus. Mer relasjon og mindre aktivitet. Mindre forklaring og mer

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

NEDENES NORMISJON HØSTEN 2013

NEDENES NORMISJON HØSTEN 2013 1188 PROGRAM FOR NEDENES NORMISJON HØSTEN 2013 Verdier Nærhet til Gud og mennesker Tillit til Bibel og bønn Livsglede og mangfold for alle generasjoner Tjeneste og omsorg 2288 HVA ER MENINGEN MED LIVET?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Pastor team i Norkirken på Nedenes:

Pastor team i Norkirken på Nedenes: Pastor team i Norkirken på Nedenes: Inge Flaat (50 %). Er for øvrig ansatt som sjelesørger i Fermate Sør og i Normisjon region Agder E-post: inge.flaat@normisjon.no Mobil: 453 93142 Leder for barn, unge

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Pastor team i Norkirken på Nedenes:

Pastor team i Norkirken på Nedenes: Pastor team i Norkirken på Nedenes: Inge Flaat (50 %). Er for øvrig ansatt som sjelesørger i Fermate Sør og i Normisjon region Agder E-post: inge.flaat@normisjon.no Mobil: 453 93142 Leder for barn, unge

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG Januar 2015 Oppsummering og evaluering av desember: Humla og Marihøna Hver morgen begynte vi med adventsamling. En fin stund med god stemning. Vi startet med å tenne lys i adventskransen

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

REGNSKAP PR.31.12.07 & BUDSJETT 2007

REGNSKAP PR.31.12.07 & BUDSJETT 2007 PR.31.12.07 & 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Ordinære inntekter Ordinære kostnader 17 Annonser, IMI-nytt og internettsider 58 218 49 434 60 000 40 000 18 Strøm

Detaljer

Ansatte. Frelsesarmeen Bryne korps Vardheiveien 4, Postboks Bryne. Julio Davila Pamella Muedas Ørjan Amland Hannah Borret Solveig Varland

Ansatte. Frelsesarmeen Bryne korps Vardheiveien 4, Postboks Bryne. Julio Davila Pamella Muedas Ørjan Amland Hannah Borret Solveig Varland Johannes 1: 9-12 og14 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 11. januar - 31. mars. 2013 V E L S I G N E T P Å S K E 1 Korpsnytthilsen 13 «Og nå, dere som sier: I dag eller i morgen drar vi til den eller

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årshjul 2015/2016 For 1. trinn på Iglemyr skole

Årshjul 2015/2016 For 1. trinn på Iglemyr skole Årshjul 2015/2016 For 1. trinn på Iglemyr skole Kjære foreldre og foresatte Nå er skoleåret godt igang og vi vil med dette informere om ulike arrangementer som vil foregå i løpet av det første skoleåret.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr september oktober 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr september oktober 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2013 1 Korpsnytthilsen Vi kristne har en guddommelig oppgave i Herrens vingård. Vi har blitt sendt ut til innhøsting

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere.

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. 09.02.11 FORELDREMØTE 2. MARS Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. På vårmøtet som i år vil arrangeres

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr Korpsnytt

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr Korpsnytt Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr 2016 Korpsnytt For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet 2012. Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen

Detaljer

ÅRSPLAN YTTERØY BARNEHAGE 2011 /2012

ÅRSPLAN YTTERØY BARNEHAGE 2011 /2012 ÅRSPLAN YTTERØY BARNEHAGE 2011 /2012 1. Ytterøy barnehage har de siste årene vokst, slik at vi i dag er nesten 2 avdelinger. Vi har valgt å dele i småbarn og storbarns grupper. Avdelingene er sammen på

Detaljer