ARK104 VÅREN ARK104 Yngre jernalder og middelalder - ca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARK104 VÅREN ARK104 Yngre jernalder og middelalder - ca"

Transkript

1 ARK104 VÅREN ARK104 Yngre jernalder og middelalder - ca Emne ARK104 tar for seg sentrale temaer i samfunnsutviklingen i tidsrommet yngre jernalder og middelalder. Perioden er preget av store samfunnsendringer begynnende statsdannelse og etablering av nye institusjoner som kirke og byer. Handel, håndverk og også andre næringer som fiske profesjonaliseres. Samfunnsendringene nedfeller seg også i den materielle kulturen. Med de nye institusjonene vinner skriftkulturen innpass, og i ulik takt i de ulike regioner. Det gjør at begrepet historisk arkeologi ofte brukes om denne perioden. Emnet legger vekt på forholdene i Skandinavia og Nord-Europa. Oversikt Metode og teori - Hva er historisk arkeologi? - Landskap og landskapsanalyse - Stratigrafi - Kildegrunnlaget Samfunnsorganisasjonen - Statsdannelse - Nye institusjoner - Det sosiale landskapet - Materielle spor Religionsskiftet - Overgangen fra hedendom til kristendom Byer og byutvikling - de tidlige nordeuropeiske byene - middelalderbyene - handel og skip - håndverk og byggeskikk Bosetning, sosial organisasjon og ervervsformer i agrarsamfunnet - Gård og gårdsutvikling - Gård og landsby - Gård og gods - Jordbruk 1

2 Pensum Oversiktsverker og artikler uten * slik som artikler publisert i Onsdagskvelder på Bryggen Museum kan kjøpes i bokhandelen * i kopisamling Oversiktsverker: Graham-Campbell, J. & M. Valor (eds) 2007: The Archaeology of Medieval Europe. Vol. 1: Eigth to Twelfth Centuries AD. Århus University Press, Århus, ISBN Graham-Campbell, J. Introduction, Klápště, J. & A. N. Jaubert, kap. 3: Rural Settlement, Schofield J & H. Steuer, kap. 4: Urban Settlement, Arthur, P. & S. M. Sindbæk:, kap. 10: Trade and Exchange, Słupecki, L. & Valor, M. kap. 13: Religions, (Til sammen ca. 120 lesesider) Hansen, L.I. & B. Olsen 2004: Samenes historie fram til kap. 3: Økonomisk spesialisering og etnisk konsolidering fangstsamfunn i jernalder og tidlig middelalder, , Cappelen Akademisk, ISBN (97 sider) *Hårdh, B Grunddragen i Nordens förhistoria., University of Lund, Institute of Archaeology, Report Series no. 47, , Lund. (13 sider) *Myhre, B Landbruk, landskap og samfunn, 4000 f.kr. 800 e.kr., I: B. Myhre & I. Øye 2002: Jorda blir levevei e.kr. Norges Landbrukshistorie bd. 1, , Oslo. (ca. 35 sider) Sawyer, B. & P. Sawyer Medieval Scandinavia. From Conversion to Reformation circa The Nordic Series Vol. 17. kap. 1, 5 og 7, University of Minnesota Press. (ca. 67 sider) Solberg, B Jernalderen i Norge. Cappelen Akademisk Forlag, , Oslo. ISBN (130 sider) *Øye, I Landbruk under press, i: B. Myhre & I. Øye 2002: Jorda blir levevei e.kr. Norges Landbrukshistorie bd. 1, , Oslo. (ca. 160 sider) Metode/teori *Andrén, A I städarnas undre värld, I: Medeltiden och arkeologien. Festskrift till Erik Cinthio, , Lund. (7 sider). *Carlsson D Mellan karta och fornlämning. Trender och traditioner i kulturlandskapsforskningen, I: Medeltidens födelse. Symposier på Krapperud borg, vol 1, (red. A. Andrén), 25-34, Lund. (8 sider) *Ødegaard, M Graver og grenser territoriell inndeling av 2

3 jernalderens jordbrukslandskap i Vestfold, Primitive tider 2010, (ca. 10 sider) *Øye, I Hvor historisk er historisk arkeologi? Meta 92, 4, 50-59, Lund. (8 sider) Temaer: Samfunnsorganisasjon i yngre jernalder og middelalder *Brinck, S.: Who were the Vikings? The Viking World, (red.) Brinck, S. & N. Price, 4-7, Routledge, 2008 (3 sider) *Fabech, C Centrality in sites and landscapes. I: Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May (red. C. Fabech & J. Ringtved, , Århus (14 sider) Iversen, F Godsdannelser på Vestlandet i vikingtid og middelalder. I: Samfunn i endring. Fra vikingtid til reformasjon (red. I. Øye), Onsdagskvelder i Bryggens Museum XIII 41-65, Bergen (17 sider) *Jørgensen, L Kongsgård kultsted marked. Overvejelser omkring Tissøkompleksets struktur og funksjon. I: Plats och praxis studier av nordisk förkristen ritual (red. K. Jennbert, A. Andrén & C. Raudvere), Vägar till Midgård, (17 sider) *Myhre, B Undersøkelser av storhauger på Borre i Vestfold. I Halvdanshaugen: arkeologi, historie og naturvitenskap (red. J.H. Larsen & P. Rolfsen), (20 sider) *Näsman, U Det syvende århundrede et mørkt tidsrum i ny belysning. I: Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. (red. P. Mortensen og B.M. Rasmussen), (10 sider) *Näsman, U. & E. Roesdahl Scandinavian and European perspectives Borg. I: Borg in Lofoten. A chieftain s farm in North Norway, (red. G. Stamsø Munch, O.S. Johansen & E. Roesdahl), Tapir, Trondheim, (14 sider) *Price, N Dying and the Dead: Viking Age Mortuary Behavior. I: The Viking World (red. S. Brink & N. Price). Routledge, London & New York, , (14 sider). *Skre, D Aristocratic dominion and landownership in Norway AD. I: Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May (red. C. Fabech & J. Ringtved), , Århus (7 sider). Religionsskiftet 3

4 *Andrén, A Platsernas betydelse. Norrøn ritual og kultplasskontinuitet. I: Plats och praxis studier av nordisk förkristen ritual (red. K. Jennbert, A. Andrén & C. Raudvere), Vägar till Midgård, (32 sider) Gellein, K Kristningsprosessen belyst gjennom den hedenske gravskikken i Hordaland, I: Samfunn i endring. Fra vikingtid til reformasjon (red. I. Øye). Onsdagskvelder i Bryggens Museum XIII, 7-25, Bergen (14 sider) Helle, K Kongemakt og kristendom. I: Kristendommen slår rot (red. A. Ågotnes), Onsdagskvelder i Bryggens Museum X, 41-54, Bergen (12 sider) Lidén, H.-E Kultkontinuitetsproblemet. Ble kirken på Mære i Nord-Trøndelag bygget på hovets grunn? I: Kristendommen slår rot (red. A. Ågotnes), Onsdagskvelder i Bryggens Museum X, 7-17, Bergen (9 sider) Krag, C Kristendommen og sosial og politisk endring i vikingtiden. I: Kristendommen slår rot. (red. A. Ågotnes), Onsdagskvelder i Bryggens Museum X, 18-40, Bergen (16 sider) *Skre, D Kristning, mission og konversjon I Norges vikingtid. Kristendommen i Danmark før 1050 (red. N. Lund), Roskilde, (15 sider) *Staecker, J The Cross Goes North: Christian Symbols and Scandinavian Women. I: The Cross goes North. Processes of Conversion in Northern Europe AD (red. M. Carver). The Boydell Press, Woodbridge, (19 sider) *Steinsland, G The Change of Religion in the Nordic Countries a Confrontation between two Living Religions, Collegium Medievale vol. 3, 1990/2, , Oslo (11 sider) Urbanisering m.v. i Norge, Skandinavia og Nord- Europa: *Andrén, A. 1989: State and Towns in the Middle Ages. The Scandinavian experience. Theory and society. (18 sider) Helle, K Fra opphavet til omring I: Norsk byhistorie - urbanisering gjennom 1300 år. (red. K. Helle m. fl.), (ca. 80 sider) Hodges, R Dark Age Economics. The Origins of Towns and Trade AD Duckworth, (70 sider) *Larsson, S & T. Saunders Rummet, ordningen och arkitekturen en social analys av ett medeltida maktcentrum, Meta , 3-29, Lund. (22 sider) 4

5 *Molaug, P Håndverk i middelalderens Oslo. I: Historien I forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen (red. H. Glørstad m.fl.), Universitetet i Oslo Skrifter nr. 4, (10 sider) *Molaug, P Oslo blir by fra 1000 til I: De første 200 årene nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer. (red. H. Andersson m.fl.), (15 sider) *Skre, D : The development of urbanism in Scandinavia. I: The Viking World, (red. S. Brinck, S. & N. Price), kap. 8, 83-93, Routledge (10 sider) *Ulriksen, J. Handel og udveksling. Anløbspladser. Besejling og bebyggelse i Danmark mellom 200 og 1100 e.kr. Kap. 8, (19 sider) *Øye, I The Infrastructure of Bergen in the Middle Ages and Early Modern Period to c I: Die Infrastruktur. Lübecker Kolloqium Stadtarchäeologie im Hanseraum IV (red. M. Gläser), Lübeck, (19 sider) *Øye, I Crafts in Bergen from the 12th to the 18th century. Das Handwerk.. Lübecker Kolloqium Stadtarchäeologie im Hanseraum V (red. M. Gläser), Lübeck, (ca. 9 sider) Bosetning, sosial organisasjon og ervervsformer i agrarsamfunnet *Baug, I Who owned the products? Production and Exchange of quernstones, Hyllestad in Sogn, Western Norway. I: Utmark The Outfield in Industry and Ideology in the Iron Age and The Middle Ages (red. I. Holm m. fl.) UBAS, University of Bergen. Archaeological Series International I, , Bergen (9 sider) Berg, A Seier tømmerhus noko om tømrarar i mellomalderen? I: Håndverk og byggeskikk i middelalderen ( red. I. Øye)..Onsdagskvelder i Bryggens Museum VIII, 33-49, Bergen (ca. 11 sider) *Bertelsen, R The Sea as innmark or utmark? I: Utmark The Outfield in Industry and Ideology in the Iron Age and The Middle Ages (red. I. Holm m. fl.), UBAS, University of Bergen. Archaeological Series International I, (7 sider) *Lillehammer, A Farm and village, The problem of nucleation and dispersal of settlement seen from a Norwegian perspective. I: Settlement and landscape. 5

6 Proceedings of a vonference in Århus, Denmark, May (red. C. Fabech & J. Ringtvedt), (7 sider) *Mikkelsen, E Fangstprodukter I vikingtidens økonomi. Organiseringen av massefangst av villrein i Dovre. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. Ny rekke. Nr. 18, Oslo, (4 sider) *Øye, I Introduction. I: Utmark The Outfield in Industry and Ideology in the Iron Age and The Middle Ages (red. I. Holm m. fl.) UBAS, University of Bergen. Archaeological Series International I, 9-19, Bergen (12 sider) Skip Bill, J Viking Ships and the Sea. I: Brink, S. & N. Price (red). The Viking World, , Routledge (11 sider).. 6

ARK104 ARK104 Yngre jernalder og middelalder - ca

ARK104 ARK104 Yngre jernalder og middelalder - ca ARK104 ARK104 Yngre jernalder og middelalder - ca 570-1500 Emne 4 tar for seg sentrale temaer i samfunnsutviklingen i tidsrommet yngre jernalder og middelalder. Perioden er preget av store samfunnsendringer

Detaljer

Den kirkehistoriske utfordring

Den kirkehistoriske utfordring Senter for middelalderstudier Skrifter nr. 19 Den kirkehistoriske utfordring Steinar Imsen (red.) -tapir akademisk forlag Innhold Forord 9 Norsk kirkehistorie - tradisjoner og utfordringer Sverre Bagge

Detaljer

Bergljot Solberg. Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag

Bergljot Solberg. Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag Bergljot Solberg Jernalderen i Norge Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag Innhold Forord 11 1. Innledning 13 2. Kilder og metoder 16 Materiell kultur som kildemateriale 16 Natur og naturhistorisk

Detaljer

PENSUMLISTE MID 102: Urbane topografiar og nettverk arkeologiske og historiske perspektiv (obligatorisk pensum, haust 2014)

PENSUMLISTE MID 102: Urbane topografiar og nettverk arkeologiske og historiske perspektiv (obligatorisk pensum, haust 2014) PENSUMLISTE MID 102: Urbane topografiar og nettverk 700-1600 arkeologiske og historiske perspektiv (obligatorisk pensum, haust 2014) *Anthony, D. (1990) Migration in archaeology: The baby and the bathwater.

Detaljer

MINNETALE OVER PROFESSOR BJØRN MYHRE. holdt på møte 3. november av professor Bergljot Solberg

MINNETALE OVER PROFESSOR BJØRN MYHRE. holdt på møte 3. november av professor Bergljot Solberg MINNETALE OVER PROFESSOR BJØRN MYHRE holdt på møte 3. november 2016 av professor Bergljot Solberg Bjørn Myhre hadde vært en markant person i arkeologifaget gjennom mer enn 50 år da han døde 27. september

Detaljer

CURRICULUM VITAE (English: Short version)

CURRICULUM VITAE (English: Short version) CURRICULUM VITAE (English: Short version) Personal Details: Full name: Ingvild Øye Nationality: Norwegian Work address: Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Liv Helga Dommasnes

CURRICULUM VITAE. Liv Helga Dommasnes CURRICULUM VITAE Liv Helga Dommasnes Navn og personlige data Liv Helga Dommasnes Fossane 110 5132 Nyborg Norway born 30/5 1949 i Molde, Norway married to Jon Erik Hagen professor of archaeology, Cultural

Detaljer

AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ

AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR REPORTASJAR LANDSKAP BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ TEMA ARKEOLOGI ARKITEKTUR BYGGESKIKK BYUTVIKLING FAUNA FLORA FOLKEKUNST

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Conversion of Scandinavia

Conversion of Scandinavia 1 19.10.2014 Conversion of Scandinavia Sæbjørg Walaker Nordeide Introduksjon Ifølge Vita Anskarii auctore Rimberta skal det ha vært gjort forsøk på å kristne 1 folk i Skandinavia allerede på 800-tallet,

Detaljer

PENSUMLISTER Høsten 2005 BA-studiet MIDDELALDERSTUDIER

PENSUMLISTER Høsten 2005 BA-studiet MIDDELALDERSTUDIER PENSUMLISTER Høsten 2005 BA-studiet MIDDELALDERSTUDIER Institutt for historisk og klassiske fag Det historisk-filosofisk fakultet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dragvoll N-7491 Trondheim

Detaljer

Skolekontakten 2014/2015

Skolekontakten 2014/2015 Skolekontakten 2014/2015 Planlegg besøk på Arkeologisk museum Bestill tidlig så du er sikker på å få plass Gå til kilden og bli vis! Skoletjenesten ved Arkeologisk museum tilbyr opplegg for skoleklasser

Detaljer

VIKING. Norsk arkeologisk årbok. Bind LXXIX Oslo 2016 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

VIKING. Norsk arkeologisk årbok. Bind LXXIX Oslo 2016 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP VIKING Norsk arkeologisk årbok Bind LXXIX 2016 Oslo 2016 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP Viking Open Access:https://www.journals.uio.no/index.php/viking/ ISSN 0332-608x Bjørn Myhre 1938 2015, minneord

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Forestillingsanalyse

Forestillingsanalyse 1 Fischer-Lichte, Erika: "Theatricality" 1 Kilde: Theatre Research International Oxford University Press, Vol. 20, no. 2, 1995 ISSN: 03078833 2 Bennet, Susan: "Culture and the Idea of the Theatrical Event"

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

PENSUMLISTE HØSTEN 2010 ARKEOLOGI

PENSUMLISTE HØSTEN 2010 ARKEOLOGI PENSUMLISTE HØSTEN 2010 ARKEOLOGI Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Det humanistiske fakultet og Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuséet NTNU Trondheim 10.6.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune.

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. RAUD DEN RAMES RIKE Gravhaug i Raud den Rames rike Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. Produsent: Stiftelsen Ragnhilds drøm Forfatter og instruktør:

Detaljer

PENSUMLISTE VÅREN 2010 ARKEOLOGI

PENSUMLISTE VÅREN 2010 ARKEOLOGI PENSUMLISTE VÅREN 2010 ARKEOLOGI Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Det humanistiske fakultet og Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuséet NTNU Trondheim 5.1.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant bachelor)

Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant bachelor) Charlotte Damm (leder), Bjørnar Olsen (masterkoordinator), Asgeir Svestad (bachelorkoordinator), Vegard Engen (studentrepresentant master), Anja Pesch (referent) Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Midgard historisk senter

Midgard historisk senter Høstprogram 2012 Midgard historisk senter MIMES GJESTEBUD BARNAS MIDGARD Onsdag 26. september kl. 19.00 Bjørn «Bamse» Heyerdahl Jakten på Odin Thor Heyerdahl ville skaffe arkeologisk bevis på Snorre Sturlasons

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Klimautfordringen globalt og lokalt

Klimautfordringen globalt og lokalt Klimautfordringen globalt og lokalt helge.drange@gfi.uib.no Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Global befolkning (milliarder) 2015, 7.3 milliarder Geofysisk institutt Data: U.S. Universitetet Census

Detaljer

PENSUMLISTE HØSTEN 2008 ARKEOLOGI

PENSUMLISTE HØSTEN 2008 ARKEOLOGI PENSUMLISTE HØSTEN 2008 ARKEOLOGI Bachelor i arkeologi Master i arkeologi MPhil in Maritime Archaeology INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG RELIGIONSVITENSKAP OG SEKSJON FOR ARKEOLOGI OG KULTURHISTORIE, VITENSKAPSMUSEET

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet eller diskontinuitet?

Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet eller diskontinuitet? Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet eller diskontinuitet? Eller om hvordan fylkeskommunens kulturminneforvaltning kan ha spennende kulturhistoriske konsekvenser Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet

Detaljer

Fra hedendom til kristendom i Nord-Norge Øyvind Norderval Det første misjonsframstøt mot Nord-Norge skjedde våren 999. Da drog, ifølge sagaen, Olav Tryggvason, fulgt av hirdbiskopen Sigurd og ((en stor

Detaljer

PENSUMLISTE HØSTEN 2009 ARKEOLOGI

PENSUMLISTE HØSTEN 2009 ARKEOLOGI PENSUMLISTE HØSTEN 2009 ARKEOLOGI Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Det humanistiske fakultet og Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuséet NTNU Trondheim 26.6.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MUSIKKVITENSKAP. Pensumliste vår 2006

MUSIKKVITENSKAP. Pensumliste vår 2006 MUSIKKVITENSKAP Pensumliste vår 2006 Bachelor: MUSV1007 Musikk og globalisering Mitchell, Tony(ed.): Global Noise: Rap and Hip-Hop outside the USA. Wesleyan University Press 2001. Jørgensen og Oversand(red.):

Detaljer

Relasjoner mellom forskning og forvaltning: erfaring fra Nord-Norge. Stephen Wickler Tromsø Museum

Relasjoner mellom forskning og forvaltning: erfaring fra Nord-Norge. Stephen Wickler Tromsø Museum Relasjoner mellom forskning og forvaltning: erfaring fra Nord-Norge Stephen Wickler Tromsø Museum forskning i forvaltning? Hva er forskning? Grunnforskning ikke tillatt i kulturminneforvaltning Oppdragsforskning

Detaljer

UBAS Nordisk. Lik og ulik Tilnærminger til variasjon i gravskikk. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Terje Østigård (red.

UBAS Nordisk. Lik og ulik Tilnærminger til variasjon i gravskikk. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Terje Østigård (red. Lik og ulik UBAS Nordisk Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter Lik og ulik Tilnærminger til variasjon i gravskikk Terje Østigård (red.) 2 UBAS Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk

Detaljer

PENSUMLISTE HØSTEN 2007 ARKEOLOGI

PENSUMLISTE HØSTEN 2007 ARKEOLOGI PENSUMLISTE HØSTEN 2007 ARKEOLOGI Bachelor i arkeologi Master i forskningsrettet arkeologi Master i profesjonsrettet arkeologi MPhil in Maritime Archaeology INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG RELIGIONSVITENSKAP

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

PENSUMLISTE VÅREN 2008 ARKEOLOGI

PENSUMLISTE VÅREN 2008 ARKEOLOGI PENSUMLISTE VÅREN 2008 ARKEOLOGI Bachelor i arkeologi Master i forskningsrettet arkeologi Master i profesjonsrettet arkeologi MPhil in Maritime Archaeology INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG RELIGIONSVITENSKAP

Detaljer

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjon i gårdsturisme Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjonsforskning Lite innovasjonsforskning på småskala turismevirksomheter i rurale områder. Dette til tross for kravet om at særlig landbrukssektoren

Detaljer

Gruppe 1 Steinalder. Ansvarlig Lars Forsberg

Gruppe 1 Steinalder. Ansvarlig Lars Forsberg Gruppe 1 Steinalder Ansvarlig Lars Forsberg Veileder i følgende temaer: - Jeger/sanker-samfunn - Mennesket i landskapet - Sosial organisasjon - Steinalder Litteratur til obligatorisk pensum for steinalder:

Detaljer

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen Samfunnskunnskap SAMFUNNSFAG 1. KLASSE 1. Bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid om seg selv

Detaljer

PENSUMLISTE HØSTEN 2011 ARKEOLOGI. Bachelorstudium s Masterstudium s

PENSUMLISTE HØSTEN 2011 ARKEOLOGI. Bachelorstudium s Masterstudium s PENSUMLISTE HØSTEN 2011 ARKEOLOGI Bachelorstudium s. 2-39 Masterstudium s. 40-75 Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Det humanistiske fakultet og Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuséet

Detaljer

Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Artikkelsamling.

Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Artikkelsamling. Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Artikkelsamling. Varia 71. Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen. Red. Jes Martens, Vibeke Vandrup Martens & Kathrine Stene. Oslo 2009.

Detaljer

Samfunnsfag. 5. trinn 2016/2017. Revidert av: Dato, sist revidering: Fagbøker: Midgard 5. Nettressurser: Tverrfaglighet: Naturfag Norsk Musikk

Samfunnsfag. 5. trinn 2016/2017. Revidert av: Dato, sist revidering: Fagbøker: Midgard 5. Nettressurser: Tverrfaglighet: Naturfag Norsk Musikk Samfunnsfag 5. trinn 2016/2017 Revidert av: Dato, sist revidering: Fagbøker: Midgard 5 Nettressurser: Tverrfaglighet: Naturfag Norsk Musikk Hovedområde: UTFORSKEREN "Hovudområdet grip over i og inn i dei

Detaljer

PENSUMLISTE VÅREN 2012 ARKEOLOGI. Bachelorstudium s Masterstudium s

PENSUMLISTE VÅREN 2012 ARKEOLOGI. Bachelorstudium s Masterstudium s PENSUMLISTE VÅREN 2012 ARKEOLOGI Bachelorstudium s. 2-43 Masterstudium s. 44-51 Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Det humanistiske fakultet og Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuséet

Detaljer

Hvordan påvirker befolkningsvekst og urbanisering jordvernet?

Hvordan påvirker befolkningsvekst og urbanisering jordvernet? Hvordan påvirker befolkningsvekst og urbanisering jordvernet? Kristine Lien Skog, doktorgradskandidat ILP 4.12.215 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Tittel på presentasjon 1 Bakgrunn Det er

Detaljer

Bokomtale ved Sæbjørg Walaker Nordeide

Bokomtale ved Sæbjørg Walaker Nordeide Frands Herschend: Ackulturation och kulturkonflikt. Fyra essäer om järnåldersmentalitet. OPIA 38. Uppsala 2005, 116s. ISBN 91-506-1827-X, ISSN 1100-6358. Bokomtale ved Sæbjørg Walaker Nordeide Dette er

Detaljer

PENGEVESENETS FREMVEKST OG FALL I NORGE I MIDDELALDEREN

PENGEVESENETS FREMVEKST OG FALL I NORGE I MIDDELALDEREN PENGEVESENETS FREMVEKST OG FALL I NORGE I MIDDELALDEREN Svein H. Gullbekk with an English summary MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KØBENHAVNS UNIVERSITET 2009 Innhold i Innledning, historiografisk bakgrunn og

Detaljer

Midgard historisk senter

Midgard historisk senter Høstprogram 2013 Midgard historisk senter Foto: Tidsreiser AS Aktivitetsdag Spennende aktiviteter for barn og unge Foto: Tidsreiser AS Eventyrspill på Midgard! Bli med på Eventyrspill og opplev eventyr

Detaljer

Anmeldelse ved Helge Sørheim

Anmeldelse ved Helge Sørheim 23 23 2010 Jonas Ros: Stad och gård : Sigtuna under sen vikingatid och tidig medeltid (OPIA) 45. Uppsala : Instiutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. 2009. 285 s. ill. ISSN 1100-6358,

Detaljer

GLOSSARY. Bauta Celta Cooking pit

GLOSSARY. Bauta Celta Cooking pit GLOSSARY Bauta Celta Cooking pit a menhir; a free-standing, upright stone kind of iron adze a pit filled with charcoal and fire-cracked stones, normally from AD 0 600, but may be later as well as earlier

Detaljer

HØ STP ro g r a m 2008. Mennesket vet lite. mellan människor och makter i det førkristna Norden

HØ STP ro g r a m 2008. Mennesket vet lite. mellan människor och makter i det førkristna Norden HØ STP ro g r a m 2008 ennesket vet lite T S mellan människor och makter i det førkristna orden 10.09.08: iv og land omkring skipsgravene i Vestfold. 08.10.08: T umulig oppdrag. 30.10.08: ennesket og mystikken.

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Vikingtiden De utvalgte stedene Norge: Kvernsteinbruddene i Hyllestad, Sogn og Fjordane, Skipsgravene i Vestfold:

Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Vikingtiden De utvalgte stedene Norge: Kvernsteinbruddene i Hyllestad, Sogn og Fjordane, Skipsgravene i Vestfold: Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Norge samarbeider med Island, Danmark, Sverige, Tyskland og Latvia om å få historiske steder fra vikingtid inn på UNESCOs verdensarvliste. Vikingnominasjonen Viking Monuments

Detaljer

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden Mer aktivitet Trivsel, næring- og stedsutvikling på og ved fjorden Trondheims- og Beitstadfjorden og området som grenser til fjordene, har i historisk sammenheng hatt en betydelig rolle i Norgeshistorien.

Detaljer

Undergrunnen hvorfor er den viktig?

Undergrunnen hvorfor er den viktig? Undergrunnen hvorfor er den viktig? Hans de Beer & Guri Ganerød Laget for Grunnvann og urbangeologi NGU-dagen, 5. februar 2016 Bilde: Colourbox Klimatilpasning Overflatevann Grunnvann Flom Bilde: Leonardo,

Detaljer

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenselandskap ( )

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenselandskap ( ) Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenselandskap (2012-2014) Hilde R. Amundsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Monumental gravhaug, Bergset.

Detaljer

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 1. Forskningsspørsmål og avgrensing 2. Regionalpolitisk diskurs - Kunnskapsinstitusjoner og det regionale innovasjonssystemet 3. Teori og metode 4. Empiriske

Detaljer

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje).

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Innenfor de registrerte stolpehullene og svillsteinene midt på kilrkegården

Detaljer

Museer og Samlinger: historie og teori

Museer og Samlinger: historie og teori 1 Anderson, Gail: "Introduction: Reinventing the Museum" 1 Kilde: Reinventing the Museum Alta Mira Press, 2004 ISBN: 0759101701 2 Brenna, Brita: "Hva gjør museologi?" 5 Kilde: Nordisk Museologi Umeå Universitet,

Detaljer

PENSUMLISTE VÅREN 2009 ARKEOLOGI

PENSUMLISTE VÅREN 2009 ARKEOLOGI PENSUMLISTE VÅREN 2009 ARKEOLOGI Bachelor i arkeologi Master i arkeologi INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG RELIGIONSVITENSKAP OG SEKSJON FOR ARKEOLOGI OG KULTURHISTORIE, VITENSKAPSMUSEET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

PENSUMLISTE HØSTEN 2012 ARKEOLOGI. Bachelorstudium s Masterstudium s

PENSUMLISTE HØSTEN 2012 ARKEOLOGI. Bachelorstudium s Masterstudium s PENSUMLISTE HØSTEN 2012 ARKEOLOGI Bachelorstudium s. 2-42 Masterstudium s. 43-51 Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Det humanistiske fakultet og Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuséet

Detaljer

Transport infrastructure Tom Granquist Leader of WP1 Presentation in Malmö 4th of April 2011

Transport infrastructure Tom Granquist Leader of WP1 Presentation in Malmö 4th of April 2011 Transport infrastructure Tom Granquist Leader of WP1 Presentation in Malmö 4th of April 2011 trollhettan vestkustbanan Missing link Scandinavia: Travel time door-to-door Today and with

Detaljer

Bachelorprogrammet Masterprogrammet i Kulturminneforvaltning

Bachelorprogrammet Masterprogrammet i Kulturminneforvaltning PENSUMLISTER Høsten 2007 Bachelorprogrammet Masterprogrammet i Kulturminneforvaltning Institutt for historie og klassiske fag Det historisk-filosofisk fakultet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

ViS-konferansen 2014, desember: Skandinavia: Ett, tre, eller mange?

ViS-konferansen 2014, desember: Skandinavia: Ett, tre, eller mange? ViS-konferansen 2014, 3.-5. desember: Skandinavia: Ett, tre, eller mange? PROGRAM Onsdag 3. desember 10:00 Registrering og kaffe 10:30 Velkommen ved Dagfinn Skre ÅPNINGSSESJON 10:35 Stefan Brink: Skandinavia

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Vårprogram 2013. Midgard historisk senter

Vårprogram 2013. Midgard historisk senter Vårprogram 2013 Midgard historisk senter MIMES GJESTEBUD Onsdag 13. februar kl. 19.00 Martin Rundkvist Östgötarnas mjödhallar: fem års jakt på forntida makthavare I tusenvis av år har Östergötland vært

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering i norsk arkeologisk forskning

Kvalitet og internasjonalisering i norsk arkeologisk forskning Hvordan måle vakkert? Kvalitet og internasjonalisering i norsk arkeologisk forskning Frode Iversen NAM 2014, Stavanger Kvalitet på individull forskning måles i komiteer Eksamen master Disputas doktorgrad

Detaljer

Jon Vidar Sigurdsson - Department of Archaeology, Conservation and History Page 1 of 5.

Jon Vidar Sigurdsson - Department of Archaeology, Conservation and History Page 1 of 5. Jon Vidar Sigurdsson - Department of Archaeology, Conservation and History Page 1 of 5 UiO Department of Archaeology, Conservation and History Jon Vidar Sigurdsson Professor - History Norwegian Email j.v.sigurdsson@iakh.uio.no

Detaljer

Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 stp/ects)

Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 stp/ects) Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030, KRI1031, KRI1032, KRI1033 og KRI1034 KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 Emne KRI1030 Kristendomshistorie med konfesjonskunnskap

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

gjere greie for sentrale trekk ved tidsepoken mellomalder i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga

gjere greie for sentrale trekk ved tidsepoken mellomalder i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 6. TRINN HAUGE OG HÅLAND SKOLER pr 19/3-14 Periode Emne Kompetansemål Læringsmål Uke 34-45 Midgard 6: Vikingtida s 94 119 Midgard 6: Middelalderen i Norge s 120 141 Uke 46-48 Europa

Detaljer

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888.

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909 Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. UTSKRIFTSBAR VERSJON FRA DIGITALVERSJONEN VED NORSK

Detaljer

Norsk arkitekturhistorie

Norsk arkitekturhistorie Norsk arkitekturhistorie Arkitekturen under vikingene, middelalderen, og under Danmark.- hvordan var den? - Anes Erik Bakija 0.1 Introduksjon Arkitekturhistorien i Norge har hatt en rik historie siden

Detaljer

PENSUMLISTE HØSTEN 2006 ARKEOLOGI

PENSUMLISTE HØSTEN 2006 ARKEOLOGI PENSUMLISTE HØSTEN 2006 ARKEOLOGI Bachelor i arkeologi Master i forskningsrettet arkeologi Master i profesjonsrettet arkeologi MPhil in Maritime Archaeology INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG RELIGIONSVITENSKAP

Detaljer

16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP

16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP 16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP Studiepoeng: Undervisningssemester Undervisningsspråk Norsk. Studienivå

Detaljer

Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der?

Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der? Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der? Vegard Gundersen, Lillehammer Margrete Skår, Oddgeir Andersen, Erik Stange, Line Camilla Wold, Odd Inge Vistad, Torvald Tangeland, Jørund Aasetre (NTNU), Kari

Detaljer

Høstprogram 2015. Midgard historisk senter

Høstprogram 2015. Midgard historisk senter Høstprogram 2015 Midgard historisk senter Gildehallen Foredrag Opplev Gildehallen på Borre! Reis 1000 år tilbake i tid og opplev vikingtiden som gjest ved husfruas gilde. Perfekt for teambuilding, jubiléer,

Detaljer

PENSUMLISTE Høsten 2013 ARKEOLOGI. Bachelorstudium s Masterstudium s

PENSUMLISTE Høsten 2013 ARKEOLOGI. Bachelorstudium s Masterstudium s PENSUMLISTE Høsten 2013 ARKEOLOGI Bachelorstudium s. 2-41 Masterstudium s. 42-50 Institutt for historiske studier Det humanistiske fakultet og Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuséet

Detaljer

PENSUMLISTER Våren 2008 BA-studiet MIDDELALDERSTUDIER

PENSUMLISTER Våren 2008 BA-studiet MIDDELALDERSTUDIER PENSUMLISTER Våren 2008 BA-studiet MIDDELALDERSTUDIER Institutt for historisk og klassiske fag Det historisk-filosofisk fakultet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dragvoll N-7491 Trondheim

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Overordna *Å kunne uttrykkje seg skriftleg og munnleg *Å kunne lese *Å kunne rekne *Å kunne bruke digitale verkty

Overordna *Å kunne uttrykkje seg skriftleg og munnleg *Å kunne lese *Å kunne rekne *Å kunne bruke digitale verkty ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 6. TRINN 2011-2012 Overordna *Å kunne uttrykkje seg skriftleg og munnleg *Å kunne lese *Å kunne rekne *Å kunne bruke digitale verkty Hovudområder i faget: Samfunnsfag, historie og geografi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen Veke Emne/kapittel Kompetansemål Arbeidsmåtar/vurdering /

Detaljer

Collegium Medievale. Forening for middelalderforskere

Collegium Medievale. Forening for middelalderforskere Collegium Medievale Forening for middelalderforskere Årsmøte 2015 i foreningen Collegium Medievale Styret innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 03. mars 2015 kl 18:00 i møterom 536, 5. etasje i Henrik

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34-40

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34-40 Årsplan i samfunnsfag for 6. årssteg 2010/2011 Læreverk: Midgard 6 Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34-40 Norden - forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Samfunnsfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 7.trinn Lærer: Per Magne Kjøde Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering 34-37

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Halvårsrapport Tyskland 2013

Halvårsrapport Tyskland 2013 Halvårsrapport Tyskland 2013 Tyskland Tyskland er det tredje største markedet etter USA og Storbritannia innen meetingsnæringen med circa 1200 event- og incentiveagenturer, rundt 1500 corporate planners

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

SUDNDALEN HOL KOMMUNE

SUDNDALEN HOL KOMMUNE Skaper resultater gjennom samhandling KULTURMINNEKOMPASSET: REGIONAL PLAN FOR KULTURMINNEVERN I BUSKERUD SUDNDALEN HOL KOMMUNE Kulturmiljøet Sudndalen i Hol viser sammenhengen mellom gårdsbosetning og

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i de krav som er beskrevet i studieplanen. Når det gjelder emnebeskrivelser og eventuelle forkunnskapskrav

Detaljer

perlehumor / 12.09 kl.12.00 Arkeologisk museum høsten 2010

perlehumor / 12.09 kl.12.00 Arkeologisk museum høsten 2010 i perlehumor / 12.09 kl.12.00 aktivitetskalender høsten 2010 august/september på Søndag 15. august Søndag 22. august Siste mulighet Søndag 29. august Søndag 5. september Søndag 12. september kl 11.00 15.00

Detaljer

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN?

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? 1 HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? Hvilken religion er størst i verden og hvor mange tilhengere har den? Side 96, linje 1 og 2. Hvilke tre hovedgrupper er kristendommen delt i? Side 97, de tre punktene.

Detaljer

ViS-konferansen 2014, 3.-5. desember: Skandinavia: Ett, tre, eller mange?

ViS-konferansen 2014, 3.-5. desember: Skandinavia: Ett, tre, eller mange? ViS-konferansen 2014, 3.-5. desember: Skandinavia: Ett, tre, eller mange? INVITASJON Kulturhistorisk museums forskergruppe for vikingtid (ViS) inviterer med dette til den åpne konferansen Skandinavia:

Detaljer

PENSUMLISTE HØSTEN 2005 ARKEOLOGI

PENSUMLISTE HØSTEN 2005 ARKEOLOGI PENSUMLISTE HØSTEN 2005 ARKEOLOGI Bachelor i arkeologi Master i forskningsrettet arkeologi Master i profesjonsrettet arkeologi MPhil in Maritime Archaeology INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG RELIGIONSVITENSKAP

Detaljer

PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES

PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 143 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS VOL. 85 1983 NO. t PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES PRISFØLSOMHETEN I ENERGIETTER-

Detaljer

HALLENE OG STAVKIRKENE KULTBYGNINGER I EN OVERGANGSTID

HALLENE OG STAVKIRKENE KULTBYGNINGER I EN OVERGANGSTID HALLENE OG STAVKIRKENE KULTBYGNINGER I EN OVERGANGSTID Terje Gansum FOR MOT! Lottes varemerke er å tørre; tørre å sette kilder inn i sammenhenger som åpner nye dører i kunnskapens hus (Hedeager 1997, 1999a,

Detaljer