Lions Clubs International Distrikt 104 E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014"

Transkript

1 Tlf Mob Til tjeneste Månedsbrev nr. 1 JULI Terje Høiland Holmebakken 12, 4355 Kvernaland Tlf Mob Så er tiden kommet for meg å ta fatt på min oppgave som distriktsguvernør for distrikt 104E. En oppgave jeg går til med spenning og ærbødighet. Hvem er den nye en? Navnet er og de fleste av dere husker meg nok sikkert fra mitt tidligere verv som i perioden Denne gang var det en tilfeldighet som gjorde att jeg atter engang ble oppfordret til å lede distrikt 104E. Laila (min kone) og jeg er nettopp kommet hjem fra Convention i Hamburg, hvor vi har fått mange nye og gode venner og vi sitter igjen med en god følelse og stolthet for å tilhøre en stor og handlingskraftig organisasjon. Vår nye verdenspresident, Berry J. Palmer, har valgt mottoet: Follow Your DREAM - Følg din drøm. Hvis du kan drømme det, kan du gjøre det, har Walt Disney sagt Martin Luther King sa ikke: Jeg har et mål. De sterkeste ord i han berømte tale var I have a dream Jeg har en drøm. En drøm omfavner våre mest verdsatte lengsler. Det innebefatter vår identitet. Ofte vil vi ikke føle oss oppfylt som mennesker før vi realiserer våre drømmer. I det kommende Lionsår vil jeg sette stor fokus på arbeidet for å rekruttere nye medlemmer, kvinner og menn. Spesielt kvinner. På landsbasis har vi kun 17 % kvinnelige medlemmer og det er for dårlig. Målet må minst være 25 %. Nyrekruttering blir av mange oppfattet som utidig mas. Det siste året har vi fått to nye klubber i vårt distrikt, LC Jæren og LC Karmøy, men tallenes tale er klar og klubbene i distrikt 104E mister flere medlemmer en de klarer å rekruttere. Vi må bevisstgjøre alle medlemmene om nødvendigheten av målrettet og planmessig rekruttering. Uten ettervekst vil Lions dø ut. Jeg ønsker også at klubbene benytter muligheten til å verve passive medlemmer gjennom programmet: Venner av Lions. Medlemmer som kanskje ikke finner tid til å gå fullt inn nå, men på litt sikt. Verden er stadig i endring og Lions med den. Verden blir mindre og mindre, mens nøden blir større og større. Vi i Lions kjemper daglig med andre organisasjoner om medlemmenes oppmerksomhet og klarer ikke alltid å oppfylle de forventningene som nye medlemmer har til oss. Skal vi klare å stoppe medlemsfrafallet må vi legge alt til rette for at medlemmene vil trives i klubbene. Hvis medlemmer går på møter kun for å få ett godt måltid vil vi ikke ha medlemmer lenge, men vi må gi dem noen gode og inspirerende oppgaver å jobbe med. Ettersom klubbene representerer kjernen i vår organisasjon, må arbeidet for et positivt og meningsfylt klubbmiljø være vår aller største utfordring og vår viktigste målsetting. Jo flere medlemmer klubbene har, desto mer kan vi utrette og løse store oppgaver. Nye/ yngre medlemmer tilfører klubbene nye ideer og friske synspunkter og styrker servicepotensialet. Vi må også bli flinkere å fortelle omverden om hva vi driver på med og som medlemmer må vi ta vår egen lionskunnskap på alvor, slik at vi kan gi rett svar når vi blir spurt. Lions som organisasjon og bevegelse fortjener det. Lions Etiske Norm og Lions Mål skal sikre oss at vi beholder det unike med å være et Lionsmedlem. I sitt månedsbrev nr. 12 etterlyser avtroppende distriktsguvernør, klubbdeltagelse ved distrikt - og riksmøte. Det er her vedtakene blir gjort og jeg oppfordrer klubbene til å sende delegat(er) på distrikt og riksmøte. På den måten framstår Lions som en samlet og enhetlig organisasjon. Ønsker dere alle en forsatt god sommer og et godt og spennende Lionsår

2 Tlf Mob Terje Høiland Holmebakken 12, 4355 Kvernaland Tlf Mob Månedsbrev nr. 2 August 2013 Ferien er over for de fleste av oss og vi er i gang med ett nytt Lionsår. Første klubbmøte står foran døren med nye oppgaver og utfordringer. Først vil jeg ønske dere alle lykke til i det nye Lionsåret og spesielt lykke til, til dere som har påtatt dere lederverv i Dere alle har sagt ja til lederverv og det forplikter. Det å lede en Lionsklubb er ikke, og skal heller ikke være- et one man show. Sammen skal dere lede klubben og for at arbeidet i styret skal gli best mulig er det viktig at dere delegerer myndighet til medlemmene når ulike oppgaver skal løses. Men det er viktig at dere til enhver tid er klar over at det endelige ansvar for at ting blir gjort ligger hos presidenten. Det å gi medarbeidere /styremedlemmer myndighet gir inspirasjon, og ved inspirasjon kommer også engasjement. Ved oppstart av nytt Lionsår er også tiden kommet for å lage handlingsplaner for kommende år. Dette for å gjøre det mulig for folk rundt oss å vite hvor vi skal og ikke minst for de som skal overta etter oss til å kunne forsette der vi slapp, eller unngå å gå i den fellen som vi gikk i. Distriktet skal ha sitt første rådsmøte lørdag 31. august og 01. september på Utsikten Hotel i Kvinesdal hvor endelig handlingsplan for distriktet vil bli utferdiget. Her vil en finne de mål og handlingsplaner som er trukket opp for vårt distrikt og som vi bør tilstrebe å arbeide etter i tiden fremover. Det forventes ikke at klubbene skal følge denne slavisk, men er ment å være retningsgivende for klubbenes arbeid. Dette gjelder de fleste typer aktiviteter. Dvs. arbeides det innen medlemsrekruttering, ungdomsarbeid, narkoarbeid, nasjonalt og internasjonalt arbeid osv, så skal det arbeides innen de mål og handlingsplaner som her er gitt. Det er viktig at klubbstyrene bidrar til at alle tillitsvalgte og fagkontakter gjennomfører klubbopplæring og opplæring av fagkontakter. Som jeg påpekte i mitt forrige månedsbrev vil det bli lagt stor fokus på medlemsverving i inneværende Lionsår. Alle klubber skal/bør derfor ha en medlemsansvarlig som leder for klubbens medlemskomite. Denne komiteen skal både være initiativtaker i klubbens medlemsrekruttering og sammen med styret ha ansvaret for medlemspleie. Komiteen skal arbeide aktivt for at klubben reduserer omfanget av utmeldelser.

3 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 3 September 2013 Det er ca. 10 måneder igjen av dette Lionsåret, to måneder er alt historie. Håpet er at klubbene er kommet godt i gang med klubbarbeidet og nye aktiviteter. Som distriktsguvernør er det min oppgave å motivere klubbene til å delta i aktiviteter som kan videreutvikle klubbmiljøet etc. Gjennom sonelederne blir det i disse dager sendt ut en besøksplan til klubbene med dato for klubbesøk av, V1 og V2. Skulle ikke oppsatte datoer passe vennligst gi tilbakemelding. Verdenspresident Barry Palmer ønsker at fokuset på å verve nye medlemmer er glimrende i september / oktober og vil at hver klubb fastsetter ett mål om å verve minst ett nytt medlem. Nye medlemmer kommer med nye ideer og holder klubben aktiv og øker kapasiteten til å hjelpe. Når Lionsmedlemmer står som fadder og rapporterer inn ett nytt medlem i oktober kommer de å få en nål for medlemstilvekst, og klarer en klubb å ta opp nye medlemmer i både oktober og april kommer de til å motta ett tøymerke for medlemstilvekst til å sy på klubbfanen. Men om vi på et Lionsmøte er aldri så entusiastiske og sier og oppriktig mener at vi må bli flinkere til å rekruttere nye medlemmer, så gir ikke det klubben flere medlemmer. Det gir bare styret og medlemskomiteen dårlig samvittighet. Det skjer ikke noe før noen tar ansvaret og formulerer en oppgave. I dagens samfunn reiser man mer enn tidligere. På ferie i inn- eller utland, på arbeidsreiser eller på hytta er det ikke sikkert at man får kontakt med sitt faste helsepersonell dersom sykdom eller ulykker inntreffer. I slike situasjoner kan tilgang til pasientens medisinske journal være avgjørende for at man får korrekt behandling så hurtig som mulig. Lions Norge inngikk 5. april i år en partnerskapsavtale med WMC om salg av såkalt helsepass, World Medical Card. Dette er et medisinsk helsepass som er forseglet og inneholder opplysninger om din helsetilstand. I tillegg inneholder passet id og passord til en nettside hos WMC hvor dine helseopplysninger ligger. Selve passet er på størrelse med et kredittkort som du kan ha i lommeboken. WMC er et medisinsk kort som kan redde liv i nødstilfelle. Lions Norge har fremforhandlet en meget god avtale for våre medlemmer. Medlemmer og deres familie får helsepass til en rabattert pris, samtidig som tilhørende klubb mottar kr. 100,- til sin egen kasse. WMC tilbyr alle medlemmer som registrerer seg innen 30. september ett års gratis medlemskap. Klubben mottar da ikke kr. 100,- Om et år kommer da et tilbud om fornyelse av medlemskapet, og da vil Lions klubben motta provisjon. Mer info : Med vennlig hilsen PS : Vennligst noter mitt nye telf.nr

4 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 4 Oktober 2013 Lions er til tjeneste for å bidra til et bedre liv for mennesker som trenger en hjelpende hånd. Ca. 1,35 millioner medlemmer i 207 land og geografiske områder og medlemmer i Norge deler en felles tro på at vi kan gjøre en forskjell gjennom vår frivillige innsats. Det er oktober, det er høst og vi har fått ny regjering. Verden rundt oss er stadig i endring og Lions med den. Verden blir mindre og mindre, mens nøden blir større og større. Røde Kors melder om den største humanitære krisen i Europa siden 2. verdenskrig, 43 millioner europeere antas å ikke ha nok mat hver dag. I Lions distrikt 104E er klubbene godt i gang med sine aktiviteter og flere av sonene har avholdt sine første sonemøter. Når det gjelder klubbesøk har jeg lagt opp til at alle klubbene i distriktet skal få besøk av, V1 eller V2 i løpet av Lionsåret Dette for å få bedre kontakt med klubbene og for å møte dem på deres hjemmebane. Så langt har jeg, V1 og V2 besøkt flere klubber og opplevd miljøene og fått flere nye bekjentskap. I mange klubber er hovedmålsetningen å rekruttere flere medlemmer. Nye medlemmer er opptatt og flere klubber hadde nye kandidater med på møtene som ønsket nærmere bekjentskap med Lions før de sier ja. Kanskje ser vi et stigende medlemstall hvor nye / yngre medlemmer tilfører klubbene nye ideer, friske synspunkter og styrker servicepotensialet. Lise Gulbransen er ansatt i Lions Norge som leder for innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær Lise har vært markedssjef og pressetalskvinne for Oslo Jazzfestival. Hun har tidligere jobbet som medlemskoordinator og prosjektleder hos Amnesty International Norge, samt som prosjektleder og daglig leder for Østnorsk jazzsenter og daglig leder for Grønt Inspirasjonssenter. Den nye lederen er spesielt glad for at pengene skal gå til Lions Norges eget program, Det er mitt valg og gleder seg til å samarbeide med Lionsklubbene over hele landet. Jeg er blitt spurt mange ganger om hva Venn av Lions omfatter. Venn av Lions er en mulighet for både privatpersoner og bedrifter til å støtte Lions sitt viktige arbeide. Som Venn av Lions bidrar en både til å styrke vår organisasjon og vårt bistandsarbeid. Til gjengjeld vil Lions sørge for at en blir oppdatert om Lions viktige arbeid gjennom nyhetsbrev og invitasjoner til spesielle aktiviteter i Lions. En vil bli invitert til å delta på enkeltaktiviteter og arrangement for å utvikle vennskap og lære mer om humanitære behov. Sammen kan vi bidra til å gjøre noe for de mange som trenger vår hjelp. Venn av Lions koster kr. 300,- pr. år for enkeltpersoner, mens det for bedrifter koster minimum kr. 1500,- pr. år. For oppfølging kontakt den nærmeste Lionsklubben eller kontakt Lions Norge Vi gratulerer Lions Club Stavanger / Øyane som har sitt 35 års jubileum Vi gratulerer også Lions Club Tysvær som hadde sitt 35 års jubileum , som skal feires Lykke til med feiringen! Med vennlig hilsen

5 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 5 November 2013 Mørketiden er over oss, det regner og blåser og da er det godt å ha Lions med sin klubbaktivitet, vennskap og sosiale aktiviteter. Uten gode sosiale aktiviteter, kan det ikke bli et godt klubbmiljø og uten et godt klubbmiljø, blir det ofte lav motivasjon for å delta på aktiviteter og humanitære tiltak. Som medlem av er du med i et globalt nettverk av hjelpende hender. Du gjør en innsats i ditt nærmiljø og du er med å styrker en verdensomspennende frivillighet. Denne verdensomspennende frivillighet kommer i dag tilsyne i arbeidet for flyktninger i Syria der Lions Norges katastrofefond gir kr ,- og har et ønske om å samarbeide med Lions Sverige som stiller et tilsvarende beløp til disposisjon slik at Lionsklubber i nabolandene til Syria har midler til sitt arbeid for noen av de mange flyktningene som har søkt tilflukt i leirer i disse landene. Og så kom katastrofen på Filippinene. Naturen viste atter engang sine ufattelige krefter. Katastrofefondet i Norge har økt bevilgningen fra kr ,- til kr ,- til Filippinene. Dagen etter var mer enn Lions medlemmer i arbeid lokalt på Filippinene med å skaffe rent vann, mat og deltar i opprydningen. Lions venner fra hele verden er med og finansierer og her gjør vi i Norden sen stor innsats. For de av klubbene som enda ikke har rukket å se på muligheten for et bidrag til dem som er rammet, minner jeg om at bevilgninger kan betales inn på konto Lions Norges katastrofefond. Om dere ønsker det øremerket til Filippinene eller Syria, skriv en kommentar på innbetalingen. Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly sier tusen takk for støtten til oss alle. Jeg oppfordrer alle klubbene med å sende bidrag til Lions Norges katastrofefond. Jeg vil med dette rette en takk til alle klubber som har gitt innrapportert klubbens bevilgninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt for året Det er bevilget kr ,- og det er nedlagt 8136 dugnadstimer. Helt fantastisk. For første gang siden 1996 vil Haugesund tollsted få sin egen narkotikahund. Lions klubbene på Haugalandet, sone 1, har samlet inn rundt kr ,- for å bidra til å realisere hunden. Pengene fra Lions går ikke konkret til denne hunden, fordi Toll- og avgiftsdirektoratet har statutter som fastsetter at slike gaver må gis til tollvesenet sentralt. Gaven må deretter benyttes til å styrke hundetjenesten der hvor etaten mener behovet er størst. Den 28. oktober var jeg på et møte på Norsk Oljemuseum vedr. Fjordhagen. Fjordhagen er et alternativt behandlingstilbud for unge mennesker med rusavhengighet som ligger på Tau. Beboerne er elever, som selv må medvirke og ta ansvar for egne tilfrisking. Tilbudet er fullstendig medikamentfritt, og målet er å hjelpe elevene til et varig meningsfullt og rusfritt liv. Og Fjordhagen får fantastiske tilbakemeldinger også fra tidligere elever. Statistikken viser at ca. 65 % av elevene forblir rusfrie etter oppholdet. Disse resultatene er oppsiktsvekkende målt opp mot tilsvarende behandlingstilbud. Håkon Nylund i LC Stavanger/Harald Hårfagre brenner for dette prosjektet og ønsker å selge 100 faddersertifikater a kr ,- Han ønsker at salget vil skje gjennom Lionsklubber i Rogaland. Og det er håpet at næringslivet og det offentlige vil støtte opp om initiativet og kjøpe faddersertifikat og gi Fjordhagen og Fjordhagens elever den økonomiske håndsrekningen de så sårt fortjener. Se hva din klubb kan bidra med. Med vennlig hilsen

6 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 6 Desember 2013 En uke igjen til jul og bare to uker til 2013 er historie. Vi er alle blitt ett år eldre, og blir nok en gang minnet om hvor fort tiden og livet går. Julefeiringen kommer som vanlig litt overraskende fort, og det er mange ting som skal gjøres rundt omkring i de fleste hjem. Og slik er det hos oss også. Julen feires på forskjellige måter og for de fleste er det en god tid sammen med familie og venner. I år blir det mange fridager som gir oss gode muligheter for avslapping, samvær og gode opplevelser. Lions Tulipanaksjon 26. april Har din klubb bestilt tulipaner? Håpet er at vårt distrikt ved våre klubber kan bidra til litt ekstra i år slik at vi kan nå årets målsetting 1 million tulipaner på landsbasis. Distriktets målsetting er tulipaner, men så langt er det bare bestilt 69 kartonger a 200 tulipaner ( 13800). Bestillingsfrist : 10 januar Tulipanene leveres i kartonger a 200 tulipaner, pakket i 25 bunter a 8 tulipaner. En kartong koster kr. 1200,- inkl. mva og frakt. Bukettene har også i år Lionslogo på plastomslaget. Nå er også tiden inne for klubbene til å bestemme seg om de ønsker å sende ut ungdommer på ungdomsutveksling. Hvorfor? Lions International Youth Echange Program er en internasjonal avtalefestet aktivitet som Lions Norge er en del av. Opplegget er ikke lagt opp som en feriereise, men er ankerfestet i et av organisasjonens hovedmål : Å skape forståelse mellom mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. Dette er bakgrunn for Lions International engasjement i ungdomsarbeidet og som er like viktig i dag som for 25 år siden. Organisasjonens tilbud om ungdomsutveksling er lik over hele verden og Lions gir muligheten til å bli kjent med land, folk og kultur ved å bo i forskjellige vertsfamilier og få delta i en internasjonal ungdomsleir sammen med ungdommer fra mange land. For flere opplysninger, ta kontakt med distriktets leder for ungdomsarbeid : YCE-NAC. Fristen for innsending av forslag som ønskes behandlet på distriktsmøtet må sendes distriktssekretæren innen 1. februar Forslag på kandidater til verv i distriktsorganisasjonen, med unntak av soneledere, sendes valgkomiteens leder IP, innen 1. februar Følgende kandidater er på valg: V2- Visedistriktsguvernør, Leder for ungdomsarbeid YCE-NAC, Leder for opplæring GLT, Leder for medlemsutvikling GMT, Leder for internasjonalt arbeid. Vi gratulerer LC Moi med sitt 40 års jubileum Og vi gratulerer også LC Karmsund-Nord med sitt 35 års jubileum Lykke til med feiringen! På vegne av styret og rådet i distrikt 104E vil jeg få ønske dere alle en riktig god jul og ett godt og fremgangsrikt nytt år.

7 Månedsbrev nr. 7 Januar Tlf. Mob. Først av alt vil jeg ønske dere alle ett GODT NYTT ÅR! Tiden flyr og 6 måneder av Lionsåret er allerede historie. Det er tid for å tenke gjennom hva som er blitt utrettet. Har vi greid det vi hadde satt oss som mål i det halvåret som nå er gått? Follow Your Dream I min handlingsplan har jeg satt stor fokus på fornyelse i klubbene og rekruttering av nye medlemmer. Og på mine mange besøk rundt om i klubbene har jeg registrert et pågangsmot og en innsatsvilje som er fantastisk bra. Mange klubber melder om nye medlemmer, men dessverre mister vi fortsatt for mange slik at de mål vi satt oss for distriktet fortsatt lar vente. Skal vi klare å stoppe medlemsfrafallet må vi legge alt til rette for at medlemmene vil trives i klubbene. Man kommer ikke spesielt langt uten å hjelpe en annen, Med disse ordene forklarer Melvin Jones sitt syn på ønske om å hjelpe andre og i resten av verden. Hans syn viste seg å bli delt av svært mange andre mennesker over hele verden gjennom mange år. Fra en sped begynnelse i 1917 til over 1,35 millioner mennesker i 207 land i dag. Med sine ca. 1,35 millioner medlemmer er Lions verdens største humanitære hjelpeorganisasjon. I 2007 ble Foundation utpekt av Financial Times som verdens beste NGO ( Non Govermentel Organisasjon) Vår visjon er at Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon, men skal vi fortsatt være beste trenger vi medlemmer. Har DU noen som kan tenke seg å være med? Lions som organisasjon og bevegelse fortjener flere medlemmer. I løpet av januar/februar vil arrangør Lions Club Stavanger sende ut innbydelse og påmelding til det 40. separate Distriktsmøtet i distrikt 104E, 2-4 mai Møtet vil finne sted i Clarion Hotel Stavanger, Ny Olavskleiv 8. Stavanger Lions Club Stavanger legger all sin energi i å få til et distriktsmøte som vil gi oss alle en god opplevelse. Fredag kveld vil det bli arrangert en bli kjent kveld hvor nye og gamle Lionsmedlemmer får muligheten til treffes. Arrangøren har også lagt opp til ledsagertur(er) som vil gi, ikke bare vakker natur, men også opplevelser både av historisk og arkitektonisk art. Jeg gleder meg og håper du kommer enten som delegat, ledsager eller klubbmedlem. Husk at det er her vedtakene blir gjort og som delegat har du mulighet til å påvirke resultatet. På den måten fremstår Lions som en samlet og enhetlig organisasjon.

8 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 8 Februar 2014 Vi skriver februar, dagene blir lysere og 7 måneder av dette Lionsåret er allerede tilbakelagt. Gjennom klubbaviser, virksomhetsrapporter og besøk i klubber - og soner har jeg opplevd mye fin Lionsaktivitet. Det er nok blitt mye mas om nye medlemmer og at Lions trenger fornyelse, men faktum er at vik ikke klarer å stoppe medlemsfrafallet. Flere klubber har tatt inn nye medlemmer, men har ikke meldt disse inn enda. For å få en oversikt over hvor vi står medlemsmessig har jeg en bønn til de klubbene om at de registrerer disse. La det ikke stå på medlemskontingenten, den kommer først i første ½ år Takk til alle klubbene som gjør noe for å øke medlemstallet og til de andre klubbene er mitt budskap at dere forsøker å gjøre noe med det: Ikke tro at dette ikke vedrører vår klubb. For det vedrører oss alle. I tiden februar 2014 foregikk opplæring av visepresidenter og presidenter på Utsikten Hotell Kvinesdal. Programmet som strakte seg over 2 dager inneholdt gode diskusjoner og gruppearbeid Ikke minst diskuterte deltagerne temaet om medlemspleie, møteledelse, kommunikasjon, konflikthåndtering, muligheter og utfordringer som vi står ovenfor i Lions. Tilbakemeldinger går ut på at dette var et meget bra arrangement og var på ett helt annet nivå enn det som tidligere år er blitt arrangert. Da er det litt skuffende at kun 19 klubber tok seg tid til å delta. Distriktsmøte Det er nå lagt ut invitasjon og påmeldingsskjema til årets Distriktsmøte 2.-4 mai i Stavanger på distriktets hjemmeside. Her finner en også informasjon om vennetreff, ledsagertur, program, dagsorden etc. Det er Lions Club Stavanger som er vertskap for distriktsmøtet i år og klubben legger all sin energi i til å få til et minnerikt distriktsmøte. Påmeldingsfristen er satt til 15. mars. Riksmøte Vil også minne om Lions Riksmøte 2014 i Oslo 30. og 31. mai Invitasjon og påmeldingsskjema er lagt ut på Lions Norge hjemmeside. Påmeldingsfrist snarest og senest 31. mars Lions katastrofeberedskap. I de siste månedene har Norske Lionsklubbers katastrofeberedskap støttet hjelpearbeidet på Filippinene etter tyfonen Hayan, flyktninger fra Syria og barnefamilier som ble rammet av brannen i Lærdal. Guvernørrådslederen anmoder derfor klubber og venner om å bidra til fondet slik at vi også neste gang en alvorlig katastrofe inntreffer kan reagere raskt med økonomisk hjelp. Lions Norges katastrofeberedskap har bankkonto En gratulasjonshilsen fra hele distriktet går til jubilantene: LC Klepp som har 35 års jubileum LC Sveio som har 35 års jubileum LC Flekkefjord som har 45 års jubileum

9 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 9 Mars 2014 Distriktsrådet og styret er nå i ferd med å skrive sine rapporter til Distriktsmøtet i Stavanger mai. På dette Distriktsmøtet skal vi ta stilling om at Lions Norge MD104 skal reduseres fra 10 til 6 distrikter og om at Distrikt D slås sammen med Distrikt E. Det nye distriktet vil bestå av ca. 90 klubber med ca medlemmer Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge Medlemstallet i Lions har sunket de siste årene og derfor inntektene via medlems kontingent. Samtidig har kostnadene til drift økt i tråd med generell kostnadsutvikling. Det alene har krevd tiltak som også er gjennomført med blant annet reduserte kostnader og reduserte bemanning på hovedkontoret. I dag har vi 10 distrikter som gjennomfører sine distriktsrådsmøter, har sine fagsjefer og håndterer sine distrikter på best mulig måte. Det gjør de ved å bruke i størrelsesorden 2,5 mill. kroner på distriktsnivå. I tillegg har vi en betydelig kostnad sentralt gjennom ulike samlinger og treff for den samme gruppen fagsjefer. Dette beløp seg forrige år til rundt ,- kroner for fagsjefsamlinger alene. Målet med omstrukturering av Lions Norge er: Forenkling - Effektivisering Med dette menes klarere linjer og ansvarsforhold. Soneledere trekkes inn i linjen og blir dermed bindeleddet mellom og klubbene Fokus på soner og klubber. Arbeide målbevist for at klubbene skal oppleve dette som positivt og impuls rikt. Viktig å forbedre Lions Norges økonomi som de senere årene har levd fra hånd til munn. Minus og null resultater de siste årene. Ytterligere tap i inntekter neste år grunnet medlemsnedgang. Ca Bedre kommunikasjon og informasjon. Klarere linjer og ansvarsforhold skal gjøre informasjonsflyten enklere. Merkevarebygging. Synliggjøring De foreslåtte nye distriktene har arbeidet fram driftskostnader. Det resulterte i besparelser på distriktene i størrelsesorden Ca. kr ,- (Dette er et forsiktig estimat) Besparelser for Lions Norge MD-104 Ca. kr ,- Besparelsen ligger vesentlig i reduserte reise og møtekostnader og ekstra Convention kostnader grunnet ikke fullverdige distrikter. Estimert total besparelse : Ca. kr ,- Den overordnede målsettingen med de tiltak som foreslås er å få en organisasjon som utnytter begrensede økonomiske midler best mulig til klubbenes beste. Guvernørrådet foreslår at gjennomføring av distriktsinndeling gjøres gjeldende fra

10 Tlf. Mob. Månedsbrev nr.10 April 2014 Så er tiden kommet for nok et månedsbrev. Vi skriver april måned. Det er blitt vår og sommertid med lengre og lysere kvelder. Det spirer og gror og jeg har allerede vært ute med plenklipperen flere ganger. I mitt månedsbrev nr. 3 i September skrev jeg : I dagens samfunn reiser man mer enn tidligere. På ferie i inn- eller utland, på arbeidsreiser eller på hytta er det ikke sikkert at man får kontakt med sitt faste helsepersonell dersom sykdom eller ulykker inntreffer. I slike situasjoner kan tilgang til pasientens medisinske journal være avgjørende for at man får korrekt behandling så hurtig som mulig. Lions Norge inngikk 5. april i år en partnerskapsavtale med WMC om salg av såkalt helsepass, World Medical Card. Dette er et medisinsk helsepass som er forseglet og inneholder opplysninger om din helsetilstand. I tillegg inneholder passet id og passord til en nettside hos WMC hvor dine helseopplysninger ligger. Selve passet er på størrelse med et kredittkort som du kan ha i lommeboken. WMC er et medisinsk kort som kan redde liv i nødstilfelle. Lions Norge har fremforhandlet en meget god avtale for våre medlemmer. Medlemmer og deres familie får helsepass til en rabattert pris, samtidig som tilhørende klubb mottar kr. 100,- til sin egen kasse. WMC tilbyr alle medlemmer som registrerer seg innen 30. september ett års gratis medlemskap. Klubben mottar da ikke kr. 100,- Om et år kommer da et tilbud om fornyelse av medlemskapet, og da vil Lions klubben motta provisjon. I denne forbindelsen vil jeg informere om at WWC har valgt å gi dobbel provisjon til den LIONS klubb som får flest WWC medlemmer i 2014 Pris på medlemskap for Lions er kr. 290,- / år, provisjon kr. 100,- pr. nye medlemmer, kr. 50,- pr. fornyelse og altså dobbel opp for den klubben som får flest WMC medlemmer i Gode Lionsmedlemmer, WMC er mye mer enn et kort. Det gir dere muligheten til å organisere deres medisinske informasjon, slik at den alltid er tilgjengelig når dere trenger den. En dag kan det redde livet deres. Denne filmen viser kort hvorfor man bør bestille et World Medical Card. Til slutt vil jeg minne om det 40. separate Distriktsmøtet i Stavanger 3.mai. Distriktsmøtet er den arenaen vi Lions kan diskutere og beslutte organisasjonens framtid. Gjennom våre beslutninger kan vi hjelpe mange flere. Jeg oppfoprdrer alle klubbene til å aktivt delta i diskusjoner og beslutninger. LC Stavanger har planlagt og tilrettelagt for at vi skal få et flott og minnerikt arrangement med vennetreff på fredagskvelden og en spennende ledsagertur på lørdagen. ( Ta med yttertøy som passer til værmeldingen og gode gåsko.)

11 Tlf. Mob. Månedsbrev nr.11 Mai 2014 Vi skriver mai og vi har lagt bak oss Tulipanaksjonen og Distriktsmøtet. Til tulipanaksjonen ble det i dette fiskalåret bestilt tulipaner. Det er all time high og en stor honnør til LC Stavanger-Øyane som bestilte 72 kartonger. Vil også takke for den store innsatsen som ble nedlagt i den enkelte klubb for at denne aksjonen ble vellykket. Det 40. separate Distriktsmøte 2014 i Distrikt 104E ble arrangert i Stavanger. En stor takk til alle medlemmene i arrangørklubben LC Stavanger for godt arbeidet med planlegging og gjennomføring av møtet. Vi ble alle godt tatt vare på av et vertskap med leder Einar Borchsenius i spissen, som gjorde mye for at alle skulle trives. En stor takk går også til møteleder som ledet 77 delegater gjennom rapporter og regnskap på en sikker måte med en munter og lett tone på det meste. Også en stor takk til varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, og en ung musikkstudent som med sin hilsen og sitt klaverspill satte rammen innledningsvis for møtet. Det er blitt tradisjon at vi på Distriktsmøtet hedrer døde Lions medlemmer. 15 navn og 15 lys ble tent og minnestunden ble avsluttet med ett minutts stillhet. Den store saken var om distriktsmøtet ville godkjenne at antall distrikter i Lions Norge, MD 104, skulle reduseres fra 10 til 6 distrikt og at Distrikt D og E ble slått sammen til et nytt distrikt. Forslaget til reduksjon av 10 distrikter til 6 distrikter og sammenslåing av Distrikt D og Distrikt E ble vedtatt med 69 stemmer mot 8 stemmer. Distriktsmøtet hadde også innslag om Dødehavsklinikken v/overlege Dagne Hoprekstad. Det er mitt valg v/instruktør Trond Rekstad, Fjordhagen v/lc Harald Hårfagre og Håkon Nyland.World Medical Card v/ Re-vitalisering av LC Stavanger-Storhaug v/ soneleder. Distriktet 104E Ildsjel ble tildelt Torleif Odland fra LC Karmsund. Torleif er klubbens Tail twister, han har etablert fjellsportgruppen og diverse aktiviteter innen gruppen, samt at han er en pådriver i fjellsportgruppen slik at den er en arena for fin fysisk aktivitet for pensjonistene i klubben, samtidig at den er et sterkt sosialt tilsnitt. På distriktsmøtet i Haugsund 2013 ble Bono valgt som Distrikt 104E som distriktets IR prosjekt. Vedtaket på Distriktsmøtet forpliktet alle klubbene til å betale kr. 100,- pr. medlem i 3 år. Prosjektet er et nytt skoleprosjekt i Bolivia i Sør-Amerika. Bono eller Parabodeno som prosjektet nå heter venter på våre midler for å komme i gang. Dette skyldes mange klubber ikke har betalt sine bidrag til prosjektet. Det er derfor viktig at alle klubber bidrar nå slik at prosjektet kan holde fremdriften. Så vil jeg minne om at alle klubbene må få valgt sine Røde Fjær kontakter og meldt disse inn i medlemsregisteret samtidig melde fra til som er distriktsansvarlig for denne aksjonen. Klubbene kan søke om kompensasjon for moms, men det er en forutsetning at klubben er registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta momsrefusjon. Fortsatt er det slik at klubbene må rapportere sine tall til Lionskontoret som igjen rapporterer samlet for alle våre klubber, distrikt, Lions Aid Norway (LAN) og Lions Norge. Rapportskjema som må fylles ut sendes til innen 30. juni Denne linken er tidligere sendt til alle klubbenes kasserer fra MD 104

12 Gode Lionsvenner! Månedsbrev nr.12 Juni Tlf. Mob. Vi er kommet til juni måned og Lionsåret er i ferd med å ta slutt. På mange måter føles det litt rart for jeg føler at det ikke er så lenge siden at jeg med spenning og ærbødighet tok fatt på nok en oppgave som distriktsguvernør i distrikt 104E. Hovedsatsingen har vært rettet mot ny distriktsinndeling for Lions Norge og medlemsrekruttering. Mange klubber meldte om opptak av nye medlemmer, men dessverre er avgangen større enn tilveksten slik at de mål vi satte oss fortsatt lar vente på seg. Etter som klubbene representerer kjernen i vår organisasjon må arbeidet for et positivt og meningsfylt klubbmiljø være vår aller største utfordring og viktigste målsetting. Riksmøtet i Oslo ble avviklet på tradisjonell og god måte fredag 30. og lørdag 31. mai. Vårt distrikt var representert med 20 delegater fra 13 klubber. Det må sies å være i minste laget. Vi er tross alt 51 klubber og 1296 medlemmer i distrikt 104E og reisekostnadene er like for alle, uansett hvor en kommer fra i landet. Det var mange meninger om ny distriktsinndeling av Lions Norge og det endelige resultatet ble at Riksmøtet sa ja til ny distriktsinndeling, bortsett fra sammenslåingen av H og J, hvor sammenslåing ikke var blitt behandlet. Det betyr at antallet distrikter er redusert fra 10 til 7. Og distrikt D og E er sammenslått til et distrikt, Distrikt 6. Av andre saker nevnes: Håkon Bjarne Nyland fra LC Harald Hårfagre ble på riksmøtet tildelt MD 104 s Årets Ildsjelpris for det arbeidet han gjør og for det arbeidet han har lagt ned for Fjordhagen. Ungdomsprisen på kr ,- gikk til en sang- og giverglad sangtrio fra Vindafjord. Tulipanprisen på kr ,- ble delt mellom Øyvind Rønningen fra Fåvang og Libe Rieber Mohn fra Oslo.. Øyvind for sitt arbeid for barn og unge i Fåvang i over 35 år. Libe Rieber Mohn som frontkjemper mot overgrep. Mange timer er nedlagt for organisasjonen og jeg vil takke hver og en av dere for det arbeidet som dere har nedlagt. Jeg vil også takke for dere for den støtten og hjelp dere har gitt meg og mitt mannskap dette året. En stor takk også for den flotte og varme mottagelsen jeg er blitt møtt med i alle sammenhenger spesielt på mine klubbesøk. En spesiell takk til dem som har stått meg nærmest i mitt arbeid, styret og rådet i distriktet, guvernørrådet, guvernørrådsleder, ass. guvernørrådsleder, fagsjefene, folkene på Lionskontoret og vår kvinne i Oak Brook, Frida Wahlgren. Jeg og min kone har hatt nok et givende år som og -ledsager, vi har møtt mange interessante medlemmer og vi har fått mange nye og gode venner både her i landet og i utlandet. Jan Harald har nå i ett år forberedt seg på opp gaven som ny distriktsguvernør (distriktsleder)for distrikt 104E og etter Convention i Toronto er han og hans mannskap klar til å overta stafettpinnen. Laila Irene og jeg ønsker Turid og Jan Harald lykke til med Lionsåret En hilsen fra generalsekretær i Ridderrettet, Elisabeth Kollerød til alle Lionsklubber i Norge og hun skriver: Lions Norge har gjennom de enkelte klubbers bidrag vært en meget viktig støttespiller for Ridderrennets arbeid i en mannsalder. Vi i Ridderrennet vil nok en gang få rette en stor takk til alle Lions klubbene rundt om i Norge. Som til sammen har støttet oss med fantastiske kr ,- i Dette er helt nødvendige ressurser som gjør at vi kan rekruttere flere yngre deltagere til Ridderuka og at vi kan dekke deler av opphold for deltagerne. Lions Norge er med å Gjøre det Umulige Mulig for deltagerne. Dere kan være stolte over innsatsen deres. Flere Lionsmedlemmer er også ledsagere og frivillige under uka. Vi vil fortsette å utvikle vår promotering av Lions Norge som en viktig samarbeidspartner. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Lions Norge! Ha en riktig god Lionssommer alle sammen. og takk for oss! Laila Irene og -Spouse og

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS AKTIVITETER Prinsipp for våre aktiviteter Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp. Alle innsamlede midler skal gå uavkortet

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$!  % ! (  ) %  % % * % +, - !   ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Fra riksmøtet i Stryn, påtroppende guvernørrådsleder presenterer distriktenes nye DG.

Fra riksmøtet i Stryn, påtroppende guvernørrådsleder presenterer distriktenes nye DG. LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Fra riksmøtet i Stryn, påtroppende guvernørrådsleder presenterer distriktenes nye DG. INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 27. august kl 1900 3 Presidenten 4

Detaljer

LAKSESTIGEN LIONS MANDAL

LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Fra Lionsmøtet 24.september, Bjørg Evjen Olsen informerer om prosjekt i Øst-Kongo INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 29. oktober kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klubbopplæring. Sekretærhåndbok Dato: 25.11.2015

Klubbopplæring. Sekretærhåndbok Dato: 25.11.2015 Innhold 1. Aktivitetstabell... 2 2. Program for kommende Lionsår... 3 2.1. Trykking... 3 2.2. Innhold... 4 3. Møtelokale. Fredheimsloftet... 4 3.1. Bestilling for Lionsåret... 4 3.2. Avbestilling... 4

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

! " # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions?

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker Lions Norge Hva er Lions? 11.01.2011 The Interna*onal Associa*on of Lions Clubs ble s*6et i Chicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

LOVER. Lions Club Ski

LOVER. Lions Club Ski Lions Club Ski LOVER Vedtatt 1/3-1979 Revidert I - januar/februar 1992 Revidert II vedtatt i klubbmøtet 3.02. 2010 (Ny 5 vedtatt av klubbmøtet 04.12.2010) 0 Klubbens lover er vedtatt 1/3-79, og revidert

Detaljer

LOVER for. L C Bømlo. *~~&~~rt:~ ~4. Godkjent på klubbmøte den LLdesember 2012 ~ ~~ J~

LOVER for. L C Bømlo. *~~&~~rt:~ ~4. Godkjent på klubbmøte den LLdesember 2012 ~ ~~ J~ LOVER for L C Bømlo Godkjent på klubbmøte den LLdesember 2012 ~ ~~ J~ *~~&~~rt:~ ~4 l 1 Navn, Stiftelse, Tilhørighet, Formål. 1.1 Klubbens navn er Lions Club Bømlo. 1.2 Klubbens stiftelsesdato er 1. mai

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $! % &  ( $ $ ) * +, -. + / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

Medlemsmøte / Sommeravslutning

Medlemsmøte / Sommeravslutning 23. årgang Juni 2012 Medlemsmøte / Sommeravslutning Fredag 15 juni kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær Klubbavis for

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4.

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4. Side 1 MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 4. JUNI kl 19:00 Se Side 2 Klubbmøter: 4.06; 03.09; 01.10; 05.11; 03.12 Styremøter: 20.08; 17.09; 22.10; 19.11 Vivil lekene: 1. - 2. juni, Nadderud stadion

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang November 2013 Medlemsmøte Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nye komiteer 4. Avslutning av eksisterende styre 5. Ny President Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Februar 2011 Innhold 1) Medlemsinfo 2) Bli medlem i CISV 3) Nytt medlemsregister 4) Ledige plasser i sommer 5) Helgeleir 10+ 6) Helgeleir 13+ 7) NJC på Mjølfjell i påsken 8) Pre-camp

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE VEDTATT PÅ DISTRIKTSMØTET 24.04.82 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 28.04.84 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 22.04.89 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Tittel på presentasjon

Tittel på presentasjon Februar 015 Redaktør: Einar Borchsenius, mail: borchsen@msn.com Aksjon Lions Røde Fjær Resultat Distrikt 104 E Skaff medlemer til Lions! Dette er medlemmenes ansvar. I siste miljøundersøkelse i Lions Norge

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5.

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. 245 årgang August 2012 Medlemsmøte Mandag 17 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbsekretær Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye sekretærer i stand til

Detaljer