Lions Clubs International Distrikt 104 E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014"

Transkript

1 Tlf Mob Til tjeneste Månedsbrev nr. 1 JULI Terje Høiland Holmebakken 12, 4355 Kvernaland Tlf Mob Så er tiden kommet for meg å ta fatt på min oppgave som distriktsguvernør for distrikt 104E. En oppgave jeg går til med spenning og ærbødighet. Hvem er den nye en? Navnet er og de fleste av dere husker meg nok sikkert fra mitt tidligere verv som i perioden Denne gang var det en tilfeldighet som gjorde att jeg atter engang ble oppfordret til å lede distrikt 104E. Laila (min kone) og jeg er nettopp kommet hjem fra Convention i Hamburg, hvor vi har fått mange nye og gode venner og vi sitter igjen med en god følelse og stolthet for å tilhøre en stor og handlingskraftig organisasjon. Vår nye verdenspresident, Berry J. Palmer, har valgt mottoet: Follow Your DREAM - Følg din drøm. Hvis du kan drømme det, kan du gjøre det, har Walt Disney sagt Martin Luther King sa ikke: Jeg har et mål. De sterkeste ord i han berømte tale var I have a dream Jeg har en drøm. En drøm omfavner våre mest verdsatte lengsler. Det innebefatter vår identitet. Ofte vil vi ikke føle oss oppfylt som mennesker før vi realiserer våre drømmer. I det kommende Lionsår vil jeg sette stor fokus på arbeidet for å rekruttere nye medlemmer, kvinner og menn. Spesielt kvinner. På landsbasis har vi kun 17 % kvinnelige medlemmer og det er for dårlig. Målet må minst være 25 %. Nyrekruttering blir av mange oppfattet som utidig mas. Det siste året har vi fått to nye klubber i vårt distrikt, LC Jæren og LC Karmøy, men tallenes tale er klar og klubbene i distrikt 104E mister flere medlemmer en de klarer å rekruttere. Vi må bevisstgjøre alle medlemmene om nødvendigheten av målrettet og planmessig rekruttering. Uten ettervekst vil Lions dø ut. Jeg ønsker også at klubbene benytter muligheten til å verve passive medlemmer gjennom programmet: Venner av Lions. Medlemmer som kanskje ikke finner tid til å gå fullt inn nå, men på litt sikt. Verden er stadig i endring og Lions med den. Verden blir mindre og mindre, mens nøden blir større og større. Vi i Lions kjemper daglig med andre organisasjoner om medlemmenes oppmerksomhet og klarer ikke alltid å oppfylle de forventningene som nye medlemmer har til oss. Skal vi klare å stoppe medlemsfrafallet må vi legge alt til rette for at medlemmene vil trives i klubbene. Hvis medlemmer går på møter kun for å få ett godt måltid vil vi ikke ha medlemmer lenge, men vi må gi dem noen gode og inspirerende oppgaver å jobbe med. Ettersom klubbene representerer kjernen i vår organisasjon, må arbeidet for et positivt og meningsfylt klubbmiljø være vår aller største utfordring og vår viktigste målsetting. Jo flere medlemmer klubbene har, desto mer kan vi utrette og løse store oppgaver. Nye/ yngre medlemmer tilfører klubbene nye ideer og friske synspunkter og styrker servicepotensialet. Vi må også bli flinkere å fortelle omverden om hva vi driver på med og som medlemmer må vi ta vår egen lionskunnskap på alvor, slik at vi kan gi rett svar når vi blir spurt. Lions som organisasjon og bevegelse fortjener det. Lions Etiske Norm og Lions Mål skal sikre oss at vi beholder det unike med å være et Lionsmedlem. I sitt månedsbrev nr. 12 etterlyser avtroppende distriktsguvernør, klubbdeltagelse ved distrikt - og riksmøte. Det er her vedtakene blir gjort og jeg oppfordrer klubbene til å sende delegat(er) på distrikt og riksmøte. På den måten framstår Lions som en samlet og enhetlig organisasjon. Ønsker dere alle en forsatt god sommer og et godt og spennende Lionsår

2 Tlf Mob Terje Høiland Holmebakken 12, 4355 Kvernaland Tlf Mob Månedsbrev nr. 2 August 2013 Ferien er over for de fleste av oss og vi er i gang med ett nytt Lionsår. Første klubbmøte står foran døren med nye oppgaver og utfordringer. Først vil jeg ønske dere alle lykke til i det nye Lionsåret og spesielt lykke til, til dere som har påtatt dere lederverv i Dere alle har sagt ja til lederverv og det forplikter. Det å lede en Lionsklubb er ikke, og skal heller ikke være- et one man show. Sammen skal dere lede klubben og for at arbeidet i styret skal gli best mulig er det viktig at dere delegerer myndighet til medlemmene når ulike oppgaver skal løses. Men det er viktig at dere til enhver tid er klar over at det endelige ansvar for at ting blir gjort ligger hos presidenten. Det å gi medarbeidere /styremedlemmer myndighet gir inspirasjon, og ved inspirasjon kommer også engasjement. Ved oppstart av nytt Lionsår er også tiden kommet for å lage handlingsplaner for kommende år. Dette for å gjøre det mulig for folk rundt oss å vite hvor vi skal og ikke minst for de som skal overta etter oss til å kunne forsette der vi slapp, eller unngå å gå i den fellen som vi gikk i. Distriktet skal ha sitt første rådsmøte lørdag 31. august og 01. september på Utsikten Hotel i Kvinesdal hvor endelig handlingsplan for distriktet vil bli utferdiget. Her vil en finne de mål og handlingsplaner som er trukket opp for vårt distrikt og som vi bør tilstrebe å arbeide etter i tiden fremover. Det forventes ikke at klubbene skal følge denne slavisk, men er ment å være retningsgivende for klubbenes arbeid. Dette gjelder de fleste typer aktiviteter. Dvs. arbeides det innen medlemsrekruttering, ungdomsarbeid, narkoarbeid, nasjonalt og internasjonalt arbeid osv, så skal det arbeides innen de mål og handlingsplaner som her er gitt. Det er viktig at klubbstyrene bidrar til at alle tillitsvalgte og fagkontakter gjennomfører klubbopplæring og opplæring av fagkontakter. Som jeg påpekte i mitt forrige månedsbrev vil det bli lagt stor fokus på medlemsverving i inneværende Lionsår. Alle klubber skal/bør derfor ha en medlemsansvarlig som leder for klubbens medlemskomite. Denne komiteen skal både være initiativtaker i klubbens medlemsrekruttering og sammen med styret ha ansvaret for medlemspleie. Komiteen skal arbeide aktivt for at klubben reduserer omfanget av utmeldelser.

3 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 3 September 2013 Det er ca. 10 måneder igjen av dette Lionsåret, to måneder er alt historie. Håpet er at klubbene er kommet godt i gang med klubbarbeidet og nye aktiviteter. Som distriktsguvernør er det min oppgave å motivere klubbene til å delta i aktiviteter som kan videreutvikle klubbmiljøet etc. Gjennom sonelederne blir det i disse dager sendt ut en besøksplan til klubbene med dato for klubbesøk av, V1 og V2. Skulle ikke oppsatte datoer passe vennligst gi tilbakemelding. Verdenspresident Barry Palmer ønsker at fokuset på å verve nye medlemmer er glimrende i september / oktober og vil at hver klubb fastsetter ett mål om å verve minst ett nytt medlem. Nye medlemmer kommer med nye ideer og holder klubben aktiv og øker kapasiteten til å hjelpe. Når Lionsmedlemmer står som fadder og rapporterer inn ett nytt medlem i oktober kommer de å få en nål for medlemstilvekst, og klarer en klubb å ta opp nye medlemmer i både oktober og april kommer de til å motta ett tøymerke for medlemstilvekst til å sy på klubbfanen. Men om vi på et Lionsmøte er aldri så entusiastiske og sier og oppriktig mener at vi må bli flinkere til å rekruttere nye medlemmer, så gir ikke det klubben flere medlemmer. Det gir bare styret og medlemskomiteen dårlig samvittighet. Det skjer ikke noe før noen tar ansvaret og formulerer en oppgave. I dagens samfunn reiser man mer enn tidligere. På ferie i inn- eller utland, på arbeidsreiser eller på hytta er det ikke sikkert at man får kontakt med sitt faste helsepersonell dersom sykdom eller ulykker inntreffer. I slike situasjoner kan tilgang til pasientens medisinske journal være avgjørende for at man får korrekt behandling så hurtig som mulig. Lions Norge inngikk 5. april i år en partnerskapsavtale med WMC om salg av såkalt helsepass, World Medical Card. Dette er et medisinsk helsepass som er forseglet og inneholder opplysninger om din helsetilstand. I tillegg inneholder passet id og passord til en nettside hos WMC hvor dine helseopplysninger ligger. Selve passet er på størrelse med et kredittkort som du kan ha i lommeboken. WMC er et medisinsk kort som kan redde liv i nødstilfelle. Lions Norge har fremforhandlet en meget god avtale for våre medlemmer. Medlemmer og deres familie får helsepass til en rabattert pris, samtidig som tilhørende klubb mottar kr. 100,- til sin egen kasse. WMC tilbyr alle medlemmer som registrerer seg innen 30. september ett års gratis medlemskap. Klubben mottar da ikke kr. 100,- Om et år kommer da et tilbud om fornyelse av medlemskapet, og da vil Lions klubben motta provisjon. Mer info : Med vennlig hilsen PS : Vennligst noter mitt nye telf.nr

4 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 4 Oktober 2013 Lions er til tjeneste for å bidra til et bedre liv for mennesker som trenger en hjelpende hånd. Ca. 1,35 millioner medlemmer i 207 land og geografiske områder og medlemmer i Norge deler en felles tro på at vi kan gjøre en forskjell gjennom vår frivillige innsats. Det er oktober, det er høst og vi har fått ny regjering. Verden rundt oss er stadig i endring og Lions med den. Verden blir mindre og mindre, mens nøden blir større og større. Røde Kors melder om den største humanitære krisen i Europa siden 2. verdenskrig, 43 millioner europeere antas å ikke ha nok mat hver dag. I Lions distrikt 104E er klubbene godt i gang med sine aktiviteter og flere av sonene har avholdt sine første sonemøter. Når det gjelder klubbesøk har jeg lagt opp til at alle klubbene i distriktet skal få besøk av, V1 eller V2 i løpet av Lionsåret Dette for å få bedre kontakt med klubbene og for å møte dem på deres hjemmebane. Så langt har jeg, V1 og V2 besøkt flere klubber og opplevd miljøene og fått flere nye bekjentskap. I mange klubber er hovedmålsetningen å rekruttere flere medlemmer. Nye medlemmer er opptatt og flere klubber hadde nye kandidater med på møtene som ønsket nærmere bekjentskap med Lions før de sier ja. Kanskje ser vi et stigende medlemstall hvor nye / yngre medlemmer tilfører klubbene nye ideer, friske synspunkter og styrker servicepotensialet. Lise Gulbransen er ansatt i Lions Norge som leder for innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær Lise har vært markedssjef og pressetalskvinne for Oslo Jazzfestival. Hun har tidligere jobbet som medlemskoordinator og prosjektleder hos Amnesty International Norge, samt som prosjektleder og daglig leder for Østnorsk jazzsenter og daglig leder for Grønt Inspirasjonssenter. Den nye lederen er spesielt glad for at pengene skal gå til Lions Norges eget program, Det er mitt valg og gleder seg til å samarbeide med Lionsklubbene over hele landet. Jeg er blitt spurt mange ganger om hva Venn av Lions omfatter. Venn av Lions er en mulighet for både privatpersoner og bedrifter til å støtte Lions sitt viktige arbeide. Som Venn av Lions bidrar en både til å styrke vår organisasjon og vårt bistandsarbeid. Til gjengjeld vil Lions sørge for at en blir oppdatert om Lions viktige arbeid gjennom nyhetsbrev og invitasjoner til spesielle aktiviteter i Lions. En vil bli invitert til å delta på enkeltaktiviteter og arrangement for å utvikle vennskap og lære mer om humanitære behov. Sammen kan vi bidra til å gjøre noe for de mange som trenger vår hjelp. Venn av Lions koster kr. 300,- pr. år for enkeltpersoner, mens det for bedrifter koster minimum kr. 1500,- pr. år. For oppfølging kontakt den nærmeste Lionsklubben eller kontakt Lions Norge Vi gratulerer Lions Club Stavanger / Øyane som har sitt 35 års jubileum Vi gratulerer også Lions Club Tysvær som hadde sitt 35 års jubileum , som skal feires Lykke til med feiringen! Med vennlig hilsen

5 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 5 November 2013 Mørketiden er over oss, det regner og blåser og da er det godt å ha Lions med sin klubbaktivitet, vennskap og sosiale aktiviteter. Uten gode sosiale aktiviteter, kan det ikke bli et godt klubbmiljø og uten et godt klubbmiljø, blir det ofte lav motivasjon for å delta på aktiviteter og humanitære tiltak. Som medlem av er du med i et globalt nettverk av hjelpende hender. Du gjør en innsats i ditt nærmiljø og du er med å styrker en verdensomspennende frivillighet. Denne verdensomspennende frivillighet kommer i dag tilsyne i arbeidet for flyktninger i Syria der Lions Norges katastrofefond gir kr ,- og har et ønske om å samarbeide med Lions Sverige som stiller et tilsvarende beløp til disposisjon slik at Lionsklubber i nabolandene til Syria har midler til sitt arbeid for noen av de mange flyktningene som har søkt tilflukt i leirer i disse landene. Og så kom katastrofen på Filippinene. Naturen viste atter engang sine ufattelige krefter. Katastrofefondet i Norge har økt bevilgningen fra kr ,- til kr ,- til Filippinene. Dagen etter var mer enn Lions medlemmer i arbeid lokalt på Filippinene med å skaffe rent vann, mat og deltar i opprydningen. Lions venner fra hele verden er med og finansierer og her gjør vi i Norden sen stor innsats. For de av klubbene som enda ikke har rukket å se på muligheten for et bidrag til dem som er rammet, minner jeg om at bevilgninger kan betales inn på konto Lions Norges katastrofefond. Om dere ønsker det øremerket til Filippinene eller Syria, skriv en kommentar på innbetalingen. Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly sier tusen takk for støtten til oss alle. Jeg oppfordrer alle klubbene med å sende bidrag til Lions Norges katastrofefond. Jeg vil med dette rette en takk til alle klubber som har gitt innrapportert klubbens bevilgninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt for året Det er bevilget kr ,- og det er nedlagt 8136 dugnadstimer. Helt fantastisk. For første gang siden 1996 vil Haugesund tollsted få sin egen narkotikahund. Lions klubbene på Haugalandet, sone 1, har samlet inn rundt kr ,- for å bidra til å realisere hunden. Pengene fra Lions går ikke konkret til denne hunden, fordi Toll- og avgiftsdirektoratet har statutter som fastsetter at slike gaver må gis til tollvesenet sentralt. Gaven må deretter benyttes til å styrke hundetjenesten der hvor etaten mener behovet er størst. Den 28. oktober var jeg på et møte på Norsk Oljemuseum vedr. Fjordhagen. Fjordhagen er et alternativt behandlingstilbud for unge mennesker med rusavhengighet som ligger på Tau. Beboerne er elever, som selv må medvirke og ta ansvar for egne tilfrisking. Tilbudet er fullstendig medikamentfritt, og målet er å hjelpe elevene til et varig meningsfullt og rusfritt liv. Og Fjordhagen får fantastiske tilbakemeldinger også fra tidligere elever. Statistikken viser at ca. 65 % av elevene forblir rusfrie etter oppholdet. Disse resultatene er oppsiktsvekkende målt opp mot tilsvarende behandlingstilbud. Håkon Nylund i LC Stavanger/Harald Hårfagre brenner for dette prosjektet og ønsker å selge 100 faddersertifikater a kr ,- Han ønsker at salget vil skje gjennom Lionsklubber i Rogaland. Og det er håpet at næringslivet og det offentlige vil støtte opp om initiativet og kjøpe faddersertifikat og gi Fjordhagen og Fjordhagens elever den økonomiske håndsrekningen de så sårt fortjener. Se hva din klubb kan bidra med. Med vennlig hilsen

6 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 6 Desember 2013 En uke igjen til jul og bare to uker til 2013 er historie. Vi er alle blitt ett år eldre, og blir nok en gang minnet om hvor fort tiden og livet går. Julefeiringen kommer som vanlig litt overraskende fort, og det er mange ting som skal gjøres rundt omkring i de fleste hjem. Og slik er det hos oss også. Julen feires på forskjellige måter og for de fleste er det en god tid sammen med familie og venner. I år blir det mange fridager som gir oss gode muligheter for avslapping, samvær og gode opplevelser. Lions Tulipanaksjon 26. april Har din klubb bestilt tulipaner? Håpet er at vårt distrikt ved våre klubber kan bidra til litt ekstra i år slik at vi kan nå årets målsetting 1 million tulipaner på landsbasis. Distriktets målsetting er tulipaner, men så langt er det bare bestilt 69 kartonger a 200 tulipaner ( 13800). Bestillingsfrist : 10 januar Tulipanene leveres i kartonger a 200 tulipaner, pakket i 25 bunter a 8 tulipaner. En kartong koster kr. 1200,- inkl. mva og frakt. Bukettene har også i år Lionslogo på plastomslaget. Nå er også tiden inne for klubbene til å bestemme seg om de ønsker å sende ut ungdommer på ungdomsutveksling. Hvorfor? Lions International Youth Echange Program er en internasjonal avtalefestet aktivitet som Lions Norge er en del av. Opplegget er ikke lagt opp som en feriereise, men er ankerfestet i et av organisasjonens hovedmål : Å skape forståelse mellom mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. Dette er bakgrunn for Lions International engasjement i ungdomsarbeidet og som er like viktig i dag som for 25 år siden. Organisasjonens tilbud om ungdomsutveksling er lik over hele verden og Lions gir muligheten til å bli kjent med land, folk og kultur ved å bo i forskjellige vertsfamilier og få delta i en internasjonal ungdomsleir sammen med ungdommer fra mange land. For flere opplysninger, ta kontakt med distriktets leder for ungdomsarbeid : YCE-NAC. Fristen for innsending av forslag som ønskes behandlet på distriktsmøtet må sendes distriktssekretæren innen 1. februar Forslag på kandidater til verv i distriktsorganisasjonen, med unntak av soneledere, sendes valgkomiteens leder IP, innen 1. februar Følgende kandidater er på valg: V2- Visedistriktsguvernør, Leder for ungdomsarbeid YCE-NAC, Leder for opplæring GLT, Leder for medlemsutvikling GMT, Leder for internasjonalt arbeid. Vi gratulerer LC Moi med sitt 40 års jubileum Og vi gratulerer også LC Karmsund-Nord med sitt 35 års jubileum Lykke til med feiringen! På vegne av styret og rådet i distrikt 104E vil jeg få ønske dere alle en riktig god jul og ett godt og fremgangsrikt nytt år.

7 Månedsbrev nr. 7 Januar Tlf. Mob. Først av alt vil jeg ønske dere alle ett GODT NYTT ÅR! Tiden flyr og 6 måneder av Lionsåret er allerede historie. Det er tid for å tenke gjennom hva som er blitt utrettet. Har vi greid det vi hadde satt oss som mål i det halvåret som nå er gått? Follow Your Dream I min handlingsplan har jeg satt stor fokus på fornyelse i klubbene og rekruttering av nye medlemmer. Og på mine mange besøk rundt om i klubbene har jeg registrert et pågangsmot og en innsatsvilje som er fantastisk bra. Mange klubber melder om nye medlemmer, men dessverre mister vi fortsatt for mange slik at de mål vi satt oss for distriktet fortsatt lar vente. Skal vi klare å stoppe medlemsfrafallet må vi legge alt til rette for at medlemmene vil trives i klubbene. Man kommer ikke spesielt langt uten å hjelpe en annen, Med disse ordene forklarer Melvin Jones sitt syn på ønske om å hjelpe andre og i resten av verden. Hans syn viste seg å bli delt av svært mange andre mennesker over hele verden gjennom mange år. Fra en sped begynnelse i 1917 til over 1,35 millioner mennesker i 207 land i dag. Med sine ca. 1,35 millioner medlemmer er Lions verdens største humanitære hjelpeorganisasjon. I 2007 ble Foundation utpekt av Financial Times som verdens beste NGO ( Non Govermentel Organisasjon) Vår visjon er at Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon, men skal vi fortsatt være beste trenger vi medlemmer. Har DU noen som kan tenke seg å være med? Lions som organisasjon og bevegelse fortjener flere medlemmer. I løpet av januar/februar vil arrangør Lions Club Stavanger sende ut innbydelse og påmelding til det 40. separate Distriktsmøtet i distrikt 104E, 2-4 mai Møtet vil finne sted i Clarion Hotel Stavanger, Ny Olavskleiv 8. Stavanger Lions Club Stavanger legger all sin energi i å få til et distriktsmøte som vil gi oss alle en god opplevelse. Fredag kveld vil det bli arrangert en bli kjent kveld hvor nye og gamle Lionsmedlemmer får muligheten til treffes. Arrangøren har også lagt opp til ledsagertur(er) som vil gi, ikke bare vakker natur, men også opplevelser både av historisk og arkitektonisk art. Jeg gleder meg og håper du kommer enten som delegat, ledsager eller klubbmedlem. Husk at det er her vedtakene blir gjort og som delegat har du mulighet til å påvirke resultatet. På den måten fremstår Lions som en samlet og enhetlig organisasjon.

8 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 8 Februar 2014 Vi skriver februar, dagene blir lysere og 7 måneder av dette Lionsåret er allerede tilbakelagt. Gjennom klubbaviser, virksomhetsrapporter og besøk i klubber - og soner har jeg opplevd mye fin Lionsaktivitet. Det er nok blitt mye mas om nye medlemmer og at Lions trenger fornyelse, men faktum er at vik ikke klarer å stoppe medlemsfrafallet. Flere klubber har tatt inn nye medlemmer, men har ikke meldt disse inn enda. For å få en oversikt over hvor vi står medlemsmessig har jeg en bønn til de klubbene om at de registrerer disse. La det ikke stå på medlemskontingenten, den kommer først i første ½ år Takk til alle klubbene som gjør noe for å øke medlemstallet og til de andre klubbene er mitt budskap at dere forsøker å gjøre noe med det: Ikke tro at dette ikke vedrører vår klubb. For det vedrører oss alle. I tiden februar 2014 foregikk opplæring av visepresidenter og presidenter på Utsikten Hotell Kvinesdal. Programmet som strakte seg over 2 dager inneholdt gode diskusjoner og gruppearbeid Ikke minst diskuterte deltagerne temaet om medlemspleie, møteledelse, kommunikasjon, konflikthåndtering, muligheter og utfordringer som vi står ovenfor i Lions. Tilbakemeldinger går ut på at dette var et meget bra arrangement og var på ett helt annet nivå enn det som tidligere år er blitt arrangert. Da er det litt skuffende at kun 19 klubber tok seg tid til å delta. Distriktsmøte Det er nå lagt ut invitasjon og påmeldingsskjema til årets Distriktsmøte 2.-4 mai i Stavanger på distriktets hjemmeside. Her finner en også informasjon om vennetreff, ledsagertur, program, dagsorden etc. Det er Lions Club Stavanger som er vertskap for distriktsmøtet i år og klubben legger all sin energi i til å få til et minnerikt distriktsmøte. Påmeldingsfristen er satt til 15. mars. Riksmøte Vil også minne om Lions Riksmøte 2014 i Oslo 30. og 31. mai Invitasjon og påmeldingsskjema er lagt ut på Lions Norge hjemmeside. Påmeldingsfrist snarest og senest 31. mars Lions katastrofeberedskap. I de siste månedene har Norske Lionsklubbers katastrofeberedskap støttet hjelpearbeidet på Filippinene etter tyfonen Hayan, flyktninger fra Syria og barnefamilier som ble rammet av brannen i Lærdal. Guvernørrådslederen anmoder derfor klubber og venner om å bidra til fondet slik at vi også neste gang en alvorlig katastrofe inntreffer kan reagere raskt med økonomisk hjelp. Lions Norges katastrofeberedskap har bankkonto En gratulasjonshilsen fra hele distriktet går til jubilantene: LC Klepp som har 35 års jubileum LC Sveio som har 35 års jubileum LC Flekkefjord som har 45 års jubileum

9 Tlf. Mob. Månedsbrev nr. 9 Mars 2014 Distriktsrådet og styret er nå i ferd med å skrive sine rapporter til Distriktsmøtet i Stavanger mai. På dette Distriktsmøtet skal vi ta stilling om at Lions Norge MD104 skal reduseres fra 10 til 6 distrikter og om at Distrikt D slås sammen med Distrikt E. Det nye distriktet vil bestå av ca. 90 klubber med ca medlemmer Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge Medlemstallet i Lions har sunket de siste årene og derfor inntektene via medlems kontingent. Samtidig har kostnadene til drift økt i tråd med generell kostnadsutvikling. Det alene har krevd tiltak som også er gjennomført med blant annet reduserte kostnader og reduserte bemanning på hovedkontoret. I dag har vi 10 distrikter som gjennomfører sine distriktsrådsmøter, har sine fagsjefer og håndterer sine distrikter på best mulig måte. Det gjør de ved å bruke i størrelsesorden 2,5 mill. kroner på distriktsnivå. I tillegg har vi en betydelig kostnad sentralt gjennom ulike samlinger og treff for den samme gruppen fagsjefer. Dette beløp seg forrige år til rundt ,- kroner for fagsjefsamlinger alene. Målet med omstrukturering av Lions Norge er: Forenkling - Effektivisering Med dette menes klarere linjer og ansvarsforhold. Soneledere trekkes inn i linjen og blir dermed bindeleddet mellom og klubbene Fokus på soner og klubber. Arbeide målbevist for at klubbene skal oppleve dette som positivt og impuls rikt. Viktig å forbedre Lions Norges økonomi som de senere årene har levd fra hånd til munn. Minus og null resultater de siste årene. Ytterligere tap i inntekter neste år grunnet medlemsnedgang. Ca Bedre kommunikasjon og informasjon. Klarere linjer og ansvarsforhold skal gjøre informasjonsflyten enklere. Merkevarebygging. Synliggjøring De foreslåtte nye distriktene har arbeidet fram driftskostnader. Det resulterte i besparelser på distriktene i størrelsesorden Ca. kr ,- (Dette er et forsiktig estimat) Besparelser for Lions Norge MD-104 Ca. kr ,- Besparelsen ligger vesentlig i reduserte reise og møtekostnader og ekstra Convention kostnader grunnet ikke fullverdige distrikter. Estimert total besparelse : Ca. kr ,- Den overordnede målsettingen med de tiltak som foreslås er å få en organisasjon som utnytter begrensede økonomiske midler best mulig til klubbenes beste. Guvernørrådet foreslår at gjennomføring av distriktsinndeling gjøres gjeldende fra

10 Tlf. Mob. Månedsbrev nr.10 April 2014 Så er tiden kommet for nok et månedsbrev. Vi skriver april måned. Det er blitt vår og sommertid med lengre og lysere kvelder. Det spirer og gror og jeg har allerede vært ute med plenklipperen flere ganger. I mitt månedsbrev nr. 3 i September skrev jeg : I dagens samfunn reiser man mer enn tidligere. På ferie i inn- eller utland, på arbeidsreiser eller på hytta er det ikke sikkert at man får kontakt med sitt faste helsepersonell dersom sykdom eller ulykker inntreffer. I slike situasjoner kan tilgang til pasientens medisinske journal være avgjørende for at man får korrekt behandling så hurtig som mulig. Lions Norge inngikk 5. april i år en partnerskapsavtale med WMC om salg av såkalt helsepass, World Medical Card. Dette er et medisinsk helsepass som er forseglet og inneholder opplysninger om din helsetilstand. I tillegg inneholder passet id og passord til en nettside hos WMC hvor dine helseopplysninger ligger. Selve passet er på størrelse med et kredittkort som du kan ha i lommeboken. WMC er et medisinsk kort som kan redde liv i nødstilfelle. Lions Norge har fremforhandlet en meget god avtale for våre medlemmer. Medlemmer og deres familie får helsepass til en rabattert pris, samtidig som tilhørende klubb mottar kr. 100,- til sin egen kasse. WMC tilbyr alle medlemmer som registrerer seg innen 30. september ett års gratis medlemskap. Klubben mottar da ikke kr. 100,- Om et år kommer da et tilbud om fornyelse av medlemskapet, og da vil Lions klubben motta provisjon. I denne forbindelsen vil jeg informere om at WWC har valgt å gi dobbel provisjon til den LIONS klubb som får flest WWC medlemmer i 2014 Pris på medlemskap for Lions er kr. 290,- / år, provisjon kr. 100,- pr. nye medlemmer, kr. 50,- pr. fornyelse og altså dobbel opp for den klubben som får flest WMC medlemmer i Gode Lionsmedlemmer, WMC er mye mer enn et kort. Det gir dere muligheten til å organisere deres medisinske informasjon, slik at den alltid er tilgjengelig når dere trenger den. En dag kan det redde livet deres. Denne filmen viser kort hvorfor man bør bestille et World Medical Card. Til slutt vil jeg minne om det 40. separate Distriktsmøtet i Stavanger 3.mai. Distriktsmøtet er den arenaen vi Lions kan diskutere og beslutte organisasjonens framtid. Gjennom våre beslutninger kan vi hjelpe mange flere. Jeg oppfoprdrer alle klubbene til å aktivt delta i diskusjoner og beslutninger. LC Stavanger har planlagt og tilrettelagt for at vi skal få et flott og minnerikt arrangement med vennetreff på fredagskvelden og en spennende ledsagertur på lørdagen. ( Ta med yttertøy som passer til værmeldingen og gode gåsko.)

11 Tlf. Mob. Månedsbrev nr.11 Mai 2014 Vi skriver mai og vi har lagt bak oss Tulipanaksjonen og Distriktsmøtet. Til tulipanaksjonen ble det i dette fiskalåret bestilt tulipaner. Det er all time high og en stor honnør til LC Stavanger-Øyane som bestilte 72 kartonger. Vil også takke for den store innsatsen som ble nedlagt i den enkelte klubb for at denne aksjonen ble vellykket. Det 40. separate Distriktsmøte 2014 i Distrikt 104E ble arrangert i Stavanger. En stor takk til alle medlemmene i arrangørklubben LC Stavanger for godt arbeidet med planlegging og gjennomføring av møtet. Vi ble alle godt tatt vare på av et vertskap med leder Einar Borchsenius i spissen, som gjorde mye for at alle skulle trives. En stor takk går også til møteleder som ledet 77 delegater gjennom rapporter og regnskap på en sikker måte med en munter og lett tone på det meste. Også en stor takk til varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, og en ung musikkstudent som med sin hilsen og sitt klaverspill satte rammen innledningsvis for møtet. Det er blitt tradisjon at vi på Distriktsmøtet hedrer døde Lions medlemmer. 15 navn og 15 lys ble tent og minnestunden ble avsluttet med ett minutts stillhet. Den store saken var om distriktsmøtet ville godkjenne at antall distrikter i Lions Norge, MD 104, skulle reduseres fra 10 til 6 distrikt og at Distrikt D og E ble slått sammen til et nytt distrikt. Forslaget til reduksjon av 10 distrikter til 6 distrikter og sammenslåing av Distrikt D og Distrikt E ble vedtatt med 69 stemmer mot 8 stemmer. Distriktsmøtet hadde også innslag om Dødehavsklinikken v/overlege Dagne Hoprekstad. Det er mitt valg v/instruktør Trond Rekstad, Fjordhagen v/lc Harald Hårfagre og Håkon Nyland.World Medical Card v/ Re-vitalisering av LC Stavanger-Storhaug v/ soneleder. Distriktet 104E Ildsjel ble tildelt Torleif Odland fra LC Karmsund. Torleif er klubbens Tail twister, han har etablert fjellsportgruppen og diverse aktiviteter innen gruppen, samt at han er en pådriver i fjellsportgruppen slik at den er en arena for fin fysisk aktivitet for pensjonistene i klubben, samtidig at den er et sterkt sosialt tilsnitt. På distriktsmøtet i Haugsund 2013 ble Bono valgt som Distrikt 104E som distriktets IR prosjekt. Vedtaket på Distriktsmøtet forpliktet alle klubbene til å betale kr. 100,- pr. medlem i 3 år. Prosjektet er et nytt skoleprosjekt i Bolivia i Sør-Amerika. Bono eller Parabodeno som prosjektet nå heter venter på våre midler for å komme i gang. Dette skyldes mange klubber ikke har betalt sine bidrag til prosjektet. Det er derfor viktig at alle klubber bidrar nå slik at prosjektet kan holde fremdriften. Så vil jeg minne om at alle klubbene må få valgt sine Røde Fjær kontakter og meldt disse inn i medlemsregisteret samtidig melde fra til som er distriktsansvarlig for denne aksjonen. Klubbene kan søke om kompensasjon for moms, men det er en forutsetning at klubben er registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta momsrefusjon. Fortsatt er det slik at klubbene må rapportere sine tall til Lionskontoret som igjen rapporterer samlet for alle våre klubber, distrikt, Lions Aid Norway (LAN) og Lions Norge. Rapportskjema som må fylles ut sendes til innen 30. juni Denne linken er tidligere sendt til alle klubbenes kasserer fra MD 104

12 Gode Lionsvenner! Månedsbrev nr.12 Juni Tlf. Mob. Vi er kommet til juni måned og Lionsåret er i ferd med å ta slutt. På mange måter føles det litt rart for jeg føler at det ikke er så lenge siden at jeg med spenning og ærbødighet tok fatt på nok en oppgave som distriktsguvernør i distrikt 104E. Hovedsatsingen har vært rettet mot ny distriktsinndeling for Lions Norge og medlemsrekruttering. Mange klubber meldte om opptak av nye medlemmer, men dessverre er avgangen større enn tilveksten slik at de mål vi satte oss fortsatt lar vente på seg. Etter som klubbene representerer kjernen i vår organisasjon må arbeidet for et positivt og meningsfylt klubbmiljø være vår aller største utfordring og viktigste målsetting. Riksmøtet i Oslo ble avviklet på tradisjonell og god måte fredag 30. og lørdag 31. mai. Vårt distrikt var representert med 20 delegater fra 13 klubber. Det må sies å være i minste laget. Vi er tross alt 51 klubber og 1296 medlemmer i distrikt 104E og reisekostnadene er like for alle, uansett hvor en kommer fra i landet. Det var mange meninger om ny distriktsinndeling av Lions Norge og det endelige resultatet ble at Riksmøtet sa ja til ny distriktsinndeling, bortsett fra sammenslåingen av H og J, hvor sammenslåing ikke var blitt behandlet. Det betyr at antallet distrikter er redusert fra 10 til 7. Og distrikt D og E er sammenslått til et distrikt, Distrikt 6. Av andre saker nevnes: Håkon Bjarne Nyland fra LC Harald Hårfagre ble på riksmøtet tildelt MD 104 s Årets Ildsjelpris for det arbeidet han gjør og for det arbeidet han har lagt ned for Fjordhagen. Ungdomsprisen på kr ,- gikk til en sang- og giverglad sangtrio fra Vindafjord. Tulipanprisen på kr ,- ble delt mellom Øyvind Rønningen fra Fåvang og Libe Rieber Mohn fra Oslo.. Øyvind for sitt arbeid for barn og unge i Fåvang i over 35 år. Libe Rieber Mohn som frontkjemper mot overgrep. Mange timer er nedlagt for organisasjonen og jeg vil takke hver og en av dere for det arbeidet som dere har nedlagt. Jeg vil også takke for dere for den støtten og hjelp dere har gitt meg og mitt mannskap dette året. En stor takk også for den flotte og varme mottagelsen jeg er blitt møtt med i alle sammenhenger spesielt på mine klubbesøk. En spesiell takk til dem som har stått meg nærmest i mitt arbeid, styret og rådet i distriktet, guvernørrådet, guvernørrådsleder, ass. guvernørrådsleder, fagsjefene, folkene på Lionskontoret og vår kvinne i Oak Brook, Frida Wahlgren. Jeg og min kone har hatt nok et givende år som og -ledsager, vi har møtt mange interessante medlemmer og vi har fått mange nye og gode venner både her i landet og i utlandet. Jan Harald har nå i ett år forberedt seg på opp gaven som ny distriktsguvernør (distriktsleder)for distrikt 104E og etter Convention i Toronto er han og hans mannskap klar til å overta stafettpinnen. Laila Irene og jeg ønsker Turid og Jan Harald lykke til med Lionsåret En hilsen fra generalsekretær i Ridderrettet, Elisabeth Kollerød til alle Lionsklubber i Norge og hun skriver: Lions Norge har gjennom de enkelte klubbers bidrag vært en meget viktig støttespiller for Ridderrennets arbeid i en mannsalder. Vi i Ridderrennet vil nok en gang få rette en stor takk til alle Lions klubbene rundt om i Norge. Som til sammen har støttet oss med fantastiske kr ,- i Dette er helt nødvendige ressurser som gjør at vi kan rekruttere flere yngre deltagere til Ridderuka og at vi kan dekke deler av opphold for deltagerne. Lions Norge er med å Gjøre det Umulige Mulig for deltagerne. Dere kan være stolte over innsatsen deres. Flere Lionsmedlemmer er også ledsagere og frivillige under uka. Vi vil fortsette å utvikle vår promotering av Lions Norge som en viktig samarbeidspartner. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Lions Norge! Ha en riktig god Lionssommer alle sammen. og takk for oss! Laila Irene og -Spouse og

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

LION. Internasjonalt program 2015-2016. Med kirurgisk presisjon. Convention i Hawaii. Nr 1 2015 16 www.lions.no

LION. Internasjonalt program 2015-2016. Med kirurgisk presisjon. Convention i Hawaii. Nr 1 2015 16 www.lions.no Internasjonalt program 2015-2016 Verdighet. Harmoni. Medmenneskelighet. Med kirurgisk presisjon Dr. Jitsuhiro Yamada vil styrke organisasjonens helse Convention i Hawaii Alooooha! Opplevelsene sto i kø

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E ÅRGANG 3 NR.1 24. OKTOBER 2012 Saker av interesse: Lions Røde Fjær arrangeres hvert femte år. Neste innsamling skjer 2015 og per i dag er det kommet inn 10 forslag. Det er medlemmene som skal stemme fram

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer