BRUKERVEILEDNING. TDSTakst. Versjon Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING. TDSTakst. Versjon 3.20. Tlf +47 928 68 928. www.tds.as"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING Tlf

2 1. INTRODUKSJON er utviklet for å inndatere dagens takststruktur til LMT software i bil. Takstprogrammet gir muligheter for fem ulike grunntakster, ulike momssatser, flerdelt døgn og takster tilpasset RTV krav. Alle takstelementer blir ved endring påført nytt versjonsnummer og dato for endring. 2. OMFANG Programmet erstatter Takst98. Denne bruksanvisningen omfatter norsk utgave av versjon 3.20 Programmet kan brukes til overføring av takster til programversjoner i TDS LMT ver DEFINISJONER/FORKORTELSER LMT Liten Mobil Terminal TDS9000 TDS s trafikkdirigeringssystem med radio datakontakt bil-sentral TDS5000 TDS s trafikkdirigeringssystem med GPRS datakontakt bil-sentral TDS4000 TDS s trafikkdirigeringssystem med GSM datakontakt bil-sentral TDS Transport Data Systems, tidl Nera MobilData AS RAM-kort / MTC Minne-kort for overføring av data mellom sentral og bil. 4. INSTALLASJON Installasjon må utføres av bruker med administratorrettigheter på den aktuelle PC. Ved bruk av programvaren må bruker ha skriverettigheter til programkatalogen. 4.1 Systemkrav Maskinvare Standard PC tilkoplet MTC leser, MTC 4007, på comport Operativsystem Windows XP/Vista. 4.2 Leveransen På CD en er følgende inkludert: setup.exe Selvutpakkende fil for installasjon av Readme.txt I-siste-liten informasjon om endringer/kjente problemer 2

3 4.3 Installasjon av programvare Sett inn CD en i cdromleseren og lukk alle aktive programmer. Fra Start-knappen velg Kjør (Run) og skriv d:\setup. Programmet spør om du ønsker å starte selve installasjonsprogrammet. Svar ja til dette. 1. Les Welcome-bildet og trykk Next hvis du aksepterer at er ulovlig å kopiere. 2. Skriv inn navn og firma (sentral). Trykk Next. 3. Finn katalogen der du ønsker at takstprogrammet skal installeres. Standard er c:\ Programfiler\TDS\ ) Trykk Next. 4. Velg navn på programgruppen der du ønsker snarvei til, evt. legg den i en eksisterende gruppe. Trykk Next. 5. Bekreft dine valg ved å trykke Next, evt. gå tilbake og gjør endringer. 6. Programmet installeres. Hvis du ønsker å starte programmet med en gang, sett kryss i Yes,launch the programfile. Trykk Finish 7. Se pkt. 6 for videre oppsett 8. Ved installasjon av blir også TDS Box Programmer installert. 5. MANØVRERING 5.1 Mus Den enkleste manøvreringen i programmet foretas med mus. Bare klikk på feltet du vil endre, og markøren settes der. Mus er i noen tilfeller eneste mulighet til å gjøre det man ønsker. Dette gjelder i de bildene der man har mange linjer å velge mellom, men kun en linje for endringer. 5.2 Tabulator Tabulator flytter i de aller fleste tilfellene markøren et felt til høyre, evt. et felt ned. Shift+Tab flytter motsatt vei 5.3 Piltaster Piltastene kan brukes til å velge opp- og nedover i lister slik som vist i eksempelet i pkt. 5.1, eller for å velge i combo-bokser (for eksempel i Døgninndeling) 5.4 Lagring Etter en endring skal man alltid trykke Lagre. Hvis endringene ønskes forkastet, er det i de fleste bildene mulig å trykke Angre. 5.5 TDSTappe For standalone biler, eller som backup i sentral. Se egen installasjonsveiledning og brukerveiledning. 3

4 6. OPPSETT FØR BRUK For brukere som benytter høy oppløsning på skjerm, kan det være behov for å endre skjerminnstillingene. Hvis du får dette fortegnede påloggingsbildet etter oppstart, er det nødvendig å endre skjerminnstillingene. Se pkt 18 for hvordan dette skal utføres. 6.1 Sentraler Den første meldingen du får er at ingen sentraler er registrert. Trykk OK. Registrer sentral ved å trykke Ny sentral. Legg inn sentralens navn og en trebokstavers kode. Ved inntasting av sentralnavn og kode benytt store bokstaver og unngå ÆØÅ. Legg inn fylkesbokstav og regionsbokstav. Disse bokstavene vil bli brukt som standardverdier i løyvelisten. Trykk Lagre for å registrere sentralen. Senere har man mulighet for å endre de dataene som er lagt inn ved å trykke endre sentral. 4

5 6.2 Passord All inntasting er beskyttet med et passord som leveres direkte fra TDS Det finnes tre nivåer i takstprogrammet: Service, Drift og Takst. Service: Drift: Takst: Kun mulighet for utsending av registrerte takster via kort, Gentur eller radio/ GSM/GPRS Som Service samt full redigering av alt unntatt takster/døgninndeling og helligdagslister Ingen begrensninger. Passordet kan endres ved å trykke oppsett deretter endre passord. Velg nivå som det skal byttes passord på, legg inn gammelt passord deretter det nye passordet og bekreft det nye passordet. Trykk OK for å lagre det nye passordet. Dette kan avbrytes med å trykke Angre. 5

6 6.3 Kataloger. For å sette opp riktige kataloginnstillinger, går man inn i Oppsettsmenyen og velger Katalog Standalone Når skal benyttes mot standalonesentraler, velges avkryssing for dette nederst til venstre i katalogvinduet. Sentral.ini filen genereres av programmet når første sentral inndateres. Tappekatalogen må settes opp i samsvar med katalogoppsettet foretatt i TDSTappe. Se brukerveiledning for TDSTappe. ( Standardkatalog er C:\Programfiler\Tappe\ ) For at TDSTappe skal kunne lese filene, må Tappekatalogens navn begynne på de samme tre bokstavene som utgjør sentralforkortelsen, feks ROS-Røros. Trykk Lagre for å beholde oppsettet. 6

7 6.3.2 Sentralkommunikasjon For sentraler med kommunikasjon (radio,gsm,gprs) må det krysses av for dette nederst til venstre i katalogvinduet. Takstprogrammet må settes opp med riktig Gentnettkatalog for filutveksling med Nettkontroller og Gentur. ( Standardkatalog for Gentnett er F:\NERA\ GENTNETT ) Hvis feltet for Tappekatalog beholdes tomt, detekterer programmet dette og ingen data lagres der. Filnavnet til GPS sonelisten må velges til den katalog listen er lagret. (GPS sonelisten er en tekstfil generert av kartprogrammet) Trykk Lagre for å beholde oppsettet. 6.4 Minnekort For å velge riktig minnekort, trykk oppsett minnekort. Ramkort er faset ut av TDS varesortiment Velg MTC trykk Lagre eller Angre for å avbryte. Velges MTC, må riktig com port settes opp og baud rate settes til Ved valg av MTC-driver, skal det hukes av for TDSBoxProgrammer, dette fordi programmet installeres sammen med. 7

8 6.5 MTC-driver Normalt velges TDSBoxProgrammer. På eventuell PC med Windows 98 eller eldre må Flash_prg DOS velges. Flas_prg DOS kan tilsvarende ikke velges på Windows ME/2000 eller nyere. 7. VERSJONSNUMMER OG DATO I samtlige inndateringsvinduer fremkommer informasjon om versjonsnummer og versjonsdato for den enkelte takstmelding. Dette blir også skrevet ut på utskrifts-/tekstfilen (se nedenfor), og blir sendt ut til bil sammen med takstdataene for kontroll. For å sjekke om riktig versjon takster er kommet til bil, trykk (i taksameter) MENY-8-2 eller F Da kommer versjonslisten opp (3 sider), denne skal være identisk med utsendte takstmeldinger. 8. TAKSTER, DØGN OG HELLIGDAGER Takststrukturen kan inneholde inntil 5 grunntakster, kalt A-E. Hver av disse kan endres prosentuelt. Døgninndelingen og helligdagslisten vil avgjøre hvilken av grunntakstene som er aktiv, samt hvilken prosentandel som skal legges på til enhver tid. 8.1 Takster Her legges alle dagtakstene inn, både takster for fremkjøring, kjøring i sone og kjøring på kilometertakst. Ved dobbeltklikk på teksten i den linjen en vil legge inn / endre vil denne komme opp i endringslinjen. Det kan legges inn inntil 9 undertakster. Etter hver takst (linje) som er lagt inn / endret må det trykkes på Lagre eller en kan velge Angre for å legge inn på nytt. For alle takster som benyttes er det svært viktig at disse ikke inneholder nullverdier. Det er mulig å kopiere data fra det grunntakstsettet man arbeider på til neste. Grunntakstene går fra A til E. Momssatsen for de ulike undertakster kan velges fra en nedtrekkmeny, denne henter mulige valg fra momssatser inndatert i særskilt skjermbilde. gir nå mulighet for utskrift/ dokumentasjon av takstdata, ved å klikke på Lag parameterlistefil skrives det en fil til den katalogen som er spesifisert å inneholde takstdata for angjeldende sentral. Takstdataene kan også skrives ut på printer. Trykk Print parameterliste NB ved utskrift til printer skrives det ut mer enn 50 sider. TDS anbefaler at det tas utskrift/dokumenteres til fil ved endring av takstdata. Bitflags til fil benyttes av systemansvarlig og TDS personell til å verifisere takstdata. For å gå tilbake til hovedmenyen trykk Avslutt. 8

9 8.2 Km-grense Hvis det legges inn en verdi i feltet for km-grense vil denne gjøre at man kjører på takst for nærtrafikk inntil denne grensen, og så vil taksameteret automatisk skifte over til å kjøre på km-takst. Dette feltet er oppgitt i kilometer RTV-takst Hver undertakst kan tilordnes de spesielle RTV-kravene. Dersom det hukes av for Døgnuavhengighet på undertakst 8, vil taksameteret ikke justere takst 8 med prosenttillegg selv om dette er inndatert for den aktuelle taksten. Døgnuavhengighet overstyrer dette valget. Funksjonen kun ventetid i nær, kun km i K gjør at taksameteret ved kjøring kun teller kr. etter kjørt distanse, og ikke ventetid under kjøringen. Da må K-taksten være aktiv (feks. K8). Hvis det er pålagt/betalt ventetid for turen, kan da nærtakst velges (feks. 8). Ved dette valget teller taksameteret kun på tid, selv om sjåføren velger å kjøre for å vaske bilen eller fylle drivstoff. Utkjørt distanse påvirker ikke prisen, men blir spesifisert på kvitteringen som faktisk kjørt. 9

10 8.3 Displaytakster + Prosentendring De takstnavn og prosentendringer som legges inn i dette bildet, vil fremkomme som mulige valg under fane Døgninndeling. I Takstnavn legges ønskede Displaytakster inn. Det innebærer at den tekst man vil ha i taksameterruten og på kvitteringen kan editeres her. I Sentral % og Bopel % legges prosentsatsene for tillegg i takstene for ubekvem arbeidstid for løyver tilknyttet sentral hhv. bopelsløyver. Taksameteret må settes opp som Bopelsløyve av serviceverkstedet! Turavgift er en fast avgift pr. tur som angis i kroner. Feltet Tid angir hvor mange sekunder det skal gå før en tur, uten pulser, skal registreres og at det dermed beregnes turavgift. 8.4 Døgninndeling Her inndateres døgninndelingen. Start på døgnet er definert som 00:00, mens slutt på døgnet er definert som 24:00. Når man har kommet frem til 24:00 vil de resterende feltene låses for inntasting. Det er ikke nødvendig å definere starttid for perioden, det beregner programmet ut fra slutttiden på forrige periode. Feltet Displaytakst viser den teksten som kommer på displayet i bilen og på kvitteringen. Etter å ha inntastet første dagen kan en, om tidene er like, kopiere fra dag til dag med å trykke Kopiknappen. Er det forskjell på tidene må hver dag legges inn. Trykk Lagre eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. 10

11 8.5 Helligdager Her legges alle helligdager inn, med starttidspunkt og sluttidspunkt for perioden der det skal beregnes Høytidstillegg. Dato skrives inn med formatet DD.MM.ÅÅÅÅ. For hver periode må også grunntakst (A-E) legges inn, tilhørende prosenttillegg følger automatisk fra Displaytaksten. Trykk Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. 8.6 Mva Her inndateres ulike momssatser som sentralen benytter. Det er kun mvaprosentsats som skal legges inn, herav mva beregnes automatisk av programmet. Mva satsene tilordnes de ulike undertakstene i vinduet Takster. De momsdataene som inndateres i dette vinduet er de eneste man får tilgang til i Takster. 11

12 9. KREDITTKORT 9.1 Kort lukk/åpen Her kan man åpne og lukke for de forskjellige kredittkortene. Det er mulig å sette en beløpsgrense for hver enkelt type, og man kan også bestemme om det skal skrives ut automatisk kvittering og signaturkopi. For å forenkle lesing av korttabellen kan Kort ID endres,se pkt 8.3, men i bilen vil standardnavnene på hvert enkelt kort ikke påvirkes av dette. For en liste over navn på kort som brukes i TDS LMT, se bruksanvisning for denne. Ved å dobbeltklikke på linjen som ønskes endret, kommer denne opp i endringslinjen. Kryss av for sperret hvis kortet ikke skal kunne benyttes. Dette vil vise som 1 i kolonnen for sperret. På kort som er åpne, kan man krysse av for kvittering og signaturkopi. I eksempelet ovenfor er Sentralens kredittkort, Kjøpekort, JCB kort og Nøkkelkort sperret for bruk, mens resten er åpnet for bruk og Diners, Eurocard og Mastercard har 1400 kr, AM-EX har 1500 kr som autorisasjonsgrense og bruk av disse vil gi 2 kvitteringer i bil. Det er innført avkrysningsvalg for online kredittkortkontroll. Dette forutsetter at alle biler i den aktulle sentraler benytter LMT versjon 449 eller senere.trykk Endre for å lagre valgene, Angre for å legge inn på nytt og Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. Liste over ulike korttyper kan skrives ut til fil eller skriver, benytt trykknapper nederst i bildet. 12

13 9.2 Kort-prefix Her legges det inn minst en prefix-serie for hver korttype som skal benyttes. Legg inn prefix med 6, 7 eller 8 sifre. Det skal også legges inn minst en servicekode/servicekodeserie. OBS! Alle feltene må fylles ut! Service koder og prefixer fåes fra kortselskapene. Dette må gjøres selv om sentralen bruker ONLINE, for at bilene i første omgang skal godkjenne korttrekket. Ytterligere informasjon finnes i dokumentet ISOformat.pdf 9.3 Kortkatalog Denne menyen skal ikke benyttes. Trykk Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen 13

14 10. KREDITTMENY 10.1 Menytekst Legg inn ønskede menytekster (eks. RTV for Rikstrygdeverket) for manuell kredittbehandling i bil. Disse menyvalgene vil fremkomme i bil. Se bruksanvisning for TDS LMT for forklaring på manuell kreditt. Trykk Lagre for å gå tilbake til hovedmenyen Menyspørsmål Ved redigering av kredittkort må autorisasjonsnr settes inn som siste felt. Valget kredittkort + fra sentral i rullegardinmenyen er fast, og fremkommer ikke i bilens kredittmeny. Men valgene kommer frem hver gang et kredittkort brukes som betalingsmiddel i bilen, eller ved endring av kreditt sendt fra sentral. Under hvert punkt på menyen for manuell kreditt kan det legges inn ett eller flere spørsmål som sjåføren må besvare ved innregistrering av reisende, eks. kontonummer, rutenummer osv. Dette bestemmes ut fra hvilke behov/krav man har fra de enkelte kundene på sentralen. Listen med spørsmål er fast og kan ikke endres. Med rullegardinen velges hvilken kreditt type som det skal settes opp spørsmål for, deretter dobbelklikker en på det spørsmålet som en velger i listen til høyre, husk å Lagre eller gå tilbake til hovedmenyen med Avslutt. 14

15 11. EGENANDELSOMRÅDE Standard menyvalg for egenandelsområde er 0 Manuell egenandel. Denne typen vil alltid benyttes i bil hvis det ikke benyttes kort som inneholder fylkesnummer/ egenandelsområdenummer iht. standard fra Norges Taxiforbund/eller fra Rogaland Taxi. Hvis det benyttes TT-kort med angivelse fylkesnummer og egenandelstype, legges dette inn som valg i tabellen. Feks. 03 OSLO. Videre må man registrere de ønskede parametre under de forskjellige egenandelstypene (prosent eller kilometer) som skal benyttes. Trykk Lagre eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen Prosent egenandel Ved inntasting i bildet for prosent egenandel er det ikke mulig å endre på område nr. Dette er bestemt av tilsvarende felt i Egenandelsområde (pkt. 11) Fast egenandel gir minstesum for egenandel. Sett inn hvilke prosentsatser som skal beregnes opp til de respektive grensebeløpene, samt hvilken prosentsats som skal beregnes ved transport av barn. Høyeste prosentsats må gjentas helt til Prosentsats 4..Trykk Lagre og Avslutt for å gå tilbake til hovedmeny. 15

16 11.2 Kilometer egenandel Området for egenandel velges først. Hvert område (også manuell kreditt) må inndateres. I feltene legges inn kronebeløp i egenandel for hver valgte utkjørte distanse. Avslutt inndatering på et område ved å taste Lagre eller trykk Avslutt for å gå tilbake til hovedmeny Fast egenandel Legg inn kronebeløpet for fast egenandel og prosentandelen for barn. Registrer evt. faste egenandelsprosenter (spesielt kodet på TT-kortene, uavhengig av fylkesnummer). Disse er pr. idag ikke i bruk. Fast egenandel på fylkesavhengige kort referer til feltet % egenandel. Trykk Lagre eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. 16

17 12. KVITT. TEKST, MELDINGER, INNST Topp og bunntekst Velg om du ønsker å legge inn topp- eller bunntekst. Skriv inn teksten. For å skifte mellom liten og stor font trykkes B. Trykk Lagre eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen Taxi-logo skjerm I dette skjermbildet kan man editere den teksten som man ønsker skal vises på taksameterskjermen i bilene. Eksempelvis kan man ha navnet på den taxisentral bilene tilhører over bilens løyvenummer. 17

18 12.3 Kortmeldinger med sonenr. I dette menyvalget kan kortmeldinger med sonenummer legges inn og editeres. Dette er valg som fremkommer i bil ved å taste F6 1 4 (fargeskjerm) og JA NEI (svart/hvit skjerm) Gjelder ikke standalone sentraler. Trykk Lagre eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen Taksameterinnstillinger Hvis det inndateres en Eurokurs, vil takstameteret vise prisen både i kroner og euro. Settes euro- kursen til 0,00 kroner, vises kun kronebeløpet. Dette valget gjelder utelukkende for brukere av fargeskjerm. Adgang til avslag i Pause eller Logout kan velges i dette menyvinduet. Valget omfatter alle sentraler med kommunikasjon. - Valget FERGE= Fergepenger eller Flyplassavgift styrer visningen av tillegget på kvitteringen. Markeres avkrysningsboksen blir valget Flyplassavgift. - Hvis sentralen ønsker at kontantturer sendes inn som kredittranser kan dette valget gjøres her. - Hukes av for automatisk kvittering, skrives det ut kvittering ved avslutning av alle turer. - Valget Inntast Utlegg Brutto gir sjåføren adgang til å taste inn utlegges bruttobeløp og mvasats, taksameteret trekker automatisk fra inngående mva og legger til utgående mva, som ellers. - Skjul alle kortnr. på kvittering. Med dette valget krypteres alle nummer i kortnummeret, med unntak av de fire siste. - Sperre for F-takst når starttakst=2. Krysses det av for dette valget, vises ikke F-takstene når man benytter F2 Takstknappen. - Sperre for F-takst dersom D/K-takst. Valget sperre adgangen til å gå tilbake til F-takst dersom man tidligere på turen har benyttet D- eller K-takst. - Mobilnr på kvittering. Aktiverrs valget vil inndatert mobilnr for den aktuelle sjåføren vises på kvitteringen. 18

19 13. GPS SONELISTE Fra og med versjon 443, har ikke LMT egen soneliste. Nå benyttes kun GPS sonelisten i CC-4. Denne importeres fra den filen man har spesifisert i katalogbildet (pkt 6.1.3). GPS sonelisten genereres som en tekstfil med koordinater fra kartprogrammet levert av TDS. For sentraler hvor bilene benytter CC-4 versjon 237 eller nyere, merkes feltet for 400 GPS soner av. Dette valget gjelder ikke standalone GPS oppsett Her legges inn data for GPS oppsettet. GPS innsendelse kryss av dersom JA. Legg inn antall sekunder før godkjent sone, eller antall meter før godkjent sone og punktsoneradiusen. (Hvor mange meter en kan være ifra en punktsone før en får lov til å taste inn sonen.) Kryss av om det skal sendes inn GPS ved statusskifte, velg hvilken status som evt. skal være aktiv for innsending og til slutt hvor ofte posisjon skal sendes inn mens bilen er i hver status. Vær oppmerksom på at datamengdene fort kan bli store. Hvis alle biler konstant sender inn posisjonene hvert 60. sekund, og sentralen består av 120 biler, sendes det inn 2 GPS-meldinger pr. sekund. Dette kan resultere i at annen kommunikasjon går vesentlig tregere. Trykk Lagre eller Angre for å gå tilbake til hovedmenyen. Dette valget gjelder ikke standalone. 19

20 14. KOMMUNIKASJONSOPPSETT I dette menyvalget inndateres oppsett for henholdsvis radio og GSM/GPRS kommunikasjon. Dette valget gjelder ikke standalone Radiooppsett Talekanal Aktive Datakanaler Aktive Talekanaler Søketid pr. Kanal Maksimal søketid Signalstyrkegrense Kanaltall Visuell alarm Endring ved lytt på bil Legg inn hvilken kanal som er talekanal. Kryss av for hvilke(n) datakanaler som skal være aktive. Kryss av for hvilke(n) talekanaler som skal være aktiv. Legg inn søketid pr kanal. Angir hvor ofte systemet skal søke om den brukte kanalen er god nok, før det scanner etter en bedre kanal. Min 3 : Max:10. Skal normalt stå til 5 dersom ikke annet er bestemt. Legg inn maksimal søketid. Angir hvor lenge systemet skal scanne etter kanal før det går i tale. Min:60 Max:300. Skal normalt stå til 120 dersom ikke annet er bestemt. Legg inn signalstyrkegrense. Angir hvor lav signalstyrken kan være før det skiftes kanal. Skal stå til 70. Anbefalt min: 50 ved spesielle tilfeller. Legg inn kanaltall. Angir hvor mange ganger det skal søkes på samme kanal, før det skiftes kanal. Anbefalt min: 1 Merk av om sjåføren skal visuelt varsles ved alarm. Et lite tegn i taxametervinduet angir at alarmen er aktiv. (Rutertegn) Merk av om sjåføren skal visuelt varsles at sentralen lytter på bilen. (Spartegn) 20

21 Soneendring i TB Merk av for soneendring i trafikkoversikten. Angir om man har adgang til å manuelt taste sonenummer mens man står i trafikkoversikten. Signalstyrke tid Legg inn signalstyrketid. Angir hvor ofte stolpene på taxameteret skal oppdateres fra radio og CC4. Skal stå til 5. Dette valget gjelder kun sort/hvitt skjerm. Husk å lagre før du avslutter GSM/GPRS oppsett Sentralens Tlf.nr Alarmsentral Tlf.n Serv.Senter Tlf.nr GSM Dataprotokoll Timeout Connection GSM-Data Timeout Tx Mail Timeout GPRS Timeout Rx Mail Her tastes telefonnummeret til sentralens modem for oppringing i GSM modus. Ikke nødvendig i GPRS modus. Brukes for å sende inn vanlige driftsdata som login, gps og kredittranser. Her tastes telefonnummeret til sentralens modem for oppringing i GSM modus når bilen er i alarmmodus. I GPRS modus er dette nummeret til sentralen som LMT ringer opp ved innkopling av medhør. Telefonnummeret til nettoperatørens servicesenter. Forskjellig telefonnr pr operatør. Ikke nødvendig i GPRS. Kan velge mellom V32 og V110. GSM Etter denne tiden gir CC4 opp oppkoblingsforsøk mot modemet og returnerer oppkobling feilet. TDS 4000 Etter denne tiden gir CC4 opp mailsendingsforsøk. Etter denne tiden gir CC4 opp oppkoblingsforsøk mot modemet og returnerer oppkobling feilet. GPRS Ikke i bruk. 21

22 Timeout Disconnect NetAckAktiv TCP Portnummer IP-Adresse TCP-server APN Servernavn APN Brukernavn APN Passord Gjenta Passord Brukes nå til timer for å teste om GPRSnettet er oppe. Sender en GPS melding som test og forventer svar fra kanalkontroller Angir om vi skal vente på ack fra kanalkontroller eller om CC4 skal generere sin egen ack. Portnummer til server på sentral. IP-adressen til server på sentral Navnet på serveren vi kommuniserer med. Brukernavn vi er registrert med på serveren Passord til brukeren over. Skriv inn passordet på nytt. Husk å lagre før du avslutter GPRS oppsett 2 GPRS oppsett 2, er en backupløsning ved kommunikasjonsproblemer i det ordinære nettet. Innstillingene er identiske med GPRS oppsett 1. Funksjonen er ikke implementert ennå, da den betinger endringer i CC-4 programvaren. 15. LØYVER Hvis takstprogrammet benyttes sammen med TDS Tappe-program må alle biler som skal få takster fra denne sentralen legges inn i en løyveliste. Løyver kan legge inn ett og ett eller i serier. Ved å trykke Serie kommer det opp et bilde der man kan legge inn start- og slutt-nummer i serien, trykk på Lagre serie.en kan også Slette eller Endre på ett løyve, dobbelklikk på det løyvet som skal Endres eller Slettes og det kommer opp i endringslinjen. Det finnest også en søkefunksjon, skriv inn løyvenummeret i endringslinjen og trykk Søk. For å gå tilbake til hovedmenyen trykk Avslutt. 22

23 16. EKSPORTERING Her kan man kopiere mellom de forskjellige sentralene, slik at sentraler som inneholder stort sett den samme informasjonen, kan inntastes en gang, og så kan man kopiere over til ny sentral og endre det som ønskes. Det som skal kopieres mellom sentralene markeres med musen, for å markere flere linjer hold Ctrl-knappen nede samtidig som en merker med musen. Det kan også foretas kopiering til mer enn en sentral samtidig. Marker utvalgte sentraler på samme måte som for takstelementene. Trykk Kopiere og/eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. 17. SENDE TAKSTER Her kan man sende takster og andre inndateringer til bilene på forskjellige måter 17.1 MTC For å benytte overføring til MTC-kort må det være installert PC-kit med MTC-kortleser, (MTC4007) på PCen Hvis man ønsker å markere flere linjer, holdes Ctrl-tasten nede samtidig som man peker og klikker med musen på en og en linje. Ved trykk på Sende starter overføring. 23

24 17.2 Gentur og Tappe Her kan en overføre til Gentur for automatisk utsendelse av takster ved pålogging av bil. Kryss av for Gentur og trykk Sende. Hvor dette skal sendes settes opp i oppsett kataloger ( pkt ). Hvis takstdata skal sendes til tappekatalog, må denne være angitt i katalogoppsettbildet, er denne tom sendes data utelukkende til Gentur ( Hvilke takster som skal sendes til bil ved pålogging settes opp i Administrasjons- programmet ). Dersom en sender til Gentur skal en ikke krysse av for hva som skal sendes. Alle felt markeres automatisk. Det er mulig å sende data til flere sentraler samtidig. Marker feltet send til flere sentraler og velg ønskede sentraler i liste over inndaterte sentraler. Trykk Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen Radio/GSM/GPRS 24 Hvis man har TDS9000/4000/5000 vil man få en tredje mulighet til å overføre inndateringer direkte til bil, nemlig via dataradio/ telefonmodem. Da kan man velge å overføre til en eller til alle biler. Dersom Alle er valgt trykk Sende eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmnyen. Vil en sende til en bil, kryss av for Vognnr: tast inn Løyvenummer og trykk Sende eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. Her kan en også velge å Sende til Alle i løyvelista, trykk Sende eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. Tips: Test overføringskanalen ved å sende en takst og verifisere mottaket, før alle takster sendes ut.

25 18. SKJERMINNSTILLINGER VED HØY OPPLØSNING PÅ SKJERM Når dette skjermbildet vises, tast på fanen for innstillinger. Trykk deretter på knappen for avansert. Gå til PPT innstillinger (dpi for engelsk versjon). Velg normal størrelse (96ppt). Trykk Bruk og OK. Du får nå beskjed om omstart. Endringen trer i kraft etter omstart av Windows. PPT: Punkter pr. tomme. DPI: Dots pr. inch. 25

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER EMV TERMINAL Hovedsak i denne LMT programvaren er at den er tilpasset Sagem betalingsterminal. Kredittkort skal ikke leses to ganger i løpet av en tur, men kun ved turens slutt. Nytt valg Bet.kortterm.

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

ORION. Brukerveiledning. KM Art Nr: UM_0097990006_06d 30.10.2012 (f.o.m. Ver 2.130)

ORION. Brukerveiledning. KM Art Nr: UM_0097990006_06d 30.10.2012 (f.o.m. Ver 2.130) ORION Brukerveiledning KM Art Nr: UM_0097990006_06d 30.10.2012 (f.o.m. Ver 2.130) ORION er et program som brukes til sentral styring av elektroniske skyteskiver fra Kongsberg Target Systems SYSTEMKRAV

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2006 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Postboks 371 5702 VOSS Tlf. : 56 52 98 20 Fax. : 56 52 98

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon:

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.19 31.03.2014 EXTENSOR AS Telefon: 75

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012

Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012 Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Finn Frogne A/S Ishøj Søndergade 19 DK-2635 Ishøj info@frogne.dk www.frogne.dk Forord Det er ikke tillatt å kopiere eller skrive av veiledningen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - F i s A l p i n Versjon - 2011 Resultatservicesystem for internasjonale alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf. : 41 85

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer