BRUKERVEILEDNING. TDSTakst. Versjon Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING. TDSTakst. Versjon 3.20. Tlf +47 928 68 928. www.tds.as"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING Tlf

2 1. INTRODUKSJON er utviklet for å inndatere dagens takststruktur til LMT software i bil. Takstprogrammet gir muligheter for fem ulike grunntakster, ulike momssatser, flerdelt døgn og takster tilpasset RTV krav. Alle takstelementer blir ved endring påført nytt versjonsnummer og dato for endring. 2. OMFANG Programmet erstatter Takst98. Denne bruksanvisningen omfatter norsk utgave av versjon 3.20 Programmet kan brukes til overføring av takster til programversjoner i TDS LMT ver DEFINISJONER/FORKORTELSER LMT Liten Mobil Terminal TDS9000 TDS s trafikkdirigeringssystem med radio datakontakt bil-sentral TDS5000 TDS s trafikkdirigeringssystem med GPRS datakontakt bil-sentral TDS4000 TDS s trafikkdirigeringssystem med GSM datakontakt bil-sentral TDS Transport Data Systems, tidl Nera MobilData AS RAM-kort / MTC Minne-kort for overføring av data mellom sentral og bil. 4. INSTALLASJON Installasjon må utføres av bruker med administratorrettigheter på den aktuelle PC. Ved bruk av programvaren må bruker ha skriverettigheter til programkatalogen. 4.1 Systemkrav Maskinvare Standard PC tilkoplet MTC leser, MTC 4007, på comport Operativsystem Windows XP/Vista. 4.2 Leveransen På CD en er følgende inkludert: setup.exe Selvutpakkende fil for installasjon av Readme.txt I-siste-liten informasjon om endringer/kjente problemer 2

3 4.3 Installasjon av programvare Sett inn CD en i cdromleseren og lukk alle aktive programmer. Fra Start-knappen velg Kjør (Run) og skriv d:\setup. Programmet spør om du ønsker å starte selve installasjonsprogrammet. Svar ja til dette. 1. Les Welcome-bildet og trykk Next hvis du aksepterer at er ulovlig å kopiere. 2. Skriv inn navn og firma (sentral). Trykk Next. 3. Finn katalogen der du ønsker at takstprogrammet skal installeres. Standard er c:\ Programfiler\TDS\ ) Trykk Next. 4. Velg navn på programgruppen der du ønsker snarvei til, evt. legg den i en eksisterende gruppe. Trykk Next. 5. Bekreft dine valg ved å trykke Next, evt. gå tilbake og gjør endringer. 6. Programmet installeres. Hvis du ønsker å starte programmet med en gang, sett kryss i Yes,launch the programfile. Trykk Finish 7. Se pkt. 6 for videre oppsett 8. Ved installasjon av blir også TDS Box Programmer installert. 5. MANØVRERING 5.1 Mus Den enkleste manøvreringen i programmet foretas med mus. Bare klikk på feltet du vil endre, og markøren settes der. Mus er i noen tilfeller eneste mulighet til å gjøre det man ønsker. Dette gjelder i de bildene der man har mange linjer å velge mellom, men kun en linje for endringer. 5.2 Tabulator Tabulator flytter i de aller fleste tilfellene markøren et felt til høyre, evt. et felt ned. Shift+Tab flytter motsatt vei 5.3 Piltaster Piltastene kan brukes til å velge opp- og nedover i lister slik som vist i eksempelet i pkt. 5.1, eller for å velge i combo-bokser (for eksempel i Døgninndeling) 5.4 Lagring Etter en endring skal man alltid trykke Lagre. Hvis endringene ønskes forkastet, er det i de fleste bildene mulig å trykke Angre. 5.5 TDSTappe For standalone biler, eller som backup i sentral. Se egen installasjonsveiledning og brukerveiledning. 3

4 6. OPPSETT FØR BRUK For brukere som benytter høy oppløsning på skjerm, kan det være behov for å endre skjerminnstillingene. Hvis du får dette fortegnede påloggingsbildet etter oppstart, er det nødvendig å endre skjerminnstillingene. Se pkt 18 for hvordan dette skal utføres. 6.1 Sentraler Den første meldingen du får er at ingen sentraler er registrert. Trykk OK. Registrer sentral ved å trykke Ny sentral. Legg inn sentralens navn og en trebokstavers kode. Ved inntasting av sentralnavn og kode benytt store bokstaver og unngå ÆØÅ. Legg inn fylkesbokstav og regionsbokstav. Disse bokstavene vil bli brukt som standardverdier i løyvelisten. Trykk Lagre for å registrere sentralen. Senere har man mulighet for å endre de dataene som er lagt inn ved å trykke endre sentral. 4

5 6.2 Passord All inntasting er beskyttet med et passord som leveres direkte fra TDS Det finnes tre nivåer i takstprogrammet: Service, Drift og Takst. Service: Drift: Takst: Kun mulighet for utsending av registrerte takster via kort, Gentur eller radio/ GSM/GPRS Som Service samt full redigering av alt unntatt takster/døgninndeling og helligdagslister Ingen begrensninger. Passordet kan endres ved å trykke oppsett deretter endre passord. Velg nivå som det skal byttes passord på, legg inn gammelt passord deretter det nye passordet og bekreft det nye passordet. Trykk OK for å lagre det nye passordet. Dette kan avbrytes med å trykke Angre. 5

6 6.3 Kataloger. For å sette opp riktige kataloginnstillinger, går man inn i Oppsettsmenyen og velger Katalog Standalone Når skal benyttes mot standalonesentraler, velges avkryssing for dette nederst til venstre i katalogvinduet. Sentral.ini filen genereres av programmet når første sentral inndateres. Tappekatalogen må settes opp i samsvar med katalogoppsettet foretatt i TDSTappe. Se brukerveiledning for TDSTappe. ( Standardkatalog er C:\Programfiler\Tappe\ ) For at TDSTappe skal kunne lese filene, må Tappekatalogens navn begynne på de samme tre bokstavene som utgjør sentralforkortelsen, feks ROS-Røros. Trykk Lagre for å beholde oppsettet. 6

7 6.3.2 Sentralkommunikasjon For sentraler med kommunikasjon (radio,gsm,gprs) må det krysses av for dette nederst til venstre i katalogvinduet. Takstprogrammet må settes opp med riktig Gentnettkatalog for filutveksling med Nettkontroller og Gentur. ( Standardkatalog for Gentnett er F:\NERA\ GENTNETT ) Hvis feltet for Tappekatalog beholdes tomt, detekterer programmet dette og ingen data lagres der. Filnavnet til GPS sonelisten må velges til den katalog listen er lagret. (GPS sonelisten er en tekstfil generert av kartprogrammet) Trykk Lagre for å beholde oppsettet. 6.4 Minnekort For å velge riktig minnekort, trykk oppsett minnekort. Ramkort er faset ut av TDS varesortiment Velg MTC trykk Lagre eller Angre for å avbryte. Velges MTC, må riktig com port settes opp og baud rate settes til Ved valg av MTC-driver, skal det hukes av for TDSBoxProgrammer, dette fordi programmet installeres sammen med. 7

8 6.5 MTC-driver Normalt velges TDSBoxProgrammer. På eventuell PC med Windows 98 eller eldre må Flash_prg DOS velges. Flas_prg DOS kan tilsvarende ikke velges på Windows ME/2000 eller nyere. 7. VERSJONSNUMMER OG DATO I samtlige inndateringsvinduer fremkommer informasjon om versjonsnummer og versjonsdato for den enkelte takstmelding. Dette blir også skrevet ut på utskrifts-/tekstfilen (se nedenfor), og blir sendt ut til bil sammen med takstdataene for kontroll. For å sjekke om riktig versjon takster er kommet til bil, trykk (i taksameter) MENY-8-2 eller F Da kommer versjonslisten opp (3 sider), denne skal være identisk med utsendte takstmeldinger. 8. TAKSTER, DØGN OG HELLIGDAGER Takststrukturen kan inneholde inntil 5 grunntakster, kalt A-E. Hver av disse kan endres prosentuelt. Døgninndelingen og helligdagslisten vil avgjøre hvilken av grunntakstene som er aktiv, samt hvilken prosentandel som skal legges på til enhver tid. 8.1 Takster Her legges alle dagtakstene inn, både takster for fremkjøring, kjøring i sone og kjøring på kilometertakst. Ved dobbeltklikk på teksten i den linjen en vil legge inn / endre vil denne komme opp i endringslinjen. Det kan legges inn inntil 9 undertakster. Etter hver takst (linje) som er lagt inn / endret må det trykkes på Lagre eller en kan velge Angre for å legge inn på nytt. For alle takster som benyttes er det svært viktig at disse ikke inneholder nullverdier. Det er mulig å kopiere data fra det grunntakstsettet man arbeider på til neste. Grunntakstene går fra A til E. Momssatsen for de ulike undertakster kan velges fra en nedtrekkmeny, denne henter mulige valg fra momssatser inndatert i særskilt skjermbilde. gir nå mulighet for utskrift/ dokumentasjon av takstdata, ved å klikke på Lag parameterlistefil skrives det en fil til den katalogen som er spesifisert å inneholde takstdata for angjeldende sentral. Takstdataene kan også skrives ut på printer. Trykk Print parameterliste NB ved utskrift til printer skrives det ut mer enn 50 sider. TDS anbefaler at det tas utskrift/dokumenteres til fil ved endring av takstdata. Bitflags til fil benyttes av systemansvarlig og TDS personell til å verifisere takstdata. For å gå tilbake til hovedmenyen trykk Avslutt. 8

9 8.2 Km-grense Hvis det legges inn en verdi i feltet for km-grense vil denne gjøre at man kjører på takst for nærtrafikk inntil denne grensen, og så vil taksameteret automatisk skifte over til å kjøre på km-takst. Dette feltet er oppgitt i kilometer RTV-takst Hver undertakst kan tilordnes de spesielle RTV-kravene. Dersom det hukes av for Døgnuavhengighet på undertakst 8, vil taksameteret ikke justere takst 8 med prosenttillegg selv om dette er inndatert for den aktuelle taksten. Døgnuavhengighet overstyrer dette valget. Funksjonen kun ventetid i nær, kun km i K gjør at taksameteret ved kjøring kun teller kr. etter kjørt distanse, og ikke ventetid under kjøringen. Da må K-taksten være aktiv (feks. K8). Hvis det er pålagt/betalt ventetid for turen, kan da nærtakst velges (feks. 8). Ved dette valget teller taksameteret kun på tid, selv om sjåføren velger å kjøre for å vaske bilen eller fylle drivstoff. Utkjørt distanse påvirker ikke prisen, men blir spesifisert på kvitteringen som faktisk kjørt. 9

10 8.3 Displaytakster + Prosentendring De takstnavn og prosentendringer som legges inn i dette bildet, vil fremkomme som mulige valg under fane Døgninndeling. I Takstnavn legges ønskede Displaytakster inn. Det innebærer at den tekst man vil ha i taksameterruten og på kvitteringen kan editeres her. I Sentral % og Bopel % legges prosentsatsene for tillegg i takstene for ubekvem arbeidstid for løyver tilknyttet sentral hhv. bopelsløyver. Taksameteret må settes opp som Bopelsløyve av serviceverkstedet! Turavgift er en fast avgift pr. tur som angis i kroner. Feltet Tid angir hvor mange sekunder det skal gå før en tur, uten pulser, skal registreres og at det dermed beregnes turavgift. 8.4 Døgninndeling Her inndateres døgninndelingen. Start på døgnet er definert som 00:00, mens slutt på døgnet er definert som 24:00. Når man har kommet frem til 24:00 vil de resterende feltene låses for inntasting. Det er ikke nødvendig å definere starttid for perioden, det beregner programmet ut fra slutttiden på forrige periode. Feltet Displaytakst viser den teksten som kommer på displayet i bilen og på kvitteringen. Etter å ha inntastet første dagen kan en, om tidene er like, kopiere fra dag til dag med å trykke Kopiknappen. Er det forskjell på tidene må hver dag legges inn. Trykk Lagre eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. 10

11 8.5 Helligdager Her legges alle helligdager inn, med starttidspunkt og sluttidspunkt for perioden der det skal beregnes Høytidstillegg. Dato skrives inn med formatet DD.MM.ÅÅÅÅ. For hver periode må også grunntakst (A-E) legges inn, tilhørende prosenttillegg følger automatisk fra Displaytaksten. Trykk Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. 8.6 Mva Her inndateres ulike momssatser som sentralen benytter. Det er kun mvaprosentsats som skal legges inn, herav mva beregnes automatisk av programmet. Mva satsene tilordnes de ulike undertakstene i vinduet Takster. De momsdataene som inndateres i dette vinduet er de eneste man får tilgang til i Takster. 11

12 9. KREDITTKORT 9.1 Kort lukk/åpen Her kan man åpne og lukke for de forskjellige kredittkortene. Det er mulig å sette en beløpsgrense for hver enkelt type, og man kan også bestemme om det skal skrives ut automatisk kvittering og signaturkopi. For å forenkle lesing av korttabellen kan Kort ID endres,se pkt 8.3, men i bilen vil standardnavnene på hvert enkelt kort ikke påvirkes av dette. For en liste over navn på kort som brukes i TDS LMT, se bruksanvisning for denne. Ved å dobbeltklikke på linjen som ønskes endret, kommer denne opp i endringslinjen. Kryss av for sperret hvis kortet ikke skal kunne benyttes. Dette vil vise som 1 i kolonnen for sperret. På kort som er åpne, kan man krysse av for kvittering og signaturkopi. I eksempelet ovenfor er Sentralens kredittkort, Kjøpekort, JCB kort og Nøkkelkort sperret for bruk, mens resten er åpnet for bruk og Diners, Eurocard og Mastercard har 1400 kr, AM-EX har 1500 kr som autorisasjonsgrense og bruk av disse vil gi 2 kvitteringer i bil. Det er innført avkrysningsvalg for online kredittkortkontroll. Dette forutsetter at alle biler i den aktulle sentraler benytter LMT versjon 449 eller senere.trykk Endre for å lagre valgene, Angre for å legge inn på nytt og Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. Liste over ulike korttyper kan skrives ut til fil eller skriver, benytt trykknapper nederst i bildet. 12

13 9.2 Kort-prefix Her legges det inn minst en prefix-serie for hver korttype som skal benyttes. Legg inn prefix med 6, 7 eller 8 sifre. Det skal også legges inn minst en servicekode/servicekodeserie. OBS! Alle feltene må fylles ut! Service koder og prefixer fåes fra kortselskapene. Dette må gjøres selv om sentralen bruker ONLINE, for at bilene i første omgang skal godkjenne korttrekket. Ytterligere informasjon finnes i dokumentet ISOformat.pdf 9.3 Kortkatalog Denne menyen skal ikke benyttes. Trykk Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen 13

14 10. KREDITTMENY 10.1 Menytekst Legg inn ønskede menytekster (eks. RTV for Rikstrygdeverket) for manuell kredittbehandling i bil. Disse menyvalgene vil fremkomme i bil. Se bruksanvisning for TDS LMT for forklaring på manuell kreditt. Trykk Lagre for å gå tilbake til hovedmenyen Menyspørsmål Ved redigering av kredittkort må autorisasjonsnr settes inn som siste felt. Valget kredittkort + fra sentral i rullegardinmenyen er fast, og fremkommer ikke i bilens kredittmeny. Men valgene kommer frem hver gang et kredittkort brukes som betalingsmiddel i bilen, eller ved endring av kreditt sendt fra sentral. Under hvert punkt på menyen for manuell kreditt kan det legges inn ett eller flere spørsmål som sjåføren må besvare ved innregistrering av reisende, eks. kontonummer, rutenummer osv. Dette bestemmes ut fra hvilke behov/krav man har fra de enkelte kundene på sentralen. Listen med spørsmål er fast og kan ikke endres. Med rullegardinen velges hvilken kreditt type som det skal settes opp spørsmål for, deretter dobbelklikker en på det spørsmålet som en velger i listen til høyre, husk å Lagre eller gå tilbake til hovedmenyen med Avslutt. 14

15 11. EGENANDELSOMRÅDE Standard menyvalg for egenandelsområde er 0 Manuell egenandel. Denne typen vil alltid benyttes i bil hvis det ikke benyttes kort som inneholder fylkesnummer/ egenandelsområdenummer iht. standard fra Norges Taxiforbund/eller fra Rogaland Taxi. Hvis det benyttes TT-kort med angivelse fylkesnummer og egenandelstype, legges dette inn som valg i tabellen. Feks. 03 OSLO. Videre må man registrere de ønskede parametre under de forskjellige egenandelstypene (prosent eller kilometer) som skal benyttes. Trykk Lagre eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen Prosent egenandel Ved inntasting i bildet for prosent egenandel er det ikke mulig å endre på område nr. Dette er bestemt av tilsvarende felt i Egenandelsområde (pkt. 11) Fast egenandel gir minstesum for egenandel. Sett inn hvilke prosentsatser som skal beregnes opp til de respektive grensebeløpene, samt hvilken prosentsats som skal beregnes ved transport av barn. Høyeste prosentsats må gjentas helt til Prosentsats 4..Trykk Lagre og Avslutt for å gå tilbake til hovedmeny. 15

16 11.2 Kilometer egenandel Området for egenandel velges først. Hvert område (også manuell kreditt) må inndateres. I feltene legges inn kronebeløp i egenandel for hver valgte utkjørte distanse. Avslutt inndatering på et område ved å taste Lagre eller trykk Avslutt for å gå tilbake til hovedmeny Fast egenandel Legg inn kronebeløpet for fast egenandel og prosentandelen for barn. Registrer evt. faste egenandelsprosenter (spesielt kodet på TT-kortene, uavhengig av fylkesnummer). Disse er pr. idag ikke i bruk. Fast egenandel på fylkesavhengige kort referer til feltet % egenandel. Trykk Lagre eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. 16

17 12. KVITT. TEKST, MELDINGER, INNST Topp og bunntekst Velg om du ønsker å legge inn topp- eller bunntekst. Skriv inn teksten. For å skifte mellom liten og stor font trykkes B. Trykk Lagre eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen Taxi-logo skjerm I dette skjermbildet kan man editere den teksten som man ønsker skal vises på taksameterskjermen i bilene. Eksempelvis kan man ha navnet på den taxisentral bilene tilhører over bilens løyvenummer. 17

18 12.3 Kortmeldinger med sonenr. I dette menyvalget kan kortmeldinger med sonenummer legges inn og editeres. Dette er valg som fremkommer i bil ved å taste F6 1 4 (fargeskjerm) og JA NEI (svart/hvit skjerm) Gjelder ikke standalone sentraler. Trykk Lagre eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen Taksameterinnstillinger Hvis det inndateres en Eurokurs, vil takstameteret vise prisen både i kroner og euro. Settes euro- kursen til 0,00 kroner, vises kun kronebeløpet. Dette valget gjelder utelukkende for brukere av fargeskjerm. Adgang til avslag i Pause eller Logout kan velges i dette menyvinduet. Valget omfatter alle sentraler med kommunikasjon. - Valget FERGE= Fergepenger eller Flyplassavgift styrer visningen av tillegget på kvitteringen. Markeres avkrysningsboksen blir valget Flyplassavgift. - Hvis sentralen ønsker at kontantturer sendes inn som kredittranser kan dette valget gjøres her. - Hukes av for automatisk kvittering, skrives det ut kvittering ved avslutning av alle turer. - Valget Inntast Utlegg Brutto gir sjåføren adgang til å taste inn utlegges bruttobeløp og mvasats, taksameteret trekker automatisk fra inngående mva og legger til utgående mva, som ellers. - Skjul alle kortnr. på kvittering. Med dette valget krypteres alle nummer i kortnummeret, med unntak av de fire siste. - Sperre for F-takst når starttakst=2. Krysses det av for dette valget, vises ikke F-takstene når man benytter F2 Takstknappen. - Sperre for F-takst dersom D/K-takst. Valget sperre adgangen til å gå tilbake til F-takst dersom man tidligere på turen har benyttet D- eller K-takst. - Mobilnr på kvittering. Aktiverrs valget vil inndatert mobilnr for den aktuelle sjåføren vises på kvitteringen. 18

19 13. GPS SONELISTE Fra og med versjon 443, har ikke LMT egen soneliste. Nå benyttes kun GPS sonelisten i CC-4. Denne importeres fra den filen man har spesifisert i katalogbildet (pkt 6.1.3). GPS sonelisten genereres som en tekstfil med koordinater fra kartprogrammet levert av TDS. For sentraler hvor bilene benytter CC-4 versjon 237 eller nyere, merkes feltet for 400 GPS soner av. Dette valget gjelder ikke standalone GPS oppsett Her legges inn data for GPS oppsettet. GPS innsendelse kryss av dersom JA. Legg inn antall sekunder før godkjent sone, eller antall meter før godkjent sone og punktsoneradiusen. (Hvor mange meter en kan være ifra en punktsone før en får lov til å taste inn sonen.) Kryss av om det skal sendes inn GPS ved statusskifte, velg hvilken status som evt. skal være aktiv for innsending og til slutt hvor ofte posisjon skal sendes inn mens bilen er i hver status. Vær oppmerksom på at datamengdene fort kan bli store. Hvis alle biler konstant sender inn posisjonene hvert 60. sekund, og sentralen består av 120 biler, sendes det inn 2 GPS-meldinger pr. sekund. Dette kan resultere i at annen kommunikasjon går vesentlig tregere. Trykk Lagre eller Angre for å gå tilbake til hovedmenyen. Dette valget gjelder ikke standalone. 19

20 14. KOMMUNIKASJONSOPPSETT I dette menyvalget inndateres oppsett for henholdsvis radio og GSM/GPRS kommunikasjon. Dette valget gjelder ikke standalone Radiooppsett Talekanal Aktive Datakanaler Aktive Talekanaler Søketid pr. Kanal Maksimal søketid Signalstyrkegrense Kanaltall Visuell alarm Endring ved lytt på bil Legg inn hvilken kanal som er talekanal. Kryss av for hvilke(n) datakanaler som skal være aktive. Kryss av for hvilke(n) talekanaler som skal være aktiv. Legg inn søketid pr kanal. Angir hvor ofte systemet skal søke om den brukte kanalen er god nok, før det scanner etter en bedre kanal. Min 3 : Max:10. Skal normalt stå til 5 dersom ikke annet er bestemt. Legg inn maksimal søketid. Angir hvor lenge systemet skal scanne etter kanal før det går i tale. Min:60 Max:300. Skal normalt stå til 120 dersom ikke annet er bestemt. Legg inn signalstyrkegrense. Angir hvor lav signalstyrken kan være før det skiftes kanal. Skal stå til 70. Anbefalt min: 50 ved spesielle tilfeller. Legg inn kanaltall. Angir hvor mange ganger det skal søkes på samme kanal, før det skiftes kanal. Anbefalt min: 1 Merk av om sjåføren skal visuelt varsles ved alarm. Et lite tegn i taxametervinduet angir at alarmen er aktiv. (Rutertegn) Merk av om sjåføren skal visuelt varsles at sentralen lytter på bilen. (Spartegn) 20

21 Soneendring i TB Merk av for soneendring i trafikkoversikten. Angir om man har adgang til å manuelt taste sonenummer mens man står i trafikkoversikten. Signalstyrke tid Legg inn signalstyrketid. Angir hvor ofte stolpene på taxameteret skal oppdateres fra radio og CC4. Skal stå til 5. Dette valget gjelder kun sort/hvitt skjerm. Husk å lagre før du avslutter GSM/GPRS oppsett Sentralens Tlf.nr Alarmsentral Tlf.n Serv.Senter Tlf.nr GSM Dataprotokoll Timeout Connection GSM-Data Timeout Tx Mail Timeout GPRS Timeout Rx Mail Her tastes telefonnummeret til sentralens modem for oppringing i GSM modus. Ikke nødvendig i GPRS modus. Brukes for å sende inn vanlige driftsdata som login, gps og kredittranser. Her tastes telefonnummeret til sentralens modem for oppringing i GSM modus når bilen er i alarmmodus. I GPRS modus er dette nummeret til sentralen som LMT ringer opp ved innkopling av medhør. Telefonnummeret til nettoperatørens servicesenter. Forskjellig telefonnr pr operatør. Ikke nødvendig i GPRS. Kan velge mellom V32 og V110. GSM Etter denne tiden gir CC4 opp oppkoblingsforsøk mot modemet og returnerer oppkobling feilet. TDS 4000 Etter denne tiden gir CC4 opp mailsendingsforsøk. Etter denne tiden gir CC4 opp oppkoblingsforsøk mot modemet og returnerer oppkobling feilet. GPRS Ikke i bruk. 21

22 Timeout Disconnect NetAckAktiv TCP Portnummer IP-Adresse TCP-server APN Servernavn APN Brukernavn APN Passord Gjenta Passord Brukes nå til timer for å teste om GPRSnettet er oppe. Sender en GPS melding som test og forventer svar fra kanalkontroller Angir om vi skal vente på ack fra kanalkontroller eller om CC4 skal generere sin egen ack. Portnummer til server på sentral. IP-adressen til server på sentral Navnet på serveren vi kommuniserer med. Brukernavn vi er registrert med på serveren Passord til brukeren over. Skriv inn passordet på nytt. Husk å lagre før du avslutter GPRS oppsett 2 GPRS oppsett 2, er en backupløsning ved kommunikasjonsproblemer i det ordinære nettet. Innstillingene er identiske med GPRS oppsett 1. Funksjonen er ikke implementert ennå, da den betinger endringer i CC-4 programvaren. 15. LØYVER Hvis takstprogrammet benyttes sammen med TDS Tappe-program må alle biler som skal få takster fra denne sentralen legges inn i en løyveliste. Løyver kan legge inn ett og ett eller i serier. Ved å trykke Serie kommer det opp et bilde der man kan legge inn start- og slutt-nummer i serien, trykk på Lagre serie.en kan også Slette eller Endre på ett løyve, dobbelklikk på det løyvet som skal Endres eller Slettes og det kommer opp i endringslinjen. Det finnest også en søkefunksjon, skriv inn løyvenummeret i endringslinjen og trykk Søk. For å gå tilbake til hovedmenyen trykk Avslutt. 22

23 16. EKSPORTERING Her kan man kopiere mellom de forskjellige sentralene, slik at sentraler som inneholder stort sett den samme informasjonen, kan inntastes en gang, og så kan man kopiere over til ny sentral og endre det som ønskes. Det som skal kopieres mellom sentralene markeres med musen, for å markere flere linjer hold Ctrl-knappen nede samtidig som en merker med musen. Det kan også foretas kopiering til mer enn en sentral samtidig. Marker utvalgte sentraler på samme måte som for takstelementene. Trykk Kopiere og/eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. 17. SENDE TAKSTER Her kan man sende takster og andre inndateringer til bilene på forskjellige måter 17.1 MTC For å benytte overføring til MTC-kort må det være installert PC-kit med MTC-kortleser, (MTC4007) på PCen Hvis man ønsker å markere flere linjer, holdes Ctrl-tasten nede samtidig som man peker og klikker med musen på en og en linje. Ved trykk på Sende starter overføring. 23

24 17.2 Gentur og Tappe Her kan en overføre til Gentur for automatisk utsendelse av takster ved pålogging av bil. Kryss av for Gentur og trykk Sende. Hvor dette skal sendes settes opp i oppsett kataloger ( pkt ). Hvis takstdata skal sendes til tappekatalog, må denne være angitt i katalogoppsettbildet, er denne tom sendes data utelukkende til Gentur ( Hvilke takster som skal sendes til bil ved pålogging settes opp i Administrasjons- programmet ). Dersom en sender til Gentur skal en ikke krysse av for hva som skal sendes. Alle felt markeres automatisk. Det er mulig å sende data til flere sentraler samtidig. Marker feltet send til flere sentraler og velg ønskede sentraler i liste over inndaterte sentraler. Trykk Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen Radio/GSM/GPRS 24 Hvis man har TDS9000/4000/5000 vil man få en tredje mulighet til å overføre inndateringer direkte til bil, nemlig via dataradio/ telefonmodem. Da kan man velge å overføre til en eller til alle biler. Dersom Alle er valgt trykk Sende eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmnyen. Vil en sende til en bil, kryss av for Vognnr: tast inn Løyvenummer og trykk Sende eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. Her kan en også velge å Sende til Alle i løyvelista, trykk Sende eller Avslutt for å gå tilbake til hovedmenyen. Tips: Test overføringskanalen ved å sende en takst og verifisere mottaket, før alle takster sendes ut.

25 18. SKJERMINNSTILLINGER VED HØY OPPLØSNING PÅ SKJERM Når dette skjermbildet vises, tast på fanen for innstillinger. Trykk deretter på knappen for avansert. Gå til PPT innstillinger (dpi for engelsk versjon). Velg normal størrelse (96ppt). Trykk Bruk og OK. Du får nå beskjed om omstart. Endringen trer i kraft etter omstart av Windows. PPT: Punkter pr. tomme. DPI: Dots pr. inch. 25

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER EMV TERMINAL Hovedsak i denne LMT programvaren er at den er tilpasset Sagem betalingsterminal. Kredittkort skal ikke leses to ganger i løpet av en tur, men kun ved turens slutt. Nytt valg Bet.kortterm.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0 Oppgradering av Viva Versjon 4.0 Revidert 07.12.2011 Side 1av 33 Innholdsliste 1 Forord...3 2 Alt. 1 Oppgradering av instrument manuelt...4 2.1 CS10/CS15 og TS11/TS15...4 2.2 GS10 og GS15...7 2.3 GS12...10

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Cantor Controller - Installasjon av nettverksklient

Cantor Controller - Installasjon av nettverksklient Cantor Controller - Installasjon av nettverksklient Denne veiledningen beskriver klientinstallasjon av Cantor Controller. Vi tar for oss hele installasjonen steg for steg. Før installasjonen startes bør

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Eloptel (Elektronisk Opptelling) Brukerdokumentasjon Ver.:

Eloptel (Elektronisk Opptelling) Brukerdokumentasjon Ver.: ELOPTE L 2009 - GODKJENNING STEMMETAL L BRUKERHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse av valgsystemet... 3 Brukeradgang...3 Pålogging...3 Sikkerhet og adgangskontroll...3 Feilmeldinger...3 Driftsrutiner

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert.

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert. Tekniske krav For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : PC med Windows 95 / 98 / NT / 2000 Pentium 266 Mhz Minne 32Mb Skriver Modem / ISDN / ruter tilkobling til internett Ledig

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient.... 2 Installasjon av VPN klient.... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Alle installasjoner som er her beskrevet gjøres kun LOKALT på den PC

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 BRUKERVEILEDNING paypoint.taxi Versjon 1.0 06.01.09 Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse Taxi booking paypoint.taxi... 3 Innledning... 3 Konfigurering av kommunikasjon...

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen. Pocket Lager Velkommen til Pocket Lager Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en håndterminal. Etter lagertelling, henter Pocket Lager tellingen fra håndterminalen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring 8. FILOVERFØRING 8. Filoverføring 8 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 8.1 Send filer Funksjonen brukes for å sende filer fra regnskaps-/lønnssystemet til Nettbank Bedrift. Når du trykker på Send

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS 1. Formål: Beskrive den praktiske bruken av KS-systemet. 2. Omfang: Alle 3. Ansvar: KS-ansvarlig i AM. 4. Gjennomføring: Oppdateres ved behov. 5. Registreringer: Ingen.

Detaljer

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon Brukerveiledning Lyse Smart Brukerapplikasjon 1. Innlogging 3 2. Velg Installasjon 4 3. Husoversikt 5 4. Hovedmeny 7 5. Alarm 8 6. PIN kode Alarm 9 7. Velg Rom 10 8. Hus, Lys 11 9. Hus, Varme 12 10. Hus,

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen.

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen. Brukerveiledning Bedriftsnett Visuell admin Kom raskt i gang Visuell administrasjon for Bedriftsnett er et brukervennlig administrasjonsverktøy, som man tidligere kun hadde tilgjengelig i tradisjonelle

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer