Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten"

Transkript

1 Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske

2 Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef Fax Epost: Kontortid: Måndag-fredag kl kl (kontoret kan væra stengd i kontortida. Kontakt då eksp. i rådhusetef ) Kontakttelefon ved krise: mobil: Kyrkjetenar (vikar) Junji Furukawa Roy Rognsøy telf Kyrkjelydsmusikar: Trond Fykse Tlf Kyrkjeverje: Torgeir Paulsen Tlf Kyrkjelydskoordinator: Anne Sofie Nergård Uthaug tlf priv Soknerådsleiar: Kari erikstein tlf Ungdomsarbeidar: Ruben Sæle tlf Sokneprest: Torbjørn Aamli tlf Undervisningsprest: Steinar Sneås Skauge tlf KONTAKT: Kyrkjeblad for Meland Utgjevar: Meland sokneråd Layout: Harald Wiig Andersen Trykking: Trykk-service as Redaksjonsadresse: Meland kyrkjekontor Gåver til Kontakt og gjevartenesta konto nummer: Foto: Arve Kjell Uthaug Meland kyrkje: Presten har ordet Ved sokneprest Torbjørn Aamli Sånn i forbifarten Det som passerer revy Jeg har hørt og lest om folk som har sett livet passere revy, som det heter. I grenselandet mellom liv og død, under en operasjon, en livstruende skade, drukning... Jeg har ikke opplevd dette selv, og lurer litt på hva slags dager som ville festet seg i min korte automatiske revy. De største øyeblikkene av lykke, kanskje. Folk som står eller sto meg nær. Men kanskje også noen av de vonde stundene, tapene, gangene jeg sviktet? Øystein Gjerme fortalte gripende på Fredagsåpent nylig om hvor viktig det er å leve i nuet, og ikke bare i framtiden. Inte visste jag at dagarna som och gick var själva livet, skal en svensk skuespiller ha sagt. Da er det trist om en på slutten av livet plutselig finner ut at en egentlig aldri var til stede i eget liv, og at alt bare fór forbi uten at en la merke til det? Påske (Hebraisk: pasach)=forbigang Påske betyr egentlig at noe går forbi. Kanskje husker du bibelhistorien om jødenes fangenskap i Egypt? Moses møtte opp hos Farao og krevde at folket skulle få sin frihet. Men Farao sa nei. Så begynte en etter en av de 10 landeplagene, som endte med at dødsengelen skulle gå gjennom Egypt og ta livet til eldste guttebarn i familien. Men det fantes ett botemiddel. -2- Tradisjon med nytt innhald Jødene har feiret sin påske i 3250 år til minne om den gangen dødsengelen gikk forbi der blodet var på dørkarmen. Men for ca år siden sto en skjeggete fyr ved Jordanelven og ropte ut: Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Meningsløse ord for en moderne nordmann som ikke har gått på søndagsskolen. Men ord som vekte undring der de hørtes første gangen. Dette gamle ritualet med slakting av påskelammet pekte fram mot en annen død som truet menneskeheten. På nytt fløt blodet over trebjelker, som på en måte ble porten mot selveste himmelriket. Det er fullført, ropte Jesus ut da han døde. Dødsengelen må gå forbi alle som er tegnet med korstegnet. Som vil stå under beskyttelsen av Jesus sitt blod. Fremmedartet men et mysterium Det virker en smule fremmed for oss dette symbolmettede språket. Men la det gjerne være et mysterium. Det brukes ulike bilder: Frikjøpelse, redning, stedfortredende død, og seier over død og djevel... Men realiteten i det er at døden ikke har noen rett på de som vil være Guds barn.

3 Grip dagen og muligheten. Vi trenger hverken dra på fortidens uoppgjorte skyld og skam, eller å sette livet på vent. I dag gjelder ordet om at hvis vi ber om å få være Guds barn, så er vi det. Alle de som tok imot ham (Jesus), ga han rett til å bli Guds barn, forteller Johannes. Ikke la dagene passere uten å gripe Guds utstrakte hånd. Og gå særlig der han har sagt han vil møte deg: Der vi samles for å be og høre hans ord, og der vi samles om det måltidet som minner oss om Guds lam som bærer verdens synd. God påske til dere alle! Av Torbjørn Aamli, sokneprest Vi er no godt inne i fastetida. Gjennom tre fastehelsingar og -oppmodingar ser ein at dei alle peiker på det same; at fasten er ei førebuingstid for påska, og at senteret for påska er Kristus Jesus. I fastehelsingar frå Den norske kyrkje, erkebiskopen av Canterbury og Paven vert vi utfordra på ulike måtar. Erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, laga ein kort videosnutt i 2009 som gjev ein strålande innføring i fastetida si historie. Han viser korleis fastetida har opphav i dåpspraksisen til dei første kristne. Dei døypte på påskedag, og fastetida kom derfor inn som ei førebuingstid til dåpen i påska, og vart verande som ein tradisjon. (Filmen kan sjåast på Tankar om faste Pave Benedikt XVI tar også utgangspunkt i dåpen, og i si fastehelsing utdjupar han korleis fasten er å vekse i dåpen og verte likare Kristus: "Dåpen er ikke en ritus fra fortiden, men møtet med Kristus som informerer hele den døptes liv, gir guddommelig liv og kaller til oppriktig forvandling: påbegynt og støttet av nåde." (Helsinga kan lesast på htm) For å vekse i forvandlinga, som paven seier det, er tekstane i fastetida viktige. Paven seier at å leve med desse tekstane er viktige som ei førebuing til påska, fordi "Reisen gjennom fastetiden finner sin oppfyllelse i [ ] Den hellige natt. Da fornyer vi våre dåpsløfter og bekrefter at Kristus er vårt livs Herre, det liv som Gud skjenket oss da vi ble gjenfødt av "vann og hellig ånd". Og vi bekrefter igjen vårt faste engasjement med å besvare nådens handling, for å kunne være hans disipler." Også på kyrkja.no er det vekstaspektet som er framme. Her vert ein utfordra til å stille seg sjølv spørsmål om kva i liva våre som tar for stor plass og kva vi kan gje avkall på for å leve eit sannare liv. I vår kyrkje står Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon, og med det eit fokus på fastetida som ei tid der ein hjelper andre, sterkt, og også paven kjem inn på dette aspektet ved fasten i noko han seier Gjennom å senke oss ned i Kristi død og oppstandelse gjennom dåpens sakrament, beveges vi hver dag til å befri våre hjerter fra byrden av -3-

4 materielle ting, fra et egosentrisk forhold til verden som gjør oss fattige, og forhindrer oss i å være tilgjengelige og åpne for Gud og vår neste. Kyrkja.no trekk også fram ein bibelstad som er viktig for det fokuset på fastetida som vi har fått med Fasteaksjonen. I Jesaja 58 står det Er dette den faste eg vil ha: ein dag då mennesket plagar seg sjølv, heng med hovudet som sevet, kler seg i botsdrakt og ligg i oske? Kallar du dette for faste, er det ein dag etter Herrens vilje? Nei, så er den faste som eg vil ha: at du løyser dei som med urett er bundne, sprengjer banda i åket og friar ut dei som er trælka, ja, knekkjer kvart åk, at du deler ditt brød med dei som svelt, og lèt heimlause stakkarar koma i hus, at du kler den nakne som du ser, og ikkje sviktar dine eigne. Gjennom desse tre blikka på fastetankane frå tre av dei viktigaste kyrkjelege tradisjonane i Vesten, vår lutherske kyrkje, den anglikanske kyrkja og den katolske kyrkja, ser vi korleis vårt fokus på fasteaksjon og sosial rettferd er ein naturleg del av fasta, og ei logisk vidareføring av tankane Paven kjem med og det historiske bakteppet frå Canterbury. Vårt fokus er også heilt i tråd med orda frå Jesaja. Det vi gjer er i ein god fastetradisjon i kyrkja, men det har ikkje vondt av å verte utdjupa av det Paven minner oss på; fokuset i fasten er Kristus! (Ei lengre utgåve av denne artikkelen ligg på nettsida). www. melandkyrkja.no Steinar Sneås Skauge (undervisningsprest). Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 No er livet betre Då mamma fekk lån til å starte ei grønsaksbu, fekk Yohana (14) eit heilt nytt liv.yohana (14) er i si eiga verd medan han traskar ved sida av mor si. Det er tidleg om morgonen, og han er trøtt. Dei skal gå langt for å hente grønsaker til bua på torget. Eg hjelper mamma med jobben morgon og kveld. Det er ei glede. Ho gir meg skulepengar, slik at eg kan få utdanning, fortel Yohana. Han bur saman med mor si og tre søsken i landsbyen Chunya i Tanzania. For to år sidan vart mora med i ei VICOBA-gruppe gjennom Kirkens Nødhjelp. Då vart livet betre. No har vi råd til mat, klede og skule, fortel den unge guten. Skaper forandring VICOBA (Village Community Banks) er spareog lånegrupper der medlemmene sparer små beløp kvar månad. Pengane blir samla i ein pott, og medlemmene får høve til å ta opp smålån for å investere i inntektsgivande arbeid og ei betre framtid. Vi starta arbeidet med VICOBA i I dag er det over tusen registrerte VICOBA-grupper, fortel Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgiver i Tanzania. Det er medlemmene sjølve som eig "banken". Rentene på låna som blir tekne opp, kjem alle eigarane til gode. Slik går overskotet frå prosjektet tilbake til lokalsamfunna. Kirkens Nødhjelp støtter VICOBA-gruppene med opplæring i tillegg til bankboksar og anna materiell. Eg blir stadig imponert av menneske som før ikkje har hatt ressursar til å gjere noko ut av livet sitt, men som no reiser seg på VICOBAmøta og fortel den eine suksesshistorien etter den andre: om at dei kan halde barna i skulen, om at dei har skapt seg eit levebrød, og at dei tener pengar, fortel Walalaze. Viktige forsamlingar I Tanzania er kyrkja ein naturleg stad å møtast for å ta tak i utfordringar i kvardagslivet. Mange som har vorte med i ei VICOBA-gruppe har hørt om arbeidet gjennom den lokale forsamlinga si, og mange VICOBA-grupper har òg møta sine i kyrkja, sjølv om VICOBA er eit prosjekt på tvers av religionar. -4-

5 VICOBA gir menneske styrke til å tenkje gjennom kva dei treng, og korleis dei kan få tak i det. Ansvaret blir lagt i hendene deira, men vi kan gi dei kunnskap og støtte til å stå opp for sitt eige liv. Vi opplever at VICOBA-gruppene tenner voner, seier Walalaze. Salatblad og utdanning Yohana og mora er framme hos bonden der dei skal hente grønsakene. Den unge guten har draumane klare for framtida: Ettersom mor mi er med i VICOBA, kan eg studere, viss eg jobbar hardt for det. Eg har lyst til å bli politi. Eller jobbe for at landet skal bli meir rettferdig. Demokrati er viktig. Eg vil vere med å gjere Tanzania til ein god stad å leve for mange. I dag er det salatblad som skal berast tilbake til torget. Flaks! Stort volum, men lett å bere. Yohana smiler og myser mot sola. Denne dagen skal bli god. Faktaboks Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april Over éin milliard menneske lever i ekstrem fattigdom. Urettferd tek menneskeliv kvar dag. I år set Kirkens Nødhjelps fasteaksjon søkjelyset på økonomisk rettferd. Saman kan vi kjempe for ei framtid utan fattigdom. Det er forsamlingar landet rundt som står for gjennomføringa av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Meland kyrkjelyd arrangerer aksjon 12. april. Ta vel imot konfirmantane på innsamlingsdagen! Pengane som blir samla inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda. Støtt aksjonen direkte ved å: Nytte kontonummer Ringje givartelefon (200 kroner) Sende ein sms til 2090 (100 kroner) -5-

6 Ikonet Den lidande Kristus. I Fastetida har du i kyrkja sett ikonet Den lidande Kristus. Det er laga av den norske ikonmålaren Solrunn Nes. Ho fortel at ho på ein stor utstilling med bysantisnk kunst på Metropolitan Museum of Art i Chicago, såg eit ikon av den lidande Kristus, The Man of Sorrows som denne motivkretsen heiter på engelsk. Det ikonet inspirerte henne til å måla ikonet som me no har fått i Melandkykja. Du finn det til venstre oppe i koret. Motivet stammar frå bysantinsk, ortodoks tradisjon frå 1200 talet, men var også eit populært motiv i Vest Europeisk og italiensk middelalder. På latin heitet motivet imagio pietatis, bilete på sjølvoppofrande kjærleik, på gresk akra topeinosis, den ytterste audmjuking. Motivet viser til sjølve sentrum i kristendommen, Jesu liding og offergjerning for alle menneske. Det nye ikonet i Meland kyrkje gjeld dermed kjernen i trua vår, Guds livgjevande forsoning med sin skapning. Presten Per Arne Dahl tala i ei NRK sendt påskepreik i 2004 om dette: vi får høre to avgjørende opplysninger: Det er Guds sønn som henger på korset i dypeste avmakt, og det er Jesus Kristus som lider og dør der for vår skyld. Derfor var Martin Luther opptatt av at vi bruker det mest dekkende pronomenet som tenkes kan når vi beskriver dette mysterium. Luther er ikke i tvil : Jesus døde for meg! Og denne prekenens to hovedpoeng er at Kristi lidelser både angår vår livsskjebne og vår skyld. Langfredag aner vi at ondskapen er så grufull i verden at Gud selv måtte gå inn i den, slik Hebreerbrevet bekrefter det: Vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Da finnes det ikke noe sted i tilværelsen hvor Jesus ikke har vært.. Det handler om at vi har alle sviktet, vi er alle ansvarlige for at kjærligheten er blitt kald, at egoismen blomstrer og at gjengjeldelsen fortsatt råder. Menneske-hetens skyld og vår skyld er for stor til at vi kan bære den. Det er bare en som kunne ta vår skyld på sine skuldre og ta ansvaret for det store oppgjøret.. Kristus vet hva mørke og ensomhet er. Han vet hva det er å kjenne seg krenket og forlatt. På kropp og sinn har han kjent ondskapens meningsløse herjinger. For meg er derfor profeten Jesaja sine antydende bilder av Jesus blitt viktigere enn ulike filmatiseringer: Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Kristi lidelseshistorie er derfor menneskehetens viktigste verdipapir.. Langfredagens sentrum er derfor det store oppgjøret som har gitt oss en ny tidsregning, et før og et etter Kristus.. Det var ikke romere eller jøder Jesus tok oppgjør med, men vår synd, den onde og døden. Den hellige Guds sønn rekker sine naglemerkede skaperhender mot alle kvinner og menn til alle tider, og sier: Det var for deg. Alt var for deg! -6- Denne påskepreika er som ein direkte kommentar til det nye ikonet vårt. Noko å konsentrera seg om, tenkja på, undra seg og meditera over, ikkje berre i fastetida og påsken, men gjennom heile kyrkjeåret. Ikonet viser den døde Jesus med såra etter krossfestinga, og med samtlege torturredskapa. Til og med terningane som vaktene spela med då dei skulle fordela Jesus sine klede, er tekne med. Dei viser tydeleg korleis eit ikon har eit omvendt perspektiv, den skeive måten dei er teikna på viser at forsvinningspunktet er hos oss som ser på ikonet, ikkje som vanleg inne i djupna i biletet. Nett dette vil sei oss noko vesentleg: det er det guddommelge som betraktar oss, lyser på oss gjennom ikonet. Derfor kan ikon kallast for dører til mysteriet. Derfor også bladgullet, som skal symbolisera Det uskapte lyset, dvs. det guddommelege lyset. Jesus har på mange av desse ikona hovudet lett bøygd til høgre side. På nokre har han lukka auge som om han berre søv. På andre, som på det i vår kyrkje, er augo opne. Og den såra kroppen er framstilt som om han enno er levande Håret er bølgjande og fullt av liv, nokre kommentarar seier som manen på eit majestetisk løvehovud. Initialane på begge side av Jesus er første og siste bokstaven i Jesus Kristus på gresk. Glorien rundt hovudet er eit velkjent symbol for å vera i ein heilaggjord tilstand. Bokstavane i krossarmane i glorien, er ei presensform for verbet å vera, og kan oversettjast med den verande eller den som alltid er. Den fullkomne og ubeskrivelege Gud, som presenterer seg for Moses som Eg er den eg er, (2 Mos 3,14).

7 Ikonet er innramma med ei utskoren og måla vinrankebord. Ikonet passar dermed fint inn med altertavla i kyrkja, som har same type bord. Vintreet er eit kjend symbol frå oldtida: Eg er vintreet, de er greinene, seier Jesus om seg sjølv i Joh 15,5. Han er livstreet som gir greinene liv, dei er avhengige av han. Symbolet var mye brukt i dei romerske katakombene. Her er Melandkyrkja i ein lang og god tradisjon! Vindruene symboliserer Jesu blod, og drueklasane har hjerteform, noko som kan minne om at Jesus elskar menneska så høgt at han gav sitt liv og blod for dei. Dermed vert dekoren på både altertavla og ikonet symbol på Jesu blod i nattverda. Til ikonutstillinga Solrunn Nes hadde i Meland kyrkje i Påsken 2007, måla ho to ikon med slik vinrankedekor, ho syntes dei passa så godt til altertavla. Ho fortel i intervjuet i Kontakten Nr. 2 april 2007 at ho arbeidde heilt fram mot opninga i påsken for å få dei ferdige. Då er det ekstra gledeleg at nett eit av desse ikona no får fast plass i Meland kyrkje! LJ. Kjelder: Jesaja 53,3./ Mysteriets formspråk, Alma Mater Solrunn Nes. / Kristne symboler, Verbum Ragnar Skottene. / Vi så hans herlighet, Avenir Gunnar Danbolt. /

8 Kan vi tenkja oss ei påskedagsgudsteneste utan samen Påskemorgen slukker sorgen?monumental og heilstøpt og med sterke uttrykk for sigeren over døden står salmen som ei søyle i dei norske høgtidstradisjonane. Og høyrer vi opningsorda, kling samstundes salmetonen før øyra, berre prøv! Inntil for få år sidan var også påskemarkeringa i den norske skulenutenkjelegutan denne salmen. Ja, mange hugsar sikkert jubelkjensla av å få stemma i på linja den har oss givet lyset og livet like mykje som helvede greder fylte oss med gledeblanda gru! Tenkja seg til heilt lovleg å ta eit slikt ord i sin munn i klasserommet, og i ein salme endå til? Men den danske salmediktaren Nikolai Fredrik Severin Grundtvig var så langt ifrå skvetten av seg og fylte dei opprinnelege 9 salmeversa rikelegmed talande bilete og metaforar. Blant versa som er utelatne i Norsk Salmebok finn vi døme som: Englehære budskap bære, budskap bære med lovsang ny Morgenstunden gull i munnen, gull i munnen har enn til oss Lyet og leet under livstreet, under livstreet gjør hvilen søt!og i 5.verset som står i salmeboka vår: Om enn bedrøvet, smiler dog støvet, smiler dog støvet ved englesyn!motgang og prøvingar hadde han opplevd, presten og salmediktaren, men trua på den oppstadnegav han nytt livsmot og ny von. Påskesalmen I heimlandet hans står merkeleg nok ikkje denne salmen så sterkt. Danskane har nok føretrekt andre, til dømes Krist stod opp av døde. Og det skal vera nok å ta av, for heile 1500(!) salmar kom ifrå Grundtvig si hand, ei utrulegstor mengd.i Norske Salmebok står 36 av dei i tillegg til nokreomsetjingar. Den norske melodien av Ludvig Lindeman har ei flott oppbygging som verkeleg stimulerer til stor stemmebruk. Som organist var det alltid einfryd å kunne ausa ut all den velklang som orgelet hadde som eit tilsvar til dei sterke tekstane. Men på verset Sangen toner vår forsoner, vår forsoner til evig pris let eg orgelet teia, og Meland-kyrkjelyden tok poenget og sende lovsongenåleine til himmels. Du, for ein jubel! Til slutt må eg få vera litt personleg, for det same verset har fått ei sterkare meining for meg i tida etter at kona mi gjekk bort. Vi syng slik: han ville bløde for oss å møte, for oss å møte i paradis. Dette er det vi trur, men for ho Anny og alle dei andre som er gått føre er det ein realitet: møtet med Jesus. Difor held vi påske kvart år, med vona lysande over livet under perspektivet i siste verset: Se, i skarer opp vi farer, opp vi farer fra grav i sky. God påske! Arvid Sakseide -8-

9 Det nye koret Det nye koret i Meland kyrkjelyd har hatt fem øvingskveldar så langt denne våren. Vi er no nærare 30 medlemmar. På første øvinga møtte 15 og sidan har det kome nye til etter kvart. Vi øver frå kl. 20 til ca annakvar tirsdag. Festsalen på folkehøgskulen er ein framifrå øvingstad og vi er svært takksame for at vi får øva der. Stemninga og songgleda er god, og vi er glade for å ha Jannicke Wisløff Åsebø (bilete) som dirigent. Midt i øvinga har vi ein liten pause med kaffi og litt og bita i. Vi har plass til fleire. Spesielt på herresida trengs det forsterkningar, bass og tenor. Sit du på gjerde så hopp gjerne ned. Du er velkomen. Komande øvingar blir 12 april, 26 april og 10 mai, klokka i festsalen på Nordhordland Folkehøgskule. Så har vi planar om å synga ved ei gudsteneste i løpet av våren. Følg med i gudstenestelista. Trond Fykse. Songstunder på møteplassen Likar du å syngja og er glad i gode melodiar? Eller er du kanskje først og fremst oppteken av tekstane i song og salmeskatten - i truserfaringa som kjem til uttrykk, av det teologiske innhaldet som blir formidla, eller av lyrikken i salme og songbøkene? Det vert stundom sagt at me syng for lite saman i vår tid, og når det blir sunge er det ofte nyare songar som me ikkje kjenner og som gjerne også er vanskeleg å synga. Det vil vi gjera noko med. Me innbyr til ein halvtime med song på Møteplassen kvar onsdag frå klokka til 20.30, det vil sei i forkant av bibeltimane. Det einaste vilkåret for å vera med er at bryr deg om den kristne salme og songskatten. Me tenkjer oss å utfordra ulike personar i kyrkjelyden til å ta kvar sin kveld der dei leitar fram sine "favorittar" og gjerne seier litt om kvifor dei ulike salmane er deira val, gjerne og litt om salmen og forfattaren når det fell naturleg. Eit par salmar vil kvar gong vil kvar gong vera knytt opp mot komande sundag i kyrkjeåret, kanskje salmar frå den oppsette salmelista. Bli med og syng med oss! Ingvard Hageberg og Arvid Sakseide. -9-

10 -10-

11 Senior s Torsdag 10 mars starta tiltaket Senior s i Meland. Den S-en som avsluttar ordet kan stå for ulike ting som * samling * fleirtal og signaliserer då at me vil nå mange * genitiv som uttrykkjer eit eigartilhøve dette er for seniorar eller seniores. Målgruppa er godt vaksne menneske og er eit dagtilbod. På fyrste samlinga var Knut Inge Røen med og gledde forsamlinga med Jim Reeves songar. Bak tiltaket står ei arbeidsgruppe med representantar frå Meland Sokneråd, Norkyrkja, Frekhaug indremisjon og folkehøgskulen med Asle Reigstad som leiar. Geografisk blir det plassert på folkehøgskulen på Frekhaug, og det blir organisert som eit kortkurs under folkehøgskulen. Målgruppa er først og fremst folk frå Meland, men om nokon vil kryssa kommunegrensa for å få dette med seg, så er dei velkomne. Arbeidsgruppa vil leggja til rette for eit varmt og triveleg fellesskap. Maten blir viktig, og me vil by på middag med kaffi, og den vert det sjølvsagt høve til å betala for. Kvar gong blir det ein hovudprogrampost, ein tale, eit kåseri og stundom eit konsertlikande program. Når det er naturleg ut frå program og tema, vil det og bli lagt til rette for samtale, gjerne i grupper for dei som vil vera med på det. Ulike kunstnarlege innslag blir det også, og så skal me syngja saman. Neste samling vert 7.april. Då kjem gamlebispen, Ole D.Hagesæther og talar over temaet: Jeg tror på gledens Gud. Vidare denne våren er det planlagt ei samling 5. mai og ein blåtur den 9. juni. Fullstendig program vil bli kunngjort i nær framtid, og til hausten held me fram. Ingvard Hageberg (for arbeidsgruppa). Ei litt annleis gudsteneste Søndag 13. mars kl. 17 var det fullt hus for andre gong då vi feira gudsteneste i katina på Meland Rådhus. Mange småbarnsfamiliar var møtt fram, men alle generasjonar var til stades. Det var ei blanding av velkjente element og nytt tonespråk. Nye og gamle songar, men med friske arrangement og ei framifrå godt band og forsongarar. Folk såg ut til å trivast både under gudstenesta og på kafeen etterpå. Neste gudsteneste på rådhuset er planlagt 10. april. Torbjørn Aamli -11-

12 FEM KOR SYNG FORTELJINGA OM SUNNIVA I KYRKJA Laurdag 2. april blir det stor konsert med fem kor i Melandkyrkja. Dagen etter står domkyrkja i Bergen for tur. Octavia frå Meland framfører Eyvind Skeies verk Må korsets tre slå rot saman med kor frå Biskopshavn og Bergen domkyrkje. Dei unge songarane syng legenda om den irske kongsdottera Sunniva. To kor frå Biskopshavn kirke, to frå Bergen domkirke og Octavia frå Meland har slått seg saman om dette prosjektet. Jentene i Octavia og dei andre songarane har øvd flittig for at konserthelga tidleg i april skal få fram kor vakker denne musikalske forteljinga om den heilage Sunniva er. Iherdig øving Octavia-dirigent Eirin Beate Åserud-Løvlid fortel at ho og kantor Tonje E. Askeland i Biskopshavn kyrkje lenge har drøymt om å framføra verket Må korsets tre slå rot. Ho synest musikken i verket om Sunniva er veldig fin. Og songarane har øvd iherdig. Jentene hadde sitt første møte med verket på vårtreffet i Kinsarvik i fjor, og så var det øvingshelg i september i fjor, og i januar, februar og mars i år. I tillegg har vi øvd på verket under dei ordinære øvingane våre, innimellom øving på stoff til gudstenestene. nnøvinga av eit så stort verk krev òg at jentene øver ein del på eiga hand. Dei må læra alt utanåt. Til hjelp i dette arbeidet har dei hatt cd å øva etter og elles berre måtta pugga tekst. Det skal vera kostymer og enkel regi i verket, og derfor er det ekstra viktig at ein kjenner verket godt, forklarar Åserud-Løvlid og legg til at jentene i Octavia er vane med at alt må lærast utanåt. Dei ulike kora har hatt fleire fellesøvingar, både i Biskopshavn kirke og Bergen domkyrkje. Solistar Hilde Annine Hasselberg syng Sunniva, og med seg som solistar har ho Knut Atle Johannesen og Idar Åserud-Løvlid. Dirigent er Eirin Beate Åserud- Løvlid. Det er Eyvind Skeie som har skrive teksten til korverket. Han er ein av dei meste kjende novlevande norske samlediktarane. Musikken er komponert av Odd Johan Overøye. Helgenen frå Irland Må korsets tre slå rot handlar om legenda om den irske kongsdottera Sunniva. For å sleppa å gifta seg med ein brutal heidensk konge, flykta den kristne prinsessa med følgjet sitt i tre båtar frå den grøne øya. Laurdag 2. april er det konsert i Meland kyrkje, dagen etter i Bergen domkyrkje. Meir informasjon om ungdomskantoriet Octavia ligg på heimesidene til Meland kyrkjelyd: Ifølgje segna dreiv Sunniva med to av båtane i land på øya Selja i Nordfjord. Folk frå fastlandet oppdaga flyktningane frå Irland og følte seg truga fordi sauene deira beitte på øya. Sunniva og venene hennar søkte ly i ei hole litt oppe på øya. Dei bad om berging, og steinane raste ned og skjulte inngangen til hola. Seinare viste det seg merkelege teikn på øya, fortel legenda. Det er uvisst kor mykje av dette som er sant, og ein veit ikkje ein gong sikkert om Sunniva har levd. Men ho vart kåra til helgen, det vart det reist eit kloster på øya Selja ruinane ligg der framleis - og Selja vart gjort til bispesete på Vestlandet. Arve Kjell Uthaug. Hilde Annine Hasselberg har rolla som kongsdottera Sunniva i verket Må korsets tre slå rot. (Foto: Tuva Åserud)

13 Delte ut vaflar Laurdag 12. mars stilte fleire av borna i løvegjengen opp på Frekhaug senter saman med vaksne søndagsskuleleiarar - og løva sjølv. Dei som gjekk forbi fekk vaflar, kaffi, saft og informasjon om løvegjengen og gudstenestene i rådhuset frå m.a. (f.v.) Sunniva, Alida og Eline. Løvegjengen er søndagsskuletilbodet som er knytt opp til gudstenestene i Meland kyrkjelyd. Arve Kjell Uthaug. FredagsÅpent 8. april Kyrkjelyden inviterer til neste FredasÅpent i Meland kyrkje fredagskvelden 8. april kl Temaet denne gongen blir Glede som varer, og det er tidlegare kyrkjelydsprest Rune Minde, som vil dele tankar om temaet med oss. Politikar og soknerådsmedlem Sigmund Larsen vil og la seg intervjua om hans veg til aktiv gudstenestedeltakar. Som alltid vil det vera mykje fin song og musikk, og kyrkja vil vera dekorert i tråd med temaet. Høve til ein matbit i etterkant av programmet blir det og. Fri entré, men høve til å gje ei gåve under matøkta. Vi legg vekt på å laga ei open og avslappa atmosfære, samstundes som det skal vera kvalitet i alt som blir presentert. Biskop Ole D. Hagesæther sa då han vitja FredagsÅpent: Dette er jo eit så profesjonelt konsept at det eigentleg burde fylla kyrkja. Ta biskpopen på ordet og ver med å fyll kyrkja denne vårkvelden. Les meir om arrangementet på kyrkjelyden si heimeside: -13-

14 Takk til Marie Marie Vangen Iversen har sagt opp som eitt-åring i Meland. Vi i staben takker for den tida vi fekk ha saman med Marie; ho er ei herlig jente som har mykje å fare med. Vi vil ynskja henne lukke til i det som ligg føre og Guds signing over framtida. Registreringsoring på Rådhuset Som før nemnd er kyrkjekontoret no vel attende i gode kontorlokale på Rådhuset. Samstundes medfører dette at kyrkjekontoret er komen innanfor det nye tilgangssystemet som medfører at besøkande til kyrkjekontoret no må registrere seg i resepsjonen. Reint prinsipielt er dette ikkje heilt enkelt, ettersom kyrkja ikkje er ein del av Meland kommune, men inntil så lenge har vi på kyrkjekontoret valt berre å samle erfaring kring kva for ulemper dette medfører. Dersom du ønskjer til dømes å samtale med presten utan å måtte registrere deg, kan du be resepsjonen om å ta kontakt med oss på kontoret, så kan vi komme ned og møte deg. Gudstenester på Rådhuset Serien med seks gudstenester på kantina i rådhuset no i vår er godt i gang, og vi gler oss stort over godt frammøte og god stemning. Det er ikkje til å underslå at det er mykje arbeid med å rigge opp og rigge ned før og etterpå, så ønsket om eit permanent gudstenestelokale i Frekhaug er ikkje blitt mindre. Det er og ein stor oppmuntring Nytt frå stab og sokneråd at formannskapet i sitt møte 23. februar 2011 har innstilt til kommunestyret at kyrkjelyden skal få låne lokale på rådhuset gratis. Vårrydding på gravplassen I skrivande stund ser det ut til at våren endelig har meldt sitt kome; sola skin og temperaturen har så vidt runda 10 grader. Då er det kjekt å begynne å tenke på alle dei vakre fargane som naturen snart byr oss, og det er tid for å rydde etter vinteren. Også i år blir det rydding på gravplassen av pyntegjenstandar og anna som ein vil ta vare på til neste år. Fristen for dette er i år satt til helga april. Som tidlegare år vil det vere snøen som styrar når arbeidet med klargjøring for våren tar til, men denne datoen markerer i alle fall eit ønskje og ein vilje om å starte ryddinga på kyrkjegarden. Lister til soknerådsvalet Soknerådet har sett ned ein nominasjonskomite som vil setje opp ei liste til soknerådet. Men det er fullt mogleg å stille alternative lister. 10 medlemmer i Den norske kyrkja med røysterett må skrive under og gå god for lista før innlevering. Fristen for innlevering av lister er 1.mai. Meir informasjon kan du finne på no eller ta kontakt med kyrkjekontoret. Bibeltime og kveldsbøn Bibeltimane og kveldsbøna held fram på onsdagskveldane. Bibeltimen kl og kveldsbøna kl Du kan vere -14- med på alle tre tinga eller nokre av dei. Oversikt over bibeltimane finn du på eller ta kontakt med kyrkjekontoret. Småbarnstreff ute av drift Det vart i mars nødvendig å legge ned småbarnstreffet på Møteplassen inntil vidare på grunn av mangel på medarbeidarar. Veit du om nokon eller kunne du tenke deg sjølv å vere med som medarbeidar, ta kontakt med kyrkjekontoret. Møteplass Ungdom På grunn av redusert stab og behov for betre profilering av ungdomstreffet på Møteplassen om ettermiddagane vart det inntil vidare lagt ned. I mellomtida vert det arbeidd med samarbeidsrelasjonar og anna som kan gje treffet ei større oppslutning. Kyrkjelydsweekend i mai mai er Sætervika leirstad i Samnanger reservert for kyrkjelydsweekend for Meland kyrkjelyd. Set av helga. Meir informasjon vert lagt ut på nettsida og i kyrkja. Nye instrument Soknerådet har gått til innkjøp av eit trommesett og eit elpiano til bruk i gudstenester og andre arrangement.

15 Døypte: Dåpsdato Namn Livets gang Iselin Sjursæter Seljelid Jørgen Soltveit Mathias J Skjelvik Amalie Leivestad Jonathan Fosse Skeie Arjan Tufte Einestrand Anders Moldrheim Skibenes Emily Jane Munoz Flatøy Nicolay Solheim Kaspar Gripsgård Olsen Madelen Særvold Raun Hedda Nygård Vie Brian Matheo Vevang Marøy Mariell Hatland-tonne Max Sebjørnsen Rath Ulrik Christoffer Lilleskare Moldekleiv Oda Sagstad Andrea Walde Aursand Ingrid Lovise Søvik Skaar Lone Blom Amanda Lande Kleppe Jonas Bruvik-eide Aron Slettebakken Hellestvedt Emma Dale Wessman Vigde: Vielsesdato Navn Aud Helen Møvik og Remi Andre Hamre Haaverstun Døde: Dødsdato Navn Laila Vikebø f Helge Knudsen f Klara Ally Ruskedal f Ole Tveit f Anny Øvstegård Sakseide f Kåre Ingvard Johannesen f Margit Helena Gripsgård f Bente Margrethe Andersen f Britt Aida Birkeland f Anne Karen Landsvik f Irene Angeltveit f Millbjørg Signy Alvine Kårbø f Olga Johannessen f Målfrid Sagstad f Betsy Husebø f

16 Stad Dato Tid Arrangement Merknader Nattverd/ Søndag Liturg Dåp skole Årsmøte på Meland :00 Gudsteneste rådhus etter gudstenesta. N X AAMLI :30 Fredagsåpent :00 Gudsteneste Octavia D AAMLI :00 Gudsteneste Kafè X SKAUGE RÅDHUS HUSEBØ BEDEHUS RÅDHUS, SÆTERVIKA LEIRSTAD, SAMNANGER :00 Gudst. for små og store :30 Kveldsgudsteneste Palmesøndag D AAMLI Skjærtorsdag. Kveldsmat etter gudstenesta N AAMLI :00 Pasjonsgudsteneste Langfredag AAMLI :00 Høgtidsgudsteneste 1. Påskedag N SKAUGE :00 Gudsteneste 2. Påskedag N SKAUGE :00 Temagudsteneste :00 Møtepunkt Kristen på arbeidsplassen.john Victor Selle frå Tent. Octavia Gudsteneste for alle, av ungdom D/N X AAMLI N SKAUGE :00 Gudsteneste Kafè N X AAMLI :00 Gudsteneste D/N X SKAUGE :00 Gudst. for små og store :00 Gudsteneneste I samanheng med kyrkjelydstur (sjå nettsida for meir informasjon) N AAMLI :00 Temagudsteneste Å dele med trivsel N X AAMLI Håøy :00 Friluftsgudsteneste RÅDHUS, HUSEBØ BEDEHUS Helgetorsdag (Kr. himmelfartsdag) AAMLI :00 Gudsteneste Kafè SKAUGE :00 Høgtidsgudsteneste 1. Pinsedag N SKAUGE :00 Gudsteneste 2. Pinsedag N SKAUGE :00 Møtepunkt Gudsteneste for alle, av ungdom. N SKAUGE :00 Gudsteneste D AAMLI :00 Gudsteneste D/N AAMLI Treng du skyss til kyrkja, kontakt kyrkjekontoret

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2015 47. årg. Moskus side 6 Presteordinasjon side 4 Konfirmantar side 12 Ekteskapet side 8 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51 77 03 77

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Nr. 2-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre 2 Tema: Ekte liv Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Grasrotbevegelse

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ - 57. årgang Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt,

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad Advent- og julenummer for Time Nr. 6 - desember 2011 43. årg. Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5 Side 2 Ei helsing frå Andesfjella Side 5 Tårnløver

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 5 - O K T O B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Barnekorene i Korskolen, Åsane menighet, har i flere år arrangert loppemarked. I år var det jentekoret Magnificat med

Detaljer