Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten"

Transkript

1 Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske

2 Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef Fax Epost: Kontortid: Måndag-fredag kl kl (kontoret kan væra stengd i kontortida. Kontakt då eksp. i rådhusetef ) Kontakttelefon ved krise: mobil: Kyrkjetenar (vikar) Junji Furukawa Roy Rognsøy telf Kyrkjelydsmusikar: Trond Fykse Tlf Kyrkjeverje: Torgeir Paulsen Tlf Kyrkjelydskoordinator: Anne Sofie Nergård Uthaug tlf priv Soknerådsleiar: Kari erikstein tlf Ungdomsarbeidar: Ruben Sæle tlf Sokneprest: Torbjørn Aamli tlf Undervisningsprest: Steinar Sneås Skauge tlf KONTAKT: Kyrkjeblad for Meland Utgjevar: Meland sokneråd Layout: Harald Wiig Andersen Trykking: Trykk-service as Redaksjonsadresse: Meland kyrkjekontor Gåver til Kontakt og gjevartenesta konto nummer: Foto: Arve Kjell Uthaug Meland kyrkje: Presten har ordet Ved sokneprest Torbjørn Aamli Sånn i forbifarten Det som passerer revy Jeg har hørt og lest om folk som har sett livet passere revy, som det heter. I grenselandet mellom liv og død, under en operasjon, en livstruende skade, drukning... Jeg har ikke opplevd dette selv, og lurer litt på hva slags dager som ville festet seg i min korte automatiske revy. De største øyeblikkene av lykke, kanskje. Folk som står eller sto meg nær. Men kanskje også noen av de vonde stundene, tapene, gangene jeg sviktet? Øystein Gjerme fortalte gripende på Fredagsåpent nylig om hvor viktig det er å leve i nuet, og ikke bare i framtiden. Inte visste jag at dagarna som och gick var själva livet, skal en svensk skuespiller ha sagt. Da er det trist om en på slutten av livet plutselig finner ut at en egentlig aldri var til stede i eget liv, og at alt bare fór forbi uten at en la merke til det? Påske (Hebraisk: pasach)=forbigang Påske betyr egentlig at noe går forbi. Kanskje husker du bibelhistorien om jødenes fangenskap i Egypt? Moses møtte opp hos Farao og krevde at folket skulle få sin frihet. Men Farao sa nei. Så begynte en etter en av de 10 landeplagene, som endte med at dødsengelen skulle gå gjennom Egypt og ta livet til eldste guttebarn i familien. Men det fantes ett botemiddel. -2- Tradisjon med nytt innhald Jødene har feiret sin påske i 3250 år til minne om den gangen dødsengelen gikk forbi der blodet var på dørkarmen. Men for ca år siden sto en skjeggete fyr ved Jordanelven og ropte ut: Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Meningsløse ord for en moderne nordmann som ikke har gått på søndagsskolen. Men ord som vekte undring der de hørtes første gangen. Dette gamle ritualet med slakting av påskelammet pekte fram mot en annen død som truet menneskeheten. På nytt fløt blodet over trebjelker, som på en måte ble porten mot selveste himmelriket. Det er fullført, ropte Jesus ut da han døde. Dødsengelen må gå forbi alle som er tegnet med korstegnet. Som vil stå under beskyttelsen av Jesus sitt blod. Fremmedartet men et mysterium Det virker en smule fremmed for oss dette symbolmettede språket. Men la det gjerne være et mysterium. Det brukes ulike bilder: Frikjøpelse, redning, stedfortredende død, og seier over død og djevel... Men realiteten i det er at døden ikke har noen rett på de som vil være Guds barn.

3 Grip dagen og muligheten. Vi trenger hverken dra på fortidens uoppgjorte skyld og skam, eller å sette livet på vent. I dag gjelder ordet om at hvis vi ber om å få være Guds barn, så er vi det. Alle de som tok imot ham (Jesus), ga han rett til å bli Guds barn, forteller Johannes. Ikke la dagene passere uten å gripe Guds utstrakte hånd. Og gå særlig der han har sagt han vil møte deg: Der vi samles for å be og høre hans ord, og der vi samles om det måltidet som minner oss om Guds lam som bærer verdens synd. God påske til dere alle! Av Torbjørn Aamli, sokneprest Vi er no godt inne i fastetida. Gjennom tre fastehelsingar og -oppmodingar ser ein at dei alle peiker på det same; at fasten er ei førebuingstid for påska, og at senteret for påska er Kristus Jesus. I fastehelsingar frå Den norske kyrkje, erkebiskopen av Canterbury og Paven vert vi utfordra på ulike måtar. Erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, laga ein kort videosnutt i 2009 som gjev ein strålande innføring i fastetida si historie. Han viser korleis fastetida har opphav i dåpspraksisen til dei første kristne. Dei døypte på påskedag, og fastetida kom derfor inn som ei førebuingstid til dåpen i påska, og vart verande som ein tradisjon. (Filmen kan sjåast på Tankar om faste Pave Benedikt XVI tar også utgangspunkt i dåpen, og i si fastehelsing utdjupar han korleis fasten er å vekse i dåpen og verte likare Kristus: "Dåpen er ikke en ritus fra fortiden, men møtet med Kristus som informerer hele den døptes liv, gir guddommelig liv og kaller til oppriktig forvandling: påbegynt og støttet av nåde." (Helsinga kan lesast på htm) For å vekse i forvandlinga, som paven seier det, er tekstane i fastetida viktige. Paven seier at å leve med desse tekstane er viktige som ei førebuing til påska, fordi "Reisen gjennom fastetiden finner sin oppfyllelse i [ ] Den hellige natt. Da fornyer vi våre dåpsløfter og bekrefter at Kristus er vårt livs Herre, det liv som Gud skjenket oss da vi ble gjenfødt av "vann og hellig ånd". Og vi bekrefter igjen vårt faste engasjement med å besvare nådens handling, for å kunne være hans disipler." Også på kyrkja.no er det vekstaspektet som er framme. Her vert ein utfordra til å stille seg sjølv spørsmål om kva i liva våre som tar for stor plass og kva vi kan gje avkall på for å leve eit sannare liv. I vår kyrkje står Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon, og med det eit fokus på fastetida som ei tid der ein hjelper andre, sterkt, og også paven kjem inn på dette aspektet ved fasten i noko han seier Gjennom å senke oss ned i Kristi død og oppstandelse gjennom dåpens sakrament, beveges vi hver dag til å befri våre hjerter fra byrden av -3-

4 materielle ting, fra et egosentrisk forhold til verden som gjør oss fattige, og forhindrer oss i å være tilgjengelige og åpne for Gud og vår neste. Kyrkja.no trekk også fram ein bibelstad som er viktig for det fokuset på fastetida som vi har fått med Fasteaksjonen. I Jesaja 58 står det Er dette den faste eg vil ha: ein dag då mennesket plagar seg sjølv, heng med hovudet som sevet, kler seg i botsdrakt og ligg i oske? Kallar du dette for faste, er det ein dag etter Herrens vilje? Nei, så er den faste som eg vil ha: at du løyser dei som med urett er bundne, sprengjer banda i åket og friar ut dei som er trælka, ja, knekkjer kvart åk, at du deler ditt brød med dei som svelt, og lèt heimlause stakkarar koma i hus, at du kler den nakne som du ser, og ikkje sviktar dine eigne. Gjennom desse tre blikka på fastetankane frå tre av dei viktigaste kyrkjelege tradisjonane i Vesten, vår lutherske kyrkje, den anglikanske kyrkja og den katolske kyrkja, ser vi korleis vårt fokus på fasteaksjon og sosial rettferd er ein naturleg del av fasta, og ei logisk vidareføring av tankane Paven kjem med og det historiske bakteppet frå Canterbury. Vårt fokus er også heilt i tråd med orda frå Jesaja. Det vi gjer er i ein god fastetradisjon i kyrkja, men det har ikkje vondt av å verte utdjupa av det Paven minner oss på; fokuset i fasten er Kristus! (Ei lengre utgåve av denne artikkelen ligg på nettsida). www. melandkyrkja.no Steinar Sneås Skauge (undervisningsprest). Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 No er livet betre Då mamma fekk lån til å starte ei grønsaksbu, fekk Yohana (14) eit heilt nytt liv.yohana (14) er i si eiga verd medan han traskar ved sida av mor si. Det er tidleg om morgonen, og han er trøtt. Dei skal gå langt for å hente grønsaker til bua på torget. Eg hjelper mamma med jobben morgon og kveld. Det er ei glede. Ho gir meg skulepengar, slik at eg kan få utdanning, fortel Yohana. Han bur saman med mor si og tre søsken i landsbyen Chunya i Tanzania. For to år sidan vart mora med i ei VICOBA-gruppe gjennom Kirkens Nødhjelp. Då vart livet betre. No har vi råd til mat, klede og skule, fortel den unge guten. Skaper forandring VICOBA (Village Community Banks) er spareog lånegrupper der medlemmene sparer små beløp kvar månad. Pengane blir samla i ein pott, og medlemmene får høve til å ta opp smålån for å investere i inntektsgivande arbeid og ei betre framtid. Vi starta arbeidet med VICOBA i I dag er det over tusen registrerte VICOBA-grupper, fortel Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgiver i Tanzania. Det er medlemmene sjølve som eig "banken". Rentene på låna som blir tekne opp, kjem alle eigarane til gode. Slik går overskotet frå prosjektet tilbake til lokalsamfunna. Kirkens Nødhjelp støtter VICOBA-gruppene med opplæring i tillegg til bankboksar og anna materiell. Eg blir stadig imponert av menneske som før ikkje har hatt ressursar til å gjere noko ut av livet sitt, men som no reiser seg på VICOBAmøta og fortel den eine suksesshistorien etter den andre: om at dei kan halde barna i skulen, om at dei har skapt seg eit levebrød, og at dei tener pengar, fortel Walalaze. Viktige forsamlingar I Tanzania er kyrkja ein naturleg stad å møtast for å ta tak i utfordringar i kvardagslivet. Mange som har vorte med i ei VICOBA-gruppe har hørt om arbeidet gjennom den lokale forsamlinga si, og mange VICOBA-grupper har òg møta sine i kyrkja, sjølv om VICOBA er eit prosjekt på tvers av religionar. -4-

5 VICOBA gir menneske styrke til å tenkje gjennom kva dei treng, og korleis dei kan få tak i det. Ansvaret blir lagt i hendene deira, men vi kan gi dei kunnskap og støtte til å stå opp for sitt eige liv. Vi opplever at VICOBA-gruppene tenner voner, seier Walalaze. Salatblad og utdanning Yohana og mora er framme hos bonden der dei skal hente grønsakene. Den unge guten har draumane klare for framtida: Ettersom mor mi er med i VICOBA, kan eg studere, viss eg jobbar hardt for det. Eg har lyst til å bli politi. Eller jobbe for at landet skal bli meir rettferdig. Demokrati er viktig. Eg vil vere med å gjere Tanzania til ein god stad å leve for mange. I dag er det salatblad som skal berast tilbake til torget. Flaks! Stort volum, men lett å bere. Yohana smiler og myser mot sola. Denne dagen skal bli god. Faktaboks Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april Over éin milliard menneske lever i ekstrem fattigdom. Urettferd tek menneskeliv kvar dag. I år set Kirkens Nødhjelps fasteaksjon søkjelyset på økonomisk rettferd. Saman kan vi kjempe for ei framtid utan fattigdom. Det er forsamlingar landet rundt som står for gjennomføringa av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Meland kyrkjelyd arrangerer aksjon 12. april. Ta vel imot konfirmantane på innsamlingsdagen! Pengane som blir samla inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda. Støtt aksjonen direkte ved å: Nytte kontonummer Ringje givartelefon (200 kroner) Sende ein sms til 2090 (100 kroner) -5-

6 Ikonet Den lidande Kristus. I Fastetida har du i kyrkja sett ikonet Den lidande Kristus. Det er laga av den norske ikonmålaren Solrunn Nes. Ho fortel at ho på ein stor utstilling med bysantisnk kunst på Metropolitan Museum of Art i Chicago, såg eit ikon av den lidande Kristus, The Man of Sorrows som denne motivkretsen heiter på engelsk. Det ikonet inspirerte henne til å måla ikonet som me no har fått i Melandkykja. Du finn det til venstre oppe i koret. Motivet stammar frå bysantinsk, ortodoks tradisjon frå 1200 talet, men var også eit populært motiv i Vest Europeisk og italiensk middelalder. På latin heitet motivet imagio pietatis, bilete på sjølvoppofrande kjærleik, på gresk akra topeinosis, den ytterste audmjuking. Motivet viser til sjølve sentrum i kristendommen, Jesu liding og offergjerning for alle menneske. Det nye ikonet i Meland kyrkje gjeld dermed kjernen i trua vår, Guds livgjevande forsoning med sin skapning. Presten Per Arne Dahl tala i ei NRK sendt påskepreik i 2004 om dette: vi får høre to avgjørende opplysninger: Det er Guds sønn som henger på korset i dypeste avmakt, og det er Jesus Kristus som lider og dør der for vår skyld. Derfor var Martin Luther opptatt av at vi bruker det mest dekkende pronomenet som tenkes kan når vi beskriver dette mysterium. Luther er ikke i tvil : Jesus døde for meg! Og denne prekenens to hovedpoeng er at Kristi lidelser både angår vår livsskjebne og vår skyld. Langfredag aner vi at ondskapen er så grufull i verden at Gud selv måtte gå inn i den, slik Hebreerbrevet bekrefter det: Vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Da finnes det ikke noe sted i tilværelsen hvor Jesus ikke har vært.. Det handler om at vi har alle sviktet, vi er alle ansvarlige for at kjærligheten er blitt kald, at egoismen blomstrer og at gjengjeldelsen fortsatt råder. Menneske-hetens skyld og vår skyld er for stor til at vi kan bære den. Det er bare en som kunne ta vår skyld på sine skuldre og ta ansvaret for det store oppgjøret.. Kristus vet hva mørke og ensomhet er. Han vet hva det er å kjenne seg krenket og forlatt. På kropp og sinn har han kjent ondskapens meningsløse herjinger. For meg er derfor profeten Jesaja sine antydende bilder av Jesus blitt viktigere enn ulike filmatiseringer: Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Kristi lidelseshistorie er derfor menneskehetens viktigste verdipapir.. Langfredagens sentrum er derfor det store oppgjøret som har gitt oss en ny tidsregning, et før og et etter Kristus.. Det var ikke romere eller jøder Jesus tok oppgjør med, men vår synd, den onde og døden. Den hellige Guds sønn rekker sine naglemerkede skaperhender mot alle kvinner og menn til alle tider, og sier: Det var for deg. Alt var for deg! -6- Denne påskepreika er som ein direkte kommentar til det nye ikonet vårt. Noko å konsentrera seg om, tenkja på, undra seg og meditera over, ikkje berre i fastetida og påsken, men gjennom heile kyrkjeåret. Ikonet viser den døde Jesus med såra etter krossfestinga, og med samtlege torturredskapa. Til og med terningane som vaktene spela med då dei skulle fordela Jesus sine klede, er tekne med. Dei viser tydeleg korleis eit ikon har eit omvendt perspektiv, den skeive måten dei er teikna på viser at forsvinningspunktet er hos oss som ser på ikonet, ikkje som vanleg inne i djupna i biletet. Nett dette vil sei oss noko vesentleg: det er det guddommelge som betraktar oss, lyser på oss gjennom ikonet. Derfor kan ikon kallast for dører til mysteriet. Derfor også bladgullet, som skal symbolisera Det uskapte lyset, dvs. det guddommelege lyset. Jesus har på mange av desse ikona hovudet lett bøygd til høgre side. På nokre har han lukka auge som om han berre søv. På andre, som på det i vår kyrkje, er augo opne. Og den såra kroppen er framstilt som om han enno er levande Håret er bølgjande og fullt av liv, nokre kommentarar seier som manen på eit majestetisk løvehovud. Initialane på begge side av Jesus er første og siste bokstaven i Jesus Kristus på gresk. Glorien rundt hovudet er eit velkjent symbol for å vera i ein heilaggjord tilstand. Bokstavane i krossarmane i glorien, er ei presensform for verbet å vera, og kan oversettjast med den verande eller den som alltid er. Den fullkomne og ubeskrivelege Gud, som presenterer seg for Moses som Eg er den eg er, (2 Mos 3,14).

7 Ikonet er innramma med ei utskoren og måla vinrankebord. Ikonet passar dermed fint inn med altertavla i kyrkja, som har same type bord. Vintreet er eit kjend symbol frå oldtida: Eg er vintreet, de er greinene, seier Jesus om seg sjølv i Joh 15,5. Han er livstreet som gir greinene liv, dei er avhengige av han. Symbolet var mye brukt i dei romerske katakombene. Her er Melandkyrkja i ein lang og god tradisjon! Vindruene symboliserer Jesu blod, og drueklasane har hjerteform, noko som kan minne om at Jesus elskar menneska så høgt at han gav sitt liv og blod for dei. Dermed vert dekoren på både altertavla og ikonet symbol på Jesu blod i nattverda. Til ikonutstillinga Solrunn Nes hadde i Meland kyrkje i Påsken 2007, måla ho to ikon med slik vinrankedekor, ho syntes dei passa så godt til altertavla. Ho fortel i intervjuet i Kontakten Nr. 2 april 2007 at ho arbeidde heilt fram mot opninga i påsken for å få dei ferdige. Då er det ekstra gledeleg at nett eit av desse ikona no får fast plass i Meland kyrkje! LJ. Kjelder: Jesaja 53,3./ Mysteriets formspråk, Alma Mater Solrunn Nes. / Kristne symboler, Verbum Ragnar Skottene. / Vi så hans herlighet, Avenir Gunnar Danbolt. /

8 Kan vi tenkja oss ei påskedagsgudsteneste utan samen Påskemorgen slukker sorgen?monumental og heilstøpt og med sterke uttrykk for sigeren over døden står salmen som ei søyle i dei norske høgtidstradisjonane. Og høyrer vi opningsorda, kling samstundes salmetonen før øyra, berre prøv! Inntil for få år sidan var også påskemarkeringa i den norske skulenutenkjelegutan denne salmen. Ja, mange hugsar sikkert jubelkjensla av å få stemma i på linja den har oss givet lyset og livet like mykje som helvede greder fylte oss med gledeblanda gru! Tenkja seg til heilt lovleg å ta eit slikt ord i sin munn i klasserommet, og i ein salme endå til? Men den danske salmediktaren Nikolai Fredrik Severin Grundtvig var så langt ifrå skvetten av seg og fylte dei opprinnelege 9 salmeversa rikelegmed talande bilete og metaforar. Blant versa som er utelatne i Norsk Salmebok finn vi døme som: Englehære budskap bære, budskap bære med lovsang ny Morgenstunden gull i munnen, gull i munnen har enn til oss Lyet og leet under livstreet, under livstreet gjør hvilen søt!og i 5.verset som står i salmeboka vår: Om enn bedrøvet, smiler dog støvet, smiler dog støvet ved englesyn!motgang og prøvingar hadde han opplevd, presten og salmediktaren, men trua på den oppstadnegav han nytt livsmot og ny von. Påskesalmen I heimlandet hans står merkeleg nok ikkje denne salmen så sterkt. Danskane har nok føretrekt andre, til dømes Krist stod opp av døde. Og det skal vera nok å ta av, for heile 1500(!) salmar kom ifrå Grundtvig si hand, ei utrulegstor mengd.i Norske Salmebok står 36 av dei i tillegg til nokreomsetjingar. Den norske melodien av Ludvig Lindeman har ei flott oppbygging som verkeleg stimulerer til stor stemmebruk. Som organist var det alltid einfryd å kunne ausa ut all den velklang som orgelet hadde som eit tilsvar til dei sterke tekstane. Men på verset Sangen toner vår forsoner, vår forsoner til evig pris let eg orgelet teia, og Meland-kyrkjelyden tok poenget og sende lovsongenåleine til himmels. Du, for ein jubel! Til slutt må eg få vera litt personleg, for det same verset har fått ei sterkare meining for meg i tida etter at kona mi gjekk bort. Vi syng slik: han ville bløde for oss å møte, for oss å møte i paradis. Dette er det vi trur, men for ho Anny og alle dei andre som er gått føre er det ein realitet: møtet med Jesus. Difor held vi påske kvart år, med vona lysande over livet under perspektivet i siste verset: Se, i skarer opp vi farer, opp vi farer fra grav i sky. God påske! Arvid Sakseide -8-

9 Det nye koret Det nye koret i Meland kyrkjelyd har hatt fem øvingskveldar så langt denne våren. Vi er no nærare 30 medlemmar. På første øvinga møtte 15 og sidan har det kome nye til etter kvart. Vi øver frå kl. 20 til ca annakvar tirsdag. Festsalen på folkehøgskulen er ein framifrå øvingstad og vi er svært takksame for at vi får øva der. Stemninga og songgleda er god, og vi er glade for å ha Jannicke Wisløff Åsebø (bilete) som dirigent. Midt i øvinga har vi ein liten pause med kaffi og litt og bita i. Vi har plass til fleire. Spesielt på herresida trengs det forsterkningar, bass og tenor. Sit du på gjerde så hopp gjerne ned. Du er velkomen. Komande øvingar blir 12 april, 26 april og 10 mai, klokka i festsalen på Nordhordland Folkehøgskule. Så har vi planar om å synga ved ei gudsteneste i løpet av våren. Følg med i gudstenestelista. Trond Fykse. Songstunder på møteplassen Likar du å syngja og er glad i gode melodiar? Eller er du kanskje først og fremst oppteken av tekstane i song og salmeskatten - i truserfaringa som kjem til uttrykk, av det teologiske innhaldet som blir formidla, eller av lyrikken i salme og songbøkene? Det vert stundom sagt at me syng for lite saman i vår tid, og når det blir sunge er det ofte nyare songar som me ikkje kjenner og som gjerne også er vanskeleg å synga. Det vil vi gjera noko med. Me innbyr til ein halvtime med song på Møteplassen kvar onsdag frå klokka til 20.30, det vil sei i forkant av bibeltimane. Det einaste vilkåret for å vera med er at bryr deg om den kristne salme og songskatten. Me tenkjer oss å utfordra ulike personar i kyrkjelyden til å ta kvar sin kveld der dei leitar fram sine "favorittar" og gjerne seier litt om kvifor dei ulike salmane er deira val, gjerne og litt om salmen og forfattaren når det fell naturleg. Eit par salmar vil kvar gong vil kvar gong vera knytt opp mot komande sundag i kyrkjeåret, kanskje salmar frå den oppsette salmelista. Bli med og syng med oss! Ingvard Hageberg og Arvid Sakseide. -9-

10 -10-

11 Senior s Torsdag 10 mars starta tiltaket Senior s i Meland. Den S-en som avsluttar ordet kan stå for ulike ting som * samling * fleirtal og signaliserer då at me vil nå mange * genitiv som uttrykkjer eit eigartilhøve dette er for seniorar eller seniores. Målgruppa er godt vaksne menneske og er eit dagtilbod. På fyrste samlinga var Knut Inge Røen med og gledde forsamlinga med Jim Reeves songar. Bak tiltaket står ei arbeidsgruppe med representantar frå Meland Sokneråd, Norkyrkja, Frekhaug indremisjon og folkehøgskulen med Asle Reigstad som leiar. Geografisk blir det plassert på folkehøgskulen på Frekhaug, og det blir organisert som eit kortkurs under folkehøgskulen. Målgruppa er først og fremst folk frå Meland, men om nokon vil kryssa kommunegrensa for å få dette med seg, så er dei velkomne. Arbeidsgruppa vil leggja til rette for eit varmt og triveleg fellesskap. Maten blir viktig, og me vil by på middag med kaffi, og den vert det sjølvsagt høve til å betala for. Kvar gong blir det ein hovudprogrampost, ein tale, eit kåseri og stundom eit konsertlikande program. Når det er naturleg ut frå program og tema, vil det og bli lagt til rette for samtale, gjerne i grupper for dei som vil vera med på det. Ulike kunstnarlege innslag blir det også, og så skal me syngja saman. Neste samling vert 7.april. Då kjem gamlebispen, Ole D.Hagesæther og talar over temaet: Jeg tror på gledens Gud. Vidare denne våren er det planlagt ei samling 5. mai og ein blåtur den 9. juni. Fullstendig program vil bli kunngjort i nær framtid, og til hausten held me fram. Ingvard Hageberg (for arbeidsgruppa). Ei litt annleis gudsteneste Søndag 13. mars kl. 17 var det fullt hus for andre gong då vi feira gudsteneste i katina på Meland Rådhus. Mange småbarnsfamiliar var møtt fram, men alle generasjonar var til stades. Det var ei blanding av velkjente element og nytt tonespråk. Nye og gamle songar, men med friske arrangement og ei framifrå godt band og forsongarar. Folk såg ut til å trivast både under gudstenesta og på kafeen etterpå. Neste gudsteneste på rådhuset er planlagt 10. april. Torbjørn Aamli -11-

12 FEM KOR SYNG FORTELJINGA OM SUNNIVA I KYRKJA Laurdag 2. april blir det stor konsert med fem kor i Melandkyrkja. Dagen etter står domkyrkja i Bergen for tur. Octavia frå Meland framfører Eyvind Skeies verk Må korsets tre slå rot saman med kor frå Biskopshavn og Bergen domkyrkje. Dei unge songarane syng legenda om den irske kongsdottera Sunniva. To kor frå Biskopshavn kirke, to frå Bergen domkirke og Octavia frå Meland har slått seg saman om dette prosjektet. Jentene i Octavia og dei andre songarane har øvd flittig for at konserthelga tidleg i april skal få fram kor vakker denne musikalske forteljinga om den heilage Sunniva er. Iherdig øving Octavia-dirigent Eirin Beate Åserud-Løvlid fortel at ho og kantor Tonje E. Askeland i Biskopshavn kyrkje lenge har drøymt om å framføra verket Må korsets tre slå rot. Ho synest musikken i verket om Sunniva er veldig fin. Og songarane har øvd iherdig. Jentene hadde sitt første møte med verket på vårtreffet i Kinsarvik i fjor, og så var det øvingshelg i september i fjor, og i januar, februar og mars i år. I tillegg har vi øvd på verket under dei ordinære øvingane våre, innimellom øving på stoff til gudstenestene. nnøvinga av eit så stort verk krev òg at jentene øver ein del på eiga hand. Dei må læra alt utanåt. Til hjelp i dette arbeidet har dei hatt cd å øva etter og elles berre måtta pugga tekst. Det skal vera kostymer og enkel regi i verket, og derfor er det ekstra viktig at ein kjenner verket godt, forklarar Åserud-Løvlid og legg til at jentene i Octavia er vane med at alt må lærast utanåt. Dei ulike kora har hatt fleire fellesøvingar, både i Biskopshavn kirke og Bergen domkyrkje. Solistar Hilde Annine Hasselberg syng Sunniva, og med seg som solistar har ho Knut Atle Johannesen og Idar Åserud-Løvlid. Dirigent er Eirin Beate Åserud- Løvlid. Det er Eyvind Skeie som har skrive teksten til korverket. Han er ein av dei meste kjende novlevande norske samlediktarane. Musikken er komponert av Odd Johan Overøye. Helgenen frå Irland Må korsets tre slå rot handlar om legenda om den irske kongsdottera Sunniva. For å sleppa å gifta seg med ein brutal heidensk konge, flykta den kristne prinsessa med følgjet sitt i tre båtar frå den grøne øya. Laurdag 2. april er det konsert i Meland kyrkje, dagen etter i Bergen domkyrkje. Meir informasjon om ungdomskantoriet Octavia ligg på heimesidene til Meland kyrkjelyd: Ifølgje segna dreiv Sunniva med to av båtane i land på øya Selja i Nordfjord. Folk frå fastlandet oppdaga flyktningane frå Irland og følte seg truga fordi sauene deira beitte på øya. Sunniva og venene hennar søkte ly i ei hole litt oppe på øya. Dei bad om berging, og steinane raste ned og skjulte inngangen til hola. Seinare viste det seg merkelege teikn på øya, fortel legenda. Det er uvisst kor mykje av dette som er sant, og ein veit ikkje ein gong sikkert om Sunniva har levd. Men ho vart kåra til helgen, det vart det reist eit kloster på øya Selja ruinane ligg der framleis - og Selja vart gjort til bispesete på Vestlandet. Arve Kjell Uthaug. Hilde Annine Hasselberg har rolla som kongsdottera Sunniva i verket Må korsets tre slå rot. (Foto: Tuva Åserud)

13 Delte ut vaflar Laurdag 12. mars stilte fleire av borna i løvegjengen opp på Frekhaug senter saman med vaksne søndagsskuleleiarar - og løva sjølv. Dei som gjekk forbi fekk vaflar, kaffi, saft og informasjon om løvegjengen og gudstenestene i rådhuset frå m.a. (f.v.) Sunniva, Alida og Eline. Løvegjengen er søndagsskuletilbodet som er knytt opp til gudstenestene i Meland kyrkjelyd. Arve Kjell Uthaug. FredagsÅpent 8. april Kyrkjelyden inviterer til neste FredasÅpent i Meland kyrkje fredagskvelden 8. april kl Temaet denne gongen blir Glede som varer, og det er tidlegare kyrkjelydsprest Rune Minde, som vil dele tankar om temaet med oss. Politikar og soknerådsmedlem Sigmund Larsen vil og la seg intervjua om hans veg til aktiv gudstenestedeltakar. Som alltid vil det vera mykje fin song og musikk, og kyrkja vil vera dekorert i tråd med temaet. Høve til ein matbit i etterkant av programmet blir det og. Fri entré, men høve til å gje ei gåve under matøkta. Vi legg vekt på å laga ei open og avslappa atmosfære, samstundes som det skal vera kvalitet i alt som blir presentert. Biskop Ole D. Hagesæther sa då han vitja FredagsÅpent: Dette er jo eit så profesjonelt konsept at det eigentleg burde fylla kyrkja. Ta biskpopen på ordet og ver med å fyll kyrkja denne vårkvelden. Les meir om arrangementet på kyrkjelyden si heimeside: -13-

14 Takk til Marie Marie Vangen Iversen har sagt opp som eitt-åring i Meland. Vi i staben takker for den tida vi fekk ha saman med Marie; ho er ei herlig jente som har mykje å fare med. Vi vil ynskja henne lukke til i det som ligg føre og Guds signing over framtida. Registreringsoring på Rådhuset Som før nemnd er kyrkjekontoret no vel attende i gode kontorlokale på Rådhuset. Samstundes medfører dette at kyrkjekontoret er komen innanfor det nye tilgangssystemet som medfører at besøkande til kyrkjekontoret no må registrere seg i resepsjonen. Reint prinsipielt er dette ikkje heilt enkelt, ettersom kyrkja ikkje er ein del av Meland kommune, men inntil så lenge har vi på kyrkjekontoret valt berre å samle erfaring kring kva for ulemper dette medfører. Dersom du ønskjer til dømes å samtale med presten utan å måtte registrere deg, kan du be resepsjonen om å ta kontakt med oss på kontoret, så kan vi komme ned og møte deg. Gudstenester på Rådhuset Serien med seks gudstenester på kantina i rådhuset no i vår er godt i gang, og vi gler oss stort over godt frammøte og god stemning. Det er ikkje til å underslå at det er mykje arbeid med å rigge opp og rigge ned før og etterpå, så ønsket om eit permanent gudstenestelokale i Frekhaug er ikkje blitt mindre. Det er og ein stor oppmuntring Nytt frå stab og sokneråd at formannskapet i sitt møte 23. februar 2011 har innstilt til kommunestyret at kyrkjelyden skal få låne lokale på rådhuset gratis. Vårrydding på gravplassen I skrivande stund ser det ut til at våren endelig har meldt sitt kome; sola skin og temperaturen har så vidt runda 10 grader. Då er det kjekt å begynne å tenke på alle dei vakre fargane som naturen snart byr oss, og det er tid for å rydde etter vinteren. Også i år blir det rydding på gravplassen av pyntegjenstandar og anna som ein vil ta vare på til neste år. Fristen for dette er i år satt til helga april. Som tidlegare år vil det vere snøen som styrar når arbeidet med klargjøring for våren tar til, men denne datoen markerer i alle fall eit ønskje og ein vilje om å starte ryddinga på kyrkjegarden. Lister til soknerådsvalet Soknerådet har sett ned ein nominasjonskomite som vil setje opp ei liste til soknerådet. Men det er fullt mogleg å stille alternative lister. 10 medlemmer i Den norske kyrkja med røysterett må skrive under og gå god for lista før innlevering. Fristen for innlevering av lister er 1.mai. Meir informasjon kan du finne på no eller ta kontakt med kyrkjekontoret. Bibeltime og kveldsbøn Bibeltimane og kveldsbøna held fram på onsdagskveldane. Bibeltimen kl og kveldsbøna kl Du kan vere -14- med på alle tre tinga eller nokre av dei. Oversikt over bibeltimane finn du på eller ta kontakt med kyrkjekontoret. Småbarnstreff ute av drift Det vart i mars nødvendig å legge ned småbarnstreffet på Møteplassen inntil vidare på grunn av mangel på medarbeidarar. Veit du om nokon eller kunne du tenke deg sjølv å vere med som medarbeidar, ta kontakt med kyrkjekontoret. Møteplass Ungdom På grunn av redusert stab og behov for betre profilering av ungdomstreffet på Møteplassen om ettermiddagane vart det inntil vidare lagt ned. I mellomtida vert det arbeidd med samarbeidsrelasjonar og anna som kan gje treffet ei større oppslutning. Kyrkjelydsweekend i mai mai er Sætervika leirstad i Samnanger reservert for kyrkjelydsweekend for Meland kyrkjelyd. Set av helga. Meir informasjon vert lagt ut på nettsida og i kyrkja. Nye instrument Soknerådet har gått til innkjøp av eit trommesett og eit elpiano til bruk i gudstenester og andre arrangement.

15 Døypte: Dåpsdato Namn Livets gang Iselin Sjursæter Seljelid Jørgen Soltveit Mathias J Skjelvik Amalie Leivestad Jonathan Fosse Skeie Arjan Tufte Einestrand Anders Moldrheim Skibenes Emily Jane Munoz Flatøy Nicolay Solheim Kaspar Gripsgård Olsen Madelen Særvold Raun Hedda Nygård Vie Brian Matheo Vevang Marøy Mariell Hatland-tonne Max Sebjørnsen Rath Ulrik Christoffer Lilleskare Moldekleiv Oda Sagstad Andrea Walde Aursand Ingrid Lovise Søvik Skaar Lone Blom Amanda Lande Kleppe Jonas Bruvik-eide Aron Slettebakken Hellestvedt Emma Dale Wessman Vigde: Vielsesdato Navn Aud Helen Møvik og Remi Andre Hamre Haaverstun Døde: Dødsdato Navn Laila Vikebø f Helge Knudsen f Klara Ally Ruskedal f Ole Tveit f Anny Øvstegård Sakseide f Kåre Ingvard Johannesen f Margit Helena Gripsgård f Bente Margrethe Andersen f Britt Aida Birkeland f Anne Karen Landsvik f Irene Angeltveit f Millbjørg Signy Alvine Kårbø f Olga Johannessen f Målfrid Sagstad f Betsy Husebø f

16 Stad Dato Tid Arrangement Merknader Nattverd/ Søndag Liturg Dåp skole Årsmøte på Meland :00 Gudsteneste rådhus etter gudstenesta. N X AAMLI :30 Fredagsåpent :00 Gudsteneste Octavia D AAMLI :00 Gudsteneste Kafè X SKAUGE RÅDHUS HUSEBØ BEDEHUS RÅDHUS, SÆTERVIKA LEIRSTAD, SAMNANGER :00 Gudst. for små og store :30 Kveldsgudsteneste Palmesøndag D AAMLI Skjærtorsdag. Kveldsmat etter gudstenesta N AAMLI :00 Pasjonsgudsteneste Langfredag AAMLI :00 Høgtidsgudsteneste 1. Påskedag N SKAUGE :00 Gudsteneste 2. Påskedag N SKAUGE :00 Temagudsteneste :00 Møtepunkt Kristen på arbeidsplassen.john Victor Selle frå Tent. Octavia Gudsteneste for alle, av ungdom D/N X AAMLI N SKAUGE :00 Gudsteneste Kafè N X AAMLI :00 Gudsteneste D/N X SKAUGE :00 Gudst. for små og store :00 Gudsteneneste I samanheng med kyrkjelydstur (sjå nettsida for meir informasjon) N AAMLI :00 Temagudsteneste Å dele med trivsel N X AAMLI Håøy :00 Friluftsgudsteneste RÅDHUS, HUSEBØ BEDEHUS Helgetorsdag (Kr. himmelfartsdag) AAMLI :00 Gudsteneste Kafè SKAUGE :00 Høgtidsgudsteneste 1. Pinsedag N SKAUGE :00 Gudsteneste 2. Pinsedag N SKAUGE :00 Møtepunkt Gudsteneste for alle, av ungdom. N SKAUGE :00 Gudsteneste D AAMLI :00 Gudsteneste D/N AAMLI Treng du skyss til kyrkja, kontakt kyrkjekontoret

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

DEN ORTODOKSE KYRKJA. Kap. 2

DEN ORTODOKSE KYRKJA. Kap. 2 DEN ORTODOKSE KYRKJA Kap. 2 s. 44-45 «Ortodoks»: frå gresk, tyder å halde seg til den rette trua og læra. Halde seg til den rette lovprisinga og tilbedinga av Gud. - Ortodokse kristne meiner at dei har

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Ståle Aklestad Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Treeiningssøndag Det er treeinigssøndag. Og vi skal langt bort. Og djupt ned i jorda. For i Roma, nede i ei av katakombane, som er tidlege, kristne gravplassar,

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 Vi kan tilby: * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj * * Vaksenforum * Babytreff annakvar tysdag i partalveke frå

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Bakgrunn I dåpen vert ein, ved vatn og Den Heilage Ande fullt og heilt innlemma i kyrkja samfunnet av dei heilage. Sjølve ritualet dreg både fortid

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Ulsteinvik Bibelen

Ulsteinvik Bibelen Ulsteinvik 02.09.2016 Bibelen 2Tim 3:14-17 14 Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer