Andebu. INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/ årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/ årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune- og fylkestingsvalg 2011

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Brit Lønmo Vigdis Prøytz Inger Moe Ordføreren har ordet I dag har jeg lest gjennom noe av det jeg har skrevet i denne spalten i de snart tolv årene jeg har hatt denne muligheten. I den første artikkelen skrev jeg om årtusenskiftet og faren for at datasystemene kunne falle sammen. Det ble investert mye og systemene falt ikke sammen. Det hører med til historien at på det tidspunktet hadde datautstyret på ordførerkontoret vært der kun noen få uker. Kommunale e-postadresser var det ingen av. Den analoge mobiltelefonen som jeg overtok fra forgjengeren min var i ferd med å fases ut, for nå var det GSM som gjaldt. Da skulle det faktisk bli mulig å sende meldinger til hverandre. Andebu hadde 5 dagligvarebutikker og fire barneskoler, og bortsett fra bussene til ungdomsskolen gikk det ikke bussruter fra Andebu til Sandefjord. Herredshuset var nymalt utvendig. På sykehjemmet hadde man plastbøtter som samlet opp vannet som lakk fra taket når det regnet. Men dette skulle det bli forandring på for nå var bygginga i gang. En helt ny sykeavdeling skulle bygges og vi var opptatt av å se framover. Det ble anlagt heismuligheter på alle de nye rommene. Taket ble bygget solid slik at man kunne bygge en ny etasje hvis det ble behov om år. Atriet fikk tak og et flott nytt kjøkken kom på plass. Jeg skriver om sykehjemsutbyggingen fordi at nå når disse årene har gått skal vi bygge ut igjen. Vi lærte sist at sentrale myndigheter hadde klare føringer på hvordan ting skal gjøres. Ved forrige utbygging var det særlig husbanken og verneinteressene vi møtte som barrierer og de er fortsatt der. Det er mange fornminner i sykehjemsområdet. Andebustikka høsten 2011 utgivelser og frister: Andebustikka nr. 3/11 Utgivelse uke 40 Stoffrist 15. september Andebustikka nr. 4/11 Utgivelse uke 50 Stoffrist 24. november Åpningstider Ekspedisjonen/sentralbordet på herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret kl Sommeråpningstid 1. juni august Det kan selvfølgelig gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Forsidebilde: Stille vann på Kleivern. Bjørn Aamodt har vært på Grønn tur og her ser vi badepassen fra den andre siden 2 I Vestfold er vi nå i gang med et viktig arbeid som heter RPBA. Dette er stammespråket for regional plan for bærekraftig arealpolitikk. I et lite og folketett fylke, med det beste klima og det beste matjorda i landet, er det viktig hvordan vi utnytter arealene for vår egen del, men ikke minst for de kommende generasjoner. Bygg i høyden og spar areal, er et av rådene. Det slår meg at vi tenkte riktig og framtidsrettet ved å forsterke taket for å gi muligheter for en ny etasje på sykehjemmet. Nå er det imidlertid ikke så enkelt. Det finnes flere retningslinjer. Største delen av de som bor på sykehjem i dag lider av demens. Rådene som gis er at arealene helst skal ligge på bakkeplan med enkel tilgang. For oss lokalpolitikere blir derfor spørsmålet: - hvem skal vi lytte mest til? For noen dager siden hadde jeg besøk av ei interessegruppe fra Høyjord. De er opptatt av at sognet i nord får utvikling og vekst. Dette er viktig for å sikre skolen. Kommunestyret har enstemmig vedtatt at det skal bygges gang- og sykkelvei fra Moa til Heimdal. Dette vil binde de to tettstedene sammen, og sikre at skoleveien for en del av elevene blir en mosjonsetappe, og ikke en busstur. Interessegruppa er opptatt av å prøve å få til et dagligvaretilbud i Høyjord. Denne gruppa heier jeg på og jeg vil gjerne gjøre mitt for at de skal lykkes. Vi har ingen rundkjøringer i Andebu, selv om vi har noen bilister som praktiserer kjøringen sin som om vi skulle ha flere av dem. I møter med vegvesenet og andre regionale myndigheter har vi påpekt behovet for rundkjøring på Gravdal. Dette mener vi er hastighetsdempende og vil gi god løsning for bussene. Vi opplever nå større forståelse for våre synspunkter, og jeg har sagt ved et par anledninger at nå tror jeg det kommer rundkjøring på Gravdal. Om drøyt tre måneder er det valg av nytt kommunestyre i Andebu. Vi har i dag sju partier i kommunestyret og for få dager siden godkjente valgstyret listene til de samme sju partiene. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere som har sagt ja til å gjøre en innsats for lokalsamfunnet. Det gjelder både dere som ikke har vært med før og dere som velger å stille for en ny periode. Jeg er stolt av det folkestyret vi har i Norge. Det må vi ta vare på og det beste vi da kan gjøre er å bruke stemmeretten 12. september. God sommer! Hans Hilding Hønsvall Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu

3 Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Folkehelse Vestfold Vestfold fylkeskommune har gitt ut en årsrapport om arbeid og aktivitet i Partnerskap for folkehelse i Vestfold i Partnerskap for folkehelse er et forpliktende samarbeid mellom fylkeskommune, stat, kommuner og frivillige organisasjoner. Hensikten er å skape en sammenhengende folkehelsekjede på tvers av fag- og forvaltningsnivå som kan utvikle gode og bærekraftige lokalsamfunn. Folkehelsekoordinator i Andebu kommune er Grete Evensen Øvrum. Det er nedsatt en styringsgruppe for folkehelsearbeidet i Andebu med personer fra kommunal administrasjon, politikere, politiet og representanter fra ungdomsrådet. Satsinger i 2010 Turkart og infotavler ved flere av kommunens turløyper Mat i barnehagene og SFO Brann- og fallforebyggende arbeid Skade- og ulykkesregistrering Egenutviklingsskole Skade og ulykkesregistrering Tilbud til mennesker med rusrelaterte problemer om deltakelse i egenutviklingsskole med fokus på erfaringslæring Fysisk aktivitet Mål om å utjevne sosiale ulikheter i helse ved hjelp av forskjellige lavterskeltitak Helse i lokale planer Forankring av helse i kommunale planer har hatt prioritet i Helsekonsekvenser og folkehelse har hatt en sentral plass i utviklingen av boligsosial handlingsplan, handlingsplan for god oppvekst, klima- og energiplan og kommuneplan. Planlagte satsinger i 2011 Utvikle Frisklivstilbudet Trygge lokalsamfunntiltak Fall- og brannforebygging videreføres Skade- og ulykkesregistrering videreutvikles Helse i lokale planer Det første året med skaderegistrering ved legevaktene i Sandefjord og Tønsberg og tannhelsetjenesten i Vestfold, samt hos fastlegene i Re og Nøtterøy, er nå sluttført og i dette prosjektet er det registrert 50 skader som skjedde i Andebu i I tillegg har vi i samarbeid med SiV innhentet data på skadene som skjedde med innbyggerne i Andebu, det var 293. Disse dataene skal være med å danne grunnlag for satsningsområder for å forebygge skader og ulykker, slik at Andebu kan bli et trygt lokalsamfunn. Det vi ønsker å finne ut med prosjektet er: Når skjer ulykkene? Hvor skjer skadene? For hvem skjer skadene? Hvilke type skader skjer? Tabellen til høyre viser noe av det vi har registrert i løpet av 2010: Andebu Skadde registrert i prosjektet og på SIV Åpningstider i sommer Skolene: Siste skoledag før sommerferien er fredag 17. juni. Første skoledag etter sommerferien er mandag 22. august. Barnehage / SFO Alle barnehagene i kommunen og skolefritidsordningen (SFO) har sommerstengt i ukene 27 30, f.o.m juli. Det er planleggingsdager i barnehagene 18. og 19. august. SFO v/andebu skole og Høyjord skole har planleggingsdager 18. og 19. august. SFO v/kodal skole har planleggingsdager 20. juni, 1. august og 16. august. Biblioteket Siste åpningsdag før ferien er lørdag 2. juli. Første dag etter sommerferien er tirsdag 9. august. Husk å låne bøker til sommerferien! De kommunale kontorene Sommeråpningstid i perioden 1. juni 31. august: Kl Andebu Stikka nr

4 Frisk og Frivillig - Lyst på Livet i Andebu? Høsten 2011 åpner vi en sentral for alle i Andebu som vil være med på å lage et møtested for trivsel, trygghet, frivillighet og fysisk aktivitet. Frisklivsentralen åpner i det som tidligere var Familiesenteret. Der vil både Friskliv- og Frivilligsentral ha utgangspunkt for sine aktiviteter. Mennesker er sosiale av natur og sosial omgang er viktig for vår psykiske helse. Mennesker i alle aldre har nytte av fysisk aktivitet. Eldre har like stor helsegevinst av fysisk aktivitet som yngre mennesker. For å forebygge hjerte/kar sykdommer og diabetes er fysisk aktivitet viktig. Det er også viktig for vår mentale helse. Disse aktivitetene skal vi sette enda mer fokus på. Har du lyst til å være med på å forme det nye kraftsenteret? Vi trenger de gode ideene, kreativiteten, entusiasmen og energien. Dette kan bli gøy! Du finner mer informasjon på Andebu kommunes hjemmesider. Ring gjerne folkehelsekoordinator Grete Evensen Øvrum, Klima- og energiplan for Andebu I løpet av vår og sommeren skal det lages en klima- og energiplan for Andebu kommune. I vedtatt planprogram er det trukket opp rammer og premisser for arbeidet, og det skal fokuseres på følgende tema i planen: Samordnet areal- og transportplanlegging Nærvarme/varmesentraler prosjekter i Andebu Landbruket, klimagassutslipp og muligheter for energiproduksjon Klimatilpasning og samfunnssikkerhet Bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid Energi i egne bygg Offentlige, miljøriktige innkjøp Vedtatt planprogram og formannskapets behandling av planprogrammet finner du på kommunens nettsider. Klima- og energiplanen skal sikre at Andebu går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp mer effektiv og økonomisk god energibruk miljøvennlig energiomlegging i Andebu at Andebu bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp For å finne de gode og gjennomførbare tiltakene i Andebu har vi behov for engasjerte ressurspersoner og organisasjoner til å hjelpe oss. Det ble derfor holdt et åpent møte om arbeidet 4. mai på Andebu herredshus med fokus på klima- og energiplan for Andebu kommune. Referat fra møtet, foredrag og innledninger i møtet og innspill til klima- og energiplanen kan du finne på våre nettsider. Hvis du har innspill eller meninger om saken kan du ta kontakt med Andebu kommune v/jan Agnar Stålerød på tlf eller send epost til kommune.no. Dagsturen for beboere på sykehjemmet - foreløpig avlyst Frivilligsentralen har i flere år arrangert dagstur til Vindfjelltunet for sykehjemsbeboere, beboere på Bergly og i omsorgsblokka. Denne turen har vi alltid gjennomført i juni. Dette fordi deltakerne skulle få en naturopplevelse ved selve bussturen, foruten middag og hygge, selvsagt. Sentralen måtte dessverre se seg nødt til å avlyse dagsturen denne forsommeren, og det er vi svært lei oss for! Grunnen er at vi ikke har vært i stand til å skaffe til veie en minibuss som kan ta rullestolbrukere. Daglig leder har vært i kontakt med flere kommuner om å leie/låne en slik, uten resultat. Å bestille maxi-taxi ble for dyrt for oss, dessverre. Frivilligsentralens ønske er å bidra til gode minner for disse personene, som sjelden får mulighet til å komme ut. Håpet er ikke ute ennå, og vi arbeider for at vi skal klare det tidlig på høsten i stedet.

5 Tur for alle medarbeiderne Andebu frivilligsentral arrangerte tur for alle medarbeiderne sine 25. mai. Utflukten vår gikk først til Vestfossen for å stige om bord i M/S Eikern. Denne herlige båten gjorde sesongens første tur med akkurat oss, og vi storkost oss sammen med et serviceinnstilt mannskap. Først ble vi servert en nydelig koldtallerken i salongen under dekk, og her var det mulig å kjøpe drikke etter eget ønske. Vi fikk en fin guiding underveis, og artig var det også å se de nydelige hyttene langs Eikern. Siden været virkelig slo til for oss, inntok vi kaffen på dekk! Etter ca. 1 1/2 time ble vi plukket opp av buss i Eidsfoss for så å nyte hjemturen og de nydelige vår/sommerfargene! De frivillige på velfortjent tur på Eikern. Bildet er tatt på brygga i Vestfossen. Frivilligsentralens rusleturer høsten Det blir ikke værforbehold! Alle turer går på tirsdager Dato Løype / Sted Oppmøte v/ Turansvarlig Andebu Pensjonistsenter kontaktperson m/tlf.nr Hundestuen Gravdal Kl Kristian Bø / Trollsvann Kl Steinar Wegger / Folkestien Kodal Kl Stener Speilberg / Fellestur i Andebu Kl Kai Mickelsen Storedal Høyjord Steinar Wegger / Grorudvannet rundt Kl Hans Bø / Hov i Kodal Kl Kari Hegdahl Fellestur i Stokke Kl Bjarne Holm Knattholmen / Farmenrøysa, Andersbotn Kl Kari Hegdahl Struten Langevann Kl Bjarne Holm / Lauås Kl Hans Bø / Andebu-runden Kl Hans Bø / Bjarne Holm / Andebu Stikka nr

6 Kulturprisen 2011 Frode Aleksander Rismyhr ble nokså overrasket da han i pausen på forestillingen Olsenbanden junior på Cirkus på Vonheim i Kodal ble overrakt Andebu kommunes kulturpris for Dette kom litt overraskende på. Var det noen andre som visste om dette? - spurte han publikum og skuespillerne som sto oppstilt på scenekanten. Det var tydelig at særlig de unge skuespillerne hadde klart å holde på hemmeligheten, for regissør Rismyhr var tydelig overrasket og glad for prisen. Da ordfører Hans Hilding Hønsvall leste opp navnet på prisvinneren ble det svart med kjempeapplaus fra hele salen. Om prisvinneren sa ordføreren blant annet: - Du er en fantastisk inspirator og gjør en kjempejobb med ungdom både i og utenfor kommunen. Den jobben du gjør for å engasjere ungdom i teatermiljøet er fantastisk. Ordføreren overrekker diplomet til en overrasket prisvinner. Du får fram talenter og får dem til å blomstre og vi sitter med tårer i øynene når de presterer på scenen. Frode Rismyhr fikk overrakt blom- ster, diplom og et Vestfoldteppe som er under arbeid. Teppet skal overrekkes på Kulturkvelden til høsten. Ungdommens Kulturmønstring UKM 2011 lokalmønstring ble avholdt på Melsom videregående skole lørdag 26. mars. Lærere og elever fra skolen var i stor grad medvirkende til at lokalmønstringen ble et flott arrangement. Disse gikk videre til fylkesmønstringa på Messehall B i Tønsberg i april fra Andebu: Ann-Magritt Hohnsen Haga (utstilling), Frida Aasland (utstilling), Ingeborg Gravdal (utstilling), Julie Pehrson (utstilling), Kaja Olafsen (utstilling), Leonora Gyldenblom (musikk, sang), Linnea Pettersen Røisgård (utstilling), Mina Sagen (utstilling), RAVE (dans - rave, tecno, hiphop), Synne Pettersen Røisgård (utstilling) og filmen Hard Time (med Tine Sagen, Bror Hammer Brurberg, Filip Andreas Iversen og Amelia Langedahl Pedersen). Leonora Gyldenblom på scenen. UKM på Melsom vg. skole

7 Svømmehallen er stengt Det er påvist synlig muggsopp og betydelige fuktskader i svømmehallen. Svømmehallen ved ungdomsskolen er derfor midlertidig stengt. Dette skyldes høy luftfuktighet og kondensering i tak og på vegger. I følge Folkehelseinstituttets norm skal ikke synlig mugg og mugglukt forekomme. Oppholdstiden i svømmehallen for hver enkelt person er forholdsvis kort, noe som reduserer risikoen for helseplager, men enkelte grupper som f.eks. allergikere/ astmatikere kan være spesielt følsomme. På bakgrunn av foreløpige rapporter fra Miljørettet helsevern i Vestfold og kommunens egenkontroll har rådmannen besluttet å stenge svømmehallen ved ungdomsskolen for bruk. Svømmehallen holdes stengt inntil nødvendige tiltak er gjennomført. Når svømmehallen åpner etter at tiltak er gjennomført skal muggsopp og fuktskader være fjernet, ventilasjonen skal være oppgradert og forholdene skal generelt være tilfredsstillende. Andebu kommune vil sørge for at obligatorisk svømmeundervisning og andre lovpålagte oppgaver blir gjennomført. Det er imidlertid brukergrupper som vil miste sine tilbud i svømmehallen så lenge svømmehallen er stengt. Ved behov for nærmere informasjon, kontakt gjerne Andebu kommune v/kommunalsjef Bjørn Aamodt, tlf eller mobiltlf Politisk møteplan juni - september Konfirmasjoner 2012 og 2013 Mange er allerede i ferd med å planlegge konfirmasjoner både for neste år og for påfølgende år, sentralbordet får stadig spørsmål om datoene for konfirmasjoner i våre kirker framover. Siden vi allerede har fått disse datoene fra kirkekontoret tenkte vi at det var like greit å komme ut med det, så her er de: Juni August September Kommunestyret Formannskapet Adm.utvalget Teknisk utvalg Helse- og sosialutvalget Oppvekst- og kulturutvalget Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming Se for å se sakspapirer og møteprotokoller fra møtene. Følg kommunestyrets møter direkte via våre nettsider eller gå tilbake og se saker som har vært oppe til behandling se Alle politiske møter er åpne for publikum Kodal: Høyjord: Andebu: 2013 Andebu: Kodal: Høyjord: 6. mai 13. mai 20. mai 5. mai 12. mai 26. mai Andebu Stikka nr

8 Kommune og fylkestingsvalg 2011 I år holdes det valg på nye kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter. I statsråd er valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget satt til mandag 12. september. Hver enkelt kommune v/kommunestyret kan vedta å holde valg også på søndag den 10. september. Andebu valgstyre har bestemt at det som tidligere kun avholdes valg på mandagen i vår kommune. Lister Partier/grupperinger hadde frist til 31. mars for å legge fram listeforslag. Disse er behandlet for godkjenning av kommunens valgstyre i henhold til de formkrav som er fastsatt sentralt. Alle innkomne listeforslag er godkjent av valgstyret i forbindelse med årets valg: Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Partilistene med kandidatenes navn og fødselsår er slått opp på oppslagstavle i Andebu herredshus og er lagt ut på kommunens nettsider. Hvem kan stemme? For å kunne stemme ved valget må man være manntallsført som innbygger i den kommunen man bodde i 30. juni. I tillegg må følgende vilkår være oppfylt: a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret b) vedkommende må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven 53 og c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregistrertført som bosatt i Norge. d) i tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene over stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. e) personer som er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Står du i manntallet? Manntallet vil bli lagt ut så snart det lar seg gjøre og vil ligge ute fram til og med valgdagen. Nærmere informasjon om tid og sted for utleggingen m.m. vil bli annonsert i avisene og på kommunens nettsider www. andebu.kommune.no. Sjekk at du står oppført i manntallet! Hvor kan du stemme? På valgdagen På valgdagen 12. september er valglokalene åpne fra kl. 09:00 til kl. 20:00. Man skal fortrinnsvis stemme i den valgkretsen man er manntallsført i. På valgkortet som du mottar i posten er det påført kretstilhørlighet og stemmested. Det kan avgis stemme på valgdagen i følgende kretser og stemmesteder: Andebu krets: Høyjord krets: Kodal krets: Andebu skole Haugar ungdomslokale Vonheim ungdomslokale På valgdagen kan du kun stemme i den kommune du er manntallsført i for at stemme skal kunne telles med i valgoppgjøret. Blant annet derfor er det viktig å undersøke om du er manntallsført i Andebu kommune.

9 Forhåndsstemming Dersom du ikke har anledning til å stemme på valgdagen kan det stemmes på forhånd. Dette kan skje på Andebu herredshus fra og med onsdag 10. august til og med fredag 9. september i den ordinære kontortiden. Henvendelse i resepsjonen på herredshuset. Dersom det ikke passer for deg å stemme i kontortiden på hverdager, kan det også stemmes på herredshuset følgende dager før valgdagen: Lørdag 3. september fra kl. 10:00 til kl. 16:00 Søndag 4. september fra kl. 12:00 til kl. 17:00. Det vil i tillegg bli anledning til å forhåndsstemme på Andebu sykehjem onsdag 7. september i tidsrommet kl. 10:00 12:00. Personer som ikke har anledning til å komme til stemmelokalene kan henvende seg til kommunen for å avgi stemme et annet sted for eksempel i sitt hjem. Henvendelse til kommunen om dette må skje fra og med 10. august til og med tirsdag 6. september kl. 15:00. Husk legitimasjon! Ta med tilsendt valgkort og godkjent legitimasjon som pass, førerkort, bankkort (dersom du har mistet valgkortet kan valgfunksjonærene lage valgkort mot forevist legitimasjon). Generelle spørsmål om valget kan rettes til valgstyrets sekretariat v/rådgiver Kjell Skoli. Det finnes også mye informasjon om valget på valg og på departementets opplysningsside Andebu kommune tar i mot forhåndsstemmer både fra kommunens innbyggere og fra innbyggere som er bosatt i eller manntallsført i andre kommuner men husk at stemmen da må sendes i posten og at stemmen må nå fram for registrering i den kommunen du tilhører for å kunne telle med i valgoppgjøret! Kirkevalg 2011 Etter kun to år er det nå på nytt valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd. Kirkevalget høsten 2011 legges til mandag 12. september, samme dag som det er valg av nye kommunestyrer. Valglokaler Andebu: Høyjord: Kodal: Andebu Stikka nr Andebu barneskole Haugar Ungdomslokale Vonheim ungdomslokale Åpningstiden for valglokalet kl Det blir mulig å avgi forhåndsstemme i perioden 10. august til 9 september. Sted vil bli offentliggjort senere. I Andebu kommune har vi vel 3650 stemmeberettigede. Stemmerett har du hvis du er medlem av Den norske kirke (Dnk) og har fylt 15 år i løpet av Det vil bli sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede med bl.a. opplysninger om tid og sted for valgting. Ved valget skal det også velges representanter til bispedømmerådet. Nominasjonskomiteene i de tre sognene har jobbet for å finne personer i sognet som er villige til å stå på liste til menighetsrådsvalget. For å stå på listen må du ha fylt 18 år innen utgangen av Kommende valgperiode er 4 år. Forhåndsvalg / Forhåndsstemming Andebu Forhåndsstemming kan foretas f.o.m 10. aug t.o.m. 9 sept. på kirkevergens kontor på Andebu herredshus. Kontoret er åpent fra kl til kl Tlf / (ta kontakt med kirkevergens kontor hvis du ikke har anledning til å komme i åpningstiden) Forhåndsstemming kan også foretas i Andebu kirke, etter gudstjenesten søndag den 28. aug. Høyjord Forhåndsstemming kan foretas f.o.m 10. aug t.o.m. 9 sept. hos Hans Skjelbred, Skjelbredveien 130, 3158 Andebu. Tlf / ( vennligst ring på forhånd). Forhåndsstemming kan også foretas i Høyjord stavkirke, etter gudstjenesten søndag den 4. sept. Kodal Forhåndsstemming kan foretas f.o.m 10. aug t.o.m. 9 sept. i kirkestua ved Kodal kirke. Du må på forhånd ta kontakt med enten André Hønsvall (tlf ) eller Lars Harald Alstadsæter (tlf ) for å avtale tidspunkt. Forhåndsstemming kan også foretas i Kodal kirke, etter gudstjenesten søndag den 21. aug. Så langt godt valg DEN NORSKE KIRKE Re kirkelige fellesråd Jan-Agnar Stålerød - kirkeverge

10 Betalingssatser i SFO Betalingssatsene er gjeldende fra og det sto feil satser i forrige nummer av Andebustikka. Her kommer de riktige betalingssatsene! Antall dager pr. uke/oppholdstid Beløp 4 og 5 dager pr. uke Kr 2.280,- pr. mnd. 3 dager pr. uke Kr 1.600,- pr. mnd. 50% plass* Kr 1.370,- pr. mnd. 2 dager pr. uke Kr 1.140,- pr. mnd. Dagbarn skoledager Kr 180,- pr. dag Dagbarn heldag Kr 350,- pr. dag Dagbarn ekstra sommeruke Kr. 240,- pr. dag Søskenmoderasjon kun hel plass Dvs. betaling for barn nr. 2 Kr ,- pr. mnd. Tannhelsetjenesten Andebu tannklinikk ble nedlagt 3. mars Dette medfører bl.a. Pasienter med postnummer Andebu skal overføres til Tønsberg Pasienter med postnummer Kodal skal overføres til Sandefjord De som har postnummer Stokke, men som har fått tannbehandling i Andebu overføres til Stokke Institusjonspasienter, bofellesskap, sykehjem og hjemmesykepleien overføres til Stokke tannklinikk. Det gis rom for individuelle tilpasninger. Det er lagt ut informasjon fra tannhelsetjenesten i Vestfold på kommunens nettside tannhelse. * Gjelder for eksempel hel plass annenhver uke eller 2 dager ene uke og 3 dager andre uke. Betaling for spesielle oppholdstider avtales med leder i SFO. Småbarnsgruppe Vi starter opp ny småbarnsgruppe høsten 2011 for å: styrke foreldrerollen bygge nettverk for småbarnsfamilier Kurset vil starte opp i september. Kurset vil være 7 ganger, hver mandag og en tirsdag på familiesenteret (omvisning på biblioteket). Kursdagene vil inneholde blant annet: tid for prat, stell og bli kjent! foreldreveiledning ved bruk av TRYGGHETSSIRKELEN som skal styrke foreldrene i deres rolle som foreldre, lære å se barnas behov og å gi foreldrene en forståelse av deres viktige rolle som omsorgsgivere. informasjon om ulike tjenester for barn og foreldre i kommunen. Ansvarlige for kurset er Brit Lønmo og Linn Anette Berg Mæhlum fra familiesenteret. Påmelding til Linn Anette Berg Mæhlum tlf: / eller til Brit Lønmo tlf / VELKOMMEN Andebu kommune på Facebook Bli venn med Andebu kommune på Facebook så får du nyheter og ledige stillinger på din egen vegg! Annonsere i Andebu Stikka? Ta kontakt med Andebu kommune for priser og nærmere informasjon. Andebu kommune v/judith Pehrson Tlf E-post: 10

11 Informasjon fra Andebu Sparebank - Annonse Feriepenger og skattepenger: tips og råd I disse dager har Andebus befolkning fått ca 140 millioner i feriepenger og 25 millioner i skattepenger. Janett Bjørdal Kolstad i Andebu Sparebank har gode råd om hvordan pengene bør brukes. - Feriepengene er jo til ferie og de fleste kan bruke litt ekstra på reiser og hygge uten å ha dårlig samvittighet. Men samtidig kan det være smart å bruke litt av handlingsrommet til sparing, nedbetaling av gjeld eller å bygge opp en buffer til uforutsette utgifter, sier Kolstad. Bli kvitt gjeld De fleste økonomer spår at renten vil øke framover og at styringsrenten vil være på 5-6 prosent i Da blir boliglånet dobbelt så dyrt som i dag. Har du mye gjeld, kan det være lurt å bruke skattepenger på nedbetaling, og særlig om du har dyre smålån og kredittkort-gjeld. Smart sparing Mens nordmenn flest bruker feriepengene på ferie, sier 41 prosent at skattepengene brukes til sparing. - Om økonomien er trang, kan det være smart å sette noe til side på en sparekonto. Vi anbefaler at man har 1-2 månedsinntekter i en buffer til uforutsette utgifter, sier rådgiveren. Er du under 34 år er BSU den aller beste spareformen. Renta er gunstig, og i tillegg har du skattefordelen som gjør at du kan få penger igjen på skatten neste år. De som er over 34 bør vurdere kapitalkonto eller aksjefond. - Det er mange ulike fond å velge i, så man kan selv bestemme hvilket marked man skal investere i og hvor stor risiko man vil ta. Andebu Sparebank har dyktige investeringsrådgivere som kan veilede deg, forteller Janett Kolstad. Pensjon Etter pensjonsreformen er alle blitt avhengig av egen sparing for å opprettholde levestandarden som pensjonist. Jo yngre du er, jo mer må du spare selv. Dette er litt kompliserte regnestykker, men rådgiverne i banken har gode modeller som viser hva du vil ha å rutte med som pensjonist og hvor mye du bør spare for å oppnå det du ønsker. Er du i tvil om hva som er smartest for din økonomi, kan du avtale en rådgivningstime i banken. Det er helt gratis, og vil ganske sikkert gjøre deg i stand til å ta smartere beslutninger. - Har du fått penger igjen på skatten, kan det være smart å spare i BSU, sier Janett Kolstad i Andebu Sparebank. Finansiering Plassering Forsikring Har du bedre forsikring på sykkelen enn på barna? I så fall er du ikke alene. De fleste av oss har en innboforsikring som dekker sykkelen. Men bare halvparten av barna her i landet er forsikret. Og mange er kun forsikret mot ulykker, selv om det er sykdom som er årsaken til 70 prosent av all uførhet blant barn. Med en barne- og ungdomsforsikring får du økonomisk trygghet om barnet skulle bli rammet av skade eller sykdom. Barne- og ungdomsforsikring koster 5 kroner pr dag (150 kroner i måneden). 3 måneder gratis Tegner du avtale innen 15. juli får du tre måneders gratis dekning. Ring oss på telefon eller send en epost til Passe stor for personlig service Andebu Stikka nr

12 Kildesortering TØMMERUTINER 2011: Det ble innført ny innsamlingsordning for husholdningsavfall fra mai 2009, og husholdningsavfall, som hentes av renovatøren, skal sorteres i 5 fraksjoner: Bioavfall (hver uke), plast og papir/papp/kartong og restavfall (vekselvis hver 3. uke), glass-/metallemballasje (hver 6. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: BIO matrester mv, PL plast, PP papir/papp/kartong, RA restavfall, GM glass/metall Måned uke nr. Fraksjon Juni 24 BIO + PL 25 BIO + PP + GM 26 BIO + RA Juli 27 BIO + PL 28 BIO + PP 29 BIO + RA 30 BIO + PL Vesar har utarbeidet en egen informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen i kommunen. Det er også mulig å få hentet grov- og/eller hageavfall ved å bestille dette hos Vesar. Se Vesars hjemmeside eller ta kontakt på tlf Innsamling av plastemballasje/ny dunke Plastemballasje hentes nå hver 3. uke hjemme hos deg. Du får utdelt en plastsekk til å samle emballasjen i. Denne setter du ut til renovatøren på hentedagen din. Plast utgjør i dag ca volumprosent av restavfallet. Ved at plasten sorteres ut, reduseres volumbehovet for restavfall, og du vil merke en markant forskjell i mengden restavfall. Fra 1. juni er det også mulig å få egen dunke for plast. Sjekk dette på Vesars hjemmeside. Dersom avfallet ikke er hentet Dersom husholdningsavfallet ikke er hentet av renovatør, må dette umiddelbart varsles til Vesar. Kontroller imidlertid hvilke fraksjoner som skal hentes den aktuelle hentedagen. Ikke hentet avfall registreres som avvik hos Vesar og renovatøren skal normalt ordne opp innen 24 timer. Måned uke nr. Fraksjon August 31 BIO + PP + GM 32 BIO + RA 33 BIO + PL 34 BIO + PP September 35 BIO + RA 36 BIO + PL 37 BIO + PP + GM 38 BIO + RA Det gis ikke reduksjon i renovasjonsgebyret pga. avvik. Dette må varsles umiddelbart til Vesar, slik at renovatøren kan ordne opp. Om husholdningsavfall (hentet fra Vesars kalender 2011) Nesten alt av det vi tidligere så på som søppel kan i dag være råvarer i ny produksjon. Markedet for metaller, returpapir og plast er globalt, og prisene endrer seg fra dag til dag. For hver kilo tøy vi samler inn sparer vi miljøet for 4,1kg CO2. I 2009 ga dette besparelser på 22,5 millioner kg CO2 sammenliknet med hvis tøyet ble brent og folk måtte kjøpe nyprodusert tøy. Klimanytten av gjenvinning er ikke nasjonal, men global. Gjenvinner vi mer i Norge, minker behovet for jomfruelig råvare et annet sted i verden, og da minker også energibruken og CO2- utslippet. Kullerød fyllplass Fyllplassen er nå åpen for mottak av rene masser som hageavfall, stein, jord mv. fra husholdningene/hytter. Åpningstid er hver onsdag kl fram til og med Plassen er bemannet og levering er gratis. Opplev Andebu Ny kommuneguide for Andebu er ferdig trykket for Dette er en skrytebrosjyre som blir distribuert stort sett omkring i fylket på bensinstasjoner, turistkontorer, hoteller, campingplasser, butikker, ferjeterminaler med mer. Opplev Andebu blir også sendt til alle husstander i kommunen. Mange næringer i kommunen er representert i Opplev Andebu, og ungdomsskolen bruker guiden når de skal søke plasser til sine elever for arbeidstrening. Kommuneguiden kan fås ved henvendelse til Andebu kommune og på 12

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2009-18. årgang Program for Andebu barnefestival finner du i midten av bladet! I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu bibliotek

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang FULLDISTRIBUSJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang I dette nummer kan du lese om: Miljørettet helsevern Miljøundervisning i praksis Kreativ forestilling Det grønne

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE.

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Kvænangs- budstikka Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 Når du får noe for ingenting, har du bare ikke fått regningen ennå Franklin P. Jones NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Jeg heter

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer