Andebu. INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/ årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/ årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune- og fylkestingsvalg 2011

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Brit Lønmo Vigdis Prøytz Inger Moe Ordføreren har ordet I dag har jeg lest gjennom noe av det jeg har skrevet i denne spalten i de snart tolv årene jeg har hatt denne muligheten. I den første artikkelen skrev jeg om årtusenskiftet og faren for at datasystemene kunne falle sammen. Det ble investert mye og systemene falt ikke sammen. Det hører med til historien at på det tidspunktet hadde datautstyret på ordførerkontoret vært der kun noen få uker. Kommunale e-postadresser var det ingen av. Den analoge mobiltelefonen som jeg overtok fra forgjengeren min var i ferd med å fases ut, for nå var det GSM som gjaldt. Da skulle det faktisk bli mulig å sende meldinger til hverandre. Andebu hadde 5 dagligvarebutikker og fire barneskoler, og bortsett fra bussene til ungdomsskolen gikk det ikke bussruter fra Andebu til Sandefjord. Herredshuset var nymalt utvendig. På sykehjemmet hadde man plastbøtter som samlet opp vannet som lakk fra taket når det regnet. Men dette skulle det bli forandring på for nå var bygginga i gang. En helt ny sykeavdeling skulle bygges og vi var opptatt av å se framover. Det ble anlagt heismuligheter på alle de nye rommene. Taket ble bygget solid slik at man kunne bygge en ny etasje hvis det ble behov om år. Atriet fikk tak og et flott nytt kjøkken kom på plass. Jeg skriver om sykehjemsutbyggingen fordi at nå når disse årene har gått skal vi bygge ut igjen. Vi lærte sist at sentrale myndigheter hadde klare føringer på hvordan ting skal gjøres. Ved forrige utbygging var det særlig husbanken og verneinteressene vi møtte som barrierer og de er fortsatt der. Det er mange fornminner i sykehjemsområdet. Andebustikka høsten 2011 utgivelser og frister: Andebustikka nr. 3/11 Utgivelse uke 40 Stoffrist 15. september Andebustikka nr. 4/11 Utgivelse uke 50 Stoffrist 24. november Åpningstider Ekspedisjonen/sentralbordet på herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret kl Sommeråpningstid 1. juni august Det kan selvfølgelig gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Forsidebilde: Stille vann på Kleivern. Bjørn Aamodt har vært på Grønn tur og her ser vi badepassen fra den andre siden 2 I Vestfold er vi nå i gang med et viktig arbeid som heter RPBA. Dette er stammespråket for regional plan for bærekraftig arealpolitikk. I et lite og folketett fylke, med det beste klima og det beste matjorda i landet, er det viktig hvordan vi utnytter arealene for vår egen del, men ikke minst for de kommende generasjoner. Bygg i høyden og spar areal, er et av rådene. Det slår meg at vi tenkte riktig og framtidsrettet ved å forsterke taket for å gi muligheter for en ny etasje på sykehjemmet. Nå er det imidlertid ikke så enkelt. Det finnes flere retningslinjer. Største delen av de som bor på sykehjem i dag lider av demens. Rådene som gis er at arealene helst skal ligge på bakkeplan med enkel tilgang. For oss lokalpolitikere blir derfor spørsmålet: - hvem skal vi lytte mest til? For noen dager siden hadde jeg besøk av ei interessegruppe fra Høyjord. De er opptatt av at sognet i nord får utvikling og vekst. Dette er viktig for å sikre skolen. Kommunestyret har enstemmig vedtatt at det skal bygges gang- og sykkelvei fra Moa til Heimdal. Dette vil binde de to tettstedene sammen, og sikre at skoleveien for en del av elevene blir en mosjonsetappe, og ikke en busstur. Interessegruppa er opptatt av å prøve å få til et dagligvaretilbud i Høyjord. Denne gruppa heier jeg på og jeg vil gjerne gjøre mitt for at de skal lykkes. Vi har ingen rundkjøringer i Andebu, selv om vi har noen bilister som praktiserer kjøringen sin som om vi skulle ha flere av dem. I møter med vegvesenet og andre regionale myndigheter har vi påpekt behovet for rundkjøring på Gravdal. Dette mener vi er hastighetsdempende og vil gi god løsning for bussene. Vi opplever nå større forståelse for våre synspunkter, og jeg har sagt ved et par anledninger at nå tror jeg det kommer rundkjøring på Gravdal. Om drøyt tre måneder er det valg av nytt kommunestyre i Andebu. Vi har i dag sju partier i kommunestyret og for få dager siden godkjente valgstyret listene til de samme sju partiene. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere som har sagt ja til å gjøre en innsats for lokalsamfunnet. Det gjelder både dere som ikke har vært med før og dere som velger å stille for en ny periode. Jeg er stolt av det folkestyret vi har i Norge. Det må vi ta vare på og det beste vi da kan gjøre er å bruke stemmeretten 12. september. God sommer! Hans Hilding Hønsvall Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu

3 Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Folkehelse Vestfold Vestfold fylkeskommune har gitt ut en årsrapport om arbeid og aktivitet i Partnerskap for folkehelse i Vestfold i Partnerskap for folkehelse er et forpliktende samarbeid mellom fylkeskommune, stat, kommuner og frivillige organisasjoner. Hensikten er å skape en sammenhengende folkehelsekjede på tvers av fag- og forvaltningsnivå som kan utvikle gode og bærekraftige lokalsamfunn. Folkehelsekoordinator i Andebu kommune er Grete Evensen Øvrum. Det er nedsatt en styringsgruppe for folkehelsearbeidet i Andebu med personer fra kommunal administrasjon, politikere, politiet og representanter fra ungdomsrådet. Satsinger i 2010 Turkart og infotavler ved flere av kommunens turløyper Mat i barnehagene og SFO Brann- og fallforebyggende arbeid Skade- og ulykkesregistrering Egenutviklingsskole Skade og ulykkesregistrering Tilbud til mennesker med rusrelaterte problemer om deltakelse i egenutviklingsskole med fokus på erfaringslæring Fysisk aktivitet Mål om å utjevne sosiale ulikheter i helse ved hjelp av forskjellige lavterskeltitak Helse i lokale planer Forankring av helse i kommunale planer har hatt prioritet i Helsekonsekvenser og folkehelse har hatt en sentral plass i utviklingen av boligsosial handlingsplan, handlingsplan for god oppvekst, klima- og energiplan og kommuneplan. Planlagte satsinger i 2011 Utvikle Frisklivstilbudet Trygge lokalsamfunntiltak Fall- og brannforebygging videreføres Skade- og ulykkesregistrering videreutvikles Helse i lokale planer Det første året med skaderegistrering ved legevaktene i Sandefjord og Tønsberg og tannhelsetjenesten i Vestfold, samt hos fastlegene i Re og Nøtterøy, er nå sluttført og i dette prosjektet er det registrert 50 skader som skjedde i Andebu i I tillegg har vi i samarbeid med SiV innhentet data på skadene som skjedde med innbyggerne i Andebu, det var 293. Disse dataene skal være med å danne grunnlag for satsningsområder for å forebygge skader og ulykker, slik at Andebu kan bli et trygt lokalsamfunn. Det vi ønsker å finne ut med prosjektet er: Når skjer ulykkene? Hvor skjer skadene? For hvem skjer skadene? Hvilke type skader skjer? Tabellen til høyre viser noe av det vi har registrert i løpet av 2010: Andebu Skadde registrert i prosjektet og på SIV Åpningstider i sommer Skolene: Siste skoledag før sommerferien er fredag 17. juni. Første skoledag etter sommerferien er mandag 22. august. Barnehage / SFO Alle barnehagene i kommunen og skolefritidsordningen (SFO) har sommerstengt i ukene 27 30, f.o.m juli. Det er planleggingsdager i barnehagene 18. og 19. august. SFO v/andebu skole og Høyjord skole har planleggingsdager 18. og 19. august. SFO v/kodal skole har planleggingsdager 20. juni, 1. august og 16. august. Biblioteket Siste åpningsdag før ferien er lørdag 2. juli. Første dag etter sommerferien er tirsdag 9. august. Husk å låne bøker til sommerferien! De kommunale kontorene Sommeråpningstid i perioden 1. juni 31. august: Kl Andebu Stikka nr

4 Frisk og Frivillig - Lyst på Livet i Andebu? Høsten 2011 åpner vi en sentral for alle i Andebu som vil være med på å lage et møtested for trivsel, trygghet, frivillighet og fysisk aktivitet. Frisklivsentralen åpner i det som tidligere var Familiesenteret. Der vil både Friskliv- og Frivilligsentral ha utgangspunkt for sine aktiviteter. Mennesker er sosiale av natur og sosial omgang er viktig for vår psykiske helse. Mennesker i alle aldre har nytte av fysisk aktivitet. Eldre har like stor helsegevinst av fysisk aktivitet som yngre mennesker. For å forebygge hjerte/kar sykdommer og diabetes er fysisk aktivitet viktig. Det er også viktig for vår mentale helse. Disse aktivitetene skal vi sette enda mer fokus på. Har du lyst til å være med på å forme det nye kraftsenteret? Vi trenger de gode ideene, kreativiteten, entusiasmen og energien. Dette kan bli gøy! Du finner mer informasjon på Andebu kommunes hjemmesider. Ring gjerne folkehelsekoordinator Grete Evensen Øvrum, Klima- og energiplan for Andebu I løpet av vår og sommeren skal det lages en klima- og energiplan for Andebu kommune. I vedtatt planprogram er det trukket opp rammer og premisser for arbeidet, og det skal fokuseres på følgende tema i planen: Samordnet areal- og transportplanlegging Nærvarme/varmesentraler prosjekter i Andebu Landbruket, klimagassutslipp og muligheter for energiproduksjon Klimatilpasning og samfunnssikkerhet Bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid Energi i egne bygg Offentlige, miljøriktige innkjøp Vedtatt planprogram og formannskapets behandling av planprogrammet finner du på kommunens nettsider. Klima- og energiplanen skal sikre at Andebu går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp mer effektiv og økonomisk god energibruk miljøvennlig energiomlegging i Andebu at Andebu bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp For å finne de gode og gjennomførbare tiltakene i Andebu har vi behov for engasjerte ressurspersoner og organisasjoner til å hjelpe oss. Det ble derfor holdt et åpent møte om arbeidet 4. mai på Andebu herredshus med fokus på klima- og energiplan for Andebu kommune. Referat fra møtet, foredrag og innledninger i møtet og innspill til klima- og energiplanen kan du finne på våre nettsider. Hvis du har innspill eller meninger om saken kan du ta kontakt med Andebu kommune v/jan Agnar Stålerød på tlf eller send epost til kommune.no. Dagsturen for beboere på sykehjemmet - foreløpig avlyst Frivilligsentralen har i flere år arrangert dagstur til Vindfjelltunet for sykehjemsbeboere, beboere på Bergly og i omsorgsblokka. Denne turen har vi alltid gjennomført i juni. Dette fordi deltakerne skulle få en naturopplevelse ved selve bussturen, foruten middag og hygge, selvsagt. Sentralen måtte dessverre se seg nødt til å avlyse dagsturen denne forsommeren, og det er vi svært lei oss for! Grunnen er at vi ikke har vært i stand til å skaffe til veie en minibuss som kan ta rullestolbrukere. Daglig leder har vært i kontakt med flere kommuner om å leie/låne en slik, uten resultat. Å bestille maxi-taxi ble for dyrt for oss, dessverre. Frivilligsentralens ønske er å bidra til gode minner for disse personene, som sjelden får mulighet til å komme ut. Håpet er ikke ute ennå, og vi arbeider for at vi skal klare det tidlig på høsten i stedet.

5 Tur for alle medarbeiderne Andebu frivilligsentral arrangerte tur for alle medarbeiderne sine 25. mai. Utflukten vår gikk først til Vestfossen for å stige om bord i M/S Eikern. Denne herlige båten gjorde sesongens første tur med akkurat oss, og vi storkost oss sammen med et serviceinnstilt mannskap. Først ble vi servert en nydelig koldtallerken i salongen under dekk, og her var det mulig å kjøpe drikke etter eget ønske. Vi fikk en fin guiding underveis, og artig var det også å se de nydelige hyttene langs Eikern. Siden været virkelig slo til for oss, inntok vi kaffen på dekk! Etter ca. 1 1/2 time ble vi plukket opp av buss i Eidsfoss for så å nyte hjemturen og de nydelige vår/sommerfargene! De frivillige på velfortjent tur på Eikern. Bildet er tatt på brygga i Vestfossen. Frivilligsentralens rusleturer høsten Det blir ikke værforbehold! Alle turer går på tirsdager Dato Løype / Sted Oppmøte v/ Turansvarlig Andebu Pensjonistsenter kontaktperson m/tlf.nr Hundestuen Gravdal Kl Kristian Bø / Trollsvann Kl Steinar Wegger / Folkestien Kodal Kl Stener Speilberg / Fellestur i Andebu Kl Kai Mickelsen Storedal Høyjord Steinar Wegger / Grorudvannet rundt Kl Hans Bø / Hov i Kodal Kl Kari Hegdahl Fellestur i Stokke Kl Bjarne Holm Knattholmen / Farmenrøysa, Andersbotn Kl Kari Hegdahl Struten Langevann Kl Bjarne Holm / Lauås Kl Hans Bø / Andebu-runden Kl Hans Bø / Bjarne Holm / Andebu Stikka nr

6 Kulturprisen 2011 Frode Aleksander Rismyhr ble nokså overrasket da han i pausen på forestillingen Olsenbanden junior på Cirkus på Vonheim i Kodal ble overrakt Andebu kommunes kulturpris for Dette kom litt overraskende på. Var det noen andre som visste om dette? - spurte han publikum og skuespillerne som sto oppstilt på scenekanten. Det var tydelig at særlig de unge skuespillerne hadde klart å holde på hemmeligheten, for regissør Rismyhr var tydelig overrasket og glad for prisen. Da ordfører Hans Hilding Hønsvall leste opp navnet på prisvinneren ble det svart med kjempeapplaus fra hele salen. Om prisvinneren sa ordføreren blant annet: - Du er en fantastisk inspirator og gjør en kjempejobb med ungdom både i og utenfor kommunen. Den jobben du gjør for å engasjere ungdom i teatermiljøet er fantastisk. Ordføreren overrekker diplomet til en overrasket prisvinner. Du får fram talenter og får dem til å blomstre og vi sitter med tårer i øynene når de presterer på scenen. Frode Rismyhr fikk overrakt blom- ster, diplom og et Vestfoldteppe som er under arbeid. Teppet skal overrekkes på Kulturkvelden til høsten. Ungdommens Kulturmønstring UKM 2011 lokalmønstring ble avholdt på Melsom videregående skole lørdag 26. mars. Lærere og elever fra skolen var i stor grad medvirkende til at lokalmønstringen ble et flott arrangement. Disse gikk videre til fylkesmønstringa på Messehall B i Tønsberg i april fra Andebu: Ann-Magritt Hohnsen Haga (utstilling), Frida Aasland (utstilling), Ingeborg Gravdal (utstilling), Julie Pehrson (utstilling), Kaja Olafsen (utstilling), Leonora Gyldenblom (musikk, sang), Linnea Pettersen Røisgård (utstilling), Mina Sagen (utstilling), RAVE (dans - rave, tecno, hiphop), Synne Pettersen Røisgård (utstilling) og filmen Hard Time (med Tine Sagen, Bror Hammer Brurberg, Filip Andreas Iversen og Amelia Langedahl Pedersen). Leonora Gyldenblom på scenen. UKM på Melsom vg. skole

7 Svømmehallen er stengt Det er påvist synlig muggsopp og betydelige fuktskader i svømmehallen. Svømmehallen ved ungdomsskolen er derfor midlertidig stengt. Dette skyldes høy luftfuktighet og kondensering i tak og på vegger. I følge Folkehelseinstituttets norm skal ikke synlig mugg og mugglukt forekomme. Oppholdstiden i svømmehallen for hver enkelt person er forholdsvis kort, noe som reduserer risikoen for helseplager, men enkelte grupper som f.eks. allergikere/ astmatikere kan være spesielt følsomme. På bakgrunn av foreløpige rapporter fra Miljørettet helsevern i Vestfold og kommunens egenkontroll har rådmannen besluttet å stenge svømmehallen ved ungdomsskolen for bruk. Svømmehallen holdes stengt inntil nødvendige tiltak er gjennomført. Når svømmehallen åpner etter at tiltak er gjennomført skal muggsopp og fuktskader være fjernet, ventilasjonen skal være oppgradert og forholdene skal generelt være tilfredsstillende. Andebu kommune vil sørge for at obligatorisk svømmeundervisning og andre lovpålagte oppgaver blir gjennomført. Det er imidlertid brukergrupper som vil miste sine tilbud i svømmehallen så lenge svømmehallen er stengt. Ved behov for nærmere informasjon, kontakt gjerne Andebu kommune v/kommunalsjef Bjørn Aamodt, tlf eller mobiltlf Politisk møteplan juni - september Konfirmasjoner 2012 og 2013 Mange er allerede i ferd med å planlegge konfirmasjoner både for neste år og for påfølgende år, sentralbordet får stadig spørsmål om datoene for konfirmasjoner i våre kirker framover. Siden vi allerede har fått disse datoene fra kirkekontoret tenkte vi at det var like greit å komme ut med det, så her er de: Juni August September Kommunestyret Formannskapet Adm.utvalget Teknisk utvalg Helse- og sosialutvalget Oppvekst- og kulturutvalget Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming Se for å se sakspapirer og møteprotokoller fra møtene. Følg kommunestyrets møter direkte via våre nettsider eller gå tilbake og se saker som har vært oppe til behandling se Alle politiske møter er åpne for publikum Kodal: Høyjord: Andebu: 2013 Andebu: Kodal: Høyjord: 6. mai 13. mai 20. mai 5. mai 12. mai 26. mai Andebu Stikka nr

8 Kommune og fylkestingsvalg 2011 I år holdes det valg på nye kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter. I statsråd er valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget satt til mandag 12. september. Hver enkelt kommune v/kommunestyret kan vedta å holde valg også på søndag den 10. september. Andebu valgstyre har bestemt at det som tidligere kun avholdes valg på mandagen i vår kommune. Lister Partier/grupperinger hadde frist til 31. mars for å legge fram listeforslag. Disse er behandlet for godkjenning av kommunens valgstyre i henhold til de formkrav som er fastsatt sentralt. Alle innkomne listeforslag er godkjent av valgstyret i forbindelse med årets valg: Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Partilistene med kandidatenes navn og fødselsår er slått opp på oppslagstavle i Andebu herredshus og er lagt ut på kommunens nettsider. Hvem kan stemme? For å kunne stemme ved valget må man være manntallsført som innbygger i den kommunen man bodde i 30. juni. I tillegg må følgende vilkår være oppfylt: a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret b) vedkommende må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven 53 og c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregistrertført som bosatt i Norge. d) i tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene over stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. e) personer som er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Står du i manntallet? Manntallet vil bli lagt ut så snart det lar seg gjøre og vil ligge ute fram til og med valgdagen. Nærmere informasjon om tid og sted for utleggingen m.m. vil bli annonsert i avisene og på kommunens nettsider www. andebu.kommune.no. Sjekk at du står oppført i manntallet! Hvor kan du stemme? På valgdagen På valgdagen 12. september er valglokalene åpne fra kl. 09:00 til kl. 20:00. Man skal fortrinnsvis stemme i den valgkretsen man er manntallsført i. På valgkortet som du mottar i posten er det påført kretstilhørlighet og stemmested. Det kan avgis stemme på valgdagen i følgende kretser og stemmesteder: Andebu krets: Høyjord krets: Kodal krets: Andebu skole Haugar ungdomslokale Vonheim ungdomslokale På valgdagen kan du kun stemme i den kommune du er manntallsført i for at stemme skal kunne telles med i valgoppgjøret. Blant annet derfor er det viktig å undersøke om du er manntallsført i Andebu kommune.

9 Forhåndsstemming Dersom du ikke har anledning til å stemme på valgdagen kan det stemmes på forhånd. Dette kan skje på Andebu herredshus fra og med onsdag 10. august til og med fredag 9. september i den ordinære kontortiden. Henvendelse i resepsjonen på herredshuset. Dersom det ikke passer for deg å stemme i kontortiden på hverdager, kan det også stemmes på herredshuset følgende dager før valgdagen: Lørdag 3. september fra kl. 10:00 til kl. 16:00 Søndag 4. september fra kl. 12:00 til kl. 17:00. Det vil i tillegg bli anledning til å forhåndsstemme på Andebu sykehjem onsdag 7. september i tidsrommet kl. 10:00 12:00. Personer som ikke har anledning til å komme til stemmelokalene kan henvende seg til kommunen for å avgi stemme et annet sted for eksempel i sitt hjem. Henvendelse til kommunen om dette må skje fra og med 10. august til og med tirsdag 6. september kl. 15:00. Husk legitimasjon! Ta med tilsendt valgkort og godkjent legitimasjon som pass, førerkort, bankkort (dersom du har mistet valgkortet kan valgfunksjonærene lage valgkort mot forevist legitimasjon). Generelle spørsmål om valget kan rettes til valgstyrets sekretariat v/rådgiver Kjell Skoli. Det finnes også mye informasjon om valget på valg og på departementets opplysningsside Andebu kommune tar i mot forhåndsstemmer både fra kommunens innbyggere og fra innbyggere som er bosatt i eller manntallsført i andre kommuner men husk at stemmen da må sendes i posten og at stemmen må nå fram for registrering i den kommunen du tilhører for å kunne telle med i valgoppgjøret! Kirkevalg 2011 Etter kun to år er det nå på nytt valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd. Kirkevalget høsten 2011 legges til mandag 12. september, samme dag som det er valg av nye kommunestyrer. Valglokaler Andebu: Høyjord: Kodal: Andebu Stikka nr Andebu barneskole Haugar Ungdomslokale Vonheim ungdomslokale Åpningstiden for valglokalet kl Det blir mulig å avgi forhåndsstemme i perioden 10. august til 9 september. Sted vil bli offentliggjort senere. I Andebu kommune har vi vel 3650 stemmeberettigede. Stemmerett har du hvis du er medlem av Den norske kirke (Dnk) og har fylt 15 år i løpet av Det vil bli sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede med bl.a. opplysninger om tid og sted for valgting. Ved valget skal det også velges representanter til bispedømmerådet. Nominasjonskomiteene i de tre sognene har jobbet for å finne personer i sognet som er villige til å stå på liste til menighetsrådsvalget. For å stå på listen må du ha fylt 18 år innen utgangen av Kommende valgperiode er 4 år. Forhåndsvalg / Forhåndsstemming Andebu Forhåndsstemming kan foretas f.o.m 10. aug t.o.m. 9 sept. på kirkevergens kontor på Andebu herredshus. Kontoret er åpent fra kl til kl Tlf / (ta kontakt med kirkevergens kontor hvis du ikke har anledning til å komme i åpningstiden) Forhåndsstemming kan også foretas i Andebu kirke, etter gudstjenesten søndag den 28. aug. Høyjord Forhåndsstemming kan foretas f.o.m 10. aug t.o.m. 9 sept. hos Hans Skjelbred, Skjelbredveien 130, 3158 Andebu. Tlf / ( vennligst ring på forhånd). Forhåndsstemming kan også foretas i Høyjord stavkirke, etter gudstjenesten søndag den 4. sept. Kodal Forhåndsstemming kan foretas f.o.m 10. aug t.o.m. 9 sept. i kirkestua ved Kodal kirke. Du må på forhånd ta kontakt med enten André Hønsvall (tlf ) eller Lars Harald Alstadsæter (tlf ) for å avtale tidspunkt. Forhåndsstemming kan også foretas i Kodal kirke, etter gudstjenesten søndag den 21. aug. Så langt godt valg DEN NORSKE KIRKE Re kirkelige fellesråd Jan-Agnar Stålerød - kirkeverge

10 Betalingssatser i SFO Betalingssatsene er gjeldende fra og det sto feil satser i forrige nummer av Andebustikka. Her kommer de riktige betalingssatsene! Antall dager pr. uke/oppholdstid Beløp 4 og 5 dager pr. uke Kr 2.280,- pr. mnd. 3 dager pr. uke Kr 1.600,- pr. mnd. 50% plass* Kr 1.370,- pr. mnd. 2 dager pr. uke Kr 1.140,- pr. mnd. Dagbarn skoledager Kr 180,- pr. dag Dagbarn heldag Kr 350,- pr. dag Dagbarn ekstra sommeruke Kr. 240,- pr. dag Søskenmoderasjon kun hel plass Dvs. betaling for barn nr. 2 Kr ,- pr. mnd. Tannhelsetjenesten Andebu tannklinikk ble nedlagt 3. mars Dette medfører bl.a. Pasienter med postnummer Andebu skal overføres til Tønsberg Pasienter med postnummer Kodal skal overføres til Sandefjord De som har postnummer Stokke, men som har fått tannbehandling i Andebu overføres til Stokke Institusjonspasienter, bofellesskap, sykehjem og hjemmesykepleien overføres til Stokke tannklinikk. Det gis rom for individuelle tilpasninger. Det er lagt ut informasjon fra tannhelsetjenesten i Vestfold på kommunens nettside tannhelse. * Gjelder for eksempel hel plass annenhver uke eller 2 dager ene uke og 3 dager andre uke. Betaling for spesielle oppholdstider avtales med leder i SFO. Småbarnsgruppe Vi starter opp ny småbarnsgruppe høsten 2011 for å: styrke foreldrerollen bygge nettverk for småbarnsfamilier Kurset vil starte opp i september. Kurset vil være 7 ganger, hver mandag og en tirsdag på familiesenteret (omvisning på biblioteket). Kursdagene vil inneholde blant annet: tid for prat, stell og bli kjent! foreldreveiledning ved bruk av TRYGGHETSSIRKELEN som skal styrke foreldrene i deres rolle som foreldre, lære å se barnas behov og å gi foreldrene en forståelse av deres viktige rolle som omsorgsgivere. informasjon om ulike tjenester for barn og foreldre i kommunen. Ansvarlige for kurset er Brit Lønmo og Linn Anette Berg Mæhlum fra familiesenteret. Påmelding til Linn Anette Berg Mæhlum tlf: / eller til Brit Lønmo tlf / VELKOMMEN Andebu kommune på Facebook Bli venn med Andebu kommune på Facebook så får du nyheter og ledige stillinger på din egen vegg! Annonsere i Andebu Stikka? Ta kontakt med Andebu kommune for priser og nærmere informasjon. Andebu kommune v/judith Pehrson Tlf E-post: 10

11 Informasjon fra Andebu Sparebank - Annonse Feriepenger og skattepenger: tips og råd I disse dager har Andebus befolkning fått ca 140 millioner i feriepenger og 25 millioner i skattepenger. Janett Bjørdal Kolstad i Andebu Sparebank har gode råd om hvordan pengene bør brukes. - Feriepengene er jo til ferie og de fleste kan bruke litt ekstra på reiser og hygge uten å ha dårlig samvittighet. Men samtidig kan det være smart å bruke litt av handlingsrommet til sparing, nedbetaling av gjeld eller å bygge opp en buffer til uforutsette utgifter, sier Kolstad. Bli kvitt gjeld De fleste økonomer spår at renten vil øke framover og at styringsrenten vil være på 5-6 prosent i Da blir boliglånet dobbelt så dyrt som i dag. Har du mye gjeld, kan det være lurt å bruke skattepenger på nedbetaling, og særlig om du har dyre smålån og kredittkort-gjeld. Smart sparing Mens nordmenn flest bruker feriepengene på ferie, sier 41 prosent at skattepengene brukes til sparing. - Om økonomien er trang, kan det være smart å sette noe til side på en sparekonto. Vi anbefaler at man har 1-2 månedsinntekter i en buffer til uforutsette utgifter, sier rådgiveren. Er du under 34 år er BSU den aller beste spareformen. Renta er gunstig, og i tillegg har du skattefordelen som gjør at du kan få penger igjen på skatten neste år. De som er over 34 bør vurdere kapitalkonto eller aksjefond. - Det er mange ulike fond å velge i, så man kan selv bestemme hvilket marked man skal investere i og hvor stor risiko man vil ta. Andebu Sparebank har dyktige investeringsrådgivere som kan veilede deg, forteller Janett Kolstad. Pensjon Etter pensjonsreformen er alle blitt avhengig av egen sparing for å opprettholde levestandarden som pensjonist. Jo yngre du er, jo mer må du spare selv. Dette er litt kompliserte regnestykker, men rådgiverne i banken har gode modeller som viser hva du vil ha å rutte med som pensjonist og hvor mye du bør spare for å oppnå det du ønsker. Er du i tvil om hva som er smartest for din økonomi, kan du avtale en rådgivningstime i banken. Det er helt gratis, og vil ganske sikkert gjøre deg i stand til å ta smartere beslutninger. - Har du fått penger igjen på skatten, kan det være smart å spare i BSU, sier Janett Kolstad i Andebu Sparebank. Finansiering Plassering Forsikring Har du bedre forsikring på sykkelen enn på barna? I så fall er du ikke alene. De fleste av oss har en innboforsikring som dekker sykkelen. Men bare halvparten av barna her i landet er forsikret. Og mange er kun forsikret mot ulykker, selv om det er sykdom som er årsaken til 70 prosent av all uførhet blant barn. Med en barne- og ungdomsforsikring får du økonomisk trygghet om barnet skulle bli rammet av skade eller sykdom. Barne- og ungdomsforsikring koster 5 kroner pr dag (150 kroner i måneden). 3 måneder gratis Tegner du avtale innen 15. juli får du tre måneders gratis dekning. Ring oss på telefon eller send en epost til Passe stor for personlig service Andebu Stikka nr

12 Kildesortering TØMMERUTINER 2011: Det ble innført ny innsamlingsordning for husholdningsavfall fra mai 2009, og husholdningsavfall, som hentes av renovatøren, skal sorteres i 5 fraksjoner: Bioavfall (hver uke), plast og papir/papp/kartong og restavfall (vekselvis hver 3. uke), glass-/metallemballasje (hver 6. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: BIO matrester mv, PL plast, PP papir/papp/kartong, RA restavfall, GM glass/metall Måned uke nr. Fraksjon Juni 24 BIO + PL 25 BIO + PP + GM 26 BIO + RA Juli 27 BIO + PL 28 BIO + PP 29 BIO + RA 30 BIO + PL Vesar har utarbeidet en egen informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen i kommunen. Det er også mulig å få hentet grov- og/eller hageavfall ved å bestille dette hos Vesar. Se Vesars hjemmeside eller ta kontakt på tlf Innsamling av plastemballasje/ny dunke Plastemballasje hentes nå hver 3. uke hjemme hos deg. Du får utdelt en plastsekk til å samle emballasjen i. Denne setter du ut til renovatøren på hentedagen din. Plast utgjør i dag ca volumprosent av restavfallet. Ved at plasten sorteres ut, reduseres volumbehovet for restavfall, og du vil merke en markant forskjell i mengden restavfall. Fra 1. juni er det også mulig å få egen dunke for plast. Sjekk dette på Vesars hjemmeside. Dersom avfallet ikke er hentet Dersom husholdningsavfallet ikke er hentet av renovatør, må dette umiddelbart varsles til Vesar. Kontroller imidlertid hvilke fraksjoner som skal hentes den aktuelle hentedagen. Ikke hentet avfall registreres som avvik hos Vesar og renovatøren skal normalt ordne opp innen 24 timer. Måned uke nr. Fraksjon August 31 BIO + PP + GM 32 BIO + RA 33 BIO + PL 34 BIO + PP September 35 BIO + RA 36 BIO + PL 37 BIO + PP + GM 38 BIO + RA Det gis ikke reduksjon i renovasjonsgebyret pga. avvik. Dette må varsles umiddelbart til Vesar, slik at renovatøren kan ordne opp. Om husholdningsavfall (hentet fra Vesars kalender 2011) Nesten alt av det vi tidligere så på som søppel kan i dag være råvarer i ny produksjon. Markedet for metaller, returpapir og plast er globalt, og prisene endrer seg fra dag til dag. For hver kilo tøy vi samler inn sparer vi miljøet for 4,1kg CO2. I 2009 ga dette besparelser på 22,5 millioner kg CO2 sammenliknet med hvis tøyet ble brent og folk måtte kjøpe nyprodusert tøy. Klimanytten av gjenvinning er ikke nasjonal, men global. Gjenvinner vi mer i Norge, minker behovet for jomfruelig råvare et annet sted i verden, og da minker også energibruken og CO2- utslippet. Kullerød fyllplass Fyllplassen er nå åpen for mottak av rene masser som hageavfall, stein, jord mv. fra husholdningene/hytter. Åpningstid er hver onsdag kl fram til og med Plassen er bemannet og levering er gratis. Opplev Andebu Ny kommuneguide for Andebu er ferdig trykket for Dette er en skrytebrosjyre som blir distribuert stort sett omkring i fylket på bensinstasjoner, turistkontorer, hoteller, campingplasser, butikker, ferjeterminaler med mer. Opplev Andebu blir også sendt til alle husstander i kommunen. Mange næringer i kommunen er representert i Opplev Andebu, og ungdomsskolen bruker guiden når de skal søke plasser til sine elever for arbeidstrening. Kommuneguiden kan fås ved henvendelse til Andebu kommune og på 12

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2017 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 11. september. Husk legitimasjon! Stortings- og sametingsvalget 2017 Stortinget er Norges folkevalgte

Detaljer

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Publikasjonen er oversatt til 7 språk og finnes på Internett: www.valg.no Informasjon Stortings- og sametingsvalget

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre 13.12.2012 Arkivsaksnr: 2012/2031 Klassering: 011 Saksbehandler: Tor-Odd Elnan STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 Rådmannens forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00 Skånland kommune Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: 10.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapet

Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapet KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: Umiddelbart etter formannskapet Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017

Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 17/00049-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Råd for mennesker med

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Valgstyret Dato: 02.05.2017 Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 75 75 11. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 14. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ved valget velger vi

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa rådhus, Storsalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017.

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017. Saksutskrift Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017. Arkivsak-dok. 17/00049-1 Saksbehandler Vibeke Berggård Saksgang Møtedato Saknr 1 Råd for

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/421 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL VALGSTSYRETS LEDER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/421 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL VALGSTSYRETS LEDER Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland : 12.05.2015 Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i valgstyret. Innkallingen sendes alle faste

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksframlegg Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG OG VALGKRETSER, SAMT INNFØRING AV ELEKTRONISK

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 16.04.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 Sak 5/13 Sak 6/13 STORTINGSVALGET

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Saksutskrift Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/03421-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Valgstyret

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyre. Saksliste

Møteinnkalling for Valgstyre. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Valgstyre Møtedato: 15.06.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 08:30 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Saknr. 15/2187-56 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen SAK 5/15 Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesvalgstyrets

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.04.2007 kl. 16.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 19.02.2015 kl. 16:00 Valgstyret for 2011 2015: Thomas Fosen, leder m/vara Tom Roger Svendsrud Wenche Låg Breivik m/vara Guro

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Bindal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk Dato: 15.01.2018 Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 07.03.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret (formannskapet) har møte i Ås kulturhus, Lille sal 29.08.2012 kl. 18.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Møteprotokoll. Valgstyret/ Samevalgstyret

Møteprotokoll. Valgstyret/ Samevalgstyret Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.3.2015 Tidspunkt: 12:00-12:08 Møteprotokoll Valgstyret/ Samevalgstyret Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kai Henning Henriksen

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 27.05.2015.

Detaljer

Otterøyrådet - Namsos kommune

Otterøyrådet - Namsos kommune Møteinnkalling Utvalg: Otterøyrådet - Namsos kommune Møtested: Otterøy skole ("Nye heimen") Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 18:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Namsos, 23. januar 2017

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa Rådhus Møtedato: 27.08.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 21.01.2015 Tid: 13:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.05.2007 Tid: 18:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøte

MØTEINNKALLING. Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøte Krødsherad kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.05.2009 Tid: 18:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Tildelt beløp: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass (Ref #6dce515d) Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune, Trysil folkebibliotek / 864948502

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket.

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket. REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 Tilstede: Leder: Sekretær: Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Tirsdagsgruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Vara gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Vennesla

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 19.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:15-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Magne Sjøvold SP Rakel Therese S.

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet (utvidet formannskap). Den som har gyldig

Detaljer