det er det ytre som teller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "det er det ytre som teller"

Transkript

1 K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : G 4 d 233M6 d b : 329R6 J - b. 2, S ww : 85 : 8 w. i d i idi, i.n i i.n iidi fn: f +4 2 H ø : d 2336 d b : b. 2, ww : 85 : 8 w. i d i idi, i.n i i.n ww : 2 w. nv 3364 i 29 i.n i 6 i.n iidi fn: f +4 2 ø G H : SU d H R d b : 6 -b. 2, ww : 85 : 8 w. i d i idis, i.n RK i i F // nv i n n f.: vn M +4 b - : ww : 2 w. nv 336 i 429 i.n i 6 i.n F n // v i n n f.: vn M +4 b - : ww : 2 w. nv 3364 i 29 6 i.n i i.n F n // i vn n f.: vn M +4 S RK - b: R H U ØG SK H, 3 U 35 j id, U % 4 % cy n.4 % n. b n 6 % b b H ØG H ØG SK H Ø b % R J S SR K G M -c y. 5 % S - G SU H R 95 C SR K M S G SU H R + S RK S RK H R H R i H i i i R i i % H Ø GS i f U i i i i i G S H i i i i i R i i H K S i i b S R i i i i i Ø i K i nn U i i i H K S i H R i i i - i RK i i Ø U d i G d GM i i G i i i i S i i K i i G 6 i R S SU i 5 i S RK i i H i i i i - i H i R G i G J ØG i SU SM R i i i H i - ( i i i S R SK GM i i i i J i i ( dd S w i SR i i RK i n G SS i i i S U. id i 3 in J RK i H d / i 8 i i R S G i i i i,5 i M i i i i ) R i, i i i S i i i i i S RJ i K d i i ) S å i i i S i i i i i i G i nn n i i M i i : i i i d i vi R i i i i d i H J % i i i Ø S i i 29 G i i, i i SK 5 i i i i i i H i i i H H Ø H U i i UU GG G G i i i i i i F SK GGSUS i i i ( i U. v UHHRR i i H H 95 ii i i R S, ØG H i i d i å i Ø d i S 2 i i i K i n SS U i i RR i i n K n ( K K H S i n: n H CM : 35 R RK i i d Y Ø ) i vi 5 i i K i G % S i i K S i R i i H K Ø i i S ) i i ( G i G SK dd i S i i M.v å j ( i C CM 95 i R i YK i i nn: id- n 44 J i S U i U S d i nn n H y2 i, i H i J i : U G R R (C v i S M n i i i i M 5 i U 5 R G YK i R % 39, J C i M i i G S YK i S S ) G U, S RK i d å H ( nn RK ) ) i i R CM : YK i 54 i i i CM i S S YK i RK i å, i i ) i i i n i C b i nn CM 95 i : U Y n y i i 2 K H åf (C n: i, 2( R MY F i CM, i K ø YK 95 i i i, f CM 9 i S G U i ) YK R å= H i i K, ) R c 4 ( C 5 i n % i i n : 5 G i 4 y å= C i S 2( i MY 2 ) i R CM K K, YK i i i i i i ) i i i F i 95 i i i,c U MY H i R K i i vif i c i i b S id i RK i c i i i M-in 2 øid i M yn :. Hn i inijn nfd 2 2 Ån 3 ii d- jn

2 d d y ii idni by jnn d vi. W y i w y. y vi idni å ii infjn. d nj i M ådin f 29? Hvi i, d d nå M-idnd i ny fi f. Hvf b id n å ny fi f ø d nj? Fdi d d y v! Vi bb v i inny in v n d. Undø vi n 2 % v inn ånd d in å å få i. nd 8 % bi n bnd i n vå, vd j v vi ijn. 8 %!! Vi inny jø å bn v d åvi v d. f vi nijn å ndi vii. ni n nn bø væ bvi d vi inn nd. jø d d å. Hv d d å d, jø d nn b vi v. Vi dn i din. Gå d? Mø d? Si? K j? n j? n j? ii ny vi idni j å få ind, ndnd, ån nnd. n å ini ni ii jbb d ån. Hvdn d y vi? d jn dinbyå Gz bid d d i vå. J n d y. dni ffø i 3 di: jnn d vi, d vb d inndi. Und, fø. n innbyd vinn v di vi, n 3 di væ vii. ii å n ydi vi idni jnjnn iddb. vi nå få., jønn innnf. Mn å nf. Gd! Fdi yb Rdø innd 3 M-SM 2 4 iøn d / d f nnn 5 ys 6 y fsk f 8 K 9 S M Å V M 2 :. Hn n, ånby j 4 K 5 6 M Fbbn / Gi f M d-idnd in f jbb i ii d- jn. in inf ini, fid ny, vi nfd v ivi å i n i nijnn, n nnn d. in di væ v-n i v nijnvdinn i d. d-idnd f n i å. id inn jn å fn å nvi dø n i Rdø n fdi yb Rdjn bn. æd, iv i ø, d, ii ib i din n y fi 5 Fid: yøv, ny fi f i ii- nnnn. y d f i z. 2

3 M-SM 2 M M n injn S iin. n Si d «n» nvnnnn. n, Jn n ny d di i nd. «Jn» f M ynd f f infjni. Hn f iidii vn fø dfin v nvnnn ny fjnønin. vn: Mbi i: n ynnin. V id ådi infjni å JS in nd. Fndin fyd Å fø M-in v ndy K-in. v d n i. Vi j y nnd d å M-in. n vii fjn d i å in d in f K-n øin f - bndn. i n Sønby Kæd jd f inn. Hn få n iiv bdin Kin å Fnb jni v d. n y M viåd å fji, K-åd å vii vi n in. J y d i f å, væ fnøyd d M nå v å ni d i, i Jn Min Sb f Vnd iidii. Hn f inn i n å, n d nyi nn n nd. y v d bi v å, j yn n j å væ fv. Mn d nyi in n d i di d båd M, i Sb. i Å in v væ vi d niin v db, S -jn ny inf (#2). dd JS Si «ni» å M 8 f infjni. Fn nd dndn «Jn» vd i f å niiv infjn f ii. Fn y i f n i b dninnd bid i fd infjni i n. Md di fn vi få ffiv vøy f å fnd dnin. Vi fi væ d bdin å fn å in, j n å vdn d bi b i dii æn, i d f JS Si, Vnic Jnid. Fdi yb 3

4 iøn d i vndn y vi f, ny in, f, ny f M å Jn, ny ffønin: n v vnfd i vå nijn. Vå vd v fndin. Hvdn vi d? d nå nn f n f. Må å få n ffiv b v ii jni b f bi n i ndin i n iidii nnnn. å bnnin bidf v nd n, d v bi vd å å ffivi innjøfnjnn å. R v bid j i f. Mn ndinn i v én in f: v væ v bv, ni å y ii i å fby bj iini i n di vi. M v væ n vii bidy i d bid. bn iin in øv Mc Gdw å f vdn ndin j: Hn n n ndinidé å å vi. n, i innfy nn nd vå i, bynn å fø nnd. nn fdn invinin, nå in fø v å ndin n få ø vinin. i, n v dy n få d å vnd. Mn nn å ø å å f væ dn d fø i. d ydi: n n njn n bi d i vndn f n vy ndin. Vi n djn vicn i vå nijn. F jnn nin fi biin d vii ndinn i n, vi ny d v n. Vi n vdi d b f d i idn. Vi inn ni f ndinn bi vy. S n i b. S vi y, å dbidn b d, i. øå bi: Hvdn fd vi ndinn? G i n v d vii vdin jnnn vå vi: ndinvi. H ø iø bd f nnn M å vin Min S f d n vi i b fjnd. å vn id. n fi fjv å øy. Vin vin i iini. n b d cinvn å f f nd vin. n M cinvn n. n øy fn yd id vnv f Ji. n vi vin å d n nn, d f JS Si i M. Mn å jd vin, n n å id i vibnn å i yni fi. «d vi nødvndi d?» bø jn i. Fø nå jåføn b nd d få øy å «nnn f» få d n å n. d d nd vinn d inn i vin, å b nd, y indinn i vibnn. n jø i vid fø dn bi vin inn idn v JS Si. «Hv d nå d!?», b d i inn i bn. «n in j vi v b fi d b bb. n i vibn ff d, i d n fin n f. Vi v nødi d d d vn i i d vn n». Vi jbb d i v f b d å få bnin nijnn føvi å bvn vi i. Vi n y å æ nå d jd å ni bvn f vå f. n vi dnn øninn?, ø n. Sv f i!. i, vi nnynivi di å n dnn øninn! H d j n. vi vi å dn jnn? Vi if øn i å væ vni. Vi ø fdi vi by, vi øv å i M jø f vin. Hdivi i inny d f i M vi få. Mn, vi d yn vi vni n n vi b d b «ib», øv å n «d jø d i f å væ vni, n fdi d by M». in j. f n fv d jdn n. v å Min inn? J, j dv nød å i M fdi j fy Min f å d in vdn f in, vdn nnå in vdn ånd in. Gd! b fyv å jøn, v d i i å få b f dn. R Hnn JS Si 4

5 yn n dyi dbid i M, nå d nd f. H n d bi bd jn d d. vn: i Si d: 43 å Sin/vdin: V M, f dd vin vn: Cci Gbn Sin/vdin: V K Uvin, f -dø d: 36 å n vinniø, j nndnnn vånni f fv v j b c 9 å. i 9 ån j jbb jd innø. å fiidn d vån yin d v idn i in. J bd fin f iivbnjn v j d i 8 ån jbb i d Scndinvi, i dii f d b biny d f ibyån i Sndinvi b di. å fiidn i j å i, bø væ n d vnn fi. vn: Kj Sjøn Sin/vdin: V d: 32 å vn: Kiin ø d: 33 Sin/vdin: V K Uvin, f jn J 32 å b i. Udnn ji d if i by ni. K f fvn S, vdin ind vin. H bdd nnd i f id i væ d å i. Kjø i f nvb i cb n v å. Udnn cnd. cin. i yvin vd ni f nfi å indn i 22. idi j jbb i Fv Svn, å fid i M nn. J b i, vd, f di nd d i fø d n in nd. vn: Sid ind Sin/vdin: V K if, fd db d: 35 å vn: Sin Hnn Sin/vdin: V K Uvin, f -dø d: 35 å J jbb d i 2 ån i Sfw nnvin. if bn å 9 5 å, b i i. J n nj n, idni fd i. j i b å å å i y nd f fj nf øy. J dnn innn f f U d v in fin f iddindin bnjn. i ån j jbb ynvi i jdn S. å fiidn i j å bny v n bd, å å i væ n d fin. vn: id S Sin/vdin: ff Sb/d, f øni d: 36 å vn: i iv Sjævnd Sin/vdin: V K Uvin, f -dø d: 38 å Udnn øn f, f inn cn i vijnbyå n Yn. J b å dnd n d nn 2 bn. Fiidn b j nin væ d vnn. J b in f iiøn i 996, idn bid ii vd nnnn iijn i Sønd d iidii. H dnn iinni, bid innn d ff i n 8 å. vn: in Kb d: 45 Sin/vdin: V K Uvin, f -dø vn: i jøninn d: 44 Sin/vdin: V J b i Fdid. i ån j jbb bnd å ndinf i Øfd iidii. H nå å njn i M v j jbb d UF. å j i å jbb b j idn å in bn div dy.iv b nå n inn j n d næ v. J dnn by- ninniø f øyn i Gjøvi i 989. H n jbb i idv Gn n d v innnf ff. d n å j væ d f d ni jnn i Gn n. å fiidn j ivi jnn n bn ivi, i jin bbynin. 5

6 Vi idni ii i ny vi d ii ny vi y bid å f bd v ni ii jbb f d ån. Knijndiø n Si i i jn, fnøyd d. H d i å M ådin f 29? bø d. H n d ni vdn ii ny vi f. fn b ffi n i n v i, M ådin fø y i ny d. Knijndiø i M, n Si, fnøyd d. J v M ådin fø y i ny f. n bi n f finbjy f M vi få d bdin å, i n nj. ny fi y fi fjn, idi dn ini ynd i. Sv fn f ii fi f b jnnå v n n dinnn i 28. nyn vi vdfnn. F d fø fd n ii v. F n d dn yndi ii, d vjønd d n ydi ni i, y i. nd vdfnn vi dn fi fn i fd ni nd. n Si bf d. Ui iidii æn, ind M, i, øvd å bø å vn fn vd å jø nn n. d d d n nd v ny n. å i f å i y, i n. Hv dn ø fjn ny fi f? n nd å f å. Sv b bi v fø v d i åi. Fø d «ii» nd b nå d fy øy id. n nnn fj n innfø nivå 2 i n. innbæ iidii æn få in n vd nvn å nd «ii». Vi vn n n M. å vi ndi få d! n f nin d n å nn f dii æn å n bd å nn fø, idi n b d nvn «ii» få f ni y nn idi. n diin n f bi d n f f b. å vi ndi fv d «M-ønn», n j d f fnøyd d, i n d. Wbb fåndb n ny vi fn y jnn n wbb fåndb. fåndbn 6

7 n Si væ d i jn «y fi f i ii», fnøyd d. F: Fdi yb Y VSU RF S bid inn ydijø ii i fnn. Gjd infjn- fin F, fn, fi n fnd Ubid v dinbyå Gz b fåndb d n n nd nif fnd M fø i ny f d in ådin f i vi nijn Rid H. F: Knøyn i Vi nå ndi fv d «M-ønn». j d f fnøyd d. Knijndiø n Si fn n f vdn dn ny vi fn. H n f. dinbyå i nå d infjn f ii. Hv vin vid nå f dn ny fn? Vid inin v dn ny fi fn v j fønd v n øn i d diin ænn dn i b. M n vii i ininn. Vi bn nn ø f ny i wd win å, i n. by f ny in y fi f innbæ å ny in, M n vii vd nyby å Jn væ by f in i ii. d M væ n i bid d ny fi f, f n. Vi dd fø y d ådinn, nyby å Jn bi by f ny in vi in f n. j jd i dinj. Si M innfy jnn n, v nijndiø n Si. S FRRK YS Vi idni: n ii nin n vi fn f ii ni, i f i vi nijn Rid H. Hn n d vjønd ii n ydi vi idni. Vi idni v ni d? n vi idni d d ynb inn n vi nd i f v v vi æ idnifi nin dn bnn. n i idni n væ b å fdi by jnn n bvi i. n vi idni nn, dy bdif n n v d i. Hvf vi idni vii f n vi? n vi idni vii båd f d n f vin nd b. n vi idnin dfin, f vin idi f n ii nin. f idnifi n vi jnn ynnn d v vi d å jø. vi n i in f., vic, b «n». n i d vi in vdn nin «fø d i in». n nijn v bd d nviv y. nd v å væ vi d i nv nn d øn inin in id. v d n d vi idni vii f ii? ii n n fnjn i v fnn, d vi y væ vii f å nå ønd å. ii vni v i å å y, i. vii f ii å å v inifin in d nd vi v ininåd n i n i nn. J n nif jøøy d bæ v vi idni i ii. Hvf nif b? Fdi d å n bi ii. d dnn bd v nin jnn d vi. d å d dn dyind finn v d nd ii dinbyå Sdi b jd å 9. finn b å nnnd n bi «iin». Sin b in å nif yninføy. di idnifi d nd ii n å bn. n vi fn fn i dy å v nn. finn b å d 2. vii dinj i Hnd j i d fi ånd. S FRRK YS

8 Svn wb-vøy n b å invj d Kn Hnin i Vn ndin 2 2 Wb-vøy Vn in vn. Md d vi vå n ø. Vi v bnnn, by f, inn fyin iv ny i f bfn. iiføbjn id Gd vd Gn nn nnnn n v d v 9 bbn i ii. H n d M Kn Hnin. F: Minn d-jnn/vn i vdindiø Kn Hnin i M Vn ndin. F fi å idn v n d å å v Vn vndø v fnjn M. n n v vøy Vn in n v d ivnd fn f Vn b v. nn nd ø dd n nn c Vn wbvøy vi væ d fnøyd d fnjnin. Sj vi n ndin ff i in vi y å nn, å dn d, i Kn Hnin. n v d ii ø dfiniiv bn Vn nd d 9 bibnnn, 25 innvn å ffn, 45 jn n nin å nd in. Kndnvi jøn Sndbn i Vn n M få å v i y Vn. n fin vvinin f M v j å vidv bd vå å bdifd, i Sndbn i M n yddi nd. J v i M f d yddi fin å fd. ii n væ nd, bn nn 3 bndnvi d i øninn bn i ii. v vdi, idn d d bndnvi n Vn i bn, i jøn Sndbn. H MRK WSUS i f n S v f i Cnfic b WSUS (Windw Sv Ud Svic) i b f fønd diibjn v idin, i C- v i iin idn d i nd inbfin. Sidin nd n n i åndn, vi d i din å f. idinn ni fnjn f å vifi d d yn i djn. V K d f å å få å i nd diibjn f. i, å n n øv b jnnfø. i d cni v «vi - f Micf n i». b nd d vi å f n idiibjn C- i n. Sji in vi d n ji å nn få åd, n vi n i å. i n i bid b v n c f å i idn f bn. n j vå vii fåd, i nd dby i K dif i f WSUS. V RK GRØUM ødn f iv 8. i nn d fi diin i f i b d ny dii bnd. æ iidii inn å. ii nødn i 6 iidii å Ønd d 45 in v 25 å ndbi, y M jd i ndæ. 5. jni å ænn d i b, i n. Fnøyd b iin d d fnøyd d dninn vin i d ny bnd, y ndæ. M nv f dif v nøninn iidin, fdin f diin i bid d vndøn. Rid Kv ii dd Vidin ny dii bnd i æ. F: Fn F øn vinn v nødn i n bnn, ii. n v væ nn f n ny bnin vid byin i Sin i 2. ødn n f bndønin f nødn. F ii by d bd dnin v åndd diin vi. vyini ii n ni ffiv, iv nyn nvn i iii ynin i å vvi. H MRK 8

9 jøf y jnn. f å nå d, n f å vi vi. å M n f d n f ån. n ny in v div vid i nin v vijnn y fnn. å n fidn! n d å n ny in f M d i n. F in bi vy fid v d inni i båd dn M v fdin n ii v å vf d næ ån. nyn v nåijnn vi bn nn å v M åd, v åd vi i y øn, f diø ø. Så ø vi å dfin v d i ni f fbdin. Hvdn dn fi in fn? Hv å vi å nå, v d vii å f å i d næ ån f å å bd å ø fidn v. d ndin S d d nn fbdinni? S ffni M æi nv i å ny nn i ndø n i d vdfdin d å fby bj iini. i vdinn in å n vii åd, n i y å nå jnn ndin yniff. Svic føin v vå b nd v å f i finn v ny i. Sii Rib i f U vi d j f ndi vd ny i n v å. Hn ydi å dn ny inn å nn i nn bn v vå d jn, n dbid dfd dnin. n i ndnin å d id inn. Si få vi n d fnin f in. Si d Mn v vi ni d n i? d i i ivin y ind v dnd å ii væn? n d in ind. n i vi v bin inn n. n vi vn ndinbv fv. n jø dn vå i nd å øv i d. S SR dnjn i jni f n å F:/i- vin/ i 2 25 y i i i: jd Sii Rib diø Hni ø. F: n Si 9

10 RRSJ å fn dd W Kj Sjøn i V y y d GS- dn. F: Fdi yb ind, y n () d di å fn. M in viåd i å y v f å biå iidiin d å finn d ndffiv. Si d n i ådiv å ff n iv iibid. Vå fin d y n å å ny ffiv -ønin i diin. Vi i dd å n v vdin i M føi vi fi n, i vdindiø H Ciin Hn. Viåd biå ii- nnnn d å nff ffiv ønin f ind, by n. å nn v vn bvny vd nff v ny iv, fnd iv biå d dn jidi ni fån v ind v. Rii i M nyi biå d bvny jidi vdnin ny iv i fbind d f Ø Vd nnnn fy n. F d væ vdi nyi bnd å få fi bind å åd v vi i n, i ønijf Ciin S i Snnø iidii. d Ø Vd nnnn i d n vnd f vnd. nnnnn f bå, n nd. n få vi ijn vd å ffnjn å dn n v. S f bvnyn få vi i bd i vå vi, y S. di di n ø v å å biå d idi f iidiin. d jnnfø n di i Vfd iidii vdinn fdi i di d å n di f d iidii. Sdin n bi di fdi vdnn å d n iidii f å nd ind, by n. vii å nd d i M i niv f b. d n iidii v vd d

11 GS- i n vi v v d v bfninn i iidii å i n in f å n v iijnn. n GS-ny bn å n ff innnf fi åd. iidi nn vdnd åin f ii- nnnn S væ fnjn, nii i n få v S væ - ndffiv Uif i dif v d nff fv i vn d ffni v fif F i ii øn øninn vi i, y H C. Hn. GS-ny Midi f iidiin å å å finn n i niin v iidii i fd bfnin, by, d n jnd v ii væ i. F å få vi nn f bnin jnnfø n GS-ny (fi infjndi). f n i bnin å v d v bfninn å i n in f å n v iijnn. n f dii 8,9 n v bfninn nn nå v d fi nn å 5 in. Vd å d n jn, v -ndn bi d d in n i å. -vin i d di d i ånd å v idin f d iidii. F d væ vdi nyi å få dn fi in vd n å fnd jnnfn v n, i dinijnjf nd nn. Sdin vi i f vin. Fn v bi vd v iin øn å inj d nd niv, y nn. Hv f i din? nbf å d n jn f å d -ifn. Fn nn i GSnyn, bn jøidn f bi jnn å b å åd v ffn nn. Hv nvn få d f bi? Hvi d iidii v å i fn n d -vin vfø jnvin, d iifi. v å å by n nnn å å ni å f å iv iævn. å ni i vi få b ii d f b. Mn føi d n f i vd, nd nn. H MRK (ind, by n) å f nn n v iidiin nd. vdn å å d ndn i fijø id iiiv v. iifn i f nii ndin jnn niin v fnjn jnn, f v. Sidi d jdd få inn fndin i ii bynin. M idi innn ni å by fbdinni i f n bnin v Å-ijnn i inn niv cni f fidn. M fi 5 fø -ådivnin f n i 29. ii 22 F å nå n iidnin å 2, åv innby n n ny iiåv f å 22. nbf n jvn v å 2, % å f å id d bv f n v å åv i nd ini. n n nijndn d c 38 fi n b v øy bnnin i fd vn. n i fidn bø væ vdn ii bid i fnn ff øå v ii i. Ud f Rn «ii 22» v iidi. Vå fin d y n å å ny ffiv -ønin i iidiin H Ciin Hn, vdindiø

12 dn, ånby vvinj F Hn n inndi i fi iviv. Vi d f nn Hn i idd d nn, dn nd i n i iin nyi 9 vvin i nn? vn: nn Hn fød 945 if d nnvi H vn dø i Åbyd å ini : n i M i 2 å J v i nå j jø, n fi dn jvn å. Hn d 9- vvin i nn. f: iv M jnn vi nnn d n bn. niådiv d nv f M bynin i diin å Jn. M jnb n in n. vn fbø n ånd n d dijn, n n vi i dijn vi nn f bn d ø n yvæ! Mn ndin v n fbd, - d i n jn øy. 48 å i n, 2 å i d 2å jb i M i å. Hn ni jf i M i 99 dd nv f ni ii. Sidn nåinn ii djn () ii jn (M) M i 24, n jbb Sniådiv i vdinn f Sb/d. Mnnn «nidfi» i in 48 å n i èn n d d yfvæ! in dnn f Fv ni S. 28 å i Fv d nv f ivån Mjn i 99 f å bynn i M. n f n n nnd bidvd nn dn vi jnn i d. M dd n nv f ni ii d innb bn nn fdin v y iidiin. n nn dd M nn fdin v y v b å ønd f diin. dd dn øyb i Jidn f bn nn n våd d n fi i d å ff 5 nif iib «i ø v n». Md dn nff dd d væ i, j i. F å jø n ii nd å nd d d d 5 bn v å i id, i. d v b d nvn n å Jn jnn djn fndinn å b d. fi dn nff å b å f! bfin iinn fi iviv. nnn å å cnn i n n i 3 å, i 43 fin v id, nj d fi inn f? n 2

13 v jnd i b n in dj. Ry f nnn d dd v (: d nd idån å jn) å ndn nid jn. fø nnn n J å j j. d i å i bø i 34 i nd. Hn f dnjn v nd i n i iin d n bd å in fø jni ynd nd d å y n iif, d f d! Sv fj bi b f v å jvni in i Jnin, n n d nd. f n n å fin -b i nd. Mn i åndd f n n nnn -fin; d n ån n n n å v Md iåd, - å å i nn ø. n n fi j i d å ff 5 nif iib «i ø v n» Md j i Unn Sidn d fø bø i 999 Unn få n n Rnnvi. Vi vå næ vnn d, vinn ø in fni, i. d v f vind i in i byn Hvi fi inijn å by d fi j øy ån å j i Åbyd. Ryn f n idndnd n innvf d innid iøyni f Unn. v å i Unn b ind f vvinj. idi i å jø n vvin å 9. J v i nå j jø, n fi dn jvn å. n f v! jnd fidn Sin bby j- bin v i i å y. Knj d binjnn v finn f-i å - id nynn i Rini æ å dj n? fidn i n f å fy inn i ny d d å Jn n å å jbb i M n bi! F n n n fvæd! SØSY KÆS Sidn i V K S å vdj ny v f in- v (2)* v fin å y. (4) j vfø injn S fj, wb ind - () S vdj jnnføin Sf S n f (2) y vjn v f SRK dif i y vjn v dif i Våvn ff i djn 9. jni * = bninn i jn. Gd 5 v n j. V M din Hn, 4 5. Sbidø d Ki in d Fdiø d, 6.4. Mø i f Mø d vdvnbd Mø d jnnnnnijn 29 3 Sibid i d Fbd fyin i ny by V ny i V % ønin i i! i jøninn å Jn Kj jøn å Mj -vn, idi i d. njn f ii j ny ii i Sb føin v j i ø, d, Sid Jn V Sbnd Gjnnfø bdøvn «vin v n å Råd» S K jnnfø vin v ifn ødn i Sønd d & æ Siin v d nødn å ii i n.ffi ånin v M d Søy f Rnd å d n bnd i Ø- Finn. ind f - yn f å vd finn niv n n bny n f vvin v n bnd i F diin. vvin n i åi b å.,8 f vjø i fø / FF Sb dinijn nnå J-v Sibid i d. b (U) jd jbid SMS/ in v iv i b/d nnføin v ni fbndin i nijnn Ubid inn dininiv Gjnnfø fø in i nv f nijnvin Jbb d ny ønnii Gjnnfø døfin bdj 2 d nijnn yby Jn: din fyi fy, ibid innjø v ø iniø jnnfø FF Knijn M ådin f 29 i ny fi f M ivin f 2 dii æn icydn, fdifn æin, ny infjnj nin v finf f M, fdi i.. 2. nin v 2 M-in (jni b) v j f ny vi f i ii Fdi 8 f f dninnd bid innn infjni 3

14 øid øbøn b f f å i M. i Snø Hnfn å inin, M øjn v å n. Hnffn: f vin Kji fn nnn Jn-Ciin vi. f: fdi yb ød 8.i 28 nn jnn vån v vny Hnfn. M i n 2 dif/mjn, nd å n b 263 døy 22 in b vinnn døy. M ø v i, bid vi n nn KS 3, n byninn, G d S Kåd. vån vny, nj d v fø jnnfø. Mn nd ø d å d y d n n v. vån vny n nd bn, i Kin Kiinn f JS n v iniiivn M d. Hn ø 2. f C Cf Fb n nd v in vinn. n fbi Fb i nådø, y nn d v d i. Mn j væ fnøyd d innn, d n i di fø å, i Kin. nø Md 6 d bf Snø øbøn b f f. dn å i M d 2 d i d n ø. M vbvi d n d id, v in vå n øjn å C ndn f JS. Hn jnnfø n ø å idn 4.29, d n innd 39 i n M J fnøyd d jnnføinn. S n i n b i f, i d v vni å ø i ø. b n d i øin f K Jn Fnn. Mn y bi jd d inind å ø, å d b n f jnn byn, i å C M-idnd. S FK ys M å Jn Vi fy inn i ny by 28. jni! yby å Jn ndi fdi!. jni v vi nøn, by b ffi vå. M ny by v, fid fnjn by d d i øy i åidn Mn. å vn d b å å fy d n d. ninn v fyn få i n d ånd nå. Mn dj å nå n fy. di nn å fy øb f. H iv, f SKKH HMS. F i å n FFKV! Vå øn væ å d vicn n å n d i, fyinn. Vid vi din vn f øb, n, w ffin, iv inndnin., i in vii: GSKK nd d d f d Å v. 28. jni dn -dn fø bidd i ny by. MGH SS jd f fyi fyin å Jn y ffy fny v ffføjn væ idn idn v 9-. nå bid n ønin i ii ffføj n jnnnid å c 9 å, fd i dn bv f K-ø. y ffv iiiv ynijø bv f å v ny ønin, vinn 29 ny fj f d v ind båd fdi- fjivi. j v f å Fny v fføninn j v å v f å, vin nv v åå f jnnføinfn i 2. M føi få i d å v n i n ii bd K-ø d f V K vin, bjøn ønnd bi n i bid d ny ffy. H i n i d d f V K Håvd dn. f: fdi yb nn dn ynd. Ui jnnføind di. d f K vin i M, bjøn ønnd nd M vii i j. vii f M å få bnn j d n n dbid. ii i d j i nd å y n å bnin f. bø M bnn d vii n, i ønnd. V K GØUM 4

15 b i-fn in f nn i n f d ny by v vi få dn ff d by-ff i å Mjn. v dfø n in f n bi vdi y å bn v dn v å dijn ffn. Rnd n j f nin v ffø bydf nn d «vni ff». n d væ nyi å bd n d n ny y i i in inn f dn ffb i byn, å nf ndnn å KFF. H n bid ff jn. F å n å dnn diinn d innnf vi jidi, i j di-finnn vid Min M vd J. Sin-H Mnd i fv Vi v bi å n v d j i M fv: dn, i dø: 6. b dn, dinæ dø: 22. jni, 24., 28. b iijfø: b din, fd: b F-ø: 23. jni, 26., 29. b nåd: 23. jni, 8., 22. b i indjn nyn: 2., 9. b MU: 6. b Fø bidd i ny by Jn: 28. jni Sf/innfyinf ny by Jn: Si vd ffi ånin v d ny by å jn: Snnynivi n v b Røy: Svn: i vd v wiin cwd in. W n n, y cff nd. Ujn i vi vi d v å i v, v d iv. Jn S i K-dyi? n db f K-dyi Cii n dn v K ønin. Hvdd d ( ii få jnn ifn2) v f injn. n injnønin v in å nn n jn (v). b di injnn vi n ddi injnin ( cn din) vi n injnv å n c. n få b vnd jbd, y bv f injnn. n f di d, n vi b jbd. Scidc å n injnønin, n nd n i å n å. ifn2 v injnøninn civbd n i d. «Mi nnn nivå» Hny W. nfw Gd v j i, i fø f i bby. n å idn j å in fø j ifø nif. Mn i b j. i! J n b å n f n, nn, vi y d. S v j d i «jønvdinn» i fji.sv f «jønvdinn» fdi n n å v inn. Sv å iinn! Kbvn få fjn y f å y dnd, b ninn v. Hv d n i å å i f bn vå? K n n v ø n, jn, vind i nivå, i y, diin inø. å inn vbn. F i bi n iv. Min ø inn, i inijn åfy i vdn. Hv å n i å? bi n M f i Svn d ndb. dd i V M, d Syvn-db å. F: iv 5

16 GM M få n fbb! M idnd v n bbn bd i v n fv. øn d å bi d n d n d bbn d Kin vn. fk. «di». Sninbd v Kin å bbn n. Vi v fdi d å bd v i fd d å jø f ffin inn. Mid i åin bdn n d nin in. d Hn 2. Sc 29. nn y i bnn, n n y byninn i dn nnnd nn fn. Ci dnd 2 3. K i G i f. jø Mn 4. «nd i ndn». J bn ni i bind. bdd fø j fi dybdfjn y ii. Kin Gvn 3 4 M f M Fidd 26.i: Vid øi f HS d væ inn fd n y å ib v ni. fd fi vi n innd vinin i dnc. d ny jø i 4.j i Sødvin få y dn i idn. «iv fiv»: nni Hzidin n nd ndy v 2 v 2 M ø nø. nfn: Min, nd v, Kji v d v M å 5 n i vån v vny.

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611 ØND O I I VIO fi f i ø /-, P If Ii... Oåi.... fi j f ø.... ijøi i j..... ø..... yi f.... N å..... i yå..... jøf..... i y..... æi if å å f...... i f... iii... P i i jø.... ø i...., - øjii..... æjii.....

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Faun rapport 008-2010

Faun rapport 008-2010 Fun ppo 8-21 Adsisin o bsndsvudin fo på Rini j 29 Oppdsiv: -Rini ommun Fof: Ls Ei Gnsi 1 Food D bs mi j dispon i fovnin f Rini. Omåd oså d j jnn bs md hnsyn i uviin i bsndn. Dfo h j hv å fosø å væ føs

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord.

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord. Tbn j f n n Hn b ny 39! f n S! h ø Ny b p k Ny kyn f kp 32% 2-32% 25 29 p k.p 33,3,/p p f + pn Nk bø E kff Fkp ppnjc c, 5% (3,23/k) 250, (,0/k) 1, C/Jcb U 2-32% 17.p,502,50/pk Mk 1 k, Skkbø/Knbø/ Hbø,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om KONGSVINGER INFORMASJON N. 9 Sb 2009 Å 9 Ev K Hø G 21 2211 Kv Hvf v d fu? B å du å! Å bu: M F: 08.30 18.00 Lø: 10.00 15.00 Å f.: M F: 08.00 20.00 Lø Sø: 10.00 18.00 Tf.: 62 88 88 88, E-: v@fvd. www.fvd./v

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

KoNtortiPset tilbudsavis som gjelder til 31. desember 2013

KoNtortiPset tilbudsavis som gjelder til 31. desember 2013 KNiP ibuvi m gj i 31. mb 2013 ju 105 gm m iig jug! 6. Minj Tffif A bgi uff in-j g Biy-j. 112661 jug! Kjø 5. C Cy b f 4! C Cy 5 f 4! F Høyvii m væ g i gn. G vf g g hvih gi n i gjngiv v fg. F bu i iv. CO

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

Utstillere: AnnaLåven Anna Marie F. Malkenæs Sandane Tlf: 91518329 an-malke@broadpark.no. Bransje: Auratransformasjon

Utstillere: AnnaLåven Anna Marie F. Malkenæs Sandane Tlf: 91518329 an-malke@broadpark.no. Bransje: Auratransformasjon U: An Fnp Fø Tf: 98823900 jufd@nn.n Bnj: Fnp Abukkn Sum Tf: 99219158 p@bukkn.n www.bukkn.n Bnj: An bukk An Fum Fø nfum@gm.cm www.nfum.nf Angmdn Hn Mn Sndn Tf: 40 20 21 20 mn@hm.n www.mk-nwy.n På Nyngn

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

s23 s29 s35 s41 s55 s65

s23 s29 s35 s41 s55 s65 F d N ks å bundd håndbk nb å v y v d m mh nd p k n vknu punk b nd å k n uk n. Hå ndb k nb å v ø ndd : 23 Pub k n183søy ø Pub k n184søy k ø Pub k n185b k øy b nd 29 Pub k n186r mm h ø n øy pp Pub k n187b

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Fn o 18-21 En i As-Ad 21 Odsi: -As-Ad Fysommn -Fysmnnn i As-Ad Fof: Ls Ei Gnsi Food Vi i As-Ad fysommn/ Fysmnnn i As-Ad fo od md å si on md fysdin fo o hjo. Tisnd o h æ s mn å. Dn omsomm s i no m d n ny

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Forord. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke her. Publikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:

Forord. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke her. Publikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av: Pub j onn. 37 L v bonb ong J un 2015 F o b ho dom n v D nnpub j on nf No B ong f o n ng u b d v np o j g upp mm n vf g p on u n v n vf o n ng nf g om é. I p o nm du b d ng vpub j on d g v påå nnho d m

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

UTFORMING OG DIMENSJONERING...

UTFORMING OG DIMENSJONERING... F d N ks å bundd håndbk nb å v y v d m mh nd p k n vknu punk b nd å k n uk n. Hå ndb k nb å v ø ndd : 7 Pub k n183søy ø Pub k n184søy k ø Pub k n185b k øy b nd Pub k n186r mm h ø n øy pp Pub k n187b k

Detaljer

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN KRESKONKURRANSE I ROPPSGYMNASIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG OG IL SED: LAKSEVÅGHALLEN V kk fo. o 100 o fo 9. V o y væ øy ovho o o jø k o fø kok. Gy o oho v h. I fø k; I hho fo kkok, j f o j 2014, h kk v, hvo o

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Alternativer Narvik vgs

Alternativer Narvik vgs ttiv Nvik v ttiv (m BT) Gd v mokii 0 Nuttivt 00 Tdt øi (om i d) 0+ Nupu-ttivt 00 Tdt øi (om i d) Fuivtittiv. Rhb Sohu, hb o tiby Fydud 00 Todt øi. Rhb Sohu, ivi o yby Fydud 00 Todt øi. Rhb o tiby, Fydud

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer