det er det ytre som teller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "det er det ytre som teller"

Transkript

1 K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : G 4 d 233M6 d b : 329R6 J - b. 2, S ww : 85 : 8 w. i d i idi, i.n i i.n iidi fn: f +4 2 H ø : d 2336 d b : b. 2, ww : 85 : 8 w. i d i idi, i.n i i.n ww : 2 w. nv 3364 i 29 i.n i 6 i.n iidi fn: f +4 2 ø G H : SU d H R d b : 6 -b. 2, ww : 85 : 8 w. i d i idis, i.n RK i i F // nv i n n f.: vn M +4 b - : ww : 2 w. nv 336 i 429 i.n i 6 i.n F n // v i n n f.: vn M +4 b - : ww : 2 w. nv 3364 i 29 6 i.n i i.n F n // i vn n f.: vn M +4 S RK - b: R H U ØG SK H, 3 U 35 j id, U % 4 % cy n.4 % n. b n 6 % b b H ØG H ØG SK H Ø b % R J S SR K G M -c y. 5 % S - G SU H R 95 C SR K M S G SU H R + S RK S RK H R H R i H i i i R i i % H Ø GS i f U i i i i i G S H i i i i i R i i H K S i i b S R i i i i i Ø i K i nn U i i i H K S i H R i i i - i RK i i Ø U d i G d GM i i G i i i i S i i K i i G 6 i R S SU i 5 i S RK i i H i i i i - i H i R G i G J ØG i SU SM R i i i H i - ( i i i S R SK GM i i i i J i i ( dd S w i SR i i RK i n G SS i i i S U. id i 3 in J RK i H d / i 8 i i R S G i i i i,5 i M i i i i ) R i, i i i S i i i i i S RJ i K d i i ) S å i i i S i i i i i i G i nn n i i M i i : i i i d i vi R i i i i d i H J % i i i Ø S i i 29 G i i, i i SK 5 i i i i i i H i i i H H Ø H U i i UU GG G G i i i i i i F SK GGSUS i i i ( i U. v UHHRR i i H H 95 ii i i R S, ØG H i i d i å i Ø d i S 2 i i i K i n SS U i i RR i i n K n ( K K H S i n: n H CM : 35 R RK i i d Y Ø ) i vi 5 i i K i G % S i i K S i R i i H K Ø i i S ) i i ( G i G SK dd i S i i M.v å j ( i C CM 95 i R i YK i i nn: id- n 44 J i S U i U S d i nn n H y2 i, i H i J i : U G R R (C v i S M n i i i i M 5 i U 5 R G YK i R % 39, J C i M i i G S YK i S S ) G U, S RK i d å H ( nn RK ) ) i i R CM : YK i 54 i i i CM i S S YK i RK i å, i i ) i i i n i C b i nn CM 95 i : U Y n y i i 2 K H åf (C n: i, 2( R MY F i CM, i K ø YK 95 i i i, f CM 9 i S G U i ) YK R å= H i i K, ) R c 4 ( C 5 i n % i i n : 5 G i 4 y å= C i S 2( i MY 2 ) i R CM K K, YK i i i i i i ) i i i F i 95 i i i,c U MY H i R K i i vif i c i i b S id i RK i c i i i M-in 2 øid i M yn :. Hn i inijn nfd 2 2 Ån 3 ii d- jn

2 d d y ii idni by jnn d vi. W y i w y. y vi idni å ii infjn. d nj i M ådin f 29? Hvi i, d d nå M-idnd i ny fi f. Hvf b id n å ny fi f ø d nj? Fdi d d y v! Vi bb v i inny in v n d. Undø vi n 2 % v inn ånd d in å å få i. nd 8 % bi n bnd i n vå, vd j v vi ijn. 8 %!! Vi inny jø å bn v d åvi v d. f vi nijn å ndi vii. ni n nn bø væ bvi d vi inn nd. jø d d å. Hv d d å d, jø d nn b vi v. Vi dn i din. Gå d? Mø d? Si? K j? n j? n j? ii ny vi idni j å få ind, ndnd, ån nnd. n å ini ni ii jbb d ån. Hvdn d y vi? d jn dinbyå Gz bid d d i vå. J n d y. dni ffø i 3 di: jnn d vi, d vb d inndi. Und, fø. n innbyd vinn v di vi, n 3 di væ vii. ii å n ydi vi idni jnjnn iddb. vi nå få., jønn innnf. Mn å nf. Gd! Fdi yb Rdø innd 3 M-SM 2 4 iøn d / d f nnn 5 ys 6 y fsk f 8 K 9 S M Å V M 2 :. Hn n, ånby j 4 K 5 6 M Fbbn / Gi f M d-idnd in f jbb i ii d- jn. in inf ini, fid ny, vi nfd v ivi å i n i nijnn, n nnn d. in di væ v-n i v nijnvdinn i d. d-idnd f n i å. id inn jn å fn å nvi dø n i Rdø n fdi yb Rdjn bn. æd, iv i ø, d, ii ib i din n y fi 5 Fid: yøv, ny fi f i ii- nnnn. y d f i z. 2

3 M-SM 2 M M n injn S iin. n Si d «n» nvnnnn. n, Jn n ny d di i nd. «Jn» f M ynd f f infjni. Hn f iidii vn fø dfin v nvnnn ny fjnønin. vn: Mbi i: n ynnin. V id ådi infjni å JS in nd. Fndin fyd Å fø M-in v ndy K-in. v d n i. Vi j y nnd d å M-in. n vii fjn d i å in d in f K-n øin f - bndn. i n Sønby Kæd jd f inn. Hn få n iiv bdin Kin å Fnb jni v d. n y M viåd å fji, K-åd å vii vi n in. J y d i f å, væ fnøyd d M nå v å ni d i, i Jn Min Sb f Vnd iidii. Hn f inn i n å, n d nyi nn n nd. y v d bi v å, j yn n j å væ fv. Mn d nyi in n d i di d båd M, i Sb. i Å in v væ vi d niin v db, S -jn ny inf (#2). dd JS Si «ni» å M 8 f infjni. Fn nd dndn «Jn» vd i f å niiv infjn f ii. Fn y i f n i b dninnd bid i fd infjni i n. Md di fn vi få ffiv vøy f å fnd dnin. Vi fi væ d bdin å fn å in, j n å vdn d bi b i dii æn, i d f JS Si, Vnic Jnid. Fdi yb 3

4 iøn d i vndn y vi f, ny in, f, ny f M å Jn, ny ffønin: n v vnfd i vå nijn. Vå vd v fndin. Hvdn vi d? d nå nn f n f. Må å få n ffiv b v ii jni b f bi n i ndin i n iidii nnnn. å bnnin bidf v nd n, d v bi vd å å ffivi innjøfnjnn å. R v bid j i f. Mn ndinn i v én in f: v væ v bv, ni å y ii i å fby bj iini i n di vi. M v væ n vii bidy i d bid. bn iin in øv Mc Gdw å f vdn ndin j: Hn n n ndinidé å å vi. n, i innfy nn nd vå i, bynn å fø nnd. nn fdn invinin, nå in fø v å ndin n få ø vinin. i, n v dy n få d å vnd. Mn nn å ø å å f væ dn d fø i. d ydi: n n njn n bi d i vndn f n vy ndin. Vi n djn vicn i vå nijn. F jnn nin fi biin d vii ndinn i n, vi ny d v n. Vi n vdi d b f d i idn. Vi inn ni f ndinn bi vy. S n i b. S vi y, å dbidn b d, i. øå bi: Hvdn fd vi ndinn? G i n v d vii vdin jnnn vå vi: ndinvi. H ø iø bd f nnn M å vin Min S f d n vi i b fjnd. å vn id. n fi fjv å øy. Vin vin i iini. n b d cinvn å f f nd vin. n M cinvn n. n øy fn yd id vnv f Ji. n vi vin å d n nn, d f JS Si i M. Mn å jd vin, n n å id i vibnn å i yni fi. «d vi nødvndi d?» bø jn i. Fø nå jåføn b nd d få øy å «nnn f» få d n å n. d d nd vinn d inn i vin, å b nd, y indinn i vibnn. n jø i vid fø dn bi vin inn idn v JS Si. «Hv d nå d!?», b d i inn i bn. «n in j vi v b fi d b bb. n i vibn ff d, i d n fin n f. Vi v nødi d d d vn i i d vn n». Vi jbb d i v f b d å få bnin nijnn føvi å bvn vi i. Vi n y å æ nå d jd å ni bvn f vå f. n vi dnn øninn?, ø n. Sv f i!. i, vi nnynivi di å n dnn øninn! H d j n. vi vi å dn jnn? Vi if øn i å væ vni. Vi ø fdi vi by, vi øv å i M jø f vin. Hdivi i inny d f i M vi få. Mn, vi d yn vi vni n n vi b d b «ib», øv å n «d jø d i f å væ vni, n fdi d by M». in j. f n fv d jdn n. v å Min inn? J, j dv nød å i M fdi j fy Min f å d in vdn f in, vdn nnå in vdn ånd in. Gd! b fyv å jøn, v d i i å få b f dn. R Hnn JS Si 4

5 yn n dyi dbid i M, nå d nd f. H n d bi bd jn d d. vn: i Si d: 43 å Sin/vdin: V M, f dd vin vn: Cci Gbn Sin/vdin: V K Uvin, f -dø d: 36 å n vinniø, j nndnnn vånni f fv v j b c 9 å. i 9 ån j jbb jd innø. å fiidn d vån yin d v idn i in. J bd fin f iivbnjn v j d i 8 ån jbb i d Scndinvi, i dii f d b biny d f ibyån i Sndinvi b di. å fiidn i j å i, bø væ n d vnn fi. vn: Kj Sjøn Sin/vdin: V d: 32 å vn: Kiin ø d: 33 Sin/vdin: V K Uvin, f jn J 32 å b i. Udnn ji d if i by ni. K f fvn S, vdin ind vin. H bdd nnd i f id i væ d å i. Kjø i f nvb i cb n v å. Udnn cnd. cin. i yvin vd ni f nfi å indn i 22. idi j jbb i Fv Svn, å fid i M nn. J b i, vd, f di nd d i fø d n in nd. vn: Sid ind Sin/vdin: V K if, fd db d: 35 å vn: Sin Hnn Sin/vdin: V K Uvin, f -dø d: 35 å J jbb d i 2 ån i Sfw nnvin. if bn å 9 5 å, b i i. J n nj n, idni fd i. j i b å å å i y nd f fj nf øy. J dnn innn f f U d v in fin f iddindin bnjn. i ån j jbb ynvi i jdn S. å fiidn i j å bny v n bd, å å i væ n d fin. vn: id S Sin/vdin: ff Sb/d, f øni d: 36 å vn: i iv Sjævnd Sin/vdin: V K Uvin, f -dø d: 38 å Udnn øn f, f inn cn i vijnbyå n Yn. J b å dnd n d nn 2 bn. Fiidn b j nin væ d vnn. J b in f iiøn i 996, idn bid ii vd nnnn iijn i Sønd d iidii. H dnn iinni, bid innn d ff i n 8 å. vn: in Kb d: 45 Sin/vdin: V K Uvin, f -dø vn: i jøninn d: 44 Sin/vdin: V J b i Fdid. i ån j jbb bnd å ndinf i Øfd iidii. H nå å njn i M v j jbb d UF. å j i å jbb b j idn å in bn div dy.iv b nå n inn j n d næ v. J dnn by- ninniø f øyn i Gjøvi i 989. H n jbb i idv Gn n d v innnf ff. d n å j væ d f d ni jnn i Gn n. å fiidn j ivi jnn n bn ivi, i jin bbynin. 5

6 Vi idni ii i ny vi d ii ny vi y bid å f bd v ni ii jbb f d ån. Knijndiø n Si i i jn, fnøyd d. H d i å M ådin f 29? bø d. H n d ni vdn ii ny vi f. fn b ffi n i n v i, M ådin fø y i ny d. Knijndiø i M, n Si, fnøyd d. J v M ådin fø y i ny f. n bi n f finbjy f M vi få d bdin å, i n nj. ny fi y fi fjn, idi dn ini ynd i. Sv fn f ii fi f b jnnå v n n dinnn i 28. nyn vi vdfnn. F d fø fd n ii v. F n d dn yndi ii, d vjønd d n ydi ni i, y i. nd vdfnn vi dn fi fn i fd ni nd. n Si bf d. Ui iidii æn, ind M, i, øvd å bø å vn fn vd å jø nn n. d d d n nd v ny n. å i f å i y, i n. Hv dn ø fjn ny fi f? n nd å f å. Sv b bi v fø v d i åi. Fø d «ii» nd b nå d fy øy id. n nnn fj n innfø nivå 2 i n. innbæ iidii æn få in n vd nvn å nd «ii». Vi vn n n M. å vi ndi få d! n f nin d n å nn f dii æn å n bd å nn fø, idi n b d nvn «ii» få f ni y nn idi. n diin n f bi d n f f b. å vi ndi fv d «M-ønn», n j d f fnøyd d, i n d. Wbb fåndb n ny vi fn y jnn n wbb fåndb. fåndbn 6

7 n Si væ d i jn «y fi f i ii», fnøyd d. F: Fdi yb Y VSU RF S bid inn ydijø ii i fnn. Gjd infjn- fin F, fn, fi n fnd Ubid v dinbyå Gz b fåndb d n n nd nif fnd M fø i ny f d in ådin f i vi nijn Rid H. F: Knøyn i Vi nå ndi fv d «M-ønn». j d f fnøyd d. Knijndiø n Si fn n f vdn dn ny vi fn. H n f. dinbyå i nå d infjn f ii. Hv vin vid nå f dn ny fn? Vid inin v dn ny fi fn v j fønd v n øn i d diin ænn dn i b. M n vii i ininn. Vi bn nn ø f ny i wd win å, i n. by f ny in y fi f innbæ å ny in, M n vii vd nyby å Jn væ by f in i ii. d M væ n i bid d ny fi f, f n. Vi dd fø y d ådinn, nyby å Jn bi by f ny in vi in f n. j jd i dinj. Si M innfy jnn n, v nijndiø n Si. S FRRK YS Vi idni: n ii nin n vi fn f ii ni, i f i vi nijn Rid H. Hn n d vjønd ii n ydi vi idni. Vi idni v ni d? n vi idni d d ynb inn n vi nd i f v v vi æ idnifi nin dn bnn. n i idni n væ b å fdi by jnn n bvi i. n vi idni nn, dy bdif n n v d i. Hvf vi idni vii f n vi? n vi idni vii båd f d n f vin nd b. n vi idnin dfin, f vin idi f n ii nin. f idnifi n vi jnn ynnn d v vi d å jø. vi n i in f., vic, b «n». n i d vi in vdn nin «fø d i in». n nijn v bd d nviv y. nd v å væ vi d i nv nn d øn inin in id. v d n d vi idni vii f ii? ii n n fnjn i v fnn, d vi y væ vii f å nå ønd å. ii vni v i å å y, i. vii f ii å å v inifin in d nd vi v ininåd n i n i nn. J n nif jøøy d bæ v vi idni i ii. Hvf nif b? Fdi d å n bi ii. d dnn bd v nin jnn d vi. d å d dn dyind finn v d nd ii dinbyå Sdi b jd å 9. finn b å nnnd n bi «iin». Sin b in å nif yninføy. di idnifi d nd ii n å bn. n vi fn fn i dy å v nn. finn b å d 2. vii dinj i Hnd j i d fi ånd. S FRRK YS

8 Svn wb-vøy n b å invj d Kn Hnin i Vn ndin 2 2 Wb-vøy Vn in vn. Md d vi vå n ø. Vi v bnnn, by f, inn fyin iv ny i f bfn. iiføbjn id Gd vd Gn nn nnnn n v d v 9 bbn i ii. H n d M Kn Hnin. F: Minn d-jnn/vn i vdindiø Kn Hnin i M Vn ndin. F fi å idn v n d å å v Vn vndø v fnjn M. n n v vøy Vn in n v d ivnd fn f Vn b v. nn nd ø dd n nn c Vn wbvøy vi væ d fnøyd d fnjnin. Sj vi n ndin ff i in vi y å nn, å dn d, i Kn Hnin. n v d ii ø dfiniiv bn Vn nd d 9 bibnnn, 25 innvn å ffn, 45 jn n nin å nd in. Kndnvi jøn Sndbn i Vn n M få å v i y Vn. n fin vvinin f M v j å vidv bd vå å bdifd, i Sndbn i M n yddi nd. J v i M f d yddi fin å fd. ii n væ nd, bn nn 3 bndnvi d i øninn bn i ii. v vdi, idn d d bndnvi n Vn i bn, i jøn Sndbn. H MRK WSUS i f n S v f i Cnfic b WSUS (Windw Sv Ud Svic) i b f fønd diibjn v idin, i C- v i iin idn d i nd inbfin. Sidin nd n n i åndn, vi d i din å f. idinn ni fnjn f å vifi d d yn i djn. V K d f å å få å i nd diibjn f. i, å n n øv b jnnfø. i d cni v «vi - f Micf n i». b nd d vi å f n idiibjn C- i n. Sji in vi d n ji å nn få åd, n vi n i å. i n i bid b v n c f å i idn f bn. n j vå vii fåd, i nd dby i K dif i f WSUS. V RK GRØUM ødn f iv 8. i nn d fi diin i f i b d ny dii bnd. æ iidii inn å. ii nødn i 6 iidii å Ønd d 45 in v 25 å ndbi, y M jd i ndæ. 5. jni å ænn d i b, i n. Fnøyd b iin d d fnøyd d dninn vin i d ny bnd, y ndæ. M nv f dif v nøninn iidin, fdin f diin i bid d vndøn. Rid Kv ii dd Vidin ny dii bnd i æ. F: Fn F øn vinn v nødn i n bnn, ii. n v væ nn f n ny bnin vid byin i Sin i 2. ødn n f bndønin f nødn. F ii by d bd dnin v åndd diin vi. vyini ii n ni ffiv, iv nyn nvn i iii ynin i å vvi. H MRK 8

9 jøf y jnn. f å nå d, n f å vi vi. å M n f d n f ån. n ny in v div vid i nin v vijnn y fnn. å n fidn! n d å n ny in f M d i n. F in bi vy fid v d inni i båd dn M v fdin n ii v å vf d næ ån. nyn v nåijnn vi bn nn å v M åd, v åd vi i y øn, f diø ø. Så ø vi å dfin v d i ni f fbdin. Hvdn dn fi in fn? Hv å vi å nå, v d vii å f å i d næ ån f å å bd å ø fidn v. d ndin S d d nn fbdinni? S ffni M æi nv i å ny nn i ndø n i d vdfdin d å fby bj iini. i vdinn in å n vii åd, n i y å nå jnn ndin yniff. Svic føin v vå b nd v å f i finn v ny i. Sii Rib i f U vi d j f ndi vd ny i n v å. Hn ydi å dn ny inn å nn i nn bn v vå d jn, n dbid dfd dnin. n i ndnin å d id inn. Si få vi n d fnin f in. Si d Mn v vi ni d n i? d i i ivin y ind v dnd å ii væn? n d in ind. n i vi v bin inn n. n vi vn ndinbv fv. n jø dn vå i nd å øv i d. S SR dnjn i jni f n å F:/i- vin/ i 2 25 y i i i: jd Sii Rib diø Hni ø. F: n Si 9

10 RRSJ å fn dd W Kj Sjøn i V y y d GS- dn. F: Fdi yb ind, y n () d di å fn. M in viåd i å y v f å biå iidiin d å finn d ndffiv. Si d n i ådiv å ff n iv iibid. Vå fin d y n å å ny ffiv -ønin i diin. Vi i dd å n v vdin i M føi vi fi n, i vdindiø H Ciin Hn. Viåd biå ii- nnnn d å nff ffiv ønin f ind, by n. å nn v vn bvny vd nff v ny iv, fnd iv biå d dn jidi ni fån v ind v. Rii i M nyi biå d bvny jidi vdnin ny iv i fbind d f Ø Vd nnnn fy n. F d væ vdi nyi bnd å få fi bind å åd v vi i n, i ønijf Ciin S i Snnø iidii. d Ø Vd nnnn i d n vnd f vnd. nnnnn f bå, n nd. n få vi ijn vd å ffnjn å dn n v. S f bvnyn få vi i bd i vå vi, y S. di di n ø v å å biå d idi f iidiin. d jnnfø n di i Vfd iidii vdinn fdi i di d å n di f d iidii. Sdin n bi di fdi vdnn å d n iidii f å nd ind, by n. vii å nd d i M i niv f b. d n iidii v vd d

11 GS- i n vi v v d v bfninn i iidii å i n in f å n v iijnn. n GS-ny bn å n ff innnf fi åd. iidi nn vdnd åin f ii- nnnn S væ fnjn, nii i n få v S væ - ndffiv Uif i dif v d nff fv i vn d ffni v fif F i ii øn øninn vi i, y H C. Hn. GS-ny Midi f iidiin å å å finn n i niin v iidii i fd bfnin, by, d n jnd v ii væ i. F å få vi nn f bnin jnnfø n GS-ny (fi infjndi). f n i bnin å v d v bfninn å i n in f å n v iijnn. n f dii 8,9 n v bfninn nn nå v d fi nn å 5 in. Vd å d n jn, v -ndn bi d d in n i å. -vin i d di d i ånd å v idin f d iidii. F d væ vdi nyi å få dn fi in vd n å fnd jnnfn v n, i dinijnjf nd nn. Sdin vi i f vin. Fn v bi vd v iin øn å inj d nd niv, y nn. Hv f i din? nbf å d n jn f å d -ifn. Fn nn i GSnyn, bn jøidn f bi jnn å b å åd v ffn nn. Hv nvn få d f bi? Hvi d iidii v å i fn n d -vin vfø jnvin, d iifi. v å å by n nnn å å ni å f å iv iævn. å ni i vi få b ii d f b. Mn føi d n f i vd, nd nn. H MRK (ind, by n) å f nn n v iidiin nd. vdn å å d ndn i fijø id iiiv v. iifn i f nii ndin jnn niin v fnjn jnn, f v. Sidi d jdd få inn fndin i ii bynin. M idi innn ni å by fbdinni i f n bnin v Å-ijnn i inn niv cni f fidn. M fi 5 fø -ådivnin f n i 29. ii 22 F å nå n iidnin å 2, åv innby n n ny iiåv f å 22. nbf n jvn v å 2, % å f å id d bv f n v å åv i nd ini. n n nijndn d c 38 fi n b v øy bnnin i fd vn. n i fidn bø væ vdn ii bid i fnn ff øå v ii i. Ud f Rn «ii 22» v iidi. Vå fin d y n å å ny ffiv -ønin i iidiin H Ciin Hn, vdindiø

12 dn, ånby vvinj F Hn n inndi i fi iviv. Vi d f nn Hn i idd d nn, dn nd i n i iin nyi 9 vvin i nn? vn: nn Hn fød 945 if d nnvi H vn dø i Åbyd å ini : n i M i 2 å J v i nå j jø, n fi dn jvn å. Hn d 9- vvin i nn. f: iv M jnn vi nnn d n bn. niådiv d nv f M bynin i diin å Jn. M jnb n in n. vn fbø n ånd n d dijn, n n vi i dijn vi nn f bn d ø n yvæ! Mn ndin v n fbd, - d i n jn øy. 48 å i n, 2 å i d 2å jb i M i å. Hn ni jf i M i 99 dd nv f ni ii. Sidn nåinn ii djn () ii jn (M) M i 24, n jbb Sniådiv i vdinn f Sb/d. Mnnn «nidfi» i in 48 å n i èn n d d yfvæ! in dnn f Fv ni S. 28 å i Fv d nv f ivån Mjn i 99 f å bynn i M. n f n n nnd bidvd nn dn vi jnn i d. M dd n nv f ni ii d innb bn nn fdin v y iidiin. n nn dd M nn fdin v y v b å ønd f diin. dd dn øyb i Jidn f bn nn n våd d n fi i d å ff 5 nif iib «i ø v n». Md dn nff dd d væ i, j i. F å jø n ii nd å nd d d d 5 bn v å i id, i. d v b d nvn n å Jn jnn djn fndinn å b d. fi dn nff å b å f! bfin iinn fi iviv. nnn å å cnn i n n i 3 å, i 43 fin v id, nj d fi inn f? n 2

13 v jnd i b n in dj. Ry f nnn d dd v (: d nd idån å jn) å ndn nid jn. fø nnn n J å j j. d i å i bø i 34 i nd. Hn f dnjn v nd i n i iin d n bd å in fø jni ynd nd d å y n iif, d f d! Sv fj bi b f v å jvni in i Jnin, n n d nd. f n n å fin -b i nd. Mn i åndd f n n nnn -fin; d n ån n n n å v Md iåd, - å å i nn ø. n n fi j i d å ff 5 nif iib «i ø v n» Md j i Unn Sidn d fø bø i 999 Unn få n n Rnnvi. Vi vå næ vnn d, vinn ø in fni, i. d v f vind i in i byn Hvi fi inijn å by d fi j øy ån å j i Åbyd. Ryn f n idndnd n innvf d innid iøyni f Unn. v å i Unn b ind f vvinj. idi i å jø n vvin å 9. J v i nå j jø, n fi dn jvn å. n f v! jnd fidn Sin bby j- bin v i i å y. Knj d binjnn v finn f-i å - id nynn i Rini æ å dj n? fidn i n f å fy inn i ny d d å Jn n å å jbb i M n bi! F n n n fvæd! SØSY KÆS Sidn i V K S å vdj ny v f in- v (2)* v fin å y. (4) j vfø injn S fj, wb ind - () S vdj jnnføin Sf S n f (2) y vjn v f SRK dif i y vjn v dif i Våvn ff i djn 9. jni * = bninn i jn. Gd 5 v n j. V M din Hn, 4 5. Sbidø d Ki in d Fdiø d, 6.4. Mø i f Mø d vdvnbd Mø d jnnnnnijn 29 3 Sibid i d Fbd fyin i ny by V ny i V % ønin i i! i jøninn å Jn Kj jøn å Mj -vn, idi i d. njn f ii j ny ii i Sb føin v j i ø, d, Sid Jn V Sbnd Gjnnfø bdøvn «vin v n å Råd» S K jnnfø vin v ifn ødn i Sønd d & æ Siin v d nødn å ii i n.ffi ånin v M d Søy f Rnd å d n bnd i Ø- Finn. ind f - yn f å vd finn niv n n bny n f vvin v n bnd i F diin. vvin n i åi b å.,8 f vjø i fø / FF Sb dinijn nnå J-v Sibid i d. b (U) jd jbid SMS/ in v iv i b/d nnføin v ni fbndin i nijnn Ubid inn dininiv Gjnnfø fø in i nv f nijnvin Jbb d ny ønnii Gjnnfø døfin bdj 2 d nijnn yby Jn: din fyi fy, ibid innjø v ø iniø jnnfø FF Knijn M ådin f 29 i ny fi f M ivin f 2 dii æn icydn, fdifn æin, ny infjnj nin v finf f M, fdi i.. 2. nin v 2 M-in (jni b) v j f ny vi f i ii Fdi 8 f f dninnd bid innn infjni 3

14 øid øbøn b f f å i M. i Snø Hnfn å inin, M øjn v å n. Hnffn: f vin Kji fn nnn Jn-Ciin vi. f: fdi yb ød 8.i 28 nn jnn vån v vny Hnfn. M i n 2 dif/mjn, nd å n b 263 døy 22 in b vinnn døy. M ø v i, bid vi n nn KS 3, n byninn, G d S Kåd. vån vny, nj d v fø jnnfø. Mn nd ø d å d y d n n v. vån vny n nd bn, i Kin Kiinn f JS n v iniiivn M d. Hn ø 2. f C Cf Fb n nd v in vinn. n fbi Fb i nådø, y nn d v d i. Mn j væ fnøyd d innn, d n i di fø å, i Kin. nø Md 6 d bf Snø øbøn b f f. dn å i M d 2 d i d n ø. M vbvi d n d id, v in vå n øjn å C ndn f JS. Hn jnnfø n ø å idn 4.29, d n innd 39 i n M J fnøyd d jnnføinn. S n i n b i f, i d v vni å ø i ø. b n d i øin f K Jn Fnn. Mn y bi jd d inind å ø, å d b n f jnn byn, i å C M-idnd. S FK ys M å Jn Vi fy inn i ny by 28. jni! yby å Jn ndi fdi!. jni v vi nøn, by b ffi vå. M ny by v, fid fnjn by d d i øy i åidn Mn. å vn d b å å fy d n d. ninn v fyn få i n d ånd nå. Mn dj å nå n fy. di nn å fy øb f. H iv, f SKKH HMS. F i å n FFKV! Vå øn væ å d vicn n å n d i, fyinn. Vid vi din vn f øb, n, w ffin, iv inndnin., i in vii: GSKK nd d d f d Å v. 28. jni dn -dn fø bidd i ny by. MGH SS jd f fyi fyin å Jn y ffy fny v ffføjn væ idn idn v 9-. nå bid n ønin i ii ffføj n jnnnid å c 9 å, fd i dn bv f K-ø. y ffv iiiv ynijø bv f å v ny ønin, vinn 29 ny fj f d v ind båd fdi- fjivi. j v f å Fny v fføninn j v å v f å, vin nv v åå f jnnføinfn i 2. M føi få i d å v n i n ii bd K-ø d f V K vin, bjøn ønnd bi n i bid d ny ffy. H i n i d d f V K Håvd dn. f: fdi yb nn dn ynd. Ui jnnføind di. d f K vin i M, bjøn ønnd nd M vii i j. vii f M å få bnn j d n n dbid. ii i d j i nd å y n å bnin f. bø M bnn d vii n, i ønnd. V K GØUM 4

15 b i-fn in f nn i n f d ny by v vi få dn ff d by-ff i å Mjn. v dfø n in f n bi vdi y å bn v dn v å dijn ffn. Rnd n j f nin v ffø bydf nn d «vni ff». n d væ nyi å bd n d n ny y i i in inn f dn ffb i byn, å nf ndnn å KFF. H n bid ff jn. F å n å dnn diinn d innnf vi jidi, i j di-finnn vid Min M vd J. Sin-H Mnd i fv Vi v bi å n v d j i M fv: dn, i dø: 6. b dn, dinæ dø: 22. jni, 24., 28. b iijfø: b din, fd: b F-ø: 23. jni, 26., 29. b nåd: 23. jni, 8., 22. b i indjn nyn: 2., 9. b MU: 6. b Fø bidd i ny by Jn: 28. jni Sf/innfyinf ny by Jn: Si vd ffi ånin v d ny by å jn: Snnynivi n v b Røy: Svn: i vd v wiin cwd in. W n n, y cff nd. Ujn i vi vi d v å i v, v d iv. Jn S i K-dyi? n db f K-dyi Cii n dn v K ønin. Hvdd d ( ii få jnn ifn2) v f injn. n injnønin v in å nn n jn (v). b di injnn vi n ddi injnin ( cn din) vi n injnv å n c. n få b vnd jbd, y bv f injnn. n f di d, n vi b jbd. Scidc å n injnønin, n nd n i å n å. ifn2 v injnøninn civbd n i d. «Mi nnn nivå» Hny W. nfw Gd v j i, i fø f i bby. n å idn j å in fø j ifø nif. Mn i b j. i! J n b å n f n, nn, vi y d. S v j d i «jønvdinn» i fji.sv f «jønvdinn» fdi n n å v inn. Sv å iinn! Kbvn få fjn y f å y dnd, b ninn v. Hv d n i å å i f bn vå? K n n v ø n, jn, vind i nivå, i y, diin inø. å inn vbn. F i bi n iv. Min ø inn, i inijn åfy i vdn. Hv å n i å? bi n M f i Svn d ndb. dd i V M, d Syvn-db å. F: iv 5

16 GM M få n fbb! M idnd v n bbn bd i v n fv. øn d å bi d n d n d bbn d Kin vn. fk. «di». Sninbd v Kin å bbn n. Vi v fdi d å bd v i fd d å jø f ffin inn. Mid i åin bdn n d nin in. d Hn 2. Sc 29. nn y i bnn, n n y byninn i dn nnnd nn fn. Ci dnd 2 3. K i G i f. jø Mn 4. «nd i ndn». J bn ni i bind. bdd fø j fi dybdfjn y ii. Kin Gvn 3 4 M f M Fidd 26.i: Vid øi f HS d væ inn fd n y å ib v ni. fd fi vi n innd vinin i dnc. d ny jø i 4.j i Sødvin få y dn i idn. «iv fiv»: nni Hzidin n nd ndy v 2 v 2 M ø nø. nfn: Min, nd v, Kji v d v M å 5 n i vån v vny.

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

lion '... " vikllg; dr hat oppkvd i bh lrodd, be loslnl"v... de har...,ri pafe" er blin oneri;'m, og s...,n kommu...

lion '...  vikllg; dr hat oppkvd i bh lrodd, be loslnlv... de har...,ri pafe er blin oneri;'m, og s...,n kommu... Barnehjemsgranskning og mediefokusering - deltagernes opplevelser og vurderinger GranSkingen av forholdene ved barnehjemmene i Bergen i 19 50-1 970-ren e avdekket omfattende overgrep. Hvordan opplevde

Detaljer

@.=. 'o,.r-, Am Kåtri@ S. r@å5 (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv)

@.=. 'o,.r-, Am Kåtri@ S. r@å5 (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv) @.=. 'o,.r-, Am Kåtri@ S. r@å5 (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv) OSLO ELVEFORUM SVAR }Å GRUPPELEDERNES SPøRSMÅL TIL BYRÅDET VEDRøRENDE OSIO (OMMIJNES HANDLINCSROM I BJøRVIKA.BISPEVIKA

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

ilr5 t1. mai Redaktør:

ilr5 t1. mai Redaktør: Ha il LJ B ULt l= T= T L- I LN] D..fl r!i l98t Olrud Rica Hotel Brununddal BK BK Hein 45 ilr5 t1. mai Redaktør: Tommy H.S,Sandsmark SLUTTRESULTAT. 1 Akadetuisk BK,...l07poeng 2. BftBcos BK...89poen9 3.

Detaljer

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm Studentmanual Matematisk analyse 8. utgave Knut Sydsæter Arne Strøm Forord Denne manualen gir mer detaljerte løsninger på utvalgte oppgaver (merket SM ) i Matematisk Analyse Bind, 8. utgave, Gyldendal

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

!"#$!%&'#$($)%&*+,#+-.-'#&$)%&$#-$-"$-/&.-',0%1.+.22$

!#$!%&'#$($)%&*+,#+-.-'#&$)%&$#-$-$-/&.-',0%1.+.22$ "#$%!'()*$+!,--.,%!(,/!0122324!!"#$!%'#$($)%*+,#+-.-'#$)%$#-$-"$-/.-',0%1.+.22$ 3--#'#+#$4*5%116$78--#$9"0:8;16$8,?*,,#-$%'$ @+#.-8$@+A?$$ B.,+8$3-81",#$3@$!!! !"#$%'()(*+,-.. "#$%!'()*$+!!'5!

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

NOAA Climate Database Modernization Program (CDMP) Imaging Support Task, October 2003 Title: WMO Pub. No. 47 (1955-72)

NOAA Climate Database Modernization Program (CDMP) Imaging Support Task, October 2003 Title: WMO Pub. No. 47 (1955-72) NOAA limte Dtbse Moderniztion rogrm (DM) Imging upport Tsk, October 00 Title: WMO ub. No. 7 (97) eries reference informtion: WMO (World Meteorologicl Orgiztion), 9: Interntionl List of elected, upplementry

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 13/2483 I 13/618 08.03.2013 Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM energidirektorat BEHANDLING A V 8 KRFTVERK I FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE. 13/2483 I 13/618 08.03.2013 Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM energidirektorat BEHANDLING A V 8 KRFTVERK I FAUSKE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouralpostID: 13/2972 Arkiv sakid.: 13/735 I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen II Sak nr.: 021/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2013

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene: Kj ere kund! Takk ior at du har kjopt defte p'oduhd, \6 hepsr & v fe myo gled ev det. Det tar itt fid a s tle det sammen. Ta det som en liten rnoqompvehe 0 t 9r ikk uyan$g 6 trenge droyt en time pa A settelrampo

Detaljer

$or~rl;;l r. effekt, stilles det ganske store krav til de. A - vekke de likesæle -- til eftertanke! Slavanger i november 1938 G, B*

$or~rl;;l r. effekt, stilles det ganske store krav til de. A - vekke de likesæle -- til eftertanke! Slavanger i november 1938 G, B* 4 små &ter av 4 små akter av $or~r;; r Personer : Jens Haugen, skomaker. Serne Haugen, konen hans. johans Lars, 16 år sennene deres. Dette snespet er skrevet meget ung ader. Når jeg nu ar det offentg -

Detaljer

Norwegian Appendices. Contents

Norwegian Appendices. Contents Norwegian Appendices Contents A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions B. Details about the Subjects A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions The Numbers Text block N1 658 sekshundre-og-femtiåtte

Detaljer

http://www.archive.org/details/vestnorskemaalfo03hgst

http://www.archive.org/details/vestnorskemaalfo03hgst Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/vestnorskemaalfo03hgst I v VESTNORSKE MAALFORE FYRE 1550 II. SUDVESTLANDSK 1. RYGJAMAAL

Detaljer

norsk flytekniker organisasjon FO RHAN nli NGSS IT UASJONEN. BRunn I FORHANnLINGENE 28.I~ARS 1984. ETTER TRE MØTER MELLOM NAF OG NRJ,UTEN FREMGANG

norsk flytekniker organisasjon FO RHAN nli NGSS IT UASJONEN. BRunn I FORHANnLINGENE 28.I~ARS 1984. ETTER TRE MØTER MELLOM NAF OG NRJ,UTEN FREMGANG ~~~ --~ --0 ~I\ ME()EU AV.~~ ~~ / i",,,.:... :1 '\ AIIAF EN INTNATl &ii."il&aii norsk flytekniker organisasjon._11 FO RHAN nli NGSS IT UASJONEN. BRunn I FORHANnLINGENE 28.I~ARS 1984. ETTER TRE MØTER MELLOM

Detaljer