1 Tal og einingar KATEGORI Reknerekkjefølgje. 1.2 Hovudrekning og overslagsrekning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Tal og einingar KATEGORI Reknerekkjefølgje. 1.2 Hovudrekning og overslagsrekning"

Transkript

1 Oppgåver

2 1 Tal og einingar KATEGORI Reknerekkjefølgje Oppgåve ( ) 6 7 ( 9) Oppgåve ( 2) ( 3) ( 4) + 2 Oppgåve e) f) Oppgåve (4 + 2) 2 (3 1) 3 (2 7) 4 (9 2 8) e) 3 ( 2 2) f) 4 (8 2 4) Oppgåve ( ) (2 3 9) Oppgåve 1.11 Rekn ut med digitalt hjelpemiddel (4 2 3) e) 3 2 (4 + 2) 4 ( ) 1.2 Hovudrekning og overslagsrekning Oppgåve Oppgåve

3 Oppgåve Du skal reise med bil frå Oslo til hytta på Gol. Avstanden er 210 km. Du reknar med å køyre i 70 km/h. Kor mange timar tek det til hytta? Kor mange mil er det frå Oslo til hytta? Du reknar med at bilen bruker 0,8 l bensin per mil. Omtrent kor mange liter bensin må du minst ha på tanken for at du skal sleppe å fylle bensin på turen? Oppgåve Du skal reise med bil frå Oslo til Trondheim. Avstanden er 40 km. Du reknar med å halde ein gjennomsnittsfart på 60 km/h og vil ha ein pause på ein time. Du startar kl Når kan du rekne med å vere i Trondheim? Kor mange mil er det frå Oslo til Trondheim? Bilen din bruker 0,8 liter bensin per mil. Kor mykje bensin går det med på turen? Ein liter bensin kostar 10 kr. Kor store er bensinutgiftene? Oppgåve Du er i butikken og har desse varene i handlekorga di: 1, liter mjølk 1 kr Smør 19 kr Pålegg 31 kr Frukt 1 kr Avis 10 kr Du har berre 100 kr. Legg saman i hovudet og finn ut om du kan kjøpe alle varene. Oppgåve 1.12 Du har 000 kr igjen på kontoen din, og desse rekningane skal betalast før du får løn neste gong: Forsikring 1200 kr Fjernsynslisens 1000 kr Bensin 800 kr I tillegg må du setje av 100 kr til hushaldsutgifter. Finn ved hovudrekning om du har råd til å betale desse rekningane før du får løn neste gong. 1.3 Einingar Oppgåve Bruk tabell og gjer om til gram (g). 0,200 kg 1,32 kg 0,800 kg 0,06 kg Oppgåve Bruk tabell og gjer om til kilogram (kg). 280 g 7 g 3 g 1,2 tonn Oppgåve Bruk tabell og gjer om til liter (l). 12 dl 180 cl 200 ml 244 Sinus 1EL-P > Tal og einingar

4 Oppgåve Bruk tabell og gjer om til desiliter (dl). 1,9 l 26 cl 60 ml Oppgåve Bruk tabell og gjer om til milliliter (ml). 0,4 cl 0,12 dl 0,0 l Oppgåve 1.13 Skriv storleikane utan prefiks. 3 kv 4 M 2,3 kv 0, k e) 3000 ma f) 30 ma g) 320 mv h) 2 mv Oppgåve Skriv storleikane utan prefiks. 0,33 M 2 µa 3 mv 4, µv Oppgåve Gjer om til kilovolt (kv). 1) 2000 V 2) V 3) 300 V 4) 2 V Gjer om til milliampere (ma). 1) 0,002 A 2) 0,02 A 3) 0,000 A 4) 0,0006 A Oppgåve Skriv storleikane med eit høveleg prefiks V ,0020 V 0,00002 A 1.4 Summering av mengder Oppgåve Trekk saman. 1,8 kg + 0,2 kg + 1,2 kg 0,6 kg + 8 hg + 2,6 kg 2,4 tonn + 1,6 tonn + 00 kg 42 g g + 0,30 kg Oppgåve Trekk saman. 1,2 l + 4 dl + 2,3 l + 6 dl 3, dl + 0,2 l + 1,4 dl + 0,80 l 20 cl + 2 dl + 30 cl + 3 dl 9 dl + 80 cl + dl + 40 cl Oppgåve Finn resistansen når vi seriekoplar motstandar med desse resistansane. 30, 20 og , 22 og og 3, k 300, 2 k og 00 k Oppgåve Vi har tre motstandar med resistansane 300 k, og 0, M. Gjer om resistansane til kiloohm (k ). Vi koplar motstandane i serie. Kva blir den samla resistansen? Oppgåve kwh svarar til 3,6 MJ. Kor mange MJ er 1) 2 kwh 2) 24 kwh 3) 000 kwh Ein familie har eit år eit straumforbruk på kwh. Kor mange gigajoule (GJ) svarar det til? 24

5 1. Desimaltal og brøkar Oppgåve 1.10 Skriv desse tala som desimaltal. 1 _ e) 1 f) 3 Oppgåve 1.11 Finn kva for ein brøk som er størst, ved å skrive tala som desimaltal. 1 4 og 2 4 og og Brøkrekning 9 og Oppgåve Forkort brøkane utan digitalt hjelpemiddel Oppgåve Forkort brøkane utan og med digitalt hjelpemiddel Oppgåve : Oppgåve : Brøkdelen av eit tal Oppgåve Rekn ut. 1 3 av 3 2 av av 24 2 av 3 7 Oppgåve I ein klasse med 30 elevar er 3 av elevane gutar. Kor mange gutar er det i klassen? Kor mange jenter er det i klassen? Kor stor brøkdel av klassen er jenter? Oppgåve I ein klasse er det 8 jenter og 18 gutar. Kor stor brøkdel av elevane er jenter? Kor stor brøkdel av elevane er gutar? Oppgåve I ei kanne saftogvatn er det 7 dl saft og 2,8 l vatn. Kor mykje saftogvatn er det på kanna? Kor stor brøkdel av innhaldet er saft? Oppgåve På Stortinget er det 169 representantar. Framlegg om endringar i Grunnlova krev at minst 2/3 av representantane røystar «ja». Kor mange røyster trengst for å få vedteke eit slikt framlegg? 1.8 Binære tal Oppgåve Rekn om frå binære tal til vanlege tal Sinus 1EL-P > Tal og einingar

6 Oppgåve Rekn om frå vanlege tal til binære tal. (Tips: Bruk tabellen på side 36.) Oppgåve Ein fotograf reknar ut kor mykje han har tent per bilete til eit reklameblad. Lommereknaren registrerer summen med binære tal som Kor mykje fekk fotografen per bilete? Oppgåve Ein pakke med fem transformatorar kostar til saman 70 kr i ein nettbutikk. Korleis registrerer lommereknaren prisen per transformator med binære tal? 1.9 Nokre digitale einingar Oppgåve Eit ord har fem bokstavar. Kor mange byte er det? Kor mange bitar er det? Oppgåve På ei dør står det: Velkomen til utstillinga Kor mange byte inneheld teksten? Kor mange bitar er det? Oppgåve Ein teknikar har skrive ei bruksrettleiing. Teksten er på 3, kb. Kor mange teikn inneheld teksten? Kor mange bitar blir det? Oppgåve Ein webdesignar har lagra eit digitalt bilete på 2 MB. Kor mange kb er biletet på? Kor mange byte er biletet? KATEGORI Reknerekkjefølgje Oppgåve (3 2) 3 (4 + 2) + ( 2) ( 3) 3 (2 ) + (2 1) 2 (4 ) Oppgåve Tenk på eit tal mellom 1 og 9. 2 Legg til. 3 Multipliser svaret i punkt 2 med 2. 4 Trekk frå det talet du tenkte på. Stryk det første sifferet i talet. 6 Gjer alt frå punkt 1 til punkt ein gong til, denne gongen med eit nytt tal. Klarer du å forklare samanhengen? Oppgåve (2 3) Hovudrekning og overslagsrekning Oppgåve Oppgåve Oppgåve Bruk overslagsrekning og finn ut om lag kor stort svaret er. 98,7 20,3 9,8, ,8 247

7 Oppgåve Du skal leggje nye lister rundt golvet i stova. Stova er rektangulær. Du veit at ho er 7,80 m lang og 6,10 m brei. Vidare reknar du med at det går bort 60 cm for kvar av tre dører. Bruk overslagsrekning og finn om lag kor mange meter list du bør kjøpe. Oppgåve Skriv storleikane utan prefiks. 3,33 kv 4,4 M 0,108 k 23,2 µa Oppgåve 1.23 Gjer om til milliampere. 1,2 A 22 µa 140 na 0,3 µa Oppgåve Gjer om til kiloohm ,23 M 0,014 G 0,032 M 1.3 Einingar Oppgåve Kor mange gram er 1,2 kg? Kor mange gram er 2000 mg? Kor mange kilogram er 2300 g? Kor mange kilogram er 1, tonn? Oppgåve Ei vindmølle produserer eit år ei energimengd på 2 TJ. Kor mange hushald får dekt energibehovet sitt av denne vindmølla? Gå ut frå eit forbruk på kwh per hushald. I ein by med innbyggjarar er det ca hushald. Kor mange vindmøller må til for å dekkje energibehovet til alle desse hushalda? Oppgåve Kor mange milligram er g? Kor mange milligram er 0,008 g? Kor mange tonn er 4000 kg? Kor mange tonn er kg? Oppgåve Kor mange milligram er 1,7 g? Kor mange gram er 2 hg? Kor mange kilogram er 2600 g? Kor mange tonn er kg? Oppgåve Kor mange centiliter er 23 dl? Kor mange desiliter er 20 ml? Kor mange liter er 460 cl? Kor mange liter er 8000 ml? 248 Sinus 1EL-P > Tal og einingar

8 Oppgåve Det samla energiforbruket innanfor industri og bergverk i Noreg var på 0,31 EJ i Kor mange hushald svarar dette energiforbruket til? Gå ut frå at kvart hushald treng kwh. Kor mange av vindmøllene i oppgåve må til for å dekkje denne energibruken? Oppgåve Ei lyspære har ein effekt på 60 W. Kor stort er energiforbruket til denne lyspæra på eitt år dersom ho i gjennomsnitt står på 8 timar kvar dag? Skriv svaret i både kilowattimar og megajoule. Kva kostar energiforbruket i a når energiprisen er 63 øre/kwh? 1.4 Summering av mengder Oppgåve Trekk saman. 22 kg + 0,4 tonn + 7 kg + 1,9 tonn 0 g + 0,72 hg + 2,30 hg + 0,820 kg 1 dl + 1,70 l + 20 cl + 0,40 l cl + 7, dl + 0,3 dl + 0,60 l Oppgåve Dag åt 0,22 kg kjøt, 60 g poteter, 40 g grønsaker og ml (= g) saus. I tillegg drakk Dag 0, l vatn. Kor mykje meir vog Dag etter middagen? Oppgåve I ein kasse ligg det noko verktøy. Vi veg verktøyet og får desse tala: Hammar 0,702 kg Høvel 780 g Syl 42 g 2 bor à 12 g Dor 4 g Skrujern 0,12 kg Kor mange kilogram veg dette verktøyet samanlagt? Oppgåve Ei oppskrift på 30 kveitebollar er slik: 1 kg kveitemjøl 1 ts kardemomme 100 g smør 100 g farin 2 pakkar à 0 g gjær 3 dl (= 0,3 kg) mjølk 3 dl vatn Kva veg denne deigen? Oppgåve Du har tre motstandar med resistansane 0,01 G, 100 k og To av motstandane skal seriekoplast. Kva for nokre motstandar må du velje for at den samla resistansen skal bli 0,11 M? 1. Desimaltal og brøkar Oppgåve 1.20 Skriv desse tala som desimaltal Oppgåve 1.21 Skriv desse tala som desimaltal Er det noko system i desimalane?

9 Oppgåve 1.22 Kva for ein brøk er størst? og Brøkrekning Oppgåve Forkort brøkane utan digitalt hjelpemiddel e) 81 f) Oppgåve Forkort brøkane med digitalt hjelpemiddel _ og _ _ 119 Oppgåve : ( ) : 22 Oppgåve _ : ( ) : ( ) 1.7 Brøkdelen av eit tal Oppgåve Kor mykje er 7 av 448 kr? 8 Kor mykje er av 672 kg? Kor mykje er 12 Kor mykje er av 3380 m? av 2, m? Oppgåve Rekn utan bruk av digitalt hjelpemiddel. Finn 2 av 0,12 0, Oppgåve Alf, Berit og Kristian skal dele kr. Alf skal ha 1 3, Berit 2 og Kristian resten. Kor stor del skal Kristian ha av dei kr? Kor mange kroner skal Kristian ha? Oppgåve Jon, Ellen og Tora skal køyre bil saman til hytta. Dei skal dele på å køyre den 320 km lange vegen. Jon køyrer 80 km, medan Ellen og Tora køyrer like lange strekningar. Kor stor del av vegen køyrer Jon? Kor stor del av vegen køyrer kvar av dei to andre? 1.8 Binære tal Oppgåve Rekn om frå binære tal til vanlege tal Oppgåve Rekn om frå vanlege tal til binære tal Sinus 1EL-P > Tal og einingar

10 Oppgåve Ein fotograf skal ta bilete til ein møbelkatalog. I alt blir 10 av bileta hennar brukte. Korleis vil du skrive talet på bilete i det binære talsystemet? Det viser seg at ho får kr for bileta, skrive med binære tal. Kor mykje fekk ho for biletserien? Oppgåve Skriv det binære talet i det heksadesimale talsystemet Oppgåve Skriv dei heksadesimale tala du fekk i oppgåve 1.283, i det vanlege talsystemet. Oppgåve 1.28 Skriv det heksadesimale talet 3E8 som vanleg tal og som binært tal. Oppgåve Karsten skal rekne ut kva nokre delar til ein forsterkar kostar. Komponentar 70 kr Kablar kr Transformator 230 kr Kva kostar materiala i alt skrive med binære tal? Ein annan transformator kostar kr med binære tal. Kva blir kostnadene når prisane for komponentar og kablar er det same som i oppgåve a? 1.9 Nokre digitale einingar Oppgåve Ein radio- og tv-butikk skriv namnet slik: Sentrum lyd & bilete AS Kor mange byte er det i dette namnet? Kor mange bitar er det? Oppgåve Ein journalist har sendt ein reportasje til ei avis. Teksten var på 8 kb og biletet på 1, MB. Kor mange byte er reportasjen på i alt? Kor mange bitar er det? Sendinga går med ein fart på 0 kbps. Kor lang tid tek det å overføre reportasjen? Dersom overføringa hadde gått med breiband, ville farten ha vore 2 Mbps. Kor lang tid ville overføringa då ha teke? BLANDA OPPGÅVER Oppgåve Trekk saman. 1) ) ( 3) ( 4) 1) ) : 9 8 Oppgåve Trekk saman. 1) ( 3) 6 2) ( ) 4 7 ( 3) 1) ) 8 :

11 Oppgåve Du skal på bilferie og har sett at du må køyre desse strekningane: 23,8 mil, 7,3 mil, 48, mil og 1,6 mil Gjer overslag og finn om lag kor langt du må køyre. Bilen bruker ca. 0,7 liter bensin på ei mil. Du reknar med at prisen på ein liter er ca. 10 kr. Gjer overslag og finn omtrent bensinutgiftene i bilferien. Oppgåve : ( ) 2 Oppgåve Oppgåve (4 3) (4 2) Oppgåve Elisabeth tenkte på eit tal. Ho multipliserte talet med og la til 4. Då fekk ho 19. Kva for eit tal tenkte Elisabeth på? Oppgåve Kor mange gram er 2 hg? Kor mange kilogram er 1,7 tonn? Kor mange milligram er 2,6 g? Kor mange kilogram er 300 g? Oppgåve Tenk på eit tal. 2 Gjer talet tre gonger så stort 3 Trekk frå 6 i svaret frå punkt 2. 4 Del det talet du kjem fram til, på 3 og legg til 2. Kva for eit tal har du no? Prøv å forklare kvifor det må vere slik. Oppgåve Rekn ut utan digitalt hjelpemiddel. 1) ) : 2 4 Rekn ut med digitalt hjelpemiddel. 1) ( ) 2) ( ) Oppgåve I ei betongblanding er det 120 liter vatn, 270 kg sement, 680 kg sand og 90 kg pukk. Kor mange tonn veg blandinga? Ei anna betongblanding veg 2, tonn. 1 av vekta er vatn, 1 er sement 10 og 2 er sand. Resten av blandinga er pukk. Kor mange kilogram veg pukken i blandinga? Oppgåve Ei oppskrift på kneippbrød er slik: 1 kg vatn 620 g gjær 3 hg salt 7,4 kg rugmjøl 9 kg kveitemjøl 6 hg sirup 1,2 kg bakefeitt Kor mykje veg denne deigen? Kor mange kneippbrød får vi av denne deigen når deigen til eitt kneippbrød veg 920 g? 22 Sinus 1EL-P > Tal og einingar

12 Oppgåve Bruk eit digitalt hjelpemiddel og forkort brøkane. 11 _ _ _ 62 Oppgåve Kor mange tonn er kg? Kor mange centiliter er 2,7 l? Kor mange liter er 1200 dl? Kor mange kilogram er 0,04 tonn? Oppgåve (3 ) e) : Oppgåve 1.31 Bruk gongeteikn og plussteikn eller minusteikn og set saman tala 3, 4 og slik at du får 17 som svar. Det er to måtar å gjere det på. Oppgåve På eit stort fat ligg det frukt. Det er i alt 30 frukter. 1 av fruktene er eple, 3 2 er appelsinar, og resten er bananar. Kor mange av kvar fruktsort ligg det på fatet? Ola tek bort eitt eple og tre appelsinar og legg ein ny banan på fatet. Kor stor brøkdel er det no av kvar av dei tre fruktsortane på fatet? Oppgåve Du er ute og handlar og vil raskt kontrollere kor mykje du skal betale. Bruk overslagsrekning og finn om lag kor mykje det blir. 29,90 kr + 12,90 kr + 20,20 kr + 19,60 kr + 9,80 kr 8,80 kr + 11,40 kr + 18,0 kr + 32 kr + 4 9,90 kr ,90 kr Oppgåve (2 3) ( 2) (3 2 2) (4 3) 2 + (3 ) ( 1) (2 3 4) (3 2) (1 2) (2 + 1) (1 3) Oppgåve Martin har laga ein reportasje for eit tidsskrift. Teksten er på byte. Reportasjen inneheld to bilete. Det eine biletet er på 1, MB, og det andre biletet er på 260 kb. Kor mange kb er reportasjen på? Martin sender reportasjen på breiband til redaksjonen. Farten er 2 Mbps. Kor mange sekund tek det å sende reportasjen? Dersom han hadde sendt reportasjen på ei analog telefonlinje, ville farten ha vore bitar per sekund. Kor lang tid ville det då ha teke å sende reportasjen? Oppgåve Mina har laga ein musikk-cd til nokre naturbilete. Musikken er på 22 MB og bileta på 12 MB. Ho skal sende musikken og bileta via telenettet til eit forlag. Farten på linja er 4 kbps. Kor lang tid tek det å sende alt? Dersom ho sender det på breiband, tek det 136 sekund. Kva var farten på breibandet? 23

1 Tall og enheter KATEGORI 1. 1.1 Regnerekkefølge. 1.2 Hoderegning og overslagsregning. 198 Sinus 1YP > Tall og enheter

1 Tall og enheter KATEGORI 1. 1.1 Regnerekkefølge. 1.2 Hoderegning og overslagsregning. 198 Sinus 1YP > Tall og enheter 1 Tall og enheter KATEGORI 1 1.1 Regnerekkefølge Oppgave 1.110 7 8 9 6 ( ) 6 7 ( 9) Oppgave 1.111 2 3 8 3 2 ( 2) 3 + 8 ( 3) ( 4) + 2 Oppgave 1.112 3 6 + 2 3 6 + 2 4 7 8 6 e) 4 3 + 3 f) 3 6 4 Oppgave 1.113

Detaljer

Tal og einingar. Mål. for opplæringa er at eleven skal kunne

Tal og einingar. Mål. for opplæringa er at eleven skal kunne 8 1 Tal og einingar Mål for opplæringa er at eleven skal kunne gjere overslag over svar, rekne med og utan tekniske hjelpemiddel i praktiske oppgåver og vurdere kor rimelege resultata er 1.1 Reknerekkjefølgje

Detaljer

1.8 Binære tal DØME. Vi skal no lære å omsetje tal mellom totalssystemet og titalssystemet.

1.8 Binære tal DØME. Vi skal no lære å omsetje tal mellom totalssystemet og titalssystemet. 1.8 Binære tal Når vi reknar, bruker vi titalssystemet. Korleis det verkar, finn vi ut ved å sjå på til dømes talet 2347. 2347 = 2 1000 + 3 100 + 4 10 + 7 Dersom vi bruker potensar, får vi 2347 = 2 10

Detaljer

1 Tall og mengde + ØV MER

1 Tall og mengde + ØV MER Tall og mengde + ØV MER. OVERSLAGSREGNING Oppgave.0 Otto er på ferie i Istanbul og han kjøper ei skinnjakke til 00 tyrkiske lire og ei veske til 00 tyrkiske lire. En tyrkisk lire koster 0 norske kroner.

Detaljer

Forhold og prosent MÅL. for opplæringa er at eleven skal kunne. rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor

Forhold og prosent MÅL. for opplæringa er at eleven skal kunne. rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor 46 2 Forhold og prosent MÅL for opplæringa er at eleven skal kunne rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor arbeide med proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar

Detaljer

Tall og enheter. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Tall og enheter. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Tall og enheter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene 1.1 Regnerekkefølge På ungdomsskolen

Detaljer

1 Tal og mengd + ØV MEIR

1 Tal og mengd + ØV MEIR Tal og mengd + ØV MEIR. OVERSLAGSREKNING Oppgåve.0 Otto er på ferie i Istanbul, og han kjøper ei skinnjakke til 00 tyrkiske lire og ei veske til 00 tyrkiske lire. Ein tyrkisk lire kostar,0 norske kroner.

Detaljer

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim Slik går du frem: 1. Velg deg en ramme. 2. Du skal nå lage et vakkert bilde

Detaljer

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149 Addisjon og subtraksjon Oppstilling Ved addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal skal einarar stå under einarar, tiarar under tiarar osb. Addisjon utan mentetal Addisjon med mentetal 1 212 357 + 32 +

Detaljer

Sinus 1TIP. Matematikk for teknikk og industriell produksjon. Nynorsk. Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch

Sinus 1TIP. Matematikk for teknikk og industriell produksjon. Nynorsk. Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch Sinus 1TIP Matematikk for teknikk og industriell produksjon Yrkesfagleg utdanningsprogram Nynorsk CAPPELEN 8 1 Tal og talrekning Mål for opplæringa

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra 1 Tallregning og algebra + ØV MER 1.1 REGNEREKKEFØLGE Oppgave 1.1 a) b) 8 c) ( ) + 8 d) ( ) ( ) + Oppgave 1.111 a) b) + c) + d) 7 8 e) + f) Oppgave 1.11 a) ( + ) b) ( 1) c) ( 7) d) ( 9 8) e) ( ) f) (8

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE, SKULEÅRET 2015/2016

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE, SKULEÅRET 2015/2016 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE, SKULEÅRET 2015/2016 FAGLÆRAR: LÆREBØKER: Grete Eiken Abakus av B.B. Pedersen, P. I. Pedersen og L. Skoogh. Grunnbok 5A og 5B og oppgåvebok 5A og 5B Veke Kompetansemål

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Hausten 2005 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Delprøve 1 Maks. poengsum:

Detaljer

NASJONALE PRØVER. Matematikk 10. trinn delprøve 2. Skolenr. Elevnr. Oppgåver som kan løysast ved hjelp av lommereknar. Tid: 90 minutt.

NASJONALE PRØVER. Matematikk 10. trinn delprøve 2. Skolenr. Elevnr. Oppgåver som kan løysast ved hjelp av lommereknar. Tid: 90 minutt. Nynorsk Skolenr. Elevnr. NASJONALE PRØVER Matematikk 10. trinn delprøve 2 Tid: 90 minutt 15. april 2004 Gut Jente Oppgåver som kan løysast ved hjelp av lommereknar. Tillatne hjelpemiddel: lommereknar,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Kartleggingsprøve K1, nynorsk. Del 1

Kartleggingsprøve K1, nynorsk. Del 1 Kartleggingsprøve K1, nynorsk. Del 1 Namn: Oppgåve 1 a) 2 3 = b) 4 = c) 1 0 = d) 3 = e) 4 7 = f) 9 = Oppgåve 2 a) 6 9 = b) 7 = c) 6 6 = d) 9 = e) 7 9 = f) 6 = 1 Oppgåve 3 a) 493 10 = b) 32 100 = c) 3000

Detaljer

1.8 Binære tall EKSEMPEL

1.8 Binære tall EKSEMPEL 1.8 Binære tall Når vi regner, bruker vi titallssystemet. Hvordan det virker, finner vi ut ved å se på for eksempel tallet 2347. 2347 = 2 1000 + 3 100 + 4 10 + 7 Hvis vi bruker potenser, får vi 2347 =

Detaljer

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 1 Skriv av og set inn < eller >. a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 3 Teikn tallinjer og merk av brøkane. 1 3 6

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Hausten 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid Kompetansemål Elevane skal kunne: 34-35 lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og utan digitale verktøy 36-39 beskrive og bruke plassverdisystemet

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Matematikk Klassetrinn: 7 Lærar: Kristin Helland ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Låg måloppnåing Middels måloppnåing Høg måloppnåing 35 KAPITTEL 1 -beskrive plassverdisystemet

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED HÅNES SKOLE FAG: Matematikk TRINN: 6.

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED HÅNES SKOLE FAG: Matematikk TRINN: 6. LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED HÅNES SKOLE FAG: Matematikk TRINN: 6. Uke Kompetansemål i LK-06 1-2 Rekne med desimaltal. Utvikle, bruke og diskutere metodar for overslagsrekning. Bruke digitale verktøy

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Matematikk Klassetrinn: 6 Lærar: Torill Myrtveit Fjeld Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderingskriterier Forslag til læreverk I startgropa Undervegs I mål 34 beskrive

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

oppskrifter kornartane Innhald Baketips Kornblanding Di ega Kornblanding Fine rundstykke

oppskrifter kornartane Innhald Baketips Kornblanding Di ega Kornblanding Fine rundstykke oppskrifter kornartane Innhald Baketips Kornblanding Di ega Kornblanding Fine rundstykke oppskrifter kornartane Baketips Forkortingar dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskei ms = matskei stk

Detaljer

Formler og likninger

Formler og likninger 38 2 Formler og likninger Mål for opplæringen er at eleven skal kunne tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer

Detaljer

Øvingshefte. Geometri

Øvingshefte. Geometri Øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Geometri 2 Geometri Seksjon 1 Oppgåve 1.1 Fargelegg a) 4 ruter

Detaljer

FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn

FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinnet

Terminprøve i matematikk for 8. trinnet Terminprøve i matematikk for 8. trinnet Hausten 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Eksamen 24.05.2013. MAT1011 Matematikk 1P. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.05.2013. MAT1011 Matematikk 1P. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.05.2013 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinnet

Terminprøve i matematikk for 8. trinnet Terminprøve i matematikk for 8. trinnet Hausten 2005 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Uke nr. Kap. Emne/Tema: Kompetansemål etter 7. årstrinn: 34-39 Kap. 1 Hele tall. Beskrive og bruke Titallsystemet. plassverdisystemet for Tall og Avrunding. desimaltal, rekne med regning Addisjon og positive

Detaljer

Fellesoppgaver. b) Regn ut ) c) Løs likningene.

Fellesoppgaver. b) Regn ut ) c) Løs likningene. Fellesoppgaver Høsten 2007 Oppgave 1 a) Regn ut. 1) 8 2 2) 5 (7 5) 2 2 (4 5) b) Regn ut. 1) 1 2 + + 2) 6 6 6 2 7 av 210 kr c) Løs likningene. 1) 2x 2 + x = 8 2) 1,5x+ 2,5=,5x+ 4,5 d) 1) Hvor mye er 20

Detaljer

3 Formler, likninger og ulikheter

3 Formler, likninger og ulikheter Formler, likninger og ulikheter KATEGORI 1.1 Likninger Oppgave.110 4 + 4x = x + 8 5x 6 = 4x 5 1 x = x + 1 d) x = x 5 Oppgave.111 x + x = x 4 5x = x 14 x 1 = 4x + 4 d) x + x = 0 Oppgave.11 x = 4x 10 x 8

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

UKE Tema Læringsmål Kunnskapsløftet Metoder

UKE Tema Læringsmål Kunnskapsløftet Metoder ÅRSPLAN MATEMATIKK 6. TRINN 2017/2018 UKE Tema Læringsmål Kunnskapsløftet Metoder /Vurdering 34 40 TALL OG REGNING Elevene skal kunne: 34 Titallsystemet -lese og skrive flersifrede tall - skrive tall på

Detaljer

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK Årsplan for : 8. trinn Revidert Våren 2014 LÆRINGSGRUNNLAG - Kompetansemål Tal og algebra samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og

Detaljer

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital.

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital. Faktor Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2008 nynorsk Navn: Oppgåvesettet består av tre delar. Du skal svare på alle delane. Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles bruker du svart eller

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

.ASJONALE -ATEMATIKK 1M 3KOLENR

.ASJONALE -ATEMATIKK 1M 3KOLENR Delprøve 1M Du skal prøve å svare på alle oppgåvene i dette heftet så godt du kan, sjølv om nokre av dei kan vere vanskelegare eller annleis enn du er van med. Somme svar skal du rekne ut, nokre gonger

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: Plassverdisystemet, oppdeling av tall i tusenere,

Læringsmål for trinnet Hovedområde Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: Plassverdisystemet, oppdeling av tall i tusenere, LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Matematikk TRINN: 6. Timefordeling på trinnet: 4 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-34 Kompetansemål

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Kompetansemål etter 7. årssteget 1

Kompetansemål etter 7. årssteget 1 Kompetansemål etter 7. årssteget 1 Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal,

Detaljer

FAGPLAN i matematikk 6. trinn. Mål: Vi skal ha fokus på en praktisk tilnærming til temaene. Uke Tema Læringsmål Kompetansemål. 35 Grunnboka 6A s.

FAGPLAN i matematikk 6. trinn. Mål: Vi skal ha fokus på en praktisk tilnærming til temaene. Uke Tema Læringsmål Kompetansemål. 35 Grunnboka 6A s. FAGPLAN i matematikk 6. trinn Mål: Vi skal ha fokus på en praktisk tilnærming til temaene. Uke Tema Læringsmål Kompetansemål 34 Tall Vise forståelse for Tal og algebra. 35 Grunnboka 6A s. 6-31 tallene

Detaljer

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet -Kunne lese og tolke en Mål for opplæringa er at eleven skal kunne rutetabell Måling: -velje høvelege målereiskapar

Detaljer

Innhald. Arme riddarar AV grovt brød Sandwich

Innhald. Arme riddarar AV grovt brød Sandwich oppskrifter frå jord til bord Innhald baketips Ostesmørbrød Arme riddarar AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortingar dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskei ms = matskei pk = pakke

Detaljer

c) 3( 4) 4(2 4) ( 2) d) 4(5 3) + ( 2) 3(3 4) + 7 a) b) 6 ( 2) 2 c) ( 3) 2 + ( 4) 2 d) e) (2 3) f)

c) 3( 4) 4(2 4) ( 2) d) 4(5 3) + ( 2) 3(3 4) + 7 a) b) 6 ( 2) 2 c) ( 3) 2 + ( 4) 2 d) e) (2 3) f) Algebra + ØV MEIR.1 REKNEREKKJEFØLGJE Oppgåve.110 a) 78 b) 9 6 c) ( 5) 6 d) ( 7) ( 9) Oppgåve.111 Rekn ut både med og utan lommereknar. a) 5 b) 8 c) ( ) + 8 d) ( ) ( 4) + Oppgåve.11 Rekn ut både med og

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Forhold og prosent KATEGORI 1. 2.1 Brøkdelen av et tall. Oppgave 2.113 Guri og Petter skal dele 4200 kr. Guri skal ha. av pengene og Petter resten.

Forhold og prosent KATEGORI 1. 2.1 Brøkdelen av et tall. Oppgave 2.113 Guri og Petter skal dele 4200 kr. Guri skal ha. av pengene og Petter resten. 2 Forhold og prosent KATEGORI 1 2.1 Brøkdelen av et tall Oppgave 2.110 Regn ut. 1 3 av 3 b) 2 av 20 5 c) 1 6 av 24 d) 2 7 av 35 Oppgave 2.111 Regn ut. 2 3 av 450 kr b) 4 av 15 km 5 c) 3 7 av 14 kg Oppgave

Detaljer

Matematikk, barnetrinn 1-2

Matematikk, barnetrinn 1-2 Matematikk, barnetrinn 1-2 Matematikk, barnetrinn 1-2 Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar bruke

Detaljer

DEL 2 med lommereknar, passar og gradskive

DEL 2 med lommereknar, passar og gradskive Alt du gjer, skal du skrive i dette heftet. Når det står kladderute, kan du velje om du vil skrive noko i ruta. Alle andre rekneruter er det meininga at du skal skrive noko i. LYKKE TIL! DEL 2 med lommereknar,

Detaljer

- 1000 til 1000 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders.

- 1000 til 1000 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders. - 00 til 00 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders. 1. Lag ei talline for området -00 til +00. Velg inndeling alt etter storleiken på papiret. 2. Set blyantspissen i sentrum av spinner og snurr ein

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Hausten 2005 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Delprøve 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch. Sinus 2P. Lærebok i matematikk for vg2. Studieførebuande program.

Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch. Sinus 2P. Lærebok i matematikk for vg2. Studieførebuande program. Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch Sinus P Lærebok i matematikk for vg Studieførebuande program Nynorsk CAPPELEN Innhald Potensar og talsystem....... 9. Potensar... 0. Potensane a 0

Detaljer

Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Hvor mye koster 10 kurver plommer? Hvor mye koster 10 kurver plommer? 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet

Detaljer

ÅRSPLAN Hordabø skule 2015/2016

ÅRSPLAN Hordabø skule 2015/2016 ÅRSPLAN Hordabø skule 2015/2016 Fag: Matematikk Klassetrinn: 5 Lærar: Jannicke Blommedal Bauge Veke Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderingskriterier Forslag I startgropa Undervegs Eigenvurd. I mål

Detaljer

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om statistikk og sannsyn

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om statistikk og sannsyn Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om statistikk og sannsyn Kjelde: www.clipart.com 1 Statistikk, sannsyn og kombinatorikk. Læraren sitt ark Kva seier læreplanen? Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Våren 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2016/2017 Hovudlæreverk: Multi. -Lesa av og plassera koordinatar - Føra etter reglar i kladdeboka

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2016/2017 Hovudlæreverk: Multi. -Lesa av og plassera koordinatar - Føra etter reglar i kladdeboka ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2016/2017 Hovudlæreverk: Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD (Lærebøker.) 34-36 37-40 (41 Haustferie) Avisveke 44 Koordinatsystemet Tal Meir enn 1000 og mindre enn

Detaljer

- lese og skrive tallene til 100 000 - plassverdisystemet: verdien til et siffer er. Materiell: Abakus avhengig av hvor i tallet det står

- lese og skrive tallene til 100 000 - plassverdisystemet: verdien til et siffer er. Materiell: Abakus avhengig av hvor i tallet det står Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 4. trinn MÅL: beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje

Detaljer

Eksamen 25.11.2013. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.11.2013. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Rettleiing. Nasjonale prøver i rekning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, nynorsk

Rettleiing. Nasjonale prøver i rekning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, nynorsk Rettleiing Nasjonale prøver i rekning for 5. trinn Versjon: juli 2010, nynorsk Nasjonale prøver i rekning for 5. steget Her får du informasjon om nasjonale prøver i rekning og kva prøva måler. Vidare er

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Ute mat Korleis laga god mat UTE

Ute mat Korleis laga god mat UTE Ute mat Korleis laga god mat UTE Sigrid Henjum- 03. desember 2013 1 Taco - ein favoritt også på tur. 4 pers Ingrediensar: 600-800 g kjøtdeig av storfe, hjort, kylling eller svin 1 boks mais 1 paprika i

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

ÅRSPLANAR FOR 8.TRINN 9.TRINN 10.TRINN ÅRSPLAN MATEMATIKK 8. TRINN STRANDA UNGDOMSSKULE

ÅRSPLANAR FOR 8.TRINN 9.TRINN 10.TRINN ÅRSPLAN MATEMATIKK 8. TRINN STRANDA UNGDOMSSKULE ÅRSPLANAR FOR 8.TRINN 9.TRINN 10.TRINN ÅRSPLAN MATEMATIKK 8. TRINN STRANDA UNGDOMSSKULE HOVUDEMNE UNDEREMNE MÅL KAP 1 Tal (s.9-62) Kap 2 Brøk (s.63-86) Kap 3 Prosent og promille (s.87-102) Kap 4 Teikning

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

År Tal born 102 millionar 69 millionar 59 millionar 59 millionar

År Tal born 102 millionar 69 millionar 59 millionar 59 millionar Reale nøtter oppgåver Oppgåve 1: Levealder Forventa levealder er eit mål som ofte blir brukt for å seie noko om kor godt ein har det i eit land. I rike land lever ein lenger enn i fattige land. Grunnane

Detaljer

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE.

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar. bruke tallinja til

Detaljer

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. KLASSE 2016-2017 Læreverk: Tusen millionar 7A og 7B Lærar: Anne Grethe Nerheim I matematikktimane blir teorien sett i samanheng med praktisk arbeid så langt det let seg gjere. Elevane

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Kapittel 1. Tallregning

Kapittel 1. Tallregning Kapittel. Tallregning Mål for Kapittel, Tallregning. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar.

Detaljer

Rettleiing del 3. Oppfølging av. resultata frå. nasjonal prøve i rekning. 8. steget

Rettleiing del 3. Oppfølging av. resultata frå. nasjonal prøve i rekning. 8. steget Versjon 8. september 2009 Nynorsk Rettleiing del 3 Oppfølging av resultata frå nasjonal prøve i rekning 8. steget Hausten 2009 1 Dette heftet er del 3 av eit samla rettleiingsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

Multiplikasjon s. 3 Multiplikasjon med desimaltal s. 4 Divisjon s. 5 Divisjon med desimaltal s. 6 Omkrins s. 7 Areal s. 8 Utvide og forkorta brøk s.

Multiplikasjon s. 3 Multiplikasjon med desimaltal s. 4 Divisjon s. 5 Divisjon med desimaltal s. 6 Omkrins s. 7 Areal s. 8 Utvide og forkorta brøk s. 1 Multiplikasjon s. 3 Multiplikasjon med desimaltal s. 4 Divisjon s. 5 Divisjon med desimaltal s. 6 Omkrins s. 7 Areal s. 8 Utvide og forkorta brøk s. 9 Addisjon og subtraksjon med brøk s. 10 Multiplikasjon

Detaljer

Matematikk, ungdomstrinn 8-10

Matematikk, ungdomstrinn 8-10 Matematikk, ungdomstrinn 8-10 Tal og algebra samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva

Detaljer

Nynorsk. Eksamensinformasjon

Nynorsk. Eksamensinformasjon Eksamen 27.05.2008 MAT1005 Matematikk Påbygging 2P-Y Elevar/Elever, Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på del 1: Hjelpemiddel på del 2: Vedlegg:

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 0.05.01 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Nynorsk Kandidatnr.: Del 1 + ark frå Del Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt. Del

Detaljer

Er det forskjell på ml og mg? Yrkesretting i praksis for HO

Er det forskjell på ml og mg? Yrkesretting i praksis for HO Er det forskjell på ml og mg? Yrkesretting i praksis for HO Susanne Stengrundet 17. 11.2014 1 Utfordring for matematikklæreren Vi må lære elevene noe som de "har hatt"! Alt som vi skal lære dem i geometri

Detaljer

oppskrifter Grove kornprodukt Innhald havrerundstykke eplerundstykke gulrotrundstykke myslirundstykke glutenfrie eplerundstykke

oppskrifter Grove kornprodukt Innhald havrerundstykke eplerundstykke gulrotrundstykke myslirundstykke glutenfrie eplerundstykke oppskrifter Grove kornprodukt Innhald Baketips havrerundstykke eplerundstykke gulrotrundstykke myslirundstykke glutenfrie eplerundstykke Baketips Forkortingar dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts =

Detaljer

Første prinsipp: Elevane skal forstå kva dei skal lære og kva som er forventa av dei.

Første prinsipp: Elevane skal forstå kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Første prinsipp: Elevane skal forstå kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Norsk Matte Læringsmål Målbare, lette å forstå, på vekeplan Fag Mål for veka Sjekk Eg kan leitelese og nærlese. Eg

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Matematikk for yrkesfag

Matematikk for yrkesfag John Engeseth Odd Heir BOKMÅL fo re nk Håvard Moe l t e Særtrykk Matematikk for yrkesfag Innhold 1 Tall Vi øver på å legge sammen og trekke fra 4 Regning med positive og negative tall 5 Vi øver på å gange

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 204 205 Første runde. november 204 Ikkje bla om før læraren seier frå! I den første runden av Abelkonkurransen er det 20 fleirvalsoppgåver som skal løysast på 00

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018. Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar. Anne Fosse Tjørhom

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018. Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar. Anne Fosse Tjørhom ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018 Læreverk: Lærar: Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar Anne Fosse Tjørhom Mål for matematikkundervisinga på Sinnes skule:

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Hausten 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Eksamen 26.11.2014. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2014. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2014 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer