Bygdeavis for Saksumdal Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygdeavis for Saksumdal Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal"

Transkript

1 NR Bygdeavis for Saksumdal Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal Årgang 13

2 Innhold Side 3: Saksheim skole og barnehage Side 5: Menighetsrådet Side 6: Helselaget Side 7: Saksumdal Musikkforening Side 8: Rinna IL Side 10: Grendeutvalget Førsteside: Blåveis bilde innsendt av Erle Aamodt SAX Redaksjonen har hatt en runde med lag og foreninger om videre drift av SAX. Noe av problemet redaksjonen sliter med, er å få inn stoff til avisa. Vi tenkte at i og med at Saksumdalen nå er å finne på internett med egen hjemmeside ville det være tilstrekkelig. Men etter å ha luftet denne tanken med lagene, ville alle gjerne at avisa fortsatt kommer ut. Så vi prøver nok en gang. Siw Arlien og Jan Vidar Steen vil nå bli med i redaksjonen sammen med Rolf Solvang. Trykking og distribusjon av avisa blir fordelt mellom lagene etter en oppsatt turnus. Listen vil bli klar til neste nummer. Jeg takker dermed av og ønsker de nye sliterne LYKKE TIL Odd Egil Rønning Neste nummer av SAX vil komme ut ca 15. september Ber vennligst om at stoff som skal være med blir sendt innen 1. september 2010 (senest) Adr: Rolf Solvang Saksumsdalsveien 875 eller på mail til Sax blir nå også å finne på internett Sjekk ut Her vil du finne nytt fra dalen og fra lag og foreninger. Så følg med

3 Saksheim skole og naturbarnehage HELSELAGET LAGET NATURSTI OG GRØT TIL SKOLEN OG BARNEHAGEN Helselaget fyller 100år i år. Avdelinga i Saksumdal markerte ved å gi de yngste innbyggerne i bygda noe sunt og spise og aktivt å drive med. Anne Kval-Engstad og Siw Arlien kokte og serverte god grøt med frukt til ca 50 unger her om dagen. De laget også natursti for alle ungene i barnehagen og på skolen. Alle koste seg med en anerledes og trivelig dag denne torsdagen i mai. På vegne av små og store på Saksheim takker jeg det lokale helselaget! De har også bidratt med kr 3000.,- til den nye huska som snart skal settes opp. Da blir det vår tur til å invitere dem! Med hilsen Øyunn Romtveit Rektor Siw Arlien og Anne Kval-Engstad fra Helselaget lager til grøt og frukt

4 grøt! Norvald dekker fint med servietter Barnehageungene koser seg med Michael, Chris, Christian og Andreas er klare for natursti

5 Saksumdal Menighet 14. mars ble den årlige friluftsgudstjenesten sammen med hesteklubben holdt ved Dalby. Selv om det var lite snø i vegen for kanefart, gjorde Gunhild Marchen, 45 tobeinte, 9 firbeinte og grilling av pølser dette til en suksess som er i ferd med å bli en tradisjon. Saksumdal menighet har inngått avtale med Det Norske Misjonsselskap. Menigheten støtter prosjektet "Gi evangeliet videre i Blånildalen" med ett/to offer pr.år. Blånildalen ligger i Etiopia, og sokneprest Ragnhild E. Floberg er for tiden misjonær på stedet. Prosjektet støtter utdanning av prester, evangelister og kvinnelige arbeidere, opplæring av søndagsskolelærere, ungdomsarbeidere og frivillige. Kirkebygging, bygging av ungomssenter og boliger til kirkens medarbeidere er også en del av proskjektet. Konfirmasjon i Saksumdal er 24.mai. Det er 4 konfirmanter i bygda vår i år: Lise Heim Lien Malin Tøftum Berntsen Anne Duenger Sigrid Jensveen Kommende gudstjenester: Gudstjeneste 17. mai kl. 10. Gudstjeneste 24. mai kl. 11 m/konfirmasjon. 18/19. juni :Salmevake i Vingrom kirke. Det synges salmer ett helt døgn i strekk, fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag. Gudstjeneste 20. juni kl. 11.

6 Saksumdal helselag Helselagsnytt Helselaget i Saksumdal har avholdt årsmøte, og det nye styret består av: Leder: Else A. Solvang Nestleder: Erle M. Aamodt Kasserer: Siw Arlien Sekretær: Guri Jensvoll Styremedlem: Anne Kval Engstad Varamedlem: Marianne K. Enoksen I 2009 hadde helselaget 42 medlemmer. Helselaget kan se tilbake på 2009 som et år med god aktivitet, som forhåpentligvis har vært til glede og nytte både for medlemmer og ikke-medlemmer: Hjertedag/familiedag i samarbeid med hesteklubben og idrettslaget Sommertur med buss til Hedmark Demensaksjonen i september Åpent møte med tema Demens Eldretrimmen, 1. halvår Fotpleie «Møteplassen» Basar Stavgang-/gågruppe 100 år for folkehelsen Nasjonalforeningen for folkehelsen feirer i år sitt hundreårsjubileum. I 1910 ble organisasjonen grunnlagt for å bekjempe tuberkulosen. I dag gjør frivillige i 565 lokallag en innsats i sine lokalmiljøer. Vårt mål er at færrest mulig skal bli rammet av alvorlig sykdom og at flest mulig skal få oppleve et godt liv med god helse, sier Kjekshus (leder i Nasjonalforeningen). Noen aktiviteter 1. halvår 2010 i Saksumdal helselag: Stavgang-/gågruppe starter sesongen i mai Familiedag sammen med hesteklubben? I juni? Fotpleie «Møteplassen», hver siste onsdag i måneden. I forbindelse med Nasjonalforeningens hjerteuke hadde helselaget et arrangement i samarbeid med skolen og barnehagen, med natursti, turgåing og grøt og frukt til lunsj. Ha en fin 17. mai, og en God sommer! Hilsen styret i helselaget

7 Vi i musikkforeninga er godt igang med øving til Våryre Døler som vi arrangerer den 5. juni. Også i år er vi så heldig å ha med oss revygruppa SUS som pønsker ut mye morsomt innimellom musikken. Årets forestilling er den 10. i rekken og det blir snart mulig å bestille billetter. Som vanlig har vi mye spilling den17.mai. Vi starter heme i Saksumdal, så er vi i Vingrom, og vi avslutter med å delta i russetoget i Lillehammer. Den 27. mai kommer vi igjen og samler flasker og håper dere har noe etter vårryddinga. Flaskeinnsamlingene gir oss gode bidrag i korpskassa. Lørdag den 19.juni har vi spilleoppdrag i gågata for handelsstandsforeninga i anledning Lillehammerdagene. Igjen vil vi minne om grasrotandelen der du kan være med på bestemme hvem som skal motta spillemidler fra Norsk tipping. Vi ønsker alle en fin og god vår.

8 REFERAT FRA ÅRSMØTE I RINNA IL. FOR ÅRET Rinna IL hadde årsmøte på Bygdahuset 20. april. kl personer var tilstede. 1. Torgeir Kval ønsket velkommen. Innkalling godkjent. 2. Valg av møteleder: Torgeir Kval Valg av sekretær: Aud Jorunn H. Hagesveen 3. Årsberetninger (hefte kan fås ved å kontakte styret) Styret: Styrets årsberetning godkjent Ingen kommentar Skigruppa: Årsrapport godkjent Ingen kommentar Idrettsskolen: Årsrapport godkjent Ingen kommentar Fest- og basarkomiteen: Ingen rapport foreligger 4. Regnskap (kan fås hos kasserer) Regnskap godkjent Regnskap for Kjøldilten I 2010 ble det overført kr ,- til hvert av lagene. Kr ,- på kontoen Regnskap godkjent 5. Budsjett Underskudd: kr. 8300,- Strømmen i 2009 økte (kr ,-) Tippemidler: Vi er forespeilet at midlene betales ut i midten av mai 6. Innkomne forslag: Ingen forslag kommet inn 7. Valg

9 Rinna Idrettslag tillitsvalgte 2010/2011 Medlemmer av styret, unntatt leder, velges for 2 år. Leder velges for 1 år. Medlemmer av fest- og basarkomiteen velges for 2 år, varamedlemmer til styret og alle øvrige verv velges for 1 år. Alle merket med x er på valg i Styret: Skigruppa /Trimgruppa: X Leder: Torgeir Kval X Leder: Frank Hansen Nestleder: Ola Weihe X Trond Vidar Brekke Sekretær: Aud Jorunn X Per Arne Enger Hagesveen X Kasserer: Marit Lien X Torgeir Kval X Styremedlem: Marianne Berg X Ole K. Jensvoll X Svein Olav Rikje X Varamedlem 1: Ivar M. X Håvard Forset Klemetrud X Varamedlem 2: Trond Vidar X Kjell Solvang Brekke X Varamedlem 3: Svein Olav Rikje X Ole Geir Hammershaug Fest og basarkomiteen: X Torgeir E. Saksum Leder: Nils Weihe X Liv Lien Elisabeth Killi X Øystein Myhren Solfrid Brekke Liv Lien Ole Martin Solvang NY Arild Åmodt NY Annelise Melby X Tom Kjærås X Varamedlem 1: Odd Helge Ødegård Valgkomite: Leder: Morten Kval Idrettskolen: X Tore Svelle NY Leder: Knut Edvardsen (leder NY Hans Petter Melbø ikke valgt) NY Bjørn Arlien NY Vara: Nora Kval Engstad 9

10 Repr. Til skitinget: Styrets leder Skigruppas leder X X Revisorer: Jan Erik Huse Kjetil Brekke Medlemsmøte etter årsmøte: 1. Dugnadspenger fra World-Cup. Vi venter på utbetaling. 2. Forslag om skiløype fra Pinssletta til Berg (Glotten). Dette medfører isåfall at det blir slutt på Ruka-runden. Mye rydding. Grunneiere må kontaktes. Styret tar tak i dette. Vi vil ellers ønske alle en riktig god vår/sommer. Gr i S. GRENDEUTVALGET I SAKSUMDAL På Grendeutvalget årsmøte ble Anne Gro Berg gjenvalgt som leder, Heidi Brekke ble valgt som ny medlem etter Mari Nordengen. Ellers ser utvalget slik ut: Chris Stiksrud n.leder, Siw Arlien sekretær, Audun Kval Engstad kasserer, Olav Dalby og Rolf Solvang medlemmer. Av årsberetningen går det frem at de største sakene er vann og avløp, samt tilrettelegging for økt boligbygging. Pr. i dag er statusen at hovedstrekket fra renseanlegget og opp til Hovlandsgårdene er ferdige, det gjenstår noe oppussingsarbeider som blir utført i sommer. Fordelingsnettet til abbonentene har vært ute på anbud, og gravefirmaet Ragnar Olstad A/S, Gausdal har fått entreprisen på det. Når det gjelder renseanlegget er planen at anbudet skal utlyses i mai i år. En tar sikte på at hele anlegget blir ferdge i løpet av året. Fordelingsnettet er planlagt med ferdigstillelse 23 des. i år. 10

11 Alle abbonenter som er tenkt tilknyttet anlegget var invitert på et orienteringsmøte på bygdahset den 4 mai. Representanter fra vann og avløpsetaten i kommunen var tilstede og orienterte om krav og retningslinjer for tilknytning, og om når arbeide med det det kunne starte. Det er beregnet at ca. 45 husstander må tilknytte seg til anlegget i første omgang. På et møte Grendeutvalget arrangerte den 10 nov. 09 vedrørende planlegging og krav i forbindelse med tilrettelegging av tomteområder, var det et ønske fra en del grunneiere om en utvidelse av L N F områdene slik de hadde vært planlagt før. Nå er det revisjon av kommuneplanen og den er lagt ut til offentlig høring med svarfrist til Grendeutvalget vil følge opp en eventuell revidering av plankartet, i tråd med det vi har foreslått før. Grendeutvalget ber om at alle grunneiere som ønsker oppfølging fra grendeutvalgets side tar kontakt. Det er mulig at grendeutvalget vil arrangere et møte med vedr. revisjon av kommuneplanen, og da vil representanter fra nødvendige innstanser være tilstede. Ellers har det nå vært et møte med GLØR angående nye miljøstasjoner, og planlegging har allerede startet. Det vil komme en orientering til alle husstander på forsommeren om planer og tenkte løsninger. SISTE NYTT. Lillehammer arbeiderparti innviterte til åpent møte på bygdahuset 10 mai. Saksumdal er et velfungerende lokalsamfunn med stor aktivitet på de fleste omåder het det blant annet i innvitasjonen. Ordfører og ledelsen i Lillehammer arbeiderparti åpnet med en redgjørelse om formålet med møtet, og at de ønsket innspill om utfordringer og muligheter for utvikling av bygda. Svært mange hadde møtt opp og de store temaene var selvsagt: -Tilrettelegging for økt boligbygging/tomteområder -Bevaring av skolen/økt elevtall for å sikre den. -Trafikksikring/gang og sykkelstier. Mange hadde forberdt seg godt til møtet, og mange temar dukket opp. Det ble en svært nyttig og god dialog og debatt. Vi får håpe at vi får flere slike møter, noe det også var ønske om fra politikerne. 11

12 Program for 17. mai 2010 i Saksumdal Flaggheising. Velkomsthilsen. Diktlesing v/skolebarna. Saksumdal Musikkforening spiller Tog til kirken Gudstjeneste Folketog Tale for dagen Underholdning v/skolebarna og barnehagebarna, bevertning, natursti og leker Ta med matfat VELKOMMEN Komitèen 12

NR. 2 2009. Bygdeavis for Saksumdal. Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal. Årgang 12

NR. 2 2009. Bygdeavis for Saksumdal. Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal. Årgang 12 NR. 2 2009 Årgang 12 Bygdeavis for Saksumdal Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal Bygdeavis for Saksumdalen Innhold Side 3: Saksumdal Musikkforening Side 4: Rinna IL Side 5: Menighetsrådet Side

Detaljer

FEBRUARUTGAVEN AV SAX

FEBRUARUTGAVEN AV SAX NR. 1 2013 Side 1 NR. 1 2013 Side 1 FEBRUARUTGAVEN AV SAX Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Vinterbilder fra Saksumdal Innholdsfortegnelse Kjære alle lesere av SAX Saksumdal på nett Velkommen til Saksumdal

Detaljer

Forside er laget av Tina Brekke(5.klasse) og Fredrik Berg Hansen(6.klasse).

Forside er laget av Tina Brekke(5.klasse) og Fredrik Berg Hansen(6.klasse). Forside er laget av Tina Brekke(5.klasse) og Fredrik Berg Hansen(6.klasse). Velkommen til juleutgaven av SAX! Denne juleutgaven av SAX-avisa har 5-7.trinn laget. 5-7 trinn har hatt en lærerik tid mens

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund Nr 1/06 Mai 2006 Torsdag 4. mai 2006 fikk vi vår første sommerdag, og det uten at våren var innom oss.

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a.

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. Medlemsinfo fra 2/ 2015, april Innhold Lederen Medlemsmøte 29.april med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. huset på bildet Det nye styret Stavganggrupper over hele fylket? Har du kommentarer,

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA!

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 1 April 2003 BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! I dette nummeret: Reiseliv i Rossfjord. 4-5 Superhelg

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte for 2010 i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 27.1.2011 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst

Detaljer

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke 600 mennesker fylte Herøyahallen da Misjonskirken inviterte familie og gjester til konfirmasjonsgudstjeneste, søndag 29. april 2012. Aldri har vel Herøyahallen

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Styret Byafossen IL...3 Årsplan Byafossen I.L....4 Program for 17. mai 2006...5 17. mai Borgertoget Byafossen

Detaljer