Seilkretstinget Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012"

Transkript

1 Seilkretstinget 2012 tirsdag 24. januar kl 19:00 Joller i treningsaksjon. Fra Pinseleir i RAN 2011 Foto: Sissel Bertelsen Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1

2 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012: 1. Godkjenne innkalling og sakslisten 2. Velge dirigent, sekretær samt 2 personer til å undertegne protokoll 3. Godkjenne de fremmøtte representanter 4. Behandle årsmeldingen 5. Behandle kretsens regnskap for 2011 i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag: - Styrets forslag til å droppe KM for Tur- og Havseilere inntil videre - Forslag fra Bergens Seilforening om henvendelse til NSF - Forslag fra Bergens Seilforening om å plassere Melges og Farr 30 i egen klasse 7. Behandle styrets forslag til årsplan for Fastsette kontingent for HSK Valg av styret 10. Valg av representanter til Seiltinget 11. Valg av valgkomité 12. Bestemme sted for neste ting På HSK Seilkretstinget møter med stemmerett: Kretsstyret Representanter fra lag/foreninger etter følgende skala: For medlemstall til og med 50 1 representant For medlemstall fra 51 til og med representanter For medlemstall over representanter som er det høyeste antall representanter et lag/forening kan møte med. På HSK Seilkretstinget møter uten stemmerett, men tale og forslagsrett: Inviterte gjester og representanter, samt leder for styreoppnevnte komitéer og utvalg 2

3 Årsberetning 2011 STYRET 2011: Leder: Rolf Hermansen RAN Seilforening Nesteleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening Økonomiansvarlig: Paul Ø. Mehammer Os Seilforening Sekretær: Geir Myhre Bergens Seilforening Web-ansvarlig Yngve Thuen Bergens Seilforening Leder utdanningsutvalg: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Leder Tur- og havseilerutvalg: Morten Lystrup Askøy Seilforening Leder Jolleutvalget: Peter Elvingdal Milde Båtlag Leder Shetland Race Andre Farstad Askøy Seilforening Styremedlem: Revisorer: Alf Grytdal Hjellestad Seilforening Odd Korsnes Åsane Seilforening Valgkomite Leder: Peter Thomas Hansen Askøy Seilforening Atle Marøen Milde Båtlag Per Højgaard Nielsen Bergens Seilforening STYREOPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG 2011: TUR- OG HAVSEILERUTVALG: Leder: Morten Lystrup Askøy Seilforening Medlemmer: Yngve Thuen Bergens Seilforening Svein Skoglund Os Seilforening Øyvind Vikne RAN Seilforening (Til sommerferien) Thorbjørn Haugsdal RAN Seilforening (Fra november) JOLLEUTVALG: Leder: Peter Elvingdal Milde Båtlag Medlemmer: Tom Hjellestad Hjellestad Seilforening Leiv Ottar Berge Bergens Seilforening Ian Lunt Askøy Seilforening Geir Lund Stord Seilforening UTDANNINGSUTVALGET: Leder: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Medlem: Rolf Hermansen RAN Seilforening SHETLAND RACE KOMITEEN Leder André Farstad Askøy Seilforening Regattasjef Ulv Hjellestad Hjellestad Seilforening Sekretær Anders Offerdal Askøy Seilforening (Til sommerferien) Fritjof Bergman Bergens Seilforening Økonomi/regnskap Anne-Lise Myklebust Askøy Seilforening Sikkerhetsjef Svein Aaland Askøy Seilforening Pressesjef Jon Amtrup Moss Seilforening IT Jarle Midtbø Askøy Seilforening Kontakt 1000 miles Anne Raangs Askøy Seilforening 3

4 FORENINGER TILSLUTTET HORDALAND SEILKRETS: 15 foreninger er tilsluttet HSK, med til sammen ca 3400 medlemmer. Askøy Seilforening Stiftet 1979 Austevoll Seilforening Stiftet 1981 Bergens Seilforening Stiftet 1872 Bergen Brettseilerklubb Stiftet 1983 BSI Seiling Stiftet 1997 Hardanger Seglklubb Stiftet 1992 Hjellestad Seilforening Stiftet 1915 Milde Båtlag Stiftet 1928 Nordhordland Seilforening Stiftet 1987 Os Seilforening Stiftet 1982 RAN Seilforening Stiftet 1894 Siglarlaget Njord/Tysnes Stiftet 1935 Sjøkrigsskolen SF Stiftet 2001 Stord Seilforening Stiftet 1973 Åsane Seilforening Stiftet 1980 Salt 2 i fint driv under KM for Express på Korsfjorden 2011 Foto: Kjell Magnus Økland 4

5 STYRETS ARBEID 2011: 24. januar 2011 ble nytt styre valgt på ordinært Seilkretsting. Styret konstituerte seg på første styremøte 11. februar, der det ble etablerte følgende hovedfordeling av arbeidsoppgaver: Leder: Rolf Hermansen RAN Seilforening Nesteleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening Økonomiansvarlig: Paul Ø. Mehammer Os Seilforening Sekretær: Geir Myhre Bergens Seilforening Web ansvarlig Yngve Thuen Bergens Seilforening Leder Tur- og havseilerutvalg: Morten Lystrup Askøy Seilforening Leder Jolleutvalget: Peter Elvingdal Milde Båtlag Leder utdanningsutvalg: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Styremedlemmer: Roy Nilsen Stord Seilforening Det er i perioden gjennomført 4 styremøtr, der flesteparten av styremedlemmene har deltatt. Ellers har styret holdt kontakt pr mail og telefon. Arbeidsområdene har i år hovedsakelig omfattet: Kretsens kjerneoppgaver. HSK har som viktigste formål å være et binde- og koordinasjonsledd mellom seilforeningene i Hordaland. De faste utvalgene/komiteer i kretsen fungerer godt, innenfor sine respektive områder som joller, tur- og hav, utdanning og Shetland Race. Gjennom tillitsfull praksis har terminlistemøtene funnet en saklig og konstruktiv form, som har lettet arbeidsoppgavene betydelig. Hvert utvalg/komite legge fram rapport for sin virksomhet Utdanning. Oppfølging av kurs sammen med de forskjellige seilforeningene. Det er lagt vekt på å utnytte tilbudene fra NSF, blant annet Norsteam-kursene, samt å lage opplegg for NSF. Rolf Hermansen har deltatt i et utvalg, oppnevnt av NSF for å se på aktivitetsnivået i seilkretsene. Etter en omfattende undersøkelse konkluderte utvalget med at aktivitetsnivået i kretsene er svæat forskjellig. Fra NSF sin side var det et poeng at utdanningstilbudene ble bedre. Utvalget la fram sin innstilling til styret i januar Anbefalingen til NSF var å opprette 5 deltidsengasjement med utdannings- og aktivitetskoordinatorer i 5 regioner. Styret i NSF har nå besluttet å opprette 3 slike deltidsengasjement, henholdsvis en på Sørlandet, en på Sørvestlandet (Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane) og på Nordvestlandet samt i Trønderlag, i Nordland og i Troms. For Sørvestlandet vil engasjementstillingen være plassert i Bergensområdet. Engasjementet vil i nær framtid bli lyst ut, med sikte på å få på plass en slik koordinator, finansiert av NSF i vårsemestret. Bokprosjekt. I forbindelse med 25 års jubileet for Shetland Race har Styret i HSK sammen med Shetland Race-komiteen fått utarbeidet en bok som summerer opp Shetland Race sin historie. HSK har sett det som viktig å samle historien til Norges lengst sammenhengende havseilas. Boken er skrevet av Jon Amtrup, og har fått en tiltalende utforming av designer Jorunn Småland. Både arbeidsmessig og økonomisk har bokprosjektet vært et stort løft, det HSK, Shetland Race, Seilforeninger og ulike sponsoerer har bidratt. Økonomi. I store trekk har kretsen en sunn økonomi. På grunn av bokprosjektet er årets resultatregnskap gjort opp med kr 7 542,55 i minus. 5

6 RAPPORT FRA JOLLEUTVALGET 2011: Følgende seilforeninger har vært representert i Jolleutvalget i HSK: Askøy, Bergen Seilforening, Hjellestad Seilforening, Stord Seilforening og Milde Båtlag. Det har vært arrangert 2 møter, samt div. kontakt via e-post og telefon. Jolleutvalget har ved hjelp av de ulike seilforeningene i HSK arrangert to kretssamlinger og 5 HordaCup er for joller, inkl. KM. Vi vil i den anledning takke HSK for støtte til kretssamlingene. Vil også takke HSK og Seilmaker Iversen for støtte til fine premier til HC-premieringen. Følgende seilere ble Kretsmestere: Optimist Klasse A; Thomas Nicolaysen (RAN) Optimist Klasse B; Karoline Eirin Vabø (RAN) Zoom8 eldste; Lene Hjellestad (HJS) I klassene Europa, Laser og RS Feva, ble det gjennomført seilaser, men det var for få deltagere for at kunne kåre kretsmestere. Følgende seilere ble sammenlagt vinnere i de ulike klassene i 5 regattaer i Hordacupen: (for gyldig rangering må man ha deltatt på min 3 regattaer) Optimist Klasse A, Steffen Bertelsen (RAN) Optimist Klasse B; Victoria Liseth (RAN) Zoom8, eldste; David Bjelkarøy Westervik (RAN) Zoom8, yngste; Magnus Vestvik (RAN) EUROPA; Marius Schøtt Brackman (BS) Laser Master; Peter Thomas Hansen (ASF) RS Feva; Torbjørn Hansen (ASF) Protest! Fra treningssamling i RAN Foto: Sissel Bertelsen 6

7 Deltakelsen på kretssamlingene, KM og HC ene har vært stor, og dette viser at det legges ned mye godt arbeid rettet mot barn og unge i de ulike seilforeningene. Totalt har det vært med 66 jolleseilere fordelt på 9 ulike jolleklasser i HC ene og 38 jolle seilere på KM. Startlinjen fra NorgesCup på Hjellestad 2011 Foto: Bård Henriksen Flere og fler seilere fra kretsen deltar også på NC-regattaer rundt om i landet. Vi kan nevne f.eks ved siste NC-regattaen, som Florø SF arrangerte, ble RAN største seilforening med hele 17 stk deltakere! I tillegg var det ytterligere 23 seilere fra kretsen som deltok, dvs totalt 40 seilere fra på dette arrangementet! Fler og fler seilere fra kretsen deltar også på NC (NorgesCup) regattaer rundt om i landet. Av våre Optimistseilere i kretsen har; 23 stk deltatt på NC-regattaer med det beste resultatet av Amalie Hjellestad som sikret en total 5.e plass, av 119, som gav henne en plass til VM i New Zeeland i desember Amalie endte på en strålende 116:e plass av 210 deltakere totalt, som da var 3 beste normann av 6 stk. Amalie fikk som beste resultat en 5:e plass I Zoom har kretsen hatt 13 NC-deltagende seilere, med Jens Henrik Johnsen fra Hjellestad som tok en 2.e plass i cupen som beste resultat. I NC-cupen i de andre klassene deltok fra kretsen, i Europa 7 stk, i Laser klassene totalt 5 stk og i 29 er har 1 båt (2 seilere) deltatt. Peter Elvingdal leder jolle-utvalget 7

8 Seilkretstinget 2012 RAPPORT FRA TUR- OG HAVSEILERUTVALGET 2011: Medlemmer: Morten Lystrup, leder Yngve Thuen, Svein Skoglund Øyvind Vikne, frem til sommer 2011 Torbjørn Haugsdal ny repr fra november Antall møter i 2011: 4 Aktuelle saker: Terminlist, Hordacup og plassering av seilkro. Terminliste: Yngve Thuen har utarbeidet nytt forslag til terminliste etter retningslinjene fra 2010 hvor det ble fastsatt at regattaene i størst mulig grad skal knyttes til faste ukenr og ikke følge bevegelige høytdsdager Fra starten på Askøy Seilforenings sin «Seilmakeren Doblehand 2011». Foto Trond J. Hansen Vi har i år hatt en del regattaer som av ulike grunner er blitt avlyst eller flyttet uten å avtale dette med kretsen. Styret har etter forslag fra T&H utvalget vedtatt at regattaer som blir avlyst eller flyttet mister førsteretten til gjeldende uke og vil ikke bli prioritert ved oppsett av ny terminliste. Følgende regattaer ble enten flyttet eller avlyst: Sjøslaget, Havsportsveko i Austreim ble avlyst, og flytting av 1.regatta i Hjeltefjordtrimmen, Windjammer og septembercup. 8

9 KM: Pga laber oppslutning og avlysning av første helg av KM i år foreslår Kretsstyret å droppe KM for Tur- og Hav, inntil en foreninger ønsker å ta opp dette arrangmentet på grunn av sterk ineteresse fra seilere. Se forslag til vedtak. Hordacup: På bakgrunn av lav deltakelse og lav status for Hordacupen vedtok styret å fremme et forslag for seiltinget om å dele Hordacupen i en vintercup og en sommercup og samtidig redusere antall tellende regattaer på sommeren. Vintercupen består av fire regattaer: Nisseseilasen 2010, Neglespretten, Snøføyken og Isbjørnen. 3 av 4 regattaer er tellende for hver båt. Sommerregattaen består av 8 regattaer hvor 5 er tellende for hver båt. Hver forening som har T/H-regattaer på terminlisten har krav på å få med en regatta i sommercupen. T/H-utvalget setter opp en endelig liste over SC-regattaer. Dårligste plasseringer strykes hvis en båt har mer enn høyest tillatte tellende seilaser. Stord seilforening har sendt en klage på årets sommercup som de mener i for liten grad ivaretar mulighetene for stordseilerne til å kunne hevde seg i sommercupen. Vi har foreslått at vi beholder vintercupen som i år. Vi mener og at vi må prøve ut konseptet med sommercup i den formen vi har i alle fall en sesong til, men foreta mindre justeringer. Tur & Havutvalget har derfor foreslått at antallet regattaer enten beholdes på 8 eller økes til ni. På terminmøte ble det vedtatt at Mildeskvetten ble tatt ut og Askeladden ble satt inn på høsten for å få en jevnere fordeling av regattaer. Resultatene i år viser en fortsatt nedgang i antall starter i regattaene i HC. Askøy Rundt er en av regattaene som har hatt en dramatisk nedgang. I Klassen LYS 1,25-1,30 var det bare 30 starter fordelt på 23 ulike båter. Det førte til at bare en båt var kvalifisert for premie med 3 starter. I Turklassen var det ingen båter som hadde seilt 3 regattaer eller mer. T&H har derfor drøftet om vi skal fremme forslag på Kretstinget om at LYS 1,25-1,30 blir slått sammen med LYS 1,31 og over. Vi har imidlertid falt ned på at vi i stedet vil foreslå at dersom det ikke er tilstrekkelig antall startende båter til å premiere mer enn 1 eller 2 båter blir klassen slått sammen med LYS 1,31 og over. Klassen LYS uten spinnaker blir tatt ut av sammenlagtlisten i HC. Seiltreff: Seiltreffene på våren ble lagt til Nøsteboden. Men pga for liten oppslutning og dermed for lav omsetning var vi nødt til å betale for å fortsette å ha arrangementene der. Fra høsten av ble det vedtatt å ha seiltreffene hos Seilmaker Iversen. Det har vært en god ordning som vil fortsette fremover til noe annet blir vedtatt. Morten Lystrup leder T&H-utvalget 9

10 RAPPORT FRA KURS OG UTDANNINGSUTVALGET 2011: HSK videreførte det påbegynte arbeidet med kurs og utdanning. Det er serdeles viktig å bygge opp kompetanse her i Hordaland innefor kretsen på områder som: - Regattasjefer, ulike nivåer - Dommere, ulike nivåer - Målere - Sikkerhet - Førstehjelp Fra ISAF sikkerhetskurset i samarbeid mellom HSK og Bergens Seilforening. Foto: John Erik Norstrøm Kretsen ser det som sin oppgave å koordinere slike kurs, i tett samarbeid med de ulike klubbene og NSF. Dette er et krevende arbeid, og i den forbindelse har det vært arbeidet aktivt for å få til en utdannings- og aktivitetskoordinater for Sørvestlandet, finansier som et engasjement av Norges Seilforbund. Dette arbeidet er kommet langt, og vi regner med at et slikt engasjemet vil komme på plass i Bergen i øpet av I året som gikk har det vært en utfordring å fylle alle kurs med deltagere. Oppfordringen er derfor at de ulike klubbene aktivt vurderer sine utdanningsbehov, og stimulerer til å økt kompetaneseoppbygging. 10

11 Følgende kurs ble gjennomført i 2011: - Regattaarrangør 1, i samarbeid med RAN Seilforening - Trener 1, teoretisk innføring, i samarbeid med Askøy Seilforening - Trener 1, praktisk del, i samarbeid med Askøy Seilforening - Dommer 1, i samarbeid med RAN Seilforening - Rollespill om protestbehandling, i samarbeid med RAN Seilforeing - Regattaprogrammet Sailwave, ble avlyst på grunn av manglende påmelding. - ISAF førstehjelpskurs kategori 0-2 i samarbeid med Nordhordland Seilforening - Sikkerhetskurs kategori II i samarbeid med Bergens Seilforening - Banedommer i samarbeid med RAN Seilforening Aktuelle kurs 2012: Tid: Kurs: Sted: Ansvarlig: februar Forbundsdommerkurs NSF Oslo Thomas Kresse februar. Regattaseiling 1, nybegynnere RAN Karl-Otto Book mars ISAF sikkerhet/oppfriskning BS Knut Richard Godal mars Regattaseiling 2, viderek. RAN Karl Otto Book mars Kretsdommerkurs RAN Thomas Kresse april Trener 1 Askøy Ikke avklart Det er også sendt ut forespørsel til alle foreninger om hvilke behov en ser for utdanning/kurs på de forskjellige områder. Foreløpig er det kommet få tilbakemelding med ønsker. Frode Nygaard Knutsen leder utdanningsutvalget 11

12 RAPPORT FRA SHETLAND RACE-KOMITEEN 2010: FjordSailing Shetland Races 2011 I år har regattaen vært sponset av FjordSailing AS. Vi takker for støtten. Årets regatta var den 25. i rekken. Det var 48 påmeldte båter. Telenor har også i år dekket tracking av Shetland Race, til en verdi kr ,-. Jubileumet ble markert med utgivelse av bok i regi av. Boken er skrevet av Jon Amtrup. Boken er godt mottatt av seilerne. Økonomisk har ikke bok prosjektet gitt overskudd i år. Shetland Race har dekket kostnader utover støtten gitt av sponsorene til prosjektet. Shetland Race komiteen foreslår ytterligere salgstiltak i løpet av Her må det legges insentiver til selgerne : seilerne/jollegrupper/seilforeninger. Restopplaget representerer en bokført verdi i regnskapet. I 2011 var der for første gang egen start fra Ålesund. Der var 7 startende båter og fine seilforhold. Båtene fra Ålesund seiler egen regatta. Entusiasmen var stor blant seilerne for å videreføre dette som en del av Shetland Race.. I 2011 er tradisjonen med besøk fra 1000 Mile DH med start i Holland befestet. Der var 12 startende. Før start ved Marsteinen av FjordSailing Shetland Race Foto: Bjørn Hjellestad Hollenderne hadde base i Askøy Seilforening under oppholdet i Norge, før starten på seilasen til Shetland. ASF gjorde som vanlig en stor innsats for de besøkende. Tilbakemeldingene fra hollenderne er de beste. De er tilbake i Rormannsmøte var avholdt på Hotel Norge. Meteorologisk institutt hadde foredrag om været med utdeling av værkart for Nordsjøen i det aktuelle området. Detter er et populært tiltak. Sjøforsvaret stilte med startbåt. Starten gikk uten problemer fra Marsteinen i lett bris. De fleste båtene sløret pent til Lerwick. Turen tilbake var problemfri, under fine forhold. Vi ble som vanlig tatt god vare på av Shetlenderne og ønsket velkommen tilbake neste år. Økonomisk var der tilført kr ,- fra Fjordsaing AS i kr ,- er overført bokprosjektet i Saldo pr er: kr ,92 Nok. Underskudd for 2011 er kr ,

13 Tracking av 1000 Mile i Shetland Race sammenheng er betalt av Shetland Race i Planlegging av 2012 regattaen er i gang og vi er pr , 11 påmeldte for Starten går Egen start fra Ålesund også i Andre Farstad ledere Shetland Race-komiteen VINNERE I STØRRE ARRANGEMENT, HSK 2011: Kretsmestre joller 2011: Optimist Klasse A; Thomas Nicolaysen (RAN) Optimist Klasse B; Karoline Eirin Vabø (RAN) Zoom8 eldste; Lene Hjellstad (HJS) I klassene Europa, Laser og RS Feva, ble det gjennomført seilaser, men det var for få deltagere for at kunne kåre kretsmestere. Kretsmester Express 2011: NOR 192 Excena NM Express 2011: Bronse: NOR 239 Salt 2 Karl Olav Wickman (Bergens Seilforening) Leif Kristian Gardvik (RAN Seilforening) Norgesmester Oselvar 2011: 20 Terna Nils-Olav Nipen, (Milde Båtlag) Klassevinnere Shetland Race 2011: LYS med spinnaker: LYS > 1,22: NOR 5763 Hanna Marie Rolf Hermansen (RAN Seilforening) LYS 1,23-1,29: NOR 8801 Ollie Royal Svein Andre Hol (Askøy Seilforening) LYS 1,30 >: NOR Wolfpack Thomas Nilson (KNS) LYS Doblehand: LYS > 1,26: GBR 4690R Fastreck VIII LYS 1,27 > NED 7311 Greyhound LYS Ålesunde: NOR Ekisabeth 4 Vinner over all: NOR Wolfpack Niel Colly / David Boudler (LBC) Gerhard Schalwijk / Kaspar Silvius (WV Amstermeer) Sverre Håkon Østraat (Ålesund Seilforening) Thomas Nilson (KNS) 13

14 INNKOMMNE FORSLAG 2012: Forslag til behandling: 1. Forslag fra Styret i HSK om å droppe KM for Tur- og havseilere Pga laber oppslutning om KM for Tur- og havseilere over flere år, og avlysning av første helg av KM i år, foreslår Kretsstyret å droppe KM for Tur- og Hav, inntil en foreninger ønsker å ta opp dette arrangmentet på grunn av sterk ineteresse fra mange seilere. Styrets forslag til vedtak: «KM for Tur- og havseilere avvikles inntil videre. KM-regler ligger fast slik de ble vedtatt i 2011, og slik de ligger ute på HSK sin hjemmeside. Dersom en forening ønsker å ta opp KM igjen, etter sterkt ønske fra mange seilere, gis kretsstyre fullmakt til gjeninnsette KM, under forutsetning av at dette har funnet plass i forutgående terminlistemøte». 2. Forslag fra Bergens Seilforening om henvendelse til NSF, vedrørende styrevedtak om straff for ikke innbetalt seillisens Bergunnelse: Styret i NSF har bestemt følgende: a) Ved første gangs brudd vil NSF s styre tildele en bot på kr 1000,- b) Ved andre gangs brudd vil NSF s styre gi en utelukkelse på 3 måneder ved en alminnelig disiplinærforføyning jf. NIFs lov 11-1 c) Ved tredje gangs forseelse vil NSF s styre anmelde båt/skipper til NIF sdomsutvalg med en påstand om 2 års utelukkelse og en bot på kr ,- jf NIFs lov 11-2 punkt a). Seillisensen har lenge vært omstritt, men ble vedtatt i sin nåværende form mot et betydelig mindretall på seiltinget i På spørsmål om hvordan NSF ville behandel forseelser av innbetalt seillisens, ble det fra administrasjonen klargjort at en i først omgang ville NSF; «sende et hyggelig brev til de aktuelle, og gjøre oppmerksom på at lisens ikke er innbetalt, og anmode om innbetaling. I tilfelle en slik anmodning ikke ble imøtekommet ville NSF sitt styre bøtlegge forseelsen». Ut fra det som ble sakt på Seiltinget i 2011, kan en ikke se at NSF sitt styre har mandat til den form for reaksjoner som er fattet for manglende innbetalt lisens. Størrelsen på de foreslåtte bøter virker også provoserende. Denne form for reaksjoner vil, etter vår vurdering, være direkte ødeleggende for seilsporten, om regelverket blir håndhevet slik styret i NSF har bestemt. Styrets forslag til vedtak: «Kretstinget i HSK 24. januar, ber styret i HSK om å ta dette forholdet opp skriftlig med NSF». 14

15 3. Forslag fra Bergens Seilforening om å plassere sportsbåter i egen klasse i LYS-regattaer i HSK Begrunnelse: Tur- og havseilere er et ganske vidt begrep. Her finnes et mangfold av båter i mange forskjellige årsklasser og dermed forskjellige konstruksjonskonsept. Innefor begrepet finnes det også båter som er bygget for turseilng, for havseiling og båter som hverken er beregnet på turseiling eller godkjent for å seile på åpent hav. I LYS-regelen er der grupper definert som kjølbåter, sportsbåter og fleskrogsbåter, ut fra en erkjennelse av at båtene er bygget ut fra forskjellige forutsetninger. Tidligere var det i LYS-regelen en anbefaling om at disse båtene burde stille i egne klasser i regattaer, fordi de var så konseptuelt forskjellig. Tidligere var det på LYS-målebrevet oppgitt en surf-faktor, som kunne gi grunnlag for å dele båter inn i klasser. Etter det vi forstår vil surf-faktoren nå bli tatt ut fra LYS-målebrevene. I Oslofjorden oppereres det meden «racingklasse», for båter med skippre og mannskaper som er dedikert til regattaseiling. Prinsippet for LYS er at regelen skal favne alle typer båter. I prinsippet ligger det her et betydelig problemer. Det blir som å lage en regel som skal kunne sammenligne bevegelsene til geit og huggorm. Tidligere har det vært fremmet forslag i HSK om å opperere «Racing- og Crusingklasser», dele båter inn etter surf-egenskaper eller dele dele inn etter klssene sportsbåt, kjølbåt og flerskog. I HSK er det særlig Melges og Farr 30 som skiller seg ut. BS mener disse båttypene er så forskjellig fra vanlige Tur- og havseiler at de foreslås plassert i en egen klasse. BS sitt forslag til vedtak: «Melges og Farr 30 plasseres i egen klasse i LYS-regattaer i HSK». Styrets vurdering: Forslaget er lagt fram for Tur- og havseileutvalget, som av tidshensyn ikke har fått behandlet dette. Kretsstyret har derfor heller ikke tatt stilling til forslaget. Tur- og havseilerutvalgetets prinsippielle vurdering vil være en viktig premiss for styrets vurdering og anbefaling. Styret mener problemstillingen er viktig, men vaskelig å ta stilling til før de prinsippielle konsekvenser er mer inngående drøftet. Nåværende klasseinndelinger etter LYS-tall kan også være «utgått på dato», i og med at størrelsen på båtparken har endret seg radikalt i løpet av de siste årene. Styret inntar derfor en åpen holdning til å drøfte dette problemområdet. 15

16 ÅRSPLAN FOR HSK 2012: Koordinering og gjennomføring av følgende planlagte kurs: februar. Regattaseiling 1, nybegynnere RAN Karl-Otto Book mars ISAF sikkerhet/oppfriskning BS Knut Richard Godal mars Regattaseiling 2, viderek. RAN Karl Otto Book mars Kretsdommerkurs RAN Thomas Kresse april Trener 1 kurs Askøy Ikke fastlagt Gjennomføre følgende seilkroer: 1. februar Seilkro, kl 19:00 Seilmaker Iversen. Ansvarlig: Bergens Seilforening 7. mars Seilkro, kl 19:00 Seilmaker Iversen. Ansvarlig: Hjellestad Seilforening og Milde Båtlag 3. oktober Seilkro, kl 19:00 Seilmaker Iversen. Ansvarlig: Ikke valgt 7. november Seilkro, kl 19:00 Seilmaker Iversen. Ansvarlig: Ikke valgt 5. desember Seilkro, kl 19:00 Seilmaker Iversen. Ansvarlig: Ikke valgt Gjennomføre følgende KM: 28. august KM Joller, Knarr og Express. Arrangør ikke bestemt Planlegge / koordinere / utarbeide: - Terminlister for KM for Seilkroer for 2012 og Kurs og utdanning for 2013, etter behov for kompetanseoppbygging i foreningene - Skaffe oversikt over trenere, målere, dommere i kretsen Sistnevnte aktviteter er ikke oppsatt i prioritert rekkefølge 16

17 REGNSKAP HSK 2012: Til behandling: Resultatregnskap HSK 2011 Tilskudd Foreningskontigenter Utestående kontingent Bokintekter Utestående bokintekter Kurs inntekter Sum inntekter Tillskudd joller Premier Porto Adm. Møter, reise, representasjon Kursutgifter Bok utgifter Internett utgifter Sum utgifter Renteinntekter Rentekostnader/gebyr Finansresultat Resultat HSK NOK13256,99 NOK65682,00 NOK1458,00 NOK115381,88 NOK28600,00 NOK24200,00 NOK248578,87 NOK25000,00 NOK8466,00 NOK270,90 NOK7849,00 NOK28772,50 NOK150812,50 NOK7504,00 NOK228674,90 NOK55,20 -NOK67,00 -NOK11,80 NOK19892,17 Shetland Race Hovedsponsor NOK55000,00 Startgebyr / lisenser NOK91569,68 Diverse inntekter NOK407,00 Sum inntekter NOK146976,68 Premier/diplomer/merke NOK4715,00 Arr utg start/mål NOK1646,00 Havne utgifter -NOK3566,84 Rormannsmøte -NOK2589,00 Premieutdeling NOK3018,80 Gaver / oppmerksomheter NOK7477,00 Promotering NOK18063,50 Promotering Bergen NOK9901,87 Møter, Kurs, sosiale sammekomster NOK1391,27 Deltakermappe NOK1799,00 Porto rekvisita NOK108,90 Hekk, gjeste-signalflagg NOK9988,46 Reklamer merke pins/gensere NOK10062,50 Komite div. Shetland/Ålesund NOK42139,35 Diverse utgifter NOK406,50 Bok NOK50000, mile NOK20156,90 Sum utgifter NOK174719,21 Rente inntekter Finansresultat Resultat SSSR -NOK27742,53 Resultat totalt -NOK7850,36 17

18 Balanse pr. 31 desember 2011 HB SSSR NOK122862,92 Nordea HSK NOK58658,50 Kundefordringer NOK30058,00 Sum eigendeler NOK211579,42 Eigekapital forrige år: NOK219429,78 - Årets resultat NOK7850,36 Sum egenkapital 31/12 dette år: NOK211579,42 Sum gjeld og egenkapital NOK211579,42 I tillegg til bokført egenkapital har HSK ca 300 usolgte bøker antatt verdi av kr10 000,- Os Paul Ø. Mehammer Kasserer HSK Alf Grytten Revisor Odd Korsnes Revisor 18

19 KONTINGENT OG BUDSJETT HSK 2011: Forslag til behandling: Kontingent 2012 Styret foreslår ingen endring av kontingenten for 2012, men lar den fortsatt være kr 18,- pr medlem i de aktuelle foreninger, i samsvar med vedlagte forslag til budsjett. Budsjett 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tilskudd NOK13256,99 NOK9000,00 NOK9000,00 Foreningskontigenter NOK65682,00 NOK62000,00 NOK66000,00 Utestående ford. fordringer NOK30058,00 NOK0,00 NOK0,00 Kurs NOK24200,00 Bok salg/tilskudd NOK115381,88 NOK30000,00 Sum inntekter NOK248578,87 NOK71000,00 NOK105000,00 Sum Jolle arrangement tilskudd NOK25000,00 NOK30000,00 NOK30000,00 Sum premier NOK8466,00 NOK15000,00 NOK15000,00 Sum Admin NOK270,90 NOK2000,00 NOK2000,00 Reserver NOK10000,00 NOK20000,00 Sum møter NOK7849,00 NOK8500,00 NOK10000,00 Sum internett utgifter NOK7504,00 NOK5500,00 NOK8000,00 Kurs NOK28772,50 NOK10000,00 Bok NOK150812,50 NOK10000,00 Sum utgifter NOK228674,90 NOK71000,00 NOK105000,00 19

20 RAPPORT FRA VALGKOMITÉEN, FORSLAG TIL STYRE OG VALGKOMITÉ: Forslag til behandling: Seilkretstinget 2012 HORDALAND SEILKRETS - VALGKOMITEEN Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen har bestått av Peter Thomas Hansen (leder) / Askøy Seilforening, Atle Marøen / Milde Båtlag og Per Højgaard Nielsen / Bergens Seilforening. Valgkomiteen har søkt kontakt både pr telefon og pr e-post med alle foreninger i kretsen i hht HSK sin oversikt. Kontakten har vært rettet både til foreningenes leder og til nåværende styremedlemmer. Valgkomiteen har hatt som utgangspunkt at flest mulig av foreningene i kretsen bør være representert i styret og at vedtektenes formuleringer om representasjon av begge kjønn bør følges. Ikke alle foreninger har svart på våre henvendelser. Det er valgkomiteens erfaring at der er stor villighet blant fjorårets representanter i styret til å fortsette påbegynt arbeid og der er således mange forslag til gjenvalg av representanter. Dessverre har det ikke vært mulig å oppfylle intensjonen om kjøns-diversifisering i innstillingen. Valgkomiteens innstilling: Styreleder: Rolf Hermansen Ran Seilforening (gjenvalg) Nestleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening (gjenvalg) Styremedlemmer: Peter Elvingdal Milde Båtlag (gjenvalg) Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening (gjenvalg) Eivind Wiik Askøy Seilforening (nyvalg) Paul Ø. Mehammer Os Seilforening (gjenvalg) Yngve Thuen Bergens Seilforening (gjenvalg) Geir Myre Bergens Seilforening (gjenvalg) Revisorer: Odd Korsnes Åsane Seilforening (gjenvalg) Gunnar Eriksen Askøy Seilforening (nyvalg) Representanter til Seiltinget: Valgkomiteen foreslår at Seilkretstinget gir fullmakt til styret om selv å utpeke representanter blant styrets medlemmer til å møte på Kretsledermøte / Seiltinget på vegne av. Peter Thomas Hansen Atle Marøen Per Højgaard Nielsen 20

21 Styrets forslag til valgkomité: Styret foreslår følgende valgkomité: Peter Thomas Hansen (leder), Askøy Seilforening (gjenvalg) Atle Marøen Milde Båtlag (gjenvalg) Per Højgaard Nielsen Bergens Seilforening (gjenvalg) BESTEMME STED FOR NESTE SEILTING: Bestemme sted for neste seilting. Styret foreslår at Seilkretstinget for 2013 legges til Bergen. Bergen 15. januar 2012 For styret i

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011 Seilkretstinget 2011 mandag 24. januar kl 19:00 Express er i aksjon under KM 2010 Foto: Kjell Magnus Økland Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Seilkretstinget 2013 Hordaland Seilkrets

Seilkretstinget 2013 Hordaland Seilkrets Seilkretstinget 2013 tirsdag 30. januar kl 19:00 Fra NC i Stavanger 2012 Foto: Eivind Wiik Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET TIRSDAG

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november.

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Til stede: 15 personer med tilknytning til følgende båter: Seilnr Båtnavn Forening Havn NOR 4 Mille BSI Dikkedokken NOR

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

møre og romsdal seilkrets Møtereferat: Kretsting for MR-Seilkrets.

møre og romsdal seilkrets Møtereferat: Kretsting for MR-Seilkrets. 7. møre og romsdal seilkrets Møtereferat: Kretsting for MR-Seilkrets. Sted: Glamox, Molde. Dato: 16 jan. 2016 Tid: 12:00 Tilstede: Thomas Hjertø (leder), Tom Høymer (kasserer), Chris Remøy (GS?), Toril

Detaljer

Protokoll NORLYS årsmøte

Protokoll NORLYS årsmøte Protokoll NORLYS årsmøte Ordinært årsmøte - 31. mars 2011 for driftsåret 2010 Sted Bjørvika Konferansesenter kl 18-2100 Agenda 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av dirigent 3) Valg av to til å undertegne

Detaljer

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010 Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av /Jolleutvalget 15/11-2010 Hordacup er en serie selvstendige regattaer for jolleseilere, arrangert av seilforeninger i Hordaland

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

OSELVARSEILING «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august Foto: Torbjørn Meland.

OSELVARSEILING «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august Foto: Torbjørn Meland. OSELVARKLUBBEN Stiftet som BHSS 27. august 1945 Bergen 10. februar 2017 OSELVARSEILING 2017 «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august 2016. Foto: Torbjørn Meland. Terminliste

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Banks Hjeltefjordtrim 2015. Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening

Seilingsbestemmelser. Banks Hjeltefjordtrim 2015. Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening Seilingsbestemmelser Banks Hjeltefjordtrim 2015 Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening Banks Hjeltefjordtrim 2015 Side 1 av 10 15/05/2015 Regler Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 ORGANISERENDE MYNDIGHET ER ARENDALS SEILFORENING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

KUNNGJØRING. OAS CUP "Neglespretten" mai 2017

KUNNGJØRING. OAS CUP Neglespretten mai 2017 KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til OAS CUP "Neglespretten" for Optimist A, B og C, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Europajolle, 29'er, Zoom 8, RS Feva, RSX og BIC 6. - 7. mai

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August SEILINGSBESTEMMELSER ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Joller og Brett 2014 23-24 August Bergens Seilforening inviterer til Kretsmesterskap for joller 23. og 24. August 2014 Det blir inntil 4 seilaser

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Optimist, Laser, Europa, Zoom8, RS Feva og 29 er på Nesodden, Steilene 19. 20. august 2017 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Protokoll for ordinært årsmøte i Norlys 2009.

Protokoll for ordinært årsmøte i Norlys 2009. Protokoll for ordinært årsmøte i Norlys 2009 Årsmøte i NORLYS for 2009 ble avholdt 21032010 på Oscarsborg Årsmøtet ble åpnet av fungerende leder Håvard Ravn Ottesen Som ordstyrer ble valgt Per Bøymo og

Detaljer

JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar. Kunngjøring. Versjon av 21.

JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar. Kunngjøring. Versjon av 21. Milde Båtlag JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN 2017 med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP 2017 Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar Kunngjøring Versjon av 21. april 2017 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

INNBYDELSE / KUNNGJØRING

INNBYDELSE / KUNNGJØRING Foto: Gry Hunstad INNBYDELSE / KUNNGJØRING Milde Båtlag har gleden av å invitere TUR- og HAVSEILERE til kappseilas på Fanafjorden, Korsfjorden og Lysefjorden Lørdag 13. mai, kl. 12.00 Klasser: NOR Rating

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 8. mai, kl En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST

MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 8. mai, kl En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST Milde Båtlag MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR Lørdag 8. mai, kl. 12.00 En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST Lørdag kveld den 8. mai kl. 19.00 i 2. etg. i Mildenøstet. Nærmere

Detaljer

MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 14. mai, kl En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE. KURVFEST med PREMIEUTDELING

MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 14. mai, kl En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE. KURVFEST med PREMIEUTDELING MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR Lørdag 14. mai, kl. 12.00 En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST med PREMIEUTDELING Lørdag kveld den 14. mai kl. 20.00 i 2. etg. i Mildenøstet.

Detaljer

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010 Tønsberg Seilforening inviterer Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister 1 REGLER til Stor NM 2010 Fjærholmen 26.- 29. juni Organiserende myndighet er Tønsberg Seilforening

Detaljer

TUR & HAV AKTIVITETER 2012

TUR & HAV AKTIVITETER 2012 T&H Utvalget TUR & HAV AKTIVITETER 2012 Hovedformålet til utvalget er å bidra til økt aktivitet blant foreningens medlemmer som har tur/havseiler. Utvalget fokuserer på regattaseiling, men vil også ha

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012 Seilingsbestemmelser I SAMARBEID MED Side 1 av 6 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2009-2012

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene for 2012 2016, NSFs regler for

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2010.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2010. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2010. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

Bergens Seilforening / Hjellestad Seilforening

Bergens Seilforening / Hjellestad Seilforening Kunngjøringer Norges Cup for Laser, Europa, Optimist, Zoom 8 2-3 mai Organiserende myndighet: Bergens Seilforening / Hjellestad Seilforening http://bergens-seilforening.no/arrangement/nc2015 1 REGLER 1.1

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Jollegruppen Årsmelding Jolle gruppen Jolle gruppen har nå sitt tredje år fra Storøen og vi har allerede den største barne og ungdomsgruppen i Hordaland. I vår 5 år strategiplan

Detaljer

Årsmøte Protokoll. Sakliste

Årsmøte Protokoll. Sakliste Årsmøte 2012 - Protokoll Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding 4. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Vestfold Cup september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.2

Vestfold Cup september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.2 Vestfold Cup 1 REGLER 24. - 25. september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening KUNNGJØRING 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Bestemmelser

Detaljer

KUNNGJØRING Ran Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til:

KUNNGJØRING Ran Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: KUNNGJØRING Ran Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Laser Standard, Laser Radial og Laser 4.7 Anglevik, 24. 25. september 2016 1 REGLER 1.1 Regattaen vil

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, 29`er, Optimist, Zoom 8, E-jolle, Laser 4.7 og Laser radial på Fjærholmen, 21. 24. juni

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser.

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser. Kunngjøring Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Laser Zoom8 5-6 september 2015 Side 1 Kunngjøring Organiserende seilforening er Bærum Seilforening (BS) 1 Regler 1.1 Regattaen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets Vedtekter NBF Vest-Agder Bridgekrets (Følgende vedtekter, basert på de nye standardvedtektene for kretsene, ble vedtatt av Kretstinget 2. mai 1999. Tilbakemelding fra Norsk Bridgeforbund mangler.) (I vedtektene

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus Til stede fra Styret: Til stede under sak 02/04, 08/04 og 09/04 Fratredelse sak 04/04 under

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

KUNNGJØRING. Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund

KUNNGJØRING. Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund KUNNGJØRING Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund Ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP FOR 29er, Laser Radial og Laser 4.7 og KLASSEMESTERSKAP for RS Feva i Moss 30. juni 2. juli 2017 1

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer