Seilkretstinget Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012"

Transkript

1 Seilkretstinget 2012 tirsdag 24. januar kl 19:00 Joller i treningsaksjon. Fra Pinseleir i RAN 2011 Foto: Sissel Bertelsen Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1

2 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012: 1. Godkjenne innkalling og sakslisten 2. Velge dirigent, sekretær samt 2 personer til å undertegne protokoll 3. Godkjenne de fremmøtte representanter 4. Behandle årsmeldingen 5. Behandle kretsens regnskap for 2011 i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag: - Styrets forslag til å droppe KM for Tur- og Havseilere inntil videre - Forslag fra Bergens Seilforening om henvendelse til NSF - Forslag fra Bergens Seilforening om å plassere Melges og Farr 30 i egen klasse 7. Behandle styrets forslag til årsplan for Fastsette kontingent for HSK Valg av styret 10. Valg av representanter til Seiltinget 11. Valg av valgkomité 12. Bestemme sted for neste ting På HSK Seilkretstinget møter med stemmerett: Kretsstyret Representanter fra lag/foreninger etter følgende skala: For medlemstall til og med 50 1 representant For medlemstall fra 51 til og med representanter For medlemstall over representanter som er det høyeste antall representanter et lag/forening kan møte med. På HSK Seilkretstinget møter uten stemmerett, men tale og forslagsrett: Inviterte gjester og representanter, samt leder for styreoppnevnte komitéer og utvalg 2

3 Årsberetning 2011 STYRET 2011: Leder: Rolf Hermansen RAN Seilforening Nesteleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening Økonomiansvarlig: Paul Ø. Mehammer Os Seilforening Sekretær: Geir Myhre Bergens Seilforening Web-ansvarlig Yngve Thuen Bergens Seilforening Leder utdanningsutvalg: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Leder Tur- og havseilerutvalg: Morten Lystrup Askøy Seilforening Leder Jolleutvalget: Peter Elvingdal Milde Båtlag Leder Shetland Race Andre Farstad Askøy Seilforening Styremedlem: Revisorer: Alf Grytdal Hjellestad Seilforening Odd Korsnes Åsane Seilforening Valgkomite Leder: Peter Thomas Hansen Askøy Seilforening Atle Marøen Milde Båtlag Per Højgaard Nielsen Bergens Seilforening STYREOPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG 2011: TUR- OG HAVSEILERUTVALG: Leder: Morten Lystrup Askøy Seilforening Medlemmer: Yngve Thuen Bergens Seilforening Svein Skoglund Os Seilforening Øyvind Vikne RAN Seilforening (Til sommerferien) Thorbjørn Haugsdal RAN Seilforening (Fra november) JOLLEUTVALG: Leder: Peter Elvingdal Milde Båtlag Medlemmer: Tom Hjellestad Hjellestad Seilforening Leiv Ottar Berge Bergens Seilforening Ian Lunt Askøy Seilforening Geir Lund Stord Seilforening UTDANNINGSUTVALGET: Leder: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Medlem: Rolf Hermansen RAN Seilforening SHETLAND RACE KOMITEEN Leder André Farstad Askøy Seilforening Regattasjef Ulv Hjellestad Hjellestad Seilforening Sekretær Anders Offerdal Askøy Seilforening (Til sommerferien) Fritjof Bergman Bergens Seilforening Økonomi/regnskap Anne-Lise Myklebust Askøy Seilforening Sikkerhetsjef Svein Aaland Askøy Seilforening Pressesjef Jon Amtrup Moss Seilforening IT Jarle Midtbø Askøy Seilforening Kontakt 1000 miles Anne Raangs Askøy Seilforening 3

4 FORENINGER TILSLUTTET HORDALAND SEILKRETS: 15 foreninger er tilsluttet HSK, med til sammen ca 3400 medlemmer. Askøy Seilforening Stiftet 1979 Austevoll Seilforening Stiftet 1981 Bergens Seilforening Stiftet 1872 Bergen Brettseilerklubb Stiftet 1983 BSI Seiling Stiftet 1997 Hardanger Seglklubb Stiftet 1992 Hjellestad Seilforening Stiftet 1915 Milde Båtlag Stiftet 1928 Nordhordland Seilforening Stiftet 1987 Os Seilforening Stiftet 1982 RAN Seilforening Stiftet 1894 Siglarlaget Njord/Tysnes Stiftet 1935 Sjøkrigsskolen SF Stiftet 2001 Stord Seilforening Stiftet 1973 Åsane Seilforening Stiftet 1980 Salt 2 i fint driv under KM for Express på Korsfjorden 2011 Foto: Kjell Magnus Økland 4

5 STYRETS ARBEID 2011: 24. januar 2011 ble nytt styre valgt på ordinært Seilkretsting. Styret konstituerte seg på første styremøte 11. februar, der det ble etablerte følgende hovedfordeling av arbeidsoppgaver: Leder: Rolf Hermansen RAN Seilforening Nesteleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening Økonomiansvarlig: Paul Ø. Mehammer Os Seilforening Sekretær: Geir Myhre Bergens Seilforening Web ansvarlig Yngve Thuen Bergens Seilforening Leder Tur- og havseilerutvalg: Morten Lystrup Askøy Seilforening Leder Jolleutvalget: Peter Elvingdal Milde Båtlag Leder utdanningsutvalg: Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening Styremedlemmer: Roy Nilsen Stord Seilforening Det er i perioden gjennomført 4 styremøtr, der flesteparten av styremedlemmene har deltatt. Ellers har styret holdt kontakt pr mail og telefon. Arbeidsområdene har i år hovedsakelig omfattet: Kretsens kjerneoppgaver. HSK har som viktigste formål å være et binde- og koordinasjonsledd mellom seilforeningene i Hordaland. De faste utvalgene/komiteer i kretsen fungerer godt, innenfor sine respektive områder som joller, tur- og hav, utdanning og Shetland Race. Gjennom tillitsfull praksis har terminlistemøtene funnet en saklig og konstruktiv form, som har lettet arbeidsoppgavene betydelig. Hvert utvalg/komite legge fram rapport for sin virksomhet Utdanning. Oppfølging av kurs sammen med de forskjellige seilforeningene. Det er lagt vekt på å utnytte tilbudene fra NSF, blant annet Norsteam-kursene, samt å lage opplegg for NSF. Rolf Hermansen har deltatt i et utvalg, oppnevnt av NSF for å se på aktivitetsnivået i seilkretsene. Etter en omfattende undersøkelse konkluderte utvalget med at aktivitetsnivået i kretsene er svæat forskjellig. Fra NSF sin side var det et poeng at utdanningstilbudene ble bedre. Utvalget la fram sin innstilling til styret i januar Anbefalingen til NSF var å opprette 5 deltidsengasjement med utdannings- og aktivitetskoordinatorer i 5 regioner. Styret i NSF har nå besluttet å opprette 3 slike deltidsengasjement, henholdsvis en på Sørlandet, en på Sørvestlandet (Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane) og på Nordvestlandet samt i Trønderlag, i Nordland og i Troms. For Sørvestlandet vil engasjementstillingen være plassert i Bergensområdet. Engasjementet vil i nær framtid bli lyst ut, med sikte på å få på plass en slik koordinator, finansiert av NSF i vårsemestret. Bokprosjekt. I forbindelse med 25 års jubileet for Shetland Race har Styret i HSK sammen med Shetland Race-komiteen fått utarbeidet en bok som summerer opp Shetland Race sin historie. HSK har sett det som viktig å samle historien til Norges lengst sammenhengende havseilas. Boken er skrevet av Jon Amtrup, og har fått en tiltalende utforming av designer Jorunn Småland. Både arbeidsmessig og økonomisk har bokprosjektet vært et stort løft, det HSK, Shetland Race, Seilforeninger og ulike sponsoerer har bidratt. Økonomi. I store trekk har kretsen en sunn økonomi. På grunn av bokprosjektet er årets resultatregnskap gjort opp med kr 7 542,55 i minus. 5

6 RAPPORT FRA JOLLEUTVALGET 2011: Følgende seilforeninger har vært representert i Jolleutvalget i HSK: Askøy, Bergen Seilforening, Hjellestad Seilforening, Stord Seilforening og Milde Båtlag. Det har vært arrangert 2 møter, samt div. kontakt via e-post og telefon. Jolleutvalget har ved hjelp av de ulike seilforeningene i HSK arrangert to kretssamlinger og 5 HordaCup er for joller, inkl. KM. Vi vil i den anledning takke HSK for støtte til kretssamlingene. Vil også takke HSK og Seilmaker Iversen for støtte til fine premier til HC-premieringen. Følgende seilere ble Kretsmestere: Optimist Klasse A; Thomas Nicolaysen (RAN) Optimist Klasse B; Karoline Eirin Vabø (RAN) Zoom8 eldste; Lene Hjellestad (HJS) I klassene Europa, Laser og RS Feva, ble det gjennomført seilaser, men det var for få deltagere for at kunne kåre kretsmestere. Følgende seilere ble sammenlagt vinnere i de ulike klassene i 5 regattaer i Hordacupen: (for gyldig rangering må man ha deltatt på min 3 regattaer) Optimist Klasse A, Steffen Bertelsen (RAN) Optimist Klasse B; Victoria Liseth (RAN) Zoom8, eldste; David Bjelkarøy Westervik (RAN) Zoom8, yngste; Magnus Vestvik (RAN) EUROPA; Marius Schøtt Brackman (BS) Laser Master; Peter Thomas Hansen (ASF) RS Feva; Torbjørn Hansen (ASF) Protest! Fra treningssamling i RAN Foto: Sissel Bertelsen 6

7 Deltakelsen på kretssamlingene, KM og HC ene har vært stor, og dette viser at det legges ned mye godt arbeid rettet mot barn og unge i de ulike seilforeningene. Totalt har det vært med 66 jolleseilere fordelt på 9 ulike jolleklasser i HC ene og 38 jolle seilere på KM. Startlinjen fra NorgesCup på Hjellestad 2011 Foto: Bård Henriksen Flere og fler seilere fra kretsen deltar også på NC-regattaer rundt om i landet. Vi kan nevne f.eks ved siste NC-regattaen, som Florø SF arrangerte, ble RAN største seilforening med hele 17 stk deltakere! I tillegg var det ytterligere 23 seilere fra kretsen som deltok, dvs totalt 40 seilere fra på dette arrangementet! Fler og fler seilere fra kretsen deltar også på NC (NorgesCup) regattaer rundt om i landet. Av våre Optimistseilere i kretsen har; 23 stk deltatt på NC-regattaer med det beste resultatet av Amalie Hjellestad som sikret en total 5.e plass, av 119, som gav henne en plass til VM i New Zeeland i desember Amalie endte på en strålende 116:e plass av 210 deltakere totalt, som da var 3 beste normann av 6 stk. Amalie fikk som beste resultat en 5:e plass I Zoom har kretsen hatt 13 NC-deltagende seilere, med Jens Henrik Johnsen fra Hjellestad som tok en 2.e plass i cupen som beste resultat. I NC-cupen i de andre klassene deltok fra kretsen, i Europa 7 stk, i Laser klassene totalt 5 stk og i 29 er har 1 båt (2 seilere) deltatt. Peter Elvingdal leder jolle-utvalget 7

8 Seilkretstinget 2012 RAPPORT FRA TUR- OG HAVSEILERUTVALGET 2011: Medlemmer: Morten Lystrup, leder Yngve Thuen, Svein Skoglund Øyvind Vikne, frem til sommer 2011 Torbjørn Haugsdal ny repr fra november Antall møter i 2011: 4 Aktuelle saker: Terminlist, Hordacup og plassering av seilkro. Terminliste: Yngve Thuen har utarbeidet nytt forslag til terminliste etter retningslinjene fra 2010 hvor det ble fastsatt at regattaene i størst mulig grad skal knyttes til faste ukenr og ikke følge bevegelige høytdsdager Fra starten på Askøy Seilforenings sin «Seilmakeren Doblehand 2011». Foto Trond J. Hansen Vi har i år hatt en del regattaer som av ulike grunner er blitt avlyst eller flyttet uten å avtale dette med kretsen. Styret har etter forslag fra T&H utvalget vedtatt at regattaer som blir avlyst eller flyttet mister førsteretten til gjeldende uke og vil ikke bli prioritert ved oppsett av ny terminliste. Følgende regattaer ble enten flyttet eller avlyst: Sjøslaget, Havsportsveko i Austreim ble avlyst, og flytting av 1.regatta i Hjeltefjordtrimmen, Windjammer og septembercup. 8

9 KM: Pga laber oppslutning og avlysning av første helg av KM i år foreslår Kretsstyret å droppe KM for Tur- og Hav, inntil en foreninger ønsker å ta opp dette arrangmentet på grunn av sterk ineteresse fra seilere. Se forslag til vedtak. Hordacup: På bakgrunn av lav deltakelse og lav status for Hordacupen vedtok styret å fremme et forslag for seiltinget om å dele Hordacupen i en vintercup og en sommercup og samtidig redusere antall tellende regattaer på sommeren. Vintercupen består av fire regattaer: Nisseseilasen 2010, Neglespretten, Snøføyken og Isbjørnen. 3 av 4 regattaer er tellende for hver båt. Sommerregattaen består av 8 regattaer hvor 5 er tellende for hver båt. Hver forening som har T/H-regattaer på terminlisten har krav på å få med en regatta i sommercupen. T/H-utvalget setter opp en endelig liste over SC-regattaer. Dårligste plasseringer strykes hvis en båt har mer enn høyest tillatte tellende seilaser. Stord seilforening har sendt en klage på årets sommercup som de mener i for liten grad ivaretar mulighetene for stordseilerne til å kunne hevde seg i sommercupen. Vi har foreslått at vi beholder vintercupen som i år. Vi mener og at vi må prøve ut konseptet med sommercup i den formen vi har i alle fall en sesong til, men foreta mindre justeringer. Tur & Havutvalget har derfor foreslått at antallet regattaer enten beholdes på 8 eller økes til ni. På terminmøte ble det vedtatt at Mildeskvetten ble tatt ut og Askeladden ble satt inn på høsten for å få en jevnere fordeling av regattaer. Resultatene i år viser en fortsatt nedgang i antall starter i regattaene i HC. Askøy Rundt er en av regattaene som har hatt en dramatisk nedgang. I Klassen LYS 1,25-1,30 var det bare 30 starter fordelt på 23 ulike båter. Det førte til at bare en båt var kvalifisert for premie med 3 starter. I Turklassen var det ingen båter som hadde seilt 3 regattaer eller mer. T&H har derfor drøftet om vi skal fremme forslag på Kretstinget om at LYS 1,25-1,30 blir slått sammen med LYS 1,31 og over. Vi har imidlertid falt ned på at vi i stedet vil foreslå at dersom det ikke er tilstrekkelig antall startende båter til å premiere mer enn 1 eller 2 båter blir klassen slått sammen med LYS 1,31 og over. Klassen LYS uten spinnaker blir tatt ut av sammenlagtlisten i HC. Seiltreff: Seiltreffene på våren ble lagt til Nøsteboden. Men pga for liten oppslutning og dermed for lav omsetning var vi nødt til å betale for å fortsette å ha arrangementene der. Fra høsten av ble det vedtatt å ha seiltreffene hos Seilmaker Iversen. Det har vært en god ordning som vil fortsette fremover til noe annet blir vedtatt. Morten Lystrup leder T&H-utvalget 9

10 RAPPORT FRA KURS OG UTDANNINGSUTVALGET 2011: HSK videreførte det påbegynte arbeidet med kurs og utdanning. Det er serdeles viktig å bygge opp kompetanse her i Hordaland innefor kretsen på områder som: - Regattasjefer, ulike nivåer - Dommere, ulike nivåer - Målere - Sikkerhet - Førstehjelp Fra ISAF sikkerhetskurset i samarbeid mellom HSK og Bergens Seilforening. Foto: John Erik Norstrøm Kretsen ser det som sin oppgave å koordinere slike kurs, i tett samarbeid med de ulike klubbene og NSF. Dette er et krevende arbeid, og i den forbindelse har det vært arbeidet aktivt for å få til en utdannings- og aktivitetskoordinater for Sørvestlandet, finansier som et engasjement av Norges Seilforbund. Dette arbeidet er kommet langt, og vi regner med at et slikt engasjemet vil komme på plass i Bergen i øpet av I året som gikk har det vært en utfordring å fylle alle kurs med deltagere. Oppfordringen er derfor at de ulike klubbene aktivt vurderer sine utdanningsbehov, og stimulerer til å økt kompetaneseoppbygging. 10

11 Følgende kurs ble gjennomført i 2011: - Regattaarrangør 1, i samarbeid med RAN Seilforening - Trener 1, teoretisk innføring, i samarbeid med Askøy Seilforening - Trener 1, praktisk del, i samarbeid med Askøy Seilforening - Dommer 1, i samarbeid med RAN Seilforening - Rollespill om protestbehandling, i samarbeid med RAN Seilforeing - Regattaprogrammet Sailwave, ble avlyst på grunn av manglende påmelding. - ISAF førstehjelpskurs kategori 0-2 i samarbeid med Nordhordland Seilforening - Sikkerhetskurs kategori II i samarbeid med Bergens Seilforening - Banedommer i samarbeid med RAN Seilforening Aktuelle kurs 2012: Tid: Kurs: Sted: Ansvarlig: februar Forbundsdommerkurs NSF Oslo Thomas Kresse februar. Regattaseiling 1, nybegynnere RAN Karl-Otto Book mars ISAF sikkerhet/oppfriskning BS Knut Richard Godal mars Regattaseiling 2, viderek. RAN Karl Otto Book mars Kretsdommerkurs RAN Thomas Kresse april Trener 1 Askøy Ikke avklart Det er også sendt ut forespørsel til alle foreninger om hvilke behov en ser for utdanning/kurs på de forskjellige områder. Foreløpig er det kommet få tilbakemelding med ønsker. Frode Nygaard Knutsen leder utdanningsutvalget 11

12 RAPPORT FRA SHETLAND RACE-KOMITEEN 2010: FjordSailing Shetland Races 2011 I år har regattaen vært sponset av FjordSailing AS. Vi takker for støtten. Årets regatta var den 25. i rekken. Det var 48 påmeldte båter. Telenor har også i år dekket tracking av Shetland Race, til en verdi kr ,-. Jubileumet ble markert med utgivelse av bok i regi av. Boken er skrevet av Jon Amtrup. Boken er godt mottatt av seilerne. Økonomisk har ikke bok prosjektet gitt overskudd i år. Shetland Race har dekket kostnader utover støtten gitt av sponsorene til prosjektet. Shetland Race komiteen foreslår ytterligere salgstiltak i løpet av Her må det legges insentiver til selgerne : seilerne/jollegrupper/seilforeninger. Restopplaget representerer en bokført verdi i regnskapet. I 2011 var der for første gang egen start fra Ålesund. Der var 7 startende båter og fine seilforhold. Båtene fra Ålesund seiler egen regatta. Entusiasmen var stor blant seilerne for å videreføre dette som en del av Shetland Race.. I 2011 er tradisjonen med besøk fra 1000 Mile DH med start i Holland befestet. Der var 12 startende. Før start ved Marsteinen av FjordSailing Shetland Race Foto: Bjørn Hjellestad Hollenderne hadde base i Askøy Seilforening under oppholdet i Norge, før starten på seilasen til Shetland. ASF gjorde som vanlig en stor innsats for de besøkende. Tilbakemeldingene fra hollenderne er de beste. De er tilbake i Rormannsmøte var avholdt på Hotel Norge. Meteorologisk institutt hadde foredrag om været med utdeling av værkart for Nordsjøen i det aktuelle området. Detter er et populært tiltak. Sjøforsvaret stilte med startbåt. Starten gikk uten problemer fra Marsteinen i lett bris. De fleste båtene sløret pent til Lerwick. Turen tilbake var problemfri, under fine forhold. Vi ble som vanlig tatt god vare på av Shetlenderne og ønsket velkommen tilbake neste år. Økonomisk var der tilført kr ,- fra Fjordsaing AS i kr ,- er overført bokprosjektet i Saldo pr er: kr ,92 Nok. Underskudd for 2011 er kr ,

13 Tracking av 1000 Mile i Shetland Race sammenheng er betalt av Shetland Race i Planlegging av 2012 regattaen er i gang og vi er pr , 11 påmeldte for Starten går Egen start fra Ålesund også i Andre Farstad ledere Shetland Race-komiteen VINNERE I STØRRE ARRANGEMENT, HSK 2011: Kretsmestre joller 2011: Optimist Klasse A; Thomas Nicolaysen (RAN) Optimist Klasse B; Karoline Eirin Vabø (RAN) Zoom8 eldste; Lene Hjellstad (HJS) I klassene Europa, Laser og RS Feva, ble det gjennomført seilaser, men det var for få deltagere for at kunne kåre kretsmestere. Kretsmester Express 2011: NOR 192 Excena NM Express 2011: Bronse: NOR 239 Salt 2 Karl Olav Wickman (Bergens Seilforening) Leif Kristian Gardvik (RAN Seilforening) Norgesmester Oselvar 2011: 20 Terna Nils-Olav Nipen, (Milde Båtlag) Klassevinnere Shetland Race 2011: LYS med spinnaker: LYS > 1,22: NOR 5763 Hanna Marie Rolf Hermansen (RAN Seilforening) LYS 1,23-1,29: NOR 8801 Ollie Royal Svein Andre Hol (Askøy Seilforening) LYS 1,30 >: NOR Wolfpack Thomas Nilson (KNS) LYS Doblehand: LYS > 1,26: GBR 4690R Fastreck VIII LYS 1,27 > NED 7311 Greyhound LYS Ålesunde: NOR Ekisabeth 4 Vinner over all: NOR Wolfpack Niel Colly / David Boudler (LBC) Gerhard Schalwijk / Kaspar Silvius (WV Amstermeer) Sverre Håkon Østraat (Ålesund Seilforening) Thomas Nilson (KNS) 13

14 INNKOMMNE FORSLAG 2012: Forslag til behandling: 1. Forslag fra Styret i HSK om å droppe KM for Tur- og havseilere Pga laber oppslutning om KM for Tur- og havseilere over flere år, og avlysning av første helg av KM i år, foreslår Kretsstyret å droppe KM for Tur- og Hav, inntil en foreninger ønsker å ta opp dette arrangmentet på grunn av sterk ineteresse fra mange seilere. Styrets forslag til vedtak: «KM for Tur- og havseilere avvikles inntil videre. KM-regler ligger fast slik de ble vedtatt i 2011, og slik de ligger ute på HSK sin hjemmeside. Dersom en forening ønsker å ta opp KM igjen, etter sterkt ønske fra mange seilere, gis kretsstyre fullmakt til gjeninnsette KM, under forutsetning av at dette har funnet plass i forutgående terminlistemøte». 2. Forslag fra Bergens Seilforening om henvendelse til NSF, vedrørende styrevedtak om straff for ikke innbetalt seillisens Bergunnelse: Styret i NSF har bestemt følgende: a) Ved første gangs brudd vil NSF s styre tildele en bot på kr 1000,- b) Ved andre gangs brudd vil NSF s styre gi en utelukkelse på 3 måneder ved en alminnelig disiplinærforføyning jf. NIFs lov 11-1 c) Ved tredje gangs forseelse vil NSF s styre anmelde båt/skipper til NIF sdomsutvalg med en påstand om 2 års utelukkelse og en bot på kr ,- jf NIFs lov 11-2 punkt a). Seillisensen har lenge vært omstritt, men ble vedtatt i sin nåværende form mot et betydelig mindretall på seiltinget i På spørsmål om hvordan NSF ville behandel forseelser av innbetalt seillisens, ble det fra administrasjonen klargjort at en i først omgang ville NSF; «sende et hyggelig brev til de aktuelle, og gjøre oppmerksom på at lisens ikke er innbetalt, og anmode om innbetaling. I tilfelle en slik anmodning ikke ble imøtekommet ville NSF sitt styre bøtlegge forseelsen». Ut fra det som ble sakt på Seiltinget i 2011, kan en ikke se at NSF sitt styre har mandat til den form for reaksjoner som er fattet for manglende innbetalt lisens. Størrelsen på de foreslåtte bøter virker også provoserende. Denne form for reaksjoner vil, etter vår vurdering, være direkte ødeleggende for seilsporten, om regelverket blir håndhevet slik styret i NSF har bestemt. Styrets forslag til vedtak: «Kretstinget i HSK 24. januar, ber styret i HSK om å ta dette forholdet opp skriftlig med NSF». 14

15 3. Forslag fra Bergens Seilforening om å plassere sportsbåter i egen klasse i LYS-regattaer i HSK Begrunnelse: Tur- og havseilere er et ganske vidt begrep. Her finnes et mangfold av båter i mange forskjellige årsklasser og dermed forskjellige konstruksjonskonsept. Innefor begrepet finnes det også båter som er bygget for turseilng, for havseiling og båter som hverken er beregnet på turseiling eller godkjent for å seile på åpent hav. I LYS-regelen er der grupper definert som kjølbåter, sportsbåter og fleskrogsbåter, ut fra en erkjennelse av at båtene er bygget ut fra forskjellige forutsetninger. Tidligere var det i LYS-regelen en anbefaling om at disse båtene burde stille i egne klasser i regattaer, fordi de var så konseptuelt forskjellig. Tidligere var det på LYS-målebrevet oppgitt en surf-faktor, som kunne gi grunnlag for å dele båter inn i klasser. Etter det vi forstår vil surf-faktoren nå bli tatt ut fra LYS-målebrevene. I Oslofjorden oppereres det meden «racingklasse», for båter med skippre og mannskaper som er dedikert til regattaseiling. Prinsippet for LYS er at regelen skal favne alle typer båter. I prinsippet ligger det her et betydelig problemer. Det blir som å lage en regel som skal kunne sammenligne bevegelsene til geit og huggorm. Tidligere har det vært fremmet forslag i HSK om å opperere «Racing- og Crusingklasser», dele båter inn etter surf-egenskaper eller dele dele inn etter klssene sportsbåt, kjølbåt og flerskog. I HSK er det særlig Melges og Farr 30 som skiller seg ut. BS mener disse båttypene er så forskjellig fra vanlige Tur- og havseiler at de foreslås plassert i en egen klasse. BS sitt forslag til vedtak: «Melges og Farr 30 plasseres i egen klasse i LYS-regattaer i HSK». Styrets vurdering: Forslaget er lagt fram for Tur- og havseileutvalget, som av tidshensyn ikke har fått behandlet dette. Kretsstyret har derfor heller ikke tatt stilling til forslaget. Tur- og havseilerutvalgetets prinsippielle vurdering vil være en viktig premiss for styrets vurdering og anbefaling. Styret mener problemstillingen er viktig, men vaskelig å ta stilling til før de prinsippielle konsekvenser er mer inngående drøftet. Nåværende klasseinndelinger etter LYS-tall kan også være «utgått på dato», i og med at størrelsen på båtparken har endret seg radikalt i løpet av de siste årene. Styret inntar derfor en åpen holdning til å drøfte dette problemområdet. 15

16 ÅRSPLAN FOR HSK 2012: Koordinering og gjennomføring av følgende planlagte kurs: februar. Regattaseiling 1, nybegynnere RAN Karl-Otto Book mars ISAF sikkerhet/oppfriskning BS Knut Richard Godal mars Regattaseiling 2, viderek. RAN Karl Otto Book mars Kretsdommerkurs RAN Thomas Kresse april Trener 1 kurs Askøy Ikke fastlagt Gjennomføre følgende seilkroer: 1. februar Seilkro, kl 19:00 Seilmaker Iversen. Ansvarlig: Bergens Seilforening 7. mars Seilkro, kl 19:00 Seilmaker Iversen. Ansvarlig: Hjellestad Seilforening og Milde Båtlag 3. oktober Seilkro, kl 19:00 Seilmaker Iversen. Ansvarlig: Ikke valgt 7. november Seilkro, kl 19:00 Seilmaker Iversen. Ansvarlig: Ikke valgt 5. desember Seilkro, kl 19:00 Seilmaker Iversen. Ansvarlig: Ikke valgt Gjennomføre følgende KM: 28. august KM Joller, Knarr og Express. Arrangør ikke bestemt Planlegge / koordinere / utarbeide: - Terminlister for KM for Seilkroer for 2012 og Kurs og utdanning for 2013, etter behov for kompetanseoppbygging i foreningene - Skaffe oversikt over trenere, målere, dommere i kretsen Sistnevnte aktviteter er ikke oppsatt i prioritert rekkefølge 16

17 REGNSKAP HSK 2012: Til behandling: Resultatregnskap HSK 2011 Tilskudd Foreningskontigenter Utestående kontingent Bokintekter Utestående bokintekter Kurs inntekter Sum inntekter Tillskudd joller Premier Porto Adm. Møter, reise, representasjon Kursutgifter Bok utgifter Internett utgifter Sum utgifter Renteinntekter Rentekostnader/gebyr Finansresultat Resultat HSK NOK13256,99 NOK65682,00 NOK1458,00 NOK115381,88 NOK28600,00 NOK24200,00 NOK248578,87 NOK25000,00 NOK8466,00 NOK270,90 NOK7849,00 NOK28772,50 NOK150812,50 NOK7504,00 NOK228674,90 NOK55,20 -NOK67,00 -NOK11,80 NOK19892,17 Shetland Race Hovedsponsor NOK55000,00 Startgebyr / lisenser NOK91569,68 Diverse inntekter NOK407,00 Sum inntekter NOK146976,68 Premier/diplomer/merke NOK4715,00 Arr utg start/mål NOK1646,00 Havne utgifter -NOK3566,84 Rormannsmøte -NOK2589,00 Premieutdeling NOK3018,80 Gaver / oppmerksomheter NOK7477,00 Promotering NOK18063,50 Promotering Bergen NOK9901,87 Møter, Kurs, sosiale sammekomster NOK1391,27 Deltakermappe NOK1799,00 Porto rekvisita NOK108,90 Hekk, gjeste-signalflagg NOK9988,46 Reklamer merke pins/gensere NOK10062,50 Komite div. Shetland/Ålesund NOK42139,35 Diverse utgifter NOK406,50 Bok NOK50000, mile NOK20156,90 Sum utgifter NOK174719,21 Rente inntekter Finansresultat Resultat SSSR -NOK27742,53 Resultat totalt -NOK7850,36 17

18 Balanse pr. 31 desember 2011 HB SSSR NOK122862,92 Nordea HSK NOK58658,50 Kundefordringer NOK30058,00 Sum eigendeler NOK211579,42 Eigekapital forrige år: NOK219429,78 - Årets resultat NOK7850,36 Sum egenkapital 31/12 dette år: NOK211579,42 Sum gjeld og egenkapital NOK211579,42 I tillegg til bokført egenkapital har HSK ca 300 usolgte bøker antatt verdi av kr10 000,- Os Paul Ø. Mehammer Kasserer HSK Alf Grytten Revisor Odd Korsnes Revisor 18

19 KONTINGENT OG BUDSJETT HSK 2011: Forslag til behandling: Kontingent 2012 Styret foreslår ingen endring av kontingenten for 2012, men lar den fortsatt være kr 18,- pr medlem i de aktuelle foreninger, i samsvar med vedlagte forslag til budsjett. Budsjett 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tilskudd NOK13256,99 NOK9000,00 NOK9000,00 Foreningskontigenter NOK65682,00 NOK62000,00 NOK66000,00 Utestående ford. fordringer NOK30058,00 NOK0,00 NOK0,00 Kurs NOK24200,00 Bok salg/tilskudd NOK115381,88 NOK30000,00 Sum inntekter NOK248578,87 NOK71000,00 NOK105000,00 Sum Jolle arrangement tilskudd NOK25000,00 NOK30000,00 NOK30000,00 Sum premier NOK8466,00 NOK15000,00 NOK15000,00 Sum Admin NOK270,90 NOK2000,00 NOK2000,00 Reserver NOK10000,00 NOK20000,00 Sum møter NOK7849,00 NOK8500,00 NOK10000,00 Sum internett utgifter NOK7504,00 NOK5500,00 NOK8000,00 Kurs NOK28772,50 NOK10000,00 Bok NOK150812,50 NOK10000,00 Sum utgifter NOK228674,90 NOK71000,00 NOK105000,00 19

20 RAPPORT FRA VALGKOMITÉEN, FORSLAG TIL STYRE OG VALGKOMITÉ: Forslag til behandling: Seilkretstinget 2012 HORDALAND SEILKRETS - VALGKOMITEEN Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen har bestått av Peter Thomas Hansen (leder) / Askøy Seilforening, Atle Marøen / Milde Båtlag og Per Højgaard Nielsen / Bergens Seilforening. Valgkomiteen har søkt kontakt både pr telefon og pr e-post med alle foreninger i kretsen i hht HSK sin oversikt. Kontakten har vært rettet både til foreningenes leder og til nåværende styremedlemmer. Valgkomiteen har hatt som utgangspunkt at flest mulig av foreningene i kretsen bør være representert i styret og at vedtektenes formuleringer om representasjon av begge kjønn bør følges. Ikke alle foreninger har svart på våre henvendelser. Det er valgkomiteens erfaring at der er stor villighet blant fjorårets representanter i styret til å fortsette påbegynt arbeid og der er således mange forslag til gjenvalg av representanter. Dessverre har det ikke vært mulig å oppfylle intensjonen om kjøns-diversifisering i innstillingen. Valgkomiteens innstilling: Styreleder: Rolf Hermansen Ran Seilforening (gjenvalg) Nestleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening (gjenvalg) Styremedlemmer: Peter Elvingdal Milde Båtlag (gjenvalg) Frode Nygaard Knutsen Åsane Seilforening (gjenvalg) Eivind Wiik Askøy Seilforening (nyvalg) Paul Ø. Mehammer Os Seilforening (gjenvalg) Yngve Thuen Bergens Seilforening (gjenvalg) Geir Myre Bergens Seilforening (gjenvalg) Revisorer: Odd Korsnes Åsane Seilforening (gjenvalg) Gunnar Eriksen Askøy Seilforening (nyvalg) Representanter til Seiltinget: Valgkomiteen foreslår at Seilkretstinget gir fullmakt til styret om selv å utpeke representanter blant styrets medlemmer til å møte på Kretsledermøte / Seiltinget på vegne av. Peter Thomas Hansen Atle Marøen Per Højgaard Nielsen 20

21 Styrets forslag til valgkomité: Styret foreslår følgende valgkomité: Peter Thomas Hansen (leder), Askøy Seilforening (gjenvalg) Atle Marøen Milde Båtlag (gjenvalg) Per Højgaard Nielsen Bergens Seilforening (gjenvalg) BESTEMME STED FOR NESTE SEILTING: Bestemme sted for neste seilting. Styret foreslår at Seilkretstinget for 2013 legges til Bergen. Bergen 15. januar 2012 For styret i

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011 Seilkretstinget 2011 mandag 24. januar kl 19:00 Express er i aksjon under KM 2010 Foto: Kjell Magnus Økland Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 3/2010 19. årgang Årsberetning 2010 Foto: Siv Midtun Hollup Milde Båtlags Styre 2010 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O R A N S E I L F O R E N I N G Årsmelding 2009 INNHOLD Rapport fra Regattautvalget

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 TUR- OG HAVSEILER GRUPPE...SIDE 10 RAPPORT FRA REGATTAKOMITEEN...SIDE

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Milde Båtlag. Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04

Milde Båtlag. Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04 Milde Båtlag Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04 Milde Båtlags styre 2004 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post: styret@mildebatlag.org

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 foto Arild Schei 2008 arisch@online.no Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 Oversikt over LYS-målebrev 2004 2005 2006 2007 2008 A-båter 413 515 550 536 597 B-båter 239 256 258 207 197

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Zoom 8 på regattabanen i Fanafjorden Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post:

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Årsmelding Bodø Seilforening 2012

Årsmelding Bodø Seilforening 2012 Årsmelding Bodø Seilforening 2012 Styrets sammensetning Leder: Helge Andreassen Nestleder: Hege Kvalnes Kasserer: Vibeke Jenssen Styremedlem: Remi Rasmussen Styremedlem: Ivar Westvig Styremedlem: Steinar

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer