MØTEINNKALLING. Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral SAKSLISTE 2/15 15/425 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral SAKSLISTE 2/15 15/425 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 19:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/422 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL /15 15/425 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL 3/15 15/398 RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL - ENDRING I VEDTEKTER 4/15 15/427 VALG TIL STYRET I RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL 2015 Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, 3. mars 2015 Roger Olstad (s) Leder

2 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL 2014 Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/422 1/15 Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding for Rakkestad Frivilligsentral 2014 vedtas som fremlagt. 2. Regnskap for Rakkestad Frivilligsentral 2014 godkjennes. 1. Årsmelding for Rakkestad Frivilligsentral Regnskap for Rakkestad Frivilligsentral I hht. Rakkestad kommunes Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå har Kultur- og oppvekstutvalget funksjon som årsmøte for Rakkestad Frivilligsentral. Andre faktaopplysninger Frivilligsentralens formål er å samordne den frivillige innsatsen som personer og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Økonomi Regnskap for Rakkestad Frivilligsentral inngår i det totale regnskapet for Rakkestad kommune. Årsregnskapet for 2014 for Rakkestad kommune behandles og vedtas endelig i Kommunestyret den Søknad om tilskudd for 2016 og rapportering av aktviteter for 2014 skal innrapporteres samtidig på elektronisk skjema innen 1. juli Side 2 av 7

3 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/425 2/15 Rakkestad Frivilligsentral Budsjett for 2015 for Rakkestad Frivilligsentral godkjennes. 1. Budsjett 2015 Rakkestad Frivilligsentral. I hht. Rakkestad kommunes Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå har Kultur- og oppvekstutvalget funksjon som årsmøte for Rakkestad Frivilligsentral. Økonomi Budsjettet er satt opp i tråd med rammene gitt i budsjett for Rakkestad kommune 2015 og de statlige tilskuddsmidlene som gis for virksomheten. Budsjettet inngår i Rakkestad kommunes budsjett for 2015 som ble vedtatt i Kommunestyret sak 38/14. Side 3 av 7

4 RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL - ENDRING I VEDTEKTER Saksbehandler: Anne Sofie Andersen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 15/398 3/15 Rakkestad Frivilligsentral / Kommunestyret 1. Styret for Rakkestad Frivilligsentral består av 7 medlemmer med følgende sammensetning: - Styreleder valgt av Kultur- og oppvekstutvalget for valgperioden - 1 representant fra kommunens helse- og omsorgstjenester - 1 representant fra Diakoniutvalget - 1 representant fra Rakkestad næringsråd - 1 representanter fra lag/foreninger - 2 representanter fra de som yter frivillige tjenester Vedtekter for Rakkestad Frivilligsentral revideres i forhold til vedtaket her 1. Gjeldende vedtekter for Rakketsad Frivilligsentral (datert 19.juni 2008) Rakkestad kommune har driftet Frivilligsentral som del av kommunal forvaltning og med eget styre siden 1. juli Vedtekter for Rakkestad Frivilligsentral er vedtatt av Kommunestyret med virkning samme dato, og seinere revidert med vedtak i Kommunestyret 19.juni Etter flere års erfaring fremmes det nå sak fra styret i Rakkestad Frivilligsentral om endret sammensetning av styret. Hjemmel Saken fremmes etter vedtak i styret for Rakkestad Frivilligsentral 21. februar I henhold til Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for Rakkestad kommune er Hovedutvalg for Oppvekst og kultur satt som årsmøte for Rakkestad Frivilligsentral. Kommunestyret behandler vedtekter for Rakkestad Frivilligsentral. Andre faktaopplysninger Gjeldende vedtekter for Rakkestad Frivilligsentral følger som vedlegg til saken. I henhold til vedtektene har styret 7 medlemmer med følgende sammensetning: Side 4 av 7

5 Sak 3/15 - Styreleder valgt av Kultur- og oppvekstutvalget for valgperioden - 1 representant fra kommunens helse- og omsorgstjenester valgt for ett år - 1 representant fra Diakoniutvalget valgt for ett år - 2 representanter fra lag/foreninger valgt for ett år - 2 representanter fra de som yter frivillige tjenester valgt for ett år Nytt forsalg til sammensetning av styret innebærer at Rakkestad næringsråd gis en representant i styret, og at representanter for lag og foreninger reduseres fra 2 til 1. Det gjøres ikke endringer i øvrig sammensetning eller valgperiode for styret. Det gjøres ikke endringer i øvrige deler av vedtektene. Økonomi Endring i sammensetning av styret har ingen økonomiske implikasjoner for Rakkestad kommune og driftsbudsjett for frivilligsentralen. Administrasjonens vurdering Frivilligsentraler representerer et svært viktig og samfunnsnyttig supplement mellom kommunale tjenester til innbyggerne og tilsvarende tjenester innen privat næringsvirksomhet. Aktivitet i Frivilligsentral skal ikke brukes som en erstatnings for ordinære kommunale tjenester. Samtidig skal tjenester gjennom Frivilligsentral ikke være i konkurranse med ordinær næringsvirksomhet. Frivilligsentral representerer dessuten en viktig del av frivillig innsats, innsats som ellers i stor grad utøves gjennom lag og foreninger. Å speile alle disse perspektivene gjennom styrets sammensetning er ønskelig. Til nå har ingen sider ved næringslivet vært representert. Et godt etablert Rakkestad næringsråd skaper grunnlag for forutsigbar og god representasjon fra næringslivet inn i styret ved at de selv innstiller på representant til styret. Rent valgteknisk har innstilling til årsmøtet på styremedlemmer vært forutsigbart for all representasjon unntatt de to fra lag og foreninger. Diakoniutvalget fremmer innstilling på sin representant. For frivillig-representanter inn i styret er det oppnevnt egen valgkomite av og blant frivillige hjelpere. Rådmannen fremmer forslag på ansatt fra helse- og omsorgstjenestene. Lag og foreninger har til nå ikke hatt en samlende arena for å fremme innstilling på sine to representanter, og det foreligger hevd mer enn reelle valg. Det er behov for utvidet informasjon blant lag og foreninger i forhold til representasjonen, og for kommende år vurderes dette lagt inn som tema i kommunens årlige informasjons- og dialogmøte med lag og foreninger i forkant av kulturmiddelsøknadene. Dette er et møte med stort oppmøte, og kan vurderes som innstillingsarena for representant til styret. Rakkestad næringsråd vil selv kunne fremme innstilling på sin kandidat til styret overfor årsmøte. Side 5 av 7

6 VALG TIL STYRET I RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL 2015 Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/427 4/15 Rakkestad Frivilligsentral Som representant til styret for Rakkestad Frivilligsentral velges: 1 representant fra kommunens helse- og omsorgstj.: Astrid Rutherford 1 representant fra diakonutvalget: Laila B. Andresen 1 representanter fra lag/foreninger: Randi Kjæraas Svendsen, Speidergruppa 1 representant fra Rakkestad Næringsråd: Suppleres etter vedtak i Rakkestad Næringsråd 2 representanter fra de som yter frivillige tjenester: Inger Berit Brattås En repr. suppleres etter vedtak egen valgkomitè. Valget forutsetter kommunestyrets vedtak om vedtekstendringer. Ingen. I henhold til forslag til nye vedtekter for Rakkestad Frivilligsentral skal årsmøte foreta valg til styret etter følgende sammensetning: 1 representant fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, 1 representant fra diakonutvalget, 1 representanter fra lag/foreninger, 1 representant fra Rakkestad Næringsråd 2 representanter fra de som yter frivillige tjenester. Styreleder velges for 4 år, de øvrige styremedlemmene velges for 1 år. Hjemmel I henhold til Rakkestad kommunes Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå har Kultur- og oppvekstutvalget funksjon som årsmøte for Rakkestad Frivilligsentral. Side 6 av 7

7 Sak 4/15 Andre faktaopplysninger Styreleder Turid Førrisdahl er valgt som styreleder for valgperioden Valgkomitè for de som yter tjenester i Frivilligsentralen legger frem sin egen innstilling på sine representanter. Side 7 av 7

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 29.01.2014 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2005 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 17:00-19:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/14 14/1044 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer