Rundskriv 1/2004. Informasjon til NJFF's lokalforeninger, fylkeslag v/sekr. og leder. Utsendelsesdato:.2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv 1/2004. Informasjon til NJFF's lokalforeninger, fylkeslag v/sekr. og leder. Utsendelsesdato:.2004"

Transkript

1 Rundskriv 1/2004 Informasjon til NJFF's lokalforeninger, fylkeslag v/sekr. og leder. Utsendelsesdato:.2004 ETTER LANDSMØTE Vedlagt følger protokoll fra NJFFs 17. ordinære landsmøte i Loen, november 2003, NJFFs Handlingsprogram for perioden og oppdaterte vedtekter for NJFF. NY HUNDELOV FRA !! Den mye omtalte hundeloven trådte i kraft fra nyttår. Sett fra vårt ståsted som jegere og jakthundinteresserte, gir lovteksten gode rammer for vår virksomhet. Bestemmelsene om hund er samlet og gjort mye mer oversiktlig. Kommunene er delegert myndighet til å utarbeide forskrifter om båndtvang ut over ordinær båndtvangstid. Her er det gjort unntak for visse former for samfunnsnyttig hundehold. Dette inkluderer hund brukt under ettersøk, jakt, jakthundtrening og jaktprøver. Bruk av hund til disse formål utenom ordinær båndtvangstid er hjemlet direkte i loven. Kommuner med forskrifter som begrenser bruk av hund, må revidere disse innen 2006 dersom de skal videreføres. En av NJFF s oppgaver blir å etablere kontakt med kommunene for å sette fokus på det positive hundeholdet. Detaljert informasjon om emnet finnes på våre nettsider. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon om hvordan vi skal prioritere innsatsen for å sikre en god overgang til de nye reglene. REFUSJON AV MERVERDIAVGIFT Vi viser til forrige rundskriv vedlagt brev av hvor vi orienterte om at NJFF ville få et betydelig beløp, og at vi ville fordele dette på de enkelte organisasjonsledd ift. brutto driftsutgifter for En forutsetning for å bli med i fordelingen var at vi hadde mottatt både regnskap og beretning innen Innen fristens utløp hadde vi dessverre mottatt regnskap kun fra 151 foreninger. Dermed var det hele 423 av våre 574 foreninger som ikke fikk sin del av midlene. Totalt fikk NJFF refundert restmidler med kr Disse er nå fordelt som følger: NJFF sentralt kr Fylkeslagene kr Foreningene kr De foreningene vi hadde mottatt regnskap fra, har nå fått eget brev om beløpets størrelse, og pengene er overført. Iflg. NJFFs vedtekter plikter lokalforeningene å sende inn regnskap og beretning både til NJFF sentralt og til fylkeslaget. Dette har vi minnet om flere ganger i skriv til foreningene. Vi presiserer nå at dersom vi ikke mottar disse dokumentene for 2003 uoppfordret, vil foreningen ikke bli med i tildelingen av de midlene vi mottar for Derfor ber vi om at regnskap og beretning for foreningen sendes oss så snart de er godkjent. Det innebærer også ekstra inntekter. Vedlagt følger oversikt over tildelingen av midler. SKOLESTANGPROSJEKTET 2004 Skolestangprosjektet har vært en formidabel suksess. Takket være deres innsats har tusenvis av elever fra hele landet vært på fisketur. Til sammen har det blitt delt ut fiskestenger. Skolestangprosjektet fortsetter i 2004 sammen med Sølvkroken og Statskog, og vi oppfordrer dere derfor til å planlegge neste års skolestangaktivitet allerede nå. Vi ønsker å stimulere til fortsatt innsats mot de skoler som har fått tildelt stenger. Dette

2 innebærer: Alle foreningene som har deltatt i skolestangprosjektet tildeles kr 1 650,- Pengene ble utbetalt i november/desember, Midlene bør benyttes i foreningenes videre arbeide med skolestangprosjektet i Alle foreningene i Sør - Norge som har deltatt i skolestangprosjektet får utdelt et klassesett med 30 stk meitestenger til odel og eie. Dette klassesettet kan foreningen benytte som de vil under familiedager, skoledager, fiskeskoler, etc. Alle foreningene i våre tre nordligste fylker som har deltatt i skolestangprosjektet får utdelt 12 stk haspelsett til odel og eie. Dette er en ordning som vi håper vi kan utvide i tiden fremover. Haspelsettet kan foreningen benytte som de vil under familiedager, skoledager, fiskeskoler, etc. Det skal fortsatt finnes reparasjonssett som foreningene kan benytte når de går over utstyret som de tidligere har delt ut på skoler. Reparasjonssettene blir sendt foreningene som har deltatt i prosjektet sammen med det øvrige utstyret. Foreningene har også en mulighet til å dele ut meitestenger i 2004 til skolene. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi har et begrenset antall sett på lager og derfor gjelder "første mann til mølla" prinsippet. Nye foreninger i skolestangprosjektet kan ikke regne med å få stenger til eget bruk eller midler, slik som foreningene som var med i 2002/2003. Alle som ønsker å dele ut stenger må fylle ut vedlagte skjema, slik som tidligere. Lykke til med skolestangprosjektet i 2004! DRAMMENS SPORTSFISKERE VANT MEDIEKONKURRANSEN kr til Drammens Sportsfiskere! Foreningen tok utfordringen og har sendt inn en rekke avisutklipp som viser deres engasjement i Her var alt fra ungdomsarbeid og kvinnesatsing til fiskekultivering og skytebanekvelder. En verdig vinner! For øvrig var det mange foreninger som har deltatt i NJFFs mediekonkurranse. Forbundskontoret ble nedlesset av avisutklipp, lydsnutter og videoopptak som viser at foreningene har gjort en fantastisk innsats! MEDIEKONKURRANSE I 2004 Mediekonkurransen fortsetter i 2004, hvor nye kroner ligger i potten. Reglene er de samme: Send inn kopier/utklipp av deres opptreden i mediene i Bredde og innsatsnivå vil bli vektlagt. Siste frist for innlevering: 1. desember. Lykke til! MEDIEHÅNDBOK Vi har laget et hjelpemiddel for de som ønsker å bli flinkere til å utnytte media i foreningsarbeidet; en mediehåndbok. Vi håper håndboka kan bidra til et lite løft i forhold til synliggjøring av alt det gode arbeidet vi driver med i jeger og fisk. Mediehåndbok følger vedlagt. VERVING Ny medlemsrekord i 2003 Ved årsslutt kunne man telle medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund, det er en økning på medlemmer fra Premiering av foreninger og fylkeslag Foreningen som får størst netto medlemsvekst gjennom 2003 får kr i premie. I tillegg trekkes det ut to foreninger blant de 50 beste foreningene som også får kr i premie. Fire premier av kr deles også ut til foreninger etter prosentvis vekst. (Vinneren i tillegg til tre foreninger som trekkes ut blant de 10 beste i hver gruppe). Her er foreningene delt opp i to grupper, medlemmer, og over 100 medlemmer. Foreninger innmeldt etter 2001 er ikke med i oversikten. Beste fylkeslaget premieres med kr Premiene trekkes ut senere og deles ut på årsmøte i fylkeslaget. Netto medlemsvekst i foreningene (antallsmessig økning pr ) Trondheim JFF, Sør-Trøndelag 268 Åsane JFF, Hordaland 146 Solemskogen JFF, Oslo 130 Stav. og Rogaland JFF, Rogaland 127 Alta JFF, Finnmark 91 Surnadal JFF, Møre og Romsdal 84 Rælingen JFF, Akershus 79 Nordhordaland JFL, Hordaland 77 Råde JFF, Østfold 68 Sunndal JFF, Møre og Romsdal 67 Våler JFF, Hedmark 63

3 Prosentvis vekst (foreninger med medlemmer pr ) Hitra JFF, Sør-Trøndelag 71,88% Stranda Jspf., Møre og Romsdal 70,59% Åmli JFF, Aust-Agder 51,85% Lillesand og Birk. JFF, Aust-Agder 45,88% Frosta JFF, Nord-Trøndelag 44,23% Soknedal JFF, Sør-Trøndelag 40,98% Lillehammer Jegerklubb, Oppland 39,39% Roan JFF, Sør-Trøndelag 34,04% Skåla JFF, Møre og Romsdal 27,94% Nordkapp JFF, Finnmark 26,79% Fusa JFL, Hordaland 24,32% Prosentvis vekst (foreninger med over 100 medlemmer pr ) Hamar og Omegn JFF, Hedmark 50,00% Horg JFL, Sør-Trøndelag 49,07% Råde JFF, Østfold 44,47% Surnadal JFF, Møre og Romsdal 38,36% Nordreisa JFL, Troms 38,24% Åsane JFF, Hordaland 36,78% Våler JFF, Hedmark 36,63% Klinga JFF, Nord-Trøndelag 35,76% Nordhordaland JFL, Hordaland 29,28% Ulstein og Hareid JFF, Møre og R. 27,94% Snertingdal JFF, Oppland 25,66% Beste fylkeslag ble Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag med Hordaland og Oppland på de neste plassene. Ved årets slutt var stillingen blant enkeltververne slik, vi tar med de 20 beste: Emil Andre Os Solemskogen JFF Oslo 225 Jan Fosnæs Buskeruds JFF Buskerud 138 Tor Harald Valseth Trondheim JFF - Sør-Trøndelag 110 Alf Aarak Stav. og Rogaland JFF Rogaland 96 Terje Torsmyr Sunndal JFF - Møre og Romsdal 84 Svein Hjelmtveit Nordhordaland JFL Hordaland 80 Ragnar Halle Surnadal JFF - Møre og Romsdal 71 Svein Arve Pedersen Vang JFF Hedmark 59 Kurt Eikså Kristiansand S JFF - Vest-Agder 57 Henrik Alstad Levanger JFF - Nord-Trøndelag 55 Einar Mellomgård Tromsø JFF Troms 53 Bernt O. Suhr Alta JFF Finnmark 53 Bjørn Sigurd Myrvang Råde JFF - Østfold 52 Tor H Johansen Lillehammer Jegerkl. - Oppland 51 Anders Krovik Stav. og Rogaland JFF - Rogaland 50 Vera Louise Sørø Trondheim JFF - Sør-Trøndelag 50 Sivert Bringslid Skåla JFF - Møre og Romsdal 50 Aage Åsbø Klinga JFF - Nord-Trøndelag 50 Jan Ivar Østlyng Horg JFL - Sør-Trøndelag 48 Sveinung Standeren Kristiansand JFF - Vest-Agder 47 FISKEVIDEO Spennende og lærerik film med Lars Lenth og Anders Fismen. Se vedlagte informasjon. Bestilles hos NJFF sentralt - medlemsbutikken. Du finner mer info om fiskevideoen på NJFFs hjemmesider (ungdomssidene). FISKEKLUBBEN 5 ÅR vinn en lavvo til foreningen! I jubileumsåret håper vi foreningene arrangerer enda flere turer og arrangementer for fiskeklubbmedlemmene. Vi har 10 lavvoer som skal deles ut blant de som melder inn sine arrangementer, så her er det bare å stå på. Forhåpentligvis kommer vi også med enda et par ting som foreningene kan ha god nytte av i ungdomsarbeidet. Mer informasjon om dette i neste rundskriv, men meld inn alt av arrangementer for barn og ungdom allerede fra nå. Alle fisketurer og fiskearrangementer legger vi fortløpende ut på www. iskeklubben.no i tillegg til at de blir trykket i Fiskeklubbens medlemsblad. Vedlagt følger siste utgaven av Fiskeklubb-bladet.

4 ENDRINGER I MEDLEMSKATEGORIENE Landsmøtet vedtok en endring i forhold til direktemedlemmene i Fiskeklubben. Mer om dette i protokollen fra landsmøtet som ligger ved i rundskrivet. MEDLEMSTALL Pr. 23. januar hadde medlemmer betalt kontingent for Det er på samme nivå som fjoråret. Beretning/regnskap Beretning og regnskap for 2003 skal sendes til NJFF sentralt. Send inn papirene så unngår vi merarbeidet med å følge opp hver enkelt forening. På forhånd - takk for hjelpen! Vedtekter Har foreningen gamle vedtekter vil vi anbefale en gjennomgang av disse før årsmøte. NB! Ved revidering av vedtektene husk å sette på dato for ajourføring av vedtektene. NJFFs mønstervedtekter for lokalforeninger er en fint utgangspunkt for utarbeidelse av nye vedtekter. Disse finner du på NJFFs hjemmesider under last nes. Kan også fås ved henvendelse til NJFF sentralt v/hilde Nøren, tlf Avregning og medlemsliste Avregning pr i tillegg til medlemsliste er sendt alle foreninger/lag. OPPGJØR - VERVING 2003 NB! Siste frist for tilbakemelding på premieønske er 31. januar NB: det er ikke mulig å samle opp vervepremier for flere år. TRYGG I NATUREN - E6 PROSJEKTET FRIFO er en fellesorganisasjon hvor NJFF tilhører. Her finnes et prosjekt hvor de ønsker at folk, spesielt de yngre, skal lære kart og kompass. Prosjektet heter "E6 prosjektet". Målet er å drive mest mulig kart og kompassaktiviteter langs de viktigste hovedveiene i Norge. Opplæringen vil foregå ved museer, opplevelsesentra, rasteplasser, etc. Foreningene i NJFF er nå invitert til å være med på prosjektet. Nærmere informasjon om dette finner dere vedlagt. NYTT RUNDSKRIV RETT RUNDT HJØRNET Om kort tid vil dere få et eget brev som vi vil gjøre spesielt oppmerksom på. Dette inneholder årsrapportskjema, styreskjema og kontigentsatsskjema. Tre svært viktige skjema som det tar kort tid å fylle ut og sende i retur. Hensikten med å sende alle sammen på en gang, er å gjøre det mest mulig oversiktlig for dere. Vær altså litt påpasselig på dette brevet. NM ISFISKE 2004 NM isfiske går av stabelen 6. og 7. mars på Steinsfjorden (Buskerud). Vedlagt ligger NMinvitasjon. Spørsmål kan rettes til Øyvind Fjeldseth hos NJFF på telefon SELJAKTHEFTE nytt opplag Bestilles hos NJFF sentralt på tlf Selges til kr.40,- pr. stk. inkl. porto. PH-status Vedlagt følger siste utgave av ph-status. Flere kan bestilles hos NJFF sentralt. FORENINGER JUBILERER! 75 år Voss JFL 50 år Smøla JFF Tysfjord JFF Kroken JFF Vi gratulerer! NY VERVEKAMPANJE 1. mars lanseres ny vervekampanje med flotte premier. Følg med i marsutgaven av Jakt & Fiske og neste rundskriv (mars). Med vennlig hilsen Norges Jeger- og Fiskerforbund Hilde Nøren Sekr.org.avdelingen

5

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 READYAVISEN Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009 Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 Kjære medlemmer, tillitsmenn og kvinner og foreldre til Readybarn.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

M to -Generalsekretæren

M to -Generalsekretæren MotoNews Nyhetsbrev desember -Generalsekretæren -Stilling ledig motorsportskole -Det nye medlemssystemet -Pole Position -Årbok -Marius Dammyr -Preseidenten- -Grasrotandelen -Månedens ildsjel -Nisseracet

Detaljer

17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING

17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING Ungdomsarbeid omfatter arbeid både med barn og ungdom 17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING Med ungdomsarbeid mener vi arbeid med både barn og ungdom. Ungdomsarbeid har vært et av NJFFs viktigste satsingsområder

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid 2008 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Rekruttering til jakt veien fra jegerprøveeksamen til jakt.......... 4 Hvordan bli en bedre villreinjeger?............ 5 Skadeskyting

Detaljer

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN.

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Nyheter fra 2006 ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Det er på høy tid at vi får hjemmesiden til Molde Bordtennisklubb opp å gå. Dette vil utvilsomt bedre muligheten til informasjon om klubbens arbeide

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer