Å R S M E L D I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M E L D I N G 2 0 1 4"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014

2 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding Samarbeidsråd menighet og misjon... 8 Regionale arrangement Kvinnearbeid... 9 Seniorarbeid...10 Andre tilknytningsformer...10 Informasjon/media...10 Skoler...11 Kontor/eiendommer...12 Økonomi...12 Årsmelding Acta...13 Årsmelding Alpha Norge...16 Årsmelding Galleri Normisjon...17 Årsmelding Horve Ungdomssenter...20 Årsmelding Stemnestaden...21 Årsmelding Vaulali...22 Årsmelding Solborg Folkehøgskole...23 KFskolen...24 Årsmelding Karmøy Begravelsesbyrå...25 Skattefritak...26 Regnskap Når testamentet skal skrives...42 Foreninger, lag og kontaktpersoner pr Regionarrangement Valg til regionstyret...53

3 Velkommen til regionårsmøtet 2015 på Stemnestaden lørdag 18. april 2015 Normisjon sin internasjonale leder Dag Håkon Eriksen er landsstyrets representant på årsmøtet. Vår visjon: Med Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Tema: Sammen om nye generasjoner Program Registrering m/kaffe og rundstykke 11:00 Temamøte og ord for dagen v. Berit R. Sandvik og Trygve B. Svendsen Acta barn og unge i Normisjon i fokus v. Thomas Thesen Årsmøte (årsmelding, regnskap, valg) Middag med kaffe og dessert 15:15 Årsmøte fortsetter Visjonsforedrag ved Martin Cave 18:00 Kveldsmat Festkveld Tale ved Dag Håkon Eriksen Sang og musikk ved Kerysso Saksliste til regionårsmøtet: 1. Konstituering 2. Årsmeldinger Regnskap Valg - regionstyre - valgkomite - revisor 5. Normisjon fremover Visjonsforedrag v. Martin Cave, innledning til debatt Påmeldingsskjema og mer info sendes til foreninger og direktemedlemmer. Ta kontakt med regionkontoret tlf eller innen fredag 10. april og meld deg på årsmøtet! Velkommen til Stemnestaden. 3

4 ??????????????????????????? Av og til lurer jeg på om disiplene til Jesus arrangerte årsmøte. Samlet de seg for å se tilbake på det de hadde gjort, legge nye strategier og planlegge arbeidet fremover? Jeg tror nok at de reflekterte over det som hadde skjedd, men jeg tror samtidig at Jesu person var dem så nær at dette overskygget mange av de menneskelige vurderingene som var naturlige å gjøre. De hadde gått sammen med Mesteren i flere år, og det de hadde opplevd med Jesus hadde satt så dype spor i dem at det var dette som var maktpåliggende for dem å formidle videre kanskje uten den store strategien, men i klar overenstemmelse med det Jesus hadde fortalt dem at de skulle gjøre. Jesus hadde gitt disiplene sine et nytt perspektiv på det de holdt på med. De både visste og hadde erfart at det var ikke dem selv det kom an på, men på Gud deres Far som gav dem alt som de behøvde. Vi har lett for å vurdere ut fra våre egne perspektiver hva som er rett måte å drive på. Men spør vi etter hva som er Guds perspektiv på det vi holder på med i Hans rike? For det er Hans rike vi jobber i. Det er reglene i Odd-Terje Høie Regionstyreleder dette riket som gjelder og ikke våre egne menneskelige beregninger. De fleste av oss har lest historien om profeten Esekiel som får synet av en dal full av menneskeknokler. Da Gud spør om profetens perspektiv på det han ser, så er det døde knokler. Men Gud ber profeten om å tale profetisk over disse døde knoklene, og de blir til en stor hær av levende mennesker. Gud har bedt oss om å gå ut og drive arbeid i Hans rike, men vi må alltid ha med oss Hans perspektiv på det vi gjør. Dersom Gud ønsker noe så gjør han det, selv om det ser helt umulig ut for oss. Det fantastiske er at Han vil at vi skal være med å gjøre det. Det var da profeten talte at det skjedde, men det var ikke tvil om at det hele var Guds gjerning det. På samme måten kan vi få lov til å drive vårt arbeid i full forvissning om at Gud ønsker resultater av det vi gjør mye mer enn oss selv. Vår oppgave blir å være Hans disipler og lytte til Hans stemme slik at vi alltid gjør og sier det som Han vil. For da vil han sørge for resultatene. Utdrag fra lover for Normisjon Rogaland: Regionen holder hvert år sitt regionårsmøte på det sted som regionsstyret bestemmer. På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon, over 15 år, møterett og stemmerett 1 2 De som ønsker å ha stemmerett ved årsmøtet må ha meldt seg på på forhånd, eller melde seg til fullmaktskomiteen senest en time før forhandlingsmøtet settes. 4

5 Årsmelding 2014 Vekstmiljø! Du har kanskje sett Alpha sin logo. Det er et spørsmålstegn! Alpha oppfordrer oss til å stille spørsmål. Ikke et hvilket som helst spørsmål, men livsviktige spørsmål. Hvorfor døde Jesus på et kors? Hva med resten av mitt liv? Og flere spørsmål som til slutt gir et godt bilde av hva kristendommen er. Ja, svært mange som går på et Alpha-kurs får et helt nytt forhold til Faderen, Sønnen og Ånden etter å ha gjennomført et Alpha-kurs. Det viktigste for en leder på et Alpha-kurs er å lære seg å lytte og ikke nødvendigvis komme med alle de gode svarene. Svarene kommer gjennom god undervisning, grupper der det er åpenhet og rom for alle spørsmål. Og det er flere ledere som er i bønn for den enkelte deltaker. Vi bruker også mye tid på å legge til rette for trivelige rammer i form av god mat, gode omgivelser og godt humør. I sum prøver arrangøren å legge til rette for at den enkelte sin tro kan spire, slår røtter og vokse. Og vi vet selvsagt at det er Gud som står bak hver utviklende tro, men Han har skapt dette slik at du og jeg skal være med å legge til rette for at det skal kunne skje. Normisjon Rogaland prøver også å legge til rette for et vekstmiljø gjennom Agenda 1. Da er det lokale styrer som er i fokus. Agenda 1 vil hjelpe våre mange fantastiske styrer (små og store) fra hele vår region til å lykkes som di sipler av Jesus Kristus. Skal det skje er det viktig at vi hjelper hverandre til å få til et miljø som oppmuntrer til det. Og det er med stor glede vi ser at nettopp dette skjer gjennom Agenda 1 samlingene. Regionen satser aller mest på at vi skal skape et vekstmiljø for Barn og Unge i Rogaland. Acta har i den siste tiden startet med større fokus på medvandring. Dette behovet har oppstått fordi vi merker at det krever mye mer ressurser på å utdanne en leder i dag, enn det gjorde for noen år tilbake. Det er fordi basiskunnskapene om kristendom er betydelig mindre i dag. Og alle vet vi hvorfor, gjør vi ikke? Jo, de fleste får betydelig mindre kunnskap om den kristne tro i dag. Dermed er vårt oppdrag betydelig større, men vi tar utfordringen. Velkommen til et spennende årsmøte på Stemnestaden. Bodil Høie og gjengen på Stemnestaden vil være med å legge til rette for et vekstmiljø. Kom som du er! Arbeiderne REGIONLEDER Erik Rørtveit ACTA, BARN OG UNGE I NORMISJON: Thomas Thesen, Actaleder Kenneth Kolltveit, tweens- og ungdomskonsulent Velaug Trodahl, administrasjonsleder Acta (permisjon fra desember) Jorun Marie Hauge, barnearbeider Lina Fisk Eide, barne- og ungdomsarbeider (permisjon) Ada Storesund Høvring, barne- og ungdomsarbeider (permisjon) Sondre Høysæter tweens- og ungdomskonsulent Kjersti Hausberg Bjerga, barne- og ungdomsleder Lone Jeanette Stranden Hettervik, ettåring (til juli) I tillegg kommer sesongansatte i leirarbeidet. VOKSENARBEID: Modgunn Brynjelsen, voksenarbeider Roar Flacké, distriktsleder Aud Vihovde Hoftun, voksenarbeider, Fermate Hans Høie, ledertrener Kørner Høie, forkynner/vaktmester på Stemnestaden Inge Morten Paulsen, leder Alpha Norge/ fellesskapsutvikler Line Marie Løge, familiekonsulent Alpha Norge Unni Sæves Vignes, foreningsarbeider Gjermund Lygre, misjonskonsulent ADMINISTRASJON: Einar Larsen, administrasjonsleder Helene Skimmeland, økonomileder Torunn Fjelde Hansen, kontorleder LEIRSTEDENE: Maria van Vliet, daglig leder Horve Norvald Horve, vaktmester Horve (til juli) Ann Elisabeth Tandstad, kjøkken Horve (til april) Hans Høie, vaktmester Horve Bodil Høie, daglig leder Stemnestaden Kørner Høie, Stemnestaden, vaktmester/forkynner Gunn Bjørg Slåtto, leirstedsarbeider Stemnestaden Jan Gunnar Skogen, leirstedsarbeider Horve Kjersti Hausberg Bjerga, leirstedsarbeider Stemnestaden Johne Varland, bestyrer Vaulali (til september) Sveinung Notvik, daglig leder Vaulali (fra september) Erik Rørtveit, Regionleder 5

6 STYRETS ARBEID Aktive eiere Også i 2014 har det vært mange aktive eiere i arbeid. Det er flott å se alle de ulike måtene det går an å bidra på, enten det er å servere på et leirsted, snekre på et bedehus, sende ut brev fra kontoret, eller reise å tale på ett møte. I 2014 har gjenbruksbutikkene for alvor satt sine spor både i Sandnes og i Aksdal, her gjøres det en formidabel innsats av mange. Dette er bare noen av oppgavene, og skulle vi ramset opp alle her, så ville listen blitt lang. Vi er takknemlige for alle som villig har bidratt på ulike vis også i Vi bygger vår bevegelse på mange ulike måter, tusen takk!! Regionstyret I 2014 hadde regionstyret følgende sammensetning: Odd-Terje Høie (leder), Henrik Dam (nestleder), Berit Helgøy Kloster, Jan Håvard Frøyland (nestleder fra mai 2014), Otto Fjelde og Olga Slettebø Gilje. Nils Ove Nygård, Bente Sattler Sørskår og Otto Sirnes var varamedlemmer. På regionårsmøtet ble Odd-Terje Høie gjenvalgt som leder for regionstyret i to år. Henrik Dam og Otto Fjelde gikk ut av styret. Nils Ove Nygård og Trygve B. Svendsen ble valgt som medlemmer til styret for tre år. Berit Reinertsen Sandvik, Inger Skjæveland Sande og Arnvid Nordstrand ble varamedlemmer. Velaug Trodahl og Kenneth Kolltveit har vært ansattes representant, mens regionlederen har vært sekretær for regionstyret. Åshild Høllesli og Vidar Aarstad har representert Acta-styret, mens Johannes Byberg har møtt fra seniorkomiteen. Regionstyret hadde sju møter i 2014 og behandlet 54 saker, blant annet åndelige utfordringer, strategiske valg, økonomi og personalsaker. Styrets medlemmer har også utgjort årsmøte for foreningen Solborg folkehøgskole, foreningen Vaulali leirsted og foreningen Karmøy begravelsesbyrå. Viktigst var å jobbe videre med Identitet og Handlingsprogrammet som ble vedtatt på årsmøte i Vi er den første regionen som har tatt i bruk ordet Identitet i denne sammenhengen. Styret mener det vil være viktig å ha et fokus på dette fremover. Det å være kristen er først og fremst noe vi er. I tillegg fortsatte styret som deltaker i Agenda 1. Dette har vært et nyttig redskap, som vi mener vil være viktig fremover. Styret er også opptatt med at vi blir bevisste og aktive eiere av Normisjon. I forbindelse med generalsekretærsaken tok styret initiativ ovenfor Lands styret og ba om at regionstyrene ble informert i forhold til prosessen. Dette førte til et møte mellom Landsstyret og regionstyrene som ble avholdt på Gardermoen 1. februar Møtevirksomheten Våre forkynnere (lønnede og ulønnede) har sammen med våre lokale kontakter også i 2014 bidratt til en omfattende møtevirksomhet. Det er mye som er ulikt fra bedehus til bedehus i vår region, fra forsamling til forsamling. Formen på møtene, antallet som kommer, sangvalget osv, kan være veldig forskjellig. Noen plasser er det et helt styre som står for arrangementet, andre plasser er det gjerne kun en kontaktperson som står for hele samlingen. Men, målet er det samme: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Takk til alle som er med og gir av sin tid og sine krefter, måtte dere bli rikelig velsignet. Årsmøtet i 2014 Lørdag 5. april var det regionårsmøte på Randaberg. Temaet var: «Sammen om nye generasjoner sammen om folkeslag.» Eli Skaaland Tveitane var utsending fra Landsstyret. Det var totalt 130 stemmeberettigede og 150 påmeldte delegater. Årsmøtet godkjente årsmelding og regnskap for Odd-Terje Høie innledet til debatt med sitt visjonsforedrag. Debatten under årsmøte var god og det ble særlig lagt vekt på forholdet mellom generasjonene og at det var viktig å satse på barne- og ungdomsarbeidet. På misjonsfesten ble det fortalt nytt fra våre samarbeidsland og vi hadde særlig fokus på arbeidet i Kambodsja, her fortalte Irene Ege fra Nærbø om sin teamtur til Kambodsja. Eli Skaaland Tveitane holdt talen under festen, mens Randaberg mannskor sang. Vi hadde også besøk av studenter fra Gå Ut senteret som fortalte om sine erfaringer. Disse var også med på gudstjenester på søndagen i Randaberg og Hana kirke. En stor takk til Normisjon Randaberg et prikkfritt arrangement. Forsamlinger/Menigheter IMI-kirken har i dag den største forsamlingen i Norge tilsluttet Normisjon. IMI kirken står også bak Agenda 1, det er et læringsnettverk for ledere av forsamlinger rundt omkring i Norge. Anne Kristin Bruns har sammen med ansatte i regionen jobbet for å få i gang Agenda 1 for lag og foreninger i Rogaland. I løpet av 2014 fullførte den første gruppen sitt toårige arbeid med Agenda 1. På samlingene får vi god undervisning og vi blir ledet inn i gode prosesser, som har som mål å få det enkelte styre til å treffe med misjonsbefalingen der en har sitt virke. Det er fascinerende å se hva som skjer i slike prosesser. Agenda 1 blir nå etterspurt fra hele landet og det startes nye lærefellesskap over hele landet. Det foregår mye spennende arbeid for å nå nye mennesker med evangeliet. Og vi må hele veien våge å gå 6

7 nye veier for dette. Her må vi som region være med å heie på de som våger å prøve noe nytt. Historisk har det vist seg at det ofte oppleves som et brudd med tradisjonen når Gud skaper noe nytt. Men når det har gått en tid så viser det seg at det er slik Gud gjør det, Han skaper noe nytt for en ny tid. Vi håper vi kan være med å gi den samme fullmakt som en engelsk biskop gav sine prester: «Du kan gjøre hva du vil, hvordan du vil og hva tid du vil bare du leder mennesker til tro på Jesus Kristus.» Det er faktisk det som er det viktigste. Vi ser at vi har nye uttrykk gjennom Huskirker og mye av det våre forsamlinger og foreninger gjør i Rogaland. Vi håper at vi blir frimodige på å våge på vegne av Gud. Strategiarbeid Under Generalforsamlingen i Stavanger ble det vedtatt en del endringer for Normisjon. Vi fikk ny visjon: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.» Og vi fikk nye og spennende verdier i: «Elsket & Sendt.» Det har over lang tid vært jobbet med strategidokumentet for , dette ble justert og endelig vedtatt under GF. Vedtatt ble også Handlingsprogram for Vi i regionen Rogaland vil følge opp det som er vedtatt her. Regionstyret har i den senere tid snakket mye om de 3 A er: Acta, Alpha og Agenda 1. Dette skal være det vi satser på i tiden fremover. Vi opplever at vi må spisse oss i tiden fremover, slik at vi blir tydeligere. IDENTITET OG HANDLINGSPROGRAM Identitet- og Handlingsprogram for Normisjon Rogaland Visjonen vår er: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag Verdiene våre er: Elsket (1.Joh 4,19: Vi elsker fordi han elsket oss først.) Sendt (Joh 20,21b: Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.) Hovedsatsinger Vi vil reflektere verdiene våre og realisere visjonen vår gjennom 3 hovedsatsinger: Agenda 1 Alpha Acta Barn og unge i Normisjon Agenda 1 Gjennom Agenda 1 vil vi tilby lokale lederskap i Rogaland et verktøy som utruster dem til å bli tryggere på sitt åndelige lederskap og gi dem verktøy til å utruste de som tilhører fellesskapet til å: Bli trygge på sin identitet som et Guds barn elsket av Ham Oppdage den utrustningen de har fått av Den Hellige Ånd Bli utfordret til å følge Jesus Kristus slik at de elsker som Han og gjør de gjerninger som Han gjorde. Ha en misjonal holdning og være bevisste på at de er Jesu disipler og sendt av ham enten de er i Norge eller i andre land. Alpha Vi vil oppmuntre våre felleskap til å bruke Alpha kurset som redskap, slik at flere: Oppdager hvem Jesus er og at Han er relevant også i vår tid. Erfarer at Jesus elsker dem og tar imot Ham som frelser Oppdager at de kan praktisere som Jesu disippel ved å være med i lederskapet på Alpha kurs Acta Gjennom Acta Barn og unge i Normisjon vil vi: Invitere barn og unge til å bli kjent med Jesus som verdens frelser Invitere alle generasjoner til å være med på å lede nye generasjoner til Jesus Lære de unge disippelskap gjennom medvandring Dannelsen av vår identitet skjer først og fremst i våre hjem(lønnkammer). Som bevegelse vil vi invitere til våre fellesskap. Vi vil være med å oppmuntre til en god rytme i vårt bibel og bønneliv. Vår tid krever også at vi er aktive for å finne en stille stund ved Jesu føtter. Her ser vi gode frukter gjennom retreatbevegelsen. Misjon gir visjon. Vi er sendt både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Som bevegelse vil vi satse på å få et større engasjement for det internasjonale arbeidet vårt. Vi vil oppmuntre den enkelte til å stå sammen om misjonsoppdraget der den enkelte av oss er. Som bevegelse har vi samarbeid med 10 land. Som teltmakere kan den enkelte bidra der en er. Vi vil oppmuntre alle til å tenke på seg selv som prest, og misjonær. Den nytestamentlige kirke setter alle kristne i den posisjonen. På den måten ønsker vi å få sterkere kontakt med våre Haugianske røtter. Mål for Vi vil at flest mulig av oss skal bli tryggere på sin identitet som Guds barn. Vi vil måle kvalitet fremfor mengde. 7

8 MISJON ÅRSMELDING 2014 EIT VELFUNGERANDE SAMARBEIDSRÅD MENIGHET OG MISJON STAVANGER BISPEDØMME På nytt får vi takke for det det gode samarbeidet vi har med ca 20 kyrkjelydar i Stavanger bispedøme. Vi ser at dette gjev velsigning både lokalt og globalt. Nokre avtalar vert kvart år avslutta og nye kjem til. Så også i år. To eksempel. Vi har har hatt eit godt samarbeid med Jelsa om Okhaldunga. Det er no avvikla. Vi takkar for fylgjet. Bokn kyrkjelyd har no sagt ja til å støtte dette arbeidet for nokre år framover og vi ser framt til samarbeid. Vi ser at vi saman som kyrkje og organisasjon har mykje å vinne på med godt samarbeid. Ta gjerne kontakt om du har lyst til å vere med i dette arbeidet med å spreie misjonsengasjement og glede til beste for Guds store verden. I haust hadde alle vi i SMMS arbeidet ei nyttig samling hjå NMS i Stavanger med fokus på korleis vi kan enno betre spele saman med kyrkjelydane. Vi vil og nemne at fleire kyrkjelydar og forsamlingar støttar opp om vårt arbeid i Cambodga. Her gjer våre frivillige medarbeidarar ein stor innsats både gjennom å samle og inspirere folk og gjennom å ha folk med seg på teamturar til Cambodga. Vi håpar at vi skal få opp ei aktiv gruppe som kan vere med og «fyre» opp under arbeidet i Nepal i løpet av Det skjer fantastiske ting i Kambodsja. Det evangeliserende og kirkebyggende arbeidet rapporterer om at kirka i Kambodsja har ledet over mennesker til tro på Jesus i Kirkeledere deltar flere ganger i året på ledertreninger og Agenda1 er etablert i alle 24 provinser. Det er et sterkt fokus på disippelgjøring i arbeidet. Normisjon er også deleier i en kristen humanitær organisasjon, ICC (International Cooperation Cambodia), som har utviklet god kompetanse på utvikling av lokalsamfunn. Prosjektene som ICC driver er rettet mot de aller fattigste. Stikkord for arbeidet er hjelp til selvhjelp og at folk skal læres opp til å bli bedre i stand til å forsørge seg og sin familie. Hvert år reiser flere team/grupper til Kambodsja og deltar i arbeidet til Normisjon. Familieleir og evangelisering, relasjoner bygges og utvikles. At folk kan få besøke arbeidet har vist seg å være viktig for at engasjementet spres. Solborg Folkehøgskole har hatt inn - samling til Kambodsja gjennom mange år og elevteam reiser ut hvert år. Stadig flere menigheter, forsamlinger og foreninger i hele Norge har fast givertjeneste til Kambodsja. Normisjon har bare lokalt ansatte i Kambodsja (Sithuon og Lysom m.flere i tillegg til ansatte i vår samarbeidsorganisasjon ICC). NEPAL Nepal, Lindy og Tove Hansen på besøk. Gjermund Lygre DET SKJER STORE TING I KAMBODSJA Normisjon i Rogaland driver et omfattende og rikt misjons arbeid i Kambodsja. Region Rogaland, Imikirken og Norkirken Sandnes har ansvaret for dette arbeidet i Norge på vegne av landsstyret. History makers Kambodsja I løpet av 2014 har det vært stort engasjement for Nepal blant misjonsfolket i Rogaland. Mange ulike grupper har fått muligheten til å besøke dette flotte folket, noe som gjør at engasjementet her hjemme i Rogaland øker. Okhaldhunga sykehus er fortsatt under utbygging. I 2014 kom en bro på plass, noe som gjør at sykehusbyggingen går mye fortere. Dette fører igjen noe til at de kan gi bedre tilbud til de som bor i det distriktet. Flere at sykehusets nye avdelinger er nå tatt i bruk. Vi kan også glede oss over samarbeidet som vi har sammen med den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas 8

9 Sewa (ABBS). Gjennom de tre dagsentrene som de driver i Katmandu, får mange funksjonshemmede barn ett flott tilbud. Det er godt å kunne formidle at alle barn skal bli sett og elsket slik som de er. Det er også viktig for ABBS senterne å kunne gi opplæring og støtte til foreldre i en vanskelig tid var det året sherpaene i Nepal fikk ny testamentet på sitt eget språk. Engasjementet i Rogaland øker, så vi ønsker å få til en komite som vil jobbe med Nepal spesielt. Kjenner du noen som du tror dette kunne være en kjekk oppgave for, ta kontakt. MALI Normisjon i Rogaland har gjennom flere år hatt et stort engasjement for og i Mali. Urolighetene i Mali gjør det vanskelig å drive misjon i landet, derfor er det etablert kontor for Normisjon i nabolandet Senegal. Møyfrid og Kristian Moskvil (Strand) er for tiden hjemme på grunn av urolighetene i landet, men det er meningen at de skal reise ut igjen til Mali eller Senegal. Gjermund Lygre har hatt forskjellige oppdrag i Mali i Gjermund har blant annet ansvar i bibelskolen i Bafoulabé. Vi takker alle som er med og støtter vårt arbeid i Mali. REGIONALE ARRANGEMENT 2014 Mange har også i 2014 fått livsviktige møter med Jesus på arrangementene våre. Et mangfold av samlinger gir også inspirasjon og engasjement for misjon både i nærområdet og blant folkeslagene. Flere av arrangement ene gir dessuten mulighet til kontakt med nye målgrupper Inspirasjonsfest, Bogafjell Inspirasjonsfest, Stemnestaden Lutherseminar, Langåker En helg til stillhet og ettertanke, Horve Agenda1-helg, Vaulali Agenda1-helg, Stemnestaden Insp saml kvinner, Talgje Insp saml for kvinner, Ålgård Insp saml for kvinner, Saron Bryne Insp saml for kvinner, Tananger bedehus Insp saml for menn og kvinner, Hjelmeland Kvinnehelg,Stemnestaden INSPI-Kvinner, IMI-kirken Pensjonisttreff, Stemnestaden Vaulalibasaren Påskefest, Stemnestaden Vårbasar, Skudeneshavn «Kvinnenes dag», Horve Insp samling for kvinner, Vestre Åmøy Fellesstevne, Stemnestaden Seniorseminar Solborg Loppemarked, Stemnestaden PUH-leir, Stemnestaden Vaulalidagen Seniorleir, Vaulali Normisjonsdager, Stemnestaden Insp saml for kvinner, Finnøy Insp saml for kvinner, Egersund Insp saml for kvinner, Ganddal Normimarken, Jørpeland Insp.saml for kvinner, Stemnestaden Insp saml for kvinner, Karmøy Agenda1-helg, Finnøy Insp saml for kvinner, Jørpeland Horvebasar på Horve Mannstreff, Stemnestaden Kvinnehelg Horve Minimesse, Stemnestaden Temasaml: «Hva er godt når livet gjør vondt?» Fermate/Stemnestaden Julemesse Hå Julemesse, Åkrehamn Julemesse, Haugesund Julemesse Vikevåg Julemesse Sandnes Julemesse Judaberg Julemesse Randaberg Julemesse, Sand Julemesse Bru I tillegg har vi hatt sjelesorgkurset «Ta vare på deg selv og andre!», Åkra kirke (våren) og Skjold kirke (høsten) i samarbeid med de lokale menighetene. MESSERESULTATER 2014 Tallene nedenfor viser hvor viktig dette arbeidet er. Det ligger mange timers arbeid bak tallene. Tusen takk til dere alle som har vært med og bidratt på ulike vis. Ekstra kjekt er det å høre at trivsels-faktoren er høy på messene. Bru ,-, Brusand ,-, Finnøy ,-, Haugesund ,-, Hå ,-, Randaberg ,-, Sandnes ,-, Suldal ,-, Vea ,-, Vikevåg ,-, Ålgård ,-, Normimarken i Strand ,-. Totalbeløpet iht. denne oversikten er kr ,-. Vi takker alle som har bidratt på alle måter i dette viktige arbeidet, både på messer, basarer og andre ting. ÅRSMELDING KVINNEARBEIDET 2014 Jesus var radikal i sitt møte med kvinner. Han forløyste 9

10 Kvinnehelg på Stemnestaden. SENIORKOMITEEN I ROGALAND Medlemmer: Ragnhild Rettedal Kjellaug Aanestad Varhaug Leif Berge Jostein Soppeland Johannes Byberg Aksel Stavnheim Ragnhild Nærland 2014 var et aktivt år, med mange tilbud. Det ekstraordinære var at vår komite var arrangementkomite for 2 landsdekkende arrangement. 1 Landsseminar på Solborg juni (60 deltakere) 2 Landssamling for tillitsvalgte seniorer på Vaulali September (15 deltakdere, derav 3 fra Rogaland) Gjennomføringen av disse arr. er vi stolte av, noe også evalueringen gav uttrykk for. Disse to, og særlig landsseminaret på Solborg krevde mye av oss. Vi er glad for at vår komite fikk tillit til å stå som arrangør. sunn livsutfalding og tenarsinn, og han gav dei oppdraget til å formidla evangeliet. Dette er også grunnlaget for arbeidet blant kvinner i Rogaland i Me ønskjer å inspirera til å leva nær Jesus, gi evangeliet vidare i ord og handling gjennom ulike gåver og til å bli med i det verds-vide misjonsoppdraget. INSPIRASJONSSAMLINGANE for kvinner er strategiske møteplasser for dette. Oppslutninga fortel om at desse samlingane betyr mykje for mange kvinner i heile regionen. I 2014 har me hatt samlingar på fylgjande stader: Egersund, Bryne, Ålgård, Ganddal, Tananger, Vestre Åmøy, Jørpeland, Finnøy, Talgje, Åkra, Stemnestaden, Ølen og Sauda. I tillegg hadde me Kvinnenes dag på Horve i mai. 29.mars samarbeidde me med IMIkirken om Inspi-kvinner. Noko av det aller viktigaste som skjer i kvinnearbeidet er KVINNEHELGENE på Stemnestaden og Horve. På Stemnestaden i mars var temaet: «Bevar ditt hjerte.» Irene Cave og Ingunn Moi hadde bibelundervisninga. På Horve var temaet: «I møtet med meg sjølv, møter Gud meg». Der talte Christiane Weiss Tornes og Edel Irene Aase. Mange deltok elles med ulike gåver Tilstrøyming og tilbakemeldingar frå begge stadene fortel om at dette er viktige oasar i ein utfordrande kvardag. Me har flotte team både i sør og i nord som har ansvar for desse helgene. I Sør-fylket har kvinnekommiteen dette året vore: Anne Marie Hausken, Jofrid Høie, Hilde M. Viste og Anne E.Halsne saman med Unni S. Vignes. I Nordfylket har det vore: Ingunn Moi, Liv Olen Skorpe Sjøen, Sissel T. Dam, Tove Anita E. Baustad og Kari Anne Rafdal saman med Aud V. Hoftun. Me har framleis mange KVINNEFORENINGAR rundt i regionen. Desse er viktige bære-bjelkar i misjonsarbeidet både lokalt og internasjonalt. Her finn mange kvinner verdifullt fellesskap saman med andre søstre i trua. Å styrkja og gi frimod til levande disippel-liv blant mødre, bestemødre og tanter i Rogaland er stratgisk satsing for å verkeleggjera visjonen: JESUS KRISTUS TIL NYE GENERASJONAR OG FOLKESLAG. Komiteen har og hatt en-dags møte på Andabeløy. Der fikk vi anledning til å bli godt kjent, vi fikk snakket om «hva er/blir oppgavene våre»? Den årlige leiren var dette året flyttet fra juni til august. At leiren har fått «god omtale» viste deltakerantallet som var max av det Vaulali kan romme (53 personer), sel etter renoveringen av vaktmesterboligen som gav oss flere rom, også flere enerom som er etterspurt. Vi har hatt en «storsamlig» på Horve med middag, en dag for sosialt fellesskap kåseri sang. Dette året var John Skien og kåserte over sitt liv som jurnalist, med oppdrag i TV og radio. Gladsangpensjonistene fra Sola uderheldt med sang. Komiteen la opp til busstur fra søre del av regionen til Stemnestaden der vi var sammen de fra nordre del av regionen. Her la vi opp til å fylle 1 buss, men det ble 2 busser med ca. 82 deltakere. En flott opplevelse med god middag og spesielt god kåsør. Musikk og sang, vellukket. At våre arrangement har fått god omtale og er populære viser den gode deltakelsen. Til middagssamlingen på Horve måtte vi si nei til flere.. At våre leirer samler så mange er vi veldig glad for. Summen av arbeidet i 2014 er i overkant av forventningene og det ser takk til Gud i sitt Ord gir oss oppdrag, 10

11 og utruster oss til oppgavene. i Fil «for det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Stor takk til den inkluderende holdning og store raushet Regionstyret har gitt til seniorkomiteen med å mye oppmerksomhet og romslig taletid! Johs. Byberg INVESTERINGSNETTVERKET 11. juni 2014 ble Investeringsnettverket stiftet. Flere fra Normisjon Rogaland har vært aktive for å få nettverket stiftet. Investeringsnettverket er en forening som ønsker å videreføre den haugianske ånd. Foreningens formål er forvaltning av foreningens kapital og inspirere medlemmene til å forvalte sin egen kapital og kompetanse. Foreningens forbilde er Jesus Kristus, og som inspirasjon Hans Nielsen Hauge og hans bevegelse. Nettverket samarbeider tett med Normisjon sitt forretningsselskap Viator, som har forretningsvirksomhet i flere av våre misjonsland. Det er dessverre et faktum at halvparten av verdens befolkning lever på mindre enn 15 kroner dagen. Vi i Normisjon ønsker å sette et større fokus på vårt ansvar som forvaltere og ønsker å samarbeide med Investeringsnettverket om dette oppdraget. Jesus har gitt oss et tydelig kall om god forvaltning. Vi må ta innover oss at vi i Norge har et særlig ansvar for å løfte mennesker ut av fattigdommen. Dette ønsker Normisjon Rogaland å være med på. Vi er spent på fortsettelsen! ANDRE TILKNYTNINGSFORMER Det er mange måter å knytte seg til Normisjon på. Her er noen tall når det gjelder medlemskap, givertjeneste og abonnement i regionen (tall i antall personer) Direktemedlemskap Fast givertjeneste Nytt fra Normisjon Agenda INFORMASJON/MEDIA Nytt fra Normisjon lages med både lokalt stoff og stoff fra sentralt hold. Nytt fra Normisjon lages sammen med region Agder. Regionenene veksler på å ha første del av bladet. Nytt fra Normisjon kom ut seks ganger i 2014 og hadde åtte sider regionstoff og fire sider fellesstoff for hele organisasjonen. Tilbakemeldingene på Nytt fra Normisjon er positive, det blir lest, og er en viktig informasjonskilde for svært mange. Det ble laget nye felles nettsider for Normisjon i Norge i De nye hjemmesidene hadde en del utfordringer i oppstartfasen som vi dessverre ikke fikk bukt med i Ambisjonen er at det skal være godt fungerende og informative hjemmesider som fører til regelmessig bruk av våre Normisjonsvenner. Nettadressene er for Normisjon og for Acta, -barn og unge i Normisjon. SKOLER Solborg Folkehøgskole er organisert som forening med regionstyrets medlemmer som årsmøte. Kontakten mellom skolen og regionen er god og Solborg er en veldrevet skole som når og former mange unge som vi ellers ikke når. Solborg har misjonsprosjekt knyttet til Normisjons arbeid i Kambodsja. For øvrig henviser vi til egen årsmelding for Solborg og nettsiden 100 års jubileum IMI-kirken driver Acta Bibelskole i Stavanger. Se I 2013 ble det oppstart for kristen grunnskole, KFskolen. Skolen er et samarbeid mellom IMI-kirken og regionen. KF-skolen i Stavanger er lokalisert på Misjonsmarka 1(Misjonshøgskolen). Det ble i 2014 besluttet at det skal etableres avdeling for KF-skolen på Jørpeland. Se KORT OM KIA ROGALAND 2014 Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) i Rogaland har som mål å yte hjelp til mange av de mest underpriviligerte og sårbare i vårt samfunn, innvandrere og asylsøkere. KIA arbeider hovedsakelig på to måter: Gjennom KIAs menighetsnettverk tilbyr KIA et fellesskap for å øke kompetansen på flerkulturell inkludering i menighetene. Dette arrangeres høst og vår. På regionalt nivå arrangeres også en årlig turmarsj, «Vi går for fellesskap» - Fem år på rad har KIA arrangert en flerkulturell turmarsj med ca deltakere. I år blir arenaen Brekko i Gjesdal. KIA Rogaland arrangerer også konferanser på det flerkulturelle feltet når tema i samtiden tilsier det, for eksempel «Kvinner på flukt», ettersom vi nå har den verste flykningekatastrofen etter andre verdenskrig. Den andre hovedsatsingen er diakonale tiltak gjennom lokalavdelingene, se under. Leksehjelp for barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, og norskundervisning med samfunnskunnskap for voksne. «Norsktreningskafe» I «BådeOg-kafeen» på Sandnes 11

12 tilbyr KIA leksehjelp og norsktrening for innvandrere. KIA-venn Med basis i KIAs kjerneverdier Likeverd Omsorg Vennskap, organiserer KIA vennekontakt på et uformelt plan mellom innvandrere/asylsøkere og etnisk norske. Det utgjør en stor forskjell for mange å ha en norsk venn å snakke med. KIA middag En onsdag i måneden arrangerer vi internasjonal middag. Treffpunkt for etiopiske og eritreiske flyktninger De papirløse flyktningene med etiopisk bakgrunn som fikk inndratt sine arbeidstillatelser i januar 2012, har siden den tid fått benytte lokalene til KIA som fast samlingssted flere ganger i uken. KIA Multikulturelle Gospelkor Ligger for tiden på is, da vi ikke har dirigent. «Sett farge på tilværelsen» KIA har flere ganger hatt matlagingskurs kombinert med kunstprosjekt hvor deltagerne har vært enslige mindreårige asylsøkere. Lokalavdelinger KIA Rogaland har lokalavdelinger i Egersund, Nærbø, Sandnes, Stavanger og Haugalandet. I tillegg to nystartede KIA-Ung grupper på Klepp og Nærbø. I tilknytning til alle lokalavdelingene finner vi frivillige som gjør en betydelig innsats for å styrke livskvaliteten og lette integreringen for flyktninger og innvandrere. Oppsummering KIA har ca 100 frivillige medarbeidere i Rogaland, mange med høy kompetanse (høyskolelektorer, lærere, fysioterapeuter, sykepleiere m.m.), som gjør en stor idealistisk innsats. KIAs arbeid er en kombinasjon av kulturelle, religiøse og sosiale tiltak. Arbeidet vårt er basert på et kristent menneskesyn, der alle mennesker er like verdifulle uansett hvilken etnisk, språklig eller religiøs gruppe de kommer fra. KIA er den eldste og mest erfarne aktøren i Rogaland på innvandrerfeltet, med våre 26 år i denne tjenesten. Vårt arbeid er viktig både for de gruppene vi retter tiltakene inn mot, men også for menighetene og samfunnet for øvrig ved at opplæringen kan bidra til økt integrering, større trygghet og gjensidig forståelse. BETANIASTIFTELSEN Betaniastiftelsen er en selvstendig stiftelse med røtter i Lars Oftedals diakonale virksomhet og historisk forbindelse med Ryfylke & Jæren Indremisjon. Betaniastiftelsen er innmeldt som forening i Normisjon Rogaland. I 2012 flyttet virksomheten inn i nytt bygg i Oalsgaten 2 i Sandnes. Bygget har fått navnet: «Både-Og huset» Navnet er spennende og kan brukes til refleksjon. I bygget er det en flott kafe, her er nye konferanselokaler, kontorer for de ansatte, et verksted for kultur, et Fermate-senter (som er et ressurssenter for sjelesorg og veiledning), I 2013 ble gatekapellet åpnet, her er det mulighet for å sitte ned og søke fred i stillheten. Og i 2014 ble skrifterommet åpnet, det drives av prosten i Sandnes og er åpent torsdager i oddetallsuker fra kl Ta turen innom så vil du få se, høre og mulighet for å smake. Vi samarbeider også om å drive Fermate i nord-rogaland. Her ligger virksomheten på Kraftsenteret. Det er Fermate som er ansvarlig for det faglige, mens vi i Normisjon stiller med ansatte (Aud V. Hoftun) og flotte lokaler. KONTOR Regionkontoret i Sandnes Regionkontoret ligger sentralt i Sandnes, i Flintergata 4, der vi leier lokaler. Lokalene brukes først og fremst til administrasjon, men også til styremøter og ledersamlinger. Kraftsenteret på Stemnestaden Distriktskontoret for nord-rogaland er godt etablert i Kraftsenteret på Stemnestaden. Ved siden av kontorer for Normisjon og Acta rommer det også samtalerom for Fermate sjelesorgsenter og for Haugesund begravelsesbyrå og møterom for grupper og komitéer. Vi ønsker at Kraftsenteret skal brukes til samtale og bønn, og være et senter for formidling av Guds kraft i nordfylket. Lokaliseringen gir gode muligheter for samvirke med Stemnestaden leirsted. ØKONOMI Regnskapet for regionen totalt (konsernregnskapet) viser et underskudd på kr. 164,65. Regnskapet for regionen eksklusiv leirsteder og Alpha, viser et underskudd på kr Det er kr bedre enn budsjettert. Testamentariske gaver på er inntektsført ( til regionen og til sentralleddet). Årets ordinære gaver beløper seg til som er kr bedre enn i Underskuddet er ført mot balansen. De totale inntektene ble kr og er kr høyere enn i 2013 og kr høyere enn budsjettert. De totale utgiftene beløper seg til kr Det er en reduksjon på kr i forhold til budsjett og kr mer enn i Mellomregnskapet med Normisjons sentralledd viser kr Det er kr (inkl. testamentarisk gave på kr ) mer enn i Driftsmessig gikk Stemnestaden med overskudd. Horve og Alpha hadde underskudd. Samtlige er ført mot balansen. Når det gjelder investeringer ved Stemne staden, viser vi til note 7. For investeringer bestyrebolig Vaulali viser vi til note 6. 12

13 Årsmelding Acta var året da vi fikk tydeliggjort retningen som vi ønsker å arbeide etter i Acta Rogaland. Vi vil se barn og unge som får møte Jesus og som blir så preget av dette, at de er med og bygger samfunnet de er en del av. Vi lever i et sekularisert samfunn hvor vi ser det er stadig færre som er med og preger barn og unge til å leve et disippelliv. Dette må vi ta på alvor og Acta Rogaland har satt dette på dagsorden og vil prioritere dette i tiden fremover. «Disippel 2020» er overskriften for det vi ønsker å satse på. I dette ligger det å gå tettere sammen med barn og unge, slik at de kan oppdage hvem de er i Jesus og hvilke betydninger det får i livet. Medvandring Et av de områdene vi har fokusert på i løpet av 2014 er medvandringsgrupper. Vi har en målsetning om at alle våre ledere skal ha en medvandrer. Vi har begynt med våre leirledere og ved utgangen av 2014 er det ca.20 personer som er med i slike grupper. Ei viktig helg i vårt arbeid med lederne var da nesten 20 leirledere var samlet sammen med regionstyret på Vaulali. Her fikk de dele tro, be for hverandre og ikke minst lytte til hverandre. En del av helga var også en lederdag på Fredheim i regi av Impuls. Ledere «Alt står og faller på lederskap» var det en som sa en gang. Vi har fantastisk mange ledere som har et brennende hjerte og engasjement for at barn og unge skal få møte, følge og ære Jesus Kristus. Noen er med i lagsarbeid, andre på leir, mens andre igjen går sammen med noen i hverdagen i en eller annen form. Voksne på leir På barneleirene har vi alltid med oss noen voksne ledere. De er med for å skape trygghet og for å bidra på de områdene som de føler seg trygge på. Voksne på leir har skapt en ny dimensjon på leirene og gir ungene et fang å sitte på, et blikk som ser og noen som trøster når det er behov for det. Tusen takk til alle som har vært med. I løpet av 2014 var det nærmere 20 voksenledere på leir. Hovedledere på leir På leirene har vi et hovedlederteam som i utgangspunktet består av fem personer. Det er en leirsjef, mentor, underviser, møtekoordinator og aktivitetskoordinator. Det er i all hovedsak frivillige som har disse rollene. De fleste av dem har vært ledere på leir noen år før de blir hovedledere. Vi har eget hovedlederkurs for de som ønsker å være med. I 2014 hadde vi 72 frivillige hovedleder-roller på leir. TFI Et av høydepunktene for leirledere er nok Takk For Innsatsen-leirene vi hadde i november på Stemnestaden og i desember på Vaulali. Vi har en fantastisk ledergjeng som står på og som ønsker å bety en forskjell for andre, både på leir og i hverdagen. På de to TFI-leirene hadde vi 116 ledere. I løpet av 2014 var det 469 ledere som var med på leir. Noen av dem var på to eller flere leirer, så det var 247 personer som var med som leder. Lokallagsledere De lokale fellesskapene er en viktig del av Acta sitt arbeid. Vi ønsker å følge dem opp og heie på dem i den tjenesten de står i. Høsten 2014 inviterte vi lokale tweensledere på sørsiden av fylket til egen samling som vi kalte for Tweens LæreFellesskap (TLF). En samling som vi ville gjennomføre etter Agenda 1-modellen. Det var dessverre for liten oppslutning om dette og vi måtte avlyse det. Vi tar det opp igjen i Andre arbeidsområder Her kommer litt av det andre arbeidet som har skjedd i Acta Rogaland. Lagsbesøk Lokallag er som sagt en viktig del av fellesskapene i Acta. Per 31.desember 2014 hadde vi 113 lokallag i regionen. De fleste av disse er barne- og tweenslag. Kjersti, Jorun Marie og Kenneth har hatt særlig fokus på oppfølging av disse. Vi har dessverre hatt for lite ressurser til å kunne prioritere ungdomslagene våre. Lagsbesøkene ser ulike ut. Det kan være styrebesøk, andaktshjelp, prat med ledere, aktiviteter og leker, misjonsinformasjon eller en blanding. Leirarbeid Leirarbeid har også i 2014 vært en stor del av arbeidet i Acta Rogaland. Vi hadde 26 leirer med over 1800 deltakere og ledere. Vi ønsker å se den enkelte på leir og gi dem muligheten til å bli bedre kjent med andre og med Jesus. Det er ikke noe som kommer av seg selv. Vi har som sagt en flott ledergjeng som er med på dette. Derfor er det også viktig for oss å bruke tid på lederne og prege dem slik at de kan møte leirdeltakerne på best mulig måte. På grunn av ressursene og prioriteringene våre, måtte vi i 2014 redusere adventsleirene. Dermed var det kun adventsleirer på Stemnestaden. Dette var et 13

14 tøft valg, men vi ser at vi ikke kan gjøre alt. Derfor prioriterte vi å bruke tid på å istandsette ledere som igjen skal kunne bety en forskjell for unger på leir. En av leirene som det ble snakket mye om i fjor var 10:13-festivalen. 148 tweens og 52 ledere var samlet for ei uke (mandag til fredag) på Horve. Her var det full fart fra begynnelse til slutt med kjekke aktiviteter, en dag i Kongeparken, godt fellesskap, men det som likevel var gjengangeren etter festivalen var forkynnelsen til Chris Duwe. Den satte spor og vi hadde 22 stk som bestemte seg for å følge Jesus i løpet av denne uken. Halleluja! Familie «Kjøkkenbordet» var et begrep som ble mye brukt i Vi ser at hjemmet og familien er den viktigste arenaen for at barn og unge skal få møte og erfare Jesus i sitt liv. Mor og far har en avgjørende betydning for barns tro. Vi ønsker å støtte og hjelpe familier slik at de kan stå i den tjenesten. Dessverre har vi ikke hatt ressurser til å prioritere dette, men håper at vi i tiden fremover kan gjøre mer av dette. I løpet av 2014 var det først og fremst gjennom leirarbeidet at vi la til rette for at barn og voksne kunne få felles opplevelser og dele tro. Vi hadde en familieleir, tre minileirer, to besteleirer og en tro i hjemmet-leir. Vi har arbeidet tett sammen med Familiefokus i Ungdom i Oppdrag og Mia Holta i Holta Inspirasjon. Internasjonalt Vi har en målsetning om å sende personer på team til våre samarbeidsland og andre land i Europa. India Jarle Stokka, Tormod Høie og Helga Høie var på en teamtur til India hvor de blant annet besøkte noe av Normisjon sitt arbeid. Tsjekkia Raymond Bicaglia og Tore Nesvåg var på teamtur til Tsjekkia høsten 2013 og våren De var sammen med Kristian Lande, som er Normisjon sin utsending. Her fikk de blant annet bruke tid sammen med en lokal menighet og oppfølging av ungdomsledere. Organisasjon Acta er Normisjon sitt barne- og ungdomsarbeid. Det er ikke alltid like enkelt å se sammenhengen mellom Acta og Normisjon. Derfor ville Acta Rogaland at vi skulle skifte navn til Normisjon Ung. Vi ønsker å synliggjøre enda tydeligere at vi er en del av Normisjon. Dette ble vedtatt på årsmøte i 2013 og skal opp på Acta sitt landsmøte i I løpet av 2014 ble det foretatt spørreundersøkelser og en egen komité jobbet med saken. Åshild Høllesli, styreleder i Acta Rogaland, var med i dette arbeidet. Landsmøtet var i januar 2015 og forslaget ble dessverre nedstemt. I februar og mars hadde Acta og Normisjon felles områdesamlinger. Her inviterte vi lokale ledere, leirledere og andre som er en del av organisasjonen. Det var flotte samlinger med fokus på bønn for hverandre, arbeidet blant barn og unge og litt annet. Vi hadde tre samlinger på Horve, Vaulali og Stemnestaden. Styret Acta hadde årsmøte i april 2014 på Horve. En fin gjeng var samlet for både formelle og uformelle møtepunkt. Etter årsmøte var følgende med i styret: Leder Åshild Høllesli Styremedlemmer Maren Sofie Kvam Andersen Vidar Aarstad Ivar Haugvaldstad Henrik Haugstad Kristin Sjo Førre Varamedlemmer Merete Hoftun Elisabeth Ulvøy Mæland Lilly Veim Eikje Ann Elin Håland I løpet av året trakk både Åshild Høllesli og Maren Sofie Kvam Andersen seg fra styret. Kristin Sjo Førre ble da valgt som leder. Ansatte Per 31.desember 2014 var følgende ansatt i Acta region Rogaland. Thomas Thesen, Actaleder, 100 % Velaug Trodahl, administrasjon og lederoppfølging, 100 % Jorun Marie Hauge, barn, 100 % Kenneth Kolltveit, tweens, 80 % Sondre Høysæter, ungdom, 60 % Kjersti Bjerga, barn og ungdom, 40 % Lina Fisk Eide, barn og ungdom, 60 % Ada Storesund Høvring, barn og ungdom, 40 % Det har i løpet av 2014 vært en del permisjoner og syke meldinger som gjør at det i realiteten har vært færre årsverk. 14

15 RØRLEGGER- OG SVEISEVERK. - SANITÆR OG VARME - NYBYGG OG REP. - SERTIFISERING SILOTALJER 15

16 Alpha Norge Årsmelding 2014 ALPHA Over 24 millioner mennesker har deltatt på Alpha på et av de 112 språk det er oversatt til mer enn av dem i Norge. I 2014 har ca nordmenn vært med på å utforske meningen med livet av disse mer enn 700 på ungdoms-alpha (11-18 år). Nye Alpha-produkter i 2014: Ny utgave av «Hvorfor Jesus?», som nå er solgt i over eksemplarer på norsk. En ny filmserie for ungdom tilbys nå også i Norge. I januar arrangerte vi vår nasjonale lederkonferanse i IMI-kirken, Stavanger, der 160 ledere og medarbeidere var samlet. Hovedtalere var Egil Elling Ellingsen, Toby Flint og Miles Toulmin. Der var også en rekke seminarer om Alpha og et eget spor om familieliv (samlivskurs og foreldrekurs). Nasjonal lederkonferanse ligger nå fast annethvert år i januar, og vi inviterer på ny til IMI-kirken januar da som kick off til den globale invitasjonskampanjen våren 2016, som skal sette Alphavenner over hele verden i kontakt med 1 milliard mennesker. I løpet av høsten arrangerte vi seks regionale lederkonferanser på Lillestrøm, Askim, Sandnes, Sogndal, Trondheim og Tromsø. Over 140 ledere deltok. I Tromsø bestod konferansen av to spor; Alpha og familieliv. FAMILIELIV Samlivskurset «7 kvelder om å være 2» ble arrangert 35 steder. Nye produkter i 2014: Plakat og postkort til invitasjoner. Vi startet også arbeidet med et kurshefte på norsk til et forberedelseskurs for par som vil gifte seg. Kurset er holdt i regi av bl.a. IMI-kirken de siste årene (med engelsk materiell), og vil bli utgitt i Foreldrekurset 0-10 er et kurs for de med ansvar for barn i alderen 0-10 år. Kurset går over frem kvelder, og gir foreldre et godt grunnlag for å hjelpe barna med å ta gode valg. Både kurshefte på norsk og DVD med norske tekster ble utgitt i Materiellet er oversatt og «prøvekjørt» av Norkirken Sandnes, som har gjort en fremragende innsats med dette. Alpha Norge har i 2014 solgt 8750 bøker og kurshefter, samt 7600 invitasjonsbrosjyrer og plakater, en nedgang på 15 % fra året før. STYRE OG STAB Styret for Alpha Norge er oppnevnt av regionstyret, og har i 2014 bestått av Leif Gordon Kvelland, Oslo (leder) Bjørn K. Jellestad, Trondheim (perm. fra september) Line H. Fielding, Bærum Per-Erik Gåskjenn, Bergen Liv Eva B. Vestre, Sola Stina E. Bratland, Hamar Erin Winfield, London / Jan Bakker, Utrecht, Nederland, repr. for Alpha International Inge Morten Paulsen, Stavanger (daglig leder) Ansatte i Alpha Norge: Inge Morten Paulsen, daglig leder (60 %) Line Marie Løge, familiekonsulent (20 %) Torunn Fjelde Hansen, ekspedisjon (10 %) 16

17 Årsmelding for Galleri Normisjon Galleri Sandnes Det har vært et spennende år for gjenbruksbutikken i Sandnes. I oktober markerte vi at det var ett år siden vi flyttet fra Sola til St. Olavsgt. 25 Sandnes. Dette har vist seg å være et riktig valg. I sentrale, gode og lyse lokaler, og med en hyggelig og ivrig betjening har vi hatt god økning i salget. Det var derfor naturlig å utvide butikken i juli, da dette la seg til rette. Ved å fjerne en lettvegg økte vi salgsarealet og fikk utstillingsvinduer også mot St. Olavgt. Selv om husleien økte, har godt salg ført til større netto. Salget i 2014 ble ,- ( ,- i 2013). Overskuddet, kr ,- fordeles med 35% sentralt og 65% til regionen. Vi fortsetter samarbeidet med Finn.no, og legger større varer ut på nettet. I oktober var vi vertskap for Galleri Normisjon sin fagdag. En inspirerende dag der representanter fra alle butikkene i Norge var til stede. Vi har jevnlige møter med de andre gjenbruksbutikkene i Sandnes, og har utarbeidet en felles brosjyre som forteller om arbeidet vårt. Vi har anskaffet oss varebil for frakting av varer. For ikke å belaste misjonen har vi opprettet Bil klubben. Engangs medlemskontingent er kr. 1000,- Varetilgangen er avgjørende for godt salg. Vi er takknemlige for alle som gir oss varer. Fine småmøbler, salonger og serviser blir som regel ikke stående lenge i butikken. Ta kontakt med oss hvis du har varer du ønsker å gi. I dag har vi ca. 60 medarbeidere, fordelt på forskjellige arbeidsoppgaver så som praktisk arbeid, pynting, transport, EDB/fotografering, og butikkselgere. Butikken har åpent mandag til lørdag. Har du lyst å bli med i et flott og meningsfullt fellesskap, ta kontakt med oss. Styret er i dag: John Urstad, styreleder, Torunn Fjelde Hansen, Herdis Kjosavik, Jan Brudeli og Thor Bjørn Tjelta (butikkleder). Torunn Fjelde Hansen, Ragnhild Nærland og Thor Bjørn Tjelta er ledergruppa som har det daglige ansvaret. Galleri Aksdal Galleri Normisjon åpnet 15. oktober ny butikk i Aksdal senter på Haugalandet. Mange medarbeidere var med fra stasrten, de kom flere til etter hvert. Både fra før starten og i tiden etter har det vært stadig strøm av både kunder og varer. Folk trives, både frivillige medarbeidere og kunder. Koordinator for butikken i Aksdal er Gunn Bjørg Slåtto. Hun har med seg et godt fungerende styre i driften av butikken. Målsetting for Galleri Normisjon er tredelt Midler: Skape en ny type inntekter til misjonens arbeid, som ikke konkurrer med allerede etablerte inntektskanaler. Misjon: Etablere en ny type miljø av frivillige medarbeidere som samarbeider om gjenbruk og som gjør det mulig for Normisjon å fremstå som en åpnere organisasjon lokalt Miljø: Gjenbruk handler om miljø og en nøktern livsstil og vi ønsker gjennom Galleri Normisjon å utfordre til en miljøbevisst og nøktern livsstil. Velkommen innom som medarbeider eller kunde. Fra åpningen av Galleri Normisjon i Aksdal. 17

18 Det er din tur! Danning og utdanning i et maritimt miljø. Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent privat skole med utvidet kristen formålsparagraf. Skoleskipet Gann består av selve skipet, MS Gann og et skoleanlegg på land, med verksteder og klasserom. Skolen utdanner 60 elever innen VG1 TIP og 60 innen VG2 maritime fag. Trygghet Tilhørighet Mestring Annerkjennelse Cruise med mening Hver sommer seiler MS Gann cruise med betalende passasjerer. Hos oss står felleskap, miljø og gode opplevelser i fokus, både om bord og i land på spennende destinasjoner. Sommeren 2015 har vi to cruisetilbud. Cruise i den engelske kanal 26. juni 5. juli 2015 Cruise til Nordkapp 14. juli 25. juli 2015 For bestilling og katalog kontakt: tlf

19 MILJØVENNLIG Vi bryr oss! 19

20 Styret i 2014 har bestått av: Styreleder: Liv Milwertz Nestleder: Johan Bø Stryremedlemmer: Helge Oftedal Magnar Emil Eggebø Leif Inge Sørskår Representant fra Regionskontoret: Einar Larsen Ansatte pr : Daglig leder: Maria Van Vliet Kjøkkenansvarlig: Hilde Trondheim (30%) Vaktmester: Hans Høie I tillegg til timebasert kjøkkenassistenter. Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding for Horve Ungdomssenter 2014 Uteie i ukedagene har tatt seg noe opp i 2014, men vi har god kapasitet til flere gjester. Regnskapet viser et lite underskudd, det er en flott utvikling kontra de siste årene. Vi er optimistiske og tror positivt resultat fremover. Horvebasaren ble også i år avholdt i oktober med fullt hus og kjempegod stemning. Hans Høie og KOR8 deltok. Vi retter en stor takk til alle som bidrar med loddsalg og gevinster. Uten dere ville ikke dette vært mulig! Den gav Horve kr ,- i inntekter. FANTASTISK!! Styret har hatt 4 møter i Horve har et godt renome ute i distriktet, noe som gjør at vi også i 2014 har hatt veldig god belegg til både leirene gjennom Acta og utleie til weekender. Tilbakemeldingene fra våre gjester er gode for både service og plassen. Folk trives på Horve! Acta er gode ambassadører for Horve. De gjør en kjempe jobb med og for barn og unge som kommer på leir. God forkynnelse og godt fellesskap, som legger grunnlag for nye Jesus- og Horve-venner. I august ble det arrangert den første av forhåpentligvis mange festivaler. Det var 250 deltakere og ledere. Planleggingen for 2015 startet umiddelbart etter festivalen i Vi har i år fått knyttet til oss en trofast dugnadsgjeng for generelt vedlikehold og renhold. De møtes fast hver mandag. Noe som fungerer bra for planlegging og utføring av oppgaver. De gjør en kjempe jobb og sparer oss for store utgifter. Det er i år utført oppussing av lederstuen, bønne- og samtale-rommet. Oppussingen av peisestuen og oppgraderingen av hytta er startet. Vi skulle gjerne knyttet til oss en litt voksen gjeng som kan tenke seg å ta dugnadsoppgaver på kjøkken. Har du lyst, eller kjenner noen, hører vi gjerne fra dere. Vi retter en STOR TAKK til store og små Horve-venner for innsatsen i Husk på Horve og de ansatte i deres bønner. For Horvestyret, Liv Milwertz, Styreleder Horve, nytt i peisestuen. 20

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 ÅRSMELDING 2013 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Samarbeidsråd menighet og misjon... 6 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten...

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Velkommen til regionårsmøtet 2012

Velkommen til regionårsmøtet 2012 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2011... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 8 Møtevirksomheten... 8 Regionarrangement... 8 Seniorarbeid... 9

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Valg til regionstyret

Valg til regionstyret NORMISJON REGION AGDER Valg til regionstyret Regionårsmøtet 2011 Regionårsmøte Oddernes menighetshus 9. april 2011 Under regionårsmøtet 2011 skal det velges leder av regionstyret og to medlemmer til regionstyret.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 25. april 2017 kl. 16.30 22.00 STED: ÅPNING: Sakristiet i Tananger kirke. Vi starter med middag! Refleksjonsspørsmål:

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Å R S M E L D I N G

Å R S M E L D I N G ÅRSMELDING 2016 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra regionstyreleder... 4 Årsmelding 2016... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Alpha... 7 Misjon årsmelding 2016... 7 Regionsarrangement

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet høst/vinter 2012 Lagt fram for årsmøtet og godkjent 31. januar 2013 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Leder kjenn deg selv.

Leder kjenn deg selv. Nevn fem positive egenskaper ved deg selv - egenskaper som du tror kan være gode å ha i en lederposisjon: Hvilke typer arbeid tror du selv at du i dag fungerer bra i? Skriv ned de fem typene i prioritert

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Velkommen til regionårsmøtet 2011

Velkommen til regionårsmøtet 2011 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2009... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten... 7 Regionarrangement... 7 Seniorarbeid... 9

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 1. 2017 Med ønske om et Godt Nytt År Vi er i starten av et nytt år og det betyr mange nye muligheter og mange kjekke samlinger med alle dere flotte medlemmer i Fibro-Bergen. Nå har jeg vært

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse september 2014 19-21 på solstrand camping VELKOMMEN TIL BUAK Du er herved invitert til DFEFs Barne- og Ungdomsarbeider konferanse 19.-21.sep. 2014. Disippelgjøring

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum Program: Lørdag 0:30 Registering :00 Åpningsmøte :30 Bli kjent-leker 2:00 Lunsj 3:00 Konstituering av tinget og prøving av talestolen 3:30 Presentasjon av saker + kaferunde + dele i komiteer 4:30 Pause

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer