ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

2 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv drift av selskapene. Strømberg Gruppen har vært igjennom 12 utfordrende måneder. Utviklingen har gått fra all time high til den verste finanskrise verden har sett i moderne tid. Dette har påvirket oss alle, men på tross av dette har de fleste selskapene i konsernet levert meget gode resultater. Jeg må igjen få takke alle ansatte for en fantastisk innsats i Konsernsjefen har ordet Forretningsområdet shipping er den virksomheten som ble hardest rammet av endringene i verdensøkonomien. For 2008 ble kursutviklingen for norske kroner i forhold til euro veldig utslagsgivende for shipping. Den svake norske kronen ved årsskiftet slår kraftig ut på resultatet for forretningsområdet. Vi forventer at denne utviklingen vil endre seg i løpet av 2009, slik at det negative resultatet blir reversert med en sterkere krone. Et viktig bidrag til å videreutvikle Strømberg Gruppen er dokumentet vedrørende normer, verdier og policy. Jeg håper dokumentet har bidratt til å forbedre den daglige driften av Selskapet har jobbet kontinuerlig de siste 3 årene med forbedringsområder for å gjøre virksomheten best mulig rustet til å håndtere konjunkturendringer. Selskapene har implementert tiltakene i ulik grad. Dette medfører at enkelte virksomheter må gjennomføre større tiltak enn andre i tiden som kommer. Året 2009 kommer til å bli et krevende år. Vi må forvente permitteringer og oppsigelser. De virksomheter som har gjennomført anbefalte tiltak, vil bli mindre berørt av endringene. Strømberg Gruppen er bra rustet til å håndtere konjunkturnedgangen, men konsernet er helt avhengig av motiverte ledere og medarbeidere for å nå gitte mål. Jeg forventer at vi også i 2009 skal levere resultater som er blant de beste innen de enkelte forretningsområdene. Det er viktig at alle ansatte er positive til endringer, slik at selskapene får en drive ut av nedgangstidene. Denne konjunkturnedgangen vil sannsynlig vedvare et par år. Det betyr flere år med hardt arbeid og løpende utfordringer. Alle endringene blir ikke like enkle å gjennomføre, men vi har satt våre mål og staket ut en klar kurs i denne perioden. Jeg har stor tro på at dette skal gå bra. Lykke til! Introduksjon Strømberg Gruppen vokser stadig! Også i 2008 har selskapet utvidet sine forretningsområder. Ved starten av 2008 var det spennende å se fremover og spå utviklingen. Minst like spennende er det å skue tilbake og se hva som egentlig skjedde i året som gikk. Høsten ble faktisk litt for spennende for enkelte bransjer med en finanskrise i utvikling over hele verden. Hvordan det gikk med oss dette året, vil du se på de neste sidene. Årsrapporten øker fremdeles i sidetall. Dette er nødvendig for å kunne gi våre lesere et fullgodt sammendrag av året En fyldig årsrapport er vår måte å kommunisere på. Vi når frem til viktige aktører i forretningslivet slik at de blir bedre kjent med oss og våre forretningsområder. Vi når også frem til hver enkelt av våre ansatte. Tilbakemeldingen på tidligere rapporter viser at vi har valgt riktig vei. På samme måte som samfunnet er i stadig endring, endrer konsernet seg for å kunne følge opp samfunnsutviklingen. Hver minste forandring berører oss på en eller annen måte. Finanskrisens klamme hånd burde kunne vekke overlevelsesinstinktene og kreativiteten hos våre ansatte. En slik innstilling vil kunne hjelpe oss til å komme styrket ut av krisen, men hvor lenge den vil vare er bare gjetning. Så hver og en av oss bør brette opp ermene og gi det lille ekstra. Konsernsjef Per Gunnar Strømberg Rasmussen, som representerer 3. generasjon Rasmussen i ledelsen, har gitt leserne sine betraktninger og fremtidsvisjoner, og på de neste sidene vil alle våre forretningsområder bli godt belyst med bilder, fakta og litt historikk. Strømberg Gruppen ønsker å fremstå som et konsern som griper tak i og utvikler muligheter. Per Gunnar Strømberg Rasmussen Konsernsjef 2 3

3 Forretningsidè: Strømberg Gruppen skal være en profesjonell investor og aktiv pådriver Rasmussen Eiendom Trucknor Advanced Asset Management Truckpartner ARKA Karos Shipping Fjøsanger veien 68 Rasmussen Eiendom Åsane Sogn og Fj. Auto Moderne Transport Trucknor Haugesund Rieber Thorsen Buss og Last Agder Motor Last og Buss Agder Last Transrep Bergen Storbil Senter Ømi Vaage Bulk I AS/KS Vaage Ship Management Fjøsanger veien 70A Heiane 4 Sogn Bilservice Mandal Last Vaage Bulk II AS/KS CA Bulk Ship Kanal veien 11 Heiane 4B Vaage Bulk III AS/KS Biofeeder Vaage Bulk IV AS/KS Dette er Strømberg Gruppen Konsernet Strømberg Gruppen er en av Bergens største virksomheter målt etter omsetning. Konsernets kjernevirksomhet består i eiendomsutvikling, produksjon og salg av lastebilpåbygg, transportrelatert utstyr og handelsvarer. I tillegg kommer investering og shipping. Selskapet har som mål å forbli en ledende forhandler av Volvo lastebiler og busser. Strømberg Gruppen AS ble stiftet i 1998 og er siden blitt betydelig utvidet gjennom oppkjøp av Volvo-forhandlere og verksteder i tillegg til nyinvesteringer i eiendom, etablering som Renault-forhandler og shippingvirksomhet. I 2008 hadde konsernet en omsetning på mill. kroner og et underskudd etter skatt på 21,3 mill. mot et overskudd på 33,3 mill. kroner i Nøkkelverdier Forretningsintegritet, ærlighet og pålitelighet står sentralt i Strømberg Gruppens verdier. Vi ønsker å opptre med åpenhet og tillit både internt og eksternt. Vår firmapolitikk omfatter medarbeidere, Tall i mill Sum driftsinntekter 1, ,3 Driftsresultat ,0 Ordinært resultat før skatt ,6 Årsresultat ,3 Totalkapital 1, ,1 Sum egenkapital ,4 Egenkapitalandel % 13,7 % Driftsmargin % 5,8 % 1 Inkluderer ikke urealiserte verdier knyttet til eiendomsmasse. 2 Driftsresultat / driftsinntekter kvalitet og miljø. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs og vi jobber for en stadig kompetanseog motivasjonsheving av den enkelte. Kvalitetspolitikken skal oppnås ved kundeorientering, lederskap, medarbeidernes engasjement og prosessorientering. Helse, miljø og sikkerhet er blant våre grunnverdier og miljøarbeidet skal være gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess. I 2008 startet vi opp arbeidet med å lage en intern bok om normer, verdier og policy i Strømberg Gruppen AS, nettopp for å presisere nøkkelverdiene i selskapet. Den forventes å gå i trykken litt ut på våren 2009 og hver ansatt vil straks få sitt eksemplar. Virksomhetsområdene Strømberg Gruppen har i hovedsak 6 virksomhetsområder som omfatter påbyggervirksomhet, Volvo forhandlervirksomhet, Renault forhandlervirksomhet, næringseiendom, shipping og finans. Påbyggervirksomhet Påbyggerne representeres ved Arka AS i Os, sør for Bergen sentrum, Bergen Storbil Senter AS i Åsane, nord for Bergen sentrum og Ømi AS på Sola ved Stavanger. Bedriftene produserer påbygg til lastebiler og distribusjonskjøretøy og importerer og selger kraner og annet relevant utstyr. Påbyggerne har tilegnet seg god kompetanse for å utføre reparasjoner og service på sine produkter. Arka AS har også kontor sentralt i Oslo og en eierandel i Transrep AS som driver reparasjon, service og bygging av mindre påbygg på samme adresse. Påbyggervirksomheten hadde totalt en omsetning på ca. 173 millioner kroner i Volvo forhandlervirksomhet Forhandlervirksomheten besto i utgangspunktet av selskapet Moderne Transport AS. I de senere årene er virksomhetsområdet blitt utvidet til også å omfatte Trucknor Haugesund AS, Rieber Thorsen Buss og Last AS, Agder Motor Last og Buss AS, Agder Last AS og Sogn og Fjordane Auto AS. Disse bedriftene er en del av forhandlersystemet innen Volvo lokalisert fra Sandane i nord til Kristiansand i sør. Agder Last AS ble heleid selskap i Strømberg Gruppen i I tillegg eies 33,33% av Mandal Last og Buss AS. Forhandlervirksomheten for Volvo hadde en samlet omsetning på vel 1092 millioner kroner i Renault forhandlervirksomhet Strømberg Gruppen AS ved datterselskapet Truckpartner AS inngikk i 2005 en forhandleravtale med Renault Trucks Norge AS om salg av Renault lastebiler etc. i EØS-området, da spesielt i Bergen, Haugesund og Stavanger. Forhandlervirksomheten for Renault hadde en omsetning på vel 16 millioner kroner i Næringseiendom Eiendomsvirksomheten eier, driver og forvalter konsernets faste eiendommer. Samlet bebygget eiendomsmasse utgjorde ved årsskiftet ca kvm. De senere år er det nedlagt betydelige ressurser i oppgradering og nyinvesteringer. Eiendomsvirksomheten besto ved utgangen av 2008 av selskapene Rasmussen Eiendom AS, Fjøsangerveien 68 AS, Rasmussen Eiendom Åsane AS, Heiane 4 AS, Heiane 4B AS, Fjøsangerveien 70A, AS og Kanalveien 11 AS. Rasmussen Ejendomme Danmark AS ble solgt på vårparten i 2008 til en lokal dansk interessent. I 2008 ble det nye utleiebygget på kvm i Heiane 4B tatt i bruk og var fullt utleid ved starten av andre halvår. Bygget skiller seg positivt ut med sin særegne arkitektur. Rett før utgangen av 2008 ble Kanalveien 11 AS oppkjøpt av Rasmussen Eiendom AS. Eiendomsvirksomheten hadde i 2008 en omsetning på 43,7 millioner kroner, og er et av konsernets to satsingsområder. Alle byggene er bortimot fullt utleid. Shipping og rederivirksomhet Selv om dette forretningsområdet er forholdsvis nytt for konsernet, er det høy aktivitet på området, og det er allerede kommet 12 skip i porteføljen. Året 2008 fikk en annen utvikling enn forventet. Virksomheten avsluttet året med et underskudd før skatt på ca. 44 millioner kroner, hovedsakelig grunnet en negativ agio post knyttet til langsiktig skipsfinansiering i Euro. Finans Advanced Asset Management AS står for konsernets likvide investeringer. De senere år har konsernet bygget opp en portefølje med likvide verdipapirer med moderat risiko. Fremover skal porteføljen ytterligere tilføres kapital årlig for å bygge opp forretningsområdet til å bli en betydelig del av konsernet. 4 5

4 Styrets beretning 2008 Fra venstre bak: Rolf Arne Strømberg Rasmussen, Dagfinn Heradstveit, Per Gunnar Strømberg Rasmussen, Rolf Andreas Rasmussen. Foran fra venstre: Svein Andreas Strømberg Rasmussen, Eldar Sætre 1 Selskapet og dets virksomhet Strømberg Gruppen AS er morselskap i et av Bergens og Vestlandets største konsern. På landsbasis rangeres konsernet blant de 500 største. Virksomhetene er inndelt i forretningsområdene bilforhandler (Volvo og Renault lastebiler og busser), næringseiendom, karosseri/påbygg og shipping. I tillegg utøves investeringsvirksomhet, hovedsakelig i noterte instrumenter, gjennom et eget datterselskap. Strømberg Gruppen AS har sitt forretningskontor i Fjøsangerveien 70 a i Bergen. Virksomheten i morselskapet består i oppfølging og utvikling av datterselskapene og overordnet administrasjon av disse. Konsernet arbeider etter vedtatte strategiplaner og mål og disse følges tett opp så vel innen morselskapet som av styrene i de enkelte datterselskaper. Konsernet omsatte i 2008 for kr mill. 2 Konsernet Konsernet besto pr siste årsskifte av 6 direkte heleide datterselskaper, 14 selskaper i underkonsern, hvorav 9 heleide og 5 majoritetseide, samt strategiske poster i 3 tilknyttede selskaper som ikke inngår i konsolideringen. I forbindelse med reorganisering av eiendomsvirksomheten (fisjon) var ytterligere 3 selskaper under stiftelse ved årsskiftet. Ett av de heleide datterselskapene, Rasmussen Ejendomme Danmark, AS er solgt i februar/mars 2008, slik at konsernet pr dd. omfatter i alt 23 selskaper. De enkelte selskaper i konsernet og deres virksomheter er nærmere beskrevet i konsernets årsrapport. Hvert av selskapene har selvstendig fungerende styrer. Datterselskapene rapporterer direkte til konsernstyret. I rapporteringen inngår også disse selskapers datterselskaper. Beslutninger av særlig viktighet, så som større investeringer, avgjøres med endelig virkning av morselskapets styre etter innstilling fra styret i det respektive datterselskap/ morselskap i underkonsern. Konsernets eiendomsselskap, Rasmussen Eiendom AS, kjøpte ved utgangen av 2008 eiendommen Kanalveien 11 fra Gass Service AS. Det er nå inngått en to-årig leieavtale med sistnevnte for hele bygget. Samtidig arbeides det med fremtidige planer for eiendommen. Gjennom Karos Shipping AS har virksomheten innen forretningsområdet shipping ekspandert ved ytterligere investeringer i skipseiende kommandittselskaper, slik at konsernet ved årsskiftet kontrollerte i alt 12 skip. 3 Fortsatt drift Morselskapets og konsernets regnskaper er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Konsernet har innen alle virksomhetsområder hatt en jevn vekst de siste årene og leverte i 2008 et tilfredsstillende totalresultat. Selv om utsiktene for 2009 kan være vanskelig å forutse på grunn av den generelle økonomiske situasjonen, mener styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 4 Arbeidsmiljøet - hms Arbeidsmiljøet innen konsernet anses som godt. Konsernet sysselsatte pr til sammen 344 ansatte, hvorav 3 i morselskapet. Det føres oversikt over sykefravær/ulykker og det er etablert internkontroll for HMS i tråd med gjeldende regelverk for alle selskapene i konsernet. Skader og sykefravær har i alle selskapene gjennom driftsåret vært tilsvarende eller i underkant av gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. 6 7

5 5 Forsknings - og utviklingsaktiviteter Strømberg Gruppen driver ingen forskningseller utviklingsaktivitet. Innen konsernet driver datterselskapet ARKA AS kontinuerlig utvikling av nye produktløsninger. For øvrig har virksomhetene ikke i særlig grad vært involvert i forsknings- eller utviklingsaktiviteter gjennom Forskning og utvikling er i konsernregnskapet bokført med kr. 1,0 mill mot kr. 1,3 mill. i Likestilling mellom kjønnene Av konsernets i alt 344 ansatte er 25,5 kvinner. Disse arbeider i det alt vesentlige innen administrasjon, regnskap og sekretærfunksjoner. Konsernet har et bevisst forhold til likestilling mellom kjønnene. Virksomheten i de arbeidsintensive selskapene innen konsernet har imidlertid tradisjonelt sett vært mannsdominert, og det samme gjelder rekruttering til yrkene. Selv om man ved utlysning av stillinger har oppfordret til søknader fra begge kjønn, er andelen kvinnelige søkere gjennomgående lav. Det er ut fra virksomhetenes art heller ikke stor grad av spillerom med hensyn til å tilrettelegge arbeidsmetoder spesielt for kvinner. Konsernet vil imidlertid se positivt på og bidra til å tilrettelegge for en større kvinneandel, dersom utviklingen skulle gå i retning av at flere kvinner søker yrkesutdanning innen bilmekaniker- og karosserifagene. Alle selskaper i konsernet følger prinsippet om lik lønn for likt arbeid. 7 Miljø Konsernet driver i samsvar med gjeldende regelverk for håndtering av kjemikalier, oljeprodukter og andre forurensende stoffer. Det legges stor vekt på å forebygge og unngå forurensning så vel av det indre som av det ytre miljø. 8 Redegjørelse for årsregnskap og konsernregnskap Morselskapet Strømberg Gruppen AS har et resultat i 2008 etter skatt på kr. 29,6 mill. mot 21,3 mill. i Det er mottatt konsernbidrag med i alt kr. 40,7 mil. I konsernets årsregnskap er konsolidering gjennomført i henhold til oppkjøpsmetoden. Interne transaksjoner, internt aksjeeie og mellomregninger er eliminert. Konsernregnskapet er oppgjort med et underskudd etter skatt på kr 25,3 mill. mot kr. 33,3 mill. i Konsernets omsetning ble redusert til kr mill mot kr mill. i Innen forretningsområdet Eiendom er resultatet omtrent som budsjettert. Inntektene fra dette området økte i 2008 som følge av nybygget i Åsane. Utleiegraden er tilnærmet 100%. Forretningsområdet Shipping har i 2008 påvirket resultatet negativt hovedsakelig grunnet en negativ agio post knyttet til langsiktig skipsfinansiering i Euro. Påbyggervirksomheten har hatt et positivt resultat også i Investeringer i fast eiendom er økt med kr 32 mill. I samme periode er den langsiktige gjelden økt med 203,9 mill og avsetning til forpliktelser er redusert med kr 6,5 mill, mens kortsiktig gjeld er redusert med 35,8 mill. Samlet gjeldsøkning er således kr 161,6 mill., mens den bokførte egenkapitalen i samme periode er redusert med kr 18,0 mill til kr 122,4 mill som tilsvarer 10,5% av totalkapitalen i konsernet. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var kr. 25,0 mill. mot kr. 20,6 mill. i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var kr. -233,0 mill. Det er foretatt betydelige investeringer i 2008, bl.a. Kanalveien 11 og andeler i skipseiende kommandittselskaper. Netto kontantstrøm finans var kr. 209,6 mill., hvorav kr. 137,1 mill. er opptak av ny langsiktig gjeld til finansiering av investeringer, samt kortsiktig gjeld bl.a. til mellomfinansiering av busser og lastebiler for videresalg samt toppfinansiering av skipsinvesteringer. Konsernets netto likviditetsbeholdning pr. årsskiftet var kr. 32,3 mill. Likviditeten i konsernet har gjennom året vært tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning ligger det betydelige merverdier både i konsernets eiendommer og i de enkelte virksomheter. Styret mener at regnskapet, konsernregnskapet og denne beretning samlet gir et rettvisende bilde av konsernets utvikling, resultat og stilling i henhold til god norsk regnskapsskikk. 9 Fremtidig utvikling mv Konsernets eiendomsportefølje består av en godt vedlikeholdt bygningsmasse. Flere av byggene er av nyere dato og de øvrige er betydelig oppgradert gjennom de senere år. Selv om deler av bygningsmassen i dag er knyttet opp mot driften i egne selskaper, anser styret utsiktene til ekstern utleie også av disse objektene for gode, dersom det skulle bli aktuelt. Samtlige eiendommer har en sentral beliggenhet i etablerte næringsområder, og kan innredes fleksibelt. Det er tilhørende gode utearealer, adkomst og parkering på alle eiendommene. Utleiegraden var ved årsskiftet tilnærmet 100%. Virksomheten som Volvo-forhandler, organisert gjennom underkonsernet Trucknor AS, har vist en jevn vekst siden starten i Styret anser virksomheten godt rustet til å møte de stadig nye utfordringer og den økte konkurranse bilbransjen står overfor og konsernet har som del av sin strategi å satse videre innen last- og bussvirksomhet. Påbyggervirksomheten er sterkt konkurranseutsatt, men til tross for dette viser årets resultat et pent overskudd. Arbeidet med tiltak for å bedre effektiviteten og lønnsomheten, bl.a. gjennom økt standardisering, produktutvikling og rasjonalisering av produksjonen pågår kontinuerlig og ser ut til å høste resultater. I tillegg har selskapet som en del av sin strategi fortsatt satsingen på salg av handelsvarer, rekvisita og tilbehør. Selskapets posisjon i markedet er meget god, og selv med økt konkurranse har det vist seg at virksomheten har en solid og lojal kundemasse. Det legges stor vekt på å kunne tilfredsstille kundenes behov for transportløsninger også i årene fremover. ARKA AS sine datterselskaper; Ømi AS og Bergen Storbil Senter AS hadde begge tilfredsstillende resultater i Det samme gjelder for selskapets tilknyttede selskap i Oslo; Transrep AS der Arka As eier 1/3. Også innen forretningsområdet shipping viser driften tilfredsstillende resultater. Årsresultatet er imidlertid sterkt påvirket negativt av agio knyttet til langsiktig skipsfinansiering i Euro. Fraktmarkedet hadde i første halvår en positiv utvikling og skipene har tatt flere gode kontrakter i driftsåret. Det har vært noe uforutsett off hire, men ingen vesentlige overraskelser på drifts-/ og vedlikeholdssiden. Samlet anser styret fortsatt utsiktene for konsernet som gode. 10 Opplysninger om finansiell risiko Investeringer i bygg og anlegg er finansiert gjennom egenkapital og langsiktige lån, til dels med fast rente, som gjør denne del av virksomheten mindre eksponert for rentesvingninger. De eksterne leietakere oppfattes som solide og langsiktige. Bygningsmassen er godt og løpende vedlikeholdt. Etter styrets oppfatning er den finansielle risiko i eiendomsvirksomheten ikke større enn hva som må ansees normalt for eiendomsselskaper. De øvrige virksomhetsområdene innebærer etter styrets oppfatning heller ingen uvanlig eller vesentlig finansiell risiko. Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende, og dersom aktivitetsnivået lar seg opprettholde slik styret forventer at det vil gjøre, vil inntjening og evne til å betjene gjeld fortsatt være god. Konsernet er eksponert gjennom sitt ansvar som deltaker i skipseiende kommandittselskaper. Uinnkalt kapital utgjorde ved årsskiftet til sammen kr 51,4 mill, hvorav minoritetens andel utgjør kr 20,4 mill. Innenfor shipping har konsernet en eksponering mot risiko knyttet til valuta og rentesvingninger. Styret anser denne eksponeringen som balansert Dagfinn Heradstveit Konsernet har en konsernkontoordning, som bidrar til å sikre effektiv kapitalutnyttelse og tilførsel av kapital innen de respektive virksomhetsområder i takt med varierende behov og krav til en god likviditetsstyring. Som følge av import er deler av virksomheten i en viss grad eksponert for valutasvingninger. De aktuelle selskaper har etablert gode prosedyrer for valutasikring for å kunne avhjelpe denne eksponeringen. 11 Disponering av årets resultat Selskapets resultat er foreslått disponert slik: Avsatt til annen egenkapital kr 29,6 mill. Bergen, 3. april Per Gunnar Strømberg Rasmussen 12 Aksjonærer og ledelse Det har ikke funnet sted endringer på eiersiden i Styret har i 2008 bestått av følgende: Dagfinn Heradstveit, styreleder Per Gunnar Strømberg Rasmussen, styremedlem Rolf Andreas Rasmussen, styremedlem Svein Andreas Strømberg Rasmussen, styremedlem Rolf Arne Strømberg Rasmussen, styremedlem Eldar Sætre, styremedlem Advokatfirmaet Thommessen, der styreleder er partner, har levert juridiske tjenester til konsernet. Disse er fakturert etter alminnelige prinsipper for advokaters salærberegning. 13 Forhold inntrådt etter regnskapsårets slutt Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets slutt er inntrådt forhold av negativ betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet Rolf Andreas Rasmussen Svein Strømberg Rasmussen Rolf Arne Rasmussen Eldar Sætre 8 9

6 STRØMBERG Gruppen KONSERN Resultatregnskap STRØMBERG gruppen KONSERN Balanse Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader m.m 2, Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Goodwill Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4, Skip 4, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4, Finansielle driftsmidler Beregnet pensjonsmidler Investeringer i aksjer og andeler 5, Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Varelager 6, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årets konsernresultat Minoritetens andel Majoritetens andel

7 Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetens andel av annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 7, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 7, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD STRØMBERG gruppen KONSERN Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter +/- Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler /- Endring varelager /- Endring kundefordringer /- Endring leverandørgjeld /- Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Valutaeffekt på langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetalinger fra minoritetsinteresser Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld /- Netto endring i kassekreditt = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og kontantevk = Beholdning av kontanter og kontantekv Bergen, 3. april Dagfinn Heradstveit Per Gunnar Strømberg Rasmussen Rolf Andreas Rasmussen Svein Strømberg Rasmussen Rolf Arne Rasmussen Eldar Sætre 12 13

8 Noter til konsernregnskapet 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet inkluderer Strømberg Gruppen AS og selskaper som Strømberg Gruppen AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Interne transaksjoner, internt aksjeeie og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Selskapet benytter full tilvirkningskost som anskaffelseskost. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost med fradrag for nedskrivninger og ordinære avskrivninger. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kundefordringene og andre fordringer oppføres til pålydende etter Konsernet består av følgende selskaper: fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Ikke opptjent inntekt som er knyttet til garanti- og servicearbeid for solgte biler er vurdert til antatt kostpris for denne typen arbeid. Estimatet er beregnet på grunnlag av historiske tall for garanti- og servicearbeid. Beløpet blir balanseført som utsatt inntekt, og inntektsføres over garantiperioden. Estimert forpliktelse knyttet til løpende reparasjonsavtaler er oppført under andre forpliktelser. Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi. Anleggsaksjer er bokført til kostpris. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Kundefordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet med balansedagens kurs. Langsiktig gjeld i utenlandsk valuta er ført opp med den høyeste kursen på balansedagen og kursen ved låneopptak. Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Navn Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Strømberg Gruppen AS Bergen Morselskap Morselskap Trucknor AS Bergen 100,00% 100,00% Sogn og Fjordane Auto AS Sandane 100,00% 100,00% Moderne Transport AS Bergen 100,00% 100,00% Trucknor Haugesund AS Haugesund 100,00% 100,00% Rieber Thorsen Buss og Last AS Sandnes 100,00% 100,00% Agder Motor Last og Buss AS Kristiandsand 100,00% 100,00% Agder Last AS Arendal 100,00% 100,00% Truckpartner AS Bergen 100,00% 100,00% Arka AS Os 100,00% 100,00% Bergen Storbil Senter AS Bergen 100,00% 100,00% Ømi AS Sola 100,00% 100,00% Rasmussen Eiendom AS Os 100,00% 100,00% Fjøsangerveien 68 AS Os 100,00% 100,00% Rasmussen Eiendom Åsane AS Os 100,00% 100,00% Heiane 4 AS Os 100,00% 100,00% Heiane 4B AS Os 100,00% 100,00% Fjøsangerveien 70A AS Os 100,00% 100,00% Advanced Asset Management AS Os 100,00% 100,00% Karos Shipping AS Bergen 100,00% 100,00% CA Bulkships AS Bergen 90,00% 90,00% CA Bulkships DIS Bergen 87,30% 87,30% Vaagebulk I AS Bergen 50,87% 50,87% Vaagebulk I KS Bergen 45,78% 45,78% Vaagebulk II AS Bergen 50,87% 50,90% Vaagebulk II KS Bergen 45,78% 45,78% Vaagebulk III AS Bergen 50,10% 50,10% Vaagebulk III KS Bergen 45,09% 45,09% Vaagebulk IV AS Bergen 50,10% 50,10% Vaagebulk IV KS Bergen 45,09% 45,09% Konsernet eier og kontrollerer, direkte og indirekte, 50,78% av andelene og stemmene i Vaagebulk I KS, 50,78% av andelene og stemmene i Vaagebulk II KS, 50,10 % i Vaagebulk III KS, 50,10 % i Vaagebulk IV KS og 90 % i CA Bulkships DIS. Selskaper som er nystiftet i 2008 og der konsernet er en av stifterne Navn Vederlag CA Bulkships AS CA Bulkships DIS Note 2 Pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler - kostnader 3 selskaper endret i 2002 hovedpensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Noen ansatte er imidlertid igjen i den gamle ordningen. Forpliktelser for den ytelsesbaserte ordningen er aktuarberegnet pr i samsvar med NRS om pensjoner. Selskapets forpliktelser angående AFP er beregnet i samsvar med NRS om pensjoner pr Årets endring i AFP forpliktelser er resultatført i regnskapet. Det er benyttet en uttakstilbøyelighet på 12 %. Nivået på ytelsen er avtalens miniumsnivå fra år. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til de ytelsesbaserte ordningene beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av tidl opptj pensjoner Forventet avkastning pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser Estimert nåverdi av pål pensjons forpl pr Estimerte pensjonsmidler Ikke resultatført estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto overfinansiering/pensjonsforpl (+) Diskonteringsrente Forventet lønnsøkn/pensjonsøkn/g-reg Forventet avkastning Forventet uttakstilb AFP Note 3 Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Styrehonorar Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: Ytelser til ledende ansatte Daglig leder Daglig leder Lønn Annen godtgjørelse Revisor Godtgjørelse til revisor fordeles på følgende måte: Lovpålagt revisjon I tillegg kommer andre tjenester Lån til ansatte Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte utgjør kr Lånene avdras over opptil 8 år. Renten tilsvarer skattefri rente for lån i arbeidsforhold. Lånene gjelder billån og er sikret med pant i kjøretøyet. avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Det knytter seg ingen forpliktelse til den innskuddsbaserte ordningen. Det er selskaper i konsernet som er pliktig til å ha tjenestepensjonssordning etter lov om tjenestepensjon. De aktuelle selskapenes pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Lån til daglig leder, aksjonærer og styret Det er ikke gitt lån til daglig leder, aksjonærer eller medlemmer av styret. Note 4 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Skip Bygninger Tomter Transportmidler Driftsløsøre etc Andre ikke avskrivbare driftsmidler Akk.anskaffelseskost Tilgang Avgang til ansk. kost Akk. ansk.kost Samlede avskriv Samlede nedskri Bokført verdi Årets nedskrivning Årets ordinære avskrivn Avskrivningssats år år 5-8 år 5-15 år 14 15

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer