ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

2 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv drift av selskapene. Strømberg Gruppen har vært igjennom 12 utfordrende måneder. Utviklingen har gått fra all time high til den verste finanskrise verden har sett i moderne tid. Dette har påvirket oss alle, men på tross av dette har de fleste selskapene i konsernet levert meget gode resultater. Jeg må igjen få takke alle ansatte for en fantastisk innsats i Konsernsjefen har ordet Forretningsområdet shipping er den virksomheten som ble hardest rammet av endringene i verdensøkonomien. For 2008 ble kursutviklingen for norske kroner i forhold til euro veldig utslagsgivende for shipping. Den svake norske kronen ved årsskiftet slår kraftig ut på resultatet for forretningsområdet. Vi forventer at denne utviklingen vil endre seg i løpet av 2009, slik at det negative resultatet blir reversert med en sterkere krone. Et viktig bidrag til å videreutvikle Strømberg Gruppen er dokumentet vedrørende normer, verdier og policy. Jeg håper dokumentet har bidratt til å forbedre den daglige driften av Selskapet har jobbet kontinuerlig de siste 3 årene med forbedringsområder for å gjøre virksomheten best mulig rustet til å håndtere konjunkturendringer. Selskapene har implementert tiltakene i ulik grad. Dette medfører at enkelte virksomheter må gjennomføre større tiltak enn andre i tiden som kommer. Året 2009 kommer til å bli et krevende år. Vi må forvente permitteringer og oppsigelser. De virksomheter som har gjennomført anbefalte tiltak, vil bli mindre berørt av endringene. Strømberg Gruppen er bra rustet til å håndtere konjunkturnedgangen, men konsernet er helt avhengig av motiverte ledere og medarbeidere for å nå gitte mål. Jeg forventer at vi også i 2009 skal levere resultater som er blant de beste innen de enkelte forretningsområdene. Det er viktig at alle ansatte er positive til endringer, slik at selskapene får en drive ut av nedgangstidene. Denne konjunkturnedgangen vil sannsynlig vedvare et par år. Det betyr flere år med hardt arbeid og løpende utfordringer. Alle endringene blir ikke like enkle å gjennomføre, men vi har satt våre mål og staket ut en klar kurs i denne perioden. Jeg har stor tro på at dette skal gå bra. Lykke til! Introduksjon Strømberg Gruppen vokser stadig! Også i 2008 har selskapet utvidet sine forretningsområder. Ved starten av 2008 var det spennende å se fremover og spå utviklingen. Minst like spennende er det å skue tilbake og se hva som egentlig skjedde i året som gikk. Høsten ble faktisk litt for spennende for enkelte bransjer med en finanskrise i utvikling over hele verden. Hvordan det gikk med oss dette året, vil du se på de neste sidene. Årsrapporten øker fremdeles i sidetall. Dette er nødvendig for å kunne gi våre lesere et fullgodt sammendrag av året En fyldig årsrapport er vår måte å kommunisere på. Vi når frem til viktige aktører i forretningslivet slik at de blir bedre kjent med oss og våre forretningsområder. Vi når også frem til hver enkelt av våre ansatte. Tilbakemeldingen på tidligere rapporter viser at vi har valgt riktig vei. På samme måte som samfunnet er i stadig endring, endrer konsernet seg for å kunne følge opp samfunnsutviklingen. Hver minste forandring berører oss på en eller annen måte. Finanskrisens klamme hånd burde kunne vekke overlevelsesinstinktene og kreativiteten hos våre ansatte. En slik innstilling vil kunne hjelpe oss til å komme styrket ut av krisen, men hvor lenge den vil vare er bare gjetning. Så hver og en av oss bør brette opp ermene og gi det lille ekstra. Konsernsjef Per Gunnar Strømberg Rasmussen, som representerer 3. generasjon Rasmussen i ledelsen, har gitt leserne sine betraktninger og fremtidsvisjoner, og på de neste sidene vil alle våre forretningsområder bli godt belyst med bilder, fakta og litt historikk. Strømberg Gruppen ønsker å fremstå som et konsern som griper tak i og utvikler muligheter. Per Gunnar Strømberg Rasmussen Konsernsjef 2 3

3 Forretningsidè: Strømberg Gruppen skal være en profesjonell investor og aktiv pådriver Rasmussen Eiendom Trucknor Advanced Asset Management Truckpartner ARKA Karos Shipping Fjøsanger veien 68 Rasmussen Eiendom Åsane Sogn og Fj. Auto Moderne Transport Trucknor Haugesund Rieber Thorsen Buss og Last Agder Motor Last og Buss Agder Last Transrep Bergen Storbil Senter Ømi Vaage Bulk I AS/KS Vaage Ship Management Fjøsanger veien 70A Heiane 4 Sogn Bilservice Mandal Last Vaage Bulk II AS/KS CA Bulk Ship Kanal veien 11 Heiane 4B Vaage Bulk III AS/KS Biofeeder Vaage Bulk IV AS/KS Dette er Strømberg Gruppen Konsernet Strømberg Gruppen er en av Bergens største virksomheter målt etter omsetning. Konsernets kjernevirksomhet består i eiendomsutvikling, produksjon og salg av lastebilpåbygg, transportrelatert utstyr og handelsvarer. I tillegg kommer investering og shipping. Selskapet har som mål å forbli en ledende forhandler av Volvo lastebiler og busser. Strømberg Gruppen AS ble stiftet i 1998 og er siden blitt betydelig utvidet gjennom oppkjøp av Volvo-forhandlere og verksteder i tillegg til nyinvesteringer i eiendom, etablering som Renault-forhandler og shippingvirksomhet. I 2008 hadde konsernet en omsetning på mill. kroner og et underskudd etter skatt på 21,3 mill. mot et overskudd på 33,3 mill. kroner i Nøkkelverdier Forretningsintegritet, ærlighet og pålitelighet står sentralt i Strømberg Gruppens verdier. Vi ønsker å opptre med åpenhet og tillit både internt og eksternt. Vår firmapolitikk omfatter medarbeidere, Tall i mill Sum driftsinntekter 1, ,3 Driftsresultat ,0 Ordinært resultat før skatt ,6 Årsresultat ,3 Totalkapital 1, ,1 Sum egenkapital ,4 Egenkapitalandel % 13,7 % Driftsmargin % 5,8 % 1 Inkluderer ikke urealiserte verdier knyttet til eiendomsmasse. 2 Driftsresultat / driftsinntekter kvalitet og miljø. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs og vi jobber for en stadig kompetanseog motivasjonsheving av den enkelte. Kvalitetspolitikken skal oppnås ved kundeorientering, lederskap, medarbeidernes engasjement og prosessorientering. Helse, miljø og sikkerhet er blant våre grunnverdier og miljøarbeidet skal være gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess. I 2008 startet vi opp arbeidet med å lage en intern bok om normer, verdier og policy i Strømberg Gruppen AS, nettopp for å presisere nøkkelverdiene i selskapet. Den forventes å gå i trykken litt ut på våren 2009 og hver ansatt vil straks få sitt eksemplar. Virksomhetsområdene Strømberg Gruppen har i hovedsak 6 virksomhetsområder som omfatter påbyggervirksomhet, Volvo forhandlervirksomhet, Renault forhandlervirksomhet, næringseiendom, shipping og finans. Påbyggervirksomhet Påbyggerne representeres ved Arka AS i Os, sør for Bergen sentrum, Bergen Storbil Senter AS i Åsane, nord for Bergen sentrum og Ømi AS på Sola ved Stavanger. Bedriftene produserer påbygg til lastebiler og distribusjonskjøretøy og importerer og selger kraner og annet relevant utstyr. Påbyggerne har tilegnet seg god kompetanse for å utføre reparasjoner og service på sine produkter. Arka AS har også kontor sentralt i Oslo og en eierandel i Transrep AS som driver reparasjon, service og bygging av mindre påbygg på samme adresse. Påbyggervirksomheten hadde totalt en omsetning på ca. 173 millioner kroner i Volvo forhandlervirksomhet Forhandlervirksomheten besto i utgangspunktet av selskapet Moderne Transport AS. I de senere årene er virksomhetsområdet blitt utvidet til også å omfatte Trucknor Haugesund AS, Rieber Thorsen Buss og Last AS, Agder Motor Last og Buss AS, Agder Last AS og Sogn og Fjordane Auto AS. Disse bedriftene er en del av forhandlersystemet innen Volvo lokalisert fra Sandane i nord til Kristiansand i sør. Agder Last AS ble heleid selskap i Strømberg Gruppen i I tillegg eies 33,33% av Mandal Last og Buss AS. Forhandlervirksomheten for Volvo hadde en samlet omsetning på vel 1092 millioner kroner i Renault forhandlervirksomhet Strømberg Gruppen AS ved datterselskapet Truckpartner AS inngikk i 2005 en forhandleravtale med Renault Trucks Norge AS om salg av Renault lastebiler etc. i EØS-området, da spesielt i Bergen, Haugesund og Stavanger. Forhandlervirksomheten for Renault hadde en omsetning på vel 16 millioner kroner i Næringseiendom Eiendomsvirksomheten eier, driver og forvalter konsernets faste eiendommer. Samlet bebygget eiendomsmasse utgjorde ved årsskiftet ca kvm. De senere år er det nedlagt betydelige ressurser i oppgradering og nyinvesteringer. Eiendomsvirksomheten besto ved utgangen av 2008 av selskapene Rasmussen Eiendom AS, Fjøsangerveien 68 AS, Rasmussen Eiendom Åsane AS, Heiane 4 AS, Heiane 4B AS, Fjøsangerveien 70A, AS og Kanalveien 11 AS. Rasmussen Ejendomme Danmark AS ble solgt på vårparten i 2008 til en lokal dansk interessent. I 2008 ble det nye utleiebygget på kvm i Heiane 4B tatt i bruk og var fullt utleid ved starten av andre halvår. Bygget skiller seg positivt ut med sin særegne arkitektur. Rett før utgangen av 2008 ble Kanalveien 11 AS oppkjøpt av Rasmussen Eiendom AS. Eiendomsvirksomheten hadde i 2008 en omsetning på 43,7 millioner kroner, og er et av konsernets to satsingsområder. Alle byggene er bortimot fullt utleid. Shipping og rederivirksomhet Selv om dette forretningsområdet er forholdsvis nytt for konsernet, er det høy aktivitet på området, og det er allerede kommet 12 skip i porteføljen. Året 2008 fikk en annen utvikling enn forventet. Virksomheten avsluttet året med et underskudd før skatt på ca. 44 millioner kroner, hovedsakelig grunnet en negativ agio post knyttet til langsiktig skipsfinansiering i Euro. Finans Advanced Asset Management AS står for konsernets likvide investeringer. De senere år har konsernet bygget opp en portefølje med likvide verdipapirer med moderat risiko. Fremover skal porteføljen ytterligere tilføres kapital årlig for å bygge opp forretningsområdet til å bli en betydelig del av konsernet. 4 5

4 Styrets beretning 2008 Fra venstre bak: Rolf Arne Strømberg Rasmussen, Dagfinn Heradstveit, Per Gunnar Strømberg Rasmussen, Rolf Andreas Rasmussen. Foran fra venstre: Svein Andreas Strømberg Rasmussen, Eldar Sætre 1 Selskapet og dets virksomhet Strømberg Gruppen AS er morselskap i et av Bergens og Vestlandets største konsern. På landsbasis rangeres konsernet blant de 500 største. Virksomhetene er inndelt i forretningsområdene bilforhandler (Volvo og Renault lastebiler og busser), næringseiendom, karosseri/påbygg og shipping. I tillegg utøves investeringsvirksomhet, hovedsakelig i noterte instrumenter, gjennom et eget datterselskap. Strømberg Gruppen AS har sitt forretningskontor i Fjøsangerveien 70 a i Bergen. Virksomheten i morselskapet består i oppfølging og utvikling av datterselskapene og overordnet administrasjon av disse. Konsernet arbeider etter vedtatte strategiplaner og mål og disse følges tett opp så vel innen morselskapet som av styrene i de enkelte datterselskaper. Konsernet omsatte i 2008 for kr mill. 2 Konsernet Konsernet besto pr siste årsskifte av 6 direkte heleide datterselskaper, 14 selskaper i underkonsern, hvorav 9 heleide og 5 majoritetseide, samt strategiske poster i 3 tilknyttede selskaper som ikke inngår i konsolideringen. I forbindelse med reorganisering av eiendomsvirksomheten (fisjon) var ytterligere 3 selskaper under stiftelse ved årsskiftet. Ett av de heleide datterselskapene, Rasmussen Ejendomme Danmark, AS er solgt i februar/mars 2008, slik at konsernet pr dd. omfatter i alt 23 selskaper. De enkelte selskaper i konsernet og deres virksomheter er nærmere beskrevet i konsernets årsrapport. Hvert av selskapene har selvstendig fungerende styrer. Datterselskapene rapporterer direkte til konsernstyret. I rapporteringen inngår også disse selskapers datterselskaper. Beslutninger av særlig viktighet, så som større investeringer, avgjøres med endelig virkning av morselskapets styre etter innstilling fra styret i det respektive datterselskap/ morselskap i underkonsern. Konsernets eiendomsselskap, Rasmussen Eiendom AS, kjøpte ved utgangen av 2008 eiendommen Kanalveien 11 fra Gass Service AS. Det er nå inngått en to-årig leieavtale med sistnevnte for hele bygget. Samtidig arbeides det med fremtidige planer for eiendommen. Gjennom Karos Shipping AS har virksomheten innen forretningsområdet shipping ekspandert ved ytterligere investeringer i skipseiende kommandittselskaper, slik at konsernet ved årsskiftet kontrollerte i alt 12 skip. 3 Fortsatt drift Morselskapets og konsernets regnskaper er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Konsernet har innen alle virksomhetsområder hatt en jevn vekst de siste årene og leverte i 2008 et tilfredsstillende totalresultat. Selv om utsiktene for 2009 kan være vanskelig å forutse på grunn av den generelle økonomiske situasjonen, mener styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 4 Arbeidsmiljøet - hms Arbeidsmiljøet innen konsernet anses som godt. Konsernet sysselsatte pr til sammen 344 ansatte, hvorav 3 i morselskapet. Det føres oversikt over sykefravær/ulykker og det er etablert internkontroll for HMS i tråd med gjeldende regelverk for alle selskapene i konsernet. Skader og sykefravær har i alle selskapene gjennom driftsåret vært tilsvarende eller i underkant av gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. 6 7

5 5 Forsknings - og utviklingsaktiviteter Strømberg Gruppen driver ingen forskningseller utviklingsaktivitet. Innen konsernet driver datterselskapet ARKA AS kontinuerlig utvikling av nye produktløsninger. For øvrig har virksomhetene ikke i særlig grad vært involvert i forsknings- eller utviklingsaktiviteter gjennom Forskning og utvikling er i konsernregnskapet bokført med kr. 1,0 mill mot kr. 1,3 mill. i Likestilling mellom kjønnene Av konsernets i alt 344 ansatte er 25,5 kvinner. Disse arbeider i det alt vesentlige innen administrasjon, regnskap og sekretærfunksjoner. Konsernet har et bevisst forhold til likestilling mellom kjønnene. Virksomheten i de arbeidsintensive selskapene innen konsernet har imidlertid tradisjonelt sett vært mannsdominert, og det samme gjelder rekruttering til yrkene. Selv om man ved utlysning av stillinger har oppfordret til søknader fra begge kjønn, er andelen kvinnelige søkere gjennomgående lav. Det er ut fra virksomhetenes art heller ikke stor grad av spillerom med hensyn til å tilrettelegge arbeidsmetoder spesielt for kvinner. Konsernet vil imidlertid se positivt på og bidra til å tilrettelegge for en større kvinneandel, dersom utviklingen skulle gå i retning av at flere kvinner søker yrkesutdanning innen bilmekaniker- og karosserifagene. Alle selskaper i konsernet følger prinsippet om lik lønn for likt arbeid. 7 Miljø Konsernet driver i samsvar med gjeldende regelverk for håndtering av kjemikalier, oljeprodukter og andre forurensende stoffer. Det legges stor vekt på å forebygge og unngå forurensning så vel av det indre som av det ytre miljø. 8 Redegjørelse for årsregnskap og konsernregnskap Morselskapet Strømberg Gruppen AS har et resultat i 2008 etter skatt på kr. 29,6 mill. mot 21,3 mill. i Det er mottatt konsernbidrag med i alt kr. 40,7 mil. I konsernets årsregnskap er konsolidering gjennomført i henhold til oppkjøpsmetoden. Interne transaksjoner, internt aksjeeie og mellomregninger er eliminert. Konsernregnskapet er oppgjort med et underskudd etter skatt på kr 25,3 mill. mot kr. 33,3 mill. i Konsernets omsetning ble redusert til kr mill mot kr mill. i Innen forretningsområdet Eiendom er resultatet omtrent som budsjettert. Inntektene fra dette området økte i 2008 som følge av nybygget i Åsane. Utleiegraden er tilnærmet 100%. Forretningsområdet Shipping har i 2008 påvirket resultatet negativt hovedsakelig grunnet en negativ agio post knyttet til langsiktig skipsfinansiering i Euro. Påbyggervirksomheten har hatt et positivt resultat også i Investeringer i fast eiendom er økt med kr 32 mill. I samme periode er den langsiktige gjelden økt med 203,9 mill og avsetning til forpliktelser er redusert med kr 6,5 mill, mens kortsiktig gjeld er redusert med 35,8 mill. Samlet gjeldsøkning er således kr 161,6 mill., mens den bokførte egenkapitalen i samme periode er redusert med kr 18,0 mill til kr 122,4 mill som tilsvarer 10,5% av totalkapitalen i konsernet. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var kr. 25,0 mill. mot kr. 20,6 mill. i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var kr. -233,0 mill. Det er foretatt betydelige investeringer i 2008, bl.a. Kanalveien 11 og andeler i skipseiende kommandittselskaper. Netto kontantstrøm finans var kr. 209,6 mill., hvorav kr. 137,1 mill. er opptak av ny langsiktig gjeld til finansiering av investeringer, samt kortsiktig gjeld bl.a. til mellomfinansiering av busser og lastebiler for videresalg samt toppfinansiering av skipsinvesteringer. Konsernets netto likviditetsbeholdning pr. årsskiftet var kr. 32,3 mill. Likviditeten i konsernet har gjennom året vært tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning ligger det betydelige merverdier både i konsernets eiendommer og i de enkelte virksomheter. Styret mener at regnskapet, konsernregnskapet og denne beretning samlet gir et rettvisende bilde av konsernets utvikling, resultat og stilling i henhold til god norsk regnskapsskikk. 9 Fremtidig utvikling mv Konsernets eiendomsportefølje består av en godt vedlikeholdt bygningsmasse. Flere av byggene er av nyere dato og de øvrige er betydelig oppgradert gjennom de senere år. Selv om deler av bygningsmassen i dag er knyttet opp mot driften i egne selskaper, anser styret utsiktene til ekstern utleie også av disse objektene for gode, dersom det skulle bli aktuelt. Samtlige eiendommer har en sentral beliggenhet i etablerte næringsområder, og kan innredes fleksibelt. Det er tilhørende gode utearealer, adkomst og parkering på alle eiendommene. Utleiegraden var ved årsskiftet tilnærmet 100%. Virksomheten som Volvo-forhandler, organisert gjennom underkonsernet Trucknor AS, har vist en jevn vekst siden starten i Styret anser virksomheten godt rustet til å møte de stadig nye utfordringer og den økte konkurranse bilbransjen står overfor og konsernet har som del av sin strategi å satse videre innen last- og bussvirksomhet. Påbyggervirksomheten er sterkt konkurranseutsatt, men til tross for dette viser årets resultat et pent overskudd. Arbeidet med tiltak for å bedre effektiviteten og lønnsomheten, bl.a. gjennom økt standardisering, produktutvikling og rasjonalisering av produksjonen pågår kontinuerlig og ser ut til å høste resultater. I tillegg har selskapet som en del av sin strategi fortsatt satsingen på salg av handelsvarer, rekvisita og tilbehør. Selskapets posisjon i markedet er meget god, og selv med økt konkurranse har det vist seg at virksomheten har en solid og lojal kundemasse. Det legges stor vekt på å kunne tilfredsstille kundenes behov for transportløsninger også i årene fremover. ARKA AS sine datterselskaper; Ømi AS og Bergen Storbil Senter AS hadde begge tilfredsstillende resultater i Det samme gjelder for selskapets tilknyttede selskap i Oslo; Transrep AS der Arka As eier 1/3. Også innen forretningsområdet shipping viser driften tilfredsstillende resultater. Årsresultatet er imidlertid sterkt påvirket negativt av agio knyttet til langsiktig skipsfinansiering i Euro. Fraktmarkedet hadde i første halvår en positiv utvikling og skipene har tatt flere gode kontrakter i driftsåret. Det har vært noe uforutsett off hire, men ingen vesentlige overraskelser på drifts-/ og vedlikeholdssiden. Samlet anser styret fortsatt utsiktene for konsernet som gode. 10 Opplysninger om finansiell risiko Investeringer i bygg og anlegg er finansiert gjennom egenkapital og langsiktige lån, til dels med fast rente, som gjør denne del av virksomheten mindre eksponert for rentesvingninger. De eksterne leietakere oppfattes som solide og langsiktige. Bygningsmassen er godt og løpende vedlikeholdt. Etter styrets oppfatning er den finansielle risiko i eiendomsvirksomheten ikke større enn hva som må ansees normalt for eiendomsselskaper. De øvrige virksomhetsområdene innebærer etter styrets oppfatning heller ingen uvanlig eller vesentlig finansiell risiko. Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende, og dersom aktivitetsnivået lar seg opprettholde slik styret forventer at det vil gjøre, vil inntjening og evne til å betjene gjeld fortsatt være god. Konsernet er eksponert gjennom sitt ansvar som deltaker i skipseiende kommandittselskaper. Uinnkalt kapital utgjorde ved årsskiftet til sammen kr 51,4 mill, hvorav minoritetens andel utgjør kr 20,4 mill. Innenfor shipping har konsernet en eksponering mot risiko knyttet til valuta og rentesvingninger. Styret anser denne eksponeringen som balansert Dagfinn Heradstveit Konsernet har en konsernkontoordning, som bidrar til å sikre effektiv kapitalutnyttelse og tilførsel av kapital innen de respektive virksomhetsområder i takt med varierende behov og krav til en god likviditetsstyring. Som følge av import er deler av virksomheten i en viss grad eksponert for valutasvingninger. De aktuelle selskaper har etablert gode prosedyrer for valutasikring for å kunne avhjelpe denne eksponeringen. 11 Disponering av årets resultat Selskapets resultat er foreslått disponert slik: Avsatt til annen egenkapital kr 29,6 mill. Bergen, 3. april Per Gunnar Strømberg Rasmussen 12 Aksjonærer og ledelse Det har ikke funnet sted endringer på eiersiden i Styret har i 2008 bestått av følgende: Dagfinn Heradstveit, styreleder Per Gunnar Strømberg Rasmussen, styremedlem Rolf Andreas Rasmussen, styremedlem Svein Andreas Strømberg Rasmussen, styremedlem Rolf Arne Strømberg Rasmussen, styremedlem Eldar Sætre, styremedlem Advokatfirmaet Thommessen, der styreleder er partner, har levert juridiske tjenester til konsernet. Disse er fakturert etter alminnelige prinsipper for advokaters salærberegning. 13 Forhold inntrådt etter regnskapsårets slutt Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets slutt er inntrådt forhold av negativ betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet Rolf Andreas Rasmussen Svein Strømberg Rasmussen Rolf Arne Rasmussen Eldar Sætre 8 9

6 STRØMBERG Gruppen KONSERN Resultatregnskap STRØMBERG gruppen KONSERN Balanse Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader m.m 2, Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Goodwill Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4, Skip 4, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4, Finansielle driftsmidler Beregnet pensjonsmidler Investeringer i aksjer og andeler 5, Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Varelager 6, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årets konsernresultat Minoritetens andel Majoritetens andel

7 Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetens andel av annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 7, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 7, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD STRØMBERG gruppen KONSERN Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter +/- Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler /- Endring varelager /- Endring kundefordringer /- Endring leverandørgjeld /- Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Valutaeffekt på langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetalinger fra minoritetsinteresser Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld /- Netto endring i kassekreditt = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og kontantevk = Beholdning av kontanter og kontantekv Bergen, 3. april Dagfinn Heradstveit Per Gunnar Strømberg Rasmussen Rolf Andreas Rasmussen Svein Strømberg Rasmussen Rolf Arne Rasmussen Eldar Sætre 12 13

8 Noter til konsernregnskapet 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet inkluderer Strømberg Gruppen AS og selskaper som Strømberg Gruppen AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Interne transaksjoner, internt aksjeeie og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Selskapet benytter full tilvirkningskost som anskaffelseskost. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost med fradrag for nedskrivninger og ordinære avskrivninger. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kundefordringene og andre fordringer oppføres til pålydende etter Konsernet består av følgende selskaper: fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Ikke opptjent inntekt som er knyttet til garanti- og servicearbeid for solgte biler er vurdert til antatt kostpris for denne typen arbeid. Estimatet er beregnet på grunnlag av historiske tall for garanti- og servicearbeid. Beløpet blir balanseført som utsatt inntekt, og inntektsføres over garantiperioden. Estimert forpliktelse knyttet til løpende reparasjonsavtaler er oppført under andre forpliktelser. Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi. Anleggsaksjer er bokført til kostpris. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Kundefordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet med balansedagens kurs. Langsiktig gjeld i utenlandsk valuta er ført opp med den høyeste kursen på balansedagen og kursen ved låneopptak. Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Navn Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Strømberg Gruppen AS Bergen Morselskap Morselskap Trucknor AS Bergen 100,00% 100,00% Sogn og Fjordane Auto AS Sandane 100,00% 100,00% Moderne Transport AS Bergen 100,00% 100,00% Trucknor Haugesund AS Haugesund 100,00% 100,00% Rieber Thorsen Buss og Last AS Sandnes 100,00% 100,00% Agder Motor Last og Buss AS Kristiandsand 100,00% 100,00% Agder Last AS Arendal 100,00% 100,00% Truckpartner AS Bergen 100,00% 100,00% Arka AS Os 100,00% 100,00% Bergen Storbil Senter AS Bergen 100,00% 100,00% Ømi AS Sola 100,00% 100,00% Rasmussen Eiendom AS Os 100,00% 100,00% Fjøsangerveien 68 AS Os 100,00% 100,00% Rasmussen Eiendom Åsane AS Os 100,00% 100,00% Heiane 4 AS Os 100,00% 100,00% Heiane 4B AS Os 100,00% 100,00% Fjøsangerveien 70A AS Os 100,00% 100,00% Advanced Asset Management AS Os 100,00% 100,00% Karos Shipping AS Bergen 100,00% 100,00% CA Bulkships AS Bergen 90,00% 90,00% CA Bulkships DIS Bergen 87,30% 87,30% Vaagebulk I AS Bergen 50,87% 50,87% Vaagebulk I KS Bergen 45,78% 45,78% Vaagebulk II AS Bergen 50,87% 50,90% Vaagebulk II KS Bergen 45,78% 45,78% Vaagebulk III AS Bergen 50,10% 50,10% Vaagebulk III KS Bergen 45,09% 45,09% Vaagebulk IV AS Bergen 50,10% 50,10% Vaagebulk IV KS Bergen 45,09% 45,09% Konsernet eier og kontrollerer, direkte og indirekte, 50,78% av andelene og stemmene i Vaagebulk I KS, 50,78% av andelene og stemmene i Vaagebulk II KS, 50,10 % i Vaagebulk III KS, 50,10 % i Vaagebulk IV KS og 90 % i CA Bulkships DIS. Selskaper som er nystiftet i 2008 og der konsernet er en av stifterne Navn Vederlag CA Bulkships AS CA Bulkships DIS Note 2 Pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler - kostnader 3 selskaper endret i 2002 hovedpensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Noen ansatte er imidlertid igjen i den gamle ordningen. Forpliktelser for den ytelsesbaserte ordningen er aktuarberegnet pr i samsvar med NRS om pensjoner. Selskapets forpliktelser angående AFP er beregnet i samsvar med NRS om pensjoner pr Årets endring i AFP forpliktelser er resultatført i regnskapet. Det er benyttet en uttakstilbøyelighet på 12 %. Nivået på ytelsen er avtalens miniumsnivå fra år. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til de ytelsesbaserte ordningene beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av tidl opptj pensjoner Forventet avkastning pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser Estimert nåverdi av pål pensjons forpl pr Estimerte pensjonsmidler Ikke resultatført estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto overfinansiering/pensjonsforpl (+) Diskonteringsrente Forventet lønnsøkn/pensjonsøkn/g-reg Forventet avkastning Forventet uttakstilb AFP Note 3 Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Styrehonorar Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: Ytelser til ledende ansatte Daglig leder Daglig leder Lønn Annen godtgjørelse Revisor Godtgjørelse til revisor fordeles på følgende måte: Lovpålagt revisjon I tillegg kommer andre tjenester Lån til ansatte Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte utgjør kr Lånene avdras over opptil 8 år. Renten tilsvarer skattefri rente for lån i arbeidsforhold. Lånene gjelder billån og er sikret med pant i kjøretøyet. avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Det knytter seg ingen forpliktelse til den innskuddsbaserte ordningen. Det er selskaper i konsernet som er pliktig til å ha tjenestepensjonssordning etter lov om tjenestepensjon. De aktuelle selskapenes pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Lån til daglig leder, aksjonærer og styret Det er ikke gitt lån til daglig leder, aksjonærer eller medlemmer av styret. Note 4 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Skip Bygninger Tomter Transportmidler Driftsløsøre etc Andre ikke avskrivbare driftsmidler Akk.anskaffelseskost Tilgang Avgang til ansk. kost Akk. ansk.kost Samlede avskriv Samlede nedskri Bokført verdi Årets nedskrivning Årets ordinære avskrivn Avskrivningssats år år 5-8 år 5-15 år 14 15

9 Goodwill Forskning og utvikling Varemerke Akk.anskaffelseskost Tilgang Avgang til ansk. kost Akk. ansk.kost Samlede avskriv Bokført verdi Årets ordinære avskrivn Avskrivningssats 5-10 år 10 år 10 år Note 5 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. Anleggsaksjer er vurdert til kostpris. Andre aksjer Sum anleggsaksjer Aksjer i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmet Andre kortsiktige plasseringer i verdipapirer er vurdert til markedsverdi Bokført verdi Markedsverdi Andeler i verdipapirfond Sum Note 6 Varer Varer for videresalg er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Råvarer er verdsatt til anskaffelseskost, med fradrag for ukurans. Varer i arbeid og ferdigvarer er verdsatt til full tilvirkningskost Varer for videresalg Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer - Sum varelager Note 7 Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Note 8 Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret med pant: Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Sum ,392 Langsiktig valutalån i Vaagebulk I KS, Vaagebulk II KS, Vaagebulk III KS og Vaagebulk IV KS er i brudd med lånebetingelsene. Langsiktig lån som er forfalt til betaling utgjør kr Selskapene er i dialog med banken og det er ikke stillet krav om at lånene skal gjøres opp. Garantier Beregnet garantiforpliktelse inngår i annen kortsiktig gjeld. Rep. avtaler Forpliktelser knyttet til reparasjons avtaler inngår i avsetning for andre forpliktelser. Eiendeler stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld Varer Debitorer Fast eiendom Driftsmidler Skip Totallimit for konsernkonto er kr. 180 mill. Selskapene som omfattes av avtalen om konsernkonto har kausjonert for forpliktelsen. Langsiktig gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Fordringer med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt Andre fordringer (anleggsmidler) Forpliktelser til kommanditselskaper og indre selskap Karos Shipping sin andel av uinnkalt kapital i kommanditselskaper og indre selskap utgjør totalt kr Note 9 - Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt Brutto endring utsatt skatt i balansen Korrigering skatt tidligere år Til gode skatt krisepakke Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag krisepakke Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Sum betalbar skatt Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt i balansen Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Garantiavsetninger Andre avsetninger Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt 22% - 28% Note 10 Egenkapital, aksjekapital mv Kapital 1/ Årets resultat Kursdifferanse Minoritetsandel nye selskaper i konsernet Utgang minoritetsinteresser Kapital 31/ Aksjekapitalen består av A-aksjer pålydende kr. 90,- og B-aksjer pålydende kr. 90,-. Selskapets aksjonærer Eierandel Anne Sofie Invest AS... 25% PGR Invest AS... 25% Aksjonæren er representert i styret Svein Andreas Invest AS... 25% Aksjonæren er representert i styret Rolf Arne Invest AS... 25% Aksjonæren er representert i styret Note 11 - Investering i tilknyttet selskap Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden. Mandal Last og Buss AS, Mandal- Investor: Agder Motor Last og Buss AS eierandel 33,33% Anskaffelseskost Andel egenkapital Andel resultat Mottatt utbytte Sogn Bilservice AS, Sogndal - Investor: Sogn og Fjordane Auto AS eierandel 50% Anskaffelseskost Andel egenkapital Andel resultat Mottatt utbytte Transrep AS, Oslo - Investor: Arka AS eierandel 33,33% Anskaffelseskost Andel egenkapital Andel resultat Mottatt utbytte...0 Note 12 - Salgsinntekter Selskapene driver virksomhet innen påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøyer, forhandlervirksomhet for Volvo lastebiler og busser, shipping, samt investeringer i og drift av næringseiendommer Pr virksomhetsområde Forhandlervirksomhet Påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøy Leieinntekter Shipping Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Geografisk fordeling Norge Danmark Sum Note 13 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,-. Note 14 Sammendratte poster Posten finansinntekter er slått sammen av: Renteinntekter Andre finansinntekter Agio Sum Posten finanskostnader er slått sammen av: Rentekostnader Andre finanskostnader Disagio Sum Note 15 Finansiell markedsrisiko Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at deler av selskapets gjeld har flytende rente. Maksimumsrammer for andel av gjeld med flytende rente er fastsatt. Låneporteføljen har i dag en kombinasjon av flytende og fast rentebinding. Valutarisiko Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskapet. Det er ikke inngått avtaler som reduserer denne risikoen pr Råvareprisrisiko Risiko for svingninger i råvarepriser sikres gjennom langsiktige avtaler om kjøp, samt inngåelse av strategiske avtaler med leverandører og andre aktører i markedet

10 STRØMBERG GRUPPEN AS Resultatregnskap Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m 5, Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årets resultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

11 STRØMBERG GRUPPEN AS Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre. inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler STRØMBERG GRUPPEN AS Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter +/- Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger /- Endring kundefordringer /- Endring leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler /- Endring langsiktig fordring = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og kontantekv = Beholdning av kontanter og kontantekv Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital á Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 14, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

12 Noter til regnskapet 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Ikke avskrivbare anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler er i balansen oppført til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Langsiktig gjeld vurderes etter samme prinsipp som anleggsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig Note 2 Sammendratte poster Posten annen renteinntekt er slått sammen av: Rente på konsernkassakredittkonto Renteinntekter fra datterselskaper Renter fra aksjonærer Renteinntekt skatt Sum annen renteinntekt Posten annen rentekostnad er slått sammen av: Rente på konsernkassakredittkonto Renter aksjonærer - Rentekostnad skatt Renter datterselskap Sum annen rentekostnad Note 3 Virksomhetsområde Strømberg Gruppen AS er morselskap i et konsern bestående av i alt 27 norske datterselskap. Selskapets virksomhetsområde er i hovedsak lokalisert til Sør-Norge. Note 4 Datterselskaper, tilknyttet selskap m.v. Aksjer i de norske datterselskaper er bokført til kostpris. verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Kundefordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet med balansedagens kurs. Selskapet inngår i konsernet Strømberg Gruppen AS, og benytter de samme regnskapsprinsipper som konsernet. Regnskapsprinsippene er ellers omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Anskaffelses tidspunkt Forretningskontor Eierandel/Stemmeandel Selskapsresultat Selskapets egenkapital Rasmussen Eiendom AS Industriveien % OS Heiane 4 AS Industriveien % OS Heiane 4 B AS Industriveien % OS Fjøsangerveien 70 AS Industriveien % OS ARKA- Andr. Rasmussen Karosserifabrikk. AS Industriveien OS 100% Advanced Asset Management AS Industriveien Os Trucknor AS Fjøsangervn Bergen Truckpartner AS Fjøsangerv. 70a Bergen Karos Shipping AS Fjøsangerv. 70a Bergen Note 5 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Styrehonorar Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader ,520 Gjennomsnittlig antall ansatte 3 3 Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Revisor Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjonen Kostnadsført godtgjørelse til revisor for eks.mva 100% % % % Note 6 Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser Selskapet endret i regnskapsåret 2002 pensjonsordningen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Selskapet har følgelig ingen pensjonsforpliktelser. Pensjonspremie er kostnadsført under lønnskostnader med kr Det er 3 personer som er tilsluttet selskapets pensjonsordning. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonssordning etter lov om tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 7 Varige driftsmidler Ikke avskrivbart inventar Datautstyr Anskaffelseskost Tilgang Avgang anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk. avskrevet Bokført verdi Årets ordinære avskrivning Ordinær avskrivning i % 20% Note 8 Øvrig langsiktig gjeld Beløpet gjelder innlån fra morselskapets aksjonærer. Lånet renteberegnes med den til enhver tid gjeldende skjermingsrenten for ekstra skatt på renter av lån. Note 9 Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret med pant: Gjeld til kredittinstitusjoner Selskapet kausjonerer solidarisk for konsernkonto med totallimit 180,0 millioner kroner. Note 10 Skatt Skatter kostnadsføres når de påløper. Det vil si at skattekostnader er knyttet til det regnskapsmesige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Nedenfor er gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Benyttet underskudd Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt 28% Midlertidige forskjeller pr. 31/12 er knyttet til: Driftsmidler Pensjonsforpliktelser Aksjer Netto negative forskjeller Utsatt skattefordel Skattekostnadene i resultatregnskapet består av: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Skatt tidligere år Årets skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Sum betalbar skatt Note 11 Bundne midler Innskudd bankkonto skattetrekk utgjør kr Note 12 Egenkapital Egenkapital Årets resultat Avsatt konsernbidrag Avsatt utbytte Ekstraordinært utbytte Egenkapital Note 13 Aksjonærer Aksjekapitalen består av A-aksjer pålydende kr. 90,- og B-aksjer pålydende kr. 90,-. Det er bare A-aksjene som har stemmerett. Selskapets aksjonærer er: Eierandel Anne Sofie Invest AS 25% PGR Invest AS 25% Svein Andreas Invest AS 25% Rolf Arne Invest AS 25% Note 14 Mellomværende konsernselskap I posten kundefordringer inngår fordring på datterselskap I posten andre fordringer inngår fordring på konsernbidrag I posten annen kortsiktig gjeld inngår skyldig konsernbidrag I posten leverandørgjeld inngår gjeld til datterselskap Note 15 Annen kortsiktig gjeld Oppgjørskonto mva Avsatt ferielønn Påløpende rentekostnader Skyldig konsernbidrag Note 16 Finansiell markedsrisiko Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at deler av selskapets gjeld har flytende rente. Maksimumsrammer for andel av gjeld med flytende rente er fastsatt. Låneporteføljen har i dag en kombinasjon av flytende og fast rentebinding. Valutarisiko Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskapet. Det er ikke inngått avtaler som reduserer denne risikoen pr

13 OS FORRETNINGSOMRÅDE Påbygg Avdeling Os Avdeling Oslo Andreas Rasmussen la den første grunnsteinen til konsernet i Sønnen Rolf Andreas Rasmussen overtok som disponent i 1967 og fikk håndverksbrev i hjul- og karosserimakerfaget i Han bygget opp ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS nå ARKA AS og ledet virksomheten frem til tusenårsskiftet. ARKA ledes i dag av 3. generasjon ved Rolf Arne Rasmussen. ARKA har alltid vært i front av utviklingen med tidsriktige produkter til transportbransjen, både fra egenproduksjon og import. ARKA er i dag en av Norges største påbyggere. I de senere år har ARKA fremmet standardisering av distribusjonsbiler. Dette for at kundene skal kunne henvende seg direkte til en forhandler og kunne kjøpe en komplett lastebil med påbygg levert nesten på dagen. ARKA har siden 2003 hatt import og salg av de italienske EFFER kranene. Denne representasjonen er et satsingsområde for bedriften. Fremtidig mål er å utvide produktspekteret slik at kundene skal kunne få kjøpt et totalprodukt hos ARKA. Dagens ARKA møter hard konkurranse både på pris og arbeidskraft. Aktiviteten har til tross for dette vært høy i 2008, og utviklingen av finanskrisen høsten 2008 influerte lite på den daglige driften dette året på grunn av en ordrereserve frem til påsken Som landsdekkende påbygger har ARKA kunder fra hele landet. Av store kunder opp gjennom årene kan vi nevne Ringnes, Tine Meierier, Posten, Coca Cola m.fl. Tall i mill Sum driftsinntekter 123,4 117,9 Driftsresultat 5,2 1,0 Egenkapitalandel 29,5 % 27,9 % Driftsmargin 1) 4,2 % 0,8 % 1) Driftsresultat / driftsinntekter Daglig leder: Rolf Arne Rasmussen ARKA AS Industriveien 11 N-5200 Os tlf: (+47) fax: (+47) E-post: ARKA AS er det eldste firmaet i konsernet og eneste påbygger inntil nylig. Andreas Rasmussen startet opp som hjulmaker i Bergen i 1912 og satset videre på transportsektoren i årene som fulgte. Bedriften utviklet seg raskt i takt med bransjeutviklingen og bygget karosserier til både busser og lastebiler. Pr. i dag har konsernet tre påbyggere, Arka AS, Bergen Storbil Senter AS og Ømi AS. Når det gjelder kontroller, service og reparasjoner dekker disse bedriftene det meste av Hordaland og Rogaland fylker. Det stilles store krav til dagens påbyggere. Dette er en arbeidskraftkrevende industri som trenger fagfolk. Slik arbeidskraft har vært mangelvare de siste årene. Bedriftene har fortsatt både innleide og fast ansatte fra de baltiske land. I dette ligger det en utfordring i forhold til kommunikasjon og helse, miljø og sikkerhet. Alle de tre virksomhetene har lange tradisjoner innen transportbransjen, men vi ser nå konturer av mørkere skyer i horisonten. Lavere etterspørsel etter lastebilpåbygg vil kunne påvirke aktiviteten i året som kommer

14 BERGEN STAVANGER manglar bilete og biletetekst xx Daglig leder: Atle Husebø Bergen Storbil Senter AS Hjortlandsveien Flaktveit tlf. (+47) fax: (+47) E-post: Bergen Storbil Senter AS ble stiftet i 1990 for å drive vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Bedriften utviklet seg fort og spesialiserte seg blant annet på kjølemaskiner. Det kan her nevnes at BSS ble regnet som en av de beste på dette området blant bransjefolk. I 2006 overtok Strømberg Gruppen AS selskapet gjennom ARKA AS. Dette ble gjort for å sikre kundene tilgang til service og reparasjoner av lastebilskap og utstyr som kjølemaskiner, bakløftere og kraner i området nord for Bergen sentrum. Det er etablert et godt servicesamarbeid mellom ARKA AS og Bergen Storbil Senter AS til fordel for kundene i Bergens-regionen. Kundene kan velge hvor de ønsker arbeidet utført, enten hos BSS i Åsane eller hos ARKA på Os. Ett av konsernets satsingsområder er å kunne tilby kundene en total løsning når det gjelder ettermarked og service på produktene. Konsernet ønsker å bygge opp nødvendig kompetanse i sine aktuelle områder. Bergen Storbil Senter AS har pekt seg ut som et selskap som har tilegnet seg slik ekspertise gjennom de 16 årene det har vært drevet. Bergen Storbil Senter AS samarbeider også med Truckpartner AS og får tildelt arbeid med reparasjoner og service på Renault lastebiler og busser. Det er også etablert et samarbeid med Moderne Transport AS, slik at det til tider blir overført arbeid derfra. Konsernets policy er å bruke tilgjengelige ressurser med smidighet til beste for kundene. Tall i mill Sum driftsinntekter 8,8 9,7 Driftsresultat 0,1 0,2 Egenkapitalandel 20,9 % 19,4 % Driftsmargin 1) 0,6 % 2,1 % 1) Driftsresultat / driftsinntekter Ømi AS ble kjøpt opp av Strømberg Gruppen AS sommeren Selskapet ble stiftet allerede i 1967 under navnet Ømi Produkter AS, og da som en påbyggerbedrift med kranpåbygg og nisjeprodukter til transportbransjen som spesialitet. Ømi har gjennom alle år vært en av Norges største leverandører av lastebilkraner til sluttbruker. Bedriften startet opp i leide lokaler med produksjon av Sola kran og Sola tipp. I perioden 1971 til 1972 var Ømi Produkter AS EFFER forhandler i Rogaland. I 1972 flyttet bedriften til større lokaler. Eikmaskin som var et lokalt firma som produserte Sesam Swing kraner, valgte Ømi Produkter AS som sin lokale forhandler. I perioden 1972 til 1977 solgte bedriften ca. 400 Sesam Swing kraner i Rogaland. I 1977 ble selskapet Palfinger forhandler og solgte i perioden 1977 til 2007 ca. 800 Palfinger kraner i Rogaland. mottatt av markedet. Ømi AS forhandler også anerkjente merker som Zetterberg, Närko, Z-løft og Anteo bakløftere. I tillegg leveres Ømi transportskap og Modulsystem bilinnredning Tall i mill Sum driftsinntekter 41,0 44,1 Driftsresultat 0,5 1,3 Egenkapitalandel 23,6 % 20,1 % Driftsmargin 1) 1,3 % 2,9 % 1) Driftsresultat / driftsinntekter Daglig leder: Lidvar Salte ØMI AS Ljosheimveien 1 N-4050 Sola Tlf: (+47) Fax: (+47) E-post: Fra ble Ømi AS igjen forhandler av EFFER kraner i Rogaland, og dette er blitt godt Nytt bilde kommer 26 27

15 SOGN OG FJORDANE FORRETNINGSOMRÅDE Last og Buss Volvo Sogn og Fjordane Auto AS har avdelinger i Førde, Sandane og Stryn. Alle avdelingene driver i leide lokaler. Administrasjonen ligger i Sandane. I tillegg driftes Sogn Bilservice AS, hvor Sogn og Fjordane Auto AS og Fjord 1 eier halvdelen hver. Dette selskapet trekker på ressursene i Sogn og Fjordane Auto AS når det gjelder regnskap, administrasjon og teknisk oppfølging. Totalt sysselsatte i disse to selskapene er ca. 73 årsverk. I 2008 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 16 tonn ligget på 44,9%. Bedriften registrerte 62 lastebiler i 2008 mot 58 lastebiler i Bedriften leverte 18 busser med mer enn 26 sitteplasser i 2008 mot 11 busser i Det forventes en nedgang i registreringer i 2009 på grunn av lavere aktivitet i bilsalget. Tall i mill Sum driftsinntekter 146,5 123,1 Driftsresultat 4,0 6,0 Egenkapitalandel 16,7 % 16,2 % Driftsmargin 1 2,7 % 4,9 % Markedsandel lastebiler > 16 tonn 44,9 % 41,4 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Daglig leder: Sven T. Rylandsholm Sogn og Fjordane Auto AS Åsavegen 159 Postboks 283 N-6821 Sandane tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: Virksomheten er definert som et av våre kjerneområder og består av 6 forhandlere av Volvo lastebiler og busser. I tillegg utgjør reparasjon, service og vedlikehold en betydelig del av virksomhetsområdets omsetning. Virksomheten omfatter i tillegg til forhandlerne også en service- og reparasjonsavdeling. Før selskapet Strømberg Gruppen AS var en realitet, ble dette virksomhetsområdet styrt av det nåværende datterselskapet Moderne Transport AS. En intensjonsavtale i 1989 mellom Volvo Norge AS og ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS sa bl.a. at det skulle inngås en forhandleravtale mellom Volvo og et eget forhandlerselskap. Samme år var en slik avtale mellom Volvo Lastebiler og Busser Norge AS og Moderne Transport AS en realitet. Sistnevnte selskap ble stiftet allerede i Frem til 1999 var virksomheten konsentrert til Bergen. Generasjonsskiftet i Rasmussen-familien og en omfattende omorganisering i Volvo førte til nye forretningsideer, og i løpet av 1999 overtok Moderne Transport AS Volvo-forhandleren i Haugesund, Trucknor Haugesund AS (tidligere Laastad Last og Buss AS). I perioden 2000 til 2002 kom ytterligere to virksomheter inn under Moderne Transport AS. Først ute var Rieber Thorsen Buss og Last AS, etterfulgt av Agder Motor Last og Buss AS to år senere. I 2005 ble Sogn og Fjordane Auto AS stiftet, og i 2006 ble Agder Last AS godkjent som forhandler. I 2005 ble Trucknor AS (tidligere Truckcenter AS) morselskap for alle Volvo-forhandlerne. Selskapet ble stiftet i 2004 med dette som formål. Det har vært betydelig aktivitet i 2008 innenfor de markedsområdene våre selskaper opererer i. Forhandlerne våre har registrert 360 nye lastebiler over 16 tonn i 2008 mot 385 i Salget har gitt oss en markedsandel på 29,4 % for lastebiler større enn 16 tonn i de områdene hvor våre forhandlere er representert. Salget av busser har også vært bra i 2008 med et salg på 71 nye busser mot 226 nye busser i Totalt utgjør dette salget en markedsandel samlet for regionen for 2008 på 30,1 % for busser med flere enn 26 sitteplasser. Våre forhandlere er alle sertifisert i henhold til Volvo Standard, ISO 9001 og ISO som stiller krav til kvalitet og miljøbevissthet. Arbeidet med forbedringer innenfor disse områdene står sentralt i virksomhetens firmapolitikk. Kvalitetsforbedringer er en kontinuerlig prosess hvor målet er stadig bedre kvalitet i alt vi foretar oss. ISO sertifiseringen forplikter oss også i fremtiden til å ha fokus på kvalitet. Samlet omsetning for forhandlervirksomheten utgjorde millioner kroner i 2008 mot 1.089,7 millioner i

16 BERGEN HAUGESUND Daglig leder: Ragnar Ingebrigtsen Moderne Transport AS Heiane 4 Postboks 38, Nyborg N-5871 Bergen tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: modernetransport.no Moderne Transport AS ble stiftet i 1982 og overtok som Volvo-forhandler i Bergen i 1989 etter en lang periode med Knutsen & Træen AS og deretter ( ) Rieber Thorsen AS som lokale forhandlere. Selskapet har i en tøff konkurransesituasjon befestet sin posisjon som en ledende leverandør av lastebiler, busser og ettermarkedstjenester. Selskapet har historisk hatt enkelte verksteder i distriktet som samarbeidspartnere. For tiden har selskapet ingen slike, men har ulike samarbeidsavtaler i områder hvor virksomheten selv ikke er representert. I 2008 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 16 tonn ligget på 27,5 % mot 33,8 % i Bedriften leverte 90 lastebiler i 2008 mot 115 lastebiler i Bedriften leverte 8 busser i 2008 mot 18 busser i 2007, noe som utgjør en markedsandel på 6,6 % på busser med mer enn 26 sitteplasser. Virksomheten disponerer et 5000 m 2 stort bygg på Nyborg like utenfor sentrum av Bergen. Bygget startet en moderniseringsprosess i 2000 med avslutning i Verksted- og servicedelen utgjør den største delen av bygget. Planene om å bygge et nytt Volvo-senter i samme område er kommet et stykke videre i Tall i mill Sum driftsinntekter 223,3 240,6 Driftsresultat 14,9 14,4 Egenkapitalandel 19,8 % 13,9 % Driftsmargin 1 6,7 % 6,0 % Markedsandel lastebiler > 16 27,5 % 33,8 % tonn 1 Driftsresultat / driftsinntekter manglar bilete Bedriften har røtter som går tilbake til Selskapet ble i 1999 kjøpt av Strømberg Gruppen AS ved Moderne Transport AS. Forut for oppkjøpet gjennomgikk Laastad & Co den samme restruktureringen som de andre forhandlerne, hvor personbil ble atskilt fra lastebil og buss. Laastad Last og Buss AS ble opprettet i 1995 som en følge av dette, mens Laastad & Co AS fortsatte som personbilforhandler. Selskapet fortsatte i de samme lokalene i anlegget i Spannavegen etter oppkjøpet. Ved årsskiftet 2005/2006 flyttet virksomheten i Haugesund inn i et nytt bygg i Raglamyrvegen. Nybygget er spesialtilpasset den virksomheten selskapet driver og lokalene fremstår som de mest moderne og brukervennlige i området. Bygget eies av Rasmussen Eiendom AS. Navnet er endret til Trucknor Haugesund AS. Bedriften sysselsetter 34 ansatte og har hatt en fin utvikling siden overtagelsen. I 2008 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 16 tonn ligget på 37,0 % mot 35,6 % året før. Bedriften registrerte 50 nye lastebiler i 2008 mot 53 i Det forventede overskuddet i regnskapet for 2008 ble redusert grunnet en engangshendelse. Selskapet har kontrakt på service og reparasjoner av busser i Haugesund, og har leid passende lokaler for dette formålet hos Nettbuss. Tall i mill Sum driftsinntekter 107,4 118,3 Driftsresultat 2,5 6,7 Egenkapitalandel 22,4 % 17,4 % Driftsmargin 1 2,4 % 5,7 % Markedsandel lastebiler > 16 tonn 37,0 % 35,6 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Daglig leder: Christen Oftedal Trucknor Haugesund AS Raglamyrvegen 32 Postboks 2224 N-5509 Haugesund tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: 30 31

17 SANDNES KRISTIANSAND Forhandlervirksomheten på Sørlandet har røtter som går langt tilbake i tid, men dagens forhandlerselskap ble først stiftet i Endringer i strategien fra Volvo sin side førte til en oppdeling i to atskilte forhandlere, en for personbiler og en for lastebiler og busser. Bedriften har etter en forsiktig start utviklet seg positivt frem til i dag, hvor bedriften er en ledende aktør i lastebil- og bussmarkedet på Sørlandet. Bedriftens forhandlerdistrikt dekker begge Agder-fylkene med unntak av kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Sirdal. Bedriften er lokalisert på Mjåvann Industriområde, like vest for Kristiansand. Strømberg Gruppen AS ved Moderne Transport AS kjøpte 100% av aksjene i Tidligere var bedriften eid av lokale aksjonærer. For å dekke opp behovet for ettermarkedstjenester spesielt for busser, har selskapet bygget om bussverkstedet og investert i nytt utstyr. Videre leverte bedriften 12 busser i Markedsandelen for busser større enn 26 sitteplasser var i ,9% mot 90,9% i Bedriften disponerer et verksted med 8 reparasjonsplasser og 2 serviceplasser. Verkstedet drives på skift med åpningstid fra til mandag til torsdag. Til sammen disponerer bedriften ca m 2 til verksted, delelager, kontorer og andre nødvendige lokaler. Bedriften sysselsetter 34 ansatte. De fleste er sysselsatt med verkstedsdrift og reservedeler. Tall i mill Sum driftsinntekter 139,3 162,5 Driftsresultat 3,2 5,0 Egenkapitalandel 26,1 % 25,5 % Driftsmargin 1 2,3 % 3,1 % Markedsandel lastebiler > 16 tonn 28,2 % 27,1 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Daglig leder: Henry Hans Tranberg Agder Motor Last og Buss AS Mjåvannsv. 3 Serviceboks 635 N-4606 Kristiansand tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: Daglig leder: Terje Stangeland Rieber Thorsen Buss og Last AS Somaveien 10 Postboks 74 N-4301 Sandnes tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: rieberthorsen.no Rieber Thorsen Buss og Last AS har sine røtter fra Etter krigen, i 1946, fikk Olav Rieber Thorsen agenturet i Sør-Rogaland for Volvo personbiler, lastebiler og busser. I 1989 ble personbilvirksomheten solgt og selskapet konsentrerte sin virksomhet om lastebiler og busser. Som følge av Volvos omstrukturering av forhandlernettet i Europa, ble virksomheten i selskapet Rieber Thorsen Last og Buss AS i 2000 kjøpt opp av Moderne Transport AS gjennom et nystiftet datterselskap; Rieber Thorsen Buss og Last AS. Selskapet har hatt en positiv utvikling og har befestet sin posisjon som markedsleder for tunge nyttekjøretøy i Sør-Rogaland. Selskapet sysselsetter 65 ansatte og drives fra et anlegg som er skreddersydd for betjening av tunge kjøretøy. Anlegget som ble bygget i 1987, er modernisert og fremstår i dag fortsatt som det mest effektive anlegget for tunge biler på Sør-Vestlandet. Selskapet har forlenget leieavtalen på anlegget, som ligger sentralt til i nærheten av Forus industriområde mellom Stavanger og Sandnes. 90% av de potensielle kundene kan nås fra anlegget innen 30 min. Strømberg Gruppen AS fortsetter arbeidet med planer for et et nytt anlegg i regionen. I 2008 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 16 tonn ligget på 23,0% mot 28,1% i Bedriften registrerte 78 nye lastebiler i Bussvirksomheten har levert 42 busser i 2008 mot 135 busser i 2007, som var den største enkeltordre på busser i bedriftens historie. Tall i mill Sum driftsinntekter 263,9 407,6 Driftsresultat 14,4 11,8 Egenkapitalandel 11,0 % 13,1 % Driftsmargin 1 5,4 % 2,9 % Markedsandel lastebiler > 16 tonn 23,0 % 28,1 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Selskapet har en eierandel på 33,3% i Mandal Last og Buss AS, som tilbyr service-og ettermarkedstjenester i Mandalsområdet. I 2008 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 16 tonn ligget på 28,2% mot 27,1% i Bedriften leverte 80 lastebiler i

18 ARENDAL Daglig leder: Knut-Erik Lyngroth Agder Last AS Moland Park N-4846 Arendal tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: Agder Last As ble etablert i 1991, og ble godkjent Volvo-forhandler for lastebiler og busser i 2006 etter å ha vært et av Volvo sine kontraktsverksteder. Selskapet driver sin virksomhet i leide lokaler i Moland Park industriområde i Arendal. Virksomheten disponerer i dag ca m 2, fordelt på verksted, delelager og kontorer. I tillegg disponeres ca m 2 uteareal. I 2007 overtok Trucknor AS via Agder Motor Last og Buss AS og Nettbuss Sør AS alle aksjene i Agder Last AS. Bedriften sysselsetter for tiden 28 ansatte og hadde i 2008 en omsetning på 40,5 millioner kroner. Bedriften har en service- og reparasjonsavtale for hele bussparken til Nettbuss Sør AS. Agder Last AS har også en avdeling for service og reparasjoner i Skien. Tall i mill Sum driftsinntekter 40,5 37,6 Driftsresultat 1,8-2,2 Egenkapitalandel 26,4 % 17,0 % Driftsmargin 1 4,5 % -5,8 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Nytt bilde kommer 34 35

19 BERGEN FORRETNINGSOMRÅDE Last og Buss Renault nytt bilete av bussar kjem Renault Truck Norge (RTN) er ansvarlig for import, markedsføring, distribusjon og service av bl.a. lastebiler i Norge, og skal distribuere produktene i henhold til Europatraktatens konkurranseregulerende bestemmelser. RTN har valgt å etablere et kvalitativt selektivt distribusjonssystem for distribusjon av produktene og har inngått en forhandleravtale med Strømberg Gruppen AS gjennom datterselskapet Truckpartner AS. Inkludert i avtalen er også en ettermarkedsavtale. Dette innebærer at selskapet fritt kan selge lastebiler i hele Norge og andre EØS-land. Selskapet skal også etter hvert sørge for service- og reparasjonsmuligheter. Truckpartner AS ble stiftet i 2005 med Handel med og leveranser av ettermarkedstjenester for nyttekjøretøy samt virksomhet i naturlig sammenheng med dette som vedtektsfestet formål. Selskapet inngikk samme år en forhandleravtale med Renault Trucks Norge AS. Selskapet leier lokaler i konsernets bygg i Hjortlandsveien 1, 5135 Flaktveit. I 2008 har selskapet hatt en ansatt. Selskapets hovedsatsingsområde strekker seg fra Bergen i nord til Stavanger/ Sandnes i sør. Hovedfokuset har også i 2008 vært å få en større andel av markedet ved å gjøre Renault sine kvalitetsprodukter mer tilgjengelige for kundene. Renault Trucks har de senere år gjennomført en fornying av sitt produktspekter. Dette innebærer at samtlige modeller Renault Trucks nå tilbyr, enten er helt nye eller har fått en ansiktsløftning. Selskapet leverte i nye biler, herav 5 mini/midibusser og 20 vare/lastebiler. Den totale omsetningen i 2008 ble 16 millioner kroner. Tall i mill Sum driftsinntekter 15,9 21,3 Driftsresultat -2,4-0,3 Egenkapitalandel 1,1 % 6,1 % Driftsmargin 1-14,9 % -1,3 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Salgssjef/daglig leder: Jarle Johansen Truckpartner AS Hjortlandsveien Flaktveit tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: 36 37

20 FORRETNINGSOMRÅDE Shipping Karos Shipping AS KS Vaagebulk I KS Karos Shipping AS ble stiftet i 2006 for å drive investering i skipsfartsvirksomhet og enhver virksomhet som dermed står i forbindelse, herunder også deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet er heleid av Strømberg Gruppen AS. I 2006 investerte selskapet i tre ulike skip gjennom eierselskapene Vaagebulk I KS/AS, hvor Karos Shipping AS eier majoriteten av selskapskapitalen. De tre skipene er på ca dwt og er bygget i 1984, 1985 og Skipene ble rustet opp for å fortsette i bulktrafikk i Europa. Skipenes navn er MS Rita, MS Liv Kristin og MS Torill. Selskapet fortsatte å investere i 2007 i skip på ca dwt, MS Berit, MS Nina og MS Tove, gjennom eierselskapet Vaagebulk II KS/AS. Disse skipene er bygget på slutten av 90-tallet. Videre ble det investert i et større skip; MS Ingunn på 5004 dwt gjennom Vaagebulk III KS/AS. Dette skipet ble bygget i I slutten av 2007 ble MS Kine på 3000 dwt anskaffet. Som en følge av samme kjøpsprosess ble MS Anne på 2800 dwt levert på nyåret 2008, og enda et skip på 2700 dwt ble levert senere på våren. Alle tre skipene er anskaffet gjennom Vaagebulk IV KS/AS og er også bygget i slutten av 90-årene. I 2008 ble eierselskapet CA Bulkship AS/DIS etablert. Selskapet opererer to skip, MS Sofie N og MS Sølvi A, som begge er på 5000 dwt. Skipene er søstre til MS Ingunn. Den tekniske driften av skipene er satt ut til Vaage Ship Management AS, mens Wagle Gruppen og Carisbrooke står for den kommersielle driften. Tall i mill Sum driftsinntekter 18.6 Driftsresultat -1.6 Egenkapitalandel 19.8 % Driftsmargin % Antall skip 3 1 Driftsresultat / driftsinntekter Vaagebulk I AS/KS ble stiftet i Selskapet består av skipene MS Liv Kristin, MS Torill og MS Rita. I 2008 har skipene blitt oppgradert med teknisk utstyr for å øke sikkerheten og bedre kommunikasjonen mellom skipene

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55

ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55 ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55 Hei igjen! Strømberg Gruppen har også for 2007 levert resultater som er bedre enn budsjettert, samt bedre enn resultatet for 2006. Jeg takker igjen alle i

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport 2010 Summary in English: Page 54-55

Årsrapport 2010 Summary in English: Page 54-55 Påbygg Last og buss Volvo Last og buss Renault Eiendom Shipping Finans Årsrapport 2010 Summary in English: Page 54-55 Konsernsjefen har ordet Strømberg Gruppen har gjennomført et nytt godt år. Resultatet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer