Styrets sammensetning 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets sammensetning 2001"

Transkript

1

2 Bankgiro: Postboks 794 Postgiro : Trondheim Styrets sammensetning 2001 Formann/ Tom Espen Hansen Mob.: Rosjef Brattørgata 3B 7010 Trondheim Nestformann Nina Heilemann Priv.: Borchgrevinksv. 7 Arb.: Trondheim Kasserer/ Mona Øiseth Vorhaug Priv.: Sekretær Asalvn. 4 C Arb.: Jakobsli Rekrutterings- Astrid Skogvang Mob : leder Arnt Smidstads v Trondheim Materialforvalter/ Hans-Erik Kleive Mob : Båthussjef Jørgen Hegstadsv Heimdal Varamedlem Agnes Irgens Skogvang Priv.: Arnt Smidstads v Trondheim Varamedlem Britt Kristin Blekesøien Priv.: Waldemar Aunesv. 3A 7027 Trondheim Hjemmeside : Felles mailadresse for styret : Side 1

3 Innhold Redaktørens spalte Side 1 Invitasjon til Årsmøte 2 Årsberetning Referat fra Årsmøtet Regnskap Info og bilder fra Jubileumsfeiringen ønskes 11 Resultater fra Innendørs NM i roing i Fredrikstad 12 Resultater fra Bergensregattaen på Voss 14 Referat og resultater fra Østlandsregattaen på Årungen 16 Referat og resultater fra Tunevannet Grand Prix i Sarpsborg 19 Resultater fra NM Voss 24 Rapport fra Sissel Lothes åtterroing 27 Resultater fra Ungdomsmesterskapet i Os 29 Referat fra Romjulssamlingen på Idrettshøyskolen 31 Rosjefens rapport 34 Norges Cupen Rapport fra roprotokollene Utnevnte riddere i 38 Trimians vandreskjold 38 Nyttige telefonnummer 39 Terminliste Redaktørens spalte Vi fortsetter den nyopprettede tradisjonen med å gi ut en Årbok for hvert år, og vi er nå kommet til en oppsummering av året s hjemmeside på Internett har nå hatt over 7500 besøkende, og inneholder tidligere utgaver av Ro-Nytt i tillegg til informasjon om klubbens virke, samt gamle og nye resultatlister og en god del bilder. En enkel adresse til siden er : Denne sesongen har vi også fått til en avtale med SATS treningsenter med to treninger med romaskiner i sal per uke. I tillegg har vi i vinter selv brukt båthallen på Skansen til styrketrening. Hvordan det vil bli fremover med eventuelt utleie av hallen til nyoppstartede Nidaros Roklubb blir avgjort på Årsmøtet 12. mars, så møt opp hvis du har meninger om dette! Vil takke de som har vært så flinke til å skrive referater til de turene vi har vært på, noe som gjør denne boken til skikkelig godt ro-lesestoff. Spesiell takk til Vincent Mazingue som har tatt alle bildene, og til Frederik Norberg som har formattert resultatene Redaktør Tom Espen Hansen Side 2

4 Innkallelse til Årsmøte for I år skjer dette i Trondhjems Seilforening sine lokaler på Skansen, rett til høyre for s lokaler. Tirsdag 12. mars 2002 klokken Styret står for servering av kaffe, kaker og brus. Vi oppfordrer samtidig ALLE nye roere spesielt velkomne, og blir også veldig glade hvis så mange foreldre som mulig blir med. Alle som er fylt 17 år har stemmerett. Saker under eventuelt : Orientering om Albanoanlegget på Jonsvatnet Andre innkomne saker Avtale med Nidaros Roklubb om utleie av båthallen på Skansen Styret Side 3

5 ÅRSBERETNING 2001 Styret har i 2001 bestått av 7 personer: Formann : Tom Espen Hansen Nestformann : Nina Heilemann Kasserer : Mona Ø. Vorhaug Rosjef : Tom Espen Hansen Rekrutteringsleder : Astrid Skogvang Båthussjef / Materialforvalter : Hans-Erik Kleive Varamedlem : Agnes Irgens Skogvang Varamedlem : Britt Kristin Blekesøien I løpet av sesongen har vi gjennomført 3 styremøter. Denne sesongen har vi jobbet med følgende saker: Våre aktive utøvere har deltatt på følgende regattaer: Dato Regatta Sted /2 NM I innendørsroing Fredrikstad /6 Bergensregattaen Voss /6 Østlandsregattaen Årungen /8 Tunevannet Grand Prix Sarpsborg /9 Norgesmesterskapet Voss /9 Ungdomsmesterskapet Os Vi har vært meget aktive denne sesongen mht regatta-deltagelse. Dette vises på rangeringen i Norges-Cupen; - i år tok vi en flott 1. plass!! Også i år sender redaksjonen ut Årboken, denne gang med tilbakeblikk på rosesongen Fjorårets årsmøte ble arrangert i våre egne lokaler på Skansen, mens den offisielle åpningen av ro-sesongen ble arrangert i Seilforeningen sine lokaler. Båthallen har vi nå tatt i bruk selv etter å ha gjennomført en oppussing mht golvet. Hallen har i 3 sesonger vært utleid til NTNUI v/ rogruppa. Det har ikke vært møter i Trondheim Roallianse siden sommeren, noe som er synd da oppsigelse av NTNUI-Roings båthall-leieavtale viste seg å bli et problem. Nidaros Roklubb ble startet i 2001, hovedsaklig bestående av mosjonsroere med medlemskap i NTNUI eller SATS. Vi har også i løpet av 2 lørdager i løpet av september gjennomført delvis oppussing / maling av roklubben sine lokaler. Det som gjenstår blir tatt til våren. Side 4

6 Klubben har kjøpt en brukt gul Empacher firer uten styrmann laget i carbon med byggeår 1989 fra Ringsaker Roklubb for kr , denne båten er i god stand og muligjør regattadeltakelse på et høyt nivå i 4-. Formann og Rosjef Tom Espen Hansen har representert klubben på Formannsmøte, Trenerforum og Roforbundets Årsting. I tillegg til de faste inntektene fra utleie av våre lokaler til Nøtteliten Barnehage (kr pr. mnd.), har vi nå inngått en avtale med Lotteridrift som gjør at vi mottar 1,6 % av spilleinntektene for en automat som står utplassert i byen. I snitt utgjør dette ca. kr pr. mnd. Her bæres den nye fireren av lettvekstsgutta Nils, Paul, Vincent og Tom Espen som rodde 4- i NM Side 5

7 Kasserers rapport : Økonomien i roklubben holder seg fortsatt stabil. Likviditeten er bra. Inntektene våre er gjevne og dette er en betryggelse mht utgifter som kommer med regattadeltagelser og faste utgifter som strøm, kommunale avg. og ikke minst forsikringskostnader på hus og båter. Våre faste inntekter får vi gjennom husleie fra Nøtteliten Barnehage og inntekter fra en spilleautomat. Inntektene fra medlemskontingentene utgjør bare en liten del av den totale inntekten vi har. Pr. 31/ hadde vi på bok kr Kontantbeholdninger er på kr. 109 Restgjeld ved utgangen av året var kr Rentesatsen er nå på 12 %. Iht nedbetalingsplanen er vi ferdig med lånet ved utgangen av september Overskuddet for 2001 viser kr Mona Øiseth Vorhaug Kasserer TAPIR trykkeri Nardovegen Trondheim Telefon Telefaks Side 6

8 2001 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn/Summer KontoSum TotalSum Tot Budsj. RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontingent , Diverse inntekter 4.288, Innt. egenandel , Ref. fra NR 1.346, Bingoinntekter , Automatinntekter , Pengepremier Norges Cup , Kommunal idrettstøtte 9.742, Kommunal anleggsstøtte 8.000, NIF Tilleggsmidler 9.052, Leieinntekter Skansen , Leieinntekter Roborg 500,00 0 Sum DriftsInntekter ,46 0 DriftsKostnader 4000 Regatta - startkontingent , Regatta - overnatting 8.790, Regatta - reisekostnader , Regatta - andre utgifter 7.809, Samlinger / Treningsutgifter 2.750, Kurs, oppdatering og lignende 5.024, Innkjøp av rodrakter/klær 5.964, Tomteleie Trondheim Havn 675, Kommunale avgifter 6.167, Trondheim E-verk 6.662, Bygslingsavg. Roborg 6.000, Innkjøp båt, båtmateriell , Innkjøp PC-program 2.700, Reparasjoner / vedlikehold , Trykkerikostnader 3.153, Porto og boksleie 1.616, Leiebil , Bensin/disel-utgifter , Fast bilgodtgjørelse 6.000, Forsikringer , Styre- og årsmøteutg. 340, Div. utg. iforb med barnehagedr 7.176, Diverse dugnadsutgifter 1.667, Diverse driftsutgifter 611, Mnd. trekk lån 0,00 0 Sum DriftsKostnader ,58-0 DRIFTSRESULTAT ,88 0 =============== =========== Finansposter 8040 Renteinntekter 738, Renteutgifter og gebyrer 4.830,50-0 Sum Finansposter 4.092,49-0 RESULTAT FØR SKATTER ,39 0 =============== =========== Side 7

9 2001 BALANSE KtoNr KontoNavn/Summer KontoSum TotalSum Eiendeler Omløpsmidler 1510 Utleggskonto Tom Espen Hansen 63, Utleggskonto Mikal Johnsen 2.867, Kontanter 109, Folio , Regattakto , Ro-Kretsen , Postgiro , Postgiro , Interimskto 2000/2001 0,00 Sum Omløpsmidler ,51 SUM EIENDELER ,51 =============== Gjeld og Egenkapital Egenkapital 2000 Egenkapital 1.027, Overskudd/Underskudd 1.955, Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,39 Sum Egenkapital ,93 Langsiktig Gjeld 2290 Forbrukslån ,00 Sum Langsiktig Gjeld ,00 Kortsiktig Gjeld 2390 TR's Venner 5.879,58 Sum Kortsiktig Gjeld 5.879,58 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,51 =============== Lisensiert til: Utskriftsdato: kl: 21:31 Side 8

10 Årsmøte i 2001 Møtet ble avholdt tirsdag 20. februar 2001, kl i roklubben sine lokaler på Skansen. Totalt 19 av roklubben sine medlemmer møtte opp til årsmøtet, derav 11 stemmeberettigede. Formann Tom Espen Hansen tok på seg møteleder oppgaven og åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Møtereferatet ble skrevet av kasserer Mona Ø. Vorhaug. Dagsorden: 1. Åpning Ingen av medlemmene hadde noe å si på styrets innkallelse til årsmøtet. Innkallelsen ble sendt ut sammen med Årbok som inneholdt bl.a. årsberetning for 2000-sesongen. 2. Beretning for året 2000 Årsberetningen var på forhånd sendt ut til roklubbens medlemmer. Ole Østlund savnet info rundt Trondheim Ro-Allianse i årsberetningen; - det er opprettetet samarbeid mellom Trondhjems Roklub, NTNUI-roing, SATS, Trondheim Aktimed og OCO, der målet er å fremme roaktiviteten blandt voksne roere. Ut over dette hadde ikke de fremmøtte medlemmer noe å anmerke til beretningen. 3. Regnskap for 2000 Kasserer gikk igjennom regnskapet for medlemmene, men gjorde de fremmøte oppmerksom på at regnskapet ikke var revidert av roklubbens revisor ennå. Dette vil bli gjort så snart de siste korrigeringer mht reiseregninger er oppklart og registrert. Forhåpentlig vil disse korrigeringene bedre resultatet som pr. 20/2-01 viser et underskudd på kr ,25 Regnskapet ble enstemmig godkjent med forbehold til revisors godkjennelse. 4. Fastsettelse av medlemskontingent for 2001 Årsmøtet var enstemmig om å opprettholde den samme kontingenten som tidligere, bortsett fra treneravgiften; - denne økes fra kr. 200 til kr Satsene er som følgende: Aktive kr. 300 Treneravgift kr. 300 Nybegynnere kr. 300 Støttemedlem kr. 100 Formann ønsket at man under dette avsnittet også fastsetter sesongens egenandel mht deltagelse i regattaer. Egenandelen økes fra kr. 400 til kr Valg Forslag til nytt styre for sesongen: Formann : Tom Espen Hansen (gj.valg) Nestformann : Nina Heilemann (ny) Kasserer : Mona Ø. Vorhaug (gj.valg) Rosjef : Tom Espen Hansen (gj.valg) Rekrutteringsleder : Astrid Skogvang (ny) Båthussjef/Materialforvalter : Hans-Erik Kleive (ny) Side 9

11 Varamedlem : Agnes Irgens Skogvang (ny) Varamedlem : Britt Kristin Blekesøien (ny) Revisor : Kari Toftaker (ny) Valgkomite : Eirik Skogvang (leder) Gunnbjørg Seltveit Tor-Henning Iversen Forslag til nytt styre ble enstemmig valgt av årsmøtet. 6. Eventuelt a) Albanoanlegget Dette må tas opp og selges som syrefast vire. Inntektene går i første omgang til Ro- Kretsen som eier anlegget (dvs inntekten brukes på anlegget på Jonsvatnet) Styret får i oppgave å fremskaffe en komite som jobber frem en løsning på dette. b) Vintertrening 2001/2002 Behov for vekttrening for de yngste aktive medlemmene. Dette betyr at TR sitt behov for å bruke båthallen selv har økt. Pr. i dag leier vi ut båthallen til NTNUI-roing. Dette problemet tas opp i styringsgruppen i Ro-alliansen der alle parter deltar. Mht valg av trenerrom/sted ønsker de aktive at de skal få være med i beslutningen om hvor dette skal ligge! Mest hensiktsmessig vil være sentrumsnært. c) Årboken og oversikt Riddere av Munkholm- og Griffenfeldtordenen Oversikten har to skrivefeil og en person som har falt ut av oversikten: Skrivefeil Munkholmordenen: 1975 Gunnar Haugan Skrivefeil Griffenfeldtordenen: 1950 Bjørg Kvande Person som har falt ut fra oversikten på Griffenfeldtordenen: 1966 Ivar Brun Hansen d) Opprydding Det må ryddes opp i åretårnet; - det som kan kastes kastes. Og det som må oppbevares tas vare på på en forsvarlig måte. Dette kan gjennomføres i sammenheng med malingsdugnad på huset til våren/ sommeren. Innkalling til dugnad blir sendt ut. e) GRG (Gammel-Ro-Gjengen) ønsker å få gjennomført Griffenfeldt seremonien en siste gang på Munkholmen, evnt. i sammenheng med Åpning av ro-sesongen Styret og GRG vil komme tilbake på dette punktet senere. f) Kasserer ønsket årsmøtets godkjennelse til innkjøp av regnskaps-/medlemssystem for videre føring av s bilag. Dette ble enstemmig godkjent av årsmøtet. Kasserer tar kontakt med både Sør-Trøndelag Idrettskrets og Norges Roforbund i denne sammenheng, og anslår kostnaden til mellom kr Side 10

12 g) Mosjonsgruppe Ole Østlund ønsker at TR har en mer aktiv mosjonsgruppe som kan bruke forhåndsdefinerte båter for å få til mer sammen. Dette vil bety en økt aktivitet på materiell som igjen betyr økt aktivitet på vedlikehold, noe som O.Ø. var fullstendig klar over, men mente at mosjonsgruppen ville være en aktivum mht reparasjon og vedlikehold av materiellet. h) Rekruttering T.R. fikk ros av en mor over hvor flink klubben har vært til å ta i mot ny rekrutter. Hans-Erik Kleive (rekrutteringsansvarlig sesongen 2000) kunne informere om at det har vært morro mht rekrutteringen; - masse potensiale blant de nye, på alle plan. Det kom opp et forslag om at T.R. tar opp igjen tråden fra 10 år tilbake om å arrangere et foreldremøte for å informere om hvem/hva er. i) Rosjefen informerte om at TR vil satse på Norges Cup en denne sesongen; - vi kommer til å stille i alle mulige rare båtheat for å kunne ta poeng, man vil ta med både de veldig aktive og de som ikke er fullt så aktive til forskjellige regattaer. Resultater fra Innendørs NM i roing i Fredrikstad Lørdag HJB A - Finale 1. Fana Roklubb Jens Chr. Rathke 6.34,0 2. Christiania Roklub Kristian Notto Simonsen 6.44,0 3. Strømstad Roklubb Johan Hallberg 6.47,0 4. Fredrik Holager 6.49,0 5. Os Roklubb Even B. Skåtøy 7.09,6 6. Bergens Roklub Svein Urban Ringstad 7.09,8 7. Aalesunds Roklub Magnus Kleven 7.17,0 8. Horten Roklubb Morten Holt 7.33,0 B - Finale 9. Moss Roklubb Marius Apalseth 7.36,1 10. Bøler Sports Club Lasse Kristiansen 7.36,4 11. Aalesunds Roklub David Vatne 7.40,0 12. Ole Olstad 7.42,0 13. Os Roklubb Tarjei Hovland 7.44,0 14. Moss Roklubb Thomas Frantzen 7.47,0 15. Horten Roklubb Jørgen Reiten 7.58,0 16. Aalesunds Roklubb Knut Kaldhol 8.01,0 DJB A - Finale 1. Bergens Roklub Synnøve M Flesland 8.01,0 2. Bergens Roklub Lise Krohn-Hansen 8.07,0 3. Aalesunds Roklub Caroline Kårstad 8.10,0 4. Ann Sæteråsen 8.21,0 5. Aalesunds Roklub Henriette Longva 8.30,0 6. Stavanger Roklub Malin Lund 8.31,0 7. Aalesunds Roklub Frida Devold 8.44,0 8. Christiania Roklub Elena Biuso Brøt Side 11

13 HJA B - Finale 9. Sarpsborg Roklubb Ole Martin Eriksen 6.44,0 10. Bergens Roklub Christian Tellefsen 6.47,0 11. Fana Roklubb Henning Holgersen 6.49,0 12. Horten Roklubb Øyvind Lindeberg 6.55,0 13. Stavanger Roklub Erik Bratteli 6.59,0 14. Stavanger Roklub Jan C. Drarvik 7.00,0 15. Paul Bjørnerud 7.03,0 16. Bergens Roklub Jørgen O. Tellefsen 7.07,0 DJA 1. Voss Roklubb Inger Anne Halrynjo 7.28,1 2. Strømstad Roddklubb Veronika Karlsson 7.40,0 3. Fana Roklubb Cecilie Sviland 8.01,0 4. Stavanger Roklub Janne Pedersen 8.15,0 5. Julie Heilemann Myhre 8.45,0 HElv 1. Stavanger Roklub Njål J. Stensland 6.31,0 2. Bærum Roklubb Tore Mollan 6.48,4 3. Tom Espen Hansen 6.48,7 4. Askøy Roklubb Kjetil Gamman 6.48,9 5. Sandefjord Roklubb Frode Hynne 7.01,0 DElv 1. Tønsberg Roklubb Elisabeth Knutsen 7.37,0 2. Bærum Roklubb Hilde Gudem 7.38,0 3. Ormsund Roklub Eva Hansen 7.44,0 4. Christiania Roklub Esther Verburg 7.46,0 5. Bærum Roklubb Lizzie Schøtt 7.50,0 6. Colosseum Park tr.senter Arnhild Støvik 7.58,0 7. Astrid Skogvang 8.12,0 8. NSR Eline Wiese 8.15,0 HS 1. Lilla Edet Roddklubb Krister Johansson 1.19,0 2. Os Roklubb Bård Monsen 1.21,0 3. Vebjørn Knotten 1.27,0 4. Sarpsborg Roklubb Jon Nordli 1.30,0 5. Namsos Roklubb Ludvik Hoddø 1.32,0 Side 12

14 På Innendørs NM ser deltakere og roere båtene sine på storskjerm. Her ror juniorgutta stafett. Søndag HJB firer 1000m 1. Aalesunds Roklub 3.38,0 2. Ole Olstad 3.41,0 Fredrik Holager Lasse Blekkesøien Ann Sæteråsen 3. Horten Roklubb 3.47,0 4. Os Roklubb 3.59,0 5. Ormsund Roklub 4.21,0 HE firer 1000m 1. Mix firer 5.48,0 2. Paul Bjørnerud 6.08,0 Asbjørn L. Johansen Tom Espen Hansen Vebjørn Knotten DE firer 1000m 1. Christiania Roklub 3.38,0 2. Bærum Roklubb 3.43,0 3. Stine Frøland 4.12,0 Ann Sæteråsen Julie Heilemann Myhre Astrid Skogvang HJB dobbel 1000m 1. Ole Olstad 3.27,0 Fredrik Holager 2. Sarpsborg Roklubb Steinar Holøs 3.34,0 Marius Waagen 3. Aalesunds Roklub Christian Vegsund 3.36,0 Magnus Kleven 4. Horten Roklubb Morten Holt 3.42,0 Jørgen Reiten Side 13

15 5. Porsgrunn Roklubb Tore Gulbrandsen 3.43,0 Bjørnar Henneberg 6. Lilla Edet Roddklubb Joakim Johansson 3.52,0 Oscar Kööler Side 14

16 Resultater fra Bergensregattaen på Voss Lørdag HJA 2x 1. Sandefjord / Horten Roklubb Brian Kragh Andersen Lars Andreas Holt 2. Martin Haugen Frederik Norberg 3. Sandefjord Roklubb Fredrik Isaksen Jørgen Sandnes HJB 2x Heat II 1000m 1. Aalesunds Roklub Magnus Kleven Håkon Sundet 2. Os Roklubb Tarjei Hovland Even B Skåtøy 3. Fana Roklubb Jan Henrik F Davø Henrik Janson 4. Moss Roklubb Kim Andre Elvan Thomas Franzen 5. Lasse Blekesøien Ole Olstad HJA 4-1. Fana Roklubb Stavanger Roklub Nils Bjørnerud Martin Haugen Frederik Norberg Paul Bjørnerud 4. Horten Roklubb HJB 4x 1000m 1. Aalesunds Roklub Moss Roklubb Os Roklubb Fana Roklubb Aalesunds Roklub Lasse Blekesøien Jann Kristian Buvarp Henrik Strand Ole Olstad Side 15

17 HJ 2-1. Stavanger Roklub Jan Drarvik Jarle Helliesen 2. Stavanger Roklub Stian Larsen Erik Bratteli 3. Frederik Norberg Paul Bjørnerud 4. Fana Roklubb Henning Holgersen Jarl Brudvik HJA 4x 1. Os / Bergens Roklub Chr / Nils Bjørnerud Kristian Notto Simonsen Frederik Norberg Paul Bjørnerud 3. Sandefjord Roklubb HE 4-1. Fana Roklubb Paul Bjørnerud Nils Bjørnerud Martin Haugen Tom Espen Hansen Søndag HJA 4x 1. Os / Bergens / Voss Roklubb Horten Roklubb Nils Bjørnerud Martin Haugen Lasse Blekesøien Paul Bjørnerud HE 2x 1. NR 1 Bård Monsen Ansten Due 2. NR 3 Reidar Aralt Daniel Berge 3. NR 2 Morten Adamsen Knut Mikkel Kolbe 4. Bergens Roklub Bertin Larsen Tor Wigum 5. Martin Haugen Tom Espen Hansen H2- Christiania Roklub Christian Lien Jensen Sondre Stokke Nodland Side 16

18 HJA 2x 1. Sandefjord / Horten Roklubb Brian Kragh Andersen Lars Andreas Holt 2. Bergens / Os Roklubb Christian Tellefsen Lars Erik Jansen 3. Christiania Roklub / NSR Christian Notto Simonsen Peder Myhre 4. Paul Bjørnerud Nils Bjørnerud 5. Sandefjord Roklubb Fredrik Isaksen Jørgen Sandnes HJB 2x Heat II 1000m 1. Christiania Roklub / NSR Christian Notto Simonsen Peder Myhre 2. Aalesunds Roklub Magnus Kleven Håkon Sundet 3. Moss Roklubb Jørgen Eckhoff Christoffer Eliassen 4. Trondhjems / Voss Roklubb Lasse Blekesøien Eivind Bere 5. Christiania Roklub Henrik Lindstad Håkon Knutzen HSlv 1x 1. Stavanger Roklub Askild Tou Tom Espen Hansen Side 17

19 Min første regatta på Årungen Gjør oppmerksom på at det meste er humoristisk ment Etter å ha rodd knapt 3 ganger ble jeg spurt om å delta på regatta på Årungen. I visshet om at dette var kun for å ha det gøy, og å SKAFFE mest mulig norgescup poeng lot jeg meg overtale. Det nye med denne turen var at det ikke ble leid inn minibuss, som det visstnok alltid var blitt gjort før. Vi dro sørover i 3 forskjellige biler. (2 av dem var rent a wreak biler, noe som taler for seg selv:-) Da vi kom frem til Årungen var det sent på natta, så det var bare å legge seg. Tidlig neste dag ble vi vekket av den herlige mobilklokka til Tom Espen. Alle spratt vi opp av køyene (jeg husker jeg la spesielt merke til hvor ivrig store Fredrik var til å stå opp ;-P ) Da alle omsider fikk stått opp, var det bare å få i seg frokost, for så å dra ut for å rigge og vaske båtene. Det var gutta som helst skulle rigge dem opp, jentene skulle så klart vaske. Så var det ut på vannet for å øve på å ro i baner. (Som slett ikke var like lett som det virket.) Denne dagen øvde vi også på å ro åtter, med 4 jenter og 4 gutter. Det gikk fort for seg, i hvert fall for nybegynnere som aldri har rodd verken med en åre eller åtter. Men gøy, det var det. Utpå ettermiddagen dro vi til Sverige hvor både store og små handlet masse godis Etter at alle hadde fått brukt en god del penger var det påtide med noe å bite i. Derfor dro vi videre inn i Sverige til Strømstad, hvor vi spiste middag. Neste dag ble vi igjen vekket av en iherdig klokke som ringte, og ringte, og RINGTE. (Tror det var flere enn meg som ville kverke både eier og klokke den dagen :-) Etter frokost dro vi bort til båtene for å ta en morgentur på vannet, for i dag var det konkurranse. Tom Espen spiste minimalt for å kunne delta i lettvektsklassen. Hans triks var:(dersom du kun ligger bittelitt over grensen) - å spise frukt - drikke vann - og en tur på do, hvor du tømmer deg skikkelig! Etter at du har veid deg kan du endelig ta deg noen skiver+++ Husker ikke så mange resultater fra min første regatta (men det ble en del pall plasseringer, tror jeg) Jentene i dobbel firer gjorde det i hvert fall så suverent som det går ant. Vi vant gull. Men hadde ingen konkurranse i løpet ;-(. Rodrakt hadde vi ikke, men vi var så heldige at vi fikk låne the boys sine utvaskede ROSA klubb skjorter. Før selve løpet var jeg sinnssykt spent, det kriblet skikkelig i magen. Resultatet av dette ble atskillig mange do runder. Under selve løpet strevde vi fælt med å ligge rett i banen, det ble mange sikksakk kjøringer (for dette var ikke lett.) Utpå ettermiddagen deltok vi i et åtterløp. Som bestod av 4 jenter,4 gutter og Rolf som cox. NSR deltok også, men utenfor konkurransen. Dermed ble det gull på åtteren også. Resultatene fra regattaen kom i avisa, og vi tok mange norgescup poeng; så da gikk jo alt som forventet/planlagt. Senere ble det en velfortjent tur til Tusenfryd x-} Det var flott temperaturer og solen skinte slik den hadde gjort hver dag. (Noe som beviser at vi var langt utenfor Trøndelags grenser) Hele roklubben måtte selvsagt prøve den nye berg og dalbane. Tror vi stod i kø i hvert fall en halv time før vi endelig fikk satt oss oppi. Det ble en fin dag, med nok en artig sosial sammenkomst. Utpå kvelden den siste dagen før vi skulle dra husker jeg en hendelse spesielt godt. Siden det hadde vært så skarp sol, (særlig på vannet) ble mange av gutta solbrent. (Sports bh skille som de kalte det =) Derfor fant de eldste gutta etter hvert ut at de burde smøre seg. Det virket som det Side 18

20 satt langt inne å tore å smøre hverandre, men etter hvert fikk de skikkelig taket på det. Spesielt Paul og Asbjørn fant tonen når det gjaldt smøring. Diilen ble følgende: Asbjørn skulle smøre Pauls rygg, mot at Paul smurte hans etterpå. Da det ble Paul sin tur å smøre ryggen til Asbjørn på massasjebenken, trakk han seg kjapt, da han ble var all pelsen som de kalte det på Asbjørns rygg. Dermed måtte Nils steppe inn for å barbere ryggen hans før Paul i det hele tatt hælte å smøre inn Asbjørn. Det hele ble bare komisk. Det ble mye kliss med både lotion, såpe og barberskum. Det ble mange artige grimaser, og mye sprell ut av denne situasjonen. Tilslutt var Asbjørns nakke og rygg nybarbert, og det ble endelig Asbjørns tur til å ligge på massasjebenken. Det ble en begivenhetsrik tur, med mange artige sprell og opplevelser. Det er ikke verst å kunne skryte av gullmedalje på sin første regatta ;-p Gunhild Ae Jung Dahl Resultater fra Østlandsregattaen på Årungen Lørdag HJB 1x plast heat m 1. Horten Roklubb Joachim Restad 4.06,54 2. Moss Roklubb Kristoffer Eliassen 4.10,02 3. Bærum Roklubb Martin Gulli 4.10,93 4. Fredrik Holager 4.17,18 5. Christiania Roklub Henrik Lindstad 4.35,77 6. Horten Roklubb Andreas Herheim 5.29,35 Åpen klasse nybegynner Heat 3 1. Ormsund Roklub 4x 2.01,96 2. Ormsund Roklub Per Haakon Flottorp 2.37,18 Alexander Conradi 3. Gunnhild Jung Ae Dahl 2.52,81 Asbjørn Johansen 4. Andreas Kammen 2.53,13 Rolf Heilemann Myhre DJA 2x 1. Ann Sæteråsen 10.16,69 Julie Heilemann Myhre HJB 4x 1000m 1. Moss Roklubb 3.35,76 2. Henrik Strand 4.27,35 Jann Kristian Buvarp Fredrik Holager Ole Olstad Side 19

21 HJA 2x 1. Horten/Sandefjord Roklubb Lars Andreas Holt 6.49,95 Brian Kragh Andersen 2. Frederik Norberg 7.09,66 Nils Bjørnerud 3. Christiania/NSR Kristian Notto Simonsen 7.18,32 Peder Myhre 4. Sandefjord Roklubb Fredrik Isaksen 7.40,85 Jørgen Sandnes 5. Horten Roklubb Andreas Restad 7.59,10 Anders Aarvik HJC 1x plast 1. Christiania Roklub Håkon Knutzen 2.11,18 2. Horten Roklubb Bjørn Kristian Fredriksen 2.16,53 3. Sarpsborg Roklubb Jørgen Paulsen 2.28,79 4. Jann Kristian Buvarp 2.30,24 DJB 1x plast 1000m 1. Christiania Roklub Camilla Wold 4.51,85 2. Trondhjms Roklubb Ann Sæteråsen 6.54,16 HJA 4x 1. Nils Bjørnerud 6.54,43 Fredrik Holager Frederik Norberg Paul Bjørnerud HSlv 1x 1. Sandefjord Roklubb Frode Hynne 7.55,52 2. Tom Espen Hansen 7.58,71 3. Moss Roklubb Stian R. Svendsen 8.25,50 HJB 2x 1000m 1. Horten Roklubb Morten Holt 3.40,75 Jørgen Reiten 2. Christiania Roklub Kristian Notto Simonsen 3.44,64 Håkon Knutzen 3. Moss Roklubb Kim Andre Elvan 4.01,80 Lars Sevald Leknes 4. Sarpsborg Roklubb Steinar Holøs 4.03,57 Marius Waagen 5. Fredrik Holager 4.07,17 Ole Olstad Mix NSR 6.37, ,13 Søndag HJC 4x 1. Moss Roklubb 2.13,80 2. Andreas Kammen 2.41,39 Rolf Heilemann Myhre Henrik Strand Jann Kristian Buvarp Side 20

22 HJB 1x plast Heat II 1000m 1. Moss Roklubb Kristoffer Eliassen 4.58,29 2. Fredrik Holager 5.18,19 3. Chrstiania Roklubb Henrik Lindstad 5.21,49 4. Bærum Roklubb Martin Gulli 5.45,01 5. Horten Roklubb Andreas Herheim 6.33,51 HSE 4-1. NSR 7.11,56 2. Asbjørn L Johansen 8.09,33 Nils Bjørnerud Tom Espen Hansen Frederik Norberg HJA 1x B - finale 1. Paul Bjørnerud 8.57,92 2. Sandefjord Roklubb Gisle Kjellevold 9.02,42 3. Sandefjord Roklubb Fredrik Isaksen 9.16,76 4. Horten Roklubb Andreas Restad 9.37,06 DE 4x 1. Ann Sæteråsen 10.09,24 Julie Heilemann Myhre Laila Erikselli Gunnhild Jung Ae Dahl HJB 4x 1000m 1. Sarpsborg Roklubb 4.00,41 2. Moss Roklubb 4.05,53 3. Ormsund Roklub 4.41,65 4. Henrik Strand 4.42,82 Jann Kristian Buvarp Andreas Kammen Fredrik Holager DJA 1x 1. Drammen Roklubb Trude Løken 10.39,60 2. Julie Heilemann Myhre 11.54,07 HJA 2x 1. Horten/Sandefjord Roklubb Lars Andreas Holt 7.26,39 Brian Kragh Andersen 2. Frederik Norberg 7.47,15 Nils Bjørnerud 3. Sarpsborg Roklubb Ole Magnus Salberg 7.58,17 Espen Wigsternæs 4. Sandefjord Roklubb Fredrik Isaksen 8.22,40 Jørgen Sandnes 5. Horten Roklubb Andreas Restad 8.35,25 Anders Aarvik HJC 1x plast 1. Sarpsborg Roklubb Lars Midtvåge 2.38,28 2. Christiania Roklub Håkon Knutzen 2.40,69 3. Sandefjord Roklubb Kristoffer Isaksen 2.49,14 4. Sarpsborg Roklubb Andreas Paulsen 2.51,55 5. Jann Kristian Buvarp 3.27,80 Horten Roklubb Bjørn Kristian Fredriksen Brutt Side 21

23 HJB m 1. Henrik Strand 7.38,63 Rolf Heilemann Myhre Fredrik Holager Andreas Kammen DJB 1x 1000m 1. Christiania Roklub Camilla F Wold 6.11,30 2. Ann Sæteråsen 6.27,97 HJA 4-1. Nils Bjørnerud 8.17,64 Fredrik Holager Frederik Norberg Paul Bjørnerud HSlv 1x 1. Sandefjord Roklubb Frode Hynne 9.14,47 2. Tom Espen Hansen 9.41,25 HJB 2x 1000m 1. Christiania Roklub/NSR Kristian Notto Simonsen 3,51,03 Peder Myhre 2. Horten Roklubb Morten Holt 4.18,03 Jørgen Reitsen 3. Christiania Roklub Håkon Knutzen 4.41,03 Henrik Lindstad 4. Sarpsborg Roklubb Steinar Holøs 4.50,54 Marius Waagen 5. Moss Roklubb Kim Andre Elvan 4.56,79 Lars Sevald Leknes 6. Fredrik Holager 5.18,43 Jann Kristian Buvarp Side 22

24 På regatta i Sarpsborg Selve regattaen var veldig spennende. Min første konkurranse, endelig skulle jeg ro i baner med følgebåt og alt som hører til. Jeg var veldig spent og litt smånervøs da vi strevde med å komme rett i bannen opp til start og jeg hadde bare en tanke i hodet : dette går bra!. Jeg hadde sikkert flere tanker også jeg skulle gi alt jeg hadde og det hadde jo også vært gøy å vinne. Jeg følte meg veldig proff da, med en rosa XL t-skjorte som visstnok skulle være rød, mens roerne fra Bergens gikk rundt i sine sosse drakter og letet etter sine egne private årer. Min første konkurranse i dobbeltfirer over 500 meter vant vi. Det spiller ingen rolle hvordan, men det var morro siden dette var min første gang. Det ble gull! Neste gang var det 2000 meter mot Bergensjentene. Det var vanskeligere å holde seg i banen enn jeg hadde trodd. Jeg hørte iallefall de fra følgebåten rope: Trondhjems inn i banen to ganger. Jeg tror ikke jeg skjønte det der med å roe ned litt i løpet så jeg tok i med maks styrke gjennom hele, og melkesyra strømmet på. Det var skikkelig gøy. Jeg var også med å ro mix åtter. Jeg hadde aldri rodd med bare en åre før, så jeg tror det var det værste jeg hadde gjort. Prøvde bare å følge takten, så åra gikk ned i vannet og opp igjen uten styrke. Tror ikke jeg ble anpusten en gang. Vi hadde ingen å ro mot da, så der ble det også gull. 1. regatta to gull! Vi rodde ikke hele tiden da, så vi tok en tur til Sverige og litt rundt i byen i Sarpsborg for å se oss om. Nei, jeg synes regatta er kjempemorsomt, og neste vi dro på var like gøy! Mona T. Skogstad Ann, Julie, Gunhild og Mona etter dobbeltfirer løpet i Sarpsborg. Linselus : Kai Arne Side 23

Trondhjems Roklub Årbok 2003

Trondhjems Roklub Årbok 2003 Trondhjems Roklub Årbok 2003 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS SAMMENSETNING 2003...2 2. REDAKTØRENS SPALTE...3 3. ÅRSBERETNING 2003...4 4. REFARAT OG RESULTATER FRA PORSELENSREGATTAEN...6 5. JUNIORREGATTA

Detaljer

Trondhjems Roklub Årbok 2002 1. STYRETS SAMMENSETNING 2002... 3 2. REDAKTØRENS SPALTE... 4 3. ÅRSBERETNING 2001... 5 4. KASSERERS RAPPORT...

Trondhjems Roklub Årbok 2002 1. STYRETS SAMMENSETNING 2002... 3 2. REDAKTØRENS SPALTE... 4 3. ÅRSBERETNING 2001... 5 4. KASSERERS RAPPORT... Innholdsfortegnelse 1. STYRETS SAMMENSETNING 2002... 3 2. REDAKTØRENS SPALTE... 4 3. ÅRSBERETNING 2001... 5 4. KASSERERS RAPPORT... 7 5. PÅSKESAMLING I ÅLESUND... 10 6. JUNIORREGATTA I HAMBURG... 11 7.

Detaljer

Årsberetning. Kristiansand Roklubb

Årsberetning. Kristiansand Roklubb Årsberetning Kristiansand Roklubb 2010 Innhold Styrets beretning Ro sjefens rapport Tur og mosjons sjefens rapport Hus sjefens rapport Materialforvalterens rapport Regnskap Revisjon Styrets beretning Styrets

Detaljer

21. JULI. Årsmøte / General-forsamling: Nr 1, vinternummer, år 2013 ukjent årgang internt organ for Ormsund Roklub

21. JULI. Årsmøte / General-forsamling: Nr 1, vinternummer, år 2013 ukjent årgang internt organ for Ormsund Roklub Nr 1, vinternummer, år 2013 ukjent årgang internt organ for Ormsund Roklub 21. JULI Dag Martin Holten, Frank Robert Blindheim, Hans Gunnar Grepperud og Aleksander Berntsen fikk bronsemedalje i NM. De 2

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

PARHERRER ØYVIND AASLAND JACQUES LANGSTON

PARHERRER ØYVIND AASLAND JACQUES LANGSTON Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund Nr. 3/2011 PARHERRER ØYVIND AASLAND JACQUES LANGSTON PARM IX AUDAR SOLBERG ÅSE FINSÅDAL PARDAM ER TONE ERIKSEN WAGNER OG RACHNA DAVID Norgesmestre 2011 TRIP PELMIX

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Nr. 1/2005. Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund. A ø r aller f e C TH & RA. t s. NORGESMESTERE LAG De Glade Amatører E LAG

Nr. 1/2005. Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund. A ø r aller f e C TH & RA. t s. NORGESMESTERE LAG De Glade Amatører E LAG Nr. 1/2005 Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund DAVID A N H C TH & RA g! E n S a L g U e K t s N r A ø FR r aller f fo e r e t s e m s e Norg E LAG R E T S E M NORGES Team ts Oslo Dar NORGESMESTERE LAG

Detaljer

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Junior VM Hoppskole Håndballkamp Vintersport Snøen kom tilbake i Mars Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30. oktober

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

Fyldig rapport fra EM side15. Nr 2 Redaktøren har ordet 2006. Status for VM på hjemmebane side 8. VM Benkpress side 33

Fyldig rapport fra EM side15. Nr 2 Redaktøren har ordet 2006. Status for VM på hjemmebane side 8. VM Benkpress side 33 StyrkeIdrett Nr 2 Redaktøren har ordet 2006 StyrkeIdrett 25. årgang Organ for Norges Styrkeløftforbund og Nordic Powerlifting Federation Fyldig rapport fra EM side15 Status for VM på hjemmebane side 8

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE I N N H O L D : 3 Leder 3 Medlemskontingent og medlemsfordeler 4 Årsmøtet 2010 5 Opp Kantebakk

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Bjørnefjord PEGGEN. Medlemsblad nr. 2. November 2008 - Årgang 12. Bilder fra Klubbmesterskapet på s. 29-30

Bjørnefjord PEGGEN. Medlemsblad nr. 2. November 2008 - Årgang 12. Bilder fra Klubbmesterskapet på s. 29-30 Bjørnefjord PEGGEN Medlemsblad nr. 2 November 2008 - Årgang 12 Bilder fra Klubbmesterskapet på s. 29-30 TID FOR BÅT Sjekk ut våre gode båttilbud i Askvik, Kokstad og Frekhaug ÅPNINGSTIDER: Man-fre 09-18

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer