Styrets sammensetning 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets sammensetning 2001"

Transkript

1

2 Bankgiro: Postboks 794 Postgiro : Trondheim Styrets sammensetning 2001 Formann/ Tom Espen Hansen Mob.: Rosjef Brattørgata 3B 7010 Trondheim Nestformann Nina Heilemann Priv.: Borchgrevinksv. 7 Arb.: Trondheim Kasserer/ Mona Øiseth Vorhaug Priv.: Sekretær Asalvn. 4 C Arb.: Jakobsli Rekrutterings- Astrid Skogvang Mob : leder Arnt Smidstads v Trondheim Materialforvalter/ Hans-Erik Kleive Mob : Båthussjef Jørgen Hegstadsv Heimdal Varamedlem Agnes Irgens Skogvang Priv.: Arnt Smidstads v Trondheim Varamedlem Britt Kristin Blekesøien Priv.: Waldemar Aunesv. 3A 7027 Trondheim Hjemmeside : Felles mailadresse for styret : Side 1

3 Innhold Redaktørens spalte Side 1 Invitasjon til Årsmøte 2 Årsberetning Referat fra Årsmøtet Regnskap Info og bilder fra Jubileumsfeiringen ønskes 11 Resultater fra Innendørs NM i roing i Fredrikstad 12 Resultater fra Bergensregattaen på Voss 14 Referat og resultater fra Østlandsregattaen på Årungen 16 Referat og resultater fra Tunevannet Grand Prix i Sarpsborg 19 Resultater fra NM Voss 24 Rapport fra Sissel Lothes åtterroing 27 Resultater fra Ungdomsmesterskapet i Os 29 Referat fra Romjulssamlingen på Idrettshøyskolen 31 Rosjefens rapport 34 Norges Cupen Rapport fra roprotokollene Utnevnte riddere i 38 Trimians vandreskjold 38 Nyttige telefonnummer 39 Terminliste Redaktørens spalte Vi fortsetter den nyopprettede tradisjonen med å gi ut en Årbok for hvert år, og vi er nå kommet til en oppsummering av året s hjemmeside på Internett har nå hatt over 7500 besøkende, og inneholder tidligere utgaver av Ro-Nytt i tillegg til informasjon om klubbens virke, samt gamle og nye resultatlister og en god del bilder. En enkel adresse til siden er : Denne sesongen har vi også fått til en avtale med SATS treningsenter med to treninger med romaskiner i sal per uke. I tillegg har vi i vinter selv brukt båthallen på Skansen til styrketrening. Hvordan det vil bli fremover med eventuelt utleie av hallen til nyoppstartede Nidaros Roklubb blir avgjort på Årsmøtet 12. mars, så møt opp hvis du har meninger om dette! Vil takke de som har vært så flinke til å skrive referater til de turene vi har vært på, noe som gjør denne boken til skikkelig godt ro-lesestoff. Spesiell takk til Vincent Mazingue som har tatt alle bildene, og til Frederik Norberg som har formattert resultatene Redaktør Tom Espen Hansen Side 2

4 Innkallelse til Årsmøte for I år skjer dette i Trondhjems Seilforening sine lokaler på Skansen, rett til høyre for s lokaler. Tirsdag 12. mars 2002 klokken Styret står for servering av kaffe, kaker og brus. Vi oppfordrer samtidig ALLE nye roere spesielt velkomne, og blir også veldig glade hvis så mange foreldre som mulig blir med. Alle som er fylt 17 år har stemmerett. Saker under eventuelt : Orientering om Albanoanlegget på Jonsvatnet Andre innkomne saker Avtale med Nidaros Roklubb om utleie av båthallen på Skansen Styret Side 3

5 ÅRSBERETNING 2001 Styret har i 2001 bestått av 7 personer: Formann : Tom Espen Hansen Nestformann : Nina Heilemann Kasserer : Mona Ø. Vorhaug Rosjef : Tom Espen Hansen Rekrutteringsleder : Astrid Skogvang Båthussjef / Materialforvalter : Hans-Erik Kleive Varamedlem : Agnes Irgens Skogvang Varamedlem : Britt Kristin Blekesøien I løpet av sesongen har vi gjennomført 3 styremøter. Denne sesongen har vi jobbet med følgende saker: Våre aktive utøvere har deltatt på følgende regattaer: Dato Regatta Sted /2 NM I innendørsroing Fredrikstad /6 Bergensregattaen Voss /6 Østlandsregattaen Årungen /8 Tunevannet Grand Prix Sarpsborg /9 Norgesmesterskapet Voss /9 Ungdomsmesterskapet Os Vi har vært meget aktive denne sesongen mht regatta-deltagelse. Dette vises på rangeringen i Norges-Cupen; - i år tok vi en flott 1. plass!! Også i år sender redaksjonen ut Årboken, denne gang med tilbakeblikk på rosesongen Fjorårets årsmøte ble arrangert i våre egne lokaler på Skansen, mens den offisielle åpningen av ro-sesongen ble arrangert i Seilforeningen sine lokaler. Båthallen har vi nå tatt i bruk selv etter å ha gjennomført en oppussing mht golvet. Hallen har i 3 sesonger vært utleid til NTNUI v/ rogruppa. Det har ikke vært møter i Trondheim Roallianse siden sommeren, noe som er synd da oppsigelse av NTNUI-Roings båthall-leieavtale viste seg å bli et problem. Nidaros Roklubb ble startet i 2001, hovedsaklig bestående av mosjonsroere med medlemskap i NTNUI eller SATS. Vi har også i løpet av 2 lørdager i løpet av september gjennomført delvis oppussing / maling av roklubben sine lokaler. Det som gjenstår blir tatt til våren. Side 4

6 Klubben har kjøpt en brukt gul Empacher firer uten styrmann laget i carbon med byggeår 1989 fra Ringsaker Roklubb for kr , denne båten er i god stand og muligjør regattadeltakelse på et høyt nivå i 4-. Formann og Rosjef Tom Espen Hansen har representert klubben på Formannsmøte, Trenerforum og Roforbundets Årsting. I tillegg til de faste inntektene fra utleie av våre lokaler til Nøtteliten Barnehage (kr pr. mnd.), har vi nå inngått en avtale med Lotteridrift som gjør at vi mottar 1,6 % av spilleinntektene for en automat som står utplassert i byen. I snitt utgjør dette ca. kr pr. mnd. Her bæres den nye fireren av lettvekstsgutta Nils, Paul, Vincent og Tom Espen som rodde 4- i NM Side 5

7 Kasserers rapport : Økonomien i roklubben holder seg fortsatt stabil. Likviditeten er bra. Inntektene våre er gjevne og dette er en betryggelse mht utgifter som kommer med regattadeltagelser og faste utgifter som strøm, kommunale avg. og ikke minst forsikringskostnader på hus og båter. Våre faste inntekter får vi gjennom husleie fra Nøtteliten Barnehage og inntekter fra en spilleautomat. Inntektene fra medlemskontingentene utgjør bare en liten del av den totale inntekten vi har. Pr. 31/ hadde vi på bok kr Kontantbeholdninger er på kr. 109 Restgjeld ved utgangen av året var kr Rentesatsen er nå på 12 %. Iht nedbetalingsplanen er vi ferdig med lånet ved utgangen av september Overskuddet for 2001 viser kr Mona Øiseth Vorhaug Kasserer TAPIR trykkeri Nardovegen Trondheim Telefon Telefaks Side 6

8 2001 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn/Summer KontoSum TotalSum Tot Budsj. RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontingent , Diverse inntekter 4.288, Innt. egenandel , Ref. fra NR 1.346, Bingoinntekter , Automatinntekter , Pengepremier Norges Cup , Kommunal idrettstøtte 9.742, Kommunal anleggsstøtte 8.000, NIF Tilleggsmidler 9.052, Leieinntekter Skansen , Leieinntekter Roborg 500,00 0 Sum DriftsInntekter ,46 0 DriftsKostnader 4000 Regatta - startkontingent , Regatta - overnatting 8.790, Regatta - reisekostnader , Regatta - andre utgifter 7.809, Samlinger / Treningsutgifter 2.750, Kurs, oppdatering og lignende 5.024, Innkjøp av rodrakter/klær 5.964, Tomteleie Trondheim Havn 675, Kommunale avgifter 6.167, Trondheim E-verk 6.662, Bygslingsavg. Roborg 6.000, Innkjøp båt, båtmateriell , Innkjøp PC-program 2.700, Reparasjoner / vedlikehold , Trykkerikostnader 3.153, Porto og boksleie 1.616, Leiebil , Bensin/disel-utgifter , Fast bilgodtgjørelse 6.000, Forsikringer , Styre- og årsmøteutg. 340, Div. utg. iforb med barnehagedr 7.176, Diverse dugnadsutgifter 1.667, Diverse driftsutgifter 611, Mnd. trekk lån 0,00 0 Sum DriftsKostnader ,58-0 DRIFTSRESULTAT ,88 0 =============== =========== Finansposter 8040 Renteinntekter 738, Renteutgifter og gebyrer 4.830,50-0 Sum Finansposter 4.092,49-0 RESULTAT FØR SKATTER ,39 0 =============== =========== Side 7

9 2001 BALANSE KtoNr KontoNavn/Summer KontoSum TotalSum Eiendeler Omløpsmidler 1510 Utleggskonto Tom Espen Hansen 63, Utleggskonto Mikal Johnsen 2.867, Kontanter 109, Folio , Regattakto , Ro-Kretsen , Postgiro , Postgiro , Interimskto 2000/2001 0,00 Sum Omløpsmidler ,51 SUM EIENDELER ,51 =============== Gjeld og Egenkapital Egenkapital 2000 Egenkapital 1.027, Overskudd/Underskudd 1.955, Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,39 Sum Egenkapital ,93 Langsiktig Gjeld 2290 Forbrukslån ,00 Sum Langsiktig Gjeld ,00 Kortsiktig Gjeld 2390 TR's Venner 5.879,58 Sum Kortsiktig Gjeld 5.879,58 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,51 =============== Lisensiert til: Utskriftsdato: kl: 21:31 Side 8

10 Årsmøte i 2001 Møtet ble avholdt tirsdag 20. februar 2001, kl i roklubben sine lokaler på Skansen. Totalt 19 av roklubben sine medlemmer møtte opp til årsmøtet, derav 11 stemmeberettigede. Formann Tom Espen Hansen tok på seg møteleder oppgaven og åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Møtereferatet ble skrevet av kasserer Mona Ø. Vorhaug. Dagsorden: 1. Åpning Ingen av medlemmene hadde noe å si på styrets innkallelse til årsmøtet. Innkallelsen ble sendt ut sammen med Årbok som inneholdt bl.a. årsberetning for 2000-sesongen. 2. Beretning for året 2000 Årsberetningen var på forhånd sendt ut til roklubbens medlemmer. Ole Østlund savnet info rundt Trondheim Ro-Allianse i årsberetningen; - det er opprettetet samarbeid mellom Trondhjems Roklub, NTNUI-roing, SATS, Trondheim Aktimed og OCO, der målet er å fremme roaktiviteten blandt voksne roere. Ut over dette hadde ikke de fremmøtte medlemmer noe å anmerke til beretningen. 3. Regnskap for 2000 Kasserer gikk igjennom regnskapet for medlemmene, men gjorde de fremmøte oppmerksom på at regnskapet ikke var revidert av roklubbens revisor ennå. Dette vil bli gjort så snart de siste korrigeringer mht reiseregninger er oppklart og registrert. Forhåpentlig vil disse korrigeringene bedre resultatet som pr. 20/2-01 viser et underskudd på kr ,25 Regnskapet ble enstemmig godkjent med forbehold til revisors godkjennelse. 4. Fastsettelse av medlemskontingent for 2001 Årsmøtet var enstemmig om å opprettholde den samme kontingenten som tidligere, bortsett fra treneravgiften; - denne økes fra kr. 200 til kr Satsene er som følgende: Aktive kr. 300 Treneravgift kr. 300 Nybegynnere kr. 300 Støttemedlem kr. 100 Formann ønsket at man under dette avsnittet også fastsetter sesongens egenandel mht deltagelse i regattaer. Egenandelen økes fra kr. 400 til kr Valg Forslag til nytt styre for sesongen: Formann : Tom Espen Hansen (gj.valg) Nestformann : Nina Heilemann (ny) Kasserer : Mona Ø. Vorhaug (gj.valg) Rosjef : Tom Espen Hansen (gj.valg) Rekrutteringsleder : Astrid Skogvang (ny) Båthussjef/Materialforvalter : Hans-Erik Kleive (ny) Side 9

11 Varamedlem : Agnes Irgens Skogvang (ny) Varamedlem : Britt Kristin Blekesøien (ny) Revisor : Kari Toftaker (ny) Valgkomite : Eirik Skogvang (leder) Gunnbjørg Seltveit Tor-Henning Iversen Forslag til nytt styre ble enstemmig valgt av årsmøtet. 6. Eventuelt a) Albanoanlegget Dette må tas opp og selges som syrefast vire. Inntektene går i første omgang til Ro- Kretsen som eier anlegget (dvs inntekten brukes på anlegget på Jonsvatnet) Styret får i oppgave å fremskaffe en komite som jobber frem en løsning på dette. b) Vintertrening 2001/2002 Behov for vekttrening for de yngste aktive medlemmene. Dette betyr at TR sitt behov for å bruke båthallen selv har økt. Pr. i dag leier vi ut båthallen til NTNUI-roing. Dette problemet tas opp i styringsgruppen i Ro-alliansen der alle parter deltar. Mht valg av trenerrom/sted ønsker de aktive at de skal få være med i beslutningen om hvor dette skal ligge! Mest hensiktsmessig vil være sentrumsnært. c) Årboken og oversikt Riddere av Munkholm- og Griffenfeldtordenen Oversikten har to skrivefeil og en person som har falt ut av oversikten: Skrivefeil Munkholmordenen: 1975 Gunnar Haugan Skrivefeil Griffenfeldtordenen: 1950 Bjørg Kvande Person som har falt ut fra oversikten på Griffenfeldtordenen: 1966 Ivar Brun Hansen d) Opprydding Det må ryddes opp i åretårnet; - det som kan kastes kastes. Og det som må oppbevares tas vare på på en forsvarlig måte. Dette kan gjennomføres i sammenheng med malingsdugnad på huset til våren/ sommeren. Innkalling til dugnad blir sendt ut. e) GRG (Gammel-Ro-Gjengen) ønsker å få gjennomført Griffenfeldt seremonien en siste gang på Munkholmen, evnt. i sammenheng med Åpning av ro-sesongen Styret og GRG vil komme tilbake på dette punktet senere. f) Kasserer ønsket årsmøtets godkjennelse til innkjøp av regnskaps-/medlemssystem for videre føring av s bilag. Dette ble enstemmig godkjent av årsmøtet. Kasserer tar kontakt med både Sør-Trøndelag Idrettskrets og Norges Roforbund i denne sammenheng, og anslår kostnaden til mellom kr Side 10

12 g) Mosjonsgruppe Ole Østlund ønsker at TR har en mer aktiv mosjonsgruppe som kan bruke forhåndsdefinerte båter for å få til mer sammen. Dette vil bety en økt aktivitet på materiell som igjen betyr økt aktivitet på vedlikehold, noe som O.Ø. var fullstendig klar over, men mente at mosjonsgruppen ville være en aktivum mht reparasjon og vedlikehold av materiellet. h) Rekruttering T.R. fikk ros av en mor over hvor flink klubben har vært til å ta i mot ny rekrutter. Hans-Erik Kleive (rekrutteringsansvarlig sesongen 2000) kunne informere om at det har vært morro mht rekrutteringen; - masse potensiale blant de nye, på alle plan. Det kom opp et forslag om at T.R. tar opp igjen tråden fra 10 år tilbake om å arrangere et foreldremøte for å informere om hvem/hva er. i) Rosjefen informerte om at TR vil satse på Norges Cup en denne sesongen; - vi kommer til å stille i alle mulige rare båtheat for å kunne ta poeng, man vil ta med både de veldig aktive og de som ikke er fullt så aktive til forskjellige regattaer. Resultater fra Innendørs NM i roing i Fredrikstad Lørdag HJB A - Finale 1. Fana Roklubb Jens Chr. Rathke 6.34,0 2. Christiania Roklub Kristian Notto Simonsen 6.44,0 3. Strømstad Roklubb Johan Hallberg 6.47,0 4. Fredrik Holager 6.49,0 5. Os Roklubb Even B. Skåtøy 7.09,6 6. Bergens Roklub Svein Urban Ringstad 7.09,8 7. Aalesunds Roklub Magnus Kleven 7.17,0 8. Horten Roklubb Morten Holt 7.33,0 B - Finale 9. Moss Roklubb Marius Apalseth 7.36,1 10. Bøler Sports Club Lasse Kristiansen 7.36,4 11. Aalesunds Roklub David Vatne 7.40,0 12. Ole Olstad 7.42,0 13. Os Roklubb Tarjei Hovland 7.44,0 14. Moss Roklubb Thomas Frantzen 7.47,0 15. Horten Roklubb Jørgen Reiten 7.58,0 16. Aalesunds Roklubb Knut Kaldhol 8.01,0 DJB A - Finale 1. Bergens Roklub Synnøve M Flesland 8.01,0 2. Bergens Roklub Lise Krohn-Hansen 8.07,0 3. Aalesunds Roklub Caroline Kårstad 8.10,0 4. Ann Sæteråsen 8.21,0 5. Aalesunds Roklub Henriette Longva 8.30,0 6. Stavanger Roklub Malin Lund 8.31,0 7. Aalesunds Roklub Frida Devold 8.44,0 8. Christiania Roklub Elena Biuso Brøt Side 11

13 HJA B - Finale 9. Sarpsborg Roklubb Ole Martin Eriksen 6.44,0 10. Bergens Roklub Christian Tellefsen 6.47,0 11. Fana Roklubb Henning Holgersen 6.49,0 12. Horten Roklubb Øyvind Lindeberg 6.55,0 13. Stavanger Roklub Erik Bratteli 6.59,0 14. Stavanger Roklub Jan C. Drarvik 7.00,0 15. Paul Bjørnerud 7.03,0 16. Bergens Roklub Jørgen O. Tellefsen 7.07,0 DJA 1. Voss Roklubb Inger Anne Halrynjo 7.28,1 2. Strømstad Roddklubb Veronika Karlsson 7.40,0 3. Fana Roklubb Cecilie Sviland 8.01,0 4. Stavanger Roklub Janne Pedersen 8.15,0 5. Julie Heilemann Myhre 8.45,0 HElv 1. Stavanger Roklub Njål J. Stensland 6.31,0 2. Bærum Roklubb Tore Mollan 6.48,4 3. Tom Espen Hansen 6.48,7 4. Askøy Roklubb Kjetil Gamman 6.48,9 5. Sandefjord Roklubb Frode Hynne 7.01,0 DElv 1. Tønsberg Roklubb Elisabeth Knutsen 7.37,0 2. Bærum Roklubb Hilde Gudem 7.38,0 3. Ormsund Roklub Eva Hansen 7.44,0 4. Christiania Roklub Esther Verburg 7.46,0 5. Bærum Roklubb Lizzie Schøtt 7.50,0 6. Colosseum Park tr.senter Arnhild Støvik 7.58,0 7. Astrid Skogvang 8.12,0 8. NSR Eline Wiese 8.15,0 HS 1. Lilla Edet Roddklubb Krister Johansson 1.19,0 2. Os Roklubb Bård Monsen 1.21,0 3. Vebjørn Knotten 1.27,0 4. Sarpsborg Roklubb Jon Nordli 1.30,0 5. Namsos Roklubb Ludvik Hoddø 1.32,0 Side 12

14 På Innendørs NM ser deltakere og roere båtene sine på storskjerm. Her ror juniorgutta stafett. Søndag HJB firer 1000m 1. Aalesunds Roklub 3.38,0 2. Ole Olstad 3.41,0 Fredrik Holager Lasse Blekkesøien Ann Sæteråsen 3. Horten Roklubb 3.47,0 4. Os Roklubb 3.59,0 5. Ormsund Roklub 4.21,0 HE firer 1000m 1. Mix firer 5.48,0 2. Paul Bjørnerud 6.08,0 Asbjørn L. Johansen Tom Espen Hansen Vebjørn Knotten DE firer 1000m 1. Christiania Roklub 3.38,0 2. Bærum Roklubb 3.43,0 3. Stine Frøland 4.12,0 Ann Sæteråsen Julie Heilemann Myhre Astrid Skogvang HJB dobbel 1000m 1. Ole Olstad 3.27,0 Fredrik Holager 2. Sarpsborg Roklubb Steinar Holøs 3.34,0 Marius Waagen 3. Aalesunds Roklub Christian Vegsund 3.36,0 Magnus Kleven 4. Horten Roklubb Morten Holt 3.42,0 Jørgen Reiten Side 13

15 5. Porsgrunn Roklubb Tore Gulbrandsen 3.43,0 Bjørnar Henneberg 6. Lilla Edet Roddklubb Joakim Johansson 3.52,0 Oscar Kööler Side 14

16 Resultater fra Bergensregattaen på Voss Lørdag HJA 2x 1. Sandefjord / Horten Roklubb Brian Kragh Andersen Lars Andreas Holt 2. Martin Haugen Frederik Norberg 3. Sandefjord Roklubb Fredrik Isaksen Jørgen Sandnes HJB 2x Heat II 1000m 1. Aalesunds Roklub Magnus Kleven Håkon Sundet 2. Os Roklubb Tarjei Hovland Even B Skåtøy 3. Fana Roklubb Jan Henrik F Davø Henrik Janson 4. Moss Roklubb Kim Andre Elvan Thomas Franzen 5. Lasse Blekesøien Ole Olstad HJA 4-1. Fana Roklubb Stavanger Roklub Nils Bjørnerud Martin Haugen Frederik Norberg Paul Bjørnerud 4. Horten Roklubb HJB 4x 1000m 1. Aalesunds Roklub Moss Roklubb Os Roklubb Fana Roklubb Aalesunds Roklub Lasse Blekesøien Jann Kristian Buvarp Henrik Strand Ole Olstad Side 15

17 HJ 2-1. Stavanger Roklub Jan Drarvik Jarle Helliesen 2. Stavanger Roklub Stian Larsen Erik Bratteli 3. Frederik Norberg Paul Bjørnerud 4. Fana Roklubb Henning Holgersen Jarl Brudvik HJA 4x 1. Os / Bergens Roklub Chr / Nils Bjørnerud Kristian Notto Simonsen Frederik Norberg Paul Bjørnerud 3. Sandefjord Roklubb HE 4-1. Fana Roklubb Paul Bjørnerud Nils Bjørnerud Martin Haugen Tom Espen Hansen Søndag HJA 4x 1. Os / Bergens / Voss Roklubb Horten Roklubb Nils Bjørnerud Martin Haugen Lasse Blekesøien Paul Bjørnerud HE 2x 1. NR 1 Bård Monsen Ansten Due 2. NR 3 Reidar Aralt Daniel Berge 3. NR 2 Morten Adamsen Knut Mikkel Kolbe 4. Bergens Roklub Bertin Larsen Tor Wigum 5. Martin Haugen Tom Espen Hansen H2- Christiania Roklub Christian Lien Jensen Sondre Stokke Nodland Side 16

18 HJA 2x 1. Sandefjord / Horten Roklubb Brian Kragh Andersen Lars Andreas Holt 2. Bergens / Os Roklubb Christian Tellefsen Lars Erik Jansen 3. Christiania Roklub / NSR Christian Notto Simonsen Peder Myhre 4. Paul Bjørnerud Nils Bjørnerud 5. Sandefjord Roklubb Fredrik Isaksen Jørgen Sandnes HJB 2x Heat II 1000m 1. Christiania Roklub / NSR Christian Notto Simonsen Peder Myhre 2. Aalesunds Roklub Magnus Kleven Håkon Sundet 3. Moss Roklubb Jørgen Eckhoff Christoffer Eliassen 4. Trondhjems / Voss Roklubb Lasse Blekesøien Eivind Bere 5. Christiania Roklub Henrik Lindstad Håkon Knutzen HSlv 1x 1. Stavanger Roklub Askild Tou Tom Espen Hansen Side 17

19 Min første regatta på Årungen Gjør oppmerksom på at det meste er humoristisk ment Etter å ha rodd knapt 3 ganger ble jeg spurt om å delta på regatta på Årungen. I visshet om at dette var kun for å ha det gøy, og å SKAFFE mest mulig norgescup poeng lot jeg meg overtale. Det nye med denne turen var at det ikke ble leid inn minibuss, som det visstnok alltid var blitt gjort før. Vi dro sørover i 3 forskjellige biler. (2 av dem var rent a wreak biler, noe som taler for seg selv:-) Da vi kom frem til Årungen var det sent på natta, så det var bare å legge seg. Tidlig neste dag ble vi vekket av den herlige mobilklokka til Tom Espen. Alle spratt vi opp av køyene (jeg husker jeg la spesielt merke til hvor ivrig store Fredrik var til å stå opp ;-P ) Da alle omsider fikk stått opp, var det bare å få i seg frokost, for så å dra ut for å rigge og vaske båtene. Det var gutta som helst skulle rigge dem opp, jentene skulle så klart vaske. Så var det ut på vannet for å øve på å ro i baner. (Som slett ikke var like lett som det virket.) Denne dagen øvde vi også på å ro åtter, med 4 jenter og 4 gutter. Det gikk fort for seg, i hvert fall for nybegynnere som aldri har rodd verken med en åre eller åtter. Men gøy, det var det. Utpå ettermiddagen dro vi til Sverige hvor både store og små handlet masse godis Etter at alle hadde fått brukt en god del penger var det påtide med noe å bite i. Derfor dro vi videre inn i Sverige til Strømstad, hvor vi spiste middag. Neste dag ble vi igjen vekket av en iherdig klokke som ringte, og ringte, og RINGTE. (Tror det var flere enn meg som ville kverke både eier og klokke den dagen :-) Etter frokost dro vi bort til båtene for å ta en morgentur på vannet, for i dag var det konkurranse. Tom Espen spiste minimalt for å kunne delta i lettvektsklassen. Hans triks var:(dersom du kun ligger bittelitt over grensen) - å spise frukt - drikke vann - og en tur på do, hvor du tømmer deg skikkelig! Etter at du har veid deg kan du endelig ta deg noen skiver+++ Husker ikke så mange resultater fra min første regatta (men det ble en del pall plasseringer, tror jeg) Jentene i dobbel firer gjorde det i hvert fall så suverent som det går ant. Vi vant gull. Men hadde ingen konkurranse i løpet ;-(. Rodrakt hadde vi ikke, men vi var så heldige at vi fikk låne the boys sine utvaskede ROSA klubb skjorter. Før selve løpet var jeg sinnssykt spent, det kriblet skikkelig i magen. Resultatet av dette ble atskillig mange do runder. Under selve løpet strevde vi fælt med å ligge rett i banen, det ble mange sikksakk kjøringer (for dette var ikke lett.) Utpå ettermiddagen deltok vi i et åtterløp. Som bestod av 4 jenter,4 gutter og Rolf som cox. NSR deltok også, men utenfor konkurransen. Dermed ble det gull på åtteren også. Resultatene fra regattaen kom i avisa, og vi tok mange norgescup poeng; så da gikk jo alt som forventet/planlagt. Senere ble det en velfortjent tur til Tusenfryd x-} Det var flott temperaturer og solen skinte slik den hadde gjort hver dag. (Noe som beviser at vi var langt utenfor Trøndelags grenser) Hele roklubben måtte selvsagt prøve den nye berg og dalbane. Tror vi stod i kø i hvert fall en halv time før vi endelig fikk satt oss oppi. Det ble en fin dag, med nok en artig sosial sammenkomst. Utpå kvelden den siste dagen før vi skulle dra husker jeg en hendelse spesielt godt. Siden det hadde vært så skarp sol, (særlig på vannet) ble mange av gutta solbrent. (Sports bh skille som de kalte det =) Derfor fant de eldste gutta etter hvert ut at de burde smøre seg. Det virket som det Side 18

20 satt langt inne å tore å smøre hverandre, men etter hvert fikk de skikkelig taket på det. Spesielt Paul og Asbjørn fant tonen når det gjaldt smøring. Diilen ble følgende: Asbjørn skulle smøre Pauls rygg, mot at Paul smurte hans etterpå. Da det ble Paul sin tur å smøre ryggen til Asbjørn på massasjebenken, trakk han seg kjapt, da han ble var all pelsen som de kalte det på Asbjørns rygg. Dermed måtte Nils steppe inn for å barbere ryggen hans før Paul i det hele tatt hælte å smøre inn Asbjørn. Det hele ble bare komisk. Det ble mye kliss med både lotion, såpe og barberskum. Det ble mange artige grimaser, og mye sprell ut av denne situasjonen. Tilslutt var Asbjørns nakke og rygg nybarbert, og det ble endelig Asbjørns tur til å ligge på massasjebenken. Det ble en begivenhetsrik tur, med mange artige sprell og opplevelser. Det er ikke verst å kunne skryte av gullmedalje på sin første regatta ;-p Gunhild Ae Jung Dahl Resultater fra Østlandsregattaen på Årungen Lørdag HJB 1x plast heat m 1. Horten Roklubb Joachim Restad 4.06,54 2. Moss Roklubb Kristoffer Eliassen 4.10,02 3. Bærum Roklubb Martin Gulli 4.10,93 4. Fredrik Holager 4.17,18 5. Christiania Roklub Henrik Lindstad 4.35,77 6. Horten Roklubb Andreas Herheim 5.29,35 Åpen klasse nybegynner Heat 3 1. Ormsund Roklub 4x 2.01,96 2. Ormsund Roklub Per Haakon Flottorp 2.37,18 Alexander Conradi 3. Gunnhild Jung Ae Dahl 2.52,81 Asbjørn Johansen 4. Andreas Kammen 2.53,13 Rolf Heilemann Myhre DJA 2x 1. Ann Sæteråsen 10.16,69 Julie Heilemann Myhre HJB 4x 1000m 1. Moss Roklubb 3.35,76 2. Henrik Strand 4.27,35 Jann Kristian Buvarp Fredrik Holager Ole Olstad Side 19

21 HJA 2x 1. Horten/Sandefjord Roklubb Lars Andreas Holt 6.49,95 Brian Kragh Andersen 2. Frederik Norberg 7.09,66 Nils Bjørnerud 3. Christiania/NSR Kristian Notto Simonsen 7.18,32 Peder Myhre 4. Sandefjord Roklubb Fredrik Isaksen 7.40,85 Jørgen Sandnes 5. Horten Roklubb Andreas Restad 7.59,10 Anders Aarvik HJC 1x plast 1. Christiania Roklub Håkon Knutzen 2.11,18 2. Horten Roklubb Bjørn Kristian Fredriksen 2.16,53 3. Sarpsborg Roklubb Jørgen Paulsen 2.28,79 4. Jann Kristian Buvarp 2.30,24 DJB 1x plast 1000m 1. Christiania Roklub Camilla Wold 4.51,85 2. Trondhjms Roklubb Ann Sæteråsen 6.54,16 HJA 4x 1. Nils Bjørnerud 6.54,43 Fredrik Holager Frederik Norberg Paul Bjørnerud HSlv 1x 1. Sandefjord Roklubb Frode Hynne 7.55,52 2. Tom Espen Hansen 7.58,71 3. Moss Roklubb Stian R. Svendsen 8.25,50 HJB 2x 1000m 1. Horten Roklubb Morten Holt 3.40,75 Jørgen Reiten 2. Christiania Roklub Kristian Notto Simonsen 3.44,64 Håkon Knutzen 3. Moss Roklubb Kim Andre Elvan 4.01,80 Lars Sevald Leknes 4. Sarpsborg Roklubb Steinar Holøs 4.03,57 Marius Waagen 5. Fredrik Holager 4.07,17 Ole Olstad Mix NSR 6.37, ,13 Søndag HJC 4x 1. Moss Roklubb 2.13,80 2. Andreas Kammen 2.41,39 Rolf Heilemann Myhre Henrik Strand Jann Kristian Buvarp Side 20

22 HJB 1x plast Heat II 1000m 1. Moss Roklubb Kristoffer Eliassen 4.58,29 2. Fredrik Holager 5.18,19 3. Chrstiania Roklubb Henrik Lindstad 5.21,49 4. Bærum Roklubb Martin Gulli 5.45,01 5. Horten Roklubb Andreas Herheim 6.33,51 HSE 4-1. NSR 7.11,56 2. Asbjørn L Johansen 8.09,33 Nils Bjørnerud Tom Espen Hansen Frederik Norberg HJA 1x B - finale 1. Paul Bjørnerud 8.57,92 2. Sandefjord Roklubb Gisle Kjellevold 9.02,42 3. Sandefjord Roklubb Fredrik Isaksen 9.16,76 4. Horten Roklubb Andreas Restad 9.37,06 DE 4x 1. Ann Sæteråsen 10.09,24 Julie Heilemann Myhre Laila Erikselli Gunnhild Jung Ae Dahl HJB 4x 1000m 1. Sarpsborg Roklubb 4.00,41 2. Moss Roklubb 4.05,53 3. Ormsund Roklub 4.41,65 4. Henrik Strand 4.42,82 Jann Kristian Buvarp Andreas Kammen Fredrik Holager DJA 1x 1. Drammen Roklubb Trude Løken 10.39,60 2. Julie Heilemann Myhre 11.54,07 HJA 2x 1. Horten/Sandefjord Roklubb Lars Andreas Holt 7.26,39 Brian Kragh Andersen 2. Frederik Norberg 7.47,15 Nils Bjørnerud 3. Sarpsborg Roklubb Ole Magnus Salberg 7.58,17 Espen Wigsternæs 4. Sandefjord Roklubb Fredrik Isaksen 8.22,40 Jørgen Sandnes 5. Horten Roklubb Andreas Restad 8.35,25 Anders Aarvik HJC 1x plast 1. Sarpsborg Roklubb Lars Midtvåge 2.38,28 2. Christiania Roklub Håkon Knutzen 2.40,69 3. Sandefjord Roklubb Kristoffer Isaksen 2.49,14 4. Sarpsborg Roklubb Andreas Paulsen 2.51,55 5. Jann Kristian Buvarp 3.27,80 Horten Roklubb Bjørn Kristian Fredriksen Brutt Side 21

23 HJB m 1. Henrik Strand 7.38,63 Rolf Heilemann Myhre Fredrik Holager Andreas Kammen DJB 1x 1000m 1. Christiania Roklub Camilla F Wold 6.11,30 2. Ann Sæteråsen 6.27,97 HJA 4-1. Nils Bjørnerud 8.17,64 Fredrik Holager Frederik Norberg Paul Bjørnerud HSlv 1x 1. Sandefjord Roklubb Frode Hynne 9.14,47 2. Tom Espen Hansen 9.41,25 HJB 2x 1000m 1. Christiania Roklub/NSR Kristian Notto Simonsen 3,51,03 Peder Myhre 2. Horten Roklubb Morten Holt 4.18,03 Jørgen Reitsen 3. Christiania Roklub Håkon Knutzen 4.41,03 Henrik Lindstad 4. Sarpsborg Roklubb Steinar Holøs 4.50,54 Marius Waagen 5. Moss Roklubb Kim Andre Elvan 4.56,79 Lars Sevald Leknes 6. Fredrik Holager 5.18,43 Jann Kristian Buvarp Side 22

24 På regatta i Sarpsborg Selve regattaen var veldig spennende. Min første konkurranse, endelig skulle jeg ro i baner med følgebåt og alt som hører til. Jeg var veldig spent og litt smånervøs da vi strevde med å komme rett i bannen opp til start og jeg hadde bare en tanke i hodet : dette går bra!. Jeg hadde sikkert flere tanker også jeg skulle gi alt jeg hadde og det hadde jo også vært gøy å vinne. Jeg følte meg veldig proff da, med en rosa XL t-skjorte som visstnok skulle være rød, mens roerne fra Bergens gikk rundt i sine sosse drakter og letet etter sine egne private årer. Min første konkurranse i dobbeltfirer over 500 meter vant vi. Det spiller ingen rolle hvordan, men det var morro siden dette var min første gang. Det ble gull! Neste gang var det 2000 meter mot Bergensjentene. Det var vanskeligere å holde seg i banen enn jeg hadde trodd. Jeg hørte iallefall de fra følgebåten rope: Trondhjems inn i banen to ganger. Jeg tror ikke jeg skjønte det der med å roe ned litt i løpet så jeg tok i med maks styrke gjennom hele, og melkesyra strømmet på. Det var skikkelig gøy. Jeg var også med å ro mix åtter. Jeg hadde aldri rodd med bare en åre før, så jeg tror det var det værste jeg hadde gjort. Prøvde bare å følge takten, så åra gikk ned i vannet og opp igjen uten styrke. Tror ikke jeg ble anpusten en gang. Vi hadde ingen å ro mot da, så der ble det også gull. 1. regatta to gull! Vi rodde ikke hele tiden da, så vi tok en tur til Sverige og litt rundt i byen i Sarpsborg for å se oss om. Nei, jeg synes regatta er kjempemorsomt, og neste vi dro på var like gøy! Mona T. Skogstad Ann, Julie, Gunhild og Mona etter dobbeltfirer løpet i Sarpsborg. Linselus : Kai Arne Side 23

Trondhjems Roklub Årbok 2003

Trondhjems Roklub Årbok 2003 Trondhjems Roklub Årbok 2003 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS SAMMENSETNING 2003...2 2. REDAKTØRENS SPALTE...3 3. ÅRSBERETNING 2003...4 4. REFARAT OG RESULTATER FRA PORSELENSREGATTAEN...6 5. JUNIORREGATTA

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer.

JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer. ROSJEFENS RAPPORT 2007 JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer. FEBRUAR 10 NM på romaskin arrangeres i Tindlundhallen i Sarpsborg. De aktive som

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Trondhjems Roklub. Årbok 2000. 7408 Trondheim

Trondhjems Roklub. Årbok 2000. 7408 Trondheim Postboks 794 7408 Trondheim Bankgiro: 433005923 Postgiro : 0540 0835057 Styrets sammensetning 2000 Formann/ Rosjef Tom Espen Hansen Elvegata 12 7012 Trondheim Priv.: 73 93 83 70 Mob.: 93 02 72 08 tomha@stud.ntnu.no

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb Protokoll fra Årsmøtet Drammen Roklubb 23.2.2017 Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb. Årsmøtet ble avholdt i Drammen Roklubbs lokaler den 23.februar 2017. Leder

Detaljer

FOLDENFJORDENS REGATTA

FOLDENFJORDENS REGATTA RESULTATLISTE for FOLDENFJORDENS REGATTA med Norges Cup i roing Granholmsundet, Sandefjord 27. & 28. april 2013 Revisjon 0 av 28.04 Forsøk Finale Kjønn Klasse Båttype Distanse Norgescu p Etteranme ldt/strøket

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag DAMER Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag 1 2,64 7,00 23,64 Handeland, Torunn Trondheim Havfiskeklubb Trondheim HK 1 2 1,60 6,00 19,60 Jensen, Elisabeth Fredrikshald Havfiskeklubb Fredrikshald HK 3 3 1,46

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

NORSKE STUDENTERS ROKLUB

NORSKE STUDENTERS ROKLUB NORSKE STUDENTERS ROKLUB Routvalgets møte med foreldre og roere 3. februar 2015 kl. 19.00 Innhold Hva kan NSR tilby og hva ønsker vi oss av roforeldrene? Rekrutteringsplan for NSR Målsettinger for 2015

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior 1 414 Magnus Simonsen NMK Kvinesdal Opel 2 407 Mads Skjæveland NMK Sandnes og Jæren Opel 3 408 Ørjan Ottesen KNA Aust-Agder Volkswagen 4 401 Hege

Detaljer

Styrets sammensetning 1998

Styrets sammensetning 1998 Bankgiro : 4336.06.05923 Postboks 794 Postgiro : 0813 5877329 7001 Trondheim Styrets sammensetning 1998 Formann Arnfinn Hansen Priv.: 73 93 83 70 Carl Donsv. 2 7049 Trondheim Nestformann Morten Solåt Priv.:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 NORSKE STUDENTERS ROKLUB Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 Innhold Presentasjon Generelle målsettinger Mål for 2013 Oversikt og beregning av sannsynlige kostnader Generelle Treningsleire Mesterskap

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2009 ~~~~~ Innhold: 1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Innleveringsfrist neste Bunn & Grunn 19. Februar

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Årsberetning Heimdal Bridgeklubb 2010

Årsberetning Heimdal Bridgeklubb 2010 Årsberetning Heimdal Bridgeklubb 2010 Innhold 1) Styre og stell... 2 2) Styremøter... 2 3) Aktivitet... 2 4) Representasjon (medlemmer i Heimdal BK er i kursiv)... 3 NM for Klubber... 4 Bridgefestivalen...

Detaljer

Trondhjems Roklub Årbok 2002 1. STYRETS SAMMENSETNING 2002... 3 2. REDAKTØRENS SPALTE... 4 3. ÅRSBERETNING 2001... 5 4. KASSERERS RAPPORT...

Trondhjems Roklub Årbok 2002 1. STYRETS SAMMENSETNING 2002... 3 2. REDAKTØRENS SPALTE... 4 3. ÅRSBERETNING 2001... 5 4. KASSERERS RAPPORT... Innholdsfortegnelse 1. STYRETS SAMMENSETNING 2002... 3 2. REDAKTØRENS SPALTE... 4 3. ÅRSBERETNING 2001... 5 4. KASSERERS RAPPORT... 7 5. PÅSKESAMLING I ÅLESUND... 10 6. JUNIORREGATTA I HAMBURG... 11 7.

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399 NR F.NAVN E.NAVN KLUBB BÅT VEKT Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng 1 Robin Ødegård Ski HK Quatro 2,4 1, 1, 1, 2 Knut Ole Haug Båstad HK Kvelding 19,25 96,58 98, 97,29 3 Kjetil Langvatn Båstad HK Kvelding

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Espen Stubstad Mandal 49 50 50 97 246 6* 2 Andreas Orthe Kvinesdal 49 49 49 97 244 7* 3 Even S Eikås Søgne 48 49 49 97 243 5* 4 Inga Lill Rossevatn Øvre Eiken 49 50 47

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside:

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside: Postboks 47 3291 Stavern Telefon: 91191156 Epost: fsslarvik@gmail.com Hjemmeside: http://www.fsslarvik.no 1SM1 Stevne: Spesialfelt, Magnum 1 Stevnenummer: 1108013 Åres, Bane: Tvedalen Øyvind Stevneleder:

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Nr. Deltager Vekt Slag Poeng Fornavn Etternavn Båt Klubb Lag Klasse ,76 5,00 16,76 Turid Strand 2, Sjark Sarpsborg HK Sarpsborg HK 1 Dame 02

Nr. Deltager Vekt Slag Poeng Fornavn Etternavn Båt Klubb Lag Klasse ,76 5,00 16,76 Turid Strand 2, Sjark Sarpsborg HK Sarpsborg HK 1 Dame 02 Nr. Deltager Vekt Slag Poeng Fornavn Etternavn Båt Klubb Lag Klasse 01 23 1,76 5,00 16,76 Turid Strand 2, Sjark Sarpsborg HK Sarpsborg HK 1 Dame 02 13 0,90 5,00 15,90 Astrid Baardsen 5, Frøydis 2 Båstad

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2013

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2013 INNBYDELSE med løpsoppsett Versjon A av 16.juni 2013 til Tunevannsregattaen 2013 Tunevannet i Sarpsborg 17. og 18. august Arrangør: Start finaler: kl. 10.00 kl. 10.00 Regattaarrangør: Sarpsborg Roklubb

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Sebastian Aslaksrud Råde NOR 124 25 25 19 23 16 16 2 40 Tore Navrestad Sviland NOR 123 27 28 28 20 20 3 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 105 21 20 27 24 13 4 84 Eirik Wegger JM

Detaljer

Kretsmesterskap felt

Kretsmesterskap felt 27.04.2014 - Kretsmesterskap felt KM Finfelt Åpen 1 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 79/18 2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 79/13 3 Bjørnar

Detaljer

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2015

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2015 INNBYDELSE med løpsoppsett Versjon A av 01.mars 2015 til Tunevannsregattaen 2015 Tunevannet i Sarpsborg 15. og 16. august Arrangør: Start finaler: kl. 11.00 kl. 10.00 Regattaarrangør: Sarpsborg Roklubb

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark)

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) SØRØYFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 77 Jarle Brommeland H Bergen Havfiskefor. 25,060 2 69F Tore Jan Gismervik

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 243 4379 Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1512048 Bane: Fotland Stevneleder: Kristian Fuglestad Dommer(e): Kristian

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristoffer Aksnes Søgne 41 44 47 86 218 0,- Gave 1. Øyvind Flokenes Farsund 45 45 49 93 232 0,- Gave 1. Emma Gyland Greipstad 48 48 49 91 236 0,- Gave 1. Kamilla R. Homme

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 ORGANISASJON. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Helene Abusdal Nestleder: Erik Lia Kasserer : Knut Abusdal Styremedlem: Ronny Reinertsen Styremedlem:

Detaljer

20 Geir-Kristian Slydahl Ski HK Knerten 5 5,980 30,980 57,917 70,000 60, Truls Mostue Ski HK Råtapinn 5 3,560 28,560 53,393 68,000 57,697

20 Geir-Kristian Slydahl Ski HK Knerten 5 5,980 30,980 57,917 70,000 60, Truls Mostue Ski HK Råtapinn 5 3,560 28,560 53,393 68,000 57,697 NR F.NAVN E.NAVN KLUBB BÅT Arter VEKT POENG Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng 1 Martin Gundersen Ski HK Knerten 8 13,490 53,490 100,000 100,000 100,000 2 John Harald Haraldsen Fredriskshald HK Alida 10 1,520

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer