Inspirasjonen til Bjørn Kjos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inspirasjonen til Bjørn Kjos"

Transkript

1 ÅRGANG NR MAR Mongstad gjør seg klar for oljen fra Johan Sverdrup-feltet Varaordfører ble oppsagt - knusende seier i retten Krever omlegging i norsk energi- og klimapolitikk Inspirasjonen til Bjørn Kjos

2 OM LEDERNE Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte ansatte i vel bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte. Disse er fordelt på sju regioner og 125 avdelinger. Innhold 3 Leder 4 Lederne miks 6 Begestringsledelse Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet. OM MAGASINET LEDERNE Magasinet Lederne distribueres til alle medlemmer i Lederne og andre i ledende og betrodde stillinger Norsk Ledelsesbarometer Varaordfører fikk sparken Modig lederskap skaper suksessfull forandring Konferanse for offentlige ledere Æresmedlemmet Fridtjov OM LESERNE Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: Barnehager, bergverk, bilbransjen, bygg og anlegg, handel, hotell og restaurant, IKT, industri, landbruk, luftfart, offentlig virksomhet, olje og gass, rederi, reiseliv, servicebedrifter, transport og vekstog attføringsbedrifter Mongstad gjør seg klar for oljen fra Avaldsnes/ Aldous (Johan Sverdrup) - Uakseptabel og historieløs snuoperasjon fra regjeringen om hotbedding Forslag fra regjeringen raserer forutsigbarheten til vekst- og attføringsbedrifter UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 44, Oslo Tlf , fax Hjemmesider: ANSVARLIG REDAKTØR Sverre Simen Hov, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og Medlemsutvikling E-post: UTGIVELSESPLAN 2012 nr 1 uke 12, nr 2 uke 23, nr 3 uke 37, nr 4 uke 49 TEMANUMMER Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. OPPLAG : LAYOUT : Norsk Kunde og Medlemsutvikling Unge Lederne God ledelse Advokaten svarer Abrigo i Brasil Forsikringskontoret Nyansatte i Lederne Krever omlegging i norsk energi- og klimapolitikk Hilde, du må være klovn (Lillebett, 1965) Ny medlemsfordel - Teknisk Ukeblad Lederne aktuelt TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri AS ISSN X (online) ISSN X (trykt utg.) ANNONSER, INNSTIKK/BILAG Norsk Kunde og Medlemsutvikling v/ Tomas Jacobsen E-post: Tlf: FORSIDEFOTO: Southwest Lederne er medlem av

3 LEDER Stortingsmøter om hard HR Regjeringen har lagt frem for Stortinget historiens første arbeidslivsmelding. Generelt gir meldingen en god oppsummering av forholdene i norsk arbeidsliv og de utfordringer vi står overfor. Lederne har likevel benyttet anledningen i høringen om meldingen og i møter med stortingsrepresentanter til å opplyse om konsekvensene av at hard HR-ledelse får stadig større innpass i norske bedrifter. Jan Olav Brekke, forbundsleder Personalarbeid og personalutvikling, eller det som nå ofte kalles Human Resources Management, er en nødvendig og integrert del av den totale ledelsesfunksjonen. Den norske samarbeidsmodellen sikrer lokal medvirkning i HR-arbeidet og felles oppslutning om viktige strategier og prosesser. Derfor ser Lederne med bekymring på fremveksten av det vi kaller hard HR, altså en HR-modell som henter inspirasjon fra amerikansk ledelsesfilosofi. Her legges strategier og mål vanligvis fra konsernet/toppledelsen, og er i liten grad gjenstand for diskusjon med og påvirkning fra de ansatte i virksomheten. Dette står i sterk motsetning til det som kjennetegner vår norske ledelsesmodell. Lederne har, gjennom Norsk Ledelsesbarometer, som en av Norges første organisasjoner helt konkret undersøkt de virkninger denne nye HR-modellen har på det lokale samarbeidet. Vi ser klare tendenser mot marginalisering av tillitsvalgtrollen. Faktisk mener to av tre tillitsvalgte i norske bedrifter at personalavdelingen er blitt et serviceorgan for toppledelsen. En slik utvikling vil klart kunne motvirke arbeidslivsmeldingens ønske om mer bedriftsdemokrati og samarbeid. Nytt hovedkontor Som du kan lese om i dette magasinet har Lederne kjøpt lokaler til nytt hovedkontor svært sentralt i Oslo. Disse vil vi nå bruke året til å renovere og tilpasse organisasjonens fremtidige behov. Det er ingen tvil om at lokalene vil gi oss flere muligheter enn de vi til nå har hatt, og jeg føler meg sikker på at de vil gi oss enda et løft i den positive utviklingen forbundet befinner seg i på alle fronter. Rekruttering Med dette magasinet finner du også en svømmevest en folder om forbundets rekrutteringsprogram. Jeg vil oppfordre dere alle til å se nærmere på den og delta i å rekruttere nye medlemmer. Det er ingen tvil om at jo større vi blir, jo sterkere blir vi. Da blir det også enda enklere å nå gjennom på medlemmenes vegne i samfunnsdebatten. Lederne som organisasjon har et betydelig, uutnyttet medlemspotensial. Til slutt vil jeg henlede oppmerksomheten mot Ledernes markedsplan for 2012, der vi også i år bruker sentrale tillitsvalgte som frontfigurer. Jeg håper du liker budskapet når du ser kampanjen på Flytoget, flyplassene eller i diverse medier i løpet av året. Se midtsidene for mer informasjon, og takk til de engasjerte tillitsvalgte som stiller opp i disse kampanjene. God lesning! LEDERNE MAR

4 LEDERNE MIKS 3 tips så sätter du gränser som chef Drar du dig för att säga till när dina medarbetare beter sig illa, kommer försent eller missar deadlines? Då är det dags att sätta ned foten. Så här gör du utan att trampa någon på tårna. Chefer brottas dagligen med olika utmaningar. Det kan vara alltifrån att ge negativ feedback till att lösa en konflikt mellan två medarbetare. Enligt ledarskapskonsulten Dan Mattsson är att sätta gränser en av de viktigaste faktorerna för att lyckas som ledare. Att säga ifrån och vara tydlig i sitt ledarskap skapar trygghet. Visst känns det mindre kul att säga till en medarbetare att den har gjort fel, men du gör det både för personens och företagets bästa. Han menar att det i och med de nya generationerna som kommer ut på arbetsmarknaden har blivit än mer viktigt att sätta gränser. Många unga i dag är uppväxta med att de kan bli precis vad de vill och har haft föräldrar som har höjt dem till skyarna. Tyvärr kan alla inte bli Lucia, och det gäller att ge dem en verklighetsanknytning. Ingen hjälper en ung människa genom att säga att allt är möjligt. Vill personen gå en ledarskapsutbildning och du ser inte att den har potential för det, i alla fall inte just nu, så måste du kunna säga nej. I FOKUS via shortcut.nu Tydelig ledelse gir lavere sykefravær Kundeansvarlig i bedriftshelsetjenesten Previa, Ingela Skoglund, har til bladet Entreprenör gitt følgende råd for bedrifter som ønsker å forbedre sykefraværet og samtidig få en økt helsegevinst 1. Godt arbeidsmiljø Et generelt godt arbeidsmiljø vi alltid virke positivt på sykefraværet. Folk som trives på jobben har høyere terskel for å bli borte fra jobb selv om de ikke føler seg helt 100. Tror leger vil slutte å sykmelde I en kronikk i DN tirsdag varslet tre fastleger fra Tromsø, Stavanger og Oslo at de ikke akter å følge skjerpede myndighetskrav til sykemeldingspraksis. Blant annet krav om å stille til dialogmøte med arbeidsgiver om langtidssykmeldte, og krav om obligatorisk kurs i sykmelding. Nav kan ilegge store gebyrer om legen uteblir fra dialogmøte, og leger som ikke tar sykmeldingskurs, vil miste retten til å sykmelde. Lederen for Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, tror mange leger, både i og utenfor sykehus, rett og slett vil se sitt snitt til å bli kvitt hele sykmeldingsretten, skriver Dagens Næringsliv. - Det som skjer, er at legene i likhet med de tre bak kronikken blir opprørte og sinte over at den kompetansen de allerede har i sykmeldingsarbeid, blir fullstendig underkjent, og foreslås erstattet med et femtimerskurs. Det kan jo ikke være et femtimerskurs som skal skille mellom dem som skal ha rett til å sykmelde, og dem som ikke skal ha det, sier han til DN. via dn.no Jakten på god intuisjon Hva kjennetegner ledere med god intuisjon? Noen ledere er flinke til å kjenne igjen mønstre, har visdom, forstår trender, har innsikt og trygghet. Dette er gjerne lederne som har en type intuisjon som er nyttig i beslutningstaking, konstaterer careerbuilder.com, som hevder at følgende punkter er de viktigste kjennetegnene ved intuitive ledere: Erfaring Mye og rik erfaring - i form av både vellykkede og mislykkede prosjekter - er et kjennetegn ved intuitive ledere. - Uakseptabel og historieløs snuoperasjon fra regjeringen feb Krever omlegging i norsk energi- og klimapolitikk: feb Fokus på HR-ledelse og arbeidstid i dagens Stortingshøring om historiens første arbeidslivsmelding: #ledelse feb - Pensjonsalderen kan ikke økes før bedrifter tar seniorene på alvor feb * Kommuniserer ikke med sine ansatte * Ikke tid til å veilede: Tre av fem sjefer leder ikke jan Den norske arbeidslivsmodellen i fare? Viktig konferanse 13. juni: jan I dag har jeg lært å krabbe L A N G S O M T jan Følg oss på twitter: Følg oss også på Facebook: POLLING fra lederne.no Har din bedrift større fokus i dag enn for ett år siden på de negative sidene ved HR-ledelse? 2. Tydelig ledelse Å ha en profesjonell og tydelig leder er med på å fremme arbeidsmiljøet. Den jobben du selv gjør som sjef vil spille inn på sykefraværet blant dine medarbeidere. via ukeavisenledelse.no Informert visdom Skaff deg informasjon, stol deretter på instinktene, skriver careerbuilder.com, som blant annet henviser til et sitat fra tidligere forsvarsminister Colin Powell (USA). via ukeavisenledelse.no Nei 64% Ja 20% Vet ikke 16% Antall stemmer: 55 Har du prøvd Ledernes nettbaserte kurs ennå? Nei 90% Ja 10% Antall stemmer: 67

5 LEDERNE MIKS LEDERNE I MEDIA Konsesjonssøknad P4 Radio Hele Norge ASA Offentlig versjon 28. feb. 7. feb. 31. jan. Raser mot mer sengedeling offshore Arbeidsdepartementet åpner for nye lugardelings-regler. - Dette hører fortiden til, sier organisasjonen Lederne, som reagerer sterkt på forslaget. Departementet har åpnet for at to personer, på ulike skift, skal ha tilgang til samme enkeltlugar og seng gjennom driftsdøgnet - såkalt «hotbedding». - Dette hører fortiden til. For oljeselskapene er det penger å spare på dette, og regjeringens forslag går i oljeselskapenes retning siden det åpner for enda flere muligheter til lugardeling, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne i en pressemelding. Forbundet finner forslaget totalt uakseptabelt. Pensjonsalderen kan ikke økes før bedrifter tar seniorene på alvor Høyre-leder Erna Solberg tar til orde for å øke pensjonsalderen. Før det kan skje må arbeidsgiverne ta seniorene mer på alvor, svarer forbundsleder for ledelsesorganisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke, og viser til at tre av fire tillitsvalgte i norske bedrifter mener ledelsen ikke prioriterer seniorene. Funnene stammer fra Norsk Ledelsesbarometer, som viser at eldre arbeidstakere ofte føler seg uønsket i bedriften. Kun 25 prosent mener bedriftsledelsen i stor grad jobber for å øke pensjonsalderen. Derfor må det en holdningsendring til i mange bedrifter før det skal gi mening å snakke om økt pensjonsalder, sier Brekke. - Tre av fem sjefer leder ikke Tre av fem ledere er dårlige til å fordele oppgaver og koordinere arbeidet. Det viser en ny undersøkelse utført for organisasjonen Lederne. Mer enn norske ledere har deltatt i studien som viser at de bruker så mye tid på å rapportere til styret og eierne at de ansatte glemmes. Halvparten av sjefene kommuniserer også dårlig med medarbeiderne, skriver E24.no. Regjeringen la i november i fjor ut et forslag til en forskriftsending om lugardeling på norsk sokkel. Svarfristen gikk ut i midten av februar. Lederne har kjøpt lokaler til nytt hovedkontor i Oslo sentrum Som en del av forbundets langsiktige strategi har forbundsstyret og administrasjonen i lengre tid søkt etter egnede kontorer til nytt hovedkontor i Oslo. 12. januar 2012 signerte Lederne kjøpekontrakt på 770 kvadratmeter med kontor- og møtelokaler i Storgaten 25 i Oslo sentrum. Dette er kun et par hundre meter fra Oslo Sentralbanestasjon. Avtalen ble gjort etter forutgående vedtak i styremøte 14. desember 2011, hvor forbundsstyret ga administrasjonen fullmakt til å by på eiendommen. Lokalene hadde en prisantydning på 7,2 millioner kr., og kjøpesummen ble 7 millioner kroner. Det er tatt hensyn til omfattende oppussing og rehabilitering av kontor, fellesareal og fasade. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet ca. 200 meter fra Oslo Sentralbanestasjon og tilsvarende avstand til Oslo Domkirke på Stortorget. Området er preget av kontorer og butikker. Siden lokalene må pusses opp/rehabiliteres, vil trolig de nye kontorene ikke tas i bruk før mot slutten av Underveis i prosessen er det gjort grundige undersøkelser av eiendommen og forholdene rundt en rehabilitering. Overtakelse av lokalene er avtalt til å være 1. mars - og straks etter dette starter arbeidet med å planlegge den endelige utformingen til Ledernes nye hovedkontor i Oslo sentrum. Her fra undertegningen av kjøpekontrakten med Folkeuniverset Øst som var selger. F.v. Vegard Thorsen (administrasjonssjef i Folkeuniversitetet Øst), Ragnhild Stein (styreleder i Folkeuniversitetet Øst), Jan Olav Brekke (forbundsleder i Lederne) og Kjetil Haave (personal- og administrasjonsleder i Lederne). LEDERNE DES

6 TEMA Gratis å være glad og motivert

7 En mann uten smil skal ikke åpne butikk. Kinesisk ordtak Begeistringsledelse betyr ikke sang i solnedgang og ansatte på can can-kurs, men at du på ulikt vis motiverer dine ansatte. Fordi det er lønnsomt - og helt gratis. Så hvorfor gjør bare 1 av 5 ledere dette? Fra opera til radio 55-åringen er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. De første jobbårene hadde han i ulike Tekst: Ann-Mari Gregersen reklamebyråer. Det nyttigste han tok med seg var markedsføring og at enhver bedrift eksisterer - Jeg tror at alle norske bedriftseiere og ledere for noen. De skal levere et produkt eller tjeneste vet at det er medarbeiderne som er den viktigste til andre og den interne organisasjonen må ressursen. Slik jeg ser det, er det ingen annen orientere seg utover. Deretter ble han direktør i måte å få resultater på. Likevel etterlever de Den norske opera, før som han selv sier, tok det fleste lederne ikke motiverende ledelse. Det kraftigste fallet i norsk kulturliv og ble redaktør viser en undersøkelse mitt selskap Humor og og daglig leder i Radio1 i Oslo. Her skulle han lønnsomhet utfører sammen med TNS Gallup få mennesker til å fungere sammen i en bedrift annethvert år. Bare 22 prosent er gode til å med et lite budsjett. Dermed var det duket motivere. HR Norge kommer frem til samme for entusiasme, engasjement samt lage lekne tall. En årsak kan være at vi har feil type ledere. og kreative sendinger fra både Nordpolen og Den beste rørleggeren blir gjerne ikke den beste Kilimanjaro - slik at pressen skrev om kanalen. formannen. Selv om du faglig sett er dyktig, En ubevisst form for begeistringsledelse, som glemmer mange at deres jobb som leder er å skulle prege Melhus karriere. få resultater gjennom andre, sier Jon Morten Melhus. Lurmafinsj! Lederne Melhus selv hadde før han tok toppposisjoner selv, har det kommet mye lærdom fra. Svein Holter, leder i reklamebyrået Oktan må særlig nevnes. - Han var og er veldig menneskelig, og forsto at det handler om at mennesker skal fungere sammen, at det skal være moro og glede og at en skal ha en ærlighet i forhold til kundene - både på godt og vondt. Det var alltid mye fleip, lek og humor i reklamebyrået. For eksempel var det en kakkelovn på kontoret. I ovnsdøren stakk det ut hånden til en utstillingsdukke. En stor del av overskuddet ble også brukt til Lurmafinsj på de ansatte, altså firmalunsj, og til vintersamlinger. Ikke alt skulle gå til aksjonærene. Tar ikke hensyn En like viktig lærdom for Melhus var kontrasten til lederne som ikke forsto dette. Han var på mange møter i små og mellomstore bedrifter der han ble overrasket over hvor mange ledere som ikke kunne ta gode beslutninger eller ta menneskelige hensyn. På denne tiden jobbet han også litt som stand up-komiker. Etter noen år, rundt 2002, slo stand up-komikeren i meg seg sammen med siviløkonomen: LEDERNE MAR

8 BEGEISTRINGSLEDELSE Julekortene fra Melhus er nok ikke helt som alle andre sine... og meningsfullt. Begeistring er også å ha den lavmælte, gode følelsen når de går hjem for dagen etter å ha mestret dagens utfordringer sammen på en bra måte. - Men dersom dette er så enkelt og greit som det høres ut, hvorfor er det ikke flere ledere som klarer å gjøre dette eller deler av det i praksisk? - Jeg tror at mange fortsatt henger igjen i det gamle industrisamfunnets tankesett, der en medarbeider bare er en brikke som skal utføre en fast og avgrenset form for arbeid. Men vi arbeider ikke lenger i en verdiskapingskjede, men i et verdiskapingsverksted der hele mennesket skal brukes på kryss og tvers med andre mennesker i og utenfor organisasjonen. Relasjoner betyr nå mye mer, og du kan ikke i samme grad som før lage en nøyaktig instruks på hvordan jobben skal gjøres. En medarbeider kan ikke gjøre alt som de vil, men det er ofte altfor mye vingeklipping. De ferske kommer ferdig motivert Er du leder og får helt nye ansatte, har du et godt utgangspunkt. - Husk at en nyansatt kommer ferdig motivert. Ledere behøver nemlig ikke å motivere sine ansatte, de kan bare slutt å demotivere dem. Det er nemlig det som vanligvis, viser en undersøkelse presentert i Harvard Business Review. Etter 6, 12 og 18 måneder faller motivasjonen jevnt og kraftig, sier Melhus. Han undrer seg over hvorfor så mange ledere ikke jobber med å begeistre sine medarbeidere, når det praktisk talt ikke koster noe, det er helt gratis! Og du som leder behøver heller ikke endre personlighet. Det handler bare om å bruke litt mer tid på å se, bekrefte og involvere. Små endringer hos deg kan gi store utslag. Bruk et tre-fire halvtimer mer i uken på å prate med medarbeiderne, praktisere litt mer managment

9 - Jeg trives godt med å få brukt både min høyre og venstre hjernehalvdel i min egen arbeidsdag. by walking around. Synlig ledelse er lønnsomt, viser alle undersøkelser. Ikke helt grått i Norge Så langt har det hørtes litt grått og trist ut i norske bedrifter, men heldigvis er 1 av 5 dyktige. Det er mange å lære av, fra Finn.no og Petter Stordalen til Marit Breivik og Norwegian. Og i skoleverket. - Jeg har sammen med Pernille Dysthe skrevet boken «Riktig rektor? Sjansespillet som avgjør ditt barns skolegang". Det finnes en hel del fremragende ledere i skolen som ikke sliter med noen av skole-problemene du leser om i avisene. De har ro og disiplin blant elevene og motiverte lærere, det hele henger sammen. Petter Stordalen er en veldig karismatisk leder, og det han gjør på sitt beste er helt unikt. Medarbeiderne er glade i ham, han er opptatt av menneskene og av å skape engasjement. En gang i året samles mange ledere til et vinterarrangement, og den talen han holder for dem er godt forberedt. Hvert minutt av talen ligger det en times arbeid bak, for han vet at her kan det skapes engasjement, trygghet, stolthet og motivasjon, sier Melhus. Så finnes det også eksempler i den andre enden av skalaen, og som viser at Melhus neppe blir arbeidsledig hverken som forfatter eller foredragsholder med det første. - Jeg fikk en telefon fra et firma, og samtalen åpnet som følger «Vi skal samle mennesker på et seminar i tre dager. Det blir endel kjedelige strategifremlegginger og budsjettgjennomganger, så kan ikke du komme og holde et foredrag som er litt morsomt en av dagene?» De planlegger altså at de skal ha det kjedelig i tre dager med sine ansatte på et hotell til en kostnad av flere hundre tusen. Det hadde de aldri gjort med 100 av kundene sine! Her må du jo få de ansatte til å sitre av begeistring. En økonomisk presentasjon må ikke være kjedelig. Det betyr bare at du som leder er for lat til å finne på en kjekkere måte å billeddgjøre det på. Bruk symboler, analogier, bilder, musikk, videoklipp. Vær bevisst og husk at medarbeiderne dine faktisk er viktigere enn kundene dine. Julehilsen med to feil Det er svært mange ledere og ansatte som har hørt Jon Morten Melhus begeistre og motivere om hva som skaper engasjerende arbeidsplasser. - Responsen fra noen medarbeidere er at Slik vil vi også ha det på jobben, mens andre har veldig gode arbeidsplasser og forteller at de har det kjekt på jobb. Mange ledere får en erkjennelse av at de har mer å gå på. Noen er allerede veldig flinke, men flertallet sier at de er for operative og kan bli bedre på relasjoner. I sin egen hverdag forsøker Melhus å leve med begeistring og humor, slik han prediker. En jul fikk for eksempel venner og kontakter et julekort der han var avbildet i stuen med kone og barn i sjarmerende familietradisjonshygge. Tilbakemeldingene lot ikke vente på seg. «Jøss, har Jon Morten fått seg familie, han som har vært singel en periode.» - Men når de så nøyere på kortet, stod det «Finn to feil», nemlig kone og barn. Jeg hadde bare lånt en nevø og en vakker kone til en venn av meg. Jeg må si jeg var imponert over hennes mann som velvillig lot sin kone bli avbildet på 500 julekort med feil mann! JON MORTEN MELHUS Født: 1956 Bosted: Oslo Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole Lederjobber: Direktør i Den norske opera, daglig leder og redaktør i Radio 1, daglig leder for Komistudio som produserte «Mot i brøstet», daglig leder i Stig og Stein Idélaboratorium. Forfatter: Sammen med Trond Haugen har han skrevet «Latterlig lønnsomt - om humor og begeistring på jobben», «Begeistring! Om engasjerte medarbeidere og inspirerende ledere» og «Lure ledere begeistringsledere skaper vinnere og enestående resultater» samt "Riktig rektor?" med Pernille Dysthe. LEDERNE MAR

10 TEMA Moro på jobb. Her fra Halloween i Herb Kelleher er McDreamy fra «Grey s anatomy», mens styreformann og president Gary Kelly er Edna Turnblad fra «Hairspray». (Foto: Southwest).

11 Herb Kelleher - begeistringssjef nummer 1 De ansatte synger sikkerhetsinfoen kledd i joggesko, har en stående ordre om å feire som gale og årets medarbeider får navnet sitt på et fly et helt år. Velkommen ombord i Soutwest Airlines! (muntlig uttale av «love»). Når det gjelder de ansatte, har Tekst: Ann-Mari Gregersen hans filosofi nedfelt seg i mottoet er «Hire for attitude, train for skills». Du skal også ha en I USA er Soutwest Airlines et begrep. Verdens krigers ånd, en tjeners hjerte og være en glad første lavprisselskap - og i dag ett av de mest person, som er nøye beskrevet på karrieresidene lønnsomme. De kom på vingene på 1970-tallet til Southwest. etter å ha blitt motarbeidet av bransjen over lang Warrior spirit: Du skal jobbe hardt, ønske å være tid. Ideen var i starten å tilby et alternativ til bil mellom Dallas, Austin og Houston. De skulle fly fra billige småflyplasser, unngå høye avgifter, holde kostnadene nede og tilby billigbilletter. Advokaten Herb Kelleher sto bak, sammen med klienten sin Rolling King (et navn nesten for godt til å være sant). best, være modig, utholdende og innovativ. A servants heart: Følg den gyldne regel, behandle andre med respekt, sett andre først, vær proaktiv, vær kundevennlig. Fun-LUVing: Ha det gøy, ikke ta deg selv altfor alvorlig, behold perspektivet, feir suksesser, vær glad i jobben din, vær en lidenskapelig teammedarbeider. Kellehers filosofi har ført ham på flere lister over tidenes ledere, og en kan bare regne med at andre luftfartsmenn som Ryanairs Michael O Leary, Virgins Richard Branson og Norwegians Bjørn Kjos har hatt ham som forbilde. Finnes det forresten et bilde av Kjos der han ikke smiler? Det kan ikke være mange. Uansett. Kelleher gjorde som sitt mantra: Take care of your people, take care of your customers, and do it with humility and humor. Kjærlighet på børsen Humoren har Kelleher tatt med seg helt inn på børsen. Tickeren til selskapet er nemlig LUV Her er Herb Kelleher i den berømte brytekampen for å avgjøre retten til å bruke slagordet «Just plane smart». Ja, det er en sigarett i munnen hans. En ekte. (Foto: Southwest). LEDERNE MAR

12 BEGEISTRINGSLEDELSE Herb Kelleher, ja det finnes bilder av ham der han ser ut som en seriøs flyselskapgrunnlegger - setter de ansattes frihet høyt, og sier at de ikke bare kan men bør, gå utenom company rules hvis det trengs for å løse en situasjon der og da. (Foto: Southwest). Kaniner og Elvis Det hjelper på søknadsmassen. Flere hundretusen vil gjerne jobbe her, de vinner priser for godt arbeidsmiljø og alle betraktes som ledere. Herb Kelleher var toppsjef frem til 2007, og gikk så over til å bli rådgiver og vanlig ansatt. Han skal bli pensjonist i år. Frem til da har de ansatte kunnet oppleve en sjef som ikke bare oppfordret til å ha det gøy, men som viste det i praksis. Han kunne komme på folks arbeidsplass i limousin kledd som Elvis og synge. Han elsket å fly for å snakke med kundene, og han dukket opp i kaninkostyme i kabinen. De ansatte har tydeligvis latt seg smitte av entusiasmen, for på nettet ligger flere videoer av kabinansatte som gjør sikkerhetsinformasjonen til en morsom opplevelse. De synger den, eller forteller deg at dersom du kjeder deg under turen finnes det seks nødutganger, to foran, to i midten og to bak, og dersom trykket i kabinen faller, ta først på din egen oksygenmaske og deretter på det barnet du liker best. - Noe av grunnen til den sterke kulturen henger nok fremdeles fast ved at de ble motarbeidet så sterkt i starten. «Oss mot røkla»s sitter fremdeles i. De har i tillegg et ekstremt godt menneskesyn, gir de ansatte frislipp til å finne egne løsninger Southwest: Hovedkontor: Dallas, USA Passasjerantall: 88 millioner Flyplasser: 72 byer i 37 stater Ansatte: Avganger: 3300 daglige avganger Fly: 550 Boeing 737, flyr i snitt seks avganger per dag Rekord: Største innenriksflyselskap basert på antall passasjerer i stressede situasjoner og er avslappet på klesbruken. For Southwest er det ikke innholdet, men formen som er viktig. De har ansatte, men bare fire nivåer fra toppsjef til frontpersonale. De jobber også intenst mot byråkratiet. Noen systemer og rutiner må det være med så mange ansatte, men de er opptatt av at systemet skal være en tjener og ikke en herre. De er veldig gode på å motivere staben, derfor er de også et av verdens mest lønnsomme flyselskap. De har for eksempel stuerne med i reklamefilmer for selskapet, de bruker ikke modeller - og årets medarbeider får navnet sitt på en Boeing 737 i et helt år. Hvem ville ikke synes det var gøy? sier Jon Morten Melhus, som har et kapittel i boka «Latterlig lønnsomt» viet til Southwest. Handbak og whisky-oppvarming Det finnes noen andre grunner til lønnsomheten. Southwest har alltid hatt bare én type fly, Boeing 737. Dermed kjenner både piloter, ansatte og mekanikerne flyene godt og de får gode priser fra flyfabrikken. De flyr fremdeles fra flyplasser med lave avgifter, og unngår de store. De har ingen setereservasjoner, passsjerene deles inn i A, B og C grupper alt etter når de sjekker inn.

13 A går først ombord og setter seg der de vil, så B og så C. Du får ha med to stykk bagasje gratis, et av grepene Kelleher selv skal være mest fornøyd med. Ikke bare ansatte og kunder nyter godt av filosofien til Southwest. Også konkurrenter har fått merke Kellehers blide syn på livet. De var i strid med et annet selskap, Stevens Aviation, om hvem som først brukte slagordet «Just plane smart». Løsningen ble å avgjøre det hele med tre runder handbak i en brytering, og taperen måtte betale penger til et veldedig formål. Kelleher ladet opp med whisky og sigaretter og tapte. Men motstanderen var så imponert over Kelleher, at han likevel lot Southwest få bruke slagordet på sine fly også dollar gikk til et godt formål og det ble PR for en ukjent verdi til begge selskap. Et litt annerledes jobbintervju Herb Kelleher har likevel alltid fokus på de ansatte. De er selskapets viktigste ressurs, og han sier i et intervju med Leadernetwork.org at ansettelsesprosessen gir mange svar. - Jeg synes det er veldig viktig å velge folk som har en innebygd sans for å hjelpe andre Herbert D. Kelleher. Født: 1931, New Jersey USA. Sivil status: Gift med Joan Negely siden 1955, fire barn. Utdanning: Advokat fra New York University. Yrkesliv: Jobbet en stund som advokat, etablerte i 1967 Southwest airlines som kom på vingene i Sa fra seg styreformanntittelen i 2007, men vil være ansatt og rådgiver til mennesker. Det er vanskelig å få suksess dersom du ansetter noen som er egoistiske. Noen ganger har Southwest sjekket ut dette allerede før folk har kommet inn til selve intervjuet. Her slik det er fortalt i Melhus bok «Latterlig lønnsomt»: «Southwest Airlines intervjuet mange tusen av de som søkte jobb i selskapet i Grupper av søkere sitter i et venterom før de skal inn til intervju. Men her har Southwest også plassert noen falske søkere én utkledd i pyjamas,en annen med vrengt flyveruniform bakfrem.så observerer Southwest hvordan de virkelige søkerne reagerer på dette. Irriterte søkere som med ansiktsuttrykk og kroppsspråk tydelig viser at de synes slike påfunn er noe ordentlig tull, taper kampen om jobben før de kommer til intervjuet. For Southwest Airlines skal ha rause og lekne mennesker som kan takle overraskende og uvanlige situasjoner på en positiv og inkluderende måte.» Noe å tenke på til neste gang du skal ansette noen? LEDERNE MAR JUN

Demokratiets vugge vakler

Demokratiets vugge vakler www.lederne.no ÅRGANG NR 10104 11 DES 16.000 ledende og betrodde ansatte har hatt kongress Norsk ledelse globalt Hjemmeleksen om söta bror Demokratiets vugge vakler Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap

Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 12 SEP Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider Slik viser du tydelig lederskap Historisk likelønn blant norske ledere Lederne gjennomførte sjelden streik

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

Fire nye år for Lederne-veteranen

Fire nye år for Lederne-veteranen www.lederne.no ÅRGANG NR 102 04 12 DES Fire nye år for Lederne-veteranen Norsk Ledelsesbarometer vekker debatt Duracellkaninen Magne Lerø Nytt magasin og nye websider Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer:

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer: www.lederne.no 04 09 NOV Sokkelhelikoptre: -Nok er nok Ledelse i mindre bedrifter Norsk Ledelsebarometer: Mislykkes med omorganiseringer Barneombud Reidar Hjermann -Lær ledelse av barn Innhold LEDER Om

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble www.lederne.no 02 09 mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon.

Detaljer

www.lederne.no MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant

www.lederne.no MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant www.lederne.no 01 10 MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant Innhold LEDER 3 Leder Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon.

Detaljer

www.lederne.no 03 10 OKT 100 år med trygghet

www.lederne.no 03 10 OKT 100 år med trygghet www.lederne.no 03 10 OKT 100 år med trygghet Håkonshallen, Bergen, 17. september 2010 Om Lederne Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. I jubileumsåret 2010 har over

Detaljer

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 1 2014 / årgang 104 Portrett HANNE KRISTIN xxxxxx gassnæringen ROHDE xxxxxx gassnæringen Olje- og gassnæringen Pluss! 6 TIPS TIL EFFEKTIVE MØTER Les også!

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

Hvem troner øverst på lønnsstigen?

Hvem troner øverst på lønnsstigen? inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 3 2013 / årgang 103 xxxxxx gassnæringen Hvem troner øverst på lønnsstigen? xxxxxx gassnæringen Ledernes medlemmer har høyere lønn enn gjennomsnittet i

Detaljer

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

PERSONLIGHET PÅ PRØVE FOKUS TEMA INNOVASJON MØT TRE SOM HAR GÅTT FORAN FOR ENDRING KRISTIN CLEMET JEG KREVER MYE AV ANDRE

PERSONLIGHET PÅ PRØVE FOKUS TEMA INNOVASJON MØT TRE SOM HAR GÅTT FORAN FOR ENDRING KRISTIN CLEMET JEG KREVER MYE AV ANDRE INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 1 2015 / årgang 105 TEMA INNOVASJON MØT TRE SOM HAR GÅTT FORAN FOR ENDRING KRISTIN CLEMET JEG KREVER MYE AV ANDRE FOKUS PERSONLIGHET PÅ PRØVE Flere bedrifter

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Autoritært lederskap FOKUS

Autoritært lederskap FOKUS inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 4 2014 / årgang 104 FOKUS Autoritært lederskap Flere av Ledernes medlemmer mener de blir kontrollert på arbeidsplassen både sosialt og psykologisk. Og

Detaljer

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også!

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også! INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 3 2014 / årgang 104 xxxxxx gassnæringen Tema STYRT AV STRESS? xxxxxx gassnæringen SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Forvandleren Milad Mohammadi har ett

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Lederne www.lederne.no 04 08 des fire nye år som Bretter opp ermene for Det gror i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Norsk ledelsesbarometer: Hyppige omstillinger øker stressfaktoren. forbundsleder

Detaljer

Turbulent i lufta. Kjersti Løken Stavrum

Turbulent i lufta. Kjersti Løken Stavrum inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 4 2013 / årgang 103 Portrett Kjersti Løken Stavrum xxxxxx gassnæringen Pluss! Overstyres av ledelsen Helt Sjefvinneren Populære dingser under juletreet

Detaljer

Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager. Pluss! Portrett. Les også! De usynlige barnehagelederne

Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager. Pluss! Portrett. Les også! De usynlige barnehagelederne inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 2 2014 / årgang 104 Portrett Pluss! xxxxxx gassnæringen Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager dette tjener din bransje Olje- og gassnæringen

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no.

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no. Lederne Arild Braathen: Tok opp kampen og vant At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil ingen aldersgrense Tema Pensjon: www.lederne.no 01 06 Lederne mars 2006 mar Rekruttering KELLY_ANN

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

LEDERNE. nattskiftforhold på norsk sokkel. sept. Ledernes nye websider. Kreftskandalen i Nordsjøen. Tema: SkiftarbeidTøffe. Industrikonferansen

LEDERNE. nattskiftforhold på norsk sokkel. sept. Ledernes nye websider. Kreftskandalen i Nordsjøen. Tema: SkiftarbeidTøffe. Industrikonferansen LEDERNE Kreftskandalen i Nordsjøen Industrikonferansen Ledernes nye websider Tema: SkiftarbeidTøffe nattskiftforhold på norsk sokkel www.lederne.no 03 07 sept OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk

Detaljer