Inspirasjonen til Bjørn Kjos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inspirasjonen til Bjørn Kjos"

Transkript

1 ÅRGANG NR MAR Mongstad gjør seg klar for oljen fra Johan Sverdrup-feltet Varaordfører ble oppsagt - knusende seier i retten Krever omlegging i norsk energi- og klimapolitikk Inspirasjonen til Bjørn Kjos

2 OM LEDERNE Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte ansatte i vel bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte. Disse er fordelt på sju regioner og 125 avdelinger. Innhold 3 Leder 4 Lederne miks 6 Begestringsledelse Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet. OM MAGASINET LEDERNE Magasinet Lederne distribueres til alle medlemmer i Lederne og andre i ledende og betrodde stillinger Norsk Ledelsesbarometer Varaordfører fikk sparken Modig lederskap skaper suksessfull forandring Konferanse for offentlige ledere Æresmedlemmet Fridtjov OM LESERNE Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: Barnehager, bergverk, bilbransjen, bygg og anlegg, handel, hotell og restaurant, IKT, industri, landbruk, luftfart, offentlig virksomhet, olje og gass, rederi, reiseliv, servicebedrifter, transport og vekstog attføringsbedrifter Mongstad gjør seg klar for oljen fra Avaldsnes/ Aldous (Johan Sverdrup) - Uakseptabel og historieløs snuoperasjon fra regjeringen om hotbedding Forslag fra regjeringen raserer forutsigbarheten til vekst- og attføringsbedrifter UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 44, Oslo Tlf , fax Hjemmesider: ANSVARLIG REDAKTØR Sverre Simen Hov, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og Medlemsutvikling E-post: UTGIVELSESPLAN 2012 nr 1 uke 12, nr 2 uke 23, nr 3 uke 37, nr 4 uke 49 TEMANUMMER Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. OPPLAG : LAYOUT : Norsk Kunde og Medlemsutvikling Unge Lederne God ledelse Advokaten svarer Abrigo i Brasil Forsikringskontoret Nyansatte i Lederne Krever omlegging i norsk energi- og klimapolitikk Hilde, du må være klovn (Lillebett, 1965) Ny medlemsfordel - Teknisk Ukeblad Lederne aktuelt TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri AS ISSN X (online) ISSN X (trykt utg.) ANNONSER, INNSTIKK/BILAG Norsk Kunde og Medlemsutvikling v/ Tomas Jacobsen E-post: Tlf: FORSIDEFOTO: Southwest Lederne er medlem av

3 LEDER Stortingsmøter om hard HR Regjeringen har lagt frem for Stortinget historiens første arbeidslivsmelding. Generelt gir meldingen en god oppsummering av forholdene i norsk arbeidsliv og de utfordringer vi står overfor. Lederne har likevel benyttet anledningen i høringen om meldingen og i møter med stortingsrepresentanter til å opplyse om konsekvensene av at hard HR-ledelse får stadig større innpass i norske bedrifter. Jan Olav Brekke, forbundsleder Personalarbeid og personalutvikling, eller det som nå ofte kalles Human Resources Management, er en nødvendig og integrert del av den totale ledelsesfunksjonen. Den norske samarbeidsmodellen sikrer lokal medvirkning i HR-arbeidet og felles oppslutning om viktige strategier og prosesser. Derfor ser Lederne med bekymring på fremveksten av det vi kaller hard HR, altså en HR-modell som henter inspirasjon fra amerikansk ledelsesfilosofi. Her legges strategier og mål vanligvis fra konsernet/toppledelsen, og er i liten grad gjenstand for diskusjon med og påvirkning fra de ansatte i virksomheten. Dette står i sterk motsetning til det som kjennetegner vår norske ledelsesmodell. Lederne har, gjennom Norsk Ledelsesbarometer, som en av Norges første organisasjoner helt konkret undersøkt de virkninger denne nye HR-modellen har på det lokale samarbeidet. Vi ser klare tendenser mot marginalisering av tillitsvalgtrollen. Faktisk mener to av tre tillitsvalgte i norske bedrifter at personalavdelingen er blitt et serviceorgan for toppledelsen. En slik utvikling vil klart kunne motvirke arbeidslivsmeldingens ønske om mer bedriftsdemokrati og samarbeid. Nytt hovedkontor Som du kan lese om i dette magasinet har Lederne kjøpt lokaler til nytt hovedkontor svært sentralt i Oslo. Disse vil vi nå bruke året til å renovere og tilpasse organisasjonens fremtidige behov. Det er ingen tvil om at lokalene vil gi oss flere muligheter enn de vi til nå har hatt, og jeg føler meg sikker på at de vil gi oss enda et løft i den positive utviklingen forbundet befinner seg i på alle fronter. Rekruttering Med dette magasinet finner du også en svømmevest en folder om forbundets rekrutteringsprogram. Jeg vil oppfordre dere alle til å se nærmere på den og delta i å rekruttere nye medlemmer. Det er ingen tvil om at jo større vi blir, jo sterkere blir vi. Da blir det også enda enklere å nå gjennom på medlemmenes vegne i samfunnsdebatten. Lederne som organisasjon har et betydelig, uutnyttet medlemspotensial. Til slutt vil jeg henlede oppmerksomheten mot Ledernes markedsplan for 2012, der vi også i år bruker sentrale tillitsvalgte som frontfigurer. Jeg håper du liker budskapet når du ser kampanjen på Flytoget, flyplassene eller i diverse medier i løpet av året. Se midtsidene for mer informasjon, og takk til de engasjerte tillitsvalgte som stiller opp i disse kampanjene. God lesning! LEDERNE MAR

4 LEDERNE MIKS 3 tips så sätter du gränser som chef Drar du dig för att säga till när dina medarbetare beter sig illa, kommer försent eller missar deadlines? Då är det dags att sätta ned foten. Så här gör du utan att trampa någon på tårna. Chefer brottas dagligen med olika utmaningar. Det kan vara alltifrån att ge negativ feedback till att lösa en konflikt mellan två medarbetare. Enligt ledarskapskonsulten Dan Mattsson är att sätta gränser en av de viktigaste faktorerna för att lyckas som ledare. Att säga ifrån och vara tydlig i sitt ledarskap skapar trygghet. Visst känns det mindre kul att säga till en medarbetare att den har gjort fel, men du gör det både för personens och företagets bästa. Han menar att det i och med de nya generationerna som kommer ut på arbetsmarknaden har blivit än mer viktigt att sätta gränser. Många unga i dag är uppväxta med att de kan bli precis vad de vill och har haft föräldrar som har höjt dem till skyarna. Tyvärr kan alla inte bli Lucia, och det gäller att ge dem en verklighetsanknytning. Ingen hjälper en ung människa genom att säga att allt är möjligt. Vill personen gå en ledarskapsutbildning och du ser inte att den har potential för det, i alla fall inte just nu, så måste du kunna säga nej. I FOKUS via shortcut.nu Tydelig ledelse gir lavere sykefravær Kundeansvarlig i bedriftshelsetjenesten Previa, Ingela Skoglund, har til bladet Entreprenör gitt følgende råd for bedrifter som ønsker å forbedre sykefraværet og samtidig få en økt helsegevinst 1. Godt arbeidsmiljø Et generelt godt arbeidsmiljø vi alltid virke positivt på sykefraværet. Folk som trives på jobben har høyere terskel for å bli borte fra jobb selv om de ikke føler seg helt 100. Tror leger vil slutte å sykmelde I en kronikk i DN tirsdag varslet tre fastleger fra Tromsø, Stavanger og Oslo at de ikke akter å følge skjerpede myndighetskrav til sykemeldingspraksis. Blant annet krav om å stille til dialogmøte med arbeidsgiver om langtidssykmeldte, og krav om obligatorisk kurs i sykmelding. Nav kan ilegge store gebyrer om legen uteblir fra dialogmøte, og leger som ikke tar sykmeldingskurs, vil miste retten til å sykmelde. Lederen for Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, tror mange leger, både i og utenfor sykehus, rett og slett vil se sitt snitt til å bli kvitt hele sykmeldingsretten, skriver Dagens Næringsliv. - Det som skjer, er at legene i likhet med de tre bak kronikken blir opprørte og sinte over at den kompetansen de allerede har i sykmeldingsarbeid, blir fullstendig underkjent, og foreslås erstattet med et femtimerskurs. Det kan jo ikke være et femtimerskurs som skal skille mellom dem som skal ha rett til å sykmelde, og dem som ikke skal ha det, sier han til DN. via dn.no Jakten på god intuisjon Hva kjennetegner ledere med god intuisjon? Noen ledere er flinke til å kjenne igjen mønstre, har visdom, forstår trender, har innsikt og trygghet. Dette er gjerne lederne som har en type intuisjon som er nyttig i beslutningstaking, konstaterer careerbuilder.com, som hevder at følgende punkter er de viktigste kjennetegnene ved intuitive ledere: Erfaring Mye og rik erfaring - i form av både vellykkede og mislykkede prosjekter - er et kjennetegn ved intuitive ledere. - Uakseptabel og historieløs snuoperasjon fra regjeringen feb Krever omlegging i norsk energi- og klimapolitikk: feb Fokus på HR-ledelse og arbeidstid i dagens Stortingshøring om historiens første arbeidslivsmelding: #ledelse feb - Pensjonsalderen kan ikke økes før bedrifter tar seniorene på alvor feb * Kommuniserer ikke med sine ansatte * Ikke tid til å veilede: Tre av fem sjefer leder ikke jan Den norske arbeidslivsmodellen i fare? Viktig konferanse 13. juni: jan I dag har jeg lært å krabbe L A N G S O M T jan Følg oss på twitter: Følg oss også på Facebook: POLLING fra lederne.no Har din bedrift større fokus i dag enn for ett år siden på de negative sidene ved HR-ledelse? 2. Tydelig ledelse Å ha en profesjonell og tydelig leder er med på å fremme arbeidsmiljøet. Den jobben du selv gjør som sjef vil spille inn på sykefraværet blant dine medarbeidere. via ukeavisenledelse.no Informert visdom Skaff deg informasjon, stol deretter på instinktene, skriver careerbuilder.com, som blant annet henviser til et sitat fra tidligere forsvarsminister Colin Powell (USA). via ukeavisenledelse.no Nei 64% Ja 20% Vet ikke 16% Antall stemmer: 55 Har du prøvd Ledernes nettbaserte kurs ennå? Nei 90% Ja 10% Antall stemmer: 67

5 LEDERNE MIKS LEDERNE I MEDIA Konsesjonssøknad P4 Radio Hele Norge ASA Offentlig versjon 28. feb. 7. feb. 31. jan. Raser mot mer sengedeling offshore Arbeidsdepartementet åpner for nye lugardelings-regler. - Dette hører fortiden til, sier organisasjonen Lederne, som reagerer sterkt på forslaget. Departementet har åpnet for at to personer, på ulike skift, skal ha tilgang til samme enkeltlugar og seng gjennom driftsdøgnet - såkalt «hotbedding». - Dette hører fortiden til. For oljeselskapene er det penger å spare på dette, og regjeringens forslag går i oljeselskapenes retning siden det åpner for enda flere muligheter til lugardeling, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne i en pressemelding. Forbundet finner forslaget totalt uakseptabelt. Pensjonsalderen kan ikke økes før bedrifter tar seniorene på alvor Høyre-leder Erna Solberg tar til orde for å øke pensjonsalderen. Før det kan skje må arbeidsgiverne ta seniorene mer på alvor, svarer forbundsleder for ledelsesorganisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke, og viser til at tre av fire tillitsvalgte i norske bedrifter mener ledelsen ikke prioriterer seniorene. Funnene stammer fra Norsk Ledelsesbarometer, som viser at eldre arbeidstakere ofte føler seg uønsket i bedriften. Kun 25 prosent mener bedriftsledelsen i stor grad jobber for å øke pensjonsalderen. Derfor må det en holdningsendring til i mange bedrifter før det skal gi mening å snakke om økt pensjonsalder, sier Brekke. - Tre av fem sjefer leder ikke Tre av fem ledere er dårlige til å fordele oppgaver og koordinere arbeidet. Det viser en ny undersøkelse utført for organisasjonen Lederne. Mer enn norske ledere har deltatt i studien som viser at de bruker så mye tid på å rapportere til styret og eierne at de ansatte glemmes. Halvparten av sjefene kommuniserer også dårlig med medarbeiderne, skriver E24.no. Regjeringen la i november i fjor ut et forslag til en forskriftsending om lugardeling på norsk sokkel. Svarfristen gikk ut i midten av februar. Lederne har kjøpt lokaler til nytt hovedkontor i Oslo sentrum Som en del av forbundets langsiktige strategi har forbundsstyret og administrasjonen i lengre tid søkt etter egnede kontorer til nytt hovedkontor i Oslo. 12. januar 2012 signerte Lederne kjøpekontrakt på 770 kvadratmeter med kontor- og møtelokaler i Storgaten 25 i Oslo sentrum. Dette er kun et par hundre meter fra Oslo Sentralbanestasjon. Avtalen ble gjort etter forutgående vedtak i styremøte 14. desember 2011, hvor forbundsstyret ga administrasjonen fullmakt til å by på eiendommen. Lokalene hadde en prisantydning på 7,2 millioner kr., og kjøpesummen ble 7 millioner kroner. Det er tatt hensyn til omfattende oppussing og rehabilitering av kontor, fellesareal og fasade. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet ca. 200 meter fra Oslo Sentralbanestasjon og tilsvarende avstand til Oslo Domkirke på Stortorget. Området er preget av kontorer og butikker. Siden lokalene må pusses opp/rehabiliteres, vil trolig de nye kontorene ikke tas i bruk før mot slutten av Underveis i prosessen er det gjort grundige undersøkelser av eiendommen og forholdene rundt en rehabilitering. Overtakelse av lokalene er avtalt til å være 1. mars - og straks etter dette starter arbeidet med å planlegge den endelige utformingen til Ledernes nye hovedkontor i Oslo sentrum. Her fra undertegningen av kjøpekontrakten med Folkeuniverset Øst som var selger. F.v. Vegard Thorsen (administrasjonssjef i Folkeuniversitetet Øst), Ragnhild Stein (styreleder i Folkeuniversitetet Øst), Jan Olav Brekke (forbundsleder i Lederne) og Kjetil Haave (personal- og administrasjonsleder i Lederne). LEDERNE DES

6 TEMA Gratis å være glad og motivert

7 En mann uten smil skal ikke åpne butikk. Kinesisk ordtak Begeistringsledelse betyr ikke sang i solnedgang og ansatte på can can-kurs, men at du på ulikt vis motiverer dine ansatte. Fordi det er lønnsomt - og helt gratis. Så hvorfor gjør bare 1 av 5 ledere dette? Fra opera til radio 55-åringen er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. De første jobbårene hadde han i ulike Tekst: Ann-Mari Gregersen reklamebyråer. Det nyttigste han tok med seg var markedsføring og at enhver bedrift eksisterer - Jeg tror at alle norske bedriftseiere og ledere for noen. De skal levere et produkt eller tjeneste vet at det er medarbeiderne som er den viktigste til andre og den interne organisasjonen må ressursen. Slik jeg ser det, er det ingen annen orientere seg utover. Deretter ble han direktør i måte å få resultater på. Likevel etterlever de Den norske opera, før som han selv sier, tok det fleste lederne ikke motiverende ledelse. Det kraftigste fallet i norsk kulturliv og ble redaktør viser en undersøkelse mitt selskap Humor og og daglig leder i Radio1 i Oslo. Her skulle han lønnsomhet utfører sammen med TNS Gallup få mennesker til å fungere sammen i en bedrift annethvert år. Bare 22 prosent er gode til å med et lite budsjett. Dermed var det duket motivere. HR Norge kommer frem til samme for entusiasme, engasjement samt lage lekne tall. En årsak kan være at vi har feil type ledere. og kreative sendinger fra både Nordpolen og Den beste rørleggeren blir gjerne ikke den beste Kilimanjaro - slik at pressen skrev om kanalen. formannen. Selv om du faglig sett er dyktig, En ubevisst form for begeistringsledelse, som glemmer mange at deres jobb som leder er å skulle prege Melhus karriere. få resultater gjennom andre, sier Jon Morten Melhus. Lurmafinsj! Lederne Melhus selv hadde før han tok toppposisjoner selv, har det kommet mye lærdom fra. Svein Holter, leder i reklamebyrået Oktan må særlig nevnes. - Han var og er veldig menneskelig, og forsto at det handler om at mennesker skal fungere sammen, at det skal være moro og glede og at en skal ha en ærlighet i forhold til kundene - både på godt og vondt. Det var alltid mye fleip, lek og humor i reklamebyrået. For eksempel var det en kakkelovn på kontoret. I ovnsdøren stakk det ut hånden til en utstillingsdukke. En stor del av overskuddet ble også brukt til Lurmafinsj på de ansatte, altså firmalunsj, og til vintersamlinger. Ikke alt skulle gå til aksjonærene. Tar ikke hensyn En like viktig lærdom for Melhus var kontrasten til lederne som ikke forsto dette. Han var på mange møter i små og mellomstore bedrifter der han ble overrasket over hvor mange ledere som ikke kunne ta gode beslutninger eller ta menneskelige hensyn. På denne tiden jobbet han også litt som stand up-komiker. Etter noen år, rundt 2002, slo stand up-komikeren i meg seg sammen med siviløkonomen: LEDERNE MAR

8 BEGEISTRINGSLEDELSE Julekortene fra Melhus er nok ikke helt som alle andre sine... og meningsfullt. Begeistring er også å ha den lavmælte, gode følelsen når de går hjem for dagen etter å ha mestret dagens utfordringer sammen på en bra måte. - Men dersom dette er så enkelt og greit som det høres ut, hvorfor er det ikke flere ledere som klarer å gjøre dette eller deler av det i praksisk? - Jeg tror at mange fortsatt henger igjen i det gamle industrisamfunnets tankesett, der en medarbeider bare er en brikke som skal utføre en fast og avgrenset form for arbeid. Men vi arbeider ikke lenger i en verdiskapingskjede, men i et verdiskapingsverksted der hele mennesket skal brukes på kryss og tvers med andre mennesker i og utenfor organisasjonen. Relasjoner betyr nå mye mer, og du kan ikke i samme grad som før lage en nøyaktig instruks på hvordan jobben skal gjøres. En medarbeider kan ikke gjøre alt som de vil, men det er ofte altfor mye vingeklipping. De ferske kommer ferdig motivert Er du leder og får helt nye ansatte, har du et godt utgangspunkt. - Husk at en nyansatt kommer ferdig motivert. Ledere behøver nemlig ikke å motivere sine ansatte, de kan bare slutt å demotivere dem. Det er nemlig det som vanligvis, viser en undersøkelse presentert i Harvard Business Review. Etter 6, 12 og 18 måneder faller motivasjonen jevnt og kraftig, sier Melhus. Han undrer seg over hvorfor så mange ledere ikke jobber med å begeistre sine medarbeidere, når det praktisk talt ikke koster noe, det er helt gratis! Og du som leder behøver heller ikke endre personlighet. Det handler bare om å bruke litt mer tid på å se, bekrefte og involvere. Små endringer hos deg kan gi store utslag. Bruk et tre-fire halvtimer mer i uken på å prate med medarbeiderne, praktisere litt mer managment

9 - Jeg trives godt med å få brukt både min høyre og venstre hjernehalvdel i min egen arbeidsdag. by walking around. Synlig ledelse er lønnsomt, viser alle undersøkelser. Ikke helt grått i Norge Så langt har det hørtes litt grått og trist ut i norske bedrifter, men heldigvis er 1 av 5 dyktige. Det er mange å lære av, fra Finn.no og Petter Stordalen til Marit Breivik og Norwegian. Og i skoleverket. - Jeg har sammen med Pernille Dysthe skrevet boken «Riktig rektor? Sjansespillet som avgjør ditt barns skolegang". Det finnes en hel del fremragende ledere i skolen som ikke sliter med noen av skole-problemene du leser om i avisene. De har ro og disiplin blant elevene og motiverte lærere, det hele henger sammen. Petter Stordalen er en veldig karismatisk leder, og det han gjør på sitt beste er helt unikt. Medarbeiderne er glade i ham, han er opptatt av menneskene og av å skape engasjement. En gang i året samles mange ledere til et vinterarrangement, og den talen han holder for dem er godt forberedt. Hvert minutt av talen ligger det en times arbeid bak, for han vet at her kan det skapes engasjement, trygghet, stolthet og motivasjon, sier Melhus. Så finnes det også eksempler i den andre enden av skalaen, og som viser at Melhus neppe blir arbeidsledig hverken som forfatter eller foredragsholder med det første. - Jeg fikk en telefon fra et firma, og samtalen åpnet som følger «Vi skal samle mennesker på et seminar i tre dager. Det blir endel kjedelige strategifremlegginger og budsjettgjennomganger, så kan ikke du komme og holde et foredrag som er litt morsomt en av dagene?» De planlegger altså at de skal ha det kjedelig i tre dager med sine ansatte på et hotell til en kostnad av flere hundre tusen. Det hadde de aldri gjort med 100 av kundene sine! Her må du jo få de ansatte til å sitre av begeistring. En økonomisk presentasjon må ikke være kjedelig. Det betyr bare at du som leder er for lat til å finne på en kjekkere måte å billeddgjøre det på. Bruk symboler, analogier, bilder, musikk, videoklipp. Vær bevisst og husk at medarbeiderne dine faktisk er viktigere enn kundene dine. Julehilsen med to feil Det er svært mange ledere og ansatte som har hørt Jon Morten Melhus begeistre og motivere om hva som skaper engasjerende arbeidsplasser. - Responsen fra noen medarbeidere er at Slik vil vi også ha det på jobben, mens andre har veldig gode arbeidsplasser og forteller at de har det kjekt på jobb. Mange ledere får en erkjennelse av at de har mer å gå på. Noen er allerede veldig flinke, men flertallet sier at de er for operative og kan bli bedre på relasjoner. I sin egen hverdag forsøker Melhus å leve med begeistring og humor, slik han prediker. En jul fikk for eksempel venner og kontakter et julekort der han var avbildet i stuen med kone og barn i sjarmerende familietradisjonshygge. Tilbakemeldingene lot ikke vente på seg. «Jøss, har Jon Morten fått seg familie, han som har vært singel en periode.» - Men når de så nøyere på kortet, stod det «Finn to feil», nemlig kone og barn. Jeg hadde bare lånt en nevø og en vakker kone til en venn av meg. Jeg må si jeg var imponert over hennes mann som velvillig lot sin kone bli avbildet på 500 julekort med feil mann! JON MORTEN MELHUS Født: 1956 Bosted: Oslo Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole Lederjobber: Direktør i Den norske opera, daglig leder og redaktør i Radio 1, daglig leder for Komistudio som produserte «Mot i brøstet», daglig leder i Stig og Stein Idélaboratorium. Forfatter: Sammen med Trond Haugen har han skrevet «Latterlig lønnsomt - om humor og begeistring på jobben», «Begeistring! Om engasjerte medarbeidere og inspirerende ledere» og «Lure ledere begeistringsledere skaper vinnere og enestående resultater» samt "Riktig rektor?" med Pernille Dysthe. LEDERNE MAR

10 TEMA Moro på jobb. Her fra Halloween i Herb Kelleher er McDreamy fra «Grey s anatomy», mens styreformann og president Gary Kelly er Edna Turnblad fra «Hairspray». (Foto: Southwest).

11 Herb Kelleher - begeistringssjef nummer 1 De ansatte synger sikkerhetsinfoen kledd i joggesko, har en stående ordre om å feire som gale og årets medarbeider får navnet sitt på et fly et helt år. Velkommen ombord i Soutwest Airlines! (muntlig uttale av «love»). Når det gjelder de ansatte, har Tekst: Ann-Mari Gregersen hans filosofi nedfelt seg i mottoet er «Hire for attitude, train for skills». Du skal også ha en I USA er Soutwest Airlines et begrep. Verdens krigers ånd, en tjeners hjerte og være en glad første lavprisselskap - og i dag ett av de mest person, som er nøye beskrevet på karrieresidene lønnsomme. De kom på vingene på 1970-tallet til Southwest. etter å ha blitt motarbeidet av bransjen over lang Warrior spirit: Du skal jobbe hardt, ønske å være tid. Ideen var i starten å tilby et alternativ til bil mellom Dallas, Austin og Houston. De skulle fly fra billige småflyplasser, unngå høye avgifter, holde kostnadene nede og tilby billigbilletter. Advokaten Herb Kelleher sto bak, sammen med klienten sin Rolling King (et navn nesten for godt til å være sant). best, være modig, utholdende og innovativ. A servants heart: Følg den gyldne regel, behandle andre med respekt, sett andre først, vær proaktiv, vær kundevennlig. Fun-LUVing: Ha det gøy, ikke ta deg selv altfor alvorlig, behold perspektivet, feir suksesser, vær glad i jobben din, vær en lidenskapelig teammedarbeider. Kellehers filosofi har ført ham på flere lister over tidenes ledere, og en kan bare regne med at andre luftfartsmenn som Ryanairs Michael O Leary, Virgins Richard Branson og Norwegians Bjørn Kjos har hatt ham som forbilde. Finnes det forresten et bilde av Kjos der han ikke smiler? Det kan ikke være mange. Uansett. Kelleher gjorde som sitt mantra: Take care of your people, take care of your customers, and do it with humility and humor. Kjærlighet på børsen Humoren har Kelleher tatt med seg helt inn på børsen. Tickeren til selskapet er nemlig LUV Her er Herb Kelleher i den berømte brytekampen for å avgjøre retten til å bruke slagordet «Just plane smart». Ja, det er en sigarett i munnen hans. En ekte. (Foto: Southwest). LEDERNE MAR

12 BEGEISTRINGSLEDELSE Herb Kelleher, ja det finnes bilder av ham der han ser ut som en seriøs flyselskapgrunnlegger - setter de ansattes frihet høyt, og sier at de ikke bare kan men bør, gå utenom company rules hvis det trengs for å løse en situasjon der og da. (Foto: Southwest). Kaniner og Elvis Det hjelper på søknadsmassen. Flere hundretusen vil gjerne jobbe her, de vinner priser for godt arbeidsmiljø og alle betraktes som ledere. Herb Kelleher var toppsjef frem til 2007, og gikk så over til å bli rådgiver og vanlig ansatt. Han skal bli pensjonist i år. Frem til da har de ansatte kunnet oppleve en sjef som ikke bare oppfordret til å ha det gøy, men som viste det i praksis. Han kunne komme på folks arbeidsplass i limousin kledd som Elvis og synge. Han elsket å fly for å snakke med kundene, og han dukket opp i kaninkostyme i kabinen. De ansatte har tydeligvis latt seg smitte av entusiasmen, for på nettet ligger flere videoer av kabinansatte som gjør sikkerhetsinformasjonen til en morsom opplevelse. De synger den, eller forteller deg at dersom du kjeder deg under turen finnes det seks nødutganger, to foran, to i midten og to bak, og dersom trykket i kabinen faller, ta først på din egen oksygenmaske og deretter på det barnet du liker best. - Noe av grunnen til den sterke kulturen henger nok fremdeles fast ved at de ble motarbeidet så sterkt i starten. «Oss mot røkla»s sitter fremdeles i. De har i tillegg et ekstremt godt menneskesyn, gir de ansatte frislipp til å finne egne løsninger Southwest: Hovedkontor: Dallas, USA Passasjerantall: 88 millioner Flyplasser: 72 byer i 37 stater Ansatte: Avganger: 3300 daglige avganger Fly: 550 Boeing 737, flyr i snitt seks avganger per dag Rekord: Største innenriksflyselskap basert på antall passasjerer i stressede situasjoner og er avslappet på klesbruken. For Southwest er det ikke innholdet, men formen som er viktig. De har ansatte, men bare fire nivåer fra toppsjef til frontpersonale. De jobber også intenst mot byråkratiet. Noen systemer og rutiner må det være med så mange ansatte, men de er opptatt av at systemet skal være en tjener og ikke en herre. De er veldig gode på å motivere staben, derfor er de også et av verdens mest lønnsomme flyselskap. De har for eksempel stuerne med i reklamefilmer for selskapet, de bruker ikke modeller - og årets medarbeider får navnet sitt på en Boeing 737 i et helt år. Hvem ville ikke synes det var gøy? sier Jon Morten Melhus, som har et kapittel i boka «Latterlig lønnsomt» viet til Southwest. Handbak og whisky-oppvarming Det finnes noen andre grunner til lønnsomheten. Southwest har alltid hatt bare én type fly, Boeing 737. Dermed kjenner både piloter, ansatte og mekanikerne flyene godt og de får gode priser fra flyfabrikken. De flyr fremdeles fra flyplasser med lave avgifter, og unngår de store. De har ingen setereservasjoner, passsjerene deles inn i A, B og C grupper alt etter når de sjekker inn.

13 A går først ombord og setter seg der de vil, så B og så C. Du får ha med to stykk bagasje gratis, et av grepene Kelleher selv skal være mest fornøyd med. Ikke bare ansatte og kunder nyter godt av filosofien til Southwest. Også konkurrenter har fått merke Kellehers blide syn på livet. De var i strid med et annet selskap, Stevens Aviation, om hvem som først brukte slagordet «Just plane smart». Løsningen ble å avgjøre det hele med tre runder handbak i en brytering, og taperen måtte betale penger til et veldedig formål. Kelleher ladet opp med whisky og sigaretter og tapte. Men motstanderen var så imponert over Kelleher, at han likevel lot Southwest få bruke slagordet på sine fly også dollar gikk til et godt formål og det ble PR for en ukjent verdi til begge selskap. Et litt annerledes jobbintervju Herb Kelleher har likevel alltid fokus på de ansatte. De er selskapets viktigste ressurs, og han sier i et intervju med Leadernetwork.org at ansettelsesprosessen gir mange svar. - Jeg synes det er veldig viktig å velge folk som har en innebygd sans for å hjelpe andre Herbert D. Kelleher. Født: 1931, New Jersey USA. Sivil status: Gift med Joan Negely siden 1955, fire barn. Utdanning: Advokat fra New York University. Yrkesliv: Jobbet en stund som advokat, etablerte i 1967 Southwest airlines som kom på vingene i Sa fra seg styreformanntittelen i 2007, men vil være ansatt og rådgiver til mennesker. Det er vanskelig å få suksess dersom du ansetter noen som er egoistiske. Noen ganger har Southwest sjekket ut dette allerede før folk har kommet inn til selve intervjuet. Her slik det er fortalt i Melhus bok «Latterlig lønnsomt»: «Southwest Airlines intervjuet mange tusen av de som søkte jobb i selskapet i Grupper av søkere sitter i et venterom før de skal inn til intervju. Men her har Southwest også plassert noen falske søkere én utkledd i pyjamas,en annen med vrengt flyveruniform bakfrem.så observerer Southwest hvordan de virkelige søkerne reagerer på dette. Irriterte søkere som med ansiktsuttrykk og kroppsspråk tydelig viser at de synes slike påfunn er noe ordentlig tull, taper kampen om jobben før de kommer til intervjuet. For Southwest Airlines skal ha rause og lekne mennesker som kan takle overraskende og uvanlige situasjoner på en positiv og inkluderende måte.» Noe å tenke på til neste gang du skal ansette noen? LEDERNE MAR JUN

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Lederskap eller tjenerskap?

Lederskap eller tjenerskap? Lederskap eller tjenerskap? Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag på SMB dagen 29. september 2011 Lederrollen Ledelse er å bidra til virksomhetens mål gjennom medarbeidere Tilrettelegge: Motivere,

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Lederskap og Enneagrammet

Lederskap og Enneagrammet Lederskap og Enneagrammet En leders jobb er å Type 1..sette klare mål og inspirere andre til å nå dem 2..vurdere styrken og svakheten til teammedlemmer og motivere og fasilitere mennesker mot å oppnå organisasjonens

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

Den enkelte må få ta ut det beste i seg

Den enkelte må få ta ut det beste i seg av John-Erik Stenberg, Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell og lite forstått disiplin 1. Det som særpreger

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding v/gundla Kvam, ekspedisjonssjef AID Innledning Først vil jeg få takke for invitasjonen til Sikkerhetsforums

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

Rogaland Personalforum i samarbeid med HR Norge presenterer HR-konferansen 2013. HR og. Er det mulig å koble. innovasjon. og HR?

Rogaland Personalforum i samarbeid med HR Norge presenterer HR-konferansen 2013. HR og. Er det mulig å koble. innovasjon. og HR? Rogaland Personalforum i samarbeid med HR Norge presenterer HR-konferansen 2013 HR og innovasjon Er det mulig å koble innovasjon og HR? Knut Netland er dagens konferansier og vil trygt lose oss gjennom

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Kunnskapsledelse og omdømme En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er et samarbeid mellom Abelia og Madigan kommunikasjon, og tar for seg kunnskapsledernes

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Veileder 6: Veiledning for filmskapere som arbeider med personer med demens

Veileder 6: Veiledning for filmskapere som arbeider med personer med demens Veileder 6: Veiledning for filmskapere som arbeider med personer med demens Hovedbudskap Film er et kraftfullt medium å bruke for å øke forståelsen rundt en demensdiagnose. Hvis både filmprosessen og sluttresultatet

Detaljer

Dialog og åpenhet i sosiale medier IT Forum om åpenhet, UIB, 07.04.11

Dialog og åpenhet i sosiale medier IT Forum om åpenhet, UIB, 07.04.11 Dialog og åpenhet i sosiale medier IT Forum om åpenhet, UIB, 07.04.11 HISTORIKK SMÅ TURER ER OGSÅ STORE SOSIALE MEDIER HVOR ER VI Juryens begrunnelse Årets nettbutikk: www.stormberg.no «Årets nettbutikk

Detaljer