Presario Sikkerhetsinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presario Sikkerhetsinformasjon"

Transkript

1 Presario Sikkerhetsinformasjon Compaq Computer Corporation. Med enerett. Compaq og Compaq-logoen er registrert ved U.S. Patent and Trademark Office. Trykt i USA, Brasil, Canada, Japan, Singapore, Taiwan og Storbritannia. Første utgave, april 2001

2 Presario Sikkerhetsinformasjon Første utgave (april 2001) Delnummer Compaq Computer Corporation

3 Merknad 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ og Compaq-logoen er registrert hos U.S. Patent and Trademark Office. Alle andre produktnavn som er nevnt i dette dokumentet kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Compaq tar ikke ansvar for tekniske feil, redigeringsfeil eller utelatelser i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og gis SLIK DEN ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. RISIKOEN VED BRUK AV DENNE INFORMASJONEN HVILER HELT OG HOLDENT PÅ MOTTAKER. IKKE I NOE TILFELLE VIL COMPAQ VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIG SKADE, ELLER FØLGESKADE. HELLER IKKE GIS DET STRAFFEERSTATNING, SPESIELL ERSTATNING ELLER ANNEN ERSTATNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR TAPT FORTJENESTE, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON), SELV OM COMPAQ HAR BLITT GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE KRAV. DET FOREGÅENDE GJELDER UANSETT OM UAKTSOMHET ELLER ANNEN FEIL KAN TILLEGGES EN AV PARTENE OG UANSETT OM SLIKT ANSVAR KOMMER TIL UTTRYKK I KONTRAKT, UAKTSOMHET, SKADESERSTATNING, ELLER NOEN ANNEN FORM FOR JURIDISK ERSTATNINGSANSVAR, OG UANSETT OM EVENTUELLE FORSØK PÅ BEGRENSET OPPRETTELSE MISLYKTES. De begrensede garantiene for Compaq-produkter er utelukkende definert i dokumentasjonen som følger produktene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som en videreføring av eller tillegg til disse garantiene. Compaq Presario Sikkerhetsinformasjon Første utgave (april 2001) Delnummer

4 Sikkerhet og komfort Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet og offentlige godkjenninger. Når det gjelder fullstendig og detaljert informasjon for å redusere risikoen for skade og øke komforten, viser vi til veiledningen Sikkerhet og komfort på dokumentasjons-cd-en som følger med PC-en. Grunntrekkene for sikker og komfortabel bruk av PC-en din er oppsummert under: Det er viktig at du setter opp arbeidsstasjonen din riktig for å unngå langsiktig skade. Du bør ta hensyn til belysning, arbeidsstilling og arbeidsstasjonens plassering. Du bør justere kroppsstillingen din slik at du finner en komfortabel arbeidsstilling. Lange perioder med stillesitting kan forårsake ubehag og tretthet. Det hjelper å endre stilling innenfor din "komfortsone". Legg spesielt vekt på: tilstrekkelig benplass rett nøytral håndleddstilling plasseringen av skuldre og albuer å hvile øynene og blunke tilstrekkelig ofte skjermplasseringen med skjermen parallelt til ansiktet riktig innstilling av lysstyrke og kontrast å eliminere lysskinn og reflekser Hvis du opplever eventuelle symptomer du tror kan ha sammenheng med bruken av PC-en, enten du opplever dem på jobben eller på et annet tidspunkt, bør du ta kontakt med lege eller bedriftshelsetjenesten. Sikkerhetsinformasjon 1

5 Informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet Compaq-produkter er utformet for å fungere sikkert når de installeres og brukes i henhold til generelle sikkerhetsrutiner. Retningslinjene i dette avsnittet forklarer de forskjellige sikkerhetsrisikoene som er knyttet til drift av datamaskiner, og beskriver viktige sikkerhetsrutiner som er utarbeidet for å redusere disse risikoene til et minimum. Ved å følge informasjonen i dette avsnittet nøye, kan du beskytte deg selv mot farer og skape et sikrere arbeidsmiljø for bruk av datamaskiner. Dette avsnittet gir informasjon om følgende emner: Produktsikkerhetspolicy Produktinstalleringskrav Generelle sikkerhetsregler for alle Compaq-produkter Hvis du har et alvorlig sikkerhetsspørsmål omkring sikker bruk av utstyret som din autoriserte Compaq-serviceleverandør ikke kan svare på, kan du ringe Compaqs kundestøtte for ditt område. Produktsikkerhetspolicy og generelle rutiner Sikkerhetsstandarder Compaq-produkter er utformet for og testet etter IEC 950, som er en sikkerhetsstandard for IT-utstyr. Denne standarden fra IEC (International Electrotechnical Commission) dekker typen utstyr som Compaq produserer. Testing kan omfatte evaluering i henhold til andre kriterier, for eksempel ifølge mange av de internasjonale, nasjonale og regionale standardene som er basert på avvik fra IEC 950. IEC 950-standardene stiller generelle sikkerhetskrav til design som reduserer faren for personskade både for datamaskinbrukeren og serviceleverandøren. Disse standardene beskytter mot følgende farer: Elektrisk Farlige spenningsnivåer i deler av produktet støt Brann Overbelastning, temperatur, materialets brennbarhet Mekanisk Skarpe kanter, bevegelige deler, ustabilitet Energi Kretser med høyt energinivå (240 volt-ampere) eller brannskadepotensial Varme Tilgjengelige deler av produktet ved høye temperaturer 2 Sikkerhetsinformasjon

6 Kjemisk Kjemisk gass og damp Stråling Støy, ionisering, laser, ultrasoniske bølger Installasjonskrav K NB: Compaq-produkter fungerer sikkert når de brukes i henhold til deres angitte elektriske verdier og bruksinstruksjoner. Bruk utstyr som overholder følgende elektriske regler for å oppnå sikker drift av Compaq-produkter: I alle andre land enn USA og Canada skal produktet brukes i kommersielle bygninger eller boliger som har elektrisk installasjoner i samsvar med lokale og regionale regler for elektrisk kabling i kontorer og boliger, som International Electrotechnical Commission (IEC) 364 del 1 t.o.m. 7. Ikke bruk Compaq-produkter i områder klassifisert som farlige steder. Slike områder omfatter pasientomsorgsområder ved medisinske og odontologiske institusjoner, oksygenfylte miljøer eller industrielle anlegg. Kontakt dine lokale myndigheter for elektrisitet, bygg/anlegg, vedlikehold og sikkerhet hvis du vil ha mer informasjon om installasjon av ethvert produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i informasjonen, håndbøkene og litteraturen som følger med produktet, eller du kan kontakte din lokale salgsrepresentant. Generelle forholdsregler for Compaqprodukter Ta vare på produktets sikkerhets- og driftsinstruksjoner for fremtidige referanseformål. Følg alle drifts- og bruksinstruksjoner. Følg alle advarsler på produktet og i driftsinstruksjonene. Hvis du vil redusere faren for brann, personskade og skader på utstyret, må du etterleve følgende forholdsregler. Skade krever service Trekk ut pluggen fra den elektriske kontakten, og ta med deg produktet til en autorisert Compaq-serviceleverandør ved følgende forhold: Strømledningen, skjøteledningen eller pluggen er skadet. Væske er sølt eller en gjenstand har falt inn i produktet. Produktet har vært utsatt for vann. Produktet er mistet eller ødelagt på en eller annen måte. Sikkerhetsinformasjon 3

7 Det finnes merkbare tegn på overoppheting. Produktet fungerer ikke normalt når du følger driftsinstruksjonene. Service Med unntak av på måter som er forklart andre steder i Compaqdokumentasjonen, må du ikke utføre service på noe Compaq-produkt selv. Åpning eller fjerning av deksler som er markert, kan utsette deg for elektriske støt. Nødvendig service på komponenter inne i disse rommene må utføres av en autorisert Compaq-serviceleverandør. Montere tilbehør Ikke bruk produktet på et ustabilt bord, en vogn, en trille, et stativ eller i en brakett. Produktet kan falle og forårsake alvorlig personskade og alvorlig skade på produktet. Bruk det bare med et bord, en vogn, en trille, et stativ eller i en brakett som er anbefalt av produsenten, eller som selges sammen med produktet. Montering av produktet bør følge produsentens instruksjoner, og det bør bruke monteringstilbehør som er anbefalt av produsenten. Ventilasjon Hull og åpninger i produktet er der for ventilasjon og bør aldri blokkeres eller dekkes til. Disse sørger for sikker drift av produktet og beskytter det mot overoppheting. Åpningene bør aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, et teppe eller en annen lignende overflate. Produktet bør ikke plasseres i en innebygd anretning, for eksempel en bokhylle eller et stativ, med mindre apparatet er spesielt utformet for produktet, produktet får skikkelig ventilasjon, og produsentens instruksjoner er fulgt. Vann og fuktighet Ikke bruk produktet på et vått sted. 4 Sikkerhetsinformasjon

8 Jordede produkter Noen produkter er utstyrt med en trepolet jordingstypeplugg som har en tredje pinne for jording. Denne pluggen går bare inn i en jordet elektrisk kontakt. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Ikke omgå formålet med jordingstypepluggen ved å sette den inn i en kontakt uten jording. Hvis du ikke kan sette pluggen inn i kontakten, kontakter du elektriker for å bytte ut den foreldede kontakten. Strømkilder Produktet bør bare drives av den typen strømkilde som er angitt på produktets merkeplate for elektrisitet. Hvis du har spørsmål om hvilken type strømkilde du skal bruke, kan du ta kontakt med en autorisert Compaq-serviceleverandør eller det lokale elverket. Hvis du har et produkt som drives på batteristrøm eller andre strømkilder, må du slå opp i driftsinstruksjonene som følger med produktet. Tilgjengelighet Kontroller at strømkontakten som du plugger strømledningen inn i, er enkelt tilgjengelig og plassert så nær utstyrets operatør som mulig. Når du må koble strømmen fra utstyret, må du plugge ut strømledningen fra den elektriske kontakten. Spenningsvelger Kontroller at bryteren for valg av volt er i riktig posisjon for spenningstypen du bruker (115 VAC eller 230 VAC). Internt batteri Datamaskinen kan inneholde en intern, batteridrevet sanntidsklokkekrets. Ikke prøv å lade opp batteriet, demontere det, senke det i vann eller kaste det i ild. Batteriet bør skiftes ut av en autorisert Compaq-serviceleverandør, og da bare med reservedelen som er angitt av Compaq for datamaskinen. Sikkerhetsinformasjon 5

9 Strømkabler Hvis du ikke fikk med strømkabel til datamaskinen eller til vekselstrømsutstyr som er laget for å brukes med datamaskinen, bør du kjøpe en strømkabel som er godkjent for bruk i landet du bor i. Strømledningen må være godkjent for spenningen og strømnivået som det er angitt at produktet krever. Maksimal spenning og strømstyrke for ledningen bør være større enn maksimal oppgitt spenning og strømstyrke som er angitt på produktet. I tillegg bør kabelens diameter være minst 0,75 mm 2 /18AWG, og den bør være mellom 1,5 og 2 meter lang. Hvis du har spørsmål om hvilken type strømkabel du skal bruke, kan du kontakte en autorisert Compaq-serviceleverandør. Plasser strømkabelen slik at ingen kan gå på eller snuble i den, og slik at den ikke kan klemmes eller stikkes hull på av gjenstander som plasseres oppå eller mot den. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot pluggen, strømuttaket og punktet der kabelen kommer ut av produktet. Beskyttende tilkoblingsplugg I noen land kan produktkabelsettet være utstyrt med en veggplugg som overbelastningsbeskyttelse. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Hvis pluggen må byttes ut, må du sørge for at den autoriserte Compaqserviceleverandøren bruker en bytteplugg som produsenten har angitt at har samme overbelastningsbeskyttelse som originalpluggen. Skjøteledning Hvis du bruker en skjøteledning eller strømskinne, må du kontrollere at ledningen eller skinnen er merket for produktet og at samlede ampereverdier for alle produktene som er plugget inn i skjøteledningen eller skinnen, ikke overskrider 80 % av skjøteledningens eller skinnens amperegrense. Overbelastning Ikke overbelast en elektrisk kontakt, strømskinne eller stikkontakt. Samlet systembelastning må ikke overskride 80 % av kursverdien. Hvis strømskinner er i bruk, må belastningen ikke overskride 80 % av strømskinnens inngangsverdi. 6 Sikkerhetsinformasjon

10 Rengjøre Trekk pluggen ut av veggkontakten før du rengjør produktet. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller aerosolmidler. Bruk en fuktig klut til rengjøringen. Varme Produktet bør plasseres borte fra radiatorer, varmeovner, komfyrer og annet utstyr (medregnet forsterkere) som genererer varme. Reservedeler Når reservedeler er nødvendig, må du passe på at serviceleverandøren bruker reservedeler som er angitt av Compaq. Sikkerhetskontroll Etter at service eller reparasjon er utført på produktet, må du passe på at den autoriserte Compaq-serviceleverandøren gjennomfører sikkerhetskontroller for å fastslå at produktet er i driftsmessig stand. Tilleggsutstyr og oppgraderinger Bruk bare tilleggsutstyr og oppgraderinger som er anbefalt av Compaq. Varme overflater Gi utstyrets interne komponenter og direktekoblede stasjoner anledning til å kjøle før du berører dem. Gjenstander i produktet Du må aldri skyve et fremmedlegeme gjennom en åpning i produktet. Sikkerhetsinformasjon 7

11 I tillegg til de generelle forholdsreglene som er beskrevet tidligere i dette avsnittet, må du etterleve følgende forholdsregler når du bruker et bærbart datamaskinprodukt. Hvis du ikke etterlever disse forholdsreglene, kan det føre til brann, personskade og skade på utstyret. Deksel for skjermstøtte Ikke plasser en skjerm med ustabil base eller en tyngre skjerm enn 25 kg oppå et deksel for skjermstøtte. Plasser i stedet skjermen på en arbeidsflate ved siden av tilkoblingsbasen. Oppladbart batteri Batteriet må ikke knuses eller stikkes hull på, og metallkontaktene må ikke kortsluttes. Du må heller ikke prøve å åpne eller reparere batteriet. Tilkoblingsbase Hvis du ikke vil klemme fingrene, må du ikke berøre baksiden av datamaskinen når du kobler den til en base. Sikkerhetstiltak for bærbare datamaskinprodukter Forholdsregler for server- og nettverksprodukter I tillegg til de generelle forholdsreglene som er beskrevet tidligere i dette avsnitttet, må du etterleve følgende forholdsregler når du bruker server- og nettverksprodukter. Hvis du ikke etterlever disse forholdsreglene, kan det føre til brann, personskade og skade på utstyret. Sikkerhet sperrer og omslutninger For å forhindre tilgang til områder som inneholder farlige strømnivåer, er enkelte servere utstyrt med omslutninger og sikkerhetssperrer. Mange Compaq-servere er sperret slik at strømforsyningen deaktiveres når omslutningsdekselet fjernes. Hvis du har servere som er utstyrt med sikkerhetssperrer, må du etterleve følgende forholdsregler: Ikke fjern omslutningsdeksler eller forsøk å omgå sikkerhetssperrer. Ikke reparer tilleggsutstyr og ekstrautstyr inne i omsluttede eller sperrede områder av systemet. Reparasjoner bør bare utføres av personer som er kvalifisert i service på datamaskinutstyr og opplært i behandling av produkter som kan generere farlige strømnivåer. 8 Sikkerhetsinformasjon

12 Tilleggs- og ekstrautstyr Installasjon av tilleggs- og ekstrautstyr i sperrede områder bør bare utføres av personer som er kvalifisert i service på datamaskinutstyr og opplært i behandling av produkter som kan generere farlige strømnivåer. Produkter med trillehjul Produkter med trillehjul bør flyttes forsiktig. Hurtige stopp, for stor kraft og ujevne overflater kan føre til at produktene velter. Direktekoblet strømforsyning Følg disse retningslinjene når du kobler strøm til og fra strømforsyningsenheter: Installer strømforsyningen før du kobler strømledningen til strømforsyningsenheten. Trekk ut strømledningen før du fjerner strømforsyningsenheten fra serveren. Hvis systemet har flere strømkilder, kobler du strøm fra systemet ved å trekke alle strømledninger ut av strømforsyningsenhetene. Gulvplasserte produkter Kontroller at bunnstabilisatorene på utstyret er montert og fullt uttrukket. Kontroller at utstyret er riktig stabilisert og understøttet før du installerer tilleggsutstyr og kort. Rack-monterbare produkter Fordi racket gir deg mulighet til å stable datamaskinkomponenter vertikalt, må du ta forholdsregler for å gjøre det stabilt og sikkert: Ikke prøv å flytte store rack selv. På grunn av rackets høyde og vekt anbefaler Compaq at denne oppgaven utføres av minst to personer. Før du arbeider på racket, må du sørge for at vatringsføttene går ned til gulvet og at hele vekten av racket hviler på gulvet. Installer også stabiliseringsføtter på ett enkelt rack, eller slå sammen flere rack før du begynner arbeidet. Sikkerhetsinformasjon 9

13 Fyll alltid racket fra bunnen og opp, og legg det tyngste elementet i racket først. Dette gjør racket bunntungt og bidrar til å hindre at racket blir ustabilt. Kontroller at racket står stabilt i vater før du trekker en komponent ut av racket. Trekk ut bare én komponent om gangen. Racket kan bli ustabilt hvis mer enn én komponent trekkes ut. Vær forsiktig når du trykker på komponentskinnens frikoblingshendel og skyver en komponent på plass i racket. Skyveskinnene kan klemme fingrene dine. Ikke overbelast vekselstrømskursen som forsyner racket med strøm. Samlet rackbelastning bør ikke overskride 80 % av kursverdien. Forholdsregler for produkter med eksterne TV-antennekontakter I tillegg til de generelle forholdsreglene som er beskrevet tidligere i dette avsnitttet, må du etterleve følgende forholdsregler når du bruker eksterne TV-antenner sammen med produktet. Hvis du ikke etterlever disse forholdsreglene, kan det føre til brann, personskade og skade på utstyret. Kompatibilitet Compaqs TV-tunerkort med antenneforbindelser bør bare brukes sammen med Compaqs personlige datamaskiner som er beregnet for hjemmebruk. Jording av ekstern TV-antenne Hvis en ekstern antenne eller et kabelsystem er koblet til produktet, må du sørge for at antennene eller kabelsystemet er elektrisk jordet for å beskytte mot spenningssjokk og oppmagasinerte statiske ladninger. Artikkel 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, inneholder informasjon om riktig elektrisk jording av mast og støttestruktur, jording av innføringsledningen til en antenneutladningsenhet, størrelsen på jordingskontaktene, plasseringen av antenneutladningsenheten, tilkobling til jordingselektroder og krav til jordingselektroden. 10 Sikkerhetsinformasjon

14 Beskyttelse mot lyn Når du skal beskytte et Compaq-produkt under tordenvær eller når produktet skal stå ubetjent eller ubrukt i lang tid, trekker du ut ledningen fra den elektriske kontakten og kobler antennen eller kabelsystemet fra produktet. Dette forhindrer skade på produktet på grunn av lyn eller overspenning på kraftlinjer. Kraftlinjer Ikke plasser et eksternt antennesystem i nærheten av kraftlinjer eller andre elektriske lys- eller strømkretser, eller der det kan falle inn i kraftlinjer eller strømkretser. Når du installerer et eksternt antennesystem, må du være svært forsiktig så du ikke berører kraftlinjer eller strømkretser, ettersom kontakt med dem kan være dødelig. Sikkerhetsinformasjon 11

15 Antennejording Denne påminnelsen skal minne installatøren av kabel-tv-systemet om paragraf i NEC (National Electrical Code), som inneholder retningslinjer for riktig jording og som, nærmere bestemt, angir at kabeljording skal være koblet til jordingssystemet i bygningen, så nær punktet der kabelen kommer inn som praktisk mulig. Antennejording Nr. Komponent 1 Elektrisk serviceutstyr 2 Power Service Grounding Electrode System (NEC Art 250, Part H) 3 Jordingsklemmer 4 Jordingsledere (NEC paragraf ) 5 Antenneutladningsenhet (NEC Section ) 6 Jordingsklemme 7 Antenneinnføringsledning 12 Sikkerhetsinformasjon

16 Forholdsregler for produkter med modem-, telekommunikasjons- eller nettverksutstyr VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker denne enheten, må alltid grunnleggende sikkerhetsforholdsregler, som de på listen nedenfor, følges slik at risikoen for brann, elektriske støt og personskader reduseres: Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann, for eksempel et badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask eller vaskebøtte, i en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng. Ikke bruk dette produktet i tordenvær. Det finnes en liten risiko for at lyn kan gi elektrisk støt. Bruk ikke dette produktet til å varsle om gasslekkasje hvis du er i nærheten av lekkasjen. Koble alltid fra modemkabelen før du åpner utstyret eller tar på uisolert modemkabel, plugg eller interne komponenter. Hvis dette produktet ikke ble levert med en telefonkabel, bruker du kun telekommunikasjonskabel av typen nr. 26 AWG eller større, slik at faren for brann reduseres. Ikke plugg en modem- eller telefonledning inn i nettverkskontakten. Sikkerhetsinformasjon 13

17 Offentlige godkjenninger Merknad for den europeiske union Produkter med CE-merking overholder kravene i EMC-direktivet (89/336/EØF) og Lavspenningsdirektivet (73/23/EØF) fra Kommisjonen i De europeiske fellesskaper, og hvis dette produktet har telekommunikasjonsfunksjonalitet, R&TTE-direktivet (1999/5/EC). Overholdelse av disse direktivene medfører samsvar med følgende europeiske normer (de tilsvarende internasjonale standardene og bestemmelsene er angitt i parentes): EN (CISPR 22) - Elektromagnetiske forstyrrelser EN (IEC 60950) - Produktsikkerhet EN (IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4) - Beskyttelse mot elektromagnetisk stråling EN (IEC 555-2) - Kraftlinjeharmonisering Godkjenning av telekommunikasjonsenheter Telekommunikasjonsenheten i datamaskinen er godkjent for tilkobling til telefonnettet i landene som har sitt godkjenningsmerke på produktetiketten på undersiden av datamaskinen eller på modemet. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med produktet, og forsikre deg om at produktet er konfigurert for bruk i landet der det befinner seg. Hvis du velger et annet land enn det produktet befinner seg i, kan det medføre at modemet konfigureres på en måte som bryter med telekommunikasjonsbestemmelser og -lover i dette landet. Dessuten er det ikke sikkert at modemet vil fungere ordentlig hvis ikke riktig land er valgt. Hvis du får en melding når du velger land, som sier at dette landet ikke støttes, betyr det at modemet ikke er blitt godkjent for bruk i dette landet og derfor ikke bør brukes. 14 Sikkerhetsinformasjon

18 Merknad for BABT-brukere i UK (SupraExpress 56i Pro Global Modem - Desktop Products Only) Modemet er bare ment brukt i en Compaq Internet PC. Med hensyn til BABT-godkjenning er modemet klassifisert som et vertsuavhengig produkt. Telefonnettforbindelse Modemet egner seg for tilkobling til det offentlige telenettets (Public Switched Telephone Network PSTN) direktelinjer og aktuelle sentralbordsystemer (PBXer). Et REN (Ringer Equivalent Number ) er en verdi som tildeles alle apparater som skal kobles til PSTN. Denne verdien kan innhentes og brukes til å beregne det maksimale antallet utstyrsenheter som kan parallellkobles uten at det reduserer ytelsen til standardkretsen. 1. REN = 3/n der n er det maksimale antallet enheter som kan brukes parallelt. 2. Maksimalt REN på en linje er 4. Derfor bør totalt REN for alle apparater som er koblet til linjen (fremkommer ved å summere alle individuelle REN-verdier) ikke overskride 4,0. Denne verdien omfatter eventuelle utstyrsenheter fra BT, som hver fortutsettes å ha REN-verdien 1,0 med mindre noe annet er angitt. Hvis du overskrider REN-verdien på 4,0, kan det føre til at telefonen(e) ringer svakt eller ikke i det hele tatt. 3. Bare ett modem bør være koblet til en telefonlinje. Parallelltilkobling av modemer med ett eller flere telefoninstrumenter er ikke tillatt. 4. REN for dette utstyret er 0,8. 5. Sentralen bør ha muligheter for enten oppringing via sløyfefrakobling (puls) eller multifrekvens (tone). Modemet kan konfigureres for begge systemer. 6. Under oppringing vil dette apparatet kanskje gi små klemt på andre telefoner som bruker samme linje. Dette er ikke en feil, og vi advarer deg om ikke å kontakte reparasjonstjenesten. 7. Modemet som er angitt i denne veiledningen, er for Compaq Internet PC. Sikkerhetsinformasjon 15

19 8. Dette apparatet er godkjent for følgende funksjoner: Tilkobling til direkte sentrallinjer som tilbyr DTMFsignalering Tilkobling til kompatible PBXer som tilbyr DTMFsignalering Operasjon i fravær av fortsettelsesindikasjon. Kan velges av bruker Funksjoner for overvåking av samtalens fremdrift Datamodemfunksjoner Automatiske oppringingsfunksjoner Automatiske svarerfunksjoner All annen bruk vil annullere apparatets godkjenning, hvis det medfører at det ikke lenger overholder standardene som godkjenningen ble tildelt mot. Alle apparater som er koblet til dette modemet, og dermed koblet direkte eller indirekte til British Telecoms PSTN (Public Switched Telephone Network), må være et godkjent apparat som definert i paragraf 22 i British Telecommunications Act av Selv om dette utstyret kan bruke enten sløyfefrakobling eller DTMFsignalering, er bare ytelsen til DTMF-signaleringen underlagt reguleringskrav for riktig drift. Det anbefales derfor på det sterkeste at utstyret konfigureres for DTMF-signalering for å få tilgang til offentlige eller private nødtjenester. DTMF-signalering gir raskere oppsett av samtaler. Modemet kan ikke brukes på forlengelsesledninger som bruker pluggpinnene 1 og 6. Hvis du er i tvil, må du innhente råd fra en kompetent telekommunikasjonsekspert. Vanskeligheter kan av og til skyldes andre apparater som er koblet til BT PSTN via modemapparatet. Slike vanskeligheter kan omfattede følgende: vanskeligheter med å etablere samtaler problemer som oppleves av begge parter i samtalen 16 Sikkerhetsinformasjon

20 Til å begynne med vil vanlig drift være mulig. Endringer av eller modernisering av nettet (som en naturlig del av utviklingen) kan føre til at apparatet kobles til en nettjeneste som den ikke er designet for å være kompatibel med. Hvis apparatet svikter under slike forhold, er det kanskje ikke nettoperatørens feil. Hvis disse vanskelighetene oppstår, kontakter du produktleverandøren eller den autoriserte Compact-forhandleren din i Storbritannia. Denne enheten støtter automatiske svar på innkommende anrop. Under normale forhold vil anropere være vant med at anrop besvares innen 10 sekunder, og et flertall av anropere vil avbryte anrop som ikke besvares innen 45 sekunder. Flere alternativer er tilgjengelige for automatisk svar. Standardinnstillingen er for to innkommende ringesignaler. Dette er den anbefalte innstillingen for normal drift for de fleste datamaskinbrukere. Automatisk oppringing med modemet Når du oppgir telefonnumre, må du kontrollere at nummeret på skjermen er riktig før du begynner å ringe. Benutzerhinweise für besondere Bestimmungen in Österreich Hinweis für die Benutzung in Österreich Wahlsperre Sofern Sie das SupraExpress 56i Pro global Modem an einer Nebenstellenanlage benutzen wollen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler nach der Möglichkeit, die Amtsholung einzustellen. Ein Modem darf, beispielsweise im unbeaufsichtigten Betrieb, nicht pausenlos dieselbe Rufnummer anwählen (Wahlsperre). Nach zwölf erfolglosen Wählversuchen innerhalb einer Stunde gibt das Modem die Meldung BLACK-LISTE (Wahlsperre) aus. Danach ist jeder weitere Wählversuch blockiert. Die Wahlsperre wird wieder aufgehoben, wenn eines der drei folgenden Ereignisse eintritt: Sie starten den Computers neu (reboot), oder Ablauf einer Stunde, oder Sie erhalten einen Anruf. Sikkerhetsinformasjon 17

21 Benutzerhinweise für besondere Bestimmungen in Deutschland Hinweis für die Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland Dieses Gerät ist mit einem mindestens 4-adrigen Anschlußkabel mit TAE-Stecker mit Kodierung N ausgestattet und verfügt über weiterführende Sprechadern. Es kann als einzige Endeinrichtung oder mit weiteren Endeinrichtungen am Netzanschluß betrieben werden. Weitere Endeinrichtungen, die sich an dem Telefonanschluß befinden, werden beim Einstecken des Gerätes nicht von der Leitung getrennt. Der Stecker kann nur in N-Hkodierte Anschlußdosen gesteckt werden. Brugerinstruktioner i overensstemmelse med danske krav Opkaldskoder P og T Compaq-modemet SupraExpress 56i Pro global modem understøtter ikke impuls-signalering. Både opkaldskode P (impulssignalering) og T (tonesignalering) tvinger modemet til at anvende tonesignalering. Speciale gebruiksinstructies voor Nederland Aansluitfactor Wachten op kiestoon Handenvrij bellen 1. Het modem is geschikt voor aansluiting op het openbare geschakelde telefoonnetwerk en op (analoge) telefooncentrales binnen bedrijven en instellingen. 2. De aansluitfactor is een waarde die wordt toegekend aan alle apparaten die op het openbare telefoonnetwerk kunnen worden aangesloten. Met deze waarde kan worden berekend hoeveel apparaten maximaal parallel kunnen worden geschakeld. De maximale aansluitfactor van een lijn is 5. De aansluitfactor van alle apparaten die zijn aangesloten op één lijn mag daarom nooit hoger zijn dan 5. U berekent de aansluitfactor door de waarden van de afzonderlijke apparaten op te tellen. 3. De aansluitfactor voor dit apparaat is 1,0. Het modem moet altijd eerst een kiestoon ontvangen voordat wordt geprobeerd een verbinding tot stand te brengen. Deze vereiste kan niet worden uitgeschakeld met de opdracht ATX<n>. Handenvrij bellen is toegestaan bij gebruik van een apparte (goedgekeurtde) telefoon set. 18 Sikkerhetsinformasjon

22 Användarinstruktioner i överensstämmelse med svenska krav Uppringningskod P och T Modemet till SupraExpress 56i Pro global modem stödjer inte pulssignalering. Både uppringningskod P (pulssignalering) och T (tonsignalering) är jämförbara och vill tvinga modemet att använda tonsignalering. Batterier Å ADVARSEL: Å ADVARSEL: Ä OBS: Hvis du vil ha mer informasjon om bytte av batteriet til sanntidsklokken, kan du kontakte en autorisert Compaq-forhandler eller - serviceleverandør. Datamaskinen leveres med en batteridrevet sanntidsklokkekrets. Det kan oppstå eksplosjonsfare og risiko for personskade hvis batteriet blir skiftet ut på feil måte eller blir behandlet feil. Ikke prøv å lade opp batteriet, demontere det, fjerne det, senke det i vann eller kaste det i ild. Denne datamaskinen kan inneholde et litium-ion eller nikkelmetall-hydrid-batteri. Det kan oppstå ildsfare og og risiko for forbrenninger hvis batteriet ikke blir behandlet på riktig måte. Ikke demonter, knus, stikk hull på, kortslutt eksterne kontakter på, kast i vann eller ild, eller utsett batteriet for høyere temperaturer enn 60 C. Ikke kast batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Når du skal kaste eller resirkulere dem, bruker du det offentlige innsamlingssystemet i samsvar med lokale reguleringer, eller returnerer dem til Compaq, en autorisert Compaq-partner eller salgsstedet. Sikkerhetsinformasjon 19

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delnummer: 312970-092 Mai 2004 Denne håndboken gir informasjon om sikkerhet og bestemmelser som er i samsvar med lover og bestemmelser

Detaljer

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie Deskpro arbeidsstasjoner

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie Deskpro arbeidsstasjoner b Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie Deskpro arbeidsstasjoner Dokumentets delenummer: 177944-094 August 2002 Denne håndboken gir Sikkerhets- og reguleringsinformasjon

Detaljer

Sikkerhets- og Reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer

Sikkerhets- og Reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer Sikkerhets- og Reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delenummer: 312970-091 Februar 2003 Denne håndboken gir informasjon om sikkerhet og bestemmelser som er i samsvar med lover

Detaljer

ELEKTRONIKK. PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2. Bruksinstruksjoner

ELEKTRONIKK. PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2. Bruksinstruksjoner ELEKTRONIKK PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2 Bruksinstruksjoner DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. www.facebook.com/denverelectronics

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Norsk 21-1 Viktig sikkerhetsinformasjon for server-, lagrings-, strømforsynings-, nettverks- og rack-produkter Les dette før produktet installeres Ta godt vare på alle produktsikkerhets- og betjeningsinstrukser,

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING DVH-7784 VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. www.facebook.com/denverelectronics VIKTIGE SIKRINGSTILTAK For din egen sikkerhet bør du lese alle sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

FORSIKTIG! Generelle sikkerhetsinstruksjoner

FORSIKTIG! Generelle sikkerhetsinstruksjoner FORSIKTIG! Generelle sikkerhetsinstruksjoner Overhold følgende retningslinjer for sikkerhet som en hjelp til å verne om egen sikkerhet og beskytte utstyret og arbeidsmiljøet mot mulig skade MERK: Ytterligere

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Kjøre QuickRestore-CDen

Kjøre QuickRestore-CDen Kjøre QuickRestore-CDen VIKTIG: Denne CDen sletter all informasjon som er lagret på datamaskinen og formaterer harddisken på nytt.! OBS: Compaq anbefaler bruken av QuickRestore på harddisken på den bærbare

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Denne CD-en inneholder programvare fra Norton Internet Security, utviklet for å beskytte deg når du er online. Den inneholder også programvare fra Norton

Detaljer

1 Sikkerhet. 1.1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1 Sikkerhet. 1.1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner DVR 700 Sikkerhet no 1 1 Sikkerhet 1.1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, og ta vare på dem for fremtidig bruk. Ta hensyn til alle advarsler på enheten

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Oppsettsveiledning

SOUNDSTICKS WIRELESS. Oppsettsveiledning SOUNDSTICKS WIRELESS Oppsettsveiledning 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Les disse instruksjonene. 2. Ta vare på disse instruksjonene. 3. Merk deg alle advarsler. 4. Følg alle instruksjoner. 5. Ikke bruk dette

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

TELEFONFORSTERKER UA-50

TELEFONFORSTERKER UA-50 TELEFONFORSTERKER UA-50 Forhandler: AurisMed AS Postboks 294-3201 Sandefjord Telefon:33 42 72 50 e-mail: aurismed@aurismed.no Takk for at du har valgt vår universale håndsett/hodesett telefonforsterker

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST EERGY PROTECTOR 500 Brukerveiledning Versjon 1.0 1 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser

Detaljer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av SurgeX og takk for handelen. Vår Defender Series flertrinnede beskyttelsesteknologi vil øke oppetiden til serveren ved å beskytte utstyret ditt mot farlige strømhendelser som

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer