Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder i Møre og Romsdal 2014 U 2014/ / KVI/KVIKAH Mottaker Miljødirektoratet Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder i Vest-Agder 2014 U 2014/ / KVI/KVIKAH Mottaker Miljødirektoratet Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Anmodning om utbetaling Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr U 2012/ / KVI/KVIBOB 620 Mottaker Fylkesmannen i Troms Bolette Bele KVI/KVIBOB E-post som følgebrev med søknad til BIOIS - Scientific Service to suppert EFSA systematic reviews in the field of plant health risk assessment. - Call Ref. OC/EFSA/PLH/2013/01 Søknads prosess med BIOIS - Scientific Service to support EFSA systematic reviews in the field of plant health risk assessment. - Call Ref. OC/EFSA/PLH/2013/01 U 2013/ / PLH/PLHHSK 677 Mottaker Bio Intelligence Service - BIOIS Mottaker European Food Safety Authority Hanne Skomedal PLH/PLHHSK

2 Anmodning om sluttutbetaling av BU-tilskudd til Hundekjeksprosjektet NFR. Prosjektnr /I10 - How to control Anthriscus sylvestris: Biological measures ond societal efforts - Hundekjeksprosjekt. Konsortieavtale - samarbeidsavtale U 2010/ / HOL/HOLMJO 631 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Marit Jørgensen HOL/HOLMJO Søknad til sentrale BU-midler - etablering av Norges skolehagelag 2014 SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr U 2009/ / TIN/TINKMC Mottaker Landbruks- og matdepartementet Kirsty McKinnon TIN/TINKMC Søknad - Tickless NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr Instinr.: U 2010/ / TIN/TINLGR 631 Mottaker Innovasjon Norge Lise Grøva Official circular, Norwegian national list Norwegian national list TIN/TINLGR I 2014/ / LOA/LOANVA ***** LOA/LOANVA Mattilsynet Undertegnet taushetserklæring Personalmappe - Simi, Lucas Detogni - Ph.D student at Faculdade de Ciênciias Agronômicas, FCA/UNESP, SP, Brasil. Hos Haukeland og Trandem I 2013/ / PLH/PLHAHE

3 TE PLH/PLHAHE Lucas Detogni Simi Utbetaling av tilskudd vedr. kompetansenettverket for småskala mat i nord Kompetansenettverk for småskala matproduksjon i Nord-Norge I 2009/ / HOL/HOLHHA HOL/HOLHHA Innovasjon Norge Undertegnet avtale for egenfinansiert PhD student, fra Personalmappe - Simi, Lucas Detogni - Ph.D student at Faculdade de Ciênciias Agronômicas, FCA/UNESP, SP, Brasil. Hos Haukeland og Trandem I 2013/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Lucas Detogni Simi Avtale - regionalt prosjekt med kvalifiseringsstøtte mellom Bioforsk og Regionale Forskningsfond Midt-Norge - Ewe and lamb performance. lamb carcass quality from alternative forage - prosjektnr: Søknad - Ewe and lamb performance, lamb carcass yield and carcass quality from alternative forage. prosjektnr: I 2013/ / TIN/TINHST 631 TIN/TINHST Regionale Forskningsfond Midt-Norge Kopi av prosjektskisse Step one - ENTOFUNGI , Entomopathogenic fungi in biological control against agricultural and forest pests in Europe ENTOFUNGI Entomopathogenic fungi in biological control against agricultural and forest pests in Europe. Horizon 2020 SFS-2014 I 2014/ / PLH/PLHIKL TE PLH/PLHIKL

4 University of Innspruck, Institute of Microbiology Søknad om sentale BU-midler til Arktisk landbruk formidlingsprosjekt Arktisk landbruk, mat og matproduksjon - et formidlingsprosjekt rettet mot grunnskolen U 2014/ / HOL/HOLEEL Mottaker Landbruks og matdepartementet Ellen Elverland HOL/HOLEEL Kopi av søknadsskisse POnTE - Pest organisms Threatening Europe - Horizon 2020-SFS SFS-03a RIA Søknadsnr. SEP POnTE - Pest organisms Threatening Europe - Horizon 2020-SFS SFS-03a RIA Søknadsnr. SEP I 2014/ / PLH/PLHVTA TE PLH/PLHVTA Respoonsabile UOS, CNR - Instituto de Virologia Vegetale Prosjektregnskapsrapport - nutrient supply and productivity in organic forage and milk production for perioden Nutrient supply and productivity in organic forage and milk production - improved forage production and utilization based on local resources FORUT NFR prosjektnr.: /O99 Instinr.: U 2011/ / TIN/TINHST 631 Mottaker Norges forskningsråd Håvard Steinshamn TIN/TINHST Endringsavtale prolongering reisebyråtjenester Rammeavtale om reisebyråtjenester med Via Travel Norge AS I 2010/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOATGR Via Travel Norge AS

5 Søknad - ToDoIPM - EU-China - Sino-EU joint to develop and implement the next level IPM practices, a case study in potato. H2020 SFS3b proposal TodoIPM ToDoIPM - EU prosjekt - Sino-EU joint to develop and implement the next level IPM practices, a case study in potato. I 2014/ / PLH/PLHRHO 677 PLH/PLHRHO Wageningen University and Research Centre, Applied Plant research Endringsavtale prolongering kontorrekvisita Cost Control Management AS - Avtale om kostnadsbesparelse i kontorrekvisita for Bioforsk. Mercell. Her Rammeavtale med Maske Gruppen AS I 2009/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOATGR Maske gruppen AS Arrangementsstøtte fra BIONÆR - svar på søknad NFR prosjekt Miljømelk - Environmental and economical sustainability of organic dairy farms Enviromilk. Macnr I 2009/ / TIN/TINSHA 631 Mottaker Sissel Hansen TIN/TINSHA Norges forskningsråd Collobration agreement for the research project "Securing triple bottom line outcomes from bioenergy development and innovation in rural Norway" - TRIBORN Søknad - Securing triple bottom line outcomes from bioenergy development and innovation in rural Norway - TRIBORN U 2013/ / TIN/TINHWA 631 Mottaker Norsk institutt for skog og landskap Hilde Karine Wam TIN/TINHWA

6 Kvittering for mottatt søknad NFR - Establishment of a Sino-Norwegian Green platform to tackle environmental challenges and soil and water pollution in Chinese agriculture NFR - Establishment of a Sino-Norwegian Green platform to tackle environmental challenges and soil and water pollution in Chinese agriculture (Arrangementsstøtte - MILUTV - ARENAER). Søknadsnr: ES I 2014/ / LOA/LOANVA TE LOA/LOANVA Norges forskningsråd Avslag på søknad - Scientific Service to support EFSA systematic reviews in the field of plant health risk assessment OC/EFSA/PLH/2013/01 Søknads prosess med BIOIS - Scientific Service to support EFSA systematic reviews in the field of plant health risk assessment. - Call Ref. OC/EFSA/PLH/2013/01 I 2013/ / PLH/PLHHSK BU 2 PLH/PLHHSK European Food Safety Authority Beklager feilsendt brev av Sak avsluttes Avløpsløsning - Lyksetveien 31 gnr 59 bnr 906 Frogn kommune - Kontaktperson: Finn Viggo Amundsen I 2014/ / JOR/JORGRH TE JOR/JORGRH Frogn kommune Miljøkontoret Melding om delegert vedtak - gnr 109 bnr Søknad om utslippstillatelse fritidsbolig - Avløpsløsning fritidsbolig gnr 109 bnr Lennsmannsvika 53 - Mylla - Lunner kommune I 2007/ / JOR/JORGRH TE JOR/JORGRH Lunner kommune Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse - gnr 109 bnr 129 Avløpsløsning fritidsbolig gnr 109 bnr Lennsmannsvika 53 - Mylla - Lunner kommune

7 I 2007/ / JOR/JORGRH TE JOR/JORGRH Lunner kommune Innvilget støtte i perioden for prosjektet Effekter av jordarbeiding og klimaendring på avrenning av glyfosat og soppmidler på arealer med lav erosjonsrisiko. Ønsker skriftlig bekreftelse SLF - Effekter av jordarbeiding og klimaendring på avrenning av glyfosat og soppmidler på arealer med lav erosjonsrisiko Prosjektnr I 2014/ / PLH/PLHOME PLH/PLHOME Statens landbruksforvaltning Kunngjøring - Konkurransegrunnlag sertifiseringsbistand ISO9001- ISO27001 Anskaffelse av sertifiseringsstøtte for ISO27001 og ISO Norske Veritas U 2013/ / LOA/LOARHE Mottaker Allmennheten Randi Hesjedal LOA/LOARHE Norske-Veritas-Tilbudsbeskrivelse - Bioforsk ISO 9001 og ISO attester Anskaffelse av sertifiseringsstøtte for ISO27001 og ISO Norske Veritas I 2013/ / LOA/LOARHE LOA/LOARHE Norske Veritas Oppsigelse av avtale - leie av interiørbeplantning fra Ambius - samt bekreftelse av mottatt oppsigelse Ambius. Interiørbeplantning U 2010/ / LOA/LOATGR Mottaker Ambius Asgeir Martinsen

8 Anmodning om utbetaling LOA/LOAAMA INTERREG Botnia Atlantica søknad "Animal Sensor Networks" prosjekt nr U 2012/ / TJO/TJOGHJ 657 Mottaker Nordland fylkeskommune Inger Hansen TJO/TJOIHA Søknad om midler for år "Animal Sensor Networks" INTERREG Botnia Atlantica søknad "Animal Sensor Networks" prosjekt nr U 2012/ / TJO/TJOGHJ 657 Mottaker Nordland fylkeskommune Inger Hansen TJO/TJOIHA Etterspør pristilbud - Kjøpe ut hjertestarter, kurs og vedlikehold hjertestartere Blostrupmoen - HMS - Hjertestarter og førstehjelpsutstyr U 2011/ / JOR/JORABO 254 Mottaker Blostrupmoen Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Bioforsk - Årsrapport endret med styrebehandlet regnskap Statsbudsjettet Tildelingsbrev LMD. St.prop 1 S ( ) for budsjettåret Tildelingsbrev til Bioforsk - Rapportering - Husleiekompensasjon U 2012/ / LOA/LOABMI 115 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Bente Midthjell LOA/LOABMI Signert avtale om FoU delprosjekt mellom Statens vegvesen-prosjektet E8-Ørje-Vinterbro og Bioforsk Statens vegvesen Region Øst - Forskning, utvikling og kunnskapsbistand knyttet til flytting av matjordressurser og oppbygging av nye jordbruksarealer - E18 Ørje-Vinterbro - Prosjekt nr 8525 I 2013/ / JOR/JORTKH

9 TE JOR/JORTKH Statens vegvesen Søknad om sommerjobb - fortrinnsvis med resepsjonstjenester eller vasking, evt. hos vedlikeholdsavdeling eller i grøntanleggene Svanhovd - sommerjobb ekstrahjelp og praksis I 2014/ / SVA/SVASBH SVA/SVASBH Camilla Ananiassen Bertos Mottatt attest og vitnemål Personalmappe - Kine Svensson - Engasjement i perioden til og med Biogasslab Vollebekk Seksjon Bioressurser I 2014/ / JOR/JORTKB P Off. loven 13 jf fvl ledd TE JOR/JORTKB Kine Svensson Tilbud om engasjement i 7 mnd - Biogasslab Vollebekk Personalmappe - Kine Svensson - Engasjement i perioden til og med Biogasslab Vollebekk Seksjon Bioressurser U 2014/ / JOR/JORTKB P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Kine Svensson Tormod Briseid JOR/JORTKB Produksjonstilskudd i jordbruket - Landvik Produksjonstilskudd i jordbruket for Landvik gnr 88 bnr 4 Grimstad kommune I 2008/ / LAN/LANEST ***** LAN/LANEST Grimstad kommune

10 Jordleiekontrakt og leieavtale - 10 år fra Apelsvoll. Leie av Hoff Prestegård - Østre Toten Prestegård - prestegard dekar - framleieavtale Hoff Norske Potetindustrier I 2008/ / APE/APEIHA APE/APEIHA Opplysningsvesenets fond Melding om vedtak. Tillatelse - løyve til oppsetting av midlertidig tunneler på gnr. 76 bnr. 1 - Ullensvang Midlertidig veksthus Ullensvang - Hagetunnel for driving av småtre I 2014/ / ULL/JORRSO 033 ULL/JORRSO Ullensvang Herad Svar på søknad om dispensasjon fra byggegrensa - fv oppføring av 3 stk plasttunneler på gnr 74 bnr 24 i Ullensvang herad Midlertidig veksthus Ullensvang - Hagetunnel for driving av småtre I 2014/ / ULL/JORRSO 033 ULL/JORRSO Statens vegvesen, Region Vest Tilskudd til utviklingsprosjekt innen økologisk landbruk. Ugraskamp og gjødsel - to sider av samme sak i økologisk fruktdyrking - Utviklingstiltak økologisk landbruk Ugraskamp og gjødsel - to sider av samme sak i økologisk fruktdyrking - Utviklingstiltak økologisk landbruk -SLF - Statens Landbruksforvaltning I 2013/ / ULL/ULLEVA ULL/ULLEVA Statens landbruksforvaltning Avtale om veterinærtilsyn - Aquaponics NOMA - Nordic Marine - New innovations for sustainable Aquaponics NOMA - Nordic Marine - New innovations for sustainable I 2014/ / LAN/LANSLS

11 ***** LAN/LANSLS Evje Dyreklinikk, veterinær Dag Sitje CENSA MOU - Memorandum of understanding Latin-Amerika - Cuba - CENSA - UNAH - IBP - Internasjonale MOU'er I 2011/ / PLH/PLHIKL 373 LOA/LOANVA Ondina Leon Diaz - Censa Vedlikeholdsrapport håndslokkere Landvik. Drift og vedlikehold av eiendommer og bygninger I 2008/ / LAN/LANEST 035 LAN/LANEST Nilsens Brannservice Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak - Lensmannsvika 53 gnr 109 bnr 129 Lunner kommune Avløpsløsning fritidsbolig gnr 109 bnr Lennsmannsvika 53 - Mylla - Lunner kommune U 2007/ / JOR/JORGRH Mottaker Lunner kommune Guro Hensel JOR/JORGRH Informerer om søknadsprosessen - Venter på vedtak om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak Avløpsløsning fritidsbolig gnr 109 bnr Lennsmannsvika 53 - Mylla - Lunner kommune U 2007/ / JOR/JORGRH Mottaker Sam Harris Guro Hensel JOR/JORGRH

12 Tilbud om oppdrag NOAH AS Langøya - Oppdrag - Vurdering - Toppdekke kalksteinsmasser, konstruert toppdekke og partier av avfallsjord - Prosjekt nr 8729 I 2014/ / JOR/JORTKH TE JOR/JORTKH NOAH AS Kunngjøring Anskaffelse av sensorer- loggere ved Jord og miljø-rammeavtale - Seba Hydrometrie GmbH U 2013/ / LOA/LOARHE Mottaker Allmennheten Randi Hesjedal LOA/LOARHE Oversender tilbud på prosjekt Jordkvalitet og revegetering Langøya NOAH AS Langøya - Oppdrag - Vurdering - Toppdekke kalksteinsmasser, konstruert toppdekke og partier av avfallsjord - Prosjekt nr 8729 U 2014/ / JOR/JORTKH Mottaker NOAH AS Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Bekrefter mottatt tilbud - Spesifiserer oppdraget NOAH AS Langøya - Oppdrag - Vurdering - Toppdekke kalksteinsmasser, konstruert toppdekke og partier av avfallsjord - Prosjekt nr 8729 I 2014/ / JOR/JORTKH BU 4 JOR/JORTKH NOAH AS Avklaringer - Kalkstein, jorddekketiltak NOAH AS Langøya - Oppdrag - Vurdering - Toppdekke kalksteinsmasser, konstruert toppdekke og partier av avfallsjord - Prosjekt nr 8729

13 U 2014/ / JOR/JORTKH Mottaker NOAH AS Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Bekrefter tilbud etter avklaring - Ber om utreding av to alternativer NOAH AS Langøya - Oppdrag - Vurdering - Toppdekke kalksteinsmasser, konstruert toppdekke og partier av avfallsjord - Prosjekt nr 8729 I 2014/ / JOR/JORTKH TE JOR/JORTKH NOAH AS Meddelelse om tildeling av kontrakt Anskaffelse av sensorer- loggere ved Jord og miljø-rammeavtale - Seba Hydrometrie GmbH U 2013/ / LOA/LOARHE Mottaker Seba Hydrometrie GmbH Mottaker Seda Hydrometrie Randi Hesjedal LOA/LOARHE Tilbudsbrev - anskaffelse av måleteknisk utstyr - sensorer og loggere Bioforsk - Scanmatic AS Anskaffelse av sensorer- loggere ved Jord og miljø-rammeavtale - Seba Hydrometrie GmbH I 2013/ / LOA/LOARHE TE LOA/LOARHE Scanmatic AS Tilbud om stilling Personalmappe - Lundemo, Sverre U 2014/ / KVI/KVIUSI 221 Mottaker Sverre Lundemo Unni Solheim Iversen

14 Delutbetaling KVI/KVIUSI INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr I 2011/ / KVI/KVIERE KVI/KVIERE Nord-Trøndelag Fylkeskommune Delutbetaling Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr I 2012/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Fylkesmannen i Troms Delutbetaling INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr I 2011/ / KVI/KVIERE KVI/KVIERE Sør-Trøndelag Fylkeskommune Utsatt arbeidsfrist Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr I 2012/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Fylkesmannen i Troms Oversendelse av manglende vedlegg - sendt pr e-post INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr U 2011/ / KVI/KVIERE 621.5

15 Mottaker Nord-Trøndelag Fylkeskommune Erik Revdal KVI/KVIERE Korrigert skjema - sendt som e-post INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr I 2011/ / KVI/KVIERE KVI/KVIERE Nord-Trøndelag Fylkeskommune Tilstandsrapport for avløpsanlegg på Holt Drift og vedlikehold av eiendom - Holt i Tromsø I 2009/ / HOL/HOLRJO 035 HOL/HOLRJO Tromsø kommune, Vann og avløp Sluttutbetaling av tilskudd prosjekt Hvordan kontrollere hundekjeks NFR. Prosjektnr /I10 - How to control Anthriscus sylvestris: Biological measures ond societal efforts - Hundekjeksprosjekt. Konsortieavtale - samarbeidsavtale I 2010/ / HOL/HOLMJO 631 HOL/HOLMJO Fylkesmannen i Finnmark Avtale om å se gjennom vedlagte lister over stauder i samlingene. Vurdering av sykdomsrisiko hos stauder - oppsummert i Bioforsk rapport Vol 9. nr Prosjekt nr I 2014/ / PLH/PLHDRB BU 2 PLH/PLHDRB Genressurssenteret Bioforsk rapport Vol. 9 Nr Virus i stauder forekomst og spredning. Vurdering av sykdomsrisiko hos stauder - oppsummert i Bioforsk rapport Vol 9. nr Prosjekt nr

16 U 2014/ / PLH/PLHDRB Mottaker Genressurssnteret Mottaker Genressurssenteret Dag-Ragnar Blystad PLH/PLHDRB Søknad om prosjekt - Knoppar og skot på bjørk skadd av sopp. SØKNAD Genressurssenter - Koppar og skot på bjørk skadd av sopp. U 2014/ / PLH/PLHVTA Mottaker Norsk Genressurssenter Venche Talgø PLH/PLHVTA Sladdet - VAV - Oslo pesticider - Åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjemisk analyse av vann. Dolfin deltilbud 2 - Anskaffelse 200/2013 VAV - Oslo pesticider - Åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjemisk analyse av vann. Dolfin deltilbud 2 - Anskaffelse 200/2013 U 2014/ / PLH/PLHMST Mottaker Oslo kommune, Vann og avløpsetaten Marianne Stenrød PLH/PLHMST Tilbudsbrev usladdet VAV - Oslo pesticider - Åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjemisk analyse av vann. Dolfin deltilbud 2 - Anskaffelse 200/2013 U 2014/ / PLH/PLHMST UO Off. loven 23 Beskytte organets forhandlingsposisjon Mottaker Oslo kommune Marianne Stenrød PLH/PLHMST Registered with acknowledgement of receipt - Revision in 2010 EU - 7. rammeprogram "SoilCAM" - Optimalisering av overvåkingsstrategier for jord og grunnvann (SFT) - Prosjekt nr I 2007/ / JOR/JORHFR

17 TE LOA/LOAHSO European Commission Mottatt signert endringsavtale - Feltarbeid og vannprøvetaking Jord og miljø. Avtale på konsulentoppdrag feltarbeid/vannprøvetaking med Bjørn Solberg I 2010/ / LOA/LOAELU TE JOR/JORPST Bjørn Solberg Signert bekreftelse på prosjektsamarbeid - Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i landbruket Klimatiltak Energigården - Referansegruppe til prosjektet Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i landbruket - Prosjekt nr 8632 I 2013/ / JOR/JORLOE ***** TE JOR/JORLOE Energigården AS Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven I 2014/ / LOA/LOAGLI 008 LOA/LOAGLI Arbeids- og sosialdepartement Høring - Endring av regler om transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs Høring - Endring av regler om transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs I 2014/ / LOA/LOANVA 008 LOA/LOANVA Mattilsynet

18 Vedtak - Godkjennes - på søknad om off-label godkjenning for bruk av Fenix mot frøugras i bønner Fenix - off-label - åkerbønne - aklonifen (U = ugrasmiddel) I 2008/ / PLH/PLHJNE TE PLH/PLHJNE Mattilsynet Leieavtale - Håndholdt XRF spektrometer inkludert koffert, to batterier, lader og USB-kabel Leieavtale - Åsland Pukkverk AS - Håndholdt XRF spektrometer - Prosjekt nr 8557 Huken I 2014/ / JOR/JORPAR TE JOR/JORPAR Åsland Pukkverk AS Huken Innkalling til årsmøte i Biologisk-dynamisk Forening 2014 Biologisk - dynamisk forening I 2014/ / TIN/TINKSO TIN/TINKSO Biologisk-dynamisk Forening Svar på prosjektsøknad Høstingssikkerhet av eng i forhold til endret nedbørsmønster under projisert fremtidig klima SLF. Klima- og miljøprogram I 2014/ / SAR/SARTPE ***** SAR/SARTPE Statens landbruksforvaltning Avtale om rådgivning mellom FAGUS og rådgiver 2014 Fagus rådgivning - Bioforsk Plantehelse - avtaler fra 2014 U 2014/ / PLH/PLHAHE 642.2

19 Mottaker FAGUS, Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren Venche Talgø PLH/PLHVTA Avtale om rådgivning mellom Fagus og rådgiver 2014 Fagus rådgivning - Bioforsk Plantehelse - avtaler fra 2014 U 2014/ / PLH/PLHAHE Mottaker Fagus Inger Sundheim Fløistad PLH/PLHISF Avtale om rådgivning mellom Fagus og rådgiver 2014 Fagus rådgivning - Bioforsk Plantehelse - avtaler fra 2014 U 2014/ / PLH/PLHAHE Mottaker Fagus Anette Sundbye PLH/PLHASU HERD Agriculture progress report 2013 project UF. HERD - Providing genetic diversity and healthy plants for the horticulture in Bosnis & Herzegovina U 2010/ / PLH/PLHDRB 677 Mottaker Universitetet for miljø- og biovitenskap Dag-Ragnar Blystad PLH/PLHDRB Tildeling - Prosjekt E18 Bommestad-Sky miljøoppfølging ytre miljø Farrisvannet Statens vegvesen - Miljøovervåking E8 Bommestad-Sky - Ytre miljø Farrisvannet - Prosjekt nr 8754 I 2014/ / JOR/JORRRO TE JOR/JORRRO Statens vegvesen

20 EPPO -Proficiency test organized by GEVES for the detection of Puccinia horiana on chrysanthemum. EPPO - Plant pest diagnostic Laboratories - Accreditation I 2014/ / PLH/PLHHSK TE PLH/PLHHSK OEPP/EPPO - European and Mediterranean Plant Protction organization Avtale til signering og retur - E18 Bommestad-Sky Statens vegvesen - Miljøovervåking E8 Bommestad-Sky - Ytre miljø Farrisvannet - Prosjekt nr 8754 I 2014/ / JOR/JORRRO BU 4 JOR/JORRRO Statens vegvesen Ferdig signert avtale - E18 Bommestad-Sky Statens vegvesen - Miljøovervåking E8 Bommestad-Sky - Ytre miljø Farrisvannet - Prosjekt nr 8754 U 2014/ / JOR/JORRRO Mottaker Statens vegvesen Roger Roseth JOR/JORRRO Komplett tilbud på hjertestarter, service og vedlikehold, samt kurs Blostrupmoen - HMS - Hjertestarter og førstehjelpsutstyr I 2011/ / JOR/JORABO 254 JOR/JORABO Blostrupmoen Søknad om innesluttet bruk av genmodifiserte planter. Laboratorier på SKP - Helsedirektoratet - Tilsyn Genteknologiloven - søkanderom godkjenning - Lenke til sak 2000/ P Planteforsk Plantevernet U 2013/ / PLH/PLHHTA

21 410 Mottaker Sosial- og helsedirektoratet Mottaker Helsedirektoratet Tage Thorstensen PLH/PLHTTH Ajourførte data til NIFUs forskerpersonalregister NIFU Step - Nøkkeltall/ årsrapportering for 2012 for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter U 2013/ / LOA/LOABMI 358 Mottaker Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Dag Midtfjord LOA/LOADAM Godkjenning av oppdrettsanlegg - Landvik Utvikling av integrert fisk- og planteproduksjon for norske forhold - oppdrettsanlegg - Aquaponics I 2012/ / LAN/LANSLS LAN/LANSLS Mattilsynet Innkalling til Bioforsk bedriftsidrettslag - Årsmøte Bioforsk BIL - Bedriftsidrettslag - Strategi for videre arbeid med aktivitetsfremmende tiltak - Søknader om midler I 2010/ / LOA/LOAGLI 254 LOA/LOAGLI Bioforsk BIL Mottatt avtale for signering og retur - Elvetilførselsprogrammet RID 2014 OSPAR RID - Elvetilførselsprogrammet RID Projekt nr 8707 I 2014/ / JOR/JORESK BU 2 JOR/JORESK Norsk institutt for vannforskning

22 Mottatt vitnemål for Bachelor i landbruksteknikk Personalmappe - Timeansettelse Hansen Truls Olve Terjesønn - Seksjon Miljøteknologi og renseprosesser I 2014/ / JOR/JORTMA P Off. loven 13 jf fvl ledd BU 7 JOR/JORABO Truls Olve Terjesønnn Hansen Etterspør signert arbeidsavtale - Bekrefter mottatt vitnemål for Bachelor i landbruksteknikk Personalmappe - Timeansettelse Hansen Truls Olve Terjesønn - Seksjon Miljøteknologi og renseprosesser U 2014/ / JOR/JORTMA P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Truls Olve Terjesønnn Hansen Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Bekrefter at det er vanskelig å fastsette konkrete verdier - Rapport gir god dokumentasjon på tilstand Follo Bedriftshelsetjeneste (Follo BHT) - HMS - Rapporter etter div. vernerunder ved Bioforsk Saghellinga - Ås - se også 2006/46 (LOA) I 2007/ / JOR/JORABO 254 JOR/JORABO Follo BHT Eiendommen Strandheim - Holt - LMD ber om at Bioforsk gjennomfører salg av eiendommen - forutsatt at fradeling blir realisert Fradeling og salg av Strandheim - Holt - Gnr Bnr 3 I 2014/ / HOL/HOLRJO HOL/HOLRJO Landbruks- og matdepartementet Marine Møre - signert kontrakt med Møreforskning Marin og Bioforsk Marine Møre Prosjekt nr: I 2014/ / TIN/TINKSO

23 ***** TIN/TINUSL Møreforskning Signert avtale sendt pr e-post Natur- og kulturarv som en bærekraftig verdiskaper - Instidata I 2014/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Proneo Rapport oversendt pr e-post Fjørfegjødsel i korn - Instidata U 2014/ / KVI/KVILAN ***** Mottaker Statens landbruksforvaltning Lars Nesheim KVI/KVILAN Oversendelse av kontrakt Kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for kulturlandskapet på Sør-Gjæslingan i Vikna kommune - Instidata I 2014/ / KVI/KVIKAH KVI/KVIKAH Vikna kommune Frøbestilling Verdiprøving fôrvekster - Macnr U 2010/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker Graminor Unni Solheim Iversen KVI/KVIUSI

24 Frøbestilling Verdiprøving fôrvekster - Macnr U 2010/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker Svalöf Weibull Unni Solheim Iversen Frøbestilling Verdiprøving fôrvekster - Macnr KVI/KVIUSI U 2010/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker DLF Trifolium AS Unni Solheim Iversen Oppdatering av informasjon - sendt pr e-post Indikatorer Naturindeks. Instinr KVI/KVIUSI U 2013/ / KVI/KVIKAH 620 Mottaker Miljødirektoratet Knut Anders Hovstad Retur av signert avtale Kartlegging kulturlandskap Sør-Gjæslingan KVI/KVIKAH U 2014/ / KVI/KVIPVE ***** Mottaker Vikna kommune Per Vesterbukt Tilbud på kartlegging av prioritert naturtype Kartlegging naturtyper Trones gård KVI/KVIPVE U 2014/ / KVI/KVIPVE 330

25 Mottaker Mette Rostad, Trones gård Per Vesterbukt KVI/KVIPVE Vedtak om dispensasjon for innførsel vevkultur av potet genotyper til forskningsformål. Dispensasjon for innførsel av vevkultur av potet genotyper til forskningsformål I 2014/ / PLH/PLHRNA BU 2 PLH/PLHRNA Mattilsynet Materials transfer agreement NFR /E40 - NKJ Effekt av klimaendringer på samspillet av Fusariumarter i havre og bygg.- Impact o climate change on the interaction og Fusarium species in oats and barley. Insti nr 8024 U 2010/ / PLH/PLHELY 631 Mottaker Veterinærinstituttet Tage Thorstensen PLH/PLHTTH Invitasjon til minikonkurranse Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder i Møre og Romsdal 2014 I 2014/ / KVI/KVIKAH KVI/KVIKAH Miljødirektoratet Søknad - Stilling som prosjektmedarbeider E18 Bommestad-Sky - Vedlagt CV Personalmappe - Timebasert ansettelse i perioden til og med Katia Aparecida da Silva - Seksjon MilTek - Prosjekt 8754 I 2014/ / JOR/JORTMA P Off. loven 13 jf fvl ledd TE JOR/JORTMA Katia Aparecida da Silva

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

TEMA Nr. 12 - September 2010

TEMA Nr. 12 - September 2010 TEMA Nr. 12 - September 2010 Integrert plantevern Trond Hofsvang, Bioforsk Plantehelse trond.hofsvang@bioforsk.no Begrepet integrert bekjempelse ble utviklet på 1950- tallet i USA. Problemer med skadedyr

Detaljer

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Innhold GenØk - Senter for biosikkerhet Hvordan er vi organisert Ansatte og styret pr. 31.12.13 GenØk i 2013 Forskning Rådgivning De etiske utfordringene

Detaljer

Norsk senter for økologisk landbruk

Norsk senter for økologisk landbruk Meny Forrett Kremet grønnsakssuppe Hovedrett Oksefilet med sesongens grønnsaker Mellomrett Fjellost m/fruktpuré Dessert Hagebær m/sabayonnesaus Vi legger vekt på: Økologiske råvarer og god smak Årstidsvariasjon

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Sak 71/14 Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Onsdag 24. mars 2013 kl 1230 til 1730 / Scandic Vulkan hotell, Oslo. Ragnar Eltun (møteleder),

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Årsrapport 2011 GenØk - Senter for biosikkerhet

Årsrapport 2011 GenØk - Senter for biosikkerhet Årsrapport 2011 GenØk - Senter for biosikkerhet 2010 GenØk i 2011 Året 2011 har vært et svært spennende og utviklende år for GenØk. Organisatorisk har det vært omfattende utskiftinger og endringer både

Detaljer

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning 2013 Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning Om Norsk senter for bioenergiforskning Norsk senter for bioenergiforskning er et forpliktende samarbeid mellom forskningsinstituttene

Detaljer