Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder i Møre og Romsdal 2014 U 2014/ / KVI/KVIKAH Mottaker Miljødirektoratet Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder i Vest-Agder 2014 U 2014/ / KVI/KVIKAH Mottaker Miljødirektoratet Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Anmodning om utbetaling Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr U 2012/ / KVI/KVIBOB 620 Mottaker Fylkesmannen i Troms Bolette Bele KVI/KVIBOB E-post som følgebrev med søknad til BIOIS - Scientific Service to suppert EFSA systematic reviews in the field of plant health risk assessment. - Call Ref. OC/EFSA/PLH/2013/01 Søknads prosess med BIOIS - Scientific Service to support EFSA systematic reviews in the field of plant health risk assessment. - Call Ref. OC/EFSA/PLH/2013/01 U 2013/ / PLH/PLHHSK 677 Mottaker Bio Intelligence Service - BIOIS Mottaker European Food Safety Authority Hanne Skomedal PLH/PLHHSK

2 Anmodning om sluttutbetaling av BU-tilskudd til Hundekjeksprosjektet NFR. Prosjektnr /I10 - How to control Anthriscus sylvestris: Biological measures ond societal efforts - Hundekjeksprosjekt. Konsortieavtale - samarbeidsavtale U 2010/ / HOL/HOLMJO 631 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Marit Jørgensen HOL/HOLMJO Søknad til sentrale BU-midler - etablering av Norges skolehagelag 2014 SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr U 2009/ / TIN/TINKMC Mottaker Landbruks- og matdepartementet Kirsty McKinnon TIN/TINKMC Søknad - Tickless NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr Instinr.: U 2010/ / TIN/TINLGR 631 Mottaker Innovasjon Norge Lise Grøva Official circular, Norwegian national list Norwegian national list TIN/TINLGR I 2014/ / LOA/LOANVA ***** LOA/LOANVA Mattilsynet Undertegnet taushetserklæring Personalmappe - Simi, Lucas Detogni - Ph.D student at Faculdade de Ciênciias Agronômicas, FCA/UNESP, SP, Brasil. Hos Haukeland og Trandem I 2013/ / PLH/PLHAHE

3 TE PLH/PLHAHE Lucas Detogni Simi Utbetaling av tilskudd vedr. kompetansenettverket for småskala mat i nord Kompetansenettverk for småskala matproduksjon i Nord-Norge I 2009/ / HOL/HOLHHA HOL/HOLHHA Innovasjon Norge Undertegnet avtale for egenfinansiert PhD student, fra Personalmappe - Simi, Lucas Detogni - Ph.D student at Faculdade de Ciênciias Agronômicas, FCA/UNESP, SP, Brasil. Hos Haukeland og Trandem I 2013/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Lucas Detogni Simi Avtale - regionalt prosjekt med kvalifiseringsstøtte mellom Bioforsk og Regionale Forskningsfond Midt-Norge - Ewe and lamb performance. lamb carcass quality from alternative forage - prosjektnr: Søknad - Ewe and lamb performance, lamb carcass yield and carcass quality from alternative forage. prosjektnr: I 2013/ / TIN/TINHST 631 TIN/TINHST Regionale Forskningsfond Midt-Norge Kopi av prosjektskisse Step one - ENTOFUNGI , Entomopathogenic fungi in biological control against agricultural and forest pests in Europe ENTOFUNGI Entomopathogenic fungi in biological control against agricultural and forest pests in Europe. Horizon 2020 SFS-2014 I 2014/ / PLH/PLHIKL TE PLH/PLHIKL

4 University of Innspruck, Institute of Microbiology Søknad om sentale BU-midler til Arktisk landbruk formidlingsprosjekt Arktisk landbruk, mat og matproduksjon - et formidlingsprosjekt rettet mot grunnskolen U 2014/ / HOL/HOLEEL Mottaker Landbruks og matdepartementet Ellen Elverland HOL/HOLEEL Kopi av søknadsskisse POnTE - Pest organisms Threatening Europe - Horizon 2020-SFS SFS-03a RIA Søknadsnr. SEP POnTE - Pest organisms Threatening Europe - Horizon 2020-SFS SFS-03a RIA Søknadsnr. SEP I 2014/ / PLH/PLHVTA TE PLH/PLHVTA Respoonsabile UOS, CNR - Instituto de Virologia Vegetale Prosjektregnskapsrapport - nutrient supply and productivity in organic forage and milk production for perioden Nutrient supply and productivity in organic forage and milk production - improved forage production and utilization based on local resources FORUT NFR prosjektnr.: /O99 Instinr.: U 2011/ / TIN/TINHST 631 Mottaker Norges forskningsråd Håvard Steinshamn TIN/TINHST Endringsavtale prolongering reisebyråtjenester Rammeavtale om reisebyråtjenester med Via Travel Norge AS I 2010/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOATGR Via Travel Norge AS

5 Søknad - ToDoIPM - EU-China - Sino-EU joint to develop and implement the next level IPM practices, a case study in potato. H2020 SFS3b proposal TodoIPM ToDoIPM - EU prosjekt - Sino-EU joint to develop and implement the next level IPM practices, a case study in potato. I 2014/ / PLH/PLHRHO 677 PLH/PLHRHO Wageningen University and Research Centre, Applied Plant research Endringsavtale prolongering kontorrekvisita Cost Control Management AS - Avtale om kostnadsbesparelse i kontorrekvisita for Bioforsk. Mercell. Her Rammeavtale med Maske Gruppen AS I 2009/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOATGR Maske gruppen AS Arrangementsstøtte fra BIONÆR - svar på søknad NFR prosjekt Miljømelk - Environmental and economical sustainability of organic dairy farms Enviromilk. Macnr I 2009/ / TIN/TINSHA 631 Mottaker Sissel Hansen TIN/TINSHA Norges forskningsråd Collobration agreement for the research project "Securing triple bottom line outcomes from bioenergy development and innovation in rural Norway" - TRIBORN Søknad - Securing triple bottom line outcomes from bioenergy development and innovation in rural Norway - TRIBORN U 2013/ / TIN/TINHWA 631 Mottaker Norsk institutt for skog og landskap Hilde Karine Wam TIN/TINHWA

6 Kvittering for mottatt søknad NFR - Establishment of a Sino-Norwegian Green platform to tackle environmental challenges and soil and water pollution in Chinese agriculture NFR - Establishment of a Sino-Norwegian Green platform to tackle environmental challenges and soil and water pollution in Chinese agriculture (Arrangementsstøtte - MILUTV - ARENAER). Søknadsnr: ES I 2014/ / LOA/LOANVA TE LOA/LOANVA Norges forskningsråd Avslag på søknad - Scientific Service to support EFSA systematic reviews in the field of plant health risk assessment OC/EFSA/PLH/2013/01 Søknads prosess med BIOIS - Scientific Service to support EFSA systematic reviews in the field of plant health risk assessment. - Call Ref. OC/EFSA/PLH/2013/01 I 2013/ / PLH/PLHHSK BU 2 PLH/PLHHSK European Food Safety Authority Beklager feilsendt brev av Sak avsluttes Avløpsløsning - Lyksetveien 31 gnr 59 bnr 906 Frogn kommune - Kontaktperson: Finn Viggo Amundsen I 2014/ / JOR/JORGRH TE JOR/JORGRH Frogn kommune Miljøkontoret Melding om delegert vedtak - gnr 109 bnr Søknad om utslippstillatelse fritidsbolig - Avløpsløsning fritidsbolig gnr 109 bnr Lennsmannsvika 53 - Mylla - Lunner kommune I 2007/ / JOR/JORGRH TE JOR/JORGRH Lunner kommune Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse - gnr 109 bnr 129 Avløpsløsning fritidsbolig gnr 109 bnr Lennsmannsvika 53 - Mylla - Lunner kommune

7 I 2007/ / JOR/JORGRH TE JOR/JORGRH Lunner kommune Innvilget støtte i perioden for prosjektet Effekter av jordarbeiding og klimaendring på avrenning av glyfosat og soppmidler på arealer med lav erosjonsrisiko. Ønsker skriftlig bekreftelse SLF - Effekter av jordarbeiding og klimaendring på avrenning av glyfosat og soppmidler på arealer med lav erosjonsrisiko Prosjektnr I 2014/ / PLH/PLHOME PLH/PLHOME Statens landbruksforvaltning Kunngjøring - Konkurransegrunnlag sertifiseringsbistand ISO9001- ISO27001 Anskaffelse av sertifiseringsstøtte for ISO27001 og ISO Norske Veritas U 2013/ / LOA/LOARHE Mottaker Allmennheten Randi Hesjedal LOA/LOARHE Norske-Veritas-Tilbudsbeskrivelse - Bioforsk ISO 9001 og ISO attester Anskaffelse av sertifiseringsstøtte for ISO27001 og ISO Norske Veritas I 2013/ / LOA/LOARHE LOA/LOARHE Norske Veritas Oppsigelse av avtale - leie av interiørbeplantning fra Ambius - samt bekreftelse av mottatt oppsigelse Ambius. Interiørbeplantning U 2010/ / LOA/LOATGR Mottaker Ambius Asgeir Martinsen

8 Anmodning om utbetaling LOA/LOAAMA INTERREG Botnia Atlantica søknad "Animal Sensor Networks" prosjekt nr U 2012/ / TJO/TJOGHJ 657 Mottaker Nordland fylkeskommune Inger Hansen TJO/TJOIHA Søknad om midler for år "Animal Sensor Networks" INTERREG Botnia Atlantica søknad "Animal Sensor Networks" prosjekt nr U 2012/ / TJO/TJOGHJ 657 Mottaker Nordland fylkeskommune Inger Hansen TJO/TJOIHA Etterspør pristilbud - Kjøpe ut hjertestarter, kurs og vedlikehold hjertestartere Blostrupmoen - HMS - Hjertestarter og førstehjelpsutstyr U 2011/ / JOR/JORABO 254 Mottaker Blostrupmoen Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Bioforsk - Årsrapport endret med styrebehandlet regnskap Statsbudsjettet Tildelingsbrev LMD. St.prop 1 S ( ) for budsjettåret Tildelingsbrev til Bioforsk - Rapportering - Husleiekompensasjon U 2012/ / LOA/LOABMI 115 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Bente Midthjell LOA/LOABMI Signert avtale om FoU delprosjekt mellom Statens vegvesen-prosjektet E8-Ørje-Vinterbro og Bioforsk Statens vegvesen Region Øst - Forskning, utvikling og kunnskapsbistand knyttet til flytting av matjordressurser og oppbygging av nye jordbruksarealer - E18 Ørje-Vinterbro - Prosjekt nr 8525 I 2013/ / JOR/JORTKH

9 TE JOR/JORTKH Statens vegvesen Søknad om sommerjobb - fortrinnsvis med resepsjonstjenester eller vasking, evt. hos vedlikeholdsavdeling eller i grøntanleggene Svanhovd - sommerjobb ekstrahjelp og praksis I 2014/ / SVA/SVASBH SVA/SVASBH Camilla Ananiassen Bertos Mottatt attest og vitnemål Personalmappe - Kine Svensson - Engasjement i perioden til og med Biogasslab Vollebekk Seksjon Bioressurser I 2014/ / JOR/JORTKB P Off. loven 13 jf fvl ledd TE JOR/JORTKB Kine Svensson Tilbud om engasjement i 7 mnd - Biogasslab Vollebekk Personalmappe - Kine Svensson - Engasjement i perioden til og med Biogasslab Vollebekk Seksjon Bioressurser U 2014/ / JOR/JORTKB P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Kine Svensson Tormod Briseid JOR/JORTKB Produksjonstilskudd i jordbruket - Landvik Produksjonstilskudd i jordbruket for Landvik gnr 88 bnr 4 Grimstad kommune I 2008/ / LAN/LANEST ***** LAN/LANEST Grimstad kommune

10 Jordleiekontrakt og leieavtale - 10 år fra Apelsvoll. Leie av Hoff Prestegård - Østre Toten Prestegård - prestegard dekar - framleieavtale Hoff Norske Potetindustrier I 2008/ / APE/APEIHA APE/APEIHA Opplysningsvesenets fond Melding om vedtak. Tillatelse - løyve til oppsetting av midlertidig tunneler på gnr. 76 bnr. 1 - Ullensvang Midlertidig veksthus Ullensvang - Hagetunnel for driving av småtre I 2014/ / ULL/JORRSO 033 ULL/JORRSO Ullensvang Herad Svar på søknad om dispensasjon fra byggegrensa - fv oppføring av 3 stk plasttunneler på gnr 74 bnr 24 i Ullensvang herad Midlertidig veksthus Ullensvang - Hagetunnel for driving av småtre I 2014/ / ULL/JORRSO 033 ULL/JORRSO Statens vegvesen, Region Vest Tilskudd til utviklingsprosjekt innen økologisk landbruk. Ugraskamp og gjødsel - to sider av samme sak i økologisk fruktdyrking - Utviklingstiltak økologisk landbruk Ugraskamp og gjødsel - to sider av samme sak i økologisk fruktdyrking - Utviklingstiltak økologisk landbruk -SLF - Statens Landbruksforvaltning I 2013/ / ULL/ULLEVA ULL/ULLEVA Statens landbruksforvaltning Avtale om veterinærtilsyn - Aquaponics NOMA - Nordic Marine - New innovations for sustainable Aquaponics NOMA - Nordic Marine - New innovations for sustainable I 2014/ / LAN/LANSLS

11 ***** LAN/LANSLS Evje Dyreklinikk, veterinær Dag Sitje CENSA MOU - Memorandum of understanding Latin-Amerika - Cuba - CENSA - UNAH - IBP - Internasjonale MOU'er I 2011/ / PLH/PLHIKL 373 LOA/LOANVA Ondina Leon Diaz - Censa Vedlikeholdsrapport håndslokkere Landvik. Drift og vedlikehold av eiendommer og bygninger I 2008/ / LAN/LANEST 035 LAN/LANEST Nilsens Brannservice Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak - Lensmannsvika 53 gnr 109 bnr 129 Lunner kommune Avløpsløsning fritidsbolig gnr 109 bnr Lennsmannsvika 53 - Mylla - Lunner kommune U 2007/ / JOR/JORGRH Mottaker Lunner kommune Guro Hensel JOR/JORGRH Informerer om søknadsprosessen - Venter på vedtak om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak Avløpsløsning fritidsbolig gnr 109 bnr Lennsmannsvika 53 - Mylla - Lunner kommune U 2007/ / JOR/JORGRH Mottaker Sam Harris Guro Hensel JOR/JORGRH

12 Tilbud om oppdrag NOAH AS Langøya - Oppdrag - Vurdering - Toppdekke kalksteinsmasser, konstruert toppdekke og partier av avfallsjord - Prosjekt nr 8729 I 2014/ / JOR/JORTKH TE JOR/JORTKH NOAH AS Kunngjøring Anskaffelse av sensorer- loggere ved Jord og miljø-rammeavtale - Seba Hydrometrie GmbH U 2013/ / LOA/LOARHE Mottaker Allmennheten Randi Hesjedal LOA/LOARHE Oversender tilbud på prosjekt Jordkvalitet og revegetering Langøya NOAH AS Langøya - Oppdrag - Vurdering - Toppdekke kalksteinsmasser, konstruert toppdekke og partier av avfallsjord - Prosjekt nr 8729 U 2014/ / JOR/JORTKH Mottaker NOAH AS Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Bekrefter mottatt tilbud - Spesifiserer oppdraget NOAH AS Langøya - Oppdrag - Vurdering - Toppdekke kalksteinsmasser, konstruert toppdekke og partier av avfallsjord - Prosjekt nr 8729 I 2014/ / JOR/JORTKH BU 4 JOR/JORTKH NOAH AS Avklaringer - Kalkstein, jorddekketiltak NOAH AS Langøya - Oppdrag - Vurdering - Toppdekke kalksteinsmasser, konstruert toppdekke og partier av avfallsjord - Prosjekt nr 8729

13 U 2014/ / JOR/JORTKH Mottaker NOAH AS Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Bekrefter tilbud etter avklaring - Ber om utreding av to alternativer NOAH AS Langøya - Oppdrag - Vurdering - Toppdekke kalksteinsmasser, konstruert toppdekke og partier av avfallsjord - Prosjekt nr 8729 I 2014/ / JOR/JORTKH TE JOR/JORTKH NOAH AS Meddelelse om tildeling av kontrakt Anskaffelse av sensorer- loggere ved Jord og miljø-rammeavtale - Seba Hydrometrie GmbH U 2013/ / LOA/LOARHE Mottaker Seba Hydrometrie GmbH Mottaker Seda Hydrometrie Randi Hesjedal LOA/LOARHE Tilbudsbrev - anskaffelse av måleteknisk utstyr - sensorer og loggere Bioforsk - Scanmatic AS Anskaffelse av sensorer- loggere ved Jord og miljø-rammeavtale - Seba Hydrometrie GmbH I 2013/ / LOA/LOARHE TE LOA/LOARHE Scanmatic AS Tilbud om stilling Personalmappe - Lundemo, Sverre U 2014/ / KVI/KVIUSI 221 Mottaker Sverre Lundemo Unni Solheim Iversen

14 Delutbetaling KVI/KVIUSI INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr I 2011/ / KVI/KVIERE KVI/KVIERE Nord-Trøndelag Fylkeskommune Delutbetaling Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr I 2012/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Fylkesmannen i Troms Delutbetaling INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr I 2011/ / KVI/KVIERE KVI/KVIERE Sør-Trøndelag Fylkeskommune Utsatt arbeidsfrist Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge - Instinr I 2012/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Fylkesmannen i Troms Oversendelse av manglende vedlegg - sendt pr e-post INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr U 2011/ / KVI/KVIERE 621.5

15 Mottaker Nord-Trøndelag Fylkeskommune Erik Revdal KVI/KVIERE Korrigert skjema - sendt som e-post INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr I 2011/ / KVI/KVIERE KVI/KVIERE Nord-Trøndelag Fylkeskommune Tilstandsrapport for avløpsanlegg på Holt Drift og vedlikehold av eiendom - Holt i Tromsø I 2009/ / HOL/HOLRJO 035 HOL/HOLRJO Tromsø kommune, Vann og avløp Sluttutbetaling av tilskudd prosjekt Hvordan kontrollere hundekjeks NFR. Prosjektnr /I10 - How to control Anthriscus sylvestris: Biological measures ond societal efforts - Hundekjeksprosjekt. Konsortieavtale - samarbeidsavtale I 2010/ / HOL/HOLMJO 631 HOL/HOLMJO Fylkesmannen i Finnmark Avtale om å se gjennom vedlagte lister over stauder i samlingene. Vurdering av sykdomsrisiko hos stauder - oppsummert i Bioforsk rapport Vol 9. nr Prosjekt nr I 2014/ / PLH/PLHDRB BU 2 PLH/PLHDRB Genressurssenteret Bioforsk rapport Vol. 9 Nr Virus i stauder forekomst og spredning. Vurdering av sykdomsrisiko hos stauder - oppsummert i Bioforsk rapport Vol 9. nr Prosjekt nr

16 U 2014/ / PLH/PLHDRB Mottaker Genressurssnteret Mottaker Genressurssenteret Dag-Ragnar Blystad PLH/PLHDRB Søknad om prosjekt - Knoppar og skot på bjørk skadd av sopp. SØKNAD Genressurssenter - Koppar og skot på bjørk skadd av sopp. U 2014/ / PLH/PLHVTA Mottaker Norsk Genressurssenter Venche Talgø PLH/PLHVTA Sladdet - VAV - Oslo pesticider - Åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjemisk analyse av vann. Dolfin deltilbud 2 - Anskaffelse 200/2013 VAV - Oslo pesticider - Åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjemisk analyse av vann. Dolfin deltilbud 2 - Anskaffelse 200/2013 U 2014/ / PLH/PLHMST Mottaker Oslo kommune, Vann og avløpsetaten Marianne Stenrød PLH/PLHMST Tilbudsbrev usladdet VAV - Oslo pesticider - Åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjemisk analyse av vann. Dolfin deltilbud 2 - Anskaffelse 200/2013 U 2014/ / PLH/PLHMST UO Off. loven 23 Beskytte organets forhandlingsposisjon Mottaker Oslo kommune Marianne Stenrød PLH/PLHMST Registered with acknowledgement of receipt - Revision in 2010 EU - 7. rammeprogram "SoilCAM" - Optimalisering av overvåkingsstrategier for jord og grunnvann (SFT) - Prosjekt nr I 2007/ / JOR/JORHFR

17 TE LOA/LOAHSO European Commission Mottatt signert endringsavtale - Feltarbeid og vannprøvetaking Jord og miljø. Avtale på konsulentoppdrag feltarbeid/vannprøvetaking med Bjørn Solberg I 2010/ / LOA/LOAELU TE JOR/JORPST Bjørn Solberg Signert bekreftelse på prosjektsamarbeid - Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i landbruket Klimatiltak Energigården - Referansegruppe til prosjektet Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i landbruket - Prosjekt nr 8632 I 2013/ / JOR/JORLOE ***** TE JOR/JORLOE Energigården AS Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven I 2014/ / LOA/LOAGLI 008 LOA/LOAGLI Arbeids- og sosialdepartement Høring - Endring av regler om transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs Høring - Endring av regler om transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs I 2014/ / LOA/LOANVA 008 LOA/LOANVA Mattilsynet

18 Vedtak - Godkjennes - på søknad om off-label godkjenning for bruk av Fenix mot frøugras i bønner Fenix - off-label - åkerbønne - aklonifen (U = ugrasmiddel) I 2008/ / PLH/PLHJNE TE PLH/PLHJNE Mattilsynet Leieavtale - Håndholdt XRF spektrometer inkludert koffert, to batterier, lader og USB-kabel Leieavtale - Åsland Pukkverk AS - Håndholdt XRF spektrometer - Prosjekt nr 8557 Huken I 2014/ / JOR/JORPAR TE JOR/JORPAR Åsland Pukkverk AS Huken Innkalling til årsmøte i Biologisk-dynamisk Forening 2014 Biologisk - dynamisk forening I 2014/ / TIN/TINKSO TIN/TINKSO Biologisk-dynamisk Forening Svar på prosjektsøknad Høstingssikkerhet av eng i forhold til endret nedbørsmønster under projisert fremtidig klima SLF. Klima- og miljøprogram I 2014/ / SAR/SARTPE ***** SAR/SARTPE Statens landbruksforvaltning Avtale om rådgivning mellom FAGUS og rådgiver 2014 Fagus rådgivning - Bioforsk Plantehelse - avtaler fra 2014 U 2014/ / PLH/PLHAHE 642.2

19 Mottaker FAGUS, Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren Venche Talgø PLH/PLHVTA Avtale om rådgivning mellom Fagus og rådgiver 2014 Fagus rådgivning - Bioforsk Plantehelse - avtaler fra 2014 U 2014/ / PLH/PLHAHE Mottaker Fagus Inger Sundheim Fløistad PLH/PLHISF Avtale om rådgivning mellom Fagus og rådgiver 2014 Fagus rådgivning - Bioforsk Plantehelse - avtaler fra 2014 U 2014/ / PLH/PLHAHE Mottaker Fagus Anette Sundbye PLH/PLHASU HERD Agriculture progress report 2013 project UF. HERD - Providing genetic diversity and healthy plants for the horticulture in Bosnis & Herzegovina U 2010/ / PLH/PLHDRB 677 Mottaker Universitetet for miljø- og biovitenskap Dag-Ragnar Blystad PLH/PLHDRB Tildeling - Prosjekt E18 Bommestad-Sky miljøoppfølging ytre miljø Farrisvannet Statens vegvesen - Miljøovervåking E8 Bommestad-Sky - Ytre miljø Farrisvannet - Prosjekt nr 8754 I 2014/ / JOR/JORRRO TE JOR/JORRRO Statens vegvesen

20 EPPO -Proficiency test organized by GEVES for the detection of Puccinia horiana on chrysanthemum. EPPO - Plant pest diagnostic Laboratories - Accreditation I 2014/ / PLH/PLHHSK TE PLH/PLHHSK OEPP/EPPO - European and Mediterranean Plant Protction organization Avtale til signering og retur - E18 Bommestad-Sky Statens vegvesen - Miljøovervåking E8 Bommestad-Sky - Ytre miljø Farrisvannet - Prosjekt nr 8754 I 2014/ / JOR/JORRRO BU 4 JOR/JORRRO Statens vegvesen Ferdig signert avtale - E18 Bommestad-Sky Statens vegvesen - Miljøovervåking E8 Bommestad-Sky - Ytre miljø Farrisvannet - Prosjekt nr 8754 U 2014/ / JOR/JORRRO Mottaker Statens vegvesen Roger Roseth JOR/JORRRO Komplett tilbud på hjertestarter, service og vedlikehold, samt kurs Blostrupmoen - HMS - Hjertestarter og førstehjelpsutstyr I 2011/ / JOR/JORABO 254 JOR/JORABO Blostrupmoen Søknad om innesluttet bruk av genmodifiserte planter. Laboratorier på SKP - Helsedirektoratet - Tilsyn Genteknologiloven - søkanderom godkjenning - Lenke til sak 2000/ P Planteforsk Plantevernet U 2013/ / PLH/PLHHTA

21 410 Mottaker Sosial- og helsedirektoratet Mottaker Helsedirektoratet Tage Thorstensen PLH/PLHTTH Ajourførte data til NIFUs forskerpersonalregister NIFU Step - Nøkkeltall/ årsrapportering for 2012 for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter U 2013/ / LOA/LOABMI 358 Mottaker Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Dag Midtfjord LOA/LOADAM Godkjenning av oppdrettsanlegg - Landvik Utvikling av integrert fisk- og planteproduksjon for norske forhold - oppdrettsanlegg - Aquaponics I 2012/ / LAN/LANSLS LAN/LANSLS Mattilsynet Innkalling til Bioforsk bedriftsidrettslag - Årsmøte Bioforsk BIL - Bedriftsidrettslag - Strategi for videre arbeid med aktivitetsfremmende tiltak - Søknader om midler I 2010/ / LOA/LOAGLI 254 LOA/LOAGLI Bioforsk BIL Mottatt avtale for signering og retur - Elvetilførselsprogrammet RID 2014 OSPAR RID - Elvetilførselsprogrammet RID Projekt nr 8707 I 2014/ / JOR/JORESK BU 2 JOR/JORESK Norsk institutt for vannforskning

22 Mottatt vitnemål for Bachelor i landbruksteknikk Personalmappe - Timeansettelse Hansen Truls Olve Terjesønn - Seksjon Miljøteknologi og renseprosesser I 2014/ / JOR/JORTMA P Off. loven 13 jf fvl ledd BU 7 JOR/JORABO Truls Olve Terjesønnn Hansen Etterspør signert arbeidsavtale - Bekrefter mottatt vitnemål for Bachelor i landbruksteknikk Personalmappe - Timeansettelse Hansen Truls Olve Terjesønn - Seksjon Miljøteknologi og renseprosesser U 2014/ / JOR/JORTMA P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Truls Olve Terjesønnn Hansen Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Bekrefter at det er vanskelig å fastsette konkrete verdier - Rapport gir god dokumentasjon på tilstand Follo Bedriftshelsetjeneste (Follo BHT) - HMS - Rapporter etter div. vernerunder ved Bioforsk Saghellinga - Ås - se også 2006/46 (LOA) I 2007/ / JOR/JORABO 254 JOR/JORABO Follo BHT Eiendommen Strandheim - Holt - LMD ber om at Bioforsk gjennomfører salg av eiendommen - forutsatt at fradeling blir realisert Fradeling og salg av Strandheim - Holt - Gnr Bnr 3 I 2014/ / HOL/HOLRJO HOL/HOLRJO Landbruks- og matdepartementet Marine Møre - signert kontrakt med Møreforskning Marin og Bioforsk Marine Møre Prosjekt nr: I 2014/ / TIN/TINKSO

23 ***** TIN/TINUSL Møreforskning Signert avtale sendt pr e-post Natur- og kulturarv som en bærekraftig verdiskaper - Instidata I 2014/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Proneo Rapport oversendt pr e-post Fjørfegjødsel i korn - Instidata U 2014/ / KVI/KVILAN ***** Mottaker Statens landbruksforvaltning Lars Nesheim KVI/KVILAN Oversendelse av kontrakt Kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for kulturlandskapet på Sør-Gjæslingan i Vikna kommune - Instidata I 2014/ / KVI/KVIKAH KVI/KVIKAH Vikna kommune Frøbestilling Verdiprøving fôrvekster - Macnr U 2010/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker Graminor Unni Solheim Iversen KVI/KVIUSI

24 Frøbestilling Verdiprøving fôrvekster - Macnr U 2010/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker Svalöf Weibull Unni Solheim Iversen Frøbestilling Verdiprøving fôrvekster - Macnr KVI/KVIUSI U 2010/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker DLF Trifolium AS Unni Solheim Iversen Oppdatering av informasjon - sendt pr e-post Indikatorer Naturindeks. Instinr KVI/KVIUSI U 2013/ / KVI/KVIKAH 620 Mottaker Miljødirektoratet Knut Anders Hovstad Retur av signert avtale Kartlegging kulturlandskap Sør-Gjæslingan KVI/KVIKAH U 2014/ / KVI/KVIPVE ***** Mottaker Vikna kommune Per Vesterbukt Tilbud på kartlegging av prioritert naturtype Kartlegging naturtyper Trones gård KVI/KVIPVE U 2014/ / KVI/KVIPVE 330

25 Mottaker Mette Rostad, Trones gård Per Vesterbukt KVI/KVIPVE Vedtak om dispensasjon for innførsel vevkultur av potet genotyper til forskningsformål. Dispensasjon for innførsel av vevkultur av potet genotyper til forskningsformål I 2014/ / PLH/PLHRNA BU 2 PLH/PLHRNA Mattilsynet Materials transfer agreement NFR /E40 - NKJ Effekt av klimaendringer på samspillet av Fusariumarter i havre og bygg.- Impact o climate change on the interaction og Fusarium species in oats and barley. Insti nr 8024 U 2010/ / PLH/PLHELY 631 Mottaker Veterinærinstituttet Tage Thorstensen PLH/PLHTTH Invitasjon til minikonkurranse Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder i Møre og Romsdal 2014 I 2014/ / KVI/KVIKAH KVI/KVIKAH Miljødirektoratet Søknad - Stilling som prosjektmedarbeider E18 Bommestad-Sky - Vedlagt CV Personalmappe - Timebasert ansettelse i perioden til og med Katia Aparecida da Silva - Seksjon MilTek - Prosjekt 8754 I 2014/ / JOR/JORTMA P Off. loven 13 jf fvl ledd TE JOR/JORTMA Katia Aparecida da Silva

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.2011 Returnerer ett ferdig signert eksemplar av kontrakt

Detaljer

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02.2011 Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Tildeling totalentreprise Kontorbygg

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.2014 Informasjon til LMDs underliggende virksomheter

Detaljer

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11.

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11. Journal Seleksjon: Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.11.2012 E-post Svar på søknad om

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.2013 Søknad om delfinansiering forprosjekt Tjøtta

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.2011 Søknad om støtte til forprosjekt for utvikling av

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.05.2014 Referat fra møte i Skjerdingfjellvegen A/L den 22.mars 2014 på Skjerdingfjell Høyfjellshotell

Detaljer

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.2014-6.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.04.2014 Kartanalyse for eiendom 0619-92/4 Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-16.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 Budsjettframlegg 2011 Statsbudsjettet 2011 2010/9-2 995/2010 05.05.2010 Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.02.2014 New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address

Detaljer

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering:

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.02.2010-28.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2010 VS: Signert avtale om Agresso time/prosjekt mm. Agresso 2010/74-4 2287/2009 29.09.2009 ORGSAM/DT

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.2015 Valg av oppdragstaker "Tjeneste 1" - Rammeavtaler

Detaljer

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02.

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012-4.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 VS: A/CZ0046/2/0009 - November Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.03.2014-16.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.03.

Seleksjon: Journaldato: 10.03.2014-16.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.03.2014-16.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.03.2014 Søknad om godkjenning av innesluttet bruk

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013-20.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01.

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.02.2015 Oversendelse av arealressurskart-ar50 AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02.

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.03.2014 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2010 nderskrevet leieavtale Regionkontor - Midt-Norge 2008/106-2 674/2008 29.04.2008 Statsbygg Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.2011-18.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2011 Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran NFRprosjekt 201164/99 - Bonitering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok.

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 22.05.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt

Detaljer

Offentlig journal. Godtatt arbeidstilbud. Åpen søknad Landsskogtakseringen - Feltarbeid 2014 2014/12-10 811/2014 10.03.2014 18.03.

Offentlig journal. Godtatt arbeidstilbud. Åpen søknad Landsskogtakseringen - Feltarbeid 2014 2014/12-10 811/2014 10.03.2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014-16.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.03.2014 Godtatt arbeidstilbud Åpen søknad Landsskogtakseringen - Feltarbeid 2014 2014/12-10 811/2014

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid Anskaffelse - Windows og VMWare kompetanse

Offentlig journal. Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid Anskaffelse - Windows og VMWare kompetanse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.8.2013-11.8.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 13.08.2013 Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid 01.01.13-31.12.13 Anskaffelse - Windows

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011-8.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 09.05.2011 Svarbrev, søknad mottatt - vdelingsingeniør/overingeniør/rådgjevar Norsk institutt for skog og landskap

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.03.2011 Journaldato: 28.02.2011-04.03.2011, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ørneskremsel som forebyggende tiltak, søknad Ørneskremsel

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.7.2013-28.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Melding om adresse endring Personalmappe Schnug,

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10.

Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10.2011 Avslag på tilbud på produksjon av bok - Plantevern

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08.2013 Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Arbeidsavtale 24.06.2013-28.06.2013 - Ingunn

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.09.2013 Søknad og CV - Overingeniør - fjernmåling av skog - st. ref. (1888681390) - Overingeniør -

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12.

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2010 Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 GÅRDSKART/M

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-1.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 02.05.2011 Kontrakt vedr. leie av bolig Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 Forburkerrådet

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2014 Tilbud om 60 % fast stilling som Avdelingsingeniør

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref.

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 24.09.2012 Melding om mulig oppfinnelse Melding om idè Dofi 2012/110-1 1984/2012 01.06.2012 Campus Kjeller nnkalling

Detaljer

Offentlig journal. Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.10.2010-24.10.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2010 Supplerende tildelingsbrev 2010 Statsbudsjettet 2010 2009/92-22 2156/2010 18.10.2010 15.10.2010

Detaljer

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 09.10.2014 Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper Dialog mellom Skog og

Detaljer

Dok.dato: 26.06.2013. Landskap i endring - fotodokumentasjon/refotografering i utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Prosjekt 560108. Dok.

Dok.dato: 26.06.2013. Landskap i endring - fotodokumentasjon/refotografering i utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Prosjekt 560108. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.2013-7.7.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.07.2013 Protokoll - tilsettingsrådet - Møte 5-2013 - Tilsetting av forsker Forskerstilling - Klimasenteret

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 09.02.2015-15.02.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.02.

Seleksjon: Journaldato: 09.02.2015-15.02.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.02.2015-15.02.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.02.2015 Søknad om godkjennelse av lokal ansvarshavende

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03.

Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03.2012 Søknad - Effekt av gradvis fråskiljing versus fråskiljing

Detaljer

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.5.2012-13.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 14.05.2012 DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR nskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer

Detaljer

Offentlig journal. VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger i utmark 2007/119-2 293/2007

Offentlig journal. VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger i utmark 2007/119-2 293/2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.2.2012-26.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2012 VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger

Detaljer

Offentlig journal. Søknad til Skogtiltaksfondet "klimatilpasset gran i Midt-Norge" Diverse søknader 2010 (se egen saksmappe for Norges Forskningsråd)

Offentlig journal. Søknad til Skogtiltaksfondet klimatilpasset gran i Midt-Norge Diverse søknader 2010 (se egen saksmappe for Norges Forskningsråd) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2011-6.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 Søknad til Skogtiltaksfondet "klimatilpasset gran i Midt-Norge" Diverse søknader 2010 (se egen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 04.03.2013-10.03.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.03.

Seleksjon: Journaldato: 04.03.2013-10.03.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 04.03.2013-10.03.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.03.2013 Agronomisk revurdering iht. 5-årsplanen -

Detaljer

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok.

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.6.2010-20.6.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: nvitasjon til prosjektmøte 26. mai 2010 ndicators for biodiversity in organic/low-input

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 04.06.2013 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11.

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012 Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 01.11.2012 Retur av undertegnet

Detaljer

Offentlig journal. Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan. Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013 17.10.2013

Offentlig journal. Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan. Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013 17.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.10.2013 Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013

Detaljer

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** *****

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 21.11.2011 vslagsbrev 2 - stilling besatt - vdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815

Detaljer

Journaldato: 02.03.2015-08.03.2015, Journalenhet: LOA, jor. plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 02.03.2015-08.03.2015, Journalenhet: LOA, jor. plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.03.2015 Journaldato: 02.03.2015-08.03.2015, Journalenhet: LOA, jor. plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Tillegg II til konsortieavtale, ny treårsperiode

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok.

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010-14.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2010 Rødlistearter i Trillemarka Verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell, sentral høring 2006/318-4

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** *****

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 23.02.2015 Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2009. Dok.dato: 20.08.2012. Dok.dato: 08.08.2012

Dok.dato: 17.06.2009. Dok.dato: 20.08.2012. Dok.dato: 08.08.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2012-19.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 20.08.2012 VS: Kontrakt Økonomisk bidrag fra nettverksinstitusjonene for 2009 Najonalt nettverk for plantebiologisk

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.05.2014-01.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.

Seleksjon: Journaldato: 26.05.2014-01.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.05.2014-01.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2014 ***** ***** ***** Personalmappe Barlund, Astri

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune i Buskerud 2013/251-1 1421/2013

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune i Buskerud 2013/251-1 1421/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.05.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2011-20.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2011 nderskrevet kontrakt - nvertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway nvertebrates

Detaljer

Offentlig journal. F.sak 21/14. Marine Harvest Norway AS 2013/385-9 647/2014 14.04.2014 UTV/VTH 26.06.2014 U43 STAB/BMA

Offentlig journal. F.sak 21/14. Marine Harvest Norway AS 2013/385-9 647/2014 14.04.2014 UTV/VTH 26.06.2014 U43 STAB/BMA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2014-30.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 F.sak 21/14 Marine Harvest Norway AS 2013/385-9 647/2014 14.04.2014 TV/VTH 43 Mottaker Nord-Trøndelag

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.

Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.2013 Skissesøknad om Verknad av hjortebeiting på

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til: Offentlig journal Journaldato: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til: U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsetting 2012

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.11.2012-02.12.2012, Journalenhet: plh, loa, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 03.12.

Seleksjon: Journaldato: 26.11.2012-02.12.2012, Journalenhet: plh, loa, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.11.2012-02.12.2012, Journalenhet: plh, loa, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 03.12.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Bioforsk Jord og Miljø

Bioforsk Jord og Miljø Bioforsk Jord og Miljø Dr. Espen Govasmark espen.govasmark@bioforsk.no Tel: +47 404 80 233 9 mars 2010 IEA Bioenergy informasjonsmøte Norges Forskningsråd Mat Miljø - Muligheter Bioforsk Task 37 Energy

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09.

Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09.2013 E-post vedlagt søknad om tilleggsmidler til RFF

Detaljer

Journaldato: 21.03.2011-25.03.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 21.03.2011-25.03.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.03.2011 Journaldato: 21.03.2011-25.03.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Søknad - kr. 75000 i prosjektmidler 2011 Phenology

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Jondal. DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/ /

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Jondal. DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.10.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2010 Ferdigstilling av AR5 for Jondal DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/119-3 1389/2010 15.07.2010

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.05.2012-01.06.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.06.

Seleksjon: Journaldato: 29.05.2012-01.06.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.05.2012-01.06.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.06.2012 E-post med rapport og anmodning om utbetaling prosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Porsgrunn kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Porsgrunn kommune 2015/59-1 304/2015

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Porsgrunn kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Porsgrunn kommune 2015/59-1 304/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.2.2015-15.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 23.02.2015 Oppstart av periodisk ajourhold av R5 for Porsgrunn kommune Periodisk ajourhold av R5 for Porsgrunn

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 22.10.2012-28.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 22.10.2012-28.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.10.2012-28.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2012 Arbeidsbekreftelse Personalmappe - Heldal, Øyvind

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Tilbud på vegetasjonskartlegging i Vegaøyan

Detaljer

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.11.2014 Analyse jordprøver Jordprøver 2013/2383 2491/2014 10.10.2014 Norsk institutt for naturforskning Samarbeidsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Tilsagn om forlengelse av kassekreditt. Forlengelse av kassekreditt 2012 2012/539-1 3326/2012 LYADM/KD 20.01.2012 25.01.

Offentlig journal. Tilsagn om forlengelse av kassekreditt. Forlengelse av kassekreditt 2012 2012/539-1 3326/2012 LYADM/KD 20.01.2012 25.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.1.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.02.2012 nnhold: Tilsagn om forlengelse av kassekreditt Forlengelse av kassekreditt

Detaljer

Dok.dato: 16.05.2013. Dok.dato: 30.05.2013. Dok.dato: 30.05.2013

Dok.dato: 16.05.2013. Dok.dato: 30.05.2013. Dok.dato: 30.05.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-07.06 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.07.2013 Acknowledgement of Receipt of euro 1,881,893.00. CALL-P OF CONTRBTONS 2012/778-5 848/2013 16.05.2013

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015. Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Jordsmonnkartlegging 2015

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015. Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Jordsmonnkartlegging 2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.3.2015-29.3.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.04.2015 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015 Ekstrahjelp og tidsbegrenset

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03.

Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03.2014 Attest Personalmappe Amalie Hansen Hardy -

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02.

Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02.2012 Personalmappe Farshad Tami. Bioforsk Jord og Miljø

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08.

Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08.2013 ******************** Personalmappe Sørdal, Lars

Detaljer

Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse, genetikk og skogskjøtsel. Dok.dato:

Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse, genetikk og skogskjøtsel. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.01.2014 Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse,

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.12.2013 5.1.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.01.2014 Kunngjøring Prosjektleder Norsk genressurssenter Personalmappe KimAnh Tempelman Mezzera 2014/11

Detaljer

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11.

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 08.10.2012 VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design Nytt nternett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6

Detaljer

Offentlig journal. Høring - SOSI del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon kommentarer

Offentlig journal. Høring - SOSI del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon kommentarer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.10.2014-26.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 30.10.2014 Høring - SOS del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon 5.0 - kommentarer

Detaljer

Offentlig journal. 2. gangs kvalitetssikra jordregister for Ullensvang herred. 2. gangs, kvalitetssikret jordregister 2013/430-16 2625/2013 05.07.

Offentlig journal. 2. gangs kvalitetssikra jordregister for Ullensvang herred. 2. gangs, kvalitetssikret jordregister 2013/430-16 2625/2013 05.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.7.2013-14.7.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.07.2013 2. gangs kvalitetssikra jordregister for llensvang herred 2. gangs, kvalitetssikret jordregister

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Sak: Samorganisering av Universitetet

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud på 14 stk. stoler til møterom Bjørk. Anskaffelse - Stoler til møterom Bjørk i Raveien 9 2010/230-11 55/2011 06.12.

Offentlig journal. Tilbud på 14 stk. stoler til møterom Bjørk. Anskaffelse - Stoler til møterom Bjørk i Raveien 9 2010/230-11 55/2011 06.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.1.2011-16.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.01.2011 Tilbud på 14 stk. stoler til møterom Bjørk Anskaffelse - Stoler til møterom Bjørk i Raveien 9

Detaljer

Offentlig journal. Rica Oslo Hotel dag møte 19. mars - signert kontrakt. Kurs og konferanse - avtaler 2014 2014/125-1 876/2014 11.03.2014 19.03.

Offentlig journal. Rica Oslo Hotel dag møte 19. mars - signert kontrakt. Kurs og konferanse - avtaler 2014 2014/125-1 876/2014 11.03.2014 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.3.2014-23.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.03.2014 Rica Oslo Hotel dag møte 19. mars - signert kontrakt Kurs og konferanse - avtaler 2014 2014/125-1

Detaljer

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi livsviktig kunnskap 10.06.2015 NIBIO 2 Tre blir ett: = NIBIO 10.06.201 5 NIBIO 3 NIBIO Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig

Detaljer

Journaldato: 07.04.2014-20.04.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 07.04.2014-20.04.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.04.2014 Journaldato: 07.04.2014-20.04.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Feltforsøksplan nr 1 2012 utgave 1 Lavdosemidler

Detaljer