INNHOLDSFORTEGNELSE. Med løftet blikk 3. Organisasjonen 4. Nøkkeltall 4. Å se fremover 6. Høydepunkter fra Styrets årsrapport 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Med løftet blikk 3. Organisasjonen 4. Nøkkeltall 4. Å se fremover 6. Høydepunkter fra 2005 7. Styrets årsrapport 8"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Med løftet blikk 3 Organisasjonen 4 Nøkkeltall 4 Å se fremover 6 Høydepunkter fra Styrets årsrapport 8 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter 18 Revisors beretning 28 Gaia Trafikk AS 30 Gaia Buss AS 32 Gaia Reiser AS 36 Gaia Verksted AS 40 Gaia Trafikk AS - in brief 44 2

3 MED LØFTET BLIKK Den som skal vinne en konkurranse må løfte blikket, stake ut kursen og vite hva som kreves. Kunnskapen må være til stede, utstyret i orden, og de rette valg må tas. Derfor har en vinnerkandidat gjerne lang erfaring, sterke ressurser og vilje til å tenke nytt. Busselskap har kanskje ikke fremstått i opinionen som de fremste til å ta i bruk nye løsninger. Men er det skinnet som bedrar? For over 20 år siden løftet forløperne til det som nå er Gaia Trafikk blikket og satset på elektronisk billettering. Dette var et pionerprosjekt. Fusjonen i 1998 var en fremtidsrettet og riktig fusjon. Årsrapporten gir flere eksempler på hvordan selskapet tenker fremtidsrettet ga flere nye løsninger. Tiltakene skal tjene én sak Gaia Trafikk skal være en vinnerkandidat. Fortsatt skal Gaia Trafikk se fremover. Blikket skal holdes høyt. Nye muligheter skal granskes, nye veier utforskes og bedre løsninger finnes til beste for kunder, eiere og ansatte. 3

4 ORGANISASJONEN Gaia Trafikk er et av landets største privateide selskap målt i både omsetning og antall reisende. Det 111 år gamle selskapet er organisert etter en konsernmodell, hvor morselskapet Gaia Trafikk AS eier datterselskapene Gaia Buss AS, Gaia Reiser AS, Gaia Verksted AS, Gaia Eiendom Fana AS, Gaia Eiendom Nyborg AS, Gaia Eiendom Mannsverk AS, Gaia Bergen AS og Bergen Sporvei AS. Virksomhetsområder Gaia Buss AS er ansvarlig for ordinær rutedrift i Bergen kommune og Os kommune. Gaia Reiser AS driver Transporttjenesten (TT), turkjøring, Flybussen og Parkeringsbussen. I tillegg samar beider Gaia Reiser med Veolia Transport Sør og HSD Buss om Kystbussen ekspressbussen mellom Bergen og Stavanger. Gaia Verksted AS har ansvaret for vedlikehold og reparasjoner av konsernets materiell. Selskapet selger også tjenester til eksterne kunder. Gaia Eiendom AS er ansvarlig for eiendomsdriften av Gaia Trafikks eiendommer Gaia Eiendom Fana AS, Gaia Eiendom Nyborg AS, Gaia Eiendom Mannsverk AS. Gaia Bergen AS driver utleie av busser til Gaia Reiser AS og Gaia Buss AS Bergen Sporvei AS hadde ingen aktivitet i 2005 Gaia Trafikk driver sin virksomhet fra fire stasjoneringssteder: Nyborg i Åsane, Mannsverk på Landås, Fana og Os. Eierstruktur Nøkkeltall 2005 Antall ansatte: Bergen kommune: 43,6 % 2. HSD: 7,9 % 3. Yrkestrafikkforbundet: 7,3 % 4. Os kommune: 7,3 % Antall busser/kjøretøy: ca 400 Ruteavganger pr. dag: ca (Gaia Buss) Antall kunder pr. år: 23,7 mill. (Gaia Buss) Antall reisende en hverdag: ca Antall kjørte kilometer: ca 19 mill. De resterende 31,1 % av aksjene er fordelt mellom 947 aksjonærer. Total omsetning: Resultat før skatt: Årets overskudd: 535,2 mill. NOK 49,9 mill. NOK 36,4 mill. NOK

5 Fra venstre og bakover: Rita Brokstad (adm. dir. i Gaia Reiser AS), Idar Sylta (adm. dir. i Gaia Buss AS), Atle Harald Sandtorv (økonomidirektør). Fra høyre og bakover: Arne Johan Buanes (konsernsjef), Jan-Helge Sandvåg (adm. dir. i Gaia Verksted AS), Geir Olav Mandt (ass. konsernsjef) 5

6 Å SE FREMOVER Med lange tradisjoner og mange års oppsamlet kompetanse innen bussbransjen, ruller Gaia-hjulene videre. Med kundene som vår viktigste veiviser finner vi nye spor. I 2005 så vi på ny gode resultater av dette. Fornyelse for Gaia betyr å gjøre det vi kan best på nye, bedre og litt annerledes måter. Det er viktig å løfte blikket, se fremover og lese trafikkbildet. Ellers havner man gjerne i grøften. Det vet alle gode sjåfører. Gjennom et omfattende strategiarbeid i hele konsernet har vi analysert våre sterke og svake sider - og ikke minst mulighetene for fremtiden. På bakgrunn av denne prosessen vedtok styret høsten 2005 en ny strategiplan for konsernet. Å gå veien videre sammen Kollektivbransjen har gjennomgått en betydelig strukturell utvikling de seneste årene. Endringer som oppkjøp, fusjoner, privatisering og internasjonalisering gjør seg gjeldende for den europeiske kollektivtrafikknæringen. En av hovedgrunnene er endrete rammevilkår for rutekjøring og økt konkurranse i reiselivsmarkedet. Bergen og Vestlandet er ikke noe unntak. I Hordaland åpnes det for anbudsutsetting av deler eller hele ruteområdet fra I Rogaland er dette allerede en realitet. I 2005 etablerte HSD og Gaia selskapet Haugaland Buss i Haugesund. Senere samme år vant selskapet anbudet på Haugalandet. Etter dette gikk Gaia og HSD ett skritt videre i samarbeidet og signerte en intensjonsavtale om en mulig integrasjon av hele eller deler av selskapene. Partene er enige om den industrielle siden av saken, og så får vi avvente om de besluttende organer vedtar å samle selskapene. Å finne nye spor Stortinget har vedtatt at Bybanen i Bergen skal bygges fra sentrum til Nesttun i fase 1. Den vil utgjøre stammen i utviklingen av et fremtidsrettet kollektivsystem i Bergen. Gaia ser positivt på dette og de muligheter det gir for å kombinere buss- og baneløsninger på en optimal måte for byens innbyggere og kollektivkunder. Med positivt resultat har vi også testet ut en 25 meter lang MetroBuss, med plass til 180 personer, i Bergens gater. Dette konseptet kan bli et supplement til Bybanen og de øvrige miljøvennlige trolley- og gassbussene, som Gaia i samarbeid med Hordaland fylke, HSD og Staten allerede har satset på i bergensområdet. Å nå frem til kunden Vi tar i bruk teknologiens muligheter for å nå kundene med bedre tilpasset ruteinformasjon. I 2004 la vi ut ruteinformasjon på Internett og i 2005 ble nye digitale informasjonsskjermer montert inne i bussene. Kystbussens bookingsystem på Internett har også i år vært en suksess. Gaia deltar i tillegg i arbeidet med å etablere et nytt elektronisk system for billettering, hvor målet er å gjøre kjøp og registrering av billetter så effektivt og enkelt som mulig for kundene. Sjåførene våre er de som møter og kommuniserer direkte med kundene hver dag. Opplæring og kompetanseutvikling for de ansatte er derfor en viktig investering for fremtiden. Gaia Trafikk står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Det kommer nye EU-foreskrifter, og da blir opplæring, kompetanseheving og rekruttering enda viktigere satsingsområder. Vi arbeider blant annet med å få på plass mer interaktiv opplæring for alle ansatte. Å være i forkant Gaia har i 2005 definert fire kjerneverdier som skal si noe om hvordan vi er: Pålitelig, effektiv, nær og trygg. Dette vil vi leve opp til i alt vi gjør. Fremtiden er nå. Og for oss i Gaia betyr det å være i forkant - å forutse morgendagens utfordringer og forberede oss til å møte disse. Jeg takker styret, våre samarbeidspartnere og alle ansatte for et godt samarbeid i Med vennlig hilsen Arne Buanes, konsernsjef 6

7 HØYDEPUNKTER FRA 2005 Gaia deltar i prosjekt om nytt elektronisk billetteringssystem Strategiarbeid gjennomført i konsernet MetroBuss-konsept (25 meter lang buss) prøves ut i Bergens gater Rogaland fylke legger bussrutene ut på anbud. HSD og Gaia danner et eget selskap, Haugaland Buss, som vinner dette anbudet HSD og Gaia inngår en intensjonsavtale om mulig integrasjon mellom hele eller deler av de to selskapene. Nonneseterterminalen åpnes Gaias kundesenter i Småstrandgaten ble flyttet til Bergen Busstasjon Alkolås monteres i tolv busser som et prøveprosjekt 100 Gaia-busser får reklameskjermer (Digital Posters) Kystbussen-tilbudet økes til timeavganger Bygging av gassfylleanlegg på Mannsverk igangsettes Pris på Ungdomskort reduseres fra 380,- til 350,- Flybussen får ny profil, og samarbeid mellom flybusser i 14 norske byer resulterer i en felles nettportal: flybussen.no Gaia Reiser vinner anbud på Helsebussene til Helse Bergen Organisasjonsendring gjennomføres i Gaia Verksted og gir et samlet senter for lager og transport og et nytt administrativt senter Gaia kjøper inn åtte nye laventrébusser Gaia Trafikk AS Antall ansatte: 38 Gaia Buss AS Gaia Reiser AS Gaia Verksted AS Eiendomsselskaper Gaia Bergen AS (avd. Mannsverk, avd, Nyborg, avd. Fana/Os) Antall ansatte: 834 Antall busser: ca 300 (Flybussen, Kystbussen, TT, turkjøring) Antall ansatte: 124 Antall busser: 69 (verksted Mannsverk, verksted Nyborg, Verksted Fana/Os) Antall ansatte: 96 Gaia Eiendom Nyborg AS Gaia Eiendom Mannsverk AS Gaia Eiendom Fana AS (eiendomsselskap busser) Antall busser: 35

8 STYRETS ÅRSRAPPORT 2005 Gaia Trafikk AS er et konsern med åtte datterselskaper. Primærvirksomheten til konsernet er løyvepliktig kollektivtransport med buss i Bergen kommune og Os kommune. Denne virksomheten utføres av Gaia Buss. Konsernet driver også med ekspressbuss, turbuss og transport for funksjonshemmede. Denne delen av virksomheten utføres av Gaia Reiser. Gaia Verksted leverer verkstedstjenester. De tre eiendoms-selskapene driver utleie av eiendom, mens Gaia Bergen driver utleie av buss. Leveransen til disse fem selskapene er hovedsakelig konserninterne, men alle selskapene har også noe ekstern omsetning. I Bergen Sporvei har det ikke vært drift i Foto fra venstre: Frode Sælen, Ragnhild Hedemann, Ingrid Namdal, Bjarne Kaland, Gunnar Bakke (styrets leder), Jan Sivertsen, Lisbeth Axelsen, Magne Revheim (styrets nestleder), Gisle Didriksen, Hilde Onarheim 8

9 Strategi Hovedformålet med konsernorganiseringen er å få til en riktigere bedriftsmessig forståelse av de enkelte virksomhetsområder, samt åpne for større fleksibilitet ved fremtidige disposisjoner. Gaia-konsernet skal være en markeds og serviceorientert organisasjon som setter kunden i fokus. Vedtektene i konsernet ble endret på generalforsamlingen 1. juni 2005, og har nå ingen begrensninger m.h.t. omsetning eller stemmerett. Styret vedtok selskapets nye strategi høsten Visjon Gaia - ledende på kollektivtransport i Norden. Forretningsidé Gaia Trafikk skal være totalleverandør av landbaserte kollektivtransporttjenester. Verdier Gaia konsernet har definert følgende verdier: Pålitelig Effektiv Nær Trygg Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Konsernet har en sunn økonomisk og finansiell situasjon. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i morselskapet og datterselskapene er godt. Det arbeides likevel kontinuerlig med forbedringstiltak. Det er egne arbeidsmiljøutvalg i datterselskapene Gaia Buss, Gaia Reiser og Gaia Verksted. Disse datterselskapene, som har egne ansatte, og morselskapet er IA-bedrifter. De har dermed hatt spesiell fokus på å redusere sykefraværet i 2005, samt følge opp langtidssykmeldte med sikte på tilbakeføring til jobb. Vi har hatt 50 personer på aktiv sykmelding i konsernet i løpet av året. Konsernet driver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det avholdes jevnlige møter etter oppsatt plan. I 2005 var det totale sykefraværet i konsernet 10,6 % av totalt mulige dagsverk, mot 11,9 % i Dette er en reduksjon på 10,9 %. Reduksjonen fra 2002 til 2005 har vært på 21,5 % som er over målsetningen i IA-arbeidet på 20 % i denne perioden. Vi har også hatt fokus på forebyggende rusarbeid gjennom Euridice-prosjektet i samarbeid med Bergensklinikkene. Prosjektet arbeider spesielt med informasjon til ansatte og kompetanseheving av lederne innen rusforebyggende arbeid. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært godt, og har bidratt positivt til arbeidsmiljøet. Konsernet har avtale med ARSANA AS om bedriftshelsetjeneste. Dette samarbeidet fungerer godt. Konsernet har hovedverneombud i full stilling. Konsernet har beredskapsrutiner for alvorlige ulykker og andre hendelser. Vi har samarbeidsavtale med NUTEC beredskapsog kriseledelse om dette arbeidet. Det er en høyt prioritert oppgave å redusere skadefrekvensen på våre busser. Det er rapportert totalt 26 personskader på ansatte i eller i forbindelse med arbeid for konsernet i 2005 mot 22 personskader i Én skade har medført noe lengre sykmelding. De øvrige er lettere skader. Det ventes ikke at disse skadene vil føre til alvorlige ettervirkninger for de involverte. Selskapet har definerte rutiner som følges etter en ulykke. Selskapet prioriterer en god sikkerhetskultur. Våre beredskapsrutiner har derfor vært gjenstand for nøye årlig gjennomgang. Det arbeides målbevisst og kontinuerlig med forebyggende tiltak for å redusere antall personskader. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og i forhold til annen etnisk bakgrunn enn norsk. Konsernet har i sin policy innarbeidet rutiner rundt likestilling som sikrer at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. 9

10 Av konsernets ansatte er 148 kvinner (13,6 %). Av styrets ti medlemmer er fire kvinner. I morselskapet er 14 av de 38 ansatte kvinner (36,8 %). Lønn- og arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Ytre miljø Konsernet har omkring 400 busser og andre kjøretøy som til sammen kjørte 19 millioner kilometer i Det ble totalt forbrukt ca. syv millioner liter diesel. Selskapet bruker drivstoff med lavt svovelinnhold (miljødiesel). I 2005 hadde selskapet 36 busser som gikk på naturgass, samt åtte trolleybusser. Det er anskaffet ytterligere 17 gassbusser i begynnelsen av I 2005 er det bygget ny gassfyllestasjon på Mannsverk. Selskapet har utstyrt de fleste parkeringsplassene med et elektrisk miljøparkeringsanlegg. Dette er gjort for å redusere utslippene og slitasjen ved kaldstart, samt redusere tomgangskjøringen. Støy og utslipp av stoffer, som kan medføre miljøskader, er innenfor de krav myndighetene stiller. Fremtidig utvikling Billetteringssystemprosjektet har pågått kontinuerlig i Atron er valgt som leverandør. Hordaland fylkeskommune har, i samarbeid med Bergen kommune, overtatt hovedansvaret for prosjektet. Av fremdriftsplanen fremgår det at nytt system skal være installert og klar for drift ved årsskiftet 2007/2008. Gassbussprosjektet sluttføres i henhold til opprinnelig plan våren Hordaland fylke, Bergen kommune, Staten, Gasnor og busselskapene HSD Buss og Gaia Trafikk bidrar alle økonomisk til at prosjektet kan sluttføres. Arbeidet med en fremtidig strategi har vært en kontinuerlig prosess i konsernet i Datterselskapene Gaia Buss, Gaia Reiser og Gaia Verksted og Gaia Eiendom Fana, Mannsverk og Nyborg har gjennomført egne prosesser for å utvikle sine egne fremtidige strategier innenfor rammen av konsernets overordnede mål og strategier. Metrobuss (25 meter lang buss) ble prøvekjørt i Bergen i Metrobussen er presentert som et supplement og alternativ til Bybanen. Dette har vært en del av Gaias strategiprosess. Gaia Trafikk har laget egne brosjyrer, som er presentert for politikere og administrasjon i Hordaland fylke, Bergen kommune og Hordaland Vegkontor. Kvalitetssikring av rapporten er gjort av Transportøkonomisk Institutt og Norsk Institutt for By og Regionsforskning. I februar 2006 vedtok Stortinget Bergensprogrammet. Hovedelementene i Bergensprogrammet er Bybanen mellom Bergen sentrum og Nesttun, Ringveg Vest og Skansentunnelen. Gaia vil arbeide aktivt for å bli operatør av den nye Bybanen, som vil bli et viktig element i arbeidet med kollektivtrafikkutviklingen i Bergen. I 2005 la Rogaland fylke bussrutene på Haugalandet ut på anbud. Gaia Trafikk og HSD Buss har stiftet et eget selskap for å konkurrere om anbudet. Det nye selskapet Haugaland Buss vant anbudet, og kjøringen startet 1. januar Hordaland fylke har vedtatt at busskjøringen i Hordaland fylke skal legges gradvis ut på anbud fra Bergen kommune vil i løpet av 2006 evaluere dagens kvalitetskontrakter, og deretter ta stilling til fremtidig innkjøpsform for busskjøring i Bergen kommune. I november 2005 inngikk Gaia Trafikk og HSD en intensjonsavtale om å utrede mulighetene for en eventuell integrasjon mellom hele eller deler av selskapenes virksomhet. Forhandlinger om dette pågår fortsatt. Bergen og Os kommuner har engasjert eget konsulentfirma for å utrede de finansielle, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av en eventuell integrasjon. En eventuell integrasjon må vedtas av Bergen Bystyre. Resultat, marked, investering, finansiering og likviditet Konsernets årsresultat ble + MNOK 36,4 mot + MNOK 22,3 i Morselskapets årsresultat ble + MNOK 27,7 mot + MNOK 15,6 i er andre driftsår med konsernmodell. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i selskapet. Konsernets resultat er forbedret med MNOK 13 som følge av endring i avskrivningssatsen for busser fra 15 % til 11 %. Den nye avskrivningssatsen er en tilpasning til de konkurransemessige forhold i bransjen, og er i tråd med forventet levealder på bussene. I 2005 hadde vi en økning i kollektivreisende i vårt ruteområde på 1,3 % som utgjør 0,3 millioner reisende. 10

11 Omsetningen i konsernet økte fra MNOK 520,1 i 2004 til MNOK 535,2 i Omsetningen i morselskapet er redusert fra MNOK 63,0 i 2004 til MNOK 48,9 i 2005, og må sees i sammenheng med endringer i konserninterne rutiner. De samlede investeringene i konsernet i 2005 var på MNOK 47,0. Tilsvarende tall for morselskapet var MNOK 0,9. Konsernets likviditetsbeholdning pr var MNOK 60,4, mens morselskapets likviditetsbeholding på samme tidspunkt var MNOK 3,9. Konsernets og morselskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner er økt med MNOK 8,0. i 2005 i forhold til 2004, og var MNOK 48,0 pr Morselskapet hadde ikke langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner pr Situasjonen var den samme for morselskapet i Pr var konsernets kortsiktige gjeld MNOK 165,9 (141,0 i 2004). På samme tidspunkt var omløpsmidlene MNOK 113,4 (75,0 i 2004). Morselskapets kortsiktige gjeld var MNOK 57,4 pr (41,6 i 2004). På samme tidspunkt var morselskapets omløpsmidler MNOK 51,3 (31,6 i 2004). Gaia Trafikk har en konsernkontoavtale med sin bankforbindelse om mulighet for å øke den langsiktige gjelden til MNOK 135. Den finansielle stillingen er god. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele Ved utgangen av 2005 var totalkapitalen for konsernet MNOK 371,0, sammenliknet med MNOK 309,6 året før. Konsernets egenkapitalprosent pr var 36,1 %, sammenliknet med 34,5 % pr Ved utgangen av 2005 var morselskapets totalkapital MNOK 173,8, sammenliknet med MNOK 139,4 året før. Morselskapets egenkapitalprosent pr var 61,7 % sammenliknet med 63,8 % pr Denne nedgangen må blant annet sees i sammenheng med høyere totalkapital som følge av de investeringer morselskapet har gjort i Haugaland Buss. Finansiell risiko Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser i forbindelse med innkjøp av busser (euro) og drivstoff (US dollar). Konsernet har ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere selskapets valutarisiko. Konsernet har flytende rente på gjelden, og er dermed eksponert mot endringer i rentenivået. Konsernet har også flytende priser på diesel og strøm. Det har historisk vært lite tap på fordringer, og risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Store deler av konsernets inntekter er kontantsalg. Konsernet vurderer likviditeten som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Årsresultat og disponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Gaia Trafikk AS (morselskapet): Utbytte kr Annen egenkapital kr Totalt disponert kr Pr var morselskapets frie egenkapital MNOK 89,8. Styret takker alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser for et godt samarbeid til beste for Gaia Trafikk i Gunnar Bakke styrets leder Magne Revheim nestleder Hilde Onarheim Ragnhild Hedemann Ingrid Namdal Gisle Didriksen Lisbeth Axelsen Frode Sælen Bjarne Kaland Jan Sivertsen Arne Buanes konsernsjef 11

12 12

13 RESULTATREGNSKAP Morselskap Konsern Note Note Driftsinntekter Trafikkinntekter ,15 Salg av tjenester til det offentlige 11, Trolleybusstjenester Administrasjonsinntekter konsern Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Distansekostnader ,8 Lønn og sosiale kostnader 3, Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært overskudd før skatt Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets overskudd Overføringer: Foreslått utbytte Overført til annen egenkapital Sum overføringer Opplysning om avgitt konsernbidrag: Avgitt konsernbidrag 13

14 BALANSE PR. 31. DESEMBER Morselskap Konsern Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Transportmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordring konsernselskaper Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

15 BALANSE PR. 31. DESEMBER Morselskap Konsern Note Note Egenkapital Innskutt egenkapital ,14 Aksjekapital 13, Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital ,16 Fond for vurderingsforskjeller 13, Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember mars 2006 Gunnar Bakke Magne Revheim Hilde Onarheim Ragnhild Hedemann styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Ingrid Namdal Lisbeth Axelsen Gisle Didriksen Frode Sælen styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Bjarne Kaland Jan Sivertsen Arne Buanes styremedlem styremedlem konsernsjef 15

16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskap Konsern Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsf. pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Inntekt ved bruk av EK-metode og bruttometode Verdiendring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved økning av aksjer Tilbakebetaling av lån Utbetalinger ved utlån Netto kontantstrøm fra investerings aktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter Kontanter ved periodens start Kontanter ved periodens slutt

17 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Gaia Trafikk AS og datterselskapene, Gaia Reiser AS, Gaia Bergen AS, Gaia Buss AS, Bergen Sporvei AS, Gaia Verksted AS, Gaia Eiendom Mannsverk AS, Gaia Eiendom Nyborg AS og Gaia Eiendom Fana AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Gevinst/tap ved interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskaper blir vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Egne aksjer Selskapet er eier av egne aksjer i Gaia Trafikk AS. Aksjene er i samsvar med God Regnskapsskikk redusert i selskapets innskutte egenkapital med relativ andel av pålydende verdi. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutning. Den estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgaver fra livsforsikringsselskapet. Se også note 8. Konsernet har fra og med gått over til kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige nyansatte. Alle nyansatte fra denne dato vil bli meldt inn i denne ordningen. Årlig tilskudd til premie kostnadsføres. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Endring av regnskapsprinsipp Som følge av at tilknyttet selskap fra og med 2005 blir å anse for vesentlig for Konsernet Gaia Trafikk AS er det foretatt en endring i regnskapsprinsipp knyttet til behandling av tilknyttet selskap. Følgende endringer er foretatt: Tilknyttede selskaper regnskapsføres nå i henhold til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Tidligere ble disse investeringene regnskapsført etter kostmetoden. Effekten av prinsippendringen er ført direkte mot egenkapitalen. Se omtale i egen note 16. Sammenligningstallene i balansen er omarbeidet i henhold til nye prinsipper som følge av endringen. Sammenligningstall i resultatregnskapet for 2004 er ikke omarbeidet. Tallene er derfor ikke sammenlignbare på de punkter hvor det er gjort endringer. Endring av regnskapsestimat - busser Gaia Trafikk konsernet (og respektive DS) har med virkning fra endret avskrivningshorisont for alle busser med unntak av trolleybusser. Informasjonsverdien av regnskapet bedres ved at avskrivningshorisonten blir i samsvar med økonomisk levetid for bussene. Valg av 9 år som horisont er ledelsens beste estimat mot tidligere anvendt 6 2/3 år. Dette er også i samsvar med estimater brukt av andre trafikk / buss selskaper. Endringen er gjort slik at busser som pr ikke var avskrevet til null, forlenger sin avskrivningsperiode til 9 år. Trolleybusser avskrives som tidligere over 12,5 år. 17

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2 1 Ta vare på øyeblikket Hverdagen krever av oss og kundene våre at mye er planlagt på minuttet. Travelheten fører til at vårt fokus ikke er på øyeblikket - men på

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo.

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo. 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser, gassdistribusjon,

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsrapport. AtB 2010

Årsrapport. AtB 2010 Årsrapport AtB 2010 1 2 Innhold fra A til B i 2010 Innledning 5 Sammendrag 7 AtBs verdigrunnlag og organisasjon 9 AtBs organisasjon 9 Styring av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag 10 Videre utvikling av

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer