INNHOLDSFORTEGNELSE. Med løftet blikk 3. Organisasjonen 4. Nøkkeltall 4. Å se fremover 6. Høydepunkter fra Styrets årsrapport 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Med løftet blikk 3. Organisasjonen 4. Nøkkeltall 4. Å se fremover 6. Høydepunkter fra 2005 7. Styrets årsrapport 8"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Med løftet blikk 3 Organisasjonen 4 Nøkkeltall 4 Å se fremover 6 Høydepunkter fra Styrets årsrapport 8 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter 18 Revisors beretning 28 Gaia Trafikk AS 30 Gaia Buss AS 32 Gaia Reiser AS 36 Gaia Verksted AS 40 Gaia Trafikk AS - in brief 44 2

3 MED LØFTET BLIKK Den som skal vinne en konkurranse må løfte blikket, stake ut kursen og vite hva som kreves. Kunnskapen må være til stede, utstyret i orden, og de rette valg må tas. Derfor har en vinnerkandidat gjerne lang erfaring, sterke ressurser og vilje til å tenke nytt. Busselskap har kanskje ikke fremstått i opinionen som de fremste til å ta i bruk nye løsninger. Men er det skinnet som bedrar? For over 20 år siden løftet forløperne til det som nå er Gaia Trafikk blikket og satset på elektronisk billettering. Dette var et pionerprosjekt. Fusjonen i 1998 var en fremtidsrettet og riktig fusjon. Årsrapporten gir flere eksempler på hvordan selskapet tenker fremtidsrettet ga flere nye løsninger. Tiltakene skal tjene én sak Gaia Trafikk skal være en vinnerkandidat. Fortsatt skal Gaia Trafikk se fremover. Blikket skal holdes høyt. Nye muligheter skal granskes, nye veier utforskes og bedre løsninger finnes til beste for kunder, eiere og ansatte. 3

4 ORGANISASJONEN Gaia Trafikk er et av landets største privateide selskap målt i både omsetning og antall reisende. Det 111 år gamle selskapet er organisert etter en konsernmodell, hvor morselskapet Gaia Trafikk AS eier datterselskapene Gaia Buss AS, Gaia Reiser AS, Gaia Verksted AS, Gaia Eiendom Fana AS, Gaia Eiendom Nyborg AS, Gaia Eiendom Mannsverk AS, Gaia Bergen AS og Bergen Sporvei AS. Virksomhetsområder Gaia Buss AS er ansvarlig for ordinær rutedrift i Bergen kommune og Os kommune. Gaia Reiser AS driver Transporttjenesten (TT), turkjøring, Flybussen og Parkeringsbussen. I tillegg samar beider Gaia Reiser med Veolia Transport Sør og HSD Buss om Kystbussen ekspressbussen mellom Bergen og Stavanger. Gaia Verksted AS har ansvaret for vedlikehold og reparasjoner av konsernets materiell. Selskapet selger også tjenester til eksterne kunder. Gaia Eiendom AS er ansvarlig for eiendomsdriften av Gaia Trafikks eiendommer Gaia Eiendom Fana AS, Gaia Eiendom Nyborg AS, Gaia Eiendom Mannsverk AS. Gaia Bergen AS driver utleie av busser til Gaia Reiser AS og Gaia Buss AS Bergen Sporvei AS hadde ingen aktivitet i 2005 Gaia Trafikk driver sin virksomhet fra fire stasjoneringssteder: Nyborg i Åsane, Mannsverk på Landås, Fana og Os. Eierstruktur Nøkkeltall 2005 Antall ansatte: Bergen kommune: 43,6 % 2. HSD: 7,9 % 3. Yrkestrafikkforbundet: 7,3 % 4. Os kommune: 7,3 % Antall busser/kjøretøy: ca 400 Ruteavganger pr. dag: ca (Gaia Buss) Antall kunder pr. år: 23,7 mill. (Gaia Buss) Antall reisende en hverdag: ca Antall kjørte kilometer: ca 19 mill. De resterende 31,1 % av aksjene er fordelt mellom 947 aksjonærer. Total omsetning: Resultat før skatt: Årets overskudd: 535,2 mill. NOK 49,9 mill. NOK 36,4 mill. NOK

5 Fra venstre og bakover: Rita Brokstad (adm. dir. i Gaia Reiser AS), Idar Sylta (adm. dir. i Gaia Buss AS), Atle Harald Sandtorv (økonomidirektør). Fra høyre og bakover: Arne Johan Buanes (konsernsjef), Jan-Helge Sandvåg (adm. dir. i Gaia Verksted AS), Geir Olav Mandt (ass. konsernsjef) 5

6 Å SE FREMOVER Med lange tradisjoner og mange års oppsamlet kompetanse innen bussbransjen, ruller Gaia-hjulene videre. Med kundene som vår viktigste veiviser finner vi nye spor. I 2005 så vi på ny gode resultater av dette. Fornyelse for Gaia betyr å gjøre det vi kan best på nye, bedre og litt annerledes måter. Det er viktig å løfte blikket, se fremover og lese trafikkbildet. Ellers havner man gjerne i grøften. Det vet alle gode sjåfører. Gjennom et omfattende strategiarbeid i hele konsernet har vi analysert våre sterke og svake sider - og ikke minst mulighetene for fremtiden. På bakgrunn av denne prosessen vedtok styret høsten 2005 en ny strategiplan for konsernet. Å gå veien videre sammen Kollektivbransjen har gjennomgått en betydelig strukturell utvikling de seneste årene. Endringer som oppkjøp, fusjoner, privatisering og internasjonalisering gjør seg gjeldende for den europeiske kollektivtrafikknæringen. En av hovedgrunnene er endrete rammevilkår for rutekjøring og økt konkurranse i reiselivsmarkedet. Bergen og Vestlandet er ikke noe unntak. I Hordaland åpnes det for anbudsutsetting av deler eller hele ruteområdet fra I Rogaland er dette allerede en realitet. I 2005 etablerte HSD og Gaia selskapet Haugaland Buss i Haugesund. Senere samme år vant selskapet anbudet på Haugalandet. Etter dette gikk Gaia og HSD ett skritt videre i samarbeidet og signerte en intensjonsavtale om en mulig integrasjon av hele eller deler av selskapene. Partene er enige om den industrielle siden av saken, og så får vi avvente om de besluttende organer vedtar å samle selskapene. Å finne nye spor Stortinget har vedtatt at Bybanen i Bergen skal bygges fra sentrum til Nesttun i fase 1. Den vil utgjøre stammen i utviklingen av et fremtidsrettet kollektivsystem i Bergen. Gaia ser positivt på dette og de muligheter det gir for å kombinere buss- og baneløsninger på en optimal måte for byens innbyggere og kollektivkunder. Med positivt resultat har vi også testet ut en 25 meter lang MetroBuss, med plass til 180 personer, i Bergens gater. Dette konseptet kan bli et supplement til Bybanen og de øvrige miljøvennlige trolley- og gassbussene, som Gaia i samarbeid med Hordaland fylke, HSD og Staten allerede har satset på i bergensområdet. Å nå frem til kunden Vi tar i bruk teknologiens muligheter for å nå kundene med bedre tilpasset ruteinformasjon. I 2004 la vi ut ruteinformasjon på Internett og i 2005 ble nye digitale informasjonsskjermer montert inne i bussene. Kystbussens bookingsystem på Internett har også i år vært en suksess. Gaia deltar i tillegg i arbeidet med å etablere et nytt elektronisk system for billettering, hvor målet er å gjøre kjøp og registrering av billetter så effektivt og enkelt som mulig for kundene. Sjåførene våre er de som møter og kommuniserer direkte med kundene hver dag. Opplæring og kompetanseutvikling for de ansatte er derfor en viktig investering for fremtiden. Gaia Trafikk står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Det kommer nye EU-foreskrifter, og da blir opplæring, kompetanseheving og rekruttering enda viktigere satsingsområder. Vi arbeider blant annet med å få på plass mer interaktiv opplæring for alle ansatte. Å være i forkant Gaia har i 2005 definert fire kjerneverdier som skal si noe om hvordan vi er: Pålitelig, effektiv, nær og trygg. Dette vil vi leve opp til i alt vi gjør. Fremtiden er nå. Og for oss i Gaia betyr det å være i forkant - å forutse morgendagens utfordringer og forberede oss til å møte disse. Jeg takker styret, våre samarbeidspartnere og alle ansatte for et godt samarbeid i Med vennlig hilsen Arne Buanes, konsernsjef 6

7 HØYDEPUNKTER FRA 2005 Gaia deltar i prosjekt om nytt elektronisk billetteringssystem Strategiarbeid gjennomført i konsernet MetroBuss-konsept (25 meter lang buss) prøves ut i Bergens gater Rogaland fylke legger bussrutene ut på anbud. HSD og Gaia danner et eget selskap, Haugaland Buss, som vinner dette anbudet HSD og Gaia inngår en intensjonsavtale om mulig integrasjon mellom hele eller deler av de to selskapene. Nonneseterterminalen åpnes Gaias kundesenter i Småstrandgaten ble flyttet til Bergen Busstasjon Alkolås monteres i tolv busser som et prøveprosjekt 100 Gaia-busser får reklameskjermer (Digital Posters) Kystbussen-tilbudet økes til timeavganger Bygging av gassfylleanlegg på Mannsverk igangsettes Pris på Ungdomskort reduseres fra 380,- til 350,- Flybussen får ny profil, og samarbeid mellom flybusser i 14 norske byer resulterer i en felles nettportal: flybussen.no Gaia Reiser vinner anbud på Helsebussene til Helse Bergen Organisasjonsendring gjennomføres i Gaia Verksted og gir et samlet senter for lager og transport og et nytt administrativt senter Gaia kjøper inn åtte nye laventrébusser Gaia Trafikk AS Antall ansatte: 38 Gaia Buss AS Gaia Reiser AS Gaia Verksted AS Eiendomsselskaper Gaia Bergen AS (avd. Mannsverk, avd, Nyborg, avd. Fana/Os) Antall ansatte: 834 Antall busser: ca 300 (Flybussen, Kystbussen, TT, turkjøring) Antall ansatte: 124 Antall busser: 69 (verksted Mannsverk, verksted Nyborg, Verksted Fana/Os) Antall ansatte: 96 Gaia Eiendom Nyborg AS Gaia Eiendom Mannsverk AS Gaia Eiendom Fana AS (eiendomsselskap busser) Antall busser: 35

8 STYRETS ÅRSRAPPORT 2005 Gaia Trafikk AS er et konsern med åtte datterselskaper. Primærvirksomheten til konsernet er løyvepliktig kollektivtransport med buss i Bergen kommune og Os kommune. Denne virksomheten utføres av Gaia Buss. Konsernet driver også med ekspressbuss, turbuss og transport for funksjonshemmede. Denne delen av virksomheten utføres av Gaia Reiser. Gaia Verksted leverer verkstedstjenester. De tre eiendoms-selskapene driver utleie av eiendom, mens Gaia Bergen driver utleie av buss. Leveransen til disse fem selskapene er hovedsakelig konserninterne, men alle selskapene har også noe ekstern omsetning. I Bergen Sporvei har det ikke vært drift i Foto fra venstre: Frode Sælen, Ragnhild Hedemann, Ingrid Namdal, Bjarne Kaland, Gunnar Bakke (styrets leder), Jan Sivertsen, Lisbeth Axelsen, Magne Revheim (styrets nestleder), Gisle Didriksen, Hilde Onarheim 8

9 Strategi Hovedformålet med konsernorganiseringen er å få til en riktigere bedriftsmessig forståelse av de enkelte virksomhetsområder, samt åpne for større fleksibilitet ved fremtidige disposisjoner. Gaia-konsernet skal være en markeds og serviceorientert organisasjon som setter kunden i fokus. Vedtektene i konsernet ble endret på generalforsamlingen 1. juni 2005, og har nå ingen begrensninger m.h.t. omsetning eller stemmerett. Styret vedtok selskapets nye strategi høsten Visjon Gaia - ledende på kollektivtransport i Norden. Forretningsidé Gaia Trafikk skal være totalleverandør av landbaserte kollektivtransporttjenester. Verdier Gaia konsernet har definert følgende verdier: Pålitelig Effektiv Nær Trygg Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Konsernet har en sunn økonomisk og finansiell situasjon. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i morselskapet og datterselskapene er godt. Det arbeides likevel kontinuerlig med forbedringstiltak. Det er egne arbeidsmiljøutvalg i datterselskapene Gaia Buss, Gaia Reiser og Gaia Verksted. Disse datterselskapene, som har egne ansatte, og morselskapet er IA-bedrifter. De har dermed hatt spesiell fokus på å redusere sykefraværet i 2005, samt følge opp langtidssykmeldte med sikte på tilbakeføring til jobb. Vi har hatt 50 personer på aktiv sykmelding i konsernet i løpet av året. Konsernet driver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det avholdes jevnlige møter etter oppsatt plan. I 2005 var det totale sykefraværet i konsernet 10,6 % av totalt mulige dagsverk, mot 11,9 % i Dette er en reduksjon på 10,9 %. Reduksjonen fra 2002 til 2005 har vært på 21,5 % som er over målsetningen i IA-arbeidet på 20 % i denne perioden. Vi har også hatt fokus på forebyggende rusarbeid gjennom Euridice-prosjektet i samarbeid med Bergensklinikkene. Prosjektet arbeider spesielt med informasjon til ansatte og kompetanseheving av lederne innen rusforebyggende arbeid. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært godt, og har bidratt positivt til arbeidsmiljøet. Konsernet har avtale med ARSANA AS om bedriftshelsetjeneste. Dette samarbeidet fungerer godt. Konsernet har hovedverneombud i full stilling. Konsernet har beredskapsrutiner for alvorlige ulykker og andre hendelser. Vi har samarbeidsavtale med NUTEC beredskapsog kriseledelse om dette arbeidet. Det er en høyt prioritert oppgave å redusere skadefrekvensen på våre busser. Det er rapportert totalt 26 personskader på ansatte i eller i forbindelse med arbeid for konsernet i 2005 mot 22 personskader i Én skade har medført noe lengre sykmelding. De øvrige er lettere skader. Det ventes ikke at disse skadene vil føre til alvorlige ettervirkninger for de involverte. Selskapet har definerte rutiner som følges etter en ulykke. Selskapet prioriterer en god sikkerhetskultur. Våre beredskapsrutiner har derfor vært gjenstand for nøye årlig gjennomgang. Det arbeides målbevisst og kontinuerlig med forebyggende tiltak for å redusere antall personskader. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og i forhold til annen etnisk bakgrunn enn norsk. Konsernet har i sin policy innarbeidet rutiner rundt likestilling som sikrer at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. 9

10 Av konsernets ansatte er 148 kvinner (13,6 %). Av styrets ti medlemmer er fire kvinner. I morselskapet er 14 av de 38 ansatte kvinner (36,8 %). Lønn- og arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Ytre miljø Konsernet har omkring 400 busser og andre kjøretøy som til sammen kjørte 19 millioner kilometer i Det ble totalt forbrukt ca. syv millioner liter diesel. Selskapet bruker drivstoff med lavt svovelinnhold (miljødiesel). I 2005 hadde selskapet 36 busser som gikk på naturgass, samt åtte trolleybusser. Det er anskaffet ytterligere 17 gassbusser i begynnelsen av I 2005 er det bygget ny gassfyllestasjon på Mannsverk. Selskapet har utstyrt de fleste parkeringsplassene med et elektrisk miljøparkeringsanlegg. Dette er gjort for å redusere utslippene og slitasjen ved kaldstart, samt redusere tomgangskjøringen. Støy og utslipp av stoffer, som kan medføre miljøskader, er innenfor de krav myndighetene stiller. Fremtidig utvikling Billetteringssystemprosjektet har pågått kontinuerlig i Atron er valgt som leverandør. Hordaland fylkeskommune har, i samarbeid med Bergen kommune, overtatt hovedansvaret for prosjektet. Av fremdriftsplanen fremgår det at nytt system skal være installert og klar for drift ved årsskiftet 2007/2008. Gassbussprosjektet sluttføres i henhold til opprinnelig plan våren Hordaland fylke, Bergen kommune, Staten, Gasnor og busselskapene HSD Buss og Gaia Trafikk bidrar alle økonomisk til at prosjektet kan sluttføres. Arbeidet med en fremtidig strategi har vært en kontinuerlig prosess i konsernet i Datterselskapene Gaia Buss, Gaia Reiser og Gaia Verksted og Gaia Eiendom Fana, Mannsverk og Nyborg har gjennomført egne prosesser for å utvikle sine egne fremtidige strategier innenfor rammen av konsernets overordnede mål og strategier. Metrobuss (25 meter lang buss) ble prøvekjørt i Bergen i Metrobussen er presentert som et supplement og alternativ til Bybanen. Dette har vært en del av Gaias strategiprosess. Gaia Trafikk har laget egne brosjyrer, som er presentert for politikere og administrasjon i Hordaland fylke, Bergen kommune og Hordaland Vegkontor. Kvalitetssikring av rapporten er gjort av Transportøkonomisk Institutt og Norsk Institutt for By og Regionsforskning. I februar 2006 vedtok Stortinget Bergensprogrammet. Hovedelementene i Bergensprogrammet er Bybanen mellom Bergen sentrum og Nesttun, Ringveg Vest og Skansentunnelen. Gaia vil arbeide aktivt for å bli operatør av den nye Bybanen, som vil bli et viktig element i arbeidet med kollektivtrafikkutviklingen i Bergen. I 2005 la Rogaland fylke bussrutene på Haugalandet ut på anbud. Gaia Trafikk og HSD Buss har stiftet et eget selskap for å konkurrere om anbudet. Det nye selskapet Haugaland Buss vant anbudet, og kjøringen startet 1. januar Hordaland fylke har vedtatt at busskjøringen i Hordaland fylke skal legges gradvis ut på anbud fra Bergen kommune vil i løpet av 2006 evaluere dagens kvalitetskontrakter, og deretter ta stilling til fremtidig innkjøpsform for busskjøring i Bergen kommune. I november 2005 inngikk Gaia Trafikk og HSD en intensjonsavtale om å utrede mulighetene for en eventuell integrasjon mellom hele eller deler av selskapenes virksomhet. Forhandlinger om dette pågår fortsatt. Bergen og Os kommuner har engasjert eget konsulentfirma for å utrede de finansielle, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av en eventuell integrasjon. En eventuell integrasjon må vedtas av Bergen Bystyre. Resultat, marked, investering, finansiering og likviditet Konsernets årsresultat ble + MNOK 36,4 mot + MNOK 22,3 i Morselskapets årsresultat ble + MNOK 27,7 mot + MNOK 15,6 i er andre driftsår med konsernmodell. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i selskapet. Konsernets resultat er forbedret med MNOK 13 som følge av endring i avskrivningssatsen for busser fra 15 % til 11 %. Den nye avskrivningssatsen er en tilpasning til de konkurransemessige forhold i bransjen, og er i tråd med forventet levealder på bussene. I 2005 hadde vi en økning i kollektivreisende i vårt ruteområde på 1,3 % som utgjør 0,3 millioner reisende. 10

11 Omsetningen i konsernet økte fra MNOK 520,1 i 2004 til MNOK 535,2 i Omsetningen i morselskapet er redusert fra MNOK 63,0 i 2004 til MNOK 48,9 i 2005, og må sees i sammenheng med endringer i konserninterne rutiner. De samlede investeringene i konsernet i 2005 var på MNOK 47,0. Tilsvarende tall for morselskapet var MNOK 0,9. Konsernets likviditetsbeholdning pr var MNOK 60,4, mens morselskapets likviditetsbeholding på samme tidspunkt var MNOK 3,9. Konsernets og morselskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner er økt med MNOK 8,0. i 2005 i forhold til 2004, og var MNOK 48,0 pr Morselskapet hadde ikke langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner pr Situasjonen var den samme for morselskapet i Pr var konsernets kortsiktige gjeld MNOK 165,9 (141,0 i 2004). På samme tidspunkt var omløpsmidlene MNOK 113,4 (75,0 i 2004). Morselskapets kortsiktige gjeld var MNOK 57,4 pr (41,6 i 2004). På samme tidspunkt var morselskapets omløpsmidler MNOK 51,3 (31,6 i 2004). Gaia Trafikk har en konsernkontoavtale med sin bankforbindelse om mulighet for å øke den langsiktige gjelden til MNOK 135. Den finansielle stillingen er god. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele Ved utgangen av 2005 var totalkapitalen for konsernet MNOK 371,0, sammenliknet med MNOK 309,6 året før. Konsernets egenkapitalprosent pr var 36,1 %, sammenliknet med 34,5 % pr Ved utgangen av 2005 var morselskapets totalkapital MNOK 173,8, sammenliknet med MNOK 139,4 året før. Morselskapets egenkapitalprosent pr var 61,7 % sammenliknet med 63,8 % pr Denne nedgangen må blant annet sees i sammenheng med høyere totalkapital som følge av de investeringer morselskapet har gjort i Haugaland Buss. Finansiell risiko Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser i forbindelse med innkjøp av busser (euro) og drivstoff (US dollar). Konsernet har ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere selskapets valutarisiko. Konsernet har flytende rente på gjelden, og er dermed eksponert mot endringer i rentenivået. Konsernet har også flytende priser på diesel og strøm. Det har historisk vært lite tap på fordringer, og risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Store deler av konsernets inntekter er kontantsalg. Konsernet vurderer likviditeten som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Årsresultat og disponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Gaia Trafikk AS (morselskapet): Utbytte kr Annen egenkapital kr Totalt disponert kr Pr var morselskapets frie egenkapital MNOK 89,8. Styret takker alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser for et godt samarbeid til beste for Gaia Trafikk i Gunnar Bakke styrets leder Magne Revheim nestleder Hilde Onarheim Ragnhild Hedemann Ingrid Namdal Gisle Didriksen Lisbeth Axelsen Frode Sælen Bjarne Kaland Jan Sivertsen Arne Buanes konsernsjef 11

12 12

13 RESULTATREGNSKAP Morselskap Konsern Note Note Driftsinntekter Trafikkinntekter ,15 Salg av tjenester til det offentlige 11, Trolleybusstjenester Administrasjonsinntekter konsern Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Distansekostnader ,8 Lønn og sosiale kostnader 3, Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært overskudd før skatt Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets overskudd Overføringer: Foreslått utbytte Overført til annen egenkapital Sum overføringer Opplysning om avgitt konsernbidrag: Avgitt konsernbidrag 13

14 BALANSE PR. 31. DESEMBER Morselskap Konsern Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Transportmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordring konsernselskaper Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

15 BALANSE PR. 31. DESEMBER Morselskap Konsern Note Note Egenkapital Innskutt egenkapital ,14 Aksjekapital 13, Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital ,16 Fond for vurderingsforskjeller 13, Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember mars 2006 Gunnar Bakke Magne Revheim Hilde Onarheim Ragnhild Hedemann styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Ingrid Namdal Lisbeth Axelsen Gisle Didriksen Frode Sælen styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Bjarne Kaland Jan Sivertsen Arne Buanes styremedlem styremedlem konsernsjef 15

16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskap Konsern Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsf. pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Inntekt ved bruk av EK-metode og bruttometode Verdiendring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved økning av aksjer Tilbakebetaling av lån Utbetalinger ved utlån Netto kontantstrøm fra investerings aktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter Kontanter ved periodens start Kontanter ved periodens slutt

17 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Gaia Trafikk AS og datterselskapene, Gaia Reiser AS, Gaia Bergen AS, Gaia Buss AS, Bergen Sporvei AS, Gaia Verksted AS, Gaia Eiendom Mannsverk AS, Gaia Eiendom Nyborg AS og Gaia Eiendom Fana AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Gevinst/tap ved interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskaper blir vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Egne aksjer Selskapet er eier av egne aksjer i Gaia Trafikk AS. Aksjene er i samsvar med God Regnskapsskikk redusert i selskapets innskutte egenkapital med relativ andel av pålydende verdi. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutning. Den estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgaver fra livsforsikringsselskapet. Se også note 8. Konsernet har fra og med gått over til kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige nyansatte. Alle nyansatte fra denne dato vil bli meldt inn i denne ordningen. Årlig tilskudd til premie kostnadsføres. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Endring av regnskapsprinsipp Som følge av at tilknyttet selskap fra og med 2005 blir å anse for vesentlig for Konsernet Gaia Trafikk AS er det foretatt en endring i regnskapsprinsipp knyttet til behandling av tilknyttet selskap. Følgende endringer er foretatt: Tilknyttede selskaper regnskapsføres nå i henhold til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Tidligere ble disse investeringene regnskapsført etter kostmetoden. Effekten av prinsippendringen er ført direkte mot egenkapitalen. Se omtale i egen note 16. Sammenligningstallene i balansen er omarbeidet i henhold til nye prinsipper som følge av endringen. Sammenligningstall i resultatregnskapet for 2004 er ikke omarbeidet. Tallene er derfor ikke sammenlignbare på de punkter hvor det er gjort endringer. Endring av regnskapsestimat - busser Gaia Trafikk konsernet (og respektive DS) har med virkning fra endret avskrivningshorisont for alle busser med unntak av trolleybusser. Informasjonsverdien av regnskapet bedres ved at avskrivningshorisonten blir i samsvar med økonomisk levetid for bussene. Valg av 9 år som horisont er ledelsens beste estimat mot tidligere anvendt 6 2/3 år. Dette er også i samsvar med estimater brukt av andre trafikk / buss selskaper. Endringen er gjort slik at busser som pr ikke var avskrevet til null, forlenger sin avskrivningsperiode til 9 år. Trolleybusser avskrives som tidligere over 12,5 år. 17

18 Note 1 Bankinnskudd I posten inngår bundne innskudd med NOK Av dette utgjør skattetrekk NOK For konsernet er tallene henholdsvis NOK og NOK Note 2 Varer Gaia Trafikk AS Konsernet Varer Drivstoff Deler, rekvisita Sum Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Gaia Trafikk AS Konsernet Lønnskostnader Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 38 ansatte i morselskapet og 1092 ansatte i konsernet. Ytelser til ledende personer Konsernsjef Styret Bedriftsforsamling Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Konsernsjef har inngått egen pensjonsavtale med morselskapet. Denne avtalen har ytelser utover den kollektive pensjonsforsikringen. Avtalen kan gjøres gjeldende fra fylte 64 år - 77 år. Det er avsatt i regnskapet pr , NOK for å dekke denne forpliktelse. Det er avgitt sikkerhetsstillelse for denne forpliktelse gjennom urådighetserklæring knyttet til konsernets eiendom på Nyborg. Det er videre inngått avtale med konsernsjef om at dersom selskapet bringer arbeidsforholdet til opphør, kan konsernsjef opptjene fulle økonomiske rettigheter frem til fylte 64 år. Konsernsjef har lån i selskapet på tilsammen kr for erverv av bil. Lånet avdras over 7 år. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. Det foreligger ingen avtale som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer i selskapet. Ledende ansatte har lån i selskapet på tilsammen kr for erverv av bil. Disse lånene avdras over 7 år. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Honorarer til revisor utgjorde for morselskapet i 2005 NOK for lovpålagt revisjon, NOK for andre attestasjonsoppdrag, NOK for skatte- og avgiftsrådgivning og NOK for andre tjenester utenfor revisjon. Alle tall er ekslusiv mva. Honorarer til revisor utgjorde for konsernet i 2005 NOK for lovpålagt revisjon, NOK for andre attestasjonsoppdrag, NOK for skatte- og avgiftsrådgivning og NOK for andre tjenester utenfor revisjon. Alle tall er ekslusiv mva. 18

19 Note 4 Aksjer, aksjer i datterselskap, tilknyttet selskap og FKV m v Omløpsaksjer: Selskapets navn Antall aksjer Kostpris Bokført verdi Utbytte Den Norske Bank ASA Aksjer i datterselskap: Selskapets navn Eierandel Stemmeandel Kostpris Bokført verdi Egenkap Resultat 2005 Gaia Reiser AS Bergen 100 % 100 % Gaia Bergen AS Bergen 100 % 100 % Gaia Buss AS Bergen 100 % 100 % Bergen Sporvei AS 1997/2003 Bergen 100 % 100 % Gaia Verksted AS Bergen 100 % 100 % Gaia Eiendom Mannsverk AS Bergen 100 % 100 % Gaia Eiendom Nyborg AS Bergen 100 % 100 % Gaia Eiendom Fana AS Bergen 100 % 100 % Sum Aksjer i tilknyttet selskap, felleskontrollert virksomhet og andre anleggsaksjer Selskapets navn Markedsverdi Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemme andel Kostpris Bokført verdi Egenkap Resultat 2005 Haugaland Buss AS Haugesund 50 % 50 % Bergen Busstasjon A/L Åsane Trafikkskole A/S Hordaland Kollektivservice AS Bergen 52 % 43 % Bergen 49 % 49 % Bergen 41 % 41 % Nygårdstangen AS Bergen 28 % 28 % Arsana AS Bergen 20 % 20 % Sum Aksjer i selskaper med under 20% eierandel HSD ASA Bergen 5,36 % 5,36 % TFDS ASA Tromsø 0,01 % 0,01 % Osøyro AS Os 0,55 % 0,55 % Fjord Norge AS Bergen 0,48 % 0,48 % Nor - Way Bussekspress AS Bergen 2,22 % 2,22 % Hordaland Lederutviklingsforum AS Bergen 1,04 % 1,04 % Sum Aksjene regnskapsføres etter kostmetoden i morselskapet. 19

20 Beregning bokført verdi tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet : Merverdianalyse : Haugaland Buss AS AS Nygårdstangen Åsane Trafikkskole AS Bergen Busstasjon AL Arsana AS Hordaland kollektivservice AS Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Henførbart merverdi Goodwill Anskaffelseskost Sum Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat Avskrivninger merverdier Avskrivninger goodwill Årets resultatandel Beregning av balanseført verdi pr Bokført verdi Endring i inngående balanse Sum inngående balanse Ervervet i Årets resultatandel Mottatt utbytte Andre endringer i løpet av året Utgående balanse Note 5 Fordringer og gjeld Gaia Trafikk AS Konsernet Fordringer med forfall senere enn ett år Andre langsiktige fordringer Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Annen langsiktig gjeld Sum Pr bestod Konsernet Gaia Trafikk AS sine langsiktige lån av et lån med flytende rente i Den norsk Bank på NOK 15 mill. og langsiktig gjeld på NOK 0,2 mill. i forbindelse med leiekontrakt (ICA Norge) samt langsiktig lån i Sparebanken Vest på NOK 32,8 mill. Den Norske Bank har sikkerhet i selskapets eiendom på Mannsverk, mens Sparebanken Vest har sikkerhet i vognparken. Ingen av lånene har en fast avdragsprofil. Lånet i Sparebanken Vest kan økes og reduseres avhengig av finansieringsbehov. Pr var lånesaldo NOK 0 mill for morselskapet og NOK 32,8 mill for konsernet. Gaia Trafikk AS er innvilget en rest trekkrettighet på inntil NOK 135 mill. Gaia Trafikk AS Konsernet Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Bygg Mannsverk (Bokført verdi) Transportmidler (Bokført verdi) Sum

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SAMHANDLING. Årsrapport 2004

SAMHANDLING. Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 1 Årsrapport 2004 3 SAMHANDLING Gaia Trafikk er en aktør i et pulserende samfunn. Daglig er det 90 000 kunder som besøker våre busser. Konsernets gjøren og laden påvirker derfor en stor

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer