banken t emahefte Arbeidsliv i balanse? Om helsefremmende arbeidsplasser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "banken t emahefte Arbeidsliv i balanse? Om helsefremmende arbeidsplasser"

Transkript

1 Statens Arbeidsmiljøinstitutt Postboks 8149 Dep Oslo Telefon: Faks: Utgivelser bestilles fra: Tiden Norsk Forlag AS Postboks 8813 Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Faks: idé banken Om helsefremmende arbeidsplasser Finn Skårderud Svein Bjørneby Thorvald Steen Ewa Ness Ingebrigt Steen Jensen Gregor Breucker t emahefte Handle trygt på internett

2 Om helsefremmende arbeidsplasser Finn Skårderud Svein Bjørneby Thorvald Steen Ewa Ness Ingebrigt Steen Jensen Gregor Breucker temahefte

3 4 Forord Innhold 5 Helsefremmende arbeidsplasser handler om å ta mennesker på alvor. De kommer vandrende til sine arbeidsplasser med ressurser, talenter og behov som er unike og skjøre. Her ligger utfordringen for virksomhetene. Ønsker de å frigjøre dette, må jobben bli en vekstplass og bedriftskulturen inkluderende med rom for egenart og mangfold fordi ansatte er unike og mangfoldige. Systemer må bygges opp for å sikre disse kvalitetene og ikke for å overvåke ansatte og begrense deres virketrang. Dette må ledere forstå dersom de ønsker bærekraftige organisasjoner. Artiklene i denne samlingen inneholder vitnesbyrd om hva som er, og hva som kan bli helsefremmende arbeidsplasser. Det handler lite om sykefravær og misbruk av egenmeldinger og mye om medarbeidere og kunder. Utfordringen ligger i å tro på at ansatte vil skape utvikling for virksomheten når de får utvikle seg da snakker vi om den gode arbeidsplassen sett i et helsefremmende perspektiv. Er trygghet fortsatt interessant? 7 av Finn Skårderud Den gode arbeidsplassen 13 av Svein Bjørneby Hva stirrer du på? 21 av Thorvald Steen Magnetsykehusene sykehus som er kjent for et godt arbeidsmiljø 25 av Ewa Ness Utover hele Europa er det en erkjennelse av at veien til suksess for en virksomhet, både for eierne og de ansatte, er å skape arbeidsplasser som frigjør de ansattes ressurser, talenter og møter deres behov. «Workplace Health Promotion» (WHP) som i Norge er oversatt til «Helsefremmende arbeidsplasser» brukes som begrep på denne strategien. Et europeisk nettverk for helsefremmende arbeidsplasser ble etablert i 1996 hvor også Norge er med. Gregor Breucker leder nettverkssekretariatet og er en sentral person innenfor WHP i Europa. Han har også gitt sitt bidrag til dette heftet. Kulturen, Gleden og Bærekraften 31 av Ingebrigt Steen Jensen Vi vil skape bedre helse på arbeidsplassen! 37 av Gregor Breucker Alle ansatte må selvfølgelig vernes og sikres mot farlige forhold i arbeidsmiljøet, og dette er arbeidsgivers ansvar. Men den kreative og driftige virksomheten klarer også å skape rammer som åpner opp for ansattes levering av ideer, innspill og nye tanker. Artiklene i denne samlingen er ment å stimulere lesernes kreative tanker om hva som er og kan bli helsefremmende arbeidsplasser. Oslo, høsten 2002 Odd Bjørnstad Seniorrådgiver Fagsekretariatet for BHT Statens arbeidsmiljøinstitutt

4 6 Er trygghet fortsatt interessant? av Finn Skårderud Jeg interesserer meg for ord. Noen ord kommer og noen går. Noen ord synes ganske standhaftige som kjærlighet. Mens andre følger moter og trender. Andre ord er tilsynelatende de samme, men de skifter mening. Dette siste gjelder ikke minst innen arbeids- og næringslivet. Ta for eksempel et ord som «risiko». Opphavet til dette ordet skal visst komme fra sjøfarten. Det sa noe om at det er farlig å seile, især om man ikke navigerer unna skjær og grunner. Risiko er eller snarere var fare. Nå er risiko blitt et positivt ord. Tidsånden hevder at modige mennesker og moderne ledere skal og bør ta risiko. Eller «kaos»; jeg har vært på kaos-seminar for ledere. Og der var det noen som romantiserte kaos, og anbefalte oss å lede deretter. Kaos, hevdet de, vil før eller senere føre til en ny orden. Og det er kreativt, hevdet de mot høyt honorar. Som psykiater møter jeg mye kaos, både i sjelen og familielivet og hverdagen. Og det er min absolutte holdning at kaos er oppskrytt. «Kreativitet» er også et meget positivt ord, nesten utelukkende bra. Jeg tar meg i å tenke at også dette er litt problematisk. Hvem ønsker egentlig en kreativ tannlege, eller en kreativ pilot på flyet til Bergen? Ofte har vi best av ren og skjær rutine og lydighet. Jeg lurer svært på ordet «trygghet». Hva synes vi egentlig om det i organisasjonslivet. Er det i ferd med å bli et litt negativt ladet ord? Assosierer vi til det litt tafatte og uproduktive. Litt feigt og kjedelig? I så fall, bør det ropes varsko. Når jeg blir bedt om å tenke over betingelsene for et bedre arbeidsliv og mindre sykefravær, er jeg overbevist om at tryggheten er en størrelse det er farlig å tukle for mye med, enten det er i retorikk, i praksis eller i arkitektur. Jeg er opptatt av hva som er «trygt nok». Trygghet er selvfølgelig en personlig egenskap, et produkt av oppvekst. Men det er ikke minst en størrelse i hvordan vi organiserer arbeidet. Jeg tror trygghet er en vital størrelse i vår samlete utmattelsesproduksjon. 7

5 8 Jeg vil slå et slag for tryggheten, gjennom å undre meg noe over den omtalte arkitekturen på Telenors nye anlegg på Fornebu. Bygget er flott. Det oser av fremtid. Det er et arkitektonisk uttrykk for idealer som åpenhet og fleksibilitet. Det er få vegger. De ansatte skal ikke ha sine faste plasser, egne bokhyller eller potteplanter. De skal være absolutt moderne: de skal være i kontinuerlig bevegelse. Slike ord er ideologiske uttrykk for dreiningen mot kvalitet, fleksibilitet og individualisering, vekk fra industriproduksjonens organisering omkring kvantitet, standardisering og kollektiv. Det finnes noen veteraner som har fått gullur etter mange år på samme arbeidsplass. Om en ung person nå henvendte seg til en bedrift og entusiastisk ytret at han ville arbeide der lenge nok til å få gullur, ville nok mange tenke at han var halvsprø og ute av tiden. 9 Det er fascinerende. Telenor Fornebu er et bilde på den grenseløse dynamikken i moderne kapitalisme. Men om man er i slett lune, er dette et skrekkabinett. I en slik lekker verden er yrkesskadene mer sjelelige enn fysiske. Hvordan skal man kunne gå på veggen når veggen er blitt fjernet? Hva er de psykologiske konsekvensene av å være en arbeider i den nye kapitalismen? For mye fleksibilitet er oppløsning. For mye åpenhet er å være ubeskyttet. Det finnes en meget interessant gammel gubbe. Han heter Richard Sennett. Han har skrevet boken Det fleksible mennesket (Fagbokforlaget) om den nye kapitalismens sosialpsykologi. Den amerikanske originaltittelen er mer brutal: The Corrosion of Character. Sennett levner ingen tvil om at arbeidslivet er i dramatisk endring, og han forsøker å beskrive sammenhengene mellom slike endringer og dype personlige dilemmaer. Hans case er USA. I en viss grad er han en nostalgiker, uten at han dermed savner slitasjen ved samlebåndene. Han ser nok mer tap enn vinning. Slik er det gjerne med gamle gubber. Men hans kritikk er likevel skremmende, aktuell og nyttig. For et kvart århundre siden skrev han også en bok om arbeidslivet. Der portretterte han en vaktmester. I sin nye bok oppsøker han den gamle vaktmesteren og hans sønn. Sønnen er ikke overraskende en konsulent i næringslivet, stadig på flyttefot. De to blir representantene for gammelt og nytt. Omorganisering er et behov i en aggressiv kapitalisme, men det er også blitt ideologi, i Marx forstand av en systemlegitimerende bevissthet. Omkring i det arbeidende Norge skjer det en rekke endringer mest for endringens skyld. Ordet er blitt så udiskutabelt riktig, at dette er et symbolsk ritual vel så mye som et organisatorisk behov. Det er uro satt i system. Og konsulentene veileder mer eller mindre seriøst. Noen gjør meget gode jobber. Andre har dyre slips og billige hoder. Omorganiseringen kan gi en følelse av at man er med i tiden. Men selvfølgelig skaper det utrygghet. Hvor mye utrygghet er for mye? Og det skaper utmattelse: Ikke aller orker «livslang læring»? «Åpenhet» er et annet godt ord. Arbeidet åpner seg i mange ender. Arbeidstiden flyter ut, takket være PC og mobiltelefoni. Nå gjelder det mer å være on line enn on time. Individualiseringen åpner opp kollektivet. Og selve arbeidsprosessen åpner seg i den forstand at når man produserer mer tjenester enn ting, kan det også bli vanskeligere å vite at man gjør en god nok jobb. Slikt åpner for skamtematikker: Er jeg bra nok? Og på Fornebu åpner altså det fysiske rommet seg. Åpenhet har kritiske størrelser. Det kan raskt bli for åpent, i betydningen uoversiktlig. Det er veldig ubehagelig å spille biljard på et bord som ikke har kanter. Det var Sennett som satte meg på sporet av å lete etter ordenes betydning i moderne arbeidsliv. Han tar for seg «gode ord» og «dårlige ord». Når vi snakker om arbeidslivet, liker vi ikke «rutine». Det stinker av ikke-dynamikk. Det store honnørordet er selvsagt «fleksibilitet». Det prekære spørsmålet er hvordan ytre krav til fleksibilitet kan forenes med indre krav til sammenheng? Sennett oppsummerer på følgende vis: Hvordan skal konsulenten i hans bok som lever av og for omorganisering kunne lære sin egen sønn om betydning av lojalitet, forpliktelse og varighet? Og ikke minst om grenser. Det er fortsatt en del av oss som er overbevist om at barns og voksnes opplevelser av trygghet og forutsigbarhet er avgjørende for mentalt velvære.

6 10 lett å miste forholdet til seg selv. Da kaller vi det gjerne tomhetsfølelse og depresjon. Tilbake til Fornebu via Silicon Valley i California. Der har man lenge hatt fleksible arbeidslandskap. Og de har for lengst begynt å sette opp veggene igjen. Det handler om identitetens arkitektur. Kanskje det er enklere å støte mot noe enn å gå seg bort i sin egen oppløsning. Det er tryggere slik. 11 Hvem passer i det nye arbeidslivet? I den nye kapitalismen er en av de største utfordringene av psykologisk karakter. La meg meget grovt foreslå tre karrierer: Finn Skårderud (f. 1956) er lege og spesialist i psykiatri. Han driver egen privatpraksis og arbeider deltid på Toppidrettsenteret. Forsker med tilknytning til Regionsenteret for barne- og ungdomspsykiatri i Oslo. Redaktør for psykiatri på nettstedet Erfaring fra lederutvikling bl.a. fra «Solstrandkursene» i regi av AFF ved Norges Handelshøyskole. Forfatter og filmkritiker. Siste bøker er «Uro. En reise i det moderne selvet» (1998), «Federico Fellini» (1999) og «Sterk/svak». Håndboken om spiseforstyrrelser (2000). 1) Noen passer aldeles utmerket. Det er de som er så mentalt solide at de mestrer og nyter det fleksible livet. Indre sammenheng gir ytre spillerom. De er vinnere. 2) Og så er det dem som ikke mestrer, og som faller fra. Og sier fra. De finner seg andre steder. Slike andre steder kan være roligere deler av arbeidslivet. Eller det kan være trygdebudsjettet. 3) En tredje gruppe er problematisk interessant. Det er dem som tilsynelatende mestrer. I andre sammenhenger har jeg kalt dem «de flinke». Eller «de ytrestyrte». Selvfølelsen bekreftes gjennom ytre prestasjon. De er ikke trygge nok, men tar igjen ved å smile, yte og å tilpasse seg. De flinke klarer alt, og det er alt de klarer. De mestrer så det svir, men savner ofte selv tilfredsstillelsen av dette. Og de er dårlige til å si ifra. De vil møte plagsomme utfordringer når de i det fleksible arbeidslivet kontinuerlig skal konstruere seg selv om igjen og om igjen. Når man skal forholde seg til så mye, er det

7 12 Den gode arbeidsplassen av Svein Bjørneby Sykefraværsarbeid den viktigste enkeltaktivitet innenfor systematisk arbeidsmiljøutvikling Vi ønsker oss alle gode arbeidsforhold. Men vi vet også at der mennesker er samlet, som på våre arbeidssteder, har det lett for å oppstå konflikter og spenninger. Vi tar med oss våre ambisjoner, sorger og gleder inn i arbeidslivet og påvirker våre omgivelser, om vi vil eller ikke. Kanskje vi ikke er bevisste nok på at det er hver enkelt av oss som bidrar til at arbeidsforholdene blir gode eller dårlige. Kanskje vi tror at det er andre som har den oppgaven? Det er et paradoks at vi ikke fullt ut innser fordelene med det gode arbeidsmiljø. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke alle ledere med personalansvar bruker større del av sin arbeidstid til nettopp å skape trivsel og gode rammebetingelser. Men slik er det jo ikke. Og særlig er det et paradoks når vi vet, eller i alle fall burde vite, at et godt arbeidsmiljø gagner den enkelte og er en forutsetning for optimal ressursutnyttelse og for de beste resultater for vår virksomhet, og følgelig også til beste for det felles samfunn vi lever i. Kun i et godt arbeidsmiljø vil vi få best mulig kompetanseøking og opplæring. Kun som en følge av godt arbeidsmiljø, vil vi ha lave sykefraværs- og skadetall, både på mennesker og materiell. For i det gode arbeidsmiljø samarbeider vi, tar hensyn til hverandre, respekterer hverandre og hjelper og støtter hverandre. 13

8 14 HMS-systematikk Arbeidsmiljøbegrepet (eller det synonyme HMS-begrepet) favner vidt og omfatter alle de forhold som omgir oss og virker på oss i arbeidssituasjonen. Se figuren nedenfor. Arbeidsmiljø- (HMS-) begrepet På grunnlag av lov, forskrift og interne bestemmelser settes det mål og planlegges aktiviteter som gjennomføres og dokumenteres. Linjerapporter gir øverste ledelse mulighet til å kontrollere om egne krav og bestemmelser følges. Interne revisjoner avdekker både svakheter og positive forhold og bidrar til kompetanseøking og oversikt og gir grunnlag for videre planlegging. 15 Ledelse Fysiske forhold Organisering Felles for alle virksomheter er følgende aktiviteter: Kompetanse Arbeidsmiljø Arbeidsrett Samarbeid Helse og trivsel Arbeidsbetingelser Derfor må utvikling av godt arbeidsmiljø være en sentral oppgave i hver eneste avdeling og enhet godt integrert i det daglige arbeidet uansett hvilket arbeid det dreier seg om. Dette arbeidet kan ikke settes bort til spesialister eller utvalg. Det må foregå lokalt i samarbeid mellom leder og alle medarbeidere. Det krever kompetanse og riktig fokus, og det krever systematisk arbeid. Og nettopp systematikken skal være en viktig del av virksomhetens kvalitets-og utviklingsarbeid. Det skal gjennomføres i tråd med lov og forskrift, men bør være oversiktlig og enkel. Figuren nedenfor viser prinsippene i slikt systematisk arbeid. Kartlegging av fysiske forhold og trivsel (utført av avdelingen selv) HMS-opplæring av ledere og medarbeidere Forebygging og oppfølging ved sykefravær og rusproblemer Skadeforebyggende arbeid inkludert analyse og melding Brannforebyggende arbeid HMS-området vil i tillegg kunne inneholde andre utfordringer i den enkelte virksomhet. Men det «menneskenære» området vil alltid være viktigst. Arbeidet skal være et samarbeid mellom leder og medarbeidere lokalt. Figuren nedenfor anskueliggjør dette og peker også på de støttefunksjoner som naturlig hører med. Leder Pers. avd. HMS-avdeling Visjon / mål Trygdeetat Aetat Revisjon Styrende dokumenter Planlegging Utvalg Medarbeider VO-ordning Rapportering Aktivitet / Gjennomføring Dokumentasjon

9 16 Linjerapportering av arbeidsmiljøresultater er dessverre en mangelvare i nesten alle virksomheter. Men er ikke uviktig av den grunn! Rapportering i tabellarisk form av HMS-parametre til øverste leder, skal være begrenset til de viktigste områdene: beid i praksis samarbeidet i avdelingen mellom leder og medarbeider forutsetter etablering av gode tillitsforhold og gjensidig respekt. Det bør være gode og kjente rutiner og åpenhet omkring de forholdene som har betydning for den enkeltes arbeidssituasjon! 17 Oversikt over HMS-opplæring/kompetanse Oversikt over planleggingsmøter (ledelsens HMS-gjennomgang) Sykefraværsutvikling og antall rusmisbrukssaker Yrkesskader og nesten-ulykker Oversikt over gjennomførte interne HMS-revisjoner Antall medarbeidersamtaler Oversikt over gjennomført kartlegging Annet Rapporten bør ikke overskride en A4-side. Da blir den lest! Utvikling av et godt arbeidsmiljø, fysisk og psykososialt, er grunnlaget for helsefremmende arbeidsplasser. God arbeidsmiljøstandard er grunnlaget for det Inkluderende Arbeidsliv. Arbeidsmiljøutviklingen er en kontinuerlig prosess. Den tar aldri slutt, og med økende kompetanse vil resultatene stadig bli bedre. Arbeidet vil gå lettere og inngå som en naturlig del av hverdagen. Det er viktig å være bevisst på at systematisk arbeidsmiljøutvikling ikke først og fremst gjennomføres fordi det er lovbestemt, men fordi det gagner hele virksomheten. Mye HMS-arbeid er blitt uglesett fordi det er så lov- og forskriftsregulert. Nettopp derfor er det viktig å konsentrere arbeidet om de tiltak og oppgaver som virkelig gjelder oss alle, som for eksempel sykefraværsarbeidet. Sykefraværsarbeidet Med de høye sykefraværstall vi ser i norske virksomheter og på bakgrunn av den nasjonale dugnad som vi kaller Inkluderende Arbeidsliv, er det min sikre overbevisning at selve sykefraværsarbeidet er den mest vesentlige enkeltaktivitet i HMS-systematikken. Men det hjelper lite å arbeide med sykefravær isolert arbeidet må sees i nær og naturlig sammenheng med all annen systematisk arbeidsmiljøaktivitet. Jeg tror de fleste vil forstå at sykefraværsar- Etablering av et slikt miljø vil ikke bare gagne HMS-arbeidet, men generelt forbedre virksomhetens effektivitet og ressursutnyttelse, produktivitet, kvalitet og økonomiske resultater. Ledelse Vi må konsekvent peke på lederansvar og lederkompetanse for å oppnå våre mål. Vi må kreve god ledelse i betydning god personalledelse. Ledelse av en virksomhet er og blir ledelse av mennesker. Derfor må våre ledere ha de nødvendige forutsetninger for å utøve personalledelse: evne til empati og omsorg, respekt og rettferdighetssans, men også fasthet og evne til lojalt å følge interne bestemmelser og rutiner. Vi har kanskje ikke så mange slike ledere? Men vi må ikke gi opp av den grunn. Mye kan læres, men da må kravene fra virksomhetens øverste ledelse være klinkende klare: det er slik vi vil ha det i vår bedrift! Linjeledere skal sette av ressurser i det daglige til personalledelse, oppfølging og kommunikasjon med egne medarbeidere. Ledere må kunne balansere mellom fagoppgaver og personallederoppgaver. Og i forhold til tidligere års lederoppgaver, er det i dag også naturlig at ledere interesserer seg for 24- timers utfordringene: Hvordan går det med medarbeiderne i fritiden? Blir belastningene på den enkelte så store at det går ut over familie og fritidssysler? Bare på denne måten kan vi forebygge utbrenthet og mistrivsel. Ledere må sette av ressurser til egen opplæring. Når leder skal ta seg av sykmeldte, iverksette tiltak og gjennomføre arbeidsplasstilrettelegging, kreves kompetanse. Støtte kan hentes både internt og eksternt, men det er leder, sammen men egen medarbeider, som skal iverksette og følge prosessene. Mange vil spørre: Hva med medarbeiderne? Alt kan da ikke hvile på lederen? Nei, det er selvfølgelig riktig. Alle medarbeidere har et ansvar for å delta i opplæring, dele informasjon og erfaringer med kolleger, vise lojalitet og medvirke aktivt i avdelingens utviklingsarbeid.

10 18 Bedriftshelsetjenesten Relevant og god arbeidsmiljørådgivning? Var det BHT, bedriftshelsetjenesten, jeg tenkte på? Javisst. Og faktum er at norsk bedriftshelsetjeneste ikke har hatt kompetanse god nok til å medvirke til god systematisk arbeidsmiljøutvikling, HMS-systematikk, i norske virksomheter. Det er en av mange grunner til at så få virksomheter har maktet å følge opp «forskrift for systematisk HMS-arbeid». Denne forskriften gjelder for alle norske virksomheter, små og store. Alle undersøkelser som er foretatt for å kartlegge slikt arbeid, viser oss at kun et fåtall, og da helst store virksomheter, følger forskriften. Og ser vi nærmere på disse, så finner vi også her store mangler. Fremdeles tillater mange BHT-er seg å drive en slags kvasi helsepraksis i virksomheten med helt annet fokus enn det eneste som kan bringe virksomheten videre: Fagstøtte til systematisk arbeidsmiljøutvikling der leder og medarbeider gjør jobben. BHT er et arbeidsmiljøtiltak! Alle norske virksomheter trenger en god og effektiv BHT. Med bedre intern HMS-kompetanse blant ledere og medarbeidere vil behovet for fagpersoner i BHT reduseres. Da kan flere virksomheter betjenes! Utvalg Tilsvarende kan vi si om bruken av alle utvalgene. I den «umodne HMSvirksomhet» ser vi at utvalgene florerer. Lange og hyppige møter i AMU, attføringsutvalg og AKAN-utvalg. Nesten ingen kompetanseoverføring til linjen og avdelingene. Men med økende HMS-kompetanse reduseres behovet for utvalgsarbeid. Den effektivt gjennomførte HMS-systematikk gjør utvalgene overflødige! Planleggingsmøtene, kalt ledelsens HMS-gjennomgang (der verneombud og BHT er tilstede), tar over for lange AMUmøter. Attføringssaker og russaker løses i leder-medarbeider-aksen, se figuren på side 15. Tid og ressurser spares! Avslutning Den gode arbeidsplassen. Hvordan oppnår vi den? Jeg har gitt et svar jeg tror på, og jeg har erfaring for at det går an: Krav om HMS-aktivitet og oppfølging fra øverste leder (ved å sørge for at virksomhetens HMS-bestemmelser følges) Soleklart linjeansvar og felles kjent målsetting Tilgang til og gjennomføring av arbeidsmiljøopplæring Lederopplæring med vekt på personalledelse Relevant og god arbeidsmiljørådgivning Bevisst og kontinuerlig fokus på systematisk arbeidsmiljøutvikling gjennom flere år Arbeidsmiljøutvikling integrert i det daglige arbeidet, gjennomført lokalt og på alle nivåer, med vekt på mellommenneskelige forhold Klart lederansvar og bred medvirkning av alle medarbeidere Sykefraværsarbeid som vesentlig aktivitet i det systematiske arbeidet Riktig bruk av HMS-personell og annen fagstøtte Hva med «Helsefremmende Arbeidsplasser» eller «Inkluderende Arbeidsliv»? Joda, det er keiserens nye klær. Men er som nye begreper og tiltak viktige nettopp fordi så få virksomheter fullt ut har tatt kravene i arbeidsmiljøloven 19

11 20 og forskrift om systematisk HMS-arbeid inn over seg. Resultatene kommer ikke av seg selv. Med nye begreper ønsker vi å oppnå bedre fokus på arbeidsmiljøutvikling i bred forstand. Bare fremtiden vil vise om vi lykkes bedre denne gangen. Svein Bjørneby er spesialist i arbeidsmedisin og direktør i HR konsern, Telenor ASA. Han har 25 års erfaring fra store norske industribedrifter på områder som bedriftshelsetjeneste, personalarbeid og ledelses- og organisasjonsutvikling. Hva stirrer du på? av Thorvald Steen Jeg kjenner arbeidstakere som midt i sitt ansvarsfulle og krevende arbeid, tar seg til å glane på en flekk i veggen. Det virker som om alt og alle rundt dem er forduftet, og de selv har seilt vekk til et land ingen andre har sett. For oss andre ser det ut som om øynene deres har festet seg ved en uinteressant sprekk i den lyseblå veggen. En sprekk som ikke har mer å fortelle enn at den kunne ha trengt å bli tettet med gips, sparkel og to strøk maling. 21 I mine øyne ser hun nokså fjern ut, men når jeg kikker nærmere etter, blir jeg usikker. Og når jeg gransker henne nærmere, merker jeg at øynene hennes har et tilfreds uttrykk, ja mer enn det. Det ser ut som om pupillene styres av en ubestemmelig indre jubel som registrerer alt. Hun ser sin egen sønn i barnehagen, sin fjortenårige datter som akkurat da spiller fotball i Norway Cup på den grønne Ekebergsletta mellom alle de store hvite teltene. Slik må det ha sett ut da Djengis Kahn slo leir på den Mongolske høysletta på 1400-tallet, tenker hun. Hun løfter øynene til høyre for sprekken i veggen. Med høyre hånd skyver hun brillene opp og fester dem oppå hodet. Øynene hennes fester seg til sitt nye punkt. Hodet hennes ser blåfargen i vannet utenfor øya Hydra i Egeerhavet og etter litt grønnfargen nærmere land, sandgrunnen, korallene, to fiskebåter malt i kraftige grønne og røde farger; før hun får et glimt av ektemannen sittende på en benk ved Domkirkeodden i Hamar. De fire familiemedlemmene skal møte hverandre samme ettermiddag. Ektemannen skal ta toget til Oslo, og hun skal hente ham og deres treårige sønn i barnehagen. Hun arbeider systematisk videre med hendene mens hun ser inn i veggen. Hun arbeider i et jevnt tempo.

12 22 Bildene på hennes indre netthinne fortsetter å rulle fra steder hun aldri har vært et fjell som kunne ha vært i Nepal, en slette helt syd i Argentina, til hun plutselig sitter på en kenguru mens hun klamrer seg fast til den hoppende australieren som farer over sletter og elver til de når fram til Sydney og hun tar et fly hjem. Etter at hun gjorde sitt første funn er jeg blitt spakere. Jeg vet hva jeg snakker om. Det er jeg som er sjefen. Thorvald Steen er forfatter og har skrevet et stort antall skjønnlitterære bøker. Han er mest kjent for romanene «Don Carlos», «Giovanni» og «Konstantinopel», som er oversatt til en rekke språk. Sist utgitt er: «Den lille hesten» som er en roman om de fem siste dagene i Snorre Sturlasons liv. 23 Plutselig, i det hun skal til å gå inn i flyet, kommer hun på en helt ny metode for å teste blodprøver. Hun løser et problem hun og kollegaene på laboratoriet har slitt med i flere måneder. Hun trives på jobben. Hun har gått på lederkurs, hun har hoppet i strikk for å bli modigere. Hun har Internett som gjør at hun til enhver tid er oppdatert med hensyn til hva som skjer innenfor hennes fag. Hun har de dyktigste kollegaer man kan tenke seg. Ja, de fleste av dem er til og med hyggelige. Hun har praktfulle arbeidslokaler, sprekken i veggen er en sjarmerende skjønnhetsfeil. Ventilasjonen i lokalet og sjefen er det ingenting å utsette på. Det er ikke første gang Randi gjør en oppdagelse vi alle drar nytte av. Tidligere kritiserte sjefen henne ofte for å være så «fjern». «Hvorfor skal man alltid være tilstede med hodet? Kroppen og de trente hendene tar seg av det. Hodet skal ikke presses til å bli en vogn etter kroppen. Ellers får det ikke mulighet til å leke og tenke»

13 24 Magnetsykehusene sykehus som er kjent for et godt arbeidsmiljø av Ewa Ness Boken In search of excellence (1982) av Peters and Waterman ble en bestselger innenfor managementlitteraturen på 80-tallet i USA. I denne boken prøvde forfatterne å identifisere det som kjennetegnet «fremragende» bedrifter. På samme tid ble undersøkelsen Magnet Hospitals utgitt. Her undersøkte man hva det var som kjennetegnet såkalte «magnetsykehus», som både trakk til seg og beholdt sykepleiere i tider med sykepleiermangel. Sykehusene var også kjent for å være «et godt sted å arbeide» og «et godt sted å praktisere sykepleie». 16 magnetsykehus ble undersøkt for å finne ut om de samme kjennetegnene som en fant når det gjaldt fremragende bedrifter også var til stede når det gjaldt sykehusene. Rapporten Magnet Hospitals Institutions of excellence (1988) viste at det var store likheter mellom gode bedrifter og gode sykehus. Hva kjennetegnet magnetsykehusene? I undersøkelsen fant man at magnetsykehusene hadde syv hovedkjennetegn: 1) De var handlingsorienterte Sykehusene var handlingsorienterte og kjennetegnet av en uformell kultur. Kommunikasjon mellom alle nivåer i organisasjonen fløt enkelt, raskt og ubyråkratisk. Dette kom for eksempel til uttrykk gjennom mangel på skriftlige pleieplaner for sykepleierne. De var ikke motstandere av å planlegge, men syntes det var kjedelig og tidkrevende å skrive detaljerte pleieplaner over hva de hadde tenkt å gjøre med pasientene. Mange av sykehusene hadde kun pleieplaner for de mest kompliserte pasientene. De mente det ikke var nødvendig med skriftlige planer fordi de snakket sammen hver dag, og de dokumenterte hva de gjorde. Pleieplaner er nødvendig i sykehus med mange nye uerfarne sykepleiere, stort gjennomtrekk eller mange vikarer fra sykepleierbyråer. I magnetsykehusene var det mange erfarne sykepleiere, lite gjennomtrekk, og de brukte ikke vikarbyråer. 25

14 26 Dersom man ønsket å prøve ut noe nytt, var det ikke nødvendig å søke om å få lov og vente på å få klarsignal fra alle nivåer i ledelsen før man satte i gang. Når det oppstod problemer, gikk man sammen, studerte og analyserte problemet, fattet en beslutning og iverksatte tiltak. Slik unngikk man handlingslammelse. De ansattes holdning var: «Det er bedre å forsøke noe for å løse problemet enn å snakke det i hjel». Dersom de kontaktet ledelsen, forventet de å få svar innen 48 timer. Det var vilje til å eksperimentere. Det krever en kultur som er risikovillig, og en ledelse som tåler at det gjøres feil, og som ikke peker på syndebukker. Lederne var synlige, de praktiserte «management by walking around», og hadde alltid en åpen dør. Sjefssykepleier spiste i kantinen sammen med de andre sykepleierne og kjente navnene på de fleste sykepleierne på sykehuset. Hele organisasjonen var lagt til rette slik at det ble frigjort tid til direkte pasientkontakt, fordi det var her verdiskapningen skjedde. Alle ansatte måtte regelmessig gjennomgå et opplæringsprogram om brukerorientering, selv direktøren. De var opptatt av å yte topp kvalitet og det ble forventet av dem. Det var mye kollegial kvalitetskontroll, og sjefssykepleier var en rollemodell, som selv regelmessig tok vakter. Forholdet mellom de ansatte og pasientene avspeilet seg i forholdet mellom de ansatte: «Vi tar vare på pasientene, sykehuset tar vare på oss.» De hadde mange belønningssystemer, men skilte seg ikke ut ved at de ga spesielt høy lønn. Belønningen kunne være en pin som utmerkelse for å ha gitt fremragende sykepleie, det kunne være å få delta i et prosjekt eller bli flyttet til en annen avdeling for å gjøre en utfordrende oppgave. Det var et stort press på å stadig utdanne seg, både formelt og uformelt. Sykehuset ga romslig økonomisk støtte til dette, og det var aksept blant personalet for at ansatte var borte fra praksis for å utdanne seg. 27 3) De hadde en autonom kultur som fremmet nyskapning Den uformelle, handlingsorienterte kulturen fremmet også kreativitet og villighet til å prøve nye ting. De ansatte ble oppmuntret og støttet til å arbeide med prosjekter, og sykehusenes strategi var at ved å fremme autonomi, dyrket de fram talenter. Intern konkurranse mellom avdelinger og personer ble sett på som sunt, og oppmuntret. De ansatte fikk selv i stor grad utvikle de roller de ble tildelt, for eksempel som undervisningssykepleier. Ledelsen hadde desentralisert kvalitetsarbeidet til førstelinjenivå, slik at de som «kjente skoen trykke», kunne gjøre noe med det. De fikk alltid støtte fra andre avdelinger på sykehuset dersom de ba om det. Det kliniske arbeidet ble sett på som det viktigste, og all annen virksomhet støttet opp om dette. 2) De var brukerorienterte Pasienten var i sentrum. Hele organisasjonen var lagt til rette rundt å gi god pasientbehandling. Personalet var opptatt av å gi hver eneste pasient en følelse av å være spesiell. Dette gjorde de gjennom god kontinuerlig pleie og ved å utpeke en sykepleier med hovedansvaret for hver pasient. Alle sykepleiere hadde visittkort slik at pasientene kunne ringe dem etter utskrivelse. Gjennom litteratursøk kom det fram at sjefssykepleiere ved magnetsykehusene deltok aktivt i fagdebatter, at sykepleiere ved flere av sykehusene hadde utgitt bøker om emnet, og at de utmerket seg med å være «først» med en metode eller en tilnærming, for eksempel de første til å utvikle case manager rollen, de første til å ansette en merkantil person i en sykehusavdeling osv. Ved å utvikle autonomi skapes det et arbeidsmiljø der byråkrati og struktur reduseres til et minimum, og dømmekraft verdsettes høyt.

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD 1 SHUS-rapport: OMSORG - EGENOMSORG FORORD Tid til fordypning, ja, til og med langsomhet, er begrep som dukker opp i samfunnsdebatten i disse dager. At en livsstil, inklusiv et arbeidsliv, som er preget

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 2 2007 53. ÅRGANG Storebror ser deg! «Mange bekker små» «Jeg kjenner folk rundt meg det gir meg trygghet» Fastlegen, et viktig kort i kabalen Anvendelse av «miljøregler» et eksempel En

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer