[ barrihjerne ] 4-5. ligger alt til rette for en storulykke.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[ barrihjerne ] 4-5. ligger alt til rette for en storulykke."

Transkript

1 [ tankekraft ]

2

3 Oppmerksomhet motiverer. Og motiverte mennesker leverer bedre resultater. Spesielt innenfor HMS. Derfor har Petroleumstilsynet (Ptil) laget et oppmerksomhetsverktøy. Tankekraft. Tekstene omhandler tema vi vil sette spesiell fokus på. Til hver tekst er det to spørsmål. Les og diskuter. Gi temaet oppmerksomhet en måned. Til hvert kapittel er det to spørsmål. Les og diskuter. Tenk. 2-3 Ta fatt. Nå.

4

5 [ barrihjerne ] Hjernen er designet for å reagere på forskjeller. Plutselige forandringer utløser handling og årvåkenhet. Monoton informasjon virker motsatt. Du kjeder deg og blir uoppmerksom. Og når ingenting skjer, føler du deg trygg. Slik virker hjernen, og det er funksjonelt i de fleste situasjoner. Men i det moderne samfunn fins mange situasjoner hjernen ikke er designet for. Da blir hjernen lurt. Du blir lurt. Tenk deg at du kjører av Kiel-ferga tidlig en morgen. Det er første dag i ferien, og for første gang skal du kjøre på en autobahn. Ved siden av deg sitter ektefellen med kartboka, og i baksetet jubler barna. Du har lest om ulykker på motorveiene i Tyskland. Kjedekollisjoner med mange drepte. Derfor har du bestemt deg for å ligge i høyre fil, der hvor trafikken bare holder 130 kilometer i timen. Det kjennes farlig fort ut. Du merker en svak vibrasjon i rattet. Det ene framhjulet er nok ikke helt avbalansert. Ubehagelig, men ikke farlig. For sikkerhets skyld holder du god avstand til bilen foran. Du kjører, og det går bra. Etter en stund merkes ikke vibrasjonene i rattet lenger, og farten virker helt grei. Nå slapper du av, diskuterer reiseruten med din kjære og svarer på spørsmål fra baksetet. 130 km/t er helt ok. Du har kontroll, derfor krympes avstanden til bilen foran. Så blir du liggende bak en trailer som bare kjører i 100. Det kjennes ulidelig sent. På tide å prøve en forbikjøring. Ut i midtfila og inn med gassen - 130, 140, 150. Nå holder du tritt med trafikken i midtfila. Du må konsentrere deg mer, men du har kontroll. Det virker greit. Så du fortsetter å kjøre i midtfila. Mil etter mil, rett fram. Etter en stund er 150 km/t en naturlig tilstand. Hjernen har lurt deg. Du er så grundig lurt at når minstemann begynner å gråte og er helt utrøstelig, så foreslår du at ektefellen tar av seg selen og lener seg bakover for å gi gutten en flaske med saft. Og det er akkurat da alle bremselysene foran blir røde. Siden organisasjoner består av mennesker, blir de lurt på samme vis. Forskning viser at lange perioder uten ulykker fører til en gradvis forvitring av sikkerhetsbarrierene i en virksomhet. Samtidig er det ofte press for å øke produktiviteten. Men hvis man øker produktiviteten uten tilsvarende forsterking av sikkerhetsbarrierene, forsvinner også sikkerhetsmarginene ut av systemet. Da ligger alt til rette for en storulykke. Ikke la deg lure av at ting går bra. Det er akkurat da din virksomhet må bruke ekstra innsats for å passe på barrierer og marginer. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 2 side 12 og 3 side 23. Til refleksjon/diskusjon 1. Kjenner du alle sikkerhetsbarrierene i din virksomhet? 2. Kjenner du tilstanden de er i? 4-5

6

7 [ regelregle ] Komplisert regelverk Kompliseringsbyråkrati Komplisert saksbehandling Kompliseringskåte regelryttere Komplisert administrasjonssystem Kompliserer verdiskapingen Kompliserer alle prosesser Kompliserer arbeidet Kompliserer alt Komplett komplisert kontrollsystem? Enkle sannheter - HMS-regelverket gir et konkurransedyktig kostnadsnivå hvis det brukes riktig til rett tid. Lenning- og Ognedalutvalgene konkluderer med at det ikke er vesentlig forskjell på norske og britiske regelverkskrav. Og at de forskjellene vi har, vil vi beholde. - HMS-regelverket tillater innovasjon. Har du en egen måte å gjøre ting på, kan du gjøre det så lenge løsningen gir like god beskyttelse for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Det krever kompetanse. Og dialog - opp og ned, på kryss og tvers. Men de som vil, får det til. Kunnskap gir ikke bare makt det gir også mening. Kanskje ligger begrensningene mer i ditt hode enn i regelverket? 6-7 Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel side 21 og side 22. Til refleksjon/diskusjon 3. Kjenner du prinsippene i HMS-regelverket? 4. Har din bedrift kompetanse til å realisere potensialet for kostnadsreduksjon som ligger i riktig bruk av regelverket?

8

9 [ com.plex.no ] Du har sikkert hørt det - alt er blitt mer komplekst. Teknologien, samfunnet, arbeidslivet og familielivet. Når systemer er blitt komplekse, er de ugjennomsiktige og uforståelige. I slike systemer kan det oppstå ukjente, uplanlagte og uventede hendelser. Hendelser som ikke er synlige og som ingen skjønner noe av. Et eksempel. Tenk deg at du har et møte klokka Møtet skal vare i én time. Nøyaktig. Viktige beslutninger vil bli tatt. Uten dine innspill blir beslutningene dårligere. Kanskje helt feil. Du står opp klokka Tid nok til en dusj. Når du kommer inn på kjøkkenet, lukter det brent kaffe. Kaffetrakteren har stått på i hele natt. Det er et seigt, svart belegg i bunnen av kolben. Du prøver å skrubbe den ren. Grepet glipper, og kolben smeller mot kanten av oppvaskkummen. Knus og knas. Men du har fortsatt lyst på kaffe. Derfor setter du på en kjele med vann og finner fram glasset med pulverkaffe. Du rekker så vidt å ta noen slurker før klokka sier at du må løpe. I det ytterdøra smekker i lås bak deg, kommer du på nøkkelknippet. Det ligger igjen. Inne. Bil- og husnøkler innelåst. Du tenker straks på reservenøkkelen. Den som er gjemt i carporten for tilfeller som dette. På veien dit husker du at Gunnar har ekstranøkkelen. Han trengte den da han passet huset mens du var på ferie. Nå begynner du å få dårlig tid. Rask springmarsj til naboen. Du ringer på og spør om å få låne bilen. Hun beklager, men bilen har flatt batteri, dynamoen er gåen. Skal på verksted i morgen. Vel, jeg rekker 10-over-bussen, sier du, men naboen forteller at bussjåførene streiker. Drosje! Du må ha en drosje straks. Du griper mobilen og slår nummeret. Bip, bip, bip, bip. Du kommer ikke gjennom. Busstreiken - hele byen prøver å få tak i drosje. Du gir opp, ringer kontoret og forklarer at du ikke rekker møtet. Beslutninger blir tatt. Uten deg. Når du omsider kommer på jobb, får du høre at beslutningen som ble fattet, ikke var den du ønsket. Denne type uforutsette interaksjoner kjennetegner komplekse systemer. Utviklingen i petroleumsvirksomheten gir grunn til å tro at systemene blir mer sammensatt, og at muligheten for uforutsette sammentreff øker. Spesielt to faktorer bidrar til dette: Økt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og betydelig bruk av konkurranseutsetting, såkalt outsourcing. Virkemidler for å håndtere økt kompleksitet er økt organisatorisk beredskap, desentralisert beslutningstaking, sterk sikkerhetskultur og fokus på trening og opplæring. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 2 side 12, 4.16 side 47 og 4.18 side 52. Til refleksjon/diskusjon 5. Hvordan kommer økt kompleksitet til syne i ditt arbeid? 6. Hva gjør din bedrift for å håndtere problemet med økt kompleksitet? 8-9

10

11 [ oljealdring ] Setter du en frosk i en kjele med kaldt vann, hopper den ut. Men setter du den i en kjele med romtemperert vann, og ikke skremmer den, blir den sittende. Hvis kjelen står på en kokeplate, kan du sette på svak varme. Da skjer det noe interessant. Frosken gjør ingenting. Faktisk vil den vise alle tegn på at den koser seg. Etter hvert som temperaturen stiger, blir frosken mer og mer groggy. Til slutt er den ikke i stand til å hoppe ut. Selv om ikke noe hindrer den, sitter den der og blir kokt. Hvorfor? Jo fordi froskens nervesystem er designet for å fange opp plutselige endringer i omgivelsene. Frosken merker rett og slett ikke forandringen som kommer sakte og gradvis. Oljealderen har vart en stund. Den går ikke mot slutten. Men årene har begynt å tære på innretninger og utstyr. Gjennomsnittsalderen for flyttbare innretninger på norsk sokkel er 20 år. Det samme som planlagt levetid. Men driften fortsetter. Aldring er derfor en utfordring. En vanskelig en, for med alderen kommer små endringer som er vanskelige å fange opp. Når er gammelt for gammelt? Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel side 40 og side 41. Til refleksjon/diskusjon 7. Kjenner du planlagt levetid for utstyr og installasjoner i din virksomhet? 8. Hva gjør din bedrift for å håndtere aldring av innretninger og utstyr? 10-11

12

13 [ verdiforflatning ] En gang var jorden flat. Selv om den var rund. Fordi folks modell av jorden var at den var flat. Vissheten styrte deres atferd, diskusjoner og drømmer. Informasjon som var uforenlig med modellen, ble ikke brukt. I alle praktiske og teoretiske henseender var jorden flat. Det er politisk korrekt å si at HMS lønner seg. I festtalene er HMS rene gullgruven. Men alle vet at jorden er flat. For når budsjettet settes opp og ressursene fordeles, er HMS ulønnsomt. Selv om det lønner seg. Fordi de rådende økonomiske modellene ikke klarer å få med alle de verdiene HMS skaper. HMS bidrar til bedre regularitet, bedre kvalitet, mindre sykefravær, lavere forsikringspremie, færre erstatningsutbetalinger og bedre omdømme. Denne typen verdiskaping kan komme til syne i økonomiske modeller. Andre typer forblir usynlige. For hvilken verdiskaping gir en brannbil når det ikke brenner, eller et redningsfartøy når ingen detter i sjøen? Men like sikkert som at jorda er rund, vet vi at HMS skaper verdier. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel side 20. Til refleksjon/diskusjon 9. Vet du hvordan HMS bidrar til verdiskaping i din bedrift? 10. Kommer bidraget fra HMS til syne i bedriftens regnskaper? 12-13

14

15 [ mykemyten ] Myke møter Mykere puter Myke mennesker Myke greier Myke systemer Mykere stolseter Myk belysning Mykere tepper Myke ledere Ydmykende arbeid? Harde fakta - I perioden er 10 mennesker drept i arbeid som hører under Ptils myndighetsområde. - For 2003 har Ptil registrert 508 personskader. - For samme år har Ptil mottatt 655 meldinger om arbeidsbetinget sykdom. HMS handler om hvordan teknologi og arbeidsorganisering må være for å hindre at arbeidere blir drept eller skadet. HMS er brønndesign, sikkerhetsventiler, brannvegger, gassdetektorer, utstyrets tilgjengelighet, bruker- og vedlikeholdsvennlighet, livbåter, skiftordninger, sikkerhetsmøter og mye, mye mer Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel side 15, side 16 og side 20 Til refleksjon/diskusjon 11. Hvilken forståelse har din bedrift for hva HMS-arbeid egentlig er? 12. Hvilke holdninger har din bedrift til HMS?

16

17 [ sikkerhetsmarg ] Variasjonen i menneskelig atferd er uendelig. I utgangspunktet kan du gjøre hva som helst når du tar fatt på en ny dag. Stå på hodet i dusjen, gå ut på trappa og synge nasjonalsangen eller slakte en hund og servere den til middag. Men det gjør du nok ikke. For som regel er din og andres atferd ganske forutsigbar. Det kommer av at våre handlinger i stor grad blir bestemt av kulturen vi har vokst opp i. Men ulike kulturer gir ulik atferd. I Kina spiser de hunder. Det synes de er helt greit. Sikkerhet er også et resultat av kultur. Ta passasjerflyindustrien. Her er det meste underlagt internasjonale standarder. Piloter, bakkepersonell og vedlikeholdsingeniører har samme opplæring. Flyplassene er like for alle. Og de forskjellige flyselskapene bruker samme type fly. Allikevel varierer passasjerrisikoen med en faktor på 40 mellom beste og verste selskap. Noen av forskjellene kan tilskrives flyselskapenes økonomi og nasjonale forhold. Men det meste skyldes ulik organisasjonskultur. Nærmere bestemt sikkerhetskultur. Sikkerhetskultur handler om hvordan folk tenker, føler og samhandler i forhold til sikkerhet. Dette er noe som utvikles når folk jobber sammen. Et slikt praksisfelleskap belønner og fordømmer atferd. Belønnes sikker atferd samtidig som uønsket atferd fordømmes, vokser det over tid fram en sikker måte å utføre arbeidet på. For å utvikle en sikkerhetskultur, må ledelsen være tydelig på hvordan man skiller mellom akseptabel og uakseptabel atferd. Og sørge for at sikker atferd aldri blir straffet. Aldri. En praksis har blitt kulturelt betinget når det føles feil å gjøre det annerledes. Når det sitter mer i hjertet enn i hjernen. Mer i ryggmargen enn i hodet. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel side 20 og 4.8. side 36 og 37. Til refleksjon/diskusjon 13. Er det i din bedrift enighet om hvordan man trekker grensen mellom akseptabel og uakseptabel atferd? 14. Hva gjør din bedrift for å fremme sikker atferd? 16-17

18

19 [ framklok ] Storulykker har sjelden én enkelt årsak. I ettertid finner du at katastrofer er resultat av flere små hendelser. Hendelser som hver for seg er ufarlige, men katastrofale når de kobles sammen. I ettertid ser du årsakssammenhengene. Lett. Etterpåklokskap er en presis vitenskap. Men da er ulykken et faktum. Du lærer selvfølgelig å unngå lignende ulykker. Problemet er at neste ulykke ikke ligner. For å unngå ulykker, kan du ikke bare se bakover. Du må også se framover, søke å forstå hva som kan gå galt. Prøve å forutse hvordan små hendelser kan kobles sammen til en storulykke som når: To sikkerhetsventiler satt i feil posisjon etter vedlikehold. En varsellampe var tildekket av en vedlikeholdsmerkelapp. En indikatorlampe var designet med indirekte feedback. Et kontrollpanel hadde hundrevis av uprioriterte alarmer. Operatøren var uten realistisk krisetrening. Det er vanskelig. Men ikke umulig. Framsynthet er en kunst. Og som all kunst drives den framover av kunnskap, inspirasjon, variasjon og kreativitet. Derfor må den kollektive kunnskapen i bedriften aktiveres. Det er når flere tenker sammen, at mulige ulykkesscenarier trer fram. Og slutt aldri å være redd. Glemmer du farene i det du holder på med, tenker du ikke på hva som kan gå galt. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 2.3. side 13 og side 27. Til refleksjon/diskusjon 15. Kjenner du alle farekildene i din virksomhet? 16. Hvordan arbeider din bedrift med å forutse mulige ulykkesscenarier? 18-19

20

21 [ sårbarsk ] Sårbarhet handler om forholdet mellom årsak og konsekvens. I et sårbart system kan et avvik eller en serie enkeltfeil sette systemet helt ut av funksjon. For godt. Det høres dramatisk ut. Og ganske usannsynlig. Men det har skjedd. Alexander L. Kielland P-36 Piper Alpha Sleipner Og det kan skje igjen. Fordi sårbarhet starter i hjernen. Når ting går bra, rammes en lett av overmot. Tradisjonelle begrensninger utfordres. Etablert praksis forkastes. Konsekvensene sprer seg til resten av produksjonssystemet i form av uprøvd teknologi, komplekse løsninger, raskere gjennomføringstid og reduserte sikkerhetsmarginer. Nullrisiko eksisterer ikke. Det må vi leve med. Det er alltid et element av usikkerhet i design og operasjon av et produksjonssystem. Det er ting vi ikke vet. Det er ting vi vet at vi ikke vet. Og det er ting vi ikke vet at vi ikke vet. Sårbarhet oppstår når man ikke forholder seg til denne usikkerheten. Robuste systemer skapes ved å redusere usikkerhet og risiko. Det krever kunnskap og oversikt. Systematisk bruk av sikkerhetsmarginer og at man følger føre-var-prinsippet. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 2.2 side 13, side 20 og 4.16 side 47. Til refleksjon/diskusjon 17. Har din bedrift gjennomført en sårbarhetsanalyse? 18. Er din bedrift mer sårbar i dag enn for 10 år siden? 20-21

22

23 [ dokumentdiktat ] Rutinedokumenter Dokumenterte prosedyrer Dokumenthåndteringsrutiner Digitaliserte prosedyredokumenter Databasebaserte dokumentkontrollsystemer Systematiske kvalitetssikringsdokumenter Dokumenterte rapporteringsrutiner Elektroniske styringsdokumenter Mentordokumenter Total verbal kunnskapskontroll? Taus kunnskap På åttitallet settes kvalitetsledelse og dokumentasjon på dagsordenen. Det var betimelig og nødvendig. Dette skjer samtidig med en rivende utvikling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologien. Når disse trendene møtes, vokser det fram en tro på at all kunnskap kan digitaliseres. Mange bedrifter bruker betydelige ressurser på store datasystemer for å løse kvalitets- og sikkerhetsproblemer. Uten å lykkes. Årsaken er rett og slett at mye av HMS-kunnskapen ikke lar seg digitalisere. Det er en type taus kunnskap som sitter mer i hendene enn i hodet. Det kan sammenlignes med å sykle. Du vet hvordan du gjør det, men det er umulig å fortelle hvordan. I tillegg er mye av den viktige HMSkunnskapen både taus og kollektiv. Studier viser at så mye som 80 prosent av kunnskapen i en organisasjon er av denne typen. Dette er kunnskap som lever i et praksisfellesskap og som setter enkeltindividet i stand til å samhandle med andre. Kunnskapsledelse innen HMS handler derfor like mye om å kultivere som å dokumentere Referanse St.meld. nr. 7 ( ) - Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 4.7 side 36 og side 52. Til refleksjon/diskusjon 19. Hvilken forståelse har din bedrift av den tause kollektive kunnskapen? 20. Hvordan driver din bedrift kunnskapsledelse på HMS-området?

24

25 [ omdømmekraft ] Engang kunne bedrifter gjemme seg, bedrive en slett HMS-praksis uten at så mange merket det. Man kunne få en bot, eller kanskje et erstatningskrav. Ikke alvorlige konsekvenser. I dag er det ingen steder å gjemme seg. Informasjonen flyter fra mobil til mobil, fra pc til pc. På sekunder vet noen i Zimbabwe hva som skjer i Nordsjøen. Før media slår det opp og lenge før bedriftens pressetalskvinne kommer til orde, har forbrukere organisert en verdensomspennende aksjon via boycott.net. Velkommen til nettverksøkonomien. I den nye økonomien er forbrukerne mer informert enn noen gang. Og de er ikke lenger passive mottakere av pressemeldinger. De søker aktivt etter kunnskap, og de deler den gladelig med andre. Samtidig er det en dreining fra nytteorientering til verdiorientering. I større grad enn før velger folk produkter og tjenester som uttrykker noe om dem selv. Er jeg en som går i joggesko sydd av barnearbeidere? Er jeg en som sitter godt i en sofa produsert av slaver? Er jeg en som fyller bensin hos et oljeselskap som griser til kysten? Er jeg en som jobber for et umoralsk firma? Slik tenker forbrukerne i dag. Og slik tenker arbeidstakerne. Omdømme har fått stor betydning for både rekruttering og omsetning. Derfor legger flere og flere bedrifter vekt på å vise samfunnsansvar. Godt HMS-arbeid er alltid motivert innenfra. Det kan ikke trues fram av ytre forhold. Den som ikke blir motivert av det vi snakker om her, blir nok heller ikke motivert av myndighetenes klare tale: HMS-omdømmet betyr mye for selskapenes utviklingsmuligheter, på norsk sokkel og ellers i verden. Bedrifter som tar lett på HMS-omdømmet, har dårlig dømmekraft. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, boks 1.3 side 9 og kapittel side 21. Til refleksjon/diskusjon 21. Hva slags HMS-omdømme har din bedrift? 22. Hva er verdien av et godt HMS-omdømme for din bedrift? 24-25

26

27 [ sisyfosarbeid ] Gudene ga Sisyfos et kort opphold blant menneskene for å ordne noen saker han ikke fikk gjort før han døde. Men da Sisyfos kom tilbake til livet, gledet han seg slik over å leve. Verden fortonet seg uendelig vakker, og tilværelsen virket mettet av mening. Han nektet å gi slipp på det. Som straff ble Sisyfos dømt til å rulle en stor stein til toppen av et høyt fjell, et arbeid som krevde all hans kraft, kløkt og vilje. Når han hadde fått steinen til topps, sørget gudene for at den rullet ned igjen. Og Sisyfos måtte vandre til foten av fjellet og ta fatt på ny. HMS er knallhard jobbing med det ene problemet etter det andre for at det ikke skal skje noen ting. Dette blir lett oversett, både av ledere og politikere. Og selvfølgelig av økonomer. HMS blir tatt for gitt. Usikkerhet omkring framtidig oljepris diskuteres gjerne ofte og energisk. Men at plattformen ikke kommer til å synke eller sprenges i filler det er alle sikre på. HMS bli tatt for gitt. Derfor hører du ikke statsministeren si i sin nyttårstale at "også i år klarte vi å produsere olje og gass uten en storulykke". Du hører heller ikke en finansminister takke for at "nye milliarder kom inn på oljefondet uten at liv gikk tapt". Man får ikke applaus for ikke-hendelser. Selv om det er en prestasjon. For HMS er noe som må presteres. Det er en tilstand som må skapes og gjenskapes. Dag etter dag, år etter år. Ptils rolle er å se til at det gode HMS-arbeidet holdes i gang. At noen fortsetter å rulle steinen oppover, selv når ting går bra og fokus uvilkårlig flyttes fra HMS til USD. Spesielt da. Bare om vi klarer å fortsette med å rulle, kan Norge fremdeles være et forgangsland innen offshore HMS. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 2.3 side 13, 3. side19-28 og kapittel 4. Til refleksjon/diskusjon 23. Hva synes du om HMS-innsatsen i din bedrift? 24. Hva synes du om Ptils HMS-innsats? 26-27

28

29 Utgitt av: Petroleumstilsynet Prof. Olav Hanssens vei 10 Boks 599 NO-4003 Stavanger Telefon: E-post:

30

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENK ELIGE? DIA LOG 4 DET UTENKELEGE Beredskap er eit nøkkelord for alle som er opptatt av både

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer