[ barrihjerne ] 4-5. ligger alt til rette for en storulykke.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[ barrihjerne ] 4-5. ligger alt til rette for en storulykke."

Transkript

1 [ tankekraft ]

2

3 Oppmerksomhet motiverer. Og motiverte mennesker leverer bedre resultater. Spesielt innenfor HMS. Derfor har Petroleumstilsynet (Ptil) laget et oppmerksomhetsverktøy. Tankekraft. Tekstene omhandler tema vi vil sette spesiell fokus på. Til hver tekst er det to spørsmål. Les og diskuter. Gi temaet oppmerksomhet en måned. Til hvert kapittel er det to spørsmål. Les og diskuter. Tenk. 2-3 Ta fatt. Nå.

4

5 [ barrihjerne ] Hjernen er designet for å reagere på forskjeller. Plutselige forandringer utløser handling og årvåkenhet. Monoton informasjon virker motsatt. Du kjeder deg og blir uoppmerksom. Og når ingenting skjer, føler du deg trygg. Slik virker hjernen, og det er funksjonelt i de fleste situasjoner. Men i det moderne samfunn fins mange situasjoner hjernen ikke er designet for. Da blir hjernen lurt. Du blir lurt. Tenk deg at du kjører av Kiel-ferga tidlig en morgen. Det er første dag i ferien, og for første gang skal du kjøre på en autobahn. Ved siden av deg sitter ektefellen med kartboka, og i baksetet jubler barna. Du har lest om ulykker på motorveiene i Tyskland. Kjedekollisjoner med mange drepte. Derfor har du bestemt deg for å ligge i høyre fil, der hvor trafikken bare holder 130 kilometer i timen. Det kjennes farlig fort ut. Du merker en svak vibrasjon i rattet. Det ene framhjulet er nok ikke helt avbalansert. Ubehagelig, men ikke farlig. For sikkerhets skyld holder du god avstand til bilen foran. Du kjører, og det går bra. Etter en stund merkes ikke vibrasjonene i rattet lenger, og farten virker helt grei. Nå slapper du av, diskuterer reiseruten med din kjære og svarer på spørsmål fra baksetet. 130 km/t er helt ok. Du har kontroll, derfor krympes avstanden til bilen foran. Så blir du liggende bak en trailer som bare kjører i 100. Det kjennes ulidelig sent. På tide å prøve en forbikjøring. Ut i midtfila og inn med gassen - 130, 140, 150. Nå holder du tritt med trafikken i midtfila. Du må konsentrere deg mer, men du har kontroll. Det virker greit. Så du fortsetter å kjøre i midtfila. Mil etter mil, rett fram. Etter en stund er 150 km/t en naturlig tilstand. Hjernen har lurt deg. Du er så grundig lurt at når minstemann begynner å gråte og er helt utrøstelig, så foreslår du at ektefellen tar av seg selen og lener seg bakover for å gi gutten en flaske med saft. Og det er akkurat da alle bremselysene foran blir røde. Siden organisasjoner består av mennesker, blir de lurt på samme vis. Forskning viser at lange perioder uten ulykker fører til en gradvis forvitring av sikkerhetsbarrierene i en virksomhet. Samtidig er det ofte press for å øke produktiviteten. Men hvis man øker produktiviteten uten tilsvarende forsterking av sikkerhetsbarrierene, forsvinner også sikkerhetsmarginene ut av systemet. Da ligger alt til rette for en storulykke. Ikke la deg lure av at ting går bra. Det er akkurat da din virksomhet må bruke ekstra innsats for å passe på barrierer og marginer. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 2 side 12 og 3 side 23. Til refleksjon/diskusjon 1. Kjenner du alle sikkerhetsbarrierene i din virksomhet? 2. Kjenner du tilstanden de er i? 4-5

6

7 [ regelregle ] Komplisert regelverk Kompliseringsbyråkrati Komplisert saksbehandling Kompliseringskåte regelryttere Komplisert administrasjonssystem Kompliserer verdiskapingen Kompliserer alle prosesser Kompliserer arbeidet Kompliserer alt Komplett komplisert kontrollsystem? Enkle sannheter - HMS-regelverket gir et konkurransedyktig kostnadsnivå hvis det brukes riktig til rett tid. Lenning- og Ognedalutvalgene konkluderer med at det ikke er vesentlig forskjell på norske og britiske regelverkskrav. Og at de forskjellene vi har, vil vi beholde. - HMS-regelverket tillater innovasjon. Har du en egen måte å gjøre ting på, kan du gjøre det så lenge løsningen gir like god beskyttelse for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Det krever kompetanse. Og dialog - opp og ned, på kryss og tvers. Men de som vil, får det til. Kunnskap gir ikke bare makt det gir også mening. Kanskje ligger begrensningene mer i ditt hode enn i regelverket? 6-7 Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel side 21 og side 22. Til refleksjon/diskusjon 3. Kjenner du prinsippene i HMS-regelverket? 4. Har din bedrift kompetanse til å realisere potensialet for kostnadsreduksjon som ligger i riktig bruk av regelverket?

8

9 [ com.plex.no ] Du har sikkert hørt det - alt er blitt mer komplekst. Teknologien, samfunnet, arbeidslivet og familielivet. Når systemer er blitt komplekse, er de ugjennomsiktige og uforståelige. I slike systemer kan det oppstå ukjente, uplanlagte og uventede hendelser. Hendelser som ikke er synlige og som ingen skjønner noe av. Et eksempel. Tenk deg at du har et møte klokka Møtet skal vare i én time. Nøyaktig. Viktige beslutninger vil bli tatt. Uten dine innspill blir beslutningene dårligere. Kanskje helt feil. Du står opp klokka Tid nok til en dusj. Når du kommer inn på kjøkkenet, lukter det brent kaffe. Kaffetrakteren har stått på i hele natt. Det er et seigt, svart belegg i bunnen av kolben. Du prøver å skrubbe den ren. Grepet glipper, og kolben smeller mot kanten av oppvaskkummen. Knus og knas. Men du har fortsatt lyst på kaffe. Derfor setter du på en kjele med vann og finner fram glasset med pulverkaffe. Du rekker så vidt å ta noen slurker før klokka sier at du må løpe. I det ytterdøra smekker i lås bak deg, kommer du på nøkkelknippet. Det ligger igjen. Inne. Bil- og husnøkler innelåst. Du tenker straks på reservenøkkelen. Den som er gjemt i carporten for tilfeller som dette. På veien dit husker du at Gunnar har ekstranøkkelen. Han trengte den da han passet huset mens du var på ferie. Nå begynner du å få dårlig tid. Rask springmarsj til naboen. Du ringer på og spør om å få låne bilen. Hun beklager, men bilen har flatt batteri, dynamoen er gåen. Skal på verksted i morgen. Vel, jeg rekker 10-over-bussen, sier du, men naboen forteller at bussjåførene streiker. Drosje! Du må ha en drosje straks. Du griper mobilen og slår nummeret. Bip, bip, bip, bip. Du kommer ikke gjennom. Busstreiken - hele byen prøver å få tak i drosje. Du gir opp, ringer kontoret og forklarer at du ikke rekker møtet. Beslutninger blir tatt. Uten deg. Når du omsider kommer på jobb, får du høre at beslutningen som ble fattet, ikke var den du ønsket. Denne type uforutsette interaksjoner kjennetegner komplekse systemer. Utviklingen i petroleumsvirksomheten gir grunn til å tro at systemene blir mer sammensatt, og at muligheten for uforutsette sammentreff øker. Spesielt to faktorer bidrar til dette: Økt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og betydelig bruk av konkurranseutsetting, såkalt outsourcing. Virkemidler for å håndtere økt kompleksitet er økt organisatorisk beredskap, desentralisert beslutningstaking, sterk sikkerhetskultur og fokus på trening og opplæring. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 2 side 12, 4.16 side 47 og 4.18 side 52. Til refleksjon/diskusjon 5. Hvordan kommer økt kompleksitet til syne i ditt arbeid? 6. Hva gjør din bedrift for å håndtere problemet med økt kompleksitet? 8-9

10

11 [ oljealdring ] Setter du en frosk i en kjele med kaldt vann, hopper den ut. Men setter du den i en kjele med romtemperert vann, og ikke skremmer den, blir den sittende. Hvis kjelen står på en kokeplate, kan du sette på svak varme. Da skjer det noe interessant. Frosken gjør ingenting. Faktisk vil den vise alle tegn på at den koser seg. Etter hvert som temperaturen stiger, blir frosken mer og mer groggy. Til slutt er den ikke i stand til å hoppe ut. Selv om ikke noe hindrer den, sitter den der og blir kokt. Hvorfor? Jo fordi froskens nervesystem er designet for å fange opp plutselige endringer i omgivelsene. Frosken merker rett og slett ikke forandringen som kommer sakte og gradvis. Oljealderen har vart en stund. Den går ikke mot slutten. Men årene har begynt å tære på innretninger og utstyr. Gjennomsnittsalderen for flyttbare innretninger på norsk sokkel er 20 år. Det samme som planlagt levetid. Men driften fortsetter. Aldring er derfor en utfordring. En vanskelig en, for med alderen kommer små endringer som er vanskelige å fange opp. Når er gammelt for gammelt? Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel side 40 og side 41. Til refleksjon/diskusjon 7. Kjenner du planlagt levetid for utstyr og installasjoner i din virksomhet? 8. Hva gjør din bedrift for å håndtere aldring av innretninger og utstyr? 10-11

12

13 [ verdiforflatning ] En gang var jorden flat. Selv om den var rund. Fordi folks modell av jorden var at den var flat. Vissheten styrte deres atferd, diskusjoner og drømmer. Informasjon som var uforenlig med modellen, ble ikke brukt. I alle praktiske og teoretiske henseender var jorden flat. Det er politisk korrekt å si at HMS lønner seg. I festtalene er HMS rene gullgruven. Men alle vet at jorden er flat. For når budsjettet settes opp og ressursene fordeles, er HMS ulønnsomt. Selv om det lønner seg. Fordi de rådende økonomiske modellene ikke klarer å få med alle de verdiene HMS skaper. HMS bidrar til bedre regularitet, bedre kvalitet, mindre sykefravær, lavere forsikringspremie, færre erstatningsutbetalinger og bedre omdømme. Denne typen verdiskaping kan komme til syne i økonomiske modeller. Andre typer forblir usynlige. For hvilken verdiskaping gir en brannbil når det ikke brenner, eller et redningsfartøy når ingen detter i sjøen? Men like sikkert som at jorda er rund, vet vi at HMS skaper verdier. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel side 20. Til refleksjon/diskusjon 9. Vet du hvordan HMS bidrar til verdiskaping i din bedrift? 10. Kommer bidraget fra HMS til syne i bedriftens regnskaper? 12-13

14

15 [ mykemyten ] Myke møter Mykere puter Myke mennesker Myke greier Myke systemer Mykere stolseter Myk belysning Mykere tepper Myke ledere Ydmykende arbeid? Harde fakta - I perioden er 10 mennesker drept i arbeid som hører under Ptils myndighetsområde. - For 2003 har Ptil registrert 508 personskader. - For samme år har Ptil mottatt 655 meldinger om arbeidsbetinget sykdom. HMS handler om hvordan teknologi og arbeidsorganisering må være for å hindre at arbeidere blir drept eller skadet. HMS er brønndesign, sikkerhetsventiler, brannvegger, gassdetektorer, utstyrets tilgjengelighet, bruker- og vedlikeholdsvennlighet, livbåter, skiftordninger, sikkerhetsmøter og mye, mye mer Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel side 15, side 16 og side 20 Til refleksjon/diskusjon 11. Hvilken forståelse har din bedrift for hva HMS-arbeid egentlig er? 12. Hvilke holdninger har din bedrift til HMS?

16

17 [ sikkerhetsmarg ] Variasjonen i menneskelig atferd er uendelig. I utgangspunktet kan du gjøre hva som helst når du tar fatt på en ny dag. Stå på hodet i dusjen, gå ut på trappa og synge nasjonalsangen eller slakte en hund og servere den til middag. Men det gjør du nok ikke. For som regel er din og andres atferd ganske forutsigbar. Det kommer av at våre handlinger i stor grad blir bestemt av kulturen vi har vokst opp i. Men ulike kulturer gir ulik atferd. I Kina spiser de hunder. Det synes de er helt greit. Sikkerhet er også et resultat av kultur. Ta passasjerflyindustrien. Her er det meste underlagt internasjonale standarder. Piloter, bakkepersonell og vedlikeholdsingeniører har samme opplæring. Flyplassene er like for alle. Og de forskjellige flyselskapene bruker samme type fly. Allikevel varierer passasjerrisikoen med en faktor på 40 mellom beste og verste selskap. Noen av forskjellene kan tilskrives flyselskapenes økonomi og nasjonale forhold. Men det meste skyldes ulik organisasjonskultur. Nærmere bestemt sikkerhetskultur. Sikkerhetskultur handler om hvordan folk tenker, føler og samhandler i forhold til sikkerhet. Dette er noe som utvikles når folk jobber sammen. Et slikt praksisfelleskap belønner og fordømmer atferd. Belønnes sikker atferd samtidig som uønsket atferd fordømmes, vokser det over tid fram en sikker måte å utføre arbeidet på. For å utvikle en sikkerhetskultur, må ledelsen være tydelig på hvordan man skiller mellom akseptabel og uakseptabel atferd. Og sørge for at sikker atferd aldri blir straffet. Aldri. En praksis har blitt kulturelt betinget når det føles feil å gjøre det annerledes. Når det sitter mer i hjertet enn i hjernen. Mer i ryggmargen enn i hodet. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel side 20 og 4.8. side 36 og 37. Til refleksjon/diskusjon 13. Er det i din bedrift enighet om hvordan man trekker grensen mellom akseptabel og uakseptabel atferd? 14. Hva gjør din bedrift for å fremme sikker atferd? 16-17

18

19 [ framklok ] Storulykker har sjelden én enkelt årsak. I ettertid finner du at katastrofer er resultat av flere små hendelser. Hendelser som hver for seg er ufarlige, men katastrofale når de kobles sammen. I ettertid ser du årsakssammenhengene. Lett. Etterpåklokskap er en presis vitenskap. Men da er ulykken et faktum. Du lærer selvfølgelig å unngå lignende ulykker. Problemet er at neste ulykke ikke ligner. For å unngå ulykker, kan du ikke bare se bakover. Du må også se framover, søke å forstå hva som kan gå galt. Prøve å forutse hvordan små hendelser kan kobles sammen til en storulykke som når: To sikkerhetsventiler satt i feil posisjon etter vedlikehold. En varsellampe var tildekket av en vedlikeholdsmerkelapp. En indikatorlampe var designet med indirekte feedback. Et kontrollpanel hadde hundrevis av uprioriterte alarmer. Operatøren var uten realistisk krisetrening. Det er vanskelig. Men ikke umulig. Framsynthet er en kunst. Og som all kunst drives den framover av kunnskap, inspirasjon, variasjon og kreativitet. Derfor må den kollektive kunnskapen i bedriften aktiveres. Det er når flere tenker sammen, at mulige ulykkesscenarier trer fram. Og slutt aldri å være redd. Glemmer du farene i det du holder på med, tenker du ikke på hva som kan gå galt. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 2.3. side 13 og side 27. Til refleksjon/diskusjon 15. Kjenner du alle farekildene i din virksomhet? 16. Hvordan arbeider din bedrift med å forutse mulige ulykkesscenarier? 18-19

20

21 [ sårbarsk ] Sårbarhet handler om forholdet mellom årsak og konsekvens. I et sårbart system kan et avvik eller en serie enkeltfeil sette systemet helt ut av funksjon. For godt. Det høres dramatisk ut. Og ganske usannsynlig. Men det har skjedd. Alexander L. Kielland P-36 Piper Alpha Sleipner Og det kan skje igjen. Fordi sårbarhet starter i hjernen. Når ting går bra, rammes en lett av overmot. Tradisjonelle begrensninger utfordres. Etablert praksis forkastes. Konsekvensene sprer seg til resten av produksjonssystemet i form av uprøvd teknologi, komplekse løsninger, raskere gjennomføringstid og reduserte sikkerhetsmarginer. Nullrisiko eksisterer ikke. Det må vi leve med. Det er alltid et element av usikkerhet i design og operasjon av et produksjonssystem. Det er ting vi ikke vet. Det er ting vi vet at vi ikke vet. Og det er ting vi ikke vet at vi ikke vet. Sårbarhet oppstår når man ikke forholder seg til denne usikkerheten. Robuste systemer skapes ved å redusere usikkerhet og risiko. Det krever kunnskap og oversikt. Systematisk bruk av sikkerhetsmarginer og at man følger føre-var-prinsippet. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 2.2 side 13, side 20 og 4.16 side 47. Til refleksjon/diskusjon 17. Har din bedrift gjennomført en sårbarhetsanalyse? 18. Er din bedrift mer sårbar i dag enn for 10 år siden? 20-21

22

23 [ dokumentdiktat ] Rutinedokumenter Dokumenterte prosedyrer Dokumenthåndteringsrutiner Digitaliserte prosedyredokumenter Databasebaserte dokumentkontrollsystemer Systematiske kvalitetssikringsdokumenter Dokumenterte rapporteringsrutiner Elektroniske styringsdokumenter Mentordokumenter Total verbal kunnskapskontroll? Taus kunnskap På åttitallet settes kvalitetsledelse og dokumentasjon på dagsordenen. Det var betimelig og nødvendig. Dette skjer samtidig med en rivende utvikling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologien. Når disse trendene møtes, vokser det fram en tro på at all kunnskap kan digitaliseres. Mange bedrifter bruker betydelige ressurser på store datasystemer for å løse kvalitets- og sikkerhetsproblemer. Uten å lykkes. Årsaken er rett og slett at mye av HMS-kunnskapen ikke lar seg digitalisere. Det er en type taus kunnskap som sitter mer i hendene enn i hodet. Det kan sammenlignes med å sykle. Du vet hvordan du gjør det, men det er umulig å fortelle hvordan. I tillegg er mye av den viktige HMSkunnskapen både taus og kollektiv. Studier viser at så mye som 80 prosent av kunnskapen i en organisasjon er av denne typen. Dette er kunnskap som lever i et praksisfellesskap og som setter enkeltindividet i stand til å samhandle med andre. Kunnskapsledelse innen HMS handler derfor like mye om å kultivere som å dokumentere Referanse St.meld. nr. 7 ( ) - Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 4.7 side 36 og side 52. Til refleksjon/diskusjon 19. Hvilken forståelse har din bedrift av den tause kollektive kunnskapen? 20. Hvordan driver din bedrift kunnskapsledelse på HMS-området?

24

25 [ omdømmekraft ] Engang kunne bedrifter gjemme seg, bedrive en slett HMS-praksis uten at så mange merket det. Man kunne få en bot, eller kanskje et erstatningskrav. Ikke alvorlige konsekvenser. I dag er det ingen steder å gjemme seg. Informasjonen flyter fra mobil til mobil, fra pc til pc. På sekunder vet noen i Zimbabwe hva som skjer i Nordsjøen. Før media slår det opp og lenge før bedriftens pressetalskvinne kommer til orde, har forbrukere organisert en verdensomspennende aksjon via boycott.net. Velkommen til nettverksøkonomien. I den nye økonomien er forbrukerne mer informert enn noen gang. Og de er ikke lenger passive mottakere av pressemeldinger. De søker aktivt etter kunnskap, og de deler den gladelig med andre. Samtidig er det en dreining fra nytteorientering til verdiorientering. I større grad enn før velger folk produkter og tjenester som uttrykker noe om dem selv. Er jeg en som går i joggesko sydd av barnearbeidere? Er jeg en som sitter godt i en sofa produsert av slaver? Er jeg en som fyller bensin hos et oljeselskap som griser til kysten? Er jeg en som jobber for et umoralsk firma? Slik tenker forbrukerne i dag. Og slik tenker arbeidstakerne. Omdømme har fått stor betydning for både rekruttering og omsetning. Derfor legger flere og flere bedrifter vekt på å vise samfunnsansvar. Godt HMS-arbeid er alltid motivert innenfra. Det kan ikke trues fram av ytre forhold. Den som ikke blir motivert av det vi snakker om her, blir nok heller ikke motivert av myndighetenes klare tale: HMS-omdømmet betyr mye for selskapenes utviklingsmuligheter, på norsk sokkel og ellers i verden. Bedrifter som tar lett på HMS-omdømmet, har dårlig dømmekraft. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, boks 1.3 side 9 og kapittel side 21. Til refleksjon/diskusjon 21. Hva slags HMS-omdømme har din bedrift? 22. Hva er verdien av et godt HMS-omdømme for din bedrift? 24-25

26

27 [ sisyfosarbeid ] Gudene ga Sisyfos et kort opphold blant menneskene for å ordne noen saker han ikke fikk gjort før han døde. Men da Sisyfos kom tilbake til livet, gledet han seg slik over å leve. Verden fortonet seg uendelig vakker, og tilværelsen virket mettet av mening. Han nektet å gi slipp på det. Som straff ble Sisyfos dømt til å rulle en stor stein til toppen av et høyt fjell, et arbeid som krevde all hans kraft, kløkt og vilje. Når han hadde fått steinen til topps, sørget gudene for at den rullet ned igjen. Og Sisyfos måtte vandre til foten av fjellet og ta fatt på ny. HMS er knallhard jobbing med det ene problemet etter det andre for at det ikke skal skje noen ting. Dette blir lett oversett, både av ledere og politikere. Og selvfølgelig av økonomer. HMS blir tatt for gitt. Usikkerhet omkring framtidig oljepris diskuteres gjerne ofte og energisk. Men at plattformen ikke kommer til å synke eller sprenges i filler det er alle sikre på. HMS bli tatt for gitt. Derfor hører du ikke statsministeren si i sin nyttårstale at "også i år klarte vi å produsere olje og gass uten en storulykke". Du hører heller ikke en finansminister takke for at "nye milliarder kom inn på oljefondet uten at liv gikk tapt". Man får ikke applaus for ikke-hendelser. Selv om det er en prestasjon. For HMS er noe som må presteres. Det er en tilstand som må skapes og gjenskapes. Dag etter dag, år etter år. Ptils rolle er å se til at det gode HMS-arbeidet holdes i gang. At noen fortsetter å rulle steinen oppover, selv når ting går bra og fokus uvilkårlig flyttes fra HMS til USD. Spesielt da. Bare om vi klarer å fortsette med å rulle, kan Norge fremdeles være et forgangsland innen offshore HMS. Referanse St.meld. nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel 2.3 side 13, 3. side19-28 og kapittel 4. Til refleksjon/diskusjon 23. Hva synes du om HMS-innsatsen i din bedrift? 24. Hva synes du om Ptils HMS-innsats? 26-27

28

29 Utgitt av: Petroleumstilsynet Prof. Olav Hanssens vei 10 Boks 599 NO-4003 Stavanger Telefon: E-post:

30

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen FoU Koordinator Petroleumstilsynet ESRA Norge seminar 10. mai 2012 Risikoanalyser mål og mening 1 Hvorfor gjennomføre

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Arbeidsseminar 6.-7. mai 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen Fagkonferansen Hell 09.11.16 Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Barns barndom er prisgitt de voksne 16.11.2016 www.bergem.info

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Beredskap Arbeidsseminar 2.-3. juni 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover - UTKAST

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover - UTKAST - UTKAST 1. Storulykkesrisiko 2. Partssamarbeid og medvirkning 3. Arbeidsmiljørisiko 4. Kostnadsnivå og lønnsomhets betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø 5. Gjensidig deling av kunnskap og informasjon

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden!

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden! E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E Nr. 1/11 Årgang 14 Canis - vi forandrer hundeverden! www.canis.no Tilvenning og innlaering av kontaktfelthinder AGILITY

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar.

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Så kanskje du skjønner litt mer hvorfor noen rare mennesker er rare. Det

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du?

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du? Stein Tyrdal Humorlegen Torsdag 25. mars 2010 Klart vi kanhvis vi vil Vil ha Lavere sykefravær Vil du? Tør du? Vi blir sjuke av alt Jobb Belastningssykdommer Fritid Skader Familie Psykiske plager Hvem

Detaljer

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover 1. Storulykkesrisiko 2. Arbeidsmiljørisiko 3. Partssamarbeid og medvirkning 4. Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø 5. Gjensidig deling av kunnskap og informasjon

Detaljer

Hei, I dette utdraget får du 3 av 15 tips. La oss begynne...

Hei, I dette utdraget får du 3 av 15 tips. La oss begynne... Om Vegard Jeg er lidenskapelig opptatt av god helse. Jeg tenker ikke bare på kosthold, men hvordan man kan trene, hvordan man kan holde seg skadefri, og hvordan man kan leve på en best mulig måte slik

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En del spørsmål, merkelige teorier, myter og meninger om dekk og dekkslitasje på motorsykkel har vel de fleste av oss hørt opp gjennom tiden. Noe er nok helt riktig,

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

HUNDEVAKTEN. Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes. Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes

HUNDEVAKTEN. Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes. Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes HUNDEVAKTEN Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes FADE IN. INT. SCENE 1. BAD -- DAG MONICA og NILS står foran speilet og pynter seg med

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid Jessica Brody Glemt Oversatt av Heidi Sævareid Til Bill Contardi en ekte actionhelt, (også kjent som agenten min) Et hjerte som virkelig har elsket, glemmer aldri. Thomas Moore 0 VEKKET Bølgene slår mot

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Innpust. Marteline Nystad Annicken Aasheim. Sanne hendelser

Innpust. Marteline Nystad Annicken Aasheim. Sanne hendelser Innpust Av Marteline Nystad Annicken Aasheim Sanne hendelser EXT. PARK - NATT Marie kommer gående gjennom parken. Plutselig hører hun noen lyder bak seg. Hun annspenner seg, kikker bak seg, men ser ingen

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Lavrans 9 år og har Asperger

Lavrans 9 år og har Asperger Lavrans 9 år og har Asperger Lavrans har Aspergers syndrom. Det betyder at hans hjerne fungerer lidt anderledes. Han skal vide besked om ting på forhånd for ikke at blive stresset og irriteret. Målet for

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

VERDENS NAVLE-VIRUS TENK-HVIS-VIRUS FALSK-FØLELSE-VIRUS FAREVIRUS

VERDENS NAVLE-VIRUS TENK-HVIS-VIRUS FALSK-FØLELSE-VIRUS FAREVIRUS VERDENS NAVLE-VIRUS Verdens navle-viruset får deg til å tro at du er verdens navle for andres oppmerksomhet på en negativ måte. Se for deg at du går forbi noen kollegaer som begynner å le i det du passerer.

Detaljer

Motivasjon og mestring i matematikk

Motivasjon og mestring i matematikk Motivasjon og mestring i matematikk Mona Røsseland Multiforfatter, Dr.grad stipendiat Uni i Agder 2 Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte

Detaljer