PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge"

Transkript

1 PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 Prosedyre for bruk av radiosamband, mobiltelefon Formål Omfang Ansvar Konfidensialitet Forberedelse før muntlig melding sendes Registrering av telefontrafikk Telefonutgifter Prosedyre for behandling av nøkler og adgangskort Formål Omfang Ansvar Generelt ved utlån av nøkler Utlån av nøkler / adgangskort fra vaktsentralen/ansvarlig leder Utlån av nøkler / adgangskort fra vekter til vekter Nøkkelbrekk/defekt adgangskort Behandling og oppbevaring av nøkler Prosedyre for liv bergende førstehjelp Formål Omfang Ansvar Innsats på skadestedet Tilkall hjelp Viktige telefonnummer Den første undersøkelsen Bevissthet bevisstløshet Åpne luftveier Beskrivelse Munn-Til-Munn metoden Beskrivelse brystkompresjon Blødninger Indre blødninger... 9

3 3.14 Ytre blødninger Behandling av pasienter med sirkulasjonssvikt Hodeskader Nakkeskader Brystskader Brannskader Forgiftninger Prosedyre mot brann Formål Omfang Ansvar Definisjon på brann Branntrekanten Når brann oppdages Antennelse Vanlige slukkemidler Brannrunde for vekteren Eksempel på Branninstruks Prosedyre for av- og påtropp Formål Omfang Ansvar Av- og påtropp Våkenmelding Objekt instrukser Opplæringsplan Oppdateringsperm for vektere ID-kontroll av påtrufne Svinn og kontroll Prosedyre ved bruk av anmeldelsesskjema for butikktyver Formål Omfang Ansvar Gyldig legitimasjon... 16

4 6.5 Hvis ikke gyldig legitimasjon kan forevises Utfylling av anmeldelsesskjema Prosedyre for pågripelse Formål Omfang Ansvar Anholdelse av mindreårige Generelt for samtlige aldersgrupper Anmodning om legitimasjon Ransaking / Kroppsvisitering Butikkontroll og personalkontroll Definisjoner på naskeri og tyveri Grensen mellom tyveri og naskeri Prosedyre ved bruk av biler Formål Omfang Ansvar Bruk av bil Før bilen tas i bruk skal følgende gjennomføres (ref. kjørebok) Bilen i bruk Etter bruk Rapportering Bruker Ansvarlig leder Avdelingsansvarlig Bilansvarlig Ansvarsområder Bruker Ansvarlig leder Avdelingsansvarlig Bilansvarlig Rutiner for behandling av avvik Opplæring Bil Godkjenningsprogram for sjåfører i Visk Sikkerhet as Prosedyre for bruk av håndjern Formål... 27

5 9.2 Omfang Ansvar Bæring av håndjern Forutsetning for bruk av håndjern Bruk av håndjern Prosedyre ved bombetrussel Formål Omfang Ansvar Handling ved inn ringt bombetrussel Tilleggsopplysninger Oppfølging Skjema til bruk ved bombetrussel Prosedyrer for Helse, Miljø, og Sikkerhet AKAN Internmelding om skade/tilløp til skade Rapportskjema for Vernerunder og Kartlegging av IK/HMS tiltak på en ny arbeidsplass Prosedyre for bruk av radiosamband, mobiltelefon 1.1 Formål Formålet med denne prosedyren er å sikre at kommunikasjons konfidensialitet er ivaretatt slik at ikke opplysninger vedrørende kunden og Visk Sikkerhet blir oppfanget av utenforstående. 1.2 Omfang Gjelder alle som bruker radiosamband, telefon i tjeneste.

6 1.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for at denne prosedyren følges. Samtlige oppdragsansvarlige ledere skal påse at denne prosedyren blir fulgt. 1.4 Konfidensialitet Alle som bruker radio i tjeneste må være oppmerksom på at alt radiosamband og mobiltelefon kan avlyttes av utenforstående. Det må derfor ikke oppgis opplysninger av konfidensiell karakter på nettet. Dette gjelder spesielt opplysninger om posisjoner av verditransportbiler i klar tekst, alarmanlegg eller koder og betjening av anlegget, melding om utkobling av anlegget eller deler av dette. 1.5 Forberedelse før muntlig melding sendes Ved bruk av samband vær forbredt på hva du skal si. Hør etter om nettet er ledig før melding sendes. Snakk med tydelig og jevn stemme. Hold mikrofonen 5-10 cm fra munnen. Kun korte og konsise meldinger skal gis på sambandet, lengre samtaler skal gå over telefon. 1.6 Registrering av telefontrafikk Ved telefoner og mobiltelefoner som Visk Sikkerhet disponerer eller abonnerer på blir all samtaletrafikk registrert med hvem man ringer til, samtaletid og datotidsgruppe. Dette for at Visk Sikkerhet skal ha kontroll på utgifter og hindre at telefoner tilhørende bedriften, blir misbrukt. Det er ikke tillatt og benytte tjenestetelefon tilhørende Visk Sikkerhet eller kundes telefon til private samtaler. Misbruk vil medføre disiplinære forfølgelser. 1.7 Telefonutgifter Se personalhåndboken. 2 Prosedyre for behandling av nøkler og adgangskort 2.1 Formål Formålet med denne prosedyren er å sikre at en hver som er i befatning med andres nøkler er seg sitt ansvar bevisst, både når vedkommende selv bruker nøkler adgangskort og når dette overleveres til andre. 2.2 Omfang Denne prosedyren gjelder for alle ansatte som er i befatning med nøkler/adgangskort.

7 2.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for at denne prosedyren blir fulgt. 2.4 Generelt ved utlån av nøkler Ved utlån av nøkler skrives en rapport som skal inneholde: Hva slags nøkler er lånt ut Nøkkelregistreringsnummer Antall Hvem som har mottatt nøkkelen Datotidsgruppe Signatur fra mottager og den som låner ut 2.5 Utlån av nøkler / adgangskort fra vaktsentralen/ansvarlig leder Nøkler til kunder kan ut kvitters av kunden selv, eller av vekter som har behov for dette pga oppdragets art, for eksempel alarmutrykning, ekstra vakthold etc. Intet annet utlån er tillatt uten at kunden først har gitt sitt samtykke til dette. Alle nøkler som lånes ut, skal registreres i nøkkelbok eller tilsvarende hvor utlåner og mottaker kvitterer for utleverte nøkler eller mottatte nøkler med dato, nummer, antall og type nøkler, kundens navn, signatur fra vedkommende som låner ut nøkler og mottaker. Ved innlevering sjekkes det at alt stemmer overens med utlån, og mottaker kvitterer de inn og overstryker linjen med markørpenn. Dette får å raskt få oversikt over ikke innleverte nøkler. 2.6 Utlån av nøkler / adgangskort fra vekter til vekter Når vektere avløser hverandre, er det hver enkelt vekters plikt å kontrollere at alle nøkler og adgangskort tilstede. Skulle det mangle nøkler, rapporteres dette umiddelbart til vaktsentralen/ansvarlig leder og rapport skrives. Rapporten skal stilles til Dagligleder. 2.7 Nøkkelbrekk/defekt adgangskort Blir deler av nøkkelen/adgangskortet sittende igjen i låsen og er umulig å få ut, skal det varsles til vaktsentralen/ ansvarlig leder som igjen varsler kunde og eventuelt serviceinstans. Innebærer brukket nøkkel/adgangskort at sikkerheten hos kunde har blitt forringet, skal vekter bli på stedet inntil skaden er blitt utbedret. 2.8 Behandling og oppbevaring av nøkler Nøkler skal behandles som gjenstander med stor verdi. Skulle en vekter miste en hovednøkkel til en kunde vil det få store konsekvenser da vi må regne med at kunden må skifte samtlige låsesylindere og alle ansatte må få utlevert nye nøkler. Visk Sikkerhet vil være økonomisk ansvarlig for det økonomiske tap dette påfører kunden. Tap av nøkler vil medføre disiplinære forfølgninger. Nøkler til bruk på objektet skal oppbevares i låste nøkkelskap, eller annet egnet sted, godkjent av oppdragsgiver. I enkelte tilfeller der vekter må ta med nøkler tilhørende objektet hjem, skal disse oppbevares i hjemmet på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til disse. For øvrig skal oppbevaring av nøkler i private hjem unngås så langt det er mulig. Uansett må tillatelse innhentes av dagligleder og kunden.

8 3 Prosedyre for liv bergende førstehjelp 3.1 Formål Alle vektere skal være forbredt på å iverksette førstehjelp ved alvorlig skade eller sykdom inntil kvalifisert personell kan overta. 3.2 Omfang Alle har plikt til å hjelpe skadede og alvorlig syke på best mulig måte etter egne forutsetninger. 3.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for denne prosedyren, og at samtlige vektere i avdelingen kjenner til den.

9 3.4 Innsats på skadestedet Behandling ved liv - bergende førstehjelp tar først og fremst sikte på: Opprettholde livsviktige funksjoner som blodomløp og åndedrett. Hindre forverring av skade / sykdom Lindre smerter Gi psykisk støtte Varsle Øvrige tiltak: Ta om nødvendig ledelsen! Husk at uniformen skaper forventninger om ledelse. Ved ulykker: Gi livreddende førstehjelp! Sørg for at alle puster og stans store blødninger omgående. Sikre skadestedet, benytt varseltrekant og varselblinker på egen og andres biler. Forebygg brann ved å slå av tenning, ta frem brannslukker og fjern personer som røyker. Dersom mulig hindre at kjøretøy velter, bruk slepetau, reservehjul eller jekk. Slå av strømmen på stedet før innsats. 3.5 Tilkall hjelp Hvem ringer? Hvor har det skjedd? Hvor alvorlig skade? Brannfare? Hva har skjedd? Hvor mange er skadd? Sitter noen fast? Annen fare? 3.6 Viktige telefonnummer Brann /redning 110 Politi 112 (02800) Ambulanse Den første undersøkelsen Puster pasienten? Får du kontakt? Se på, snakk med, ta på 3.8 Bevissthet bevisstløshet Bevissthetsendringer er, foruten å være et signal om mulig skade på hjernen, et godt mål på svikt i pust og eller sirkulasjon, fordi hjernen er helt avhengig av tilstrekkelig oksygen og næringstilførsel. Reduksjoner i bevisstheten må derfor taes alvorlig. 3.9 Åpne luftveier Sørg for å åpne luftveiene, tungen kan blokkere luftveiene på en bevisstløs person som ligger på ryggen, eller sitter sammensunket. Andre hindringer kan være blod, oppkast og fremmedlegemer. Metoden for å åpne luftveiene: Sjekk munn og svelg først! Rens med finger om nødvendig. Bøy hodet bakover. (to fingre på haken, en hånd på pannen) Mange begynner da å puste igjen. Sjekk om pasienten puster Selv om frie luftveier er oppnådd, vil pasienten i noen tilfeller fremdeles ikke puste. Dette skyldes hyppigst hjertestans, men kan også skyldes forgiftning, lungeskade, drukning, kveling med gass, nedkjøling, lunge-, luftveissykdom eller fremmedlegemer i luftrøret.

10 Se på brystet og lytt og føl etter pust fra munnen. Tegn på dårlig pustefunksjon er surkling, anstrengt pust, blålig farge på lepper og eventuelt uklar pasient. Puster anstrengt Puster pasienten anstrengt kan det prøves med et halvt sittende leie. Løsne på stramme klær ( slips eller lignende ) Tilkall hjelp. Puster ikke. Dersom pasienten ikke puster, start Hjerte lungeredning -HLR umiddelbart! Gap over pasientens munn og klem igjen nesen. blås inn to ganger. Gi deretter 30 brystkompresjoner. Fortsett med dette til pasienten enten våkner eller til profesjonelle livreddere overtar. Arbeidstakten er 2:30 på voksne. Er det fremmedlegemer, vil disse komme opp fra luftveiene ved brystkompresjonen Beskrivelse Munn-Til-Munn metoden Gap over pasientens munn, hold for nesen og blås rolig inn 1-1,5 sek. Kontroller samtidig at brystet hever seg, og at luften kommer ut igjen Beskrivelse brystkompresjon Legg begge hender på hverandre og trykk med "håndroten" på den underste hånden på nederste halvparten av brystbenet, et par cm. opp fra spissen. Trykk med loddrette, strake. armer 4-5 cm ned (voksne) Frekvens på pr. minutt. Dvs. 15 trykk i løpet av 7-8 sekunder 3.12 Blødninger Hvor godt et blodtap tåles avhenger av hvor mye, og hvor fort det blør. En frisk person vil normalt tåle et blodtap på ca l liter. Tegn på blodtap og mulig sirkulasjonssvikt: Blek kaldsvettende hud og hurtig puls. Kan også være svak. Raskt åndedrett. Nedsatt bevissthet Indre blødninger Indre blødninger er vanskelig å bedømme, og mistanke om indre blødning (skadesituasjon, tegn på sirkulasjonssvikt) gir høy behandlingsprioritet. Husk at store knokler (bekken, lårben) kan blø rikelig ved - brudd Ytre blødninger Ytre blødninger stanses ved å trykke direkte på det blødende sted, og løfte den blødende kroppsdel høyt. Legg på en trykkbandasje direkte på blødningsstedet Behandling av pasienter med sirkulasjonssvikt Legg våken pasient på rygg, hev bena. Bevisstløse legges i sideleie. Tildekke med klær, tepper. NB! Dekk under pasienten. Berolige pasienten. Vær hos pasienten. Gi ikke drikke, selv om pasienten klager over tørste.

11 3.16 Hodeskader Behandles i henhold til bevissthet. Det er viktig at pasienten puster godt. Alle som har slått hodet bør tilses av lege, selv om de har våknet igjen Nakkeskader Hvis pasienten puster greit, hold hodet i ro. Ellers må luftveier åpnes. Mistenk nakkeskade på bevisstløse med hodeskader Brystskader Prioritert behandling av eventuelt pustebesvær legges med hevet overkropp. Sørg for hurtig legehjelp Brannskader Kjøl ned med temperert (20 grader) vann, helst i minst en halv time. Ved store skader og ved åpen ild, rask legehjelp. Ved etse-skader, skyll så lenge du kan Forgiftninger Legg alle som begynner å bli sløve bevisstløse i stabilt sideleie og overvåk tilstanden. Ta vare på emballasje som kan gi tips om hva slags giftstoff, og eventuelt hvor mye. Hvis pasienten fortsatt er våken, kan man fremkalle brekninger (finger i halsen) for å få opp giftstoffer inntatt via munnen. Ikke fremkalt brekning ved: Syre, lut (vaskemidler) bensin, parafin og lignende. 4 Prosedyre mot brann 4.1 Formål Sikre at den enkelte vekter vet hva som er de brannårsaklige elementer slik at branntilløp kan forhindres, samt hva som kan gjøres for å slukke eller begrense en brann. 4.2 Omfang Denne prosedyren gjelder for alle som er i aktiv tjeneste. 4.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for denne prosedyren og at den er kjent for alle som er i aktiv tjeneste.

12 4.4 Definisjon på brann Brann er en forbrenningsprosess som har kommet ut av kontroll. 4.5 Branntrekanten Det er tre forutsetninger som må være til stede for at det skal begynne å brenne: OKSYGEN ( I vanlig luft er det 21% oksygen) TEMPERATUR Varme: Gnist/glo Friksjon Kjemisk Kjemisk reaksjon BRENNBART MATERIALE FASTE STOFFER Tre Kull Voks Fett Papir VÆSKER OG DAMP Bensin Parafin Alkohol Oljer GASSER Metan Lystgass Hydrogen 4.6 Når brann oppdages Når brann oppdages: Gå ikke inn i brannområdet før du har slukkeutstyret klart. Å redde liv er viktigere enn å slukke. Unngå røyken, den kan drepe på sekunder. Vær forsiktig med å åpne dører der det brenner. Det kan være brent tomt for oksygen i rommet og flammene kan slå ut ved ny oksygentilførsel. Greier du ikke å slukke, trekk deg tilbake og steng for all lufttilførsel lukk dører og vinduer. VARSLE REDDE SLUKKE 4.7 Antennelse Alle stoffer har sin egen antennelsestemperatur som kan deles inn i følgende grupper:

13 Selvantennelige stoffer - Stoffer som oksyderer så hurtig at det vil begynne og brenne hvis varmen ikke blir ledet bort fort nok. Eks. linolje eller lakk oppsugd i pussegarn. Lett antennelige stoffer - Stoffer som må varmes opp før det brenner. Slukner hvis det ikke får tilført ekstra varme. Eks. papir, tre, tekstiler, olje og gass. Tungt antennelige stoffer - Stoffer som må varmes opp før det brenner. Slukner hvis det ikke får tilført ekstra varme. Eks. ull, div plaststoffer, isolasjonsmateriale. Overtenning - Ved brann danner det seg brennbare gasser og røyk. Når gassene når sin antennelsestemperatur skjer en eksplosjon. Dette kalles overtenning noe som er livsfarlig å være i nærheten av. 4.8 Vanlige slukkemidler Pulverapparat ABC - Egnet for å slukke brann i brennbare væsker, fett, brann i gassflasker og elektriske anlegg opptil 1000 volt. Kjøler, kveler og bryter den kjemiske reaksjonen. Må etterslukkes med vann ved glødebrann i tre, halm, stål, etc. Co2 apparat - Egnet som pulverapparatet, men er særlig bra ved brann i elektriske anlegg. (Legger ikke igjen avfallsstoffer). Lite egnet utendørs pga. stadig tilførsel av friskluft. Kjøler, kveler og bryter den kjemiske reaksjon. Vann - Egnet til å slukke brann i treverk, tekstiler, lær varer, høy, papir etc. Uegnet for å slukke brann i oljer, bensin og andre brannfarlige væsker. Kan også benyttes til å slokke brann i elektriske apparater og anlegg hvis vannet ikke er forurenset. Vann i fra det kommunale nettet kan benyttes. Brann i høyspentanlegg overlates til brannvesenet. Vann kan også benyttes på lettmetaller eller karbid. Kjøler og kveler ilden. Inergen/Aron Egnede gasser for slukking av branner i elektriske anlegg, EDB anlegg og avgrensede rom. Mest brukt er faste anlegg som er dimensjonert for det spesifikke rom. Forstyrrer den kjemiske reaksjonen. Improviserte slukkemidler - Tepper, jakker, frakker, sand, jord. Fjerning av. det brennende materiale. 4.9 Brannrunde for vekteren Fjerne brennbare materialer, i nærheten av varmekilder og at påse at branndører er stengt. Fjerne kiler som holder branndører i permanent stilling Strømkilder avslått iht. instruks Se etter "tjuvkoblinger" av elektriske anlegg, og slitte ledninger. Gassbeholdere plassert og avstengt i.h.t. instruks Brennbare stoffer og væsker i brannsikre rom eller i brannsikre skap Lufttett lokk på beholdere for brannfarlige væsker og avfall Aldri bruke heis når brannalarm har blitt utløst, eller når du er alene i et bygg Bidra til å hjelpe brannvesenet som kjentmann på brannstedet Redusere trekk og lufttilførsel ved og lukke dører og vinduer Kontrollere at nød utganger er tydelig merket og ikke blokkert på noe vis Kontrollere trykk, dato, og plombe på brannslokningsapparater 4.10 Eksempel på Branninstruks BRANNINSTRUKS 1. REDDE: Bring mennesker i sikkerhet (bruk ikke heis eller rulletrapp)

14 2. ALARMERE: TLF.: 110 Nærmeste brannmelder: 3. SLOKKE : Nærmeste håndslukker: : Nærmeste brannslange: 4. BEGRENSE: Steng dører og vinduer til der det brenner. 5. VEILEDE BRANNVESENET: Ta i mot brennvesenet og vis veien til brannen Ansvarshavende for branninstruksen: Generelle bestemmelser for stasjonærevektere 5 Prosedyre for av- og påtropp 5.1 Formål Alle vektere som jobber på stasjonære vaktoppdrag inkludert patruljerende områdevakt, kjøpesenter/ butikk vakthold, og resepsjon/ bygg vakthold skal kjenne til og forstå de generelle betingelser for vekter arbeid på slike steder. 5.2 Omfang Alle vektere som utfører vakt oppdrag på stasjonære objekter er omfattet av disse bestemmelsene.

15 5.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for denne prosedyren, og at samtlige vektere i avdelingen kjenner til den. 5.4 Av- og påtropp Alle vektere skal ved vaktens start melde påtropp, og ved vaktens slutt melde avtropp. Påtropp meldes til operatør på vaktsentralen pr telefon. Vekter oppgir da navn og hvilken objekt det gjelder. Vekter skal ved vaktens start være iført uniform og klar til arbeid. Melder man påtropp for sent, vil dette bli registrert som for sent komming. 5.5 Våkenmelding Alle vektere tilknyttet objekter med krav om våkenmelding skal senest innen 1 time før vaktstart ringe vaktsentral og melde seg våken. 5.6 Objekt instrukser Objekt instruks gir vektere spesifikk kunnskap om et objekt. Den skal inneholde en detaljert beskrivelse av alle konkrete arbeidsoppgaver kunden og overordnede har bestemt. Alle vektere som jobber på et objekt må derfor følge de til en hver tid gjeldende objekt instrukser. Objekt instruksen er unik for hvert objekt, og skal til enhver tid befinne seg på stedet. 5.7 Opplæringsplan Alle faste oppdrag skal ha en godkjent opplæringsplan. Den beskriver hvordan nye ansatte skal læres opp på bestemte arbeidsoppgaver på objektet. Opplæringsplanen gjenspeiler innehold i objekt instruksen. Objekt leder er ansvarlig for vekterens opplæring på det enkelte arbeidsstedet. Vekteren skal ved gjennomført opplæring signere den gjeldende opplæringsplan. Objekt leder skal så sende denne inn til administrasjonen for oppbevaring 5.8 Oppdateringsperm for vektere På vekterrommet er det plassert en oppdateringsperm. Denne inneholder viktig og oppdatert informasjon fra kunder og ledelsen i avdelingen. Det er vekter sitt ansvar å sjekke den for ny informasjon ved påtropp hver dag. Når man har lest informasjonen skal man kvittere på meldingen. Oppdateringer skal ikke fjernes fra permen. 5.9 ID-kontroll av påtrufne På definerte steder, tider, og soner skal alle påtrufne på objektet i utgangspunktet legitimere seg, dersom intet annet er beskrevet i instruks. Ved ID-kontroll skal vekter spørre høflig om å få se ID. Dersom vedkommende nekter å vise ID skal kunden varsles(politiet i spesielle tilfeller). Når vekter foretar en ID kontroll skal følgende noteres: Fullt navn Fødselsdato Type ID (førerkort, pass, internt ID-kort) 5.10 Svinn og kontroll Svinn er differansen mellom de teoretiske og faktiske verdier i en bedrift. Svinn og kontrolltjenester er derfor en viktig spesialist oppgave som utføres hos enkelte kunder. Oppgaven krever derfor spesialist opplæring og egne kurs.

16 6 Prosedyre ved bruk av anmeldelsesskjema for butikktyver 6.1 Formål Formålet med denne prosedyren er å sørge for at vektere korrekt skriver anmeldelse av butikktyverier på politiets standardiserte anmeldelsesskjema. Enkelte butikkjeder har utformet sine egne anmeldelses-skjemaer som kan benyttes, men prinsippene i denne prosedyren gjelder også ved utfylling av disse. 6.2 Omfang Denne prosedyren omfatter samtlige vektere som skal fylle ut et anmeldeskjema ved butikktyverier.

17 6.3 Ansvar Det er Dagligleder som er ansvarlig for denne prosedyren og at samtlige vektere som utøver butikkontroll, sentertjeneste, mobilt vakthold og områdekontroll kjenner til denne prosedyren. 6.4 Gyldig legitimasjon Pass, førerkort og/eller bankkort Se opp for forfalskninger. 6.5 Hvis ikke gyldig legitimasjon kan forevises Kontakt politiet. De har to måter å hjelpe deg på. l begge tilfeller ringer du tlf og ber om å få "Operasjonssentralen". Du presenterer deg ved navn og oppgir at du er vekter i Visk Sikkerhet og at du har pågrepet en butikktyv. Deretter opplyser du forretningen navn og adresse. Videre opplyser du at mistenkte ikke vil \ kan forevise gyldig legitimasjon. Du spør om politibetjenten kan hjelpe deg, ved å kontrollere mistenktes oppgitte personalia via folke-registeret og eller politiets strafferegister. Det er ikke nødvendig og innbringe en mistenkt som har akseptert forholdet, oppgitt riktige personalia og signert anmeldelsen. Hvis du ikke får kontrollert den mistenktes personalia må politiet rykke ut og ta personalia av mistenkte på stedet. l tilfeller hvor mistenkte er et barn (under 15 år), opplys om dette, da de fleste barn blir hentet og kjørt hjem til foreldre. Andre tilfeller er hvor mistenkte er narkoman eller annen person som bør inn for kontroll. l tilfeller hvor den mistenkte har vært voldelig, opplys om dette og be om innbringelse. VIKTIG juridisk sett er det kun den som tegner selskapet, bemyndiget prokurist eller person med fullmakt gitt skriftlig av disse, som kan undertegne anmeldelsen. Uten slik bemyndigelse behandles ikke anmeldelsen av politiet! Skjema for anmeldelse kan fås hos politiet eller på Visk Sikkerhet AS hjemmeside. 6.6 Utfylling av anmeldelsesskjema Riktig utfylt og signert anmeldelsesskjema som er sendt til politiet er et offentlig dokument. Ofte blir det lagt frem som bevismateriell i forelegg og straffesaker. Vektere kan ofte bli innkalt som vitne i slike saker. Originalen sendes politiet med fullmakt. Ta alltid en kopi som skal oppbevares av Visk Sikkerhet. Forklaring til den enkelte rubrikk på anmeldelsesskjemaet Rubrikknumrene står i parentes i den enkelte rubrikk på eksempelet. Her skrives butikkens navn. Butikkens gate og eventuell postboksadresse. Poststed. Den mistenktes / pågrepenes navn. Den mistenktes fødselsnummer. (11 siffer). Butikksjefens navn. Postnummer. Butikkens telefonnummer. Den mistenktes bopeladresse. Postnummer.

18 Poststed. Mistenktes telefonnummer. (hvis privat, stryk arbeidssted eller omvendt.) Mor eller fars navn. (Hvis mistenkte er under 15 år) Foreldres adresse. Postnummer Poststed. Foreldres adresse Butikktyveri. (hva slags forbrytelse?) Her noteres: dag, dato og klokkeslett. Noter hvor tyveriet skjedde. F.eks. inne i forretningen. Her noteres hva slags varer som ble stjålet. F.eks. 1 jakke, 1 bukse og 1 genser. Dersom det ikke er plass i rubrikken, skrives varene på eget vedlegg som heftes sammen med anmeldelsen. Her skal angis varen(e)s totale utsalgsverdi. Hvis varen etterpå blir betalt kryss her. Hvis varen blir fratatt mistenkte og tilbakelevert, kryss her. Hvis varene skal vedlegges anmeldelsen, kryss her. Blir mistenkte overlevert politiet; kryss her. Blir mistenkte satt fri, (Etter å ha signert), kryss her. Her noteres vekterens navn, c o Visk Sikkerhet AS Strømgaten Bergen Stryk privat og noter: Angi kort hva som skjedde, noter dato og signer. Kryss alltid av "ja". Kun hvis påtale ikke ønskes, benyttes - sjelden. For at anmeldelsen skal være gyldig, må politiet vite at den som signerer anmeldelsen som butikkens representant, og har fullmakt til dette. Visk Sikkerhets vektere skal alltid påse at fullmakt er vedlagt. Hvis fullmakt ikke er vedlagt vil politiet i mange tilfeller ikke behandle anmeldelsen. Dette gjelder selv om fullmakt er sendt inn sammen med tidligere anmeldelser. Visk Sikkerhet skal alltid krysse av i "ja" feltet" og legge ved fullmakt. Visk Sikkerhet skal aldri krysse av i "Nei" feltet. Fullmakt skal aldri ettersendes. Noter dato og forretningens representant signerer her. Noter dato og mistenkte signerer her. Det er ønskelig, men ikke nødvendig at den mistenkte skriver under på anmeldelsen. Anmeldelsesskjema

19 7 Prosedyre for pågripelse

20 7.1 Formål Formålet med denne prosedyren er å sikre at enhver vekter som foretar en pågripelse vet hvilke juridiske betingelser som gjelder. 7.2 Omfang Denne prosedyren gjelder for alle vektere i Visk Sikkerhet som må foreta en pågripelse. 7.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for at samtlige vektere kjenner til denne prosedyren. Pågripelse Straffeprosessloven 176 Følgende lovtekst i straffeprosessloven kommer til anvendelse ved pågripelse på fersk gjerning eller friske spor Uten beslutning av dommer eller ordre fra påtalemyndighet, kan pågripelse iverksettes av polititjenestemann, når en slik beslutning eller ordre ikke kan innhentes uten fare, og av enhver annen når den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller friske spor 7.4 Anholdelse av mindreårige Barn som nasker i butikker ser dessverre ut til å bli mer og mer vanlig og øker i omfang. Nasking kan ha mange årsaker og utviklingen mot en stadig mer åpen eksponering av varer i butikkhyllene kan være en av mange mulige årsaker. I første omgang skal barn som har nasket behandles på en pedagogisk / psykologisk forsvarlig måte. Det er vesentlig at barna ikke blir skremt og at behandlingen har oppdragende virkning. En trist handling som nasking kan forvandles til positiv læring i barnets liv om omgivelsene opptrer fornuftig og handler i barnets interesse. I motsatt fall kan barnet få varige skader med negativ atferds utvikling som resultat. Under 7 år - Førskolebarn har ofte vanskelig med å forstå prinsippene ved handel. All tvil skal derfor komme barnet til gode. Bare i de tilfeller hvor vekter eller personalet observerer at barnet tar en gjenstand skal det gripes inn. Vekter skal da påpeke overfor barnet at gjenstanden må betales. Hvis barnet ikke vil eller ikke kan betale, skal gjenstanden tas fra barnet. Deretter skal barnet bli bedt om å forlate forretningen. Barnet skal ikke på noen måte holdes tilbake med makt eller fysisk tvang. Det skal ikke fylles ut et anmeldelse skjema. Hvis barnet rømmer skal det gis anledning til dette. I særlig graverende tilfeller eller ved gjentakelser kan foreldre / foresatte kontaktes og informeres om det inntrufne år - Barn i denne aldersgruppen har som oftest forståelse for at de gjør noe ulovlig når de nasker. Når barnet blir tatt i nasking skal det gis en sjanse til å betale. Hvis barnet ikke vil eller ikke kan betale, skal gjenstanden tas i fra barnet. Det kan anmodes om at barnet oppgir sitt navn. Barnet skal deretter vises bort fra forretningen. Fysisk makt skal ikke benyttes under pågripelsen. I særlig graverende tilfeller eller ved gjentakelser kan foreldre/foresatte kontaktes og informeres om det inntrufne år - Denne aldersgruppen kan stort sett behandles som voksne. Man skal unngå konfrontasjoner som kan medføre håndgemeng. Tenåringer skal bli fratatt gjenstanden og navn skal anmodes oppgitt. De skal på ingen måte presses til å oppgi sitt navn og heller ikke holdes tilbake i forretningslokalene for utfylling av anmeldelsesskjema uten at en foresatt/verge er tilstede. Tenåringer skal få klar beskjed om at nasking er en alvorlig handling og politiet skal kontaktes hvis det ikke oppnås kontakt med foresatte.

21 l særlig graverende tilfeller, eller ved gjentakelser kan det være aktuelt å kontakte andre instanser som sosialkontor og barnevern. 7.5 Generelt for samtlige aldersgrupper Personer under 18 år bør bare pågripes hvis det er særlig påkrevet. Ved helt asosial framferd kan en selvfølgelig gripe inn i kraft av nødverge eller nødrett. Det samme vil én kunne gjøre dersom en mindreårig borttar en gjenstand og nekter og gi denne fra seg. Vedkommende vil da kunne holdes tilbake i henhold til straffeprosesslovens 173. Ved anholdelse av mindreårige kan barnevernet kontaktes direkte eller via politiet. Ved pågripelse av butikktyver(18 år eller eldre) - Ved pågripelse av butikkstyver skal vi aldri antyde at vedkommende har stjålet noe. Vi skal høflig fortelle vedkommende at han / hun er observert, og muligens har glemt å betale alle varene. Vi ber deretter vedkommende høflig om å bli med på kontoret for å avklare dette. Ved nasking /tyveri i forretning osv. kommer straffeprosesslovens 173 til anvendelse. Av denne paragrafen framkommer det klart følgende: "Den som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra den straffbare virksomhet, kan pågripes uten hensyn til størrelsen av straffen". På bakgrunn av denne paragrafen kan en person som har nasket i en forretning pågripes, og holdes tilbake til politiet kommer. Dersom en person leverer fra seg den stjålne varen, er ikke grunnlaget for pågripelsen falt bort. Vedkommende må legitimere seg slik at anmeldelse kan skrives. Nye regler fra gjør strafferammen for naskeri til bøter og/eller fengsel inntil 6 måneder. Dermed kan naskere holdes tilbake til legitimasjon er oppgitt og politiet er kommet til stedet. Man har full anledning til å anmode en person om å bli med til et skjermet sted, og pent be om å få se legitimasjon. Svært mange vil etterkomme denne anmodningen om vekteren opptrer korrekt og høflig. Reaksjonsmønsteret ovenfor barn som stjeler krever større omtanke enn overfor voksne. De må behandles individuelt og etter alder. Hovedhensikten må ikke være å ta vedkommende, men om mulig snu en trist handling til positiv læring. 7.6 Anmodning om legitimasjon Ved anmodning om legitimasjon skal vi alltid gå frem på en høflig, representativ og bestemt måte. Følgende legitimasjoner er godtatt: Førerkort (Kun den nyeste typen). Pass (Vær her ekstra oppmerksom på forfalskninger). Bankkort På enkelte oppdrag og objekter godtas også interne Id - kort. Dette må i hvert tilfelle klart fremgå i den interne instruks for det enkelte oppdrag. 7.7 Ransaking / Kroppsvisitering Vekterne har ikke anledning til å foreta kroppsvisitering og ransaking av personer, vesker, lommer, osv. Hvis en person ikke frivillig vil tømme lommer, vesker, etc. skal politiet kontaktes når det er berettiget mistanke om noe ulovlig. Ransaking kan imidlertid utføres etter en pågripelse med den hensikt å avdekke gjenstander som kan benyttes til å skade vedkommende selv eller andre (kniv, sprøyter, etc).

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune [17.04.12] SERVICE Bilreglement ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse Ny Bilkjøring og risiko Denne håndboken er utarbeidet som et ledd i det skadeforebyggende arbeid i Storfjord

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Adresse til produksjonsanlegget: Heiasvingen 59, 1900 Fetsund Telefonnummer til ledelse som skal varsles: (Det er nok å få kontakt med en av lederne) Avdelingsleder Ståle

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Brannforebyggende tiltak i hjemmet.

Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Her får du litt informasjon om enkle og viktige tiltak du kan gjøre, og litt om den kommunale feie- og tilsynstjenesten. Ettersom det er førjulstid retter vi oppmerksomheten

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Velkommen til brannvernopplæring SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Mål for dagen Litt om brann fakta. Tiltak for å redde liv. Kjenne til grunnleggende brannteori. Ha kjennskap til ulike brannårsaker.

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal Natteravnene i Nore og Uvdal Side 1 av 6 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Nore og Uvdal Revidert 11. oktober 2016 Natteravnene i Nore og Uvdal Side 2 av 6 Retningslinjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Førstehjelp og brann.

Førstehjelp og brann. Førstehjelp og brann. Mål: Være mentalt påkoblet og tenke forebyggende i forhold til brann og andre ulykker som skjer dag og natt. Slik kan vi, langt på vei, forhindre at uhell skjer. Være bedre i stand

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune 1 Innholdsfortegnelse Heftets hensikt 3 Våre forventninger til deg 4 Turister 5 Lykkes du så lykkes naboen 6 Serviceholdninger internt 7 Våre holdninger

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING Modul 7 Læremål Beskrive farer og symptomer på mild, moderat og alvorlig hypotermi Kunne

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

HAUGESUND TURISTFORENING

HAUGESUND TURISTFORENING HAUGESUND TURISTFORENING NØDPROSEDYRE Dette hefte bør du som turleder ha med deg på alle turer som arrangeres av Haugesund Turistforening. Haugesund Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Sikkerhet Førstehjelp, 1 Sikkerhet - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT... 2 FØRSTEHJELP VED EKSPONERING AV ØYNE...

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 1-Bakgrunn og hensikt Båtforeninger er pålagt å ha en avfalls-

Detaljer

TELEFONLISTE. Bestilling av lokaler. 911 58 461. Vaktmester... 908 64 250. Alnor Kjemiske Fagforening. Hovedkontakt AKF Huset A.

TELEFONLISTE. Bestilling av lokaler. 911 58 461. Vaktmester... 908 64 250. Alnor Kjemiske Fagforening. Hovedkontakt AKF Huset A. TELEFONLISTE Bestilling av lokaler. 911 58 461 Vaktmester... 908 64 250 Alnor Kjemiske Fagforening Hovedkontakt AKF Huset A.S tlf: 911 58 461 Kasserer... 959 43 021 Sekretær. 902 55 258 AKF huset kjøkken

Detaljer

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 ---

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 --- TILTAKSKORT Innholdsfortegnelse - Brann - Bruk av RIB (PIV) - Drukning / person i vannet (PIV) - Dødsfall - Forsvunnet person - Mistanke om overgrep - Trafikkulykke - Ved samtale til nødtelefon - Nyttige

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Bruk av tvangsmidler i fengsel

Bruk av tvangsmidler i fengsel Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. Bruk av tvangsmidler i fengsel Strgjfl. 38. Bruk av tvangsmidler i fengsel

Detaljer

Hver dag jobber vi for å holde HiOA

Hver dag jobber vi for å holde HiOA Hver dag jobber vi for å holde HiOA Sikkerhet er å beskytte verdier vit hva du skal gjøre når noe skjer Page 1 of 16 Mennesker omfatter alle som er tilknyttet HiOA eller oppholder seg på HiOAs område Informasjon

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Kjemiske bekjempelsesmidler biocider Førstehjelp, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT...

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Medisinering i skole og barnehage

Medisinering i skole og barnehage I dette heftet finner du: Medisinering i skole og barnehage Informasjon - Intern avklaring, arbeidstaker og arbeidsgiver - Veiledning til legemiddelhåndtering - Informasjonsskriv om medisinering av elever

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 24.03.1995 Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 24.03.1995 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 1 HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 2 HENSIKT Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og offentligheten,

Detaljer

Brukerveiledning for DNA-merking

Brukerveiledning for DNA-merking Brukerveiledning for DNA-merking 1. Merk dine eiendeler 2. Montèr sikringsoblatene ellers kan ikke tyvene se at du har sikret din bolig og dine verdier. 3. Registrer flaskens Kit- og Pinkode på www.selectadna.no

Detaljer

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert)

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Problemstilling (Frydenlund Gasstransport AS): Propan hentes med vogntog i Sverige. Gassen skal distribueres til mottakere i byer. Kan ikke kjøre

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Definisjoner PBE Plan- og bygningsetaten Bygg/Bygget Referer til Plan- og bygningsetatens (heretter: PBE) bygg i Vahls gate 1, Oslo. 1. Mobil vakttjeneste (innvendig vaktrunde)

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Spørsmål og svar om politiattest 1. SPEIDERGRUPPAS PLIKTER Hva er speidergruppene

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Sikkerhetsinstruks bruker

Sikkerhetsinstruks bruker Sikkerhetsinstruks bruker Side 1 av 5 Sikkerhetsinstruks bruker NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av ikke

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Case! Ut fra denne situasjonsbeskrivelsen skal dere svare på alle de skriftlige oppgavene nedenfor.

Case! Ut fra denne situasjonsbeskrivelsen skal dere svare på alle de skriftlige oppgavene nedenfor. Case! Kristoffer har nettopp fått mopedsertifikat og moped til 16-årsdagen. Nå har han nettopp vært på speidermøte og kjører hjem. Det har regnet mye i det siste og skogsveien han kjører på er blitt glatt

Detaljer

SelectaDNA Advanced Forensic Marking

SelectaDNA Advanced Forensic Marking SelectaDNA Advanced Forensic Marking Brukerveiledning for DNA-merking 1. Merk dine eiendeler 2. Montèr sikringsoblatene ellers kan ikke tyvene se at du har sikret din bolig og dine verdier. 3. Registrer

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg.

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg. KVALITETSHÅNDBOK Horten kommune Felles/virksomhet/seksjon/enhet Teknisk/Byggmiljø/Bygningsdrift Inngår i kapittel KAP-6000, ANSVAR-8200 Dokumentnavn: Byggmiljø - Styrende dokument for overnatting i kommunale

Detaljer