PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge"

Transkript

1 PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 Prosedyre for bruk av radiosamband, mobiltelefon Formål Omfang Ansvar Konfidensialitet Forberedelse før muntlig melding sendes Registrering av telefontrafikk Telefonutgifter Prosedyre for behandling av nøkler og adgangskort Formål Omfang Ansvar Generelt ved utlån av nøkler Utlån av nøkler / adgangskort fra vaktsentralen/ansvarlig leder Utlån av nøkler / adgangskort fra vekter til vekter Nøkkelbrekk/defekt adgangskort Behandling og oppbevaring av nøkler Prosedyre for liv bergende førstehjelp Formål Omfang Ansvar Innsats på skadestedet Tilkall hjelp Viktige telefonnummer Den første undersøkelsen Bevissthet bevisstløshet Åpne luftveier Beskrivelse Munn-Til-Munn metoden Beskrivelse brystkompresjon Blødninger Indre blødninger... 9

3 3.14 Ytre blødninger Behandling av pasienter med sirkulasjonssvikt Hodeskader Nakkeskader Brystskader Brannskader Forgiftninger Prosedyre mot brann Formål Omfang Ansvar Definisjon på brann Branntrekanten Når brann oppdages Antennelse Vanlige slukkemidler Brannrunde for vekteren Eksempel på Branninstruks Prosedyre for av- og påtropp Formål Omfang Ansvar Av- og påtropp Våkenmelding Objekt instrukser Opplæringsplan Oppdateringsperm for vektere ID-kontroll av påtrufne Svinn og kontroll Prosedyre ved bruk av anmeldelsesskjema for butikktyver Formål Omfang Ansvar Gyldig legitimasjon... 16

4 6.5 Hvis ikke gyldig legitimasjon kan forevises Utfylling av anmeldelsesskjema Prosedyre for pågripelse Formål Omfang Ansvar Anholdelse av mindreårige Generelt for samtlige aldersgrupper Anmodning om legitimasjon Ransaking / Kroppsvisitering Butikkontroll og personalkontroll Definisjoner på naskeri og tyveri Grensen mellom tyveri og naskeri Prosedyre ved bruk av biler Formål Omfang Ansvar Bruk av bil Før bilen tas i bruk skal følgende gjennomføres (ref. kjørebok) Bilen i bruk Etter bruk Rapportering Bruker Ansvarlig leder Avdelingsansvarlig Bilansvarlig Ansvarsområder Bruker Ansvarlig leder Avdelingsansvarlig Bilansvarlig Rutiner for behandling av avvik Opplæring Bil Godkjenningsprogram for sjåfører i Visk Sikkerhet as Prosedyre for bruk av håndjern Formål... 27

5 9.2 Omfang Ansvar Bæring av håndjern Forutsetning for bruk av håndjern Bruk av håndjern Prosedyre ved bombetrussel Formål Omfang Ansvar Handling ved inn ringt bombetrussel Tilleggsopplysninger Oppfølging Skjema til bruk ved bombetrussel Prosedyrer for Helse, Miljø, og Sikkerhet AKAN Internmelding om skade/tilløp til skade Rapportskjema for Vernerunder og Kartlegging av IK/HMS tiltak på en ny arbeidsplass Prosedyre for bruk av radiosamband, mobiltelefon 1.1 Formål Formålet med denne prosedyren er å sikre at kommunikasjons konfidensialitet er ivaretatt slik at ikke opplysninger vedrørende kunden og Visk Sikkerhet blir oppfanget av utenforstående. 1.2 Omfang Gjelder alle som bruker radiosamband, telefon i tjeneste.

6 1.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for at denne prosedyren følges. Samtlige oppdragsansvarlige ledere skal påse at denne prosedyren blir fulgt. 1.4 Konfidensialitet Alle som bruker radio i tjeneste må være oppmerksom på at alt radiosamband og mobiltelefon kan avlyttes av utenforstående. Det må derfor ikke oppgis opplysninger av konfidensiell karakter på nettet. Dette gjelder spesielt opplysninger om posisjoner av verditransportbiler i klar tekst, alarmanlegg eller koder og betjening av anlegget, melding om utkobling av anlegget eller deler av dette. 1.5 Forberedelse før muntlig melding sendes Ved bruk av samband vær forbredt på hva du skal si. Hør etter om nettet er ledig før melding sendes. Snakk med tydelig og jevn stemme. Hold mikrofonen 5-10 cm fra munnen. Kun korte og konsise meldinger skal gis på sambandet, lengre samtaler skal gå over telefon. 1.6 Registrering av telefontrafikk Ved telefoner og mobiltelefoner som Visk Sikkerhet disponerer eller abonnerer på blir all samtaletrafikk registrert med hvem man ringer til, samtaletid og datotidsgruppe. Dette for at Visk Sikkerhet skal ha kontroll på utgifter og hindre at telefoner tilhørende bedriften, blir misbrukt. Det er ikke tillatt og benytte tjenestetelefon tilhørende Visk Sikkerhet eller kundes telefon til private samtaler. Misbruk vil medføre disiplinære forfølgelser. 1.7 Telefonutgifter Se personalhåndboken. 2 Prosedyre for behandling av nøkler og adgangskort 2.1 Formål Formålet med denne prosedyren er å sikre at en hver som er i befatning med andres nøkler er seg sitt ansvar bevisst, både når vedkommende selv bruker nøkler adgangskort og når dette overleveres til andre. 2.2 Omfang Denne prosedyren gjelder for alle ansatte som er i befatning med nøkler/adgangskort.

7 2.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for at denne prosedyren blir fulgt. 2.4 Generelt ved utlån av nøkler Ved utlån av nøkler skrives en rapport som skal inneholde: Hva slags nøkler er lånt ut Nøkkelregistreringsnummer Antall Hvem som har mottatt nøkkelen Datotidsgruppe Signatur fra mottager og den som låner ut 2.5 Utlån av nøkler / adgangskort fra vaktsentralen/ansvarlig leder Nøkler til kunder kan ut kvitters av kunden selv, eller av vekter som har behov for dette pga oppdragets art, for eksempel alarmutrykning, ekstra vakthold etc. Intet annet utlån er tillatt uten at kunden først har gitt sitt samtykke til dette. Alle nøkler som lånes ut, skal registreres i nøkkelbok eller tilsvarende hvor utlåner og mottaker kvitterer for utleverte nøkler eller mottatte nøkler med dato, nummer, antall og type nøkler, kundens navn, signatur fra vedkommende som låner ut nøkler og mottaker. Ved innlevering sjekkes det at alt stemmer overens med utlån, og mottaker kvitterer de inn og overstryker linjen med markørpenn. Dette får å raskt få oversikt over ikke innleverte nøkler. 2.6 Utlån av nøkler / adgangskort fra vekter til vekter Når vektere avløser hverandre, er det hver enkelt vekters plikt å kontrollere at alle nøkler og adgangskort tilstede. Skulle det mangle nøkler, rapporteres dette umiddelbart til vaktsentralen/ansvarlig leder og rapport skrives. Rapporten skal stilles til Dagligleder. 2.7 Nøkkelbrekk/defekt adgangskort Blir deler av nøkkelen/adgangskortet sittende igjen i låsen og er umulig å få ut, skal det varsles til vaktsentralen/ ansvarlig leder som igjen varsler kunde og eventuelt serviceinstans. Innebærer brukket nøkkel/adgangskort at sikkerheten hos kunde har blitt forringet, skal vekter bli på stedet inntil skaden er blitt utbedret. 2.8 Behandling og oppbevaring av nøkler Nøkler skal behandles som gjenstander med stor verdi. Skulle en vekter miste en hovednøkkel til en kunde vil det få store konsekvenser da vi må regne med at kunden må skifte samtlige låsesylindere og alle ansatte må få utlevert nye nøkler. Visk Sikkerhet vil være økonomisk ansvarlig for det økonomiske tap dette påfører kunden. Tap av nøkler vil medføre disiplinære forfølgninger. Nøkler til bruk på objektet skal oppbevares i låste nøkkelskap, eller annet egnet sted, godkjent av oppdragsgiver. I enkelte tilfeller der vekter må ta med nøkler tilhørende objektet hjem, skal disse oppbevares i hjemmet på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til disse. For øvrig skal oppbevaring av nøkler i private hjem unngås så langt det er mulig. Uansett må tillatelse innhentes av dagligleder og kunden.

8 3 Prosedyre for liv bergende førstehjelp 3.1 Formål Alle vektere skal være forbredt på å iverksette førstehjelp ved alvorlig skade eller sykdom inntil kvalifisert personell kan overta. 3.2 Omfang Alle har plikt til å hjelpe skadede og alvorlig syke på best mulig måte etter egne forutsetninger. 3.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for denne prosedyren, og at samtlige vektere i avdelingen kjenner til den.

9 3.4 Innsats på skadestedet Behandling ved liv - bergende førstehjelp tar først og fremst sikte på: Opprettholde livsviktige funksjoner som blodomløp og åndedrett. Hindre forverring av skade / sykdom Lindre smerter Gi psykisk støtte Varsle Øvrige tiltak: Ta om nødvendig ledelsen! Husk at uniformen skaper forventninger om ledelse. Ved ulykker: Gi livreddende førstehjelp! Sørg for at alle puster og stans store blødninger omgående. Sikre skadestedet, benytt varseltrekant og varselblinker på egen og andres biler. Forebygg brann ved å slå av tenning, ta frem brannslukker og fjern personer som røyker. Dersom mulig hindre at kjøretøy velter, bruk slepetau, reservehjul eller jekk. Slå av strømmen på stedet før innsats. 3.5 Tilkall hjelp Hvem ringer? Hvor har det skjedd? Hvor alvorlig skade? Brannfare? Hva har skjedd? Hvor mange er skadd? Sitter noen fast? Annen fare? 3.6 Viktige telefonnummer Brann /redning 110 Politi 112 (02800) Ambulanse Den første undersøkelsen Puster pasienten? Får du kontakt? Se på, snakk med, ta på 3.8 Bevissthet bevisstløshet Bevissthetsendringer er, foruten å være et signal om mulig skade på hjernen, et godt mål på svikt i pust og eller sirkulasjon, fordi hjernen er helt avhengig av tilstrekkelig oksygen og næringstilførsel. Reduksjoner i bevisstheten må derfor taes alvorlig. 3.9 Åpne luftveier Sørg for å åpne luftveiene, tungen kan blokkere luftveiene på en bevisstløs person som ligger på ryggen, eller sitter sammensunket. Andre hindringer kan være blod, oppkast og fremmedlegemer. Metoden for å åpne luftveiene: Sjekk munn og svelg først! Rens med finger om nødvendig. Bøy hodet bakover. (to fingre på haken, en hånd på pannen) Mange begynner da å puste igjen. Sjekk om pasienten puster Selv om frie luftveier er oppnådd, vil pasienten i noen tilfeller fremdeles ikke puste. Dette skyldes hyppigst hjertestans, men kan også skyldes forgiftning, lungeskade, drukning, kveling med gass, nedkjøling, lunge-, luftveissykdom eller fremmedlegemer i luftrøret.

10 Se på brystet og lytt og føl etter pust fra munnen. Tegn på dårlig pustefunksjon er surkling, anstrengt pust, blålig farge på lepper og eventuelt uklar pasient. Puster anstrengt Puster pasienten anstrengt kan det prøves med et halvt sittende leie. Løsne på stramme klær ( slips eller lignende ) Tilkall hjelp. Puster ikke. Dersom pasienten ikke puster, start Hjerte lungeredning -HLR umiddelbart! Gap over pasientens munn og klem igjen nesen. blås inn to ganger. Gi deretter 30 brystkompresjoner. Fortsett med dette til pasienten enten våkner eller til profesjonelle livreddere overtar. Arbeidstakten er 2:30 på voksne. Er det fremmedlegemer, vil disse komme opp fra luftveiene ved brystkompresjonen Beskrivelse Munn-Til-Munn metoden Gap over pasientens munn, hold for nesen og blås rolig inn 1-1,5 sek. Kontroller samtidig at brystet hever seg, og at luften kommer ut igjen Beskrivelse brystkompresjon Legg begge hender på hverandre og trykk med "håndroten" på den underste hånden på nederste halvparten av brystbenet, et par cm. opp fra spissen. Trykk med loddrette, strake. armer 4-5 cm ned (voksne) Frekvens på pr. minutt. Dvs. 15 trykk i løpet av 7-8 sekunder 3.12 Blødninger Hvor godt et blodtap tåles avhenger av hvor mye, og hvor fort det blør. En frisk person vil normalt tåle et blodtap på ca l liter. Tegn på blodtap og mulig sirkulasjonssvikt: Blek kaldsvettende hud og hurtig puls. Kan også være svak. Raskt åndedrett. Nedsatt bevissthet Indre blødninger Indre blødninger er vanskelig å bedømme, og mistanke om indre blødning (skadesituasjon, tegn på sirkulasjonssvikt) gir høy behandlingsprioritet. Husk at store knokler (bekken, lårben) kan blø rikelig ved - brudd Ytre blødninger Ytre blødninger stanses ved å trykke direkte på det blødende sted, og løfte den blødende kroppsdel høyt. Legg på en trykkbandasje direkte på blødningsstedet Behandling av pasienter med sirkulasjonssvikt Legg våken pasient på rygg, hev bena. Bevisstløse legges i sideleie. Tildekke med klær, tepper. NB! Dekk under pasienten. Berolige pasienten. Vær hos pasienten. Gi ikke drikke, selv om pasienten klager over tørste.

11 3.16 Hodeskader Behandles i henhold til bevissthet. Det er viktig at pasienten puster godt. Alle som har slått hodet bør tilses av lege, selv om de har våknet igjen Nakkeskader Hvis pasienten puster greit, hold hodet i ro. Ellers må luftveier åpnes. Mistenk nakkeskade på bevisstløse med hodeskader Brystskader Prioritert behandling av eventuelt pustebesvær legges med hevet overkropp. Sørg for hurtig legehjelp Brannskader Kjøl ned med temperert (20 grader) vann, helst i minst en halv time. Ved store skader og ved åpen ild, rask legehjelp. Ved etse-skader, skyll så lenge du kan Forgiftninger Legg alle som begynner å bli sløve bevisstløse i stabilt sideleie og overvåk tilstanden. Ta vare på emballasje som kan gi tips om hva slags giftstoff, og eventuelt hvor mye. Hvis pasienten fortsatt er våken, kan man fremkalle brekninger (finger i halsen) for å få opp giftstoffer inntatt via munnen. Ikke fremkalt brekning ved: Syre, lut (vaskemidler) bensin, parafin og lignende. 4 Prosedyre mot brann 4.1 Formål Sikre at den enkelte vekter vet hva som er de brannårsaklige elementer slik at branntilløp kan forhindres, samt hva som kan gjøres for å slukke eller begrense en brann. 4.2 Omfang Denne prosedyren gjelder for alle som er i aktiv tjeneste. 4.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for denne prosedyren og at den er kjent for alle som er i aktiv tjeneste.

12 4.4 Definisjon på brann Brann er en forbrenningsprosess som har kommet ut av kontroll. 4.5 Branntrekanten Det er tre forutsetninger som må være til stede for at det skal begynne å brenne: OKSYGEN ( I vanlig luft er det 21% oksygen) TEMPERATUR Varme: Gnist/glo Friksjon Kjemisk Kjemisk reaksjon BRENNBART MATERIALE FASTE STOFFER Tre Kull Voks Fett Papir VÆSKER OG DAMP Bensin Parafin Alkohol Oljer GASSER Metan Lystgass Hydrogen 4.6 Når brann oppdages Når brann oppdages: Gå ikke inn i brannområdet før du har slukkeutstyret klart. Å redde liv er viktigere enn å slukke. Unngå røyken, den kan drepe på sekunder. Vær forsiktig med å åpne dører der det brenner. Det kan være brent tomt for oksygen i rommet og flammene kan slå ut ved ny oksygentilførsel. Greier du ikke å slukke, trekk deg tilbake og steng for all lufttilførsel lukk dører og vinduer. VARSLE REDDE SLUKKE 4.7 Antennelse Alle stoffer har sin egen antennelsestemperatur som kan deles inn i følgende grupper:

13 Selvantennelige stoffer - Stoffer som oksyderer så hurtig at det vil begynne og brenne hvis varmen ikke blir ledet bort fort nok. Eks. linolje eller lakk oppsugd i pussegarn. Lett antennelige stoffer - Stoffer som må varmes opp før det brenner. Slukner hvis det ikke får tilført ekstra varme. Eks. papir, tre, tekstiler, olje og gass. Tungt antennelige stoffer - Stoffer som må varmes opp før det brenner. Slukner hvis det ikke får tilført ekstra varme. Eks. ull, div plaststoffer, isolasjonsmateriale. Overtenning - Ved brann danner det seg brennbare gasser og røyk. Når gassene når sin antennelsestemperatur skjer en eksplosjon. Dette kalles overtenning noe som er livsfarlig å være i nærheten av. 4.8 Vanlige slukkemidler Pulverapparat ABC - Egnet for å slukke brann i brennbare væsker, fett, brann i gassflasker og elektriske anlegg opptil 1000 volt. Kjøler, kveler og bryter den kjemiske reaksjonen. Må etterslukkes med vann ved glødebrann i tre, halm, stål, etc. Co2 apparat - Egnet som pulverapparatet, men er særlig bra ved brann i elektriske anlegg. (Legger ikke igjen avfallsstoffer). Lite egnet utendørs pga. stadig tilførsel av friskluft. Kjøler, kveler og bryter den kjemiske reaksjon. Vann - Egnet til å slukke brann i treverk, tekstiler, lær varer, høy, papir etc. Uegnet for å slukke brann i oljer, bensin og andre brannfarlige væsker. Kan også benyttes til å slokke brann i elektriske apparater og anlegg hvis vannet ikke er forurenset. Vann i fra det kommunale nettet kan benyttes. Brann i høyspentanlegg overlates til brannvesenet. Vann kan også benyttes på lettmetaller eller karbid. Kjøler og kveler ilden. Inergen/Aron Egnede gasser for slukking av branner i elektriske anlegg, EDB anlegg og avgrensede rom. Mest brukt er faste anlegg som er dimensjonert for det spesifikke rom. Forstyrrer den kjemiske reaksjonen. Improviserte slukkemidler - Tepper, jakker, frakker, sand, jord. Fjerning av. det brennende materiale. 4.9 Brannrunde for vekteren Fjerne brennbare materialer, i nærheten av varmekilder og at påse at branndører er stengt. Fjerne kiler som holder branndører i permanent stilling Strømkilder avslått iht. instruks Se etter "tjuvkoblinger" av elektriske anlegg, og slitte ledninger. Gassbeholdere plassert og avstengt i.h.t. instruks Brennbare stoffer og væsker i brannsikre rom eller i brannsikre skap Lufttett lokk på beholdere for brannfarlige væsker og avfall Aldri bruke heis når brannalarm har blitt utløst, eller når du er alene i et bygg Bidra til å hjelpe brannvesenet som kjentmann på brannstedet Redusere trekk og lufttilførsel ved og lukke dører og vinduer Kontrollere at nød utganger er tydelig merket og ikke blokkert på noe vis Kontrollere trykk, dato, og plombe på brannslokningsapparater 4.10 Eksempel på Branninstruks BRANNINSTRUKS 1. REDDE: Bring mennesker i sikkerhet (bruk ikke heis eller rulletrapp)

14 2. ALARMERE: TLF.: 110 Nærmeste brannmelder: 3. SLOKKE : Nærmeste håndslukker: : Nærmeste brannslange: 4. BEGRENSE: Steng dører og vinduer til der det brenner. 5. VEILEDE BRANNVESENET: Ta i mot brennvesenet og vis veien til brannen Ansvarshavende for branninstruksen: Generelle bestemmelser for stasjonærevektere 5 Prosedyre for av- og påtropp 5.1 Formål Alle vektere som jobber på stasjonære vaktoppdrag inkludert patruljerende områdevakt, kjøpesenter/ butikk vakthold, og resepsjon/ bygg vakthold skal kjenne til og forstå de generelle betingelser for vekter arbeid på slike steder. 5.2 Omfang Alle vektere som utfører vakt oppdrag på stasjonære objekter er omfattet av disse bestemmelsene.

15 5.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for denne prosedyren, og at samtlige vektere i avdelingen kjenner til den. 5.4 Av- og påtropp Alle vektere skal ved vaktens start melde påtropp, og ved vaktens slutt melde avtropp. Påtropp meldes til operatør på vaktsentralen pr telefon. Vekter oppgir da navn og hvilken objekt det gjelder. Vekter skal ved vaktens start være iført uniform og klar til arbeid. Melder man påtropp for sent, vil dette bli registrert som for sent komming. 5.5 Våkenmelding Alle vektere tilknyttet objekter med krav om våkenmelding skal senest innen 1 time før vaktstart ringe vaktsentral og melde seg våken. 5.6 Objekt instrukser Objekt instruks gir vektere spesifikk kunnskap om et objekt. Den skal inneholde en detaljert beskrivelse av alle konkrete arbeidsoppgaver kunden og overordnede har bestemt. Alle vektere som jobber på et objekt må derfor følge de til en hver tid gjeldende objekt instrukser. Objekt instruksen er unik for hvert objekt, og skal til enhver tid befinne seg på stedet. 5.7 Opplæringsplan Alle faste oppdrag skal ha en godkjent opplæringsplan. Den beskriver hvordan nye ansatte skal læres opp på bestemte arbeidsoppgaver på objektet. Opplæringsplanen gjenspeiler innehold i objekt instruksen. Objekt leder er ansvarlig for vekterens opplæring på det enkelte arbeidsstedet. Vekteren skal ved gjennomført opplæring signere den gjeldende opplæringsplan. Objekt leder skal så sende denne inn til administrasjonen for oppbevaring 5.8 Oppdateringsperm for vektere På vekterrommet er det plassert en oppdateringsperm. Denne inneholder viktig og oppdatert informasjon fra kunder og ledelsen i avdelingen. Det er vekter sitt ansvar å sjekke den for ny informasjon ved påtropp hver dag. Når man har lest informasjonen skal man kvittere på meldingen. Oppdateringer skal ikke fjernes fra permen. 5.9 ID-kontroll av påtrufne På definerte steder, tider, og soner skal alle påtrufne på objektet i utgangspunktet legitimere seg, dersom intet annet er beskrevet i instruks. Ved ID-kontroll skal vekter spørre høflig om å få se ID. Dersom vedkommende nekter å vise ID skal kunden varsles(politiet i spesielle tilfeller). Når vekter foretar en ID kontroll skal følgende noteres: Fullt navn Fødselsdato Type ID (førerkort, pass, internt ID-kort) 5.10 Svinn og kontroll Svinn er differansen mellom de teoretiske og faktiske verdier i en bedrift. Svinn og kontrolltjenester er derfor en viktig spesialist oppgave som utføres hos enkelte kunder. Oppgaven krever derfor spesialist opplæring og egne kurs.

16 6 Prosedyre ved bruk av anmeldelsesskjema for butikktyver 6.1 Formål Formålet med denne prosedyren er å sørge for at vektere korrekt skriver anmeldelse av butikktyverier på politiets standardiserte anmeldelsesskjema. Enkelte butikkjeder har utformet sine egne anmeldelses-skjemaer som kan benyttes, men prinsippene i denne prosedyren gjelder også ved utfylling av disse. 6.2 Omfang Denne prosedyren omfatter samtlige vektere som skal fylle ut et anmeldeskjema ved butikktyverier.

17 6.3 Ansvar Det er Dagligleder som er ansvarlig for denne prosedyren og at samtlige vektere som utøver butikkontroll, sentertjeneste, mobilt vakthold og områdekontroll kjenner til denne prosedyren. 6.4 Gyldig legitimasjon Pass, førerkort og/eller bankkort Se opp for forfalskninger. 6.5 Hvis ikke gyldig legitimasjon kan forevises Kontakt politiet. De har to måter å hjelpe deg på. l begge tilfeller ringer du tlf og ber om å få "Operasjonssentralen". Du presenterer deg ved navn og oppgir at du er vekter i Visk Sikkerhet og at du har pågrepet en butikktyv. Deretter opplyser du forretningen navn og adresse. Videre opplyser du at mistenkte ikke vil \ kan forevise gyldig legitimasjon. Du spør om politibetjenten kan hjelpe deg, ved å kontrollere mistenktes oppgitte personalia via folke-registeret og eller politiets strafferegister. Det er ikke nødvendig og innbringe en mistenkt som har akseptert forholdet, oppgitt riktige personalia og signert anmeldelsen. Hvis du ikke får kontrollert den mistenktes personalia må politiet rykke ut og ta personalia av mistenkte på stedet. l tilfeller hvor mistenkte er et barn (under 15 år), opplys om dette, da de fleste barn blir hentet og kjørt hjem til foreldre. Andre tilfeller er hvor mistenkte er narkoman eller annen person som bør inn for kontroll. l tilfeller hvor den mistenkte har vært voldelig, opplys om dette og be om innbringelse. VIKTIG juridisk sett er det kun den som tegner selskapet, bemyndiget prokurist eller person med fullmakt gitt skriftlig av disse, som kan undertegne anmeldelsen. Uten slik bemyndigelse behandles ikke anmeldelsen av politiet! Skjema for anmeldelse kan fås hos politiet eller på Visk Sikkerhet AS hjemmeside. 6.6 Utfylling av anmeldelsesskjema Riktig utfylt og signert anmeldelsesskjema som er sendt til politiet er et offentlig dokument. Ofte blir det lagt frem som bevismateriell i forelegg og straffesaker. Vektere kan ofte bli innkalt som vitne i slike saker. Originalen sendes politiet med fullmakt. Ta alltid en kopi som skal oppbevares av Visk Sikkerhet. Forklaring til den enkelte rubrikk på anmeldelsesskjemaet Rubrikknumrene står i parentes i den enkelte rubrikk på eksempelet. Her skrives butikkens navn. Butikkens gate og eventuell postboksadresse. Poststed. Den mistenktes / pågrepenes navn. Den mistenktes fødselsnummer. (11 siffer). Butikksjefens navn. Postnummer. Butikkens telefonnummer. Den mistenktes bopeladresse. Postnummer.

18 Poststed. Mistenktes telefonnummer. (hvis privat, stryk arbeidssted eller omvendt.) Mor eller fars navn. (Hvis mistenkte er under 15 år) Foreldres adresse. Postnummer Poststed. Foreldres adresse Butikktyveri. (hva slags forbrytelse?) Her noteres: dag, dato og klokkeslett. Noter hvor tyveriet skjedde. F.eks. inne i forretningen. Her noteres hva slags varer som ble stjålet. F.eks. 1 jakke, 1 bukse og 1 genser. Dersom det ikke er plass i rubrikken, skrives varene på eget vedlegg som heftes sammen med anmeldelsen. Her skal angis varen(e)s totale utsalgsverdi. Hvis varen etterpå blir betalt kryss her. Hvis varen blir fratatt mistenkte og tilbakelevert, kryss her. Hvis varene skal vedlegges anmeldelsen, kryss her. Blir mistenkte overlevert politiet; kryss her. Blir mistenkte satt fri, (Etter å ha signert), kryss her. Her noteres vekterens navn, c o Visk Sikkerhet AS Strømgaten Bergen Stryk privat og noter: Angi kort hva som skjedde, noter dato og signer. Kryss alltid av "ja". Kun hvis påtale ikke ønskes, benyttes - sjelden. For at anmeldelsen skal være gyldig, må politiet vite at den som signerer anmeldelsen som butikkens representant, og har fullmakt til dette. Visk Sikkerhets vektere skal alltid påse at fullmakt er vedlagt. Hvis fullmakt ikke er vedlagt vil politiet i mange tilfeller ikke behandle anmeldelsen. Dette gjelder selv om fullmakt er sendt inn sammen med tidligere anmeldelser. Visk Sikkerhet skal alltid krysse av i "ja" feltet" og legge ved fullmakt. Visk Sikkerhet skal aldri krysse av i "Nei" feltet. Fullmakt skal aldri ettersendes. Noter dato og forretningens representant signerer her. Noter dato og mistenkte signerer her. Det er ønskelig, men ikke nødvendig at den mistenkte skriver under på anmeldelsen. Anmeldelsesskjema

19 7 Prosedyre for pågripelse

20 7.1 Formål Formålet med denne prosedyren er å sikre at enhver vekter som foretar en pågripelse vet hvilke juridiske betingelser som gjelder. 7.2 Omfang Denne prosedyren gjelder for alle vektere i Visk Sikkerhet som må foreta en pågripelse. 7.3 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for at samtlige vektere kjenner til denne prosedyren. Pågripelse Straffeprosessloven 176 Følgende lovtekst i straffeprosessloven kommer til anvendelse ved pågripelse på fersk gjerning eller friske spor Uten beslutning av dommer eller ordre fra påtalemyndighet, kan pågripelse iverksettes av polititjenestemann, når en slik beslutning eller ordre ikke kan innhentes uten fare, og av enhver annen når den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller friske spor 7.4 Anholdelse av mindreårige Barn som nasker i butikker ser dessverre ut til å bli mer og mer vanlig og øker i omfang. Nasking kan ha mange årsaker og utviklingen mot en stadig mer åpen eksponering av varer i butikkhyllene kan være en av mange mulige årsaker. I første omgang skal barn som har nasket behandles på en pedagogisk / psykologisk forsvarlig måte. Det er vesentlig at barna ikke blir skremt og at behandlingen har oppdragende virkning. En trist handling som nasking kan forvandles til positiv læring i barnets liv om omgivelsene opptrer fornuftig og handler i barnets interesse. I motsatt fall kan barnet få varige skader med negativ atferds utvikling som resultat. Under 7 år - Førskolebarn har ofte vanskelig med å forstå prinsippene ved handel. All tvil skal derfor komme barnet til gode. Bare i de tilfeller hvor vekter eller personalet observerer at barnet tar en gjenstand skal det gripes inn. Vekter skal da påpeke overfor barnet at gjenstanden må betales. Hvis barnet ikke vil eller ikke kan betale, skal gjenstanden tas fra barnet. Deretter skal barnet bli bedt om å forlate forretningen. Barnet skal ikke på noen måte holdes tilbake med makt eller fysisk tvang. Det skal ikke fylles ut et anmeldelse skjema. Hvis barnet rømmer skal det gis anledning til dette. I særlig graverende tilfeller eller ved gjentakelser kan foreldre / foresatte kontaktes og informeres om det inntrufne år - Barn i denne aldersgruppen har som oftest forståelse for at de gjør noe ulovlig når de nasker. Når barnet blir tatt i nasking skal det gis en sjanse til å betale. Hvis barnet ikke vil eller ikke kan betale, skal gjenstanden tas i fra barnet. Det kan anmodes om at barnet oppgir sitt navn. Barnet skal deretter vises bort fra forretningen. Fysisk makt skal ikke benyttes under pågripelsen. I særlig graverende tilfeller eller ved gjentakelser kan foreldre/foresatte kontaktes og informeres om det inntrufne år - Denne aldersgruppen kan stort sett behandles som voksne. Man skal unngå konfrontasjoner som kan medføre håndgemeng. Tenåringer skal bli fratatt gjenstanden og navn skal anmodes oppgitt. De skal på ingen måte presses til å oppgi sitt navn og heller ikke holdes tilbake i forretningslokalene for utfylling av anmeldelsesskjema uten at en foresatt/verge er tilstede. Tenåringer skal få klar beskjed om at nasking er en alvorlig handling og politiet skal kontaktes hvis det ikke oppnås kontakt med foresatte.

21 l særlig graverende tilfeller, eller ved gjentakelser kan det være aktuelt å kontakte andre instanser som sosialkontor og barnevern. 7.5 Generelt for samtlige aldersgrupper Personer under 18 år bør bare pågripes hvis det er særlig påkrevet. Ved helt asosial framferd kan en selvfølgelig gripe inn i kraft av nødverge eller nødrett. Det samme vil én kunne gjøre dersom en mindreårig borttar en gjenstand og nekter og gi denne fra seg. Vedkommende vil da kunne holdes tilbake i henhold til straffeprosesslovens 173. Ved anholdelse av mindreårige kan barnevernet kontaktes direkte eller via politiet. Ved pågripelse av butikktyver(18 år eller eldre) - Ved pågripelse av butikkstyver skal vi aldri antyde at vedkommende har stjålet noe. Vi skal høflig fortelle vedkommende at han / hun er observert, og muligens har glemt å betale alle varene. Vi ber deretter vedkommende høflig om å bli med på kontoret for å avklare dette. Ved nasking /tyveri i forretning osv. kommer straffeprosesslovens 173 til anvendelse. Av denne paragrafen framkommer det klart følgende: "Den som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra den straffbare virksomhet, kan pågripes uten hensyn til størrelsen av straffen". På bakgrunn av denne paragrafen kan en person som har nasket i en forretning pågripes, og holdes tilbake til politiet kommer. Dersom en person leverer fra seg den stjålne varen, er ikke grunnlaget for pågripelsen falt bort. Vedkommende må legitimere seg slik at anmeldelse kan skrives. Nye regler fra gjør strafferammen for naskeri til bøter og/eller fengsel inntil 6 måneder. Dermed kan naskere holdes tilbake til legitimasjon er oppgitt og politiet er kommet til stedet. Man har full anledning til å anmode en person om å bli med til et skjermet sted, og pent be om å få se legitimasjon. Svært mange vil etterkomme denne anmodningen om vekteren opptrer korrekt og høflig. Reaksjonsmønsteret ovenfor barn som stjeler krever større omtanke enn overfor voksne. De må behandles individuelt og etter alder. Hovedhensikten må ikke være å ta vedkommende, men om mulig snu en trist handling til positiv læring. 7.6 Anmodning om legitimasjon Ved anmodning om legitimasjon skal vi alltid gå frem på en høflig, representativ og bestemt måte. Følgende legitimasjoner er godtatt: Førerkort (Kun den nyeste typen). Pass (Vær her ekstra oppmerksom på forfalskninger). Bankkort På enkelte oppdrag og objekter godtas også interne Id - kort. Dette må i hvert tilfelle klart fremgå i den interne instruks for det enkelte oppdrag. 7.7 Ransaking / Kroppsvisitering Vekterne har ikke anledning til å foreta kroppsvisitering og ransaking av personer, vesker, lommer, osv. Hvis en person ikke frivillig vil tømme lommer, vesker, etc. skal politiet kontaktes når det er berettiget mistanke om noe ulovlig. Ransaking kan imidlertid utføres etter en pågripelse med den hensikt å avdekke gjenstander som kan benyttes til å skade vedkommende selv eller andre (kniv, sprøyter, etc).

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012 Innholdsfortegnelse 1 Arbeidsvilkår for ansatte... 5 1.1 Ansvar... 5 1.2 Ansettelse... 5 1.3 Opplæring / Utdannelse... 5 1.4 Overtid og mertid...

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Utarbeidet av Norske Landbrukstenester HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Innhold INTRODUKSJON... 2 VELKOMMEN MED PÅ LAGET!... 3 HVA OG HVEM ER NORSKE LANDBRUKSTENESER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Delegert myndighet 5 Forsvarlig behandling 5 Konsultasjon alle prosedyrer i MOM 5 Praktiske prosedyrer alle prosedyresider i MOM 6 1. Venekanylering 6 2. Medikamenthåndtering/

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

Grunnopplæring for sjøtilsatte

Grunnopplæring for sjøtilsatte 1 of 64 07.02.2011 20:52 Grunnopplæring for sjøtilsatte Startside Om kurset Dette kurset skal gi deg et lite innblikk i Hurtigruten, hvilke krav som stilles for å jobbe på våre skip samt gi deg en grunnleggende

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner?

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Brannvern Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg Forsikring. Illustrasjon/foto: Elisabeth Moseng/Marit Klewe Trykk:

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL... 6 Forsvarlig behandling... 6 Grunnleggende prinsipper for pasientbehandling... 6 Tidsfaktor... 7 Oppgaver som krever sertifisering... 8 Retningslinjer for sertifiserte

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer