Den burgunder tråd. Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den burgunder tråd. Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball"

Transkript

1 Den burgunder tråd Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball Målsetting Langhus Håndball skal utøve håndballaktiviteter på høyt faglig nivå og gi utøverne de beste individuelle og lagmessige ferdigheter, med hovedvekt på mestring, lek, personlig vekst og økt selvtillit Visjon Å være ledende i Norge på utvikling av unge spillere, og jevnlig levere spillere til elitespill og landslag

2 2 (10) Innledning Utgangspunktet til Langhus IL Håndball må alltid være at vi primært er til for de som ønsker å utvikle seg mest mulig som håndballspillere. Vi skal være et fagmiljø, hvor utvikling av trenere, håndballspillere og gode lagsmiljøer står i sentrum Langhus IL Håndball har ansvar for å gi et sportslig og sosialt treningstilbud tilpasset de enkelte spillere i alle årsklasser. Dette kan bare oppnås gjennom utarbeiding av rammer for treningstilbud, kompetente trenere og lagledere, og et nært samarbeid med spillernes foresatte. Formålet med rammeplanen er å sikre spillerne et trygt og utfordrende treningsmiljø. Med utfordrende mener vi her et miljø som gir utviklingsmuligheter for alle spillere ut fra de forutsetninger den enkelte har. Et annet mål er å gi trenere/oppmenn innsikt i retningslinjer for arbeid med yngre lag, og sikre spillerne en kontinuitet i treningsarbeidet ved trener- eller laglederskifte. Inholdsfortegnelse 1 Hovedmål Retningslinjer retningslinjer Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper for seriespill og cuper Etiske retningslinjer Virksomheten Overordnede målsetninger og retningslinjer for Håndballskolen (6-7 år) Overordnede målsetninger og retningslinjer for 8-9 år Overordnede målsetninger og retningslinjer for år Overordnede målsetninger og retningslinjer for år Overordnede målsetninger og retningslinjer for år Overordnede målsetninger og retningslinjer for år Overordnede målsetninger og retningslinjer for seniorlag Oversikt over tilhørende dokumenter og vedlegg... 10

3 3 (10) 1. Hovedmål All trening skal skje med individet i sentrum. Godt skolerte individer er en forutsetning for sportslige og sosialt velfungerende lag. For å skape gode Langhusspillere, skal spillerutviklingen følge den Burgunder Tråd. En Langhusspiller er: o En spiller som viser engasjement og treningsglede. o En som stiller opp for laget, og deltar aktivt på alle treninger og kamper. o En spiller som lever sunt. o Stolt over å tilhøre Langhus IL Håndball o En som gir alt i alle situasjoner. o En vinner som også kan takle motgang o Et sosialt velfungerende individ i et lag. o Et individ med høy moral og ærlige hensikter 2. Retningslinjer 2.1 retningslinjer Grunnleggende prinsipper Klubbens håndballfilosofi Trenerne i Langhus IL Håndball har i fellesskap bestemt at forsvar skal være alle klubbens lags primære forsvarsformasjon. Beskrivelser av dette samt øvelsesutvalg til trening følger denne rammeplan. Langhus IL Håndball ønsker videre å skape intelligente håndballspillere, som selv gjør gode valg og tar initiativ i forhold til situasjoner som oppstår under spillets gang. Klubben overlater for øvrig til sine trenere å følge sin egen håndballfilosofi, og gjøre taktiske valg i angrep basert på spillernes styrker og forutsetninger.

4 4 (10) Treningsplanlegging og forberedelser En god trener er alltid godt forberedt til trening og kamp. Alle klubbens trenere skal ved inngangen av hver sesong levere årsplan for kommende sesong til sportslig utvalg. Alle trenere skal forberede seg grundig til hver eneste treningsøkt ved bruk av skriftlige øktplaner. Utdanningsmål En god trener er skolert og utdannet. Disse kravene gjelder for alle klubbens trenere: (Sammenhengen mellom gammel og ny struktur i trenerutdanningen finnes her: Håndballskolen: Påbegynt Barnehåndballtrener utdannelse (tidligere Trener I) Aldersgruppen 8-11 år: Fullført Barnehåndballtrener, og påbegynt Trener 1 (tidligere trener II) Aldersgruppen år: Fullført Trener 1, og påbegynt Trener 2 (tidligere trener III) Aldersgruppen år: Påbegynt Trener 2 og Fullført Trener 2 Treninger og kamper skal preges av god disiplin, respekt og aktiv deltakelse All aktivitet i Langhus IL Håndball skal være preget av ro, orden og god oppførsel. Det er trenerens ansvar å påse at dette etterleves. Treneren har både rett og plikt til å bortvise individer som ikke respekterer dette. Individet i sentrum For å nå så nær optimal utvikling som mulig er det svært viktig å sette individet i sentrum, da spillerens utvikling er viktigere enn lagets resultater. Lagets resultater skal komme som en naturlig konsekvens av spillernes nivå og utvikling. Det er ledernes ansvar å utvikle så mange individer som mulig, så langt som mulig. Alle spillere skal håndballmessig stimuleres og utvikles på det nivået de til enhver tid befinner seg. Individet skal også utvikles sosialt for å kunne fungere godt i en gruppe. Alle skal gis muligheter til å delta Alle ungdomsspillere som trener skal gis mulighet til å spille for et lag. De som faller fra som spiller underveis, skal gis mulighet til å delta i klubben på annen måte, f.eks. som trener, dommer, lagleder eller på annen måte. Treningsmetode og alderstilpasning Gjennom forskning og erfaring vet man mye om når kroppen er som mest motakelig for ulike typer trening. Det er dog svært viktig å vite at det forekommer store forskjeller i biologisk alder innenfor hver alderskategori. Mennesker utvikles veldig raskt. Det er derfor viktig å kjenne til når individene har optimal mottakelighet for ulike typer trening, og at man derfor har et allsidig treningsopplegg med progressiv belastning. Det finnes ingen snarveier til fremgang, kun riktig trening tilpasset riktig biologisk alder på individet. Topping Langhus IL Håndball anerkjenner ikke topping. Topping er at man i kampsituasjoner ensidig benytter det beste mannskapet, dvs kun lar de beste spille for å oppnå kortsiktige resultater og ikke lar alle delta. I Langhus IL Håndball skal individets og lagets utvikling stå i fokus, ikke

5 5 (10) kortsiktige resultater ved at alle ikke deltar aktivt. Langhus IL Håndball stiller videre krav til sine trenere, om at alle lagets spillere behandles med likeverd og respekt. Nivåtilpasning Nivåtilpasning innebærer å til enhver tid tilpasse nivået på treninger og kamper som stemmer overens med spillernes modenhets- og utviklingsnivå. Det viktigste virkemiddelet i kamphverdagen er at treneren tar ut et eget lag som er tilpasset nivået på motstanderlaget, og at alle spiller tilnærmet like mye i løpet av kampen. I trening er det viktig å diffrensiere gruppen ved å la de mest øvede gjennomføre øvelser som gir de utfordring, samtidig som de mer uøvede gjennomfører øvelser som utfordrer de på deres eget nivå. Samarbeid på tvers av lagene Samarbeid mellom de ulike lagene er viktig for at de beste spillerne i en aldersklasse skal få utfordringer nok til å sikre/stimulere til videre utvikling. Alle lag i Langhus IL Håndball skal derfor stille seg positive til å samarbeide med aldersklassene over og under, gjennom å tilrettelegge for hospitering for enkeltspillere begge veier. Samarbeid mellom lag er også viktig for at det ikke skal dannes egne klubber i klubben, men i stedet skapes en kombinasjon av lagfølelse og klubbfølelse. Fair Play Langhus IL Håndball ønsker å være en foregangsklubb når det gjelder Fair Play. Vi krever at våre trenere opptrer på en verdig og balansert måte overfor egne spillere, dommere, motstandere og publikum. Som et ledd i å bli oppfattet positivt av våre motstandere, oppfordrer vi alle våre spillere til å håndhilse på sine personlige motstandere på spilleplassen vis a vis, slik vi ser elitespillere og landslagsspillere hilser på hverandre umiddelbart etter kampstart Grunnleggende prinsipper for seriespill og cuper Seriespill Hver årgang skal ha så mange lag at alle som trener skal få spille omtrent like mye totalt sett gjennom sesongen. For aldersgruppen 7-11 år er seriespill en del av treningen, og laguttak skal alltid være tilpasset nivå på motstanderlag for å skape jevnest mulig kamper For aldersgruppen år er seriespill primært en del av treningen, og laguttak skal primært være tilpasset nivå på motstanderlag for å skape jevnest mulig kamper. Det skal dog være åpning for noe mer resultatorientering for å f.eks. nå A-sluttspill. For aldersgruppen år er seriespillet mer resultatorientert, og laget skal jobbe mot gode resultater.

6 6 (10) Cuper Alle lag i LIL Håndball skal delta i vår egen julecup og klubbens fellescup Vi oppfordrer også alle lag til deltakelse i Håndballcupen Ski Hvert lag fra og med 12 år kan melde seg på til en cup hvert år, hvor man kan stille med et best mulig 1.lag for å oppnå et best mulig resultat. Klubben forutsetter dog at alle spillerne som blir tatt ut til turneringen får spille tilnærmet like mye i løpet av turneringen. Primært ønsker klubben at denne satsingsturneringen er Peter Wessel Cup, som har en passende profil. Bringserien og andre sentrale tilbud fra NHF Langhus IL Håndball oppfordrer alle lag i klubben til å melde seg på kvalifisering til Bringserien og evt. andre sentrale tilbud fra NHF. Påmelding skal godkjennes av sportslig utvalg i klubben. I denne type serier er målsettingen alltid et best mulig resultat. 2.2 Etiske retningslinjer Langhus IL Håndball står for en positiv og humanistisk menneskesyn der alle mennesker er likeverdige. Voksne er rollemodeler med stor betydning for barn og ungdoms holdninger og oppførsel. Alle tendenser til mobbing, rasisme och nedverdigheter skal til enhver tid motarbeides. 3 Virksomheten Den burgunder tråd difrensierer lagene i Langhus IL Håndball på denne måten: Håndballskolen 8-9 år år år år år Senior

7 7 (10) 3.1 Overordnede målsettinger og retningslinjer for håndballskolen (6-7 år) Håndballskole med balltilvenning gjennom lekbetonte øvelser. All trening skal være lekbetont med formål å øve inn grunnleggende motoriske bevegelsesmønstre og ballbehandling som kast og mottak og kast mot mål. I tillegg skal det læres litt grunnleggende regler for minihåndball. Litteratur: NHF s kompendium Håndball for de yngste Spilltrening gjennom deltakse på minicuper, fortrinnsvis Loppetassen. Rekrutteringsmål: Hvert år rekruttere minimum 20 gutter og 25 jenter Sosiale mål: Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper) Skape interesse for håndball og gi grunnleggende opplæring i håndballferdigheter gjennom allsidig trening Treningsmål: Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball Det skal være minimum tre trenere på hver gruppe En trening per uke 3.2 Overordnede målsettinger og retningslinjer for aldersgruppen 8-9 år Treningen skal være allsidig, variert, lekbetont og dekke grunnleggende bevegelsestrening med og uten ball og grunnleggende ballbehandling, mottak og avlevering. Treningen skal i størst mulig grad tilpasses barnas ferdighetsnivå og tilbudet gjelder alle barn som har lyst til å spille håndball i Langhus. Innslag av grunnleggende basistrening, med fokus på rytme og koordinasjon. Det skal ikke spilles på trening. Sosiale ferdigheter skal også prioriteres. Rekrutteringsmål: Stille to lag i alle aldersklasser, både jenter og gutter Sosiale mål: Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer uten om trening og kamper) Ønskelig med minst ett lag på øvet nivå Alle skal delta like mye, og spille på alle plasser. Flest mulig skal prøve seg som målvakt. Treningsmål: Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, personlig utvikling og lek med ball - kombinert med å oppnå sportslige resultater Flest mulig øvelser med mest mulig ball pr. Spiller. Unngå øvelser som danner køer Ikke spill på trening. Kamper er spilltrening.

8 8 (10) 3.3 Overordnede målsettinger og retningslinjer for aldersgruppen år På dette alderstrinnet skal en legge hovedvekt på allsidig, variert og lekbetont aktivitet. Vi legger vekt på grunnleggende bevegelsestrening ( med og uten ball) og grunnleggende ballbehandling (mottak og avlevering). Treningen skal bygge videre på innlærte ferdigheter fra tidligere og også ivareta nye deltagere uten erfaring. Spillerne skal videreutvikle allerede innlærte ferdigheter, samtidig som ny spillere som kommer til skal lære nye grunnferdigheter. Spillerne skal lære grunnleggende ballbehandling. Treningene skal gjøre spillerne dus med ballen gjennom lekbetonte øvelser. Dette gjøres ved å veksle mellom øvelser hvor hver spiller har sin egen ball, to spillere deler en ball og aktiviteter hvor mange deler en ball. Alle spillerne skal få prøve seg på alle baneposisjoner, også målvakt Rekrutteringsmål: Stille to lag både i jente- og gutteklassen Sosiale mål: Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer uten om trening og kamper) Minst ett lag i nivå 1 hos begge kjønn. Treningsmål: Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball - kombinert med å oppnå sportslige resultater Bestrebe å gi rom for at alle spillere kan beherske to spilleplasser Fra 10 år kan treningsoppmøte påvirke uttak til kamp. Trenerne skal vurdere dette helhetlig opp mot total treningsmengde for spilleren Spilletid fordeles tilnærmet likt blant spillerne. Viktig at spillerne spiller mest på et nivå hvor de kan oppleve mestring. Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte Spillere som er tatt ut i kamp skal få spille like mye 3.4 Overordnede målsettinger og retningslinjer for aldersgruppen år I denne aldersgruppen skal det fortsatt trenes allsidig og variert og man skal legge vekt på at spillerne får prøve seg i forskjellige spillerplasser både på trening og i kamp. Grunnleggende ballbehandling og basisferdigheter er prioritert. Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter finter og skudd. Introdusere spillsituasjoner som inneholder valgmuligheter og flere avslutningsmuligheter for ulike spillere. Videreføring av trening for generell utholdenhet, styrke og smidighet. Videreføre lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling. Mental trening startes, få fram evne til å være best når det gjelder. Automatisering av teknikk.

9 9 (10) Rekrutteringsmål: Stille to lag i alle aldersklasser, både i jente- og gutteklassene Sosiale mål: Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer uten om trening og kamper). Et lag skal meldes på i nivå 1. Vurdering om det skal meldes på ytterligere ett lag til i nivå 1 bestemmes av sportslig utvalg Kvalifisere til A-sluttspill og nå A-sluttspill i PW (Petter Wessel Cup) 14 år: Kvalifisere seg til Østlandsserien Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på utvikling og utfordring, vennskap og sportslige resultater Oppnå sportslige resultater, men også fokus på trivsel og det sosiale Spilletid skal vurderes etter treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spille plasser 3.5 Overordnede målsettinger og retningslinjer for aldersgruppen år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes vurderingsevne slik at de kan velge forskjellige videreutviklinger i gitte spill og kampsituasjoner. Grunnleggende tekniske ferdigheter skal videreutvikles sett i forhold til individuelle forskjeller hos spillere (ressursgrunnlag, teknisk ferdighetsnivå og spillerposisjon). Spillere skal få trening i spill på minst to spillerposisjoner for å utvikle et bredt erfaringsgrunnlag. Gjennom treningsarbeidet skal en fortsette å utvikle fysisk og psykisk ressursgrunnlag. Aktiviteten skal være basert på at laget har en utvikling som muliggjør gode resultater i NHF s landsomfattende serier. Rekrutteringsmål: Stille minst ett lag, både i jente- og gutteklassene Sosiale mål: Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer uten om trening og kamper). Et lag skal meldes på i nivå 1. Vurdering om det skal meldes på ytterligere ett lag til i nivå 1 bestemmes av sportslig utvalg Nå A-sluttspill i serien og nå A-sluttspill i PW (Petter Wessel Cup) 16 år: Kvalifisere seg til nasjonal serie 15 til 16 år: Spillere som til enhver tid er knyttet til regionale og nasjonal spilleutviklingstiltak Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på utvikling og utfordring, vennskap og sportslige resultater Oppnå sportslige resultater, men også fokus på trivsel og det sosiale Spilletid skal vurderes etter treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spille plasser

10 10 (10) 3.6 Overordnede målsettinger og retningslinjer for aldersgruppen år Gjennom samarbeidsavtaler med omkringliggende toppklubber, skal det være en naturlig vei videre til disse klubbene for de som vil satse videre mot toppen av norsk håndball. For de som fortsatt ønsker å spille håndball, men på et lavere nivå eller med et sosialt fokus, skal klubben tilby aktiviteter som muliggjør dette. Fokuset vil ligge på å skape et inkluderende miljø, hvor det sosiale er den viktigste faktoren. Rekrutteringsmål: Stille lag ved behov Sosiale mål: Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer uten om trening og kamper). Ingen sportslige resultatmål Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar sosial. Alle skal spille tilnærmet like mye 3.6 Overordnede målsettinger og retningslinjer for seniorlag Klubbens seniorlag skal drifte seg selv og ha en sosial og inkluderende profil. Rekrutteringsmål: Et lag for damer og et lag for herrer Sosiale mål: Styres av spillergruppen selv. Ingen sportslige resultatmål Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar sosial profil. 4. Oversikt over tillegg og vedlegg Vedlegg Vedlegg 1 Beskrivelse av forsvar Vedlegg 2 Metodisk oppbygging av forsvar Vedlegg 3 DHFs Håndballskole, Forsvarstrening Offensivt forsvar, øvelser Vedlegg 4 NHF s barnehåndballhefte Vedlegg 5 Småspillvarianter og leker Trener: Lag: Signatur: Bekrefter med denne signatur og ha satt seg inn i Den Burgunder Tråd, og at rammevilkårene følges opp i trenings- og kamphverdagen til vedkommendes lag.

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior SPORTSLIG PLAN Vålerenga Innebandy junior 2016-2020 1 Innledning Dette dokumentet gir rammene for det sportslige tilbudet og er ment å være en rettesnor for alle trenere, ledere og utøvere i Vålerenga

Detaljer

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL 1. GENERELT Sandefjord Turn & Idrettsforenings verdier og normer for idrett følger Norges Idrettsforbunds formålsparagraf ( 1-2) om at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen Sesongen Sesongen

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen Sesongen Sesongen Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL Sesongen 2012-2013 Sesongen 2013-2014 Sesongen 2014-2015 Vedtatt på Årsmøtet i Ski IL Håndball 21. mars 2012 0 Innledning Denne strategiplanen skal være et styrende dokument

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Sportslig Plan for Malvik IL -

Sportslig Plan for Malvik IL - Sportslig Plan for Malvik IL - aldersbestemt håndball MIL håndball- aldersbestemt er en avdeling innenfor Malvik idrettslag, og bestemmelsene om barneidrett vedtatt av Norges Idrettsforbund samt vedtekter

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SIDE 2 2. VÅR VISJON.....SIDE3 3. VÅRE VERDIER.... SIDE 3 4. VÅR HOVDEMÅLSETTING SIDE 3 5. VÅRT HOVEDFOKUS SIDE 4 6. FAIR PLAY SIDE 4 7. DEL

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Elverum Håndball Yngres

Elverum Håndball Yngres Elverum Håndball Yngres Trening J/G 12 år: 1) Adm.bestemmelser. - Elverum Håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor barn defineres som til og med 12 års alder. Disse finner

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Treneren Hvordan Minihåndball organiseres

Detaljer

Sportslig plan

Sportslig plan Sportslig plan 2014-2018 Innledning JIF- Håndball presenterer nå en ny og oppdatert sportslig langtidsplan. JIF- Håndball er en viktig håndballklubb i regionen med ca. 130 aktive spillere. Planen er laget

Detaljer

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018 Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018 Kommende status: Vedtatt på Årsmøtet i Ski IL Håndball 17. mars 2015 0 Innledning Denne strategiplanen skal være

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere undertittelstil i malen Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Årlig handlingsplan i eget dokument 31.8.2016 2.0 1 av 9 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Visjon... 3 1.2 Hovedmål... 3 1.3 Etiske retningslinjer... 3

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Veiviseren Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Det er Melhus fotball som klubb som legger premissene for hvordan det skal

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Klubbens visjon og overordnede prinsipper

Klubbens visjon og overordnede prinsipper Klubbens visjon og overordnede prinsipper BHK skal være en klubb som fremmer utvikling og spilleglede hos den enkelte spiller. Hos oss skal være rom for alle, uansett kjønn, hudfarge eller ferdighet. Klubben

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

Sportsplan for Strindheim håndball

Sportsplan for Strindheim håndball Sportsplan for Strindheim håndball Målsetninger 1. Teknisk, offensiv og tempofylt håndball 2. Individuelle utfordringer utfra ferdighets- og ambisjonsnivå 3. Hospitering organiseres fra 12 år og oppover

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Sportslig plan for Vang Håndball.

Sportslig plan for Vang Håndball. Sportslig plan for Vang Håndball. Versjon 1.0 03.10.2016 1 S ide 1. Innledning Vang Håndball presenterer nå en ny og oppdatert sportslig langtidsplan. VANG HÅNDBALL er en liten men viktig håndballklubb

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 1 20.03.17 Del 1: BARNEFOTBALL Første organiserte tilbud er fotball-lek hvor man kan starte det året man fyller 5 år. Det er et tilbud på barnas premisser hvor fokus ligger på lek og fysisk

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal:

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal: Kortversjon Retningslinjer for trenere og lagledere i barne og ungdomsfotballen Moderklubbene til FK Toten Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på seniortrinnet S M L SENIORTRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på seniortrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Periodeplan Gutter 2000

Periodeplan Gutter 2000 Elverum håndball yngres Periodeplan Gutter 2000 2010-2011 Treningene hos G 2000 skal gi guttene god mulighet til morsom, utfordrende og utviklende aktivitet fysisk og sosialt Visjon: Ekte idrettsglede

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportslig Plan SK Nord - Håndballavdeling

Sportslig Plan SK Nord - Håndballavdeling Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Organisering Sportslig Utvalg...2 3 Overordnet mål og retningslinjer...2 4 Forventinger og retningslinjer - Trenere...2 5 Generell informasjon til alle lag...3 5.1

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

HASLUM IL HÅNDBALL. Sportslig rammeplan. Sesongen 2010/2011 Av Sportslig Utvalg Haslum IL Håndball

HASLUM IL HÅNDBALL. Sportslig rammeplan. Sesongen 2010/2011 Av Sportslig Utvalg Haslum IL Håndball HASLUM IL HÅNDBALL Sportslig rammeplan Sesongen 2010/2011 Av Sportslig Utvalg Haslum IL Håndball 1 Haslum IL Håndball Sportslig rammeplan INNHOLD 1 Sportslig Utvalg (SU) Haslum IL Håndball... 4 1.1 Formål...

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

Innledning... 3 Målsettinger HK Halden... 4 Delmål og tiltak: STYRET... 5 Delmål og tiltak: ØKONOMI... 6

Innledning... 3 Målsettinger HK Halden... 4 Delmål og tiltak: STYRET... 5 Delmål og tiltak: ØKONOMI... 6 2012 2015 Innledning... 3 Målsettinger HK Halden... 4 Delmål og tiltak: STYRET... 5 Delmål og tiltak: ØKONOMI... 6 Delmål og tiltak: ARRANGEMENT... 7 Delmål og tiltak: UTVIKLING... 8 Delmål og tiltak:

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Avtalen omfatter håndballavdelinger i klubbene ; Fram IL, Lånke IL, Hegra IL, Remyra IL, Stjørdals Blink og Stjørdal Håndballklubb. Fram, Lånke,

Detaljer

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått Vedr: møte J98 Høst 2008 Deltagere: og trenere Sted: Møterom 2.etage Alliansehallen Kopi til: Dato/kl: 07.10.07 kl. 19.15-20.00 Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Kvam IL Håndball. Sportsplan. www.kvamil.no 1

Kvam IL Håndball. Sportsplan. www.kvamil.no 1 Kvam IL Håndball Sportsplan 2015 www.kvamil.no 1 Sportsplan håndball Kvam IL Overordna Sportsplan Planen skal brukes som en rettesnor og redskap for de ansvarlige rundt hvert lag. Det skal være enkelt

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

ÅRSPLAN SPORTSLIG, ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV PLAN

ÅRSPLAN SPORTSLIG, ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV PLAN ÅRSPLAN - 2016 Skedsmo FK - Bjørner - MG10 SPORTSLIG, ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV PLAN Utarbeidet av: Røberg, Hoel og Tobiassen Innhold Forutsetninger... 3 Klubbens målsetting... 3 Administrasjon... 4 Roller...

Detaljer