Klubbtrappa - Trinn for trinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbtrappa - Trinn for trinn"

Transkript

1 Klubbtrappa - Trinn for trinn En veiledning til klubbens styre, ansatte, tillitsvalgte og andre engasjerte Det er spennende å utvikle en klubb. Men det er også krevende, og det finnes flere fallgruver. Det er mye å sette seg inn i som tillitsvalgt. Hvordan skal vi vite at de tiltakene og fokusområdene vi arbeider med i vår klubb vil skape en bedre klubb? Hvordan kan vi som tillitsvalgte og engasjerte legge til rette for at klubben gjør de riktige stegene for å bli bedre rustet for fremtiden? Klubbtrappa gir deg som engasjert et overblikk over hvilke innsatsområder klubben bør prioritere for å gjøre klubben trinnvis litt bedre. Klubbtrappa er ingen fasit, men et godt utgangspunkt. Målet er å få ett trinn til å fungere så bra mulig før man går videre til neste trinn. Samtidig vil det være flytende overganger mellom alle trinnene, og man vil måtte arbeide med flere trinn samtidig. Klubbtrappa gjelder for alle klubbtyper definert i NSFs sportslig plan , fra «Opplæringsklubb» til «Eliteklubb». Aktive og velfungerende klubber det ønsker vi! Norsk svømming arbeider for aktive og velfungerende klubber. En velorganisert og velfungerende klubb mener vi er grunnlaget for et godt og bredt aktivitetstilbud for klubbens medlemmer. Dette er noe av det vi mener med en aktiv og velfungerende klubb: Aktive og velfungerende klubber har lagt til rette for godt og bredt aktivitetstilbud for sine medlemmer. Gode og utdannende trenere og instruktører legger til rette for mestring og glede i vann og på land. Trenerne og instruktørene har et godt miljø, samarbeider godt og er enige om hvordan aktiviteten skal ledes. Det er en tydelig struktur og effektive arbeidsfordeling blant engasjerte og ansatte. Det er utarbeidet god dokumenter og rutiner som gjør at det er enkelt å bli involvert eller ta over en annen persons rolle/oppgaver. Klubbens ledelse har en god sammensetning av ressurspersoner med ulike kompetanse og sunt engasjement som styrer klubbens utvikling. De ansatte blir godt ivaretatt, noe som gjør det attraktivt å være ansatt i klubben. Alle engasjerte vet hva klubben står for, klubbens visjon og mål og hvor klubben vil videre. Kommunikasjonen og informasjonsflyten er god i og mellom alle ledd. Fordi klubben har mange dommere og personer med arrangementserfaring går klubbens klubbstevner og større arrangementer som en lek. Aktive klubber er oppdatert og proaktive til den utviklingen som skjer i norsk svømming, norsk idrett og samfunnet forøvrige. Og ikke minst; i aktive og velfungerende klubber er det kjekt å være engasjert. klubb + klubb = sant Norsk svømming samarbeider. Vi er alle på samme lag, så vi hjelper hverandre. Gevinstene ved å samarbeide tett med andre klubber på ulike områder er mange, og dette er noe vi NSF + klubb = sant er til for og arbeider for bedre klubber, noe man kan se i NSFs Virksomhetsplan. Vi oppfordrer alle klubbledere og tillitsvalgte til å lese NSFs Virksomhetsplan. NSFs administrasjonen og

2 styre arbeider for at klubbene skal ha mulighet til å utvikle seg. Ikke nøl med å ta kontakt med NSFs administrasjon hvis det er noe NSF kan bistå med eller noe dere lurer på vi er til for dere. NSF tilbyr klubbutviklingsprosesser som kan bistå din klubb i å bli litt bedre. Sjekk klubbutvikling på og ta kontakt med NSF. Klubbtrappa trinn for trinn Klubbtrappa viser hvilke prioritering det er naturlig å ta. Den gir et overblikk, men er ingen fasit.

3 Trinn 1 En god svømmeskole for barn og unge En svømmeklubb må først sikre en svømmeskole med god kvalitet og struktur. Svømmeskolen er grunnfundamentet for klubbens rekruttering og økonomi, og må derfor være et prioritert innsatsområde for ethvert styre. En god og aktiv svømmeskole Det er sentralt at klubbens svømmeskole tilbyr god kvalitet gjennom godt organiserte kurs og dyktige instruktører. Norges Svømmeskole er NSFs og norsk svømmings plan for svømmeopplæring, som er tilbyder av program for svømmeopplæring for mennesker i alle aldre og skal gi det beste tilbudet innen svømmeopplæring i Norge.. Svømmeopplæring kan omfatte barn, ungdom, voksne, funksjonshemmede, mennesker med flerkulturell bakgrunn og andre grupper som har behov for tilrettelegging. Norges Svømmeskole skal forbindes med god kvalitet. NSF oppfordrer alle klubber til å følge prinsippene og retningslinjene i Norges Svømmeskole. NSF videreutvikler Norges Svømmeskole i tråd med behov ute i klubbene. Klubbens svømmeskole bør tilby begynneropplæring og videregående opplæring. En god overgangen fra svømmeskole til treningspartier er vesentlig for å holde medlemmene i klubben. Det trengs gode instruktører og trenere som tar vare på og som ser hvert enkelt medlem, samt en godt koordinert sportslig og sosial opplegg mellom svømmeskolen og treningspartier. Dyktig svømmeskoleansvarlig Svømmeskoleansvarlig er den som er ansvarlig for klubbens svømmeskole. Den som er svømmeskoleansvarlig bør engasjeres med utgangspunkt i faglig dyktighet, engasjement og innsats, og bør ikke ha andre roller i klubben. Den som er svømmeskoleansvarlig har det faglige ansvaret for svømmeskolen, og skal sikre at opplæringen i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene i Norges Svømmeskole. Svømmeskoleansvarlig er ansvarlig for rekruttering, skolering, ivaretakelse og utdanning, av instruktørene. I enkelte klubber har man ansatt noen i denne rollen eller det utbetales et honorar, men hos de fleste er dette basert på frivillighet. Engasjert instruktørteam Utdannede og skolerte instruktører er sentralt for god kvalitet av det som skjer i vannet. Instruktørkurs kan arrangeres i klubb, eller melde på kurs hos andre klubber. Klubben må ha en god strategi for rekruttering av de rette instruktørene, samt en god kultur for skolering og ivaretakelse av instruktørene slik at de trives. Samarbeid med andre klubber om kompetanseheving av instruktører anbefales. Informasjon til medlemmer En velfungerende og oppdatert webside gir et godt inntrykk av klubben for foresatte. Spesielt delen om klubbens aktivitetstilbud, men også om klubben som organisasjon må være oppdatert. Bruk og dets egenskaper slik at klubben har god kontroll på klubbens svømmeskole, og økonomi. Velfungerende styre Styret må finne og definere sin rolle, helst i en klubbhåndbok. Klubbhåndboken er en kokebok for hvordan klubben driftes og inneholder også instrukser, retningslinjer etc. Styret må opparbeide en forståelse for hvorfor og hvordan bygge opp og videreutvikle en svømmeskole. Andre prioriteringsområder bør være tydelige rolle og ansvarsavklaringer for alle engasjerte/ansatte, velfungerende klubbdrift og deltakelse på NSFs møteplasser. Helst bør færrest mulig av styremedlemmene ha andre ansvarsområder, som trener eller instruktør. Diskusjonsspørsmål utgangspunkt for diskusjoner internt i klubben. Ranger fra 1-6, hvorav 6 er best. - Hvor godt ivareta vi barn og unge i vår klubb? - Hvordan rekrutteres instruktører? - Hvor god kvalitet har undervisningen på alle klubbens opplæringstilbud? - Bygger klubben et fundament for videre utvikling av svømmeskolen? - Hvor god er klubben til å ivareta og utvikle klubbens instruktører?

4 Trinn 2 Et mestringsorientert trenings- og konkurransetilbud for barn og unge Trening- og konkurranseaktiviteten er i de fleste klubber bakgrunnen til at man har en klubb. Som engasjert er man sentral i forhold til å legge til rette for slik at klubben kan tilby mest mulig og best mulig aktivitet, spesielt for barn og unge. En god svømmeskole er alfa omega for at man skal kunne skape mest mulig aktivitet i treningsog konkurransegruppene. Et godt trenings- og konkurransetilbud Alle klubber bør ha en sportslig plan uavhengig av klubbtype. En sportslig plan beskriver hvordan klubbens sportslige aktivitet er bygget opp, med innhold, ferdighetsmål og aktivitetsplan for de ulike nivåer i klubben. Hovedtrener er ansvarlig for å utvikle og oppdatere den sportslige planen, sammen med trenerteamet og styret, med utgangspunkt i klubbens virksomhetsplan. Det skal være en rød tråd fra de eldste gruppene på svømmeskole og opp til elitepartiet, med en naturlig overgang mellom treningspartiene. Definer hvilke klubbtype dere er (NSFs sportslige plan), for alle klubber må ikke ha et elitetilbud. Ha heller god samarbeidsklubber med bedre muligheter for sportslig utvikling for medlemmene som ønsker det. Klubben bør ha et treningstilbud for de som ikke ønsker å satse, ala Vill i vann. Nyttige verktøyer; Aktivitetsplan/årsplan Periodisering av treningen Terminliste hvilke stevner og leirer som er planlagt Strukturert hovedtrener og engasjert trenerteam Hovedtrener er ansvarlig for klubbens trening og konkurransegrupper, se egen stillingsinstruks. Hovedtrener leder og utvikler trenerteamet og holder regelmessige trenermøter. Trenerteamet bør arbeide med utgangspunkt i samme filosofi, basert på klubbens sportslige plan. God overgang fra svømmeskole til treningspartier Mange barn faller fra i overgangen svømmeskole til treningspartier. Svømmeskoleansvarlig og hovedtrener må samarbeide tett om at aktiviteten har naturlig progresjon og at barna blir best mulig ivaretatt hele veien, spesielt i de videregående nivåer på svømmeskolen. Har man implementert de videregående nivåene i Norges Svømmeskole på en god måte? Er det de riktige instruktørene som følger opp barna? Har man riktig oppbygning av grupper? Blir barna motivert til å gå til treningspartiene, og blir de godt tatt imot på treningspartiene? Arrangementer Klubben bør holde attraktive arrangementer for medlemmer og andre klubber, i et format som passer bra inn i sesongen. Det gjennomføres flere morsomme klubbstevner gjennom sesongen, spesielt tilpasset de yngre gruppene. Det bør være enkelt å arrangere konkurranser fordi klubben har innarbeidet gode rutiner og beskrivelser på alt som må gjøres. Samarbeid med andre klubber Å leve i sin egen boble er på langt nært så morsomt som å samarbeide, trene og skape aktivitet med andre engasjerte. Utøvere, trenere og ledere blir inspirert av et givende samarbeid. Områder det er naturlig å samarbeid om kan være; internskolering, treningsleirer, klubbcup, kompetansesamlinger, stevner etc. Klubbmiljø Det er et trygt og sunt miljø i klubbens treningsgrupper. Trenerne er gode på å bygge kultur, og utøverne opplever å bli ivaretatt i klubben. Det arrangeres sosiale happenings, både for utøvere og foresatte. Diskusjonsspørsmål utgangspunkt for diskusjoner internt i klubben. Ranger fra 1-6, hvorav 6 er best. - Alle medlemmer blir ivaretatt og opplever en sunn mestringskultur i sitt treningsparti? - Vi lærer masse av å samarbeide med andre klubber? - Trenerteamet trives og utvikler klubben til det bedre?

5 Trinn 3 En aktiv og velfungerende klubb Klubben fungerer, og har en god svømmeskole og et aktivt aktivitetstilbud. Det er nå på tide å bygge en aktiv og velfungerende klubb, med god klubbledelse, en dynamisk organisasjon og velfungerende klubbdrift. Aktiv klubbledelse En godt drevet klubb har en aktiv klubbledelse som har forståelse for hva som kreves for å drive og lede en velfungerende klubb inn i fremtiden. Det gjøres gode strategiske grep, basert på klubbens Virksomhetsplan. Klubben bør være godt representert på møteplasser for ledere da dette er nyttige arenaer for erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig påfyll. I norsk svømming ønsker vi at klubbene samarbeider tett med hverandre og med så man slipper å «finne opp kruttet opp egenhånd». Godt klubb- og styrearbeid Det er mer givende å være engasjert i en velfungerende klubb hvor ting fungerer og tiden brukes til å gjøre klubben bedre. Målet er å få klubbdriften til å bli velfungerende, for da kan mer tid brukes på utvikling. Det er naturlig at styret går fra å være veldig arbeidende over til å bli mer styrende. Det bør være handlingsplaner som beskriver styrets innsatsområder for den kommende perioden/sesongen. Roller og ansvar - I en klubb er det viktig å skape en organisering og struktur som sikrer god ansvar og oppgavefordeling. Dette gjøres gjennom involvering, delegering av ansvar og god og tydelig kommunikasjon. Tillitsvalgte, utvalg og alle engasjerte har klart definerte oppgaver og/eller ansvarsområder definert i klubbhåndboka, instrukser eller mandater. Dette gjelder også styret! Det anbefales at styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling og stillingsinstrukser med jevne mellomrom. Retningslinjer i klubben Klubben kan ha ulike retningslinjer som sier noe om hvordan man skal ha det i klubben. Retningslinjer har en funksjon først når de blir håndhevet og brukt i praksis. Retningslinjer styrker klubbens omdømme og kan også være med å gi nye engasjerte et innblikk i klubbens kultur. Retningslinjene kan gjelde mobbing, alkohol, doping, hvordan vi oppfører oss på reise, etc. Retningslinjene bør ligge tilgjengelig på klubbens hjemmeside og oppdateres minst 1 gang hvert år. Frivillighet tydelige instrukser og mandater gjør det levelig å være frivillig i klubben. Det er tydelige kommunikasjonslinjer og god kommunikasjonsflyt. De frivillige får anerkjennelse og ros. Kontroll på økonomien Det er helt essensielt at klubben driftes forsvarlig økonomisk. Kjerneaktiviten (svømmeopplæring og trening) er og bør være klubbens er den viktigste inntektskilden, og bør derfor bør få god prioritet og oppfølging fra ledelsen. Klubben må ha gode rutiner og retningslinjer for økonomistyring, og det kan være et tips med et årshjul med frister for søknader til ulike stipender, støtteordninger. Grasrotandelen er en viktig inntektskilde. Klubben har arbeidsgiveransvar og personalansvar Klubben har arbeidsgiveransvar når noen får lønn. Arbeidsgiveransvaret er mye det samme som i næringslivet. Styreleder er ansvarlig, såfremt klubben ikke har delegert ansvar til en daglig leder. Hvordan ivaretar klubben sitt arbeidsgiveransvar? I arbeidsgiveransvar ligger blant annet; - Funksjonsbeskrivelse eller stillingsinstruks for trenere, instruktører eller andre ansatte - Arbeidskontrakt med alle ansatte, trenere og instruktører - Lover og regler gjeldende i blant arbeidsmiljøloven (ferielønn, permisjon etc) - Ansettelser og ansettelsesrutiner. Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Økonomirutiner - Oppfølging av personale/engasjerte, med medarbeidersamtaler Kommunikasjon En aktiv, attraktiv og selvforklarende webside som er enkel å bruke for administrator, medlemmene og foresatte gir et godt inntrykk av klubben og det er enklere å kommunisere med medlemmer, samarbeidspartnere og andre. Oppdatert informasjon og kontaktinformasjon er ikke et minus. I tillegg er det naturlig med en facebookside. Diskusjonsspørsmål utgangspunkt for diskusjoner internt. Ranger fra 1-6, hvorav 6 er best. - I vår klubb er det givende å være engasjert/tillitsvalgt? - I vår klubb er det attraktivt å være ansatt?

6 Trinn 4 En fremtidsrettet klubb Med en klubb som har god aktivitet på svømmeskole og i trenings- og konkurranseaktivitet, i tillegg til en aktiv og velfungerende klubb ja da man kan se fremover og legge til rette for en aktiv klubb i fremtiden. Strategi klubbens virksomhetsplan Som enhver utøver er det naturlig at klubben setter seg mål. En virksomhetsplan skal være forankret, oppdatert og et levende strategidokument som sier noe om hvor klubben skal, og hvordan den skal komme dit. Inneholder; visjon, verdier, virksomhetside, innsatsområder, delmål og handlingsplaner. Mer og bredere breddeaktivitetstilbud Norsk svømming skal tilby et godt og allsidig aktivitetstilbud i klubbene for alle som ønsker å være i vann, men ikke nødvendigvis konkurrere aktivt. Spesielt barn og unge skal kunne være i trygge klubbmiljøer hvor de bygger vennskap og opplever mestring uten krav til resultatmål. Flere ungdom og voksne ønsker også å være engasjert i organisert idrett. Klubbene bør tilby et godt og bredt aktivitetstilbud til lokalmiljøet for alle aldersgrupper og nivåer. For breddeaktiviteter er det viktig med dyktige trenere, som kan skape mestring og ivareta ungdom og voksne på en god måte. Opplevelsen av fellesskap og det å bli sett er like viktig uavhengig av alder eller ferdigheter. Se NSFs sportslige plan for oversikt over ulike breddeaktiviteter. Ivaretakelse og utvikling av eliteutøvere Den langsiktige oppbyggingen frem mot et internasjonalt nivå, vises i NSFs ideelle utviklingstrapp (NSFs sportslige plan). Hvor mye av dette som kan overføres til den enkelte klubb, avhenger av klubbens rammebetingelser og målsetting. Klubbens sportslige plan skal være bygget på NSFs utviklingstrapp, som angir hvilke egenskaper som trenes når. Den beskriver også omfanget av trening i vann og på land, med hvilket innhold og progresjon som er fornuftig mht vekst/utvikling, treningsalder, sensible faser og biologisk alder. For klubber med sportslige mål blir det styrets rolle å best mulig tilrettelegge muligheter for å kombinere studier/arbeid og svømming (NM og Eliteklubber). Klubben bør ha en klar strategi for å tilrettelegge for utøvere, da spesielt seniorsvømmere. Økonomisk bør klubben ha støtteordning for representanter på landslag. Anlegg Når klubben vokser trengs stadig mer bassengkapasitet. Først; hvor godt utnytter vi tiden vi har? Bruker vi bassenget på en optimal måte? Er oppbygningen av treningsgrupper optimal? Finnes andre basseng i området som vi kan bruke? Hvordan er fremtidsmulighetene for å drifte vårt eget basseng? Samarbeid med anleggseier? Hvordan er mulighetene for drift av anlegg? En klubb i vekst solid økonomi Klubben bør ha tydelige mål om vekst på veien videre. Først og fremst er aktivitetsutvikling for å øke omsetning. Fordi klubben har et godt aktivitetstilbud så kan det være naturlig å søke stiftelser og fond om støtte, her ligger gode muligheter. Med et godt aktivitetstilbud og en synlig profil i lokalmiljøet vil klubben kanskje også bli attraktiv for potensielle samarbeidspartnere. Men som nevnt, dette er med utgangspunkt i et godt aktivitetstilbud. Klubben som aktør i lokalmiljøet Svømmeklubber har en litt spesiell rolle sammenlignet med andre idretter i og med svømming kan være livsviktig. Norsk svømming ønsker å fremstå som en samfunnsengasjert aktør. Vår visjon er at svømmeopplæring er viktig for oss, både av barn og voksne, og det er ingen andre aktører som har bedre kompetanse på akkurat det enn en svømmeklubb. Diskusjonsspørsmål utgangspunkt for diskusjoner internt. Ranger fra 1-6, hvorav 6 er best. - Skaper vi fremtidige utøvere for internasjonale prestasjoner? - Hvor gode er vi på struktur og innhold på treningsgrupper, trenergruppen og alt rundt det sportslige? - Bidrar klubben til et bedre lokalmiljø? - Vi er en fremtidsrettet klubb!?

Klubbtrappa - Trinn for trinn

Klubbtrappa - Trinn for trinn Klubbtrappa - Trinn for trinn Klubbutvikling trinn for trinn En veiledning til klubbens styre, ansatte, tillitsvalgte og andre engasjerte. Det er både spennende og krevende å utvikle en klubb. Det er mye

Detaljer

Klubbtrappen. -et veikart til suksess

Klubbtrappen. -et veikart til suksess Klubbtrappen -et veikart til suksess Om meg Daglig leder i BSC, tillitsvalgt og ansatt i ca 12 år Gift med Kristian, to ex svømmebarn Siviløkonom, Offentlig sektor Svømmeskoleansvarlig NSF Klubbveileder

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram Klubbesn A 2016 Veiledningshefte og forberedelsesskjema Anerkjennelsesprogrammet er et strategisk verktøy i å videreutvikle klubbene i norsk svømming. Ved å

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber helsesjekk - For å kunne bli litt bedre. Maks sum: 275 nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen

Detaljer

SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE

SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE VELKOMMEN TIL TRENER/LEDERKONFERANSEN! Trener/lederkonferansen Forum for norsk svømming >Trenerprogram >Lederprogram >Faglig >Sosialt >Nettverk

Detaljer

God klubbstruktur => økt frivillighet?

God klubbstruktur => økt frivillighet? God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => foreldreengasjement? -> Det skal være attraktivt å være ansatt -> Det skal være givende å være engasjert

Detaljer

Velkommen til Kompetansehelga 2015

Velkommen til Kompetansehelga 2015 Velkommen til Kompetansehelga 2015 Du er privilegert Og DU gjør en forskjell! Veien videre Valgene som gjøres nå har noe å si for fremtiden Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge 4

Detaljer

Organisering av klubbens aktivitet

Organisering av klubbens aktivitet Mål for Modul C Bli kjent oppbygningen av en klubbs aktivitetstilbud Bli kjent med roller innen aktivitet Bli kjent med strategier for oppbygning/utvikling av aktiviststilbud Tanker om utvikling egen klubbs

Detaljer

Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber

Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 160 mulig for å gå videre til nivå 2 nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1-2016 for vannpolo Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og

Detaljer

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund Lederkurs 1 Norges Svømmeforbund Brita Blenne Lien Prosjektkonsulent Norges Svømmeforbund Mail: brita@medley.no Mobil: 47 38 18 53 Bakgrunn: - 1994-2002 styreleder i Skjetten - 2002 2006 Ansatt daglig

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Anerkjennelsesprogrammet - Aktivitetsutvikling vannpolo

Anerkjennelsesprogrammet - Aktivitetsutvikling vannpolo Anerkjennelsesprogrammet - Aktivitetsutvikling vannpolo nn: Sist oppdatert: 1.juni 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Del C: Aktivitetsutvikling Aktivitetstilbud er klubbens kjernevirksomhet.

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Klubbens helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 av 160 mulig for å gå videre til nivå 2. Sist oppdatert: 18. april 2016

Klubbens helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 av 160 mulig for å gå videre til nivå 2. Sist oppdatert: 18. april 2016 Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 160 mulig for å gå videre til nivå 2 nn: Sist oppdatert: 18. april 2016 N o r g e s S v ø m m e f o r

Detaljer

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb 20172021 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 Kort om Tønsberg Svømmeklubb (TSK) 3 2 VIRKSOMHETSPLAN 4 2.1 Visjon og virksomhetside 4 2.2 Verdigrunnlag 4 2.3

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid

INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid 1 Styrets ansvar Forsvarlig organisering av driften Legge til rette for god aktivitet Fatte

Detaljer

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 1 Innhold: Innledning.s.3 Organisasjonskart....s.3 Visjon.. s.4 Verdier..s.4 Virksomhetsidé.s.4 Hovedmål..s.4 Handlingsplan s.5 Anlegg...s.5 Organisasjon..s.6

Detaljer

For klubber med stup, vannpolo eller synkron

For klubber med stup, vannpolo eller synkron For klubber med stup, vannpolo eller synkron helsesjekk for å kunne bli litt bedre nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen NSFs

Detaljer

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb Sist oppdatert 02.2015 Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb En inspirasjon til et bredt og givende aktivitetstilbud i deres klubb Norges Svømmeforbund skal tilby et godt og allsidig aktivitetstilbud for

Detaljer

Sportslig plan. For ledere og hovedtrenere Kompetansehelga 2015

Sportslig plan. For ledere og hovedtrenere Kompetansehelga 2015 Sportslig plan For ledere og hovedtrenere Kompetansehelga 2015 NSFs sportslige plan for svømming 2014-2020 Sportslige mål OL og Paralympiske medaljer 2016 Gi unge utøvere et tilbud som er tilrettelagt

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Moro med svømming?? 3 Glad i vann? 12 85 Glad i vann Ikke glad i vann Svømmere Hvor gode er vi på å

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

STYREARBEID Klubbdrift

STYREARBEID Klubbdrift STYREARBEID Klubbdrift Kompetansehelgen, Gardermoen Lørdag 18 april 2015 Klubbveileder Trude Halvorsen HVA MÅ DU HA KJENNSKAP TIL? Idrettens organisering Lover og regler Barneidrettsrettigheter Norges

Detaljer

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 Stup

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 Stup Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 Stup Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1-2016 for stup Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort

Detaljer

Mål for Modul B Klubbarbeid

Mål for Modul B Klubbarbeid Mål for Modul B Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Få tanker om klubbens organisering og utvikling Synes

Detaljer

Mål for Modul 2 Klubbarbeid

Mål for Modul 2 Klubbarbeid Mål for Modul 2 Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Få tanker om klubbens organisering og utvikling Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Synes

Detaljer

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå Virksomhetsplan 2014 2019 Innledning Virksomhetsplanen til Meløy Svømmeklubb er utarbeidet etter en prosess, der styret, trenere og andre har bidratt. I utgangspunket var det avsatt 3 samlinger (søndager)

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, april Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg og engasjerte i din klubb til en helg med fokus på faglig påfyll,

Detaljer

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2017 Stup

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2017 Stup Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2017 Stup Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1-2017 for stup Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort

Detaljer

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Histore om Eidsvoll Svømmeklubb... 3 2.1. Medlemsutvikling... 4 2.2. Organiseringen av Eidsvoll Svømmeklubb...

Detaljer

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplanen er et styrings- og strategidokument for klubbens ledelse. For perioden 2016 ønsker vi å fokusere på følgende innsatsområder for å utvikle og

Detaljer

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber helsesjekk - For å kunne bli litt bedre. Maks sum: 275 nn: Sist oppdatert: 07. april 2016 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen

Detaljer

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte Norges Svømmeforbund Lederkurs Skolere nye ledere/tillitsvalgte/ansatte Bli kjent med norsk idretts organisering. Innsikt i klubbhverdagen. Forståelse for

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2017 Vannpolo

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2017 Vannpolo Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2017 Vannpolo Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1-2017 for vannpolo Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og

Detaljer

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening Handlingsplan for Siv gymnastikkforening 2017 2020 1 Handlingsplanen Handlingsplan for Siv gymnastikkforening godkjennes på årsmøtet i 2017. Arbeidet med planen startet i 2013 og hele klubben har vært

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Innhold Innledning... 3 Historikk og status... 3 Organisasjonskart... 4 Visjon... 5 Verdier... 5 Virksomhetsidè... 5 Hovedmål 2020... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD Styrker og Svakheter Frode Eliassen Leder KSV - 1960 modell - Samboer - 3 barn på 17 år i hus - Datter som svømmer - Jobber til daglig i Smurfit Kappa - Leder på 5 året i

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

Klubber med landslagsutøvere. Norges Svømmeforbund

Klubber med landslagsutøvere. Norges Svømmeforbund Klubber med landslagsutøvere Norges Svømmeforbund Presentasjon av klubb (maks 1 min) Navn på klubb Navn og roller på styrerepresentant(er) Klubbens sportslige mål (inkl klubbtype) Forventninger til denne

Detaljer

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL 2015 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL 2013-2015 en klubb å være stolt av 1 Innhold VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL... 3 Visjon... 3 Virksomhetsidé... 3 Verdigrunnlag... 3 Virksomhetsrakett... 4 Hovedmål... 4 Suksesskriterier...

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

Handlingsplan for Snøgg Turn

Handlingsplan for Snøgg Turn Handlingsplan for 016-2019 Snøgg Turn Handlingsplan 2016-2019 09.05.17 Notodden Idrettshall,Telemark 3679 TELEFON WEB 934 95 010 Snoggturn.no Innholdsfortegnelse Visjon:... 3 Virksomhetside:... 3 Overordnede

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018 Visjon Friidrettsgruppen skal ha et tilbud til alle som vil drive med friidrett, men samtidig legge forholdene til rette for de som vil satse på friidrett

Detaljer

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming 1 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Historikk og status... 3 3. Medlemsutvikling... 4 4. Organiseringen av Vestbyen IL Svømming... 5 5. Æresmedlemmer i Vestbyen IL Svømming... 7 6. Oppgaver

Detaljer

Sportslig plan for svømming Norges Svømmeforbund

Sportslig plan for svømming Norges Svømmeforbund Sportslig plan for svømming 2014-2020 Norges Svømmeforbund Prosessen (Reven og pinnsvinet) Petter Løvberg Morten Eklund Lasse Hoel Ingrid H. Anmarkrud Bjørn Soleng Kay-Arild Paulsen Johan Setterberg Tore

Detaljer

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Histore om Eidsvoll Svømmeklubb... 3 2.1. Medlemsutvikling... 4 2.2. Organiseringen av Eidsvoll Svømmeklubb...

Detaljer

Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb

Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb Hvem er jeg? Line Kvan Fadum Mor til 2 jenter (14 og 11 år) eldste jobber som svømmeinstruktør/trener, yngste er aktiv

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal Svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal Svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal Svømmeklubb Innhold Presentasjon av klubben... 2 Innledning... 3 Visjon... 3 Virksomhetside... 3 Verdier... 3 Hovedmål... 3 Rekruttering... 4 Utøverutvikling... 5 Trenerutvikling...

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL 2016 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening 2014 2017

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening 2014 2017 Handlingsplan for Siv gymnastikkforening 2014 2017 1 Handlingsplanen Handlingsplan for Siv gymnastikkforening ble godkjent på årsmøte i 2014. Arbeidet med planen startet i 2013 og hele klubben har vært

Detaljer

Lederkurs. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Ledelse og kommunikasjon Modul D Klubbarbeid Modul E Aktivitet

Lederkurs. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Ledelse og kommunikasjon Modul D Klubbarbeid Modul E Aktivitet Lederkurs Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Ledelse og kommunikasjon Modul D Klubbarbeid Modul E Aktivitet 1 Mål for Modul D Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Sportslig plan svømming

Sportslig plan svømming Sportslig plan svømming Norges Svømmeforbund Sportslig plan 2014-2020, Side 1 1. Bakgrunn for sportslig plan 3 «Livet som aktiv» og «Aktiv for livet» 4 NSFs mestringskultur 6 2. NSFs sportslige mål 2013-2016

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Klubbveileder for Horten Svømmeklubb

Klubbveileder for Horten Svømmeklubb Klubbveileder for Horten Svømmeklubb Slik gjør vi det i klubben vår Horten svømmeklubbs medlemmer, foreldre, trenere og instruktører HS sin veileder er for alle som har noe med HS å gjøre - enten det er

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Strategiplan. Norges Triathlonforbund

Strategiplan. Norges Triathlonforbund Strategiplan Norges Triathlonforbund Ting 2015 NTFs Strategi Vi skal (formål) Norges Triathlonforbund (NTF) skal fremme triatlon, samt kombinasjoner av denne idretten, i henhold til enhver tid godkjente

Detaljer

NSFs Ungdomsutviklere

NSFs Ungdomsutviklere Vedlegg 2 Til alle klubber i NSF Kopi: svømmekretsene NSFs Ungdomsutviklere 29. mars 2004 Norges Svømmeforbund setter av midler til dekning av halvparten av en 50% stilling i 10 klubber. Ungdomsutviklerne

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

INKLUDERING - TRYGGHET - KLUBBSTOLTHET VIRKSOMHETSPLAN FOR RAUMNES & ÅRNES IL

INKLUDERING - TRYGGHET - KLUBBSTOLTHET VIRKSOMHETSPLAN FOR RAUMNES & ÅRNES IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RAUMNES & ÅRNES IL 2016 2021 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 3 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Veiledningshefte for utarbeiding av virksomhetsplan i din klubb

Veiledningshefte for utarbeiding av virksomhetsplan i din klubb Veiledningshefte for utarbeiding av virksomhetsplan i din klubb Virksomhetsplan er et nyttig styringsverktøy for klubbens ledelse. En virksomhetsplan skal hjelpe oss å holde fokus mot vårt langsiktige

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Klassisk, jeg Frode Elverum får en forespørsel om TS&LK kan holde et innlegg under kompetansehelga. Takker høflig ja, det er jo lenge til så det skal gå bra. på bekostning av

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-19 Skikretstinget 2017, Vedlegg 4 Formål OSK skal arbeide til beste for skiidretten i Oppland gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Verdier OSK skal preges av frivillighet,

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer