2015 Sons & Daughters Scholarship Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015 Sons & Daughters Scholarship Program"

Transkript

1 2015 Sons & Daughters Scholarship Program [Stipend til sønner og døtre av Alcoa-ansatte] Ofte Stilte Spørsmål \ 1. Hvem er berettiget til å søke om et stipend? 2. Hva er detaljene i stipendet? 3. Hvem vurderer søknadene og hva er utvelgelseskriteriene? 4. Er det årlige stipendet fornybart? 5. Når kan en søknad bli innlevert? 6. Hvordan søker en elev om stipend? 7. Hvilke utdanningsutgifter kan stipendet brukes til? 8. Er stipend skattbare? 9. Hvilke utdanningsinstitusjoner kan mottakere gå på? 10. Kreves SAT eller ACT-poeng for amerikanske søkere? 11. Må studentens gjennomsnittskarakter blir konvertert til det amerikanske karaktersystemet? 12. Kreves det en anbefaler? 13. Hvilket skolevalg skal være oppført på søknaden? 14. Hvordan vet en søker om søknaden er fullført? 15. Hvordan og når blir det gitt underretning om stipendet? 16. Hvordan og når foretas utbetalinger? 17. Hva er pliktene til en stipendmottaker? 18. Hva hvis en stipendmottaker ikke har behov for stipendet? 19. Kan en stipendutbetaling bli fremskyndet eller utsatt? Tips for søknadsforberedelse Programadministrasjon Har du fremdeles spørsmål? 1. Hvem er berettiget til å søke om stipend? Søker må være et forsørget barn eller barnebarn (se nedenfor) til en aktiv, fulltids, fast ansatt i Alcoa Inc. og/eller visse datterselskaper i den Alcoa-kontrollerte gruppen av selskaper som definert i IRC Section 414(b) over hele verden. Berettigede elever er de som er i det siste året på videregående skole og skal fullføre sitt siste år i Generelt sett er elevene år og har til hensikt å begynne studier på høyskole eller universitet i slutten av 2015 eller begynnelsen av Berettigede barn omfatter: Det biologiske barnet til en berettiget Alcoa-ansatt Et barn som har blitt lovlig adoptert av en berettiget Alcoa-ansatt Et stebarn som bor i den berettigede Alcoa-ansattes husstand, enten hun eller han er lovlig adoptert eller ikke av den berettigede Alcoa-ansatte. Et barn av samboeren til en berettiget Alcoa-medarbeider, hvis samboeren er registrert for Alcoa-fordeler. Et barnebarn av en berettiget Alcoa-ansatt hvis bestemoren/-faren er verge for barnebarnet. 1 Rev. 25/11/2014

2 Den ansatte må være aktivt og fast ansatt på heltid i Alcoa Inc. på datoen da et stipend blir tilbudt til hans/hennes barn. Barn av deltidsansatte eller pensjonister er ikke berettiget. 2. Hva er detaljene for stipendet? Det samlede beløpet er USD 4000 og utbetales i delbetalinger på USD 1000 over fire år (se spørsmål 3 for ytterligere informasjon). Maksimalt 100 første års-stipender kan gis hvert år. Stipender vil bli vurdert og gitt i to kategorier: Amerikanske søkere Ikke-amerikanske søkere 3. Hvem vurderer søknadene og hva er valgkriteriene? En uavhengig utvelgelseskomité opprettet av International Scholarship and Tutoring Services (ISTS) og ikke tilknyttet Alcoa eller Alcoa Foundation, vil vurdere søknadene og velge stipendmottakerne. Komitéen vil ta i betraktning følgende kriterier: Akademisk prestasjon Gjennomsnittskarakter Elevens karakterer i forhold til klassegjennomsnittet Prøvekarakterer Avanserte eller spesielle fag Akademiske priser Lederevne Verv i skoleaktiviteter (formann, viseformann, kasserer, sekretær, redaktør for årbok, osv.) Roller på idrettslag (kaptein, med-kaptein, osv.) Ansattes stilling (skiftleder, teamleder, osv.) Anerkjennelse fra medelever Lederstilling i komitéer Lederevner beskrevet i anbefalingen Karakter Et velbalansert individ Familieansvar Grundig forståelse av andres omstendigheter Overkommer uvanlige vanskeligheter Karaktertrekk beskrevet i anbefalingen Ansettelse Antall timer arbeidet utenfor hjemmet Type arbeid Stilling (skiftleder, teamleder, osv.) Samfunnsengasjement Demonstrert engasjement Bidrag til forbedring av lokalsamfunnet Frivillig arbeid eller dugnad 2 Rev. 25/11/2014

3 Søknad Innhold Stil Grammatikk og staving ISTS vil ikke kommentere utvalgskomitèens overveielser. Alcoa Foundation and ISTS vil under ingen omstendigheter gi skriftlige eller muntlige vurderinger av søknader. 4. Er det årlige stipendet fornybart? En stipendmottaker kan kvalifisere for årlig fornyelse av stipendet, opptil maksimalt tre fornyelser på USD 1000 hver. Det årlige varselet om fornyelsessøknad blir sendt i april via e-post til søkerens e-postadresse som ISTS har arkivert. Fortsatt ansettelse i Alcoa for stipendiatens foreldre kreves ikke etter første mottak av stipendet. Krav for fornyelse av stipendet er: Å fylle ut en søknad om fornyelse på nett Fortsatt fulltidsstudent Fortsatt immatrikulert ved en godkjent utdannings institusjon Demonstrert tilfredsstillende akademisk fremgang Gjennomsnittskarakter C (2 på en 4-skala eller tilsvarende i landet ditt) For ikke-amerikanske studenter som mottar utbetaling direkte via bankoverføring, skal det innleveres detaljerte kvitteringer som dokumenterer hvordan stipendutbetalingen fra det siste akademiske året ble brukt. 5. Når kan mansøke? Søknader må fylles ut på nett mellom 10. desember 2014 og 26. februar Søknader som ikke er fylt ut og innlevert innen 26. februar 2015 vil bli diskvalifisert. 6. Hvordan søker en elev/student om stipend? Opprett en konto på ved å bruke en gyldig e-postadresse som blir sjekket regelmessig. Fyll ut søknaden, identifiser en person som kan innlevere et anbefalingsbrev online på nett, og legg ved alle nødvendige dokumenter. All kommunikasjon med søkeren foregår via e-postadressen som du har koblet til søknadskontoen din. E - postadressen og innlogging-id kan endres når som helst ved å logge inn på kontoen og oppdatere informasjonen under My Profile. 7. Hvilke utdanningsutgifter kan stipendet brukes til? I henhold til amerikansk lov, inkluderer kvalifiserte utdanningsutgifter: Skolepenger og avgifter som kreves for å melde seg på eller gå på en kvalifisert utdanningsinstitusjon, og Nødvendige kursrelaterte utgifter, slik som avgifter, bøker, materiale og utstyr. Studierelaterte utgifter skal brukes til formål som er nødvendige for studiet, og som kreves av alle studenter i tilknytning til undervisningen. Eksempler på utgifter som ikke kvalifiserer er: Kost og losji, Reise, 3 Rev. 25/11/2014

4 Forskning, Kontorhjelp eller veiledning Utstyr og andre utgifter (inkludert datamaskiner og tilbehør) som ikke kreves for påmelding eller for å studere ved en kvalifisert utdanningsinstitusjon. 8. Må man skate av stipendet? Sjekk med de norske myndighetene eller en skatterådgiver for veiledning om stipendet er skattbart for enten studenten eller den Alcoa-ansatte. 9. Hvilke institusjoner kan stipendmottakerne gå på? Studenter kan gå på en hvilken som helst kvalifisert utdanningsinstitusjon i eller utenfor hjemlandet: Amerikanske utdanningsinstitusjoner - Høyskoler, universiteter, community college, junior college, tekniske skoler og yrkesskoler oppført i Higher Education Directory utgitt av Higher Education Publication Inc. Ikke-amerikanske læreinstitusjoner Høyskoler, universiteter, community college, junior college, tekniske skoler og yrkesskoler som er godkjent av landets undervisningsdepartement En student kan skifte fra én institusjon til en annen og beholde stipendet, avhengig av årlige fornyelseskrav. 10. Kreves SAT- eller ACT-poeng for amerikanske søkere? Ja, ACT- eller SAT-poeng kreves for alle amerikanske søkere. 11. Må elevens gjennomsnittskarakter bli konvertert til det amerikanske karaktersystemet? Ja. Det er en lenke på søknaden til et pdf-dokument med instruksjoner om hvordan du gjør det. 12. Er det nødvendig med en anbefaling? Ja, hver søker må identifisere et individ som skal skrive og innlevere et anbefalingsbrev for søkeren. Anbefaleren må ha en gyldig e-postadresse. Han eller hun skal være en person som er kjent med, og kan beskrive, elevens akademiske prestasjoner, lederevner, samfunnsengasjement, jobbforpliktelser, osv. Søknaden vil ikke bli vurdert hvis den nødvendige anbefalingen ikke er mottatt innen fristen den 26. februar Søkeren skal følge opp med anbefaleren for å påse at anbefalingsbrevet blir innlevert før fristen. Det vil ikke bli gitt utsettelse. 13. Hvilke skolevalg skal oppføres på søknaden? En søker skal oppføre sitt første skolevalg på søknaden. Det trenger ikke å være elevens endelige valg. Stipendmottakere skal informere programadministratoren om sine endelige skolevalg i løpet av godkjenningsprosessen. 14. Hvordan vet en søker om søknaden er fullført? Det kan ta fem til sju virkedager etter opplasting av dokumenter før søknadens status blir oppdatert online på nett. Status for hvert skjema og vedlegg som kreves kan overvåkes på søkerens hjemmeside på Statuser er følgende: Ikke startet - skjema er ikke anmodet om eller startet 4 Rev. 25/11/2014

5 Anmodet - skjemaanmodning opprettet, men skjemaet har ikke blitt startet. Startet - skjema er ikke blitt innlevert Innlevert - skjema er blitt innlevert Ikke mottatt - vedlegg er ikke blitt mottatt Behandling - vedlegg er blitt mottatt og er under behandling og verifisering Akseptert - vedlegg er verifisert og akseptert Fullført - alle nødvendige skjemaer og vedlegg er blitt mottatt og søknaden er klar til gjennomgåelse og vurdering 15. Hvordan og når gis underretning om stipend? Beskjed blir sendt omtrent to måneder etter søknadsfristen. Meldinger til de som får stipend/ikke får stipend vil bli sendt til e-postadressen knyttet til elevens ISTS-konto. Tilføy til e-postadressebøker eller "trygge sendere-liste" slik at disse viktige e-postene ikke blir sendt til en spamfolder eller søppelmappe. Ikke "opt out" av e-post sent fra ellers mottas kanskje ikke informasjon angående stipendsøknaden av søkeren. E-postadresser brukes bare til å kommunisere med søkere om dette stipendprogrammet eller andre muligheter administrert av ISTS som søkeren kan være berettiget til. E-postadresser gis ikke til tredjeparter. 16. Hvordan og når blir utbetalinger foretatt? Amerikanske mottakere av stipend: Sjekker blir sendt i august til postadressen som for tiden er lagt inn i elevens profil i ISTS-systemet. Studenter må oppdatere postadressen ettersom det er nødvendig i ISTS-systemet. Sjekker er bare betalbare til utdanningsinstitusjonen. Ikke-amerikanske mottakere av stipend: Betalinger blir foretatt ved bankoverføring enten til skolen eller studenten. Bankoverføringer blir sendt i august eller desember, avhengig av når skoleåret begynner. Studenter som får betaling direkte via bankoverføring må: a) legge frem bevis for innmelding i en kvalifisert utdanninginstitusjon før mottak av stipendutbetaling. b) skaffe detaljerte kvitteringer med hver søknad om fornyelse som dokumenterer hvordan stipendutbetalingen fra det siste akademiske år ble brukt, og c) returnere stipendiepenger som ikke brukes til kvalifiserte utgifter (se spørsmål 6). Unnlatelse av å skaffe nødvendige kvitteringer kan resultere i bortfall av fremtidige stipendutbetalinger. Hvis utbetalinger blir bankoverført direkte til en ikke-amerikansk skole, vil studentens navn bli gitt til skolen for å muliggjøre riktig kreditering til studentens konto. Det er studentens ansvar å underrette ISTS hvis en sjekk ikke ankommer innen 30 dager etter utstedelsesdatoen eller hvis en bankoverføring ikke blir mottatt av skolen eller studenten. En stipendmottaker kan anmode om opptil ett års utsettelse av en stipendutbetaling. 17. Hvilke forpliktelser har en stipendmottaker? Å gi informasjon om mottak av stipendiet på en betimelig måte og på måten det anmodes om for fulltidsstudent immatrikulert i en kvalifisert utdanningsinstitusjon etter videregående skole Om nødvendig levere stipendsjekken til høyskolen eller universitetet. 5 Rev. 25/11/2014

6 Fortsette på lærestedet som fulltidsstudent i hele det akademiske året, uten avbrudd. Opprettholde oppdatert informasjon i sin ISTS-profil, inkludert en gyldig e-postadresse som blir sjekket regelmessig. Gi nødvendig informasjon om fornyelse av stipendet på en betimelig måte og på måten det anmodes om. Ikke-amerikanske studenter som mottar utbetaling direkte via bankoverføring, må skaffe detaljerte kvitteringer med hver fornyelse som dokumenterer hvordan stipendutbetalingen fra det siste akademiske året ble brukt. Unnlatelse av å skaffe nødvendige underlag kan resultere i inndragning av fremtidige stipendutbetalinger. Anmode på forhånd skriftlig (via e-post eller vanlig e-post) om godkjenning av utsettelse eller tidlig utbetaling av stipend. Det må gis begrunnelse i hvert tilfelle. Returnere ubrukte stipendpenger eller be skolen om å returnere ubrukte stipendpenger til Alcoa Foundation. Returnere stipendpenger brukt til ukvalifiserte utgifter til Alcoa Foundation (se spørsmål 7). 18. Hva hvis en stipendmottaker ikke har behov for stipendet? Hvis en student ikke har behov for pengene, må han eller hun avslå stipendet. Det kan bare brukes til kvalifiserte utdanningsutgifter i henhold til amerikansk lov (se spørsmål 7). Studenten kan ikke motta stipendet og bruke det til ikke-utdannings formål. Studenten kan anmode skriftlig om en ett års utsettelse hvis han eller hun ikke er blitt akseptert til en kvalifisert utdanningsinstitusjon og hvis han eller hun har til hensikt å søke igjen innen ett år. Godkjenning av studentens anmodning om utsettelse er ikke garantert. Anmodninger vil bli vurdert ett tilfelle av gangen. 19. Kan en utbetaling av et stipend fremskyndes eller utsettes? Tidlig utbetaling, ikke-planlagte eller utsatte utbetalinger kan vurderes i ett tilfelle av gangen hvis det anmodes om det via e-post eller skriftlig til programadministratoren og hvis det gis en tilfredsstillende grunn. Første eller fornyede stipendutbetalinger kan utsettes ved å innlevere en anmodning om utsettelse tilgjengelig på programadministratorens nettsted. Stipendpenger som ikke brukes i løpet av ett akademisk år, er ikke overførbare til det følgende akademiske år. Det er mottakerens ansvar å be læreinstitusjonen om å returnere ubrukte stipendpenger til Alcoa Foundation og å bekrefte at dette skjer. Tips for forberedelse av søknaden Følg alle instruksjoner nøye. Søknader vil bli diskvalifisert hvis instruksjonene ikke følges eller hvis noen dokument eller informasjon mangler eller kommer sent, uansett grunnen. Søknaden må skrives på engelsk, og bare av søkeren uten hjelp fra noen annen, bortsett fra korrekturlesning. En søknad som virker som den er skrevet av noen annen enn søkeren, vil innvirke negativt på gjennomgåelsen og vurderingen av søknaden. Ta deg tid til å tenke nøye gjennom søknaden før du begynner å skrive den. En grundig, meningsfull og velskrevet søknad vil bli vurdert høyere av utvalgskomitéen. Før du begynner en søknad, identifiser hvem som skal skrive anbefalingen. Få en gyldig e- postadresse fra vedkommende. Den må legges inn i søknaden. Anbefaleren skal være en voksen som ikke er i slekt med søkeren, som kan kommentere på søkerens akademiske prestasjoner og potensial, lederevner, karakter og frivillig arbeid/tjenester i lokalsamfunnet. Hvis søkeren har blitt utdannet hjemme, kan anbefaleren være beslektet med 6 Rev. 25/11/2014

7 ham/henne. Gi anbefaleren minst to uker til å skrive anbefalingen. Følg opp med vedkommende for å være sikker på at hun/han har fullført dette trinnet før fristen. Søknader som mangler anbefaling vil bli diskvalifisert. Les grundig korrektur på alt arbeid. Svar som er uklare eller inneholder mange feil distraherer den som vurderer søknaden fra å fokusere på innholdet, og avspeiler søkerens evner på en dårlig måte. Vær sikker på at setningene er fullstendige, klare og grammatisk korrekte. For ikkeengelsktalende studenter vil dommerne ikke forvente at grammatikken er helt perfekt på engelsk. Dine svar i hele søknaden er imidlertid forventet å være fullstendige, meningsfulle og forståelige. Få en annen person til å lese den ferdige søknaden. En objektiv leser kan ofte identifisere områder som trenger videre forklaring og kan finne feil som er oversett. Programadministrasjon For å sikre fullstendig upartiskhet i valget av stipendiemottakere og å opprettholde et høyt profesjonelt nivå, administreres programmet av International Scholarship and Tuition Services, Inc., et firma som spesialiserer seg på administrasjon av stipendprogram. Har du fremdeles spørsmål? For ytterligere informasjon: Kontakt ISTS via e-post på og identifiser Alcoa Foundation som programsponsoren Kontakt ISTS via telefon +(855) Åpningstider for kundeservice er norsk tid. Telefon- eller e-postforespørsler må sendes innen 23. februar 2015, for å få svar før søknadsfristen den 25. februar 2015 utløper. Henvendelser sendt etter 23. februar 2015 er ikke garantert å bli besvart før søknadsfristen. 7 Rev. 25/11/2014

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Søknadsguide for studier ved. Klikk for aktuelt nivå: - Bachelor - Master

Søknadsguide for studier ved. Klikk for aktuelt nivå: - Bachelor - Master Søknadsguide for studier ved Klikk for aktuelt nivå: - Bachelor - Master SØKNADSGUIDE TIL UNIVERSITY OF PORTSMOUTH (Bachelor) Du som skal søke på University of Portsmouth bruker et skjema som du finner

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Utvekslingsår i utlandet

Utvekslingsår i utlandet Utvekslingsår i utlandet Organisasjoner som står for utveksling av elever i vgs.: American Field Service AFS Education First EF Explorius Youth for understanding YFU SPEAK Aspect flere. Nord- og Sør-Trøndelag

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend 1. Formål SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. Stipend kan

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Spørsmål og svar - master

Spørsmål og svar - master Spørsmål og svar - master Her finner du ofte stilte spørsmål om mastergradene Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr. OPPTAK Hvordan kan jeg søke om opptak? Før du kan bestille et kurs må du søke om opptak

Detaljer

Søknadspakke for studier ved:

Søknadspakke for studier ved: Søknadspakke for studier ved: Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Auckland University of Technology (Bachelor/Master) Du som skal søke

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

APPENDIX X PROSEDYRER FOR GJENNOMGANG OG HØRING AV TENNISSPILLETS REGLER

APPENDIX X PROSEDYRER FOR GJENNOMGANG OG HØRING AV TENNISSPILLETS REGLER APPENDIX X PROSEDYRER FOR GJENNOMGANG OG HØRING AV TENNISSPILLETS REGLER 1. INNLEGNING 1.1 Disse regler er godkjent av "the Board of Directors of the International Tennis Federation ("Board of Directors")

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere Innhold Innledning... 2 Hva er selvbetjening for eksterne?... 2 Hvem er ekstern?... 2 Hvem har tilgang

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL The University of Newcastle (Bachelor og Master) Du som skal søke til

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden?

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Faglige impulser Internasjonal erfaring Økte karrieremuligheter Personlig utvikling Språklige ferdigheter Nå eller aldri? Utveksling på CV-en er gull

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

UTVEKSLINGSÅR I VIDEREGÅENDE SKOLE VG2

UTVEKSLINGSÅR I VIDEREGÅENDE SKOLE VG2 UTVEKSLINGSÅR I VIDEREGÅENDE SKOLE VG2 Retningslinjer for godkjenning -Forskrift til opplæringsloven 1-16 andre ledd -Rundskriv Udir-06-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL Griffith University (Bachelor/Master) Du som skal søke til Griffith

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK verdi på ditt. NY BRUKER: Klikk her for å lage ny brukerkonto! EKSISTERENDE BRUKER: Skriv inn brukernavn og passord, og logg deg inn her! Husk at oppdateringen er tilgjengelig

Detaljer

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Innhold Sammendrag... 2 Detaljert registreringsprosess:... 3 Registrere seg som bruker... 3 Logge inn på min side... 4 Starte registreringsprosess...

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: Bachelor og Master SØKNADSGUIDE TIL LASALLE College of the ARTS Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke til LASALLE College of the Arts (LASALLE),

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med utenlandsk utdanning Magdalena Brekke Internasjonalt kontor Universitetet i Stavanger uis.no 08.12.2014 Internasjonalt kontor = internasjonalt opptak enhet i Utdanningsavdelingen 2 seksjoner:

Detaljer

Kontakt med Internasjonalt kontor

Kontakt med Internasjonalt kontor Kontakt med Internasjonalt kontor Bruk vår felles-adresse utveksling@uis.no Identifisér deg i e-posten, med fullt navn og hvor du skal på utveksling Dersom du har spørsmål om informasjon du har fått fra

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master SØKNAD TIL UNIVERSITY OF PLYMOUTH (Bachelor) Du som skal søke på University of Plymouth, gjør det på et eget søknadsskjema som du

Detaljer

BETALINGSREGLEMENT GJELDENDE FRA 29/04/2014

BETALINGSREGLEMENT GJELDENDE FRA 29/04/2014 1. INFORMASJON GJELDENE FOR ALLE TRINN Betalingsreglementet trer automatisk i kraft når et barn har fått skoleplass ved Den franske skolen i Oslo. Alle endringer vil bli kunngjort på skolens hjemmeside

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.16 Utdanningsdirektoratet 12. mars 2015 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette... 2 3. Identifisering...

Detaljer

Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder

Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder PAYPAL / Jetshop Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din Du må åpne en PayPal-bedriftskonto (Del 1) for å kunne ta i mot PayPal-betalinger. Betalinger fra

Detaljer

VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012

VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012 VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012 Digital søknad sendes inn via www.billedkunst.no/soknad Søknader innkommet etter fristen, blir

Detaljer

Slik bruker du NETELLER ewallet Innholdsfortegnelse

Slik bruker du NETELLER ewallet Innholdsfortegnelse Slik bruker du NETELLER ewallet Innholdsfortegnelse Slik setter du inn penger på ewallet a. Sette inn penger ved hjelp av lokalt bankinnskudd b. Sette inn penger med internasjonal bankoverføring c. Sette

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Innholdsfortegnelse PÅMELDING TIL PARTIER I ARENDALS TURNFORENING... 1 FAKTURERING... 1 BRUKERVEILEDNING... 1 NYE MEDLEMMER... 2 Registrere og melde på nytt medlem... 2 Velge parti... 3 Godkjenning...

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og Master - Study Abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL James Cook University Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utlysning av innovasjonsmidler - 2015

Utlysning av innovasjonsmidler - 2015 Helse Sør-Øst RHF Utlysning av innovasjonsmidler - 2015 Informasjon til søker Avd. forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF 01.04.2015 Innholdsfortegnelse Slik søker du... 2 Søknadsadgang... 2 Brukerstøtte

Detaljer

BETALINGSREGLEMENT GJELDENDE FRA 01.01.2013 MED OVERSIKT OVER SATSENE FOR 2013-2014

BETALINGSREGLEMENT GJELDENDE FRA 01.01.2013 MED OVERSIKT OVER SATSENE FOR 2013-2014 BETALINGSREGLEMENT GJELDENDE FRA 01.01.2013 MED OVERSIKT OVER SATSENE FOR 2013-2014 1. INFORMASJON GJELDENE FOR ALLE TRINN Betalingsreglementet trer automatisk i kraft når et barn har fått skoleplass ved

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP Opprett en PayPal Bedriftskonto trinn 1. Side 3-14 For å godta PayPal-betalinger må du opprette en PayPal

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS HVA KAN DU SELV GJØRE? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Du må alltid søke elektronisk om formidling

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011)

Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011) Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011) Rapport innenfor rammen av det europeiske prosjektet Indicators for Mapping & Profiling Internationalisation

Detaljer

Kort presentasjon av endinger i forbindelse med søknad om videreføring av flerårige prosjekter

Kort presentasjon av endinger i forbindelse med søknad om videreføring av flerårige prosjekter esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler. Kort presentasjon av endinger i forbindelse med søknad om videreføring av flerårige prosjekter Videreføring av

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Åsgard Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikkog turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Når din bestilling er registrert vil du motta to mailer. Disse inneholder følgende: Mail 1 «Takk for din bestilling» - En link til denne hjelpeguiden - En personlig

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

VEILEDNING TIL SØKERE AV ETTÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSOVERSETTERE

VEILEDNING TIL SØKERE AV ETTÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSOVERSETTERE VEILEDNING TIL SØKERE AV ETTÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSOVERSETTERE Mer informasjon om dette stipendet finner du i Retningslinjer for arbeidsstipend oversettere. 1. Personalia Alle punktene om personalia

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Regelverk for språkmotiveringsstipend for elever med samisk i fagkretsen i videregående skole

Regelverk for språkmotiveringsstipend for elever med samisk i fagkretsen i videregående skole Regelverk for språkmotiveringsstipend for elever med samisk i fagkretsen i videregående skole Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no

Detaljer

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Canon Self-Service Komme i gang-veiledning En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Innledning Denne veiledningen er beregnet for personen

Detaljer

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika Toril Ivarsøy, rådgiver Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge: Hvem gjør hva? NOKUT vs

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL Griffith University (Bachelor/Master) Du som skal søke til Griffith

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for skolene. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for skolene. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for skolene Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Spørreskjema for skolene

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor, Master, Study abroad) Du som skal søke til University of Melbourne søker over nett med en eapplication via denne nettsiden. UoM

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( )

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( ) RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3900 - MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge eksamen i GEOG3900: fullført

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter 2 ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

VEILEDNING I BRUK AV HANDYWEB FOR LEVERANDØRER

VEILEDNING I BRUK AV HANDYWEB FOR LEVERANDØRER VEILEDNING I BRUK AV HANDYWEB FOR LEVERANDØRER LAGE PRISTILBUD ( side 1 3 ) GENERELLT Med HandyWeb kan ditt firma raskt og enkelt sette opp pristilbud og sende disse til brukere i systemet eller eksterne

Detaljer

Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013

Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013 Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013 Innhold Introduksjon... s. 3 Registrer deg som bruker... s. 3 Slik finner du Jernbaneverkets kunngjøringer...

Detaljer

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning?

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? UHRs karakterseminar 28. oktober 2009 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen NTNU Noe om læringsmål,

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer stipend Eigersund kommune Formål Eigersund kommune tilbyr stipend for å støtte jobbrettet kompetanseutvikling i kommunen. Utdanningsstipendordningen

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING

VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING Denne veiledningen er en punkt for punkt gjennomgang av skjema for å Registrere studentforening. Her finner du: o reglementet for registreringsordningen

Detaljer

Påmelding til partier i Sandved Turn

Påmelding til partier i Sandved Turn Påmelding til partier i Sandved Turn Sandved Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere

Detaljer

Se verden mens du går på skole!

Se verden mens du går på skole! Se verden mens du går på skole! Informasjons - brosjyre om ordninger som tidligere ble Gå på videregående skole i utlandet markedsført under navnet «FIVAI». Vil du oppleve mer? Er du klar for nye impulser,

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Freshman - Sophomore Søknad til Green River College (freshman) Du som skal søke Green River College (GRC) som freshman-student, og dermed ta en grad

Detaljer

LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD

LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD Forutsetning for å kunne søke lån i Nettverksbanken Vestfold: Du må ha registrert din virksomhet, vært minimum ½ år i en nettverksgruppe og presentert din

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsnummer: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN MIN FREMTID - AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN Dere er mellom 23 og 27 år. Dere skal nå etablere dere i et hus, rekkehus eller i en leilighet. I denne delen av prosjektet skal dere ha en oversikt

Detaljer