2015 Sons & Daughters Scholarship Program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015 Sons & Daughters Scholarship Program"

Transkript

1 2015 Sons & Daughters Scholarship Program [Stipend til sønner og døtre av Alcoa-ansatte] Ofte Stilte Spørsmål \ 1. Hvem er berettiget til å søke om et stipend? 2. Hva er detaljene i stipendet? 3. Hvem vurderer søknadene og hva er utvelgelseskriteriene? 4. Er det årlige stipendet fornybart? 5. Når kan en søknad bli innlevert? 6. Hvordan søker en elev om stipend? 7. Hvilke utdanningsutgifter kan stipendet brukes til? 8. Er stipend skattbare? 9. Hvilke utdanningsinstitusjoner kan mottakere gå på? 10. Kreves SAT eller ACT-poeng for amerikanske søkere? 11. Må studentens gjennomsnittskarakter blir konvertert til det amerikanske karaktersystemet? 12. Kreves det en anbefaler? 13. Hvilket skolevalg skal være oppført på søknaden? 14. Hvordan vet en søker om søknaden er fullført? 15. Hvordan og når blir det gitt underretning om stipendet? 16. Hvordan og når foretas utbetalinger? 17. Hva er pliktene til en stipendmottaker? 18. Hva hvis en stipendmottaker ikke har behov for stipendet? 19. Kan en stipendutbetaling bli fremskyndet eller utsatt? Tips for søknadsforberedelse Programadministrasjon Har du fremdeles spørsmål? 1. Hvem er berettiget til å søke om stipend? Søker må være et forsørget barn eller barnebarn (se nedenfor) til en aktiv, fulltids, fast ansatt i Alcoa Inc. og/eller visse datterselskaper i den Alcoa-kontrollerte gruppen av selskaper som definert i IRC Section 414(b) over hele verden. Berettigede elever er de som er i det siste året på videregående skole og skal fullføre sitt siste år i Generelt sett er elevene år og har til hensikt å begynne studier på høyskole eller universitet i slutten av 2015 eller begynnelsen av Berettigede barn omfatter: Det biologiske barnet til en berettiget Alcoa-ansatt Et barn som har blitt lovlig adoptert av en berettiget Alcoa-ansatt Et stebarn som bor i den berettigede Alcoa-ansattes husstand, enten hun eller han er lovlig adoptert eller ikke av den berettigede Alcoa-ansatte. Et barn av samboeren til en berettiget Alcoa-medarbeider, hvis samboeren er registrert for Alcoa-fordeler. Et barnebarn av en berettiget Alcoa-ansatt hvis bestemoren/-faren er verge for barnebarnet. 1 Rev. 25/11/2014

2 Den ansatte må være aktivt og fast ansatt på heltid i Alcoa Inc. på datoen da et stipend blir tilbudt til hans/hennes barn. Barn av deltidsansatte eller pensjonister er ikke berettiget. 2. Hva er detaljene for stipendet? Det samlede beløpet er USD 4000 og utbetales i delbetalinger på USD 1000 over fire år (se spørsmål 3 for ytterligere informasjon). Maksimalt 100 første års-stipender kan gis hvert år. Stipender vil bli vurdert og gitt i to kategorier: Amerikanske søkere Ikke-amerikanske søkere 3. Hvem vurderer søknadene og hva er valgkriteriene? En uavhengig utvelgelseskomité opprettet av International Scholarship and Tutoring Services (ISTS) og ikke tilknyttet Alcoa eller Alcoa Foundation, vil vurdere søknadene og velge stipendmottakerne. Komitéen vil ta i betraktning følgende kriterier: Akademisk prestasjon Gjennomsnittskarakter Elevens karakterer i forhold til klassegjennomsnittet Prøvekarakterer Avanserte eller spesielle fag Akademiske priser Lederevne Verv i skoleaktiviteter (formann, viseformann, kasserer, sekretær, redaktør for årbok, osv.) Roller på idrettslag (kaptein, med-kaptein, osv.) Ansattes stilling (skiftleder, teamleder, osv.) Anerkjennelse fra medelever Lederstilling i komitéer Lederevner beskrevet i anbefalingen Karakter Et velbalansert individ Familieansvar Grundig forståelse av andres omstendigheter Overkommer uvanlige vanskeligheter Karaktertrekk beskrevet i anbefalingen Ansettelse Antall timer arbeidet utenfor hjemmet Type arbeid Stilling (skiftleder, teamleder, osv.) Samfunnsengasjement Demonstrert engasjement Bidrag til forbedring av lokalsamfunnet Frivillig arbeid eller dugnad 2 Rev. 25/11/2014

3 Søknad Innhold Stil Grammatikk og staving ISTS vil ikke kommentere utvalgskomitèens overveielser. Alcoa Foundation and ISTS vil under ingen omstendigheter gi skriftlige eller muntlige vurderinger av søknader. 4. Er det årlige stipendet fornybart? En stipendmottaker kan kvalifisere for årlig fornyelse av stipendet, opptil maksimalt tre fornyelser på USD 1000 hver. Det årlige varselet om fornyelsessøknad blir sendt i april via e-post til søkerens e-postadresse som ISTS har arkivert. Fortsatt ansettelse i Alcoa for stipendiatens foreldre kreves ikke etter første mottak av stipendet. Krav for fornyelse av stipendet er: Å fylle ut en søknad om fornyelse på nett Fortsatt fulltidsstudent Fortsatt immatrikulert ved en godkjent utdannings institusjon Demonstrert tilfredsstillende akademisk fremgang Gjennomsnittskarakter C (2 på en 4-skala eller tilsvarende i landet ditt) For ikke-amerikanske studenter som mottar utbetaling direkte via bankoverføring, skal det innleveres detaljerte kvitteringer som dokumenterer hvordan stipendutbetalingen fra det siste akademiske året ble brukt. 5. Når kan mansøke? Søknader må fylles ut på nett mellom 10. desember 2014 og 26. februar Søknader som ikke er fylt ut og innlevert innen 26. februar 2015 vil bli diskvalifisert. 6. Hvordan søker en elev/student om stipend? Opprett en konto på ved å bruke en gyldig e-postadresse som blir sjekket regelmessig. Fyll ut søknaden, identifiser en person som kan innlevere et anbefalingsbrev online på nett, og legg ved alle nødvendige dokumenter. All kommunikasjon med søkeren foregår via e-postadressen som du har koblet til søknadskontoen din. E - postadressen og innlogging-id kan endres når som helst ved å logge inn på kontoen og oppdatere informasjonen under My Profile. 7. Hvilke utdanningsutgifter kan stipendet brukes til? I henhold til amerikansk lov, inkluderer kvalifiserte utdanningsutgifter: Skolepenger og avgifter som kreves for å melde seg på eller gå på en kvalifisert utdanningsinstitusjon, og Nødvendige kursrelaterte utgifter, slik som avgifter, bøker, materiale og utstyr. Studierelaterte utgifter skal brukes til formål som er nødvendige for studiet, og som kreves av alle studenter i tilknytning til undervisningen. Eksempler på utgifter som ikke kvalifiserer er: Kost og losji, Reise, 3 Rev. 25/11/2014

4 Forskning, Kontorhjelp eller veiledning Utstyr og andre utgifter (inkludert datamaskiner og tilbehør) som ikke kreves for påmelding eller for å studere ved en kvalifisert utdanningsinstitusjon. 8. Må man skate av stipendet? Sjekk med de norske myndighetene eller en skatterådgiver for veiledning om stipendet er skattbart for enten studenten eller den Alcoa-ansatte. 9. Hvilke institusjoner kan stipendmottakerne gå på? Studenter kan gå på en hvilken som helst kvalifisert utdanningsinstitusjon i eller utenfor hjemlandet: Amerikanske utdanningsinstitusjoner - Høyskoler, universiteter, community college, junior college, tekniske skoler og yrkesskoler oppført i Higher Education Directory utgitt av Higher Education Publication Inc. Ikke-amerikanske læreinstitusjoner Høyskoler, universiteter, community college, junior college, tekniske skoler og yrkesskoler som er godkjent av landets undervisningsdepartement En student kan skifte fra én institusjon til en annen og beholde stipendet, avhengig av årlige fornyelseskrav. 10. Kreves SAT- eller ACT-poeng for amerikanske søkere? Ja, ACT- eller SAT-poeng kreves for alle amerikanske søkere. 11. Må elevens gjennomsnittskarakter bli konvertert til det amerikanske karaktersystemet? Ja. Det er en lenke på søknaden til et pdf-dokument med instruksjoner om hvordan du gjør det. 12. Er det nødvendig med en anbefaling? Ja, hver søker må identifisere et individ som skal skrive og innlevere et anbefalingsbrev for søkeren. Anbefaleren må ha en gyldig e-postadresse. Han eller hun skal være en person som er kjent med, og kan beskrive, elevens akademiske prestasjoner, lederevner, samfunnsengasjement, jobbforpliktelser, osv. Søknaden vil ikke bli vurdert hvis den nødvendige anbefalingen ikke er mottatt innen fristen den 26. februar Søkeren skal følge opp med anbefaleren for å påse at anbefalingsbrevet blir innlevert før fristen. Det vil ikke bli gitt utsettelse. 13. Hvilke skolevalg skal oppføres på søknaden? En søker skal oppføre sitt første skolevalg på søknaden. Det trenger ikke å være elevens endelige valg. Stipendmottakere skal informere programadministratoren om sine endelige skolevalg i løpet av godkjenningsprosessen. 14. Hvordan vet en søker om søknaden er fullført? Det kan ta fem til sju virkedager etter opplasting av dokumenter før søknadens status blir oppdatert online på nett. Status for hvert skjema og vedlegg som kreves kan overvåkes på søkerens hjemmeside på Statuser er følgende: Ikke startet - skjema er ikke anmodet om eller startet 4 Rev. 25/11/2014

5 Anmodet - skjemaanmodning opprettet, men skjemaet har ikke blitt startet. Startet - skjema er ikke blitt innlevert Innlevert - skjema er blitt innlevert Ikke mottatt - vedlegg er ikke blitt mottatt Behandling - vedlegg er blitt mottatt og er under behandling og verifisering Akseptert - vedlegg er verifisert og akseptert Fullført - alle nødvendige skjemaer og vedlegg er blitt mottatt og søknaden er klar til gjennomgåelse og vurdering 15. Hvordan og når gis underretning om stipend? Beskjed blir sendt omtrent to måneder etter søknadsfristen. Meldinger til de som får stipend/ikke får stipend vil bli sendt til e-postadressen knyttet til elevens ISTS-konto. Tilføy til e-postadressebøker eller "trygge sendere-liste" slik at disse viktige e-postene ikke blir sendt til en spamfolder eller søppelmappe. Ikke "opt out" av e-post sent fra ellers mottas kanskje ikke informasjon angående stipendsøknaden av søkeren. E-postadresser brukes bare til å kommunisere med søkere om dette stipendprogrammet eller andre muligheter administrert av ISTS som søkeren kan være berettiget til. E-postadresser gis ikke til tredjeparter. 16. Hvordan og når blir utbetalinger foretatt? Amerikanske mottakere av stipend: Sjekker blir sendt i august til postadressen som for tiden er lagt inn i elevens profil i ISTS-systemet. Studenter må oppdatere postadressen ettersom det er nødvendig i ISTS-systemet. Sjekker er bare betalbare til utdanningsinstitusjonen. Ikke-amerikanske mottakere av stipend: Betalinger blir foretatt ved bankoverføring enten til skolen eller studenten. Bankoverføringer blir sendt i august eller desember, avhengig av når skoleåret begynner. Studenter som får betaling direkte via bankoverføring må: a) legge frem bevis for innmelding i en kvalifisert utdanninginstitusjon før mottak av stipendutbetaling. b) skaffe detaljerte kvitteringer med hver søknad om fornyelse som dokumenterer hvordan stipendutbetalingen fra det siste akademiske år ble brukt, og c) returnere stipendiepenger som ikke brukes til kvalifiserte utgifter (se spørsmål 6). Unnlatelse av å skaffe nødvendige kvitteringer kan resultere i bortfall av fremtidige stipendutbetalinger. Hvis utbetalinger blir bankoverført direkte til en ikke-amerikansk skole, vil studentens navn bli gitt til skolen for å muliggjøre riktig kreditering til studentens konto. Det er studentens ansvar å underrette ISTS hvis en sjekk ikke ankommer innen 30 dager etter utstedelsesdatoen eller hvis en bankoverføring ikke blir mottatt av skolen eller studenten. En stipendmottaker kan anmode om opptil ett års utsettelse av en stipendutbetaling. 17. Hvilke forpliktelser har en stipendmottaker? Å gi informasjon om mottak av stipendiet på en betimelig måte og på måten det anmodes om for fulltidsstudent immatrikulert i en kvalifisert utdanningsinstitusjon etter videregående skole Om nødvendig levere stipendsjekken til høyskolen eller universitetet. 5 Rev. 25/11/2014

6 Fortsette på lærestedet som fulltidsstudent i hele det akademiske året, uten avbrudd. Opprettholde oppdatert informasjon i sin ISTS-profil, inkludert en gyldig e-postadresse som blir sjekket regelmessig. Gi nødvendig informasjon om fornyelse av stipendet på en betimelig måte og på måten det anmodes om. Ikke-amerikanske studenter som mottar utbetaling direkte via bankoverføring, må skaffe detaljerte kvitteringer med hver fornyelse som dokumenterer hvordan stipendutbetalingen fra det siste akademiske året ble brukt. Unnlatelse av å skaffe nødvendige underlag kan resultere i inndragning av fremtidige stipendutbetalinger. Anmode på forhånd skriftlig (via e-post eller vanlig e-post) om godkjenning av utsettelse eller tidlig utbetaling av stipend. Det må gis begrunnelse i hvert tilfelle. Returnere ubrukte stipendpenger eller be skolen om å returnere ubrukte stipendpenger til Alcoa Foundation. Returnere stipendpenger brukt til ukvalifiserte utgifter til Alcoa Foundation (se spørsmål 7). 18. Hva hvis en stipendmottaker ikke har behov for stipendet? Hvis en student ikke har behov for pengene, må han eller hun avslå stipendet. Det kan bare brukes til kvalifiserte utdanningsutgifter i henhold til amerikansk lov (se spørsmål 7). Studenten kan ikke motta stipendet og bruke det til ikke-utdannings formål. Studenten kan anmode skriftlig om en ett års utsettelse hvis han eller hun ikke er blitt akseptert til en kvalifisert utdanningsinstitusjon og hvis han eller hun har til hensikt å søke igjen innen ett år. Godkjenning av studentens anmodning om utsettelse er ikke garantert. Anmodninger vil bli vurdert ett tilfelle av gangen. 19. Kan en utbetaling av et stipend fremskyndes eller utsettes? Tidlig utbetaling, ikke-planlagte eller utsatte utbetalinger kan vurderes i ett tilfelle av gangen hvis det anmodes om det via e-post eller skriftlig til programadministratoren og hvis det gis en tilfredsstillende grunn. Første eller fornyede stipendutbetalinger kan utsettes ved å innlevere en anmodning om utsettelse tilgjengelig på programadministratorens nettsted. Stipendpenger som ikke brukes i løpet av ett akademisk år, er ikke overførbare til det følgende akademiske år. Det er mottakerens ansvar å be læreinstitusjonen om å returnere ubrukte stipendpenger til Alcoa Foundation og å bekrefte at dette skjer. Tips for forberedelse av søknaden Følg alle instruksjoner nøye. Søknader vil bli diskvalifisert hvis instruksjonene ikke følges eller hvis noen dokument eller informasjon mangler eller kommer sent, uansett grunnen. Søknaden må skrives på engelsk, og bare av søkeren uten hjelp fra noen annen, bortsett fra korrekturlesning. En søknad som virker som den er skrevet av noen annen enn søkeren, vil innvirke negativt på gjennomgåelsen og vurderingen av søknaden. Ta deg tid til å tenke nøye gjennom søknaden før du begynner å skrive den. En grundig, meningsfull og velskrevet søknad vil bli vurdert høyere av utvalgskomitéen. Før du begynner en søknad, identifiser hvem som skal skrive anbefalingen. Få en gyldig e- postadresse fra vedkommende. Den må legges inn i søknaden. Anbefaleren skal være en voksen som ikke er i slekt med søkeren, som kan kommentere på søkerens akademiske prestasjoner og potensial, lederevner, karakter og frivillig arbeid/tjenester i lokalsamfunnet. Hvis søkeren har blitt utdannet hjemme, kan anbefaleren være beslektet med 6 Rev. 25/11/2014

7 ham/henne. Gi anbefaleren minst to uker til å skrive anbefalingen. Følg opp med vedkommende for å være sikker på at hun/han har fullført dette trinnet før fristen. Søknader som mangler anbefaling vil bli diskvalifisert. Les grundig korrektur på alt arbeid. Svar som er uklare eller inneholder mange feil distraherer den som vurderer søknaden fra å fokusere på innholdet, og avspeiler søkerens evner på en dårlig måte. Vær sikker på at setningene er fullstendige, klare og grammatisk korrekte. For ikkeengelsktalende studenter vil dommerne ikke forvente at grammatikken er helt perfekt på engelsk. Dine svar i hele søknaden er imidlertid forventet å være fullstendige, meningsfulle og forståelige. Få en annen person til å lese den ferdige søknaden. En objektiv leser kan ofte identifisere områder som trenger videre forklaring og kan finne feil som er oversett. Programadministrasjon For å sikre fullstendig upartiskhet i valget av stipendiemottakere og å opprettholde et høyt profesjonelt nivå, administreres programmet av International Scholarship and Tuition Services, Inc., et firma som spesialiserer seg på administrasjon av stipendprogram. Har du fremdeles spørsmål? For ytterligere informasjon: Kontakt ISTS via e-post på og identifiser Alcoa Foundation som programsponsoren Kontakt ISTS via telefon +(855) Åpningstider for kundeservice er norsk tid. Telefon- eller e-postforespørsler må sendes innen 23. februar 2015, for å få svar før søknadsfristen den 25. februar 2015 utløper. Henvendelser sendt etter 23. februar 2015 er ikke garantert å bli besvart før søknadsfristen. 7 Rev. 25/11/2014

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. Velkommen. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil]

Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. Velkommen. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil] Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil] Velkommen * angir et obligatorisk felt. Velkommen Takk for din interesse i

Detaljer

ANSAs søknadsguide til studier i USA

ANSAs søknadsguide til studier i USA ANSAs søknadsguide til studier i USA Søknadsprosessen til amerikanske læresteder er omfattende, og det er mye å tenke på. I denne søknadsguiden får du en oversikt over vanlige søknadskrav. Denne guiden

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Zumba. familien

VELKOMMEN TIL. Zumba. familien VELKOMMEN TIL Zumba familien Kjære ZIN medlem! Gratulerer! Det er en glede å ønske deg velkommen til Zumba Instructor Network (ZIN ). Dette er et viktig steg for din videre Zumba -karriere. Å bli en del

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Brukeravtale for PayPal-tjenesten

Brukeravtale for PayPal-tjenesten PayPal Page 1 of 25 >> Se alle juridiske avtaler Brukeravtale for PayPal-tjenesten Sist oppdatert: 1. juli 2015 Skriv ut Last ned PDF-fil Denne avtalen består av femten deler. Du kan gå direkte til hver

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer