Partnere for god blodsukkerkontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partnere for god blodsukkerkontroll"

Transkript

1 Partnere for god blodsukkerkontroll -timers blodsukkerkontroll Effektivt måltidsinsulin 1,,11

2 HbA 1c en nøkkelfaktor i diabetesbehandling Dårlig kontroll kan gi hjerte-/karsykdom HbA 1c -reduksjon fra. til 7. gir % lavere risiko for hjerte- og karsykdom Akkumulerte hendelser av forhåndsdefinerte kardiovaskulære utfall Intensiv behandling p= Antall år siden behandlingsstart Konvensjonell behandling DCCT/EDIC Study Research Group. Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. N Engl J Med 5; 353(5):3-53. Type 1-diabetes, n=11, +11 år, randomisert åpen studie, intensiv vs. konvensjonell insulinbehandling. p<.1. Grafisk fremstilt av sanofi-aventis. % Lantus langtidsvirkende insulinanalog Refusjonskriterier for Lantus Type 1-diabetes Forhåndsgodkjent refusjon ( ) fra 1. januar 1 med kriterier LANTUS Sterk sammenheng mellom HbA 1c og komplikasjoner Selv ved 1% reduksjon av HbA 1c kan mikrovaskulære komplikasjoner reduseres med 37% Insidens av komplikasjoner per 1 pasienter/år Gjennomsnittlig HbA 1c (%) Type -diabetes Individuell refusjon ( 3a) med kriterier Kriterier Pasienter som ikke oppnår god nok behandling med middels langtidsvirkende insulin (), og som enten har: Stratton IM et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ ; 31:5-1. Grafisk fremstilt av sanofi-aventis. alvorlige eller hyppige insulinfølinger om natten opplever store svingninger i blodsukkeret Følinger reduserer muligheten til å nå målet Har pasienten frykt for følinger eller tidligere hatt følinger, minsker sannsynligheten for å nå HbA 1c < 7% Relativ reduksjon i sjanse for måloppnåelse x Type 1 17 x Type Behandlingen skal være instituert av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. Refusjonskoder ICPC T9 Diabetes insulinavhengig ICD E1 Diabetes mellitus type 1 Aschner P et al. Hypoglycemia and Self-Monitoring Blood Glucose are Predictive Factors for Achieving Glycemic Control in People with Diabetes. Diabetes : 55 (suppl. 1). Multinasjonal, mulitsenter observasjonsstudie, type 1- og type -diabetes, n=7. Grafisk fremstilt av sanofi-aventis. -timers blodsukkerkontroll 5-1

3 Episoder/pasient/mnd Lantus -timers effekt, én gang daglig HbA1c (%) 7. A,B Episoder/pasient/mnd p<.5 HbA1c (%) (+/-.5) 1 1 (+/-.) (+/-.) 1. Alle Dag (+/-.) 1. (+/-.5) 7. (+/-.). (+/-.3) 3. (+/-.) 1. Alle Dag Natt p<.5 LANTUS Porcellati F et al. Diab Med ;1(11):113-. Typep<.5 1 diabetes, n=11, 1 mnd, åpen kontrollert randomisert studie, Lispro + Lantus x1 vs. lispro + NPH x. p<.5 Lantus kan forårsake hypoglykemier (færre nattlige, men i stedet kan hypoglykemi oppstå tidlig om morgen). Grafisk fremstilt av sanofi-aventis p<.7 Vekt og endring i HbA1c Lantus Insulin Insulindetemir detemir har vist å gi mindre vektøkning ved forbedring av glykemisk kontroll, sammenlignet med NPHinsulinA,B Vektøkning (kg) Tid (timer) etter administrering Tid (timer) etter administrering A: Lepore M et al. Diabetes ; 9:11-. Type 1 diabetes, N=, åpen kontrollert randomisert studie, cross over design, -1 ukers intervall isoglykemisk clamp teknikk, Lantus vs. NPH x1. Grafisk fremstilt av sanofi-aventis. NPH uker A: Rosenstock J et al. Diabetes Care 1 Apr;(): type -diabetikere, randomisert åpen studie. Lantus + OAD vs. + OAD. Grafisk fremstilt av sanofi-aventis. B: Raskin P et al. Diabetes Care Nov;3(11): timer timer B: Porcellati F et al. Diab Care 7; 7-5. Type 1 diabetes, n=, dobbeltblind, randomisert cross-over euglykemisk clampstudie, Lantus vs Levemir. p<.1. Grafisk fremstilt av sanofi-aventis. C: IMS 1. mmol/kg/min mmol/kg/min 1.1. én gang daglig Potent til type diabetikerec Natt (+/-.) p<.5 LANTUS (+/-.3) Måneder (+/-.). 13. Insulin detemir HbA1c-reduksjon (NS) -1.5% -1.% Antall injeksjoner 1 x daglig hos 1% av pasientene x daglig hos 55% av pasientene Vektøkning etter 1 måneder p< kg 1 x daglig +3. kg totalt Gjennomsnittlig insulindose 39E E Pris pr. dagd 1 kroner 7 kroner +77% C: Rosenstock J et al. Diabetologia. ;51:-1. Type diabetes, N=5, 5 uker, åpen randomisert kontrollert studie, Lantus x1 vs. Insulin detemir x1 eller x. Grafisk fremstilt av sanofi-aventis. D: Lantus SoloSTAR 5x3 ml, Levemir Flexpen 5x3ml (www.felleskatalogen.no) Måneder (+/-.) Lantus bedre kontroll og færre følinger enn NPH Lantus : verdens mest b ruk basalins tce ulin LantusLantus NPH NPH

4 titreringsregime Bivirkninger, forsiktighetsregler og interaksjoner Forsiktighetsregler 1 titrering Skal ikke brukes til behandling av ketoacidose Begrenset erfaring hos pasienter med nedsatt lever- og Ved overgang fra x daglig NPH til Enkelte medikamenter kan gi økt risiko for hypoglykemi Enkelte medikamenter kan redusere den blodsukkersenkende virkningen Se FK-tekst for utfyllende informasjon Graviditet Et begrenset antall eksponerte graviditeter indikerer ingen Amming Det kan være nødvendig å justere insulindose og diett + E 1 blodsukkermåling Hypoglykemi Reaksjoner på injeksjonsstedet Lipodystrofi nyrefunksjon Interaksjoner FASTENDE BLODSUKKER Hvis NPHinsulinet gis 1 gang daglig Reduser samlet daglig basaldose med -3% Skift til samme dose + E Dose (enheter) Vanlige bivirkninger (>1/1) 1 injeksjon + E + E + E HbA1c <7% Opptitrering med + enheter hver 3. dag ved FBG > 5.5 mmol/l Tid Yki-Järvinen H et al: Diabetes Care 7; 3:13-9. Type -diabetes, n=11, uker, åpen kontrollert randomisert studie. OAD + Lantus, gruppeveiledning vs. individuell. Grafisk fremstilt av sanofi-aventis. effekt på graviditet eller helsen til foster og nyfødt barn Tilgjengelige data er utilstrekkelige til å utelukke enhver risiko Preparatet kan vurderes brukt under graviditet hvis nødvendig Ref.: Lantus SPC Effektiv i timer, med jevn profila-d Enkel dosering én gang dagliga-e Fleksibelt når som helst på døgnet, til samme tidf Flere pasienter når oppsatt HbA1c-mål med færre nattlige hypoglykemier sammenlignet med NPHG,H -timers blodsukkerkontroll 5-1 A: Lepore M et al. Diabetes ; 9:11-. B: Porcellati F et al. Diab Care 7; 7-5. C: Heinemann L et al. Diabetes Care ;3(5):-9. D: Porcellati F et al. Diabetes Care 7;3(5):11-3. E: Rosenstock J et al. Diabetologia ;51:-1. F: Lantus SPC. G: Porcellati et al. Diabet Med H: Riddle M et al. Diabetes Care 3; (11):3-. Lantus kan forårsake hypoglykemier (færre nattlige, men i stedet kan hypoglykemi oppstå tidlig om morgen).

5 Apidra effektivt måltidsinsulin for god blodsukkerkontroll Bivirkninger, forsiktighetsregler og interaksjoner 1,,11 Innen timer Apidra (glulisin) 5 Humalog (lispro) Humanisulin Apidra Vanlige bivirkninger (>1/1) Hypoglykemi Reaksjoner på injeksjonsstedet Forsiktighetsregler Dosejustering kan være nødvendig hos nye pasienter Interaksjoner Enkelte medikamenter kan gi økt risiko for hypoglykemi Enkelte medikamenter kan redusere den blodsukker- Uten sink 3 senkende virkningen Se FK-tekst for utfyllende informasjon Graviditet Det er ikke tilstrekkelig data på bruk av insulin glulisin hos gravide Forsiktighet skal utvises ved forskrivning til gravide kvinner Preparatet kan vurderes brukt under graviditet hvis 1 nødvendig -1.5 Tid (timer) 1 S.c. injeksjon av.3 E/kg. p =.5, Apidra vs. insulin lispro. p <.5, Apidra eller insulin lispro vs. RHI. Amming Det er ukjent om insulin glulisin går over i morsmelk Det kan være nødvendig å justere insulindose og diett Ref.: Apidra SPC Becker RHA et al. Exp Clin Endocronl Diabetes 5;113: Overvektige uten diabetes, n=1, randomisert dobbeltblind cross-over, euglykemisk clamp-studie, d, Apidra vs. lispro vs. humaninsulin. Grafisk fremstilt av sanofi-aventis. Apidra effektiv og fleksibel Apidra forhåndsgodkjent refusjon ( ) A-C Refusjonsberettiget bruk Apidra har vist raskere innsettende effekt enn lispro uansett BMIC også for overvektigec,d Refusjonskoder Apidra har vist raskere innsettende effekt enn asparte A: Garg SK et al. Endocr Pract. 5; 11(1): Type 1-diabetikere, n=, 1 uker, åpen, randomisert, kontrollert, Apidra vs. humaninsulin, Lantus basal insulin, ingen sign. forskjell i hypoglykemier. B: Dreyer M et al. Efficacy and safety of insulin glulisine in patients with type 1 diabetes. Horm Metab Res 5; 37:7-77. Type 1-diabetikere, n=7, uker, multisenter, kontrollert, åpen, parallellgruppestudie, Apidra vs. Insulin lispro, Lantus basal insulin. C: Heise T et al. Diabetes, Obesity and Metabolism 7;9: Friske frivillige, n=, randomisert dobbeltblind cross-over, euglykemisk clamp-studie, 7 d, Apidra vs. lispro. D: Becker RHA et al. Exp Clin Endocronl Diabetes 5;113: Overvektige uten diabetes, n=1, randomisert dobbeltblind cross-over, euglykemisk clamp-studie, d, Apidra vs. lispro vs. humaninsulin. E: Arnolds S et al. Insulin Glulisine Has a Faster Onset of Action Compared with Insulin Aspart in Healthy Volunteers. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1 Apr. Effektivt måltidsinsulin 1,,11 Behandling av diabetes mellitus ICPC T9 Diabetes insulinavhengig T9 Diabetes ikke-insulinavhengig W5 Svangerskapsdiabetes ICD E1 Diabetes mellitus type I E11 Diabetes mellitus type II E13 Andre spesifiserte typer diabetes mellitus E1 Uspesifisert diabetes mellitus O. Diabetes mellitus som oppstår under svangerskap Apidra Apidra har vist tilsvarende blodsukkerkontroll og forekomst av følinger som insulin lispro ved type 1-diabetesB

6 og Apidra partnere for god blodsukkerkontrolla-d HbA1c <7% ferdigfylt insulinpenn for og Apidra enheter i 1-trinns intervaller Enkel å lære og brukea,b Høy doseringsnøyaktighet alle doser innenfor normenc. Taktil merking HbA1c (%) og Apidra har vist å forbedre blodsukkerkontrollen for type 1-diabetikere i daglig praksis.9 HbA1c fra % til.9% innen måneder Baseline 3 måneder (n=7) måneder Ruhnau KJ, et al, Diabetes UK. Diabetic Medicine under press. A: Carter J et al. Curr Med Res Opin. ; (1): B: Schwartz S et al. Diabetes Technol Ther. ; 1(5): C: Hermanns N. High dose accuracy of Lantus Solostar and Apidra Solostar disposable insulin pens. Diabetes und Stoffwechsel ;3 (Suppl 1-1):. Ruhnau KJ et al. IDF. Abstract P95. Observasjonsstudie, n=17, 1 uker + oppfølging mnd, type 1-diabetes, skifte fra div. basalinsulin + måltidsinsulin til Lantus + Apidra. 13 stk. opplevde hypoglykemi. Grafisk fremstilt av sanofi-aventis. flergangspenn for, Apidra og Insuman er et langtidsvirkende basalinsulin med jevn profil, som virker opp til timere-j enheter i 1-trinns intervaller Enkel å lære og bruke - enkelt å bytte ampulled Lite bruk av kraft - skånsom injeksjond Taktil merking Apidra er et effektivt og fleksibelt måltidsinsulin, som gir rask innsettende effekt uansett BMIK-N A. Garg SK et al. Endocrine Practice 5;11(1): B. Richardson A et al: ADA 7:7-P. Diabetes 7;5 (suppl 1). C. Ruhnau KJ et al. IDF. Abstract P95. D. Dreyer M et al. Horm Metab Res 5; 37:7-77. E: Lepore M et al. Diabetes ; 9:11-. F: Heinemann L et al. Diabetes Care ;3 (5): -9. G: Porcellati F et al. Diabet Med ; 1(11):113-.H: Riddle M et al. Diabetes Care 3; (11):3-. I: Porcellati F et al. Diabetes Care 7;3(5):11-3. J: Rosenstock J et al. Diabetologia ;51:-1. K: Garg SK et al. Endocr Pract. 5; 11(1): L: Dreyer M et al. Horm Metab Res 5; 37:7-77. M: Heise T et al. Diabetes, Obesity and Metabolism 7;9: N: Becker RHA et al. Exp Clin Endocronl Diabetes 5;113: Spørsmål om våre penner? Les pennenes bruksanvisning nøye. Nedlasting av brukerveiledning til SoloSTAR og ClikSTAR, eller bestilling av blodsukkerdagbøker, kan gjøres på Ta gjerne kontakt på vårt -timers servicenummer. 3 LANTUS OG Apidra D: Penfornis A IDF 9 P-15

7 C1 Apidra sanofi-aventis Human insulinanalog. ATC-nr.: A1A B eller svangerskapsdiabetes opprettholder en god metabolsk kontroll under graviditeten. Insulinbehovet kan reduseres i 1. trimester og øker vanligvis i. og 3. trimester. Umiddelbart etter fødselen synker insulinbehovet raskt. Overgang i morsmelk: Kan brukes under amming. Ammende kan ha behov for justering av insulindose og matinntak. Bivirkninger: Hyppige (>1/1): Hud: Reaksjoner på injeksjonsstedet og lokale hypersensitivitetsreaksjoner (rødme, hevelse og kløe) er vanligvis forbigående og forsvinner vanligvis under fortsatt behandling. Metabolske: Hypoglykemi, den hyppigste bivirkningen ved insulinbehandling, kan oppstå dersom insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. Symptomene er kaldsvette, tretthet, skjelvinger, sult, konsentrasjonsvansker, bevisstløshet og/eller kramper. Mindre hyppige: Systemiske hypersensitivitetsreaksjoner som urticaria, press for brystet, dyspné, allergisk dermatitt og kløe. Alvorlige tilfeller av generell allergi, inkl. anafylaktisk reaksjon kan være livstruende. Sjeldne (<1/1): Lipodystrofi på injeksjonsstedet hvis dette ikke varieres. Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan opptre som et resultat av for høy insulindose i forhold til matinntak og energiforbruk. Erfaring fra overdosering av insulin glulisin mangler. Behandling: Ved milde hypoglykemiske episoder gis glukose eller søte matvarer peroralt. Ved alvorlige hypoglykemiske episoder, der pasienten er blitt bevisstløs, injiseres i.m. eller s.c. glukagon (,5-1 mg) eller i.v. glukose. Glukose må også gis i.v. hvis pasienten ikke responderer på glukagon innen 1-15 minutter. Når pasienten er kommet til bevissthet, er det anbefalt å gi karbohydrater peroralt for å hindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger A1A side d. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved - C (i kjøleskap). Må ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Når legemidlet er tatt i bruk, kan det oppbevares i romtemperatur (<5 C) i inntil uker, beskyttet fra direkte varme og lys. Ferdigfylte penner eller flergangspenn som inneholder sylinderampulle må ikke oppbevares i kjøleskap når de er tatt i bruk. Hetten må settes tilbake på pennen etter hver injeksjon for å beskytte mot lys. Ved i.v. bruk av konsentrasjonen 1 E/ml er insulin glulisin stabil ved 15-5 C i timer. Andre opplysninger: Før første gangs bruk og ev. montering i pennen må sylinderampulle og ferdigfylt penn (SoloStar) oppbevares i romtemperatur i 1- timer. Oppløsningen må kun brukes dersom den er klar, fargeløs og uten synlige partikler. Må ikke blandes med andre insulinformuleringer enn NPH humaninsulin. Ved blanding med NPH humaninsulin, skal Apidra trekkes opp i sprøyten først. Injeksjonen skal gis umiddelbart etter blanding. Ved bruk i s.c. insulininfusjonspumpe må preparatet ikke blandes med oppløsningsmidler eller annen insulin. Ved i.v. bruk: Skal brukes i en konsentrasjon på 1 E/ml i NaCl 9 mg/ml, med eller uten mmol/ml kaliumklorid. Det skal brukes koekstrudert polyolefin/polyamidplast infusjonsposer, med en dedikert infusjonslinje. Etter fortynning til i.v. bruk skal oppløsningen inspiseres visuelt for partikler før administrering. Må kun brukes om den er klar og fargeløs, og ikke hvis den er grumset eller inneholder synlige partikler. Må ikke blandes med glukose- eller Ringer-oppløsning. Apidra finnes som SoloStar ferdigfylt penn og sylinderampulle til ClikSTAR/OptiPen Pro insulinpenn. Bruksanvisningen må følges nøye. Dersom pennen ikke virker som den skal, kan oppløsningen trekkes opp fra sylinderampullen i en sprøyte (beregnet på insulin 1 E/ml) og injiseres. For å forebygge kontaminering, skal flerbrukspenn bare benyttes av en person. Pakninger og priser: 5 3 ml (ferdigfylt penn, SoloStar) kr 39,. 5 3 ml (sylinderamp. til ClikSTAR/OptiPen) kr 35,7. Refusjon: Se A1A B, side f i Refusjonslisten. Sist endret: C Lantus sanofi-aventis Human insulinanalog. ATC-nr.: A1A E T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin glargin 3, mg tilsv. humaninsulin 1 enheter, sinkklorid, m-kresol, glyserol, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjon. Indikasjoner: Til behandling av voksne, ungdom og barn fra år med diabetes mellitus som krever behandling med insulin. Dosering: Individuell. Administreres s.c. 1 gang daglig når som helst i løpet av døgnet, men til samme tidspunkt hver dag. Kan gis sammen med perorale antidiabetika ved type- diabetes. Må ikke gis i.v.. Ved omstilling fra insulin med middels eller lang virkningstid kan det være nødvendig å endre basalinsulindose samt justere dose og tidspunkt for annen insulin/insulinanaloger eller dosen for orale antidiabetika. Ved overgang fra ganger daglig, bør daglig dose av basalinsulin reduseres med -3% de første ukene for å redusere risikoen for hypoglykemi om natten og tidlig om morgenen. Kompenseres, i alle fall delvis, med en økning av måltidsinsulin. Ved høy insulindose pga. antistoffer mot humaninsulin kan bedret insulinrespons sees. Barn fra år: Effekt og sikkerhet er kun vist ved kveldsadministrering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for insulin glargin eller noen av hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke anvendes til behandling av diabetisk ketoacidose. Begrenset erfaring hos pasienter med nedsatt leverfunksjon eller moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ved nedsatt nyrefunksjon vil insulinbehovet kunne være redusert pga. redusert insulinmetabolisme. Hos eldre vil tiltagende forverring av nyrefunksjonen kunne lede til jevn nedgang i insulinbehovet. Ved alvorlig leverinsuffisiens vil insulinbehovet kunne være redusert pga. redusert kapasitet for glukoneogenese og redusert insulinmetabolisme. Ved utilstrekkelig glukosekontroll, eller ved tendens til hyper- eller hypoglykemiske episoder, må pasientens oppfølgning av det foreskrevne behandlingsopplegget, injeksjonssted og korrekt injeksjonsteknikk, samt alle andre relevante faktorer, tas opp til vurdering før dosejustering overveies. Særlig varsomhet bør utvises hos pasienter der hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning og der varselsymptomene på hypoglykemi er redusert. Overføring til ny insulintype eller nytt insulinmerke krever grundig medisinsk oppfølging. Forandring i styrke, merke (tilvirker), type (vanlig, NPH, lente, langtidsvirkende, etc.), opprinnelse (animalsk, human, human insulinanalog) og/eller produksjonsmetode kan føre til behov for dosejustering. Den lange virketiden av subkutan insulin glargin kan forsinke bedringen etter hypoglykemi. Interaksjoner: Følgende legemidler kan gi økt risiko for hypoglykemi: Perorale antidiabetika, ACE-hemmere, disopyramid, fibrater, fluoksetin, MAO-hemmere, pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater og sulfonamidantibiotika. Følgende legemidler kan redusere den blodsukkersenkende virkningen: Kortikosteroider, danazol, diazoksid, diuretika, glukagon, isoniazid, østrogener og progestogener, fenotiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (f.eks. adrenalin, salbutamol, terbutalin), thyreoideahormoner, atypiske antipsykotika (f.eks. klozapin og olanzapin) samt proteasehemmere. Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol kan enten potensere eller svekke insulinets blodsukkersenkende virkning. Pentamidin kan gi hypoglykemi som i noen tilfeller etterfølges av hyperglykemi. Under påvirkning av sympatolytiske legemidler, f.eks. betablokkere, klonidin, guanetidin og reserpin, kan tegnene på adrenerg motregulering svekkes eller utebli. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Kliniske data fra kontrollerte studier samt epidemiologiske data mangler. Et begrenset antall eksponerte graviditeter etter markedsføring indikerer ingen effekt på graviditet eller helsen til foster og nyfødt barn. Dyrestudier indikerer ingen skadelige virkninger ved bruk under graviditet. Tilgjengelige data er utilstrekkelige til å utelukke enhver risiko. Preparatet kan vurderes brukt under graviditet hvis nødvendig. Det er svært viktig at pasienter med allerede eksisterende diabetes eller svangerskapsdiabetes opprettholder god metabolsk kontroll under graviditeten. Insulinbehovet kan falle i 1. trimester, og stiger normalt igjen i. og 3. trimester. Umiddelbart etter fødselen faller insulinbehovet raskt (økt risiko for hypoglykemi). Nøye glukosekontroll er viktig. Overgang i morsmelk: Det kan være nødvendig å justere insulindose og diett. Bivirkninger: Hyppige (>1/1): Endokrine: Hypoglykemi. Hud: Lipodystrofi, som oftest lipohypertrofi (ved gjentatt injeksjon på samme sted). Reaksjoner på injeksjonsstedet (rødme, smerte, kløe, utslett, hevelse eller inflammasjon) går vanligvis over i løpet av et par dager/uker. Sjeldne (<1/1): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Syn: En markert endring i blodglukosekontrollen kan gi forbigående synssvekkelse pga. midlertidig endring i linsens turgiditet og brytningsindeks. Intensivert insulinbehandling med plutselig bedring i blodsukkerkontroll kan gi temporær forverring av diabetesretinopati. Øvrige: Dannelse av antistoffer overfor insulin, som kan nødvendiggjøre justering av insulindosen. Natriumretensjon og ødem, spesielt ved intensivert insulinbehandling etter tidligere dårlig metabolsk kontroll. Straksallergiske reaksjoner (hudreaksjoner, angioødem, bronkospasme, hypotensjon, sjokk). Smaksforstyrrelser. Erfaring indikerer at pasienter <1 år har høyere frekvens av reaksjoner og smerte på injeksjonsstedet, utslett og urticaria, enn pasienter >1 år. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Alvorlig og iblant langvarig og livstruende hypoglykemi. Behandling: Milde tilfeller kan vanligvis behandles med oralt inntak av karbohydrater. Det kan bli nødvendig med justering av dose, matinntak eller fysisk aktivitet. Alvorlige episoder med koma, kramper eller neurologisk svekkelse kan behandles med glukagon i.m./s.c. eller konsentrert glukose i.v. Fortsatt karbohydrattilførsel og observasjon kan bli nødvendig fordi hypoglykemi kan opptre på nytt etter tilsynelatende klinisk bedring. Oppbevaring og holdbarhet: Kaldt (- C), frostfritt, beskyttet mot lys i ytterkartongen. Plasser ikke Lantus ved fryseboksen eller fryseelementer. Sylinderampuller som er i bruk (i ClikSTAR, OptiPen Pro eller OptiClik) eller ferdigfylte penner (SoloStar/OptiSet) i bruk kan oppbevares i inntil uker i værelsestemperatur (<5 C), men ikke i kjøleskap. Andre opplysninger: Før første gangs bruk og ev. montering i pennen må sylinderampulle og ferdigfylt penn (SoloStar/OptiSet) oppbevares i værelsestemperatur i 1- timer. Anvend bare klare, fargeløse oppløsninger med vannlignende konsistens uten synlige faste partikler. Rysting/blanding er ikke nødvendig. Luftbobler må fjernes fra sylinderampullen før injeksjon. Tomme sylinderampuller må ikke fylles på nytt. Tomme ferdigfylte penner må ikke gjenbrukes. Må ikke blandes med annet insulin eller andre legemidler eller fortynnes. Blanding eller fortynning vil kunne endre tid-/virkningsprofil samt gi utfellinger. Lantus kommer i SoloStar ferdigfylt penn, OptiSet ferdigfylt penn, sylinderampulle til ClikSTAR, OptiPen Pro insulinpenn og ampulle med integrert stempel til OptiClik insulinpenn. Bruksanvisningen må følges nøye. Dersom pennen ikke virker som den skal, kan oppløsningen trekkes opp fra sylinderampullen i en sprøyte (beregnet på insulin 1 enheter/ml) og injiseres. Pakninger og priser: SoloStar (ferdigfylte penner): 5 3ml kr 5,. OptiSet (ferdigfylte penner): 5 3 ml kr 599,. Sylinderamp. til OptiClik: 5 3 ml kr 7,1. Sylinderamp. til ClikSTAR, OptiPen Pro 1 og : 5 3 ml kr 59,1. Refusjon: Se refusjonslisten, A1A E. Sist endret:.1.1 sanofi-aventis Norge AS, Strandveien 15, 13 Lysaker. P. O. Box 133, 135 Lysaker. Tlf.: Faks: Garg SK et al. Endocrine Practice 5;11(1): Richardson A et al: ADA 7:7-P. Diabetes 7;5 (suppl 1). 3. Ruhnau KJ et al. IDF. Abstract P95.. Dreyer M et al. Horm Metab Res 5; 37: Lepore M et al. Diabetes ; 9:11-.. Heinemann L et al. Diabetes Care ;3 (5): Porcellati F et al. Diabet Med ;1(11): Riddle M et al. Diabetes Care 3; (11): Porcellati F et al. Diab Care 7; Rosenstock J et al. Diabetologia ;51: Heise T et al. Diabetes, Obesity and Metabolism 7;9: NO.GLA.1.. T1 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin glulisin (rdna) 1 enheter tilsv. 3,9 mg, metakresol, natriumklorid, trometamol, polysorbat, konsentrert hydroklorsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Til behandling av voksne, ungdom og barn fra år med diabetes mellitus som krever behandling med insulin. Dosering: Individuell. Bør normalt brukes i kombinasjon med et insulin med middels eller lang virketid eller en basalinsulinanalog. Kan brukes sammen med perorale antidiabetika. Kan brukes i s.c. insulinpumpe. Kan gis s.c. eller i.v. Injiseres s.c., kort tid (-15 minutter) før eller rett etter et måltid, i abdominalveggen, lår eller overarm, eller ved kontinuerlig infusjon i abdominalveggen. Injeksjons- og infusjonsstedet skal varieres innenfor et område. Må ikke blandes med andre legemidler enn NPH (Nøytral Protamin Hagedorn) humaninsulin ved s.c. bruk. I.v. behandling må utføres av helsepersonell. Må ikke blandes med glukose- eller Ringer-oppløsning eller noen andre insuliner ved i.v. bruk. Insulinbehovet kan være redusert ved nedsatt nyrefunksjon og ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Det finnes ikke tilstrekkelig klinisk informasjon om bruk hos barn < år. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Hypoglykemi. Forsiktighetsregler: Pasienter som bytter til en annen type eller et annet merke insulin, skal ha grundig medisinsk oppfølging. Dosejustering kan være nødvendig. Ved kombinasjonsbehandling med perorale antidiabetika kan det også være nødvendig å endre dosen av sistnevnte. For lav dosering eller behandlingsstopp, spesielt hos insulinavhengige diabetikere, kan medføre hyperglykemi og diabetisk ketoacidose; potensielt dødelige tilstander. Starttidspunkt for hypoglykemi avhenger av virkningsprofilen for insulinet som brukes og kan derfor forandre seg når behandlingsopplegget endres. De tidlige varselssymptomene på hypoglykemi kan endres når pasienten har hatt diabetes lenge, ved intensivert insulinterapi, diabetisk nervesykdom, ved bruk av legemidler som f.eks. betablokkere, eller etter overgang fra insulin av animalsk opprinnelse til humaninsulin. Dosejustering kan være nødvendig ved endring i fysisk aktivitet eller måltidsrutiner. Hypoglykemi kan inntreffe raskere ved bruk av hurtigvirkende insulinanaloger sammenlignet med oppløselig humaninsulin. Ubehandlet hypo- eller hyperglykemi kan medføre tap av bevissthet, koma og død. Insulinbehovet kan endres ved sykdom eller følelsesmessige forstyrrelser. Inneholder metakresol, som kan forårsake allergiske reaksjoner. Interaksjoner: Substanser som kan forsterke den blodsukkersenkende effekten og gi økt risiko for hypoglykemi, omfatter perorale antidiabetika, ACE-hemmere, disopyramid, fibrater, fluoksetin, monoaminoksidasehemmere (MAOH), pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater og antibiotika av typen sulfonamider. Stoffer som kan redusere den blodsukkersenkende effekten omfatter kortikosteroider, danazol, diazoksid, diuretika, glukagon, isoniazid, fentiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (f.eks. adrenalin, salbutamol, terbutalin), thyreoideahormoner, østrogener, progesteroner, proteasehemmere og atypiske antipsykotiske midler (f.eks. olanzapin og klozapin). Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol, kan enten øke eller nedsette insulinets blodglukosesenkende effekt. Pentamidin kan forårsake hypoglykemi som noen ganger kan etterfølges av hyperglykemi. I tillegg kan tegn på adrenerg motregulering bli redusert eller utebli ved samtidig inntak av sympatolytika som betablokkere, klonidin, guanetidin og reserpin. Konsentrasjons- og reaksjonsevnen kan svekkes som følge av hypoglykemi eller hyperglykemi, eller som følge av nedsatt syn. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Erfaring mangler. Dyrestudier har ikke vist forskjell mellom insulin glulisin og humaninsulin. Forsiktighet skal utvises ved forskrivning til gravide. Blodsukkeret må følges nøye. Det er svært viktig at pasienter med allerede eksisterende diabetes

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder 100 enheter insulin glargin (tilsvarende

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Apidra 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder 100 enheter insulin glulisin (tilsvarende

Detaljer

Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 1000 Enheter.

Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 1000 Enheter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder 100 Enheter insulin glulisin (tilsvarende 3,49 mg). Hvert

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder 100 enheter insulin glargin (tilsvarende

Detaljer

INSULINOVERSIKT. Ta kontroll med insuliner fra Lilly

INSULINOVERSIKT. Ta kontroll med insuliner fra Lilly INSULINOVERSIKT Ta kontroll med insuliner fra Lilly Ferdigfylte penner 3 ml Hurtigvirkende insulin Flergangspenner 3 ml For bruk med 3 ml insulinampuller Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM (5x3 ml) Varenummer:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 100 IE insulin isofanisofan, human fremstilt ved recombinant DNA-teknikk ved hjelp av Escherihica coli.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 100 IE insulin isofanisofan, human fremstilt ved recombinant DNA-teknikk ved hjelp av Escherihica coli. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Humulin NPH 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 100 IE insulin isofanisofan, human fremstilt ved recombinant

Detaljer

Humalog 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.

Humalog 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Humalog 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml oppløsning inneholder 200 enheter (ekvivalent

Detaljer

200 ENHETER/ML KWIKPEN TM SAMMENLIGNET MED VANLIG HUMALOG:

200 ENHETER/ML KWIKPEN TM SAMMENLIGNET MED VANLIG HUMALOG: HUMALOG 200 ENHETER/ML KWIKPEN TM SAMMENLIGNET MED VANLIG HUMALOG: Samme effekt Halve injeksjonsvolumet Halvparten så mange penner Lavere pris KwikPen er den første og eneste måltidsinsulinen som tilbyr

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Toujeo 300 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder 300 enheter insulin glargin*

Detaljer

Refusjonsrapport insulin glulisine (Apidra) til behandling av diabetes

Refusjonsrapport insulin glulisine (Apidra) til behandling av diabetes Refusjonsrapport insulin glulisine (Apidra) til behandling av diabetes 1 Oppsummering Formål: Å vurdere insulin glulisine (Apidra) for pliktmessig refusjon etter forskrift av 18. april 1997 nr. 330 om

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Apidra 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass insulin glulisin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Apidra 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass insulin glulisin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Apidra 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass insulin glulisin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

SoloSTAR Hurtigguide. SoloSTAR

SoloSTAR Hurtigguide. SoloSTAR SoloSTAR Hurtigguide SoloSTAR SoloStar en ferdigfylt insulinpenn insulinpennens bestanddeler Forsegling Kanyle 80 enheter i 1-trinns intervaller Enkel å lære og bruke 1,2 Opptil 80 E i én injeksjon Høy

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Humalog 100 E/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2.1 Generell beskrivelse Humalog er en steril, klar,

Detaljer

Insuman Basal 40 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass.

Insuman Basal 40 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass. 1. LEGEMIDLETS NAVN Insuman Basal 40 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder 40 IE humaninsulin (tilsvarende 1,4 mg). Hvert hetteglass

Detaljer

Praktisk insulinbehandling

Praktisk insulinbehandling Praktisk insulinbehandling Stavanger 30.oktober 2012 Diabetessykepleier Ragnhild Østbø Diabetessykepleier Veronica Lea Innledning Diabetes, type 1 og type 2 Insulinets funksjon Ulike insuliner og virkemåter

Detaljer

1 ml inneholder 100 IE insulin isofan, human fremstilt ved recombinant DNA-teknikk ved hjelp av Escherihica coli.

1 ml inneholder 100 IE insulin isofan, human fremstilt ved recombinant DNA-teknikk ved hjelp av Escherihica coli. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Humulin NPH KwikPen 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 100 IE insulin isofan, human fremstilt ved recombinant

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. NovoRapid Penfill 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle insulin aspart

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. NovoRapid Penfill 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle insulin aspart Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren NovoRapid Penfill 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle insulin aspart Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

KwikPen HVORDAN BRUKE. Eli Lilly Norge A.S, Innspurten 15, Postboks 6090 Etterstad, 0601 Oslo Tlf: , Faks: ,

KwikPen HVORDAN BRUKE. Eli Lilly Norge A.S, Innspurten 15, Postboks 6090 Etterstad, 0601 Oslo Tlf: , Faks: , i styrke, merke, type, opphav (animalsk insulin, humant insulin eller insulinanalog) og/eller fremstillingsmetode kan føre til behov for doseendring. Pasienter som går over fra ani malsk til humant insulin

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Insuman Comb 25 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass. Humaninsulin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Insuman Comb 25 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass. Humaninsulin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Insuman Comb 25 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass. Humaninsulin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

En ml oppløsning inneholder 200 enheter (ekvivalent til 6,9 mg) insulin lispro*. Hver penn inneholder 600 enheter insulin lispro i 3 ml oppløsning.

En ml oppløsning inneholder 200 enheter (ekvivalent til 6,9 mg) insulin lispro*. Hver penn inneholder 600 enheter insulin lispro i 3 ml oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Humalog 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml oppløsning inneholder 200 enheter (ekvivalent til 6,9 mg) insulin

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN NovoMix 30 FlexPen 100 E/ml injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn 30% oppløselig insulin aspart og 70% protaminkrystallisert insulin aspart Les nøye gjennom

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Actraphane 30 40 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass Insulin human (rdna)

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Actraphane 30 40 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass Insulin human (rdna) PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Actraphane 30 40 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass Insulin human (rdna) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke insulinet

Detaljer

NovoRapid FlexTouch 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

NovoRapid FlexTouch 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn 1. LEGEMIDLETS NAVN NovoRapid FlexTouch 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin aspart* (tilsvarende

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Actrapid 40 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 ml, tilsvarende 400

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Actrapid 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass insulin human

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Actrapid 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass insulin human Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Actrapid 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass insulin human Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Insuman Rapid 100 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn. Humaninsulin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Insuman Rapid 100 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn. Humaninsulin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Insuman Rapid 100 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn. Humaninsulin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget, inkludert Instruksjoner for bruk

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Insulatard 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass insulin human

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Insulatard 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass insulin human Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Insulatard 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass insulin human Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. NovoRapid FlexTouch 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn insulin aspart

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. NovoRapid FlexTouch 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn insulin aspart Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren NovoRapid FlexTouch 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn insulin aspart Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes. Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann

Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes. Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann Nasjonale faglige retningslinjer Reduksjon av HbA1c reduserer risiko

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Insulatard NovoLet 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn insulin human Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

VEDLEGG 1 PREPARATOMTALE

VEDLEGG 1 PREPARATOMTALE VEDLEGG 1 PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Levemir 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin

Detaljer

Insulinoppstart. Eva Ergen Haksten, diabetessykepleier, Medpol, Diakonhjemmet Sykehus

Insulinoppstart. Eva Ergen Haksten, diabetessykepleier, Medpol, Diakonhjemmet Sykehus Insulinoppstart Insulinbehandling= en balansegang Til drøfting med pasienten Hvorfor pasienten trenger insulin. Insulinets oppgaver i kroppen. Finnes alternativ? Hva kan forventes av fordeler og ulemper?

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Protaphane 40 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 ml, tilsvarende

Detaljer

Ulike typer insuliner og injeksjonsteknikk. Diabetessykepleier Solrunn Coucheron

Ulike typer insuliner og injeksjonsteknikk. Diabetessykepleier Solrunn Coucheron Ulike typer insuliner og injeksjonsteknikk. Diabetessykepleier Solrunn Coucheron Diabetessykepleierens rolle Hormontesting Opplæring i veksthormonbeh. og inj. Diabetiske fotsår. Hovedoppgaven:opplæring

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Toujeo 300 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn insulin glargin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Toujeo 300 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn insulin glargin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Toujeo 300 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn insulin glargin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN NovoMix 30 Penfill 100 enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i sylinderampulle 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 100

Detaljer

Hvordan bruke COPAXONE

Hvordan bruke COPAXONE Hvordan bruke COPAXONE Foto: Bill Ling/Taxi/gettyimages Fordeler med COPAXONE Kontrollerer inflammasjonen 1 Reduserer aksontap 2 Få bivirkninger 1,3,4 Automatisk injeksjonssystem Ferdigfylte sprøyter Mulige

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE . LEGEMIDLETS NAVN NovoRapid 00 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING ml oppløsning inneholder 00 enheter insulin aspart* (tilsvarende

Detaljer

Praktisk Insulinbehandling på Legekontor. Torsdag 20 oktober 2016 Diabetessykepleier Ken Mølmann

Praktisk Insulinbehandling på Legekontor. Torsdag 20 oktober 2016 Diabetessykepleier Ken Mølmann Praktisk Insulinbehandling på Legekontor Torsdag 20 oktober 2016 Diabetessykepleier Ken Mølmann Nasjonale faglige retningslinjer Opplæring i primærhelsetjenesten Pasienten har krav på opplæring Startkurs/LMS

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder 100 enheter insulin glargin* (tilsvarende

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Insuman Basal 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i sylinderampulle for OptiClik.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Insuman Basal 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i sylinderampulle for OptiClik. Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Insuman Basal 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i sylinderampulle for OptiClik. Humaninsulin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere) 1

Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere) 1 Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere) 1 Fra 1.mai 2017 kan flere pasienter med hyperkolesterolemi få individuell stønad på blå resept til PCSK9-hemmere. Nye retningslinjer

Detaljer

Høyt- og lavt blodsukker Blodsukkermåling

Høyt- og lavt blodsukker Blodsukkermåling BLODSUKKER Høyt- og lavt blodsukker Blodsukkermåling HØYT BLODSUKKER = HYPERGLYKEMI Symptomer økt vannlatingshyppighet og mye urin tørste og tørre slimhinner vekttap uklart syn rask og kraftig pusting

Detaljer

Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012

Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012 Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012 Insulintyper: Virkningstider Start Maks Ingen effekt Hurtig virkende: Actrapid 30 min 1-3 timer 4-8

Detaljer

RoActemra for Systemisk Juvenil Idiopatisk Artritt (sjia) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON - TRINN FOR TRINN

RoActemra for Systemisk Juvenil Idiopatisk Artritt (sjia) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON - TRINN FOR TRINN Til sykepleier - Veileder for dosering og administrasjon RoActemra for Systemisk Juvenil Idiopatisk Artritt (sjia) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON - TRINN FOR TRINN En veiledning som skal hjelpe

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Insuman Implantable 400 IE/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Insuman Implantable 400 IE/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Insuman Implantable 400 IE/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder 400 IE humaninsulin* (tilsvarende 14 mg) Ett hetteglass à 10 ml

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Actraphane 30, 40 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass. Actraphane 30, 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen).

Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen). 1. LEGEMIDLETS NAVN ditebooster, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pr.

Detaljer

BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12

BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12 BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12 Hvorfor måle blodsukker? Nyttig verktøy Bestemme type behandling/vurdere effekt Trygghet for pasientene Forebygge komplikasjoner Behandlingsmål: - HbA1c

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle Lantus SoloStar 100 enheter/ml

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Dulaglutid Dette legemidlet er underlagt

Detaljer

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand.

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kalium-Natrium-Glucose Braun infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Virkestoffer: Glukose (i form

Detaljer

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN 1 Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml inneholder: Natriumklorid Vann til

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc-veiledning for leger, utgave 1, august 2014 1 Viktig sikkerhetsinformasjon for leger Hensikten med denne håndboken er å

Detaljer

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Type 2 diabetes og insulinbehandling Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Antidiabetisk behandling Flere valg enn noensinne Insulin Metformin Sulfonylurea Glitazon

Detaljer

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591 Side 1 av 13 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn dulaglutid Dette legemidlet

Detaljer

Injeksjonsteknikk. Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen. Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006

Injeksjonsteknikk. Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen. Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006 Injeksjonsteknikk Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006 Avstand hud - muskel Mage/Lår Armer/Baken 9 mm 15 mm 14 mm 7 mm 23 mm 14 mm 28 mm 36

Detaljer

Dagbok for blodsukkermålinger

Dagbok for blodsukkermålinger Dagboken er utarbeidet av sanofi-aventis Norge AS i samarbeid med diabetessykepleierne Tone Indregård, Norsk Diabetikersenter og Birgit B. Marthinsen, Sykehuset Østfold. sanofi-aventis Norge AS, Strandveien

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Toujeo 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn insulin glargin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Toujeo 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn insulin glargin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Toujeo 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn insulin glargin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget, inkludert bruksanvisningen for

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Hvilke pasienter med type 2 diabetes skal ha insulin? Hva er de beste insulinbehandlingsregimer for pasienter med type 2 diabetes?

Hvilke pasienter med type 2 diabetes skal ha insulin? Hva er de beste insulinbehandlingsregimer for pasienter med type 2 diabetes? Hvilke pasienter med type 2 diabetes skal ha insulin? Hva er de beste insulinbehandlingsregimer for pasienter med type 2 diabetes? Nye insuliner Diabetesforum Rogaland 2016 Siri Carlsen NYE INSULINER Hvilke

Detaljer

for Revmatoid Artritt (RA) og kjempecellearteritt (GCA) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN

for Revmatoid Artritt (RA) og kjempecellearteritt (GCA) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN Til sykepleier RoActemra iv og sc for Revmatoid Artritt (RA) og kjempecellearteritt (GCA) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN En veiledning som skal hjelpe helsepersonell med dosering

Detaljer

En ml inneholder 100 enheter insulin glulisin (tilsvarende 3,49 mg). Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 1000 enheter.

En ml inneholder 100 enheter insulin glulisin (tilsvarende 3,49 mg). Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 1000 enheter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Apidra 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder 100 enheter insulin glulisin (tilsvarende 3,49 mg). Hvert

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir

Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir redusert ankelødem. 1 En sammenslåing av studier viser at

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

JEG FIKK NYLIG DIAGNOSEN TYPE 1 DIABETES

JEG FIKK NYLIG DIAGNOSEN TYPE 1 DIABETES Emily and Jane insulinpumpe siden 2011 og 2012 JEG FIKK NYLIG DIAGNOSEN TYPE 1 DIABETES Det kan være et sjokk å få diagnosen type 1 diabetes, og det kan dukke opp mange spørsmål, for eksempel: Hvorfor

Detaljer

VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN

VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN Til sykepleier - Veileder for dosering og administrasjon RoActemra iv og sc for Revmatoid Artritt (RA) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN En veiledning som skal hjelpe helsepersonell

Detaljer

Bruk av. En veiledning for helsepersonell

Bruk av. En veiledning for helsepersonell Bruk av En veiledning for helsepersonell Når Kineret blir forskrevet for cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS), vennligst kommuniser informasjonen som er fremlagt i dette heftet til pasienten/omsorgspersonen

Detaljer

VEDLEGG 1 PREPARATOMTALE

VEDLEGG 1 PREPARATOMTALE VEDLEGG 1 PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Levemir Penfill 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle. Levemir FlexPen 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske ketobemidonhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

DIABETESMEDISINER OG REFUSJON. Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk

DIABETESMEDISINER OG REFUSJON. Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk DIABETESMEDISINER OG REFUSJON Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 19.09.2013 nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2 Dagens retningslinjer NSAMS

Detaljer

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (som glukosemonohydrat)

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Actrapid 40 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass. Actrapid 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass.

Detaljer

Insulinpumpe til barn og ungdom LARS KROGVOLD 22. MARS 2012

Insulinpumpe til barn og ungdom LARS KROGVOLD 22. MARS 2012 Insulinpumpe til barn og ungdom LARS KROGVOLD 22. MARS 2012 Insulinpumpe, prinsipper Insulinpumpe gir en jevn strøm av insulin 24 timer i døgnet, basaldose I tillegg gis ekstra insulin til måltider, bolusdose/støtdose

Detaljer

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes:

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes: Dokumentansvarlig: Ingrid Petrikke Olsen Dokumentnummer: PR0983 Godkjent av: Ingrid Petrikke Olsen Gyldig for: Gyn/Fødeenhet, Hammerfest Hensikt: Det kreves spesiell oppfølging av kvinner som har diabetes

Detaljer

Svekkede symptomer og nedsatt oppmerksomhet ved hypoglykemi: forekomst og betydning

Svekkede symptomer og nedsatt oppmerksomhet ved hypoglykemi: forekomst og betydning Svekkede symptomer og nedsatt oppmerksomhet ved hypoglykemi: forekomst og betydning Marit Rokne Bjørgaas Overlege dr. med. St Olavs Hospital Trondheim 1 Glukose og hjernen glukose er avgjørende for hjernens

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Dulaglutid Dette legemidlet er underlagt

Detaljer

Oppløsnings- og fortynningsvæske til pulvere, konsentrater og oppløsninger til injeksjon.

Oppløsnings- og fortynningsvæske til pulvere, konsentrater og oppløsninger til injeksjon. 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Sterile Water Fresenius Kabi, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 100 ml oppløsningsvæske inneholder: 100 g vann til injeksjonsvæsker 3.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Vero-celler, renses og inaktiveres.

PREPARATOMTALE. Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Vero-celler, renses og inaktiveres. PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Veropol Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose = 0,5 ml: Poliovirus type 1, inaktivert Poliovirus type 2,

Detaljer

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet Diabetes i svangerskapet Elisabeth Qvigstad overlege, dr.med Avdeling for endokrinologi, forebyggende medisin og sykelig overvekt Innhold Hvorfor opptrer diabetes i svangerskapet? Hvorfor oppfølging i

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER Statisk data data som ikke forandres All data som ikke forandres, er statisk data. De statiske data på årskontrollen

Detaljer

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS Praktisk blodsukkermåling Hvorfor måle blodsukker? Nødvendig for alle som har diabetes Når det er vanskelig å nå behandlingsmålene

Detaljer

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig.

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig. Citalopram og risiko for QT-forlengelse PREPARATOMTALE citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2. Dosering og administrasjonsmåte Depresjon Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 1. Nye virkestoff A06AH03_1 Naloksegol Refusjonsberettiget bruk: Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver dose på 0,5 ml inneholder: Renset Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2 stamme) - 25 mikrogram.

PREPARATOMTALE. Hver dose på 0,5 ml inneholder: Renset Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2 stamme) - 25 mikrogram. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Typhim Vi, 25 mikrogram/dose, injeksjonsvæske, oppløsning Vaksine mot tyfoidfeber (polysakkarid). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 0,5 ml inneholder:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle Lantus SoloStar 100 enheter/ml

Detaljer