Pasientmedvirkning og oppfølging av diabetes på mobiltelefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientmedvirkning og oppfølging av diabetes på mobiltelefon"

Transkript

1 Pasientmedvirkning og oppfølging av diabetes på mobiltelefon Betraktninger med bakgrunn fra flere forsknings- og utviklingsprosjekter ved NST Astrid Grøttland

2 Innhold 1. Utvikling av selvhjelpsverktøy for diabetes oppfølging ved NST o o Historikk og bakgrunn NST team og prosjekter 2. FTA verktøyet: Funksjonalitet og bruk o o o Prinsipper og idealer Funksjonalitet Teknologi 3. Bruk av FTA i EU-prosjektet RENEWING HEALTH o o o Kort om EU-prosjektet Kort om den norske studien Brukermedvirkning og behandling 4. Veien videre.

3 Historikk og status - NSTs diabetesforskning >

4 NST-teamet med partnere Deltakelse diabetes og livsstils-prosjekter Teknologer Systemutviklere Leger Sykepleiere Statistikere Forskere PhD studenter Jurister --- Risikovurdering

5 Vårt mål / vårt ideal Forsterke pasientens vilje, evne og mulighet til å ta ansvar for sin egen sykdom (Selfmanagement of care) Fremme en sunn livsstil Støtte opp et samarbeid mellom pasient og helseproffesjonelle. Utfordring: Motivere pasienten til større aktivitet I forhold til å tilegne seg kunnskap, egen oppfølging og behandling. Dette må ikke bety at helsepersonell skal brke mer tid enn det som gjøres i dag.

6 Smarttelefonen en liten PC. Gir nye muligheter. Scandinavian sales forecast (annual sales in 000) Basic Phones Enhanced Phones Smart Phones - Entry-Level Smart Phones - Feature 2013 Source: Gartner

7 PRINSIPP for Diabetesdagboka På en enkel måte gi brukeren bedre oversikt over sykdoms-relaterte faktorer på en enhet som alltid er med: mobiltelefonen

8 Utvikling av Diabetesdagboka (FTA) Ph.D.- oppgave for Eirik Årsand, forsker NST. Overordnet prinsipp: Brukerdeltakelse og designorienterte metoder: Fokusgrupper Prototyping sammen med brukere Gruppediskusjoner Scenarier Spørreskjema Intervju Automatisk logging Videreutvikling skjer kontinuerlig gjennom eksisterende prosjekter

9 Diabetesdagboka / The Few Touch Application Tidligere: Stegteller med automatisk overføring Bloodglukose-data: Automatisk overføring av data til mobil Aktivitet: Enkel manuell registrering Few touch - registrering av matvaner

10 Sette seg mål!

11 Selvhjelp / egenbehandlinig Det er personen som selv har diabetes som utfører den daglige behandling som sykdommen krever og det er det enkelte individ som må leve med konsekvensene av de valg som tas. Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes. Dårlig regulert blodsukker øker sjansen for komplikasjoner betraktelig.

12

13 Prosjekt deltakere Ni av de mest avanserte ehelse regioner i Europa: Veneto-Italia, Syd-Danmark, Catalonia-Spania, Trikala-Hellas, Syd-Karelia Finland, Norrbotten-Sverige, Carinthia-Østerrike, Berlin- Tyskland, Nord-Norge. Norsk pilot: Helse Nord RHF, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Høgskolen i Oslo. Antall pasienter: EU Norge Prosjektstart 1.feb 2010, pilot start 1.feb Prosjektperiode: 32 mnd. Budsjett: Norge: (inkl 50% egenandel)

14 Målsetninger for RENEWING HEALTH For EU-prosjektet: Storskala utprøving av nye innovative verktøy innenfor diabetes, kols og hjerte-kar. ( An EU Pilot A is more than a collection of Pilot B s ) Grunnlag for utbredelse av telemedisinske tjenester i de deltakende Storskala utprøving av nye innovative hele verktøy For EU-prosjektet: innenfor diabetes, kols og hjerte-kar. ( An EU Pilot A is more than a collection of Pilot B s ) Grunnlag monitoreringsverktøy av telemedisinske. For pasienten: tjenester i deltakende regionene og på sikt i hele Europa. og Bedre bruk kunnskap, egenbehandling og livskvalitet ved oppfølging de

15 To nye elementer for bruken av FTA i RENEWINIG HEALTH prosjektet Server: Lagrer data fra alle brukere. HTC Mobil HD MINI Helseveiledning: Sikker smskommunikasjon med helsepersonell

16 Inklusjonskriterier Inklusjonskriterier: o > 18 år o > 7% HbA1c o Medisinert (piller eller insulin) o Kunne fylle ut spørreskjema på norsk o Kunne ta i bruk selvhjelpsverktøy o Type2 DM diagnostisert min 3 mnd før studiestart Eksklusjonskriterier: o Diagnostiserte svekkelser medisinsk eller kognitivt

17 Den norske RH-piloten 300 deltakere i en randomisert, kontrollert studie. N=100 Kontrollgruppe N=100 Gr. 1 N=100 Gr. 2 Sms og mobiltelefon Fastlegekontroll med journaldata, spørreskjema, etc Mobil applikasjon Fastlegekontroll med journaldata, spørreskjema, etc Mobil applikasjon Fastlegekontroll med journaldata, spørreskjema, etc FTA = Few Touch Application Helseveiledning ved diabetessykepleier

18 RCT - forskningspotensiale Vil vi se en forskjell av systemet og hvordan? brukere : på de to mnd? etter 1 år? Forholdet til kontrollgruppen? intervensjonsgruppene? etter 4 Hvilke Responser effekter til vil vi se? 1 år verktøyet. Til Hvordan kan plattformen (mobilen). verktøyet vi se? fungere mot primærhelsetjenesten? Responser til verktøyet. Til plattformen (mobilen). Hvordan kan verktøyet fungere mot primærhelsetjenesten?

19 Rekruttering og datasamling Rekruttering. Gjennom primærhelsetjenesten Gjennom forbund, spesialavdeliinger/klinikker på sykehus. Media, møteplasser/stands og annonsering. Datasamling: Automatisk logging (kontinuerlig via mobilapplikasjon) Spørreskjema (3 ganger: Baseline - 4 mnd - 1 år) Kvalitative intervju med deltakere (20) og Rekruttering. Gjennom primærhelsetjenesten forbund, fastlege/pasient spesialavdeliinger/klinikker på

20 Erfaringer og tilbakemeldinger Rekruttering gjennom fastleger: Utfordrende pga høyt tidspress og konkurrerende studier Vanskelig å samle inn data av samme grunn Fastlegene er spredd over et stort område og flere legekontor, både i nord og sør. Tilbakemeldinger på mobiltelefon/teknologi går på: Touch-telefoner er lite brukervennlig, spesielt for uerfarne brukere. Krever en del fingerferdighet spesielt sms. Fra diabetessykepleier om helseveiledning: Vanskelig å opprettholde god flyt Stillhet er viktig ved motiverende intervju, men utfordrende per telefon; oppnår man tilstrekkelig refleksjon hos deltakeren? Utfordrende med motiverende intervju; deltakerne må tenke selv

21 Tilbakemeldinger fra deltakerne Telefonen er motiverende Telefonen er imponerende når det gjelder måling av blodsukker og registrering av kost Det passer meg perfekt! Om målsetting i FTA. Grønne verdier er motiverende. Om blodsukkerverdier i FTA. Positivt overrasket etter å ha registrert kost og aktivitet jeg gjør mer riktig enn jeg trodde! Jeg ser tydelig at blodsukkergrafen går nedover når jeg klarer å holde fokus. Det å se sammenhengene i det jeg gjør fra registreringene er utrolig viktig for å motivere meg selv til å følge opp videre.

22 4. Veien videre

23 Morgendagens mobiloperativsystem..? Source: Gartner

24 Fremtidige muligheter med serverløsningen Eksempler på hvordan disse data kan brukes Ø Per pasient generell informasjon om pasientens mestringsnivå gitt ved: Blodsukkermålinger over en gitt periode Pasientens evne til å nå sine mål mht mat og mosjon Ø Statistikk / avidentifisert aggregert informasjon og fastlegen kan bruke applikasjonen under konsultasjon for å sette nye mål sammen med pasienten

25 Veien videre: Spørsmål som kan stilles: o Kan de data pasienten lagrer om seg selv utnyttes til å gi et mer individuelt tilpasset tilbud? o Hvilken informasjon vil være nyttig for fastlegen og hvordan bør det presenteres? o Hvordan kan / bør et slikt verktøy integreres i primærhelsetjeneste-tilbudet? o Vi trenger mer kunskap om kostnadselementer, organisatoriske spørsmål, teknologiske og juridiske o Kan de data pasienten

26 Fra forskning til virkelighet Suksess..! ??

27 JUST DO IT. Etablere systemene - enkelt Etablere bruk hos diabetikere - utfordrende Etablere denne type hjelpemidler som en del av diabetesbehandlingen i helsevesenet vanskelig!

28 Takk for meg Astrid Grøttland, prosjektleder, Renewing Health Norge Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 2 Helhetlig pasientforløp ved hjelp av telemedisin

Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 2 Helhetlig pasientforløp ved hjelp av telemedisin Regional forskningskonferanse i medisin og helse 25.-26. mars 2009 Tromsø Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 2 Helhetlig pasientforløp ved hjelp av telemedisin 25. mars kl. 1420-1440 i Auditorium

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Prosjektrapport. Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler

Prosjektrapport. Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler Prosjektrapport Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler Vurdering av mulighetene alternative og fleksible grensesnitt for mobile tjenester, med fokus på hvordan

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Samhandling gjennom personlige helsesystemer. Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory SFI

Samhandling gjennom personlige helsesystemer. Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory SFI Samhandling gjennom personlige helsesystemer Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory SFI Samhandling, velferdsteknologi og innovasjon 24.-25. november 2009 Tema for presentasjonen

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere INNHOLD Om visjonen... 3 Bakgrunn... 4 1. Fagmiljø... 6 2. Forskning... 8 3. Rettigheter... 10 4. Tilgjengelighet... 12 5. Overganger... 14 6. Miljø... 16

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 121. årgang mars 2013 apotek.no/tidsskriftet TEMA apotek E-helse På jakt etter nye elektroniske løsninger. Les mer om e-resept, kjernejournal, informasjonssikkerhet og

Detaljer

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN?

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? NORUT Samfunnsforsking as, i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin Rapport nr 13/2006 TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? Sluttrapport

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Diabetes fotsår. Forprosjekt. Utvikling av nye telemedisinske systemer / produkter. 24. april 2012

Diabetes fotsår. Forprosjekt. Utvikling av nye telemedisinske systemer / produkter. 24. april 2012 Forprosjekt Diabetes fotsår Utvikling av nye telemedisinske systemer / produkter 24. april 2012. (Illustrasjon Hilde Thomsen) Prosjekttittel: Diabetes fotsår Utvikling av nye telemedisinske systemer/produkter

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Prosjektskisse DiaHelse 1

Prosjektskisse DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer