MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen sjukehjem Møtedato: Tid: Kl kl Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold,, Arne Hagetrø, Linda Stubsveen, Tor Inge Nytrøen, Halvor Sveen, Geir Byggstøyl, Anders Svalstad, Svein Kjetil Bjørnseth, Tollef Lau, Silje M. Finstad, Magnhild Søgaard, Ole Jakob Akre, Gunn Randi Finstad, Vegard Mømb og Karin Wiik. Varamedlem: Jonny Haugseth (for Stormoen). Forfall: Roar Stormoen. Andre som var til stede i møtet: Rådmann Anne Lise Trøen. Informasjon: Ordfører informerte: - Handlingsplan for fylkesveier. - Svorka v/bredbånd. - Regionrådet: Kommunereform. - Møte med Fylkesmannen. - Forespørsel fra Destinasjon Røros vedr. informasjonstavle i kommunen. - Region Sør-Østerdalen: Kommunereform. - Næringslivet på Åkrestrømmen i forhold til Akuttmottaket på Åkrestrømmen. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 1 av 17

2 Spørsmål: Karin Wiik hadde sendt inn skriftlige spørsmål ang.: 1) Nærings- og samfunnsutvikling og retningslinjer for bruk av fond. 2) Barnehagens budsjett Rådmann besvarte spørsmålene. Karin Wiik: Ansettelse av nærings- og samfunnsutvikler. Rådmann besvarte spørsmålet. Gunn Randi Finstad hadde sendt inn skriftlig spørsmål ang. innsparinger i budsjett Rådmann besvarte spørsmålet. Vegard Mømb: Vedtak i kommunestyret ang. bredbånd avsettes ,-. Ordfører og rådgiver Dagmar Lyngstad besvarte spørsmålet. Innbyggernes spørretime i kommunestyret: Det var ingen spørsmål fra tilhørerne. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 17

3 Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. RENDALEN, Norvald Illevold Ole Jakob Akre. Jonny Haugseth Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 17

4 Behandlede saker: Saksnr. Tittel 67/15 VEDTAK AV STI- OG LØYPEPLAN 68/15 TERTIALRAPPORT NR /15 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET FOR "IKA OPPLANDENE" HØSTEN 2015-HØSTEN /15 VALG AV TO EIERREPRESENTANTER MED PERSONLIG VARAREPRESENTANTER TIL STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF - HØSTEN HØSTEN 2017 (2 ÅR) 71/15 FORSLAG PÅ REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL SØLEN VERNOMRÅDESTYRE - FOR PERIODEN /15 VALG AV KOMMUNAL HEIMEVERNSNEMND HØSTEN 2015-HØSTEN /15 FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMND - HØST HØST /15 VALG KOMMUNENES REPRESENTANT TIL ÅRSMØTE - RENDALEN SETTEFISKANLEGG SA /15 VALG AV REPRESENTANTER TIL BYGGENEMND FOR KOMMUNALE BYGG HØSTEN 2015-HØSTEN /15 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGEN I FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS (FIAS) HØSTEN HØSTEN /15 VALG AV POLITISK FORHANDLINGSUTVALG FOR LEDERSJIKTET HØSTEN 2015 TIL HØSTEN /15 VALG TIL STIFTELSEN GLOMDALSMUSEETS ÅRSMØTE HØSTEN 2015 TIL HØSTEN /15 VALG AV GRENDEKONTAKTER HØSTEN 2015 TIL HØSTEN /15 VALG AV EIERREPRESENTANTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET - RENDALEN BARNEHAGE /15 VALG AV EIERREPRESENTANTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET FOR SKOLENE /15 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I " IKT FJELLREGIONEN IKS" Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 4 av 17

5 67/15 VEDTAK AV STI- OG LØYPEPLAN Innstilling i Formannskapet : - Rendalen kommune, Formannskapet, innstiller sti- og løypeplan med endringer etter høringen som framlagt til endelig vedtak i Kommunestyret. - Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens 8 12, jf. prinsippet for offentlig beslutningstaking 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette lovverket. SV v/karin Wiik og Høyre v/jonny Haugseth satte frem følgende forslag: «Som formannskapets innstilling med flg. tillegg: Hundeløypa legges inn under «Tegnforklaring» Vinterløype. Hele hundeløypa legges inn på kartet. Innarbeider kommunens forpliktelser og oppgaver i forbindelse med Pilgrimsleden gjennom kommunen, heri vurdere leden som kulturminne, og at hele leden legges inn på kartet.» Ved alternativ votering mellom Sosialistisk Venstreparti og Høyre sitt forslag og formannskapets innstilling, ble Sosialistisk Venstreparti og Høyre sitt forslag enstemmig vedtatt. - Rendalen kommune, Formannskapet, innstiller sti- og løypeplan med endringer etter høringen som framlagt til endelig vedtak i Kommunestyret. - Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens 8 12, jf. prinsippet for offentlig beslutningstaking 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette lovverket. - Tillegg: Hundeløypa legges inn under «Tegnforklaring» Vinterløype. Hele hundeløypa legges inn på kartet. Innarbeider kommunens forpliktelser og oppgaver i forbindelse med Pilgrimsleden gjennom kommunen, heri vurdere leden som kulturminne, og at hele leden legges inn på kartet. 68/15 TERTIALRAPPORT NR Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner rapportering for 2. tertial Driftsbudsjett: Overføring til investering økes med kr Det finansieres av reduksjon i renteutgifter. Det gjøres for øvrig ingen budsjettregulering mellom virksomheter Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 5 av 17

6 Dersom bobehandling for Rendalsmat AS ikke dekker Rendalen kommunes krav, gis rådmannen fullmakt til å avskrive kravet, begrenset oppad til kr ,10, som tap i forbindelse med årsavslutningen. 2. Investeringsbudsjett: Det vedtas endret bevilgning for følgende prosjekt: Prosjekt Endring Ny bevilgning 4010 KLP Utbygging Bergset barnehage Uteanlegg mellom skole/barnehage Bergset 4058 Salg av industrihall Ombygging legesenter Forprosjekt Rendalen bygdemuseum Avløp Åkrestrømmen Mosefabrikken 4070 Prosjekt ved Åkrestenen Energispareprosjektet Utbedring av avløpsledning Bergset Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 4082 Ambulansestasjon Sum endring Finansiering Overføring fra drift Mva kompensasjon Tilskudd Bruk av lån Avsetning til fond Sum Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner rapportering for 2. tertial Driftsbudsjett: Overføring til investering økes med kr Det finansieres av reduksjon i renteutgifter. Det gjøres for øvrig ingen budsjettregulering mellom virksomheter Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 6 av 17

7 Dersom bobehandling for Rendalsmat AS ikke dekker Rendalen kommunes krav, gis rådmannen fullmakt til å avskrive kravet, begrenset oppad til kr ,10, som tap i forbindelse med årsavslutningen. 2. Investeringsbudsjett: Det vedtas endret bevilgning for følgende prosjekt: Prosjekt Endring Ny bevilgning 4010 KLP Utbygging Bergset barnehage Uteanlegg mellom skole/barnehage Bergset 4058 Salg av industrihall Ombygging legesenter Forprosjekt Rendalen bygdemuseum Avløp Åkrestrømmen Mosefabrikken 4070 Prosjekt ved Åkrestenen Energispareprosjektet Utbedring av avløpsledning Bergset Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 4082 Ambulansestasjon Sum endring Finansiering Overføring fra drift Mva kompensasjon Tilskudd Bruk av lån Avsetning til fond Sum /15 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET FOR "IKA OPPLANDENE" HØSTEN 2015-HØSTEN 2019 Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende til representantskapet i IKA Opplandene til høsten 2019: Rune Granås Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 17

8 Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende til representantskapet i IKA Opplandene til høsten 2019: Rune Granås 70/15 VALG AV TO EIERREPRESENTANTER MED PERSONLIG VARAREPRESENTANTER TIL STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF - HØSTEN HØSTEN 2017 (2 ÅR) Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende eierrepresentanter til styret i Rendalen Kommuneskoger KF til høsten 2019: Representanter: Geir Byggstøyl Tore Jevnaker Personlige vararepresentanter: Gunn Randi Finstad Valgkomitéens innstilling vedtatt med 15 stemmer mot 2 stemmer. Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende eierrepresentanter til styret i Rendalen Kommuneskoger KF til høsten 2019: Representanter: Geir Byggstøyl Tore Jevnaker Personlige vararepresentanter: Gunn Randi Finstad 71/15 FORSLAG PÅ REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL SØLEN VERNOMRÅDESTYRE - FOR PERIODEN Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til Sølen verneområdestyre til høsten 2019: Ole Jakob Akre Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 8 av 17

9 Silje Mogstad Finstad Vararepresentanter: Tollef Lau Karin Wiik satte frem følgende forslag: «Som valgkomiteens forslag med følgende endring: Karin Wiik (som representant) kvinne.» Ved alternativ votering mellom Karin Wiiks forslag og valgkomitéens innstilling, ble valgkomitéens innstilling vedtatt med 15 stemmer mot 2 stemmer. Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til Sølen verneområdestyre til høsten 2019: Ole Jakob Akre Silje Mogstad Finstad Vararepresentanter: Tollef Lau 72/15 VALG AV KOMMUNAL HEIMEVERNSNEMND HØSTEN HØSTEN 2019 Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til kommunal heimevernsnemnd til høsten 2019: Halvor Sveen Tor Inge Nytrøen Vararepresentanter: Connie Strømsmoen Monica Bruun Valgkomitéens innstilling vedtatt med 16 stemmer mot 1 stemme. Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til kommunal heimevernsnemnd til høsten 2019: Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 9 av 17

10 Halvor Sveen Tor Inge Nytrøen Vararepresentanter: Connie Strømsmoen Monica Bruun 73/15 FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMND - HØST HØST 2019 Rendalen kommune, kommunestyret, foreslår overfor Miljødirektoratet følgende representanter til Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten til høsten 2019: Arne Hagetrø Silje Mogstad Finstad Rendalen kommune, kommunestyret, foreslår overfor Miljødirektoratet følgende representanter til Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten til høsten 2019: Arne Hagetrø Silje Mogstad Finstad 74/15 VALG KOMMUNENES REPRESENTANT TIL ÅRSMØTE - RENDALEN SETTEFISKANLEGG SA Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til årsmøte i Rendalen Settefiskanlegg SA til høsten 2019: Anders Svalstad Leif Arne Iversen Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 10 av 17

11 Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til årsmøte i Rendalen Settefiskanlegg SA til høsten 2019: Anders Svalstad Leif Arne Iversen 75/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL BYGGENEMND FOR KOMMUNALE BYGG HØSTEN 2015-HØSTEN 2019 Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til byggenemnd for kommunale bygg til høsten 2019: Representanter: Norvald Illevold Svein Kjetil Bjørnseth Linda Stubsveen Personlige vararepresentanter: Arne Hagetrø Tollef Lau Magnhild Søgaard Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til byggenemnd for kommunale bygg til høsten 2019: Representanter: Norvald Illevold Svein Kjetil Bjørnseth Linda Stubsveen Personlige vararepresentanter: Arne Hagetrø Tollef Lau Magnhild Søgaard 76/15 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGEN I FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS (FIAS) HØSTEN HØSTEN 2019 Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til generalforsamlingen i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap (FIAS) til høsten 2019: Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 11 av 17

12 Norvald Illevold Svein Kjetil Bjørnseth Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til generalforsamlingen i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap (FIAS) til høsten 2019: Norvald Illevold Svein Kjetil Bjørnseth 77/15 VALG AV POLITISK FORHANDLINGSUTVALG FOR LEDERSJIKTET HØSTEN 2015 TIL HØSTEN 2019 Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til «Politisk forhandlingsutvalg for ledersjiktet» til høsten 2019: Representanter: Norvald Illevold Svein Kjetil Bjørnseth Linda Stubsveen Personlige vararepresentanter: Arne Hagetrø Tollef Lau Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til «Politisk forhandlingsutvalg for ledersjiktet» til høsten 2019: Representanter: Norvald Illevold Svein Kjetil Bjørnseth Linda Stubsveen Personlige vararepresentanter: Arne Hagetrø Tollef Lau 78/15 VALG TIL STIFTELSEN GLOMDALSMUSEETS ÅRSMØTE HØSTEN 2015 TIL HØSTEN 2019 Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 12 av 17

13 Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til Stiftelsen Glomdalsmuseets årsmøte til høsten 2019: Magnhild Søgaard Liv Tone Trøen Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til Stiftelsen Glomdalsmuseets årsmøte til høsten 2019: Magnhild Søgaard Liv Tone Trøen 79/15 VALG AV GRENDEKONTAKTER HØSTEN 2015 TIL HØSTEN 2019 Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter som grendekontakter til høsten 2019: Sjølisand: Gry Lønrusten (leder) Susann Enoksen Ingrid Bjørke-Olssen Åkrestrømmen: Bjørnar Strømsmoen (leder) Erik Fjeld Inger Marie Husfloen Åkre/Ås/Fiskvik: Ingar Simensen (leder) Unni Hagen Karl Sigurd Hole Otnes: Arild Aasbrenn Øvre Rendal: Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 13 av 17

14 Mads Undseth (leder) Ingvar Magne Høye Elin Sandbakken Hornset: Ove Fattnes (leder) Oddveig Bakkom Norvald Illevold Elvål: Johan Grindflek (leder) Olav Jenssveen Monica Bruun Midtskogen: Bjørn Lervang (leder) Solveig Rønningen Frank Engene Unset: Roar Stormoen (leder) Ole Karl Romenstad Gunn Torgersen Finstad: Jan Wessel Finstad (leder) Ann Kristin Moen Kåre Olav Finstad Hanestad: Jens Waldemar Rønningen Arnold Engseth Følgende endringer foretas: «Hornset: - Norvald Illevold Otnes: + Stian Hole Hornset, Otnes og Hanestad har kun 2 representanter: Behandles i neste valgkomitémøte.» Valgkomitéens innstilling, med ovennevnte endringer, enstemmig vedtatt. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 14 av 17

15 Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter som grendekontakter til høsten 2019: Sjølisand: Gry Lønrusten (leder) Susann Enoksen Ingrid Bjørke-Olssen Åkrestrømmen: Bjørnar Strømsmoen (leder) Erik Fjeld Inger Marie Husfloen Åkre/Ås/Fiskvik: Ingar Simensen (leder) Unni Hagen Karl Sigurd Hole Otnes: Arild Aasbrenn Stian Hole Øvre Rendal: Mads Undseth (leder) Ingvar Magne Høye Elin Sandbakken Hornset: Ove Fattnes (leder) Oddveig Bakkom Elvål: Johan Grindflek (leder) Olav Jenssveen Monica Bruun Midtskogen: Bjørn Lervang (leder) Solveig Rønningen Frank Engene Unset: Roar Stormoen (leder) Ole Karl Romenstad Gunn Torgersen Finstad: Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 15 av 17

16 Jan Wessel Finstad (leder) Ann Kristin Moen Kåre Olav Finstad Hanestad: Jens Waldemar Rønningen Arnold Engseth Hornset, Otnes og Hanestad har kun 2 representanter: Behandles i neste valgkomitémøte. 80/15 VALG AV EIERREPRESENTANTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET - RENDALEN BARNEHAGE Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende eierrepresentanter til samarbeidsutvalget for Rendalen barnehage til høsten 2019: Representanter: Vegard Mømb Linda Stubsveen Personlige vararepresentanter: Gunn Randi Finstad Anders Svalstad Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende eierrepresentanter til samarbeidsutvalget for Rendalen barnehage til høsten 2019: Representanter: Vegard Mømb Linda Stubsveen Personlige vararepresentanter: Gunn Randi Finstad Anders Svalstad 81/15 VALG AV EIERREPRESENTANTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET FOR SKOLENE Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende eierrepresentanter til skolenes samarbeidsutvalg til høsten 2019: Fagertun skole: Tor Inge Nytrøen Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 16 av 17

17 Berger skole: Roar Stormoen Magnhild Søgaard Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende eierrepresentanter til skolenes samarbeidsutvalg til høsten 2019: Fagertun skole: Berger skole: Roar Stormoen Tor Inge Nytrøen Magnhild Søgaard 82/15 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I " IKT FJELLREGIONEN IKS" Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til representantskapet i «IKT Fjellregionen IKS» til høsten 2019: Arne Hagetrø Svein Kjetil Bjørnseth Rendalen kommune, kommunestyret, velger følgende representanter til representantskapet i «IKT Fjellregionen IKS» til høsten 2019: Arne Hagetrø Svein Kjetil Bjørnseth Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 17 av 17

MØTEPROTOKOLL VALGKOMITÉEN. j1r.1111 >r+jtrpd. <1 t72n

MØTEPROTOKOLL VALGKOMITÉEN. j1r.1111 >r+jtrpd. <1 t72n 9 RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGKOMITÉEN i t(k1 ;4 j1r.1111 >r+jtrpd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 26.01.2017 Tid: 19.00 22.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem Navn Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. geegågff pgggvxfl. Æfffíf. :24 lia a.

MØTEPROTOKOLL. geegågff pgggvxfl. Æfffíf. :24 lia a. RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL geegågff pgggvxfl _ Æfffíf. :24 lia a. Møtested: Rendalen kommunehus (Solen/kommunestyresalen) Møtedato: 18.1.216 Tid: Kl. 19. kl. 2.3 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE FOR VALGPERIODEN

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE FOR VALGPERIODEN VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE FOR VALGPERIODEN 2015-2019 Møtested: Rendalen kommunehus Møtedato: 22.10.2015 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 (salen) Til stede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: 30.11.2017 Tid: 17.00-18.30 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.01.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik, Astrid Bakken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.11.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen/sølen) Møtedato: 25.01.2018 Tid: 19.00-21.00 Til stede i møtet: Funksjon Fung. ordfører Navn Svein Kjetil Bjørnseth

Detaljer

5% (í L %*%fi' vi l f?? é3? W

5% (í L %*%fi' vi l f?? é3? W RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 5% (í L %*%fi' vi l f?? é3? W tz/åiflit. 9.1.»: t +353,; ';"/EZT4 Møtested: Rendalen sjukehjem (stua) Møtedato: 25.05.2016 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 31.05.2012 Tid: Ordinært møte fra kl. 20.00 - kl. 22.00 (Opplæring i bruk av lesebrett fra kl. 19.00 20.00)

Detaljer

5 &" ( målt? T* lfäfiå? W

5 & ( målt? T* lfäfiå? W '15 RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 5 &" ( målt? T* lfäfiå? W $3/.:*. %.. (bli ti..fi-via ti: LIF- *. Møtested: Rendalen sjukehjem (stua) Møtedato: 31.03.2016 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.30 Til

Detaljer

en r farta* r faga tr

en r farta* r faga tr 'ry RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL en r farta* r faga tr M..4'*Z /33$ a 'li Møtested: Rendalen sjukehjem (stua) Møtedato: 26.04.2016 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede Medlemmer: i møtet: Norvald Illevold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. ' :(4p s\t +t l c31- r%r? N/U.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. ' :(4p s\t +t l c31- r%r? N/U. VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ;4&a ' :(4p s\t +t l c31- r%r? N/U. tv+ar?)wci Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.04.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 19.55 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (kommunestyresalen) Møtedato: 28.02.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Romenstad hytte- og gardsferie, Unset Møtedato: 15.12.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.09.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl,

Detaljer

5% 5 r ? v* 'l få? W

5% 5 r ? v* 'l få? W RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL 5% 5 r 511231? v* 'l få? W $3? l, gli t fífiz' 439/2147:: Lui* Møtested: Rendalen sjukehjern Møtedato: 19.01.2016 Tid: Kl. 14.00 - kl. 14.30 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 06.10.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 21.03.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+,

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+, RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET (cvmf ai iir /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+, " Wt Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.30 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.05.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (salen) Møtedato: 29.10.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 24.02.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. ft(cirm" 6S244,1)

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. ft(cirm 6S244,1) VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ft(cirm" 6S244,1) tz v :(2 )++r7+4s-ls, Møtested: Rendalen kommunehus ("Banken") Møtedato: 15.05.2014 Tid: Kl. 09.45 - kl. 14.15 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. / -f?

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. / -f? V" RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET / -f?. +,41-r tzt Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.10.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Marit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 17.06.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11:45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: hus (salen) Møtedato: 27.01.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl, Jonny Haugseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.30. Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (EKSTRAORDINÆRT MOTE) f C -1-1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. cj"+ve?p?t -12 >7+ai jty? tv+a-lel)-) / 7(lib

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. cj+ve?p?t -12 >7+ai jty? tv+a-lel)-) / 7(lib VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET cj"+ve?p?t -12 >7+ai jty? tv+a-lel)-)..+2155/ 7(lib Motested: Rendalen komrnunehus (salen) Møtedato: 13.10.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.30 Til stede i motet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 11.04.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. f( :(+44v1(i r+t + - rert

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. f( :(+44v1(i r+t + - rert 13, RENDALEN KOMMUNE 17) MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET f( :(+44v1(i r+t + - rert +34,_ 4.1$4 Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.10 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 25.03.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

M5-t;5,f( c,"+< ( 43/*9-4tki s2-

M5-t;5,f( c,+< ( 43/*9-4tki s2- 9 RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET M5-t;5,f( c,"+< ( 43/*9-4tki s2- f+ t Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 27.11.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlenmier:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09.15 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.04.2011 Tid: Kl. 11:10 - kl. 14:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Lia gård Møtedato: 22.09.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Unni Hagen, Jonny Haugseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET i.0 11 1? t1:14 14. ist+b-41 f", (tti' t Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.09.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.00 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09.00-12.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

Knut Nytrøen Jonny Haugseth (for Stormoen)

Knut Nytrøen Jonny Haugseth (for Stormoen) RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen/Sølen Møtedato: 14.12.2017 Tid: 10.00-11.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Norvald Illevold Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.06.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Renåvangen Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.11.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET

MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET * RENDALEN KOMMUNE -a (12/649-16) MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 14 februar 2013 Tid: Kl 1400-kl 1530 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 19.01.2018 Tid: 10.00-14.30 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Navn Norvald Illevold Svein Kjetil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET tl5-dfsn c i,r+ t ta.4_9t-l 'tt t t, (EKSTRAMØTE) tr$ Chti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.05.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl, Unni

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE. fri»+it'2,4% +11. r+ne 1-1 i: "IrCh MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VRENDALEN KOMMUNE. fri»+it'2,4% +11. r+ne 1-1 i: IrCh MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL CsidfCraviVyi KOMMUNESTYRET fri»+it'2,4% +11 54 r+ne 1-1 i: "IrCh Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 27.05.2015 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 09.06.2009 Tid: Kl. 12.20 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum,

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE. tst tjj jç--:".>"kh. tilv»+34. MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VRENDALEN KOMMUNE. tst tjj jç--:.>kh. tilv»+34. MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET tilv»+34. un4w 4"6å1L it asit? tst tjj jç--:".>"kh ti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.09.2015 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet:

Detaljer

V-idf. Orr MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl

V-idf. Orr MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET V-idf Orr "4 " Å M-4.4I 1 -WCT Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.08.2015 Tid: Kl. 09.50 - kl. 14.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 54i11. LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 54i11. LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4 kyrendalen KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET +.1Vt" rire- 54i11 LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4 Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.04.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.30 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset (kommunestyresalen) Møtedato: 20.08.2009 Tid: Kl.10:00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: Tid: :00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: Tid: :00 RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: 21.09.2017 Tid: 19.00 22:00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 25.11.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.50 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22:50 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.01.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

Mobilnummer Enhet Brukernavn Kortnummer Barnehage Berger skole Fagertun skole

Mobilnummer Enhet Brukernavn Kortnummer Barnehage Berger skole Fagertun skole Barnehage 95070626 B.Hg. Vh.leder Hilde R. Nytrøen 580 Ny B. Hg. avdeling Nina Bjøntegård 581 Åkrestrømmen barnehage 45637639 B. Hg. avdeling Marihøna 582 45637643 B. Hg. avdeling Solsikka 583 Bergset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus ("banklokalene") Møtedato: 11.10.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen - Kommunehuset Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09:00 - kl. 12:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET. ,"+(i7+w V1+

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET. ,+(i7+w V1+ RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET,"+(i7+W V1+ ( tvt9t-s: L>15/Ztn. Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen) Møtedato: 13.11.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.15 Til stede i møtet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.11.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. fífltå. øra tu? Xíífr «u

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. fífltå. øra tu? Xíífr «u RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET saw.seirer r rater; t._ fífltå. øra tu? Xíífr «u Møtested: Rendalen sj ukehjem (stua) Møtedato: 18.02.2016 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET ZJ5-df(arr+44 (hti. 4.4%ti< 1 -%--

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET ZJ5-df(arr+44 (hti. 4.4%ti< 1 -%-- RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ZJ5-df(arr+44 (hti 4.4%ti< 1 -%-- Møtested: Rendalen Øiseth Hotell Møtedato: 17.12.2014 Tid: Kl. 17.00 - kl. 19.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Sidf46-PMV+, t telif+ fri +Arr t3sill Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.03.2015 Tid: Kl. 17.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset sykehus (Storstua, nedre brakke) Møtedato: 02.05.2013 Tid: Kl. 10.00 - kl.14.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 22.03.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen) Møtedato: 09.06.2011 Tid: 09:00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 07.06.2011 Tid: Kl. 10.30 - kl. 14.30 MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Magnar Sveen, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.03.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 4t c:pkap $1, 1.»)-k+ +tffl -WCIf* ti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 22.05.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (salen) Møtedato: 30.06.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.20 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Unni Hagen, Jonny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset (i de tidligere banklokalene) Møtedato: 16.08.2012 Tid: Kl. 09.45 - kl. 14.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 15.01.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE. r+14. Mci-dcc + " i+,3%4%i'1 -t;--ct 4%,t_. tar 4 3t-irr MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VRENDALEN KOMMUNE. r+14. Mci-dcc +  i+,3%4%i'1 -t;--ct 4%,t_. tar 4 3t-irr MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Mci-dcc tar 4 3t-irr r+14 + " w+ jgp r? i+,3%4%i'1 -t;--ct 4%,t_ Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.02.2015 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) Vkid

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) Vkid VRENDALEN KOMMUNE I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) (4+Tti/ Vkid +117,4A Ld- ff -t #1, "airt ±SCJti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 08.00 - kl. 12.45

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Møtested: Romenstad hytte- og gardsferie, Unset Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Møtested: Romenstad hytte- og gardsferie, Unset Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Romenstad hytte- og gardsferie, Unset Møtedato: 15.12.2011 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 93/11 VALG TIL STIFTELSEN GLOMDALSMUSEETS ÅRSMØTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset (salen) Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.02.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.05.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: Tid: RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: 07.12.2016 Tid: 09.45 11.30 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

1 é5 *5 n?%z} * '*, t?. 5*r W M..;{ szfi

1 é5 *5 n?%z} * '*, t?. 5*r W M..;{ szfi RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL 1 é5 *5 n?%z} * '*, t?. 5*r W 55235.»? @123 M..;{ szfi Møtested: Kommunehuset, Sølen (kommunestyresalen) Møtedato: 30.06.2016 Tid: Kl. l8.00-kl. 21.30 Til stedei møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 04.03.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 06.12.2010 Tid: Kl. 10.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg Marie Innvik Solum, Magnar Sveen, Magnhild

Detaljer

iffiåv' T* l $!%E}

iffiåv' T* l $!%E} RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET :fra ML: tgfifêføfåt '_ L iffiåv' T* l " @ $!%E} av V: f- taz' t xi / azt %,; Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: 24.11.2016 Tid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 16.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 02.12.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 16.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 01.06.2010 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.20 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Magnar Sveen, Magnhild Søgaard

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (møterom II) Møtedato: 18.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (møterom I) Møtedato: 13.01.2009 Tid: 11.00 13.20 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET tivtkeli) +A ttl, i i/k! 4f Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.09.2013 Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold,

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE "6 Cfr 15) :+ear. tr? bi5/i C4 MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

VRENDALEN KOMMUNE 6 Cfr 15) :+ear. tr? bi5/i C4 MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET +1411"6 Cfr 15) :+ear s bi5/i C4 tr? Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.08.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.50 Til stede i møtet: Medlemmer

Detaljer

at a* (ref arr.få/tran rfgfggrfi Møtested: Mistra hotell (Åkrestrømmen) RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Tid: Til stede i møtet:

at a* (ref arr.få/tran rfgfggrfi Møtested: Mistra hotell (Åkrestrømmen) RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Tid: Til stede i møtet: RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL (ref arr.få/tran rfgfggrfi at a* Møtested: Mistra hotell (Åkrestrømmen) Motedatoz 15.12.2016 Tid: 18.00 22.00 Til stede i møtet: F unksj on Navn Ordfører Norvald Illevold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus, Sjølisand Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer