Risikobasert testing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikobasert testing"

Transkript

1 Hans Schaefer Prosjekt- og produktrisiko for testeren Prioritering av en første test Prioritering av senere tester Risikoledelse i selve testprosjektet 2009 Hans Schaefer page 1

2 Målet med testing It shall be the duty of managers to make decisions and the duty of engineers to make them informed ones. Jukka Talvio, Development Manager, F-Secure -> Test = Måling av risiko! 2009 Hans Schaefer page 2

3 Hvorfor denne presentasjonen Test, spesielt utføring av test, er alltid under tidspress. Testutføring er det siste vi gjør, utsatt for alle forsinkelser før. Mindre viktige ting må kuttes. Bruk optimalt med ressurser for testingen. RISIKO er beste utgangspunkt for styringen! 2009 Hans Schaefer page 3

4 Hva er risiko? Muligheten at noe skadelig kan skje. Produktet av sannsynligheten, at noe negativt kan skje, og kostnaden, (skaden) hvis det skjer. RISK Damage (cost of failure) Probability of failure Usage frequency Damage / Use Quality (failure rate / defect density) 2009 Hans Schaefer page 4

5 Risikohåndtering Risiko Gjør noe med det Minimer skaden Ignorer for nå Betal eventuell skade Forebygg Reduser risiko Bekjemp skaden Behold Transfer Unngå QA QM metoder Review Test V&V Reager senere Betal skaden Reparer Reserver Alternativer Underleverandører Forsikring 2009 Hans Schaefer page 5

6 Details Not all risks are of equal concern. The level of risk is influenced by two factors: the probability of the problem occurring the impact / damage /consequences of the problem should it occur In risk-based testing, testing is conducted in a manner that responds to risk in three ways: Planning and management of the testing work in a way that provides mitigation and contingency responses with each significant, identified project (planning) risk. Allocation of test effort, selection of techniques, sequencing of test activities, and repair of defects (bugs) must be made in a way that is appropriate to the level of risk associated with each significant, identified product (quality) risk. Reporting test results and project status in terms of residual risks; e.g., tests which have not yet been run or have been curtailed Hans Schaefer page 6

7 Risikokategorier Ekstern risiko Strategisk risiko Prosjektrisiko Produktrisiko Naturen, politikk, økonomi, samfunn, markeder Ikke særlig forutsigbar, kan ikke styres Bedriften (økonomi, organisasjon, prioriteter,... Forutsigbar, men ikke styrbar Hva kan være skadelig for testprosjektet? Forutsigbar og styrbar Hva kan være skadelig for kunden eller bruker? Målbar eller styrbar ved å utføre testene 2009 Hans Schaefer page 7

8 Typer av risiko Risiko FØR Test Risiko UNDER Test Risiko ETTER Test 2009 Hans Schaefer page 8

9 Risiko FØR Testing Lav kvalitet av spesifikasjon, design og kode Mange feil oversett Blokkerende feil For mange nye versjoner -> Krav til, og oppfølging av kvalitetssikring før test (delta i reviews!) Forsinkelser -> Alternative planer Mangel på kunnskap om systemet -> Test av tidligere versjoner, tidlig testforberedelse, tester involveres i design 2009 Hans Schaefer page 9

10 Risiko FØR Testing Ressursproblemer For lite folk / feil folk Dårlig testmiljø Testmiljø fungerer ikke Verktøyproblemer -> TIDLIG involvering, alarm, prioritering av test. Kommunikasjonsproblemer Med prosjektet Med bruker / oppdragsgiver Med endringshåndtering Generelt 2009 Hans Schaefer page 10

11 Risiko ETTER Testing = Produktrisiko De burde ikke være der Kunde / bruker finner feil. Kunde / bruker bruker produktet på en ny måte. Nye kunder, ny type bruk, gjenbruk etc. Analyse av nødvendig pålitelighet! (Hva kan en kunde leve med, hva ikke?) 2009 Hans Schaefer page 11

12 Risiko i testprosjektet selv Dårlig ledelse Mangel på kvalifikasjon For få eller feil mennesker, for sent Dårlig koordinering Dårlig samarbeid (i testingen og med andre) Problemer med utstyr, verktøy og omgivelse Tid for å implementere simulatorer, hjelpeprogrammer, utilities Medisin: Vanlig god prosjektledelse Hans Schaefer page 12

13 Kan vi gjøre testingen billigere? Bra medarbeidere Prioritering Bli kvitt noe av oppgaven Hans Schaefer page 13

14 Hvordan bli kvitt noe av oppgaven Kutt det ut helt eller få en annen til å betale! Hvem betaler for komponenttest / enhetstest? Startkriterier for test? Automatisk test før den offisielle testen Mindre dokumentasjon Kutte installasjonskostnader for feilrettinger Når installerer en feilrettinger? Regel 1: Reparer bare feil som er viktige (blokkerende for test eller kunde)! Regel 2: Endringer til neste release! Regel 3: Rettinger krever regresjonstest, helst automatisk! Mindre test, la kundene finne feilene???? 2009 Hans Schaefer page 14

15 Risikobasert test i praksis - tre trinn Identifiser hva som er kritisk 1 Top-10 Test identifiserer områder med mange feil 2 For andre gangs Test: Ekstra Testing: - Ekstra Test i utvalgte områder - Automatisk regresjonstest Hans Schaefer page 15

16 Prioritering for den første testen 2009 Hans Schaefer page 16

17 Produktrisiko: Skadekostnadsfaktorer å tenke på Hvilke funksjoner og egenskaper er kritiske? (nødvendig for å kjøre forretningen eller prosessen). Hvor synlig er et problem i en funksjon eller egenskap? (for brukere, kunder, kundens kunder, folk utenfor, myndigheter) Hvor ofte blir noe brukt? Går det uten? Hva koster feilene? Juridiske konsekvenser? Den aller første prioriteringen tar BARE hensyn til skade! 2009 Hans Schaefer page 17

18 Produktrisiko - Sannsynlighet for feil: Hva er trolig verst? Dette vet du først på et sent tidspunkt! Velg de viktigste av disse faktorene! Kompleksitet Tidspress Områder med endringer Områder som måtte optimeres Antall involverte personer Områder med mange feil Gjennomtrekk Geografisk spredning Ny teknologi, løsninger, metoder Kjenner brukerne dette? - Nye verktøy Lokale faktorer - Medarbeidernes egenskaper Spør alltid flere! Spør flere ganger! Dokumenter dine beslutninger! Dette er en kompleks analyse! 2009 Hans Schaefer page 18

19 Ikke glem Kan vi kutte ut deler av produktet helt? Nye versjoner senere? 2009 Hans Schaefer page 19

20 Risikomatrix, eksempel High Consequences / Cost Low Low Probability Skalaen med konsekvenser bør helst gå eksponensjelt! High 2009 Hans Schaefer page 20

21 Hvordan beregne prioriteten? Velg faktorer du vil ta hensyn til (få) Gi dem vekter (1 - lite, 3 - middels, 10 - stort vekt) Gi hvert testområde poeng for hver faktor (1-5, 1 = lite, 5 = mye) Beregn den vektede summen (regneark) Divider eventuelt med en faktor for å jevne ut for ulik kvalitetssikring som utføres utenfor testingen. Regneark Download: Hans Schaefer page 21

22 Eksempel Skade Sannsynlighet Area to test Usage frequency Visibility Complexity Geography Turnover SUM Weight Function A Function A performanc e Function B F B usability Function C Function D Hans Schaefer page 22

23 Matematikken? Risiko = Skade * Sannsynlighet Skade = (vekt for skade faktor 1 * verdi for denne faktor + vekt for skade faktor 2 * verdi for denne faktor vekt for skade faktor n * verdi for denne faktor ) Sannsynlighet = ((vekt for sannsynlighet faktor 1 * verdi for denne faktor + vekt for sannsynlighet faktor 2 * verdi for denne faktor vekt for sannsynlighet faktor n * verdi for denne faktor )) / (innflytelse av annen kvalitetssikring) 2009 Hans Schaefer page 23

24 Matematikken Virker bra nok. Egentlig er vi på en logaritmisk skala, da vi bruker subjektive valg. De høyeste tall -> grundig testing Middels tall -> vanlig testing Lave tall -> lite testing Bruk hodet, analyser uvanlige tallverdier! 2009 Hans Schaefer page 24

25 Hva gjør vi hvis vi ikke vet noe? Kjør en tynn test. Prioriter der du finner feil. Først en test i bredden ( smoke test ), alt litt. Andre gangs test blir prioritert Hans Schaefer page 25

26 Hvordan prioriterer senere testsykluser Adaptiv testing Analyse av feil og testdekning Analyse av feilfinningsprosenten 2009 Hans Schaefer page 26

27 Adaptiv Testing - neste gangs test Arbeidsomfang symbolisert ved lengde på boksene. Test Area 5 Test Area 5 Test Area 4 Test Area 4 Test Area 3 Test Area 3 Test Area 2 Test Area 2 Test Area 1 Test Area 1 t 1 t 2 Tid 2009 Hans Schaefer page 27

28 Analyse av testdekning Har alle viktige funksjoner og egenskaper blitt testet? Unntakshåndtering? Tilstander, tilstandsoverganger? Viktige egenskapskrav? Er kodedekningen som planlagt? Ekstra test eller sjekk der kodedekning avviker fra forventet dekning Hans Schaefer page 28

29 Hvordan analysere kodedekning Et område er mer testet enn forventet: Ytelsesproblemer? Flaskehalser? Feil? Et område er mindre testet enn forventet: Spesifikasjon for tynn? Implementasjon for kompleks? Overflødig kode? Review slike områder! 2009 Hans Schaefer page 29

30 Analyse av feiltetthet Fakta: Testing finner ikke alle feil. Jo flere du finner, jo flere er igjen. Feiltetthet i test er proporsjonalt til feiltetthet etter test. Feil er fordelt etter pareto-prinsippet: 80% av feilene finnes i 20% av systemet. Feil er sosiale, de like nærheten av hverandre! Test mer hvor du finner feil! 2009 Hans Schaefer page 30

31 Referanser IEEE Standard : Standard Classification for Software Anomalies IEEE Standard : Guide to Classification for Software Anomalies Soon to be released: IEEE Std Standard for Software Engineering - Software Life Cycle Processes - Risk Management -You find these standards at Rex Black, Managing the Testing Process, John Wiley, (includes CD with a test priority spreadsheet) Leveson, N. G. (1995). Safeware: System Safety and Computers. Reading, Massachusetts: Addison Wesley. Hall, Payson: A Calculated Gamble. In STQE Magazine No 1 +2 / Stamatis, D.H., Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution, Amer Society for Quality, Schaefer, Hans: Strategies for Prioritizing Test, STAR WEST James Bach, Risk Based Testing, STQEMagazine, Vol1, No. 6, Felix Redmill in Professional Tester, April Tom DeMarco and Tim Lister, "Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Projects, Randall Rice; Risky Business, A Safe Approach to Risk-based Testing, Better Software Magazine Oct FMEA: Failure Mode and Effects Analysis: Hans Schaefer page 31

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden.

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden. Risikoanalyse i ukjent terreng om farene ved innovasjon og test Av Audun Urke, Sogeti Norge AS Innlegget tar for seg risiko og test i prosjekter preget av innovasjon. Innovasjon er som regel ikke farlig,

Detaljer

TDT4140 Systemutvikling Kompendium

TDT4140 Systemutvikling Kompendium TDT4140 Systemutvikling Kompendium Vegard Aas, 2006 Side 1 Innledning...4 1 Prosesser...5 1.1 Veikart for systemutvikling...5 1.1.1 Prosjektegenskaper...5 1.2 Prosesser...5 1.2.1 Fossefallmodellen (utvidet)...5

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 8. juni, 2007 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 8. juni, 2007 kl 0900-1300 Side 1 av 15 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 29. juni, 2007 Eksamen

Detaljer

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING!

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

Innlevering IS-100 uke 35

Innlevering IS-100 uke 35 Innlevering IS-100 uke 35 Av: Glenn Greibesland Contents Innlevering IS-100 uke 35... 1 Svar med egne ord på de 5 spørsmålene/oppgavene som står på side 30 i boka, til venstre på sida, under: After reading

Detaljer

Verdiskapning i byggeprosjekt

Verdiskapning i byggeprosjekt Verdiskapning i byggeprosjekt Bruk av Customer Value Propositions for å sikre verdiskapning i byggeprosjekt Nina Bjørke Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Ola Lædre, BAT Medveileder:

Detaljer

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014.

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014. Forord Denne masteroppgaven er vårt avsluttende arbeid på et toårig masterstudium innen økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Handelshøyskolen i Trondheim. Oppgaven er skrevet våren 2014

Detaljer

"Information Management" i det nye informasjonslandskapet

Information Management i det nye informasjonslandskapet FFI-rapport 2010/01732 "Information Management" i det nye informasjonslandskapet Bård K. Reitan Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 2010/01732 1189 P: ISBN 978-82-464-1832-2

Detaljer

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Kurs for Tekna, 25-26 september 2013, Tore Aalberg

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Kurs for Tekna, 25-26 september 2013, Tore Aalberg Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012 1 Prosjektplanlegging 25-26.09.2013 Mål for kurset: Etter kurset skal du være i stand til å utvikle prosjektplaner som er realistiske, strukturerte,

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning)

ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning) Masteroppgave ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning) Vår 2007 Stud. Techn. Iver Wien Institutt for produksjons og

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

Om prosesser 1. Om prosesser

Om prosesser 1. Om prosesser Tore Berg Hansen 27.1.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV339D Objektorientert systemutvikling 1. Resymé: Denne leksjonen handler om utviklingsprosesser.

Detaljer

Oppstart av prosjekter (Project Startup)

Oppstart av prosjekter (Project Startup) Hovedoppgave Oppstart av prosjekter (Project Startup) av stud. techn. Anders Falck Øien og stud. techn. Bjørn Jarl Fagerlund NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for produksjons- og

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring

I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring Prosesser, tidsplanlegging, risikostyring Kirsten Ribu 28.01.2004 Prosessmodeller og prosjekter Prosjektplanlegging, inkl. tidsplanlegging Risikostyring Gurholt

Detaljer

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Ottar Kvindesland og Tor Børge Salvesen Masteroppgave PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Sandnes, 15.01.2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Detaljer

Forord Denne rapporten er skrevet av stud. techn. Glenn Langli Bjørsrud og teller 0 studiepoeng i tiende semester ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Rapporten fullfører masterstudiet

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

Når du skal brukerteste en løsning

Når du skal brukerteste en løsning Når du skal brukerteste en løsning - en introduksjon til effektiv brukertesting! Jarle Tronerud Brukertesting og målgruppeintervjuer kan brukes i alle sammenhenger hvor vi ikke selv sitter med en fasit,

Detaljer

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Et delprosjekt under forskningsprogrammet PS 2000s hovedprosjekt: Nye prosjektstyringsteknikker. Dato: 1. juli 1997 Åpen versjon. Fil:

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI En systemarkitekts bidrag i komplekse utviklingsprosjekter av kadett Ketil Skogheim Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 PROBLEMSTILLING

Detaljer

TDT4175 Informasjonssystemer

TDT4175 Informasjonssystemer TDT4175 Informasjonssystemer Review questions Kapittel 1 An Introduction to Information Systems Oppgave 1: What is an information system? What are some of the ways information systems are changing our

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer