Gosen skole Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no"

Transkript

1 Gosen skole Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke

2 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE 10 SAMFUNNSFAG SIDE 12 NATURFAG SIDE 14 TYSK SIDE 16 FRANSK SIDE 18 SPANSK SIDE 20 FORDYPNING I ENGELSK SIDE 22 MAT OG HELSE SIDE 24 MUSIKK SIDE 26 KUNST OG HÅNDVERK SIDE 28 KROPPSØVING SIDE 30 INTERNASJONALT SAMARBEID TEKNOLOGI I PRAKSIS FYSISK AKTIVITET OG HELSE plan utarbeides plan utarbeides plan utarbeides KALENDER SIDE 32 Jakob Weidemann ( ) regnes som en av de mest viktige kunstnerne innen norsk modernisme. Han brukte naturen som inspirasjonskilde og lagte abstrakte, ekspresjonistiske malerier. Flere av arbeidene hans kalles «Inntrykk fra naturen». 2

3 Informasjon Periodeplanen tar utgangspunkt i læreplanen Kunnskapsløftet og beskriver hovedområder, emne, kompetansemål, kilder, grunnleggende ferdigheter og kjennetegn på måloppnåelse. Hjem skole samarbeid Foreldremøte Velkommen til foreldremøte tirsdag 16.september fra 1900 til Vi møtes i skolens idrettshall og går deretter til samling med kontaktlærer og foreldrene for hver klasse. Markering av Gosen skoles 40 års jubileum tirsdag 30.september. Uteskole Byvandring i Gamle Stavanger. Sunn livsstil Gosen skole gir tilbud om økologisk mat. Hver morgen serverer vi en enkel gratis frokost i kantinen: knekkebrød med ost og havregryn med melk. Til lunsj kan man kjøpe frukt, salat, varm mat, brødmat og meieriprodukter til kostpris. Vi har tro på at sunn mat virker positivt på elevenes læring og trivsel. Vurdering Uke 38: Nasjonale prøver i regning og lesing Uke 38: NATURFAG prøve 9B - 9C Uke 39: MATEMATIKK prøve, SPANSK og TYSK prøve, fremføring i FRANSK Uke 40: innlevering av collage i kunst- og håndverkfaget Uke 42: SAMFUNNSFAG prøve Utdanningsvalg, kultur og annet Uke 37: Byvandring i Gamle Stavanger Uke 40: Markering av Gosen skoles 40 års jubileum Det tas forbehold om endringer i planen. Se også kalenderen på siste side og 3

4 Norsk Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Leserinnlegg Språk, litteratur og kultur Lytte til, oppsummere hovedinnholdet og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og fremføre tolkende opplesing Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium Bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål Kontekst Basisbok (s , s og s ) Kontekst Tekster 1 Kontekst Tekster 2 Muntlig Lytte til og delta i samtaler om tekster i ulike sjangre Skriftlig Utvikle og strukturere ideer og tanker og mestre skriftlig framstilling i ulike sjangre Lesing Finne informasjon i tekster, oppleve og forstå resonnement. Utvikle evne til å tolke og forstå ulike tekster Regning Ha forståelse for form, system og komposisjon Digitale ferdigheter Bruke digitale verktøy for å utvikle kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner Analyserer og reflekterer Drøfter likheter og ulikheter i formverket mellom nynorsk og bokmål Reflekterer over tema og bruk av litterære virkemidler i muntlige tekster Bruker ulike måter å argumentere for egne synspunkter om aktuelle saker Forstår og tolker Forstår og anvender sentrale deler av formverket i norsk sidemål Reflekterer over egne lesererfaringer Uttrykker og begrunner skriftlig synspunkter om aktuelle saker Finner og henter ut informasjon Gjør bruk av noen bøyingsregler Sier noe om egne leseropplevelser Gir skriftlig uttrykk for egne synspunkter om ulike aktuelle saker 4

5 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 37 Formverket i nynorsk Sterke verb Høytlesning fra roman 38 Formverket i nynorsk Sterke verb Høytlesning fra roman Oppgaver på eget ark. 39 Formverket i nynorsk Sterke verb Høytlesning fra roman Leserinnlegg/ diskusjonsinnlegg (Se s 179) 40 Høytlesning fra roman Formverket i nynorsk Sterke verb Leserinnlegg/ diskusjonsinnlegg (Se s 179) Lær bøyningsmønsteret på minst fem sterke verb på nynorsk. (bitegruppa) (Se s 326) Skriv fem setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Lær bøyningsmønsteret på minst fem sterke verb på nynorsk. (brytegruppa) (Se s 326) Skriv fem setninger der du bruker disse verbene i ulike tider Gjør oppgaver til romanen. Lær bøyningsmønsteret på minst fem sterke verb på nynorsk. (Se s 327) Skriv fem setninger der du bruker disse verbene i ulike tider Lær bøyningsmønsteret på minst fem sterke verb på nynorsk. (Se s 327) Skriv fem setninger der du bruker disse verbene i ulike tider Gjør oppgaver til romanen. Gjør oppgave 3 s 181. Lær bøyningsmønsteret på minst syv sterke verb på nynorsk. (bitegruppa) (Se s 326) Skriv syv setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Lær bøyningsmønsteret på minst syv sterke verb på nynorsk. (bryte-gruppa) (Se s 326) Skriv syv setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Gjør oppgaver til romanen. Lær bøyningsmønsteret på minst syv sterke verb på nynorsk. (Se s 327) Skriv syv setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Lær bøyningsmønsteret på minst syv sterke verb på nynorsk. (Se s 327) Skriv syv setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Gjør oppgaver til romanen. Gjør oppgave 3 s 181. Lær bøyningsmønsteret på bitegruppa. (Se s 326) Skriv ti setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Lær bøyningsmønsteret på brytegruppa. (Se s 326) Skriv ti setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Gjør oppgaver til romanen. Lær bøyningsmønsteret på ti sterke verb på nynorsk. (Se s 327) Skriv ti setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Lær bøyningsmønsteret på ti sterke verb på nynorsk (Se s 327) Skriv ti setninger du bruker disse verbene i ulike tider. Gjør oppgaver til romanen. Gjør oppgave 3 s

6 Main areas Competence aims Teaching material English Basic skills Levels of mastering Language learning Communication: Oral Written Culture, society and literature Comment one`s own work when learning English Understand and master a basic vocabulary that covers a range of topics Understand and master a basic vocabulary that covers a range of topics Talk about and present relevant and subject-related topics Key English Unit 1 Oral Listen, speak and interact by using the English language Written Express ideas and opinions in an understandable and suitable way Reading Understand the meaning in various texts Arithmetic Use relevant mathematical concepts in various situations Analysis and evaluation Speak and write fluently and correctly about a variety of topics Use a variety of words and phrases used in communication Comprehension and usage Speak and write quite freely, though not completely correct, about a variety of topics Use words and phrases used in communication Reproduction of facts Being able to express own opinions about some topics, both orally and in writing Explain some expressions used in communication Digital Use a variety of digital tools to enhance your learning 6

7 Week Basis Reproduction of facts Comprehension and usage Analysis and evaluation 36 Unit 1 Exploring the world Pp 5-7 Introduction to Europe. Songs and travelling in Europe. Introduction to Europe. Songs and travelling in Europe. Introduction to Europe. Songs and travelling in Europe. 37 Unit 1 pp 8 9 Follow your dreams 38 Unit 1A pp Exploring the world 39 Unit 1B pp Mother nature - 40 Working on writing and verbs Read page 8. Write down and learn the new words. Answer in writing the questions on the bottom of page 8. Read 1A p 10. Write down and learn the new words p 260. Do ex 3 in writing and prepare ex 6 orally. Read 1B pp Write down and learn the new words p 260. Choose either 24 or 26 in writing, as well as read well and make sure you understand Spotlight on language p 21. Getting set to write. Choose one of the exercises to work with. Your teacher will decide how and where to hand in. Read page 8. Write down and learn the new words. Answer in writing the questions on the bottom of page 8. Read 1A p 10. Write down and learn the new words p 260. Do ex 3 in writing and prepare 4 and 6 orally.. Read 1B pp Write down and learn the new words p 260. Choose either 24 or 26 in writing, as well as read well and make sure you understand Spotlight on language p 21. Getting set to write. Choose one of the exercises to work with. Your teacher will decide how and where to hand in. Read page 8. Write down and learn the new words. Answer in writing the questions on the bottom of page 8. Read 1A p 10. Write down and learn the new words p 260. Do ex 3 in writing and prepare 4 and 6 orally. Read 1B pp Write down and learn the new words p 260. Choose either 24 or 26 in writing, as well as read well and make sure you understand Spotlight on language p 21. Getting set to write. Choose one of the exercises to work with. Your teacher will decide how and where to hand in. 7

8 Matematikk Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Tall og algebra Utvikle, bruke og gjøre greie for ulike metoder i hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene Bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte måter og vurdere i hvilke situasjoner ulike representasjoner er formålstjenlige Behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knytte uttrykkene til praktiske situasjoner, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk Grunntall 9 Kapittel 1 Tall Muntlig Lytte til og delta i samtaler om matematikk. Forklare en tankegang ved hjelp av både uformelt språk og presis faglig begrepsbruk. Skriftlig Bruke matematiske symbol og det formelle språket i matematikk til å løse problem og presentere løsninger. Lesing Finne og bruke informasjon. Reflektere over kompleksse fagtekster. Regning Bruke matematiske begrep, varierte fremgangsmåter og strategier til problemløsing. Kommunisere og vurdere hvor gyldige løsningene er. Digitale ferdigheter Bruke digitale verktøy til å finne og vurdere informasjon Analyserer og reflekterer Behersker de fire regneartene Utnytter kunnskap om sammenhenger mellom regneoperasjonene Bruker faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger Finner sammenhengen i tallrekker og argumenterer for løsningen Behandler og faktoriserer enkle algebrauttrykk Forstår og tolker Bruker regneoperasjoner, både egne og standardiserte metoder og fremgangsmåter, har kunnskap om og kan ofte bruke sammenhenger mellom regneoperasjonene Finner sammenhengen i tallrekker Behandler enkle algebrauttrykk Finner og henter ut informasjon Kjenner til de fire regneartene Bruker enkle oppstilte og standardiserte fremgangsmåter Ser løsningen på noen enkle tallrekker Løser noen enkle algebrauttrykk 8

9 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Studer sidene fra 10 til Studer eksemplene og språket som brukes grundig Studer sidene fra 21 til 27. Studer eksemplene og språket som brukes grundig. Studer sidene fra 27 til 34. studer eksemplene og språket som brukes grundig. Studer sidene fra 35 til 44. studer eksemplene og språket som brukes grundig. Studer sidene fra 44 til 49. studer eksemplene og språket som brukes grundig Forstår og tolker Analyserer og reflekterer

10 Hovedområde Kompetansemål Lærestoff Kilder RLE Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Hinduismen Forklare særpreget ved hinduisme og hinduistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner; likhetstrekk og grunnleggende forskjeller. Kunne gi en oversikt over viktige historiske hendelser. Kunne beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst og musikk knyttet til hinduismen.. Horisonter 9 Kap. 1 Hinduismen s Muntlig Bruke muntlige ferdigheter som midler til undring og deltakelse, refleksjon og argumentasjon. Skriftlig Uttrykke erfaringer, kunnskap og forestillinger Lesing Oppleve og forstå tekster. Innhente informasjon, søke mening i, tolke og reflektere over fagstoff. Regning Anvende ulike tidsregninger Analyserer og reflekterer Forteller hva det vil si å være hindu ved å sammenligne med andre religioner og livssyn. Finner og drøfter spørsmål som er aktuelle for hinduer i dag. Reflekterer hvordan ulike historiske hendelser har hatt betydning for hinduismen. Reflekterer over særtrekk i kunst og musikk knyttet til hinduismen. Forstår og tolker Forklarer hva en hindu er og gir eksempler på likheter og forskjeller med andre religioner. Presenterer spørsmål som er aktuelle som er aktuelle for hinduer i dag. Forteller om viktige historiske hendelser. Beskriver kunst og musikk knyttet til hinduismen. Digitale ferdigheter Bruke digitale verktøy til å utforske aktuelle emner. Finner og henter ut informasjon Forteller hva som kjennetegner hinduismen. Gir eksempler på historiske hendelser. Gjenkjenner kunst og musikk knyttet til hinduismen. 10

11 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 36 Hinduismen Les s Gjør oppgave 1 og 2. Start på oppgave 6 s. 19 Gjør oppgave 1 og 2. Start på oppgave 6 s. 19 Gjør oppgave 1 og 2. Start på oppgave 6 s Hinduismen Les s Hinduismen Les s Hinduismen Les s Gjør oppgave 3 og 6 s. 19 Gjør oppgave 3, 4 og 6 s. 19 Gjør oppgave 4, 6 og 8 s. 19 Gjør oppgave 4 s. 24 Gjør oppgave 4 s. 24 Gjør oppgave 4 s. 24 Gjør oppgave 1 og 3 s. 28 Gjør oppgave 2 og 4 s. 28 Gjør oppgave 4 og 5 s Prøve i kap. 1 Les 6-28 Prøve i kap. 1 Les 6-28 Prøve i kap. 1 Les 6-28 Prøve i kap. 1 Les

12 Samfunnsfag Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Historie 1.verdenskrig Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på og 2000-tallet. Historie 9 Underveis Internett og andre medier Film Muntlig Presentere resultatet av eget arbeid tydelig og forståelig for andre Skriftlig Svare på spørsmål og ulike oppgaver Lesing Lese og samle informasjon, sammenligne, argumentere og drøfte verdier i informasjon og kilder Analyserer og reflekterer Drøfter årsaker til 1.verdenskrig Har oversikt over sentrale elementer og aktører i 1.verdenskrig Reflekterer rundt hvorfor 1.verdenskrig skjedde Finner og sammenlikner relevant informasjon i ulike kilder Jobber med kildekritikk Forstår og tolker Forklarer årsaker til 1. verdenskrig Forklarer noen sentrale elementer og aktører i 1.verdenskrig Regning Bruke, tolke og lage tabeller Digitale ferdigheter Søke etter informasjon, utforske nettsteder, utøve kildekritikk og nettvett og velge relevant informasjon Finner og henter ut informasjon Kjenner til hva som skjedde under 1.verdenskrig 12

13 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer Historie 9 1.verdenskrig Les s Gjør husker du du? s-19 Historie 9 1.verdenskrig Gjør husker du du? s-28 Historie 9 1.verdenskrig Gjør husker du du? s-35 Husker du? s.19 Lag 5 Flashcards av disse spørsmålene. Husker du? s.28 Lag 5 Flashcards av disse spørsmålene. Husker du? s.35 Lag 5 Flashcards av disse spørsmålene. Historie 9 1.verdenskrig Gjør oppg. 1 s. 37 Lag 10 Flashcards. Ta utgangspunkt i s Test deg mot en medelev, og la noen ta din «test». Lag 10 Flashcards. Ta utgangspunkt i s Test deg mot en medelev, og la noen ta din «test». Lag 10 Flashcards. Ta utgangspunkt i s Test deg mot en medelev, og la noen ta din «test». Gjør oppg. 3 s. 37 Skriv et sammendrag av innholdet på s Bruk overskriftene fra boken og skriv med egne ord. Skriv et sammendrag av innholdet på s Bruk overskriftene fra boken og skriv med egne ord. Skriv et sammendrag av innholdet på s Bruk overskriftene fra boken og skriv med egne ord. Studér Årsak-virkning s 35. Lag Flashcards av dette og test deg mot en medelev, og la noen ta din «test». Øv til prøven i uke 42. Øv til prøven i uke 42. Øv til prøven i uke

14 Naturfag Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Fenomener og stoffer Forskerspiren Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport Følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger Eureka 9, kapittel 1 og 2 Lesing Samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster. Lese oppskrifter, symboler og tabeller Muntlig/Skriftlig Formulere spørsmål og hypoteser og bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer. Skrive rapporter fra eksperimenter. Regning Bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten. Bearbeide og tolke ulike data. Digitale verktøy Bruke nettbasert naturfaglig informasjon. Registrere og dokumentere forsøk. Analyserer og reflekterer Vurdere og sammenligne kjemiske stoffers egenskaper, oppbygning og reaksjoner med presis bruk av fagbegreper, formler og reaksjonslikninger Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser og forklare observasjoner og resultater i en rapport Ivareta sikkerheten på et laboratorium og vite hvordan man slukker ulike typer branner. Forstår og tolker Forklare kjemiske stoffers oppbygning, egenskaper og reaksjoner med fagbegreper og formler Lage hypoteser, gjennomføre undersøkelser og beskrive observasjoner og resultater i en rapport Følge sikkerhetregler på et laboratorium og forstå branntrekanten. Finne og hente ut informasjon Gi eksempler på kjemiske stoffer og bruke periodesystemet til å forklare grunnstoffers oppbygning Delta i undersøkelser og beskrive observasjoner Behandle utstyr og kjemiske stoffer på et laboratorium på en forsiktig måte og i tråd med instruks fra lærer 14

15 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 36 Side 8-13 Grunnstoff, Grunnstoffenes plass i periodesystemet Klassifisering av grunnstoffer. Nøkkelspørsmål 1-3 s. 9 Nølkelspørsmål 1 og 2 s. 13 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 15 Nøkkelspørsmål 1 s. 9 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 11 Nøkkelspørsmål 1 og 2 s. 13 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 15 Nøkkelspørsmål 4 s. 9 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 11 Utfordring s. 13 Nøkkelspørsmål 1-4 s Side Skallmodellen. Perioder og grupper i periodesystemet, Noen hovedgrupper har egne navn 38 Side Periodesystemet og ioner, Mer om metaller, Mer om ikke-metaller, Grunnstoffet karbon i ulike former 39 Side Reaksjon mellom to ikkemetaller, Reaksjon mellom et metall og et ikke-metall 40 Side Egenskaper til salter Formelen for salt Nøkkelspørsmål 1-3 s. 17 Oppgave 16, 19 og 20 s Nøkkelspørsmål 1 s. 21 Nøkkelspørsmål 1 s. 23 Nøkkelspørsmål 1 s. 25 Oppgave 31 s. 31 Skriv en side der du forklarer hva som menes med kjemiske reaksjoner og gi eksempler ved bruk av ord og kjemiske formler. Skriv en side der du forklarer begrepene «ion» og «salt». Gi eksempler. Oppgave s. 29 Nøkkelspørsmål 3 og 4 s. 17 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 19 Oppgave og 22 s Nøkkelspørsmål 2-4 s. 21 Nøkkelspørsmål 2-4 s. 23 Nøkkelspørsmål 2-4 s. 25 Oppgave 24, 26, 28 og 33 s Nøkkelspørsmål 1-4 s. 37 Nøkkelspørsmål 3 s. 39 Velg utfordring s. 37 eller utfordring s. 39 Oppgave 2 og 6 s. 50 Nøkkelspørsmål 2 og 4 s. 40 Nøkkelspørsmål 1, 2 og 4 s. 43 Oppgave 9 og 10 s. 51 Oppgave s. 29 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 19 Utfordring s. 19 Oppgave og 21 s Nøkkelspørsmål 2-4 s. 21 Nøkkelspørsmål 2-4 s. 23 Nøkkelspørsmål 2-4 s. 25 Oppgave 24, 26, 28 og 33 s Nøkkelspørsmål 1-4 s. 37 Nøkkelspørsmål 3 s. 39 Velg utfordring s. 37 eller utfordring s. 39 Oppgave 4 og 7 s. 50 Nøkkelspørsmål 2 og 4 s. 40 Nøkkelspørsmål 1, 2 og 4 s. 43 Oppgave 10 og 11 s

16 Deutsch Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Språklæring Verb: presens perfektum Kommunikasjon Computer Oktoberfesten Språk, kultur og samfunn München Bayern Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring Kommunisere med forståelig uttale Presentere ulike emner muntlig Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge Samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet Auf Deutsch 2 Texte und Übungen Aktivitetshefte Internett Muntlig Vise evne til å lytte og tale Skriftlig Bruke språket i stadig mer krevende sammenhenger Lesing Forstå, utforske og reflektere over stadig mer utfordrende tekster Regning Gjøre kvantifiseringer og målinger i hverdagslige sammenhenger Digitale verktøy Bruke digitale verktøy for å møte autentisk språk Analyserer og reflekterer Har gode kunnskaper om München og Bayern Har et rikt ordforråd om emnene Leser og framfører med tydelig og god uttale Behersker bruken av presens perfektum Forstår og tolker Har noen kunnskaper om München og Bayern Kan en del ord om emnene Leser og framfører med god uttale Kjenner til bruken av presens perfektum Finner og henter ut informasjon Leser og framfører med stort sett forståelig uttale Kjenner til München og Bayern Kan noen ord om emnene Gjenkjenner noen verb 16

17 Uke Basis Finner og henter ut informasjon 34/35 Kap. 2 Computerwelt s.24 Tekst B s. 28 Presens perfektum av zu sein og svake verb:zuwohnen.s.220/ Kap. 2 Computerwelt Tekst D s Kapittel 3: Oktoberfest tekst A s Fakta om Bayern og Oktoberfesten Presens perfektum av svake verb: zu wohnen. Liten prøve på sein og svake verb 38 Kapittel 3: Oktoberfest tekst B s Presens perfektum av zu haben og zu werden s Kapittel 3:Oktoberfest tekst A-D Kapittelprøve i en time Forstår og tolker Analyserer og reflekterer Les tekst B Les tekst B og lær 7 gloser. Les tekst B og lær 10 gloser. Lær 4 gloser Gjør oppgave A6 Lær presens perfektum av zu sein Lær presens perfektum av zu sein Lær presens perfektum av zu og zu wohnen sein og zu wohnen Tekst D s. 31 og lær 3 gloser Tekst D s. 31 og lær 5 gloser Tekst D s. 31 og lær 7 gloser Les tekst A s. 42, skriv 3 fakta om Bayern og lær dem. Lær presens perfektum av zu wohnen Øv på halve tekst B s.44 Lær 5 gloser Les tekst A s , skriv 8 fakta om Bayern og Oktoberfesten og lær dem. Lær presens perfektum av zu wohnen Les tekst B og lær 8 gloser. Lær presens perfektum av zu haben. Les tekst A s , skriv 10 fakta om Bayern og Oktoberfesten og lær dem. Lær presens perfektum av zu wohnen Øv på tekst B s.44 Lær 12 gloser og gjør oppgave A3 s.45 Lær presens perfektum av zu haben og zu werden Øv til prøven på onsdag : gloser, fakta om oktoberfesten, München og Bayern og presens perfektum av zu sein, zu haben, zu werden og svake verb (zu wohnen) 40 Kapittel 3: Oktoberfest tekst C og D s Muntlig: framføring av dialog Tekst D s. 48: lær en av dialogene utenat i par. Tekst D: lær dialogene utenat i par. Lær 5 gloser Lag 5 spørsmål til tekst C og lær 8 gloser Tekst D: lær dialogene utenat i par. 17

18 FRANÇAIS Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Språklæring Kommunikasjon Språk, kultur og samfunn Meg selv Familie Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer Presentere ulike emner muntlig Kommunisere med forståelig uttale Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge Ouverture 9 Kap. 1 Muntlig Vise evne til å lytte og tale Skriftlig Bruke språket i ulike sammenhenger Lesing Forstå, utforske og reflektere over tekster. Skaffe seg innsikt på tvers av kulturer Regning Gjøre kvantifiseringer og målinger i hverdagslige sammenhenger Digitale ferdigheter Bruke digitale verktøy for å møte autentisk språk Analyserer og reflekterer Produserer en utfyllende tekst om seg selv og sin familie Presenterer seg selv og sin familie med god flyt og forståelig uttale Produserer setninger med grunnleggende språklige strukturer og god tekstbinding Forstår og tolker Skriver setninger om seg selv og sin familie Presenterer seg selv og sin familie med forståelig uttale Bruker grunnleggende språklige strukturer Finner og henter ut informasjon Skriver noen setninger om seg selv og sin familie Leser opp noen setninger om seg selv og sin familie Kjenner igjen enkelte språklige strukturer 18

19 Arbeidsplan i fransk Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 36 Repetisjon - Kap.1 Svar på spm. s. 30. Les s. 22 og skriv et postkort fra ferien din på fransk. Svar på spm. s. 30. Les s. 22 og 23 + skriv et postkort fra ferien din på fransk. Svar på spm. s. 30. Les s. 22 og 23 + skriv et postkort fra ferien din på fransk. 37 Repetisjon - Kap.1 s.16 Meg selv og min familie Repeter verbene être og avoir. Lag en presentasjon av deg selv og din familie som skal framføres muntlig i uke 39. Repeter verbene être og avoir. Lag en presentasjon av deg selv og din familie som skal framføres muntlig i uke 39. Repeter verbene être og avoir. Lag en presentasjon av deg selv og din familie som skal framføres muntlig i uke Meg selv og min familie Øv på presentasjon av deg selv og din familie («Moi-même et ma famille»). Øv på presentasjon av deg selv og din familie («Moi-même et ma famille»). Øv på presentasjon av deg selv og din familie («Moi-même et ma famille»). 39 Muntlig framføring Muntlig framføring: «Moi-même et ma famille». 40 Kap.1 s Gjør oppg. 18 s. 27. Repeter tallene Gjør oppg. 16 s. 26. Repeter tallene Gjør oppg. 16 s. 26. Repeter tallene

20 ESPAÑOL Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Språklæring Læringsstrategiar - ordinnlæring. Kommunikasjon Presentasjon av personar Personbeskrivelse Interesser Språk, kultur og samfunn Argentina: fotball, tango, musikk og litteratur Bruke lytte-, tale-, leseog skrivestrategier tilpasset formålet Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket. Forstå- og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet Chicos Chicas 2 Muntlig Lese, lytte og svare på spørsmål Skriftlig Ta i bruk språket i varierte samanhengar Lesing Forstå og finne informasjon i ulike tekstar Regning Telle og beregne Digitale ferdigheter Opphavsrett og kildekritikk. Analyserer og reflekterer Kan vurdere kva lærings-strategiar som passar til ulike formål og vurderar eige læringsarbeid Har eit rikt ordforråd / kan vurdere bruken av ord i presentasjon av deg sjølv. Brukar grammatikk på riktig måte. Forstår og tolker Brukar læringsstrategiar Brukar ein del kjente gloser når du skal presentere deg. Forstår og brukar grammatikk Finner og henter ut informasjon Kjenner til ulike strategiar for å lære ord Gjenkjenner verb, subst. og adjektiv. Kan nokre gloser som du får bruk for når du skal presentere deg sjølv. 20

21 Arbeidsplan i spansk Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer Repetisjon: Les s 8 i elevboka Beskrive personar Adjektiv ser + estar Fritidsaktivitetar. Repetisjon: ar-, er-, ir-verb. Side 9 i elevboka. Gustar side 12 i elevboka Les s 8 i elevboka. Finn eksempel på måtar å helse og ta farvel. Finn to substantiv, to verb og to adjektiv i teksten. Oppg. 7a s 17 i oppgåvebok. Lær namn på 5 fritidsaktiviteter. Les s 8 i elevboka. Finn to substantiv, to verb og to adjektiv i teksten. Finn eksempel på personkarakteristikker og interesser. Repeter adjektiv og bøyg i samsvar med kjønn og tall: Oppg. 3 s. 16 i oppgåvebok. Skriv 5 setningar om kva du likar å gjere. Les s 8 og 9 i elevboka. Finn eksempel på datoar, personkarakteristikker, fargar, spørjeord, idrettar, familie. Korleis er du og den perfekte venn?: Oppg. 5 og 6 s 16 og 17 i oppgåvebok. Skriv 8 setningar om kva du likar / ikkje likar å gjere. 38 Presentasjon av «deg sjølv» Les brevet på side 15 i elevboka. Førebu ein presentasjon av ein spansktalande person. I presentasjonen tek du med alder, fødselsdato, bustad, utsjånad og nasjonalitet, fritidsaktiviteter og kva han/ho likar å gjere. Utkast til presentasjonen skal leverast på Its Learning. 39 Prøve Muntlig prøve, presentasjon av ein oppdikta ungdom frå eit spansktalende land. Presentasjon i grupper med kvarandrevurdering og eigenvurdering. 40 Los interrogativos - spørjeord s. 13 i elevboka Argentina Skriv fem spørsmål om Argentina. Bruk ulike spørjeord. Skriv fem setningar om ting du likar eller lurer på om Argentina. Bruk verbet gustar eller nokre av spørjeord du har lært. Skriv ein dialog mellom deg og ein argentisk ungdom der du spør ho/han om korleis det er å bu i Argentina. 21

22 English in depth Main areas Competence aims Teaching material Basic skills Levels of mastering Exploring language and text Text and meaning Experiment with short translations between English and Norwegian, written and orally, and discuss how choice of words will effect meaning. Experiment with different written and oral ways of expressions in different genres. Present ones own impressions of music, film or theatre. Read and present a variety of literary matter and factual prose of own choice. Novel Internet Handed out papers Film Oral Listen, speak and interact by using the English language Written Express ideas and opinions in an understandable and suitable way Reading Understand the meaning in various texts Arithmetic Use relevant mathematical concepts in various situations Digital Use a variety of digital tools to enhance your learning Analysis and evaluation Translate texts into English/Norwegian correctly with a certain variety of words Talk freely about news, music or film, using a variety of words and phrases Comprehension and usage Translate shorter texts into English/Norwegian Present news, music or film, using mostly English words and phrases Reproduction and facts Translate parts of texts into English/Norwegian Give a short presentation about news, music or film, using some English words and phrases 22

Arbeidsplan 10C Uke 40-43

Arbeidsplan 10C Uke 40-43 Arbeidsplan 10C Uke 40-43 Informasjon til elever og foresatte i klasse 10C: I uke 40 er Hallgeir i Tyskland på Erasmus+-programmet. Han er tilbake etter høstferien. Fravær og lignende kan meldes på mail

Detaljer

Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen. juleforestillinga

Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen. juleforestillinga Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen Periode Emne 2 Info om nytt halvår Oppsumering av juleavslutninga Hver uke: Lytte til musikk jmf. Læreplanens mål om at elevene skal

Detaljer

Selsbakk skole 5. september Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.

Selsbakk skole 5. september Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10. Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 10 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter

Detaljer

Periodeplan 10E uke 44 og 45

Periodeplan 10E uke 44 og 45 Periodeplan 10E uke 44 og 45 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever Uke 44: Kristian E, Lina Uke 45: Lisa, Juliana Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Kunst og Samfunnsfag

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt.

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra formålet med musikk. Som et allmenndannende kunstfag

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til utvikling

Detaljer

FLÅTESTAD SKOLE - ARBEIDSPLAN UKE TRINN, BASE B

FLÅTESTAD SKOLE - ARBEIDSPLAN UKE TRINN, BASE B FLÅTESTAD SKOLE - ARBEIDSPLAN UKE 37-38 9. TRINN, BASE B Elevens navn: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG UKE: 37 Dato: 11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. FRI Stortingsvalg English writing at school: My favorite

Detaljer

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder Aspekter ved regning som skal vektlegges i ulike fag Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder ARTIKKEL SIST

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 19-20

STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 19-20 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 19-20 NAVN... INFO NÅR HVA HVEM OG HVOR Uke 19 ti/on Uke 19/onsdag Uke 19/torsdag Uke 19 mandag/onsdag Uke 19 mandag/onsdag Uke 19 KH: Fremføring Land

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

8A uke 3. UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Musikk: Innlevering Samfunnsfagsprøve: 1814 en norsk revolusjon?

8A uke 3. UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Musikk: Innlevering Samfunnsfagsprøve: 1814 en norsk revolusjon? Uke 5 Uke 4 Uke 3 8A uke 3 Informasjon: Et godt sted å være - et godt sted å lære Sosialt læringsmål: Være en god lytter ABONNER på skolens hjemmeside: Les mer på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen

Detaljer

Arbeidsplan 8B Uke 5 og 6

Arbeidsplan 8B Uke 5 og 6 Arbeidsplan 8B Uke 5 og 6 INFORMASJON: Det nærmer seg vinterferie med stormskritt, kun to uker igjen. Det blir elevkveld på skolen onsdag 10.2, og da må alle komme : ). Kommer mer informasjon etterhvert.

Detaljer

Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: tysk Selsbakk skole 8. trinn, 2016/2017

Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: tysk Selsbakk skole 8. trinn, 2016/2017 Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: tysk Selsbakk skole 8. trinn, 2016/2017 Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 11 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring

Detaljer

Arbeidsplan 9D uke 37 og 38

Arbeidsplan 9D uke 37 og 38 Arbeidsplan 9D uke 37 og 38 Informasjon: I uke 37 skjer følgende: mandag: elevene permitteres etter 5 time pga førstehjelpskurs for lærerne tirsdag: Foreldremøte kl 18:00. torsdag: rikskonsertene 3 time.

Detaljer

Årsplan i fransk, 9. trinn skoleåret 2017/2018

Årsplan i fransk, 9. trinn skoleåret 2017/2018 Årsplan i, 9. trinn skoleåret 2017/2018 «Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

FAGPLAN, SPANSK, 10. TRINN

FAGPLAN, SPANSK, 10. TRINN FAGPLAN, SPANSK, 10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er end el av fagkompetansen. I fremmedspråk forstås grunnleggende

Detaljer

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon Fag: Norsk Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17 Period e Kompetansemål 1+2 lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Grunnlegge

Detaljer

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad ÅRSPLAN MUSIKK 10-TRINN Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til

Detaljer

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 17. oktober 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 14 Kompetansemål Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått

Detaljer

Gjennomgående plan i musikk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i musikk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i musikk for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3 9. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Kompetansemål: Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir

Detaljer

Årsplan i matematikk for 8. trinn

Årsplan i matematikk for 8. trinn Årsplan i matematikk for 8. trinn Emne KAP A GEOMETRI Før høstferien analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke dem i sammenheng med konstruksjoner og beregninger

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

MUSIKK kjennetegn på måloppnåelse

MUSIKK kjennetegn på måloppnåelse MUSIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Musisere: 1. bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter 2. velge uttrykk og formidlingsform i egen

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis.

Detaljer

Periodeplan 9b uke 42 og 43

Periodeplan 9b uke 42 og 43 Periodeplan 9b uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Jan Emil og Mari Navn: UKE 34 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30-10.00 Musikk Matte Gym Norsk 10.20-11.50 Norsk

Detaljer

9A uke 35. Informasjon til foresatte: Klassens timeplaner og læreplaner i alle fag vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.

9A uke 35. Informasjon til foresatte: Klassens timeplaner og læreplaner i alle fag vil bli lagt ut på skolens hjemmeside. Uke 37 Uke 36 Uke 35 Et godt sted å være - et godt sted å lære 9A uke 35 Sosialt læringsmål: Informasjon til foresatte: Klassens timeplaner og læreplaner i alle fag vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.

Detaljer

Selvkontroll og tålmodighet

Selvkontroll og tålmodighet Periodeplan 10ab uke 17 og 18 Info: Det nærmer seg eksamen. Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i skriftlig, fredag 12.05 klokken 9.00. Eksamensdagene er satt opp som følger: Tirsdag 16.05: Fredag

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig)

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) I tillegg til lærebøkene som er nevnt i selve årsplanen, kan en også bruke følgende titler: Kontekst

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Arbeidsplan 10C uke 42-43

Arbeidsplan 10C uke 42-43 Arbeidsplan 10C -43 Informasjon Velkommen tilbake etter en velfortjent høstferie! Siste innspurt dette kalenderåret. er i full gang. Mandag 12.10: Lærerne har halv planleggingsdag, noe som innebærer at

Detaljer

FLÅTESTAD SKOLE - ARBEIDSPLAN UKE TRINN, BASE C

FLÅTESTAD SKOLE - ARBEIDSPLAN UKE TRINN, BASE C FLÅTESTAD SKOLE - ARBEIDSPLAN UKE 39-41 9. TRINN, BASE C Elevens navn: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG UKE: 39 Dato: 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 KRØ: Hallen, inne TXT-besøk. Møt i auditoriet på D- basen

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Fransk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet

Detaljer

9A Arbeidsplan for uke 37

9A Arbeidsplan for uke 37 Norsk Uke 39 Uke 38 Uke 37 Nye Kirkevei 26 4645 Nodeland Tlf. 8. trinn: 381 85 972 9A Arbeidsplan for uke 37 Navn: Informasjon: Idrettsdag: Oppmøte på Hortemo seinest 09:15. Husk gymtøy. Det blir salg

Detaljer

Periodeplan 8E uke 42 og 43

Periodeplan 8E uke 42 og 43 Periodeplan 8E uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/2017 Ordenselever : Christian, Christian : Markus, Lotte Agathe Navn: UKE 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samfunnsfag 08.30-10.00

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Repetisjonshefte Skriftlige oppgaver for tekstbinding. Gloser. Repetisjon skriftlig. gloser 34- Vale 3 kapittel 1 35

Repetisjonshefte Skriftlige oppgaver for tekstbinding. Gloser. Repetisjon skriftlig. gloser 34- Vale 3 kapittel 1 35 Repetisjon muntlig Repetisjon skriftlig Uke bruke språkets alfabet og tegn Verb i nåtid, fortid, fremtid Tavleundervisning bruke grunnleggende Gloser Repetisjonshefte språklige strukturer og former Setningsbygging

Detaljer

Fag Mål Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter Norsk Kunne arbeide frem skriveideer. Skrive egen tekst Skrive en fortelling

Fag Mål Arbeidsoppgaver og arbeidsmåter Norsk Kunne arbeide frem skriveideer. Skrive egen tekst Skrive en fortelling Informasjon: Uke 35 Fredag: Dyregod-dagane i Batnfjordsøra. Se eget skriv. Uke 36 Foreldremøte mandag 4.sept kl 19 Arbeidsplan uke 35/36 10.trinn Navn: Innleveringer/prøver: Norsk: Innlevering av tekst

Detaljer

9A uke 38. UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nasjonal prøve i regning Kapittelprøve i matematikk

9A uke 38. UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nasjonal prøve i regning Kapittelprøve i matematikk Uke 40 Uke 39 Uke 38 Et godt sted å være - et godt sted å lære 9A uke 38 Sosialt læringsmål: Informasjon til foresatte: Klassens timeplaner og læreplaner i alle fag vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.

Detaljer

9. KLASSE ÅRSPLAN

9. KLASSE ÅRSPLAN 9. KLASSE 2016-17 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Periodeplan 8B uke 42 og 43

Periodeplan 8B uke 42 og 43 Periodeplan 8B uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/2017 Ordenselever : Tim, Emma og Nina : Vastina, Mikolaj og Benedicte UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Engelsk KRLE Musikk/

Detaljer

Årsplan i: Spansk 9. trinn 2015/2016. Bryne ungdomsskule. Faglærere: Kristian Mora og Bergljot Olsen. Læremiddel/læresto ff/ læringsstrategi:

Årsplan i: Spansk 9. trinn 2015/2016. Bryne ungdomsskule. Faglærere: Kristian Mora og Bergljot Olsen. Læremiddel/læresto ff/ læringsstrategi: Faglærere: Kristian Mora og Bergljot Olsen Uke Periode/em ne Innhold/metode/ grunnleggende ferdigheter Læremiddel/læresto ff/ læringsstrategi: Vurdering Kompetansemål 34-37 1. : Manifest mot mobbing repetisjon

Detaljer

Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 9 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål: Kjennetegn for måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål: Kjennetegn for måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge Skrive tekster

Detaljer

Arbeidsplan 8A uke 15 og 16

Arbeidsplan 8A uke 15 og 16 Arbeidsplan 8A uke 15 og 16 Timeplan 8a TIME MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 1.0815 0900 NORSK 306 304,305 2.0905 0950 MATEMATIKK 306 304,305 NORSK 306 NATURFAG 306 NORSK 306 MATEMATIKK 306 KRLE 306

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Periodeplan 9C uke 39 og 41

Periodeplan 9C uke 39 og 41 Periodeplan 9C uke 39 og 41 Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/17 Ordenselever: Mikkel og Isolde Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Samtale- 10.00 Matematikk Engelsk grupper KRØ Trond

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup

HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK VÅR 9. TRINN Vår 2017 Mål for opplæringen

Detaljer

Klasse: 10G Uke: 10 og 11 PLAN FOR DE NESTE 4 UKENE. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hele uka 10 Presentasjon. 11 Alireza 16 år Framføring

Klasse: 10G Uke: 10 og 11 PLAN FOR DE NESTE 4 UKENE. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hele uka 10 Presentasjon. 11 Alireza 16 år Framføring Klasse: 10G Uke: 10 og 11 Se informasjon om «Ekstra tilrettelegging til eksamen» Informasjon bakerst til i dette n dokumentet. 11. mars: Sanna 12. mars: Andreas 14. mars: Alireza Ordenselever I 10G forventes

Detaljer

UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 38 Uke 37 Uke 36 Et godt sted å være - et godt sted å lære 9A uke 36 Sosialt læringsmål: Være en god lytter Informasjon til foresatte: Valgfagsgruppa Natur, miljø og friluftsliv: Vi drar på sykkeltur

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 Elevene skal kunne: - bruke engelsk ordstilling og tegnsetting - velge læringsstrategier tilpasset formålet - bruke kilder - bruke hjelpemidler - vurdere eget arbeid og

Detaljer

Periodeplan 8B uke 39 og 41

Periodeplan 8B uke 39 og 41 Periodeplan 8B uke 39 og 41 Ordenselever: Hedda, Jonas og Emil Gratulerer med dagen til Sondre (25/9), Hilde (28/9) og Lina (1/10)! Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30-10.00 Svømming /Musikk

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

8 årstrinn, Høst Tina Dufke & Arne Christian Ringbsu

8 årstrinn, Høst Tina Dufke & Arne Christian Ringbsu 35-38 TALLÆRE OG GRUNNLEGGENDE REGNING Periode 8 årstrinn, Høst 2016. Tina Dufke & Arne Christian Ringbsu Hovedemne Mål Innhold Læringsressurser Vurdering Titallssystemet med heltall og desimaltall Regning

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 42-43

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 42-43 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 42-43 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 42 Matematikkprøve, mandag 5.time 8 ABCE Uke 42 Matematikkprøve, tirsdag 2.time 8D Uke 42 Tentamen bokmål,

Detaljer

Hovedområde Tidsbruk Kompetansemål Beskrivelse Pensum Vurdering Ansvarlig Musisere 7 uker - Teoriprøve Bjørnar beskrive musikalske stiltrekk fra

Hovedområde Tidsbruk Kompetansemål Beskrivelse Pensum Vurdering Ansvarlig Musisere 7 uker - Teoriprøve Bjørnar beskrive musikalske stiltrekk fra Fag: Musikk Trinn: 9.trinn Lærere: Bjørnar Olsen, Jørgen Torp og Marthe Elise Ekroll Solberg Hovedområde Tidsbruk Kompetansemål Beskrivelse Pensum Vurdering Ansvarlig Musisere 7 uker - - gjenkjenne og

Detaljer

Årsplan i tysk 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat og Randi Sellevold

Årsplan i tysk 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat og Randi Sellevold Årsplan i tysk 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat og Randi Sellevold Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Å utvikle evnen til å bruke hensiktsmessige

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Musikk. Trinn: 9 og 10

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Musikk. Trinn: 9 og 10 ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Musikk Trinn: 9 og 10 9.trinn Periode 1: veke 34-42 Tema: Folkedans Kompetansemål gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk skape

Detaljer

Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: tysk Selsbakk skole 10. trinn, 2016/2017

Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: tysk Selsbakk skole 10. trinn, 2016/2017 Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: tysk Selsbakk skole 10. trinn, 2016/2017 Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 11 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole Fag: engelsk Klasse: 6. Lærer: Unni Grindland Kompetansemål 5.-7-årstrinn Språklæring Skriftlig kommunikasjon identifisere og bruke ulike og læringsstrategier

Detaljer

Årsplan i tysk 8.trinn 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat

Årsplan i tysk 8.trinn 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat Årsplan i tysk 8.trinn 2016/2017. Fag: Jorunn Tjoflaat Uke Emne Kompetansemål (K06) Læringsmål (nedbrutt) Metoder Vurdering for læring Læringsmåter Materiell Organisering 34-37 Wer bist du? Deutschland

Detaljer

Periodeplan 10C uke 35 og 36

Periodeplan 10C uke 35 og 36 Periodeplan 10C uke 35 og 36 Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samfunnsfag RLE KRØ 08.30-10.00 10.15-11.45 Matematikk Naturfag K&H Valgfag 12.45-14.15 PRØVER Planøkt RLE Matematikk Språkfag

Detaljer

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 10 Kontekst 8-10, Gyldendal Lærere: Oddlaug H. Tjomsland og Bente Bruskeland Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål 37 38 Muntlighet KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Les

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

HALVÅRSPLAN HØST 2016

HALVÅRSPLAN HØST 2016 HALVÅRSPLAN HØST 2016 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK HAUST 9. TRINN Høst 2016 Mål for opplæringen

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn - Navn: Spesielt : Fredag er det elvfri (jfr. Bodø kommunes skolerute) : Onsdag skal hele valgfaggruppa i Design og Redesign jobbe på Kreativt Gjenbrukssenter. Busselevene reiser

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Spansk, Hanne. Klasse: 9. Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram

ÅRSPLAN. Fag: Spansk, Hanne. Klasse: 9. Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram ÅRSPLAN Fag: Spansk, Hanne Klasse: 9 Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34 35 36 Undersøke likheter og ulikheter mellom

Detaljer

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 34-39 Kompetansemål Tema og læringsmål Hvordan jobber vi? (Metoder) presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et

Detaljer

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015 Hola! Cómo te llamas? Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I spansk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Lyrikk og poetisk språk Nynorsk grammatikk; substantiv og pronomen. Nynorsk grammatikk. Uke 34-37 [3] Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette trinn,

Årsplan i Fransk. C est chouette trinn, Årsplan i Fransk C est chouette 1 8. trinn, 2016-2017 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

Periodeplan 8E uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016

Periodeplan 8E uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Periodeplan 8E uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever: Uke 42: : Bettina, Teijo Alexander, Jaran Bursdag: Vi gratulerer HENRIK med den 13!!!!!! UKE 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG

Detaljer

Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!!

Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!! Uke:38 og 39 Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!! Matematikk - kunne utvide og forkorte brøker - kunne gjøre om uekte brøk til blandet - skriftlig arbeid

Detaljer

Periodeplan 8D uke 42 og 43

Periodeplan 8D uke 42 og 43 Periodeplan 8D uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/2017 Ordenselever : Isabell, Tiril, Ayla : Tiril Helene, Siri, Ella-Lovise Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Norsk Norsk KRLE

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Arbeidsplan 10A uke 13 14

Arbeidsplan 10A uke 13 14 Arbeidsplan 10A uke 13 14 Informasjon: Da var grunnskolens siste ferie over, håper dere alle er klare for siste innspurt! Det er mye som skjer de neste ukene, først ut er tentamen, på følgende datoer:

Detaljer

Tema: argumentasjon og debatt

Tema: argumentasjon og debatt Fag: Norsk Faglærere: Marthe Elise Hodne og Tommy Mjåland Trinn: 9 Skoleår: 2016-2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. Kompetansemål: 1, 4, 7, 10, 12,13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, Læringsressurser

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014 Årsplan i Fransk C est chouette 2 9. trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 18-21

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 18-21 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 18-21 Dette skal vi gjøre! NAVN: Med forbehold om endringer PRAKTISK INFORMASJON: Minner om GYMTØY torsdager og fredager. Altfor mange glemmer det. HUSK underskrift

Detaljer

Eget arbeid: Oppg 76 s. 84 Oppg 77, 78 s. 85 Oppg 79,80 s. 86 Oppg 81 s. 87 Oppg 82 s. 89. Gjør øvelse arket med tegnsetting. Får det av lærer.

Eget arbeid: Oppg 76 s. 84 Oppg 77, 78 s. 85 Oppg 79,80 s. 86 Oppg 81 s. 87 Oppg 82 s. 89. Gjør øvelse arket med tegnsetting. Får det av lærer. Arbeidsplan uke 24/15 Mål: Å forstå bakgrunnen for kvifor vi har nynorsk Nokre kjenneteikn ved nynorsk skrivemåte Norsk: Et godt læringsmiljø gir bedre læring. Vi lærer bedre når vi er aktive. Nøkkelord,

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

Tema: argumentasjon og debatt

Tema: argumentasjon og debatt Fag: Norsk Faglærere: SAS og SB Trinn: 9 Skoleår: 2016-2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. Finn din strategi 1, 4, 7, 10, 12,13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, Læringsressurser Tema: argumentasjon og

Detaljer

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero ÅRSPLAN SPANSK 8. KLASSE 2015-16 Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero Kompetansemål i 8. klasse 1. Hovedområde Språklæring: a. Kompetansemål etter 8. klasse i. undersøke likheter og ulikheter mellom

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 10. TRINN 2015/2016 Periode Tema Kompetansemål Arbeidsmål Aktiviteter/innhold Vurdering 35-37 Folkemusikk med fokus på Afrika og Amerika. Øve inn og framføre et musikk Komponere: materiale

Detaljer

Arbeidsplan 9D Uke. Informasjon til elever og foresatte i klasse 9D:

Arbeidsplan 9D Uke. Informasjon til elever og foresatte i klasse 9D: Arbeidsplan 9D Uke Informasjon til elever og foresatte i klasse 9D: Førstkommende onsdag 26.oktober skal vi på Behold Korken På med Stavanger Oilers kl 13.15. Vi er ferdig til vanlig tid. Lørdag 29.okt

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44 PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44 Dette skal vi gjøre! NAVN: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE

Detaljer

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 17. oktober 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 12 Kompetansemål Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått

Detaljer