Gosen skole Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no"

Transkript

1 Gosen skole Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke

2 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE 10 SAMFUNNSFAG SIDE 12 NATURFAG SIDE 14 TYSK SIDE 16 FRANSK SIDE 18 SPANSK SIDE 20 FORDYPNING I ENGELSK SIDE 22 MAT OG HELSE SIDE 24 MUSIKK SIDE 26 KUNST OG HÅNDVERK SIDE 28 KROPPSØVING SIDE 30 INTERNASJONALT SAMARBEID TEKNOLOGI I PRAKSIS FYSISK AKTIVITET OG HELSE plan utarbeides plan utarbeides plan utarbeides KALENDER SIDE 32 Jakob Weidemann ( ) regnes som en av de mest viktige kunstnerne innen norsk modernisme. Han brukte naturen som inspirasjonskilde og lagte abstrakte, ekspresjonistiske malerier. Flere av arbeidene hans kalles «Inntrykk fra naturen». 2

3 Informasjon Periodeplanen tar utgangspunkt i læreplanen Kunnskapsløftet og beskriver hovedområder, emne, kompetansemål, kilder, grunnleggende ferdigheter og kjennetegn på måloppnåelse. Hjem skole samarbeid Foreldremøte Velkommen til foreldremøte tirsdag 16.september fra 1900 til Vi møtes i skolens idrettshall og går deretter til samling med kontaktlærer og foreldrene for hver klasse. Markering av Gosen skoles 40 års jubileum tirsdag 30.september. Uteskole Byvandring i Gamle Stavanger. Sunn livsstil Gosen skole gir tilbud om økologisk mat. Hver morgen serverer vi en enkel gratis frokost i kantinen: knekkebrød med ost og havregryn med melk. Til lunsj kan man kjøpe frukt, salat, varm mat, brødmat og meieriprodukter til kostpris. Vi har tro på at sunn mat virker positivt på elevenes læring og trivsel. Vurdering Uke 38: Nasjonale prøver i regning og lesing Uke 38: NATURFAG prøve 9B - 9C Uke 39: MATEMATIKK prøve, SPANSK og TYSK prøve, fremføring i FRANSK Uke 40: innlevering av collage i kunst- og håndverkfaget Uke 42: SAMFUNNSFAG prøve Utdanningsvalg, kultur og annet Uke 37: Byvandring i Gamle Stavanger Uke 40: Markering av Gosen skoles 40 års jubileum Det tas forbehold om endringer i planen. Se også kalenderen på siste side og 3

4 Norsk Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Leserinnlegg Språk, litteratur og kultur Lytte til, oppsummere hovedinnholdet og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og fremføre tolkende opplesing Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium Bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål Kontekst Basisbok (s , s og s ) Kontekst Tekster 1 Kontekst Tekster 2 Muntlig Lytte til og delta i samtaler om tekster i ulike sjangre Skriftlig Utvikle og strukturere ideer og tanker og mestre skriftlig framstilling i ulike sjangre Lesing Finne informasjon i tekster, oppleve og forstå resonnement. Utvikle evne til å tolke og forstå ulike tekster Regning Ha forståelse for form, system og komposisjon Digitale ferdigheter Bruke digitale verktøy for å utvikle kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner Analyserer og reflekterer Drøfter likheter og ulikheter i formverket mellom nynorsk og bokmål Reflekterer over tema og bruk av litterære virkemidler i muntlige tekster Bruker ulike måter å argumentere for egne synspunkter om aktuelle saker Forstår og tolker Forstår og anvender sentrale deler av formverket i norsk sidemål Reflekterer over egne lesererfaringer Uttrykker og begrunner skriftlig synspunkter om aktuelle saker Finner og henter ut informasjon Gjør bruk av noen bøyingsregler Sier noe om egne leseropplevelser Gir skriftlig uttrykk for egne synspunkter om ulike aktuelle saker 4

5 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 37 Formverket i nynorsk Sterke verb Høytlesning fra roman 38 Formverket i nynorsk Sterke verb Høytlesning fra roman Oppgaver på eget ark. 39 Formverket i nynorsk Sterke verb Høytlesning fra roman Leserinnlegg/ diskusjonsinnlegg (Se s 179) 40 Høytlesning fra roman Formverket i nynorsk Sterke verb Leserinnlegg/ diskusjonsinnlegg (Se s 179) Lær bøyningsmønsteret på minst fem sterke verb på nynorsk. (bitegruppa) (Se s 326) Skriv fem setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Lær bøyningsmønsteret på minst fem sterke verb på nynorsk. (brytegruppa) (Se s 326) Skriv fem setninger der du bruker disse verbene i ulike tider Gjør oppgaver til romanen. Lær bøyningsmønsteret på minst fem sterke verb på nynorsk. (Se s 327) Skriv fem setninger der du bruker disse verbene i ulike tider Lær bøyningsmønsteret på minst fem sterke verb på nynorsk. (Se s 327) Skriv fem setninger der du bruker disse verbene i ulike tider Gjør oppgaver til romanen. Gjør oppgave 3 s 181. Lær bøyningsmønsteret på minst syv sterke verb på nynorsk. (bitegruppa) (Se s 326) Skriv syv setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Lær bøyningsmønsteret på minst syv sterke verb på nynorsk. (bryte-gruppa) (Se s 326) Skriv syv setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Gjør oppgaver til romanen. Lær bøyningsmønsteret på minst syv sterke verb på nynorsk. (Se s 327) Skriv syv setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Lær bøyningsmønsteret på minst syv sterke verb på nynorsk. (Se s 327) Skriv syv setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Gjør oppgaver til romanen. Gjør oppgave 3 s 181. Lær bøyningsmønsteret på bitegruppa. (Se s 326) Skriv ti setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Lær bøyningsmønsteret på brytegruppa. (Se s 326) Skriv ti setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Gjør oppgaver til romanen. Lær bøyningsmønsteret på ti sterke verb på nynorsk. (Se s 327) Skriv ti setninger der du bruker disse verbene i ulike tider. Lær bøyningsmønsteret på ti sterke verb på nynorsk (Se s 327) Skriv ti setninger du bruker disse verbene i ulike tider. Gjør oppgaver til romanen. Gjør oppgave 3 s

6 Main areas Competence aims Teaching material English Basic skills Levels of mastering Language learning Communication: Oral Written Culture, society and literature Comment one`s own work when learning English Understand and master a basic vocabulary that covers a range of topics Understand and master a basic vocabulary that covers a range of topics Talk about and present relevant and subject-related topics Key English Unit 1 Oral Listen, speak and interact by using the English language Written Express ideas and opinions in an understandable and suitable way Reading Understand the meaning in various texts Arithmetic Use relevant mathematical concepts in various situations Analysis and evaluation Speak and write fluently and correctly about a variety of topics Use a variety of words and phrases used in communication Comprehension and usage Speak and write quite freely, though not completely correct, about a variety of topics Use words and phrases used in communication Reproduction of facts Being able to express own opinions about some topics, both orally and in writing Explain some expressions used in communication Digital Use a variety of digital tools to enhance your learning 6

7 Week Basis Reproduction of facts Comprehension and usage Analysis and evaluation 36 Unit 1 Exploring the world Pp 5-7 Introduction to Europe. Songs and travelling in Europe. Introduction to Europe. Songs and travelling in Europe. Introduction to Europe. Songs and travelling in Europe. 37 Unit 1 pp 8 9 Follow your dreams 38 Unit 1A pp Exploring the world 39 Unit 1B pp Mother nature - 40 Working on writing and verbs Read page 8. Write down and learn the new words. Answer in writing the questions on the bottom of page 8. Read 1A p 10. Write down and learn the new words p 260. Do ex 3 in writing and prepare ex 6 orally. Read 1B pp Write down and learn the new words p 260. Choose either 24 or 26 in writing, as well as read well and make sure you understand Spotlight on language p 21. Getting set to write. Choose one of the exercises to work with. Your teacher will decide how and where to hand in. Read page 8. Write down and learn the new words. Answer in writing the questions on the bottom of page 8. Read 1A p 10. Write down and learn the new words p 260. Do ex 3 in writing and prepare 4 and 6 orally.. Read 1B pp Write down and learn the new words p 260. Choose either 24 or 26 in writing, as well as read well and make sure you understand Spotlight on language p 21. Getting set to write. Choose one of the exercises to work with. Your teacher will decide how and where to hand in. Read page 8. Write down and learn the new words. Answer in writing the questions on the bottom of page 8. Read 1A p 10. Write down and learn the new words p 260. Do ex 3 in writing and prepare 4 and 6 orally. Read 1B pp Write down and learn the new words p 260. Choose either 24 or 26 in writing, as well as read well and make sure you understand Spotlight on language p 21. Getting set to write. Choose one of the exercises to work with. Your teacher will decide how and where to hand in. 7

8 Matematikk Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Tall og algebra Utvikle, bruke og gjøre greie for ulike metoder i hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene Bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte måter og vurdere i hvilke situasjoner ulike representasjoner er formålstjenlige Behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knytte uttrykkene til praktiske situasjoner, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk Grunntall 9 Kapittel 1 Tall Muntlig Lytte til og delta i samtaler om matematikk. Forklare en tankegang ved hjelp av både uformelt språk og presis faglig begrepsbruk. Skriftlig Bruke matematiske symbol og det formelle språket i matematikk til å løse problem og presentere løsninger. Lesing Finne og bruke informasjon. Reflektere over kompleksse fagtekster. Regning Bruke matematiske begrep, varierte fremgangsmåter og strategier til problemløsing. Kommunisere og vurdere hvor gyldige løsningene er. Digitale ferdigheter Bruke digitale verktøy til å finne og vurdere informasjon Analyserer og reflekterer Behersker de fire regneartene Utnytter kunnskap om sammenhenger mellom regneoperasjonene Bruker faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger Finner sammenhengen i tallrekker og argumenterer for løsningen Behandler og faktoriserer enkle algebrauttrykk Forstår og tolker Bruker regneoperasjoner, både egne og standardiserte metoder og fremgangsmåter, har kunnskap om og kan ofte bruke sammenhenger mellom regneoperasjonene Finner sammenhengen i tallrekker Behandler enkle algebrauttrykk Finner og henter ut informasjon Kjenner til de fire regneartene Bruker enkle oppstilte og standardiserte fremgangsmåter Ser løsningen på noen enkle tallrekker Løser noen enkle algebrauttrykk 8

9 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Studer sidene fra 10 til Studer eksemplene og språket som brukes grundig Studer sidene fra 21 til 27. Studer eksemplene og språket som brukes grundig. Studer sidene fra 27 til 34. studer eksemplene og språket som brukes grundig. Studer sidene fra 35 til 44. studer eksemplene og språket som brukes grundig. Studer sidene fra 44 til 49. studer eksemplene og språket som brukes grundig Forstår og tolker Analyserer og reflekterer

10 Hovedområde Kompetansemål Lærestoff Kilder RLE Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Hinduismen Forklare særpreget ved hinduisme og hinduistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner; likhetstrekk og grunnleggende forskjeller. Kunne gi en oversikt over viktige historiske hendelser. Kunne beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst og musikk knyttet til hinduismen.. Horisonter 9 Kap. 1 Hinduismen s Muntlig Bruke muntlige ferdigheter som midler til undring og deltakelse, refleksjon og argumentasjon. Skriftlig Uttrykke erfaringer, kunnskap og forestillinger Lesing Oppleve og forstå tekster. Innhente informasjon, søke mening i, tolke og reflektere over fagstoff. Regning Anvende ulike tidsregninger Analyserer og reflekterer Forteller hva det vil si å være hindu ved å sammenligne med andre religioner og livssyn. Finner og drøfter spørsmål som er aktuelle for hinduer i dag. Reflekterer hvordan ulike historiske hendelser har hatt betydning for hinduismen. Reflekterer over særtrekk i kunst og musikk knyttet til hinduismen. Forstår og tolker Forklarer hva en hindu er og gir eksempler på likheter og forskjeller med andre religioner. Presenterer spørsmål som er aktuelle som er aktuelle for hinduer i dag. Forteller om viktige historiske hendelser. Beskriver kunst og musikk knyttet til hinduismen. Digitale ferdigheter Bruke digitale verktøy til å utforske aktuelle emner. Finner og henter ut informasjon Forteller hva som kjennetegner hinduismen. Gir eksempler på historiske hendelser. Gjenkjenner kunst og musikk knyttet til hinduismen. 10

11 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 36 Hinduismen Les s Gjør oppgave 1 og 2. Start på oppgave 6 s. 19 Gjør oppgave 1 og 2. Start på oppgave 6 s. 19 Gjør oppgave 1 og 2. Start på oppgave 6 s Hinduismen Les s Hinduismen Les s Hinduismen Les s Gjør oppgave 3 og 6 s. 19 Gjør oppgave 3, 4 og 6 s. 19 Gjør oppgave 4, 6 og 8 s. 19 Gjør oppgave 4 s. 24 Gjør oppgave 4 s. 24 Gjør oppgave 4 s. 24 Gjør oppgave 1 og 3 s. 28 Gjør oppgave 2 og 4 s. 28 Gjør oppgave 4 og 5 s Prøve i kap. 1 Les 6-28 Prøve i kap. 1 Les 6-28 Prøve i kap. 1 Les 6-28 Prøve i kap. 1 Les

12 Samfunnsfag Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Historie 1.verdenskrig Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på og 2000-tallet. Historie 9 Underveis Internett og andre medier Film Muntlig Presentere resultatet av eget arbeid tydelig og forståelig for andre Skriftlig Svare på spørsmål og ulike oppgaver Lesing Lese og samle informasjon, sammenligne, argumentere og drøfte verdier i informasjon og kilder Analyserer og reflekterer Drøfter årsaker til 1.verdenskrig Har oversikt over sentrale elementer og aktører i 1.verdenskrig Reflekterer rundt hvorfor 1.verdenskrig skjedde Finner og sammenlikner relevant informasjon i ulike kilder Jobber med kildekritikk Forstår og tolker Forklarer årsaker til 1. verdenskrig Forklarer noen sentrale elementer og aktører i 1.verdenskrig Regning Bruke, tolke og lage tabeller Digitale ferdigheter Søke etter informasjon, utforske nettsteder, utøve kildekritikk og nettvett og velge relevant informasjon Finner og henter ut informasjon Kjenner til hva som skjedde under 1.verdenskrig 12

13 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer Historie 9 1.verdenskrig Les s Gjør husker du du? s-19 Historie 9 1.verdenskrig Gjør husker du du? s-28 Historie 9 1.verdenskrig Gjør husker du du? s-35 Husker du? s.19 Lag 5 Flashcards av disse spørsmålene. Husker du? s.28 Lag 5 Flashcards av disse spørsmålene. Husker du? s.35 Lag 5 Flashcards av disse spørsmålene. Historie 9 1.verdenskrig Gjør oppg. 1 s. 37 Lag 10 Flashcards. Ta utgangspunkt i s Test deg mot en medelev, og la noen ta din «test». Lag 10 Flashcards. Ta utgangspunkt i s Test deg mot en medelev, og la noen ta din «test». Lag 10 Flashcards. Ta utgangspunkt i s Test deg mot en medelev, og la noen ta din «test». Gjør oppg. 3 s. 37 Skriv et sammendrag av innholdet på s Bruk overskriftene fra boken og skriv med egne ord. Skriv et sammendrag av innholdet på s Bruk overskriftene fra boken og skriv med egne ord. Skriv et sammendrag av innholdet på s Bruk overskriftene fra boken og skriv med egne ord. Studér Årsak-virkning s 35. Lag Flashcards av dette og test deg mot en medelev, og la noen ta din «test». Øv til prøven i uke 42. Øv til prøven i uke 42. Øv til prøven i uke

14 Naturfag Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Fenomener og stoffer Forskerspiren Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport Følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger Eureka 9, kapittel 1 og 2 Lesing Samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster. Lese oppskrifter, symboler og tabeller Muntlig/Skriftlig Formulere spørsmål og hypoteser og bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer. Skrive rapporter fra eksperimenter. Regning Bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten. Bearbeide og tolke ulike data. Digitale verktøy Bruke nettbasert naturfaglig informasjon. Registrere og dokumentere forsøk. Analyserer og reflekterer Vurdere og sammenligne kjemiske stoffers egenskaper, oppbygning og reaksjoner med presis bruk av fagbegreper, formler og reaksjonslikninger Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser og forklare observasjoner og resultater i en rapport Ivareta sikkerheten på et laboratorium og vite hvordan man slukker ulike typer branner. Forstår og tolker Forklare kjemiske stoffers oppbygning, egenskaper og reaksjoner med fagbegreper og formler Lage hypoteser, gjennomføre undersøkelser og beskrive observasjoner og resultater i en rapport Følge sikkerhetregler på et laboratorium og forstå branntrekanten. Finne og hente ut informasjon Gi eksempler på kjemiske stoffer og bruke periodesystemet til å forklare grunnstoffers oppbygning Delta i undersøkelser og beskrive observasjoner Behandle utstyr og kjemiske stoffer på et laboratorium på en forsiktig måte og i tråd med instruks fra lærer 14

15 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 36 Side 8-13 Grunnstoff, Grunnstoffenes plass i periodesystemet Klassifisering av grunnstoffer. Nøkkelspørsmål 1-3 s. 9 Nølkelspørsmål 1 og 2 s. 13 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 15 Nøkkelspørsmål 1 s. 9 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 11 Nøkkelspørsmål 1 og 2 s. 13 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 15 Nøkkelspørsmål 4 s. 9 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 11 Utfordring s. 13 Nøkkelspørsmål 1-4 s Side Skallmodellen. Perioder og grupper i periodesystemet, Noen hovedgrupper har egne navn 38 Side Periodesystemet og ioner, Mer om metaller, Mer om ikke-metaller, Grunnstoffet karbon i ulike former 39 Side Reaksjon mellom to ikkemetaller, Reaksjon mellom et metall og et ikke-metall 40 Side Egenskaper til salter Formelen for salt Nøkkelspørsmål 1-3 s. 17 Oppgave 16, 19 og 20 s Nøkkelspørsmål 1 s. 21 Nøkkelspørsmål 1 s. 23 Nøkkelspørsmål 1 s. 25 Oppgave 31 s. 31 Skriv en side der du forklarer hva som menes med kjemiske reaksjoner og gi eksempler ved bruk av ord og kjemiske formler. Skriv en side der du forklarer begrepene «ion» og «salt». Gi eksempler. Oppgave s. 29 Nøkkelspørsmål 3 og 4 s. 17 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 19 Oppgave og 22 s Nøkkelspørsmål 2-4 s. 21 Nøkkelspørsmål 2-4 s. 23 Nøkkelspørsmål 2-4 s. 25 Oppgave 24, 26, 28 og 33 s Nøkkelspørsmål 1-4 s. 37 Nøkkelspørsmål 3 s. 39 Velg utfordring s. 37 eller utfordring s. 39 Oppgave 2 og 6 s. 50 Nøkkelspørsmål 2 og 4 s. 40 Nøkkelspørsmål 1, 2 og 4 s. 43 Oppgave 9 og 10 s. 51 Oppgave s. 29 Nøkkelspørsmål 1-4 s. 19 Utfordring s. 19 Oppgave og 21 s Nøkkelspørsmål 2-4 s. 21 Nøkkelspørsmål 2-4 s. 23 Nøkkelspørsmål 2-4 s. 25 Oppgave 24, 26, 28 og 33 s Nøkkelspørsmål 1-4 s. 37 Nøkkelspørsmål 3 s. 39 Velg utfordring s. 37 eller utfordring s. 39 Oppgave 4 og 7 s. 50 Nøkkelspørsmål 2 og 4 s. 40 Nøkkelspørsmål 1, 2 og 4 s. 43 Oppgave 10 og 11 s

16 Deutsch Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Språklæring Verb: presens perfektum Kommunikasjon Computer Oktoberfesten Språk, kultur og samfunn München Bayern Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring Kommunisere med forståelig uttale Presentere ulike emner muntlig Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge Samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet Auf Deutsch 2 Texte und Übungen Aktivitetshefte Internett Muntlig Vise evne til å lytte og tale Skriftlig Bruke språket i stadig mer krevende sammenhenger Lesing Forstå, utforske og reflektere over stadig mer utfordrende tekster Regning Gjøre kvantifiseringer og målinger i hverdagslige sammenhenger Digitale verktøy Bruke digitale verktøy for å møte autentisk språk Analyserer og reflekterer Har gode kunnskaper om München og Bayern Har et rikt ordforråd om emnene Leser og framfører med tydelig og god uttale Behersker bruken av presens perfektum Forstår og tolker Har noen kunnskaper om München og Bayern Kan en del ord om emnene Leser og framfører med god uttale Kjenner til bruken av presens perfektum Finner og henter ut informasjon Leser og framfører med stort sett forståelig uttale Kjenner til München og Bayern Kan noen ord om emnene Gjenkjenner noen verb 16

17 Uke Basis Finner og henter ut informasjon 34/35 Kap. 2 Computerwelt s.24 Tekst B s. 28 Presens perfektum av zu sein og svake verb:zuwohnen.s.220/ Kap. 2 Computerwelt Tekst D s Kapittel 3: Oktoberfest tekst A s Fakta om Bayern og Oktoberfesten Presens perfektum av svake verb: zu wohnen. Liten prøve på sein og svake verb 38 Kapittel 3: Oktoberfest tekst B s Presens perfektum av zu haben og zu werden s Kapittel 3:Oktoberfest tekst A-D Kapittelprøve i en time Forstår og tolker Analyserer og reflekterer Les tekst B Les tekst B og lær 7 gloser. Les tekst B og lær 10 gloser. Lær 4 gloser Gjør oppgave A6 Lær presens perfektum av zu sein Lær presens perfektum av zu sein Lær presens perfektum av zu og zu wohnen sein og zu wohnen Tekst D s. 31 og lær 3 gloser Tekst D s. 31 og lær 5 gloser Tekst D s. 31 og lær 7 gloser Les tekst A s. 42, skriv 3 fakta om Bayern og lær dem. Lær presens perfektum av zu wohnen Øv på halve tekst B s.44 Lær 5 gloser Les tekst A s , skriv 8 fakta om Bayern og Oktoberfesten og lær dem. Lær presens perfektum av zu wohnen Les tekst B og lær 8 gloser. Lær presens perfektum av zu haben. Les tekst A s , skriv 10 fakta om Bayern og Oktoberfesten og lær dem. Lær presens perfektum av zu wohnen Øv på tekst B s.44 Lær 12 gloser og gjør oppgave A3 s.45 Lær presens perfektum av zu haben og zu werden Øv til prøven på onsdag : gloser, fakta om oktoberfesten, München og Bayern og presens perfektum av zu sein, zu haben, zu werden og svake verb (zu wohnen) 40 Kapittel 3: Oktoberfest tekst C og D s Muntlig: framføring av dialog Tekst D s. 48: lær en av dialogene utenat i par. Tekst D: lær dialogene utenat i par. Lær 5 gloser Lag 5 spørsmål til tekst C og lær 8 gloser Tekst D: lær dialogene utenat i par. 17

18 FRANÇAIS Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Språklæring Kommunikasjon Språk, kultur og samfunn Meg selv Familie Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer Presentere ulike emner muntlig Kommunisere med forståelig uttale Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge Ouverture 9 Kap. 1 Muntlig Vise evne til å lytte og tale Skriftlig Bruke språket i ulike sammenhenger Lesing Forstå, utforske og reflektere over tekster. Skaffe seg innsikt på tvers av kulturer Regning Gjøre kvantifiseringer og målinger i hverdagslige sammenhenger Digitale ferdigheter Bruke digitale verktøy for å møte autentisk språk Analyserer og reflekterer Produserer en utfyllende tekst om seg selv og sin familie Presenterer seg selv og sin familie med god flyt og forståelig uttale Produserer setninger med grunnleggende språklige strukturer og god tekstbinding Forstår og tolker Skriver setninger om seg selv og sin familie Presenterer seg selv og sin familie med forståelig uttale Bruker grunnleggende språklige strukturer Finner og henter ut informasjon Skriver noen setninger om seg selv og sin familie Leser opp noen setninger om seg selv og sin familie Kjenner igjen enkelte språklige strukturer 18

19 Arbeidsplan i fransk Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 36 Repetisjon - Kap.1 Svar på spm. s. 30. Les s. 22 og skriv et postkort fra ferien din på fransk. Svar på spm. s. 30. Les s. 22 og 23 + skriv et postkort fra ferien din på fransk. Svar på spm. s. 30. Les s. 22 og 23 + skriv et postkort fra ferien din på fransk. 37 Repetisjon - Kap.1 s.16 Meg selv og min familie Repeter verbene être og avoir. Lag en presentasjon av deg selv og din familie som skal framføres muntlig i uke 39. Repeter verbene être og avoir. Lag en presentasjon av deg selv og din familie som skal framføres muntlig i uke 39. Repeter verbene être og avoir. Lag en presentasjon av deg selv og din familie som skal framføres muntlig i uke Meg selv og min familie Øv på presentasjon av deg selv og din familie («Moi-même et ma famille»). Øv på presentasjon av deg selv og din familie («Moi-même et ma famille»). Øv på presentasjon av deg selv og din familie («Moi-même et ma famille»). 39 Muntlig framføring Muntlig framføring: «Moi-même et ma famille». 40 Kap.1 s Gjør oppg. 18 s. 27. Repeter tallene Gjør oppg. 16 s. 26. Repeter tallene Gjør oppg. 16 s. 26. Repeter tallene

20 ESPAÑOL Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Språklæring Læringsstrategiar - ordinnlæring. Kommunikasjon Presentasjon av personar Personbeskrivelse Interesser Språk, kultur og samfunn Argentina: fotball, tango, musikk og litteratur Bruke lytte-, tale-, leseog skrivestrategier tilpasset formålet Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket. Forstå- og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet Chicos Chicas 2 Muntlig Lese, lytte og svare på spørsmål Skriftlig Ta i bruk språket i varierte samanhengar Lesing Forstå og finne informasjon i ulike tekstar Regning Telle og beregne Digitale ferdigheter Opphavsrett og kildekritikk. Analyserer og reflekterer Kan vurdere kva lærings-strategiar som passar til ulike formål og vurderar eige læringsarbeid Har eit rikt ordforråd / kan vurdere bruken av ord i presentasjon av deg sjølv. Brukar grammatikk på riktig måte. Forstår og tolker Brukar læringsstrategiar Brukar ein del kjente gloser når du skal presentere deg. Forstår og brukar grammatikk Finner og henter ut informasjon Kjenner til ulike strategiar for å lære ord Gjenkjenner verb, subst. og adjektiv. Kan nokre gloser som du får bruk for når du skal presentere deg sjølv. 20

21 Arbeidsplan i spansk Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer Repetisjon: Les s 8 i elevboka Beskrive personar Adjektiv ser + estar Fritidsaktivitetar. Repetisjon: ar-, er-, ir-verb. Side 9 i elevboka. Gustar side 12 i elevboka Les s 8 i elevboka. Finn eksempel på måtar å helse og ta farvel. Finn to substantiv, to verb og to adjektiv i teksten. Oppg. 7a s 17 i oppgåvebok. Lær namn på 5 fritidsaktiviteter. Les s 8 i elevboka. Finn to substantiv, to verb og to adjektiv i teksten. Finn eksempel på personkarakteristikker og interesser. Repeter adjektiv og bøyg i samsvar med kjønn og tall: Oppg. 3 s. 16 i oppgåvebok. Skriv 5 setningar om kva du likar å gjere. Les s 8 og 9 i elevboka. Finn eksempel på datoar, personkarakteristikker, fargar, spørjeord, idrettar, familie. Korleis er du og den perfekte venn?: Oppg. 5 og 6 s 16 og 17 i oppgåvebok. Skriv 8 setningar om kva du likar / ikkje likar å gjere. 38 Presentasjon av «deg sjølv» Les brevet på side 15 i elevboka. Førebu ein presentasjon av ein spansktalande person. I presentasjonen tek du med alder, fødselsdato, bustad, utsjånad og nasjonalitet, fritidsaktiviteter og kva han/ho likar å gjere. Utkast til presentasjonen skal leverast på Its Learning. 39 Prøve Muntlig prøve, presentasjon av ein oppdikta ungdom frå eit spansktalende land. Presentasjon i grupper med kvarandrevurdering og eigenvurdering. 40 Los interrogativos - spørjeord s. 13 i elevboka Argentina Skriv fem spørsmål om Argentina. Bruk ulike spørjeord. Skriv fem setningar om ting du likar eller lurer på om Argentina. Bruk verbet gustar eller nokre av spørjeord du har lært. Skriv ein dialog mellom deg og ein argentisk ungdom der du spør ho/han om korleis det er å bu i Argentina. 21

22 English in depth Main areas Competence aims Teaching material Basic skills Levels of mastering Exploring language and text Text and meaning Experiment with short translations between English and Norwegian, written and orally, and discuss how choice of words will effect meaning. Experiment with different written and oral ways of expressions in different genres. Present ones own impressions of music, film or theatre. Read and present a variety of literary matter and factual prose of own choice. Novel Internet Handed out papers Film Oral Listen, speak and interact by using the English language Written Express ideas and opinions in an understandable and suitable way Reading Understand the meaning in various texts Arithmetic Use relevant mathematical concepts in various situations Digital Use a variety of digital tools to enhance your learning Analysis and evaluation Translate texts into English/Norwegian correctly with a certain variety of words Talk freely about news, music or film, using a variety of words and phrases Comprehension and usage Translate shorter texts into English/Norwegian Present news, music or film, using mostly English words and phrases Reproduction and facts Translate parts of texts into English/Norwegian Give a short presentation about news, music or film, using some English words and phrases 22

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring.

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Kartlegging av matematikkforståelse Gard Brekke Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk?

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Ingebjørg Berglie Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Tine Wedege-Mathiassen, MATH Biveileder(e):

Detaljer

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Anne Lise Øvstebø Vesterdal Lektorutdanning med master i realfag Oppgaven levert: Mai 2011 Hovedveileder: Marius

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Kjært begrep har mange tegn

Kjært begrep har mange tegn Kjært begrep har mange tegn En studie av matematikkforståelse ved bruk av tegnspråk Isabella Solem Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: mai 2014 Hovedveileder: Frode Rønning, MATH Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1?

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Master in Vocational Pedagogy Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Et aksjonsforskningsprosjekt med

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

DET ER LETTEST Å SNAKKE NÅR EN SKAL SI NOE. Studenterfaringer med nettstøttet samarbeid

DET ER LETTEST Å SNAKKE NÅR EN SKAL SI NOE. Studenterfaringer med nettstøttet samarbeid DET ER LETTEST Å SNAKKE NÅR EN SKAL SI NOE Studenterfaringer med nettstøttet samarbeid MASTERSPECIALE Mai 2004 Masterutdannelse i IKT og læring Hanne Schou Røising Title: It is easiest to talk when you

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

RESSURSBRUK: TID SOM RESSURS BILDER OG GJENSTANDER. Verktøykasse for aktiv læring #4

RESSURSBRUK: TID SOM RESSURS BILDER OG GJENSTANDER. Verktøykasse for aktiv læring #4 RESSURSBRUK: TID SOM RESSURS BILDER OG GJENSTANDER Verktøykasse for aktiv læring #4 1 1 Ressursbruk Tid som ressurs Bilder og gjenstander Verktøykasse for aktiv læring #4 Utgitt første gang i 2012 av PERL

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV og arbeidet med grunnleggende ferdigheter STRATEGI- OG VEILEDNINGSHEFTE Februar 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Som en

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer