Øraker borettslags historie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øraker borettslags historie"

Transkript

1 Øraker borettslags historie Skrevet av Kristin Thrane Lange og Hilde Nyman i anledning Øraker borettslags 40 års jubileum (Utgitt i jubileumsheftet) Allerede 8. august 1946 ble laget som senere skulle bli dagens Øraker borettslag stiftet. Utspringet var en gruppe mennesker på Lilleaker som ønsket et sted å bo. De fikk med seg andre kjente og dannet laget Aker BBL. De skaffet seg tomt på Ullern, det området som Øraker borettslag har i dag, pluss Lysehagan borettslag, OBOS eldreboliger (Sportsveien) og Rimi. Tomta eide Oslo kommune (etter å ha ervervet det fra Løvenskiold). Aker Herredsstyre vedtok i møte å feste bort tomten til Aker borettslag, på vanlige kommunale betingelser. I årene mellom 1946 og 1952 var Aker BBL aktivt og arrangerte møter og sosiale samlinger som for eksempel juletrefester. Det ble ikke eneboliger Planen var å bebygge hele tomtearealet med 48 eneboliger. Denne planen lot seg ikke gjennomføre på grunn av høy festeavgift som satte stopper for lån i Husbanken. Borettslaget prøvde iherdig i samtale med kommunale myndigheter å få redusert festeavgiften, uten at dette førte frem. Borettslaget besluttet derfor å omarbeide planen til oppførelse av rekkehus og begrensning av tomtearealet. For å få realisert dette, vedtok Aker BBL å sammenslutte seg med OBOS, og det ble dannet et byggestyre for Øraker borettslag. Arkitektarbeidene ble overdratt til S. Narve Ludvigsen, og i møte ble det framlagt en utarbeidet bebyggelsesplan og forslag til hustyper. Det ble utarbeidet forslag på A- og C- hus, hvor C-husene var tegnet av lagsmedlem Reinholdt.

2 Kostnader Husbanken ga rentebærende lån på , noe som senere ble forhøyet til og nedskrivingsbidraget var på kroner per leilighet. Husleiene for leiligheten var regnet til 20,70 per m2 og 1.656,- per år, hvilket skulle bli 138 kroner i måneden. Innskuddet per leilighet var 8.400, noe som tilsvarte en årslønn den gang. Etter hvert gikk husleien ned til 135 kroner per måned. Som en inkurie her kan det nevnes at det tidlig i borettslagets historie fantes en barnerabatt, hvor familier fikk 10 kroner avslag i husleien per barn. I husleien var det regnet med 5 kroner per måned til indre vedlikehold som avsettes til borettshavernes disposisjon. I driftsbudsjettet var det ført opp kroner årlig til drift og utvendig vedlikehold. Denne avsetningen til indre vedlikehold ble senere sløyfet. Bygging Leilighetene har et areal på 80 m2, noe som den gnag var tilsvarende Husbankens arealbegrensning. Hver leilighet var på fire rom og kjøkken, bad og WC. Oppvarming i leilighetene var opprinnelig elektriske panelovner samt ett ildsted i hver leilighet. Husene er oppført i vanlig lett bindingsverkskonstruksjon, takene var tekket med bølget eternittplater, og det var felles vaskekjellere. I mars1954 fikk de medlemmene som hadde betalt for anskaffelse av kleskokere, tilbakebetalt dette beløpet. Denne summen var på 41,34 per borettshaver. Beboerne malte husene selv, og fikk maling av borettslaget. Vinduer og verandadør ble derimot bekostet av beboerne.

3 Dugnad Da byggeprogrammet var lagt opp slik at borettshaverne skulle gis adgang til å utføre en del dugnadsarbeide, ble det besluttet på medlemsmøte at arbeidet med maling og tapetsering skulle tas ut fra hovedentreprisen. Dette arbeidet er derfor utført på dugnad i hver enhet. Borettshaverne har også som dugnadsarbeid utført en del planeringsarbeid og en del stikkveier. Veranda og inngangstrapp var sjølbygging, og ble derfor forskjellige. Å opparbeide hagetomt var en svær oppgave for de fleste. Byggearbeidet ble påbegynt i slutten av 1951, og første innflytting fant sted i oktober Siste innflytting var i august Asbjørn Hall var den første som flyttet inn. De første årene hadde beboerne nok med å gjøre leilighet og uteareal ferdig. De hadde jo påtatt seg mye arbeid på fritid, og ute i arbeidslivet var det 48-times arbeidsuke. Men allerede da var leilighetene forskjellige, siden noen lagde carport eller garasje, mens andre klarte å få til kjellerstue. Utbygging

4 I slutten av 1960-åra begynte imidlertid den første store utbyggingssak i laget. Det gjaldt vindfangene. Det ble tillatt å bygge vindfang to meter ut og bort til kjøkkenvinduet, og dette var noe alle kunne gjøre uten naboens tillatelse. I begynnelsen av 70-årene ble det bygget vindfang på en stor del av leilighetene. Mot slutten av 1970-årene kunne beboerne bygge ut hele kjøkkensiden, men da måtte naboer på begge sider være enige. Samtidig begynte ønsket om å få større stue å presse på. I 1975 ble det tillatt å bygge ut stuesiden dersom alle i rekka var enige. Det ble også tillatt å bygge ut på gavlen. Mot slutten av 1980-tallet var utbygging fullt akseptert, og en nabo måtte ha skjellig grunn for å nekte. Vedlikehold og forbedringer I 1975 ble eternittplatene erstattet med aluminiumstak. Midt i 1970-årene var det også anledning for de rekker hvor alle var enige, å nedlegge felles vaskekjeller, slik at hver leilighet disponerte det areal som var under egen leilighet. Det ble kjøpt inn nye, felles vaskemaskiner i så sent som i Kabel-kluss På forslag fra Tvedt ble det på medlemsmøte etter generalforsamling i 1964 vedtatt å vurdere å anskaffe felles antenneanlegg for TV dersom det er gode muligheter for mottaking. Styret gikk ikke inn for dette, og etter at målingsresultater og tilbud ble forelagt medlemmene i et rundskriv senere samme år, var samtlige 43 innkomne svar negative. På generalforsamlingen 10 år senere, mai 1974, ble det vedtatt å installere TV via stamkabel fra Ullernåsen, og i samarbeid med Lysehagan borettslag ble det nå mulig å se på de to svenske kanalene. Dette ble vedtatt mot fem stemmer tallet I 1983 var husbankgjelda nedbetalt og det kom nye regler for borettslag. Som følge av dette ble det fremmet forslag om oppløsning av borettslaget på generalforsamlingen i 1983, og forslaget ble nedstemt. I 1985 kjøpte borettslaget den 24 mål store tomten av tomten av Oslo Kommune. Saker om hundehold har gått igjen på generalforsamlingene. Først i 1993 ble det tillatt å holde hund i borettslaget. I 1984 var det kamp om ledervalget. Hele 50 andelseiere hadde møtt frem, og det ble fremmet benkeforslag til ledervervet på Fin Birkenes, mot valgkomiteens Reidar T. Lange. Det ble en spennende avstemning, som Lange vant med 31 stemmer over Birkenes 23 stemmer. De store prosjekter i 90-årene I 1990-årene fortsatte man med vedlikeholdsoppgavene. Utskifting av sikringsskap, dårlige bunnledninger, loftsarbeid etc. Av større arbeider på 1990-tallet kan det nevnes at alle hus ble malt i Tak-skifte På generalforsamlingen i 1999 ble det vedtatt å rehabilitere takene. Årsaken til at takene måtte skiftes, var råteskader og kondensproblemer mange steder. Flere rapporter viste at det var

5 nødvendig å skifte takene. I samarbeid med OBOS-prosjekt og arkitekt Knut Østby ble det opprettet et Forprosjekt for nye tak, der ulike tak-alternativer ble diskutert. Borettslaget tok opp lån for å finansiere takskiftene, og de gamle platene ble da erstattet med lys grå takstein. Takarbeidet ble ferdigstilt høsten Generasjonsskifte gir lekeplass Det kommer til stadig flere småbarnsfamilier i borettslaget, og dette medførte at behovet for en lekeplass i nærmiljøet økte. Det hadde da vært en sak på styrets agenda siden tidlig tallet. Borettslaget fikk økonomisk støtte til lekeplassen; kroner fra OBOS miljøfond og fra Hakongruppen. En egen lekeplasskomité ledet an i arbeidet med lekeplassen, som blant annet inkluderte avklaring av disposisjonsrett til arealet med kommunen, innhenting av midler og planlegging av trefelling. Høsten 1999 var det hektisk dugnadsaktivitet på lekeplassen.heldigvis var interessen for en lekeplass i nærmiljøet stor, slik at mange fra andre borettslag/sameier også bidro til å få i stand lekeplassen. Etter en siste dugnad med blant annet plenrulling 8. juni 2000, var det klart for offisiell åpning 18. juni Arrangementer og sosialt Etter at lekeplassen kom på plass, har det også blitt årviss dugnad både vår og høst på lekeplassen og i nærmiljøet. I 2002 startet også borettslaget tradisjonen med julegran på lekeplassen og offisiell og hyggelig tenning av denne. Dette ble videreført i 2003.

6 Sommerfest med grilling og uformelt samvær er også en arena der naboer kan bli bedre kjent med hverandre. Familien Grimnes/Rørvik har her vært initiativtakere til små teateroppføringer både med barn og voksne, noe som har vært særdeles populært! Nye utbyggingsregler På ekstraordinær generalforsamling i mars 1998 ble byggestoppen i borettslaget enstemmig opphevet, og det ble igjen mulighet for utbygging i henhold til reglene. Generalforsamlingen i juni 2001 vedtok nye regler for beregning for husleie, blant annet på bakgrunn av at størrelsen på leilighetene etter hvert varierer mye. Utomhusplan til besvær På generalforsamlingen i 1996 ble det vedtatt at det skulle utarbeides en arkitekttegnet utomhusplan som skulle ta for seg muligheten for uteboder, garasjer og lignende. Det ble innført byggestopp inntil utbyggingsplan for hver enkelt rekke var vedtatt. På ekstraordinær generalforsamling ble det i august 1988 blant annet vedtatt at det var tillatt å bygge ut kjøkken og vindfang med to meter, stue med 2,5 meter, gavl med tre meter og kjeller med 2,5 meter fra opprinnelig grunnmur. Nærmiljø: Kiosken må gi tapt I februar 1960 behandlet vedtok styret i borettslaget på et styremøte å protestere mot at kiosken i Lysehagan skulle fjernes på grunn av ny bebyggelse. Vedtak; Saken legges frem for OBOS idet det pekes på at det er et positivt behov for en kiosk i dette strøket, og at styret anser det å være rimelig at OBOS engasjerer seg i saken. Uteliggere ved Lysakerelven Allerede i 1961 engasjerte styret seg for å få jaget bort uteliggere fra Lysakerelven. I styremøte mai 1961 orienterte formann Tollefsen om at Bygningskontrollen ville kreve hyttene langs elven revet. På styremøte i juni 1963 refereres hyppig korrespondanse mellom styret og politinspektør Müller om hyttene langs elven. På møtet 11. desember samme år, purres det nok en gang på politi og kommune. Samme år ble den samme politiinspektøren bevilget 57 kroner for arbeidet med uteliggersaken. Også Brandstasjonen på Smestad ble bevilget penger i forbindelse med denne saken; 100 kroner fikk de. I 1964 anså borettslaget saken for avsluttet, og melder at den sist hytta er revet og brent. Beboernes eiendeler er tildekket og plassert i skauen, og det er gitt melding til politiet om dette. Nybygging på Rimi-tomt I 1993 ble borettslagsstyret informert om at det ville bli bygget en forretning på garasjetomten. Dette medførte at garasjelaget ble avviklet i Mai 2004 stengte Rimibutikken i påvente av riving. Nye hus skal stå ferdig andre kvartal 2005, med dagligvarebutikk, boliger og underjordisk garasjeanlegg.

7

Forord Solvang, august 1999

Forord Solvang, august 1999 70 år 1929 1999 - 2 - Forord Solvang kolonihager avdeling 1 er i år 70 år. Mye har skjedd siden starten i 1929. Samfunnet har utviklet seg, og tiden har heller ikke stått stille i kolonihagen. Dagens mennesker

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 18.10.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberedere. 3. Bruk av terrassen.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 1 Blåfjellet Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 04. april 2002 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Skonseng UL 1903-1998

Skonseng UL 1903-1998 Skonseng UL 1903-1998 SKREVET AV : JOHAN ALTE WESTMAN 2/3-98 FORORD Først vil jeg få med hvorfor jeg valgte å skrive om Skonseng Ungdomslag Jeg valgte å skrive om S.U.L fordi laget har vært en del av livet

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 471 Hallagerbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

Fra hytteliv på fjellet til Boråsvegen Terrasse Side 34

Fra hytteliv på fjellet til Boråsvegen Terrasse Side 34 Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 2 2010 Mange baller i luften for Bjørsetbo-leder Side 8 Stor verdiøkning på boliger Side 36 Fra hytteliv på fjellet til Boråsvegen Terrasse Side 34 Medlemsblad

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Side 1 av 15 Vedtekter for Nedre Stovner borettslag org nr 948516810, vedtatt på ordinær generalforsamling den 10.05.06 med senere endringer, sist med ekstraordinær generalforsamling den 24.08.2015. 1.

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE onsdag 14. april 2010 kl 19:00 Klubbhuset på Føyka 1.1) Valg av møteleder 1.2) Valg av møtesekretær 1.3)

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS

Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS Dette er ment å være nyttig informasjon til både gamle og nye beboere. Her vil vi prøve å informere om saker som angår oss alle, og som kanskje kan

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 10.05.2010 kl

Detaljer