MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer"

Transkript

1 DATO: MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til middag! Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av referater (s. 2 8) 3. Orientering fra Leder (s. 9 10) 4. Orientering fra Nestleder (s. 11) 5. Orientering fra Velferdsansvarlig (s ) 6. Orientering fra Internasjonalt Ansvarlig (s ) 7. Orientering fra Utdanningspolitisk ansvarlig (s. 16) 8. Orientering fra UiT-styret (ikke mottatt skriftlig orientering) 9. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering) 10. Orientering fra Studentsamfunnet Driv (ikke mottatt skriftlig orientering) 11. Orientering av og om Håp i Havet (fremføres muntlig i møtet) 12. Orientering om supplering av vararepresentanter (s. 17) 13. Orientering vedrørende regnskap for (s ) Vedtakssaker: Budsjett for 2014/2015 Revidering (s ) Valg av delegater til landsmøtet i NSO (s. 27) Valg av vararepresentanter til landsstyret (s. 28) Valg av delegater til årsmøtet for DebutUKA (s. 29) Ettergodkjenning av høringssvar (s ) Resolusjon - UiT og miljøfyrtårn (s ) Arrangementsstøtte til Sun City (s ) Forskningspolitisk plattform NSO (s ) Oppstartsstøtte Moderat Liste (s ) Resolusjon - fordelingsnøkkel studentboliger (ettersendes)

2 Møte i Studentparlamentet UiT Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny 3 Asmir Ajnadzic Ruben A.M. Doornebal 4 Sosialistisk Studentlag Matias H. Kjerstad Bendik S. Nilsen 5 Ina M. R. Guttulsrød Ja 6 Reidun Heggen Ja 7 Moderat Liste Kristian Wangsfjord Ja 8 Emil Ellefsen Ja 9 Kristian Johansen Ja 10 Tonje K. Sandnes Hanna Bakke-Jensen 11 Marie H. Finnestad Ja 12 Ingrid Skjelmo Daniel Sørdahl 13 Amalie Hollen Ja 14 Pedagogisk Liste Lise S. Fandin Ja 15 Ludvig M. Kristoffersen Ja 16 Finnmarksfakultetet Christoffer Sommerstad Ja 17 HSL Hilde Larsen Ja 18 NT-fak Alexandra Tenebroso 19 Jur.fak Jørgen B. Nicolaisen Ja 20 Det helsevitenskapelige fakultet Stine J. Andersen Nei 21 BFE-fakultetet Chris A. Stokvik Ja 22 Kunstfak Jens Solbakken Ja 23 ISU Fernando Iturbe Nei 24 SSSR Saia Stueng Nei 25 Møtet satt klokken 17:00 med 22/25 stemmeberettigede Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo 2

3 Tilstede fra kontroll- og konstitusjonskomiteen: Christane Krystad, Ruben Håvik Fra UiT-styret: Markus H.A. Johansen, Marianne Haukland 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden: Vedtak vedrørende innkalling: Innkallingen godkjennes enstemmig Forslag fra ordstyrerbordet om at følgende saker tas inn på dagsorden Sak : klage på vedtak sak 31/1415 Sak : «Bifallelse av prinsippvedtak» Vedtak: Sakene tas inn på dagsorden Forslag fra ordstyrerbordet vedrørende saksgang: Sak Supplering av lister flyttes etter sak 38/1415 Sak 39/1415 flyttes til etter sak 50/1314 Vedtak: De foreslåtte endringer i dagsorden vedtas Forslag fra Daniel Hermansen: Mats Myrstad fra Studenttinget i Bodø innvilges talerett under møtet Vedtak: Talerett innvilges Forslag fra Emil Ellefsen: Berørte organisasjoner innvilges talerett en gang i forbindelse med sin sak, i tillegg til replikkutveksling Vedtak: Talerett innvilges Dagsorden godkjennes med de foreslåtte endringer. Det gir en endelig dagsorden som ser slik ut Contents 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjenning av referater: Orienteringer:... 3 Sak Møteplan for våren Sak Datoer for listevalg til studentparlamentet... 3 Sak Studentfredsprisen... 4 Sak Supplering av lister... 4 Sak 40/1415 Valg av studentrepresentanter til styret i Norges arktiske studentsamskipnad valg av studentrepresentant til Barentsinstituttets styre valg av to representanter med varerepresentanter til klagenemnda valg av to studentrepresentanter med vararepresentanter til likestillingsutvalget valg til styret i Kvinnforsk valg til Læringsmiljøutvalget valg til studentprestens råd valg til forskningsetisk utvalg

4 Sak klage fra Driv AS vedrørende vedtak i sak 31/ Sak 52/1415 Klage fra Hurradio vedrørende vedtak i sak 31/ Sak 50/1415 Klage fra Students for Justice in Palestine vedrørende vedtak i sak 33/ Sak 51/1415 Trådløst nettverk på Nyland studentboliger... 6 Sak 39/1415 Døgnåpne bibliotek på campus... 6 Sak Ønske om offisiell bifallelse av prinsippvedtak Godkjenning av referater: Vedtak: Referat fra 29/10/14 og referat fra 5/11/14 godkjennes 3-13 Orienteringer: Vedtak: Parlamentet anser seg orientert Sak Møteplan for våren 2014 Vedtak: Studentparlamentet vedtar følgende møteplan for våren 2014 Onsdag 4. februar Onsdag 4. mars Onsdag 22.april (lille semesteravgift) Onsdag 6. mai. (Konstituerende møte) Torsdag 21. mai (siste møte for perioden 14/15) Fredag 22. mai (sommerfest) Sak Datoer for listevalg til studentparlamentet Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: Studentparlamentet vedtar at listevalget for 2015 avholdes i perioden 17. februar og 27.februar. Studentparlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å inngå de nødvendige avtaler for opprettelse av valgportal og promotering, i den grad det er nødvendig å gjøre disse avtalene før valgstyret er operativt. Studentparlamentet skal holdes orientert om arbeidet i forbindelse med parlamentsmøtene. Valgstyret skal tre sammen for et første møte så snart som mulig etter at fristen for å levere listene har gått ut. Organisasjonskonsulenten har ansvar for innkalling. Endringsforslag fra pedagogisk liste: Studentparlamentet vedtar å avholde listevalget i perioden 17. til 26. mars. Listene må være levert inn innen 3. mars. Det voteres over hvorvidt endringsforslaget fra pedagogisk liste skal tas til følge For endringsforslaget: 5,6,7,15,16,19 For innstillinga: 3,4,8,9,10,11,12,13,14,17,18,22,23 Vedtak: Datoer vedtas som foreslått fra arbeidsutvalget 4

5 Sak Studentfredsprisen Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: Studentparlamentet sender innspill til Studentsamskipnaden om ønske om å øke kaffeprisen med 1 krone i kampanjeukene 5,6 og 7. Pengene som samles inn går utelukkende til fondet til studentenes fredspris. Forslag fra Emil Ellefsen: Det skal gis et frivillig tilbud om å betale dyrere kaffe. Forslaget til vedtak fra arbeidsutvalget settes opp mot forslag fra Ellefsen For forslag til vedtak: 17, 5, 6, 7, 20, 15, 16, 1, 2 For forslag fra Ellefsen: 19, 9,8,10,11,12,13,14,23, 22, 18, 3, 4 Vedtak: Det skal gis et frivillig tilbud om å betale dyrere kaffe Protokolltilførsel fra representantene til Sosialistisk Studentlag, Pedagogisk Liste og Sosialdemokratiske studenter: Vi mener moderat listes motforslag er smålig. Vi gikk inn for arbeidsutvalgets instilling om å støtte studentenes fredspris, slik den står beskrevet i innstillinga. Sak Supplering av lister Vedtak: Studentparlamentet vedtar at det skal være anledning til å supplere listene til Studentparlamentsmøtet 4. februar Frist for å sende inn oversikt over supplering er dato for utsendelse av sakspapirer, 28. januar Vedtaket er enstemmig Sak 40/1415 Valg av studentrepresentanter til styret i Norges arktiske studentsamskipnad. Det gjøres separate valg på kandidaten som skal være tilknyttet Finnmark og til det andre setet, hvor det ikke er krav til organisatorisk tilknytning Kandidater til plass uten krav til organisatorisk tilknytning: Johannes Utvåg Kandidater til vararepresentant for plass uten krav til organisatorisk tilknytning: Jonas B. Johnsen og Hanna Bakke-Jensen. Vedtak: Johannes Utvåg velges som fast representant. Hanna Bakke-Jensen velges som vararepresentant. Kandidater til plass med krav om organisatorisk tilknytning til Finnmark: Frid Haldorsen Kandidater til varaplass for Finnmark: Stine Hasselberg Vedtak: Frid Haldorsen velges som fast representant. Stine Hasselberg velges som vararepresentant valg av studentrepresentant til Barentsinstituttets styre Kandidater: Mats Beldo. Kandidater til varaplass: Marianne Haukland Vedtak: Mats Beldo velges som fast representant. Marianne Haukland velges som vararepresentant valg av to representanter med varerepresentanter til klagenemnda Kandidater: Christoffer Diego Jakobsen, Ole Martin Nilsen, Kristian Wangsfjord Vedtak: Christoffer Diego Jakobsen og Kristian Wangsfjord velges til klagenemnda Kandidater til varaplass: Mats Beldo, Ole Martin Nilsen 5

6 Vedtak: Mats Beldo og Ole Martin Nilsen velges til vararepresentanter Chr. Sommerstad søker permisjon fra 19:00 Kari Eie søker permisjon fra 19:55 Permisjoner innvilges valg av to studentrepresentanter med vararepresentanter til likestillingsutvalget Forslag fra Emil Ellefsen: Representantene velges for et halvt år, med henblikk på å gå over til valgordning som følger det akademiske året fra høsten 2015 Vedtak: Enstemmig vedtatt Kandidater: Reidun Heggen, Daniel Hermansen, Rubesh Thirumeny Vedtak: Reidun Heggen og Daniel Hermansen velges til likestillingsutvalget Forslag på vararepresentanter: Lise Fandin (for Reidun Heggen), Emil Ellefsen (for Daniel Hermansen) Vedtak: Lise Fandin og Emil Ellefsen velges som vararepresentanter valg til styret i Kvinnforsk Kandidater til fast plass: Ina Guttulsrød Kandidater til varaplass: Reidun Heggen Vedtak: Ina Guttulsrød velges som fast representant, med Reidun Heggen som vararepresentant valg til Læringsmiljøutvalget Kandidater: Emil Ellefsen, Andreas Smørvik, Endré Wenz, Aleksander Lyngstad Kandidater til varaplass: Hanna B. Jensen, Rubesh Thirumeny, Camilla T. Johnsen Vedtak: Emil Ellefsen og Endré Wenz velges som faste representanter. Camilla Johnsen og Rubesh Thirumeny velges som vararepresentanter valg til studentprestens råd Kandidater: Ole Martin Nilsen, Asgeir Langberg, Ida Sandvik Knudsen Vedtak: Asgeir Langberg og Ida Sandvik knudsen velges til Studentprestens råd Kandidater som vararepresentanter: Kristian Wangsfjord, Ole M. Nilsen Vedtak: Kristian Wangsfjord og Ole M. Nilsen velges som vararepresentanter Christoffer Sommerstad trer ut av parlamentet. Parlamentet er nå 21 stemmeberettigede valg til forskningsetisk utvalg Kandidater: Chris Stokvik, Mats Beldo Kandidater som vararepresentanter: Emil Ellefsen, Jens Solbakken Vedtak: Chris Stokvik og Mats Beldo velges som faste representanter i forskningsetisk utvalg. Emil Ellefsen og Jens Solbakken velges som vararepresentanter. Kristian Johansen trer ut av parlamentet. Erlend Svardahl Bøe trer inn i hans plass. 6

7 Sak klage fra Driv AS vedrørende vedtak i sak 31/1415 Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: klage på vedtak gjort i sak 31/1415 tas ikke til følge Forslag til vedtak fra Reidun Heggen: klagen fra Studenthuset Driv tas til følge For forslag fra Reidun Heggen: 5, 6, 7, 16, 15, 19, 1, 2 For forslag fra arbeidsutvalget: 3,4,8,9,10,11,12,13,14,18,20,22,23 Vedtak: Klage på vedtak gjort i sak 31/1415 tas ikke til følge Sak 52/1415 Klage fra Hurradio vedrørende vedtak i sak 31/1415 Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: Klage på vedtak gjort i sak 31/1415 tas ikke til følge Forslag til vedtak fra Reidun Heggen: Klagen fra Hurradio tas til følge For Reidun Heggens forslag til vedtak: 2, 1, 5, 6, 7, 15, 16, 19 For forslag fra arbeidsutvalget: 3,4,8,9,10,11,12,13,14,18,20,22,23 Vedtak: Klage på vedtak gjort i sak 31/1415 tas ikke til følge Erlend Svardahl Bøe trer ut av parlamentet. Kristian Johansen trer inn i hans plass Sak 50/1415 Klage fra Students for Justice in Palestine vedrørende vedtak i sak 33/1415 Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: Klage på vedtak gjort i sak 33/1415 tas ikke til følge Forslag fra Reidun Heggen: Klage på vedtak gjort i sak 33/1415 tas til følge For forslag fra Reidun Heggen: 2, 1, 15, 16, 5, 6, 7, 20 For forslag fra arbeidsutvalget: 22, 18, 11, 12, 14, 14, 23, 8, 9, 10, 3, 4 Vedtak: Klage på vedtak gjort i sak 33/1415 tas ikke til følge. Protokolltilførsel fra representantene til Pedagogisk Liste, Sosialistisk Studentlag og Sosialdemokratiske studenter: Det er beklagelig at flertallet i studentparlamentet ikke støtter en studentorganisasasjon som genererer såpass mye aktivitet. Studentparlamentet bør fremme studentaktivitet, og ikke bedrive sensur. Sak 51/1415 Trådløst nettverk på Nyland studentboliger Vedtak: Studentparlamentet krever at oppbygging av trådløst eduroam ved campuser i Finnmark påbegynnes omgående ved hyblene på Nyland. Vedtaket er enstemmig Sak 39/1415 Døgnåpne bibliotek på campus Vedtak: Studentparlamentet ønsker at: UBs åpningstider blir utvidet fra dagens åpningstider til døgnåpent for studenter og ansatte ved UiT. Områder som bør være utilgjengelige for uvedkomne må bli atskilt slik at bibliotekene kan være døgnåpne uten fare for skade på UBs utstyr eller materiell. 7

8 Kun studenter og ansatte ved UiT gis tilgang etter ordinær stengetid. Relevante fellesarealer bør også være døgnåpne for studenter og ansatte Vedtaket er gjort mot stemmen til representant 19 Sak Ønske om offisiell bifallelse av prinsippvedtak Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: Saken utsettes Forslag til vedtak fra Emil Ellefsen: Saken avvises For forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 13, 5, 6, 7 For forslag til vedtak fra Emil Ellefsen: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,22,23 Vedtak: saken er avvist. Møtet hevet klokken 19:50 8

9 Kjære parlament, Ønsker dere alle hjertelig velkommen tilbake til et nytt semester og håper dere har hatt en god julefeiring og er klar for et nytt semester. Arbeidsutvalget håper også at julebordet falt i smak og at dere som møtte opp koste dere masse! Siden vi sist møttes har jeg hatt god tid til å gjøre mye forskjellig. 1-2.desember RHU møte Finnsnes diverse presentasjoner fra bedrifter Midt-Troms, diskusjoner rundt forskjellige utdanninger, møteplan 2015 og en lengre gjennomgang av status studentparlament/ting UiT, UiN. Det ble også diskutert budsjett og videre finansiering av Studentting i Nord-Norge (STINN). Neste møte i RHU finner sted i Kautokeino og her vil STINN bli gjennomgått for å se om tilskuddet fra RHU kan økes fra dagens nivå. Jeg har også deltatt på møte i Tromsø Museumsstyre 4.des og Kvinnforsk styret 5. desember desember deltok jeg og Aleksander Helberg på Leder og HR-samling i Stavanger, det var meget gode innlegg fra blant annet Henrik P. Syse, Elin Ørjasæter, Erik Soler m.fl. Samlingen var meget lærerik og har gitt inspirasjon og tips til videre ledelse av arbeidsutvalget. Har i perioden hatt diverse aviskommentarer og fått invitasjon til å prate til NRKs sending Nordpå. Tirsdag 16. desember var jeg tilstede på Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA). Temaet for møtet var «Arbeidslivets kompetansebehov og relevante utdanning.» Samme uke tok sendte jeg også en invitasjon til Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Harstad om å gi i dialog i forkant av strukturmeldingen som blir lagt frem i slutten av mars. Fra første uken i januar har jeg hatt god og jevn kontakt med Leder av SUF, temaet for de fleste samtaler har vært tillitsvalgtopplæring og studentengasjement. Arbeidsutvalget holder fortsatt en rådgivende rolle ovenfor studentutvalgene, SUF har dog utfordringer som undertegnede har blitt invitert til å bistå med. Arbeidsutvalget har mål om et besøk i uken fremover i Alta. Den ukentlige tilstedeværelsen i Alta vil vare ut februar måned. Mars måned er etter arbeidsutvalgets forståelse svært travel for mange studenter ved campus Alta og vi vil reise etter behov. På et av disse møtene deltok også dekan og fakultetsdirektør 9

10 Helgen januar deltok jeg på ledersamling i Ålesund. Stikkordliste om temaene står under: - Oppsummering fra samlingen for kvinneligere ledere og nestledere i desember ca. 8. som møtte opp, ble sett av oppmøte som et godt tilbud. - Holdninger til medlemslag iht. oppførsel m.m. Sak om etisk reglement kommer opp i NSOLS eller NSOLM - Erfaringsutveksling mellom ledere, fokus psykisk helse både egen og arbeidsutvalgene. - Diskusjon om struktur, sammen landet vi omtrent på at kvalitet på utdanning og forskning var det viktigste. - Informasjon om landsmøte og valget til sentralstyret, arbeidsutvalget osv. Øyvind Dammerud, internasjonalt ansvarlig kan forklare nærmere. - Foredrag om psykisk helse fra Nestleder i Studentparlamentet i Ålesund og ledelses foredrag fra en representant i Rolls Royces Arbeidsutvalget ser i studentgangen at enkelte kontorer brukes oftere enn andre og vil således ta hensyn til dette i neste fordelingsrunde av kontorer i Studentgangen. Under møtet 4.februar vil jeg si hvilke lister som stiller til valg. I forbindelse med sak og forslag til valgperiode for studentparlamentsvalget 2015, vil jeg minne på Orienteringssak 9, på Studentparlamentetsmøte den 8.oktober. Som sier at det er planlagt et overlappsseminar mai Ønsker alle som stiller til valg lykke til og godt valg. Mvh. 10

11 Studentparlamentet Tromsø Dato: Orientering Nestleder Ærede organisasjonskonsulent, representanter og øvrige deltagere, velkommen til semesterets 1. parlamentsmøte. Perioden siden siste parlamentsmøte har vært noe kort på bakgrunn av en forlenget juleferie de 2 første ukene av januar. I tillegg tok jeg 1 uke ferie hvor jeg var på jobb for markeds og kommunikasjonsavdelingen i Trondheim. Jeg benyttet denne sjansen til å ta turen innom noen av våre kollegaer fra studenttinget i Trondheim og AU ved DMMH for en kort erfaringsutveksling. Jeg har blitt ansvarlig for NSOs regionmøte for region-nord. Regions-møte skal avholdes i Tromsø denne gang og vi ønsker alle medlemslagene som skal delta velkommen til Nordens Paris. Sammen med organisasjonskonsulent Eva Marie har vi begynt arbeidet med å organisere RM møtet den mars, dette blir et spennende møte og vi vil jobbe med de saker som region nord finner viktige fram mot landsmøtet i April. Etter ønske fra leder har jeg brukt den siste tiden til å gå igjennom arbeidsprogrammet til AU for å lage en oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til de mål studentparlamentet vedtok ved starten av høstsemesteret. Det er en felles enighet i AU at profilering og promotering av lister før det kommende listevalget vil være svært viktig for å øke oppslutningen rundt parlamentet og bidra til økt engasjement hos studentene ved UIT. Jeg har også tatt på meg ansvaret med å jobbe sammen med rektoratet og studentrådgivningen når det kommer til ett arrangement for studenter og student organisasjoner hvor temaet blir «ensomhet blant studenter». Vi vil gå innpå hvordan vi kan jobbe for å senke terskelen for studenters vilje til å delta i aktiviteter samt engasjere seg ved siden av studiene. Parlamentet vil bli orientert fortløpende ettersom planleggingen utvikler seg. Nytt super-su møte blir avholdt i starte av vårsemesteret, jeg og Eva Marie kommer tilbake med mer informasjon så snart datoen er fastsatt. Mats Beldo Nestleder. 11

12 Ærede parlament, Takk for sist, Godt nyttår og takk for året som gikk! Nå er vi gang med et nytt semester og jeg har fortsatt mange saker og begivenheter fremover. Siden forrige studentparlamentsmøte har jeg vært på besøk på UiT Finnmarksfakultet, campus Alta. Formålet med besøket var å promotere SP og dets virke. Under besøket møtte jeg og leder herr Hermansen dekan og fakultetsdirektør ved Finnmarksfakultet. Vi snakket blant annet om økt tilstedeværelse i Alta fra AU. I desember 2014, skrev jeg et leserinnlegg til Nordlys og itromsø om at kommunen og fylkesmannen bør bidra med lobbyvirksomhet for at Tromsø skal få et større tilskudd fra regjeringen til å bygge nye studentboliger. 12

13 Semesteravgiftkomiteen med Eva Marie Haugen i spissen er i gang med redaksjonelle endringer i Den lille Organisasjonsguiden, og inviterer herved til åpent møte på AU-kontoret 16. mars kl. 12:00, slik at alle dere kan komme med innspill i prosessen. 17. januar mottok jeg og Ida studentambassadører fra UArctic på vegne av parlamentet, som er et samarbeidsnettverk for høyere utdanning i de arktiske områdene, der åtte land er med. Ida og jeg var til stede for å snakke om SPs virke og dets tilknytninger til UiT. Som vanlig er det en del arbeid med papirarbeid, e-poster, småmøter og den resterende tiden har jeg stort sett bare jobbet med mine vanlige administrative oppgaver. Saksbehandler: Oliver Mizero Velferdsansvarlig M: Studentparlamentet i Tromsø-Norges Arktiske Universitet 13

14 Til Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet Siden sist møte har jeg i samarbeid med ISU og Seksjon for Internasjonalisering gått inn for et samarbeid om å arrangere Internasjonal Dag ved UiT. Arrangementet skal fungere som en expo lignende StudExpo og karrieredagene for utveksling. Seksjon for Internasjonalisering har vist interesse for et slikt arrangement, siden det sammenfaller med den nye vedtatte strategien til seksjonen. Jeg har vært i møte med seksjonen for å diskutere hva som må til fra de forskjellige bidragsyterne for å ha en konstruktiv og seriøs dag. Så langt har det vært tiltenkt at de skal være et todelt program, hvor internasjonale studenter, ansatte ved jointdegree programmene og Fullbright Scholars promoterer internasjonaliserende tilbud ved UiT, parallelt med seminar med fakultetskoordinatorene. Jeg har vært i møte angående læringsmiljøundersøkelsen som skal holdes i Der har RESULT presentert sine oppfatninger av ny universitetspedagogikk, resultater fra forrige undersøkelse fra 2011, og hvordan man kan oppnå målene for læringsmiljøhåndboken fra Der påpekte jeg for Leder av Avdeling for Utdanning, direktør for Avdeling for Utdanning, leder av RESULT, KSA og LMU-sekretæren, Studentparlamentets ønske om mer fleksible åpningstider for leseareal, og hvordan det på sikt kunne bli et døgnåpent tilbud. Dette var godt mottatt av alle de nevnte deltagerne på møtet, og forhåpentligvis noe som vil ha mye større viet fokus på UiT sin satsning for det fysiske læringsmiljøets utforming. Jeg skulle være tilstede ved mottaket av de internasjonale studentene for våren Dette skjedde dessverre ikke. Jeg var på det tidspunktet syk. Derimot har jeg fått muligheten til å møte flere igjennom andre mer uformelle kanaler. UiT har denne våren tatt imot omtrent 120 internasjonale studenter. Et stort flertall av de internasjonale studentene som kom for høsten 2014 har trivdes såpass mye at de har valgt å bli enda et semester. I tiden fremover skal jeg på den Internasjonale Student Festivalen i Trondheim i februar, hvor jeg skal delta på ISFiT parliament og Vår konferansen til NSO. Der skal det vedtas en resolusjon for synliggjøring av korrupsjon i Norge. Poenget med et slikt fokus for studenter er å bevisstgjøre samfunnet gjennom å informere studenter i Norge om hva grensene for korrupsjon er, og hvordan man kan motarbeidet det, etter resultater fra en rapport som påpekte at Norge var det mest korrupte landet i nord Europa. På Vår konferansen, også kjent som trippelkonferansen, skal det diskuteres tverrfaglige tiltak for å øke studiekvalitet på et studiested, da med fokus på tema som velferd, utdanning og internasjonalisering. Velferdsansvarlig og jeg drar derfor ned til Oslo som deltakere fra SP- UiT 6-8 mars. 14

15 Inntil videre Øyvind Dammerud Internasjonalt ansvarlig. 15

16 Ærede parlament, Godt nytt år! Desember og januar måned har vært hektiske for min del, med mye reising og andre oppgaver. Jeg var på workshop i regi av NOKUT om kvalitet i høyere utdanning. Det var svært givende og jeg kommer til å løfte en sak i utdanningsstrategisk utvalg en gang i løpet av våren. Resten av desember gikk med til diverse møter og administrativt arbeid. Etter juleferien dro jeg til Bergen på et arbeidsseminar om frafall i høyere utdanning arrangert av Universitetet i Bergen. Det største frafallet skjer mellom 2. og 3. semester, noe som viser at å få studenter engasjert i studiene sine raskt er viktig. Dette kommer jeg også til å fokusere på denne våren. Jeg har vært på møter i strategisk utdanningsutvalg, rektormøter og med Studentrådgivninga, skrevet høringssvar (se sakspapirer) og vært på STiNN i Harstad. Daniel ble dessverre syk, så han fikk ikke vært med til Harstad, men var med på videolink. På møtet kom Høgskolen i Narvik, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Harstad. Det var svært produktivt og samarbeidsfremmende, og det var fint å få møtt flere av AU-medlemmene fra de forskjellige institusjonene i Nord-Norge. Neste møte blir mars i Nesna. Daniel kan dessverre ikke delta på dette, så da drar jeg igjen. Videre skal jeg og Oliver i møte med ITA angående utvikling av en app for studenter ved UiT. Om parlamentet har noen innspill til hva appen burde inneholde blir det mulighet for å fremme det under et innlegg på facebook-gruppen til parlamentet eller ved å sende meg en mail. Arbeidsutvalget ønsker også innspill til hva parlamentet mener er viktig å fronte når det kommer til studiekvalitet. Dette ønskes sendt på mail til Til informasjon vil Arbeidsutvalget be LMU og andre utvalg etter møter gi en liten orientering til parlamentet om det har vært saker som kan være aktuelle for parlamentet. Mvh Ida Sandvik Knudsen Utdanningspolitisk ansvarlig 16

17

18

19

20 19B5 Balanse Studentparlamentet v UIT 1. Side Utskrevet den Klokken Utskrifts-nr..: 2640 Regnskap pr.: ********* Regnskap ********* Kontonr. Navn Dette år Forrige år BANK Fokus Bank , , Fokus Bank 9731 xx xxxxx Skatt , ,21 Total...: BANK , ,81 KUNDER Kunder , ,00 Total...: KUNDER , ,00 FORSKUDD M.M. ANSATTE Lønnsforskudd 0,00 36,00- Total...: FORSKUDD M.M. ANSATTE 0,00 36,00- SKYLDIG SKATTETR, PÅLEGGSTR.MM Forskuddstrekk , ,00- Total...: SKYLDIG SKATTETR, PÅLEGGSTR.MM , ,00- SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT Skyldig arbeidsgiveravgift , , Skyldig arbg.avg av pål.feriep 4.287, ,75- Total...: SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,54- SKYLDIG LØNN, FERIEPENGER M.M Skyldige feriepenger , ,46- Total...: SKYLDIG LØNN, FERIEPENGER M.M , ,46- FRI EGENKAPITAL Kapitalkonto , , SP investeringsfond , ,25- Total...: FRI EGENKAPITAL , ,82-20

21 19B1 Regnskap Studentparlamentet v UIT 1. Side Utskrevet den Klokken Utskrifts-nr..: 2642 Regnskap pr.: *********************************************** Kontonr. Navn Regnskap i år Budsj i år Regnsk i fjor *********************************************** ANDRE DRIFTSINNTEKTER OG REF Tilskudd og refusjoner fra NSU ,00-0,00 0, Tilskudd fra UiTø ,00-0, , Andre driftsinntekter ,85-0, ,00- SUM: ANDRE DRIFTSINNTEKTER OG REF ,85-0, ,00- LØNN Faste lønninger ,30 0, ,50 SUM: LØNN ,30 0, ,50 LØNNSREFUSJONER Andre lønnsrefusjoner ,80-0, ,50- SUM: LØNNSREFUSJONER ,80-0, ,50- PERIODISERING LØNN Avsetning feriepenger ,42 0, ,54 SUM: PERIODISERING LØNN ,42 0, ,54 HONORARER Andre honorarer ,00 0, ,00 SUM: HONORARER ,00 0, ,00 ARBEIDSGIVERAVGIFT Arbeidsgiveravgift ,23 0, , Avsatt arbg.avg av pål.feriep ,16 0, ,91 SUM: ARBEIDSGIVERAVGIFT ,39 0, ,10 REVISJONSHONORAR Revisjonshonorar 0,00 0, ,75 SUM: REVISJONSHONORAR 0,00 0, ,75 KONTORUTGIFTER Kontorutgifter 7.790,30 0, , Abonnement 2.504,00 0, , Diverse kostnader 2.337,10 0, ,00 SUM: KONTORUTGIFTER ,40 0, ,00 TELEFON OG PORTO Telefon ,37 0, ,27 SUM: TELEFON OG PORTO ,37 0, ,27 REISEUTGIFTER Andre reisekostnader ,47 0, , Studentparls aktivitetsfond 2.189,00 0,00 0,00 SUM: REISEUTGIFTER ,47 0, ,50 Møteutgifter Servering møter ,50 0, , Servering-Utadrettet virksomh ,00 0, , Konferanser og seminarer 2.693,71 0, , AU-møter 4.922,90 0, ,80 SUM: Møteutgifter ,11 0, ,30 VALG OG PR Valgavvikling 140,00 0,00 0, Aksjoner og prosjekter ,00 0, , Gaver valg og PR 699,00 0,00 444, Promotering ,67 0, ,43 SUM: VALG OG PR ,67 0, ,43 21

22 19B1 Regnskap Studentparlamentet v UIT 2. Side Utskrevet den Klokken Utskrifts-nr..: 2642 Regnskap pr.: *********************************************** Kontonr. Navn Regnskap i år Budsj i år Regnsk i fjor *********************************************** SOSIALT Julebord 0,00 0, , Andre sosiale tiltak 2.239,00 0,00 0,00 SUM: SOSIALT 2.239,00 0, ,49 KOMITEER Møteutgifter komiteer 1.270,04 0,00 466, Prosjekter komiteer 0,00 0, , Tilskudd til lag/foreninger 0,00 0, ,00 SUM: KOMITEER 1.270,04 0, ,00 FINANSINNTEKTER Renteinntekter bank 541,53-0,00 835,87- SUM: FINANSINNTEKTER 541,53-0,00 835,87- FINANSKOSTNADER Betalingsgebyr o.l ,50 0, ,50 SUM: FINANSKOSTNADER 1.967,50 0, ,50 Sum...: RESULTAT ,51-0, ,01 22

23 Regnskapsåret for Studentparlamentet løper fra 01. Juli til 30. juni det påfølgende år. Vanligvis har parlamentet vedtatt budsjett for ett år av gangen, med påfølgende revidering neste semester. Arbeidsutvalget har gjennomgått regnskap og budsjett og kommet frem til følgende forslag. Begrunnelse for endring av enkelte poster: (Inntekter og faste utgifter kan ikke endres.) Under post «Driftsutgifter»: - Kontorutgifter økes pga. kaffeservering til SP-møter, AU og gjester som er innom kontoret. - Telefon økes noe med bakgrunn i regnskap for høst, UiT har også inngått ny telefonavtale. - Diverse kostnader økes pga. vannlekkasje i november og innkjøp av konferanseutstyr og TV-monitor til AU-kontoret. Post «Reiseutgifter» står på stedet hvil. Post «Møteutgifter»: - Servering til møtene står uendret. - AU-møter nedjusteres. - Overlapp økes da denne posten ikke har vært brukt særlig de siste årene, AU 14/15 ønsker en skikkelig god overlapp med AU 15/16. - Konferanser og Seminar økes for konferanse med studentrådgivninga og Universitetet. Post «Valg og PR»: - Valgavvikling står - Aksjoner og prosjekter grunnet økt aktivitet - Servering utadrettet virksomhet kuttes noe, lite brukt. - Gaver og promotering står uendret. Post «Sosialt»: - Julebordet kostet mindre enn forventet, budsjettet med ,-. Faktisk bruk ble ,-. Endret post til ca. faktura beløp. 23

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg.

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg. Oslo, 03.mars 2010 Til: Fra: Studentparlamentet i Oslo Studentparlamentets Arbeidsutvalg ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer