MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer"

Transkript

1 DATO: MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til middag! Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av referater (s. 2 8) 3. Orientering fra Leder (s. 9 10) 4. Orientering fra Nestleder (s. 11) 5. Orientering fra Velferdsansvarlig (s ) 6. Orientering fra Internasjonalt Ansvarlig (s ) 7. Orientering fra Utdanningspolitisk ansvarlig (s. 16) 8. Orientering fra UiT-styret (ikke mottatt skriftlig orientering) 9. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering) 10. Orientering fra Studentsamfunnet Driv (ikke mottatt skriftlig orientering) 11. Orientering av og om Håp i Havet (fremføres muntlig i møtet) 12. Orientering om supplering av vararepresentanter (s. 17) 13. Orientering vedrørende regnskap for (s ) Vedtakssaker: Budsjett for 2014/2015 Revidering (s ) Valg av delegater til landsmøtet i NSO (s. 27) Valg av vararepresentanter til landsstyret (s. 28) Valg av delegater til årsmøtet for DebutUKA (s. 29) Ettergodkjenning av høringssvar (s ) Resolusjon - UiT og miljøfyrtårn (s ) Arrangementsstøtte til Sun City (s ) Forskningspolitisk plattform NSO (s ) Oppstartsstøtte Moderat Liste (s ) Resolusjon - fordelingsnøkkel studentboliger (ettersendes)

2 Møte i Studentparlamentet UiT Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny 3 Asmir Ajnadzic Ruben A.M. Doornebal 4 Sosialistisk Studentlag Matias H. Kjerstad Bendik S. Nilsen 5 Ina M. R. Guttulsrød Ja 6 Reidun Heggen Ja 7 Moderat Liste Kristian Wangsfjord Ja 8 Emil Ellefsen Ja 9 Kristian Johansen Ja 10 Tonje K. Sandnes Hanna Bakke-Jensen 11 Marie H. Finnestad Ja 12 Ingrid Skjelmo Daniel Sørdahl 13 Amalie Hollen Ja 14 Pedagogisk Liste Lise S. Fandin Ja 15 Ludvig M. Kristoffersen Ja 16 Finnmarksfakultetet Christoffer Sommerstad Ja 17 HSL Hilde Larsen Ja 18 NT-fak Alexandra Tenebroso 19 Jur.fak Jørgen B. Nicolaisen Ja 20 Det helsevitenskapelige fakultet Stine J. Andersen Nei 21 BFE-fakultetet Chris A. Stokvik Ja 22 Kunstfak Jens Solbakken Ja 23 ISU Fernando Iturbe Nei 24 SSSR Saia Stueng Nei 25 Møtet satt klokken 17:00 med 22/25 stemmeberettigede Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo 2

3 Tilstede fra kontroll- og konstitusjonskomiteen: Christane Krystad, Ruben Håvik Fra UiT-styret: Markus H.A. Johansen, Marianne Haukland 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden: Vedtak vedrørende innkalling: Innkallingen godkjennes enstemmig Forslag fra ordstyrerbordet om at følgende saker tas inn på dagsorden Sak : klage på vedtak sak 31/1415 Sak : «Bifallelse av prinsippvedtak» Vedtak: Sakene tas inn på dagsorden Forslag fra ordstyrerbordet vedrørende saksgang: Sak Supplering av lister flyttes etter sak 38/1415 Sak 39/1415 flyttes til etter sak 50/1314 Vedtak: De foreslåtte endringer i dagsorden vedtas Forslag fra Daniel Hermansen: Mats Myrstad fra Studenttinget i Bodø innvilges talerett under møtet Vedtak: Talerett innvilges Forslag fra Emil Ellefsen: Berørte organisasjoner innvilges talerett en gang i forbindelse med sin sak, i tillegg til replikkutveksling Vedtak: Talerett innvilges Dagsorden godkjennes med de foreslåtte endringer. Det gir en endelig dagsorden som ser slik ut Contents 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjenning av referater: Orienteringer:... 3 Sak Møteplan for våren Sak Datoer for listevalg til studentparlamentet... 3 Sak Studentfredsprisen... 4 Sak Supplering av lister... 4 Sak 40/1415 Valg av studentrepresentanter til styret i Norges arktiske studentsamskipnad valg av studentrepresentant til Barentsinstituttets styre valg av to representanter med varerepresentanter til klagenemnda valg av to studentrepresentanter med vararepresentanter til likestillingsutvalget valg til styret i Kvinnforsk valg til Læringsmiljøutvalget valg til studentprestens råd valg til forskningsetisk utvalg

4 Sak klage fra Driv AS vedrørende vedtak i sak 31/ Sak 52/1415 Klage fra Hurradio vedrørende vedtak i sak 31/ Sak 50/1415 Klage fra Students for Justice in Palestine vedrørende vedtak i sak 33/ Sak 51/1415 Trådløst nettverk på Nyland studentboliger... 6 Sak 39/1415 Døgnåpne bibliotek på campus... 6 Sak Ønske om offisiell bifallelse av prinsippvedtak Godkjenning av referater: Vedtak: Referat fra 29/10/14 og referat fra 5/11/14 godkjennes 3-13 Orienteringer: Vedtak: Parlamentet anser seg orientert Sak Møteplan for våren 2014 Vedtak: Studentparlamentet vedtar følgende møteplan for våren 2014 Onsdag 4. februar Onsdag 4. mars Onsdag 22.april (lille semesteravgift) Onsdag 6. mai. (Konstituerende møte) Torsdag 21. mai (siste møte for perioden 14/15) Fredag 22. mai (sommerfest) Sak Datoer for listevalg til studentparlamentet Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: Studentparlamentet vedtar at listevalget for 2015 avholdes i perioden 17. februar og 27.februar. Studentparlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å inngå de nødvendige avtaler for opprettelse av valgportal og promotering, i den grad det er nødvendig å gjøre disse avtalene før valgstyret er operativt. Studentparlamentet skal holdes orientert om arbeidet i forbindelse med parlamentsmøtene. Valgstyret skal tre sammen for et første møte så snart som mulig etter at fristen for å levere listene har gått ut. Organisasjonskonsulenten har ansvar for innkalling. Endringsforslag fra pedagogisk liste: Studentparlamentet vedtar å avholde listevalget i perioden 17. til 26. mars. Listene må være levert inn innen 3. mars. Det voteres over hvorvidt endringsforslaget fra pedagogisk liste skal tas til følge For endringsforslaget: 5,6,7,15,16,19 For innstillinga: 3,4,8,9,10,11,12,13,14,17,18,22,23 Vedtak: Datoer vedtas som foreslått fra arbeidsutvalget 4

5 Sak Studentfredsprisen Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: Studentparlamentet sender innspill til Studentsamskipnaden om ønske om å øke kaffeprisen med 1 krone i kampanjeukene 5,6 og 7. Pengene som samles inn går utelukkende til fondet til studentenes fredspris. Forslag fra Emil Ellefsen: Det skal gis et frivillig tilbud om å betale dyrere kaffe. Forslaget til vedtak fra arbeidsutvalget settes opp mot forslag fra Ellefsen For forslag til vedtak: 17, 5, 6, 7, 20, 15, 16, 1, 2 For forslag fra Ellefsen: 19, 9,8,10,11,12,13,14,23, 22, 18, 3, 4 Vedtak: Det skal gis et frivillig tilbud om å betale dyrere kaffe Protokolltilførsel fra representantene til Sosialistisk Studentlag, Pedagogisk Liste og Sosialdemokratiske studenter: Vi mener moderat listes motforslag er smålig. Vi gikk inn for arbeidsutvalgets instilling om å støtte studentenes fredspris, slik den står beskrevet i innstillinga. Sak Supplering av lister Vedtak: Studentparlamentet vedtar at det skal være anledning til å supplere listene til Studentparlamentsmøtet 4. februar Frist for å sende inn oversikt over supplering er dato for utsendelse av sakspapirer, 28. januar Vedtaket er enstemmig Sak 40/1415 Valg av studentrepresentanter til styret i Norges arktiske studentsamskipnad. Det gjøres separate valg på kandidaten som skal være tilknyttet Finnmark og til det andre setet, hvor det ikke er krav til organisatorisk tilknytning Kandidater til plass uten krav til organisatorisk tilknytning: Johannes Utvåg Kandidater til vararepresentant for plass uten krav til organisatorisk tilknytning: Jonas B. Johnsen og Hanna Bakke-Jensen. Vedtak: Johannes Utvåg velges som fast representant. Hanna Bakke-Jensen velges som vararepresentant. Kandidater til plass med krav om organisatorisk tilknytning til Finnmark: Frid Haldorsen Kandidater til varaplass for Finnmark: Stine Hasselberg Vedtak: Frid Haldorsen velges som fast representant. Stine Hasselberg velges som vararepresentant valg av studentrepresentant til Barentsinstituttets styre Kandidater: Mats Beldo. Kandidater til varaplass: Marianne Haukland Vedtak: Mats Beldo velges som fast representant. Marianne Haukland velges som vararepresentant valg av to representanter med varerepresentanter til klagenemnda Kandidater: Christoffer Diego Jakobsen, Ole Martin Nilsen, Kristian Wangsfjord Vedtak: Christoffer Diego Jakobsen og Kristian Wangsfjord velges til klagenemnda Kandidater til varaplass: Mats Beldo, Ole Martin Nilsen 5

6 Vedtak: Mats Beldo og Ole Martin Nilsen velges til vararepresentanter Chr. Sommerstad søker permisjon fra 19:00 Kari Eie søker permisjon fra 19:55 Permisjoner innvilges valg av to studentrepresentanter med vararepresentanter til likestillingsutvalget Forslag fra Emil Ellefsen: Representantene velges for et halvt år, med henblikk på å gå over til valgordning som følger det akademiske året fra høsten 2015 Vedtak: Enstemmig vedtatt Kandidater: Reidun Heggen, Daniel Hermansen, Rubesh Thirumeny Vedtak: Reidun Heggen og Daniel Hermansen velges til likestillingsutvalget Forslag på vararepresentanter: Lise Fandin (for Reidun Heggen), Emil Ellefsen (for Daniel Hermansen) Vedtak: Lise Fandin og Emil Ellefsen velges som vararepresentanter valg til styret i Kvinnforsk Kandidater til fast plass: Ina Guttulsrød Kandidater til varaplass: Reidun Heggen Vedtak: Ina Guttulsrød velges som fast representant, med Reidun Heggen som vararepresentant valg til Læringsmiljøutvalget Kandidater: Emil Ellefsen, Andreas Smørvik, Endré Wenz, Aleksander Lyngstad Kandidater til varaplass: Hanna B. Jensen, Rubesh Thirumeny, Camilla T. Johnsen Vedtak: Emil Ellefsen og Endré Wenz velges som faste representanter. Camilla Johnsen og Rubesh Thirumeny velges som vararepresentanter valg til studentprestens råd Kandidater: Ole Martin Nilsen, Asgeir Langberg, Ida Sandvik Knudsen Vedtak: Asgeir Langberg og Ida Sandvik knudsen velges til Studentprestens råd Kandidater som vararepresentanter: Kristian Wangsfjord, Ole M. Nilsen Vedtak: Kristian Wangsfjord og Ole M. Nilsen velges som vararepresentanter Christoffer Sommerstad trer ut av parlamentet. Parlamentet er nå 21 stemmeberettigede valg til forskningsetisk utvalg Kandidater: Chris Stokvik, Mats Beldo Kandidater som vararepresentanter: Emil Ellefsen, Jens Solbakken Vedtak: Chris Stokvik og Mats Beldo velges som faste representanter i forskningsetisk utvalg. Emil Ellefsen og Jens Solbakken velges som vararepresentanter. Kristian Johansen trer ut av parlamentet. Erlend Svardahl Bøe trer inn i hans plass. 6

7 Sak klage fra Driv AS vedrørende vedtak i sak 31/1415 Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: klage på vedtak gjort i sak 31/1415 tas ikke til følge Forslag til vedtak fra Reidun Heggen: klagen fra Studenthuset Driv tas til følge For forslag fra Reidun Heggen: 5, 6, 7, 16, 15, 19, 1, 2 For forslag fra arbeidsutvalget: 3,4,8,9,10,11,12,13,14,18,20,22,23 Vedtak: Klage på vedtak gjort i sak 31/1415 tas ikke til følge Sak 52/1415 Klage fra Hurradio vedrørende vedtak i sak 31/1415 Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: Klage på vedtak gjort i sak 31/1415 tas ikke til følge Forslag til vedtak fra Reidun Heggen: Klagen fra Hurradio tas til følge For Reidun Heggens forslag til vedtak: 2, 1, 5, 6, 7, 15, 16, 19 For forslag fra arbeidsutvalget: 3,4,8,9,10,11,12,13,14,18,20,22,23 Vedtak: Klage på vedtak gjort i sak 31/1415 tas ikke til følge Erlend Svardahl Bøe trer ut av parlamentet. Kristian Johansen trer inn i hans plass Sak 50/1415 Klage fra Students for Justice in Palestine vedrørende vedtak i sak 33/1415 Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: Klage på vedtak gjort i sak 33/1415 tas ikke til følge Forslag fra Reidun Heggen: Klage på vedtak gjort i sak 33/1415 tas til følge For forslag fra Reidun Heggen: 2, 1, 15, 16, 5, 6, 7, 20 For forslag fra arbeidsutvalget: 22, 18, 11, 12, 14, 14, 23, 8, 9, 10, 3, 4 Vedtak: Klage på vedtak gjort i sak 33/1415 tas ikke til følge. Protokolltilførsel fra representantene til Pedagogisk Liste, Sosialistisk Studentlag og Sosialdemokratiske studenter: Det er beklagelig at flertallet i studentparlamentet ikke støtter en studentorganisasasjon som genererer såpass mye aktivitet. Studentparlamentet bør fremme studentaktivitet, og ikke bedrive sensur. Sak 51/1415 Trådløst nettverk på Nyland studentboliger Vedtak: Studentparlamentet krever at oppbygging av trådløst eduroam ved campuser i Finnmark påbegynnes omgående ved hyblene på Nyland. Vedtaket er enstemmig Sak 39/1415 Døgnåpne bibliotek på campus Vedtak: Studentparlamentet ønsker at: UBs åpningstider blir utvidet fra dagens åpningstider til døgnåpent for studenter og ansatte ved UiT. Områder som bør være utilgjengelige for uvedkomne må bli atskilt slik at bibliotekene kan være døgnåpne uten fare for skade på UBs utstyr eller materiell. 7

8 Kun studenter og ansatte ved UiT gis tilgang etter ordinær stengetid. Relevante fellesarealer bør også være døgnåpne for studenter og ansatte Vedtaket er gjort mot stemmen til representant 19 Sak Ønske om offisiell bifallelse av prinsippvedtak Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: Saken utsettes Forslag til vedtak fra Emil Ellefsen: Saken avvises For forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 13, 5, 6, 7 For forslag til vedtak fra Emil Ellefsen: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,22,23 Vedtak: saken er avvist. Møtet hevet klokken 19:50 8

9 Kjære parlament, Ønsker dere alle hjertelig velkommen tilbake til et nytt semester og håper dere har hatt en god julefeiring og er klar for et nytt semester. Arbeidsutvalget håper også at julebordet falt i smak og at dere som møtte opp koste dere masse! Siden vi sist møttes har jeg hatt god tid til å gjøre mye forskjellig. 1-2.desember RHU møte Finnsnes diverse presentasjoner fra bedrifter Midt-Troms, diskusjoner rundt forskjellige utdanninger, møteplan 2015 og en lengre gjennomgang av status studentparlament/ting UiT, UiN. Det ble også diskutert budsjett og videre finansiering av Studentting i Nord-Norge (STINN). Neste møte i RHU finner sted i Kautokeino og her vil STINN bli gjennomgått for å se om tilskuddet fra RHU kan økes fra dagens nivå. Jeg har også deltatt på møte i Tromsø Museumsstyre 4.des og Kvinnforsk styret 5. desember desember deltok jeg og Aleksander Helberg på Leder og HR-samling i Stavanger, det var meget gode innlegg fra blant annet Henrik P. Syse, Elin Ørjasæter, Erik Soler m.fl. Samlingen var meget lærerik og har gitt inspirasjon og tips til videre ledelse av arbeidsutvalget. Har i perioden hatt diverse aviskommentarer og fått invitasjon til å prate til NRKs sending Nordpå. Tirsdag 16. desember var jeg tilstede på Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA). Temaet for møtet var «Arbeidslivets kompetansebehov og relevante utdanning.» Samme uke tok sendte jeg også en invitasjon til Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Harstad om å gi i dialog i forkant av strukturmeldingen som blir lagt frem i slutten av mars. Fra første uken i januar har jeg hatt god og jevn kontakt med Leder av SUF, temaet for de fleste samtaler har vært tillitsvalgtopplæring og studentengasjement. Arbeidsutvalget holder fortsatt en rådgivende rolle ovenfor studentutvalgene, SUF har dog utfordringer som undertegnede har blitt invitert til å bistå med. Arbeidsutvalget har mål om et besøk i uken fremover i Alta. Den ukentlige tilstedeværelsen i Alta vil vare ut februar måned. Mars måned er etter arbeidsutvalgets forståelse svært travel for mange studenter ved campus Alta og vi vil reise etter behov. På et av disse møtene deltok også dekan og fakultetsdirektør 9

10 Helgen januar deltok jeg på ledersamling i Ålesund. Stikkordliste om temaene står under: - Oppsummering fra samlingen for kvinneligere ledere og nestledere i desember ca. 8. som møtte opp, ble sett av oppmøte som et godt tilbud. - Holdninger til medlemslag iht. oppførsel m.m. Sak om etisk reglement kommer opp i NSOLS eller NSOLM - Erfaringsutveksling mellom ledere, fokus psykisk helse både egen og arbeidsutvalgene. - Diskusjon om struktur, sammen landet vi omtrent på at kvalitet på utdanning og forskning var det viktigste. - Informasjon om landsmøte og valget til sentralstyret, arbeidsutvalget osv. Øyvind Dammerud, internasjonalt ansvarlig kan forklare nærmere. - Foredrag om psykisk helse fra Nestleder i Studentparlamentet i Ålesund og ledelses foredrag fra en representant i Rolls Royces Arbeidsutvalget ser i studentgangen at enkelte kontorer brukes oftere enn andre og vil således ta hensyn til dette i neste fordelingsrunde av kontorer i Studentgangen. Under møtet 4.februar vil jeg si hvilke lister som stiller til valg. I forbindelse med sak og forslag til valgperiode for studentparlamentsvalget 2015, vil jeg minne på Orienteringssak 9, på Studentparlamentetsmøte den 8.oktober. Som sier at det er planlagt et overlappsseminar mai Ønsker alle som stiller til valg lykke til og godt valg. Mvh. 10

11 Studentparlamentet Tromsø Dato: Orientering Nestleder Ærede organisasjonskonsulent, representanter og øvrige deltagere, velkommen til semesterets 1. parlamentsmøte. Perioden siden siste parlamentsmøte har vært noe kort på bakgrunn av en forlenget juleferie de 2 første ukene av januar. I tillegg tok jeg 1 uke ferie hvor jeg var på jobb for markeds og kommunikasjonsavdelingen i Trondheim. Jeg benyttet denne sjansen til å ta turen innom noen av våre kollegaer fra studenttinget i Trondheim og AU ved DMMH for en kort erfaringsutveksling. Jeg har blitt ansvarlig for NSOs regionmøte for region-nord. Regions-møte skal avholdes i Tromsø denne gang og vi ønsker alle medlemslagene som skal delta velkommen til Nordens Paris. Sammen med organisasjonskonsulent Eva Marie har vi begynt arbeidet med å organisere RM møtet den mars, dette blir et spennende møte og vi vil jobbe med de saker som region nord finner viktige fram mot landsmøtet i April. Etter ønske fra leder har jeg brukt den siste tiden til å gå igjennom arbeidsprogrammet til AU for å lage en oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til de mål studentparlamentet vedtok ved starten av høstsemesteret. Det er en felles enighet i AU at profilering og promotering av lister før det kommende listevalget vil være svært viktig for å øke oppslutningen rundt parlamentet og bidra til økt engasjement hos studentene ved UIT. Jeg har også tatt på meg ansvaret med å jobbe sammen med rektoratet og studentrådgivningen når det kommer til ett arrangement for studenter og student organisasjoner hvor temaet blir «ensomhet blant studenter». Vi vil gå innpå hvordan vi kan jobbe for å senke terskelen for studenters vilje til å delta i aktiviteter samt engasjere seg ved siden av studiene. Parlamentet vil bli orientert fortløpende ettersom planleggingen utvikler seg. Nytt super-su møte blir avholdt i starte av vårsemesteret, jeg og Eva Marie kommer tilbake med mer informasjon så snart datoen er fastsatt. Mats Beldo Nestleder. 11

12 Ærede parlament, Takk for sist, Godt nyttår og takk for året som gikk! Nå er vi gang med et nytt semester og jeg har fortsatt mange saker og begivenheter fremover. Siden forrige studentparlamentsmøte har jeg vært på besøk på UiT Finnmarksfakultet, campus Alta. Formålet med besøket var å promotere SP og dets virke. Under besøket møtte jeg og leder herr Hermansen dekan og fakultetsdirektør ved Finnmarksfakultet. Vi snakket blant annet om økt tilstedeværelse i Alta fra AU. I desember 2014, skrev jeg et leserinnlegg til Nordlys og itromsø om at kommunen og fylkesmannen bør bidra med lobbyvirksomhet for at Tromsø skal få et større tilskudd fra regjeringen til å bygge nye studentboliger. 12

13 Semesteravgiftkomiteen med Eva Marie Haugen i spissen er i gang med redaksjonelle endringer i Den lille Organisasjonsguiden, og inviterer herved til åpent møte på AU-kontoret 16. mars kl. 12:00, slik at alle dere kan komme med innspill i prosessen. 17. januar mottok jeg og Ida studentambassadører fra UArctic på vegne av parlamentet, som er et samarbeidsnettverk for høyere utdanning i de arktiske områdene, der åtte land er med. Ida og jeg var til stede for å snakke om SPs virke og dets tilknytninger til UiT. Som vanlig er det en del arbeid med papirarbeid, e-poster, småmøter og den resterende tiden har jeg stort sett bare jobbet med mine vanlige administrative oppgaver. Saksbehandler: Oliver Mizero Velferdsansvarlig M: Studentparlamentet i Tromsø-Norges Arktiske Universitet 13

14 Til Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet Siden sist møte har jeg i samarbeid med ISU og Seksjon for Internasjonalisering gått inn for et samarbeid om å arrangere Internasjonal Dag ved UiT. Arrangementet skal fungere som en expo lignende StudExpo og karrieredagene for utveksling. Seksjon for Internasjonalisering har vist interesse for et slikt arrangement, siden det sammenfaller med den nye vedtatte strategien til seksjonen. Jeg har vært i møte med seksjonen for å diskutere hva som må til fra de forskjellige bidragsyterne for å ha en konstruktiv og seriøs dag. Så langt har det vært tiltenkt at de skal være et todelt program, hvor internasjonale studenter, ansatte ved jointdegree programmene og Fullbright Scholars promoterer internasjonaliserende tilbud ved UiT, parallelt med seminar med fakultetskoordinatorene. Jeg har vært i møte angående læringsmiljøundersøkelsen som skal holdes i Der har RESULT presentert sine oppfatninger av ny universitetspedagogikk, resultater fra forrige undersøkelse fra 2011, og hvordan man kan oppnå målene for læringsmiljøhåndboken fra Der påpekte jeg for Leder av Avdeling for Utdanning, direktør for Avdeling for Utdanning, leder av RESULT, KSA og LMU-sekretæren, Studentparlamentets ønske om mer fleksible åpningstider for leseareal, og hvordan det på sikt kunne bli et døgnåpent tilbud. Dette var godt mottatt av alle de nevnte deltagerne på møtet, og forhåpentligvis noe som vil ha mye større viet fokus på UiT sin satsning for det fysiske læringsmiljøets utforming. Jeg skulle være tilstede ved mottaket av de internasjonale studentene for våren Dette skjedde dessverre ikke. Jeg var på det tidspunktet syk. Derimot har jeg fått muligheten til å møte flere igjennom andre mer uformelle kanaler. UiT har denne våren tatt imot omtrent 120 internasjonale studenter. Et stort flertall av de internasjonale studentene som kom for høsten 2014 har trivdes såpass mye at de har valgt å bli enda et semester. I tiden fremover skal jeg på den Internasjonale Student Festivalen i Trondheim i februar, hvor jeg skal delta på ISFiT parliament og Vår konferansen til NSO. Der skal det vedtas en resolusjon for synliggjøring av korrupsjon i Norge. Poenget med et slikt fokus for studenter er å bevisstgjøre samfunnet gjennom å informere studenter i Norge om hva grensene for korrupsjon er, og hvordan man kan motarbeidet det, etter resultater fra en rapport som påpekte at Norge var det mest korrupte landet i nord Europa. På Vår konferansen, også kjent som trippelkonferansen, skal det diskuteres tverrfaglige tiltak for å øke studiekvalitet på et studiested, da med fokus på tema som velferd, utdanning og internasjonalisering. Velferdsansvarlig og jeg drar derfor ned til Oslo som deltakere fra SP- UiT 6-8 mars. 14

15 Inntil videre Øyvind Dammerud Internasjonalt ansvarlig. 15

16 Ærede parlament, Godt nytt år! Desember og januar måned har vært hektiske for min del, med mye reising og andre oppgaver. Jeg var på workshop i regi av NOKUT om kvalitet i høyere utdanning. Det var svært givende og jeg kommer til å løfte en sak i utdanningsstrategisk utvalg en gang i løpet av våren. Resten av desember gikk med til diverse møter og administrativt arbeid. Etter juleferien dro jeg til Bergen på et arbeidsseminar om frafall i høyere utdanning arrangert av Universitetet i Bergen. Det største frafallet skjer mellom 2. og 3. semester, noe som viser at å få studenter engasjert i studiene sine raskt er viktig. Dette kommer jeg også til å fokusere på denne våren. Jeg har vært på møter i strategisk utdanningsutvalg, rektormøter og med Studentrådgivninga, skrevet høringssvar (se sakspapirer) og vært på STiNN i Harstad. Daniel ble dessverre syk, så han fikk ikke vært med til Harstad, men var med på videolink. På møtet kom Høgskolen i Narvik, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Harstad. Det var svært produktivt og samarbeidsfremmende, og det var fint å få møtt flere av AU-medlemmene fra de forskjellige institusjonene i Nord-Norge. Neste møte blir mars i Nesna. Daniel kan dessverre ikke delta på dette, så da drar jeg igjen. Videre skal jeg og Oliver i møte med ITA angående utvikling av en app for studenter ved UiT. Om parlamentet har noen innspill til hva appen burde inneholde blir det mulighet for å fremme det under et innlegg på facebook-gruppen til parlamentet eller ved å sende meg en mail. Arbeidsutvalget ønsker også innspill til hva parlamentet mener er viktig å fronte når det kommer til studiekvalitet. Dette ønskes sendt på mail til Til informasjon vil Arbeidsutvalget be LMU og andre utvalg etter møter gi en liten orientering til parlamentet om det har vært saker som kan være aktuelle for parlamentet. Mvh Ida Sandvik Knudsen Utdanningspolitisk ansvarlig 16

17

18

19

20 19B5 Balanse Studentparlamentet v UIT 1. Side Utskrevet den Klokken Utskrifts-nr..: 2640 Regnskap pr.: ********* Regnskap ********* Kontonr. Navn Dette år Forrige år BANK Fokus Bank , , Fokus Bank 9731 xx xxxxx Skatt , ,21 Total...: BANK , ,81 KUNDER Kunder , ,00 Total...: KUNDER , ,00 FORSKUDD M.M. ANSATTE Lønnsforskudd 0,00 36,00- Total...: FORSKUDD M.M. ANSATTE 0,00 36,00- SKYLDIG SKATTETR, PÅLEGGSTR.MM Forskuddstrekk , ,00- Total...: SKYLDIG SKATTETR, PÅLEGGSTR.MM , ,00- SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT Skyldig arbeidsgiveravgift , , Skyldig arbg.avg av pål.feriep 4.287, ,75- Total...: SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,54- SKYLDIG LØNN, FERIEPENGER M.M Skyldige feriepenger , ,46- Total...: SKYLDIG LØNN, FERIEPENGER M.M , ,46- FRI EGENKAPITAL Kapitalkonto , , SP investeringsfond , ,25- Total...: FRI EGENKAPITAL , ,82-20

21 19B1 Regnskap Studentparlamentet v UIT 1. Side Utskrevet den Klokken Utskrifts-nr..: 2642 Regnskap pr.: *********************************************** Kontonr. Navn Regnskap i år Budsj i år Regnsk i fjor *********************************************** ANDRE DRIFTSINNTEKTER OG REF Tilskudd og refusjoner fra NSU ,00-0,00 0, Tilskudd fra UiTø ,00-0, , Andre driftsinntekter ,85-0, ,00- SUM: ANDRE DRIFTSINNTEKTER OG REF ,85-0, ,00- LØNN Faste lønninger ,30 0, ,50 SUM: LØNN ,30 0, ,50 LØNNSREFUSJONER Andre lønnsrefusjoner ,80-0, ,50- SUM: LØNNSREFUSJONER ,80-0, ,50- PERIODISERING LØNN Avsetning feriepenger ,42 0, ,54 SUM: PERIODISERING LØNN ,42 0, ,54 HONORARER Andre honorarer ,00 0, ,00 SUM: HONORARER ,00 0, ,00 ARBEIDSGIVERAVGIFT Arbeidsgiveravgift ,23 0, , Avsatt arbg.avg av pål.feriep ,16 0, ,91 SUM: ARBEIDSGIVERAVGIFT ,39 0, ,10 REVISJONSHONORAR Revisjonshonorar 0,00 0, ,75 SUM: REVISJONSHONORAR 0,00 0, ,75 KONTORUTGIFTER Kontorutgifter 7.790,30 0, , Abonnement 2.504,00 0, , Diverse kostnader 2.337,10 0, ,00 SUM: KONTORUTGIFTER ,40 0, ,00 TELEFON OG PORTO Telefon ,37 0, ,27 SUM: TELEFON OG PORTO ,37 0, ,27 REISEUTGIFTER Andre reisekostnader ,47 0, , Studentparls aktivitetsfond 2.189,00 0,00 0,00 SUM: REISEUTGIFTER ,47 0, ,50 Møteutgifter Servering møter ,50 0, , Servering-Utadrettet virksomh ,00 0, , Konferanser og seminarer 2.693,71 0, , AU-møter 4.922,90 0, ,80 SUM: Møteutgifter ,11 0, ,30 VALG OG PR Valgavvikling 140,00 0,00 0, Aksjoner og prosjekter ,00 0, , Gaver valg og PR 699,00 0,00 444, Promotering ,67 0, ,43 SUM: VALG OG PR ,67 0, ,43 21

22 19B1 Regnskap Studentparlamentet v UIT 2. Side Utskrevet den Klokken Utskrifts-nr..: 2642 Regnskap pr.: *********************************************** Kontonr. Navn Regnskap i år Budsj i år Regnsk i fjor *********************************************** SOSIALT Julebord 0,00 0, , Andre sosiale tiltak 2.239,00 0,00 0,00 SUM: SOSIALT 2.239,00 0, ,49 KOMITEER Møteutgifter komiteer 1.270,04 0,00 466, Prosjekter komiteer 0,00 0, , Tilskudd til lag/foreninger 0,00 0, ,00 SUM: KOMITEER 1.270,04 0, ,00 FINANSINNTEKTER Renteinntekter bank 541,53-0,00 835,87- SUM: FINANSINNTEKTER 541,53-0,00 835,87- FINANSKOSTNADER Betalingsgebyr o.l ,50 0, ,50 SUM: FINANSKOSTNADER 1.967,50 0, ,50 Sum...: RESULTAT ,51-0, ,01 22

23 Regnskapsåret for Studentparlamentet løper fra 01. Juli til 30. juni det påfølgende år. Vanligvis har parlamentet vedtatt budsjett for ett år av gangen, med påfølgende revidering neste semester. Arbeidsutvalget har gjennomgått regnskap og budsjett og kommet frem til følgende forslag. Begrunnelse for endring av enkelte poster: (Inntekter og faste utgifter kan ikke endres.) Under post «Driftsutgifter»: - Kontorutgifter økes pga. kaffeservering til SP-møter, AU og gjester som er innom kontoret. - Telefon økes noe med bakgrunn i regnskap for høst, UiT har også inngått ny telefonavtale. - Diverse kostnader økes pga. vannlekkasje i november og innkjøp av konferanseutstyr og TV-monitor til AU-kontoret. Post «Reiseutgifter» står på stedet hvil. Post «Møteutgifter»: - Servering til møtene står uendret. - AU-møter nedjusteres. - Overlapp økes da denne posten ikke har vært brukt særlig de siste årene, AU 14/15 ønsker en skikkelig god overlapp med AU 15/16. - Konferanser og Seminar økes for konferanse med studentrådgivninga og Universitetet. Post «Valg og PR»: - Valgavvikling står - Aksjoner og prosjekter grunnet økt aktivitet - Servering utadrettet virksomhet kuttes noe, lite brukt. - Gaver og promotering står uendret. Post «Sosialt»: - Julebordet kostet mindre enn forventet, budsjettet med ,-. Faktisk bruk ble ,-. Endret post til ca. faktura beløp. 23

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo Møte i Studentparlamentet UiT 04.12.14 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Ja 3 Asmir

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møteleder: Kristian Eilertsen Referent: Frode H. Henriksen Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 25.02.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 04.03.2015 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for LU Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 32-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 27.11..14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 04.12.14 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 22.01.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 29.01.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Vedtatt på STi-møte den 30. august 2012 Gjelder fra 1.september 2012 Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Formål Bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant studentene på HiOA. Hvem kan søke om støtte Studentforeninger, studentorganisasjoner

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Samfundet, Halden Møtedato: 07.06.06 Arkivref: lms/46-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent sbehandler: Wenche Gunnarstorp snr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 02.10.2012 REFERAT MØTE 30/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 02.10.2012, kl. 09:00-11:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september Møtedato 27. september 2016 Møtetid kl. 14:00 Møtested Midtrommet, Studentsenteret Ordstyrer Referent Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Tilstede: Håkon,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 11.06.2015 Tid 15:00-16:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr, Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett(påtroppende

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer